Brukermanual. 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual. 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte"

Transkript

1 Brukermanual 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte FORSIKTIGHETSREGLER Se til at du leser sikkerhetsanvisningene nøye før du installerer enheten eller tilbehør. Ikke monter apparatet på steder hvor det kan virke forstyrrende eller forårsake skader på fører eller passasjerer. Ikke installer apparatet på steder hvor det er utsatt for høye temperaturer, fukt, støv eller andre fremmedlegemer som kan skade apparatet og forårsake driftsfeil. Ikke se på monitoren mens du kjører. INNHOLD Produktspesifikasjoner...2 Forsiktighetsregler...2 Delenes navn og funksjon Monitor...3 Fjernkontroll...4 Tilkoplingsmetode...4 Brukerveiledning Oppsettsmeny for DVD Oppsettsmeny for monitor...7 Andre funksjoner...7 Montering...8 Problemløsing...9 1

2 Produktspesifikasjoner Skjermstørrelse 7-tommers (16:9) Pikseloppløsing 480 x (RGB) x 234 Lysstyrke 350 cd/m² Kontrast 300:1 Synsvinkel 60/60/40/60 Strømforsyning 10.8~16 V (DC 12 V) Strømforbruk 7 W~14 W Strømforbruk i standby 70 ma Oppbevaringstemperatur -20º C ~ 50º C Videoutgang 1 Vp-p. 75Ω (kompositt) Videoinngang 1 Vp-p. 75Ω (kompositt) Audioinngang 300 mv/ 47 Kohm Funksjon DVD-spiller, IR, FM, TV Kompatible CD-format DVD/VCD/CD/MP3/MP4 Inngang 1 video- og 1 audioinngang (dual track) Utgang 1 video- og 1 audioinngang (dual track) Mål 275(L) x 205 (B) x 115 (H) Vekt 1,69 kg Bemerk: Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel. Forsiktighetsregler Les instruksjonene nøye før bruk for å unngå ulykker og fare og for å forsikre riktig bruk. Ta vare på instruksjonene for fremtidig bruk. Forsiktighetsreglene er delt opp i Advarsel og Forsiktig og betydningen er som følger: Advarsel uforsiktig bruk kan medføre fare. Forsiktig uforsiktig bruk kan medføre alvorlige skader og forårsake alvorlige skader på produktet. ADVARSEL For å unngå farlige situasjoner i trafikken, skal ikke bilføreren se på monitoren eller betjene apparatet under kjøring. Ikke utsett apparatet for støt ved fall, og lignende da dette kan medføre brann eller at apparatet blir ødelagt. Ikke tilkopl flere ledninger i sigarettenneren da dette kan medføre brann eller tilkoplingsfeil. Ikke søl vann eller annen væske på apparatet da dette kan føre til at apparatet blir ødelagt, elektrisk støt eller brann. Ikke forsøk å demontere, reparere eller utføre modifikasjoner på apparatet da dette kan medføre fare for brann eller skade. Dette skal gjøres av godkjent fagperson. Ikke monter apparatet på steder hvor det kan virke forstyrrende på bilføreren, er til hindring for airbag eller der det kan forårsake skader på fører eller passasjerer ved plutselig stopp. Apparatet skal koples fra før rengjøring. Bruk myk klut. Apparatet skal ikke installeres i nærheten av varmekilder eller vifte på bil. FORSIKTIG Installering av apparatet bør utføres av fagperson. Referer til tilkoplingsdiagram i brukermanualen og la fagperson utføre arbeidet hvis nødvendig. Ikke bruk apparatet mens du starter motoren. Det kan medføre skade på batteriet og feil ved oppstart av motoren. Ikke skru volumet opp for høyt da dette kan føre til farlige situasjoner i trafikken. Dette produktet er beregnet for kjøretøy med DC 12-volts uttak, installering i kjøretøy som RV, lastebil, buss, og lignende bør utføres av fagperson. Kastes på egnede steder for elektronisk utstyr. Apparatet og dets bestanddeler skal ikke kastes med vanlig husholdningsavfall. 2

3 Delenes navn og funksjon Monitor 1. - Trykk og hold inne for å slå av eller på 2. - Spill av eller pause 3. - Stopp 4. - I DVD-modus trykk for å gå tilbake til forrige kapittel på disk knapp for å åpne monitor 6. - I DVD-modus trykk for å gå frem til neste kapittel på disk analog minsking 8. - analog økning 9. - Gå inn i meny. Hold inne 3 sekunder, juster A/B-kanal for IR 10. IR-indikator 11. Fjernkontrollindikator 12. LCD-skjerm med farger 13. Justerbart stålrør 14. Deksel 15. DVD-driver 3

4 Funksjoner til fjernkontrollen 1. PBC velg PBC-meny 2. Power skru på eller av 3. Talltaster kapittelnummer 4. Display vis info på disk 5. Audio velg audio-modus 6. piltaster 7. Setup gå inn i eller ut av setup-meny 8. Enter Enter 9. Console gå inn i eller ut av monitor-meny 10. VOL+ volum opp 11. VOL- volum ned 12. Title tittel 13. AV-IN velg AV-modus 14. DISC INFO gå inn i eller ut av avspillingsmeny 15. SLOW avspilling i sakte film (2/1, 4/1, 8/1, 16/1) 16. PROGRAM program 17. MUTE demp lyd 18. REPEAT velg avspillingsmodus (syklus eller tilfeldig) 19. ZOOM velg zoom-modus (2x, 3x, 4x, 2/1, 3/1, 4/1) 20. spill av/pause 21. FM FM audio 22. spol tilbake 23. spol fremover 24. hopp til forrige kapittel 25. hopp til neste kapittel Tilkoplingsmetode 4

5 Brukerveiledning Oppsettsmeny for DVD Trykk på SETUP-knappen på fjernkontrollen i DVD-modus og menyen for DVD-oppsett vil vises. Du kan flytte eller velge i menyen ved å bruke piltastene og bekrefte med ENTER-knappen. 1. Generelt oppsett med piltastene, velg siden kalt General Setup Page. Trykk ENTER, velg undermeny ved hjelp av piltastene. Velg undermeny, manøvrer i undermenyene ved hjelp av piltastene Undermeny TV-display Normal/Ps: Normal TV Pan Scan Normal/Lb: Normal TV Letter Box Wide: wide screen TV Vinkelmarkør On: viser gitt skjermvinkel Off: slår av vinkelvisning OSD-språk English: still inn skjermspråket til engelsk Chinese: still inn skjermspråket til kinesisk Minne On: skrur minnefunksjonen på for å laste siste posisjon på disken før avslutning. Off: skrur minnefunksjonen av. 5

6 2. Oppsett av video med piltastene, velg siden kalt Audio Setup Page. Trykk ENTER, velg undermeny ved hjelp av piltastene. Velg undermeny, manøvrer i undermenyene ved hjelp av piltastene Undermeny Brightness: bruk for å justere lysstyrken Contrast: bruk for å justere kontrasten Hue: bruk for å justere fargenyansen Saturation: bruk for å justere fargemetning 3. Oppsett av passord med piltastene, velg siden kalt Audio Setup Page. Trykk ENTER, velg undermeny ved hjelp av piltastene. Velg undermeny, manøvrer i undermenyene ved hjelp av piltastene Undermeny Passord Change: bytte av passord (forhåndsprogrammert passord: 6666) 4. Oppsett av andre innstillinger med piltastene, velg siden kalt Audio Setup Page. Trykk ENTER, velg undermeny ved hjelp av piltastene. Velg undermeny, manøvrer i undermenyene ved hjelp av piltastene Undermeny TV Type: still inn TV-standard Audio: ønsket lydspråk Subtitle: ønsket språk på undertekster Disc Menu: ønsket menyspråk Parental: still inn foreldrekontroll Default: last inn maskininnstillinger 5. Gå ut av side med piltastene, velg siden kalt Exit Page. Trykk ENTER, gå ut av oppsettmeny for DVD 6

7 Oppsettsmeny for monitor Trykk på CONSOLE-knappen for å få opp bildet under: Trykk på fjernkontrollen eller -+ knappen på monitoren for å justere. Trykk og hold inn MENU-knappen på monitoren i 3 sekunder, juster A/B-kanal for IR; det anbefales at du velger forskjellige kanaler for høyre og venstre hodestøtte for å unngå forstyrrelser. Andre funksjoner: - trykk POWER på fjernkontrollen for å skru apparatet av eller på - trykk PBC på fjernkontrollen for å gå tilbake til hovedmenyen eller tittelmenyen under avspilling av DVD. - trykk TITLE på fjernkontrollen for å gå tilbake til titler. - trykk AV-IN på fjernkontrollen for å bytte mellom DVD/AV-modus Ved å trykke DISC INFO vil følgende vises: ved hjelp av. - trykk for å velge mellom Title \ Chapter \ Subtitle \ Angle \ Tt Time \ Ch Time \ Repeat \ Time Disp; Manøvrer - trykk denne knappen for å få opp informasjon om avspillingstittel på skjermen. - i SLOW-modus kan lyd- og bildehastigheten senkes med opp til 5 ganger. Trykk SLOW fire ganger og lyd og bilde senker hastigheten til henholdsvis ½, ¼ 1/8 og 1/16. Trykk SLOW igjen for å gå tilbake til normal avspillingsmodus. - trykk PROGRAM på fjernkontrollen for å vise programmenyen: Trykk, trykk ENTER, velg mellom talltastene. - trykk AUDIO på fjernkontrollen for å velge mellom Stereo/Mono Left/Mono Right 7

8 - trykk MUTE for å skru av lyden. - under avspilling av DVD, trykk REPEAT på fjernkontrollen 1 gang for å repetere avspilling av et kapittel, 2 ganger for å gjenta avspilling av hele disken, trykk 3 ganger for å avbryte. Bemerk: i PBC-modus er denne funksjonen ugyldig. - i ZOOM-modus kan du zoome inn inntil 7 ganger. Trykk ZOOM på fjernkontrollen 6 ganger og bildet blir forstørret med henholdsvis 2x, 3x, 4x, ½, 1/3 og ¼ ganger. Trykk ZOOM en gang til for å gå tilbake til normal bildestørrelse. - trykk for å spille av/pause - piltaster - trykk FM på fjernkontrollen for å gå inn i FM-modus - trykk på spoleknappen under avspilling og det følgende vil vises på skjermen: - Trykk Play for å gå tilbake til normal avspilling. - trykk på spoleknappen under avspilling og det følgende vil vises på skjermen: - Trykk Play for å gå tilbake til normal avspilling. - hopp tilbake til forrige tittel/spor - hopp frem til neste tittel/spor - juster volumet opp eller ned ved å trykke på VOL+, VOL- på fjernkontrollen. Montering Bruk egnet verktøy for montering og demontering. Monteringsmetode: Trinn 1: Ta av den opprinnelige hodestøtten Trinn 2: Velg riktige stålrør slik at de stemmer med det eksisterende rammeverket og juster avstanden mellom rørene før du installerer monitoren. Trinn 3: Trekk strømledningen og AV-ledningen gjennom stålrørene på baksiden av setet. Trinn 4: Fest hodestøtten og juster etter ønske. 10 mm ekstrarør i stål Struktur: For å oppnå en egnet avstand ved montering må du bruke monteringsspaken for å juster aksen. Trekk i stålrøret for å endre avstanden. 8

9 Problemløsing Problem Løsning Ingen strøm - Sjekk om AC strømledningen er korrekt tilkoplet Fjernkontrollen fungerer ikke slik den skal - Holdes unna direkte sollys - Pek fjernkontrollen direkte mot fjernkontrollsensoren - Sjekk eller bytt batterier - Oppbevaring på avlukkede plasser i bil eller i direkte sollys kan føre til at batteriet lades ut - Ved lekkasje av batterivæske skal dette rengjøres og batteriene byttes Ikke bilde + ingen lyd - Sjekk at strømledningen er tilkoplet korrekt - Sjekk retningen til lyd/bildetilkopleren på AV-kabelen Bilde uten lyd - Sjekk volumet - Sjekk om MUTE er slått på Lyd uten bilde - Sjekk om du har valgt riktig AV-modus - Sjekk at lysstyrke og monitorfarge er korrekt innstilt Lydforstyrrelser - Sjekk at strøm- og spenningstilførsel er korrekt - Sjekk at AV-inngangen er korrekt tilkoplet Ingen visning av TV-bilde - Sjekk at antennen er tilkoplet korrekt - Sjekk om frekvensen er lav i området, flytt evt antennen til et område med høyere frekvens - Juster lengden og vinkelen på antennen FORSIKTIG! Dersom det kommer fukt eller fremmedlegemer inn i apparatet eller dersom det inntreffer noe uvanlig slik som røykutvikling, ulyder, lukt, el., skal du umiddelbart kople fra strømledningen. Dersom apparatet bryter sammen kan dette føre til fare for brann, elektrisk støt, og lignende. Ikke forsøk å demonter apparatet. 9

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

22 LED-TV med smal DVD-spiller

22 LED-TV med smal DVD-spiller 22 LED-TV med smal DVD-spiller ICAST 22 Bruksanvisning Vi forbeholder oss retten til å endre skjermmenyen uten varsel for å sikre kontinuerlig produktforbedring. Det betyr at skjermmenyen som beskrives

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K

Instruksjonshåndbok PSP-1004 K TM NO Instruksjonshåndbok PSP-1004 K ADVARSLER For å unngå elektrisk støt må du aldri åpne kabinettet. Service må bare utføres av kvalifisert personell. Dette produktet er beregnet for personer fra 6 år

Detaljer

HP195 HSG1158 OSD[V4.394]

HP195 HSG1158 OSD[V4.394] HP195 HSG1158 OSD[V4.394] OSD[V4.394] Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. Denne enheten oppfyller kravene i EMC-direktiv

Detaljer

PD370/PD420/PD470/PD520 Skjerm for hjemmekino Brukerveiledning. www.planarhometheater.com

PD370/PD420/PD470/PD520 Skjerm for hjemmekino Brukerveiledning. www.planarhometheater.com PD370/PD420/PD470/PD520 Skjerm for hjemmekino Brukerveiledning www.planarhometheater.com Planar Systems, Inc. Hovedkontor 1195 NW Compton Drive Beaverton, OR 97006-1992 Planar kundeservice Telefon: USA:

Detaljer

Bruksanvisning. Digital HD dekoder

Bruksanvisning. Digital HD dekoder Bruksanvisning Digital HD dekoder Generell Informasjon Denne bruksanvisningen hjelper deg med å bruke din digitale dekoder på en riktig sikker og effektiv måte. Vi antar at brukeren av denne dekoderen

Detaljer

Sikkerhetsanvisninger... 4 Generelt... 6 Om DVD... 6 Andre spillbare formater... 7 Disponible surround-lydformater... 7

Sikkerhetsanvisninger... 4 Generelt... 6 Om DVD... 6 Andre spillbare formater... 7 Disponible surround-lydformater... 7 INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsanvisninger................................................... 4 Generelt.............................................................. 6 Om DVD............................................................................

Detaljer

Digital dekoder for parabol

Digital dekoder for parabol Brukermanual CDC 5050 Digital dekoder for parabol MPEG-2 / MPEG-4 Kom i gang på 1 2 3 Pakkens innhold Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen. Esken skal inneholde: 1 digital satellittdekoder

Detaljer

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne.

YHovedenhet YFjernkontroll Y Batterier av typen AA (tørrcelle) (2 stk.) Angir en side der du kan finne nyttig informasjon om et emne. Pakke ut projektoren Gå gjennom følgende sjekkliste og forsikre deg om at du har mottatt alle delene. Hvis du mangler noen av komponentene, må du ta kontakt med kjøpsstedet. YHovedenhet YFjernkontroll

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU

LT-37S60BU LT-37S60SU LT-32S60BU LT-32S60SU LT-32S60AU LT-32S60WU LT-32S60RU LT-26S60BU LT-26S60SU LT-37S60BU LT-37S60SU LT-3S60BU LT-3S60SU LT-3S60AU LT-3S60WU LT-3S60RU LT-6S60BU LT-6S60SU 6:9 LCD- BRUKSANVISNING NESTEKENÄYTÖLLÄ VARUSTETTU KÄYTTÖOHJE LAAJAKUVATELEVISIO WE-SCREEN LCD- INSTRUKTIONSBOG

Detaljer

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02

Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Brukerveiledning Løvblåser GT-LB02 Advarsel! Når du bruker et elektrisk apparat er det viktig å ta grunnleggende forhåndsregler, inkludert det følgende for å redusere faren for brann, elektrisk sjokk eller

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600

Din bruksanvisning PIONEER DVH-340UB http://no.yourpdfguides.com/dref/5599600 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg

5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H5500 HT-H5500W HT-H5530 HT-H5550 HT-H5550W 5.1k Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok Forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende

Detaljer

In Car Video In-Dash Monitor/DVD/CD/MP3/Receiver. Chicago IVDM-7002. Bruksanvisning. www.blaupunkt.com

In Car Video In-Dash Monitor/DVD/CD/MP3/Receiver. Chicago IVDM-7002. Bruksanvisning. www.blaupunkt.com In Car Video In-Dash Monitor/DVD/CD/MP3/Receiver Chicago IVDM-7002 Bruksanvisning www.blaupunkt.com Fjernkontroll generelle funksjoner 2 31 1 2 29 6 8 27 25 10 11 12 13 15 23 18 Fjernkontroll generelle

Detaljer

DNX450TR INSTRUKSJONSHÅNDBOK. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Nb_00 (E) GPS NAVIGASJONSSYSTEM

DNX450TR INSTRUKSJONSHÅNDBOK. 2014 JVC KENWOOD Corporation. IM385_Ref_E_Nb_00 (E) GPS NAVIGASJONSSYSTEM DNX450TR GPS NAVIGASJONSSYSTEM INSTRUKSJONSHÅNDBOK Trykk på tasten nedenfor før du leser denne håndboken, slik at siste utgave og endrede sider hentes frem. http://manual.kenwood.com/edition/im385/ 2014

Detaljer

Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk.

Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. HS233 HSG 1155 OSD[V4.393] Vennligs les denne manualen grundig før du bruker denne monitoren. Denne manualen bør oppbevares for fremtidig bruk. Denne enheten oppfyller kravene i EMC-direktiv 2004/108/EC

Detaljer

Bruker- og Installasjonshåndbok

Bruker- og Installasjonshåndbok Bruker- og Installasjonshåndbok FILM / SPORT / INTERACTIVE SERVICES D I S C O V E R Y F O T O : B I LD B Y R Å N I H Ä S SL E HO LM C A N A L + / P R E M I E R E L E AG U E M T V Installasjonshåndbok FILM

Detaljer

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok

Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700. Brukerhåndbok Multimedia-projektor MODELL PLV-Z700 Brukerhåndbok Funksjoner og utforming Denne multimedia-projektoren er utformet med den mest avanserte teknologi for mobilitet, varighet og brukervennlighet. Den anvender

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Din bruksanvisning LG BH6620TN http://no.yourpdfguides.com/dref/4363338

Din bruksanvisning LG BH6620TN http://no.yourpdfguides.com/dref/4363338 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene

SyncMaster 943BW/943BWX. LCD-skjerm. Brukerhåndbok. tenk deg mulighetene SyncMaster 943BW/943BWX LCD-skjerm Brukerhåndbok tenk deg mulighetene Sikkerhetsinstruksjoner Symboler Merk Les gjennom følgende sikkerhetsinstruksjoner. De er utformet for å beskytte eiendom og forhindre

Detaljer

DAB Adapter 2+ Kjære kunde

DAB Adapter 2+ Kjære kunde Kjære kunde Kvalitet har alltid vært drivkraften for oss, og grunnleggelsen av Argon Audio er en naturlig forlengelse av denne filosofien. Vi har 20 års erfaring med å lage, spesifisere og produsere høykvalitetsprodukter

Detaljer

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning

Acer Projektor. P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/ P5260i/P5270/P5280/P5370W-serier Brukerveiledning Copyright 2007. Acer Incorporated. Alle rettigheter reservert. Brukerveiledning for Acer Projektor P1165/P1165P/P1265/P1265P/P5260i/P5270/P5280/P5370W

Detaljer

Manual for. Acer projektor PH530-seriene

Manual for. Acer projektor PH530-seriene Manual for Acer projektor PH530-seriene Instrukser for deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal forurensning og best mulig

Detaljer

Manual for. Acer projektor PH730-seriene

Manual for. Acer projektor PH730-seriene Manual for Acer projektor PH730-seriene Instrukser for deponering Ikke kast dette elektroniske apparatet i husholdningsavfallet dersom du ikke skal bruke det mer. For minimal forurensning og best mulig

Detaljer