Miljørapport. byutvikling med omtanke LAVERE ENERGIFORBRUK Miljøvennlig transport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Miljørapport. byutvikling med omtanke LAVERE ENERGIFORBRUK Miljøvennlig transport"

Transkript

1 Miljørapport byutvikling med omtanke LAVERE ENERGIFORBRUK Miljøvennlig transport per juli 2015

2 Innhold 3 Leder: En verden i forvandling 4 Aspelin Ramms miljøprogram: Vår miljøpolitikk Mål Våre leverandørkrav 5 Utvalgte nøkkeltall 6 Øvrige miljøresultater 8 The Edge i Tromsø: Hotell i særklasse 9 Clas Ohlsons miljøarbeid: De gode miljøvalgene 10 Sharing is caring Prisdryss 11 Miljøprosjekter - energi i fokus Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Besøksadresse: Maridalsveien 13E, 0178 Oslo Postadresse: Postboks 389 Sentrum, 0102 Oslo Telefon: E-post: For ytterligere informasjon, ta kontakt med Isak Oksvold, direktør for miljø- og samfunnsansvar. Mobil: E-post: Miljørapporten for er utarbeidet med utgangspunkt i Norsk Standard 9440, retningslinjer for miljørapportering. Tekst og redigering: Ruth Astrid L. Sæter/Sæter media Design: Sissel Blekastad/SisDesign Layout: Silje Kristiansen/Aspelin Ramm Eiendom Foto: Finn Ståle Felberg og Knut Jensen. Trykk: Grøset Svanemerket papir: Scandia

3 En verden i forvandling Hvordan lever vi? Hvor og hvordan arbeider vi og på hvilken måte flytter vi på oss? Det eneste vi kan si med sikkerhet, er at vaner, metoder og verdier forandres. Vi skaffer oss erfaringer og ny kunnskap, og dette er med på å danne grunnlag for nye løsninger. Det er gledelig å være vitne til at vår egen bransje, bygg og eiendom, fremstår som en av de mest offensive på miljøsiden nå: Om lag annethvert nybygg eller ombyggingsprosjekt blir nå miljøsertifisert. Dette er en utvikling som har gått svært raskt. I 2010 åpnet Aspelin Ramm noen av de første byggene i energiklasse A i Norge: Vulkan Søndre (Scandic og PS:hotell) og Bellonahuset i Oslo. Fire år senere, ved utgangen av 2014, var det registrert hele 2500 A-bygg i Norge de aller fleste boliger, men også mange næringsbygg. Like interessant er det å se at det nå for alvor diskuteres om vi har gitt privatbilen en for sentral plass i samfunnsplanleggingen. Vi har bak oss noen år med el-bilen i fokus, men nå har oppmerksomheten dreid mot enda mer miljøvennlige transportmåter: Vi skal gå, vi skal sykle eller vi skal reise kollektivt. Det å utvikle kommunikasjon henger tett sammen med byutvikling. Både offentlige myndigheter og private utviklere som oss legger nå vekt på å prioritere knutepunkter for både bolig- og næringsetablering. Det er liten tvil om at det har funnet sted et stemningsskifte hva angår bevissthet om vårt felles miljø. Langsiktighet er å ta hensyn til at ting endres over tid. Dette er perspektivet vi har valgt: Vi ønsker å fortsette å være i front, og skal bringe frem nye prosjekter som er forbilder for våre omgivelser. Vi jobber med arkitektur som både skal forskjønne våre omgivelser og være bærekraftig over tid. I et miljø- såvel som et økonomisk perspektiv er arealeffektivitet og smart bruk av vår bygningsmasse en viktig oppgave. Vi skal være i fremste rekke ved å vise i praksis hvordan vi i konkrete prosjekter kan bygge byen smartere, grønnere og mer effektiv. Og mer attraktiv! Våre sanser skjerpes av områder i forvandling. Med vennlig hilsen Gunnar Bøyum Administrerende direktør aspelin ramm Miljørapport 3

4 Aspelin Ramms miljøprogram Vår miljøpolitikk Aspelin Ramms ambisjon er å være en pådriver og en naturlig samarbeidspartner for utvikling og oppføring av fremtidens energigjerrige miljøbygg og bymiljøer. Det betyr at vi vil vektlegge god arkitektur, bestandige og gode materialer og løsninger som tilfredsstiller både dagens og fremtidens krav. Vi setter oss relevante og kvantifiserbare miljømål i videste forstand og opparbeider oss høy kompetanse om miljøeffekten av våre tjenester og aktiviteter. Vi arbeider for å få fjernet funksjonskrav som har en negativ innflytelse på det ytre miljø og samarbeider med miljøorganisasjoner som engasjerer seg innenfor områder som er relevante for vår virksomhet. Vårt miljøarbeid skal ta utgangspunkt i fakta, åpenhet, engasjement og bærekraftig verdiskaping. Vi deler erfaringene våre med andre, og vil sammen med våre leietakere jobbe for å oppnå en energieffektiv drift av våre bygg, og et godt miljø å ferdes i, og forbi. Aspelin Ramm arbeider i tillegg for å øke bevisstheten og kunnskapen om gode miljøløsninger i bransjen og i offentligheten. Mål Energibruk Innen 2018 er målet at snittforbruket av energi i eiendomsporteføljen er under 170 kwh/m 2 pr år. Nye yrkesbygg skal planlegges for å tilfredsstille kravene til minimum energiklasse A. Større rehabiliteringer skal planlegges for energiklasse B eller bedre. Vi skal fase ut fossil oljefyring. Vi skal søke å ta i bruk fornybar energi fra luft, vann, berg og sol i forbindelse med byggeprosjekter. Avfall Kildesortering skal innføres på alle eiendommer som vi drifter. Vi skal oppnå 75 prosent sorteringsgrad i kontorbyggene. Avfall på byggeplass Det skal ikke være mer avfall enn 25 kg/bta ved nybygging. Målet er en sorteringsgrad for avfall på byggeplass på 70 prosent. Transport Det skal være sykkelparkering og ladepunkter for elbil ved alle bygg. Materialbruk/innkjøp Vi skal prioritere å benytte svanemerkede produkter og materialer ved innkjøp. Våre miljømål revideres årlig. Våre leverandørkrav Aspelin Ramm jobber målrettet for å ivareta miljøhensyn i utvikling og drift av eiendomsmassen. Vi forventer det samme av våre underleverandører. Vi skal Velge produkter med Svanemerket eller EU-blomsten, når disse kan konkurrere på pris og kvalitet. Oversikt over produkttyper som er svanemerkes finner man her: Unngå bruk av materialer og produkter som inneholder stoffer på Miljødirektoratets prioritetsliste over miljøgifter. Listen finner man her: Ikke bruke materialer eller produkter som inneholder tropisk trevirke. Etterstrebe å benytte materialer med dokumentert lav avdamping. 4 aspelin ramm Miljørapport

5 Utvalgte nøkkeltall 685 p-plasser for sykkel 100 % Alle våre bygg har energioppfølging arbeidsbier på Vulkan Bigård og ALNA Senter 191 per kwh/m 2 : årlig gjennomsnitt for energiforbruk i vår byggportefølje 127 ladepunkter for elbil Biene elsker byen! Foto: Finn Ståle Felberg Foto: Finn Ståle Felberg I fjor sommer fikk Vulkan nye innbyggere. De gul- og svartstripete skapningene lever i urbane boliger signert Snøhetta, på taket mellom Mathallen og Dansens hus. I løpet av 2014 produserte biene i Vulkan bigård 80 kilo honning, som ble solgt i Mathallen. - Dette er et ekstremt kortreist og rent produkt, faktisk renere enn landhonning. Det testet vi hos Bioforsk i fjor, sier Frode Rønne Malmo, eiendomssjef for Vulkan eiendom. For 2015 er planen å doble både biebestand og honningproduksjon. Bigården er et samarbeid mellom Mathallen og birøkter Heier Du Rietz, med støtte fra Sparebankstiftelsen. Og per juni 2015 er antallet bier på Vulkan oppe i Energirekord på Rosenholm Campus Energiforbruket på Rosenholm Campus kryper stadig nedover. I 2014 fikk bygget, som gikk fra energimerke C til B høsten 2013, nytt tak (og bedre inneklima), nye energigjerrige heiser (rundt 80 prosent lavere forbruk enn de gamle) og nye LED-lamper utendørs. Bygget produserer nå all varme selv, blant annet ved å gjenbruke overskuddsvarmen fra datasenteret. Bare i 2014 ble det brukt 1 GWh mindre energi enn året før. Gjennomsnittlig energiforbruk per kvadratmeter er nå nede i 130 kwh per år en reduksjon på drøyt 32 prosent i forhold til forbruket i 2007, da Aspelin Ramm overtok Rosenholm Campus. aspelin ramm Miljørapport 5

6 Miljøresultater Energiforbruket i Aspelin Ramms eiendomsmasse går stadig nedover i 2014 var det på 191 kwh/m 2. Det er 25 prosent lavere enn landsgjennomsnittet for bygg. ENERGI Bruk av energi kan belaste miljøet i form av råvareuttak, naturinngrep og utslipp i selve energiproduksjonen. Aspelin Ramm ser det som vår hovedoppgave å redusere energibehovet i våre bygg, samtidig som vi skal ivareta et godt inneklima. Vi legger vekt på tiltak som minsker energiforbruket i nybygging, rehabilitering og innen forvaltning, drift og vedlikehold. Prosjekt miljøfokus resultater Prosjekt miljøfokus omfatter eksisterende bygg og har energieffektiv drift og forvaltning som hovedmål. I løpet av 2014 har vi gjennom prosjektet investert større og mindre beløp i energibesparende tiltak. Det er gjennomført ulike tiltak på Bellonahuset for å oppnå lavere forbruk og Årlig energiforbruk (kwh/m 2 ) bedre inneklima, som oppgradering av styring av ventilasjon, isvannsanlegg og utvendig solavskjerming. Det er også utført oppgradering av automatikkanlegg på Dansens Hus og Hausmannsgate 16 for å tilrettelegge for mer energieffektiv drift. Aspelin Ramm har gjennom flere år hatt et samarbeid med ENOVA SF om tiltak for å redusere energiforbruket. Gjennom Prosjekt miljøfokus søkte vi i 2014 ENOVA om tilskudd til å effektivisere energibruken i eiendomsporteføljen med 4,5 mill. kilowattimer årlig. Det ble innvilget et støttebeløp på 5,6 MNOK for å utløse tiltakene i perioden I løpet av året ble ytterligere fem bygg i Aspelin Ramms eiendomsmasse tilknyttet et elektronisk energioppfølgingssystem. Ved årsskiftet 2014/15 var samtlige yrkesbygg i prosjektet tilknyttet et nettbasert energioppfølgingssystem (EOS). Samtidig ble det avdekket betydelige datamangler, og det ble funnet noen svakheter ved måten EOS-systemet ble brukt på. Dette er bakgrunnen for at det ble foretatt en full revisjon av EOS-systemet ved årsskiftet 2014/15. Denne revisjonen har endret de historiske dataene i noen grad, og gjør at energistatistikk for bygningsmassen fra årene før 2007 er av såpass lav kvalitet at de ikke vil benyttes i videre statistikkgrunnlag. Det gjennomsnittlige energiforbruket i eiendomsmassen ble 191 kwh/m 2 /år i Til sammenligning forbruker norske bygg i snitt om lag 255 kwh/m 2 /år Aspelin Ramms bygningsmasse (antall m 2 ) har variert i perioden. I 2014 var det gjennomsnittlige forbruket på 191kWh per m 2. Visste du at Aspelin Ramm støtter flere miljøorganisasjoner? Blant annet Bellona og ZERO. 6 aspelin ramm Miljørapport

7 Andel bygg med ladepunkt Andel bygg med sykkelparkering Med ladepunkt for elbil Uten ladepunkt for elbil Med sykkelparkering Uten sykkelparkering Det blir stadig enklere å lade elbilen sin ved et Aspelin Ramm-bygg. Nå har 73 prosent av yrkesbyggene i Prosjekt miljøfokus ladepunkter for elbil. Vi har økt andel bygg med sykkelparkering. Nå har over halvparten av alle Aspelin Ramm-bygg sykkelparkeringer. Visste du at varmen i Sven Oftedals vei 10 kommer fra databehandlingen av norske selvangivelser? Nye prosjekter I løpet av 2014 fikk Aspelin Ramm tilsagn om tilskudd på 29,9 MNOK fra Enova SF til å gjennomføre ENØK-tiltak på LHL-klinikkene, som er lokalisert på Jessheim. Prosjektet planlegges for tilnærmet passivhusnivå og med en rekke innovative energiløsninger som er spesifikke for sykehusbygninger. TRANSPORT Transport belaster både det lokale og det globale miljøet. Transportmønsteret og miljøbelastningen som skyldes transport avhenger i stor grad av den offentlige infrastrukturen. Aspelin Ramm ønsker å legge til rette for miljøriktig adferd, ved å etablere ladepunkter for elbiler og sykkelparkering i tilknytning til våre bygg. Innen utgangen av 2013 hadde om lag 70 prosent av alle bygg i Prosjekt miljøfokus ladepunkt for elbil, mens sykkelparkering var tilgjengelig ved drøyt 60 prosent av alle bygg. Andelen bygg med ladepunkt og sykkelparkering gikk noe ned fra 2013 til 2014 ettersom nye bygg kom inn i porteføljen. MATERIALER OG PRODUKTER Miljøet påvirkes av produksjon, transport og avhending av materialer og produkter. Slik påvirkning kan være råvareuttak, utslipp fra produksjon, materialenes påvirkning på innemiljøet samt miljøbelastningen som oppstår når produkter og materialer blir til avfall. Aspelin Ramm søker å velge materialer og produkter som ikke inneholder helse- og miljøskadelige stoffer. For å minimere miljøbelastningen etterspør vi Svanemerket og EU-blomsten fra våre leverandører. I perioden har innkjøpet av miljømerkede materialer og produkter gått noe ned. Den relative andelen miljømerkede produkter i forhold til de totale innkjøpene har imidlertid tatt seg opp i 2014 til sammenligning med fjoråret. En av årsakene til at andelen miljømerkede materialer er relativt lav i forhold til de totale innkjøpene, er at det finnes få miljømerkede byggevarer på markedet. Det er også en utfordring å få entreprenører til å opplyse om bruken av svanemerkede materialer og produkter der det er spesifisert i prosjektene. Andel av totale innkjøp 1,00 % 0,90 % 0,80 % 0,70 % 0,60 % 0,50 % 0,40 % 0,30 % 0,20 % 0,10 % 0,00 % Svanemerke innkjøp Aspelin Ramm brukte rundt 1.3 millioner kroner på svanemerkede produkter i 2014, det tilsvarer 0,34 prosent av det totale innkjøpet. aspelin ramm Miljørapport aspelin ramm Miljørapport 7

8 Tromsø Hotell i særklasse Det er fullt mulig å bygge et hotell i energiklasse A langt mot nord. Det er Tromsøhotellet The Edge, bygget og eid av Aspelin Ramm og Pellerin, et bevis på. Tekst: Ruth Astrid L. Sæter, Foto: Knut Jensen Vi merker at stadig flere kunder stiller krav til at vi er miljøbevisste og at vi jobber aktivt for å redusere fotavtrykket vårt. Det sammenfaller bra med Nordic Choice-kjedens egen målsetting om at vi skal ha et så lite fotavtrykk som mulig. Det gjelder for alt vi gjør, sier Øyvind Alapnes, direktør for Clarion Hotel The Edge i Tromsø, et av Choice-kjedens siste tilskudd på hotellstammen. Prisvinnende hotell Hotellet, som åpnet dørene i mai 2014, har sin relativt korte levetid til tross rukket å plukke med seg flere hedersbetegnelser og nominasjoner. Nylig fikk hotellet tittelen «New hotel of the year» i Choice-kjeden. I forbindelse med European Hotel Design Award for 2014, var The Edge nominert for beste barog restaurantinteriør, i skarp konkurranse med fire andre internasjonale hoteller. Og da teprodusenten Twinings skulle kåre Norges beste hotellfrokost for 2014, kunne The Edge smykke seg med bronsemedalje, i godt selskap med et annet Tromsø-hotell: Rica Ishavshotel, et drøyt vindkast unna. - Vi tenker miljø i alle aspekter. Maten vi serverer skal være så ren som mulig, kortreist og sesongbasert. Vi skal ha mindre restavfall, noe som betyr at vi må bli flinkere til å sortere avfallet vårt. Vi skal bruke minimalt med kjemikalier, vi skal redusere vannforbruket og ikke minst skal vi forbruke langt mindre energi, forklarer hotelldirektøren. Energiklasse A The Edge ligger foreløpig godt an på energiforbruket. Hotellet er i energiklasse A, og ble bygget med en egen energisentral der tolv geobrønner som går ned til 250 meters dybde utgjør hovedelementene. Hotellet har energismarte heiser, vannbåren varme, ventilasjonsaggregater med høy virkningsgrad, bevegelsesdetektorer på lys og høye krav til tetthet. - Egentlig er det jo helt enormt å ha et hotell i energiklasse A, og særlig i Tromsø. Om vinteren er kulda en stor utfordringog vi merker det godt på inngangspartiet. Jeg vet at doble svingdører er det beste tiltaket for å hindre unødvendig oppvarming i lobbyområdet, men vi håper å unngå det i stedet jobber vi med å justere hastigheten på dørene, slik at det blir minst mulig varmetap når mange mennesker skal inn og ut av hotellet samtidig. Et signalbygg Hotelldirektøren ser lyst på fremtiden til The Edge; Vi merker at kundetilfredsheten er stadig økende. The Edge er et signalbygg i Tromsø, hotellet er blitt godt mottatt av lokalbefolkningen og vi har et veldig godt samarbeid med huseierne, A/S Pellerin og Aspelin Ramm. Det er artig med eiere som brenner for å nå de samme målene som oss. 8 aspelin ramm Miljørapport

9 Alna Clas Ohlson: De gode miljøvalgene De små grepene har fortsatt stor effekt når strømregningen skal slankes. Det kan butikksjef Ole Kristian Nygård for Clas Ohlson på Alna Senter skrive under på. Tekst: Ruth Astrid L. Sæter, Foto: Finn Ståle Felberg Den store gardintrappen må frem når butikksjef Ole Kristian Nygård skal sørge for stadig lavere strømkostnader for Clas Ohlson-butikken på ALNA Senter, som Aspelin Ramm eier og utvikler. Det siste året har han og personalet hans byttet lyspærer i taket fra 70 W til 35 W samtidig som de har vært mer bevisst på hvordan og når butikken blir lyssatt. Med det har de spart tusenvis av kroner på strømregningen watt-pærene er mer effektive nå enn tidligere, så lyset i butikken er like bra som før, men til en lavere kostnad. Det tjener både vi og miljøet på, sier butikksjef Nygård der han går rundt i den 1275 kvadratmeter store butikken på Alnasenteret. Da senterledelsen delte ut energispareprisen for 2013, var det nettopp Clas Ohlson som gikk av med seieren, etter å ha brukt kwh færre enn året før en nedgang på 11,6 prosent. Ansvarsbevisst leietaker Det er positivt med en utleier som er opptatt av energi- og miljøaspektet, slik det er her på Alna-senteret da holder vi hele tiden bevisstheten oppe på hvordan vi kan drifte lokalene og butikken mest mulig energieffektivt, sier butikksjefen. Geir Hoff, som er Clas Ohlsons øverste leder i Norge, forteller at hele konsernet har en sterk miljøbevissthet: - Vi søker aktivit etter gode miljøløsninger, både for egen drift og ikke minst i produktene vi selger. Vi skal hjelpe kundene å gjøre gode miljøvalg. Samtidig må det være økonomi i alt vi gjør. Det vi ser nå, er at når vi bidrar til alna SENTER Butikksjef Ole Kristian Nygård på Clas Ohlson Alna merker at strømregningen blir lavere når han setter inn mer effektive lyspærer. På sikt er målet å bytte til LED-lys, som vil føre til enda lavere energikostnader. lavere CO 2 -utslipp, så reduserer vi også kostnader, sier Geir Hoff. Dermed handler det om å produsere varer nærmere utsalgsstedet, pakke varene plasseffektivt og transportere dem på båt og skinner fremfor på vei. - Og for oss som er ute i butikkene, handler det om å informere kundene. Blant annet informerer vi dem om reservedelslageret vårt som har tusenvis av deler. Å reparere produkter er billigere for kunden, bedre for miljøet og ikke minst god kundeservice, sier Ole Kristian Nygård. Batterijakten Det morsomste vi er med på er Batterijakten, i samarbeid med barnas miljøorganisasjon Miljøagentene. Fjerdeklassinger over hele landet samler i løpet av én måned inn så mange brukte batterier de klarer å oppdrive. Disse kan leveres inn til våre butikker, og elevene får klistremerker og diplom. De er veldig stolte og vi prøver å gjøre litt stas på dem når de kommer hit. Det føles veldig meningsfylt å kunne gi tusenvis av barn gode miljøvaner som de tar med seg resten av livet, sier Nygård, som satser på at årets batterijakt blir dobbelt så stor som i fjor, da skoleelever over hele landet samlet inn 65 tonn batterier. Clas Ohlson Norge 71 butikkutsalg og én nettbutikk Omsatte i 2014 for ca. 2,6 milliarder kroner (cirkatall pga. avvikende regnskapsår) Har som uttalt mål å ha minst mulig negativt fotavtrykk i samfunnet. Miljøbevisste på: - Batteriretur spesielt og kildesortering generelt - Reduksjon av strømforbruk. Lavere lysforbruk betyr også mindre kjølebehov. Meny årets energisparer på ALNA Senter! Meny var den av ALNA Senters butikker som sparte mest energi i 2014, og fikk i februar senterets energisparepris. Ved å fjerne overflødige kjølere i butikklokalene, installere LED-lys ute og i garderobene samt skru av mer lys om natten, har matbutikken gjennom 2014 greid å bruke kwh mindre enn året før. Det er en reduksjon på 30 kwh pr. kvadratmeter. aspelin ramm Miljørapport 9

10 Deling Sharing is caring Det kommer mye godt ut av deling. Det kan markedsdirektør Sverre Landmark skrive under på. Tekst: Ruth Astrid L. Sæter, Foto: Finn Ståle Felberg Felles kantine, bilpool, gjenbruk av energi og utearealer alle kan bruke. Det er mange måter å dele på, og det lønner seg for både økonomi, miljø og samfunn. Markedsdirektør Sverre Landmark utdyper: - Ta kantiner som eksempel. Alle mellomstore og store bedrifter vil ha et kantinetilbud til sine medarbeidere, men det krever areal areal som vanligvis ikke er i bruk store deler av kontortiden. På Vulkan har vi flere bedrifter som trenger kantine, men som ikke har areal å avse. Samtidig har vi PS-hotellet som har areal og ledig kapasitet ved lunsjtider, etter at overnattingsgjestene har spist frokost og sjekket ut. Å koble disse sammen betyr vinn-vinn for begge parter og bedre utnyttelse av arealene. Det lønner seg økonomisk, energi- og miljømessig. I tillegg bidrar det til sysselsetting og sosialt byliv. Når man går for å spise i et annet bygg, får man rørt på seg, man ser andre folk, man kommer seg litt ut. Det handler om å tenke klokt rundt areal, rett og slett, sier markedsdirektøren. Han nenver andre tiltak som handler om å dele: Vulkan har et energisystem der overskuddsvarme fra ett bygg brukes til å varme opp dusjvann i et annet, for eksempel. På Vulkan er det også etablert en bilpool med fire biler som alle kan bli medlem av. Det sies at én bilpool-bil erstatter mellom 5 og 15 privatbiler. Endra mindre plass i byen tar imidlertid syklene: På ALNA Senter er det våren 2015 etablert en sykkelservice-stasjon, der man kan gjøre mindre reparasjoner, fylle luft i dekkene og vaske sykkelen samtidig som man kan fylle vannflasken til resten av turen. En tilsvarende stasjon er satt opp på Rosenholm Campus. På Tjuvholmen er det en egen sykkel- og smørebod, tilpasset dem som ikke har plass til dette i egen leilighet. Der kan de reparere sykkelen i sommerhalvåret og preparere ski i vinterhalvåret. - Hele byens grunnleggende idé er faktisk - nettopp - deling. Folk kommer sammen, deler plassen, deler kunnskapene og dekker komplementære behov. Derfor er deling egentlig bare grunnleggende logisk, avrunder Landmark. Enovaprisen og VVS-prisen Prisdryss Visste du at det er etablert fire hurtigladere for Tesla på Vulkan i 2014? Miljøinnsatsen til Aspelin Ramm blir lagt merke til og satt pris på, bokstavelig talt. Tekst: Ruth Astrid L. Sæter, Foto: Enova I oktober ble selskapet tildelt VVS-prisen for Juryen la blant annet vekt på at Aspelin Ramm utfordrer bransjen til å tenke nytt og samtidig er flinke til å dele sine erfaringer og ideer med andre. Enovaprisen deles ut til ildsjeler som har utmerket seg spesielt i miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon. Da prisen for 2015 ble delt ut i januar, var Aspelin Ramms direktør for miljø- og samfunnsansvar, Isak Oksvold, én av to vinnere og Åsmund Broli fra Hydro den andre. Begge hadde imponert juryen med «sitt lidenskapelige engasjement og målrettet arbeid for energieffektivisering og miljøvennlig produksjon». - Det betyr mye å få denne type anerkjennelse fra tunge og seriøse fagmiljøer som VVS-foreningen og Enova. Ikke minst gir det enda mer motivasjon til å ta fatt på nye grønne utfordringer, sier Isak Oksvold. ENOVAPRISEN Enovaprisen 2015 gikk til Isak Oksvold og Åsmund Broli. Fra venstre markedssjef i Enova, Audhild Kvam, Isak Oksvold fra Aspelin Ramm, Åsmund Broli fra Hydro og administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad. 10 aspelin ramm Miljørapport

11 Aspelin Ramms miljøpåvirkning Energi i fokus Aspelin Ramm legger vekt på at bygg skal utgjøre verdifulle elementer i landskap og bybilde, og at de skal forbruke mindre energi. Noen av våre viktigste energispareprosjekter Rosenholm Campus En kontorlandsby som eies og drives av Aspelin Ramm. Adresse: Rosenholmveien 25, Trollåsen. Areal: kvadratmeter. Viktigste miljøtiltak: Fikk oppgradert sitt energimerke fra C-bygg til B-bygg høsten Energiforbruket er redusert med 27 prosent de siste fire år. ALNA SENTER Norges største faghandelssenter, eies og utvikles av Aspelin Ramm. Adresse: Strømsveien 245, Oslo. Areal: kvadratmeter. Viktigste miljøtiltak: Mål om å komme ned i energiforbruk på 180 kwh/ m 2 innen utgangen av Tilsvarer 15 prosent reduksjon ift 2009-forbruket. GARDERMOEN CAMPUS Det nye LHL-sykehuset skal bygges og eies av Hemfosa Fastigheter AB og Aspelin Ramm på en tomt mellom Gardermoen og Jessheim. Viktigste miljøtiltak: Egen energisentral. Forbildeprosjekt for miljø og inneklima. Ambisjon om A-bygg. Sven Oftedals vei 10 Kombinasjonsbygg bestående av lager og kontorlokaler, sentralt plassert i Grorud. Areal: ca kvadratmeter. Viktigste miljøtiltak: Norgesrekord i energieffektivisering med redusert energibruk på nærmere 90 prosent. Alle foto denne siden: Finn Ståle Felberg aspelin ramm Miljørapport 11

12 Aspelin Ramms miljøvisjon: «Aspelin Ramm viser ansvar for miljøet gjennom holdninger og konkrete handlinger, ved kontinuerlig å arbeide for redusert energiforbruk og for å minimere vår virksomhets belastning på miljøet.» Aspelin Ramm Eiendom AS Besøksadresse: Maridalsveien 13E, 0178 Oslo Postadresse: Postboks 389 Sentrum, 0102 Oslo Telefon: E-post: Hjemmeside:

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk n Miljøriktige materialer n Miljøvennlig transport 2012 2013 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon:

Detaljer

Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport

Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport Miljørapport Lavere energiforbruk Miljøriktige materialer Miljøvennlig transport 2013-2014 Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Maridalsveien 13E Postboks 389 Sentrum 0102 Oslo Telefon: 22

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2012 Innhold Forord... 3 Vår virksomhet... 4 Drift... 5 Miljøstyring... 6 Miljøaspekter... 8 Miljøpåvirkning... 9 Oppfølging... 10 Oppsummering... 10 Egenprodusert tørke

Detaljer

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Fra idé til virkelighet Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS ENOVA seminar 1. oktober 2013 DNB Næringseiendom 2. kvartal 2013 En av Norges største private eiendomsforvaltere 100 % eid

Detaljer

Miljørapport 2011 2012. mindre energiforbruk n Mer kildesortering n Mindre vannsløsing n Grønnere transport

Miljørapport 2011 2012. mindre energiforbruk n Mer kildesortering n Mindre vannsløsing n Grønnere transport Miljørapport 2011 2012 mindre energiforbruk n Mer kildesortering n Mindre vannsløsing n Grønnere transport Innhold Ansvarlig utgiver Aspelin Ramm Eiendom AS Dronningens gate 3 Postboks 389 Sentrum 0102

Detaljer

byutvikling med omtanke Henter energi fra istiden Nytt liv i Pilestredet Hæla i taket og finger n i jorda

byutvikling med omtanke Henter energi fra istiden Nytt liv i Pilestredet Hæla i taket og finger n i jorda byutvikling med omtanke Henter energi fra istiden Noe som skjedde for nærmere 10 000 år siden skal gjøre LHL-klinikkene Gardermoen til Norges grønneste sykehus. Nytt liv i Pilestredet En gang et topp moderne

Detaljer

Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Hvordan oppnå energibruk som beregnet hvorfor stemmer det sjelden? 27. mai 2014 Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Hvordan arbeider DNB med energi merke? Alle bygg registreres i en

Detaljer

Miljørapport - Molde videregående skole

Miljørapport - Molde videregående skole - Molde videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 72,4 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009

Miljørapport - Norges Naturvernforbund. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2009 Miljørapport - Norges Naturvernforbund Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Norges Naturvernforbund Miljørapport 29 Generelt Omsetning 24,4 Millioner kr 37, Millioner

Detaljer

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO

Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Miljørapport - Eltonåsen skole og SFO Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 214 Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Eltonåsen skole og SFO Miljørapport 214 Generelt År Omsetning

Detaljer

Nybygg økonomiske incentiver og kontraktsregulering som stimulerer miljøvennlig bygging og drift

Nybygg økonomiske incentiver og kontraktsregulering som stimulerer miljøvennlig bygging og drift GRØNNE LEIEAVTALER: Nybygg økonomiske incentiver og kontraktsregulering som stimulerer miljøvennlig bygging og drift Reforhandling av løpende leieavtaler for å styrke miljøfokus Erling Timm, partner og

Detaljer

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo

Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Miljørapport - KLP - Regionkontoret i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 1, Millioner kr 1, Millioner kr 1, Millioner

Detaljer

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter

Energieffektivisering i Mustad Eiendom. Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Energieffektivisering i Mustad Eiendom Øivind Gård Teknisk Eiendomsforvalter Mustad eiendom Familieeid selskap Ledende eiendomsaktør i Lysakerbyen Tilknytning til området siden 1875 Langsiktighet en sentral

Detaljer

www.vulkanoslo.no annerledes tanker krever annerledes rom

www.vulkanoslo.no annerledes tanker krever annerledes rom vulkan prospekt søndre kvartal Innhold s 3 Konseptet s 4 s 6 s 8 s 12 Beliggenhet Prospektet Lokaliteter/teknisk info Kontaktinformasjon vulkan prospekt søndre kvartal For deg som brenner for noe Langs

Detaljer

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen

Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Aktiv oppfølging av ytre miljø i sykehus Miljøledelse i Helse Bergen Stener Kvinnsland administrerende direktør Helse Bergen 29.august 2008 Miljøarbeidet i Helse Bergen - historikk 1992 hadde vi ikke

Detaljer

Bærekraftig utvikling av næringsbygg i DNB Fagdag TEVAS - 2. oktober 2014

Bærekraftig utvikling av næringsbygg i DNB Fagdag TEVAS - 2. oktober 2014 Bærekraftig utvikling av næringsbygg i DNB Fagdag TEVAS - 2. oktober 2014 Adm. Direktør Gro K. Boge Hvorfor eiendom? Agenda Bærekraftig verdiskapning i DNB DNB Næringseiendoms miljøstrategi og målsettinger

Detaljer

energikilder og bygninger Bellonahuset og Vulkan: Synergier mellom Solvarme i Guro Nereng, Bellona og Solenergidagen 2011 Jo Helge Gilje, SGP

energikilder og bygninger Bellonahuset og Vulkan: Synergier mellom Solvarme i Guro Nereng, Bellona og Solenergidagen 2011 Jo Helge Gilje, SGP Solvarme i Bellonahuset og Vulkan: Synergier mellom energikilder og bygninger Guro Nereng, Bellona og Jo Helge Gilje, SGP Solenergidagen 2011 Bellona, SGP Bellona: Internasjonal miljøorganisasjon, stiftet

Detaljer

Miljørapport - Avigo Barnehage AS

Miljørapport - Avigo Barnehage AS Miljørapport - Avigo Barnehage AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Avigo Barnehage AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning Antall barnehagebarn

Detaljer

Miljørapport - Rauma videregående skole

Miljørapport - Rauma videregående skole - Rauma videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 29 41 212 38 233

Detaljer

Slik går du frem: Grønne leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen

Slik går du frem: Grønne leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen Slik går du frem: e leiekontrakter og andre verktøy for energieffektiviseringsprosessen Guro Nereng Fagrådgiver Energieffektivisering i bygg, Bellona Styringsgruppemedlem i Bergen SmartCity Rapporten om

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS Miljørapport - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 211 1 33, Millioner kr. 52 212 1 16,

Detaljer

Rom Eiendoms miljøambisjoner. Hallvard Ekker og Lise Sunsby 2. oktober 2014 Tevas Fagdag 2014 Bergen

Rom Eiendoms miljøambisjoner. Hallvard Ekker og Lise Sunsby 2. oktober 2014 Tevas Fagdag 2014 Bergen Rom Eiendoms miljøambisjoner Hallvard Ekker og Lise Sunsby 2. oktober 2014 Tevas Fagdag 2014 Bergen Rom Eiendoms miljøambisjoner Tema i dag 1. Kort om Rom Eiendom 2. Hva var bakgrunn for miljøengasjementet?

Detaljer

MILJØSTRATEGI FOR BRATSBERG GRUPPEN

MILJØSTRATEGI FOR BRATSBERG GRUPPEN Miljø MILJØSTRATEGI FOR BRATSBERG GRUPPEN Januar 2014 Denne rapporten er utarbeidet av Bergfald Miljørådgivere på vegne av Bratsberg Gruppen. Skien, januar 2014. Bratsberg Gruppen Ferjegaten 5, N-3921

Detaljer

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS

Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Miljørapport - Kaffehuset Friele AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Generelt Omsetning 648, Millioner kr 68, Millioner kr NB! Omsetning

Detaljer

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS

Fra idé til virkelighet. Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS Fra idé til virkelighet Erlend Simonsen Teknisk Direktør DNB Næringseiendom AS ENOVA seminar 17. september 2013 Mennesker og miljø hvorfor skal vi bry oss DNB ønsker, som Norges største bank, å være et

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 211 Generelt

Detaljer

Bellonabygget på Vulkan Helt i A-klassen

Bellonabygget på Vulkan Helt i A-klassen Bellonabygget på Vulkan Helt i A-klassen Bellona Energibruk og effektivisering i bygg -22.04.2010 Brigt Aune, prosjektleder Aspelin Ramm Eiendom VULKAN presentasjon _ s. 1 Aspelin Ramm Eiendom Ambisiøs

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

Handlingsplan Framtidens Byer Erfaringer Nydalen Utfordringer Kristiansand

Handlingsplan Framtidens Byer Erfaringer Nydalen Utfordringer Kristiansand Handlingsplan Framtidens Byer Erfaringer Nydalen Utfordringer Kristiansand Det du gjør skal du gjøre fullt og helt - ikke stykkevis og delt Christian Joys Administrerende direktør 15 februar 2011 Merkevaren

Detaljer

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS

Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Miljørapport - Byggmester Bjarne AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 13, Millioner kr. 53 213

Detaljer

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole

Miljørapport - Surnadal vidaregåande skole - Surnadal vidaregåande skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 21 27, Millioner

Detaljer

Vårt miljøfotspor vårt ansvar

Vårt miljøfotspor vårt ansvar Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Vårt miljøfotspor vårt ansvar Administrerende

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 21 Generelt År

Detaljer

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo

Dette er Entra. Fredrik Selmersvei 4, Oslo Entra med staten som eier i et krevende marked. Hva er Entras miljøprofil? Fredrik Selmersvei 4, Oslo Dette er Entra Eiendomsselskap med prosjektutvikling, utleie og drift Eid av Nærings og Handelsdepartementet

Detaljer

Energiledelse i byggsektoren gir resultater

Energiledelse i byggsektoren gir resultater Energiledelse i byggsektoren gir resultater Fakta om Enova SF Stiftet i 2001 Drift fra 1. jan 2002 Administrerende direktør Nils Kristian Nakstad 53 ansatte Trondheim Oppgaver: forvalte Energifondet, rådgiver

Detaljer

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle.

Sverre Østvold. Property Manager - Steen & Strøm Norge AS. Driftsleders rolle. 1 Sverre Østvold Property Manager - Steen & Strøm Norge AS Driftsleders rolle. 2008 til 2010 driftsleder ved Åsane Storsenter i Bergen som i 2010 ble kåret til årets driftsteam blant kjøpesentre i Norge.

Detaljer

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Miljørapport - Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 28 Handlingsplan for 29 Rapportstatus: Levert. Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

Detaljer

Enova SF. Strategi og virkemiddel. "Et energieffektivt og fornybart Hordaland" Bergen Næringsråd, Klimauka 16. oktober 2012

Enova SF. Strategi og virkemiddel. Et energieffektivt og fornybart Hordaland Bergen Næringsråd, Klimauka 16. oktober 2012 Enova SF Strategi og virkemiddel "Et energieffektivt og fornybart Hordaland" Bergen Næringsråd, Klimauka 16. oktober 2012 Christian R. Hemmingsen, Områdeleder Næringsbygg og Offentlige bygg Enova SF Vårt

Detaljer

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen?

Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Hvordan utvikle vårt samfunnsoppdrag som ledere i BAE-næringen? Direktør teknisk stab, Lise Kristin Sunsby, Rom Eiendom AS Bedre byrom der mennesker møtes 1. Kort om ROM Eiendom 2. Samfunnsoppdrag 3. Miljøstrategi

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013 Rapportstatus: Lagret. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS. Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012

Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS. Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012 Fra idé til virkelighet DNB Næringseiendom AS Erlend Simonsen Teknisk Direktør 16.okt. 2012 Agenda DNB Næringseiendom AS og vår Miljøstrategi ENOVA program 2007-2012 ENOVA program 2012-2016 Suksess kriterier

Detaljer

Utdrag fra miljøpolitikken vedtatt 18. juni 2013. Kristin Patterson Miljørådgiver

Utdrag fra miljøpolitikken vedtatt 18. juni 2013. Kristin Patterson Miljørådgiver MILJØSERTIFISERT SYKEHUS Helse Bergen skal være i fremste rekke innenfor miljøvennlig drift av sykehus og institusjoner. Vi skal kontinuerlig arbeide for miljøforbedringer og reduksjon av negativ miljøpåvirkning.

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 212 8,6 Millioner

Detaljer

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål

Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Universitetet i Bergen miljøarbeid med parkeringsrestriksjoner og CO 2 -mål Universitetsdirektør Kari Tove Elvbakken 8.mai 2012 Litt om Universitetet i Bergen:

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall årsverk 5,53

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 28 3, Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Teko print & kopi AS

Teko print & kopi AS 6.1.215 Statistikk Teko print & kopi AS Miljøfyrtårn Teko print & kopi AS Miljørapport for 214 Du har levert miljørapporter for årene: 29 21 211 212 213 214 Arbeidsmiljø Sykefravær i prosent 25 2 21 %

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 357,16 Millioner

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

Et energieffektivt og fornybart Norge

Et energieffektivt og fornybart Norge Energieffektivisering, potensial og barrierer Hvilke støtteordninger kan gjøre ditt prosjekt mer bærekraftig? Oppgradering og rehabilitering av eksisterende bygninger, den 6. og 7. mai 2014, Oslo Frode

Detaljer

Miljørapport - Kommunalbanken AS

Miljørapport - Kommunalbanken AS Miljørapport - Kommunalbanken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2008 640,00 Millioner kr. 2009

Detaljer

Miljørapport - KLP Banken AS

Miljørapport - KLP Banken AS - KLP Banken AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 212 1 16, Millioner kr. 53 213 956, Millioner kr. 52

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Levert Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 6,60 Millioner kr 2 009 11,20 Millioner

Detaljer

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver.

smi energi & miljø as bistår som faglig rådgiver. Innledning og bakgrunn Denne statusrapporten vil identifisere arbeidsområder og tema som skal danne grunnlag for en strategisk plan for miljøforbedringer og miljøstyring i Ipark. Rapporten kan brukes som

Detaljer

Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren

Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren Grønne leieavtaler - nøkkelen til eie/leie-barrieren Bransjeforening for ledende eiendomsaktører MEDLEMMENE MANDATET "Norsk Eiendom arbeider for forutsigbare rammer og handlingsrom som legger til rette

Detaljer

Virkemidler for energieffektivisering

Virkemidler for energieffektivisering Kunnskapsbyen Lillestrøm, 3. september 2009 Virkemidler for energieffektivisering Hvilke virkemidler kan bygningseiere forvente å få tilgang til og hva er betingelsene knyttet til disse? v/ Sven Karlsen

Detaljer

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven

Miljørapport - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven - Herøy vidaregåande skule, avd. Vanylven Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Haram vidaregåande skule

Miljørapport - Haram vidaregåande skule Miljørapport - Haram vidaregåande skule Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Miljørapport - Eggen Grafiske

Miljørapport - Eggen Grafiske Miljørapport - Eggen Grafiske Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Eggen Grafiske Miljørapport 21 Generelt Omsetning 5,53 Millioner kr NB!

Detaljer

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS

Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Miljørapport - Oslo Vognselskap AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Oslo Vognselskap AS Miljørapport 211 Generelt År Omsetning Antall

Detaljer

Bygg- og eiendomsmarkedet i Norge Næringseiendom 13. oktober 2010 VEIDEKKE ASA

Bygg- og eiendomsmarkedet i Norge Næringseiendom 13. oktober 2010 VEIDEKKE ASA NFF seminar Bygg- og eiendomsmarkedet i Norge Næringseiendom 13. oktober 2010 Jørgen Michelet og Hans Olav Sørlie Veidekke ASA www.veidekke.no Veidekke konsernet VEIDEKKE ASA Omsetning i 2009: NOK 15,5

Detaljer

Miljørapport - GETEK AS

Miljørapport - GETEK AS Miljørapport - GETEK AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. GETEK AS Miljørapport 21 Generelt Omsetning 6,6 Millioner kr 11,2 Millioner kr

Detaljer

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus

Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Powerhouse Kjørbo Rehabilitert plusshus Asplan Viak AS Peter Bernhard Frokostmøte Bærekraftig rehabilitering Bergen, 10. desember 2014 Bakgrunn 40% Bygg står i dag for om lag 40 prosent av verdens energiforbruk,

Detaljer

KAIBYGG 1. Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet

KAIBYGG 1. Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet V. 01.2015 KAIBYGG 1 Kontor: 282 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Høy arealeffektivitet Meget god ventilasjon Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Ledig: Nå 3 BRYGGEGATA BRYGGETORGET

Detaljer

Miljørapport - Øyane sykehjem

Miljørapport - Øyane sykehjem Miljørapport - Øyane sykehjem Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2013 Handlingsplan for 2014 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall plasser 2011 70 58 2012

Detaljer

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr.

Miljørapport - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. - Møre og Romsdal Fylkeskommune - sentraladministr. Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert Rapportstatus: Tom Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Fremtidens oppgradering av bygg brukererfaringer fra Powerhouse Kjørbo

Fremtidens oppgradering av bygg brukererfaringer fra Powerhouse Kjørbo Fremtidens oppgradering av bygg brukererfaringer fra Powerhouse Kjørbo Fritjof Salvesen Asplan Viak AS Fritjof.salvesen@asplanviak.no MILJØBYGG konferansen 2015 12.November Nordfjordeid MOTIVASJON «Ingen

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2012 Handlingsplan for 2013. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 008 127,00 Millioner

Detaljer

Miljørapport - Lena videregående skole

Miljørapport - Lena videregående skole Miljørapport - Lena videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012. Rapportstatus: Lagret Generelt År Omsetning Antall Antall elever og ansatte årsverk

Detaljer

Energidagen Trondheim Scandic Lerkendal 1.april 2016. Eiendomsmeglerens rolle for å skape det grønne skiftet

Energidagen Trondheim Scandic Lerkendal 1.april 2016. Eiendomsmeglerens rolle for å skape det grønne skiftet Energidagen Trondheim Scandic Lerkendal 1.april 2016 Eiendomsmeglerens rolle for å skape det grønne skiftet Agenda 1. Tilbakeblikk 2. Nybygging siste 15 år 3. Leiepriser/arealledighet 4. Hvilke krav stiller

Detaljer

Fuktsikring og lufttetting i et av Norges mest energieffektive. Bellonahuset. Heine Skogseid, Veidekke Entreprenør AS

Fuktsikring og lufttetting i et av Norges mest energieffektive. Bellonahuset. Heine Skogseid, Veidekke Entreprenør AS Fuktsikring og lufttetting i et av Norges mest energieffektive kontorbygg erfaringer fra Bellonahuset. Heine Skogseid, Veidekke Entreprenør AS 1 Bellonahuset Byggherre: Aspelin Ramm Eiendom Arkitekt: LPO

Detaljer

Velkommen til Ahus. 9 september 2015. Utfordringer og erfaringer innen energi og miljøteknologi hos Ahus.

Velkommen til Ahus. 9 september 2015. Utfordringer og erfaringer innen energi og miljøteknologi hos Ahus. Velkommen til Ahus 9 september 2015 Utfordringer og erfaringer innen energi og miljøteknologi hos Ahus. Ansvaret for energi og miljøarbeidet i Ahus ligger her: Storbysykehuset i Akershus Ahus er et komplett

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 29 Handlingsplan for 21 Rapportstatus: Levert. Fannefjord videregående skole Miljørapport 29 Generelt År

Detaljer

Miljørapport - Sagene samfunnshus

Miljørapport - Sagene samfunnshus Miljørapport - Sagene samfunnshus Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Sagene samfunnshus Miljørapport 21 Generelt År Omsetning Antall årsverk

Detaljer

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS

Miljørapport - Nordnes Verksteder AS - Nordnes Verksteder AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 2015 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2009,90 Millioner kr. 20,30 Millioner kr.

Detaljer

Hvordan kan Enova bidra til byutvikling? Enovas støtteprogram og gode eksempler

Hvordan kan Enova bidra til byutvikling? Enovas støtteprogram og gode eksempler Hvordan kan Enova bidra til byutvikling? Enovas støtteprogram og gode eksempler Grønn frokost, 2. juni 2015 Magni Fossbakken Enova SF Et energieffektivt og fornybart Norge Enova er et statsforetak og våre

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Klimaendringer krever bransje endringer. hvordan kan Enova hjelpe i arbeidet med nye fremtidsrettede utfordringer!

Klimaendringer krever bransje endringer. hvordan kan Enova hjelpe i arbeidet med nye fremtidsrettede utfordringer! Klimaendringer krever bransje endringer hvordan kan Enova hjelpe i arbeidet med nye fremtidsrettede utfordringer! Midler avsatt for fornybar energi og energisparing MtCO 2 -ekv pr år 70 60 Lavutslippsbanen

Detaljer

Miljørapport - Fannefjord videregående skole

Miljørapport - Fannefjord videregående skole Miljørapport - Fannefjord videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 213 Handlingsplan for 214 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte

Detaljer

Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009

Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Det intelligente bygg - Minimal energibruk der vi trenger det og når vi trenger det - Drammen Eiendom KF BAKGRUNN Drammen Kommune har som visjon; Miljø- og

Detaljer

Erfaringer med energieffektiv drift

Erfaringer med energieffektiv drift Erfaringer med energieffektiv drift Hva er Grønt Lederskap? 2 det skal gå en grønn tråd i alt vi foretar oss Sektor Gruppen har ambisjon om å bli synlig som en ansvarlig miljø- og samfunnsaktør. For å

Detaljer

BYGG FOR FRAMTIDA. Miljøhandlingsplan Presentasjonens for bolig- og byggsektoren tittel 2009-2012. Seniorrådgiver Solveig Aaen

BYGG FOR FRAMTIDA. Miljøhandlingsplan Presentasjonens for bolig- og byggsektoren tittel 2009-2012. Seniorrådgiver Solveig Aaen BYGG FOR FRAMTIDA Miljøhandlingsplan Presentasjonens for bolig- og byggsektoren tittel 2009-2012 (Foredragsholder, tittel, sted, tid) Seniorrådgiver Solveig Aaen 1 Miljøhandlingsplanen er: den tredje i

Detaljer

Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon

Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon Energiledelse - samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon Innhold Energiledelse Hva er det, og hvorfor bør det etableres Norsk Standard 16001 Energiledelsessystemer Energioppfølging (EOS)-

Detaljer

Energismarte løsninger for framtiden. Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013

Energismarte løsninger for framtiden. Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013 Energismarte løsninger for framtiden Audhild Kvam, Markedsdirektør Enova SF 13. Juni 2013 Enovas formål Fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon og utvikling av energi- og klimateknologi.

Detaljer

Miljøhuset GK Norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift

Miljøhuset GK Norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift Miljøhuset GK Norges mest energieffektive kontorbygg - erfaring etter et års drift Komplekse systemer krevende brukere drifterens rolle blir viktigere Bjørn S. Johansen, teknisk direktør GK Norge Litt

Detaljer

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge

SVANEMERKET BOLIG. Miljømerking Norge SVANEMERKET BOLIG Miljømerking Norge Et nytt hjem er på mange måter en ny start. En mulighet til å se fremover. Frem mot en hverdag full av muligheter. Og du vil ha en bolig som er en trygg ramme rundt

Detaljer

Miljørapport - Atlanten videregående skole

Miljørapport - Atlanten videregående skole Miljørapport - Atlanten videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 21 Handlingsplan for 211 Rapportstatus: Levert. Atlanten videregående skole Miljørapport 21 Generelt År Omsetning

Detaljer

M U il n i j v ø e h r a s nd ite l t in et f gs Miljøuniversitetet o pl r m an i 2 lj 0 ø 1 - o 2 - g b 2 01 io 8 v itenskap

M U il n i j v ø e h r a s nd ite l t in et f gs Miljøuniversitetet o pl r m an i 2 lj 0 ø 1 - o 2 - g b 2 01 io 8 v itenskap Miljøhandlingsplan 2012-2018 Universitetet for miljø- og biovitenskap Miljøuniversitetet I front for å løse miljøutfordringene Verden har store globale utfordringer knyttet til miljø, mat, klima, energi,

Detaljer

Rådgiverseminar: Hvordan søke støtte til energieffektiviseringstiltak i bygg og omlegging til fornybar varme. Bergen 16/10 2012

Rådgiverseminar: Hvordan søke støtte til energieffektiviseringstiltak i bygg og omlegging til fornybar varme. Bergen 16/10 2012 Rådgiverseminar: Hvordan søke støtte til energieffektiviseringstiltak i bygg og omlegging til fornybar varme Bergen 16/10 2012 Ole Aksel Sivertsen og Trond Bratsberg Agenda for dagen 12:45-12:55: Velkommen

Detaljer

Bærekraft og verdiskapninghva kan vi lære fra Rica Hotels? Lise Kristin Sunsby, Miljø og sikkerhetssjef

Bærekraft og verdiskapninghva kan vi lære fra Rica Hotels? Lise Kristin Sunsby, Miljø og sikkerhetssjef Bærekraft og verdiskapninghva kan vi lære fra Rica Hotels? Lise Kristin Sunsby, Miljø og sikkerhetssjef 1 Bærekraftig utvikling «En utvikling som imøtekommer behovene til dagens generasjon uten å redusere

Detaljer

AKER BRYGGE - FONDBYGGET. Kontor: 1.161 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt

AKER BRYGGE - FONDBYGGET. Kontor: 1.161 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt V.01.2015 Støperigata 2 AKER BRYGGE - FONDBYGGET Kontor: 1.161 m 2 God offentlig kommunikasjon Parkering Arealeffektivt Representativt bygg Eget kundesenter Tilpasses kundens ønsker og behov Innflytting:

Detaljer

Miljørapport - Teko print & kopi AS

Miljørapport - Teko print & kopi AS Miljørapport - Teko print & kopi AS Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 212 Handlingsplan for 213 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 9 6,25 Millioner kr 4,14

Detaljer

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke

Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Miljørapport - Hovedorganisasjonen Virke Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 211 Handlingsplan for 212 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 2 8 127, Millioner kr

Detaljer

Miljørapport - Ålesund videregående skole

Miljørapport - Ålesund videregående skole - Ålesund videregående skole Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for Handlingsplan for 215 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk Antall elever og ansatte 8,85 Millioner

Detaljer

Å bygge etter passivhusstandard. Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA

Å bygge etter passivhusstandard. Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA Å bygge etter passivhusstandard Lansering av passivhusstandard for yrkesbygninger Oslo,11.september 2012 Konsernsjef Terje R. Venold, Veidekke ASA Gratulerer med passivhusstandard for yrkesbygg KLP-bygget,

Detaljer

Norsk Eiendom. - ansvarlig steds- og byutvikling

Norsk Eiendom. - ansvarlig steds- og byutvikling Norsk Eiendom - ansvarlig steds- og byutvikling Fremtidens varmeløsning i nye bygg Hva eiendomsbransjen er opptatt av Ansvarlig steds- og byutvikling Holisme Innovasjon Thor Olaf Askjer Administrerende

Detaljer

Energieffektivisering eksisterende bygg

Energieffektivisering eksisterende bygg Energieffektivisering eksisterende bygg - en viktig del av energiledelse Innhold i denne delen: Energiledelse og energieffektivisering Energimerking Energieffektiv drift av bygg Energitiltak il Identifisering

Detaljer

NVE Energidager Fagsesjon Eiendom

NVE Energidager Fagsesjon Eiendom NVE Energidager Fagsesjon Eiendom NVE s Energidager. Fagsesjon Eiendom. Hva vil jeg snakke litt om Generelt om eiendomsbransjen og dens påvirkning Hva bransjen har prestert og kan prestere Det beste er

Detaljer