Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke"

Transkript

1 - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. 1

2 Generelt År Omsetning Antall årsverk ,00 Millioner kr ,00 Millioner kr ,80 Millioner kr ,00 Millioner kr ,00 Millioner kr ,00 Millioner kr ,00 Millioner kr. 109 NB! Omsetning ble registrert inkludert mva. t.o.m rapporten Antall besøkende varierer fra år til år, litt avhengig av om møter og kurs holdes i våre lokaler eller andre steder. Vanskelig å tallfeste. Arbeidsmiljø År Sykefravær , , , , , ,65 3,19 4,5 Sykefravær 4,0 3,5 3,0 Prosent 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Sykefraværet i Virke var lavere enn målet som ble satt for, gjennomsnitt i bransjen og gjennomsnitt i Norge. Sykefraværet gikk ned fra

3 Innkjøp Antall miljøvennlige: Produkter for Egen drift - Egen drift - Andel grønne År Produkter videresalg miljømerket økologisk Leverandører anskaffelser Papirforbruk: År Totale mengder innkjøpt papir: kg kg kg kg kg Papirforbruk fordelt på antall årsverk 32,11 kg 3

4 Avfall År Sum Sortert (kg) Sum Usortert (kg) Total mengde avfall (kg) Kildesorteringsgrad Kilo papir pr årsverk Omsetning pr kg restavfall ,90 kg kr/kg ,16 kg kr/kg ,05 kg kr/kg ,00 kg kr/kg ,59 kg kr/kg ,06 kg kr/kg ,62 kg kr/kg Sorteringsgrad (materialgjenvunnet) Totale mengder avfall + usortert Sorteringsgrad Kg avfall Blå linje = totale mengder avfall (i kg) Oransje linje = sum usortert avfall (i kg) Ved hver kontorpult er det sortering av matavfall, restavfall og papiravfall. Etter møter blir det av og til mat til overs og dette benyttes til overtidsmat m. v. for de ansatte. Den mengden matavfall som er oppgitt er vesentlig kaffegrut fra kaffemaskinene. Mengden av matavfall kan varierer fra år til år, grunnet varierende omfang av kurs- og møtevirksomhet i egne lokaler. 4

5 Energi År Total Areal (m2) energibruk Spesifikk energibruk 56 kwh/m2 55 kwh/m2 253 kwh/m2 219 kwh/m2 226 kwh/m2 232 kwh/m2 193 kwh/m2 Energibruk pr årsverk kwh 1 961,2 kwh kwh 1 946,2 kwh kwh 8 929,9 kwh kwh 7 957,3 kwh kwh 8 053,0 kwh kwh 8 106,4 kwh kwh 6 432,8 kwh 280 Spesifikk energibruk 240 kwh pr. kvadratmeter Energimerke på bygget: Oppvarmingskarakter: C lysegrønn Energiforbruket er beregnet. Beregningen er basert på at Virke disponerer bare 45 prosent av bygningens totale areal. En stor andel av energiforbruket går til oppvarming. Forbruket av fjernvarme har gått ned i. 5

6 Transport År Antall flytimer Antall flyreiser Totalforbruk drivstoff () Drivstofftype Antall kjøretøy Totalt antall km. Antall video/- webmøter 2009 Bensin Bensin Bensin Bensin Bensin Diesel Bensin Diesel Det har vært gjennomført en lang rekke telefonmøter. Antall drivstoff forbrukt i Virke er beregnet, basert på reiseregninger. NB! F.o.m rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, i utrapporten vises kun samlet antall. Se klimakalkulatoren for å se fordelingen av flyreiser på de ulike kategoriene, og hvilke utslag dette får i CO2-utslipp Totalforbruk drivstoff 5000 drivstoff

7 Klimaregnskap 2008 Elektrisitet 202 MWh x 196 kg CO2/MWh 39,59 tonn Sum scope 2 39,59 tonn Totalt CO2 utslipp 39,59 tonn 2009 Elektrisitet 200 MWh x 196 kg CO2/MWh 39,29 tonn Sum scope 2 39,29 tonn Totalt CO2 utslipp 39,29 tonn 2010 Elektrisitet 209 MWh x 196 kg CO2/MWh 41,01 tonn Fjernvarme 711 MWh x 176 kg CO2/MWh 125,06 tonn Sum scope 2 166,07 tonn Scope 3 Flyreiser timer x 75,60 kg CO2/time 135,00 tonn Sum scope 3 135,00 tonn Totalt CO2 utslipp 301,07 tonn 2011 Elektrisitet 201 MWh x 196 kg CO2/MWh 39,45 tonn Fjernvarme 594 MWh x 176 kg CO2/MWh 104,62 tonn Sum scope 2 144,07 tonn Scope 3 Flyreiser timer x 75,60 kg CO2/time 49,00 tonn Sum scope 3 49,00 tonn Totalt CO2 utslipp 193,07 tonn 2012 Elektrisitet 214 MWh x 196 kg CO2/MWh 41,93 tonn Fjernvarme 607 MWh x 176 kg CO2/MWh 106,92 tonn Sum scope 2 148,85 tonn Scope 3 Flyreiser Norden 184 reiser x 158 kg CO2/reise 29,07 tonn Flyreiser Europa 40 reiser x 261,00 kg CO2/reise 10,43 tonn Flyreiser Verden 4 reiser x kg CO2/reise 8,45 tonn Sum scope 3 47,95 tonn Totalt CO2 utslipp 196,80 tonn 2013 Scope 1 Bensin Diesel x 2,32 kg CO2/ 5,87 tonn x 2,66 kg CO2/ 5,16 tonn Sum scope 1 11,02 tonn 7

8 Elektrisitet 224 MWh x 196 kg CO2/MWh 43,85 tonn Fjernvarme 619 MWh x 176 kg CO2/MWh 109,01 tonn Scope 3 Bensin Sum scope 2 152,85 tonn x 0,51 kg CO2/ 1,29 tonn Diesel x 0,44 kg CO2/ 0,85 tonn Flyreiser Norden 273 reiser x 158 kg CO2/reise 43,13 tonn Flyreiser Europa 67 reiser x 261,00 kg CO2/reise 17,47 tonn Flyreiser Verden 22 reiser x kg CO2/reise 46,46 tonn Sum scope 3 109,21 tonn Totalt CO2 utslipp 273,09 tonn Scope 1 Bensin Diesel x 2,32 kg CO2/ 6,67 tonn x 2,66 kg CO2/ 5,86 tonn Sum scope 1 12,53 tonn Elektrisitet 218 MWh x 196 kg CO2/MWh 42,75 tonn Fjernvarme 483 MWh x 176 kg CO2/MWh 85,02 tonn Scope 3 Bensin Sum scope 2 127,77 tonn x 0,51 kg CO2/ 1,47 tonn Diesel x 0,44 kg CO2/ 0,97 tonn Flyreiser Norden 322 reiser x 158 kg CO2/reise 50,88 tonn Flyreiser Europa 57 reiser x 261,00 kg CO2/reise 14,87 tonn Flyreiser Verden 26 reiser x kg CO2/reise 54,91 tonn Sum scope 3 123,09 tonn Totalt CO2 utslipp 263,40 tonn 320 Totalt CO2 utslipp per år Tonn CO NB: MFT baserer klimakalkulatoren på klassifiseringen til Greenhouse Gas Protocol (GHG). Merk at bare en liten fraksjon av de indirekte utslippene (scope 3) er inkludert. For de fleste virksomheter er dette den største bidragsyteren til klimafotavtrykket. Se MRS veileder for mer informasjon. 8

9 Gjennomførte tiltak Arbeidsmiljø Innkjøp Avfall Energi Transport Utslipp til luft og vann Annet Handlingsplan 2015 Hvert år gjennomfører Virke "Sykle til jobben aksjon". Stor andel av de ansatte deltar. For å stimulere ansatte til å sykle til jobb tilbyr Virke en avlåst sykkelparkering og dusj i kjelleren. Det arrangeres en tur med bedriftsidrettslaget en gang pr. år. Virke deltar i Holmenkollstafetten. Virkes ansatte har hatt tilbud om trening i treningssenter eller massasje, til reduserte satser. Virke har behandlingsforsikring for alle ansatte. Det er årlig helseundersøkelse for alle ansatte over 50 år, hvert annet år for alle ansatte mellom 35 og 50 år og hver 3. år for ansatte under 35 år. Kompensasjon for ekstraordinær arbeidsinnsats med fritid, uten trekk i lønn for Vikes seniorer. Det gjennomføres ergonomisk gjennomgang av arbeidsplassene hvert år og etter behov. De fleste i Virke har heve- og senkepulter, slik at en de fleste ansatte kan stå og arbeide ved sin kontorpult ved behov. Det er fleksibilitet for bruk av hjemmekontor. Virke er IA-virksomhet. Virke arbeider for at alle innkjøp skal være mest mulig miljøvennlige. Vi hadde i flere miljø-sertifiserte leverandører enn tidligere. Forbruket av papir og kontorrekvisita har vært lavere i enn tidligere år. Elektroniske skjemaer for interne utgifter, fravær og for reiseregning har i vært regelen. Virke har planlagt innstallering av secureprint kopimaskiner i hele Virke for å redusere papirforbruket og nødvendig opplæring av de ansatte i denne forbindelse. De siste årene har alle kopimaskiner stått på standard tosidig og standard svart /hvitt og dette har redusert papirbehovet, isolet sett. Virkes miljørådgiver som har bred kompetanse innen miljøvennlig innkjøp som bistår ved behov i arbeidet mer miljøvennlig innkjøp. Virke har i arbeidet for at målrettet for at at avfallet skal bli kildesortert. Alle kopimaskiner har stått på standard tosidig, noe som reduserer papirmengden. Forsøk med Secureprint ble startet i noen avdelinger, ref. punktet over. Det ble ført intern statistikk over avfallet fordelt på fraksjoner, basert på stikkprøver. En stor andel av energiforbruket i Virke går til oppvarming. Prosjektet som skal beregne forbruket av energi av Virke sin del av energiforbruket - fjernvarme - er ikke avsluttet, men nye framstøt har vært planlagt. Dette er komplisert å gjennomføre og vil kreve en større investeringer hos huseier. Virke deltok meget aktivt i EarthHour. De ansatte i Virke i hatt mulighet til å benytte elektronisk reisekort til innenbys reiser i arbeidstiden. Videre har de ansatte tilgjengelig bysykkel kort. Tjenestereiser gjennomføres kollektivt når det er mulig. Virke er lokalisert sentralt i Oslo og har meget kort vei til trikk, buss og tog. Det har blitt lagt til rette for at de ansatte kan ha hjemmekontor på de dagene arbeidsoppgavene er av en slik karakter at det er hensiktsmessig - etter avtale med leder. Det har blitt etablert et nærmere samarbeid med Virkes leverendør av biletter til reiser - for å kunne analysere nærmere miljøeffekten av de biletter som bestilles. Virke har ingen utslipp til vann og luft. På et allmøte våre ble alle ansatte ble informert om den årlige miljøfyrtårnsertifiseringene av Virke og hvilke tiltak som planlegges gjennomføres i løpet av året. Virkekonferansen ble slik som året før miljøfyrtårnsertifiserte. Dette er Virkes årskonferanse med 800 deltagere. Konferansen ble sertifisert etter kriteriene for grønne arrangementer, og ble arrangert på et svanemerket hotell. Handelskonferansen kan enkelt klassifieres som et miljøsertifiert konferanse fordi den arrangeres samme sted og med samme opplegg som Virkekonferansen. Dette ble avklart i, for gjennomføring i På Handelskonferansen i var det 450 deltagere og "Miljø og samfunnsansvar" var temaet. Arbeidsmiljø Mål, sykefravær: 4,00 9

10 Virke har fokus på reduksjon av sykefravær. Ledelsen og HR vil i 2015 også følge opp arbeidsmiljøet tett og finne gode tilretteleggingstiltak når det er mulig. Prosess for fastsettesle av måltall for 2016 vil bli gjennomført. Brosjyren "Retningslinjer for oppfølging av sykefraværet i Virke" oppdateres ved behov. Hvert år gjennomføres en rekke arbeidsmiljøtiltak, som beskrevet under gjennomførte tiltak i oversikten ovenfor. Disse vil også bli gjennomført i Innkjøp Mål, miljømerkede produkter eget bruk: 50 Mål: miljøsertifiserte leverandører: 10 Avfall Mål, kildesortering: 88 Mål, restavfall: 1300 kg Mål: antall økologiske varer til egen drift: 0 Prosessen med å etablere flere administrative funksjoner som er elektronisk vil fortsette. Det vil bli arbeidet videre med å installere secureprint kopimaskiner i hele Virke, for å redusere papirforbruket. En egen plan for opplæring av ansatte vil bli utarbeidet i 2015 og gjennomført i Kartlegging av Virkes "grønne anskaffelser" vil bli som startet i vil bli avsluttet i Hensiken er å kvalitetssikre vår beregning av andelen miljømerkede produkter som angis ovenfor. For å øke sorteringsandelen pr. ansatt vil vi satse videre på systematisk opplæring av de ansatte. Secureprint innføring, ref. innkjøpsmål ovenfor vil også kreve opplæring. Energi Mål, spesifikk energibruk: 200,00 kwh pr. kvadratmeter Virke har som mål at bygget vi holder til i, skal kunne deles inn i flere energiblokker. Dette vil gi nøyaktig og god oppfølging av energibruken. I tillegg er mulighetene for bedre soneinndeling er under utredning. For å kunne lage en god plan for innføring av tidsstyring i de arealene som Virke disponerer, vil en i 2015 utprøve forskjellige pilotprosjekter. Evaluering av disse prosjektene vil avgjøre om dette er en riktig vei å gå. Virke vil delta aktivt i forbindelse med EarthHour Transport Mål, total mengde drivstoff: Virke eier ingen biler. Vi vil planmessig oppfordre Virkes ansatte tar mer miljøvennlige beslutninger daglig. Elektronisk informasjon og opplæring på allmøter planlegges. Målet er at flere skal velge miljøvennlige transportformer ved kortere tjenestereiser. Muligheten til å benytte bysykkelkort ved reiser i Oslo og ved å reise kollektivt med Virkes innkjøpte elektroniske reisekort for Oslo og Akershus. Kortene er tilgjengelig i resepsjonen. Opplæring og motivering til i enda større grad å velger telefon, video og web-møter. Samarbeidet med leverandøren som Virke har avtale med om salg av billetter til tjenestereiser vil fortsette og utvikles videre i Klima Annet Mål, tonn CO2: 203,00 tonn CO2-ekvivalenter Virke har ingen utslipp til vann og luft. NB! Det er frivillig å fylle ut mål for klima (tonn CO2) Virke planlegger å miljøfyrtårnsertifisere Virke-konferansen 2015 og Handelskonferansen Vi er av den oppfatning at det slik at det viktigste bidraget fra Virke i 2015 vil være å gjøre våre over medlemmer mer miljøbevisste. Bærekraftig produsjon og forbruk i Norge er avhengig av et bevisst næringsliv. Dette arbeidet mot medlemmer vil bli mer systematisert i Bl.a Virke vil i 2015 starte planlegging av et uformelt nettverk for miljøfyrtårnsertifiserte medlemmer/virksomheter for å utveksle erfaringer mht. hensiktsmessige tiltak i kontorvirksomheter i

11 11

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Voksenåsen AS

Miljørapport - Voksenåsen AS - Voksenåsen AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall gjestedøgn 2005 36,18 Millioner kr. 2006 34,78

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 28 3, Millioner

Detaljer

Miljørapport - MK Rådgivning AS

Miljørapport - MK Rådgivning AS - MK Rådgivning AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2013 41,30 Millioner kr. 37 45,00 Millioner kr.

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Miljørapport - Nasta AS

Miljørapport - Nasta AS - Nasta AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning årsverk 213 75, Millioner kr. 78 796, Millioner kr. 73 NB! Omsetning ble

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 6,6 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Sagene samfunnshus Miljørapport 21 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen Lang tittel TA- 2885/12 Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet

Detaljer

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet M-314 2015 RAPPORT Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig [Oppdragstakers prosjektansvarlig] Kontaktperson i miljødirektoratet

Detaljer

inspirerende, troverdig og resultatorientert!

inspirerende, troverdig og resultatorientert! inspirerende, troverdig og resultatorientert! Miijørapport 2006 GRIPs miijøarbeid 2006. 2007... 3 Felles indikatorer for alle prosjektene i GRIP... 4 Miljøfyrtårnsertifisering og arbeidsmiljø i GRIP...

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011 Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2754/ 2011 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Miljørapporteringskurs i Arendal Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden 2007

Detaljer

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Dato: 28.06.2010 Prosjektinformasjon Tittel: Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Kontaktperson/ Miljøfyrtårnkonsulent: Miljørapport med handlingsplan

Detaljer

Miljørapport - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Miljørapport 29 Generelt Omsetning

Detaljer

Miljøsertifisering av SIFO

Miljøsertifisering av SIFO Miljøsertifisering av SIFO Målsettinger for Miljøledelse og miljøprofil i SIFO med forslag til tiltak Rapport fra arbeidsgruppe SIFO, november 2008 av Engebret Rødningen, Grethe Strand-Pedersen og Gunnar

Detaljer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Klimaregnskap 2014 Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Side 1 av 20 Aust-Agder fylkeskommune 2014 997,4 årsverk Brutto driftsutgifter 1657 millioner kr Aust-Agder

Detaljer

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012 Difi mai 2012 Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat Innholdsfortegnelse Rapport fra pilotprosjektet... 1 1 Sammendrag... 4 2 Pilotprosjektets mål... 5 3 Beskrivelse av prosjektets gjennomføring...

Detaljer