Clatronic DVD-spiller 592

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Clatronic DVD-spiller 592"

Transkript

1 Clatronic DVD-spiller 592 Generelle forsiktighetsregler Les disse instruksjonene nøye før du tar i bruk spilleren Denne spilleren inneholder laser. Sørg for at du leser bruksanvisningen nøye, slik at det ikke oppstår skader eller farlige situasjoner. For å redusere risikoen for brann eller elektrisk sjokk må du ikke utsette spilleren for regn eller fuktighet! Beskytte hovedstrømledningen For å beskytte spilleren mot feilfunksjoner og for å beskytte mot elektrisk sjokk, brann eller skade bør du ta hensyn til følgende: - Trekk alltid i støpselet og ikke i ledningen. - Ta aldri på ledningen eller støpselet med våte hender. - Hold ledningen borte fra varmekilder. - Plasser aldri tunge objekter på ledningen. - Forsøk aldri å reparere ledingen selv. Ledningen må bare repareres av en kvalifisert elektriker! Plassere spilleren Unngå å plassere spilleren i følgende omgivelser: - I direkte sollys eller i nærheten av varmekilder. - I høye temperaturer (over 35 C) eller høy luftfuktighet (over 90 %). - I veldig støvete omgivelser. De indre delene kan bli ødelagte. Når du ikke bruker spilleren - Skru av spilleren når den ikke er i bruk. - Dersom du ikke skal bruke spilleren på en stund, bør du ta ut støpselet. Ikke plasser fingrer eller andre objekter inni spilleren - Å ta på de indre delene i spilleren er farlig, og kan føre til alvorlige skader på spilleren. Ikke forsøk å ta spilleren fra hverandre. - Ikke sett inn noe annet enn CD-er i plateskuffen. Hold spilleren borte fra vann, åpen ild og magnetiske felt - Hold spilleren borte fra vaser, badekar, vasker osv. Dersom spilleren utsettes for væske kan den bli ødelagt. - Åpen ild, som stearinlys, må aldri plasseres på spilleren. - Plasser aldri magnetiske gjenstander, som høyttalere, i nærheten av spilleren. 1

2 Ventilasjon - Sørg for at det alltid er 5 cm avstand rundt spilleren for å sikre god ventilasjon. - Dekk aldri til ventilasjonsåpningene med for eksempel blader, duker, gardiner osv. - Plasser spilleren vannrett og unngå å plassere tunge ting oppå. - Ikke plasser spilleren på forsterkere eller andre apparater som kan varmes opp. Kondens I følgende situasjoner kan kondens oppstå på linsen: - Umiddelbart etter at en varmeovn er skrudd på - I et veldig varmt eller fuktig rom. - Dersom spilleren blir flyttet fra kalde til varme omgivelser. Dersom det har dannet seg fuktighet på innsiden av spilleren, er det mulig at den ikke lenger vil fungere som den skal. Dersom dette er tilfellet bør du skru av strømmen og vent i ca. en time til fuktigheten har fordampet. Dersom forstyrrelser oppstår under en sending Avhengig av mottaksforhold kan det oppstå forstyrrelser på TV-bildet når du ser på et TV-program og spilleren er på. Dette er ikke en feilfunksjon for spilleren eller TVen. Skru av spilleren dersom du ønsker å se et TV-program. Plater som støttes av spilleren Platetype Skrivetype Platestørrelse Maks spilletid 12 cm Ca. 240 min (ensidig) DVD Audio+video 8 cm Ca. 480 min (dobbeltsidig) Ca. 80 min (ensidig) Ca. 160 min (dobbeltsidig) 12 cm 74 min AUDIO-CD Audio 8 cm 20 min Regionkode Både spilleren og DVD-platene er merket med en regionkode. Disse må stemme overens for at platen skal spille av. Dersom kodene ikke stemmer, vil ikke platen spille. Regionkoden for denne spilleren er oppgitt på baksiden av spilleren. Platestruktur Hver DVD-plate består av tittel der hver tittel kan deles inn i kapitler. Dersom DVD-en inneholder flere filmer, har hver film eget tittelnummer og er videre delt inn i kapitler. En lyd-cd derimot, er delt inn i spor. Hvert spor har sitt eget spornummer. 2

3 Beskrivelse Frontpanel Se tegning side 4 i original bruksanvisning 1. POWER - Bytter til og fra standbymodus 2. Lys for standby 3. Display 4. Plateskuff 5. Open/close - Til å åpne og lukke plateskuffen 6. PREV - Trykk for å hoppe til forrige kapittel/spor 7. NEXT - Trykk for å hoppe til neste kapittel/spor 8. STOPP - Stanser avspilling av platen 9. PLAY/PAUSE - Starter avspilling - Pauser avspilling 10. Sensor for fjernkontroll Baksiden 1. Digitalt koaksialt uttak - Kople til lydutstyr med digital koaksial lydinngang 2. Analoge audio-uttak Kople til en forsterker med 5.1 kanal analog inngangs 3. S-Videouttak - Kople til en TV med SVHS-videoinngang 4. Videouttak - Kople til en TV med videouttak 5. SCART OUT - Kople til en TV med SCART-inngang 6. Strømledning - Kople til standard strømuttak 7. POWER på/av 3

4 Fjernkontroll Se tegning side 5 i original bruksanvisning 1. POWER - Bytter til standbymodus 2. TITLE/PBC - Gir tilgang til DVD-ens tittelmeny 3. DVD-meny/RETURN - Gir tilgang til DVD-menyen - Går tilbake til forrige meny 4. DIGEST (VCD og CD) - Trykk for å få forhåndsvisning av CD eller VCD 5. PROGRAM - Trykk for å gå inn i programmodus 6. PLAY - Starter avspilling 7. ZOOM - Trykk for å forstørre bildet 8. Nummerknapper (0-9) - Velg nummererte elementer i en meny 9. ANGLE - Velg kameravinkel 10. AUDIO - Velg lydspråk 11. Neste - Trykk på denne for å gå til neste kapittel eller spor. 12. Forrige - Trykk på denne for å gå til neste kapittel eller spor. 13. Pilknapper (venstre/høyre/opp/ned) - Velger element i menyen 14. ENTER - Bekrefter menyvalg 15. DISPLAY - Trykk under avspilling for å se informasjon om platen på skjermen. 16. SUBTITLE - Velg et språk til undertekster 17. MUTE - Trykk på denne for å skru av volumet, trykk igjen for å skru på volumet. 18. SETUP - Trykk på denne for å få tilgang til eller fjerne oppsettmenyen på skjermen. 19. GOTO - Trykk for å søke etter et spesielt kapittel eller spilletid. 20. STOP - Trykk for å stoppe avspilling. 21. REPEAT - Trykk for å gjenta et kapittel, en tittel, et spor eller en plate. 22. REPEAT A-B - Trykk for å gjenta et bestemt avsnitt. 4

5 23. SHUFFLE - Trykk for å spille i tilfeldig rekkefølge. 24. PAUSE/STEP - Pauser avspilling midlertidig/viser avspilling bilde for bilde. 25. SLOW - Trykk for å spille av DVD sakte forover/bakover. 26. REV - Trykk for å spole bakover under avspilling. 27. FWD/CLEAR - Trykk for å spole forover under avspilling. - Trykk for å nullstille valg. 28. SHIFT - Trykk for å veksle til nummer på nummerknappene Sette inn batterier i fjernkontrollen Du kan styre spilleren med den vedlagte fjernkontrollen. Sett inn to AA-batterier slik + og - viser inne i batterihuset. Når du bruker fjernkontrollen må du peke den mot sensoren på spilleren. Merk! - Ikke oppbevar fjernkontrollen på et svært varmt eller fuktig sted. - Ikke bruk et nytt batteri sammen med et gammelt. - Ikke utsett fjernkontrollen for direkte sollys. Dette kan føre til funksjonsfeil på kontrollen. - Dersom du ikke skal bruke fjernkontrollen på en stund, bør du ta ut batteriene for å unngå en eventuell lekkasje. Fjernkontrollen har en rekkevidde på 5 meter i rett linje, og har en vinkelrekkevidde på 30 fra sensoren. Kople til TV Se tegning øverst side 8 i original bruksanvisning Fremgangsmåte 1: DVD-spiller + TV med videoinngang (godt bilde) Fremgangsmåte 2: DVD-spiller + TV med S-videoinngang (bedre bilde) Fremgangsmåte 3: DVD-spiller + Scart-inngang (Audio og video) (best bilde) 5

6 Kople til lydanlegg Se tegning nederst side 8 i original bruksanvisning Tegningen viser noen vanlige måter å kople DVD-spilleren til TV-apparatet med annet lydutstyr. Før du kopler til DVD-spilleren: - Sørg for å skru av strømmen til alle komponenter før du starter tilkoplingen. - Se i bruksanvisningen for TV-apparatet, stereoanlegget og andre komponenter som skal koples til DVD-spilleren. Fremgangsmåte 1: DVD-spiller + stereoanlegg Fremgangsmåte 2: DVD-spiller + forsterker med 5.1kanal analog inngang Fremgangsmåte 3: DVD-spiller + forsterker med Dolby Digital-dekoder/DTS-dekoder. 6

7 Vanlig avspilling Skru på spilleren og spille plate - Trykk på POWER. Dersom det allerede er en plate inni spilleren, vil denne begynne å spille umiddelbart etter at power er aktivert. - Trykk på åpne/lukke for å åpne plateskuffen. Du kan enten bytte plate eller sette i en ny en. - Umiddelbart etter at platen er satt i og du har trykket åpne/lukke igjen, vil platen begynne avspillingen. Stanse avspilling - Trykk på stopp for å stanse avspilling. Spilleren lagrer stedet avspillingen stanset. - Trykk på PLAY for å starte avspilling fra der det sist ble stanset. - Når du trykker på stopp to ganger, slettes alle data om hvor på platen du var. Pause avspilling - Trykk på PAUSE/STEP en gang for å pause avspilling. Lyden skrus av når avspillingen er i pausemodus. - Trykk på PLAY for å gå tilbake til normal avspilling. Spole forover/bakover - Trykk på FWD-knappen for å spole raskt forover gjennom platen. Hastigheten kan justeres ved å trykke på knappen flere ganger (2x, 4x, 6x, 8x, normal) for DVD og (1x, 2x, 3x, 4x, normal) for VCD. - Trykk på PLAY for å gå tilbake til normal avspilling. - Trykk på REW for å spole raskt bakover gjennom platen. Hastigheten kan justeres ved å trykke på knappen flere ganger (2x, 4x, 6x, 8x, normal) for DVD og (1x, 2x, 3x, 4x, normal) for VCD. - Trykk på PLAY for å gå tilbake til normal avspilling. Sakte film forover/bakover - Trykk på SLOW foroverknappen for å spille platen i sakte film forover. - Hver gang du trykker på knappen forandres hastigheten (2x, 4x, 8x, normal) for DVD og (1x, 2x, 3x, 4x, normal) for VCD. - Trykk på PLAY for å gå tilbake til normal avspilling. - Trykk på SLOW bakoverknappen for å for å spille platen i sakte film bakover. - Hver gang du trykker på knappen forandres hastigheten (2x, 4x, 8x, normal) for DVD og (1x, 2x, 3x, 4x, normal) for VCD. - Trykk på PLAY for å gå tilbake til normal avspilling. Hoppe til neste/forrige kapittel/spor - Trykk på NEXT for å hoppe forover til begynnelsen av neste kapittel (DVD) eller spor (lyd-cd). - Trykk på PREV for å gå tilbake til forrige kapittel (DVD) eller begynnelsen av det aktuelle sporet (lyd-cd). - Trykk på PREV to ganger for å gå tilbake til forrige spor (lyd-cd). Kontrollere resterende tid - Trykk på DISPLAY for å kontrollere resterende tid og tiden som har gått. 7

8 Gjenta avspilling Gjenta lyd/film - Trykk på REPEAT for å gjenta kapittel, tittel eller hele for DVD, og spor og hele for CD. Velg i menyen for følgende funksjoner: TITLE REPEAT ON/REP ALL Gjentar hele platen. Når avspillingen kommer til slutten, starter den fra begynnelsen igjen. CHAPTER Gjentar sist avspilte kapittel. Når avspillingen kommer til slutten av kapittelet starter den fra begynnelsen igjen. REP ONE Gjentar sist avspilte spor/sang. Når avspillingen kommer til slutten av sporet/sangen starter den fra begynnelsen igjen. A B Gjenta - Trykk på A-B ved begynnelsen av det du ønsker å gjenta (punkt A). - Trykk på A-B igjen der du ønsker å avslutte innstillingen (punkt B). - Spilleren går automatisk tilbake til punkt A og starter avspilling av det valgte segmentet. - Trykk på A-B igjen for å avbryte avspillingen og gå tilbake til normal. Programmere avspilling (kun for VCD og CD) - Trykk på STOP og deretter PROG. - Bruk nummerknappene (0-9) for å taste inn sporene du ønsker å høre. Det vil vises på skjermen hvilket program og hvilket spor som er programmert inn (P01:05 betyr program 1, spor 5). - Trykk på ENTER - Spor 5 lagres i program 1. Gjenta for å lagre flere. Du kan lagre opptil 99 programmer. - For å slette programmet trykker du på STOP og åpner CD-skuffen. Tilfeldig avspilling - Trykk på SHUFFLE under avspilling for å veksle mellom på og av. Innstillingene er som følger: ON: Tilfeldig avspilling aktivert. Når avspillingen kommer til slutten av et spor, velges neste spor helt tilfeldig. OFF: Tilfeldig avspilling deaktivert. 8

9 Bruke platemeny/tittel Velge platemeny Du kan bruke menyene til å velge lydspråk, undertekster osv. Hver DVD har ulikt innhold. 1. Trykk DVD MENU under avspilling. Menyen vises. 2. Bruk pilknappene for å få tilgang til de ulike funksjonene. 3. Trykk på ENTER-knappen. Det valgte elementet spilles av. Bruke tittelmenyen - På DVD-er som inneholder flere titler, kan du se tittelen for hver film. - Dersom, og hvordan, denne funksjonen fungerer avhenger av hver enkelt DVD. Lydspråk/undertekster (bare tilgjengelig for DVD) Velge lydspråk - Trykk på AUDIO for å velge ulike lydspråk (engelsk, fransk, spansk, tysk avhengig av hvor mange språk som finnes på DVD-en). Velge undertekster - Trykk på SUBTITLE for å velge ulike undertekster (engelsk, fransk, spansk, tysk avhengig av hvor mange språk som finnes på DVD-en). ZOOM - Trykk på ZOOM gjentatte ganger under avspilling for å velge zoom 1,5x, 2x, 3x for å forandre størrelsen på bildet. - Når et bilde er forstørret, kan du bruke pilknappene til å manøvrere deg rundt på bildet. VINKEL - Trykk på ANGLE under avspilling for å velge ønsket vinkel. - Denne funksjonen fungerer bare på plater med scener tatt opp fra flere vinkler. Flytte til en tittel/et kapittel eller flytte i tid Trykk på stoppknappen - Trykk på GOTO - Hver gang du trykker på knappen skjer følgende: DVD: Du kan velge TITLE (tittel), CHAPTER (kapittel), DIRECT JUMP (direkte sprang) for å velge direkte forflytning til et sted. VCD: Bare DIRECT JUMP flytter deg direkte til ønsket sted. CD: Bare DIRECT JUMP flytter deg direkte til ønsket sted. For eksempel: Sang 1 = 3 min Sang 2 = 4 min Sang 3 = 6 min Total tid = 13 min Dersom du stiller tiden inn på 00:05:00 vil spilleren starte avspilling 2 minutter ute i sang 2. 9

10 Spille utdrag (kun for CD og VCD) - Trykk på STOP og deretter DIGEST. Du har fire valg: VCD: - Bruk nummerknappene til å velge INTRO, DISC, TRACK eller EXIT og bruk ENTER for å bekrefte. o INTRO: 8 sekunder av hvert spor spilles o DISC: Platen deles inn etter hvor mange spor den inneholder. Trykk på et nummer for å se vindu og trykk deretter ENTER. o TRACK: Platen deles inn i avsnitt på 5 minutter. Trykk på et nummer for å se vindu og trykk deretter ENTER. CD: - Trykk på en nummerknapp for å velge INTRO eller EXIT fra menyen. Trykk ENTER for å bekrefte. o INTRO: 12 sekunder av hvert spor spilles. Når du trykker PLAY vil avspillingen gå tilbake til normalt og sporet vil fortsette å spille. - Trykk på EXIT for å gå ut. JPEG-avspilling Noen CD-R CD-er inneholder bilder i JPEG-format. Det kan for eksempel være en fremkalt bildefilm. Denne kan du spille av på denne spilleren. Noen hjelpsomme tips: - Når du setter inn en plate med JPEG-filer vises filene som er tilgjengelige på skjermen. - Trykk på opp/ned-pilknappene for å velge mappe eller fil, og trykk ENTER. - Etter du har åpnet en JPEG-fil vil hver påfølgende fil åpnes automatisk i et par sekunder. For å beholde bildet på skjermen lenger, trykker du pause. - Under avspilling trykker du pilknappene for å rotere eller snu bildet. MP3-avspilling Denne spilleren har en innebygd MP3-dekoder. Du kan spille av MP3-filer brent på CD-R og CD-RW. Starte avspillingen Det anbefales at du skrur på TV-en når du spiller av en MP3-plate. 1. Trykk på åpne/lukkeknappen for å sette inn en plate. Menyen viser mapper og filer i et rotsystem. 2. Bruk opp/ned-pilknappene til å velge ønsket mappe, og trykk deretter ENTER. 3. Bruk opp/ned-pilknappene til å velge en fil. Trykk ENTER for å starte avspilling. Avspillingsmodus - Den valgte innstillingen vises på skjermen. 1. Bruk pilknappene for å velge avspillingsmodus 2. Bruk pilknappene høyre/venstre for å velge mappe. Trykk deretter ENTER. 3. Bruk pilknappene til å velge fil. Trykk deretter ENTER. 10

11 Merk: Du kan bruke REPEAT på fjernkontrollen til å velge FOLDER REPEAT (gjenta mappe), DISC (plate), DISC REPEAT (gjenta plate), DISC SCAN (se gjennom plate), SINGLE, FOLDER, REP-ONE (gjenta en). Spesielle funksjoner Denne spilleren kan spille av MPEG/DivX (.avi) og MPEG (.mpg)-filer og er kompatibel med DVD/SVCD/VCD/CD/MP3/JPEG/CD/CD-R/CD-RW/DVD-R - Kompatibel med DivX 3.11, 4.XX, 5.02, 5.03 standard kodeinnretning. Starte avspilling (MPEG4/DivX) - Det anbefales å skru på TV-en når MPEG/DivX-filer spilles av. - Trykk på OPEN/CLOSE for å sette i platen. Menyen viser mapper og filer i rotmenyen. - Bruk / for å velge ønsket mappe og trykk deretter ENTER. - Bruk / for å velge ønsket fil og trykk ENTER for å starte avspilling av filen. Oppsettsmeny Oppsettsmenyen lar deg tilpasse DVD-spilleren ved at du kan velge språk, foreldrekontroll, skru teksting og skjermsparere på og av, velge TV-skjermen du har med mer. 1. Trykk på SETUP. 2. Trykk på opp/ned-pilknappene for å velge menyer/skjermer. 3. Trykk på ENTER for å bekrefte. Trykk på SETUP i stopp- eller avspillingsmodus (i DVD-modus). - Oppsettsmenyen vises på skjermen. o Trykk på opp/ned-pilknappene for å velge ønsket element og trykk på ENTER for å bekrefte. o I oppsettsmenyen kan du velge mellom vanlig oppsett, høyttaler, lyd og egne valg. o Trykk på EXIT SETUP for å gå ut av oppsettsmenyen. Vanlig oppsett Velg GENERAL SETUP i setupmenyen og velg ønsket element ved hjelp av pilknappene. Trykk på ENTER for å bekrefte. 1. Stille inn TV-displayet NORMAL/PS: Pan scan. Velg denne dersom spilleren er koplet til en vanlig TV. Videofilmer formattert på Pan scan-måten spilles av med høyre og venstre hjørne avkuttet. NORMAL/LB: Letter box. Velg denne dersom spilleren er koplet til en normal TV. Widescreen-bilder vises på skjermen med en svart stripe øverst og nederst. WIDE: Velg denne når spilleren er koplet til en widescreen-tv. Merk: Bildet som vises på skjermen er allerede forhåndsinnstilt på DVD-platen. Derfor kan det være at innstillingene dine ikke fungerer med alle plater. 11

12 2. Stille inn vinkelmarkering - Gå inn på ANGLE MARK - Noen DVD-er har blitt filmet fra flere vinkler, slik at du kan velge selv under avspilling. ON Åpne vinkel OFF Lukke vinkel - Platen må ha denne funksjonen for at oppsettet skal fungere. 3. Stille inn språket på skjermen - Trykk på OSD LANG - Velg deretter språket du ønsker å ha på skjermen (velg ON SCREEN DISPLAY). 4. Stille inn tekster - Trykk på CAPTIONS ON Skrur på alternativet OFF Skrur av alternativet TV-apparatet må støtte denne funksjonen for at den skal fungere. 5. Stille inn skjermsparer - Trykk på SCREEN SAVER Når avspilling stanser en stund, vil spilleren automatisk åpne skjermspareren. Skjermen blir svart. Dette er for å beskytte TV-skjermen. Oppsett av høyttalere - Trykk på opp/ned-pilknappene for å velge SPEAKER SETUP og trykk deretter ENTER. - Katalogen til venstre er hovedkatalogen, og den til høyre er underkatalogen. - Trykk på venstre/høyre pilknapp for å gå inn i underkatalogen og trykk ENTER for å bekrefte. 1. Stille inn DOWNMIX-modus - Velg LT/RT når du ønsker å nyte en kinoaktig effekt. Denne funksjonen fungerer med plater med PROLOGIC DOLBY stereo. - Velg STEREO dersom du har tokanalssystem. - OFF avslutter downmix og aktiverer 5.1-kanal. Når denne er aktivert kan du velge høyttalere CENTER (i midten), REAR (bak), SUBWOOFER (basshøyttaler), ON/OFF (på/av), CENTER/REAR SPEAKER. TEST TONE kontrollerer at alle høyttalere fungerer som de skal. Audioinnstillinger - Trykk på opp/ned-pilknappene for å velge AUDIO SET UP og trykk ENTER. - Katalogen til venstre er hovedkatalogen, og den til høyre er underkatalogen. - Trykk på venstre/høyre pilknapp for å gå inn i underkatalogen og trykk ENTER for å bekrefte. 1. Stille inn lydutgang - Bruk ANALOG dersom du benytter innebygd forsterker. - Bruk SPDIF/RAW når du har digital lydutgang. 12

13 Merk: Når du benytter en innebygd forsterker, må lydutgangen være innstilt på analog. Ellers vil ikke den bakre og den midterste høyttaleren fungere. - Trykk på opp/ned pilknappene for å velge AUDIO OUT, og trykk deretter ENTER. - Trykk opp/ned for å velge ANALOG, SPDIF/RAW eller SPDIF/PCM, og trykk deretter ENTER. - Velg ANALOG dersom du har innebygd forsterker. - Velg SPDIF/RAW dersom du er koplet til en stereo ved hjelp av spillerens koaksiale digitale lydutgang og stereoen din er PCM-kompatibel. 2. Stille inn lydstyrke - Denne funksjonen stiller volumet ved å la deg justere forskjellen på høye og lave lyder. - Bruk opp/ned pilknappene til å justere mellom FULL og OFF. 3. Sette opp PROLOGIC-funksjonen - Trykk på PRO LOGIC - Dersom du velger PRO LOGIC ON blir alle plater med 2-kanalssignalavspilling blir alle PROLOGIC dekodersystem til 5.1-kanal. - Denne funksjonen skrur DOWNMIX-funksjonen til OFF (av). - Dersom du velger PRO LOGIC OFF blir PRO LOGIC skrudd av. - Velger du PRO LOGIC AUTO vil den velges automatisk. 4. Stille inn LPCM-utgang LPCM 48K I den lineære PCM-innstillingen betyr 48K at den maksimale Digital Output Sampling Rate er 48 KHz. Dersom avlesningsfrekvensen på platen er 96 KHz, blir innholdet konvertert til 48 KHz. LPCM 96K Dersom du velger 96K er maksimal avlesningsfrekvens 96 KHz, og ingen konvertering forekommer. Brukerdefinerte innstillinger (Kun i stoppmodus eller med plateskuffen ute) Trykk på opp/ned pilknappene for å velge PREFERENCES SETUP. Trykk deretter ENTER for å bekrefte. - Katalogen til venstre er hovedkatalogen, den til høyre er underkatalogen. Bruk høyre/venstre pilknapp for å velge underkatalogen. Trykk ENTER for å bekrefte. 1. Stille inn TV-modell Sørg for at videoutgangen er koplet på en måte som tilfredsstiller TV-modellen den skal koples til. Velg TV-TYPE. 1. Dersom du bruker PAL, velger du PAL uttakssignal. 2. Dersom du bruker NTSC, velger du NTSC uttakssignal. 3. Velg MULTI på TV-en dersom den har et multisystem. 13

14 2. Stille inn videouttaket Velg VIDEO OUTPUT - Dersom du kopler til en S-videoterminal, velger du S-VIDEO. - Dersom du kopler til RGB, velger du RGB (kun Scart). 3. Stille inn lyd Velg AUDIO. Lyden bestemmes av platen. Platen må ha de innstillingene du ønsker å utføre. Dersom platen har språk på engelsk og tysk, er det kun disse to språkene du kan velge. 4. Stille inn undertekster Velg SUBTITLE. Undertekster, som lyd, må også støttes av platen for at du skal kunne velge. 5. Stille inn platemeny Velg DISC MENU. Velg språket platemenyen skal vises på. 6. Stille inn barnesikring Velg PARENTAL. På plater med barnesikring kan du selv velge nivå på innholdet. Forklaringer av nivå KID SAF trygt for barn G Godkjent for alle aldre PG Voksne bør være til stede PG13 Passer ikke for barn under 13 år PG-R Bør ikke ses av barn under 17 år, og iallfall ikke uten foreldreledsager R Må ikke ses av barn under 17 år uten foreldreledsager NC-17 Anbefales ikke sett av barn under 17 år ADULT Skal kun ses av voksne, grunnet materiale av seksuell eller voldelig art, eller stygg språkbruk. NO PARENTAL Avslutter barnesikring 7. Stille inn passord Velg PASSWORD. - Bruk CHANGE til å bytte passord. Trykk inn det gamle og deretter det nye. Trykk på ENTER for å bekrefte. - Dersom du glemmer passordet kan du trykke Stille inn standardinnstillingene - Velg DEFAULTS. - Dersom du ikke ønsker å gjøre alle innstillinger selv, kan du velge denne. - Dersom du velger RESET går alle innstillinger tilbake til fabrikkoppsett. Obs! Denne funksjonen fungerer bare med åpen plateskuff, ellers er skjermen grå. 9. Stille inn SMARTNAVI-funksjonen Velg SMARTNAVI. 14

15 - Velg NO MENU dersom du ønsker at JPEG CD og MP3 skal spilles av automatisk uten å vise meny. - Velg WITH MENU dersom du ønsker at alle plater som ikke er DVD skal vise SMARTNAVI-menyen. Bruk pilknappene på fjernkontrollen til å velge ønsket element. 15

16 Problemer som kan oppstå Problem Løsning Ikke strøm Sjekk at strømledningen er godt koplet i. Ingen avspilling selv etter at det er Det har dannet seg kondens. Vent 1-2 trykket på PLAY. timer til spilleren har tørket. Avspilling starter, men stanser Spilleren støtter bare DVD, VCD, CD, umiddelbart etter. MP3 og JPEG. Platen kan være skitten og trenger vedlikehold. Sjekk at platen er satt inn riktig vei. Manglende bilde Sjekk at spilleren er godt koplet i. Manglende lyd Forvrengt lyd Bildet forvrenges ved spoling raskt forover eller bakover. Ingen avspilling under spoling forover eller bakover. Ikke 4:3 (16:9) bilde. Ikke surroundlyd. Fjernkontrollen fungerer ikke. Knappene fungerer ikke (på spilleren og/eller på fjernkontrollen). Menyen vises ikke eller delvis på skjermen. Ikke farge. Sjekk at TV-en er stilt inn på video. Sjekk at spilleren er godt koplet i. Sjekk at TV-en og stereoanlegget er riktig innstilt. Still volumet med fjernkontrollen. Noen ganger blir bildet litt forvrengt, men dette er helt normalt. Noen plater har deler som ikke tillater avspilling under spoling raskt forover eller bakover. Velg den riktige innstillingen som passer til TV-en din. Velg de riktige innstillingene for stereoanlegget under Audio output. Sjekk at batteriene er riktig satt inn. Batteriene må skiftes ut. Pek fjernkontrollen rett mot sensoren. Ikke bruk fjernkontrollen mer enn 5 meter fra sensoren. Flytt alle hindringer mellom fjernkontrollen og sensoren på spilleren. Skru spilleren av og deretter på igjen. Eventuelt kan du skru av, kople fra strømmen og kople til igjen. Velg en tilsvarende skjerm ved å lese bruksanvisningen for TV-apparatet. Still inn TV-en til PAL. Trykk på Setup for å komme tilbake til menyen. 16

17 Problem (DVD) Lydspråk og/eller undertekster er ikke de som er oppgitte i grunninnstillingen. Displayet vises på fransk (for eksempell) Ingen undertekster. Ikke annet lydspråk (eller undertekster). Vinkler kan ikke forandres. Løsning Dersom ikke lydspråk eller undertekster er tilgjengelige på platen, kan dette ikke spilles av. Innstillingen i menyen under disc languages er fransk. Velg et annet språk. Undertekster er bare tilgjengelige på DVD-er der undertekstene er spilt inn. Undertekstene har blitt skrudd av fra TVbildet. Trykk på SUBTITLE-knappen. Du kan ikke velge språk dersom dette ikke er tilgjengelig på platen. På noen plater kan ikke språk velges med AUDIO- eller SUBTITLEknappen. Gå inn i menyen for å velge. Denne funksjonen avhenger av programvaren. Selv om en DVD har blitt tatt opp fra ulike vinkler, er disse bare tilgjengelige når ANGLE-symbolet lyser på spilleren. Problem (VCD) Ingen meny VCD/SVCD spiller ikke av. CD-RW spiller ikke av. CD-R og CD-RW spiller ikke av, eller spiller av med feil. Løsning Denne funksjonen fungerer bare med VCD-er med playback control. Når du har satt inn platen bytter du til PBC ved hjelp av menyknappen. CD-RW må ikke skrives med harddisklignende verktøy som pakkede CD-er, In CD eller lignende. - Dette kan komme av: - Mediatypen - Programmets skrivemåte - Programvaren - Skrivehastigheten 17

18 Til informasjon Håndtere og ta vare på CD-ene - Hold CD-en i kantene slik at ikke overflaten blir dekket av fingeravtrykk. Fingeravtrykk, støv og riper kan føre til at CD-en hopper og lyden forvrenges. - Ikke skriv på CD-en med kulepenn eller lignende. - Ikke bruk noen typer rengjøringsmidler på platene. - Sørg for å ikke miste eller brekke CD-en. - Sett aldri inn mer enn en CD i plateskuffen av gangen. - Ikke forsøk å stenge plateskuffen dersom ikke CD-en er korrekt satt inn. - Sørg for å oppbevare CD-ene i egnede omslag når de ikke er i bruk. Dersom overflaten er skitten - Tørk CD-en forsiktig med en fuktig (kun vann!) klut. - Tørk fra midten og utover. Ikke tørk med sirkelbevegelser. Dersom du tørker med sirkelbevegelser kan det oppstå riper, som kan føre til forstyrrelser under avspilling. - Dersom en CD flyttes fra kalde til varme omgivelser kan det oppstå fukt på platen. Tørk av dette med en myk, tørr klut før du setter inn CD-en. Feil lagring av CD-er Du kan ødelegge CD-ene dersom du oppbevarer dem på: - steder utsatt for direkte sollys - fuktige eller støvete steder - steder som direkte utsettes for varme Vedlikehold - Sørg for å kople fra strømtilførselen før du utfører noen form for vedlikehold. - Tørk spilleren med en myk, tørr klut. Dersom overflaten er veldig skitten, kan du rengjøre den med en klut som har blitt dyppet i svakt såpevann og deretter godt vridd opp før du tørker av med en tørr klut. - Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, sprit, salmiakk eller slipende midler. Bruk aldri trykkluft til å fjerne støv. Tekniske data Nettspenning: Strømforbruk: Signalsystem: Vekt: Størrelse: Driftstemperatur: Fuktighet: 230 V, 50 Hz 20 W NTSC/PAL 2,1 kg 430 (L) x 260 (B) x 49 (H) mm 5 C til 35 C 5-90 % (uten kondens) 18

Bomann hjemmekinoanlegg

Bomann hjemmekinoanlegg Generelle forsiktighetsregler Bomann hjemmekinoanlegg Les disse instruksjonene nøye før du tar i bruk spilleren Denne spilleren inneholder laser. Sørg for at du leser bruksanvisningen nøye, slik at det

Detaljer

Clatronic DVD-spiller DVD 659

Clatronic DVD-spiller DVD 659 Clatronic DVD-spiller DVD 659 Bruksanvisning Generelle forsiktighetsregler Les disse instruksjonene nøye før du tar i bruk spilleren. Spilleren skal bare brukes under normale temperaturforhold. Den skal

Detaljer

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB

Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Bomann stereoanlegg MC 1012 CD CB Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i umiddelbar

Detaljer

CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 K-888

CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 K-888 CD/VCD/DVCD/MP3-SPILLER K-666 og K-888 Sikkerhetsinformasjon - Ikke forsøk å reparere spilleren selv. Henvend deg til kvalifisert personell dersom noe galt skjer med spilleren. - Dersom røyk eller lukt

Detaljer

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign

Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Bomann CD/kassettspiller med sølvdesign Generelle forsiktighetsregler - For å minske sjansen for brann eller elektrisk sjokk, må du holde spilleren borte fra vann og fuktighet. Spilleren bør ikke stå i

Detaljer

AEG DVD-spiller med monitor. Bruksanvisning

AEG DVD-spiller med monitor. Bruksanvisning AEG DVD-spiller med monitor Bruksanvisning 1 Forsiktighetsregler - Ikke utsett spilleren for vann eller væske, da dette kan føre til elektrisk støt eller, i verste tilfelle, brann. - Du må aldri forsøke

Detaljer

DVD-spiller til bilen fra Clatronic. Bruksanvisning

DVD-spiller til bilen fra Clatronic. Bruksanvisning DVD-spiller til bilen fra Clatronic Bruksanvisning Lynsymbolet viser at deler på innsiden av spilleren inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og

Detaljer

DVD-spiller. Europastyle supertynn. Bruksanvisning

DVD-spiller. Europastyle supertynn. Bruksanvisning DVD-spiller Europastyle supertynn Bruksanvisning 1 Oppstart Sikkerhetsinformasjon 3 Informasjon 5 Plater som støttes av spilleren 5 Frontpanel 6 Fjernkontroll 6 Kople til TV og lyduttak 7 Digitale lydtilkoplinger

Detaljer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer

Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Brukerveiledning 2458 S Elta design musikkanlegg med aktiv subwoofer Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær varmekilder

Detaljer

BÆRBAR DVD-SPILLER. Les hele bruksanvisningen grundig før du kobler til, bruker eller justerer dette produktet.

BÆRBAR DVD-SPILLER.   Les hele bruksanvisningen grundig før du kobler til, bruker eller justerer dette produktet. BÆRBAR DVD-SPILLER www.facebook.com/denverelectronics Les hele bruksanvisningen grundig før du kobler til, bruker eller justerer dette produktet. BRUKSANVISNING MTW-1085TWIN Plassering av knapper og kontakter

Detaljer

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock

Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Brukerveiledning 5731 Elta bærbar CD-spiller med 10-sekunders anti-shock Generelle forsiktighetsregler Unngå plassering av apparatet på følgende steder: Steder som er utsatt for direkte sollys eller nær

Detaljer

Jumbo Compo dobbel kassettspiller med radio og video-cd

Jumbo Compo dobbel kassettspiller med radio og video-cd Jumbo Compo dobbel kassettspiller med radio og video-cd Bruksanvisning Oversikt over kontroller og komponenter 1. VFD-display 2. Sensor til fjernkontroll 3. Knapp til radioinnstilling 4. Høyttalerdeksel

Detaljer

Brukermanual. 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte

Brukermanual. 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte Brukermanual 7 TFT-LCD-monitor med DVD-spiller på nakkestøtte FORSIKTIGHETSREGLER Se til at du leser sikkerhetsanvisningene nøye før du installerer enheten eller tilbehør. Ikke monter apparatet på steder

Detaljer

Clatronic DVD-spiller

Clatronic DVD-spiller Clatronic DVD-spiller Lynsymbolet viser at deler på innsiden av spilleren inneholder elementer med høy spenning. Utropstegnsymbolet viser brukeren at enkelte operasjoner og deler har detaljert beskrivelse

Detaljer

Rebeck DVD-spiller med kortleser

Rebeck DVD-spiller med kortleser Rebeck DVD-spiller med kortleser Modell DV-228DC Les bruksanvisningen nøye før bruk! DVD-spilleren støtter følgende plater: Type plate Diameter Avspillingstid Dataformat Merknader USB og kortleser - -

Detaljer

DVD 363 BRUKSANVISNING

DVD 363 BRUKSANVISNING DVD 363 BRUKSANVISNING Innholdsfortegnelse Instrukser for sikkerhet ADVARSEL: Dette symbolet er et faresignal som varsler deg om farlig spenning inne i produktet. Innholdsfortegnelse 1 Instrukser for sikkerhet

Detaljer

Beskytte strømledningen Les dette nøye for å unngå skader på spilleren, samt beskytte mot elektrisk sjokk, brann eller skade på person:

Beskytte strømledningen Les dette nøye for å unngå skader på spilleren, samt beskytte mot elektrisk sjokk, brann eller skade på person: AEG hjemmekinoanlegg Bruksanvisning Informasjon - Denne spilleren må kun koples til 230 V, 50 Hz. - Spilleren inneholder laser. Hold øynene borte fra åpningen. - For å unngå risiko for brann, må denne

Detaljer

INNHOLD. Sikkerhetstiltak. Sikkerhetsregler. Hovedfunksjoner. Oversikt over enheten. Fjernkontrollen. Bruke fjernkontrollen.

INNHOLD. Sikkerhetstiltak. Sikkerhetsregler. Hovedfunksjoner. Oversikt over enheten. Fjernkontrollen. Bruke fjernkontrollen. Takk for at du valgte vår bærbare DVD-spiller. Den har en bredskjerm på 7 tommer og en DVD-spiller. Enheten har den nyeste og mest avanserte elektronikken og er konstruert for bruk hjemme, i hoteller og

Detaljer

AMG DVD/CD-PLAYER & VIDEO CASSETTE RECORDER VCR-D 4501. Bruksanvisning DVD-/VIDEOSPILLER

AMG DVD/CD-PLAYER & VIDEO CASSETTE RECORDER VCR-D 4501. Bruksanvisning DVD-/VIDEOSPILLER AMG DVD/CD-PLAYER & VIDEO CASSETTE RECORDER VCR-D 4501 Bruksanvisning DVD-/VIDEOSPILLER 1 Innholdsliste Sikkerhetsinformasjon 4 Generelle forsiktighetsregler 4 Viktig! 4 Strømforsyning 4 Fuktighet 4 Plassering

Detaljer

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye.

RNCD 329 Personlig CD-Spiller. Bruksanvisning. Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd 7/09/00 4:00 Page NO RNCD 39 Personlig CD-Spiller Bruksanvisning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Før du begynner å bruke systemet må du lese alle disse instruksene nøye. RNCD39 NOv.qxd

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS DVD633 http://no.yourpdfguides.com/dref/3420055

Din bruksanvisning PHILIPS DVD633 http://no.yourpdfguides.com/dref/3420055 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

MPEG4 / DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 PLAYER

MPEG4 / DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 PLAYER Bruksanvisning MPEG4 / DVD / SVCD / VCD / CD / MP3 PLAYER Sikkerhetsinstruksjoner Fare for elektrisk støt Lynsymbolet varsler om fare for ikkeisolerte, høye spenninger innvendig i apparatet som kan utgjøre

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS DVD1010/001 http://no.yourpdfguides.com/dref/999592

Din bruksanvisning PHILIPS DVD1010/001 http://no.yourpdfguides.com/dref/999592 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerveiledning DVD 7089. DVD-spiller

Brukerveiledning DVD 7089. DVD-spiller Brukerveiledning DVD 7089 DVD-spiller Innhold Innledning Innledning Sikkerhetsinformasjon... 3 Egenskaper... 4 Beskrivelse Produktoversikt... 5 Frontpanel... 5 Bakpanel... 5 Fjernkontroll... 6 Tilkoblinger

Detaljer

Brukerveiledning. United DVD 7090. DVD-spiller

Brukerveiledning. United DVD 7090. DVD-spiller Brukerveiledning United DVD 7090 DVD-spiller Innhold Innledning Innledning Sikkerhetsinformasjon... 3 Egenskaper... 4 Beskrivelse Produktoversikt... 5 Frontpanel... 5 Bakpanel... 5 LED Display... 6 Fjernkontroll...

Detaljer

Mobilt DVD Videosystem

Mobilt DVD Videosystem DVD185 BRUKERMANUAL NORSK Mobilt DVD Videosystem Spiller CD, DVD, VCD, CD-R, CD-RW og MP3 12/220V adapter og tilkoblingsplugg for lighteruttak medfolger Dolby Digital og TDS IR fjernkontroll med integrert

Detaljer

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning

AEG CTV 4803 ST/VT. Farge-TV. Bruksanvisning AEG CTV 4803 ST/VT Farge-TV Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette TV-apparatet. Studer bruksanvisningen nøye for å se hvordan du kan få mest nytte av ditt nye produkt. Generelt Sikkerhet: - Ikke plasser

Detaljer

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target.

7 bærbar DVD-spiller. Bruksanvisning. Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner. For informasjon og support kontakt www.target. 7 bærbar DVD-spiller Bruksanvisning Vennligst les og ta vare på disse instruksjoner For informasjon og support kontakt www.target.no Sikkerhetsinformasjon, Apparatet er Klasse 1 laserprodukt. Bruk av kontroller,

Detaljer

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP

DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP DIGITAL AKTIV HØYTTALER A3IP BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk INNHOLD I ESKEN 1. A3IP med dokkingstasjon 4. Bruksanvisning 2. Audio kabel 5. Ipod holder 3. AC Adapter 6.

Detaljer

Massasjestol med fjernkontroll

Massasjestol med fjernkontroll Massasjestol med fjernkontroll Les bruksanvisningen nøye før bruk, og ta vare på den til senere bruk. Oversikt over deler (se side 3 i den originale bruksanvisningen) Framside: Head pad hodepute Armrest

Detaljer

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk

Hurtigveiledning. Tilbehør som er inkludert. Plater for innspilling LX7500R. Norsk LX7500R Tilbehør som er inkludert 1 1 1 1 Hurtigveiledning Norsk 2 1 3 3 3 3 3 3 4 5 6 7 9! 8 0 DVD-systemet leveres med 1 2 front-, 1 senter- og 2 bakhøyttalere (se side 2) 2 1 subwoofer 3 6 høyttalerkabler

Detaljer

Bruksanvisning massasjestol

Bruksanvisning massasjestol Bruksanvisning massasjestol Takk for at du kjøpte denne massasjestolen! Les bruksanvisningen nøye før bruk, særlig delen med sikkerhetsanvisninger. På denne måten vil du bruke massasjestolen riktig, og

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG DVD-P 7600 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918786

Din bruksanvisning GRUNDIG DVD-P 7600 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918786 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD

JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD JUMBO FJERNKONTROLL MED TOUCHPAD Funksjonsbeskrivelse 1. 8-15 sekunder forsinkelse bakgrunnslys 2. Bruker den nyeste og bredeste databasen 3. 8 komponenter (TV1, TV2, VCR, DVD, SAT/DTT, TNT/DVB-T, AUX1,

Detaljer

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning

Dampkoker FF-0401. Bruksanvisning Dampkoker FF-0401 Bruksanvisning Innholdsoversikt 1. Introduksjon om dampkokeren 2. Bruk 3. Rengjøring og vedlikehold 4. Tips og informasjon 5. Sikkerhetsanvisninger Tekniske data Modell: FF-0401 Inngangsspenning:

Detaljer

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur

venner med tv-pakken Bli venner med tv-pakken ved hjelp av fjernkontroll og tastatur Tv Brukerveiledning 1 Bli venner med tv-pakken 1 Bli venner med tv-pakken 2 Navigasjon 3 Tv-portalen ved hjelp av fjernkontroll og tastatur og dens tjenester Tv fra Vesterålskraft Bredbånd betyr at du

Detaljer

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front.

1. Sett inn de to medfølgende AA batteriene før strømledningen kobles til. 3. Trykk inn den røde Power (av/på) knappen i front. MUSIC SYSTEM KOMME I GANG Før du setter i gang med innstillinger av Music System, må produktet være romtemperert. Hvis ikke, kan kondensering påvirke CD-spilleren eller displayet. 1. Sett inn de to medfølgende

Detaljer

BRUKSANVISNING DVH VIKTIG LES DISSE INSTRUKSJONENE FØR BRUK OG TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN.

BRUKSANVISNING DVH VIKTIG LES DISSE INSTRUKSJONENE FØR BRUK OG TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN. BRUKSANVISNING DVH-7784 VIKTIG LES DISSE INSTRUKSJONENE FØR BRUK OG TA VARE PÅ BRUKSANVISNINGEN. www.facebook.com/denverelectronics VIKTIGE SIKRINGSTILTAK For din egen sikkerhet bør du lese alle sikkerhetsinstruksjonene

Detaljer

Brukermanual. Vanntett radiomottaker, bygget for utendørs bruk! Bluetooth, DAB/FM, USB inngang, AUX inngang og RCA-kabler.

Brukermanual. Vanntett radiomottaker, bygget for utendørs bruk! Bluetooth, DAB/FM, USB inngang, AUX inngang og RCA-kabler. Brukermanual Vanntett radiomottaker, bygget for utendørs bruk! Bluetooth, DAB/FM, USB inngang, AUX inngang og RCA-kabler. Egenskaper Radio Tilkobling Utganger Tekninsk Dimensjoner (BxHxD) DAB Digital Radio

Detaljer

Juicemaskin og blender

Juicemaskin og blender Juicemaskin og blender Bruksanvisning Produktnummer IT014262 Kjære kunde, Frisk fruktjuice smaker ikke bare godt, det inneholder også mange veldig sunne ingredienser uten konserveringsmidler og andre tilsetninger.

Detaljer

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230

CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 CD-SPILLER MED PLL FM-RADIO OG VEKKERKLOKKE MODELL MCA-230 DENNE BRUKSANVISNINGEN SKAL LESES OG FORSTÅS FØR PRODUKTET BRUKES. Ta vare på heftet for fremtidig referanse. PLASSERING AV KONTROLLENE 1. LCD-DISPLAY

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP XL-E171DVH http://no.yourpdfguides.com/dref/4578107

Din bruksanvisning SHARP XL-E171DVH http://no.yourpdfguides.com/dref/4578107 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning

AV-mottaker med flere kanaler. Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning AV-mottaker med flere kanaler STR-DN1020 Begynn her Hei! Dette er din hurtigoppsettsveiledning 1 Koble til høyttalerne 2 Koble TV-en til andre enheter 3 Andre tilkoblinger 4 Velge høyttalere og optimalisere

Detaljer

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk

ininja Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar produktet i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

DVD-SPILLER BRUKSANVISNING. Modell : RN-6500 DV4551E-NOR

DVD-SPILLER BRUKSANVISNING. Modell : RN-6500 DV4551E-NOR DV455E-NOR DVD-SPILLER BRUKSANVISNING Modell : RN-6500 Før tilkobling, betjening eller justering av dette produktet bør denne bruksanvisningen nøye gjennomleses. SIDE INNLEDNING Sikkerhetsforanstaltninger

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon.

5. TEGNFORKLARING FOR DE NESTE SKISSENE: : HOLD KNAPPEN INNE -------------------: SLIPP KNAPPEN. 6. Samme som engelsk versjon. 1. Viktig: a) For å unngå å miste noen av de lagrede data vær vennlig å ikke press på noen av knappene mens du bytter batteri. b) Før første gangs bruk vær vennlig å resette alle kommandoer. Dette gjøres

Detaljer

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning

Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW. Bruksanvisning Vekt for måling av kroppens vannog fettprosent EF521BW Bruksanvisning Introduksjon 1. Gratulerer med din nye vekt! Denne vekten måler både fett- og vannprosent. Prinsippet er basert på måling av kroppens

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS DVD634/001

Din bruksanvisning PHILIPS DVD634/001 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

WAKE FM-KLOKKERADIO BRUKERHÅNDBOK

WAKE FM-KLOKKERADIO BRUKERHÅNDBOK Alle varemerker tilhører deres respektive eiere. Med mindre noe annet er oppgitt, betyr ikke bruken av varemerker at varemerkeeieren er assosiert med KitSound eller går god for produktene som omtales her.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5

INNHOLDSFORTEGNELSE. 1. Tilbehør 1. 2. Tilkobling og kontroll 2. 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3. 3. Tilkobling 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Tilbehør 1 2. Tilkobling og kontroll 2 2.1 Bakpanel... 2 2.2 Fjernkontroll... 3 3. Tilkobling 5 3.1 Tilkobling til TV... 5 3.1 Tilkobling av kabeltvsignal... 6 4. Oppsett 7 4.1 Første

Detaljer

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box

Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box Tilkobling og brukermanual Kreatel/Motorola Set Top Box 1 Kreatel/Motorola Set-Top-Box Set-Top-Box (STB) er en viktig del av Homebase systemet. Det er via STB en du kan se på TV, høre på radio, lese Sameie/Borettslags

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS DVD733/051

Din bruksanvisning PHILIPS DVD733/051 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning

Asono MP3-spiller. Bruksanvisning Sikkerhetsanvisninger Asono MP3-spiller Bruksanvisning For å redusere risikoen for støt og fare, må du ikke utsette produktet for regn eller annen form for fuktighet eller ta den fra hverandre. Forsøk

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk

Digital høyttaler Brukerveiledning Vennligst les før bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Før du starter oppgraderingen

Før du starter oppgraderingen Innledning Denne CD-ROM-platen inneholder programvare for oppgradering av systemprogramvaren (firmware) i førstegenerasjons DVD-opptakere fra Philips. Med oppgraderingen får man mulighet for opptak på

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen.

Sangean DAB-radio. Komponenter og kontroller Se side 3 og 4 i den originale bruksanvisningen. Sangean DAB-radio Sikkerhetsanvisninger 1. Les bruksanvisningen. 2. Spar på bruksanvisningen. 3. Legg merke til advarslene. 4. Følg alle anvisninger. 5. Ikke bruk apparatet i nærheten av vann. 6. Rengjør

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett.

Produktet inneholder et oppladbart batterisett for begge håndsett. Binatone MR650 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Indicator light Varselslampe som lyser rødt under

Detaljer

Introduksjon/ Bruksanvisning til NDX500 cdspiller.

Introduksjon/ Bruksanvisning til NDX500 cdspiller. Introduksjon/ Bruksanvisning til NDX500 cdspiller https://www.numark.com/product/ndx500 USB Host Port koble til en standard USB-minnepinne (med en FAT16 eller FAT32 filsystem). Lar NDX500 å bla og spille

Detaljer

BRUKERVEILEDNING CLATRONIC HJEMMEKINOANLEGG DVD 552 HC

BRUKERVEILEDNING CLATRONIC HJEMMEKINOANLEGG DVD 552 HC BRUKERVEILEDNING CLATRONIC HJEMMEKINOANLEGG DVD 552 HC 1 INNHOLD Dolby Digital og Dolby Surround side 3 Plassering av komponentene side 3-4 Plassering av DVD-spiller Plassering av høyttalere Uttak og tilkopling

Detaljer

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk

LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker. Brukerveiledning. Norsk LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Norsk Modell 2970 LP platespiller med PLL radio og USB/SD-MP3 opptaker Brukerveiledning Toppdeksel Fjernkontroll Sensor Power Display

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Harwa LCD-TV. Bruksanvisning

Harwa LCD-TV. Bruksanvisning Viktige sikkerhetsanvisninger Harwa LCD-TV Bruksanvisning - Les bruksanvisningen før bruk og ta vare på denne til seinere bruk. - Bruk kun tilbehør som anbefales av produsenten. - Ikke plasser noe direkte

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning

Infrarødt øretermometer BIE120. Bruksanvisning Infrarødt øretermometer BIE120 Bruksanvisning Før du tar i bruk det nye øretermometeret ditt, må du lese denne bruksanvisningen nøye, slik at du kan bruke produktet riktig og trygt. Oppbevar bruksanvisningen

Detaljer

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE

VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE OPPKOBLING 1 VELKOMMEN TIL DIN NYE TV-OPPLEVELSE Med Get box ll kan du se tv akkurat når det passer deg. Du kan ta opp programmer, se direkte eller starte forfra. Det du gikk glipp av forrige uke finner

Detaljer

BOOMBAR + BLUETOOTH-HØYTTALER BRUKERHÅNDBOK

BOOMBAR + BLUETOOTH-HØYTTALER BRUKERHÅNDBOK Alle varemerker tilhører sine respektive eiere. Med mindre annet er angitt innebærer ikke bruken av varemerker at eieren er tilknyttet KitSound eller går god for produktene her. Kast ikke litium-ion-batterier

Detaljer

Binatone MR250. Toveis radio med lang rekkevidde. Bruksanvisning. Hva er på displayet?

Binatone MR250. Toveis radio med lang rekkevidde. Bruksanvisning. Hva er på displayet? Binatone MR250 Toveis radio med lang rekkevidde Bruksanvisning Se tegningen side 1 i den originale bruksanvisningen for oversikt over de ulike funksjonene: Transmitting indicator light TALK button Trykk

Detaljer

NORSK. XL-E171DVH DVD Hi Fi komponentsystem som består av XL-E171DVH (hovedenhet) og CP-E171 (høyttalersystem). Introduksjon

NORSK. XL-E171DVH DVD Hi Fi komponentsystem som består av XL-E171DVH (hovedenhet) og CP-E171 (høyttalersystem). Introduksjon XL-E171DVH DVD Hi Fi komponentsystem som består av XL-E171DVH (hovedenhet) og CP-E171 (høyttalersystem). Introduksjon Takk for at du kjøpte dette SHARP-produktet. For å få det beste ut av dette produktet

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

GET BOX MIKRO OPPKOBLING

GET BOX MIKRO OPPKOBLING GET BOX MIKRO OPPKOBLING 1 2 FJERNKONTROLLEN Slår tv av/på Se side 22 og 23 Skru Get-boks av/på Åpne Reprise Radio Åpne hovedmenyen Tar deg til guide når du ser på tv Volum Tar deg til fullskjerm video

Detaljer

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd

HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd Brukerveiledning Tv-dekoder (versjon 1960) med opptaks- og pausefunksjon HRB Hadeland og Ringerike Bredbånd 1. Tv-dekoder med opptak- og pausefunksjon 2. Opptak 3. Avspilling 4. Sletting av opptak 5. Oppsett

Detaljer

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING

ivisjon TV BRUKERVEILEDNING ivisjon TV BRUKERVEILEDNING INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT OM BRUK...3 Set Top Boks og fjernkontroll...3 INSTALLASJON...4 Slik går du frem:...4 STB 500-serie...6 SET TOP BOKSEN SETT BAKFRA...6 TILKOBLING...7

Detaljer

BRUKSANVISNING DPU3390

BRUKSANVISNING DPU3390 PDVD-16309C 主 机 MTK-1389Q 副 机 MST-702 方 案 模 拟 屏 不 带 电 池 不 带 红 外 功 能 说 明 书 BRUKSANVISNING DPU3390 P b Pb Free Før du kobler opp, bruker eller justerer dette produktet, ber vi deg lese hele denne bruksanvisningen

Detaljer

Sikkerhetsovervåkningssystem Modell: HW711X

Sikkerhetsovervåkningssystem Modell: HW711X Bruksanvisning Sikkerhetsovervåkningssystem Modell: HW711X Inneholder: (1) Personlig digital videopptaker (2) Fargekamera værbestandig (1) Kamerastativ med monteringsenheter (1) Koaksial kabel 18 meter

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera

W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera W025700090990 1 - Inspeksjonskamera m/ Ø5,5mm kamera Brukerhåndbok INNHOLD Produktoversikt------------------------------------2 Førstegangs bruk----------------------------------3 Systemmodus--------------------------------------5

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Meaco Vifte Instruksjonsmanual

Meaco Vifte Instruksjonsmanual Meaco Vifte 1056 Instruksjonsmanual Utgave for juli 2018 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker viften. Ta vare på den for fremtidig referanse. Takk for at du valgte Meaco. Vi setter stor

Detaljer

FM-sender med Bluetooth

FM-sender med Bluetooth FM-sender med Bluetooth Prod.nr. 7071531590974 Bruksanvisning Takk for at du kjøpte dette produktet. Les bruksanvisningen grundig før bruk for å få best mulig ytelse fra produktet. Introduksjon Denne FM-senderen

Detaljer

BRUKERMANUAL Digispiller

BRUKERMANUAL Digispiller BRUKERMANUAL Digispiller INNHOLDSFORTEGNELSE 3. Ved første gangs bruk 4. Hvitt kort med et? Husk alltid dette 5. Skru PÅ/AV Bytte digikort 6. Lade digispiller 7. Funksjonsknapper 8. - 9. Hovedmeny 10.

Detaljer

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt

Nutrition Scale - Kjøkkenvekt Nutrition Scale - Kjøkkenvekt IT014042 Bruksanvisning Med denne kjøkkenvekten kan du nøyaktig måle ingrediensene eller porsjonene i all slags mat og drikke og analysere dem i henhold til den vedlagte matkodelisten.

Detaljer

PLASSERING AV KONTROLLENE

PLASSERING AV KONTROLLENE PLASSERING AV KONTROLLENE BRUKSANVISNING TCP-39 www.denver-electronics.com Strømbehov: AC 220-240V~50Hz Strømforbruk: I bruk (maks): 8W/TIME Ved Standby/Av:

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

STIKKORDREGISTER. Numerics. innstillinger 50, 51 med VR 44 meny 24

STIKKORDREGISTER. Numerics. innstillinger 50, 51 med VR 44 meny 24 STIKKORDREGISTER Numerics 2 høyttalere 64 3D Now! 93 4 høyttalere 65 5.1 kanaler 65 6 høyttalere 65 7 høyttalere 65 8 høyttalere 65 A A3D definisjon av 93 AMD 93 anamorfe DVDer 93 åpne DVD-filer på harddisk

Detaljer

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater!

InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater Hurtigstartguide Velkommen til InterVideo Home Theater! InterVideo Home Theater er den komplette løsningen for digital underholdning slik at du kan glede deg over TV-titting og

Detaljer

Din bruksanvisning GRUNDIG DVD-P 8600 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918788

Din bruksanvisning GRUNDIG DVD-P 8600 http://no.yourpdfguides.com/dref/2918788 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer