Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen"

Transkript

1 Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008

2

3 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke lenger konsesjon til å brenne alt avfallet lokalt Satsing på kildesortering og resirkulering 1999 vedtak om at Haukeland sykehus skulle miljøsertifiseres 2000 ansatt miljøleder 2003 Drift/teknisk divisjon ble sertifisert etter ISO standarden 2007 resertifisering av drift/teknisk divisjon 2008 flere divisjoner ønsker miljøsertifisering

4 Miljøstyringsgruppen Forankring i ledelsen Implementering av miljøledelses systemet Prioriterer miljøprosjekter Sender saker videre til FAMU og til foretaksledelsen

5 Miljøfaggruppen Fagfolk innenfor ulike sider ved miljøarbeidet Vurderer forslag til nye miljøprosjekter Gjennomfører miljøprosjekter Saker til miljøstyringsgruppen

6 Seksjon ytre miljø Drifter miljøledelsessystemene ISO14001 og Grønn stat Miljørevisjoner Miljørapport Gjennomførere miljøprosjekter Holder organisasjonen orientert om myndighetskrav knyttet til ytre miljø Saksbehandler større miljøavvik Opplæring og miljøseminarer

7 Miljøkoordinatorer Informere og motivere sin avdeling til å følge opp miljøpolitikken i Helse Bergen Lokale miljømål Delta på interne miljørevisjoner Følge opp at rutiner som omhandler miljø blir fulgt Gjennomføre e. læringskurs i ytre miljø og delta på årlige miljøseminarer

8 Avdelingsleder Ansvarsområdet skal ha en miljøkoordinator Miljøkoordinator benyttes som ressursperson i miljøspørsmål Miljøkoordinator får nødvendig tid til å følge opp miljøarbeidet i arbeidstiden

9 Kunnskap om påvirkning på ytre miljø Kunnskap viktig for å få medarbeidere til å følge opp miljøpolitikk og miljømål e. læringskurs i ytre miljø et tilbud til alle ansatte Kurset er obligatorisk for miljøkoordinatorer og verneombud Ytre miljø inngår i HMS kurs for verneombud og for ledere Årlige seminarer innen aktuelle miljø tema

10 Miljøledelse i Helse Bergen Linda Karen Eide miljøleder i Helse Bergen 29.august 2008

11 Miljøledelse i Helse Bergen Kartlegging av miljøpåvirkning Miljøpolitikk Overordnet miljømål og handlingsplan Lokale miljømål Driftsrutiner Beredskapsplan Måling av måloppnåelse Opplæring Gjennomgang av ledelsen

12

13 Miljøpolitikk Helse Bergen skal være i fremste rekke innenfor miljøvennlig drift av sykehus og institusjoner. Dette vil vi oppnå ved å: Stadig forbedre vårt miljøstyringssystem Sette miljømål og lage handlingsprogram som støtter opp om organisasjonens miljøpolitikk og strategiske ambisjoner Aktivt motivere alle våre medarbeidere til å utføre sine oppgaver på en miljøvennlig og ansvarlig måte

14 Arbeide aktivt innenfor de prioriterte områdene i Grønn Stat : innkjøp, transport, avfall og energi Alle nye prosjekter skal vurderes i forhold til ytre og indre miljø Gjennomføre interne revisjoner og vurderinger av hvordan Helse Bergen sin miljøpolitikk blir etterlevd, måle hvordan miljøarbeidet fungerer og rapportere regelmessig til ledelsen Sette strengere miljøkrav enn myndighetenes minimumskrav der det er teknisk og økonomisk mulig Årlig gi våre interessenter og omgivelser informasjon om vårt miljøarbeid

15 Overordnet miljømål Redusere restavfallsmengden med 5% per år sett i forhold til driften Redusere energiforbruket med 2% per år sett i forhold til driften Redusere utslipp av miljøskadelige stoffer til jord, luft og vann

16 Handlingsplan - redusere restavfallet utvide innsamling av matavfall opplæring i håndtering av farlig avfall sortere avfall på pasient rom utrede avgift på engangsutstyr Omvisning i miljøhallen Videreføre arbeidet med Grønt kontor

17 Handlingsplan - redusere energiforbruk Utskifting av lysarmaturene til mindre energikrevende Kampanjer for å slå av lys og PC Montere bevegelses detektorer der det er hensiktsmessig Montere varmepumpe Nattsenkning av ventilasjon og temperatur der det er hensiktsmessig

18 Handlingsplan - redusere utslipp av miljøskadelige stoffer Dialog med Tide angående arbeidsbusser Nytt kjemikalieregister Implementere miljøkriterier ved innkjøp Utfase medisinsk utstyr som inneholder ftalater Følge opp kjemikaliehåndtering på laboratoriene Samle inn flytende legemiddelrester Lage oversikt og redusere bruken av produkter som inneholder komponenter med risikosetningene R 50-53, Lage oversikt over og redusere bruken av stoffer på OBS listen Kartlegge bygningsmassen i forhold til miljøgifter

19 Lokale miljømål Avdelingene setter lokale miljømål Utgangspunkt i miljøpolitikken og de overordnede miljømålene Maksimum 3 mål per år Målene må være oppnåelige

20 Driftsrutiner Rutiner for håndtering og oppbevaring av kjemikalier Rutiner for miljøvennlig innkjøp Avfallsrutiner: - farlig avfall - avfall til gjenvinning - farlig avfall - risiko avfall - smittefarlig avfall

21 Beredskapsplan Risikovurdering av faktorer som kan påvirke ytre miljø Rutiner for håndtering av uhell/ulykker med påvirkning til ytre miljø

22 Måloppnåelse Årlig rapportering på måloppnåelse Miljørapporten Kvartalsvis rapportering til Helse Vest på Grønn stat indikatorene

23 Ledelsens gjennomgang hvert år Miljømål, - delmål, handlingsprogram, miljøprestasjon, samsvarsvurdering Miljøpolitikken Miljørevisjoner Gjennomført og planlagt kompetanseheving. Større miljøavvik og arbeidet med å korrigere og forebygge avvik. Kostnader, kostnadsbesparelser, ressurser ved miljøarbeidet. Viktige endringer i lovverket som omhandler ytre miljø og som er av betydning for sykehusdriften. Resultater fra samsvarsvurderingen Oppfølgingstiltak etter ledelsens tidligere gjennomgåelser

24 Grønn stat - innkjøp Setter miljøkrav ved innkjøp Utarbeider innkjøpsguide Rapporterer på antall miljømerkede produkter som kjøpes inn

25 Grønn stat - transport Arbeidsbusser fra flere bydeler Sykkelparkering, gode dusj- og garderobeforhold Sykkelaksjonen Parkeringsavgift Reisevane undersøkelse - reiser til og fra jobb og i jobbsammenheng

26 Grønn stat - energi ENØK-tiltak Kampanjer for å slå av lys og PC Bevegelsesdetektorer, nattsenkning

27 Grønn stat - avfall Miljøhallen Kildesortering Redusere engangsprodukter Kjøper inn mindre avfall

28 Aktiv oppfølging av ytre miljø med miljøledelse - lønner seg Ligge i forkant av kommende myndighetskrav på ytre miljø Positivt å være miljøvennlig både innad for medarbeidere og utad for samarbeidspartnere og omgivelser Ofte lønner det seg økonomisk å ta miljøhensyn

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat

Miljørapport. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus. Grøn stat HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2009 Grøn stat Innføring av Grønn stat er et pålegg fra Miljøverndepartementet om å innføre enkel miljøledelse i alle statlige virksomheter, også

Detaljer

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant

Helsebringende miljøarbeid - hilsen fra ledelsens representant Miljørapport 212 Miljøarbeidet i Helse Bergen Miljøsertifisert etter ISO 141 standarden høsten 213 Målet med å gi ut miljørapporten er å presentere miljøresultater og informere om satsningsområder i foretakets

Detaljer

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020.

Avfallsmengder: NTNU skal redusere avfallsmengden med 15 % i forhold til 2011-nivå og samtidig øke sorteringsprosenten til 85 % innen 2020. 1 av 6 Eiendomsforvaltningen GSK / LBU NTNUs Miljøambisjon Miljømål Målene bygger på føringer fra NTNUs strategi 2011 2020, og er utviklet i samarbeid med driftsavdelingen, eiendomsavdelingen, innkjøpsseksjonen

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet

Styresak. Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 28.08.2013 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 Emma Manin Styresak 071/13 O ISO 14001 Status for miljøarbeidet Bakgrunn: De regionale

Detaljer

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001?

Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Hvordan komme i gang med å etablere et styringssystem etter ISO 14001? Skal du etablere et styringssystem for ytre miljø, men ikke vet hvor du skal starte? Forslaget nedenfor er forslag til hvordan du

Detaljer

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering

ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering ResQ`s vei mot ISO - 14001 sertifisering BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Evy Johannessen Kand.nr. 22 Astrid Låte Kand.nr. 43 Haugesund Våren

Detaljer

Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014. Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN?

Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014. Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN? Grønt sykehus - ISO sertifisering høsten 2014 Hvordan kan ledelsen og ansatte ta samfunnsansvar og sikre en bærekraftig drift i UNN? Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Innhold 1 Tilrådning (bestilling) 2

Detaljer

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot.

Vårt hovedmål er å ha et økonomisk positivt resultat på driften. Det har vi nådd ved å fremstå med god kvalitet og mot. HÅNDBOK FOR NÆRINGSMIDDELTRYGGHET OG KVALITET 2014 Forord Hval Sjokoladefabrikk ASA er en nisjeleverandør av kvalitets sjokolade og sukkervarer til det norske marked med hoved vekt på løsvekt til plukk

Detaljer

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats

Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats miljøarbeid Inspirasjon og råd for systematisk miljøinnsats eksempel PÅ kommunal miljøledelse Finansiert av Miljøverndepartementet Veilederen er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene Nedre Eiker, Kongsberg,

Detaljer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

MILJØLEDELSE I BYKOMMUNER. En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer 1 Miljøledelse i bykommuner En studie av miljøsystemer og standarder i sykehjem og skoler i fem storbyer

Detaljer

Tips om miljøsertifisering

Tips om miljøsertifisering Tips om miljøsertifisering Det finnes flere typer miljøsertifisering. Den vanligste er miljøfyrtårn, som vi vil bruke mest plass på i dette dokumentet. Vi oppfordrer alle avdelinger i NTL Sentralforvaltningen

Detaljer

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold

God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 8 Styresak nr.: 70-10 Sakstype: Temasak Saksnr. arkiv: God virksomhetsstyring og intern kontroll i Sykehuset Østfold Sammendrag: Saken belyser utviklingen av et helhetlig

Detaljer

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser

Handlingsplan 2007-2010. Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Handlingsplan 2007-2010 Miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Forord Forord Regjeringen ønsker at forbruk og produksjon skal være mest mulig bærekraftig. Offentlig sektor må gå foran og vise

Detaljer

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet

KVALITET OG HMS. Manual for Lofotkraftkonsernet. Trygger hverdagen - investerer i framtiden. KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet KVALITET OG HMS Manual for Lofotkraftkonsernet Trygger hverdagen - investerer i framtiden 1 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet 2 KVALITET OG HMS - Manual for Lofotkraftkonsernet Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn

Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Årsrapport 2012 for Stiftelsen Miljøfyrtårn Dette er en foreløpig utgave ekskl. revisors rapport. Årsrapport 2012 er opprinnelig publisert for webvisning, og kan sees på aarsrapport.miljofyrtarn.no Årsrapport

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Vi oppfordrer alle våre ansatte til å være fysisk aktive, og delta i vår interne VIBE-trim. Sykefravær 0,0 % 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Generelt Vibe har et prosessrettet, samordnet styringssystem for helse, miljø, sikkerhet og kvalitet. Dette innebærer at bedriften er forpliktet til å oppfylle strenge krav til miljøstyring. Dette betyr

Detaljer

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012

MILJØFYRTÅRN. Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 MILJØFYRTÅRN Stephen Oommen, Miljørådgiver 29.11.2012 Hva er Miljøsertifisering? Miljøsertifisering er et godt verktøy for å øke bevisstheten om egne klimautslipp og jobbe systematisk med klimatiltak.

Detaljer

Forventninger til HMS-system og etterlevelse

Forventninger til HMS-system og etterlevelse Forventninger til HMS-system og etterlevelse Punktene som er listet i det følgende beskriver Statnetts forventninger til leverandørers HMS-system og etterlevelse av dette, i tilknytning til Statnetts prosjekter.

Detaljer

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar

Det handler om tillit. - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Det handler om tillit - en veileder fra NHO om næringslivets samfunnsansvar Denne veilederen er laget for å motivere ledere og

Detaljer

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013

Ledelsens gjennomgåelse. Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Ledelsens gjennomgåelse Dokumentasjon til Ledelsens gjennomgåelse, rapporteringsperiode 01.09.2013 31.12.2013 Dato: Dato: Tore Prestegard Administrerende direktør Anne Katrin Haga Kvalitetsdirektør Overordna

Detaljer

Innhold Miljørapport 2010 2

Innhold Miljørapport 2010 2 Miljørapport 2010 Innhold 3 - Leder 4 - Om oss 5 - Dette er EE-produkter 6 - Dette er EE-avfall 7 - Farlige stoffer i EE-avfall / Eksport av EE-avfall 8 - Vårt kvalitetssystem 10 - Med fokus på miljø og

Detaljer

MILJØRAPPORT 2014. Aurskog, januar 2015. Stangeskovene AS

MILJØRAPPORT 2014. Aurskog, januar 2015. Stangeskovene AS MILJØRAPPORT 2014 Aurskog, januar 2015. Stangeskovene AS Omfang og virksomhet. Stangeskovene AS ble første gang gruppesertifisert gjennom Norsk Skogsertifisering 12.oktober 2000 i henhold til ISO 1400.

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport 2012 2013 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon:

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Mangfold Samfunn Miljø

Mangfold Samfunn Miljø Mangfold Samfunn Miljø Etikk 1 Informasjon om rapporten Staples Norway arbeider målrettet med miljøog samfunnsansvar, og ønsker gjennom denne rapporten og gi en oversikt over det arbeid som er gjort gjennom

Detaljer

Din lokale klimapolitikk kan være med på å skape lavutslippssamfunnet!

Din lokale klimapolitikk kan være med på å skape lavutslippssamfunnet! Din lokale klimapolitikk kan være med på å skape lavutslippssamfunnet! 1 Fossilfrie investeringe r Klimasmart planlegging from www.fl aticon.com Klimatilpasning Grønt nærings liv og grønne job ber tenke

Detaljer

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst

GOD VIRKSOMHETSSTYRING. Grunnlag for god pasientbehandling. Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst GOD VIRKSOMHETSSTYRING Grunnlag for god pasientbehandling Rammeverk for virksomhetsstyring, intern styring og kontroll, i Helse Sør-Øst Hamar, desember2010 1 Forord Å gi god og riktig pasientbehandling

Detaljer