Miljørapport - MK Rådgivning AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport - MK Rådgivning AS"

Transkript

1 - MK Rådgivning AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Lagret.

2 Generelt År Omsetning Antall årsverk ,30 Millioner kr ,00 Millioner kr. 40 NB! Omsetning ble registrert inkludert mva. t.o.m rapporten Sammenlignet med 2013 så har MK hatt en økning i omsetning med 9 % og antall årsverk har økt fra 37 til 40. Arbeidsmiljø År Sykefravær ,20 2,90 % % 4,5 Sykefravær 4,0 3,5 3,0 Prosent 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 Sykefraværet i MK holder seg lavt og stabilt. Sammenlignet med 2013 så har vi hatt en nedgang i sykefraværet fra 4,2 % til 2,9 % og som var godt under målsettingen på 4 %. Av totalen på 2,9 % var korttidsfraværet (0-3 dager) på 0,8 %. Innkjøp NB! Kategorien Produkter ble delt i to fra 2010-rapporten Antall miljøvennlige: Produkter for Egen drift - Egen drift - År Produkter videresalg miljømerket økologisk Leverandører Andel grønne anskaffelser MK hadde i avtale med ca. 10 sentrale leverandører og samarbeidspartnere. Av disse hadde 7 leverandører en miljøsertifisering. Dette var en økning med 2 sammenlignet med MK har økt antallet miljømerkede produkter til egen drift fra 8 til 11 produkter i, derav to av produktene er økologiske (kaffe og te). Mengden forbruk papir er kopipapir (A4 og A3) og konvolutter. Mengden papir ble redusert med 100 kg i, selv om vi har hatt en økning med 3 ansatte/årsverk. Dette skyldes i all hovedsak at fellesskriveren på kontoret har fått sikker utskrift og dobbeltsidig utskrift som standard. 2

3 Papirforbruk: År Totale mengder innkjøpt papir: kg kg Papirforbruk fordelt på antall årsverk 8,75 kg Avfall År Sum Sortert (kg) Sum Usortert (kg) Total mengde avfall (kg) Kildesorteringsgrad Kilo papir pr årsverk Omsetning pr kg restavfall % 20,43 kg kr/kg % 17,00 kg kr/kg Sorteringsgrad (materialgjenvunnet) Totale mengder avfall + usortert Sorteringsgrad Kg avfall Blå linje = totale mengder avfall (i kg) Oransje linje = sum usortert avfall (i kg) MK har felles avfallssystem med fem andre leietakere i bygget. Avfallsmengdene er estimert på basis av en ukes kartlegging av avfallet omregnet opp til ett år. Avfallsmengder fra felleskantina i bygget er ikke tatt med i miljørapporten. I januar startet vi å kildesortere matavfall (hovedsaklig kaffegrut fra minikjøkkenet). Dette har bidratt til at kildesorteringsgraden har økt fra 40 til 65 %. Samtidig har papiravfallet blitt redusert med 10 %. 3

4 Energi År Total energibruk Areal (m2) Spesifikk energibruk Energibruk pr årsverk kwh kwh/m ,9 kwh kwh kwh/m ,9 kwh 200 Spesifikk energibruk kwh pr. kvadratmeter Energimerke på bygget: Oppvarmingskarakter: C mørkegrønn MK leier kontorlokaler. Lokalene består av fellesarealer kontorer, møterom, kjøkken - og spiserom, samt toaletter, dusj og garderobe. Vi kar kun egen strømmåler for stikk og lyskilder. Oppvarming (fjernvarme) og ventilasjonsanlegg er felles for hele bygget og utgjorde 80 % av totale energibruket. Sammenlignet med 2013 så gikk energibruket ned med 5,2 %. Reduksjonen i energibruk skyldes sannsynligvis to forhold; var et varmere år enn 2013 og det ble gjennomført noen ENØK tiltak i begynnelsen av (se under gjennomførte tiltak under energi). 4

5 Transport År Antall flytimer Antall flyreiser Totalforbruk drivstoff (liter) Drivstoff-t ype Antall kjøretøy Totalt antall km. Antall video/- webmøter Bensin Diesel Bensin Diesel MK hadde 2 kjøretøy i - en elbil og en personbil. Forbruket av drivstoff ble redusert med 29 %. Nedgangen skyldes at vi erstattet den eldste personbilen med en elbil i januar. Antall kjørte km i fordelte seg slik: personbilen (6530 km), elbilen (8432 km) og kilometergodtgjørelse (14902 km). Antall kjørte km fremkommer ikke i ut-rapporten. Siden vi ikke kjenner drivstofforbruket ved utbetaling av kilometergodtgjørelse, har vi forutsatt her en prosentvis fordeling av diesel/bensin på 70/30. Videre har vi forutsatt at de private kjøretøyene hadde et gjennomsnittlig drivstofforbruk på 0,6 liter per mil. Sammenlignet med 2013 har vi redusert antall flyreiser i Norden med 17 % og økt antall videokonferansemøter med 30 %. NB! F.o.m rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, i utrapporten vises kun samlet antall. Se klimakalkulatoren for å se fordelingen av flyreiser på de ulike kategoriene, og hvilke utslag dette får i CO2-utslipp Totalforbruk drivstoff 1600 liter drivstoff

6 Klimaregnskap 2013 Scope 1 Bensin 542 Diesel liter liter x 2,32 kg CO2/liter 1,26 tonn x 2,66 kg CO2/liter 3,36 tonn Sum scope 1 4,62 tonn Scope 2 Elektrisitet 42 MWh x 196 kg CO2/MWh 8,31 tonn Fjernvarme 51 MWh x 176 kg CO2/MWh 9,02 tonn Sum scope 2 17,34 tonn Scope 3 Bensin 542 liter x 0,51 kg CO2/liter 0,28 tonn Diesel liter x 0,44 kg CO2/liter 0,56 tonn Flyreiser Norden 12 reiser x 158 kg CO2/reise 1,90 tonn Sum scope 3 2,73 tonn Totalt CO2 utslipp 24,69 tonn Scope 1 Bensin 268 Diesel liter liter x 2,32 kg CO2/liter 0,62 tonn x 2,66 kg CO2/liter 2,71 tonn Sum scope 1 3,33 tonn Scope 2 Elektrisitet 39 MWh x 196 kg CO2/MWh 7,65 tonn Fjernvarme 50 MWh x 176 kg CO2/MWh 8,76 tonn Sum scope 2 16,41 tonn Scope 3 Bensin 268 liter x 0,51 kg CO2/liter 0,14 tonn Diesel liter x 0,44 kg CO2/liter 0,45 tonn Flyreiser Norden 10 reiser x 158 kg CO2/reise 1,58 tonn Sum scope 3 2,16 tonn Totalt CO2 utslipp 21,90 tonn 6

7 28 Totalt CO2 utslipp per år Tonn CO NB: MFT baserer klimakalkulatoren på klassifiseringen til Greenhouse Gas Protocol (GHG). Merk at bare en liten fraksjon av de indirekte utslippene (scope 3) er inkludert. For de fleste virksomheter er dette den største bidragsyteren til klimafotavtrykket. Se MRS veileder for mer informasjon. 7

8 Gjennomførte tiltak Arbeidsmiljø Innkjøp Avfall Energi Transport Utslipp til luft og vann Annet Medarbeidersamtale inkludert en oppfølgingsamtale er gjennomført med alle ansatte. En vernerunde og risikovurdering er blitt gjennomført med bistand fra bedriftshelsetjenesten. Ansatte over 50 år har tilbud om årlig helsekontroll gjennom bedriftshelsetjenesten. Ansatte under 50 år har tilbud om helsekontroll annethvert år. Vi spiller innebandy en gang i uken i gymsalen på Leik skole. Oppmøtet på treningen er bra og ligger på mellom personer. I tillegg får alle ansatte tilbud om støtte til ulike treningsaktiviteter og treningstøy med inntil 1000 kr per år. En innkjøpsveileder ble utarbeidet. Vi stiller miljøkrav til våre leverandører og samarbeidspartnere, og vi etterspør miljømerkede produkter. Vi hadde en økning i antall miljøsertifiserte leverandører/samarbeidspartnere og miljømerkede produkter i. I 2015 kildesorterte vi i følgende avfallstyper:- papp, papir, matavfall, glass- og metallemballasje, batterier, og EE-avfall. Lyskilder skiftes ut og håndteres av vaktmester. Brukte toner returneres til leverandør ved ny bestilling. Fellesskriveren på kontoret har fått "sikker utskrift", dobbeltsidig utskrift samt farge sort/hvitt som standard. "Sikker utskrift" betyr i praksis at ansatte må fysisk bort til skriveren for å aktivere utskriften. MK har utarbeidet en kildesorteringsinstruks som henger som oppslag på kjøkkenet. Alle kildesorteringspunktene er godt merket med avfallssymboler. Det er blitt montert utvendige sensorstyrte persienner mot sydvest. Ventilasjonsanlegget er klokkestyrt (natte - og helgesenking). Driftstiden på ventilasjonsanlegget er ytterligere redusert med to timer på hverdagen. Kaffetrakterne har fått tidsur. Bærbare PCene settes automatisk i hvilemodus etter en halvtime og skjermene slås av etter 10 min. Vi følger med på energibruket en gang i måneden. Strømmåleren har automatisk times avlesing. MK har utarbeidet reiseretningslinjer. Alle ansatte har tatt en nettbasert test i økokjøring. Bygget har fått garderobe og dusj, samt sykkelrom i garasjen. Kjøretøyene vaskes jevnlige i godkjente vaskehaller på bensinstasjoner. MK har kjøpt en hjertestarter og 5 ansatte har deltatt på kurs. Handlingsplan 2015 Arbeidsmiljø Mål, sykefravær: 2,90 % Målet for sykefravær i 2015 et det samme som vi oppnådde i, dvs. 2,9 %. Det skal utarbeides en stillingsinstruks for miljøfyrtårnansvarlig. Vi skal gjennomføre medarbeidersamtaler inkludert oppfølgingssamtaler. I forbindelsen med den årlige vernerunden vil det i 2015 bli lagt stor vekt på ergonomiske forholdene på arbeidsplassen. De som har behov for hev-senke pulter skal få det. Trivselsundersøkelser og HMS internrevisjon skal gjennomføres i Det skal tegnes en helseforsikring for alle ansatte. Nyvalgt verneombud skal på HMS verneombudskurs. MK viderefører tilbudet om ukentlig innebandytrening og økonomisk støtte til treningssentre og treningstøy. I tillegg skal vi en gang i uken ha 15 min. pausetrim, "Torsdagtrimmen". Innkjøp Mål, miljømerkede produkter eget bruk: 10 Mål: miljøsertifiserte leverandører: 8 Mål: antall økologiske varer til egen drift: 2 MK skal få kontrollmedlemskap i Grønt Punkt. Vi har et mål om å øke andelen miljømerkede produkter fra 9 til 10 og miljøsertifiserte leverandører/samarbeidspartnere fra 7 til 8. En av våre samarbeidspartnere skal miljøfyrtårnsertifiseres innen utgangen av våren På verdens miljødag skal vi ha en intern bokbyttedag. 8

9 Avfall Mål, kildesortering: 67 % Mål, restavfall: 575 kg Vi har et mål om å redusere restavfallet med 10 % og øke kildesorteringsgraden fra 65 til 67 %. For å oppnå disse målene skal vi gjennomføre følgende tiltak; - Vi skal kutte ut all bruk av engangsartikler som pappkrus og plastskjeer. Faktura skal mottas og fortrinnsvis sendes på e-post. Det skal iverksettes kildesortering av plastavfall på minikjøkkenet og på rekvisitarommet. Energi Mål, spesifikk energibruk: 176,00 kwh pr. kvadratmeter MK og byggeier har et mål om å redusere energibruken med 5 % i Det skal installeres nye lysarmaturer med led belysning i hele bygget. Lysarmaturene på møterommene og kontorene skal være utstyrt med bevegelsesensorer. Lysarmaturene i fellesområdet skal få automatisk tidsstyring. Transport Mål, total mengde drivstoff: 550 liter Vi skal bytte inn dieselbilen med en elbil i mars Vi har et mål om å redusere andelen flyreiser og antall kjørte km knyttet til utbetaling av kilometergodtgjørelse med 50 %. Dette skal vi oppnå gjennom at ansatte i større grad skal bruke elbilene eller offentlig kommunikasjonsmidler i prosjekt- kundemøter, samt øke bruken av videokonferanser på møterommet og Lync. Utslipp til luft og vann Mål, tonn CO2: 18,00 tonn CO2-ekvivalenter MK har et mål om å redusere klimagassen CO2 med 4 tonn i Det forutsetter at vi når målene våre på energibruk, drivstoff og antall flyreiser. Annet Ansatte som har hjertestarterkurs skal ha repetisjonskurs i

10 10

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Miljørapport - Voksenåsen AS

Miljørapport - Voksenåsen AS - Voksenåsen AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall gjestedøgn 2005 36,18 Millioner kr. 2006 34,78

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Miljørapport - Nasta AS

Miljørapport - Nasta AS - Nasta AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning årsverk 213 75, Millioner kr. 78 796, Millioner kr. 73 NB! Omsetning ble

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Sagene samfunnshus Miljørapport 21 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 6,6 Millioner

Detaljer

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Miljørapporteringskurs i Arendal Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden 2007

Detaljer

Miljørapport - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Miljørapport 29 Generelt Omsetning

Detaljer

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Dato: 28.06.2010 Prosjektinformasjon Tittel: Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Kontaktperson/ Miljøfyrtårnkonsulent: Miljørapport med handlingsplan

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen Lang tittel TA- 2885/12 Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011 Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2754/ 2011 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport . Nøkkelinformasjon om virksomheten: Virksomhetsnavn Stokke Rådhus (SR) Antall årsverk 75 Organisasjonstype Kommunal E-Post Postadresse postmottak@stokke.kommune.no Postb.24, 36 STOKKE Besøksadresse Nygaardsallè,

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Miljørapport JCDecaux Norge AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2014. Klimaregnskap 2014

Miljørapport JCDecaux Norge AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2014. Klimaregnskap 2014 Miljørapport JCDecaux Norge AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2014 Klimaregnskap 2014 Handlingsplan for 2015 Generelt År Omsetning 2010 MNOK 278 2011 MNOK 316 2012 MNOK 373 2013 MNOK

Detaljer

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet M-314 2015 RAPPORT Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig [Oppdragstakers prosjektansvarlig] Kontaktperson i miljødirektoratet

Detaljer

Ketil Fløgstad. Totalmiljø AS

Ketil Fløgstad. Totalmiljø AS Ketil Fløgstad Totalmiljø AS Program Veien til Miljøfyrtårn Oppstartsfasen og miljøgruppen Miljøfyrtårn og HMS Miljøanalyse og metodikk Konsulentrapporten Kort om lover og forskrifter Veien til Miljøfyrtårn

Detaljer