Miljørapport - Voksenåsen AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport - Voksenåsen AS"

Transkript

1 - Voksenåsen AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert.

2 Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall gjestedøgn ,18 Millioner kr ,78 Millioner kr Ukjent ,10 Millioner kr A ,00 Millioner kr A ,70 Millioner kr A ,00 Millioner kr A ,30 Millioner kr B ,27 Millioner kr C 37,90 Millioner kr B NB! Omsetning ble registrert inkludert mva. t.o.m rapporten Arbeidsmiljø År Sykefravær , , , , , , , , ,40 7,30 Andel røykfrie rom % % % % % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 10 Sykefravær 8 Prosent Sykefraværet er høyt grunnet flere tilfeller av langtidssykemeldte. 2

3 Innkjøp Antall miljøvennlige: Produkter for Egen drift - Egen drift - Andel grønne År Produkter videresalg miljømerket økologisk Leverandører anskaffelser % % % % % % Papirforbruk: År Totale mengder innkjøpt papir: kg kg kg kg Papirforbruk fordelt på antall årsverk 93,20 kg 3

4 Avfall År Sum Sortert (kg) Sum Usortert (kg) Total mengde avfall (kg) Kildesorteringsgrad Kilo restavfall pr gjestedøgn Omsetning pr kg restavfall % kg % 0,00 kg % 1,88 kg kr/kg % 1,63 kg kr/kg % 1,30 kg kr/kg % 1,24 kg kr/kg % 1,15 kg kr/kg % 0,99 kg kr/kg % 1,55 kg kr/kg Sorteringsgrad (materialgjenvunnet) Totale mengder avfall + usortert Sorteringsgrad Kg avfall Blå linje = totale mengder avfall (i kg) Oransje linje = sum usortert avfall (i kg) 4740 kg "Komplekst Jern i forbindelse med to store byggeprosjekter. ENØK og kjøkken 4

5 Energi År Total energibruk Areal (m2) Spesifikk energibruk Energibruk pr gjestedøgn kwh kwh/m2 kwh kwh kwh/m2 kwh kwh kwh/m2 154,0 kwh kwh kwh/m2 112,3 kwh kwh kwh/m2 143,2 kwh kwh kwh/m2 142,3 kwh kwh kwh/m2 147,0 kwh kwh kwh/m2 152,4 kwh kwh kwh/m2 137,6 kwh kwh kwh/m2 129,8 kwh 450 Spesifikk energibruk 400 kwh pr. kvadratmeter Energimerke på bygget: Oppvarmingskarakter: Ingen rød Vannforbruk Fra desember er huset oppvarmet med jordvarme fra 27 st. 200 meter dype brønner Nye aggregat, SD anlegg (vår 2015) og varmepumper er også på plass. Gassforbruk er forbruk på kjøkken og gasspeis i resepsjon. IKKE oppvarming År 2008 Vannforbruk , , , , , , ,0 5

6 Kjemikalieforbruk NB! Før 2010 ble det kun registrert forbruk av såpe og sjampo på rommene, fra 2010 gjelder dette kjemikalieforbruk på hele hotellet. Vi opererer med forholdstallet 1 til 1 mellom og kilo 2009 Kjemikalieforbruk Daglig renhold og vask Daglig renhold og vask Såpe og sjampo på rommene Daglig renhold og vask Daglig renhold og vask 778 Såpe og sjampo på rommene 336 Daglig renhold og vask 780 kg Forbruk pr. gjestedøgn: 100,14 g kg Forbruk pr. gjestedøgn: 46,16 g kg Forbruk pr. gjestedøgn: 58,57 g kg Forbruk pr. gjestedøgn: 45,13 g kg Forbruk pr. gjestedøgn: 44,92 g 6

7 Transport År Antall flytimer Antall flyreiser Totalforbruk drivstoff () Drivstoff-t ype Antall kjøretøy Totalt antall km. Antall video/- webmøter Bensin Bensin Bensin E Diesel Bensin E Diesel Bensin Bensin Bensin Diesel Bensin Diesel Bensin Diesel Vi leaser en Toyota Hybrid (bensin) som firmabil disponert av Adm. dir. Drivstofforbruk er tatt med 100% antall kjørte KM i tjenesten er ca 4500 km Firmabil er kjørt ca 6000 km i - diesel Traktor er kjørt ca 100 timer. (mye av timer og forbruk tatt med i rapporten er egentlig ikke knyttet til vår drift da huseier har lånt traktor i forbindelse med ENØK prosjektet. Reelt forbruk pr. mil er derfor betraktelig lavere en rapportert. Anslår det til noe lavere en 1,58 som rapportert NB! F.o.m rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, i utrapporten vises kun samlet antall. Se klimakalkulatoren for å se fordelingen av flyreiser på de ulike kategoriene, og hvilke utslag dette får i CO2-utslipp. 16K Totalforbruk drivstoff 14K 12K drivstoff 10K 8K 6K 4K 2K 0K

8 Klimaregnskap 2005 Bensin x 2,32 kg CO2/ 3,48 tonn Sum scope 1 3,48 tonn Elektrisitet MWh x 196 kg CO2/MWh 360,01 tonn Sum scope 2 360,01 tonn Totalt CO2 utslipp 363,49 tonn 2006 Bensin x 2,32 kg CO2/ 3,48 tonn Sum scope 1 3,48 tonn Elektrisitet MWh x 196 kg CO2/MWh 399,21 tonn Sum scope 2 399,21 tonn Flyreiser 80 timer x 75,60 kg CO2/time 6,05 tonn Sum scope 3 6,05 tonn Totalt CO2 utslipp 408,74 tonn 2007 Bensin x 2,32 kg CO2/ 3,48 tonn Sum scope 1 3,48 tonn Elektrisitet MWh x 196 kg CO2/MWh 440,78 tonn Sum scope 2 440,78 tonn Flyreiser 60 timer x 75,60 kg CO2/time 4,54 tonn Sum scope 3 4,54 tonn Totalt CO2 utslipp 448,80 tonn 2008 E Diesel x 0,40 kg CO2/ 2,36 tonn x 2,66 kg CO2/ 26,63 tonn Sum scope 1 28,99 tonn Elektrisitet MWh x 196 kg CO2/MWh 424,83 tonn Sum scope 2 424,83 tonn Flyreiser 80 timer x 75,60 kg CO2/time 6,05 tonn Sum scope 3 6,05 tonn Totalt CO2 utslipp 459,87 tonn 2009 Bensin E x 2,32 kg CO2/ 13,57 tonn x 0,40 kg CO2/ 3,60 tonn 8

9 Sum scope 1 17,17 tonn Elektrisitet MWh x 196 kg CO2/MWh 452,17 tonn Sum scope 2 452,17 tonn Flyreiser 70 timer x 75,60 kg CO2/time 5,29 tonn Sum scope 3 5,29 tonn Totalt CO2 utslipp 474,63 tonn 2010 Diesel x 2,66 kg CO2/ 3,67 tonn Sum scope 1 3,67 tonn Elektrisitet MWh x 196 kg CO2/MWh 484,49 tonn Sum scope 2 484,49 tonn Flyreiser 121 timer x 75,60 kg CO2/time 9,00 tonn Sum scope 3 9,00 tonn Totalt CO2 utslipp 497,16 tonn 2011 Bensin Bensin x 2,32 kg CO2/ 3,07 tonn x 2,83 kg CO2/ 7,04 tonn Sum scope 1 10,12 tonn Elektrisitet MWh x 196 kg CO2/MWh 505,52 tonn Sum scope 2 505,52 tonn Flyreiser 66 timer x 75,60 kg CO2/time 4,99 tonn Sum scope 3 4,99 tonn Totalt CO2 utslipp 520,62 tonn 2012 Gass Nm3 x 2,31 kg CO2/Nm3 10,79 tonn Bensin 142 x 2,32 kg CO2/ 0,33 tonn Diesel x 2,66 kg CO2/ 7,34 tonn Sum scope 1 18,46 tonn Elektrisitet MWh x 196 kg CO2/MWh 470,45 tonn Sum scope 2 470,45 tonn Gass Nm3 x 0,45 kg CO2/Nm3 2,10 tonn Bensin 142 x 0,51 kg CO2/ 0,07 tonn Diesel x 0,44 kg CO2/ 1,21 tonn Flyreiser Norden 34 reiser x 158 kg CO2/reise 5,37 tonn Flyreiser Europa 4 reiser x 261,00 kg CO2/reise 1,04 tonn Sum scope 3 9,80 tonn Totalt CO2 utslipp 498,72 tonn

10 Gass Nm3 x 2,31 kg CO2/Nm3 11,37 tonn Bensin 400 x 2,32 kg CO2/ 0,93 tonn Diesel x 2,66 kg CO2/ 7,33 tonn Sum scope 1 19,63 tonn Elektrisitet MWh x 196 kg CO2/MWh 455,31 tonn Sum scope 2 455,31 tonn Gass Nm3 x 0,45 kg CO2/Nm3 2,22 tonn Bensin 400 x 0,51 kg CO2/ 0,20 tonn Diesel x 0,44 kg CO2/ 1,21 tonn Flyreiser Norden 34 reiser x 158 kg CO2/reise 5,37 tonn Flyreiser Europa 4 reiser x 261,00 kg CO2/reise 1,04 tonn Sum scope 3 10,05 tonn Totalt CO2 utslipp 484,98 tonn Gass Nm3 x 2,31 kg CO2/Nm3 8,43 tonn Bensin 829 x 2,32 kg CO2/ 1,92 tonn Diesel x 2,66 kg CO2/ 3,10 tonn Sum scope 1 13,45 tonn Elektrisitet MWh x 196 kg CO2/MWh 434,96 tonn Sum scope 2 434,96 tonn Gass Nm3 x 0,45 kg CO2/Nm3 1,64 tonn Bensin 829 x 0,51 kg CO2/ 0,42 tonn Diesel x 0,44 kg CO2/ 0,51 tonn Flyreiser Norden 25 reiser x 158 kg CO2/reise 3,95 tonn Flyreiser Verden 2 reiser x kg CO2/reise 4,22 tonn Sum scope 3 10,75 tonn Totalt CO2 utslipp 459,16 tonn 10

11 600 Totalt CO2 utslipp per år Tonn CO NB: MFT baserer klimakalkulatoren på klassifiseringen til Greenhouse Gas Protocol (GHG). Merk at bare en liten fraksjon av de indirekte utslippene (scope 3) er inkludert. For de fleste virksomheter er dette den største bidragsyteren til klimafotavtrykket. Se MRS veileder for mer informasjon. 11

12 Gjennomførte tiltak Arbeidsmiljø Innkjøp Avfall Energi Transport Utslipp til luft og vann Annet Vi har gjennom AMU kontinuerlig oppfølging av sykefraværet. I økte fraværet fra 5,4% til 7,3 grunnet et år langtidssykemeldinger. Prosjektet med massasje på arbeidsplassen fortsatte i Vi er i kontinuerlig dialog med vår innkjøpsorganisasjon NORES om øke andelen av miljømerkede produkter i utvalget. Gjenvinningsgraden er dessverre under målet vi satte for. Dette grunnet store bygningsmessige endringer gjort på Voksenåsen i forbindelse med vårt store ENØK prosjekt og bygget av et helt nytt kjøkken. Blant annet over 4000 kg med jern. Jeg anslår at vi uten disse ekstra store mengdene med restavfall hadde ligget på eller over 77% ENØK prosjektet som ar vært planlagt i ca 10 år er nå satt i gang. Boring av 27 st 200 meter dype brønner, nye aggregat, varmepumper osv. er på plass. Dette skal redusere vårt elforbruk betraktelig. I løpet av 2015 fortsetter arbeidet med blant annet SD anlegg. På lenger sikt skal vinduer skiftes og det vurderes tilleggsisolering og vannbåren varme. Ingen endringer Ingen endringer Leverer vår sjette GRI rapport mars. For ytterligere info om GRI. Se eller vår hjemmeside Handlingsplan 2015 Arbeidsmiljø Mål, sykefravær: 4,50 % Redusere sykefraværet til mål på 4,5 fra dagens høye nivå. Fokus på arbeidsmiljø på personalseminar 18 feb. Vernerunder, massasjetilbud, subvensjonert medlemskap hos SATSElixia. Personalseminar osv. Innkjøp Mål, miljømerkede produkter eget bruk: 20 Mål: miljøsertifiserte leverandører: 20 Avfall Mål, kildesortering: 78 % Mål, restavfall: kg Mål: antall økologiske varer til egen drift: 20 Vi forholder oss til de avtaler vår innkjøpspartner NORES (som er Miljøfyrtårnmerket fra 2015) Når vi ikke har store byggeprosjekter skal vi ligge på et nivå mellom 76 og 78%. I 2015 er det ikke planlagt store prosjekter. Energi Transport Utslipp til luft og vann Mål, spesifikk energibruk: 300,00 kwh pr. kvadratmeter Mål, forbruk pr gjestedøgn: 130 kwh Fullføre og gjennomføre ENØK prosjekt /15 Mål, total mengde drivstoff: Ingen endringer Mål, tonn CO2: 46,00 tonn CO2-ekvivalenter Ingen endringer Annet 12

13 Difis innkjøpskriterier - status Basiskrav 1 Hotellet skal ha et gjennomsnittlig max energibruk per gjestedøgn eller per m2 oppvarmet areal Energibruk pr gjestedøgn 129,8 kwh Grenseverdi 65,0 kwh ikke oppfylt Energibruk pr m2 oppvarmet areal 322,0 kwh Grenseverdi 345,0 kwh Oppfylt Basiskrav 2 Alle oppvaskmaskiner skal ha automatisk system for dosering av oppvaskmiddel Har alle oppvaskmaskiner automatisk system for dosering av oppvaskmiddel? Ja Oppfylt Basiskrav 3 Minst 5 produkter som tilbys i den daglige frokostserveringen, skal være økologisk produsert Antall økologiske produkter som tilbys i den daglige frokostserveringen 15 Oppfylt Basiskrav 4 Engangsartikler (tallerkener, glass etc), og porsjons- eller småforpakninger skal ikke brukes i matsalen eller andre serveringssteder Forekommer det bruk av engangsartikler? Nei Oppfylt Utvidet krav 1 Hotellet kan velge mellom å oppfylle krav til vannforbruk pr. hotellgjest eller restavfall pr. overnatting Vannforbruk pr. gjestedøgn 593,0 Restavfall pr. gjestedøgn 1,55 kg Grenseverdi Grenseverdi kg Ikke oppfylt Ikke oppfylt Utvidet krav 2 2 av 3 krav til kjemikalieforbruk må være oppfylt Benyttes kjemikaliefrie rengjøringsmetoder ved daglig rengjøring? Doseres alle kjemikalier som anvendes til daglig rengjøring med doseringsutstyr? Inneholder rengjøringsproduktene noen av stoffene nevnt i Difis innkjøpskriterier? Ja Ja Nei Oppfylt Oppfylt Oppfylt Utvidet krav 3 Det skal være kildesortering i minst 3 standard fraksjoner Antall standard fraksjoner 8 Grenseverdi 3 Oppfylt NB! Standard fraksjoner er glass, metall, matavfall, fett/matolje, papp, papir, hardplast, mykplast og hageavfall Oppsummering Basiskrav Antall oppfylte kriterier 4 Difis innkjøpskriterier er oppfylt Utvidete krav Antall oppfylte kriterier 2 13

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Klimaregnskap 2014 Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Side 1 av 20 Aust-Agder fylkeskommune 2014 997,4 årsverk Brutto driftsutgifter 1657 millioner kr Aust-Agder

Detaljer

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN... 2 2. DEFINISJON OG INDIKATORER... 3 2.1 DEFINISJON AV STFKS EGENVIRKSOMHET...

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2009 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013 MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013 RAPPORT JUNI 2013 glava.no Innhold 1. Virksomheten... 2 2. Bedriftspolitikk... 4 3. Vesentlige miljøaspekter... 5 4. Miljøstyringssystemet... 5 5. Utslipp... 6 6. Avfall...

Detaljer

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014 MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014 RAPPORT JU glava.no Innhold 1. Virksomheten... 2 2. Bedriftspolitikk... 4 3. Vesentlige miljøaspekter... 5 4. Miljøstyringssystemet... 5 5. Utslipp... 6 6. Avfall... 7 7. Farlig

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012 Difi mai 2012 Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat Innholdsfortegnelse Rapport fra pilotprosjektet... 1 1 Sammendrag... 4 2 Pilotprosjektets mål... 5 3 Beskrivelse av prosjektets gjennomføring...

Detaljer

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL

GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL GREEN KEY SØKERVEILEDNING FOR HOTELL Innhold 1. Om veilederen... 2 Kontaktinformasjon... 2 Om Stiftelsen FEE Norway:... 2 2. Hva er Green Key?... 3 3. Søknadsprosessen... 3 Om kriteriene:... 3 Om prosessen...

Detaljer

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic

2012/2013. Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2012/2013 Å skape noe med omtanke Miljøredegjørelse for Stibo Graphic 2 leder Som en av Europas ledende produsenter av magasiner, reklametrykksaker og kataloger har Stibo Graphic skarpt fokus på miljøbelastningen

Detaljer

rapport om miljø og samfunnsansvar

rapport om miljø og samfunnsansvar rapport om miljø og samfunnsansvar 2007 lønnsomt å ta miljøansvar GRØSET tok et bevisst valg for 15 år siden. Vi konstaterte at vi er en del av noe større og skapte vår visjon om å bli Norges mest miljøvennlige

Detaljer

Kommunal energi- og klimaplan

Kommunal energi- og klimaplan Kommunal energi- og klimaplan Berg Kommune Handlingsplan... 3 Innledning... 4 Overordna mål og sammenhengen med kommunens planlegging for øvrig... 4 1. Varmeproduksjon... 5 1.1.1. Skaland... 5 1.1.2. Senjahopen...

Detaljer

Klimagassregnskap Arendal kommune 2009

Klimagassregnskap Arendal kommune 2009 Klimagassregnskap Arendal kommune 2009 Bakgrunn. Basert på et prøveregnskap for 2007 vedtok bystyret i 2008 å lage klimaregnskap for kommunens egen drift fra og med 2008 og framover. Å lage klimaregnskap

Detaljer

Miljørapport 2000 for konsernet AS Oslo Sporveier

Miljørapport 2000 for konsernet AS Oslo Sporveier Vestlandsforsking Boks 163, 6851 Sogndal Tlf. 57 67 61 50 Internett: www.vestforsk.no VF-notat 6/01 Miljørapport 2000 for konsernet AS Oslo Sporveier Dokumentasjonsrapport Av Otto Andersen, Eivind Brendehaug

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Miljøstatus og Miljøregnskap for Statens Hus (I)Moss

Miljøstatus og Miljøregnskap for Statens Hus (I)Moss Miljøregnskap for forvaltning, drift og vedlikehold av bygg Miljøstatus og Miljøregnskap for Statens Hus (I)Moss Elin Økstad Carl Henrik Borchsenius Kai Hermansen Fredrikstad, september 1999 OR 15/99 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Miljøregnskap for forvaltning, drift og vedlikehold av næringsbygg

Miljøregnskap for forvaltning, drift og vedlikehold av næringsbygg Sluttrapport fra Miljøregnskap for forvaltning, drift og vedlikehold av næringsbygg Versjon 1 Denne rapporten er utarbeidet av Elin Økstad og Lars von Krogh i samarbeid med prosjektgruppen Desember 2000

Detaljer

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ

Bærekraftsrapport 2014 MILJØ MILJØ 07 38 Felles ansvar for miljøet Klimautfordringene er vårt felles ansvar. Orkla skal bidra til å møte utfordringene ved å redusere eget energiforbruk og begrense klimagassutslippene i alle ledd av verdikjeden.

Detaljer

Energi & klimaregnskap 2013

Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport 2012 2013 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon:

Detaljer

Mangfold Samfunn Miljø

Mangfold Samfunn Miljø Mangfold Samfunn Miljø Etikk 1 Informasjon om rapporten Staples Norway arbeider målrettet med miljøog samfunnsansvar, og ønsker gjennom denne rapporten og gi en oversikt over det arbeid som er gjort gjennom

Detaljer

FULLDISTRIBUSJON. Energi- og klimaplan 2010-2020. Hitra kommune

FULLDISTRIBUSJON. Energi- og klimaplan 2010-2020. Hitra kommune FULLDISTRIBUSJON Energi- og klimaplan 2010-2020 Innhold Side Forord... 4 Hva er en energi- og klimaplan... 6 Energibruk i... 8 Energiressurser i... 12 Befolkningsutvikling, sysselsetting og pendlere...

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet 2008-2010

Helse, miljø og sikkerhet 2008-2010 else, miljø og sikkerhet 008-00 Innhold Sertifikater Leder S. Sertifikater Arne alonæs Administrerende direktør YIT Building Systems AS S. Leder S. 4 S på alvor S. 5 S-prisen S. 6 Arbeidsulykker S. 7 YIT

Detaljer

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14.

Innhold. Forord 3. Kort om selskapet 4. Styringssystemer 5. Energi 6. Luft 9. Jord og terrestriske undersøkelser 11. Flystøy 14. 2001 M I L J Ø Å R S R A P P O R T Innhold Forord 3 Kort om selskapet 4 Styringssystemer 5 Energi 6 Luft 9 Jord og terrestriske undersøkelser 11 Flystøy 14 Vann og grunn 17 Avfall 20 OSL som arbeidsplass

Detaljer

energi og klima 2010-2020

energi og klima 2010-2020 Alstahaug kommune Kommunedelplan for energi og klima 2010-2020 Ren luft, rent vann! Liv og mangfold på sjø og land! Vedtatt av Alstahaug kommunestyre i møte 29.09.2010, sak 38/10 Endringsprotokoll: Endret

Detaljer