Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo"

Transkript

1 Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert.

2 Generelt År Omsetning Antall årsverk ,00 Millioner kr ,00 Millioner kr ,00 Millioner kr ,00 Millioner kr 533 NB! Omsetning ble registrert inkludert mva. t.o.m rapporten KLP rapporterer ikke omsetning. Totalresultat er 653 millioner. Tallet for antall ansatte er totalen for KLP i Oslo (634) minus 1/2 av de ansatte i KLP Banken (25)(fordi de sitter i Oslo) og minus KLP Eiendom i Oslo (71). Arbeidsmiljø År Sykefravær 4,7 % 4,1 % 4,1 % 4,6 % 50 Sykefravær 40 Prosent Innkjøp NB! Kategorien Produkter ble delt i to fra 2010-rapporten Antall miljøvennlige: År Produkter Produkter for videresalg Egen drift - miljømerket Egen drift - økologisk Leverandører Andel grønne anskaffelser 7 6 % 9 10 % 16 8 % % Total mengde forbrukt papir er utregnet fra innkjøpte konvolutter (5292 KG) og kopipapir A3/A4 (14202 KG)delt på ansatte i oslo * antall ansatte som tilhører miljøfyrtårnsertifiseringen. 2

3 Papirforbruk: Totale mengder innkjøpt papir: 2008 kg 2009 kg kg kg Papirforbruk fordelt på antall årsverk 30,75 kg Avfall År Sum Sortert (kg) Sum Usortert (kg) Total mengde avfall (kg) Kildesorteringsgrad Kilo papir pr årsverk Omsetning pr kg restavfall % 36,30 Kg kr/kg % 36,30 Kg kr/kg % 27,81 Kg kr/kg % 43,89 Kg kr/kg Sorteringsgrad (materialgjenvunnet) Totale mengder avfall + usortert Sorteringsgrad Blå linje = totale mengder avfall (i kg) Oransje linje = sum usortert avfall (i kg) Grunnet feil i rapportering fra leverandør foreligger ikke vekting på plastemballasje. Ved innflytting og innkjøring av nytt bygg er det stor usikkerhet knyttet til tallene. Det er også vanskelig å sammenligne med 2010 hvor vi flyttet: store mengder avfall, men alt ble kildesortert av eget firma. 3

4 Energi År Totalt Energiforbruk Areal (m2) Spesifikt energiforbruk Forbruk pr årsverk kwh 277 kwh/m ,2 kwh kwh 486 kwh/m ,0 kwh kwh 298 kwh/m ,8 kwh kwh 151 kwh/m ,8 kwh 500 Spesifikt energiforbruk records Energimerke på bygget: C Energibruken har gått ned i 2011 kontra 2010 som følge av at vi har flyttet til nytt og mer energivennlig bygg. I tillegg så kan det lave energibruket sammenlignet med 2010, skyldes noe at 2011 var et varmere år en Utregningen er basert på totalt forbruk i KLP Oslo/antall ansatte i Oslo*antall ansatte under miljøfyrtårnsertifiseringen. 4

5 Transport År Antall flytimer Totalforbruk drivstoff Drivstofftype Antall kjøretøy Totalt antall kilometer Antall video-/ webmøter Bensin Diesel Bensin Diesel Bensin Diesel Diesel Bensin tallene er basert på kjøregodtgjørelse. Totalt innrapportert co2 utslipp fra reiser samt kjøregodtgjørelse er delt på totalt antall ansatte 780 * antall ansatte i KLP Oslo som miljøfyrtårnsertifiseringen omhandler. 140K Totalforbruk drivstoff 120K 100K 80K 60K 40K 20K 0K 5

6 Klimaregnskap Elektrisitet 911 MWh x 211,00 kg CO2 / MWh 192,25 tonn Gass 0 Nm3 x 2,32 kg CO2 / Nm3 tonn Olje 0 liter x 2,76 kg CO2/ liter tonn Fjernvarme 1908 MWh x 0,176 kg CO2/ kwh 335,89 tonn Flyreiser antall timer x 75,60 kg CO2 /time 209,26 tonn Bensin antall liter x 2,83 kg CO2 /liter 260,89 tonn Diesel antall liter x 3,10 kg CO2 /liter 91,70 tonn Totalt CO2 utslipp 1 089,99 tonn Elektrisitet 2228 MWh x 211,00 kg CO2 / MWh 470,01 tonn Fjernvarme 2728 MWh x 0,176 kg CO2/ kwh 480,10 tonn Flyreiser antall timer x 75,60 kg CO2 /time 241,01 tonn Bensin antall liter x 2,83 kg CO2 /liter 58,72 tonn Diesel antall liter x 3,10 kg CO2 /liter 75,67 tonn Totalt CO2 utslipp 1 325,51 tonn Elektrisitet 2586 MWh x 211,00 kg CO2 / MWh 545,57 tonn Gass 0 Nm3 x 2,32 kg CO2 / Nm3 tonn Olje 0 liter x 2,76 kg CO2/ liter tonn Fjernvarme 2211 MWh x 0,176 kg CO2/ kwh 389,07 tonn Flyreiser antall timer x 75,60 kg CO2 /time ,00 tonn Bensin antall liter x 2,83 kg CO2 /liter 31,05 tonn Diesel antall liter x 3,10 kg CO2 /liter 39,61 tonn Totalt CO2 utslipp ,29 tonn Elektrisitet 2207 MWh x 211,00 kg CO2 / MWh 465,77 tonn Gass 0 Nm3 x 2,32 kg CO2 / Nm3 tonn Olje 0 liter x 2,76 kg CO2/ liter tonn Fjernvarme 726 MWh x 0,176 kg CO2/ kwh 127,79 tonn Flyreiser antall timer x 75,60 kg CO2 /time ,00 tonn Diesel antall liter x 3,10 kg CO2 /liter 38,46 tonn Bensin antall liter x 2,83 kg CO2 /liter 35,17 tonn Totalt CO2 utslipp ,19 tonn 6

7 320K Totalt CO2 utslipp per år 280K 240K Tonn CO2 200K 160K 120K 80K 40K 0K År NB: Dette klimaregnskapet er basert på Klimaløftets kalkulator for virksomheter. Regnskapet omfatter kun direkte utslipp fra energiforbruk og transport. Andre utslippskilder (direkte og indirekte) vil komme i tillegg Fra 2011 er en del av omregningsfaktorene endret i tråd med endringer i Klimaløftets klimakalkulator. Dette kan medføre at tall fra 2011 og fremover ikke er direkte sammenlignbare med tallene fra før

8 Gjennomførte tiltak 2011 Arbeidsmiljø Innkjøp Avfall Energi Transport Måling av arbeidsmiljøet og tiltak i forhold til opfølging av resultatene er gjennomført. Humankapitalindeksen (HKI) er primært et lederutviklingsverktøy for å styrke operativt lederskap og for å oppnå bedre resultater gjennom engasjerte ledere og medarbeidere, i tillegg til å være et måleverktøy. Vi gjennomfører også en operasjonell verdimåling i organisasjonen gjennom verktøyet verdikapitalindeks (VKI). Her ser man på våre verdier: åpen, tydelig, engasjert og ansvarlig. Formålet med disse målingene er å stimulere til dialog i de enkelte avdelinger, og til tiltak for å videreutvikle vår organisasjon. HMS elementer er tatt inn i lederopplæring. Alle administrerende og representatner i SAMU har gjenomført obligatorisk HMS kurs. Videre utvikling av leverandørkrav. Etablering av prosess for oppfølging av leverandører som bryter med våre krav til miljø og etikk. Miljøopplæringsprogram for alle ansatte som har en egen modul med avfallssortering. Utskifting av en del lyspærer til led. Innkjøring av bygget med justering av luft, kjøling og varme. Innkjøp av el-bil og promotering av bruk av denne. Oppgradering av videokonferanse utstyr i Bergen og Trondheim som er de stedene KLP Oslo reiser mest til. Utslipp Annet Handlingsplan 2012 Arbeidsmiljø Mål, sykefravær: 4,0% Gjennomføre måling av VKI og HKI med tiltak og oppfølging av resultatene. HMS opplæring for ledere og representanter i SAMU. Innkjøp Øke antallet miljømerkede og økologiske produkter. vanskelig å tallfeste siden tallmaterialet er usikkert pt. Avfall Mål, kildesortering: 60,0% Mål, restavfall: kg Forbedre kvaliteten på rapporterte verdier og bedre kontrollen med hva KLP har av avfall. Energi Mål, kwh pr kvadratmeter: 170 kwh Fortsette justerinenge og innkjøring av nytt bygg. Innføre tiltak for å redusere stømforbruket ved bruk av monitorer og skjermer på møterom og fellesarealer. Transport Innkjøp av flexikort til bruk i arbeidstiden i Oslo. Utslipp Annet se klimamål og mål om å redusere co2 utslipp på klp.no/samfunnsasnvar/miljø/klima 8

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN... 2 2. DEFINISJON OG INDIKATORER... 3 2.1 DEFINISJON AV STFKS EGENVIRKSOMHET...

Detaljer

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2009 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

Energi & klimaregnskap 2013

Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012

Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat. Difi mai 2012 Difi mai 2012 Rapport fra pilotprosjektet Klimanøytral stat Innholdsfortegnelse Rapport fra pilotprosjektet... 1 1 Sammendrag... 4 2 Pilotprosjektets mål... 5 3 Beskrivelse av prosjektets gjennomføring...

Detaljer

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014 MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2014 RAPPORT JU glava.no Innhold 1. Virksomheten... 2 2. Bedriftspolitikk... 4 3. Vesentlige miljøaspekter... 5 4. Miljøstyringssystemet... 5 5. Utslipp... 6 6. Avfall... 7 7. Farlig

Detaljer

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158

Årsberetning 2014. Multiconsult AS 19.03.2015. Organisasjonsnummer 910 253 158 Årsberetning 2014 Multiconsult AS 19.03.2015 Organisasjonsnummer 910 253 158 Innhold Viktige hendelser i 2014... 3 Generelt om virksomheten... 3 Redegjørelse for konsernets årsregnskap... 5 Segmenter...

Detaljer

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020.

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020. 1 av 6 Eiendomsforvaltningen GSK / LBU NTNUs Miljøambisjon Miljømål Målene bygger på føringer fra NTNUs strategi 2011 2020, og er utviklet i samarbeid med driftsavdelingen, eiendomsavdelingen, innkjøpsseksjonen

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013

MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013 MILJØ- OG KLIMARAPPORT 2013 RAPPORT JUNI 2013 glava.no Innhold 1. Virksomheten... 2 2. Bedriftspolitikk... 4 3. Vesentlige miljøaspekter... 5 4. Miljøstyringssystemet... 5 5. Utslipp... 6 6. Avfall...

Detaljer

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T

NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU N O T A T NTNU S-sak 31/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 04.05.2007 HMS/ABH/KGU Til: Styret Fra: Rektor Om: HMS Årsrapport 2006 N O T A T Tilråding: Styret tar HMS årsrapport for 2006 til etterretning

Detaljer

3 Tiltak og handlingsprogram

3 Tiltak og handlingsprogram Side:25 av 69 3 Tiltak og handlingsprogram Oppbygging av tiltak og handlingsprogram Temainndelingen er gjort i tråd med inndelingen i offisiell norsk statistikk for utslipp av klimagasser. Dette innebærer

Detaljer

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015

Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Stokke Kommune KLIMA- OG ENERGIPLAN 2010-2015 Hoveddel/tiltaksdel Vedtatt i kommunestyret 20.sept. 2010 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan... 4 3 Gjennomføring...

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar 2003-2004 Nøkkeltall Antall ansatte 1 361 Kundefond livsforsikring 102,4 mrd Øvrig midler

Detaljer

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen

SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013. Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 Olav Thon Gruppen Bærekraftig verdiskapning side 3 Om denne rapporten side 4 Dette er Olav Thon Gruppen side 6 Helse, Miljø og

Detaljer

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid?

Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Hvordan kan en drikk bidra til en mer bærekraftig fremtid? Miljø- og samfunnsrapport 2011 2012 Innholdsfortegnelse Introduksjon 4 Virksomheten vår 5 Strategi og styring 6 Vår verdikjede 7 Våre produkter

Detaljer

Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen

Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen Forprosjekt Ressurs og Miljø AS Februar 2012 Innhold Etablering av Energi Oppfølging System Longyearbyen...1 Innhold...2 Innledning...3 Bakgrunn...3

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

KLP OG SAMFUNNET RAPPORT 2006. Innhold. For dagene som kommer

KLP OG SAMFUNNET RAPPORT 2006. Innhold. For dagene som kommer KLP OG SAMFUNNET RAPPORT 2006 For dagene som kommer INNHOLD STYRELEDERS INNLEDNING 5 UTGANGSPUNKTET FOR DAGLIGE HANDLINGER 6 HANDLINGPLAN 2007 8 RAPPORT 2006 10 - Økonomi 12 - Samfunn 16 - Miljø 20 UTVALGE

Detaljer

rapport om miljø og samfunnsansvar

rapport om miljø og samfunnsansvar rapport om miljø og samfunnsansvar 2007 lønnsomt å ta miljøansvar GRØSET tok et bevisst valg for 15 år siden. Vi konstaterte at vi er en del av noe større og skapte vår visjon om å bli Norges mest miljøvennlige

Detaljer

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET

Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Kom i gang MED KLIMAARBEIDET Denne lille oppskriften skal være en praktisk guide til hvordan virksomheten din kan få oversikt over sine utslipp og utarbeide handlingsplaner for å redusere utslippene. Oppskriften

Detaljer

Klima og energiplan 2009 2013

Klima og energiplan 2009 2013 Klima og energiplan 2009 2013 Vedtatt av Lenvik kommunestyre 29.10.09 (sak 80/09) Forside: Maleri av Svein-Arild Berntsen. Innkjøpt av Lenvik kommune. Innhold Generell del Innledning Krav til planen Rullering

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Energiutredning Lier Kommune 2013

Energiutredning Lier Kommune 2013 Energiutredning Lier Kommune 2013 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN OG FORUTSETNINGER... 5 2.1 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN... 5 2.2 FORUTSETNINGER FOR UTREDNINGSARBEIDET... 5 2.3 KORT OM KOMMUNEN...

Detaljer

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER

KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER 1. Innledning KLIMA OG ENERGI I MODUM 2012-2016 MÅL OG STRATEGIER Utgangspunktet for planarbeidet er at Norge gjennom Kyoto-protokollen, med utgangspunkt i utslippsberegninger for året 1990, har forpliktet

Detaljer

Miljørapport 2011. Rolig, vi hjelper deg.

Miljørapport 2011. Rolig, vi hjelper deg. Miljørapport 2011 Rolig, vi hjelper deg. hilsen fra administrerende direktør Fremtiden vår den viktigste saken av alle Som Nordens ledende forsikringsselskap, er vår miljøinnsats en selvsagt del av forretningsstrategien

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

Tips om miljøsertifisering

Tips om miljøsertifisering Tips om miljøsertifisering Det finnes flere typer miljøsertifisering. Den vanligste er miljøfyrtårn, som vi vil bruke mest plass på i dette dokumentet. Vi oppfordrer alle avdelinger i NTL Sentralforvaltningen

Detaljer