Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport - Byggmester Bjarne AS"

Transkript

1 Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert.

2 Generelt År Omsetning Antall årsverk , Millioner kr ,2 Millioner kr. 56 NB! Omsetning ble registrert inkludert mva. t.o.m. 29-rapporten Kommentarer: BB hadde i 213 en omsetning på 135,2 millioner. Sammenlignet med 212 har BB hatt en økning i omsetningen på 4 %. I løpet av 213 har antallet ansatte økt fra 53 til 59. Arbeidsmiljø År Sykefravær 212 5, 213 3,6 % % 5 Sykefravær 4 Prosent Kommentarer: Sammenlignet med året 212 har det vært en nedgang i sykefraværet med 1,4 % i 213. Nedgangen i sykefraværet skyldes en reduksjon i langtidsfraværet. Av det totale sykefraværet utgjorde korttidsfraværet kun,7 %. Innkjøp NB! Kategorien Produkter ble delt i to fra 21-rapporten Antall miljøvennlige: Produkter for Egen drift - Egen drift - År Produkter videresalg miljømerket økologisk Leverandører Andel grønne anskaffelser Kommentarer: BB hadde i 213 avtale med ca. 2 sentrale leverandører. Av disse hadde 14 leverandører en miljøsertifisering. BB har økt antallet miljømerkede produkter til egen drift fra 1 til 2 produkter i 213, derav to av produktene er økologiske (kaffe og te). Den største økningen i andelen miljømerkede produkter finner vi innenfor produktkategorien byggevarer, med en økning på totalt 5 produkter. Mengden forbruk papir er kopipapir (A4 og A3) og konvolutter. Mengden papir ble redusert med 5 kg i 213, selv om vi har hatt en økning i antall ansatte og årsverk. Dette skyldes hovedsaklig at felles skriveren på kontoret har fått dobbeltsidig utskrift som standard. 2

3 Papirforbruk: År Totale mengder innkjøpt papir: kg kg Papirforbruk fordelt på antall årsverk 3,36 kg Avfall År Sum Sortert (kg) Sum Usortert (kg) Total mengde avfall (kg) Kildesorteringsgrad Kilo restavfall pr årsverk Omsetning pr kg restavfall % 1 123,58 Kg 242 kr/kg Sum rene masser (ikke medregnet i sorteringsgrad og totalt avfallstall): kg % 5 623,5 Kg 429 kr/kg Sum rene masser (ikke medregnet i sorteringsgrad og totalt avfallstall): kg Sorteringsgrad (materialgjenvunnet) Totale mengder avfall + usortert Sorteringsgrad Kg avfall Blå linje = totale mengder avfall (i kg) Oransje linje = sum usortert avfall (i kg) Kommentarer: Totalt ble det levert 19 tonn avfall i 213. Prosentvise andelen kildesortert avfall var på 71 %. Dette er en økning på 2 % sammenlignet med 212. Økningen skyldes bedre sortering og med tilrettelegging av flere avfallstyper i prosjekter og ved lageret. 3

4 Energi År Total energibruk Areal (m2) Spesifikk energibruk Energibruk pr årsverk kwh kwh/m2 1 63,3 kwh kwh kwh/m2 988,3 kwh 24 Spesifikk energibruk kwh pr. kvadratmeter Energimerke på bygget: D Kommentarer: BB leier kontorlokaler. Lokalene består av kontor, fellesrom, kjøkken - og spiserom samt toaletter, dusj og garderobe. I tillegg leier BB 4 kvm fullisolert lager uten tilleggsoppvarming. Energibruket i 213 var på 217 kwh pr. kvm. Dette var en liten nedgang med 1,8 % sammenlignet med året

5 Transport År Antall flytimer Antall flyreiser Totalforbruk drivstoff (liter) Drivstoff-t ype Antall kjøretøy Totalt antall km. Antall video/- webmøter 211 Diesel Bensin Diesel Bensin Bensin Diesel Kommentarer: Det ble kjøpt inn tre nye varebiler og en elbil i 213. Antall kjørte km økte med 5 %, men gjennomsnittlig forbruk av drivstoff ble redusert med 8 %. Nedgangen skyldes hovedsakelig tre forhold - innkjøp av en elbil, de nye varebilene bruker mindre drivstoff og sjåførene kjører mer økonomisk. NB! F.o.m. 212-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, i utrapporten vises kun samlet antall. Se klimakalkulatoren for å se fordelingen av flyreiser på de ulike kategoriene, og hvilke utslag dette får i CO2-utslipp. 5

6 Klimaregnskap Scope 1 Diesel 2 16 Bensin 3 78 liter liter x 2,66 kg CO2/liter 53,48 tonn x 2,32 kg CO2/liter 8,77 tonn Sum scope 1 62,25 tonn Scope 2 Elektrisitet 3 MWh x 196 kg CO2/MWh 5,8 tonn Fjernvarme 27 MWh x 176 kg CO2/MWh 4,71 tonn Sum scope 2 1,51 tonn Scope 3 Diesel 2 16 liter x,44 kg CO2/liter 8,85 tonn Bensin 3 78 liter x,51 kg CO2/liter 1,93 tonn Flyreiser Norden 3 reiser x 158 kg CO2/reise,47 tonn Sum scope 3 11,25 tonn Scope 1 Bensin Diesel liter liter Totalt CO2 utslipp 84,1 tonn x 2,32 kg CO2/liter 7,96 tonn x 2,66 kg CO2/liter 49,32 tonn Sum scope 1 57,29 tonn Scope 2 Elektrisitet 29 MWh x 196 kg CO2/MWh 5,72 tonn Fjernvarme 26 MWh x 176 kg CO2/MWh 4,6 tonn Sum scope 2 1,32 tonn Scope 3 Bensin liter x,51 kg CO2/liter 1,75 tonn Diesel liter x,44 kg CO2/liter 8,16 tonn Flyreiser Norden 4 reiser x 158 kg CO2/reise,63 tonn Sum scope 3 1,54 tonn Totalt CO2 utslipp 78,15 tonn 6

7 1 Totalt CO2 utslipp per år 8 Tonn CO NB: MFT baserer klimakalkulatoren på klassifiseringen til Greenhouse Gas Protocol (GHG). Merk at bare en liten fraksjon av de indirekte utslippene (scope 3) er inkludert. For de fleste virksomheter er dette den største bidragsyteren til klimafotavtrykket. Se MRS veileder for mer informasjon. 7

8 Gjennomførte tiltak 213 Arbeidsmiljø Innkjøp Avfall Energi Transport Utslipp til luft og vann Annet Medarbeidersamtaler inkludert oppfølgingsamtaler er gjennomført med alle ansatte. Det har blitt utarbeidet flere risikoanalyser. Vernerunder gjennomføres på byggeplassen, kontoret og lageret. Det er laget et stoffkartotek med sikkerhetsdatablader over alle faste kjemikalier som ligger i servicebilene. Innkjøp av andelen faste produkter med miljømerke har økt med 1 %. På lageret og kontoret er det blitt tilrettelagt for kildesortering av flere nye avfallstyper. I dag så kildesorteres det i følgende avfallstyper:-papp, papir, plastfolie, gips, trevirke, impregnert trevirke, metall, EE-avfall, farlig avfall og glass- og metallemballasje. Avfallet fra mindre prosjekter tas med til lageret og kildesorteres på stedet. I større prosjekter utarbeides egne avfallsplaner. Prosjektlederne er ansvarlig for å følge opp avfallshåndteringen på byggeplassen iht. gjeldende godkjente avfallsplaner. Avfallshåndteringen på byggeplassen er et fast punkt på alle byggemøter. Felles skriveren på kontoret har dobbeltsidig utskrift som standard. Materialer returneres til leverandørene når det er bestilt for mye. Vi har returordning på brukte tonerkassetter til leverandøren. Ansatte på kontoret bruker matboks. Tilbud og andre dokumenter sendes fortrinnsvis ut på e-post. Alle lyspærene er blitt skiftet ut med sparepærer eller LED. Ventilasjonsanlegget har fått tidsur, og anlegget er kun i drift mellom kl BB jobber aktivt for å veilede kundene til å velge byggeløsninger som gir et lavt energibruk per kvm. Økokjøringskurs er gjennomført for alle sjåførene. BB har gått til innkjøp av tre nye varebiler - som har et gjennomsnittlig lavere drivstofforbruk en bilparken forøvrig. Det er installert elektronisk kjørebøker i alle kjøretøyene. Det legges opp til mest mulig samkjøring. Ansatte som velger å reise kollektivt til og fra jobb - får dekket reisekostnadene sine med inntil 5 % fra BB. Byggevarer bestilles og transporteres direkte til byggeplassene. BB hadde fire flyreiser i Norge i 213 og som skyldtes at fire ansatte var på kurs. I 214 forventer BB at det ikke blir kjøpt noen flyreiser. Det er gjennomført førstehjelpskurs for alle ansatte i regi av bedriftshelsetjenesten. Handlingsplan 214 Arbeidsmiljø Mål, sykefravær: 4, % Det skal gjennomføres medarbeidersamtaler, vernerunder og risikoanalyser. Bedrifthelsetjenesten skal gjennomføre kursing i "løfteteknikk". Det skal lages et eget opplæring - og introduksjonsprogram for alle nyansatte. Innkjøp Mål, miljømerkede produkter eget bruk: 22 Mål, miljømerkede produkter for videresalg: Mål: miljøsertifiserte leverandører: 16 BB har et mål om å øke andelen miljøsertifiserte sentrale leverandører fra 14 til 16. BB stiller miljøkrav til underleverandørene. To av underleverandørene til BB skal bli et Miljøfyrtårn i løpet av dette er også blitt kontraktfestet mellom leverandørene og BB. I løpet av 214 skal all kontorrekvisita være miljømerket. Avfall Mål, kildesortering: 73 % Mål, restavfall: 36 kg 8

9 BB har et mål om at alle større prosjekter skal ha en kildesorteringsgrad på over 7 %. På kjøkkenet og på kontoret skal det tilrettelegges for kildesortering av matavfall. Avfallshåndteringskurs skal gjennomføres for alle ansatte i regi av gjenvinningsselskapet. Energi Mål, spesifikk energibruk: 21, kwh pr. kvadratmeter Kontordelen skal få nye vinduer i løpet av høsten. Som følge av det har BB et mål om at energibruket skal reduseres med 3 % i 214 og ytterligere 5 % i 215. Transport Utslipp til luft og vann Mål, total mengde drivstoff: liter BB skal gå til innkjøp av en El-bil som primært skal benyttes av prosjektlederne. I forbindelse med økokjøringskurset fikk alle sjåførene oppgave i å sette seg egne reduksjonsmål på drivstofforbruk, målt i forbruk per mil. På bakgrunn av sjåførenes egne mål har BB et samlet mål om å redusere drivstofforbruket med 7 % i 214. Mål, tonn CO2: 73, tonn CO2-ekvivalenter BB har et samlet mål på å redusere klimautslippet med 6 % i 214. Dette tilsvarer en reduksjon i energiforbruket og drivstofforbruket med hhv. 3 % og 7 %. Annet 9

Miljørapport - Voksenåsen AS

Miljørapport - Voksenåsen AS - Voksenåsen AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall gjestedøgn 2005 36,18 Millioner kr. 2006 34,78

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Sagene samfunnshus Miljørapport 21 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12

Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen Lang tittel TA- 2885/12 Miljøledelsessystemet årsrapport 2011 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 linjer, velg stilen "Lang tittel" TA- 2885/12 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet

Detaljer

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE

MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE MILJØRAPPORT MED HANDLINGSPLAN FOR ATLANTEN VIDEREGÅENDE SKOLE Dato: 28.06.2010 Prosjektinformasjon Tittel: Oppdragsgiver: Oppdragstaker: Kontaktperson/ Miljøfyrtårnkonsulent: Miljørapport med handlingsplan

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011

Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 2754/ 2011 Miljøledelsessystemet årsrapport 2010 Merk og skriv tittel -- For tittel over 2 TA 2754/ 2011 1. Historikk Klima- og forurensningsdirektoratet (tidligere SFT) deltok i demonstrasjonsprosjektet Grønn stat

Detaljer

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport

MH Kompetansetjeneste www.kompetansetjeneste.no mh@kompetansetjeneste.no Dato: Miljøfyrtårnsertifisering. Miljøanalyse / konsulentrapport . Nøkkelinformasjon om virksomheten: Virksomhetsnavn Stokke Rådhus (SR) Antall årsverk 75 Organisasjonstype Kommunal E-Post Postadresse postmottak@stokke.kommune.no Postb.24, 36 STOKKE Besøksadresse Nygaardsallè,

Detaljer

Krav til alle bransjer

Krav til alle bransjer 0 Krav til alle bransjer Målgruppe: Alle virksomheter som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn må tilfredsstille dette kravet. I tillegg skal minst ett bransjespesifikt krav benyttes. Krav merket med HK

Detaljer

Miljørapport JCDecaux Norge AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2014. Klimaregnskap 2014

Miljørapport JCDecaux Norge AS. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2014. Klimaregnskap 2014 Miljørapport JCDecaux Norge AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2014 Klimaregnskap 2014 Handlingsplan for 2015 Generelt År Omsetning 2010 MNOK 278 2011 MNOK 316 2012 MNOK 373 2013 MNOK

Detaljer

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet

Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet M-314 2015 RAPPORT Årsrapport 2014 Miljøledelse i Miljødirektoratet KOLOFON Utførende institusjon Miljødirektoratet Oppdragstakers prosjektansvarlig [Oppdragstakers prosjektansvarlig] Kontaktperson i miljødirektoratet

Detaljer

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt.

MILJØSERTIFISERING. Fyll inn kun i hvite felt. MILJØSERTIFISERING Fyll inn kun i hvite felt. Miljøsertifisering 212 213 tjenestesteder sertifisert 58 55 gjenstående tjenestesteder å sertifisere 12 13 tjenestesteder som p.t. ikke kan sertifiseres pga

Detaljer

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent?

Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? Magne Hvilen MH Kompetansetjeneste Bransjekravene Miljøfyrtårn Noe å tenke på! Hva kjennetegner en god Miljøfyrtårnkonsulent? 1 Profil MFT! En Miljøfyrtårnkonsulent må: ha evne til å engasjere bedriften

Detaljer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer

Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Klimaregnskap 2014 Aust-Agder fylke 2014 114 767 innbyggere 15 kommuner 9 157 kvadratkilometer Side 1 av 20 Aust-Agder fylkeskommune 2014 997,4 årsverk Brutto driftsutgifter 1657 millioner kr Aust-Agder

Detaljer

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014

Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 Rapport: Klimaregnskap og miljørapport 2013 for STFKs egen virksomhet Sak til Fylkesting, oktober 2014 SAMMENDRAG... 1 1. BAKGRUNN... 2 2. DEFINISJON OG INDIKATORER... 3 2.1 DEFINISJON AV STFKS EGENVIRKSOMHET...

Detaljer

Miljørapport JCDecaux Norge AS

Miljørapport JCDecaux Norge AS Leskur i Rogaland utstyrt med solceller Miljørapport JCDecaux Norge AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Klimaregnskap 2013 Handlingsplan for 2014 Generelt År Omsetning 2009 MNOK

Detaljer

KORT OM SIO OG MILJØ 2012

KORT OM SIO OG MILJØ 2012 1 INNHOLD Innhold... 2 Kort om SiO og miljø 2012... 3 Energi... 4 Studentboligene... 4 SiO for øvrig... 6 Avfall... 7 Husholdningsavfall... 7 Næringsavfall... 7 Drifts- og byggavfall... 8 Innkjøp... 9

Detaljer

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007

Rapportering av miljøindikatorer i SFT 2007 Rapportering av miljøindikatorer i SFT TA-2388/28 Innhold 1. Historikk side 3 2. Sammendrag og miljøprioriteringer 28 side 3 3. Rapport for perioden 1998- side 4 4. Bygg og energi side 4 5. Innkjøp side

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2009 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 Innhold: 1 Innledning... 2 2 NTNUs sentralt organiserte HMS-arbeid... 2 2.1 Arbeidsmiljøutvalget... 2 2.2 HMS-systemet... 3 2.3 Kurs og undervisning... 3 2.4 Rosenborgsaken...

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Kaffehuset Friele. Energi & klimaregnskap 2013

Kaffehuset Friele. Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer

Energi & klimaregnskap 2013

Energi & klimaregnskap 2013 Hensikten med denne rapporten er å vise oversikten over organisasjonens klimagassutslipp (GHG-utslipp), som en integrert del av en overordnet klimastrategi. Et klimaregnskap er et viktig verktøy i arbeidet

Detaljer