Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport"

Transkript

1 Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport

2 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon: Telefaks: For ytterligere informasjon, ta kontakt med Isak Oksvold, direktør for miljø- og samfunnsansvar. Mobil: E-post: Miljørapporten for er utarbeidet med utgangspunkt i Norsk Standard 9440, retningslinjer for miljørapportering. Tekst og redigering: Silje Kristiansen/Aspelin Ramm Eiendom Design: Sissel Blekastad/SisDesign Foto: Finn Ståle Felberg Trykk: Grøset Svanemerket papir: Scandia 3 Leder: Miljøsatsing på nye arenaer 4 Aspelin Ramms miljøprogram: Vår miljøpolitikk Mål for 2014 Våre leverandørkrav 5 Miljøprosjekter energi i fokus 6 Miljøresultater i Jessheim Nord: Nytt LHL-sykehus og kompetansepark for helse 9 Alna Senter: Birøkting på taket 10 Rosenholm Campus: Miljøinvesteringer har gitt lavere fellesutgifter 11 Mesterbakeren: Går nye veier for å spare kilowattimer Miljøsatsing på nye arenaer I året som gikk fullførte vi et av våre viktigste energispareprosjekter, Sven Oftedalsvei 10 på Veitvet. Her har vi totalrehabilitert et eldre kombinasjonsbygg, etterisolert og installert nytt teknisk anlegg. I tillegg får vi overskuddsvarme fra et nærliggende datasenter. Totaliteten av dette er en innsparing i forhold til slik bygget var på nærmere 90 prosent - på papiret. Det er knyttet stor spenning til hvordan forbruksutviklingen på dette bygget vil bli fremover, ettersom vi tidligere har sett at det er store forskjeller mellom de resultatene vi beregner og de vi faktisk opplever når det kommer til energiforbruk. Samtidig må vi erkjenne at måten byggene driftes på er avgjørende for å oppnå et godt sluttresultat. Gjennom 2013 gikk energiforbruket i eiendomsporteføljen noe opp. Det går på tross av våre forventninger, ettersom det har kommet inn flere nybygg i porteføljen med høy miljøstandard. Det betyr at vi i løpet av 2014 må jobbe enda hardere med å forstå og korrigere de forhold som skaper et unødvendig høyt energiforbruk i våre bygg. I 2013 gikk vi også løs på flere nye prosjekter, og vi kan sannelig være glade for at vår virksomhet går inn på stadig nye arenaer! I samarbeid med Mesterbakeren har vi for eksempel igangsatt et prosjekt for energigjenvinning fra bakerovner i deres nye Aspelin Ramm lokaler. Uten sammenligning for øvrig arbeider vi også med å utvikle et nytt sykehus for Landsforeningen for hjerte og lungesyke (LHL). Prosjektet har som mål å bli et forbildeprosjekt innenfor energibruk, inneklima og universell utforming. Vi har selvsagt lagt til grunn at dette skal bli A-bygg, men det er heller ikke her utfordringen ligger. Når vi jobber med slike komplekse prosjekter under et strengt sett med kvalitetskriterier, så må vi tenke nytt, og se på hvordan vi kan forenkle, - det er nemlig ikke gitt at det skal koste så mye mer å bygge miljøriktig. Det er en forutinntatt antagelse. Vi må heller spørre oss hvor mye rimeligere vi kan bygge miljøriktig. Skal vi løse disse utfordringene må vi tilegne oss ny kunnskap, både som organisasjon og som individer. Når vi anvender ny kunnskap så mestrer vi, og det gjør at vi har det moro på jobben! Godt miljøår! Med vennlig hilsen Peter Groth Administrerende direktør i Aspelin Ramm Gruppen AS aspelin ramm Miljørapport 3

3 Aspelin Ramms miljøprogram Vår miljøpolitikk Aspelin Ramms ambisjon er å være en pådriver og en naturlig samarbeidspartner for utvikling og oppføring av fremtidens energigjerrige miljøbygg og bymiljøer. Det betyr at vi vil vektlegge god arkitektur, bestandige og gode materialer og løsninger som tilfredsstiller både dagens og fremtidens krav. Vi setter oss relevante og kvantifiserbare miljømål i videste forstand og opparbeider oss høy kompetanse om miljøeffekten av våre tjenester og aktiviteter. Vi arbeider for å få fjernet funksjonskrav som har en negativ innflytelse på det ytre miljø og samarbeider med miljøorganisasjoner Mål for 2014 Energibruk Vi skal bidra med 29 GWh miljøvennlig energiproduksjon eller energibesparelse i forhold til 2009-forbruket. Nye yrkesbygg skal planlegges for å tilfredsstille kravene til minimum energiklasse A. Større rehabiliteringer skal planlegges for minimum energiklasse B. Vi skal fase ut oljefyring gjennom Prosjekt miljøfokus. Avfall Kildesortering skal innføres på alle eiendommer som vi drifter. Vi skal oppnå 75 prosent sorteringsgrad i kontorbyggene. som engasjerer seg innenfor områder som er relevante for vår virksomhet. Vårt miljøarbeid skal ta utgangspunkt i fakta, åpenhet, engasjement og bærekraftig verdiskapning. Vi deler erfaringene våre med andre, og vil sammen med våre leietakere jobbe for å oppnå en energieffektiv drift av våre bygg, og et godt miljø å ferdes i, og forbi. Apelin Ramm arbeider i tillegg for å øke bevisstheten og kunnskapen om gode miljøløsninger i bransjen og i offentligheten. Avfall på byggeplass Det skal ikke være mer avfall enn 25 kg/bta ved nybygging. Vi etterstreber en sorteringsgrad for avfall på byggeplass på 70 prosent. Vann Vi skal oppnå 10 prosent reduksjon i forhold til 2010-forbruket. Transport Det skal etableres sykkelparkering og ladepunkter for elbil ved alle bygg. Materialbruk/innkjøp Vi skal øke andelen svanemerkede produkter og materialer ved innkjøp. Våre miljømål revideres årlig. Aspelin Ramms miljøpåvirkning Energi i fokus Aspelin Ramm legger vekt på at bygg skal utgjøre verdifulle elementer i landskap og bybilde, og at de skal forbruke mindre energi. Våre viktigste energispareprosjekter Rosenholm Campus En kontorlandsby som eies og drives av Aspelin Ramm. ADRESSE: Rosenholmveien 25, Trollåsen AREAL: kvadratmeter VIKTIGSTE MILJØTILTAK: Fikk oppgradert sitt energimerke fra C-bygg til B-bygg høsten Clarion Hotel The Edge Aspelin Ramm og Pellerin bygger sammen et nytt, energismart hotell i Tromsø. ADRESSE: Strandtorget 1, Tromsø ANTALL ROM: 292 VIKTIGSTE MILJØTILTAK: Energiklasse A. Egen energisentral. Jessheim Nord Det nye LHL-sykehuset skal bygges og eies av brødrene Furuseth og Aspelin Ramm på en tomt mellom Gardemoen og Jessheim. Stedet skal bli Norges første kompetansepark for helse. AREAL: 126 mål Våre leverandørkrav Aspelin Ramm jobber målrettet for å ivareta miljøhensyn i utvikling og drift av eiendomsmassen. Vi forventer det samme av våre underleverandører. Vi skal Velge produkter med Svanemerket eller EU-blomsten, når disse kan konkurrere på pris og kvalitet. Oversikt over produkttyper som kan svanemerkes finner man her: Unngå bruk av materialer og produkter som inneholder stoffer på Klima- og forurensningsdirektoratets prioritetsliste, og spesielt stoffer som listes opp i oversikten «Miljø- og helseskadelige stoffer» (se under). Unngå materialer eller produkter som inneholder tropisk revirke. Etterstrebe å benytte materialer med dokumentert lav avdamping. VIKTIGSTE MILJØTILTAK: Egen energisentral. Forbildeprosjekt for miljø og inneklima. Ambisjon om A-bygg. Sven Oftedals vei 10 Kombinasjonsbygg bestående av lager og kontorlokaler, sentralt plassert i Grorud. AREAL: ca kvadratmeter VIKTIGSTE MILJØTILTAK: Norgesrekord i energieffektivisering med redusert energibruk på nærmere 90 %. ALNA senter Norges største faghandelssenter, eies og utvikles av Aspelin Ramm. ADRESSE: Strømsveien 245, Oslo AREAL: kvadratmeter VIKTIGSTE MILJØTILTAK: Mål om å komme ned i et energiforbruk på 180 kwh/ m 2 /år innen utgangen av Tilsvarer 15 % reduksjon ift 2009-forbruket. Vulkan ADRESSE: Maridalsveien, Oslo AREAL: 16 mål VIKTIGSTE MILJØTILTAK: Egen energisentral. Bygg i klasse A og B. 4 aspelin ramm Miljørapport aspelin ramm Miljørapport 5

4 Illustrasjoner av Nordic Office of Architecture Nytt LHL Sykehus Kompetanseparken Jessheim Nord Sammen med brødrene Furuseth skal Aspelin Ramm bygge og eie det nye LHLsykehuset på en tomt ved E6 mellom Jessheim sentrum og Oslo Lufthavn. Sykehuset blir et forbildeprosjekt for fremtidige sykehus og vil bygges sammen med en kompetanseparken innen helse og livsstil. Når det nye LHL-sykehuset står ferdig vil det ikke stå alene som et gigantisk bygg på en øde mark, men i et område med ulike urbane kvaliteter. Området blir fylt av tjenester som helsehus, rehabiliterings-senter, terapibasseng med spaavdeling, hotell for pasienter og pårørende, forskning og undervisningsbygg, kontorer, butikker, serveringssteder og flere kvaliteter som tilsammen utgjør et lite sted, fylt med kompetanse. Livet mellom husene I hjertet av kompetanseparken vil det ligge et urbant torg med vannspeil, uteserveringer, kaffebar og kulturscene. Like ved ligger skogen, den skal brukes til trening, spaserturer og rom for å være for seg selv. Rent estetisk blir det et spennende område med forskjellig arkitektur, ulike fasadematerialer og varierende høyde på byggene. - For oss er livet mellom husene viktig. Derfor ønsker vi å skape interessante og varierte opplevelser ved å opparbeide uteområdene med ulik graduering og forskjellige kvaliteter, forteller utviklingssjef i Aspelin Ramm, Anne-Hilde Bråtebæk. Forbildeprosjekt for fremtidige sykehus Prosjektet skal bli et forbildeprosjekt for universell utforming, miljø og inneklima. Det er planlagt en energisentral som vil levere energi til alle byggene i området. Slik vil helseparken være selvforsynt på energi, kjøling og varme. - På Gardemoen har vi Norges største grunnvanskilde. Dette grunnvannet representerer en enorm energikilde som vi nå ser på hvordan vi kan ta i bruk. Vi ser for oss å forsyne bygningene med kjøling, som direkte veksles mot grunnvannet, og varme fra samme kilde ved å benytte varmepumper. Får vi dette til vil energibesparelsen fra et slikt anlegg bli i størrelsesorden 5-6 mill. kwh årlig, og vi vil forsyne byggene med fornybar energi, forteller miljødirektør i Aspelin Ramm, Isak Oksvold. Prefabrikert effektiviserer prosessen - For å effektivisere byggeprosessen både tidsmessig og kostnadsmessig bestiller vi prefabrikerte operasjonssaler, slik at vi bygger et rom i rommet. Dette gir en kortere monteringstid og reduserer risikoen ved feil og mangler i byggeprosessen. Dette fører også til at vi kan installere operasjonssalene senere i prosessen, og har derfor mulighet til å velge nyeste teknologi, forteller Anne-Hilde Bråtebæk. Området skal gjennom en planbehandling før bygging kan starte, og målet er at det nye sykehuset tas i bruk i Vi planlegger å stikke spaden i jorden første halvår Til nå er det jo først og fremst offentlige byggherrer som har bygd sykehus, men sammen med faglige og dyktige spesialister gleder vi oss til å delta også i denne konkurransen, avslutter Anne-Hilde Bråtebæk. Disse jobber sammen om nytt LHL-sykehus og Jessheim Nord: Gardemoen Campus Utvikling (Brødrene Furuset og Aspelin Ramm), Nordic Office of Architecture, HENT, Norconsult, Foyn Consult, Strak plan og prosess, Rambøll og Tempero Energitjenester. Les mer om prosjektet på ALNA Senter Birøkting i industriland På Alnabru, midt mellom E6 og industribygg summer det fra bikuber på taket av ALNA Senter. Toppen på kjøpesenteret er blitt en lekeplass for bybonden og Oslos mest innovative grønne tak. Oslo blir en tettere by for hvert år som går, og det gjelder å være kreativ i arealutnyttelsen. ALNA Senter er Norges største faghandelssenter på kvm, det gir mye areal å ta tak i, noe som organisasjonen Majobo og stiftelsen Kompass & Co har dratt nytte av med å sette opp bikuber og plante grønnsaker på kjøpesentertaket. - Finnes det noen bakdeler med å ha bier på taket? - Det er så langt jeg ser det, kun positive aspekter ved å ha bikuber på taket. Naboene vil oppleve fruktigere hager og registrere at det blir mer bier. Vår leietaker Mester Grønn har merket mer bier ved sine planter, og dette er svært gunstig for veksten. Frykten er jo selvfølgelig en sverm med bier på avveie midt i kjøpesenteret, men frykten er ubegrunnet. De som registrerer at vi har bikuber opplever det som positivt i miljøsammenheng, sier senterdirektør Hans Georg Helberg. Selger Alnahonning Takflaten med grønt på ALNA Senter utgjør 1500 kvm. Her er det satt opp rundt 20 store kasser som bugner av grønnsaker og urter, og to bikuber som i løpet av fjoråret ga 50 kg honning. Denne honningen har fått navnet Alnahonning. - Vi håper at Alnahonningen kan utvikles, og at det er å se i butikkhyllene til neste år, forteller Helberg. På et godt år kan to kuber ha bier i hver kube. Hver bie lager ca. en teskje med honning i en sesong. Senterdirektøren og birøkter Arild Eriksen vurderer å sette opp to ekstra bikuber i løpet av året. Økologigevinst Det er flere fordeler ved å ha gress og planter på taket. Torvet tar imot overskuddsvann fra regn, som hindrer flom og overvann. Grønne tak stimulerer også byens økologi ved å blant annet være landestasjon for insekter og dyr. Biene sørger for pollinering og bestøving i området som gavner planteveksten i områdene rundt. Bier pollinerer en tredjedel av maten vi spiser, de er med andre ord veldig mye mer enn honning. Alna senter Birøkter Arild Eriksen og senterdirektør Hans Georg Helberg passer på biene som bor på taket av ALNA Senter. I 2013 var det rundt bier i området. Foto over og under: Finn Ståle Felberg. «Hvis biene forsvinner fra jordens overflate, har menneskene fire år igjen å leve». Albert Einstein Urban farming i Dælenenggata I Infills nybygde leiligheter i Dælenenggata 36 står heller ikke taket ubrukt. Der tilbys det 10 parsellhager til boligkjøperne - i tillegg til felles takterasse. Her kan de plante ripsbusker, grønnsaker, sole seg og nyte det gode liv. Snakk om kortreiste grønnsaker til middagen! På byggets fasade er det også satt opp 3 fuglekasser, dermed fikk også noen av byens småfugler nytt hjem når bygget ble ferdigstilt på høsten i Les mer om bygget og takhagen på 6 aspelin ramm Miljørapport aspelin ramm Miljørapport 7

5 Andel bygg med ladepunkt Andel bygg med sykkelparkering Med ladepunkt for elbil Uten ladepunkt for elbil Med sykkelparkering Uten sykkelparkering Miljøresultater for 2013 Det blir stadig enklere å lade elbilen sin ved et Aspelin Ramm-bygg. Nå har nærmere 80 prosent av yrkesbyggene i Prosjekt miljøfokus ladepunkter for elbil. Vi har økt andel bygg med sykkelparkering. Nå har over halvparten av alle Aspelin Ramm-bygg sykkelparkeringer. Det gjennomsnittlige energiforbruket i Aspelin Ramms bygningsmasse ligger langt under landsgjennomsnittet, men økte noe i 2013 i forhold til foregående år. ENERGI Bruk av energi kan belaste miljøet i form av råvareuttak, naturinngrep og utslipp i selve energiproduksjonen. Aspelin Ramm ser det som sin hovedoppgave å redusere behovet for energi, uten at det skal gå på bekostning av inneklimaet i våre bygg. I april 2010 fikk Aspelin Ramm Eiendom tilsagn om støtte fra Enova SF til å gjennomføre tiltak som årlig bidrar med 29 GWh miljøvennlig energiproduksjon eller energibesparelse. Det samlede støttebeløpet er på 15 millioner kroner. Avtalen gjelder fra 2010 til Rammeavtalen med ENOVA avsluttes i 2013 ett år før avtalens utløp, med et dokumentert energiresultat på om lag 20 GWh. De totale dokumenterte kostnadene knyttet energibesparende tiltak i virksomheten er 130 millioner kroner i perioden Resultatene utløser et totalt støttebeløp på om lag 10 millioner kroner gjennom denne avtalen Årlig energiforbruk (kwh/m 2 ) Aspelin Ramms bygningsmasse (antall m 2 ) har variert i perioden. I 2013 var det gjennomsnittlige forbruket på 193 kwh per m 2. Prosjekt miljøfokus resultater Aspelin Ramms Prosjekt miljøfokus har siden 2001 hatt som mål å redusere miljøbelastningen i driften av bygg. Målet for årlig energisparing i Prosjekt miljøfokus er 8 prosent i forhold til 2008-forbruket, tilsvarende 4 GWh/år. I 2013 oppnådde vi en innsparing på 4,5 GWh/år, altså ble resultatene noe bedre enn målsettingen. Det ble gjennom året gjennomført større og mindre investeringer i energibesparende tiltak, utført investeringer i ENØK-tiltak i forbindelse med en grønn tilleggsavtale med leietakerne i Alf Bjerckes vei 22A. Det ble også inngått en grønn avtale med en leietaker i Hausmannsgate 16 om gjennomføring av tiltak for redusert energiforbruk og bedre inneklima. Tiltakene ble gjennomført i I løpet av året ble ytterligere ett bygg i Aspelin Ramms eiendomsmasse tilknyttet et elektronisk energioppfølgingssystem. Ved årsskiftet 2013/14 var samtlige yrkesbygg i prosjektet tilknyttet et nettbasert energioppfølgingssystem (EOS). Det gjennomsnittlige energiforbruket i eiendomsmassen i 2013 korrigert for effektene av Vulkan energisentral, ble 193 kwh/ kvm/år. Til sammenligning forbruker norske bygg i snitt om lag 250 kwh/kvm/år. Nye prosjekter I løpet av 2013 fikk Aspelin Ramm tilsagn om støtte fra Enova SF til to nye prosjekter. Clarion Hotel The Edge i Tromsø fikk tilskudd til bygging av energisentral for miljøvennlig produksjon av kjøling og varme, og tilsagn til bygging av et energigjenvinningsanlegg for bakerovner for Mesterbakeren AS i Alf Bjerckes vei 22C gjennom programområdet Ny Teknologi. Det totale støttebeløpet er på om lag kroner. TRANSPORT Transport belaster både det lokale og det globale miljøet. Transportmønsteret og miljøbelastningen som skyldes transport avhen- ger i stor grad av den offentlige infrastrukturen. Aspelin Ramm ønsker å legge til rette for miljøriktig adferd, ved å etablere ladepunkter for elbiler og sykkelparkering i tilknytning til våre bygg. I 2013 opprettet vi blant annet 4 nye hurtigladerpunkter for biler av typen Tesla og tilsvarende, samt at det er oppgradert strømforsyning til 4 punkter på ALNA Senter. Innen utgangen av 2013 hadde 80 % av alle bygg i prosjekt miljøfokus ladepunkt for elbil, mens sykkelparkering var tilgjengelig ved 50 % av alle bygg. Andelen bygg med ladepunkt og sykkelparkering økte fra 2012 til Det er i 2013 søkt om støtte fra Oslo Kommune til opprettelse av 8 nye ladepunkter for elbil på Alna Nord. BESTANDIGE OG FLEKSIBLE BYGNINGER Takket være utvikling av ny teknologi og nye praktiske løsninger forandrer vi stadig måten vi arbeider, bor og beveger oss på, noe som gjør at også våre omgivelser er i kontinuerlig endring. Denne utviklingen krever at bygg og eiendommer rustes til å møte fremtidens så vel som dagens krav. Over tid vil eiendommer som er både bestandige og tilpasningsdyktige være ressursbesparende og samtidig representere gode, langsiktige investeringer. Aspelin Ramm er opptatt av å utvikle og bruke løsninger som skal tilfredsstille dagens og fremtidens krav. I 2013 anlagte vi et grønt tak i forbindelse med utvidelsen av et større lagerbygg på Alna nord. Taket bidrar til forskjønning av omgivelsene, da byggets brukere har utsikt over taket. Samtidig bidrar den naturlige takflaten til mindre termisk stråling inn i bygget, og således reduseres kjølebehovet. Under prosjekteringen av overvannshåndteringen i prosjektet ble det klart at alternativet til det grønne taket, å koble bygget mot eksisterende system for overvannshåndtering, ville bli en mer kostbar løsning. Alt i alt representerer det grønne taket i prosjektet en god langsiktig og bestandig løsning, som samtidig er ressursbesparende og miljømessig fornuftig. MATERIALER OG PRODUKTER Miljøet påvirkes av produksjon, transport og avhending av materialer og produkter. Slik påvirkning kan være råvareuttak, utslipp fra produksjon, materialenes påvirkning på innemiljøet samt miljøbelastningen som oppstår når produkter og materialer blir til avfall. Aspelin Ramm søker å velge materialer og produkter som ikke inneholder helse- og miljøskadelige stoffer. For å minimere miljøbelastningen etterspør vi Svanemerket og EU-blomsten fra våre leverandører. Aspelin Ramm er medlem av Svanens innkjøperklubb. I perioden har innkjøpet av miljømerkede materialer og produkter gått noe ned. Den relative andelen miljømerkede produkter i forhold til de totale innkjøpene har imidlertid tatt seg opp i 2013 i forhold til fjoråret. En av årsakene til at andelen miljømerkede materialer er relativt lav i forhold til de totale innkjøpene, er at det finnes få miljømerkede byggevarer på markedet. Det er også en utfordring å få entreprenører til å opplyse om bruken av Svanemerkede materialer og produkter der hvor det er spesifisert i prosjektene. Mill NOK 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Svanemerke innkjøp Aspelin Ramm brukte rundt to millioner kroner på svanemerkede produkter i 2013, det tilsvarer 0,28 prosent av det totale innkjøpet. 8 aspelin ramm Miljørapport 9 aspelin ramm Miljørapport aspelin ramm Miljørapport 9

6 Alna Nord Mesterbakeren og Aspelin Ramm går nye veier for å spare kilowatttimer Utskifting av glasstak er et av tiltakene som har gitt redusert energiforbruk på Rosenholm Campus. Foto over og under: Finn Ståle Felberg. Oppegård Miljøinvesteringer på Rosenholm Campus har gitt lavere fellesutgifter Den langsiktige miljøsatsingen på Rosenholm Campus har båret frukter; næringsbygget har gått fra energimerke C til å bli et B-bygg og energibesparelsene har gitt lavere fellesutgifter for leietakerne. I de siste årene er det gjort flere grep for å redusere energiforbruket på Rosenholm Campus; utskifting av glasstak, varmegjenvinning fra datasenteret og intelligent styring av lys og ventilasjon er noen av tiltakene som har gjort at Rosenholm Campus fikk oppgradert sitt energimerke fra C til B-bygg på høsten i Da Aspelin Ramm kjøpte opp næringsbygget i 2007 lå energiforbruket til Rosenholm Campus på 210 kwh per kvadratmeter per år. Nå ligger forbruket på 137 kwh per kvadratmeter per år, forteller driftsleder på Rosenholm Campus, Magne Fahre. Spart energi er sparte penger Gårdeier har gjort betydelige investeringer for å redusere energiforbruket, noe som kommer leitakerne til gode. - Vårt energibudsjett på driftssiden er redusert fra 8 millioner kroner til 5 millioner kroner, dette tilsvarer en samlet innsparing på 3 millioner kroner i fellesutgifter. Årsaken til at det har gått så bra er at vi har kapasitet til å være «hands on», følge med hele tiden og gjøre justeringer fortløpende, forteller driftslederen. Rosenholm Campus ligger over nybygg-standard - Det er oppsiktsvekkende at et bygg fra 1985 har oppnådd energimerke B, da dagens nybyggerstandard stort sett innebærer at det som bygges blir C-bygg, dette vil si at Rosenholm Campus ligger over standarden for nybygg, forteller miljødirektør hos Aspelin Ramm, Isak Oksvold. Den største besparelsen er varmegjenvinningen fra datasenteret der overskuddsvarmen blir brukt til romoppvarming via ventilasjon. Det er også gjort solstudier rundt bygget ved hjelp av en datasimulator som har beregnet hvor man kan tette igjen glasstaket med isolasjon uten at særlig dagslys går tapt. Grønne tiltak på Rosenholm Campus: Varmegjenvinning fra datasenteret Utskifting av glasstak Intelligent styring av lys og ventilasjon Kildesortering med høy sorteringsgrad 31 ladestasjoner for elbil Mesterbakeren sløser ikke med energien i sitt nye bakeri. De skal, som første bakeri i Norges historie, gjenvinne overskuddsvarmen fra bakeproduksjonen. Et nytt bakeri for Mesterbakeren er det siste tilskuddet til næringsområdet Alna Nord som Aspelin Ramm utvikler. Området ligger rett vis a vis Alnabruterminalen i Oslo. Som et ledd i Mester-bakeren og Aspelin Ramms miljøengasjement bygges et gjenvinningsanlegg for overskuddsvarme fra bakeriet hvor man tar i bruk det siste innen energieffektiv teknologi. Gjenvinning av bakedamp - I et moderne bakeri bakes brødene med damp for å gi bakverket den riktige kvaliteten. I en ovn oppnår dampen svært høye temperaturer, og normalt går dampen rett i avtrekk uten at varmen utnyttes, ifølge Øystein Rabben, anleggsutvikler i Mesterbakergruppen. - Vi ser store potensialer for energibesparelser i våre bakerier, og var derfor svært positive da Aspelin Ramm foreslo for oss at vi skulle samarbeide om å bygge et varmegjenvinningsanlegg basert på damp, legger han til. Støtte fra ENOVA Mesterbakeren og Aspelin Ramm inngikk høsten 2013 et samarbeid om å etablere et gjenvinningsanlegg for varme fra bakerovnene. Prosjektet har fått støtte av ENOVA til å ta i bruk ny teknologi. Dette er en ordning som skal stimulere til å spre teknologi og nye løsninger, og kan bare mottas av prosjekter som tar i bruk teknologi som ikke er prøvd ut før. Krysser fingrene for høy temperatur - Utfordringen med gjenvinning av varme fra bakerier, er å finne utnyttelse for overskuddsvarmen, da bakerier har så mye varme-overskudd at de bruker svært lite energi til generell romoppvarming. I dette gjenvinningsanlegget leveres varmen direkte til en vaskemaskin for produksjonsutstyr i bakeriet som bruker flere hundre liter varmtvann i døgnet, forteller miljødirektør i Aspelin Ramm, Isak Oksvold. - Allikevel er det spenning tilknyttet til hvor vellykket prosjektet kommer til å bli. Hvilke temperaturnivåer vi klarer å oppnå på varmen i gjenvinningsanlegget vil i stor grad bestemme hvor mye som kommer til nytte. Jo høyere temperatur, desto mer nytte kan vi få ut av anlegget, avslutter Oksvold. alna nord Øystein Rabben, anleggsutvikler i Mesterbakergruppen, Per Morten Johansen, salgssjef i Foodtech og Isak Oksvold, miljødirektør i Aspelin Ramm gleder seg til å starte produksjonen. Foto: Silje Kristiansen. Gjenvinningsanlegget har en investeringsramme på 1 millioner kroner hvorav ENOVA støtter 0,47 millioner kroner. Anlegget er beregnet nedbetalt over 15 år. Disse samarbeider om nytt bakeri til Mesterbakeren: Prosjektering: Erichsen & Horgen Prosjektledelse: Partz prosjekt Rørlegger: H&H-rør Elektriker: EDA-elektro Automasjon: Solheim & Larsen Utstyrsleverandør: Foodtech Bakeri og Industri 10 aspelin ramm Miljørapport aspelin ramm Miljørapport 11

7 Aspelin Ramms miljøvisjon: «Aspelin Ramm viser ansvar for miljøet gjennom holdninger og konkrete handlinger, ved kontinuerlig å arbeide for redusert energiforbruk og for å minimere vår virksomhets belastning på miljøet.» Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon: Telefaks:

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport 2012 2013 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon:

Detaljer

Miljørapport. byutvikling med omtanke LAVERE ENERGIFORBRUK Miljøvennlig transport

Miljørapport. byutvikling med omtanke LAVERE ENERGIFORBRUK Miljøvennlig transport Miljørapport byutvikling med omtanke LAVERE ENERGIFORBRUK Miljøvennlig transport per juli 2015 Innhold 3 Leder: En verden i forvandling 4 Aspelin Ramms miljøprogram: Vår miljøpolitikk Mål Våre leverandørkrav

Detaljer

Miljøstrategi - Oxer Eiendom

Miljøstrategi - Oxer Eiendom 1 / 7 Miljøstrategi - - 2016-2020 er et større eiendomsselskap på Østlandet, og med bunnsolide røtter og nyskapende, bærekraftige løsninger som vårt viktigste varemerke. Det startet i 1945 med selskapet

Detaljer

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Fra idé til virkelighet Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS ENOVA seminar 1. oktober 2013 DNB Næringseiendom 2. kvartal 2013 En av Norges største private eiendomsforvaltere 100 % eid

Detaljer

Bellonabygget på Vulkan Helt i A-klassen

Bellonabygget på Vulkan Helt i A-klassen Bellonabygget på Vulkan Helt i A-klassen Bellona Energibruk og effektivisering i bygg -22.04.2010 Brigt Aune, prosjektleder Aspelin Ramm Eiendom VULKAN presentasjon _ s. 1 Aspelin Ramm Eiendom Ambisiøs

Detaljer

Miljørapport 2011 2012. mindre energiforbruk n Mer kildesortering n Mindre vannsløsing n Grønnere transport

Miljørapport 2011 2012. mindre energiforbruk n Mer kildesortering n Mindre vannsløsing n Grønnere transport Miljørapport 2011 2012 mindre energiforbruk n Mer kildesortering n Mindre vannsløsing n Grønnere transport Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Dronningens gate 3 Postboks 389 Sentrum 0102

Detaljer

Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren

Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren Bransjeforening for ledende eiendomsaktører MEDLEMMENE MANDATET "Norsk Eiendom arbeider for forutsigbare rammer og handlingsrom som legger til rette

Detaljer

Miljøstrategi

Miljøstrategi Miljøstrategi 2016-2020 1 1. Miljøpolitikk i Omsorgsbygg Miljøarbeidet i Omsorgsbygg skal videreføre hovedmålet om å være ledende på utvikling, bygging og forvaltning av miljøvennlige og energieffektive

Detaljer

Nybygg økonomiske incentiver og kontraktsregulering som stimulerer miljøvennlig bygging og drift

Nybygg økonomiske incentiver og kontraktsregulering som stimulerer miljøvennlig bygging og drift GRØNNE LEIEAVTALER: Nybygg økonomiske incentiver og kontraktsregulering som stimulerer miljøvennlig bygging og drift Reforhandling av løpende leieavtaler for å styrke miljøfokus Erling Timm, partner og

Detaljer

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Energieffektivisering i Mustad Eiendom Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Mustad eiendom Familieeid selskap Ledende eiendomsaktør i Lysakerbyen Tilknytning til området siden 1875 Langsiktighet en sentral

Detaljer

bærekraftig stedsutvikling

bærekraftig stedsutvikling bærekraftig stedsutvikling 1 Viva, Odense, Danmark Økern Sentrum, Oslo, Norge Kristianstad, Sverige bærekraftig utvikling I Steen & Strøm har vi fokus på miljø i alle ledd, både i eksisterende kjøpesentre

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

MILJØSTRATEGI

MILJØSTRATEGI MILJØSTRATEGI 2016-2020 1 Miljøpolitikk i Omsorgsbygg 2 Miljømål for Omsorgsbygg 2016-20 Miljøarbeidet i Omsorgsbygg skal videreføre hovedmålet om å være ledende på utvikling, bygging og for valtning av

Detaljer

Hvordan få klima til å lønne seg

Hvordan få klima til å lønne seg Incentiver for klimaeffektiv bygging Hvordan få klima til å lønne seg Peter Groth, Adm.dir Aspelin Ramm Eiendom AS Innhold Bellonabygget løsninger og erfaringer til nå Behovet for forsterkede incentiver

Detaljer

Klimaendringer krever bransje endringer. hvordan kan Enova hjelpe i arbeidet med nye fremtidsrettede utfordringer!

Klimaendringer krever bransje endringer. hvordan kan Enova hjelpe i arbeidet med nye fremtidsrettede utfordringer! Klimaendringer krever bransje endringer hvordan kan Enova hjelpe i arbeidet med nye fremtidsrettede utfordringer! Midler avsatt for fornybar energi og energisparing MtCO 2 -ekv pr år 70 60 Lavutslippsbanen

Detaljer

ALNA NORD. Satsingen på Alna Nord skjer i regi av Aspelin Ramm og Rom Eiendom.

ALNA NORD. Satsingen på Alna Nord skjer i regi av Aspelin Ramm og Rom Eiendom. Alf Bjerckes vei 30 ALNA NORD 2 Alna Nord er et område sentralt beliggende i Groruddalen, bestående av lager og 3 kombinasjonseiendommer. Området avgrenses av Østre Akervei, godsterminalen på Alnabru og

Detaljer

Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS. Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012

Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS. Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012 Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012 Agenda DNB Næringseiendom AS og vår Miljøstrategi ENOVA program 2007-2012 ENOVA program 2012-2016 Suksess kriterier

Detaljer

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Fra idé til virkelighet Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS ENOVA seminar 17. september 2013 Mennesker og miljø hvorfor skal vi bry oss DNB ønsker, som Norges største bank, å være et

Detaljer

Rom Eiendoms miljøambisjoner. Hallvard Ekker og Lise Sunsby 2. oktober 2014 Tevas Fagdag 2014 Bergen

Rom Eiendoms miljøambisjoner. Hallvard Ekker og Lise Sunsby 2. oktober 2014 Tevas Fagdag 2014 Bergen Rom Eiendoms miljøambisjoner Hallvard Ekker og Lise Sunsby 2. oktober 2014 Tevas Fagdag 2014 Bergen Rom Eiendoms miljøambisjoner Tema i dag 1. Kort om Rom Eiendom 2. Hva var bakgrunn for miljøengasjementet?

Detaljer

Nydalen Energi AS. Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg. Roy Frivoll, forvaltningsdirektør 4.11.2010

Nydalen Energi AS. Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg. Roy Frivoll, forvaltningsdirektør 4.11.2010 Avantor AS Nydalen Energi AS Varmepumper i fjernvarme- og nærvarmeanlegg Roy Frivoll, forvaltningsdirektør 4.11.2010 Litt om Avantor Avantor ble stiftet t i 1971 Gjelsten & Røkke kjøpte Nydalen fra Elkem

Detaljer

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Hvorfor miljørapportere? Miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse. - Kontinuerlig forbedring - gjennom miljørapportering kan bedriften vise at

Detaljer

Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS

Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS 1 Bransjeavtaler med Enova Bjørn S. Johansen tekn. dir. GK NORGE AS Innhold i denne ½ timen Litt om Enova Bransjeavtaler GK som eksempel Vårt potensiale og målsetning Noen eksempler Litt om hindringer

Detaljer

byutvikling med omtanke Henter energi fra istiden Nytt liv i Pilestredet Hæla i taket og finger n i jorda

byutvikling med omtanke Henter energi fra istiden Nytt liv i Pilestredet Hæla i taket og finger n i jorda byutvikling med omtanke Henter energi fra istiden Noe som skjedde for nærmere 10 000 år siden skal gjøre LHL-klinikkene Gardermoen til Norges grønneste sykehus. Nytt liv i Pilestredet En gang et topp moderne

Detaljer

Tema 3 Forbruk, avfall, energi i bygg. Bente Haukland Næss, miljøkoordinator

Tema 3 Forbruk, avfall, energi i bygg. Bente Haukland Næss, miljøkoordinator Tema 3 Forbruk, avfall, energi i bygg Bente Haukland Næss, miljøkoordinator Bærekraftig utvikling? SUSTAINABLE DEVELOPMENT BÆREKRAFTIG UTVIKLING (Nordisk oversettelse) BÆREKRAFTIG VEKST (NHO) De største

Detaljer

Faktahefte. Make the most of your energy!

Faktahefte. Make the most of your energy! Faktahefte Smarte elever sparer energi Make the most of your energy! Energiforbrukets utvikling Opp igjennom historien har vår bruk av energi endret seg veldig. I steinalderen ble energi brukt til å tilberede

Detaljer

Velkommen. Nytt programtilbud fra Enova. Rådgiverseminar, Stavanger Magni Fossbakken

Velkommen. Nytt programtilbud fra Enova. Rådgiverseminar, Stavanger Magni Fossbakken Velkommen Nytt programtilbud fra Enova Rådgiverseminar, 19.03.2013 Stavanger Magni Fossbakken Enovas ansvar Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon Fremme utvikling av nye energi-

Detaljer

Nye Kringsjå studentby miljøtiltak med svarte tall!

Nye Kringsjå studentby miljøtiltak med svarte tall! Nye Kringsjå studentby miljøtiltak med svarte tall! Utarbeidet av AT Plan & Arkitektur AS Fredag 8. desember 2017 Helge Chr Haugen, eiendomsdirektør i Agenda Hvem er Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus,

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Klima- og energifondet

Klima- og energifondet Klima- og energifondet - En portefølje av virkemidler for energieffektivisering og ny miljøvennlig energi Trond Moengen Operatør FoU og pilotprosjekter KLIMA- OG ENERGIFONDET I OSLO Bakgrunn Ulike virkemidler

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Velkommen til Ahus. 9 september 2015. Utfordringer og erfaringer innen energi og miljøteknologi hos Ahus.

Velkommen til Ahus. 9 september 2015. Utfordringer og erfaringer innen energi og miljøteknologi hos Ahus. Velkommen til Ahus 9 september 2015 Utfordringer og erfaringer innen energi og miljøteknologi hos Ahus. Ansvaret for energi og miljøarbeidet i Ahus ligger her: Storbysykehuset i Akershus Ahus er et komplett

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer

«ET KONKRET EKSEMPEL» BYGGEBØRSEN 2015

«ET KONKRET EKSEMPEL» BYGGEBØRSEN 2015 «ET KONKRET EKSEMPEL» BYGGEBØRSEN 2015 Kjell Petter Småge Daglig leder/energikultivator EvoTek sitt mål «Gamle» men gode referanser Energispareprisen 2011 Nytt hovedkontor for Sparebank1 SMN Byggherreombud:

Detaljer

Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida. Enova SF - i samarbeid med KS

Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida. Enova SF - i samarbeid med KS Slik får vi mer energieffektive bygg for framtida Enova SF - i samarbeid med KS Enova SF Et statlig foretak eid av OED. Enova forvalter Energi- og klimafondet Påslag på nettariffen - 775 mill. Finansierer

Detaljer

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming?

Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Bør avfallsenergi erstatte EL til oppvarming? Markedet for fornybar varme har et betydelig potensial frem mot 2020. Enova ser potensielle investeringer på minst 60 milliarder i dette markedet over en 12

Detaljer

Enovas støtteordninger til energitiltak i ishaller

Enovas støtteordninger til energitiltak i ishaller Enovas støtteordninger til energitiltak i ishaller Isbaneseminar Oslo, 18. mars 2014 Merete Knain Enova SF Formål: Drive frem en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon Fremme utvikling

Detaljer

Virkemidler for energieffektivisering

Virkemidler for energieffektivisering Kunnskapsbyen Lillestrøm, 3. september 2009 Virkemidler for energieffektivisering Hvilke virkemidler kan bygningseiere forvente å få tilgang til og hva er betingelsene knyttet til disse? v/ Sven Karlsen

Detaljer

Strategi for miljø- og samfunnsansvar

Strategi for miljø- og samfunnsansvar Strategi for miljø- og samfunnsansvar Langsiktige målsetninger om å være ledende innen miljø- og samfunnsansvar Oppdatert 10. april 2014 Ambisjonen om å være ledende innen miljø- og samfunnsansvar NPRO

Detaljer

AKER BRYGGE - FONDBYGGET. Kontor: 1.161 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt

AKER BRYGGE - FONDBYGGET. Kontor: 1.161 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt V.01.2015 Støperigata 2 AKER BRYGGE - FONDBYGGET Kontor: 1.161 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt Representativt bygg Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Innflytting:

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Kontor: 470 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet

Kontor: 470 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet V.4.2015 AKER BRYGGE - TERMINALBYGGET Kontor: 470 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering i bygget Høy arealeffektivitet Meget god ventilasjon Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Ledig:

Detaljer

Bærekraftig utvikling av næringsbygg i DNB Fagdag TEVAS - 2. oktober 2014

Bærekraftig utvikling av næringsbygg i DNB Fagdag TEVAS - 2. oktober 2014 Bærekraftig utvikling av næringsbygg i DNB Fagdag TEVAS - 2. oktober 2014 Adm. Direktør Gro K. Boge Hvorfor eiendom? Agenda Bærekraftig verdiskapning i DNB DNB Næringseiendoms miljøstrategi og målsettinger

Detaljer

Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Hvordan oppnå energibruk som beregnet hvorfor stemmer det sjelden? 27. mai 2014 Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Hvordan arbeider DNB med energi merke? Alle bygg registreres i en

Detaljer

Erfaringer med energieffektiv drift

Erfaringer med energieffektiv drift Erfaringer med energieffektiv drift Hva er Grønt Lederskap? 2 det skal gå en grønn tråd i alt vi foretar oss Sektor Gruppen har ambisjon om å bli synlig som en ansvarlig miljø- og samfunnsaktør. For å

Detaljer

Hva er et miljøbygg? Hvor har vi vært, hvor er vi og hvor skal vi? Energidagen Trondheim 2017

Hva er et miljøbygg? Hvor har vi vært, hvor er vi og hvor skal vi? Energidagen Trondheim 2017 Hva er et miljøbygg? Hvor har vi vært, hvor er vi og hvor skal vi? Energidagen Trondheim 2017 Ole Aksel Sivertsen Markedssjef Bygg og energisystem Enova SF Livskraftig forandring veien mot lavutslippssamfunnet

Detaljer

KAIBYGG 1. Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet

KAIBYGG 1. Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet V. 01.2015 KAIBYGG 1 Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet Meget god ventilasjon Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Ledig: Nå 3 BRYGGEGATA BRYGGETORGET

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Asplan Viak AS Peter Bernhard Frokostmøte Bærekraftig rehabilitering Bergen, 10. desember 2014 Bakgrunn 40% Bygg står i dag for om lag 40 prosent av verdens energiforbruk,

Detaljer

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2009. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2009 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon

Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon Innhold Energiledelse Hva er det, og hvorfor bør det etableres Norsk Standard 16001 Energiledelsessystemer Energioppfølging (EOS)-

Detaljer

Alf Bjerckes vei 28 er utviklet av Aspelin Ramm og Rom Eiendom og eies av Braathen Eiendom. 2 ALNA NORD

Alf Bjerckes vei 28 er utviklet av Aspelin Ramm og Rom Eiendom og eies av Braathen Eiendom. 2 ALNA NORD Alf Bjerckes vei 28 2 ALNA NORD Det er noe spesielt med det nye hovedkvarteret til Norsk Medisinaldepot(NMD); passerer man langs Østre Aker vei er det akkurat som bygget skifter farge. Når man kommer inn

Detaljer

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals

Foredrag Norsk bygningsfysikkdag 23. november 2010. Jørgen Hals Foredrag Norsk bygningsfysikkdag g y g 23. november 2010 Jørgen Hals AF Gruppen Tre år etter TEK 2007 en entreprenørs erfaringer med nye energikrav Status Ulike aktørers holdninger til økte krav Avhengigheter

Detaljer

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain

Enovas støtte til bioenergi status og endringer. Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enovas støtte til bioenergi status og endringer Bioenergidagene 2014 Merete Knain Enova SF Formål Enova skal drive fram en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon, samt bidra til utvikling

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 6,6 Millioner

Detaljer

KLP Banken AS. Årlig klima og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

KLP Banken AS. Årlig klima og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: KLP Banken AS Årlig klima og miljørapport for 216 Beskrivelse av virksomheten: Ansatte som holder til i Oslo, er også en del av Miljøfyrtårnsertifiseringen i KLP i Oslo, og inngår i miljørapporten til

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

Velkommen til Rezidor

Velkommen til Rezidor Velkommen til Rezidor 640 REZIDOR er 430+ hoteller 94,700 hotellrom 70 Land 52 #1 65 180 86 #1 103 #1 32 98 26 2 Velkommen til Rezidor En av Europa 5 største hotelkjeder 58 hoteller i Norden Utspring fra

Detaljer

Handlingsplan Framtidens Byer Erfaringer Nydalen Utfordringer Kristiansand

Handlingsplan Framtidens Byer Erfaringer Nydalen Utfordringer Kristiansand Handlingsplan Framtidens Byer Erfaringer Nydalen Utfordringer Kristiansand Det du gjør skal du gjøre fullt og helt - ikke stykkevis og delt Christian Joys Administrerende direktør 15 februar 2011 Merkevaren

Detaljer

Enova SF. Strategi og virkemiddel. "Et energieffektivt og fornybart Hordaland" Bergen Næringsråd, Klimauka 16. oktober 2012

Enova SF. Strategi og virkemiddel. Et energieffektivt og fornybart Hordaland Bergen Næringsråd, Klimauka 16. oktober 2012 Enova SF Strategi og virkemiddel "Et energieffektivt og fornybart Hordaland" Bergen Næringsråd, Klimauka 16. oktober 2012 Christian R. Hemmingsen, Områdeleder Næringsbygg og Offentlige bygg Enova SF Vårt

Detaljer

Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009

Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Det intelligente bygg - Minimal energibruk der vi trenger det og når vi trenger det - Drammen Eiendom KF BAKGRUNN Drammen Kommune har som visjon; Miljø- og

Detaljer

Anders Bredesen Markedsdirektør Together we can do it.

Anders Bredesen Markedsdirektør Together we can do it. 1 Energologi Anders Bredesen Markedsdirektør 2 Agenda Kort om YIT Utfordring Dagens situasjon Potensialet: Energinøytrale bygg Energologi Erfaringer fra YITs arbeid Løsningsforslag 3 Nøkkeldata Norge Omsetning:

Detaljer

Byutviklingskonferansen FremtidsbyenBergen

Byutviklingskonferansen FremtidsbyenBergen Byutviklingskonferansen 2008 -FremtidsbyenBergen 28 november 2008 Avantor AS Admdirektør Christian Joys Landets bygningsmasse er 320 mill m 2 6 7 mill m2 nybygges årlig Ca 40% under profesjonell drift

Detaljer

Miljøkrav i spesifikasjoner

Miljøkrav i spesifikasjoner Miljøkrav i spesifikasjoner Kurs i gjennomføringsfasen 04.04.2013 Ingrid Bjerke Kolderup Seniorrådgiver EU strategi og nytt regelverk Revidering av anskaffelsesregelverket bærekraftighet viktige virkemidler:

Detaljer

Bærekraft i Bjørvika. Veileder for beregning av stasjonær energibruk, sett i forhold til mål i overordnet miljøoppfølgingsprogram.

Bærekraft i Bjørvika. Veileder for beregning av stasjonær energibruk, sett i forhold til mål i overordnet miljøoppfølgingsprogram. Bærekraft i Bjørvika Veileder for beregning av stasjonær energibruk, sett i forhold til mål i overordnet miljøoppfølgingsprogram. Mål for øvrige arealbrukskategorier (ut over bolig og kontor). 23. april

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS

Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS Årlig klima- og miljørapport for Beskrivelse av virksomheten: Dokkadeltaet nasjonale våtmarkssenter AS ble etablert som et aksjeselskap i 28 og eies av Nordre Land

Detaljer

MILJØSTRATEGI FOR BRATSBERG GRUPPEN

MILJØSTRATEGI FOR BRATSBERG GRUPPEN Miljø MILJØSTRATEGI FOR BRATSBERG GRUPPEN Januar 2014 Denne rapporten er utarbeidet av Bergfald Miljørådgivere på vegne av Bratsberg Gruppen. Skien, januar 2014. Bratsberg Gruppen Ferjegaten 5, N-3921

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Fra plan til handling Enovas støtteordninger. Fremtidens byer stasjonær energi Nettverkssamling Bærum 20.november 2008 Kjersti Gjervan, Enova

Fra plan til handling Enovas støtteordninger. Fremtidens byer stasjonær energi Nettverkssamling Bærum 20.november 2008 Kjersti Gjervan, Enova Fra plan til handling Enovas støtteordninger Fremtidens byer stasjonær energi Nettverkssamling Bærum 20.november 2008 Kjersti Gjervan, Enova Enova SF Eies av Olje- og energidepartementet Skal fremme en

Detaljer

Norsk Eiendom. - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom. - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Fremtidens varmeløsning i nye bygg Hva eiendomsbransjen er opptatt av Ansvarlig steds- og byutvikling Holisme Innovasjon Thor Olaf Askjer Administrerende

Detaljer

Beverskaret Terrasse. Byggetrinn 4

Beverskaret Terrasse. Byggetrinn 4 Beverskaret errasse 36 leiligheter på toppen av Haugesund med flott utsikt og stor terrasse. Dette er fjerde og siste byggetrinn i ett av byens mest ettertraktede strøk. Byggetrinn 4 Beverskaret errasse

Detaljer

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen?

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Direktør teknisk stab, Lise Kristin Sunsby, Rom Eiendom AS Bedre byrom der mennesker møtes 1. Kort om ROM Eiendom 2. Samfunnsoppdrag 3. Miljøstrategi

Detaljer

AKER BRYGGE - BRYGGEGATA 9

AKER BRYGGE - BRYGGEGATA 9 V. 01.2016 AKER BRYGGE - BRYGGEGATA 9 Kontor: Ca. 430-1.228 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Nye totalrehabiliterte lokaler Meget god ventilasjon Eget kundesenter Spennende interiørløsninger Innflytting:

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS

Bærekraftsrapport 2010. Breeze Gruppen AS Bærekraftsrapport 2010 Breeze Gruppen AS Det finnes endel mennesker der ute... Noen ganger kan man treffe dem på en kafe, der de nyter en god lunsj i en travel arbeidsuke. Noen ganger treffer man dem i

Detaljer

Energiledelse i byggsektoren gir resultater

Energiledelse i byggsektoren gir resultater Energiledelse i byggsektoren gir resultater Fakta om Enova SF Stiftet i 2001 Drift fra 1. jan 2002 Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad 53 ansatte Trondheim Oppgaver: forvalte Energifondet, rådgiver

Detaljer

Slik går du frem: Grønne leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen

Slik går du frem: Grønne leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen Slik går du frem: e leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen Guro Nereng Fagrådgiver Energieffektivisering i bygg, Bellona Styringsgruppemedlem i Bergen SmartCity Rapporten om

Detaljer

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plussenergibygg

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plussenergibygg Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plussenergibygg Asplan Viak AS Peter Bernhard Omvisning Naturvernforbundet, 14. mars 2015 Powerhouse Kjørbo - Prosjektopplysninger Prosjekttype: Rehabilitering av kontorbygg

Detaljer

Grønne bygg en god investering eller bare en utgift? Øivind Christoffersen Styreleder Omsorgsbygg 28.01.2015

Grønne bygg en god investering eller bare en utgift? Øivind Christoffersen Styreleder Omsorgsbygg 28.01.2015 Grønne bygg en god investering eller bare en utgift? Øivind Christoffersen Styreleder Omsorgsbygg 28.01.2015 Disposisjon Litt om Omsorgsbygg Problemstillinger Investering i miljøtiltak Hvor kommer tilbakebetalingen?

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Årlig klima- og miljørapport for 2015

Årlig klima- og miljørapport for 2015 Årlig klima- og miljørapport for 2015 Alles Miljø AS og Alles Utleie AS Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Detaljer

Stasjonær energibruk i bygg

Stasjonær energibruk i bygg Stasjonær energibruk i bygg Status Fredrikstad kommune gjennomførte i 2008 et klimaregnskap for kommunen som bedrift. Dette viste at størsteparten av CO 2 forbruket kom i fra stasjonær energi. Ca. 84 %

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 648, Millioner kr 68, Millioner

Detaljer

Fremtidens byer Energi i bygg Stasjonær energi Energiledelse i næringslivet

Fremtidens byer Energi i bygg Stasjonær energi Energiledelse i næringslivet Fremtidens byer Energi i bygg Stasjonær energi Energiledelse i næringslivet 2 Agenda: Organisering av nettverk Valg av energiløsning? Hvorfor energiledelse? Aktiviteter Oppnådd Resultat og besparelser

Detaljer

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle.

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle. 1 Sverre Østvold Property Manager - Steen & Strøm Norge AS Driftsleders rolle. 2008 til 2010 driftsleder ved Åsane Storsenter i Bergen som i 2010 ble kåret til årets driftsteam blant kjøpesentre i Norge.

Detaljer

KLP Regionkontoret i Bergen

KLP Regionkontoret i Bergen 6.6.217 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP Regionkontoret i Bergen Årlig klima og miljørapport for 216 Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier: Leietaker,

Detaljer

Hvordan kan Enova bidra til byutvikling? Enovas støtteprogram og gode eksempler

Hvordan kan Enova bidra til byutvikling? Enovas støtteprogram og gode eksempler Hvordan kan Enova bidra til byutvikling? Enovas støtteprogram og gode eksempler Grønn frokost, 2. juni 2015 Magni Fossbakken Enova SF Et energieffektivt og fornybart Norge Enova er et statsforetak og våre

Detaljer

Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Kursdagene NTNU - 07.01.15

Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Kursdagene NTNU - 07.01.15 Byggeledelse for prosjekter med høye miljøambisjoner Kursdagene NTNU - 07.01.15 Agenda Hva er «høye miljøambisjoner»? Hvilke krav stilles til miljøprosjekter? Byggeledelse i miljøprosjekter vs «vanlige»

Detaljer

Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013

Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013 Eksisterende bygg Ole Aksel Sivertsen Tromsø juni 2013 Målgruppe Byggeiere Leietagere Boligsameier/borettslag. Små, mellomstore og store aktører Rådgivere og andre kompetente aktører kan bistå, men kan

Detaljer

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg

Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Rehabilitering Ombygging Tilbygg Nybygg Utfordringer og løsninger i byggeprosessen Foto: Byggeindustrien Utfordringer Byggeprosjekter skal planlegges, prosjekteres og gjennomføres på en slik måte at resultatet

Detaljer

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken 8.mai 2012 Litt om Universitetet i Bergen:

Detaljer

KLP - Regionkontoret i Bergen

KLP - Regionkontoret i Bergen 6..216 Utskriftsvennlig statistikk KLP Regionkontoret i Bergen Miljøfyrtårn KLP - Regionkontoret i Bergen Miljørapport for 215 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 7 6,25 % Prosent 6 5 3 5,3 %,9 %,67 %,6

Detaljer

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass

Kraftgjenvinning fra industriell røykgass Kraftgjenvinning fra industriell røykgass - Et miljøprosjekt med kraftgjenvinning i Energirikeregionen? Energirikekonferansen 2007 8. august 2007 Rune Holmen Industriens energibruk (2006) Nedgang i energiforbruket:

Detaljer

Miljøhuset GK Norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift

Miljøhuset GK Norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift Miljøhuset GK Norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift Komplekse systemer krevende brukere drifterens rolle blir viktigere Bjørn S. Johansen, teknisk direktør GK Norge Litt

Detaljer

NORDRE FOKSERØD 14 Moderne kontorbygg med høy miljøprofil Nær Sandefjord lufthavn Torp med god synlighet fra E18

NORDRE FOKSERØD 14 Moderne kontorbygg med høy miljøprofil Nær Sandefjord lufthavn Torp med god synlighet fra E18 NORDRE FOKSERØD 14 Moderne kontorbygg med høy miljøprofil Nær Sandefjord lufthavn Torp med god synlighet fra E18 Plantegninger // 2 INNHOLD Om oss s. 3 Beliggenhet s. 4 Kommunikasjon s. 5 Miljø og energi

Detaljer

TEKNISK Kristiansand Eiendom. Miljøstrategi for bygging og rehabilitering av kommunale bygg. Perioden

TEKNISK Kristiansand Eiendom. Miljøstrategi for bygging og rehabilitering av kommunale bygg. Perioden TEKNISK Kristiansand Eiendom Miljøstrategi for bygging og rehabilitering av kommunale bygg Perioden 2018-2021 Litt historikk Kristiansand Eiendom har i mange år hatt et sterkt fokus på miljø i forbindelse

Detaljer