Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport"

Transkript

1 Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

2 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon: Telefaks: Leder: Tid for energirealisme? 4 Aspelin Ramms miljøprogram: Vår miljøpolitikk Mål for Våre leverandørkrav 5 Miljøprosjekter energi i fokus 6 Miljøresultater i Sven Oftedals vei 10: Kunstnerisk i Groruddalen Aspelin Ramm har satt Norgesrekord! 9 Ambisiøst i Tromsø: ARE ser mot nord 10 Vulkan: Krevende energiarbeid Tid for energirealisme? De siste par årene har det vært et sterkt fokus på energi og miljøarbeid i bygg- og eiendomsbransjen. Det er svært positivt, og flere forbildeprosjekter er blitt realisert fra en rekke ulike aktører. Aspelin Ramm har deltatt aktivt for å sette miljøarbeidet på dagsordenen, og vi har også kommet et godt skritt videre i arbeidet med å redusere miljøbelastningen og energiforbruket i våre bygg. Årets viktigste begivenheter er at vi for alvor har gått løs på to nye forbildeprosjekter. På Veitvet i Groruddalen rehabiliterer vi et lagerbygg på en slik måte at det samlede energiforbruket er stipulert til å kuttes med nærmere 90 prosent. Samtidig bygger vi det som blir Tromsøs beste konferansehotell; Clarion Hotel The Edge i energiklasse A, selvfølgelig, og med strenge krav til et godt innemiljø. Vi er med andre ord miljørealister! Samtidig må vi erkjenne at vi ennå ikke har oppnådd de resultatene som vi har forespeilet oss når det gjelder energiforbruk i nye bygg. Dagens metodikk for å beregne energiforbruk er ikke god nok den speiler det som er mulig i teorien, men ikke i praksis. Dette er i seg selv en viktig erfaring som vi kommer til å ta med oss. Men det gleder oss å se hva vi får til i eksisterende bygg, med enkle tiltak! Det dukker til stadighet opp prosjekter som skal være nullenergi-hus eller plussenergi-hus. Vi er de fremste forkjemperne for å ha ambisjoner, men disse målene fremstår som mer og mer urealistiske gitt dagens kompetansenivå i bransjen. Dersom vi skal komme videre og bli flinkere til å planlegge for lavt energiforbruk, er det etter vårt syn på tide med en dose energirealisme. Det beste må ikke bli det godes verste fiende! For ytterligere informasjon, ta kontakt med Isak Oksvold, direktør for miljø- og samfunnsansvar. Mobil: E-post: Godt miljøår! Med vennlig hilsen Miljørapporten for 2012/2013 er utarbeidet med utgangspunkt i Norsk Standard 9440, retningslinjer for miljørapportering. Tekst og redigering: Ruth Astrid L. Sæter/Sæter Media Design: Sissel Blekastad/SisDesign Foto: Finn Ståle Felberg Trykk: Grøset Svanemerket papir: Scandia Peter Groth Administrerende direktør i Aspelin Ramm Gruppen AS aspelin ramm Miljørapport 3

3 Aspelin Ramms miljøprogram Vår miljøpolitikk Aspelin Ramms ambisjon er å være en pådriver og en naturlig samarbeidspartner for utvikling og oppføring av fremtidens energigjerrige miljøbygg og bymiljøer. Det betyr at vi vil vektlegge god arkitektur, bestandige og gode materialer og løsninger som tilfredsstiller både dagens og fremtidens krav. Vi setter oss relevante og kvantifiserbare miljømål i videste forstand og opparbeider oss høy kompetanse om miljø-effekten av våre tjenester og aktiviteter. Vi arbeider for å få fjernet funksjonskrav som har en negativ innflytelse på det ytre miljø og samarbeider med miljøorganisasjoner som engasjerer seg innenfor områder som er relevante for vår virksomhet. Vårt miljøarbeid skal ta utgangspunkt i fakta, åpenhet, engasjement og bærekraftig verdiskapning. Vi deler erfaringene våre med andre, og vil sammen med våre leietakere jobbe for å oppnå en energieffektiv drift av våre bygg, og et godt miljø å ferdes i, og forbi. Apelin Ramm arbeider i tillegg for å øke bevisstheten og kunnskapen om gode miljøløsninger i bransjen og i offentligheten. Aspelin Ramms miljøpåvirkning Energi i fokus Aspelin Ramm legger vekt på at bygg skal utgjøre verdifulle elementer i landskap og bybilde, og at de skal forbruke mindre energi. Våre viktigste energispareprosjekter Rosenholm Campus En kontorlandsby som eies og drives av Aspelin Ramm. Adresse: Rosenholmveien 25, Trollåsen Areal: kvadratmeter Viktigste miljøtiltak: Mål om å gå fra energiklasse C til energiklasse B. Mål for Energibruk Vi skal bidra med 29 GWh miljøvennlig energiproduksjon eller energibesparelse i forhold til 2009-forbruket. Nye yrkesbygg skal planlegges for å tilfredsstille kravene til passivhusnivå. Større rehabiliteringer skal planlegges for lavenergi. Vi skal fase ut oljefyring gjennom Prosjekt miljøfokus. Avfall Kildesortering skal innføres på alle eiendommer som vi drifter. Vi skal oppnå 75 prosent sorteringsgrad i kontorbyggene. Avfall på byggeplass Det skal ikke være mer avfall enn 25 kg/bta ved nybygging. Vi etterstreber en sorteringsgrad for avfall på byggeplass på 70 prosent. Vann Vi skal oppnå 10 prosent reduksjon i forhold til 2010-forbruket. Transport Det skal etableres sykkelparkering og ladepunkter for elbil ved alle bygg. Materialbruk/innkjøp Vi skal øke andelen svanemerkede produkter og materialer ved innkjøp. Mål for perioden revideres årlig. Alna senter Norges største faghandelssenter, eies og utvikles av Aspelin Ramm. Adresse: Strømsveien 245, Oslo Areal: kvadratmeter Viktigste miljøtiltak: Mål om å komme ned i et energiforbruk på 180 kwh/m 2 /år innen utgangen av Sven Oftedals vei 10 Kombinasjonsbygg bestående av lager og kontorlokaler, sentralt plassert i Grorud. Areal: ca kvadratmeter Våre leverandørkrav Aspelin Ramm jobber målrettet for å ivareta miljøhensyn i utvikling og drift av eiendomsmassen. Vi forventer det samme av våre underleverandører. Viktigste miljøtiltak: Norgesrekord i energieffektivisering. Se egen sak på side 10. Vi skal velge produkter med Svanemerket eller EU-blomsten, når disse kan konkurrere på pris og kvalitet. Oversikt over produkttyper som kan svanemerkes finner man her: unngå bruk av materialer og produkter som inneholder stoffer på Klima- og forurensningsdirektoratets prioritetsliste, og spesielt stoffer som listes opp i oversikten «Miljø- og helseskadelige stoffer» (se under). unngå materialer eller produkter som inneholder tropisk trevirke. etterstrebe å benytte materialer med dokumentert lav avdamping. Clarion Hotel The Edge Aspelin Ramm og Pellerin bygger sammen et nytt, energismart hotell i Tromsø. Adresse: Strandtorget 1, Tromsø Viktigste miljøtiltak: Energiklasse A. Egen energisentral. Vulkan Adresse: Maridalsveien, Oslo Areal: ca kvadratmeter Viktigste miljøtiltak Egen energisentral. Bygg i klasse A og B. 4 aspelin ramm Miljørapport aspelin ramm Miljørapport 5

4 23 5 Andel bygg med sykkelparkering Andel bygg med ladepunkt Andel bygg med sykkelparkering Med sykkelparkering Uten sykkelparkering Med ladepunkt for elbil Uten ladepunkt for elbil Med sykkelparkering Uten sykkelparkering 23 Det blir stadig enklere å lade elbilen sin ved et Aspelin Ramm-bygg. Nå har nærmere 80 prosent av yrkesbyggene i Prosjekt miljøfokus ladepunkt for elbil....mens for sykler er andelen en del lavere. Målet er imidlertid å etablere stadig flere sykkelparkeringer. Miljøresultater for 2012 Det gjennomsnittlige energiforbruket i Aspelin Ramms bygningsmasse ligger langt under landsgjennomsnittet. ENERGI Bruk av energi kan belaste miljøet i form av råvareuttak, naturinngrep og utslipp i selve energiproduksjonen. Aspelin Ramm ser det som sin hovedoppgave å redusere behovet for energi, uten at det skal gå på bekostning av inneklimaet i våre bygg. I april 2010 fikk Aspelin Ramm Eiendom tilsagn om støtte fra Enova SF til å gjennomføre tiltak som årlig bidrar med 29 GWh miljøvennlig energiproduksjon eller energibesparelse. Det samlede støttebeløpet er på 15 millioner kroner. Avtalen gjelder fra 2010 til Aspelin Ramm dokumenterte 39,6 millioner kroner i energibesparende tiltak bare i 2012 i tilknytning til denne avtalen Prosjekt miljøfokus resultater Aspelin Ramms Prosjekt miljøfokus har siden 2001 hatt som mål å redusere miljøbelastningen i driften av bygg. Målet for årlig energisparing i Prosjekt miljøfokus er 8 prosent i forhold til 2008-forbruket, tilsvarende 4 GWh/år. I 2012 oppnådde vi en innsparing på 5,2 GWH. Det ble gjennom året gjennomført større og mindre investeringer i energibesparende tiltak, samt inngått en grønn tilleggsavtale med leietakerne i Alf Bjerckes vei 22A om gjennomføring av energibesparende BESTANDIGE OG TILPASNINGSDYKTIGE EIENDOMMER Takket være utvikling av ny teknologi og nye praktiske løsninger forandrer vi stadig måten vi arbeider, bor og beveger oss på, noe som gjør at også våre omgivelser er i kontinuerlig endring. Denne Svanemerkede utviklingen krever at bygg og eiendommer rustes til å møte fremtidens så vel som dagens krav. Over tid vil eiendommer som er innkjøp [mill kr] tiltak i bygget både bestandige 2009 og tilpasningsdyktige 2010 være ressursbesparende I løpet av året ble ytterligere ett bygg i Aspelin Ramms eiendomsmasse tilknyttet et elektronisk energioppfølgingssystem. Ved Ramm er opptatt av å utvikle og bruke løsninger som skal tilfreds- Mill NOK og samtidig representere gode, langsiktige investeringer. Aspelin årsskiftet var samtlige yrkesbygg i prosjektet tilknyttet stille dagens og fremtidens krav. 2,5 et nettbasert energioppfølgingssystem (EOS). Rehabiliteringen av Sven Oftedalsvei 10 gjennomføres med Årlig energiforbruk (kwh/m ) 2 m2/år. Til sammenligning forbruker norske bygg i snitt om lag driftsomkostninger over tid (se egen sak på side 10). 250 kwh/m2/år. Det gjennomsnittlige energiforbruket i eiendomsmassen i 2012 dette som utgangspunkt. Bygget utformes med stor fleksibilitet, korrigert for effektene av Vulkan energisentral, ble 186 kwh/ samtidig som det legges til rette for lavt energiforbruk og lave 2 1, Aspelin Ramms bygningsmasse (antall m 2 ) har variert i perioden. I 2012 var det gjennomsnittlige forbruket på 186 kwh pr. m 2. Nye prosjekter I løpet av 2012 fikk Aspelin Ramm tilsagn om støtte fra Enova SF til to nye prosjekter. Sven Oftedalsvei 10 i Oslo og Clarion Hotel The Edge i Tromsø fikk begge tilsagn på støtte til utførelse i lavenergistandard. Det totale støttebeløpet er på om lag 15 millioner kroner. Det er satt som mål at Sven Oftedalsvei 10 skal tilfredsstille kravene til energiklasse B, mens Clarion Hotel The Edge skal tilfredsstille energiklasse A. Det er i løpet av 2012 påløpt 13 millioner kroner i investeringer i energibesparende tiltak i overnevnte prosjekter. TRANSPORT Transport belaster både det lokale og det globale miljøet. Transportmønsteret og miljøbelastningen som skyldes transport avhenger i stor grad av den offentlige infrastrukturen. Aspelin Ramm ønsker å legge til rette for miljøriktig adferd, ved å etablere ladepunkter for elbiler og sykkelparkering i tilknytning til våre bygg. I 2012 opprettet vi over 50 nye ladepunkter for elbil. Det er innvilget støtte til ladepunktene fra Oslo kommune. Ved utgangen av 2012 hadde 21 av 27 yrkesbygg i Prosjekt miljøfokus tilgjengelig elbilparkering, mens sykkelparkering var tilgjengelig ved 11 av 27 yrkesbygg. MATERIALER OG PRODUKTER Miljøet påvirkes av produksjon, transport og avhending av materialer og produkter. Slik påvirkning kan være råvareuttak, utslipp fra produksjon, materialenes påvirkning på innemiljøet samt miljøbelastningen som oppstår når produkter og materialer blir til avfall. Aspelin Ramm søker å velge materialer og produkter som ikke inneholder helse- og miljøskadelige stoffer. For å minimere miljøbelastningen etterspør vi Svanemerket og EU-blomsten fra våre leverandører. Aspelin Ramm er medlem av Svanens innkjøperklubb. I perioden har innkjøpet av miljømerkede materialer og produkter holdt seg stabilt, når det gjelder innkjøp til kontorrekvisita, rengjøringstjenester osv. Den relative andelen miljømerkede produkter og materialer har tatt seg opp i 2012 i forhold til fjoråret. En av årsakene til at andelen miljømerkede materialer er relativt lav i forhold til de totale innkjøpene, er at det finnes få miljømerkede byggevarer på markedet. VANN Det årlige målet for innsparing i vannforbruk i Prosjekt miljøfokus ble satt til 2,5 prosent i forhold til 2010-nivå, for perioden 2010 til Innen utgangen av 2012 ble resultatet 2,0 prosent besparelse, totalt rundt 2,42 millioner liter vann. Det ble ikke investert særskilt i vannbesparende utstyr gjennom 2012, og det har vært en begrenset utvikling i arbeidet med besparelse av vann i , , , , , Svanemerkede innkjøp Aspelin Ramm brukte rundt to millioner på svanemerkede produkter i 2012, det tilsvarer 0,27 prosent av det totale innkjøpet. 6 aspelin ramm Miljørapport aspelin ramm Miljørapport 7 Forbruk Diagram 8

5 Ambisiøst i Tromsø Aspelin Ramm ser mot nord Midt i sentrum av Tromsø bygges det som skal bli byens største konferansehotell i energiklasse A, selvfølgelig. Både Sven Oftedals vei 10, Bredtvetbekken og området rundt får et visuelt og innholdsmessig løft gjennom den storstilte oppgraderingen som ferdigstilles i år. Foto: Finn Ståle Felberg Illustrasjon: Sisyfos Minigolfklubb Tekst: Ruth Astrid L. Sæter Sven Oftedals vei 10 Kunstferdig og grønt En gammel bekk kommer til heder og verdighet igjen, mens en folkepark med minigolfskulpturer skal pryde utearealene. Det er i Groruddalen det skjer. Tekst: Ruth Astrid L. Sæter Sentralt plassert i Groruddalen ligger et av Oslos største kombinasjonsbygg Sven Oftedals vei 10 (SO10), med sine rundt kvadratmeter lagerlokale og 5500 kvadratmeter kontorer. Snart er den storstilte oppgraderingen av det 39 år gamle bygget gjennomført, attpåtil med norgesrekord i energieffektivisering (se egen sak). Oppgradering inne og ute Men det er ikke bare bygningskroppen som har fått en kjærkommen rehabilitering. Også utearealene blir frisket opp av Aspelin Ramm, som kjøpte eiendommen høsten Rehabiliteringen som foregår utendørs, skjer som en del av Groruddalssatsingen der Oslo kommune og staten står bak en miljøoppgradering av hele dalen. Flere ulike tiltak blir gjennomført, og Aspelin Ramms bidrag er å få Bredtvetbekken opp i dagen igjen samt å etablere en aktivitetspark utenfor SO10. Gi tilbake og gjenbruke Gjengen bak vinnerforslaget, Sisyfos Minigolfklubb, ønsker å lage en slags surrealistisk minigolfbane med høy gjenbruksfaktor. Skulpturene er tenkt laget av alt fra «kortreist» fyllmasse og asfaltavskrap til naturstein og andre materialer som de finner i naturen. For oss handler det om å gi noe tilbake til lokalsamfunnet. Godt naboskap er viktig, og det å etablere attraktive omgivelser for folk som bor her, er en del av vårt samfunnsansvar, sier Isak Oksvold, direktør for miljø- og samfunnsansvar i Aspelin Ramm. Norgesrekord i energisparing! I fjorårets miljørapport presenterte vi rekordforsøket i Sven Oftedals vei 10 der målet var å redusere energiforbruket med over 70 prosent. Nå ser det ut for at dette målet nås med svært god margin. Enova har allerede bekreftet at vi setter Norgesrekord i energisparing med en reduksjon på hele 89 prosent når bygget står ferdig, forteller Isak Oksvold i Aspelin Ramm. Førforbruket i det store kombinasjonsbygget var på 15,5 GWh, mens man nå er kommet ned i et stipulert årsforbruk på 2,7 GWh. Innsparingen tilsvarer det årlige strømforbruket til 700 norske eneboliger, eller 1400 leiligheter. Et viktig tiltak for å nå dette målet, har vært å gjøre bygget så tett som mulig. Vi har fjernet kuldebroer i fasaden, byttet ut vinduer og isolert tak og vegger. Vi utnytter i tillegg spillvarmen fra serverparken i nabobygget, et tiltak som alene tilsvarer 1 GWh spart, forklarer Oksvold. Han opplyser at Enova har støttet rehabiliteringen med 13 millioner kroner, som har gått til bl.a. ny kledning og ny teknisk innmat. For miljøbevisste leietakere er det kanskje greit å vite at det fortsatt er mulig å være med på dette miljøeventyret det er ennå ledige lokaler i SO10. Når Clarion Hotel The Edge står ferdig 1. mai 2014, vil det innta posisjonen som Tromsøs største konferansehotell. Hotellet flankeres av Hurtigrutekaia på den ene siden og Tromsøs berømte restauranthus Skarven på den andre. Utsikten preges av sjø, himmel og Ishavskatedralen. Den særpregede, sylskarpe fasaden vil i seg selv vekke oppsikt for ikke å snakke om at hotellet blir 13 etasjer høyt. Høyt bygg i lav by Hvordan er det å bygge så høyt i et så lavt sentrum som Tromsø, der de fleste byggene er maks fire etasjer høye? Det er helt klart et spesielt prosjekt. En ting er høyden et annet moment er den karakteristiske formen. Det er mange krav som skal tilfredsstilles. Men selve reguleringen gikk veldig greit gjennom. Aspelin Ramm utvikler hotellprosjektet i et 50/50-samarbeid med AS Pellerin, som gjennom mange år har arbeidet med å få lov til å bygge høyt på denne tomten. Da vi besluttet å inngå samarbeid med AS Pellerin var den debatten lagt død, sier utviklingsdirektør i Aspelin Ramm, Gunnar Oveland. Det er første gang Aspelin Ramm er med på et byggeprosjekt så langt nord og det skaper i seg selv nye enøk-utfordringer: Sola er en ny faktor. I sommerhalvåret skinner den døgnet rundt, dermed er påvirkningen fra øst og nord en viktig dimensjoneringsfaktor, sier Oveland. Hotellets energisentral baserer seg på ti geobrønner som går The Edge Tromsøs nye og energieffektive konferansehotell er under bygging, og skal stå klart våren Det 13 etasjer høye bygget vil synes godt i bybildet. Illustrasjon: Niels Torp Arkitekter ned til meters dyp, og har vært en viktig faktor for å oppnå energiklasse A, forteller Oveland. Foruten geobrønnene, vil hotellet ha ventilasjonsaggregater med høy virkningsgrad, energismarte heiser, bevegelsesdetektorer på lys, vannbåren varme i alle arealer inkludert baderomsgulv og høye krav til tetthet, for å nevne noe. Energi- og miljøfokus Leietakeren vår, Nordic Choice Hotels, er i likhet med oss opptatt av energiaspektet og bookingsystemet på The Edge vil være integrert i det øvrige styringssystemet. Vi kommer heller ikke til å ha konvensjonell kjøling på rommene, det er ikke nødvendig så langt nord. Det blir i stedet frikjøling hele sommeren det betyr at vi henter inn kald luft utenfra, og plasserer den der den trengs i bygget, sier Oveland. Av miljøtiltak kan nevnes avfallshåndteringen. Det organiske avfallet blir kjørt gjennom en kvern, som reduserer volumet med hele 95 prosent. Det er både plassbesparende og effektivt for hotelldriften. Annet avfall skal i tillegg kildesorteres både i anleggs- og driftsfase. Fakta om Clarion Hotel The Edge Byggherre: Aspelin Ramm Eiendom AS og AS Pellerin Arkitekt: Niels Torp AS Entreprenør: HENT AS Prosjektperiode: Leietaker: Choice Hotels Kapasitet: 290 rom, samt flere større og mindre konferanserom, inkludert konferansesal med kapasitet på inntil 1000 personer Areal: kvadratmeter Total budsjettramme: 480 millioner kroner 8 aspelin ramm Miljørapport aspelin ramm Miljørapport 9

6 Mathallen er et møtested for alle matinteresserte. Foto: Finn Ståle Felberg Nytt og gammelt side om side. Foto: Finn Ståle Felberg Vulkan er blitt et område med glødende aktivitet. I 2014 er anleggsperioden over, og besøkende kan for fullt ta i bruk den lille byen i byen. Foto: Finn Ståle Felberg Nytelse i en liten boks. Foto: Finn Ståle Felberg Vulkan Krevende energiarbeid Mathallen. Foto: Finn Ståle Felberg Energiforbruket på Vulkan er lavere enn gjennomsnittet, men høyere enn forventet. Hva skjedde? Tekst: Ruth Astrid L. Sæter Helt siden Aspelin Ramm begynte å utvikle Vulkan for seks-syv år siden, har det vært fokus på å gjennomføre gode energibesparende tiltak og legge til rette for at leietakerne bruker minst mulig energi. Nå viser det seg at forbruket er lavere enn det norske gjennomsnittsbygget, men likevel høyere enn forventet. En av årsakene er det høye innslaget av matrelatert virksomhet og lange åpningstider på området, som inkluderer kontorlokaler, restauranter, butikker, hotell og boliger. Kombinasjonen av energikrevende virksomheter og lange åpningstider gir utslag på energiforbruket. Det gir oss et bilde av energibruken som ligger langt utover det en kan forvente dersom man lener seg på energiberegninger etter energimerkeordningen, sier Isak Oksvold, direktør for miljø og samfunnsansvar i Aspelin Ramm. Han er ikke overrasket over at energiforbruket ble høyere enn beregnet, men innrømmer samtidig at forbruket ligger over forventningene nå som Vulkan er godt inne i sitt første skikkelige driftsår. Hvorfor har matrelatert virksomhet så høyt energiforbruk? Det å oppbevare og tilberede mat krever mye energi. Vi trenger kjøling til oppbevaring, varme til å tilberede maten og store luftmengder for å håndtere stekeos. Kombinasjonen av disse tre faktorene gir et høyt energiforbruk. I tillegg har vi de lange åpningstidene. Alle disse forholdene er i bunn og grunn positive; det betyr at det er aktivitet i byggene de brukes nær sagt hele døgnet og folk hygger seg med mat og drikke. Det er jo bare positivt, sier Oksvold. Han opplyser at også Bellonahuset bruker mer energi enn forventet og beregnet. I likhet med de andre byggene på Vulkan, brukes også Bellonahuset mer enn det vi først hadde beregnet, påpeker Oksvold og fortsetter: En viktig nøkkel for å få ned energiforbruket er å få bedre driftsstyring enn det vi har per i dag. Vi har fortsatt utfordringer når det gjelder feilretting og styring av teknisk anlegg, men vi er godt i gang med dette arbeidet nå. Og vi ser faktisk allerede positive resultater av tiltak som er gjennomført i 2013, men mye gjenstår, sier Oksvold. Når det er så vanskelig å få til realistiske energiberegninger, betyr det at energimerkeordningen ikke er god nok? Det kan man godt hevde, men det er også krevende å ta høyde for nær sagt alle forhold når man beregner energibruk. Det er ikke dermed sagt at man ikke bør bli bedre på dette. Tvert imot så har vi en lang vei å gå for å bli bedre på å beregne energibruk i bygg. Hva bør gjøres? Vi bør få til et bedre samspill mellom leietaker og oss som utviklere og eiere. I felleskap kan vi ta et større ansvar for forbruket ved at vi stiller krav til både oss selv og produktet. På den måten er det enklere å styre entreprenørene i arbeidet med å utvikle bygget. Vi trenger bevisste leietakere, bevisste utbyggere og entreprenører som er gode på moderne, energibesparende teknikk. Bellonahuset. Foto: Finn Ståle Felberg Fakta om Vulkan Gjennomsnittlig energiforbruk i Aspelin Ramms bygningsmasse på Vulkan: 205 kwh/m 2 /år Gjennomsnittsforbruket i norske bygg: ca 250 kwh/m 2 /år Aktører og bruk: Servering/restaurant, hotell, mathall, kontorer og boliger Vulkan har en egen energisentral, som er basert på gjenvinning av overskuddsvarme samt bruk av dagens 14 geobrønner, kombinert med varmepumper og fjernvarme. Fire bygg på området er tilknyttet sentralen. I 2013 utvides energisentralen med 50 nye geobrønner som er boret under Nordre kvartal. Vulkan er utviklet i samarbeid med Anthon B. Nielsen Eiendom AS. 10 aspelin ramm Miljørapport aspelin ramm Miljørapport 11

7 Aspelin Ramms miljøvisjon: «Aspelin Ramm viser ansvar for miljøet gjennom holdninger og konkrete handlinger, ved kontinuerlig å arbeide for redusert energiforbruk og for å minimere vår virksomhets belastning på miljøet.» Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon: Telefaks:

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi

Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial. Oslo Smart City. Smartere bruk av energi Oslo SmartCity En rapport om hoved stadens miljøpotensial Oslo Smart City Smartere bruk av energi Forord Oppskrift på en miljøsmart hovedstad Innhold Oslo står overfor en rekke utfordringer i årene fremover.

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv

fremtidens by Rehabilitere eller bygge nytt? Vi gir bygninger liv Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Vi gir bygninger liv Spikerverket Egmonts nye lokaler er miljøvennlige og visuelle Fytosanering Slik blir du kvitt forurensede masser BREEAM og EPD Finn ut

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar

MER ENN PENGER. Finansnæringens samfunnsansvar MER ENN PENGER Finansnæringens samfunnsansvar Innhold Vi er avhengige av tillit 3 Klimaendringene angår oss alle 4 Klimaendringer utfordrer forsikringsbransjen 5 Strenge leverandørkrav 6 Vinn-vinn-vinn

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015

Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Oslo, 18.05.15 Høring til Nye energiregler i Teknisk Forskrift 2015 Vi viser til KMDs offentlige høring av forslag til nye energiregler i Teknisk Forskrift. Dette dokumentet beskriver høringsinnspillene

Detaljer

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert

Rapport / 2008. En kwh spart er bedre enn en kwh produsert Rapport / 2008 En kwh spart er bedre enn en kwh produsert ISBN: 978-82-7478-269-3 ISSN: 0807-0946 Forsidefoto: Norges Naturvernforbund Oslo, 23.05.2008 Norges Naturvernforbund v/torhildur Fjola Kristjansdottir

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

HOTELLTOMT BJERGSTED Nedenstående er en besvarelse av Stavanger kommunens invitasjon/konkurransegrunnlag datert 30. september 2013.

HOTELLTOMT BJERGSTED Nedenstående er en besvarelse av Stavanger kommunens invitasjon/konkurransegrunnlag datert 30. september 2013. Innhold HOTELLTOMT BJERGSTED... 1 BJERGSTED-GRUPPEN... 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 2 Visjon Kulturbydelen... 2 Driftskonsept (400)... 3 Prosess... 3 Organisering... 3 Metode... 4 Fremdriftsplan... 4 Organisering

Detaljer

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp

Klimavennlig kommune. Håndbok for reduserte klimagassutslipp Klimavennlig kommune Håndbok for reduserte klimagassutslipp Innhold Klimaendringene er her! 3 Hva er klimaendringer 4 Konsekvenser av et klima i endring 4 Hvor kommer utslippene fra? 5 Løsningene finnes

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Klimatiltak for bygg hva kan gjøres? Rolf Iver Mytting Hagemoen

Klimatiltak for bygg hva kan gjøres? Rolf Iver Mytting Hagemoen Klimatiltak for bygg hva kan gjøres? Rolf Iver Mytting Hagemoen Kort om Bellona Hvorfor energieffektivisering og konvertering fra fossilt Rapporter om energieffektivisering og SmartCity Lønnsomme tiltak

Detaljer

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015

Kommunedelplan. Halden Kommune. for klima og energi 2010-2015 Kommunedelplan for klima og energi 2010-2015 Halden Kommune Politisk behandling Planen ble enstemmig vedtatt som kommunedelplan av kommunestyret, den 14.10.2010, sak: 2010/84. Utarbeidet av: Halden kommune

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2012/2013 Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en av Europas ledende produsenter av magasiner, reklametrykksaker og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne - Energieffektivisering i bygg - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 10. november 2012 Utredet av Hallvard Surlien. Layout av Kristian Normand

Detaljer