TILSTEDE FORFALL BESØKENDE SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSTEDE FORFALL BESØKENDE SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012"

Transkript

1 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 TILSTEDE Amanda Rose Stratford Gamst, leder Martin Gjøen Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer Holm Christine Helena Hilsen, 2. vara (ikke LS 87-92, 94, 95, 99, 100, 103, 108, 110/12) Sigrid Ragnarsdatter Steinsland, 3. vara Petter Holstad, Motiv-redaktør Kjetil Vesteraas, daglig leder (ikke LS 87, 88, 90, 94, 95, 97, 98, , 108, 109, /12) FORFALL Erlend Furholt Moen BESØKENDE Administrasjonen SAKER BEHANDLET LS /12 VEDLEGG 1. Sakspapirene 2. Mandater for Juventes arbeidsgrupper og utvalg Side 1 av 16

2 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 SAKSLISTE! LS 87/12 Godkjenning av innkalling og saksliste... 3 LS 88/12 Siden sist... 3 LS 89/12 TODO Daglig leders rapport... 4 LS 90/12 Referater... 4 LS 91/12 Organisasjonsrapport... 4 LS 92/12 Rapport fra prosjektene... 4 LS 93/12 Frikjøping... 5 LS 94/12 Konstituering... 5 LS 95/12 Arbeidsgrupper og utvalg... 5 LS 96/12 Mandater til arbeidsgrupper og utvalg... 6 LS 97/12 Årsplan og utvikling... 6 LS 98/12 Møteplan... 8 LS 99/12 Nettsider... 8 LS 100/12 Prokura... 9 LS 101/12 Eiendommer... 9 LS 102/12 Verving... 9 LS 103/12 Motiv LS 104/12 Evaluering LS 105/12 Landsmøte LS 106/12 Kommunikasjon LS 107/12 Fellesmøte LS 108/12 Forut-samarbeid LS 109/12 Daglig leders gjøremål LS 110/12 Bingosaken LS 111/12 Balkan LS 112/12 Til neste gang LS 113/12 Eventuelt LS 114/12 Møtekritikk Side 2 av 16

3 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 LS 87/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling ble sendt ut to uker før møtet. Endelige sakspapirer ble lagt fram på møtet. Innkalling og saksliste ble godkjent. En sak om forventninger og en sak om mål for administrasjonen ble lagt til som eventueltsaker. LS 88/12 Amanda: Martin: Liv: Øyvind: Sara: Kristoffer: Sveinung: Christine: Sigrid: Petter: SIDEN SIST Se sakspapirer (vedlegg 1). Har i tillegg vært på ledermøte, strategikonferansene til IOGT og DNT. Hjulpet Amanda med mediesaker. Vært på strategikonferansen til IOGT. Snakket med Amanda om hvordan de skal fungere som lederteam. Snakka om Kompis med Sigrid og Emma. Snakka om skolering med Sara. Snakka med folk som bør sitte i et skoleringsutvalg og laget et vagt forslag til mandat. Strategikonferansen til DNT. Litt småting på nettsidene. Kort møte med Petter om informasjonsplan. Vært på kongressen og sommerleiren til Active, og orienterte også om dette til styret. Blitt kjent med ledelsen i UNF. Vært på Foruts konsert på St. Hanshaugen. Har ikke tatt noe aktivt initiativ om fredsrådet. Hatt møte med ØAU (dog et kort og lite et). Fått tilbud om, og takket ja til en liten stilling i Skjenkekontrollen. Vært på strategikonferanse og landsstyremøte i DNT. Deltatt på telefonmøte med Juba. Foreslår at det spres info om Juba i Juvente siden få juventere kjenner Juba. Deltatt på Actives kongress og sommerleir, og orienterte om dette til styret. Blitt valgt inn i Actives styre. Har snakka med Liv om Kompis. Sørget for at de som skal skrive protokoll fra landsmøte skriver den og at dokumenter oppdateres. Begynt å tenke på neste Motiv-utgave. Side 3 av 16

4 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 Tatt til orientering. Petter og Christine lager en Motiv-sak om Juba og Christine spør Juba om de vil ha en Juvente-side i medlemsbladet sitt. LS 89/12 DAGLIG LEDERS RAPPORT Kjetil Vesteraas orienterte. Han orienterte også om Juventes økonomi. Tatt til orientering. LS 90/12 REFERATER a) Referat fra første styremøte b) Referat fra ØAU-møte Referat fra første styremøte godkjennes. ØAU-referat tas på e-post siden det ikke var klart til møtet. LS 91/12 ORGANISASJONSRAPPORT Organisasjonsrapporten er gjengitt i sakspapirene (se vedlegg 1). Philip var tilstede og svarte på spørsmål om den. Tatt til orientering. LS 92/12 RAPPORT FRA PROSJEKTENE Prosjektlederne Emma Khachatryan og Camilla Bogetun Johansen orienterte om prosjektene. Tatt til orientering. Side 4 av 16

5 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 LS 93/12 FRIKJØPING a) P-referert Denne saken er p-referert, og dermed ikke offentlig. b) Frikjøping av Erlend Det ble på forrige møte vedtatt at Erlend frikjøpes for å drive kompetanseheving i lokallagene. Amanda følger opp Erlend. Erlend rapporterer fortløpende til landsstyret. LS 94/12 KONSTITUERING Sekretær: Øyvind Prosjektansvarlig: Amanda spør Erlend om han kan tenke seg å være prosjektansvarlig. Ledere av arbeidsgrupper: Aktivitet: Martin Skolering: Liv Internasjonalt: Sigrid Strategi: Amanda Politiske kampanjer: Øyvind Teknisk utvalg: Leder rekrutteres senere. LS 95/12 ARBEIDSGRUPPER OG UTVALG I forkant av møtet var det åpent for medlemmene å melde sin interesse for å sitte i ulike arbeidsgrupper og utvalg. Juventes arbeidsgrupper og utvalg består av følgende medlemmer: Arbeidsgruppe for aktivitet: Martin Gjøen (leder), Sondre Wedding Nyheim, Erlend Moen, Robin Haukenes og Amanda Rose Stratford Gamst. Side 5 av 16

6 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 Skoleringsutvalget: Liv Hauge Norheim (leder), Stig Johan Berggren, Sara Hauge og Sveinung Knutsen Nøding. Internasjonalt utvalg: Sigrid Ragnarsdatter Steinsland (leder), Sara Hauge, Kristine Langberg, Thor-Rune Hansen og Knut Aron Fludal. Arbeidsgruppe for strategi: Amanda Rose Stratford Gamst (leder), Sveinung Knutsen Nøding, Ingunn Aanes, Eirik Tryland Haugdal, Lisa Zhuang og Kjetil Vesteraas Arbeidsgruppe for politiske kampanjer: Øyvind Kind Robertsen (leder), Bendik Hallstensen, Tord Hauge og Liv Hauge Norheim. Teknisk utvalg: Kristoffer Holm, Sveinung Knutsen Nøding, Knut Aron Fludal, Bjørn-Johan Eilertsen, Eivind Marienborg, Martin Strand og Toro Andersen. Prosjektutvalget/arbeidsgruppe for prosjekter: Dette utvalget omdøpes til arbeidsgruppe for Fristil. Det har ikke kommet inn nok kandidater, og saken tas derfor opp på neste styremøte. Motiv-redaksjonen var også mulig å melde seg til, og Daniel Pybus Sollid og Lisa Zhuang meldte sin interesse. Petter får navnene med seg til han skal sette sammen redaksjonen. LS 96/12 MANDATER TIL ARBEIDSGRUPPER OG UTVALG Amanda la fram et forslag til mandater. Det ble gjort noen endringer underveis på møtet. Mandatene ble vedtatt. Se vedlegg 2. LS 97/12 ÅRSPLAN OG UTVIKLING En kalender for landsstyrets og administrasjonens viktigste aktiviteter ble satt opp på storskjerm. 10. september verv en venn iverksettes september Fristil lederskolering Side 6 av 16

7 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september september: Startskudd for Sprint. Sprint går fram til og med 31. desember. Martin i samarbeid med Philip og arbeidsgruppe for aktivitet er ansvarlige for planlegging og gjennomføring. De som er ansvarlig for lokallagene som vant i fjor kontakter fjorårets vinnere for å planlegge når de skal få premien sin. 22. september: Vervestunt med lansering av vervebarometer september: Ringerunder 8. oktober: Aktivitetspakke om vennehelg og vervestands Martin skriver innen 1. oktober. 29. oktober: Hvit Jul-aktivitetspakke sendes ut. 19. november: Gi Juvente en julegave betal kontingenten/gi en gave. Lanseres på nettsidene og i Motiv. 30. november 2. desember: LS-møte med produksjon av musikkvideo. Sigrid følger opp musikkvideo med Eivind. Sara, Liv, Amanda og Sigrid er arbeidsgruppe for musikkvideo. Kretslederne inviteres til å delta på dette møtet. Januar: Kontingenter sendes ut i løpe av den første uka. Kontinuerlig: Medlemspakke til de som betaler Martin og Amanda fikser. 14. januar: Nytt år nye muligheter: vervepremier; Amanda og Sveinung kommer med forslag til vervepremier som legges fram på møtet i desember januar: Lagsskolering i Hordaland januar: Fellesmøte med UNF? Februar: Festivalsommer-info skal ut februar: Juventeskolen med lanseringer. 16. februar: Premie for vervebarometeret mars: Landsstyremøte Mars: Fokus på minoritetsungdom mars: Verveuker 25. mars: Frist for å sende ut innkalling til landsmøte med tydelig oppfordring til å sende inn saker. April: gjennomføring av den nye politiske kampanjen. 1. april: Aprilsnarr! 8. april: Send inn landsmøteforslag-pakke. Mai: Frist for innsending av saker til landsmøte. Side 7 av 16

8 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september mai: Muligens landsstyremøte. 20. mai: Aktivitetspakke: Landsmøtevors. Juni: Aktivitetspakke: Sommerfest. 17. juni Siste frist for utsending av sakspapirer til landsmøtet. 24. juni: Sommerververne starter å jobbe? juni: Verveskolering I tillegg: følge opp lokallagene, delta på og holde tale på julesamlingene. LS 98/12 MØTEPLAN Se årsplan. På neste møte skal Solfaktor og sommerververe evalueres. I tillegg skal det gis en grundig innføring i Juventes økonomi. LS 99/12 NETTSIDER Kjetil hadde skrevet et forslag til denne saken. Juventes nettsider overføres så snart som mulig til ekstern hosting. Administrasjonen utfører. TU melder daglig leder om krav til server, samt eventuelle aktuelle tilbydere man kjenner til. Tilbakemelding innen en uke. Toro bes om å sjekke og eventuelt reparere koden på nettsiden i forbindelse med overføringen. TU utreder om serveren kan selges dersom vi ikke har bruk for den, slik at vi kan få dekket noen kostnader for prosessen. Landsstyret takker teknisk utvalg for den store jobben de har gjort for å forsøke å holde serveren stabil. Side 8 av 16

9 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 LS 100/12 PROKURA Prokura er en fullmakt til en eller flere personer i en organisasjon til å signere på vegne av organisasjonen. I Juvente har daglig leder av Juvente prokura til å signere på vegne av Juvente og det har tidligere vært vanlig at også leder har det. Amanda forlot rommet. Daglig leder Kjetil Vesteraas og leder Amanda Rose Stratford Gamst tildeles prokura hver for seg. Det skal fortrinnsvis være Kjetil som benytter seg av prokura. Dersom Amanda benytter prokura skal landsstyrets orienteres. LS 101/12 EIENDOMMER Styret overtar ansvaret for å følge opp eiendommene. Målet er bedre styring. ØAU lager en rapport om eiendommene med relevant info og en vurdering om eiendommene bør beholdes eller ikke har noen bruksverdi for Juvente. LS 102/12 VERVING Landsmøtet vedtok 1000 medlemmer som mål for i år. Foreløpig ligger vi dårlig an for å nå det målet, og det ble derfor diskutert tiltak for å få fart på vervingen og kontingentbetalingen. Se også sakspapirene (vedlegg 1). Følgende tiltak skal iverksettes: Administrasjonen sender ut nye kontingentkrav. Administrasjonen skal lage en verveoversikt, for eksempel med to grafer (en for ververe, en for de som har betalt), og et vervebarometer som viser hva medlemstallet er til en hver tid. Administrasjonen er ansvarlig for at dette lages og oppdateres. Martin snakker med Philip om planene, Sara og Amanda finner belønninger for vervebarometeret. Side 9 av 16

10 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 Liv og Martin lager et opplegg på Fristil lederskolering for å premiere de som har vervet i år. Det gjennomføres ringerunder til medlemmer som ikke har betalt kontingenten sin. Amanda, Kristoffer, Sara, Petter, Sveinung og Liv meldte seg frivillig til å delta på disse. Amanda setter opp ringelister. Administrasjonen ringer lokallag for å oppfordre til verving. Landsstyrets medlemmer oppfordrer til og deltar på stands der dette er mulig. Det sendes verv en venn -pakke til alle medlemmer til og med 16 år. Dersom det er folk fra landsstyret eller administrasjonen tilstede på samlinger skal disse kunne ta imot kontingentbetalinger. LS 103/12 MOTIV Petter ønsket innspill på hva Motiv kan og bør inneholde. Følgende innspill kom: Gjenopprette Motiv-skolen. Politisk spalte. Innhold som er interessant også for de eldre medlemmene. Gjeninnføre tema-nummer. Midtsidenykteristen/ Motivs superhelt. Julekalender. Headhunte flinke folk til redaksjonen. Reisebrev fra Camilla om Sierra Leone. Innspillene oversendes Motiv-redaksjonen for vurdering. På møtet i desember skal Motiv gjennomgås grundigere. LS 104/12 EVALUERING a) Festivalsommer Martin orienterte om årets gjennomføring av festivalsommer. Se sakspapirene (vedlegg 1) for den skriftlige orienteringen. Side 10 av 16

11 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 Tatt til orientering. b) Sommerververe Denne saken var ikke klar til møtet og tas derfor opp på neste møte. Saken tas opp på neste landsstyremøte. LS 105/12 LANDSMØTE 2014 Det må utlyses arrangører av landsmøtet Amanda utlyser på nettsidene at vi trenger noen til å arrangere landsmøte og sommerleir i Frist for søke blir 1. desember. LS 106/12 KOMMUNIKASJON a) I LS Innspill: Alle må sjekke mailen sin ofte, helst daglig. Bruke Facebook-gruppa aktivt til å fortelle hva man jobber med og lufte ideer. Legge viktige dokumenter i Dropbox-mappa. Være flinke på å gi hverandre ros. Tatt til orientering. b) Med administrasjonen Administrasjonen deltok på denne saken og kom med ønsker og innspill på hvordan de ønsker at kommunikasjonen skal skje. Administrasjonen Side 11 av 16

12 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 Administasjonen gis konkrete, evaluerbare mål. Det skal ikke være mulig å ikke vite hva man gjør. Ønske om et arbeidende landsstyre. Dersom man har overlappende oppgaver er det enkelt å holde kontinuerlig kommunikasjon. Styret bør være en link mellom prosjektene og medlemmene, for eksempel hjelpe til med å finne de rette folka. Ideer som skal arbeides med bør tydeliggjøres. Styret bør i større grad tenke utenfor boksen og komme med nye initiativer og ideer. LS er nærmere de yngste medlemmene enn administrasjonen og bør være forbilder og bidra til å skape god organisasjonskultur. Leder har møte med administrasjonen etter LS-møtene for å gå gjennom hva som forventes gjort av administrasjonen. Bør være lav terskel for å ta kontakt. Landsstyret Kontakt mellom administrasjon og arbeidsgrupper der dette er aktuelt. Ønske om jevnlige oppdateringer på hva som skjer i administrasjonen. Administrasjonen må fortelle hva man kan bidra med. Administrasjonen må sende mer e-post til landsstyret. Administrasjonen bør bli flinkere på å være tydelig på informasjon, ikke anta at folk vet ting. Tatt til orientering. c) Med arbeidsgrupper og utvalg LS-medlemmene i gruppene holder resten av LS oppdatert. Tatt til orientering. Side 12 av 16

13 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 d) Med medlemmene Informasjonsplanen til Petter og Øyvind legges fram på neste landsstyremøte og sier noe om hvordan sentralleddet skal kommunisere med medlemmene. Forslag om å gjeninnføre kretsfadderordningen, eventuelt en ordning der hvert medlem gis ansvar for å holde kontakt med noen lokallag hver. Tatt til orientering. Det ble med 4 mot 3 stemmer vedtatt å innføre en ordning der noen av landsstyremedlemmene får ansvar for å holde kontakt med lokallagene. Fordelingen er som følger: Amanda: Bergen, Gjøvik, Tromsø Kristoffer: Austevoll, Drangedal, Nordhordland Liv: Bærum, Haugaland, Larvik Sara: Elverum, Sula/Sunnmøre, Sunnhordland Sveinung: Os, Fusa og Hardanger; Oslo Erlend: Lenvik, Sotra, Trondheim, Åsane Christine: Hommersåk, Follo, Vågsfjord Sigrid: Grenland, Sarpsborg, Sjøstrand LS 107/12 FELLESMØTE I fjor ble det avtalt at det skulle være et fellesmøte med Forut, IOGT og DNT for å snakke om ledelse og involvering. LS har som planlagt møte oktober. De som kan deltar på fellesmøte med Forut, DNT og IOGT lørdag 27. oktober. Amanda skal gi tilbakemelding til IOGT, DNT og Forut om at dette er en helg som passer dårlig for flere i landsstyret. LS 108/12 FORUT-SAMARBEID Det har vært snakk om å få et samarbeidsprosjekt med en av Foruts partnerorganisasjoner i Sierra Leone. Der drives det et prosjekt som fokuserer på forebygging på ungdomsskolen og videregående. Det kan derfor minne om Fristil. Side 13 av 16

14 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 Det har vært et møte med Kjetil, Camilla, Amanda og Trine fra Forut, hvor det ble bestemt at en i fra Juvente skal bli med på Foruts studietur til Sierra Leone i oktober for å se om det finnes et grunnlag for samarbeid og for å lage en rapport om situasjonen i Sierra Leone og se hvordan vi kan samarbeide. Tatt til orientering. Landsstyret synes dette er et godt tiltak og ser fram til rapporten. LS 109/12 DAGLIG LEDERS GJØREMÅL To stykker bør gå gjennom gjøremålene sammen med daglig leder. Amanda og Kristoffer går gjennom daglig leders gjøremål sammen med Kjetil. LS 110/12 BINGOSAKEN Denne saken var også oppe i forrige periode. Se redegjørelse fra Kjetil i sakspapirene (vedlegg 1). Det ble gjennomført en prøveavstemning før endelig avstemning der 5 stemte for å fortsette i ordningen, 1 stemte mot og 1 blankt. Vi har tiltro til at Lotteri- og stiftelsestilsynet tar sitt samfunnsansvar på alvor og regulerer markedet på en måte som minimerer problemene. Stemmene fordeler seg slik: Det ble først gjennomført en avstemning om Juvente skal fortsette å stå i ordningen. 6 stemte for, 1 mot. Det ble så stemt over formuleringen ovenfor. Denne ble vedtatt med 6 mot 1 blank stemme. Side 14 av 16

15 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 LS 111/12 BALKAN Sigrid orienterte. Balkanprosjektet er nedlagt, men det er ønske om å fortsatt holde kontakt med organisasjonene. UNF har også meldt at de kan være interesserte i en utvekslingsordning med organisasjonene på Balkan, men da bør det skje en kunnskapsoverlevering fra Juvente til UNF. Internasjonalt utvalg gis mandat til å følge opp saken. LS 112/12 TIL NESTE GANG Øyvind lager todo-liste basert på vedtak gjort på møtet. LS 113/12 EVENTUELT a) Forventninger Det ble ikke tid til å ta en skikkelig runde på denne saken. Saken tas derfor opp som en av de første på neste landsstyremøte. b) Mål for administrasjonen På bakgrunn av administrasjonens ønske om konkrete og evaluerbare mål satte landsstyret opp noen mål for administrasjonen dette året. Administrasjonen har som mål å: - Innføre rutine med å ringe alle nye medlemmer ved innmelding. - Aktivitetssekretær sender ut en kort rapport hver annen uke om hvordan det går med verving. - Få 300 under 26 år (nåværende medlemmer) til å betale kontingent. - Få 200 nye betalende medlemmer. - Få lokallagene til å arrangere 10 vervestands. - Lage vervebarometer og verveoversikt og sørge for at dette oppdateres jevnlig. - Følge opp lokallag. Side 15 av 16

16 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september Gjennomføre Sprint. - Landsstyret bidrar med blant annet dette: deltakelse på pakkedugnader, ringerunder, planlegging av premier for vervebarometeret, planlegging og informering om Sprint. LS 114/12 MØTEKRITIKK Amanda ba om innspill på møtet: - Burde vært litt mer struktur i ledelsen av møtet og tydelig skille mellom hver sak. - Generelt veldig bra. Tatt til orientering. Ved referatet Øyvind Kind Robertsen sekretær Side 16 av 16

17 !! VEDLEGG 1 - SAKSPAPIRENE LS-møte !av!17!!

18 ! Saksliste: LS 87/12 Godkjenning av innkalling og saksliste LS 88/12 Siden sist LS 89/12 Daglig leders rapport LS 90/12 Referater LS 91/12 Organisasjonsrapport LS 92/12 Rapport fra prosjektene LS 93/12 Frikjøping LS 94/12 Konstituering LS 95/12 Arbeidsgrupper og utvalg LS 96/12 Mandater til arbeidsgrupper og utvalg LS 97/12 Årsplan og utvikling LS 98/12 Møteplan LS 99/12 Nettsider LS 100/12 Prokura LS 101/12 Eiendommer LS 102/12 Verving LS 103/12 Motiv LS 104/12 Evaluering a) Festivalsommer b) Sommerververe c) Solfaktor LS 105/12 Landsmøte 2014 LS 106/12 Kommunikasjon 2!av!17!

19 ! a) I LS b) Med administrasjonen c) Med arbeidsgrupper og utvalg d) Med medlemmene LS 107/12 Fellesmøte LS 108/12 Forut-samarbeid LS 109/12 Daglig leders gjøremål LS 110/12 Bingosaken LS 111/12 Balkan LS 112/12 Til neste gang LS 113/12 Eventuelt LS 114/12 Møtekritikk LS 87/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. LS 88/12 Siden sist a)siden sist Amanda: Frikjøping av Erlend Jeg har hatt en del kontakt med Erlend over e-post og telefon. Han har nå en oversikt over lokallag som trenger hjelp og skal snart i gang med å reise rundt så fort han får lagd avtaler. Media Overraskende nok har jeg vært i media fire ganger siden landsmøtet. Alle gangene har jeg blitt kontaktet av media. To av sakene gikk på fadderukene og studentkampanjen lykkepromillen mens den siste var en kommentar på 3000 tegn om P3 dokumentaren om fjortenåriner og bygdefyll. Eivind har tatt en del pressebilder av meg som jeg kan bruke i mediasammenheng og det er bra. Lederoppgaver Jeg har brukt en god del tid på å orientere meg i hva jeg skal bruke tiden min på som leder. Dette er fortsatt litt kaotisk og jeg vil be om at vi kan ha en debatt på dette. Jeg har ikke lyst til å bli en sovepute for administrasjonen, selv om jeg selvsagt kan bidra når det trengs. Jeg vil at styret skal bestemme hva jeg skal gjøre kanskje dette kan gjøres samtidig med en gjennomgang av daglig leders arbeidsoppgaver? Sakspapirer og oversikt over hva som må tas tak i 3!av!17!

20 ! Jeg har brukt litt mer tid enn anntatt på sakspapirene. Det har ikke vært helt lett å få oversikt over alt som må med. Og det dukker opp nye saker hele tiden som må med. Dette håper jeg bedrer seg etterhvert. Oppfølging Jeg har ikke drevet veldig mye med strukturert oppfølging av styret enda, dette er fordi vi ikke fordelte veldig mange arbeidsoppgaver på forrige møte og at det derfor ikke har vært veldig mye å følge opp. Dette skal jeg gjøre mer strukturert når vi har mere konkrete arbeidsoppgaver fremmover. Jeg har fulgt opp noen i forhold til spesielle ting f.eks. i forhold til arbeidsrupper og utvalg. b) Styret LS 89/12 Daglig leders rapport TODO: Daglig leder Forslag til vedtak: Tatt til orientering LS 90/12 Referater a) Referat fra føreste styremøte b) Referat fra ØAU møte LS 91/12 Organisasjonsrapport! Medlemstallsrapport,pr., , Om,medlemstallet,(tall,fra, / ,i,parentes), Betalende!medlemmer:!788#(917/1031)!! Betalende!medlemmer!over!26!år:!257!(280/303)!! Betalende!medlemmer!under!26!år:!531!(637/728)! Om,nye,medlemmer,i,år:,(tall,fra, / ,i,parentes), Nye!medlemmer!i!år!totalt:!171!(365/311)! Nye!medlemmer!i!år!som!ikke!har!betalt:!64!(215/90)!! Nye!medlemmer!i!år!som!har!betalt:!107!(150/221)! Nye medl (bet) 2011 (bet) Januar 19(4) 53 (46) Februar 17(4) 62 (51) 2010 (bet) 2009 (bet) 2008 (bet) Jan til 59 (41) 59 (49) mars i ett 37 (28) 80 (67) 2007 (bet) 46 (34) 84 (63) 4!av!17!

21 ! Mars 102(37) 39 (30) April 26(2) 37 (21) Mai 6(0) 19 (14) 108 (75) 39 (33) 91 (74) 14 (11) 39 (34) 65 (51) 50 (24) 12 (6) 59 (43) Juni 3(0) 9 (5) 15 (8) 22 (17) 49 (32) Juli 3(0) 57 (42) 85 (31) 37 (28) 19 (13) August 8(1) 42(11) 48 (25) 43 (31) 40 (31) September 23 (6) 38 (21) 32 (18) 34 (25) Oktober 39(21) 54 (31) 50 (29) 44 (30) November 64(21) 59 (39) 70 (41) 66 (31) 52 (32) 28 (18) 69 (49) 14 (6) 18 (10) 28 (16) 61 (36) 58 (35) 158 (98) Desember 30(8) 69 (53) 54 (36) 24 (9) 78 (23), Tidspunkt for betalinger U26 O26 U26 O26 U26 O kr fra Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember , Forslag til vedtak: (forslag til vedtak lages på grunnlag av debatt rundt rapporten) 5!av!17!

22 ! LS 92/12 Rapport fra prosjektene Rapport fra Fristil: Drift og administrasjon: Fristil har per i dag dato 47 påmeldte, dette betyr at vi er fint i rute med årets påmeldinger. Fristil er i ferd med å starte opp en ny sesong og dette gleder vi oss større til. Administrativt er ting på plass. Kristoffer Holm har forlatt oss for å studere, heldigvis begynner Thomas Wessel som Fristilsekretær hos oss, det er vi veldig glade for. I tida mellom disse vikarierer Maria Aspen noe og tar arbeid med lederskolering og ledere videre. Vi gleder oss også til lederskolering september og håper å se flere av dere der. Fristil i framtiden: Betingelsene for bruk av frivillig sektor i skolen er i ferd med å endre seg og frivilligheten må se på mulighetene for å benytte seg av andre arenaer for blant annet den viktige forebyggingen vi driver med. Fristil og Kolon har satt ned et forebyggingsutvalg som skal utforme en strategi for å møte dette. I samarbeid med FORUT har Fristil også et spennende utvikling på gang, med håp om et konkret prosjekt i framtiden. Foreløpig er dette på ide- og utviklingsstadiet, prosjektleder vil reise til Sierra Leone i oktober for å se på muligheter og utfordringer der. Fristil og evaluering: Fristilelementet Klasse evalueres av Bergensklinikkene og seniorpsykologspesialist Anne Bolstad. Resultatene er samlet inn og er under bearbeidelse. Rapporten vil oversendes styret og Helsedirektoratet så snart det foreligger. Godt møte, vi ses! Mvh. Camilla Bogetun Johansen, prosjektleder Fristil Forslag til vedtak: Tatt til orientering LS 93/12 Frikjøping a) P-sak b) Frikjøping av Erlend Vi har nå frikjøpt Erlend i en 20% stilling for å reise rund å besøke lokallag og drive med kompetanseheving. Dette begynner å rulle å gå. Styret må være 6!av!17!

23 ! tydelige i hva de ønsker av Erlend og hvordan han skal utføre og rapportere dette til styret. Forslag til vedtak: Amanda følger opp Erlend Andre oppgaver som kan trenge frikjøping Ut i fra årsplanen kan vi diskutere om det trengs frikjøping i ytterligere grad. Vi må skille mellom ting vi gjør som frikjøpt og hva vi gjør som frivillig. Vi må også diskutere hvor skillet mellom frivillig arbeid og betalt arbeid skal gå. Jeg har prøvd å få oversikt over konkrete ting som kan være nødvendig å frikjøpe noen i, det eneste som kom opp er skjenkekontrollen oppgaver, nå er allerede dette løst med å ansette Kristoffer på timebasis. Om dette er den riktige løsningen er jeg ikke sikker på og jeg er enda mindre sikker på prosessen rundt dette. Om vi ønsker å frikjøpe flere må det være for å ta tak i spesielle ting i planen for det neste året. Forslag til vedtak: LS 94/12 Konstituering LS 95/ 12 Arbeidsgrupper og utvalg LS 96/12 Mandater til arbeidsgrupper og utvalg Se vedlegg. LS 97/12 Årsplan og utvikling Vi går igjennom langtidsplanen og arbeidsplanen og setter opp konkrete tiltak og aktiviteter fram til neste sommer, så langt det går. Vi tar årsplanen opp på nytt på nyåret for å fylle inn. Ting som må med: Sprint Felles konferanse/seminar med org. familien Vervekampanjer 7!av!17!

24 ! LS 98/12 Møteplan Jeg ønsker at styret skal vedta en møteplan med oversikt over saker som skal tas opp på de forskjellige møtene. Vi trenger ikke å sette dato for alle møtene, men vi vet omtrent hvilket tidsrom vi skal ha møtene. Det hender også at vi tar opp saker som vi må ta opp igjen på et senere tidspunkt, og da er det fint å sette det inn i planen slik at vi er garantert å huske det i tide til det møtet vi ønsker å ta det opp på nytt. Saker som må med i planen Vi har mange arbeidsgrupper og utvalg, mange av de skal levere konkrete ting til styret. Det er greit både for styret og arbeidsgruppene å vite når man skal være ferdig med arbeidet og fremlegging av resultatene. Det er en del frister vi må forhold oss til i forhold til myndigheter i forhold til rapportering. Vi må vite når vi skal ha klart visse dokumenter slik at vi ikke havner bakpå og leverer dårlige rapporter på arbeidet vi gjør og økonomien. Revidering av planen Planen må ikke følges til punkt å prikke og vi kan legge til og flytte ting i planen så mye vi vil, men hensikten er ikke at vi skal utsette ting, men heller få ting gjort i tide. Forslag til møteplan: Oktobermøtet Budsjettrevidering grundig gjennomgang og opplæring i Juventes økonomi Kommunikasjonsplan Skolering temaer for nivå 2 Gjennomgang av organisasjoner Juvente er medlem i Frifond Hvordan kan frifond brukes til å få medlemsøkning i lokallagene? Juventeskolen November-/desembermøtet Aktivitetsprofil presentasjon fra arbeidsgruppen Eiendomsrapport fra ØAU Evaluering av medlemsundersøkelsen 2012 m/tiltak Budsjett 2013 Utvidet landsstyremøte m/kretsledere Politiske kampanjer Januarmøtet Årsplan revidering og utfylling av aktiviteter i planen Årsmelding fordeling av ansvar 8!av!17!

25 ! Evaluering av lokallagsundersøkelsen m/tiltak Regnskap Eiendommer Marsmøtet Årsmelding ferdig Arbeidsplan Skolering presentasjon av nivå 2 og temaer for nivå 3 APYN - medlemskap Maimøtet Sakspapirer til landsmøtet Budsjettrevidering LS 99/12 Nettsider TODO: Administrasjonen Forslag til vedtak: (vedtak fattes på grunnlag av saksdokumentet) LS 100/12 Prokura Prokura er en fullmakt til en eller flere personer i en organisasjon til å signere på vegne av organisasjonen. I Juvente har daglig leder av Juvente prokura til å signere på vegne av Juvente. Skal leder av Juvente også ha prokura? Forslag til vedtak: LS101/12 Eiendommer Tidligere har ØAU hatt ansvar for eiendommene til Juvente og oppfølgingen av de. De siste årene har forvaltningen gått tregt fordi eiendomssakene er tidkrevende og krever en viss kompetanse. I kontrollkomiteens rapport ble det foreslått å se på om Juvente kan ha en annen løsning i forhold til eiendomsforvaltningen. Det har vært jobbet med å lage et felles eiendomsutvalg for Juvente, IOGT og DNT. Utvalget har enda ikke begynt å fungere. Vi er nødt til å sette i gang en prosess rundt våre eiendommer selv om utvalget ikke er kommet i gang. Utvalget kan heller ta del i prosessen etterhvert som Juvente har bedre oversikt over eiendommene og hva som skal gjøres. 9!av!17!

26 ! Plan I langtidsplanen står det at det skal leies inn en konsulent for å se på eiendomssaken. Vi bør derfor overdra ansvaret for eiendommene til styret. Styret ber ØAU lage en oversikt over tilgjengelig informasjon og en vurdering om eiendommene bør beholdes eller ikke har noen bruksverdi for Juvente. Så blir det leid inn en konsulent som kan lage en plan over salg av eiendommene. Så kan vi vurdere å delegere tilbake ansvaret om salg av eiendommer til ØAU eller å overlate dette til administrasjonen. Forslag til vedtak: Styret overtar ansvaret for å følge opp eiendommene og ØAU lager en rapport om eiendommene med relevant info og en vurdering om eiendommene bør beholdes eller ikke har noen brukerverdi for Juvente. Rapporten skal leveres til LS på siste LS møte før jul. LS 102/12 Verving Vi ligger ganske dårlig an i forhold til målet vårt om 1000 medlemmer. Vervetiltakene i sommer gikk ikke helt som ventet i ververesultat og vi trenger å sette inn nye krefter for å nå målet vårt. Vi må få medlemmer til å betale kontingentene sine. Det er mange medlemmer som ikke har betalt kontingenten sin. Vi kom sent i gang med å sende ut kontingentkrav og dette får vi igjen for nå. Vi kan likevel hente oss inn igjen! Tiltak vi kan gjøre for å få folk til å betale kontingent: Administrasjonen sender ut nye kontingentkrav (sms, e-post og brev), vi starter å be lokallagene om å ha ringerunder til sine medlemmer og åpne opp for at de kan ta i mot kontingent på samlingene sine i hvertfall prøve, vi tar i mot kontingenter på lederskolering og skjenkekontrollen, vi ringer medlemmer som ikke blir ringt av lokallag for å kreve kontingent. Tiltak for å få flere nye medlemmer: Være gode på å spre informasjon om Sprint, administrasjonen (Philip og Peter) prøver å reise rundt og motivere til aktivitet. Sender ut aktivitetspakke om lavterskelaktiviteter som tiltrekker ungdommer. LS står selv på stand på neste møte for å motivere. Vi må synliggjøre lokallag som er gode på verving og hva de gjør riktig. verv en venn -kampanje, vi sende ut en håndfull brosjyrer og liste over vervepremier. Får opp vervestatistikk på verv.juvente.no. Fristil informerer lederene om verving på Fristilkurs. 10!av!17!

27 ! LS 103/12 Motiv Petter ønsker at LS skal snakke litt om Motiv. Forslag til vedtak: LS 104/12 Evaluering a) Festivalsommer Hove I forkant av Hove var det en del problemer, men på selve festivalen gikk alt greit, men det er virkelig behov for forbedring til neste år. For det første så gikk ting veldig sakte både fra vår og Hove sin side, noe som gjorde at ting ikke var klare før 3 dager før festivalen, noe som er alt for sent. Det var også noe uklarhet i hva Juvente dekket og hva vi ikke dekket. Vanlige frivillige på Hove får dekket festival- og campingpass, samt en matbong hver gang de er på jobb. Som frivillig fra organisasjon får vi dekket festivalpass kroner til organisasjonen. Vi valgte å også dekke campingpass, men ikke matbonger. Det viste seg også at vi opplyste feil antall personer over/under 18 år. Det er i utgangspunktet 18 års aldersgrense på frivillig på Hove, men vi fikk anledning til å ta med noen under, siden majoriteten var over. Det viste seg at majoriteten slett ikke var over 18, og vi fikk litt pepper for det. Det var også planen at alle i Juvente skulle lage en felles camp på festivalen, men det ble ikke gjort, selv om vi campet i nærheten av hverandre. Ut av dette arbeidet fikk Juvente en del kroner, og medlemmene våre følte at de fikk delta på noe kult. Forslag til neste år (hvis vi vil delta): - Vi avtaler maksimalt antall personer under 18 i god tid - Vi dekker festival- og campingpass samt matbong. dette fører til at Juvente får noe mindre penger, men at deltakerene får en bedre opplevelse, og det blir lettere å delta. - Vi dekker IKKE reise - Vi planlegger bedre i forkant, og ber alle møte opp den dagen campen åpner (eller dagen før, siden frivillige slipper inn uansett) og lager en skikkelig camp. - Vi har en klar påmeldingsfrist, og bedre informasjon utad. Skjærgårds Skjærgårds har i tidligere år vært den festivalen Juvente har vervet MASSE på. Dette var ikke tilfellet i år. I år vervet vi bare i underkant av 20 personer, men det 11!av!17!

28 ! var ikke på grunn av at folk ikke fikk tilbudet. Som deltaker på Skjærgårds to år på rad merket jeg en endring i holdningen til å melde seg inn i organisasjoner. Så godt som alle organisasjonene på skjærgårds hadde konkurranser med fete premier for de som meldte seg inn, mens vi hadde ikke, dermed var det mindre personlig vinning. Det er også sånn at de fleste ikke helt skjønte hva de selv fikk ut av å melde seg inn i Juvente. Det var noen få som meldte seg inn på ideologisk grunnlag, men ikke mange. Dersom vi skal ha stand på skjærgårds til neste år trenger vi en bedre vervestrategi, og et klart og tydelig svar på "Hvorfor skal jeg melde meg inn i Juvente, og hva gir det meg?". Vi bør også ha klar en konkurranse som ikke nødvendigvis trenger å ha en fet premie. Gjerne "dagens konkurranse", men det er også noe de som står på stand kan tenke ut. Mindre festivaler lokalt Det ble i liten grad gjort forsøk på å oppfordre lokallag til å verve på mindre lokale festivaler. Personlig opplevde jeg denne delen av festivalsommer som veldig diffus og lite konkret, og dermed vanskelig å jobbe med. Til neste år bør konseptet konkretiseres. Vi må ha en liste over festivaler vi ønsker å være til stede på, og kontakte og følge opp nærmeste lokallag. Forslag til vedtak: b) Sommerververe Adrian og Ingunn har ikke rukket å levere en evaluering. Tas på neste møte. LS 105/12 Landsmøte 2014 Vi må utlyse og kanskje spørre aktuelle lokallag/kretser om å arrangere landsmøte og sommerleir Forslag til vedtak: Amanda utlyser på nettsidene at vi trenger noen til å arrangere landsmøte og sommerleir i LS 106/12 Kommunikasjon a) I LS Hvordan ønsker vi å kommunisere? Vi bruker mye e-post, hvordan skal vi bruke dette best mulig? Skal vi bruke facebook? Hva er for mye kommunikasjon/informasjon og hva er ikke? 12!av!17!

29 ! Hvordan ønsker dere å følges opp? Kan jeg ringe dere en gang i uka, eller er dette for mye? Skal jeg mase? b) Med administrasjonen I kontrollkomiteens rapport stod det at arbeidet det siste året bærer preg av dårlig kommunikasjon mellom administrasjonen og LS. Kontrollkomiteen foreslår at en representatt er tilstedet på hele møtene til LS. Er dette et godt tiltak? Hvordan kan vi bedre kommunikasjonen ellers? Skal vi skape noen strukturer rundt kommunikasjonen? Hvilke forventninger har administrasjonen til LS? Og hvor mye kommunikasjon ønskes det? Hvilke forventninger har styret til administrasjonen? Hvordan ønsker styret å kommunisere? Kan vi finne en måte som alle er komfertable med? Styret er det øverste styrende organet i Juvente og har også personalansvar, hvordan skal styret ta dette ansvaret på alvår? c) Med arbeidsgrupper og utvalg I forrige periode ble det litt kluss mellom noen utvalg og LS forhold til enkelte saker. Vi har laget mandater som er tydelige ovenfor arbeidsgrupper og utvalg som jobber for landsstyret. Trenger vi å gjøre andre tiltak for å sikre at kommunikasjonen skal være god? d) Med medlemmene Styret og administrasjonen sender ut mye informasjon om ting de skal gjøre og oppfordringer, men vi hører sjelden noe fra de. Hvordan kan vi sørge for at kommunikasjonen mellom LS og medlemmene blir bedre? LS 107/12 Fellesmøte I forrige periode ble det bestemt at det skulle være et fellesmøte sammen med Forut 26. Okt fra lunsj. IOGT, DNT og Juba ønsker å ha et fellesmøte etter lunsj hvor temaet skal være sammenslåing av IOGT/DNT og samfunnsoppdraget for den nye organisasjonen og for bevegelsen. Vi har i utgangspunktet satt opp møte helgen oktober. Og jeg tenker at vi ikke bør flytte møtet vårt til fellesmøte helgen fordi nesten hele lørdagen vil bli brukt til fellesmøte. Jeg foreslår heller at vi deltar på fellesmøtet i tillegg til møtet vårt tidligere i oktober. 13!av!17!

30 ! Forslag til vedtak: LS har møte som avtalt helgen oktober og deltar med så mange som mulig på fellesmøtet med Forut og IOGT, DNT og Juba 26. oktober. LS 108/12 Forut-samarbeid Det har vært snakk om å få et samarbeidsprosjekt med en av Foruts partnerorganisasjoner. Det finnes et aktuelt prosjekt Juvente kan se for seg at kan ha grunnlag for samarbeid i Forut Sierra Lone. Der drives det et prosjekt som har som driver forebygging på ungdomsskolen og videregående. Og kan derfor minne om Fristil. Det har vært et møte med Kjetil, Camilla, Trine fra Forut og Amanda, hvor det ble bestemt at en i fra Juvente skal bli med på Foruts studietur til Sierra Lone i oktober for å se om det finnes et grunnlag for samarbeid og for å lage en rapport om situasjonen i Sierra Lone og se hvordan vi kan samarbeide. Forslag til vedtak: Tatt til orientering LS 109/12 Daglig leders gjøremål I forrige periode bestemte LS i forbindelse med forlenging av åremålet til daglig leder Kjetil at det skulle komme en prosess som skulle se på daglig leders oppgaver. Vi skulle se på om det er mulig å omprioritere og endre litt i arbeidsoppgavene til daglig leder, for å oppnå mer effektivitet. Denne prosessen ble delegert Adrian og Maria. De rakk ikke å ta tak i saken før Kjetil gikk av med permisjon og ferie. Vi bør derfor finne to nye som kan ta på seg oppgaven. Forslag til vedtak: Amanda og XX får mandat til å ta en gjennomgang av daglig leders arbeidsoppgaver og lage en ny arbeidsbeskrivelse. LS 110/12 Bingosaken Følgende er en redegjørelse som grunnlag for debatt og vedtak om Juventes fortsatte deltakelse i bingospill, for Juventes landsstyre, august Hva er bingo? Bingo er et lotteri. Frivillige organisasjoner som har et humanitært eller samfunnsnyttig formål, kan holde bingo der overskuddet går til organisasjonen sitt formål. Juvente har spillelisens på entreprenørbingo, som betyr at det er en profesjonell aktør som arrangerer bingoen på vegne av flere lag. 14!av!17!

31 ! Entreprenør har ansvar for søknader og regnskap, og utbetaler overskuddet til organisasjonene to ganger i året. Bingolisens og Aktivitetsfondet OAØ krets Aktivitetsfondet mottok tidligere hele overskuddsutbetalingen fra lisenshavende lag, men dette ble etter hvert forbudt, og overskuddet måtte utbetales til lisenshaverne. Vi har deretter hatt en ordning der lagene videreformidler utbetalt overskudd til Aktivitetsfondet etter faktura. Aktivitetsfondet fordeler deretter midlene til aktiviteter i lagene i kretsen etter søknad. Poenget med ordningen er å sørge for at midlene til en hver tid går til aktivitet, i stedet for å lagres hos enkeltlag med varierende aktivitetsnivå. I Juvente-systemet er det følgende instanser som har lisens: D D D D D D Juvente (sentralleddet) Juvente Bryn Oslo Juvente Kirkevik Juvente Gry OAØ krets Aktivitetsfondet har fondsmidlene som bankplasseringer, samt noe investeringer i Sober Kapital. Jeg har ikke fått oversikt over fondets samlede verdi, men håper å få regnskap innen styrets møte. Aktivitetsfondet mottok 1. halvår totalt kr fra Juventes 6 lisenser, mot halvår En vurdering av bingospillets relative trygghet må vurderes mot en aktitivetsinntekt som genereres av Juventes lisenser på cirka , opp til pr. år. Hvor trygt er bingospillet? Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som fører tilsyn med bingospill. Etter 2006 overtok ulike raske spilleautomater hele automatmarkedet, og overskuddet og problemene økte markant. Omsetningen i markedet økte fra 1,9 milliarder til 5 milliarder, og det ble opprettet stadig flere automatutplasseringer utenfor de tradisjonelle bingohallene. Flere av disse fremstod som rene spillehaller. Det har vært flere runder med endringer i bingoforskriften de siste årene. I fjor ble 15!av!17!

32 ! det innført en rekke krav til bingoautomatene i forhold til innsatsnivå, og andre typer spilleautomater ble forbudt. Nå står det kun bingoautomater og Norsk Tippings Belago-automater i bingohallene. Som med alkohol er det slik at det generelle forbruket er en indikator for problemnivået. Derfor er overskuddet fra bingohallene en god indikator for utviklingen. Ved nyttår ble det innført en begrensning på hastigheten på spillene på bingoautomatene. Det førte til en markant nedgang i overskuddet på bingohallene. Fra 1. halvår 2011 til 1. halvår 2012 har utbetalt overskudd på Juventes lisens gått ned fra til , en reduksjon på 39 %. Ifølge Lotteri- og stiftelsestilsynet har det vært tegn på økning igjen fra slutten av 1. halvår, men det er tydelig at endringen har hatt stor effekt. Lotteri- og stiftelsestilsynet har på oppdrag fra KUD nå sendt ut forslag til endring i bingoforskriften på høring. Hovedpunktene er som følger: Ein entreprenør kan ikkje få bingoløyve i eit lokale som samtidig har kommisjonærverv for Norsk Tipping eller Norsk Rikstoto. Bingolokalet må stette særskilte bygningsmessige krav. Bingolokalet må ha eigne tilsette som fører tilsyn med spelet og som har gjennomgått opplæring i spelansvar. Reglar for å sikre formålsandelen på bingo ved konkurs eller byte av entreprenør. Eit nytt hovudspel nr 2 på bingo som tillegg til det ordinære hovudspelet. Nærare rutiner for utbetaling av overskot frå Belago. Heving av omsetningsgrensa for smålotteri til kroner. Hensikten med disse endringene er i følge Lotteri- og stiftelsestilsynet å styrke forsiktighetslinjen som pengespillspolitikken er tuftet på. Det må antas at innføringen av hele eller deler av tiltakene i forslaget til endringer i forskriften vil påvirke omsetningen ytterligere. Lotteri- og stiftelsestilsynet vurderer bingospill med endringene som har blitt gjennomført som relativt trygt, men ser at «tilvenningstendensen» kan føre til en økning av problemer. Dersom forslaget vedtas og innføres mener tilsynet at det er et godt grunnlag for en forsvarlig utvikling av bingospill, særlig innenfor rammene av de tradisjonelle entreprenørdrevne bingohallene hvor personell skal overvåke og gripe inn ved mistanke om spilleavhengighet. Det er særlig opprettelsen av mange små, 16!av!17!

33 ! kioskpregede spillelokaler som bekymrer, og forskriftsendringene skal redusere dette. LS må ta stilling til om Juvente skal ha en prinsipiell eller pragmatisk tilnærming til spørsmålet, og eventuelt vurdere om man anser de problemene som bingoautomatene bidrar til som delegitimerende for fortsatt inntekt fra entreprenørbingo. Styret må også ta stilling til om en eventuell avvikling av lisens skal gjøres gjeldende for alle lisenshavende lag. Vennlig hilsen Kjetil Vesteraas, daglig leder LS 111/12 Balkan TODO: Sigrid Forslag til vedtak: LS 112/12 Til neste gang LS 113/12 Eventuelt LS 114/12 Møtekritikk! 17!av!17!

34 VEDLEGG 2 Mandater til Juventes arbeidsgrupper og utvalg Mandat til arbeidsgruppe for aktivitet Arbeidsgruppen for aktivitet skal jobbe med å lage en ny aktivitetsprofil for Juvente. Dette må gjøres ved å se på hva Juvente gjør mye av i dag og hva Juvente bør gjøre mindre eller mer av. Profilen skal presentere forskjellige typer aktiviteter til forskjellige formål og være lett å forstå og å gjennomføre i organisasjonen. Aktivitetsprofilen skal være klar før utgangen av Arbeidsgruppen skal også lage en lokallagsstartpakke til nye lokallag. Pakken skal inneholde aktivitetsbeskrivelser og skolere i hvordan man kan drive lokallagsarbeid på en enkel måte. Lokallagsstartpakken skal være klar til landsstyremøtet i mars. Arbeidsgruppen skal også jobbe med implementering av den nye aktivitetsprofilen i organisasjonen. Strategi- og langtidsplanen skal være utgangspunkt for alt arbeids som skjer i gruppen. Arbeidsgruppen skal ha 4-5 medlemmer, noen fra landsstyret og noen andre medlemmer av Juvente. Arbeidsgruppen har i utgangspunktet ingen økonomi til rådighet annet enn at utgifter i forbindelse med møtevirksomhet dekkes av sentralt. Arbeidsgruppen skal rapportere til landsstyret gjennom å oversende referater fra møter og presentere resultater underveis. Mandat til internasjonalt utvalg Arbeidsgruppen for internasjonalt arbeid skal holde kontakt med Juventes søsterog paraplyorganisasjoner i Europa og resten av verden. Arbeidsgruppen skal gi råd til landsstyret i internasjonale saker og spre informasjon om det internasjonale arbeidet til hele organisasjonen. Arbeidsgruppen skal utrede hva det internasjonale arbeidet Juvente skal innebære og hvorfor vi skal drive med internasjonalt arbeid. Det internasjonale arbeidet må samsvare med arbeidet i resten av organisasjonen og være attraktivt blant medlemmene. Arbeidsgruppen skal ha klart et formål med det internasjonale arbeidet til landsstyremøtet i januar. Juvente har per i dag ikke noen internasjonale prosjekter, men det foreligger

35 Side 2 av 4 kanskje et grunnlag for et nytt samarbeidsprosjekt med en av Foruts samarbeidspartnere i Sierra Leone. Arbeidsgruppen har mandat til å drive og følge opp prosessen rundt oppstarten av prosjektet sammen med administrasjonen. Arbeidsgruppen skal ha 4-5 medlemmer, noen fra landsstyret og noen andre medlemmer av Juvente. Arbeidsgruppen har i utgangspunktet ingen økonomi til rådighet annet enn at utgifter i forbindelse med møtevirksomhet dekkes av sentralt. Arbeidsgruppen skal rapportere til landsstyret gjennom å oversende referater fra møter og presentere resultater underveis. Mandat til arbeidsgruppen for strategi Arbeidsgruppen for strategi skal gjennomføre en lokallagsundersøkelse og analysere ferdig medlemsundersøkelsen som ble gjennomført i år. Arbeidet skal resultere i forslag til konkrete tiltak landsstyret kan iverksette, både de som kan gjennomføres umiddelbart eller tas med i arbeidsplanen. Forslaget skal presenteres for landsstyret innen utgangen av 2012 (på desembermøtet). Strategien- og langtidsplanen må implementeres i organisasjonen. Dette kan gjøres gjennom skolering, informasjonsarbeid, den nye aktivitetsprofilen og Motiv. Arbeidsgruppen skal også lage et forslag til endringer i strategien til neste landsmøte og si noe om vi går i riktig retning eller om vi må justere på ting for å få en utvikling i den retningen vi ønsker. Arbeidsgruppen skal drive en prosess i organisasjonen rundt det nye prinsipprogrammet og lage et forsag til prinsipprogram som kan presenteres på landsmøtet. Et forslag til prinsipprogram legges frem for LS på januarmøtet. Arbeidsgruppen skal ha 4-5 medlemmer, noen fra landsstyret og noen andre medlemmer av Juvente. Arbeidsgruppen har i utgangspunktet ingen økonomi til rådighet annet enn at utgifter i forbindelse med møtevirksomhet dekkes av sentralt. Arbeidsgruppen skal rapportere til landsstyret med å oversende referater fra møter og presentere resultater underveis. Mandat for arbeidsgruppen for politiske kampanjer Arbeidsgruppen skal lage en politisk kampanje som kan gjennomføres i Den politiske kampanjen skal gjennomføres av Juvente lokalt, men styres fra sentralt.

36 Side 3 av 4 Arbeidsgruppen skal lage en liten guide i politiske saker som medlemmer kan bruke når de får spørsmål om noen av våre kjernesaker eller som har med alkoholloven å gjøre. Arbeidsgruppen skal ha 4-5 medlemmer, noen fra landsstyret og noen andre medlemmer av Juvente. Arbeidsgruppen har i utgangspunktet ingen økonomi til rådighet annet enn at utgifter i forbindelse med møtevirksomhet dekkes av sentralt. Arbeidsgruppen skal rapportere til landsstyret med å oversende referater fra møter og presentere resultater underveis. Mandat til arbeidsgruppen for prosjekt Siden det ikke ble satt sammen en arbeidsgruppe for prosjekt, ble det heller ikke vedtatt et mandat for denne. Mandat for skoleringsutvalget Arbeidsgruppen har ansvar for å lage ferdig den nye helhetlige skoleringen for Juvente. Nivå én er snart ferdig og nivå to må begynnes på. Det skal også utarbeide retningslinjer for en pott til skolering for kretsene i Frifond-ordningen som det skal være mulig å søke på i Juventeskolen er en del av Juventes toppskolering og gjennomføres hvert år. Arbeidsgruppen har ansvar for at Juventeskolen blir arrangert og for å gi skoleringen godt innhold. Arbeidsgruppen skal ha 4-5 medlemmer, noen fra landsstyret og noen andre medlemmer av Juvente. Arbeidsgruppen har i utgangspunktet ingen økonomi til rådighet annet enn at utgifter i forbindelse med møtevirksomhet dekkes av sentralt. Arbeidsgruppen skal rapportere til landsstyret med å oversende referater fra møter og presentere resultater underveis. Mandat for teknisk utvalg Teknisk utvalg sitter på store deler av Juventes tekniske kompetanse. De har ansvar for å utvikle nettsidene når styret eller teknisk utvalg ser behov for det og for å holde epostlister oppdaterte.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 25. 27.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 25. 27. DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde (ikke LS 59 og 60/12) Amanda Rose Stratford Gamst Liv Hauge Norheim Martin Gjøen Maria Elizabet Aspen Øyvind Kind Robertsen DELTAKERE

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst Martin Gjøen Kristoffer Holm Øyvind Kind Robertsen Sveinung Knutsen Nøding Sara Hauge DELTAKERE UTEN STEMMERETT Sigrid Ragnarsdatter Steinsland Kjetil

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Forsidefoto: Skumparty på landsmøtet (foto: Petter Holstad)

Forsidefoto: Skumparty på landsmøtet (foto: Petter Holstad) Årsmelding 2011 Juventes årsmelding 2011 1 Innledning 2011 var et bra Juvente-år prega av mye engasjement og lokal aktivitet. Fokuset lå gjennom hele året på organisasjonsbygging, og mot slutten av året

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat.

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og referat. Sakspapirer BIS Sentralstyremøte Dato: Sted: 19.11.2011 Drammen Til: Kopi: BIS Sentralstyret, KVK BIS Sentralledelsen, BIS Lokalavdelinger Møtet startet 10.00. Tilstede: Leder, ØA, PK, SP, MA, KVK, VK2,

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen

16.03.11/163.26. SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16.03.11/163.26 SENTRALSTYREMØTE 4.-6. mars 2011 Saksbehandler: Morberg/Simonsen Sak 28/11 Referat 4.-6. mars 2011 Tilstede: Dan-Raoul Miranda, Anders Garbom Backe, Matias

Detaljer

Sakspapirer. Stavanger. Roverkongress 12.-14.02.2010

Sakspapirer. Stavanger. Roverkongress 12.-14.02.2010 Sakspapirer Roverkongress 2010 Stavanger 12.-14.02.2010 Innholdsfortegnelse Velkommen til kongress! s 2 - Hilsen fra lokalkomité - Praktisk informasjon Hilsen fra rovernemndsleder s 4 Program for roverkongress

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Sak 02/11 Referat fra sentralstyremøte 12.-14. november

Sak 02/11 Referat fra sentralstyremøte 12.-14. november 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 30.11.10/163.24 SENTRALSTYREMØTE 11.-13.02.10 Saksbehandler: Morberg Sak 02/11 Referat fra

Detaljer

Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11

Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 28.08.11/163.32 SENTRALSTYREMØTE 30.09-2.10.11 Saksbehandler: Marit Simonsen/Hege Winje Sak 62/11 Referat sentralstyremøte 26.-28.08.11 Tilstede: Helene Kleppestø,

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Sak 02/12 Referat sentralstyremøte 10.-12. november 2011

Sak 02/12 Referat sentralstyremøte 10.-12. november 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 14.11.11/163.34 SENTRALSTYREMØTE 10.-12.02.12 Saksbehandler: Marit Simonsen Sak 02/12 Referat sentralstyremøte 10.-12. november 2011 Tilstede: Helene

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 05.09.2014 & 06-09- 2014 REFERAT

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 05.09.2014 & 06-09- 2014 REFERAT REFERAT Styringsgruppemøte 05.09.2014 & 06.09.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 44-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 45-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

SAKSPAPIRER 23.02.2013

SAKSPAPIRER 23.02.2013 SAKSPAPIRER 23.02.2013 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 31-13

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 23-01- 2015. Referat. Styremøte 23.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 23.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 53-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 54-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 55-15 - Behandlingssak:

Detaljer