Demensomsorg Hva det gjelder og hva vi kan gjøre

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Demensomsorg Hva det gjelder og hva vi kan gjøre"

Transkript

1 Demensomsorg Hva det gjelder og hva vi kan gjøre Knut Engedal, Professor dr.med. Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse Oslo universitetssykehus

2 Demens Svekket hukommelse, i sær for nyere data Svikt av minst en annen kognitiv funksjon Den kognitive svikten må influere på evnen til å fungerer i dagliglivet Sviktende kontroll av atferd, følelser eller motivasjon Klar bevissthet Symptomene må ha vart i minst 6 måneder

3 Forekomst av demens i Norge 2012 Forekomst Nye per år /år > 97 % 65 år+ AD+VaD+LBD 80-90% Hjemme : Institusjon 60:40 I sykehjem 75-80% (alvorlig grad>50%)

4 Sykdommer som fører til demens Degenerative hjernesykdommer Alzheimers sykdom Frontotemporal degenerasjon Demens med Lewylegemer Parkinson + Andre nevrologiske sykdommer Cerebrovaskulær sykdom Strategiske eller multiple infarkter Småkar sykdom med lakunære infarkter Hypoksemi Sekundær demens NPH, infeksjoner, alkohol (vit B1), romoppfyllende prosesser i hjernen (tumor, subduralt hematom)

5

6 Kognitive symptomer Oppmerksomhetssvikt Hukommelsessvikt Språksvikt Rom og retning problemer Forståelsessvikt Generell intellektuell svikt Atferdssymptomer Endret atferd Depressivt/angst syndrom Psykotisk syndrom Feiltolkning) Motoriske symptomer Symptomer

7 Behandling av personer med demens Pårørende tiltak Informasjon om sykdom, inklusiv diagnose og prognose Lære å mestre vanskelige situasjoner Miljøbehandling og omsorg Dagsenter med aktivisering Små miljø i institusjon med aktivisering Personsentrert omsorg Legemidler Gingko biloba? Kolinesterasehemmere (Aricept, Reminyl, Exelon) NMDA reseptor antagonist (Ebixa) Psykofarmaka ved depresjon, angst, aggresjon og psykose

8 Legemidler Antidemens legemidler har begrenset effekt og kan ikke stoppe demens Legemidler mot depresjon kan mange ganger være nyttige Legemidler mot psykose kan av og til være nyttige i et begrenset tidsrom

9 Bivirkninger I en studie av eldre med demens undersøkte man risiko for en eller annen bivirkning ved bruk av antipsykotika i løpet 30 dagers behandling. Man fant en % økning i risiko for bivirkninger. En annen studie med mer enn eldre med demens fant man at også midler mot depresjon øker risikoen for bivirkninger Rochon et al. Arch Intern Med 2008; 168:

10 Rådgivning og støtte til pårørende Intervensjon 6 ganger rådgivning+ deltagelse i støttegrupper Resultater Utsatte innleggelse i sykehjem 329 dager Reduserte antall pårørende med depresjon Mittelmann et al. JAMA 1996; 276: 1725

11 Dagsenter Dagsenteropphold to ganger per uke eller mer kan redusere pårørendes stress og øke deres kapasitet til å gi omsorg Dagsenteropphold kan forebygge at pårørende blir utslitt. Mange familier venter for lenge! Zarit et al Clinical Geropsychology pp

12 Sykehjemsbeboerne i vårt land Alle har ekstremt redusert funksjonsevne De fleste har mer enn 4 sykdommer I gjennomsnitt bruker hver pasient 5-6 legemidler Om lag % har en demenstilstand Om lag 40% har depressive symptomer Om lag 30% har psykotiske symptomer Mer enn 50% har manglende evne til å samtykke og ta avgjørelser på egne vegne

13 Bruk av frihetsberøvende tiltak En undersøkelse av 2271 sykehjemsbeboere (Ø.Kirkevold) 36% er utsatt for frihetsberøvende tiltak i løpet av en uke Blant beboere med moderat/alvorlig grad av mental svikt (demens) er 55 % utsatt for tvangstiltak

14 Rettigheter og begrensninger En undersøkelse av 2271 sykehjemsbeboere SoA Beboeren får delta i aktiviteter 37% 54% han/hun har glede av SE Beboeren får gå en tur ut 52% 63% (eventuelt med følge) Kirkevold og Engedal, 2005

15 Noen klipp fra grannlandet Den dødande tristess Hel, ren og mett, men sjelen forvitrer Dette er inte hva jag kaller liv. Jag bare sitter her og venter. På vad vet jag inte Basen A, Hvem skal ta hand om mamma, DN, 2004

16 Når behovet er størst er hjelpen fjernest Hva sykepleiere i sykehjem synes de er dårligst på: Utarbeide pleieplaner Holde seg faglig oppdatert Dekke pasientens psykososiale behov Dekke pasientens behov for fysisk aktivitet Kunnskap om psykiske lidelser HoftsethC, Nordvoll R. SINTEF rapport: Kommunehelsetjenesten gamle og nye utfordringer. En studie av sykepleietjenesten i sykehjem og hjemmesykepleie, 2003

17 De eldre mår som personalen Dagens Nyheter 10 sept 2002

18 Personsentret omsorg Metoder Dementia Care Mapping VIPS ramme verk Marte Meo Veiledning om å forstå atferd ut fra pasientenes perspektiv

19 VIPS V vår Verdi er ikke avhengig av alder eller kognitive ressurser I Individuelt tilrettelagt omsorg P tar hensyn til Perspektivet til personen med demens S et Sosialt miljø der personen med demens er en del av fellesskapet 6 indikatorer knyttet til hver bokstav/element

20 Effekt av uni- og multimodale tiltak En Cochrane oversikt Snoezelen (multisensoriske tiltak) 2 RCT usikker effekt Validation (bekrefte) 3 RCT ingen effekt Reminisens (mimring) 2 RCT ingen effekt Realitetsorientering 6 RCT svak effekt Aroma behandling 2 RCT effekt på APSD Musikk behandling 5 RCT dårlig kvalitet Lysbehandling 5 RCT ingen effekt Stoppe vandring (lukket dør) Ingen -

21

22 Mental og sosial stimulering ADL aktiviteter Hyggelige aktiviteter Fysisk trening

23

24

25 Kan forhindre kognitiv svikt og/eller forsinke utvikling av demens Regelmessig turgåing 2-3/uke;> 20 min Regelmessig hagearbeid 2-3/uke, > 20 min Regelmessig trening 2-3/uke > 20 min Regelmessig andre aktiviteter 2-3/uke > 20 min Jedrziewski M, et al, 2010 Lautenschalger, N, 2009

26 Oslo Eksperimentet etablering av SE Fokus på ADL aktiviteter Pasienter i skjermet enhet i sykehjem (N=104) (2 års oppfølging, 50 levde etter 2 år, 27 uten progresjon) Ingen progresjon (n=27) OBS-demens Hukommelse - Orientering - I + P-ADL - Sosial fungering + Aktivitetsnivå + Humør + Engedal 1997

27 Hyggelige aktiviteter En 6 mnd kontrollert studie med 72 AD pasienter med depresjon viste: at Hyggelige aktiviteter for pasientene og opplæring av personell til å løse problemer var bedre enn tradisjonell omsorg Teri et al. The Gerontologist, 1997; 52B (4):

28 Ila Eksperimentet Mental og fysisk aktivisering (n=8) Baseline 13 u 26 u GBS-total p< GBS total p< 0.005

29 Endring av institusjonsmiljø - Brumundalprosjektet Intervensjon i 7 mnd Laget små miljø med 7 pasienter i hver Endringer i det fysiske miljø Sosiale aktiviteter hver dag av 1-2 timers varighet Undervisning av personalet Effekt (statistisk signifikante resultat) Pasientene ble mindre forvirret, mindre deprimert og mindre urolige Bruk av psykofarma redusert fra 21 brukere til 7 brukere Pasientenes vekt, Hb og S-albumin steg Personalet følte seg tryggere og mer tilfreds i jobben

30 Aktiviteter og demens Kognitive reserve hypotese Aktivt mentalt og fysisk liv øker hjernens reservekapasitet Use it or loose it Vaskulær hypotese Aktivt mentalt og fysisk liv bedre surstofftilgang til hjernen Stress hypotese Aktivt mentalt, sosialt og fysisk liv forebygger stress, som kan føre tiløkt mengde kortisol og ødelegge hippocampus

31

32

33

34

35 Tenk de ville satse på meg kvinne 88 år med demens, Lilleborg sykehjem, 2011

36

37

38 HIFE De best fungerende pasientene med MMSE over 21 poeng deltok i en spørreundersøkelse. Sammenlignet med en gruppe uten trening: Følte de seg mindre trett Følte de seg sterkere Følte de at balansen var bedre

39 Mer HIFE Ni pasienter deltok i en kvalitativ studie: De anga at de hadde fått mer vitalitet i kropp og sjel og at de hadde lært å overvinne begrensninger i hverdagen De følte at de hadde fått bedre fysisk kapasitet, bedre tenkeevne og at de hadde fått en bedre selvfølelse

40 Oppsummering Demens er hyppig, vanligvis progressiv og fører til total hjelpeløshet Demens kan ikke i dag behandles. Antidemens legemidler har kun begrenset effekt. Psykofarmaka bør bare brukes i perioder. Langvarig bruk bør unngås. Omsorgstiltak, eller aktivitetstiltak eller begge deler bør gis på pasientens og de pårørendes premisser. Hensikten er å bedre hverdagen for begge parter under mottoet Lev så godt som mulig med demens.

Hva er demens? Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake. Alois Alzheimer

Hva er demens? Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake. Alois Alzheimer Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake Hva er demens? Alois Alzheimer 2005 Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens og Hukommelsesklinikken Ullevål universitetssykehus Hva er demens?

Detaljer

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner

Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Sammenheng mellom enkelvedtak og hjelp til hjemmeboende personer med demens Sammenheng mellom enkelvedtak og pasientens tap av funksjonsevner Birger Lillesveen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Detaljer

DEMENSPLAN 2010-2015 FOR HOLTÅLEN KOMMUNE, DELPLAN AV OMSORGSPLAN 2015

DEMENSPLAN 2010-2015 FOR HOLTÅLEN KOMMUNE, DELPLAN AV OMSORGSPLAN 2015 DEMENSPLAN 2010-2015 FOR HOLTÅLEN KOMMUNE, DELPLAN AV OMSORGSPLAN 2015 1 INNLEDNING 3 BAKGRUNN FOR DEMENSPLAN 2015 3 ORGANISERING AV ARBEIDET MED PLANEN 3 DEL I: BAKGRUNNSDOKUMENTER, DEFINISJONER OG SYKDOMMEN

Detaljer

Kristin Aas Nordin. Oversykepleier Blidensol sykehjem. Spesialsykepleier Alderspsykiatrisk poliklinikk, SUS.

Kristin Aas Nordin. Oversykepleier Blidensol sykehjem. Spesialsykepleier Alderspsykiatrisk poliklinikk, SUS. Kristin Aas Nordin. Oversykepleier Blidensol sykehjem. Spesialsykepleier Alderspsykiatrisk poliklinikk, SUS. Demens er et samlebegrep for ulike kroniske hjernesykdommer som oftest opptrer hos eldre. Sykdommen

Detaljer

Rapport publisert 2012. Strukturert miljøbehandling for hjemmeboende personer med demens

Rapport publisert 2012. Strukturert miljøbehandling for hjemmeboende personer med demens Rapport publisert 2012 Strukturert miljøbehandling for hjemmeboende personer med demens Forord Denne rapporten presenterer et utviklingsprosjekt om strukturert miljøbehandling for hjemmeboende personer

Detaljer

Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming

Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming Enhet for fysioterapitjeneste og forskergruppa GeMS ved NTNU inviterer fysioterapeuter til fagdag Demenssykdommer og kunnskapsgrunnlaget for fysioterapeutens tilnærming Målet med dagen er å gi fysioterapeutene

Detaljer

Delplan demenssykdom 2012-2025. Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12

Delplan demenssykdom 2012-2025. Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12 Delplan demenssykdom 2012-2025 Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12 INNHOLD FORORD... 3 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 ARBEIDSPROSESSEN... 6 2.0 HVA ER DEMENSSYKDOM?... 8 2.1 FASER... 8 2.1.1

Detaljer

Hva er DEMENS? Kurs for pårørende til personer med demens. 30 08 2014 kl 10-16. Tor Jacob Moe Psykiater. Kompetansesenter for demens, Bergen Kommune

Hva er DEMENS? Kurs for pårørende til personer med demens. 30 08 2014 kl 10-16. Tor Jacob Moe Psykiater. Kompetansesenter for demens, Bergen Kommune Hva er DEMENS? Kurs for pårørende til personer med demens. Kompetansesenter for demens, Bergen Kommune 30 08 2014 kl 10-16 Tor Jacob Moe Psykiater Hva er Demens? Progressiv utvikler seg til det verre.

Detaljer

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011 Veileder Revidert 2011 Demensutredning i kommunehelsetjenesten www.aldringoghelse.no Forord I forbindelse med Demensplan 2015 er utredning og diagnostisering av demens et satsingsområde. Målet er alle

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument Demensplan 2020 Et mer demensvennlig samfunn Høringsdokument 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Å leve med demens... 4 3 Perspektiver for Demensplan 2020... 8 3.1 Et mer demensvennlig samfunn... 8 3.2 Åpenhet,

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

20. Demens. Forfattere. Sammendrag. Innledning

20. Demens. Forfattere. Sammendrag. Innledning 266 Aktivitetshåndboken Fysisk aktivitet i forebygging og behandling 20. Demens Forfattere Jorunn L. Helbostad, fysioterapeut, dr. philos, Institutt for nevromedisin, Det medisinske fakultet, Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

En systematisk litteraturoversikt

En systematisk litteraturoversikt Demenssykdommer En systematisk litteraturoversikt Statens beredning för medicinsk utvärdering Demenssykdommer En systematisk litteraturoversikt Oversatt fra svensk av Lisbeth Nilsen Statens beredning för

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende

Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Pårørende til personer med demens - Evaluering av en psykoedukativ intervensjon rettet mot pårørende Aud Johannessen Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2006:12 Pårørende

Detaljer

Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem - Trondheimsstudien

Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem - Trondheimsstudien Forskningsrapport Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem - Trondheimsstudien - En del av en nordisk multisenterstudie PROSJEKTORGANISASJON Prosjektledere i Trondheim Jorunn Lægdheim

Detaljer

Operasjon for Parkinsons sykdom

Operasjon for Parkinsons sykdom Norges Parkinsonforbund Operasjon for Parkinsons sykdom Tiden etter operasjonen Utgitt av Norges Parkinsonforbund med prosjektmidler fra Helse og Rehabilitering. Oktober 2009 Forfattere: Doktor Mathias

Detaljer

GPS nøkkelen til frihet for personer med demens?

GPS nøkkelen til frihet for personer med demens? GPS nøkkelen til frihet for personer med demens? Sammendrag Demens er en utfordring for helsetjenestene over hele verden. I Norge har mer enn 70 000 personer demens, og antallet vil stige til det dobbelte

Detaljer

Av Erna Staven Berdahl (prosjektleder), Jannike Bratland, Guri Flenstad, Gunn Morkemo, Karin Dokset og Barbro Ugedal.

Av Erna Staven Berdahl (prosjektleder), Jannike Bratland, Guri Flenstad, Gunn Morkemo, Karin Dokset og Barbro Ugedal. ÅFJORD KOMMUNE Av Erna Staven Berdahl (prosjektleder), Jannike Bratland, Guri Flenstad, Gunn Morkemo, Karin Dokset og Barbro Ugedal. Veiledere fra Senter for Omsorgsforskning Karin Torvik og Kirsti Torjuul.

Detaljer

Pasientrettighetsloven kap.4 a, og dokumentasjon av tillitskapende tiltak i demensomsorgen

Pasientrettighetsloven kap.4 a, og dokumentasjon av tillitskapende tiltak i demensomsorgen Pasientrettighetsloven kap.4 a, og dokumentasjon av tillitskapende tiltak i demensomsorgen KISO Konsult v/ Kirsti Veidahl Solheim Moss, Mob.: 907 56 4 56, E-post: kirsti@kiso.no Hils på naboen din! Hvem

Detaljer

Åndelig omsorg for sykehjemsbeboere med demens.

Åndelig omsorg for sykehjemsbeboere med demens. Åndelig omsorg for sykehjemsbeboere med demens. Ved sykehjemsprest Olga Tvedt, Kirkens bymisjon Innledning Sykehjemmene blir mer og mer minisykehus. En stor del (40 %) av befolkningen tilbringer sin siste

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

MATERIALE OG METODE. Rehabilitering og aktiv omsorg i eldreomsorgen. Hva sier forskningen om treningseffekt hos eldre? Den nordiske studiens formål:

MATERIALE OG METODE. Rehabilitering og aktiv omsorg i eldreomsorgen. Hva sier forskningen om treningseffekt hos eldre? Den nordiske studiens formål: Rehabilitering og aktiv omsorg i eldreomsorgen erfaringer fra: den nordiske forskningsstudien: Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem Trondheimsstudien Ål kommune, 26.10.10 Randi Granbo,

Detaljer

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende

Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Psykoedukasjon i bruk til mestring for mennesker med bipolar lidelse og deres pårørende Hvordan kan pasienten selv, de pårørende og vi som profesjonelle bidra og påvirke i prosessen? av Wanja Kristin Lien

Detaljer

Hvert skritt teller. bruk av skrittellere for å gjøre sykehjemsbeboere med demens mer fysisk aktive.

Hvert skritt teller. bruk av skrittellere for å gjøre sykehjemsbeboere med demens mer fysisk aktive. SLUTTRAPPORT Hvert skritt teller bruk av skrittellere for å gjøre sykehjemsbeboere med demens mer fysisk aktive. Prosjektnummer: 2008/1/0601 Virksomhetsområde: Forebygging Søker organisasjon: Stiftelsen

Detaljer

Å hjelpe seg selv sammen med andre

Å hjelpe seg selv sammen med andre Å hjelpe seg selv sammen med andre Et prosjekt for forebygging av depresjon hos eldre i Hamar Inger Marie Raabel Helsestasjon for eldre, Hamar kommune Ikke glemsk, men glemt? Depresjon og demens hører

Detaljer

DEMENS. Sykdom og symptomer. Gunhild Albriktsen Rådgiver demensomsorg Helse- og sosialavdelingen Bodø kommune.

DEMENS. Sykdom og symptomer. Gunhild Albriktsen Rådgiver demensomsorg Helse- og sosialavdelingen Bodø kommune. DEMENS Sykdom og symptomer Gunhild Albriktsen Rådgiver demensomsorg Helse- og sosialavdelingen Bodø kommune. DEMENS Pr år 2000 var det 18 millioner mennesker i verden med en demensdiagnose. I dag regner

Detaljer

FAQs 1.Hva er TV-aksjonen 2013?

FAQs 1.Hva er TV-aksjonen 2013? FAQs 1.Hva er TV-aksjonen 2013? TV-aksjonen 2013 går til Nasjonalforeningen for folkehelsens arbeid med demens. TV-aksjonen skal gi mennesker med demens og deres pårørende en lettere hverdag og et bedre

Detaljer