Demens - behandlingskjeden fra diagnose til heldøgns omsorg

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Demens - behandlingskjeden fra diagnose til heldøgns omsorg"

Transkript

1 Demens - behandlingskjeden fra diagnose til heldøgns omsorg Spesiallege/forsker Bjørn Lichtwarck Alderspsykiatrisk avdeling/forskningssenter Sykehuset Innlandet

2 Presentasjonen Vi skal følge Anna en av mine pasienter gjennom 9 år og belyse: Hva kjennetegner en demensutvikling? Betydning av at hun fikk en utredning og en diagnose? Hvordan gi god hjelp hjemme? Hva skal til får å få god kvalitet på sykehjem? Hvordan får vi det hele til å henge sammen? Gode vekslinger

3 Tjærahågen bilde -vinter

4 Tjærahågen bilde-sommer-bil

5 Anna 78 år 78 år, enke, tidligere arbeidet som lærer barneskolen, 1 sønn (gift), som bor i samme by. Ingen barnebarn. Bor i egen leilighet, ingen hjelp fra kommunen Fysisk sprek Glad i å danse glad i sang og musikk. Med i sangkor. Turgåing (går nå med rullator) Sykdommer: slitasjegikt begge knær, høyt blodtrykk, perioder med angst (utviklet panikkangst i voksen alder)

6 Anna forandrer seg gradvis

7 Anna 79 år Økte angstplager får sønnen til å ringe om beroligende medisiner til fastlegen Slutter å gå på sangøvelsene, men blir med når hun blir hentet Går nesten ikke ut lenger (kun for å handle) Ber sønnen hjelpe henne med regningene Går seg bort et par ganger når hun har vært ute og handlet, måtte ta drosje hjem. Roter med sine medisiner (2 blodtrykksmedisiner, en kolesterolmedisin. En fast smertestillende (paracetamol) 3 ganger daglig) Glemmer timene hos fastlegen Forklarer selv plagene med angsten og at hun er blitt så gammel!

8 Anna blir utredet Innkalt til time hos legen etter at sønnen tok kontakt med fastlegen (lang telefonsamtale med sønnen). Fastlegen setter i gang utredning Mistenker demens: ber demensteamet ta kontakt med Anna for et besøk (med sønnen tilstede) Demensdiagnose blir satt, og opplegg for oppfølging hos lege avtalt: funksjonsvurdering hvert halvår av demensteamet og årlig hos lege.

9 Hvorfor diagnose? Lettere å forstå hva som skjer: forståelse = trygghet Legge forholdene til rette: mindre plager og uro Undersøke årsak: andre sykdommer enn demens? Utelukke medikamentbivirkninger Starte demens-medisiner? Sjekke ferdigheter for bilkjøring Planlegge livet delta selv i beslutninger Omsorgstiltak planlegges Pårørendeomsorg! Gjør viktige ting nå mens man kan!

10 Hvordan stilles diagnosen? Sykehistorie viktigst Undersøkelse hos lege Tester av tankefunksjoner Blodprøver CT/MR av hodet:: utelukke andre hjernesykdommer antyde type demenssykdom Bruk demensteamet/demenskoordinator

11 Anna 79 år Anna har demens av Alzheimers type, moderat grad tydelig svekket hukommelse vansker med å finne fram tidsorientering svekket god språkfunksjon, enkelte ord borte, og forstår ikke alltid lange setninger. vansker med enkelte av dagliglivets funksjoner Får hjemmehjelp/hjemmesykepleie ved demenslaget Trenger noe hjelp til: å komme i gang med stell av seg selv, påkledning (må legge fram klær til henne), og litt hjelp under måltid. Besøk 2 ganger daglig. Dusj ukentlig. Hjelp til medisiner daglig Dagsenter 3 ganger i uka, blir hentet

12 Hva er demens? Demens: en samlebetegnelse på mange kroniske -ervervede hjernesykdommer. med svikt i hukommelse og andre tankefunksjoner i så stor grad at det nedsetter evnen til å klare seg i dagliglivet Vanligste demenssykdom: Alzheimers sykdom

13 Hva skjer i hjernen ved demens? 130 milliarder hjerneceller Hver celle: utløpere Utløperne tar imot impulser fra andre cellers utløpere

14 Hva skjer i hjernen ved demens? Hjerneceller mister utløpere, skrumper og dør Kontakten mellom hjernecellene blir dårligere Proteiner klumper seg rundt cellene - giftig

15 Hva skjer i hjernen ved demens? Alzheimer hjerne Normal hjerne Sykehjemslege Bjørn Lichtwarck 15

16 Hvilke symptomer? store individuelle variasjoner som avhenger av: type demenssykdom utbredelse i hjernen personens egenskaper og livserfaringer før sykdommen hvordan vi møter personen? tilrettelegging i miljøet

17 Kvaliteten av - og måten vi organiserer tjenestene på - overfor personer med demens, har en direkte konsekvens for utviklingen av deres symptomer

18 De vanligste demenssykdommene Demens av Alzheimers type (dat): 50-70% Vaskulær demens (vat): % Demens med Lewy-Legemer (dlb): % Frontallappsdemens (ftd): 5-10 % Demens ved Parkinsons sykdom (pd): 2-5%

19 Hvilke symptomer? 1. Svikt i tankefunksjoner: deriblant hukommelse 2. Svikt i evne til å gjøre daglige oppgaver 3. Psykiske symptomer og endring i oppførsel 4. Bevegelsesvansker - gangvansker For de fleste kommer gangvansker sent i forløpet: stivhet, sviktende gangfunksjon, falltendens.

20 Hvilke symptomer? Svikt i tankefunksjoner: (kognitive funksjoner) alltid svikt i hukommelse (gjenkjenning bevares lengre enn gjenkalling) språk dømmekraft orientering regning evne til å lære noe nytt evne til å gjøre sammensatte oppgaver

21 Psykiske symptomer Psykiske symptomer: vrangforestillinger hallusinasjoner depresjoner angst feiltolkninger

22 Atferdssymptomer: Atferdssymptomer passivitet - initiativløshet sinne utagering: slåing, spytting, klyping, vandring klarere ikke å sitte i ro døgnrytmeforstyrrelser: natt blir til dag ukritisk oppførsel: ved måltider, seksuelt, grovt språk roping, plukking

23 Behandling ved demens Miljøtiltak: Fysisk miljø ressurser tilgjengelig: komme seg ut?? Psykososialt miljø atmosfæren - kommunikasjonsferdigheter Individuelle tiltak: skreddersøm Pårørendestøtte og opplæring Opplæring og veiledning av personalet

24 Medikamentell behandling ved demens Demens - medisinene: ARICEPT EXELON REMINYL EBIXA

25 Medisiner ved demens Kan gi en beskjeden effekt på: tankefunksjoner, oppmerksomhet/våkenhet evne til å klare seg i dagliglivet og på oppførsel (atferd) psykiske symptomer? Nytte hos ca % : kan bremse symptomene i en tid, ikke selve sykdommen

26 Sikrer: En sammenhengende behandling og omsorgskjede At perioden før diagnosen blir kortere Diagnose til rett tid At det finnes et tilbud etter diagnosen som er kjent At man fanger opp endringer underveis før det blir en krise (akuttinnleggelser, skader, ubehandla sykdom) Et likeverdig tilbud uavhengig av ressurser eller om en har «sterke» pårørende. De som er alene sikres.

27 en sammenhengende kjede med tiltak rettet mot samme mål. «Personen kommer først» Demensteam Fou Demenslag Demenskoordinator Hjemmetjeneste Fastlege Pårørende Frivillige Spesialisthelsetjenester Boliger/Sykehjem Demensplan Rana

28 Samhandling krever helhetstankegang ikke detaljstyring og kontroll Tenk helhet: hva er det felles målet og jobb for det! Helheten (målet): er mer enn summen av enkelttjenestene. Hvordan får vi tjenestene til å henge sammen for å nå målet Reduser detaljstyring dvs. reduser: Kontroll på detaljer, tidsmålinger, stykkpris Ikke splitt opp tjenestene for mye

29 «Mitt og ditt bord» Hvis vi (dvs.de som yter tjenestene) blir målt detaljert på «deres» oppgave: Da gjør de i hovedsak det de blir målt på «Vi har gjort vårt» «det er ikke vårt ansvar» «du må heller ta kontakt med» «jo flere pasienter VI tar inn, jo bedre går det med oss» (stykkprislogikken)

30 Samhandling krever helhetstankegang ikke detaljstyring og kontroll Premier: samarbeid dvs. overlapping fleksibilitet å strekke seg lengre enn sin egen tjeneste Bygg på tillit - styrk fagkunnskapen uten detaljstyring 2 gode eksempler: Demenslag SAMAKS-modellen : samarbeid spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten

31 Hvordan går det med Anna?

32 Anna kommer på sykehjem etter 3 år 82 år: Innlagt sykehjem, demensavdeling (ønsket det selv) fordi: hun begynte å gå ute om natten, snudde opp ned på døgnet angst redsel for å være alene hjemme på kveld og natt, ringte pårørende (sønn og svigerdatter) flere ganger om natten. spiste dårlig - tydelig vekttap Trives godt på demensavdelingen gikk opp 4 kg på 4 måneder

33 Hvorfor gikk flyttingen til sykehjemmet så bra? En omsorgsarbeider fra demenslaget i hjemmetjenesten har vært med på 3 skift på sykehjemmet for å trygge Anna i nye omgivelser og veilede personalet: en god «veksling» Fastlege har sendt over et resyme av sykehistorien til sykehjemmet Sykehjemslegen har undersøkt Anna og utført legemiddelgjennomgang Primærkontakt har intervjuet pårørende om personhistorien til Anna nedskrevet Innkomstsamtale er gjennomført med de pårørende, primærkontakt, avdelingsleder og sykehjemslege. Et refleksjonsmøte for «hele «personalgruppen» er gjennomført

34 Gradvis utvikling av demenssykdommen Anna er blitt 85 år dvs. 3 år siden hun kom til sykehjemmet Alvorlig demens: hukommelsen svært svekket, kjenner av og til ikke igjen sin sønn, og husker ikke navnet på svigerdatter. Språket er ordfattig, gjentar ofte samme setninger. Må ha hjelp til påkledning, nesten alt stell, og trenger mye hjelp under alle måltider. Går selv, men må ha hjelp opp av stolen, ustø, faller lett. Ingen tegn til depresjon eller angst virker fornøyd, men blir fort urolig ved mye støy, trenger mye hvile. Danser dog fortsatt gammeldans om kavaleren er stødig.

35 Hvorfor går det så bra med Anna på sykehjemmet? En leder som også er sykepleierfaglig dyktig godt arbeidsmiljø tilstrekkelig med ansatte (økt grunnbemanningen) Godt fysisk miljø: 1. etasje personlig innreda rom med egne møbler - egen trygg hage utenfor Demensenheten Anna bor på har tre grunnpilarer de bygger på: Personsentrert omsorg grunnleggende tankegang også i praksis Utfordrende atferd: TID som systematisk verktøy for utredning og refleksjon ved atferd og psykiske symptomer Strukturert miljøbehandling

36 Innkomstsamtaler på sykehjem Semistrukturerte samtaler Om sykehjemmet- tilbud Om forventninger og muligheter Om samtykkekompetanse på ulike områder Om tanker om behandlingsintensitet Tanker om livets slutt Om legetjenesten Om grad av involvering fra pårørende hvordan involvering Om det «åpne sykehjemmet»: kom å delta om du kan ta med gitaren!

37 Minnestua

38 Anna - siste året Anna ble hele 87 år, hadde fem fine år på sykehjemmet Var mye sengeliggende, klarte lite å gå siste året Sovnet stille inn med sine kjære rundt seg etter at hun ikke ville spise eller drikke noe særlig siste 1-2 uker

Hva er demens? Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake. Alois Alzheimer

Hva er demens? Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake. Alois Alzheimer Anne Brækhus, Tor Erling Dahl, Knut Engedal og Knut Laake Hva er demens? Alois Alzheimer 2005 Nasjonalt kompetansesenter for aldersdemens og Hukommelsesklinikken Ullevål universitetssykehus Hva er demens?

Detaljer

Rapport publisert 2012. Strukturert miljøbehandling for hjemmeboende personer med demens

Rapport publisert 2012. Strukturert miljøbehandling for hjemmeboende personer med demens Rapport publisert 2012 Strukturert miljøbehandling for hjemmeboende personer med demens Forord Denne rapporten presenterer et utviklingsprosjekt om strukturert miljøbehandling for hjemmeboende personer

Detaljer

Mitt liv med en psykisk lidelse

Mitt liv med en psykisk lidelse Mitt liv med en psykisk lidelse I boken Utenpå meg selv skriver jeg om hvordan det var å være pasient, hvordan jeg etter hvert ble frisk. Tekst Petter Nilsen, forfatter av boken Utenpå meg selv Boken Utenpå

Detaljer

DEMENS. Sykdom og symptomer. Gunhild Albriktsen Rådgiver demensomsorg Helse- og sosialavdelingen Bodø kommune.

DEMENS. Sykdom og symptomer. Gunhild Albriktsen Rådgiver demensomsorg Helse- og sosialavdelingen Bodø kommune. DEMENS Sykdom og symptomer Gunhild Albriktsen Rådgiver demensomsorg Helse- og sosialavdelingen Bodø kommune. DEMENS Pr år 2000 var det 18 millioner mennesker i verden med en demensdiagnose. I dag regner

Detaljer

Her vil eg bu til eg døyr». Dette var ord som. hjemme. Best å dø

Her vil eg bu til eg døyr». Dette var ord som. hjemme. Best å dø fagartikkel Aldring og død Anne-Tove Bjelland er vernepleier og har jobbet som miljøterapeut i Stemhaugmarka Bofellesskap i 26 år. Sissel Lavoll Martinsen er psykiatrisk sykepleier og har jobbet på sykehjem

Detaljer

Av Erna Staven Berdahl (prosjektleder), Jannike Bratland, Guri Flenstad, Gunn Morkemo, Karin Dokset og Barbro Ugedal.

Av Erna Staven Berdahl (prosjektleder), Jannike Bratland, Guri Flenstad, Gunn Morkemo, Karin Dokset og Barbro Ugedal. ÅFJORD KOMMUNE Av Erna Staven Berdahl (prosjektleder), Jannike Bratland, Guri Flenstad, Gunn Morkemo, Karin Dokset og Barbro Ugedal. Veiledere fra Senter for Omsorgsforskning Karin Torvik og Kirsti Torjuul.

Detaljer

Kristin Aas Nordin. Oversykepleier Blidensol sykehjem. Spesialsykepleier Alderspsykiatrisk poliklinikk, SUS.

Kristin Aas Nordin. Oversykepleier Blidensol sykehjem. Spesialsykepleier Alderspsykiatrisk poliklinikk, SUS. Kristin Aas Nordin. Oversykepleier Blidensol sykehjem. Spesialsykepleier Alderspsykiatrisk poliklinikk, SUS. Demens er et samlebegrep for ulike kroniske hjernesykdommer som oftest opptrer hos eldre. Sykdommen

Detaljer

Et liv med psykisk lidelse

Et liv med psykisk lidelse Skrevet av Petter Nilsen, 2011 Et liv med psykisk lidelse Innhold Et liv med psykisk lidelse... 1 Min opplevelse av å være syk... 1 Depresjon/angst mestring... 4 Min psykiske lidelse... 6 Sykdomsaksept...

Detaljer

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument

Demensplan 2020. Et mer demensvennlig samfunn. Høringsdokument Demensplan 2020 Et mer demensvennlig samfunn Høringsdokument 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Å leve med demens... 4 3 Perspektiver for Demensplan 2020... 8 3.1 Et mer demensvennlig samfunn... 8 3.2 Åpenhet,

Detaljer

DEMENSPLAN 2010-2015 FOR HOLTÅLEN KOMMUNE, DELPLAN AV OMSORGSPLAN 2015

DEMENSPLAN 2010-2015 FOR HOLTÅLEN KOMMUNE, DELPLAN AV OMSORGSPLAN 2015 DEMENSPLAN 2010-2015 FOR HOLTÅLEN KOMMUNE, DELPLAN AV OMSORGSPLAN 2015 1 INNLEDNING 3 BAKGRUNN FOR DEMENSPLAN 2015 3 ORGANISERING AV ARBEIDET MED PLANEN 3 DEL I: BAKGRUNNSDOKUMENTER, DEFINISJONER OG SYKDOMMEN

Detaljer

Delplan demenssykdom 2012-2025. Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12

Delplan demenssykdom 2012-2025. Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12 Delplan demenssykdom 2012-2025 Vedtatt i Løten kommunestyre den 20.06.2012, K-sak 38/12 INNHOLD FORORD... 3 1.0 INNLEDNING... 4 1.1 ARBEIDSPROSESSEN... 6 2.0 HVA ER DEMENSSYKDOM?... 8 2.1 FASER... 8 2.1.1

Detaljer

Hun nærmet seg pensjonsalder og vi hadde behov for å frigjøre en leilighet

Hun nærmet seg pensjonsalder og vi hadde behov for å frigjøre en leilighet Hun nærmet seg pensjonsalder og vi hadde behov for å frigjøre en leilighet Mennesker med psykisk utviklingshemning på sykehjem Hans Berger er vernepleier og har jobbet som fagkonsulent i habiliteringstjenesten

Detaljer

Tilpasset turnus = redusert medikament bruk færre reinnleggelser bedre samhandling

Tilpasset turnus = redusert medikament bruk færre reinnleggelser bedre samhandling «Døgnet har mange timer, året har mange dage» Arbeidskonferanse i Bergen 4. 5. november 2010 Tilpasset turnus = redusert medikament bruk færre reinnleggelser bedre samhandling Tekst: Sølvi Linde Foto:

Detaljer

Tilstedeværelse gjennom hudberøring

Tilstedeværelse gjennom hudberøring Prosjektrapport Tilstedeværelse gjennom hudberøring Illustrasjonsfoto: Shutterstock.com Marianne Børsheim og Karen Skurtveit Moe 2015 Introduksjon Til sammen 6 ansatte ved to sykehjem i Stavanger og Sandnes

Detaljer

Helsefagarbeideren og sykepleie

Helsefagarbeideren og sykepleie 34 Helsefagarbeideren og sykepleie Helsefagarbeideren og sykepleie Pasient og bruker Sykepleieprosessen 35 Hva er sykepleie? Helsefagarbeideren og sykepleie Omsorg og egenomsorg Pårørende SENTRALE BEGREPER

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

For første gang. i barnehagen

For første gang. i barnehagen For første gang i barnehagen FL200L Bachelor oppgave FUS3 Vår 2014 Kandidatnummer: 110 Totalt antall sider: 29 Forord Gjennom de siste tre årene på førskolelærerutdanningen på Universitetet i Nordland

Detaljer

Individuell plan (IP) = brukers plan

Individuell plan (IP) = brukers plan Individuell plan (IP) = brukers plan Kjapp innføring for fagfolk og brukere 2 Innhold: Innledning Hva er Individuell plan? Hvordan komme i gang? Det handler om samarbeid! Ordene har makt Gode spørsmål

Detaljer

Med parkinson i familien

Med parkinson i familien Med parkinson i familien Forord Innhold Når en i familien får parkinson, opplever mange familier at noe endrer seg. Sammen må familiemedlemmene finne ut av hvilke muligheter og utfordringer den nye situasjonen

Detaljer

INNSPILL FRA SiV HF, KLINIKK PSYKISK HELSE OG RUSBEHANDLING HØRINGSNOTAT DEMENSPLAN 2020

INNSPILL FRA SiV HF, KLINIKK PSYKISK HELSE OG RUSBEHANDLING HØRINGSNOTAT DEMENSPLAN 2020 INNSPILL FRA SiV HF, KLINIKK PSYKISK HELSE OG RUSBEHANDLING HØRINGSNOTAT DEMENSPLAN 2020 Generelt: Utkast til Demensplan 2020 er svært prisverdig med den tydelige involvering av brukeren med mange gode

Detaljer

Åndelig omsorg for sykehjemsbeboere med demens.

Åndelig omsorg for sykehjemsbeboere med demens. Åndelig omsorg for sykehjemsbeboere med demens. Ved sykehjemsprest Olga Tvedt, Kirkens bymisjon Innledning Sykehjemmene blir mer og mer minisykehus. En stor del (40 %) av befolkningen tilbringer sin siste

Detaljer

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter

Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Veileder i likemannsarbeid for tuberkulosepasienter Inkluderer veiledning for bruk av brosjyren Du blir frisk av tuberkulose i likemannsarbeidet Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Innhold Hva er

Detaljer

Mennesket lever ikke av brød alene

Mennesket lever ikke av brød alene Mennesket lever ikke av brød alene Hvordan andakter kan bidra til gode øyeblikk for beboerne på en skjermet enhet. Fordypningsoppgave i aldersdemens levert ved Diakonhjemmet Høgskole avdeling for etter-

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Hvordan utøve sykepleie til. aldersdemente. ved hjelp av validering?

Hvordan utøve sykepleie til. aldersdemente. ved hjelp av validering? Avsluttende eksamen i sykepleie Kull-95 Hvordan utøve sykepleie til aldersdemente ved hjelp av validering? Egil Spikkeland KRISTIANSAND, HØGSKOLEN I AGDER, institutt for sykepleie, 1998 Forord Denne oppgaven

Detaljer

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Foto: Henning Tunsli. Trygge spor. GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Henning Tunsli Trygge spor GPS-løsning og tilhørende støttesystemer for personer med demens Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor Foto: Thor Nielsen Finansiering og prosjektdeltakere Prosjektet

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Prosjekt Hov Nordre uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Sluttrapport opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaljer