Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport - Haram vidaregåande skule"

Transkript

1 - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert.

2 Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 28 3, Millioner kr , Millioner kr , Millioner kr , Millioner kr ,48 Millioner kr , Millioner kr NB! Omsetning ble registrert inkludert mva. t.o.m. 29-rapporten Inntil 21 inneholdt indikatoren kun antall elever, mens den nå inkluderer både elever og ansatte Antall ansatte: 59; Antall elever:32 Arbeidsmiljø År Sykefravær 28 5, 29 2,4 21 1, , , ,5 4,4 5 Sykefravær 4 Prosent Nedgang på,1 frå i fjor. Målsetting på 2, som situasjonen for menn i 213, men fleire langtidssjukmeldingar som ikkje kan relaterast til arbeidssituasjon gjer at sjukefråværet går opp. Prosenten har gått monaleg ned for kvinner og opp for menn. Innkjøp NB! Kategorien Produkter ble delt i to fra 21-rapporten Antall miljøvennlige: Produkter for Egen drift - Egen drift - År Produkter videresalg miljømerket økologisk Leverandører Andel grønne anskaffelser Skulen har ikkje eiga kantine, men leiger kantinetenester hos ISS. Dei fleste innkjøpa utanom dette er regulert av fylkesavtalen. 2

3 Papirforbruk: År Totale mengder innkjøpt papir: kg kg kg Papirforbruk fordelt på antall elever og ansatte 4,13 kg Avfall År Sum Sortert (kg) Sum Usortert (kg) Total mengde avfall (kg) Kildesorteringsgrad Kilo restavfall pr elev Omsetning pr kg restavfall ,17 kg kr/kg ,17 kg ,21 kg 6 89 kr/kg ,76 kg kr/kg ,1 kg kr/kg ,95 kg kr/kg , kg Sorteringsgrad Sorteringsgrad (materialgjenvunnet) Kg avfall Totale mengder avfall + usortert Blå linje = totale mengder avfall (i kg) Oransje linje = sum usortert avfall (i kg) Avfall er oppgitt i mengde slik det vert levert. Grunnen til at det er store mengder under glass og metall, kjem av at bedriftene leverer utrangerte delar til skulen, der elevane demonterer komponentar som kan nyttast, medan restavfallet vert kasta. 3

4 Energi År Total energibruk Areal (m2) Spesifikk energibruk Energibruk pr elev kwh kwh/m2 3 32,4 kwh kwh kwh/m ,9 kwh kwh kwh/m2 2 86,4 kwh kwh kwh/m ,1 kwh kwh kwh/m ,5 kwh kwh kwh/m ,6 kwh kwh kwh/m2 1 97, kwh 18 Spesifikk energibruk 16 kwh pr. kvadratmeter Energimerke på bygget: C Oppvarmingskarakter: Vannforbruk Vi har ein nedgang i straumforbruket på snart 11. KWh frå 213 til. Dette skuldast ein mildare vinter i, i tillegg at det er installert varmepumpe på ein av verkstadane. År Vannforbruk Vannforbruk pr.ansatt og elev , , , , ,1 Vi betaler vannavgift per m2, vi har søkt om å få betale per vannmålar, men fått avslag på dette frå vannverket. 4

5 Transport År Antall flytimer Antall flyreiser Totalforbruk drivstoff () Drivstoff-t ype Antall kjøretøy Totalt antall km. Antall video/- webmøter 28 6 Bensin Bensin Bensin Bensin Bensin Bensin Diesel Bensin Diesel Internasjonale samarbeidsprosjekt - EU. Personaltur til Italia. Eiga klasse i Skottland, har gitt ein kraftig auke i bruken av flyreiser. NB! F.o.m. 212-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, i utrapporten vises kun samlet antall. Se klimakalkulatoren for å se fordelingen av flyreiser på de ulike kategoriene, og hvilke utslag dette får i CO2-utslipp. 18 Totalforbruk drivstoff drivstoff

6 Klimaregnskap 28 Scope 1 Olje x 2,76 kg CO2/ 6,96 tonn Sum scope 1 6,96 tonn Elektrisitet 79 MWh x 196 kg CO2/MWh 138,94 tonn Sum scope 2 138,94 tonn Olje x,5 kg CO2/ 1,27 tonn Flyreiser 6 timer x 75,6 kg CO2/time 45,36 tonn Sum scope 3 46,63 tonn Totalt CO2 utslipp 192,53 tonn 29 Scope 1 Olje 4 6 x 2,76 kg CO2/ 11,21 tonn Sum scope 1 11,21 tonn Elektrisitet 743 MWh x 196 kg CO2/MWh 145,59 tonn Sum scope 2 145,59 tonn Olje 4 6 x,5 kg CO2/ 2,4 tonn Flyreiser 61 timer x 75,6 kg CO2/time 46,12 tonn Sum scope 3 48,15 tonn Totalt CO2 utslipp 24,95 tonn 21 Scope 1 Olje 1 5 x 2,76 kg CO2/ 4,14 tonn Sum scope 1 4,14 tonn Elektrisitet 818 MWh x 196 kg CO2/MWh 16,38 tonn Sum scope 2 16,38 tonn Olje 1 5 x,5 kg CO2/,75 tonn Flyreiser 59 timer x 75,6 kg CO2/time 44,6 tonn Sum scope 3 45,36 tonn Totalt CO2 utslipp 29,88 tonn 211 Elektrisitet 714 MWh x 196 kg CO2/MWh 14, tonn Sum scope 2 14, tonn Flyreiser 8 timer x 75,6 kg CO2/time 6,48 tonn Sum scope 3 6,48 tonn Totalt CO2 utslipp 2,48 tonn 212 6

7 Elektrisitet 824 MWh x 196 kg CO2/MWh 161,55 tonn Sum scope 2 161,55 tonn Totalt CO2 utslipp 161,55 tonn 213 Scope 1 Bensin 96 Diesel 74 x 2,32 kg CO2/,22 tonn x 2,66 kg CO2/,2 tonn Sum scope 1,42 tonn Elektrisitet 697 MWh x 196 kg CO2/MWh 136,7 tonn Sum scope 2 136,7 tonn Bensin 96 x,51 kg CO2/,5 tonn Diesel 74 x,44 kg CO2/,3 tonn Flyreiser Norden 8 reiser x 158 kg CO2/reise 12,64 tonn Flyreiser Europa 2 reiser x 261, kg CO2/reise 52,16 tonn Sum scope 3 64,88 tonn Totalt CO2 utslipp 22, tonn Scope 1 Bensin 95 Diesel 73 x 2,32 kg CO2/,22 tonn x 2,66 kg CO2/,19 tonn Sum scope 1,41 tonn Elektrisitet 688 MWh x 196 kg CO2/MWh 134,93 tonn Sum scope 2 134,93 tonn Bensin 95 x,51 kg CO2/,5 tonn Diesel 73 x,44 kg CO2/,3 tonn Flyreiser Norden 1 reiser x 158 kg CO2/reise 15,8 tonn Flyreiser Europa 8 reiser x 261, kg CO2/reise 28,64 tonn Flyreiser Verden 2 reiser x kg CO2/reise 4,22 tonn Sum scope 3 228,74 tonn Totalt CO2 utslipp 364,9 tonn 7

8 4 Totalt CO2 utslipp per år 35 3 Tonn CO NB: MFT baserer klimakalkulatoren på klassifiseringen til Greenhouse Gas Protocol (GHG). Merk at bare en liten fraksjon av de indirekte utslippene (scope 3) er inkludert. For de fleste virksomheter er dette den største bidragsyteren til klimafotavtrykket. Se MRS veileder for mer informasjon. 8

9 Gjennomførte tiltak Arbeidsmiljø Innkjøp Avfall Energi Transport Utslipp til luft og vann MTM-undersøking Gode tilbakemeldinger. Personaltur. Støtte til markeringar personell. Støtte til bruk av treningsstudio. Medarbeidarsamtaler. Nyttar fylke sine innkjøpsavtalar. Restavfall redusert med ca 1.5 kg. Haldningsskapande arbeid og pålegg om kildesortering. Instalert varmepumper på elektroverkstad. Mild vinter har gitt lavare strømforbruk utan spesielle tiltak. Har ein auke i reiseaktivitet i samband med auka internasjonalisering. Lite utbygd sykkelvegar for dei som bur utanfor sentrum. Instalert ladepunkt for el-bilar. Forureinar ikkje det ytre miljøet. Annet Handlingsplan 215 Arbeidsmiljø Mål, sykefravær: 4,5 Oppfølging, og fortsatt godt arbeidsmiljø. Vi veit allereie om ein del sjukefråvære som er varsla i samband med operasjonar og arbeidstakarar som allereie er ute i langtidspermisjonar, der det vil ta ei tid å kome tilbake. Innkjøp Mål, miljømerkede produkter eget bruk: 15 Mål: miljøsertifiserte leverandører: 35 Mål: antall økologiske varer til egen drift: Skulen følgjer fylskesavtalen sentralt. Avfall Mål, kildesortering: 7 Mål, restavfall: 55 kg Bli bedre på sortering av avfall. Energi Mål, spesifikk energibruk: 15, kwh pr. kvadratmeter Ombygging i perioden Må leige areal. Transport Utslipp til luft og vann Annet Mål, total mengde drivstoff: Har ikkje eigne bilar. Forureinar ikkje det ytre miljøet. Er avhengig å reise med fly i samband med offentleg prosjekt. Nybygg og ombygging gjer at det er vanskeleg å sette konkrete mål for 215. Leige mellom anna undervisningslokale med Haram kommune. Kantine hos Brattvåg Idrettslag. 9

10 1

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Miljørapport - Voksenåsen AS

Miljørapport - Voksenåsen AS - Voksenåsen AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall gjestedøgn 2005 36,18 Millioner kr. 2006 34,78

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Miljørapport - Nasta AS

Miljørapport - Nasta AS - Nasta AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning årsverk 213 75, Millioner kr. 78 796, Millioner kr. 73 NB! Omsetning ble

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 6,6 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Sagene samfunnshus Miljørapport 21 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Oslo kommune, Plan- og bygningsetaten Miljørapport 29 Generelt Omsetning

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen Lang tittel TA- 2885/12 Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet

Detaljer

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Miljørapporteringskurs i Arendal Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden 2007

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011 Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2754/ 2011 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Klimaregnskap 2014 Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Side 1 av 20 Aust-Agder fylkeskommune 2014 997,4 årsverk Brutto driftsutgifter 1657 millioner kr Aust-Agder

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN... 2 2. DEFINISJON OG INDIKATORER... 3 2.1 DEFINISJON AV STFKS EGENVIRKSOMHET...

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport

Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport . Nøkkelinformasjon om virksomheten: Virksomhetsnavn Volda videregående skole Daglig leder Antall årsverk Trond Hjelseth (rektor) 90 Miljøfyrtårnsertifisering Miljøanalyse / konsulentrapport Organisasjonstype

Detaljer

Arendal kommune. Klimaattest 2011

Arendal kommune. Klimaattest 2011 Klimaattest 2011 Arendal kommune CO2focus legger her frem Energi og Klimaregnskapet for Arendal kommunes virksomhet. Resultatet er basert på innrapporterte forbrukstall fra de ulike sektorene i kommunen.

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Dato: 28.06.2010 Prosjektinformasjon Tittel: Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Kontaktperson/ Miljøfyrtårnkonsulent: Miljørapport med handlingsplan

Detaljer