Miljørapport - Øyane sykehjem

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport - Øyane sykehjem"

Transkript

1 Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert.

2 Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser NB! Omsetning ble registrert inkludert mva. t.o.m rapporten Arbeidsmiljø År Sykefravær , , , , , , , , ,20 10 Sykefravær 8 Prosent

3 Innkjøp Antall miljøvennlige: Produkter for Egen drift - Egen drift - År Produkter videresalg miljømerket økologisk Leverandører Andel grønne anskaffelser Vi har ikke anledning til å kjøpe inn økologiske varer, da dette er er mer kostbart. Papirforbruk: År Totale mengder innkjøpt papir: kg kg kg Papirforbruk fordelt på antall årsverk 14,29 kg 3

4 Avfall År Sum Sortert (kg) Sum Usortert (kg) Total mengde avfall (kg) Kildesorteringsgrad Kilo restavfall pr plass ,62 Kg ,28 Kg ,38 Kg ,93 Kg ,89 Kg ,04 Kg ,52 Kg Omsetning pr kg restavfall Sorteringsgrad (materialgjenvunnet) Totale mengder avfall + usortert Sorteringsgrad Kg avfall Blå linje = totale mengder avfall (i kg) Oransje linje = sum usortert avfall (i kg) Vi leverer Papp og plast til gjenvinning men dette blir ikke veid og dokumentert. 4

5 Energi År Total energibruk Areal (m2) Spesifikk energibruk Energibruk pr plass kwh kwh/m2 kwh kwh kwh/m2 kwh kwh kwh/m ,2 kwh kwh kwh/m ,7 kwh kwh kwh/m ,2 kwh kwh kwh/m ,4 kwh kwh kwh/m ,1 kwh kwh kwh/m ,3 kwh kwh kwh/m ,0 kwh 350 Spesifikk energibruk 300 kwh pr. kvadratmeter Energimerke på bygget: Oppvarmingskarakter: D lysegrønn Vannforbruk År 2008 Vannforbruk , , , , , ,3 5

6 Transport År Antall flytimer Antall flyreiser Totalforbruk drivstoff () Drivstoff-t ype Antall kjøretøy Totalt antall km Ukjent Ukjent Bensin Bensin Bensin Bensin Bensin Bensin Bensin Diesel Antall video/- webmøter Vi har hatt tradisjon for at alle ansatte hvert 3. år får tilbud om å være med til Spania på studietur. Her jobber vi sammen med å lage utkast til strategisk handlingsplan. Dette gjorde vi i 2013 og ser at det har stor betydning for arbeidsmiljøet (selv om dette ikke er gunstif i forhold til Co2-utslipp). I forhold til inventar og utstyr: På sikt (når økonomien tillater det)vil vi vurdere å installere utstyr til video- og/eller webmøter. Vi bør også vurdere å installere ladestasjon til el-biler i forbindelse med utbygging av sykehjemmet. NB! F.o.m rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, i utrapporten vises kun samlet antall. Se klimakalkulatoren for å se fordelingen av flyreiser på de ulike kategoriene, og hvilke utslag dette får i CO2-utslipp. 14K Totalforbruk drivstoff 12K 10K drivstoff 8K 6K 4K 2K 0K

7 Klimaregnskap Elektrisitet 775 MWh x 196 kg CO2/MWh 151,84 tonn Sum scope 2 151,84 tonn Totalt CO2 utslipp 151,84 tonn Ukjent x 0,00 kg CO2/ tonn Elektrisitet 792 MWh x 196 kg CO2/MWh 155,17 tonn Sum scope 2 155,17 tonn Totalt CO2 utslipp 155,17 tonn Ukjent x 0,00 kg CO2/ tonn Elektrisitet 780 MWh x 196 kg CO2/MWh 152,96 tonn Fjernvarme 792 MWh x 176 kg CO2/MWh 139,31 tonn Sum scope 2 292,27 tonn Scope 3 Flyreiser 550 timer x 75,60 kg CO2/time 41,58 tonn Sum scope 3 41,58 tonn Totalt CO2 utslipp 333,85 tonn Scope 1 Bensin 727 x 2,32 kg CO2/ 1,68 tonn Sum scope 1 1,68 tonn Elektrisitet 783 MWh x 196 kg CO2/MWh 153,51 tonn Fjernvarme 760 MWh x 176 kg CO2/MWh 133,81 tonn Sum scope 2 287,33 tonn Scope 1 Bensin Totalt CO2 utslipp 289,01 tonn x 2,32 kg CO2/ 2,35 tonn Sum scope 1 2,35 tonn Elektrisitet 817 MWh x 196 kg CO2/MWh 160,09 tonn Fjernvarme 820 MWh x 176 kg CO2/MWh 144,28 tonn Sum scope 2 304,37 tonn Scope 3 Flyreiser 60 timer x 75,60 kg CO2/time 4,54 tonn Sum scope 3 4,54 tonn Scope 1 Totalt CO2 utslipp 311,26 tonn 7

8 Bensin x 2,32 kg CO2/ 2,38 tonn Sum scope 1 2,38 tonn Fjernvarme 718 MWh x 176 kg CO2/MWh 126,29 tonn Sum scope 2 126,29 tonn Scope 3 Flyreiser 600 timer x 75,60 kg CO2/time 45,36 tonn Sum scope 3 45,36 tonn Totalt CO2 utslipp 174,03 tonn Elektrisitet 713 MWh x 196 kg CO2/MWh 139,72 tonn Fjernvarme 607 MWh x 176 kg CO2/MWh 106,80 tonn Sum scope 2 246,52 tonn Totalt CO2 utslipp 246,52 tonn Elektrisitet 701 MWh x 196 kg CO2/MWh 137,45 tonn Fjernvarme 441 MWh x 176 kg CO2/MWh 77,55 tonn Sum scope 2 215,00 tonn Scope 1 Bensin Diesel Totalt CO2 utslipp 215,00 tonn x 2,32 kg CO2/ 9,66 tonn x 2,66 kg CO2/ 9,74 tonn Sum scope 1 19,40 tonn Elektrisitet 701 MWh x 196 kg CO2/MWh 137,48 tonn Fjernvarme 686 MWh x 176 kg CO2/MWh 120,73 tonn Sum scope 2 258,21 tonn Scope 3 Bensin x 0,51 kg CO2/ 2,12 tonn Diesel x 0,44 kg CO2/ 1,61 tonn Flyreiser Norden 90 reiser x 158 kg CO2/reise 14,22 tonn Sum scope 3 17,95 tonn Totalt CO2 utslipp 295,56 tonn 8

9 350 Totalt CO2 utslipp per år Tonn CO NB: MFT baserer klimakalkulatoren på klassifiseringen til Greenhouse Gas Protocol (GHG). Merk at bare en liten fraksjon av de indirekte utslippene (scope 3) er inkludert. For de fleste virksomheter er dette den største bidragsyteren til klimafotavtrykket. Se MRS veileder for mer informasjon. 9

10 Gjennomførte tiltak 2013 Arbeidsmiljø Innkjøp Avfall Energi Transport Utslipp til luft og vann Ca 70 ansatte deltok på studietur til Spania i en uke i september/oktober 2013 fordelt på to uker (50 reiser den ene uka og 50 reiser den andre uka).vi jobbet i grupper med å utforme et utkast til en en strategisk handlingsplan som vil gjelde fra Fokuset var på arbeidsmiljø, HMS og tema relatert til beboerne. ("Pathway to Excellence in Long Term Care" Se rapport fra 2012). Som før Avfallet ser ut til å være ganske stabilt. Vi sorterer det vi kan. Vi diskuterer om det er hensiktsmessig å sortere ut bleier (som er en stor del av restavfallet vårt)foreløpig har vi valgt ikke å gjøre det.vi har vurdert å kjøpe inn avfallskomprimator, men har ikke funnet noen egnet plass til å installere denne. Kan eventuelt vurdere det når sykehjemmet skal bygges ut. Vi har montert lyssensor i "storstua" - kafeen, og i garderober. Lyset slås nå automatisk av når det ikke er aktiviteter der. De fleste ansatte bor i nærheten av sykehjemmet og går eller sykler til jobb. Vi gjennomførte "sykle og gå til jobben aksjon" fra 1. mai til 30. september. Vi har ikke særlig utslipp til luft og vann. Annet Handlingsplan 2014 Arbeidsmiljø Mål, sykefravær: 7,00 Vi har i hele 2013 jobbet med Pathway to Excellence i Long Term Care(Kvalitetsveiviseren) Målet er å implementere alle kravene i de 12 standardene. Hovedfokus er å involvere ansatte i beslutningsprosesser og ellers forbedre ulike prosesser innen HMS og kvalitet. Vi ønsker i løpet av 2014 å bli sertifisert i henhold til denne standarden (Søkeprosessen har starta). Vi vil gjennomføre HMS-dag/fagdag for alle nedarbeiderne i mai i samarbeid med bedriftshelsetjenesten (Stamina Helse). Vi vil også ha en sosial sammenkomst på tvers av avdelinger i august/september (eks. kurvfest). Vi fortsetter å ha fokus på sykefraværet og tett oppfølging av sykemeldte. Innkjøp Mål, miljømerkede produkter eget bruk: 0 Avfall Mål: miljøsertifiserte leverandører: Mål: antall økologiske varer til egen drift: 0 Økonomien tillater ikke at vi kjøper inn økologiske varer, da slike produkter er en del dyrere. Vi ser at det er utfordrende å skaffe oss oversikt over antall miljøvennlige produkter. Vi vil fokusere mer på innkjøpsveilederen, og vil i større grad etterspør informasjon fra våre leverandører både om de er miljøfyrtårnsertifiserte og antall miljømerket produkter som leveres. Vi kaster og sorterer det vi kan og mener at rutinene våre fungerer optimalt Energi Mål, spesifikk energibruk: kwh pr. kvadratmeter Transport Mål, total mengde drivstoff: De to bilene vi har brukes kun til nødvendige ærend. Som for eksempel til å frakte beboere på tur, kafegjester til og fra kafeen og til å levere avfall til gjenvinning. 10

11 Utslipp til luft og vann Annet Året 2014 blir preget av innsparinger for Øyane sykehjem. Det planlegges i så måte minimalt med flyreiser. 11

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Voksenåsen AS

Miljørapport - Voksenåsen AS - Voksenåsen AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall gjestedøgn 2005 36,18 Millioner kr. 2006 34,78

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College

Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Miljørapport - Red Cross Nordic United World College Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 6,6 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Sagene samfunnshus Miljørapport 21 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS

Miljørapporteringskurs i Arendal. Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Miljørapporteringskurs i Arendal Ketil Fløgstad, miljørådgiver i Totalmiljø AS Totalmiljø AS Om oss Totalmiljø AS ble etablert i 2001 To ansatte med hjemmekontorløsning Miljøfyrtårnsertifisert siden 2007

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen Lang tittel TA- 2885/12 Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011 Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2754/ 2011 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN... 2 2. DEFINISJON OG INDIKATORER... 3 2.1 DEFINISJON AV STFKS EGENVIRKSOMHET...

Detaljer

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet

Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Grimstad kommune 2012 Klimaregnskap kommunal virksomhet Om klimaregnskapet Klimaregnskapet viser det samlede utslipp av klimagasser fra kommunens virksomhet. Regnskapet er basert på innrapporterte forbrukstall

Detaljer

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport . Nøkkelinformasjon om virksomheten: Virksomhetsnavn Stokke Rådhus (SR) Antall årsverk 75 Organisasjonstype Kommunal E-Post Postadresse postmottak@stokke.kommune.no Postb.24, 36 STOKKE Besøksadresse Nygaardsallè,

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Dato: 28.06.2010 Prosjektinformasjon Tittel: Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Kontaktperson/ Miljøfyrtårnkonsulent: Miljørapport med handlingsplan

Detaljer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Klimaregnskap 2014 Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Side 1 av 20 Aust-Agder fylkeskommune 2014 997,4 årsverk Brutto driftsutgifter 1657 millioner kr Aust-Agder

Detaljer

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet M-314 2015 RAPPORT Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig [Oppdragstakers prosjektansvarlig] Kontaktperson i miljødirektoratet

Detaljer

NOTAT RAPPORT FOR MILJØLEDELSE VED UNIVERSITETET I TROMSØ PERIODEN 2006-2008

NOTAT RAPPORT FOR MILJØLEDELSE VED UNIVERSITETET I TROMSØ PERIODEN 2006-2008 NOTAT Til: Fra: Arkivref: Universitetsdirektøren 2009/3879 ANP002/ RAPPORT FOR MILJØLEDELSE VED UNIVERSITETET I TROMSØ PERIODEN 2006-2008 UiT innførte miljøledelsessystemet Grønn stat i 2006. Grønn stat

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2009 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

KORT OM SIO OG MILJØ 2012

KORT OM SIO OG MILJØ 2012 1 INNHOLD Innhold... 2 Kort om SiO og miljø 2012... 3 Energi... 4 Studentboligene... 4 SiO for øvrig... 6 Avfall... 7 Husholdningsavfall... 7 Næringsavfall... 7 Drifts- og byggavfall... 8 Innkjøp... 9

Detaljer