Miljørapport - KLP Banken AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport - KLP Banken AS"

Transkript

1 Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert.

2 Generelt År Omsetning Antall årsverk , Millioner kr , Millioner kr , Millioner kr. 52 NB! Omsetning ble registrert inkludert mva. t.o.m. 29-rapporten Kommentarer: Antall ansatte pr er 55, antall årsverk er 52,1. Arbeidsmiljø År Sykefravær , , ,65 % % % 7 Sykefravær 6 5 Prosent Kommentarer: Sykefraværet i Banken for hele 213 er 3,65% hvorav langtidsfraværet utgjør 2,43% og korttidsfraværet utgjør 1,22%. Langtidsfraværet er gått litt opp, mens kortidsfraværet er gått litt ned. Totalt er det gått litt opp, over målet, men fremdeles godt under gjennomsnittet. Innkjøp NB! Kategorien Produkter ble delt i to fra 21-rapporten Antall miljøvennlige: Produkter for Egen drift - Egen drift - Andel grønne År Produkter videresalg miljømerket økologisk Leverandører anskaffelser % Kommentarer: Årlig forbrukt papir har vært ganske stabilt i forhold til

3 Papirforbruk: År Totale mengder innkjøpt papir: kg kg kg Papirforbruk fordelt på antall årsverk 8,94 kg Avfall År Sum Sortert (kg) Sum Usortert (kg) Total mengde avfall (kg) Kildesorteringsgrad Kilo papir pr årsverk Omsetning pr kg restavfall % 12,56 Kg kr/kg % 12,32 Kg kr/kg % 7,85 Kg kr/kg Sorteringsgrad (materialgjenvunnet) Totale mengder avfall + usortert Sorteringsgrad Kg avfall Blå linje = totale mengder avfall (i kg) Oransje linje = sum usortert avfall (i kg) Kommentarer: Restavfall kan også inneholde skitten emballasjeplast. 3

4 Energi År Total energibruk Areal (m2) Spesifikk energibruk Energibruk pr årsverk kwh kwh/m ,2 kwh kwh kwh/m2 2 21,4 kwh kwh 6 3 kwh/m ,7 kwh 32 Spesifikk energibruk 28 kwh pr. kvadratmeter Energimerke på bygget: Oppvarmingskarakter: C lysegrønn Kommentarer: Det har vist seg at tidligere års tall har vært feil. For 212 skulle tallene ha vært totalt kwh inkl. fjernvarme og kjøling samt fellesområder. Dette utgjorde 285 kwh pr. m2. For 213 er totalt energibruk m/fellesområder kwh inkl. fjernvarme kwh og kjøling 3 87 kwh. Dette utgjør for ,67 kwh pr. m2. Noe av årsaken kan være flere ansatte og større bruk av videokonferanseutstyr etc. 4

5 Transport År Antall flytimer Antall flyreiser Totalforbruk drivstoff (liter) Drivstoff-t ype Antall kjøretøy Totalt antall km. Antall video/- webmøter Bensin Bensin Bensin Kommentarer: Har i løpet av året fått nytt videokonferanseutstyr som fungerer mye bedre. NB! F.o.m. 212-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, i utrapporten vises kun samlet antall. Se klimakalkulatoren for å se fordelingen av flyreiser på de ulike kategoriene, og hvilke utslag dette får i CO2-utslipp. 24 Totalforbruk drivstoff 2 liter drivstoff

6 Klimaregnskap Scope 1 Bensin 2 93 liter x 2,32 kg CO2/liter 4,86 tonn Sum scope 1 4,86 tonn Scope 2 Elektrisitet 52 MWh x 196 kg CO2/MWh 1,2 tonn Fjernvarme 61 MWh x 176 kg CO2/MWh 1,67 tonn Sum scope 2 2,87 tonn Scope 3 Flyreiser timer x 75,6 kg CO2/time 24, tonn Sum scope 3 24, tonn Scope 1 Bensin 44 liter Totalt CO2 utslipp 49,72 tonn x 2,32 kg CO2/liter,94 tonn Sum scope 1,94 tonn Scope 2 Elektrisitet 47 MWh x 196 kg CO2/MWh 9,27 tonn Fjernvarme 6 MWh x 176 kg CO2/MWh 1,53 tonn Sum scope 2 19,8 tonn Scope 3 Bensin 44 liter x,51 kg CO2/liter,21 tonn Flyreiser 25,53 tonn CO2 25,53 tonn Flyreiser Norden 129 reiser x 158 kg CO2/reise 2,38 tonn Sum scope 3 25,74 tonn Scope 1 Bensin 13 liter Totalt CO2 utslipp 46,47 tonn x 2,32 kg CO2/liter,24 tonn Sum scope 1,24 tonn Scope 2 Elektrisitet 78 MWh x 196 kg CO2/MWh 15,32 tonn Fjernvarme 12 MWh x 176 kg CO2/MWh 17,89 tonn Sum scope 2 33,21 tonn Scope 3 Bensin 13 liter x,51 kg CO2/liter,5 tonn Flyreiser 21,61 tonn CO2 21,61 tonn Flyreiser Norden 151 reiser x 158 kg CO2/reise 23,86 tonn Flyreiser Europa 5 reiser x 261, kg CO2/reise 1,17 tonn Sum scope 3 21,66 tonn Totalt CO2 utslipp 55,11 tonn 6

7 6 Totalt CO2 utslipp per år 5 4 Tonn CO NB: MFT baserer klimakalkulatoren på klassifiseringen til Greenhouse Gas Protocol (GHG). Merk at bare en liten fraksjon av de indirekte utslippene (scope 3) er inkludert. For de fleste virksomheter er dette den største bidragsyteren til klimafotavtrykket. Se MRS veileder for mer informasjon. 7

8 Gjennomførte tiltak 213 Arbeidsmiljø Innkjøp Avfall Energi Transport Utslipp til luft og vann Annet Det er gjennomført vernerunde, HMS-runde og medarbeidersamtaler 2 ganger pr. år. Det er foretatt måling av arbeidsmiljøet og tiltak i forhold til oppfølging av resultatene er gjennomført. Medarbeiderundersøkelse sendes ut til alle ansatte hvert år. Sykefraværet for 213 er på 3,65%, noe som er litt over målet på 3,2%, men allikevel godt under gjennomsnittet for bransjen. KLP Banken forholder seg til konsernavtalene, og har en felles innkjøpsveileder. Det stilles miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester. I 213 ble følgende kildesortert: Papp og papir, plast, EE-avfall, toner (egen returordning), spesialavfall, lysrør, glass og metall. Matavfall er valgt å ha i restavfall da det er minimalt. Det benyttes kantine i bygget hvor alle ansatte spiser. Det arbeides fortløpende med å få alle til å slå av unødvendige energikilder. Vi fortsetter å bruke opp sparepærer vi fremdeles har på lager før vi evt. bytter til LED. Montering av lysbrytere på hvert kontor legges foreløpig på is. Firmabil er solgt. Det er ikke aktuelt å kjøpe ny. CO2 utslippet er i 213 målt til 21,61 tonn for ansatte i Trondheim. KLP legger ut miljøtips på intranettet. Handlingsplan 214 Arbeidsmiljø Mål, sykefravær: 4, % Generell risikovurdering, medarbeidersamtaler (Pluss-samtaler), medarbeiderundersøkelser og HMS-runde skal gjennomføres. Innkjøp Mål, miljømerkede produkter eget bruk: 35 Mål: miljøsertifiserte leverandører: 6 Avfall Mål, kildesortering: 55 % Mål, restavfall: 5 kg Mål: antall økologiske varer til egen drift: 2 Retningslinjer på hvordan miljø-, etikk og samfunnsansvar m.m. skal vektlegges ved innkjøp, skal tas hensyn til ved videre innkjøp og valg av leverandører. Veiing av avfall i 212 var et utdrag av noen uker som ble benyttet til å beregne for året. I 213 er det blitt satt i gang veiing gjennom hele året, noe som gir et riktigere bilde. Man vil derfor henstille til å bli enda flinkere til å sortere. Energi Mål, spesifikk energibruk: 29, kwh pr. kvadratmeter Fortsette arbeidet med å finne måter å få ned energiforbruket på. Fortsette å henstille til alle og slå av unødvendige strømtyver. Transport Utslipp til luft og vann Annet Mål, total mengde drivstoff: liter Firmabil er solgt, og ny vil ikke bli innkjøpt. Mål, tonn CO2:, tonn CO2-ekvivalenter Velge den mest miljøsparende transport så langt det er mulig. Vårt mål for klima er å redusere CO2 utslippet for 214 med 5% pr. ansatt. 8

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Voksenåsen AS

Miljørapport - Voksenåsen AS - Voksenåsen AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall gjestedøgn 2005 36,18 Millioner kr. 2006 34,78

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 6,6 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Sagene samfunnshus Miljørapport 21 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen Lang tittel TA- 2885/12 Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet

Detaljer

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Miljørapporteringskurs i Arendal Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden 2007

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011 Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2754/ 2011 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet M-314 2015 RAPPORT Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig [Oppdragstakers prosjektansvarlig] Kontaktperson i miljødirektoratet

Detaljer

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Dato: 28.06.2010 Prosjektinformasjon Tittel: Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Kontaktperson/ Miljøfyrtårnkonsulent: Miljørapport med handlingsplan

Detaljer

Miljørapport JCDecaux Norge AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2014. Klimaregnskap 2014

Miljørapport JCDecaux Norge AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2014. Klimaregnskap 2014 Miljørapport JCDecaux Norge AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2014 Klimaregnskap 2014 Handlingsplan for 2015 Generelt År Omsetning 2010 MNOK 278 2011 MNOK 316 2012 MNOK 373 2013 MNOK

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Klimaregnskap 2014 Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Side 1 av 20 Aust-Agder fylkeskommune 2014 997,4 årsverk Brutto driftsutgifter 1657 millioner kr Aust-Agder

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN... 2 2. DEFINISJON OG INDIKATORER... 3 2.1 DEFINISJON AV STFKS EGENVIRKSOMHET...

Detaljer

Beskrivelse av miljøarbeidet i Umoe itet

Beskrivelse av miljøarbeidet i Umoe itet Beskrivelse av miljøarbeidet i Umoe itet Med den kunnskap som er tilført oss rundt miljøpåvirkningene på vår jord, er det vår moralske plikt å sørge for at vi reduserer vår miljøpåvirkninger til et minimum.

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2388/28 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 28 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent?

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene Miljøfyrtårn Noe å tenke på! Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? 1 Profil MFT! En Miljøfyrtårnkonsulent må: ha evne til å engasjere bedriften

Detaljer

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2009 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer