Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport - Fannefjord videregående skole"

Transkript

1 Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert.

2 Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 28 8, Millioner kr ,6 Millioner kr ,6 Millioner kr ,6 Millioner kr ,6 Millioner kr ,42 Millioner kr NB! Omsetning ble registrert inkludert mva. t.o.m. 29-rapporten Inntil 21 inneholdt indikatoren kun antall elever, mens den nå inkluderer både elever og ansatte 18 ansatte og 57 elever. Arbeidsmiljø År Sykefravær 28 7, ,3 21 5, , 212 6, , 14 Sykefravær 12 1 Prosent

3 Innkjøp Antall miljøvennlige: Produkter for videresalg Egen drift - miljømerket Egen drift - økologisk År Produkter Leverandører Andel grønne anskaffelser Vi er underlagt fylkets rammeavtale for innkjøp og har ikke tall her. Vi arbeider likevel med å stadig velge flere produkter og leverandører med grønn profil. Papirforbruk: År Totale mengder innkjøpt papir: kg kg kg kg Papirforbruk fordelt på antall elever og ansatte 5,6 kg Avfall År Sum Sortert (kg) Sum Usortert (kg) Total mengde avfall (kg) Kildesorteringsgrad Kilo restavfall pr elev Omsetning pr kg restavfall ,16 Kg kr/kg ,86 Kg kr/kg ,3 Kg kr/kg ,65 Kg kr/kg ,93 Kg kr/kg 1 9 Sorteringsgrad (materialgjenvunnet) 7 Totale mengder avfall + usortert 8 6 Sorteringsgrad Kg avfall Blå linje = totale mengder avfall (i kg) Oransje linje = sum usortert avfall (i kg) 3

4 Energi År Total energibruk Areal (m2) Spesifikk energibruk Energibruk pr elev kwh kwh/m2 2 57,3 kwh kwh kwh/m ,3 kwh kwh kwh/m ,3 kwh kwh kwh/m ,2 kwh kwh kwh/m ,2 kwh 16 Spesifikk energibruk 14 kwh pr. kvadratmeter Energimerke på bygget: E Vannforbruk År Vannforbruk Vannforbruk pr.ansatt og elev , , , , ,7 4

5 Transport År Antall flytimer Antall flyreiser Totalforbruk drivstoff () Drivstoff-t ype Antall kjøretøy Totalt antall km. Antall video/- webmøter 28 1 Ukjent Bensin Diesel Bensin Diesel Bensin Diesel Bensin Bensin Bensin Diesel NB! F.o.m. 212-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, i utrapporten vises kun samlet antall. Se klimakalkulatoren for å se fordelingen av flyreiser på de ulike kategoriene, og hvilke utslag dette får i CO2-utslipp. 5

6 Klimaregnskap Flyreiser 1 timer x 75,6 kg CO2/time,76 tonn Sum scope 3,76 tonn Bensin 563 Diesel 563 Totalt CO2 utslipp,76 tonn x 2,32 kg CO2/ 1,31 tonn x 2,66 kg CO2/ 1,5 tonn Sum scope 1 2,81 tonn Elektrisitet 165 MWh x 196 kg CO2/MWh 32,24 tonn Sum scope 2 32,24 tonn Flyreiser 5 timer x 75,6 kg CO2/time,38 tonn Sum scope 3,38 tonn Bensin 491 Diesel 491 Totalt CO2 utslipp 35,43 tonn x 2,32 kg CO2/ 1,14 tonn x 2,66 kg CO2/ 1,31 tonn Sum scope 1 2,45 tonn Elektrisitet 186 MWh x 196 kg CO2/MWh 36,54 tonn Sum scope 2 36,54 tonn Flyreiser 83 timer x 75,6 kg CO2/time 6,27 tonn Sum scope 3 6,27 tonn Bensin 511 Diesel 511 Totalt CO2 utslipp 45,27 tonn x 2,32 kg CO2/ 1,19 tonn x 3,1 kg CO2/ 1,58 tonn Sum scope 1 2,77 tonn Elektrisitet 164 MWh x 196 kg CO2/MWh 32,19 tonn Sum scope 2 32,19 tonn Flyreiser 96 timer x 75,6 kg CO2/time 7,26 tonn Sum scope 3 7,26 tonn Totalt CO2 utslipp 42,22 tonn Bensin 12 x 2,32 kg CO2/,28 tonn Sum scope 1,28 tonn 6

7 213 Elektrisitet 198 MWh x 196 kg CO2/MWh 38,77 tonn Sum scope 2 38,77 tonn Bensin 12 x,51 kg CO2/,6 tonn Flyreiser Norden 7 reiser x 158 kg CO2/reise 1,11 tonn Flyreiser Europa 12 reiser x 261, kg CO2/reise 3,13 tonn Sum scope 3 4,3 tonn Bensin 149 Diesel 114 Totalt CO2 utslipp 43,34 tonn x 2,32 kg CO2/,35 tonn x 2,66 kg CO2/,3 tonn Sum scope 1,65 tonn Elektrisitet 21 MWh x 196 kg CO2/MWh 39,36 tonn Sum scope 2 39,36 tonn Bensin 149 x,51 kg CO2/,8 tonn Diesel 114 x,44 kg CO2/,5 tonn Flyreiser Norden 13 reiser x 158 kg CO2/reise 2,5 tonn Sum scope 3 2,18 tonn Totalt CO2 utslipp 42,19 tonn 5 Totalt CO2 utslipp per år Tonn CO NB: MFT baserer klimakalkulatoren på klassifiseringen til Greenhouse Gas Protocol (GHG). Merk at bare en liten fraksjon av de indirekte utslippene (scope 3) er inkludert. For de fleste virksomheter er dette den største bidragsyteren til klimafotavtrykket. Se MRS veileder for mer informasjon. 7

8 Gjennomførte tiltak 213 Arbeidsmiljø Innkjøp Avfall Energi Transport Fysisk akt.tet 1 time pr.uke. Fodelaktig medlemsavg. I treningsstudio. Studietur med faglig- og sosialt program. Miljøskapende tiltak for elever og ansatte. Bl. a. kantine. Sosiale tiltak i mindre grupper som f.eks div. verksteder, korte ekskursjoner og turer samt kafebesøk. Samlinger og tilstelninger ved jule- og årsavslutning både for elever og ansatte. HMS skolering (modul2) for medlem i ledergruppa. Repetisjonskurs HMS for ATV. Stressmestringskurs. Årlige miljødager. Videokonferanseutstyr er på plass. 7 miljøgodkjente produkter i kantina. Stadig kontakt med butikk om å tilby økologiske produkter. Prosjekt for måling og veiing av avfall. Redusert papirforbruk ved bevisst bruk av kopimaskin. Foredrag med representant fra RIR, miljørådgiver. Ingen spesielle. Bruker Timeekspressen. Samkjøring når det er mulig. Oppfordringer om å gå/sykle til jobben. Utslipp til luft og vann Annet Miljøundersøkelser blant elever og ansatte: Ikke gjennomført. Må tas opp igjen. Handlingsplan 214 Arbeidsmiljø Mål, sykefravær: 5, Fortsatt legge til rette for fysisk aktivitet i arbeidstida. Årlig studietur med faglig- og sosialt program. Opprettholde miljøskapende tiltak for elever og ansatte ukentlig og månedlig. HMS skolering Deltagelse på AGP konferansen Aktiv bruk av BH- tjenesten Førstehjelpskurs. Innkjøp Mål, miljømerkede produkter eget bruk: 7 Mål: miljøsertifiserte leverandører: Viser til Fylkeskommunens avtale. Avfall Mål, kildesortering: 4 Mål, restavfall: 95 kg Gjennomfører fortsatt kildesortering Energi Mål, spesifikk energibruk: 155, kwh pr. kvadratmeter Opprettholde dagens tiltak. Transport Mål, total mengde drivstoff: 25 8

9 Bruke Fylkeskommunens leverandører av transporttjenester. Fortsette med samkjøring. Utslipp til luft og vann Annet Ingen særlige forbedringsmuligheter. Legge ut miljørelatert materiale på skolens hjemmesider 9

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 28 3, Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Voksenåsen AS

Miljørapport - Voksenåsen AS - Voksenåsen AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall gjestedøgn 2005 36,18 Millioner kr. 2006 34,78

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Nasta AS

Miljørapport - Nasta AS - Nasta AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning årsverk 213 75, Millioner kr. 78 796, Millioner kr. 73 NB! Omsetning ble

Detaljer

Miljørapport - MK Rådgivning AS

Miljørapport - MK Rådgivning AS - MK Rådgivning AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2013 41,30 Millioner kr. 37 45,00 Millioner kr.

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Sagene samfunnshus Miljørapport 21 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 6,6 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Miljørapport - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Miljørapport 29 Generelt Omsetning

Detaljer

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Miljørapporteringskurs i Arendal Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden 2007

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen Lang tittel TA- 2885/12 Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet

Detaljer

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN... 2 2. DEFINISJON OG INDIKATORER... 3 2.1 DEFINISJON AV STFKS EGENVIRKSOMHET...

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011 Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2754/ 2011 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Dato: 28.06.2010 Prosjektinformasjon Tittel: Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Kontaktperson/ Miljøfyrtårnkonsulent: Miljørapport med handlingsplan

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent?

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene Miljøfyrtårn Noe å tenke på! Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? 1 Profil MFT! En Miljøfyrtårnkonsulent må: ha evne til å engasjere bedriften

Detaljer

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet M-314 2015 RAPPORT Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig [Oppdragstakers prosjektansvarlig] Kontaktperson i miljødirektoratet

Detaljer