TILSTEDE FORFALL BESØKENDE SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILSTEDE FORFALL BESØKENDE SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012"

Transkript

1 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 TILSTEDE Amanda Rose Stratford Gamst, leder Martin Gjøen Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer Holm Christine Helena Hilsen, 2. vara (ikke LS 87-92, 94, 95, 99, 100, 103, 108, 110/12) Sigrid Ragnarsdatter Steinsland, 3. vara Petter Holstad, Motiv-redaktør Kjetil Vesteraas, daglig leder (ikke LS 87, 88, 90, 94, 95, 97, 98, , 108, 109, /12) FORFALL Erlend Furholt Moen BESØKENDE Administrasjonen SAKER BEHANDLET LS /12 VEDLEGG 1. Sakspapirene 2. Mandater for Juventes arbeidsgrupper og utvalg Side 1 av 16

2 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 SAKSLISTE! LS 87/12 Godkjenning av innkalling og saksliste... 3 LS 88/12 Siden sist... 3 LS 89/12 TODO Daglig leders rapport... 4 LS 90/12 Referater... 4 LS 91/12 Organisasjonsrapport... 4 LS 92/12 Rapport fra prosjektene... 4 LS 93/12 Frikjøping... 5 LS 94/12 Konstituering... 5 LS 95/12 Arbeidsgrupper og utvalg... 5 LS 96/12 Mandater til arbeidsgrupper og utvalg... 6 LS 97/12 Årsplan og utvikling... 6 LS 98/12 Møteplan... 8 LS 99/12 Nettsider... 8 LS 100/12 Prokura... 9 LS 101/12 Eiendommer... 9 LS 102/12 Verving... 9 LS 103/12 Motiv LS 104/12 Evaluering LS 105/12 Landsmøte LS 106/12 Kommunikasjon LS 107/12 Fellesmøte LS 108/12 Forut-samarbeid LS 109/12 Daglig leders gjøremål LS 110/12 Bingosaken LS 111/12 Balkan LS 112/12 Til neste gang LS 113/12 Eventuelt LS 114/12 Møtekritikk Side 2 av 16

3 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 LS 87/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling ble sendt ut to uker før møtet. Endelige sakspapirer ble lagt fram på møtet. Innkalling og saksliste ble godkjent. En sak om forventninger og en sak om mål for administrasjonen ble lagt til som eventueltsaker. LS 88/12 Amanda: Martin: Liv: Øyvind: Sara: Kristoffer: Sveinung: Christine: Sigrid: Petter: SIDEN SIST Se sakspapirer (vedlegg 1). Har i tillegg vært på ledermøte, strategikonferansene til IOGT og DNT. Hjulpet Amanda med mediesaker. Vært på strategikonferansen til IOGT. Snakket med Amanda om hvordan de skal fungere som lederteam. Snakka om Kompis med Sigrid og Emma. Snakka om skolering med Sara. Snakka med folk som bør sitte i et skoleringsutvalg og laget et vagt forslag til mandat. Strategikonferansen til DNT. Litt småting på nettsidene. Kort møte med Petter om informasjonsplan. Vært på kongressen og sommerleiren til Active, og orienterte også om dette til styret. Blitt kjent med ledelsen i UNF. Vært på Foruts konsert på St. Hanshaugen. Har ikke tatt noe aktivt initiativ om fredsrådet. Hatt møte med ØAU (dog et kort og lite et). Fått tilbud om, og takket ja til en liten stilling i Skjenkekontrollen. Vært på strategikonferanse og landsstyremøte i DNT. Deltatt på telefonmøte med Juba. Foreslår at det spres info om Juba i Juvente siden få juventere kjenner Juba. Deltatt på Actives kongress og sommerleir, og orienterte om dette til styret. Blitt valgt inn i Actives styre. Har snakka med Liv om Kompis. Sørget for at de som skal skrive protokoll fra landsmøte skriver den og at dokumenter oppdateres. Begynt å tenke på neste Motiv-utgave. Side 3 av 16

4 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 Tatt til orientering. Petter og Christine lager en Motiv-sak om Juba og Christine spør Juba om de vil ha en Juvente-side i medlemsbladet sitt. LS 89/12 DAGLIG LEDERS RAPPORT Kjetil Vesteraas orienterte. Han orienterte også om Juventes økonomi. Tatt til orientering. LS 90/12 REFERATER a) Referat fra første styremøte b) Referat fra ØAU-møte Referat fra første styremøte godkjennes. ØAU-referat tas på e-post siden det ikke var klart til møtet. LS 91/12 ORGANISASJONSRAPPORT Organisasjonsrapporten er gjengitt i sakspapirene (se vedlegg 1). Philip var tilstede og svarte på spørsmål om den. Tatt til orientering. LS 92/12 RAPPORT FRA PROSJEKTENE Prosjektlederne Emma Khachatryan og Camilla Bogetun Johansen orienterte om prosjektene. Tatt til orientering. Side 4 av 16

5 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 LS 93/12 FRIKJØPING a) P-referert Denne saken er p-referert, og dermed ikke offentlig. b) Frikjøping av Erlend Det ble på forrige møte vedtatt at Erlend frikjøpes for å drive kompetanseheving i lokallagene. Amanda følger opp Erlend. Erlend rapporterer fortløpende til landsstyret. LS 94/12 KONSTITUERING Sekretær: Øyvind Prosjektansvarlig: Amanda spør Erlend om han kan tenke seg å være prosjektansvarlig. Ledere av arbeidsgrupper: Aktivitet: Martin Skolering: Liv Internasjonalt: Sigrid Strategi: Amanda Politiske kampanjer: Øyvind Teknisk utvalg: Leder rekrutteres senere. LS 95/12 ARBEIDSGRUPPER OG UTVALG I forkant av møtet var det åpent for medlemmene å melde sin interesse for å sitte i ulike arbeidsgrupper og utvalg. Juventes arbeidsgrupper og utvalg består av følgende medlemmer: Arbeidsgruppe for aktivitet: Martin Gjøen (leder), Sondre Wedding Nyheim, Erlend Moen, Robin Haukenes og Amanda Rose Stratford Gamst. Side 5 av 16

6 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 Skoleringsutvalget: Liv Hauge Norheim (leder), Stig Johan Berggren, Sara Hauge og Sveinung Knutsen Nøding. Internasjonalt utvalg: Sigrid Ragnarsdatter Steinsland (leder), Sara Hauge, Kristine Langberg, Thor-Rune Hansen og Knut Aron Fludal. Arbeidsgruppe for strategi: Amanda Rose Stratford Gamst (leder), Sveinung Knutsen Nøding, Ingunn Aanes, Eirik Tryland Haugdal, Lisa Zhuang og Kjetil Vesteraas Arbeidsgruppe for politiske kampanjer: Øyvind Kind Robertsen (leder), Bendik Hallstensen, Tord Hauge og Liv Hauge Norheim. Teknisk utvalg: Kristoffer Holm, Sveinung Knutsen Nøding, Knut Aron Fludal, Bjørn-Johan Eilertsen, Eivind Marienborg, Martin Strand og Toro Andersen. Prosjektutvalget/arbeidsgruppe for prosjekter: Dette utvalget omdøpes til arbeidsgruppe for Fristil. Det har ikke kommet inn nok kandidater, og saken tas derfor opp på neste styremøte. Motiv-redaksjonen var også mulig å melde seg til, og Daniel Pybus Sollid og Lisa Zhuang meldte sin interesse. Petter får navnene med seg til han skal sette sammen redaksjonen. LS 96/12 MANDATER TIL ARBEIDSGRUPPER OG UTVALG Amanda la fram et forslag til mandater. Det ble gjort noen endringer underveis på møtet. Mandatene ble vedtatt. Se vedlegg 2. LS 97/12 ÅRSPLAN OG UTVIKLING En kalender for landsstyrets og administrasjonens viktigste aktiviteter ble satt opp på storskjerm. 10. september verv en venn iverksettes september Fristil lederskolering Side 6 av 16

7 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september september: Startskudd for Sprint. Sprint går fram til og med 31. desember. Martin i samarbeid med Philip og arbeidsgruppe for aktivitet er ansvarlige for planlegging og gjennomføring. De som er ansvarlig for lokallagene som vant i fjor kontakter fjorårets vinnere for å planlegge når de skal få premien sin. 22. september: Vervestunt med lansering av vervebarometer september: Ringerunder 8. oktober: Aktivitetspakke om vennehelg og vervestands Martin skriver innen 1. oktober. 29. oktober: Hvit Jul-aktivitetspakke sendes ut. 19. november: Gi Juvente en julegave betal kontingenten/gi en gave. Lanseres på nettsidene og i Motiv. 30. november 2. desember: LS-møte med produksjon av musikkvideo. Sigrid følger opp musikkvideo med Eivind. Sara, Liv, Amanda og Sigrid er arbeidsgruppe for musikkvideo. Kretslederne inviteres til å delta på dette møtet. Januar: Kontingenter sendes ut i løpe av den første uka. Kontinuerlig: Medlemspakke til de som betaler Martin og Amanda fikser. 14. januar: Nytt år nye muligheter: vervepremier; Amanda og Sveinung kommer med forslag til vervepremier som legges fram på møtet i desember januar: Lagsskolering i Hordaland januar: Fellesmøte med UNF? Februar: Festivalsommer-info skal ut februar: Juventeskolen med lanseringer. 16. februar: Premie for vervebarometeret mars: Landsstyremøte Mars: Fokus på minoritetsungdom mars: Verveuker 25. mars: Frist for å sende ut innkalling til landsmøte med tydelig oppfordring til å sende inn saker. April: gjennomføring av den nye politiske kampanjen. 1. april: Aprilsnarr! 8. april: Send inn landsmøteforslag-pakke. Mai: Frist for innsending av saker til landsmøte. Side 7 av 16

8 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september mai: Muligens landsstyremøte. 20. mai: Aktivitetspakke: Landsmøtevors. Juni: Aktivitetspakke: Sommerfest. 17. juni Siste frist for utsending av sakspapirer til landsmøtet. 24. juni: Sommerververne starter å jobbe? juni: Verveskolering I tillegg: følge opp lokallagene, delta på og holde tale på julesamlingene. LS 98/12 MØTEPLAN Se årsplan. På neste møte skal Solfaktor og sommerververe evalueres. I tillegg skal det gis en grundig innføring i Juventes økonomi. LS 99/12 NETTSIDER Kjetil hadde skrevet et forslag til denne saken. Juventes nettsider overføres så snart som mulig til ekstern hosting. Administrasjonen utfører. TU melder daglig leder om krav til server, samt eventuelle aktuelle tilbydere man kjenner til. Tilbakemelding innen en uke. Toro bes om å sjekke og eventuelt reparere koden på nettsiden i forbindelse med overføringen. TU utreder om serveren kan selges dersom vi ikke har bruk for den, slik at vi kan få dekket noen kostnader for prosessen. Landsstyret takker teknisk utvalg for den store jobben de har gjort for å forsøke å holde serveren stabil. Side 8 av 16

9 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 LS 100/12 PROKURA Prokura er en fullmakt til en eller flere personer i en organisasjon til å signere på vegne av organisasjonen. I Juvente har daglig leder av Juvente prokura til å signere på vegne av Juvente og det har tidligere vært vanlig at også leder har det. Amanda forlot rommet. Daglig leder Kjetil Vesteraas og leder Amanda Rose Stratford Gamst tildeles prokura hver for seg. Det skal fortrinnsvis være Kjetil som benytter seg av prokura. Dersom Amanda benytter prokura skal landsstyrets orienteres. LS 101/12 EIENDOMMER Styret overtar ansvaret for å følge opp eiendommene. Målet er bedre styring. ØAU lager en rapport om eiendommene med relevant info og en vurdering om eiendommene bør beholdes eller ikke har noen bruksverdi for Juvente. LS 102/12 VERVING Landsmøtet vedtok 1000 medlemmer som mål for i år. Foreløpig ligger vi dårlig an for å nå det målet, og det ble derfor diskutert tiltak for å få fart på vervingen og kontingentbetalingen. Se også sakspapirene (vedlegg 1). Følgende tiltak skal iverksettes: Administrasjonen sender ut nye kontingentkrav. Administrasjonen skal lage en verveoversikt, for eksempel med to grafer (en for ververe, en for de som har betalt), og et vervebarometer som viser hva medlemstallet er til en hver tid. Administrasjonen er ansvarlig for at dette lages og oppdateres. Martin snakker med Philip om planene, Sara og Amanda finner belønninger for vervebarometeret. Side 9 av 16

10 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 Liv og Martin lager et opplegg på Fristil lederskolering for å premiere de som har vervet i år. Det gjennomføres ringerunder til medlemmer som ikke har betalt kontingenten sin. Amanda, Kristoffer, Sara, Petter, Sveinung og Liv meldte seg frivillig til å delta på disse. Amanda setter opp ringelister. Administrasjonen ringer lokallag for å oppfordre til verving. Landsstyrets medlemmer oppfordrer til og deltar på stands der dette er mulig. Det sendes verv en venn -pakke til alle medlemmer til og med 16 år. Dersom det er folk fra landsstyret eller administrasjonen tilstede på samlinger skal disse kunne ta imot kontingentbetalinger. LS 103/12 MOTIV Petter ønsket innspill på hva Motiv kan og bør inneholde. Følgende innspill kom: Gjenopprette Motiv-skolen. Politisk spalte. Innhold som er interessant også for de eldre medlemmene. Gjeninnføre tema-nummer. Midtsidenykteristen/ Motivs superhelt. Julekalender. Headhunte flinke folk til redaksjonen. Reisebrev fra Camilla om Sierra Leone. Innspillene oversendes Motiv-redaksjonen for vurdering. På møtet i desember skal Motiv gjennomgås grundigere. LS 104/12 EVALUERING a) Festivalsommer Martin orienterte om årets gjennomføring av festivalsommer. Se sakspapirene (vedlegg 1) for den skriftlige orienteringen. Side 10 av 16

11 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 Tatt til orientering. b) Sommerververe Denne saken var ikke klar til møtet og tas derfor opp på neste møte. Saken tas opp på neste landsstyremøte. LS 105/12 LANDSMØTE 2014 Det må utlyses arrangører av landsmøtet Amanda utlyser på nettsidene at vi trenger noen til å arrangere landsmøte og sommerleir i Frist for søke blir 1. desember. LS 106/12 KOMMUNIKASJON a) I LS Innspill: Alle må sjekke mailen sin ofte, helst daglig. Bruke Facebook-gruppa aktivt til å fortelle hva man jobber med og lufte ideer. Legge viktige dokumenter i Dropbox-mappa. Være flinke på å gi hverandre ros. Tatt til orientering. b) Med administrasjonen Administrasjonen deltok på denne saken og kom med ønsker og innspill på hvordan de ønsker at kommunikasjonen skal skje. Administrasjonen Side 11 av 16

12 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 Administasjonen gis konkrete, evaluerbare mål. Det skal ikke være mulig å ikke vite hva man gjør. Ønske om et arbeidende landsstyre. Dersom man har overlappende oppgaver er det enkelt å holde kontinuerlig kommunikasjon. Styret bør være en link mellom prosjektene og medlemmene, for eksempel hjelpe til med å finne de rette folka. Ideer som skal arbeides med bør tydeliggjøres. Styret bør i større grad tenke utenfor boksen og komme med nye initiativer og ideer. LS er nærmere de yngste medlemmene enn administrasjonen og bør være forbilder og bidra til å skape god organisasjonskultur. Leder har møte med administrasjonen etter LS-møtene for å gå gjennom hva som forventes gjort av administrasjonen. Bør være lav terskel for å ta kontakt. Landsstyret Kontakt mellom administrasjon og arbeidsgrupper der dette er aktuelt. Ønske om jevnlige oppdateringer på hva som skjer i administrasjonen. Administrasjonen må fortelle hva man kan bidra med. Administrasjonen må sende mer e-post til landsstyret. Administrasjonen bør bli flinkere på å være tydelig på informasjon, ikke anta at folk vet ting. Tatt til orientering. c) Med arbeidsgrupper og utvalg LS-medlemmene i gruppene holder resten av LS oppdatert. Tatt til orientering. Side 12 av 16

13 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 d) Med medlemmene Informasjonsplanen til Petter og Øyvind legges fram på neste landsstyremøte og sier noe om hvordan sentralleddet skal kommunisere med medlemmene. Forslag om å gjeninnføre kretsfadderordningen, eventuelt en ordning der hvert medlem gis ansvar for å holde kontakt med noen lokallag hver. Tatt til orientering. Det ble med 4 mot 3 stemmer vedtatt å innføre en ordning der noen av landsstyremedlemmene får ansvar for å holde kontakt med lokallagene. Fordelingen er som følger: Amanda: Bergen, Gjøvik, Tromsø Kristoffer: Austevoll, Drangedal, Nordhordland Liv: Bærum, Haugaland, Larvik Sara: Elverum, Sula/Sunnmøre, Sunnhordland Sveinung: Os, Fusa og Hardanger; Oslo Erlend: Lenvik, Sotra, Trondheim, Åsane Christine: Hommersåk, Follo, Vågsfjord Sigrid: Grenland, Sarpsborg, Sjøstrand LS 107/12 FELLESMØTE I fjor ble det avtalt at det skulle være et fellesmøte med Forut, IOGT og DNT for å snakke om ledelse og involvering. LS har som planlagt møte oktober. De som kan deltar på fellesmøte med Forut, DNT og IOGT lørdag 27. oktober. Amanda skal gi tilbakemelding til IOGT, DNT og Forut om at dette er en helg som passer dårlig for flere i landsstyret. LS 108/12 FORUT-SAMARBEID Det har vært snakk om å få et samarbeidsprosjekt med en av Foruts partnerorganisasjoner i Sierra Leone. Der drives det et prosjekt som fokuserer på forebygging på ungdomsskolen og videregående. Det kan derfor minne om Fristil. Side 13 av 16

14 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 Det har vært et møte med Kjetil, Camilla, Amanda og Trine fra Forut, hvor det ble bestemt at en i fra Juvente skal bli med på Foruts studietur til Sierra Leone i oktober for å se om det finnes et grunnlag for samarbeid og for å lage en rapport om situasjonen i Sierra Leone og se hvordan vi kan samarbeide. Tatt til orientering. Landsstyret synes dette er et godt tiltak og ser fram til rapporten. LS 109/12 DAGLIG LEDERS GJØREMÅL To stykker bør gå gjennom gjøremålene sammen med daglig leder. Amanda og Kristoffer går gjennom daglig leders gjøremål sammen med Kjetil. LS 110/12 BINGOSAKEN Denne saken var også oppe i forrige periode. Se redegjørelse fra Kjetil i sakspapirene (vedlegg 1). Det ble gjennomført en prøveavstemning før endelig avstemning der 5 stemte for å fortsette i ordningen, 1 stemte mot og 1 blankt. Vi har tiltro til at Lotteri- og stiftelsestilsynet tar sitt samfunnsansvar på alvor og regulerer markedet på en måte som minimerer problemene. Stemmene fordeler seg slik: Det ble først gjennomført en avstemning om Juvente skal fortsette å stå i ordningen. 6 stemte for, 1 mot. Det ble så stemt over formuleringen ovenfor. Denne ble vedtatt med 6 mot 1 blank stemme. Side 14 av 16

15 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 LS 111/12 BALKAN Sigrid orienterte. Balkanprosjektet er nedlagt, men det er ønske om å fortsatt holde kontakt med organisasjonene. UNF har også meldt at de kan være interesserte i en utvekslingsordning med organisasjonene på Balkan, men da bør det skje en kunnskapsoverlevering fra Juvente til UNF. Internasjonalt utvalg gis mandat til å følge opp saken. LS 112/12 TIL NESTE GANG Øyvind lager todo-liste basert på vedtak gjort på møtet. LS 113/12 EVENTUELT a) Forventninger Det ble ikke tid til å ta en skikkelig runde på denne saken. Saken tas derfor opp som en av de første på neste landsstyremøte. b) Mål for administrasjonen På bakgrunn av administrasjonens ønske om konkrete og evaluerbare mål satte landsstyret opp noen mål for administrasjonen dette året. Administrasjonen har som mål å: - Innføre rutine med å ringe alle nye medlemmer ved innmelding. - Aktivitetssekretær sender ut en kort rapport hver annen uke om hvordan det går med verving. - Få 300 under 26 år (nåværende medlemmer) til å betale kontingent. - Få 200 nye betalende medlemmer. - Få lokallagene til å arrangere 10 vervestands. - Lage vervebarometer og verveoversikt og sørge for at dette oppdateres jevnlig. - Følge opp lokallag. Side 15 av 16

16 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september Gjennomføre Sprint. - Landsstyret bidrar med blant annet dette: deltakelse på pakkedugnader, ringerunder, planlegging av premier for vervebarometeret, planlegging og informering om Sprint. LS 114/12 MØTEKRITIKK Amanda ba om innspill på møtet: - Burde vært litt mer struktur i ledelsen av møtet og tydelig skille mellom hver sak. - Generelt veldig bra. Tatt til orientering. Ved referatet Øyvind Kind Robertsen sekretær Side 16 av 16

17 !! VEDLEGG 1 - SAKSPAPIRENE LS-møte !av!17!!

18 ! Saksliste: LS 87/12 Godkjenning av innkalling og saksliste LS 88/12 Siden sist LS 89/12 Daglig leders rapport LS 90/12 Referater LS 91/12 Organisasjonsrapport LS 92/12 Rapport fra prosjektene LS 93/12 Frikjøping LS 94/12 Konstituering LS 95/12 Arbeidsgrupper og utvalg LS 96/12 Mandater til arbeidsgrupper og utvalg LS 97/12 Årsplan og utvikling LS 98/12 Møteplan LS 99/12 Nettsider LS 100/12 Prokura LS 101/12 Eiendommer LS 102/12 Verving LS 103/12 Motiv LS 104/12 Evaluering a) Festivalsommer b) Sommerververe c) Solfaktor LS 105/12 Landsmøte 2014 LS 106/12 Kommunikasjon 2!av!17!

19 ! a) I LS b) Med administrasjonen c) Med arbeidsgrupper og utvalg d) Med medlemmene LS 107/12 Fellesmøte LS 108/12 Forut-samarbeid LS 109/12 Daglig leders gjøremål LS 110/12 Bingosaken LS 111/12 Balkan LS 112/12 Til neste gang LS 113/12 Eventuelt LS 114/12 Møtekritikk LS 87/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. LS 88/12 Siden sist a)siden sist Amanda: Frikjøping av Erlend Jeg har hatt en del kontakt med Erlend over e-post og telefon. Han har nå en oversikt over lokallag som trenger hjelp og skal snart i gang med å reise rundt så fort han får lagd avtaler. Media Overraskende nok har jeg vært i media fire ganger siden landsmøtet. Alle gangene har jeg blitt kontaktet av media. To av sakene gikk på fadderukene og studentkampanjen lykkepromillen mens den siste var en kommentar på 3000 tegn om P3 dokumentaren om fjortenåriner og bygdefyll. Eivind har tatt en del pressebilder av meg som jeg kan bruke i mediasammenheng og det er bra. Lederoppgaver Jeg har brukt en god del tid på å orientere meg i hva jeg skal bruke tiden min på som leder. Dette er fortsatt litt kaotisk og jeg vil be om at vi kan ha en debatt på dette. Jeg har ikke lyst til å bli en sovepute for administrasjonen, selv om jeg selvsagt kan bidra når det trengs. Jeg vil at styret skal bestemme hva jeg skal gjøre kanskje dette kan gjøres samtidig med en gjennomgang av daglig leders arbeidsoppgaver? Sakspapirer og oversikt over hva som må tas tak i 3!av!17!

20 ! Jeg har brukt litt mer tid enn anntatt på sakspapirene. Det har ikke vært helt lett å få oversikt over alt som må med. Og det dukker opp nye saker hele tiden som må med. Dette håper jeg bedrer seg etterhvert. Oppfølging Jeg har ikke drevet veldig mye med strukturert oppfølging av styret enda, dette er fordi vi ikke fordelte veldig mange arbeidsoppgaver på forrige møte og at det derfor ikke har vært veldig mye å følge opp. Dette skal jeg gjøre mer strukturert når vi har mere konkrete arbeidsoppgaver fremmover. Jeg har fulgt opp noen i forhold til spesielle ting f.eks. i forhold til arbeidsrupper og utvalg. b) Styret LS 89/12 Daglig leders rapport TODO: Daglig leder Forslag til vedtak: Tatt til orientering LS 90/12 Referater a) Referat fra føreste styremøte b) Referat fra ØAU møte LS 91/12 Organisasjonsrapport! Medlemstallsrapport,pr., , Om,medlemstallet,(tall,fra, / ,i,parentes), Betalende!medlemmer:!788#(917/1031)!! Betalende!medlemmer!over!26!år:!257!(280/303)!! Betalende!medlemmer!under!26!år:!531!(637/728)! Om,nye,medlemmer,i,år:,(tall,fra, / ,i,parentes), Nye!medlemmer!i!år!totalt:!171!(365/311)! Nye!medlemmer!i!år!som!ikke!har!betalt:!64!(215/90)!! Nye!medlemmer!i!år!som!har!betalt:!107!(150/221)! Nye medl (bet) 2011 (bet) Januar 19(4) 53 (46) Februar 17(4) 62 (51) 2010 (bet) 2009 (bet) 2008 (bet) Jan til 59 (41) 59 (49) mars i ett 37 (28) 80 (67) 2007 (bet) 46 (34) 84 (63) 4!av!17!

21 ! Mars 102(37) 39 (30) April 26(2) 37 (21) Mai 6(0) 19 (14) 108 (75) 39 (33) 91 (74) 14 (11) 39 (34) 65 (51) 50 (24) 12 (6) 59 (43) Juni 3(0) 9 (5) 15 (8) 22 (17) 49 (32) Juli 3(0) 57 (42) 85 (31) 37 (28) 19 (13) August 8(1) 42(11) 48 (25) 43 (31) 40 (31) September 23 (6) 38 (21) 32 (18) 34 (25) Oktober 39(21) 54 (31) 50 (29) 44 (30) November 64(21) 59 (39) 70 (41) 66 (31) 52 (32) 28 (18) 69 (49) 14 (6) 18 (10) 28 (16) 61 (36) 58 (35) 158 (98) Desember 30(8) 69 (53) 54 (36) 24 (9) 78 (23), Tidspunkt for betalinger U26 O26 U26 O26 U26 O kr fra Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember , Forslag til vedtak: (forslag til vedtak lages på grunnlag av debatt rundt rapporten) 5!av!17!

22 ! LS 92/12 Rapport fra prosjektene Rapport fra Fristil: Drift og administrasjon: Fristil har per i dag dato 47 påmeldte, dette betyr at vi er fint i rute med årets påmeldinger. Fristil er i ferd med å starte opp en ny sesong og dette gleder vi oss større til. Administrativt er ting på plass. Kristoffer Holm har forlatt oss for å studere, heldigvis begynner Thomas Wessel som Fristilsekretær hos oss, det er vi veldig glade for. I tida mellom disse vikarierer Maria Aspen noe og tar arbeid med lederskolering og ledere videre. Vi gleder oss også til lederskolering september og håper å se flere av dere der. Fristil i framtiden: Betingelsene for bruk av frivillig sektor i skolen er i ferd med å endre seg og frivilligheten må se på mulighetene for å benytte seg av andre arenaer for blant annet den viktige forebyggingen vi driver med. Fristil og Kolon har satt ned et forebyggingsutvalg som skal utforme en strategi for å møte dette. I samarbeid med FORUT har Fristil også et spennende utvikling på gang, med håp om et konkret prosjekt i framtiden. Foreløpig er dette på ide- og utviklingsstadiet, prosjektleder vil reise til Sierra Leone i oktober for å se på muligheter og utfordringer der. Fristil og evaluering: Fristilelementet Klasse evalueres av Bergensklinikkene og seniorpsykologspesialist Anne Bolstad. Resultatene er samlet inn og er under bearbeidelse. Rapporten vil oversendes styret og Helsedirektoratet så snart det foreligger. Godt møte, vi ses! Mvh. Camilla Bogetun Johansen, prosjektleder Fristil Forslag til vedtak: Tatt til orientering LS 93/12 Frikjøping a) P-sak b) Frikjøping av Erlend Vi har nå frikjøpt Erlend i en 20% stilling for å reise rund å besøke lokallag og drive med kompetanseheving. Dette begynner å rulle å gå. Styret må være 6!av!17!

23 ! tydelige i hva de ønsker av Erlend og hvordan han skal utføre og rapportere dette til styret. Forslag til vedtak: Amanda følger opp Erlend Andre oppgaver som kan trenge frikjøping Ut i fra årsplanen kan vi diskutere om det trengs frikjøping i ytterligere grad. Vi må skille mellom ting vi gjør som frikjøpt og hva vi gjør som frivillig. Vi må også diskutere hvor skillet mellom frivillig arbeid og betalt arbeid skal gå. Jeg har prøvd å få oversikt over konkrete ting som kan være nødvendig å frikjøpe noen i, det eneste som kom opp er skjenkekontrollen oppgaver, nå er allerede dette løst med å ansette Kristoffer på timebasis. Om dette er den riktige løsningen er jeg ikke sikker på og jeg er enda mindre sikker på prosessen rundt dette. Om vi ønsker å frikjøpe flere må det være for å ta tak i spesielle ting i planen for det neste året. Forslag til vedtak: LS 94/12 Konstituering LS 95/ 12 Arbeidsgrupper og utvalg LS 96/12 Mandater til arbeidsgrupper og utvalg Se vedlegg. LS 97/12 Årsplan og utvikling Vi går igjennom langtidsplanen og arbeidsplanen og setter opp konkrete tiltak og aktiviteter fram til neste sommer, så langt det går. Vi tar årsplanen opp på nytt på nyåret for å fylle inn. Ting som må med: Sprint Felles konferanse/seminar med org. familien Vervekampanjer 7!av!17!

24 ! LS 98/12 Møteplan Jeg ønsker at styret skal vedta en møteplan med oversikt over saker som skal tas opp på de forskjellige møtene. Vi trenger ikke å sette dato for alle møtene, men vi vet omtrent hvilket tidsrom vi skal ha møtene. Det hender også at vi tar opp saker som vi må ta opp igjen på et senere tidspunkt, og da er det fint å sette det inn i planen slik at vi er garantert å huske det i tide til det møtet vi ønsker å ta det opp på nytt. Saker som må med i planen Vi har mange arbeidsgrupper og utvalg, mange av de skal levere konkrete ting til styret. Det er greit både for styret og arbeidsgruppene å vite når man skal være ferdig med arbeidet og fremlegging av resultatene. Det er en del frister vi må forhold oss til i forhold til myndigheter i forhold til rapportering. Vi må vite når vi skal ha klart visse dokumenter slik at vi ikke havner bakpå og leverer dårlige rapporter på arbeidet vi gjør og økonomien. Revidering av planen Planen må ikke følges til punkt å prikke og vi kan legge til og flytte ting i planen så mye vi vil, men hensikten er ikke at vi skal utsette ting, men heller få ting gjort i tide. Forslag til møteplan: Oktobermøtet Budsjettrevidering grundig gjennomgang og opplæring i Juventes økonomi Kommunikasjonsplan Skolering temaer for nivå 2 Gjennomgang av organisasjoner Juvente er medlem i Frifond Hvordan kan frifond brukes til å få medlemsøkning i lokallagene? Juventeskolen November-/desembermøtet Aktivitetsprofil presentasjon fra arbeidsgruppen Eiendomsrapport fra ØAU Evaluering av medlemsundersøkelsen 2012 m/tiltak Budsjett 2013 Utvidet landsstyremøte m/kretsledere Politiske kampanjer Januarmøtet Årsplan revidering og utfylling av aktiviteter i planen Årsmelding fordeling av ansvar 8!av!17!

25 ! Evaluering av lokallagsundersøkelsen m/tiltak Regnskap Eiendommer Marsmøtet Årsmelding ferdig Arbeidsplan Skolering presentasjon av nivå 2 og temaer for nivå 3 APYN - medlemskap Maimøtet Sakspapirer til landsmøtet Budsjettrevidering LS 99/12 Nettsider TODO: Administrasjonen Forslag til vedtak: (vedtak fattes på grunnlag av saksdokumentet) LS 100/12 Prokura Prokura er en fullmakt til en eller flere personer i en organisasjon til å signere på vegne av organisasjonen. I Juvente har daglig leder av Juvente prokura til å signere på vegne av Juvente. Skal leder av Juvente også ha prokura? Forslag til vedtak: LS101/12 Eiendommer Tidligere har ØAU hatt ansvar for eiendommene til Juvente og oppfølgingen av de. De siste årene har forvaltningen gått tregt fordi eiendomssakene er tidkrevende og krever en viss kompetanse. I kontrollkomiteens rapport ble det foreslått å se på om Juvente kan ha en annen løsning i forhold til eiendomsforvaltningen. Det har vært jobbet med å lage et felles eiendomsutvalg for Juvente, IOGT og DNT. Utvalget har enda ikke begynt å fungere. Vi er nødt til å sette i gang en prosess rundt våre eiendommer selv om utvalget ikke er kommet i gang. Utvalget kan heller ta del i prosessen etterhvert som Juvente har bedre oversikt over eiendommene og hva som skal gjøres. 9!av!17!

26 ! Plan I langtidsplanen står det at det skal leies inn en konsulent for å se på eiendomssaken. Vi bør derfor overdra ansvaret for eiendommene til styret. Styret ber ØAU lage en oversikt over tilgjengelig informasjon og en vurdering om eiendommene bør beholdes eller ikke har noen bruksverdi for Juvente. Så blir det leid inn en konsulent som kan lage en plan over salg av eiendommene. Så kan vi vurdere å delegere tilbake ansvaret om salg av eiendommer til ØAU eller å overlate dette til administrasjonen. Forslag til vedtak: Styret overtar ansvaret for å følge opp eiendommene og ØAU lager en rapport om eiendommene med relevant info og en vurdering om eiendommene bør beholdes eller ikke har noen brukerverdi for Juvente. Rapporten skal leveres til LS på siste LS møte før jul. LS 102/12 Verving Vi ligger ganske dårlig an i forhold til målet vårt om 1000 medlemmer. Vervetiltakene i sommer gikk ikke helt som ventet i ververesultat og vi trenger å sette inn nye krefter for å nå målet vårt. Vi må få medlemmer til å betale kontingentene sine. Det er mange medlemmer som ikke har betalt kontingenten sin. Vi kom sent i gang med å sende ut kontingentkrav og dette får vi igjen for nå. Vi kan likevel hente oss inn igjen! Tiltak vi kan gjøre for å få folk til å betale kontingent: Administrasjonen sender ut nye kontingentkrav (sms, e-post og brev), vi starter å be lokallagene om å ha ringerunder til sine medlemmer og åpne opp for at de kan ta i mot kontingent på samlingene sine i hvertfall prøve, vi tar i mot kontingenter på lederskolering og skjenkekontrollen, vi ringer medlemmer som ikke blir ringt av lokallag for å kreve kontingent. Tiltak for å få flere nye medlemmer: Være gode på å spre informasjon om Sprint, administrasjonen (Philip og Peter) prøver å reise rundt og motivere til aktivitet. Sender ut aktivitetspakke om lavterskelaktiviteter som tiltrekker ungdommer. LS står selv på stand på neste møte for å motivere. Vi må synliggjøre lokallag som er gode på verving og hva de gjør riktig. verv en venn -kampanje, vi sende ut en håndfull brosjyrer og liste over vervepremier. Får opp vervestatistikk på verv.juvente.no. Fristil informerer lederene om verving på Fristilkurs. 10!av!17!

27 ! LS 103/12 Motiv Petter ønsker at LS skal snakke litt om Motiv. Forslag til vedtak: LS 104/12 Evaluering a) Festivalsommer Hove I forkant av Hove var det en del problemer, men på selve festivalen gikk alt greit, men det er virkelig behov for forbedring til neste år. For det første så gikk ting veldig sakte både fra vår og Hove sin side, noe som gjorde at ting ikke var klare før 3 dager før festivalen, noe som er alt for sent. Det var også noe uklarhet i hva Juvente dekket og hva vi ikke dekket. Vanlige frivillige på Hove får dekket festival- og campingpass, samt en matbong hver gang de er på jobb. Som frivillig fra organisasjon får vi dekket festivalpass kroner til organisasjonen. Vi valgte å også dekke campingpass, men ikke matbonger. Det viste seg også at vi opplyste feil antall personer over/under 18 år. Det er i utgangspunktet 18 års aldersgrense på frivillig på Hove, men vi fikk anledning til å ta med noen under, siden majoriteten var over. Det viste seg at majoriteten slett ikke var over 18, og vi fikk litt pepper for det. Det var også planen at alle i Juvente skulle lage en felles camp på festivalen, men det ble ikke gjort, selv om vi campet i nærheten av hverandre. Ut av dette arbeidet fikk Juvente en del kroner, og medlemmene våre følte at de fikk delta på noe kult. Forslag til neste år (hvis vi vil delta): - Vi avtaler maksimalt antall personer under 18 i god tid - Vi dekker festival- og campingpass samt matbong. dette fører til at Juvente får noe mindre penger, men at deltakerene får en bedre opplevelse, og det blir lettere å delta. - Vi dekker IKKE reise - Vi planlegger bedre i forkant, og ber alle møte opp den dagen campen åpner (eller dagen før, siden frivillige slipper inn uansett) og lager en skikkelig camp. - Vi har en klar påmeldingsfrist, og bedre informasjon utad. Skjærgårds Skjærgårds har i tidligere år vært den festivalen Juvente har vervet MASSE på. Dette var ikke tilfellet i år. I år vervet vi bare i underkant av 20 personer, men det 11!av!17!

28 ! var ikke på grunn av at folk ikke fikk tilbudet. Som deltaker på Skjærgårds to år på rad merket jeg en endring i holdningen til å melde seg inn i organisasjoner. Så godt som alle organisasjonene på skjærgårds hadde konkurranser med fete premier for de som meldte seg inn, mens vi hadde ikke, dermed var det mindre personlig vinning. Det er også sånn at de fleste ikke helt skjønte hva de selv fikk ut av å melde seg inn i Juvente. Det var noen få som meldte seg inn på ideologisk grunnlag, men ikke mange. Dersom vi skal ha stand på skjærgårds til neste år trenger vi en bedre vervestrategi, og et klart og tydelig svar på "Hvorfor skal jeg melde meg inn i Juvente, og hva gir det meg?". Vi bør også ha klar en konkurranse som ikke nødvendigvis trenger å ha en fet premie. Gjerne "dagens konkurranse", men det er også noe de som står på stand kan tenke ut. Mindre festivaler lokalt Det ble i liten grad gjort forsøk på å oppfordre lokallag til å verve på mindre lokale festivaler. Personlig opplevde jeg denne delen av festivalsommer som veldig diffus og lite konkret, og dermed vanskelig å jobbe med. Til neste år bør konseptet konkretiseres. Vi må ha en liste over festivaler vi ønsker å være til stede på, og kontakte og følge opp nærmeste lokallag. Forslag til vedtak: b) Sommerververe Adrian og Ingunn har ikke rukket å levere en evaluering. Tas på neste møte. LS 105/12 Landsmøte 2014 Vi må utlyse og kanskje spørre aktuelle lokallag/kretser om å arrangere landsmøte og sommerleir Forslag til vedtak: Amanda utlyser på nettsidene at vi trenger noen til å arrangere landsmøte og sommerleir i LS 106/12 Kommunikasjon a) I LS Hvordan ønsker vi å kommunisere? Vi bruker mye e-post, hvordan skal vi bruke dette best mulig? Skal vi bruke facebook? Hva er for mye kommunikasjon/informasjon og hva er ikke? 12!av!17!

29 ! Hvordan ønsker dere å følges opp? Kan jeg ringe dere en gang i uka, eller er dette for mye? Skal jeg mase? b) Med administrasjonen I kontrollkomiteens rapport stod det at arbeidet det siste året bærer preg av dårlig kommunikasjon mellom administrasjonen og LS. Kontrollkomiteen foreslår at en representatt er tilstedet på hele møtene til LS. Er dette et godt tiltak? Hvordan kan vi bedre kommunikasjonen ellers? Skal vi skape noen strukturer rundt kommunikasjonen? Hvilke forventninger har administrasjonen til LS? Og hvor mye kommunikasjon ønskes det? Hvilke forventninger har styret til administrasjonen? Hvordan ønsker styret å kommunisere? Kan vi finne en måte som alle er komfertable med? Styret er det øverste styrende organet i Juvente og har også personalansvar, hvordan skal styret ta dette ansvaret på alvår? c) Med arbeidsgrupper og utvalg I forrige periode ble det litt kluss mellom noen utvalg og LS forhold til enkelte saker. Vi har laget mandater som er tydelige ovenfor arbeidsgrupper og utvalg som jobber for landsstyret. Trenger vi å gjøre andre tiltak for å sikre at kommunikasjonen skal være god? d) Med medlemmene Styret og administrasjonen sender ut mye informasjon om ting de skal gjøre og oppfordringer, men vi hører sjelden noe fra de. Hvordan kan vi sørge for at kommunikasjonen mellom LS og medlemmene blir bedre? LS 107/12 Fellesmøte I forrige periode ble det bestemt at det skulle være et fellesmøte sammen med Forut 26. Okt fra lunsj. IOGT, DNT og Juba ønsker å ha et fellesmøte etter lunsj hvor temaet skal være sammenslåing av IOGT/DNT og samfunnsoppdraget for den nye organisasjonen og for bevegelsen. Vi har i utgangspunktet satt opp møte helgen oktober. Og jeg tenker at vi ikke bør flytte møtet vårt til fellesmøte helgen fordi nesten hele lørdagen vil bli brukt til fellesmøte. Jeg foreslår heller at vi deltar på fellesmøtet i tillegg til møtet vårt tidligere i oktober. 13!av!17!

30 ! Forslag til vedtak: LS har møte som avtalt helgen oktober og deltar med så mange som mulig på fellesmøtet med Forut og IOGT, DNT og Juba 26. oktober. LS 108/12 Forut-samarbeid Det har vært snakk om å få et samarbeidsprosjekt med en av Foruts partnerorganisasjoner. Det finnes et aktuelt prosjekt Juvente kan se for seg at kan ha grunnlag for samarbeid i Forut Sierra Lone. Der drives det et prosjekt som har som driver forebygging på ungdomsskolen og videregående. Og kan derfor minne om Fristil. Det har vært et møte med Kjetil, Camilla, Trine fra Forut og Amanda, hvor det ble bestemt at en i fra Juvente skal bli med på Foruts studietur til Sierra Lone i oktober for å se om det finnes et grunnlag for samarbeid og for å lage en rapport om situasjonen i Sierra Lone og se hvordan vi kan samarbeide. Forslag til vedtak: Tatt til orientering LS 109/12 Daglig leders gjøremål I forrige periode bestemte LS i forbindelse med forlenging av åremålet til daglig leder Kjetil at det skulle komme en prosess som skulle se på daglig leders oppgaver. Vi skulle se på om det er mulig å omprioritere og endre litt i arbeidsoppgavene til daglig leder, for å oppnå mer effektivitet. Denne prosessen ble delegert Adrian og Maria. De rakk ikke å ta tak i saken før Kjetil gikk av med permisjon og ferie. Vi bør derfor finne to nye som kan ta på seg oppgaven. Forslag til vedtak: Amanda og XX får mandat til å ta en gjennomgang av daglig leders arbeidsoppgaver og lage en ny arbeidsbeskrivelse. LS 110/12 Bingosaken Følgende er en redegjørelse som grunnlag for debatt og vedtak om Juventes fortsatte deltakelse i bingospill, for Juventes landsstyre, august Hva er bingo? Bingo er et lotteri. Frivillige organisasjoner som har et humanitært eller samfunnsnyttig formål, kan holde bingo der overskuddet går til organisasjonen sitt formål. Juvente har spillelisens på entreprenørbingo, som betyr at det er en profesjonell aktør som arrangerer bingoen på vegne av flere lag. 14!av!17!

31 ! Entreprenør har ansvar for søknader og regnskap, og utbetaler overskuddet til organisasjonene to ganger i året. Bingolisens og Aktivitetsfondet OAØ krets Aktivitetsfondet mottok tidligere hele overskuddsutbetalingen fra lisenshavende lag, men dette ble etter hvert forbudt, og overskuddet måtte utbetales til lisenshaverne. Vi har deretter hatt en ordning der lagene videreformidler utbetalt overskudd til Aktivitetsfondet etter faktura. Aktivitetsfondet fordeler deretter midlene til aktiviteter i lagene i kretsen etter søknad. Poenget med ordningen er å sørge for at midlene til en hver tid går til aktivitet, i stedet for å lagres hos enkeltlag med varierende aktivitetsnivå. I Juvente-systemet er det følgende instanser som har lisens: D D D D D D Juvente (sentralleddet) Juvente Bryn Oslo Juvente Kirkevik Juvente Gry OAØ krets Aktivitetsfondet har fondsmidlene som bankplasseringer, samt noe investeringer i Sober Kapital. Jeg har ikke fått oversikt over fondets samlede verdi, men håper å få regnskap innen styrets møte. Aktivitetsfondet mottok 1. halvår totalt kr fra Juventes 6 lisenser, mot halvår En vurdering av bingospillets relative trygghet må vurderes mot en aktitivetsinntekt som genereres av Juventes lisenser på cirka , opp til pr. år. Hvor trygt er bingospillet? Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som fører tilsyn med bingospill. Etter 2006 overtok ulike raske spilleautomater hele automatmarkedet, og overskuddet og problemene økte markant. Omsetningen i markedet økte fra 1,9 milliarder til 5 milliarder, og det ble opprettet stadig flere automatutplasseringer utenfor de tradisjonelle bingohallene. Flere av disse fremstod som rene spillehaller. Det har vært flere runder med endringer i bingoforskriften de siste årene. I fjor ble 15!av!17!

32 ! det innført en rekke krav til bingoautomatene i forhold til innsatsnivå, og andre typer spilleautomater ble forbudt. Nå står det kun bingoautomater og Norsk Tippings Belago-automater i bingohallene. Som med alkohol er det slik at det generelle forbruket er en indikator for problemnivået. Derfor er overskuddet fra bingohallene en god indikator for utviklingen. Ved nyttår ble det innført en begrensning på hastigheten på spillene på bingoautomatene. Det førte til en markant nedgang i overskuddet på bingohallene. Fra 1. halvår 2011 til 1. halvår 2012 har utbetalt overskudd på Juventes lisens gått ned fra til , en reduksjon på 39 %. Ifølge Lotteri- og stiftelsestilsynet har det vært tegn på økning igjen fra slutten av 1. halvår, men det er tydelig at endringen har hatt stor effekt. Lotteri- og stiftelsestilsynet har på oppdrag fra KUD nå sendt ut forslag til endring i bingoforskriften på høring. Hovedpunktene er som følger: Ein entreprenør kan ikkje få bingoløyve i eit lokale som samtidig har kommisjonærverv for Norsk Tipping eller Norsk Rikstoto. Bingolokalet må stette særskilte bygningsmessige krav. Bingolokalet må ha eigne tilsette som fører tilsyn med spelet og som har gjennomgått opplæring i spelansvar. Reglar for å sikre formålsandelen på bingo ved konkurs eller byte av entreprenør. Eit nytt hovudspel nr 2 på bingo som tillegg til det ordinære hovudspelet. Nærare rutiner for utbetaling av overskot frå Belago. Heving av omsetningsgrensa for smålotteri til kroner. Hensikten med disse endringene er i følge Lotteri- og stiftelsestilsynet å styrke forsiktighetslinjen som pengespillspolitikken er tuftet på. Det må antas at innføringen av hele eller deler av tiltakene i forslaget til endringer i forskriften vil påvirke omsetningen ytterligere. Lotteri- og stiftelsestilsynet vurderer bingospill med endringene som har blitt gjennomført som relativt trygt, men ser at «tilvenningstendensen» kan føre til en økning av problemer. Dersom forslaget vedtas og innføres mener tilsynet at det er et godt grunnlag for en forsvarlig utvikling av bingospill, særlig innenfor rammene av de tradisjonelle entreprenørdrevne bingohallene hvor personell skal overvåke og gripe inn ved mistanke om spilleavhengighet. Det er særlig opprettelsen av mange små, 16!av!17!

33 ! kioskpregede spillelokaler som bekymrer, og forskriftsendringene skal redusere dette. LS må ta stilling til om Juvente skal ha en prinsipiell eller pragmatisk tilnærming til spørsmålet, og eventuelt vurdere om man anser de problemene som bingoautomatene bidrar til som delegitimerende for fortsatt inntekt fra entreprenørbingo. Styret må også ta stilling til om en eventuell avvikling av lisens skal gjøres gjeldende for alle lisenshavende lag. Vennlig hilsen Kjetil Vesteraas, daglig leder LS 111/12 Balkan TODO: Sigrid Forslag til vedtak: LS 112/12 Til neste gang LS 113/12 Eventuelt LS 114/12 Møtekritikk! 17!av!17!

34 VEDLEGG 2 Mandater til Juventes arbeidsgrupper og utvalg Mandat til arbeidsgruppe for aktivitet Arbeidsgruppen for aktivitet skal jobbe med å lage en ny aktivitetsprofil for Juvente. Dette må gjøres ved å se på hva Juvente gjør mye av i dag og hva Juvente bør gjøre mindre eller mer av. Profilen skal presentere forskjellige typer aktiviteter til forskjellige formål og være lett å forstå og å gjennomføre i organisasjonen. Aktivitetsprofilen skal være klar før utgangen av Arbeidsgruppen skal også lage en lokallagsstartpakke til nye lokallag. Pakken skal inneholde aktivitetsbeskrivelser og skolere i hvordan man kan drive lokallagsarbeid på en enkel måte. Lokallagsstartpakken skal være klar til landsstyremøtet i mars. Arbeidsgruppen skal også jobbe med implementering av den nye aktivitetsprofilen i organisasjonen. Strategi- og langtidsplanen skal være utgangspunkt for alt arbeids som skjer i gruppen. Arbeidsgruppen skal ha 4-5 medlemmer, noen fra landsstyret og noen andre medlemmer av Juvente. Arbeidsgruppen har i utgangspunktet ingen økonomi til rådighet annet enn at utgifter i forbindelse med møtevirksomhet dekkes av sentralt. Arbeidsgruppen skal rapportere til landsstyret gjennom å oversende referater fra møter og presentere resultater underveis. Mandat til internasjonalt utvalg Arbeidsgruppen for internasjonalt arbeid skal holde kontakt med Juventes søsterog paraplyorganisasjoner i Europa og resten av verden. Arbeidsgruppen skal gi råd til landsstyret i internasjonale saker og spre informasjon om det internasjonale arbeidet til hele organisasjonen. Arbeidsgruppen skal utrede hva det internasjonale arbeidet Juvente skal innebære og hvorfor vi skal drive med internasjonalt arbeid. Det internasjonale arbeidet må samsvare med arbeidet i resten av organisasjonen og være attraktivt blant medlemmene. Arbeidsgruppen skal ha klart et formål med det internasjonale arbeidet til landsstyremøtet i januar. Juvente har per i dag ikke noen internasjonale prosjekter, men det foreligger

35 Side 2 av 4 kanskje et grunnlag for et nytt samarbeidsprosjekt med en av Foruts samarbeidspartnere i Sierra Leone. Arbeidsgruppen har mandat til å drive og følge opp prosessen rundt oppstarten av prosjektet sammen med administrasjonen. Arbeidsgruppen skal ha 4-5 medlemmer, noen fra landsstyret og noen andre medlemmer av Juvente. Arbeidsgruppen har i utgangspunktet ingen økonomi til rådighet annet enn at utgifter i forbindelse med møtevirksomhet dekkes av sentralt. Arbeidsgruppen skal rapportere til landsstyret gjennom å oversende referater fra møter og presentere resultater underveis. Mandat til arbeidsgruppen for strategi Arbeidsgruppen for strategi skal gjennomføre en lokallagsundersøkelse og analysere ferdig medlemsundersøkelsen som ble gjennomført i år. Arbeidet skal resultere i forslag til konkrete tiltak landsstyret kan iverksette, både de som kan gjennomføres umiddelbart eller tas med i arbeidsplanen. Forslaget skal presenteres for landsstyret innen utgangen av 2012 (på desembermøtet). Strategien- og langtidsplanen må implementeres i organisasjonen. Dette kan gjøres gjennom skolering, informasjonsarbeid, den nye aktivitetsprofilen og Motiv. Arbeidsgruppen skal også lage et forslag til endringer i strategien til neste landsmøte og si noe om vi går i riktig retning eller om vi må justere på ting for å få en utvikling i den retningen vi ønsker. Arbeidsgruppen skal drive en prosess i organisasjonen rundt det nye prinsipprogrammet og lage et forsag til prinsipprogram som kan presenteres på landsmøtet. Et forslag til prinsipprogram legges frem for LS på januarmøtet. Arbeidsgruppen skal ha 4-5 medlemmer, noen fra landsstyret og noen andre medlemmer av Juvente. Arbeidsgruppen har i utgangspunktet ingen økonomi til rådighet annet enn at utgifter i forbindelse med møtevirksomhet dekkes av sentralt. Arbeidsgruppen skal rapportere til landsstyret med å oversende referater fra møter og presentere resultater underveis. Mandat for arbeidsgruppen for politiske kampanjer Arbeidsgruppen skal lage en politisk kampanje som kan gjennomføres i Den politiske kampanjen skal gjennomføres av Juvente lokalt, men styres fra sentralt.

36 Side 3 av 4 Arbeidsgruppen skal lage en liten guide i politiske saker som medlemmer kan bruke når de får spørsmål om noen av våre kjernesaker eller som har med alkoholloven å gjøre. Arbeidsgruppen skal ha 4-5 medlemmer, noen fra landsstyret og noen andre medlemmer av Juvente. Arbeidsgruppen har i utgangspunktet ingen økonomi til rådighet annet enn at utgifter i forbindelse med møtevirksomhet dekkes av sentralt. Arbeidsgruppen skal rapportere til landsstyret med å oversende referater fra møter og presentere resultater underveis. Mandat til arbeidsgruppen for prosjekt Siden det ikke ble satt sammen en arbeidsgruppe for prosjekt, ble det heller ikke vedtatt et mandat for denne. Mandat for skoleringsutvalget Arbeidsgruppen har ansvar for å lage ferdig den nye helhetlige skoleringen for Juvente. Nivå én er snart ferdig og nivå to må begynnes på. Det skal også utarbeide retningslinjer for en pott til skolering for kretsene i Frifond-ordningen som det skal være mulig å søke på i Juventeskolen er en del av Juventes toppskolering og gjennomføres hvert år. Arbeidsgruppen har ansvar for at Juventeskolen blir arrangert og for å gi skoleringen godt innhold. Arbeidsgruppen skal ha 4-5 medlemmer, noen fra landsstyret og noen andre medlemmer av Juvente. Arbeidsgruppen har i utgangspunktet ingen økonomi til rådighet annet enn at utgifter i forbindelse med møtevirksomhet dekkes av sentralt. Arbeidsgruppen skal rapportere til landsstyret med å oversende referater fra møter og presentere resultater underveis. Mandat for teknisk utvalg Teknisk utvalg sitter på store deler av Juventes tekniske kompetanse. De har ansvar for å utvikle nettsidene når styret eller teknisk utvalg ser behov for det og for å holde epostlister oppdaterte.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst Martin Gjøen Kristoffer Holm Øyvind Kind Robertsen Sveinung Knutsen Nøding Sara Hauge DELTAKERE UTEN STEMMERETT Sigrid Ragnarsdatter Steinsland Kjetil

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT FORFALL GJESTER SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Solhaug landsted, 13. april 2012

DELTAKERE MED STEMMERETT FORFALL GJESTER SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Solhaug landsted, 13. april 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Martin Gjøen Maria Elizabet Aspen Øyvind Kind Robertsen Erlend Furholt Moen Sondre Reinton FORFALL Valgeir Freyr Grinde Amanda Rose Stratford Gamst Liv

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Gon, 25. 27.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Gon, 25. 27. Referat Landsstyremøte i Juvente Gon, 25. 27. november 2011 DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde, nestleder Martin Gjøen Amanda Rose Stratford Gamst Maria Elizabet Aspen

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Sjøstrand, 30. september 2.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Sjøstrand, 30. september 2. DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde, nestleder Liv Hauge Norheim Martin Gjøen Øyvind Kind Robertsen Amanda Rose Stratford Gamst Maria Elizabet Aspen DELTAKERE UTEN

Detaljer

Økonomi: Vi får på plass finansiering av kretser via BUR-ene eller fylkeskommuner.

Økonomi: Vi får på plass finansiering av kretser via BUR-ene eller fylkeskommuner. Revidert langtidsplan 2012 2016 2012 Medlemmer, lokallag og kretser skal kjenne til strategien vår. Vi starter en prosess med å lage nytt prinsipprogram. Sprint gjennomføres på høsten. Poenggivningen speiler

Detaljer

Revidert langtidsplan

Revidert langtidsplan Revidert langtidsplan 2012 2016 2012 Medlemmer, lokallag og kretser skal kjenne til strategien vår. Vi starter en prosess med å lage nytt prinsipprogram. Sprint gjennomføres på høsten. Poenggivningen speiler

Detaljer

TIL STEDE FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente 20. 22. januar 2012

TIL STEDE FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente 20. 22. januar 2012 TIL STEDE Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde, nestleder Martin Gjøen Amanda Rose Stratford Gamst Maria Elizabet Aspen Erlend Furholt Moen Sondre Reinton Petter Holstad Kjetil Vesteraas (kun

Detaljer

Langtidsplan for Juvente 2012-2017

Langtidsplan for Juvente 2012-2017 Langtidsplan for Juvente 2012-2017 Strategien vår er å satse på hovedområdene forebygging, aktivitet og politikk. Dette skal vi bli dritgode på. Vi må akseptere at vi ikke kan redde hele verden samtidig.

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

Langtidsplan for Juvente 2012-2017

Langtidsplan for Juvente 2012-2017 Langtidsplan for Juvente 2012-2017 2012 Strategien. Medlemmer, lokallag og kretser skal kjenne til strategien vår. Vi starter en prosess med å lage nytt prinsipprogram. Sprint gjennomføres på høsten. Poenggivingen

Detaljer

Landsstyrets 4. møte januar 2016, Torggata 1

Landsstyrets 4. møte januar 2016, Torggata 1 Landsstyrets 4. møte 15.-17. januar 2016, Torggata 1 Tilstede: - Maria Elizabet Aspen - Øyvind Kind Robertsen - Cathrine Michelle Lindgård - Thomas d Maar Wessel - Gjertrud Fludal - Stig Johan Berggren

Detaljer

TILSTEDE FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 12. 14. oktober 2012

TILSTEDE FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 12. 14. oktober 2012 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 12. 14. oktober 2012 TILSTEDE Amanda Rose Stratford Gamst, leder Martin Gjøen Liv Hauge Norheim (ikke LS 116, 117, delvis 120, 134, 140, 141, 143 og 144a,c,d,e) Øyvind

Detaljer

Kjetil Vesteraas (via Skype i saker det var aktuelt å ha ham med)

Kjetil Vesteraas (via Skype i saker det var aktuelt å ha ham med) Referat Landsstyremøte i Juvente Stockholm, 1. 3. mars 2013 DELTAKERE MED STEMMERETT Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer Holm Sigrid Ragnarsdatter Steinsland DELTAKERE UTEN

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT KRETSLEDERE OG LOKALLAGSLEDERE (IKKE STEMMERETT) FORFALL SAKER BEHANDLET

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT KRETSLEDERE OG LOKALLAGSLEDERE (IKKE STEMMERETT) FORFALL SAKER BEHANDLET Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 25. 27. januar 2013 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Martin Gjøen Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge (ikke LS 11/13) Sveinung Nøding Knutsen

Detaljer

Langtidsplan

Langtidsplan Vedtatt av landsmøtet i 2015. 2015 Hovedfokus: Juvente skal ha ferdig flere nye prosjekter som er aktive over hele landet og har et bredt nedslagsfelt. Visjon og ideologi: Visjon og prinsipprogram er godt

Detaljer

Protokoll landsstyremøte 2 2013-2015 26. og 27. april 2014

Protokoll landsstyremøte 2 2013-2015 26. og 27. april 2014 Protokoll landsstyremøte 2 2013-2015 26. og 27. april 2014 Tid: 26.november 0900-1800 og 27.november 0900-1200 Sted: Torggata 1 Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Sonja Jacobsen, Berit Langseid,

Detaljer

F O R F A L L G JEST E R V E D L E G G. Referat Landsstyremøte i Juvente Torggata 1, Oslo, 26. 28. august 2011

F O R F A L L G JEST E R V E D L E G G. Referat Landsstyremøte i Juvente Torggata 1, Oslo, 26. 28. august 2011 Referat Landsstyremøte i Juvente Torggata 1, Oslo, 26. 28. august 2011 D E L T A K E R E M E D ST E M M E R E T T Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde, nestleder (ikke LS 62, 63, 70, 72/11,

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 25. 27.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 25. 27. DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde (ikke LS 59 og 60/12) Amanda Rose Stratford Gamst Liv Hauge Norheim Martin Gjøen Maria Elizabet Aspen Øyvind Kind Robertsen DELTAKERE

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Landsstyremøte november 2016 Torggata 1, Oslo Referat. Torggata 1, Oslo. Referat

Landsstyremøte november 2016 Torggata 1, Oslo Referat. Torggata 1, Oslo. Referat Landsstyremøte 25. 27. november 2016 Til stede: Øyvind Kind Robertsen, Thomas d Maar Wessel, Cathrine Michelle Hansen Lindgård, Karianne Fremo Sveistrup, Petter Holstad, Mari Longva Haram, Stig Johan Berggren

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT

DELTAKERE MED STEMMERETT Referat Landsstyremøte i Juvente Torggata 1, Oslo, 9. 11. mars 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde, nestleder Martin Gjøen Amanda Rose Stratford Gamst Maria Elizabet

Detaljer

Juventes 13. ordinære landsmøte Hadeland folkehøgskole, juli Sak: 6 Landsmøteforslag Forslagsstiller: (se under hvert enkelt forslag)

Juventes 13. ordinære landsmøte Hadeland folkehøgskole, juli Sak: 6 Landsmøteforslag Forslagsstiller: (se under hvert enkelt forslag) Sak 6 Landsmøteforslag 6.1 Endring i arbeidsplanen Forslagsstiller: Petter Wilhelmsen Endring i arbeidsplanen, nytt punkt under organisasjon og krets: «Kretser skal utnevne en fadder til hvert lokallag

Detaljer

Protokoll landsstyremøte og 28. april 2013

Protokoll landsstyremøte og 28. april 2013 Protokoll landsstyremøte 5 2011-2013 27. og 28. april 2013 Sted: Torggata 1 i Oslo Tid: 27.april kl. 1330-1900 og 28.april 0900-1200 Tilstede: Helge Kolstad, Espen Dahl Svendsen, Sonja Jacobsen, Thorleif

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 2012.

Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 2012. Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 201 Navn og formål Juvente er en uavhengig ungdomsorganisasjon tilknyttet Det Norske Totalavholdsselskap

Detaljer

Landsstyremøte april 2017 Torggata 1, Oslo. Referat

Landsstyremøte april 2017 Torggata 1, Oslo. Referat Landsstyremøte 28. - 30. april 2017 Referat Innkalte: Gjester: Forfall: Øyvind Kind Robertsen, Thomas d Maar Wessel, Cathrine Michelle Hansen Lindgård, Karianne Fremo Sveistrup, Petter Holstad, Mari Longva

Detaljer

Sak: 6 Landsmøteforslag Forslagsstiller: (se under hvert enkelt forslag) 3. Kretsen definerer selv sine arbeidsoppgaver basert på behovene i området.

Sak: 6 Landsmøteforslag Forslagsstiller: (se under hvert enkelt forslag) 3. Kretsen definerer selv sine arbeidsoppgaver basert på behovene i området. Sak 6 Landsmøteforslag 6.1 Vedtektsendring: Kretser Forslag: Erstatte hele 5 med: 5 Kretser 1. To eller flere lokallag kan danne kretser basert på felles geografisk tilhørighet der dette er hensiktsmessig.

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 08.09.11 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Økonomiansvarlig, Sosialt ansvarlig, Markedsansvarlig, KVK, VK1, VK2, VK3, Kommunikasjonsansvarlig, Næringslivsansvarlig

Detaljer

Protokoll fra Juventes 12. ordinære landsmøte 31. juli 2. august, Ål folkehøyskole

Protokoll fra Juventes 12. ordinære landsmøte 31. juli 2. august, Ål folkehøyskole Protokoll fra Juventes 12. ordinære landsmøte 31. juli 2. august, Ål folkehøyskole Side 2 av 9 Innhold Sak 1: Åpning... 3 Sak 2: Konstituering... 3 Sak 3: Årsmelding... 5 Sak 4: Regnskap og revisjonsberetning...

Detaljer

Vedtekter for Juvente

Vedtekter for Juvente Vedtatt på Juventes landsmøte 2016, gjeldende fra 1. januar 2017 1. Navn og formål 1. Juvente er en uavhengig ungdomsorganisasjon tilknyttet DNT Edru Livsstil, IOGT i Norge og Juba. 2. Juvente vil skape

Detaljer

Aktivitet. Tema: Organisasjon. Læringsmål: Deltakerne skal kunne arrangere en kveldssamling

Aktivitet. Tema: Organisasjon. Læringsmål: Deltakerne skal kunne arrangere en kveldssamling Tema: Organisasjon Aktivitet Læringsmål: Deltakerne skal kunne arrangere en kveldssamling Nivå og rolle Juvente er organisert i tre nivåer: Sentralt, krets og lokalt. Alle tre nivåer driver forskjellige

Detaljer

Juvente i 2019 Arbeidsplan Vedtatt på Juventes 16. ordinære landsmøte

Juvente i 2019 Arbeidsplan Vedtatt på Juventes 16. ordinære landsmøte Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Vedtatt på Juventes 16. ordinære landsmøte Rødde folkehøgskole 26.07.2017 Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger

Detaljer

Protokoll Landsstyremøte 3 2009-2011 16. januar 2011

Protokoll Landsstyremøte 3 2009-2011 16. januar 2011 Protokoll Landsstyremøte 3 2009-2011 16. januar 2011 Sted: Torggata 1 i Oslo Tid: 0900-1500 Tilstede: Helge Kolstad, Espen Dahl Svendsen, Sonja Jacobsen, Thorleif Jenssen, Morten Husby, Trond Aasland (vara),

Detaljer

Sentralstyremøte januar 2012

Sentralstyremøte januar 2012 Sentralstyremøte 4 2011-2013 14. januar 2012 Sted: Torggata 1 Tid: Lørdag 14.januar 1000-1700 Tilstede: Helge Kolstad, Espen Dahl Svendsen, Thorleif Jenssen, Berit Langseid, Morten Husby, Trond Aasland,

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Protokoll sentralstyremøte 2 2015-2017 10.november

Protokoll sentralstyremøte 2 2015-2017 10.november Protokoll sentralstyremøte 2 2015-2017 10.november Sted: Torggata 1, møterommet i 6.etasje. Tid: Kl. 1700-2100 Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes, Trine Skåret, Trond Aasland, Sonja Jacobsen

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Vedtak: Referat frå sist møte 13.3 og e-post avstemming gjort til fylkesstyret godkjennes enstemmig.

Vedtak: Referat frå sist møte 13.3 og e-post avstemming gjort til fylkesstyret godkjennes enstemmig. HORDA LAND Referat fra FYLKESSTYREMØTE nr. 4/17 Innkalling gjekk ut til alle faste medlemmer. Ved forfall blir vara innkalt særskilt. Vara er alltid uansett velkommen! Tilstede med stemmerett : Linda Rykkje,

Detaljer

Budsjett 2016 og 2017

Budsjett 2016 og 2017 2016 og Press 20. ordinære landsmøte Oslo 22. 24. april 2016 Side 1 av 7 Helhetlig budsjett et for 2016 ble vedtatt på Landsmøtet i fjor. Landsstyret har siden foretatt et par revideringer, senest i desember

Detaljer

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013

1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 1 Referat fra årsmøte i BKFH 2013 Tid: Onsdag 27. Februar 2013 kl. 18.30 Sted: Hordaland Kunstsenter 2 Klosteret 17, 5005 Bergen Dagsorden: 1. Konstituering a) Valg av møteleder. Arne Bakke. b) Valg av

Detaljer

Protokoll landsstyremøte og 13. januar 2013

Protokoll landsstyremøte og 13. januar 2013 Protokoll landsstyremøte 4 2011 2013 12. og 13. januar 2013 Sted: Torggata 1 i Oslo Tid: 12.januar kl. 1200 til 13.januar kl. 1200 Tilstede: Helge Kolstad, Espen Dahl Svendsen, Sonja Jacobsen, Thorleif

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark

Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Protokoll for årsmøte 2017 Miljøpartiet De Grønne i Hedmark Møtested: Elverum videregående skole Møtedato: 15 januar Tid: kl. 12-17 Innkalt: Lokallagene i Hedmark, alle medlemmer har møterett Dagsorden

Detaljer

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre.

Utvalget leverte sin sluttrapport på Landsmøtet Utvalgets evalueringer omhandlet ti punkter samt anbefalinger til arbeidet videre. 17 Langtidsplan for oppfølging av organisasjonsutvalgets rapport Sak: LS 17/17 Møtedato: 9.-11. juni Saksansvarlig: Ruben Amble Hirsti Sted: Lærernes Hus, Oslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Detaljer

Referat styremøte BIS Kristiansand

Referat styremøte BIS Kristiansand Referat styremøte BIS Kristiansand Til: Sted: Tidspunkt: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2011/2012 BIS- kontoret 15:00 Sak 1: Valg av møteleder og referent Styret legger frem forslag til møteleder

Detaljer

Effektiv bruk av frivillige i Juvente Landsmøteforslag fra Juvente Trondheim

Effektiv bruk av frivillige i Juvente Landsmøteforslag fra Juvente Trondheim 1 2 Effektiv bruk av frivillige i Juvente Landsmøteforslag fra Juvente Trondheim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Formål Formålet med dette forslaget er å: Gjøre

Detaljer

Protokoll 01/09. Ingen merknader til innkalling og dagsorden. SAK 02/09 Godkjenning av FS protokoll 07/08 og orientering om AU protokoll 01/09

Protokoll 01/09. Ingen merknader til innkalling og dagsorden. SAK 02/09 Godkjenning av FS protokoll 07/08 og orientering om AU protokoll 01/09 Protokoll 01/09 Tid: Tirsdag 11.februar 2009 kl 1800 20.50 Sted: Tilstede: Adm: Rica Hotell Gardermoen Kristian Haugland, Hanne Østby Granmo, Marit Westerås, Brynjulf Lien, Tonje Granmo, Anne Glorvigen

Detaljer

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden &

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden & Referat fra Generalforsamling Mandag 04.09.2017, kl. 14:15-15:30, Rom D112, NTNU Dragvoll Oppmøtte: 22 stemmeberettigede foruten styremedlemmer 28 stemmeberettigede totalt. Dagsorden 1. Godkjenning av

Detaljer

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet.

Fra 2005 ønsker vi å ha egen avdeling for dommere i regnskapet. Protokoll STYREMØTE I JJ-FORBUNDET NR. 01 2004/2006 STED: Oslo Ullevål DATO: 11-12 august 2004 TID: Lørdag kl. 10:00-17:00 TIL STEDE: Solveig Engbakk Leder Lasse Hammersland Nestleder Anne-Sofie Skaufel

Detaljer

Referat frå landsstyret sitt 5. møte

Referat frå landsstyret sitt 5. møte Referat frå landsstyret sitt 5. møte 4. 6. mars 2016 i Torggata 1, Oslo TIL STADES: Maria Elizabet Aspen Øyvind Kind Robertsen Gjertrud Fludal Stig Johan Berggren Thomas d Maar Wessel Oda Siggerud Cathrine

Detaljer

KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015

KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015 LM-7 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT 2015 Kontrollkomiteens arbeid Kontrollkomitéen for Norges Unge Venstre for perioden 2014-2015 ble valgt på det 75. ordinære landsmøtet i Larvik 25.-26. oktober 2014, og har

Detaljer

Innkalling til organisasjonsseminar

Innkalling til organisasjonsseminar Norsk cøliakiforenings ungdom Innkalling til organisasjonsseminar Kongsberg vandrehjem 26-28. Oktober Velkommen på organisasjonsseminar! Hva er organiasjonsseminaret? Hver høst arrangerer NCFU organisasjonsseminar.

Detaljer

SAKSLISTE. 040 Godkjenning av innkalling. 041 Valg av ordstyrer og referent. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG. Dato

SAKSLISTE. 040 Godkjenning av innkalling. 041 Valg av ordstyrer og referent. Arbeidsutvalget. Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG. Dato Til Arbeidsutvalget Kopi Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 07.03.2017 Fra Jonas Nilsen Møtedato: 07.03.2017 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19, Oslo Møtetid: 18.00 (skolering fra 17.00) Tilstede

Detaljer

Kommentar til dagsorden: Det er vara sekretær og leder i litteraturkomiteen som er ledige verv i Regionen.

Kommentar til dagsorden: Det er vara sekretær og leder i litteraturkomiteen som er ledige verv i Regionen. REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.SEPTEMBER Tilstede: Leder: Sekretær: Kasserer: Gsr Veien til frihet gruppa: Vara gsr Veien til frihet gruppa: Gsr Fly fri gruppa: Gsr Fredagsgruppa: Vara gsr Bare for i

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS

7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS 7.2 Revidering av Arbeidsprogram NKS 2015-2017 Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Bakgrunn: Generalsekretær Vedtakssak Landsmøtet kan gjøre revideringer i Arbeidsprogram for NKS 2015-2017 som

Detaljer

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte

02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte 02-12 1. innkalling til Ungdom mot rasismes 1. Landsmøte Dato: 01. 03. Februar 2013 Sted: Antirasistisk Senter Pris: 150 kr Fra vedtektene: 14 Saker til behandling Landsmøtet skal behandle følgende saksliste:

Detaljer

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16

Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Vedtatt på Oslo SVs årsmøte 8. mars 2014: Organisasjons- og arbeidsplan 2012-16 Oslo SVs hovedprioriteringer 2012-2016 Det overordnede målet for Oslo SV de neste årene er å skape et sosialistisk folkeparti.

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 TIDSRAMME/VARIGHET Lørdag 1. Mars 2014, kl1100-1315. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm

Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm Sakspapirer STYREMØTE DYSLEKSI UNGDOM Oslo 31. mai 1. juni 2014 Til stede: Forfall: Marianne Kufaas Sæterhaug, Marius Nordnes, Nina Murberg, Elisabeth Høy, Tanja Emile Henriksen, Jardar Dahlstrøm Eirin

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Arbeidsprogram 2015-2017

Arbeidsprogram 2015-2017 Arbeidsprogram 2015-2017 DEL 1 OM ARBEIDSPROGRAMMET 1 Om arbeidsprogrammet 1.1 Arbeidsprogrammet er en instruks fra Landsmøtet til Landsstyret, og gir uttrykk for hva Landsmøtet ønsker at organisasjonen

Detaljer

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene:

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Tekst som står i vanlig skrift er uendret, tekst i fet skrift er ny eller endret tekst, og tekst i kursiv er tekst som foreslås strøket 3. Generalforsamling

Detaljer

Protokoll fra Juventes 10. ordinære landsmøte

Protokoll fra Juventes 10. ordinære landsmøte Protokoll fra Juventes 10. ordinære landsmøte Nærsnestangen, Røyken, 26. 29. juli 2011 Juvente er samlet til landsmøte. Vi vil med dette uttrykke vår medfølelse med ofrene og de pårørende etter angrepene

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

Protokoll sentralstyremøte 10 2013-2015 22.september 2014

Protokoll sentralstyremøte 10 2013-2015 22.september 2014 Protokoll sentralstyremøte 10 2013-2015 22.september 2014 Sted: Torggata 1, Oslo Tid: 1700-2100 Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Odrun Katrine Bergland, Berit Langseid, Eivind Jahren, Morten Husby (vara),

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

VEILEDER FOR NYE FORENINGER

VEILEDER FOR NYE FORENINGER VEILEDER FOR NYE FORENINGER Februar 2017 OPPSTART Hva er en forening? En frivillig forening kan også kalles et fellesskap av medlemmer som over en tid ønsker å gjøre noe sammen. En forening tar selvstendige

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET MELGÅRD BARNEHAGE SA ORG. NR. 983 717 527 VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DEN 19.04.2012, SIST ENDRET 06.04.2017 Innhold 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v...

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12 Til Kopi til Fra Dato Arbeidsutvalget Landsstyret Pål Thygesen, generalsekretær 31. mars 2012 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 01/12 Møtedato Møtetid Møtested 31. mars 2012 kl. 09.00 Grønn Ungdoms kontor,

Detaljer

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A

Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Referat fra styremøte i Oslo Journalistklubb tirsdag 19. juni 2012 fra kl. 15.00 til 21.30 hos Veslemøy Lode, Strømsveien 21 A Tilstede: Andre: Forfall: Martin Riber Sparre, Veslemøy Lode, Berit Aalborg,

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent.

Saksliste Sak 29 Medlemskap i internasjonale organisasjoner Sak 30 Ungdomshelsemeldingen - status Vedtak: Saksliste godkjent. Referat Styremøte 3 2015 Tidspunkt: 05.05.2015, kl 10-14. Sted: Øvre Voll gate 11, 0158 Oslo Tilstede: Aina, Hans Petter, Kirsti, Jan-Egil, Tone S., Kirsti, Mariann Møteleder: Aina Referent: Simen Forfall:

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018 Humanistisk Ungdoms Arbeidsprogram 2016/2017 Vedtatt 07.05.2017 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Humanistisk Ungdoms arbeidsprogram 2017/2018

Detaljer

Referat fra møte i Jenteutvalget

Referat fra møte i Jenteutvalget Referat fra møte i Jenteutvalget Mandag 9.mai 2005 på Sjakkontoret Tilstede: Bjørn Wold og Silje Bjerke. På telefon: Marte Egeland. 1. Søknader 1.1. Kriterier for støtte Utvalget har ikke tidligere hatt

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Protokoll landsstyremøte og 25.april 2015

Protokoll landsstyremøte og 25.april 2015 Protokoll landsstyremøte 6 2013-2015 24. og 25.april 2015 Tid: 24. april kl. 1330 25. april l. 1600 Sted: Torggata 1 i Oslo Tilstede: Hanne Gade Ringdal, Nils Johan Garnes (fra sak 58 lørdag morgen), Sonja

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet

Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1 2 3 4 Organisatoriske retningslinjer for Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet 1. GENERELT 2 2. ORGANISATORISKE NIVÅER LOKALT I PS 2 5 6 7 ÅRSMØTET 2 LOKALLAGENE 2 LOKALLAGSSTYRENE 2 8 3. ORGANISATORISKE

Detaljer

Så hva er affiliate markedsføring?

Så hva er affiliate markedsføring? Så hva er affiliate markedsføring? Affiliate markedsføring er en internettbasert markedsføring hvor Altshop belønner deg for hver kunde som du rekrutterer til Altshop. Vi vil ta godt hånd om dem for deg

Detaljer

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ )

REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/ og vedtatt i kommunestyret 26/ ) REGLEMENT FOR BARN OG UNGES KOMMUNESTYRE I NES KOMMUNE (Revidert av BUK 05/09 2017 og vedtatt i kommunestyret 26/09 2017) 1. Formål Gjennom barn og unges kommunestyre (BUK) skal barn og ungdom i Nes: 1.

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 19.11.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING.

SPAR TID OG PENGER. med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING. SPAR TID OG PENGER med en bedre og mer effektiv KUNDEBEHANDLING 1 Jobb med meg skjema Leksjon 1 av 4 Første kontakt med potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar

Detaljer

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro!

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Lokallagsarbeid Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Arbeidsmåter i lokallaget Lokalt arbeidsorgan 3 ledd i NB Engasjement positivt miljø god møteplass Sosialt felleskap kultur!

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

Innkalling til styremøte

Innkalling til styremøte Innkalling til styremøte Møtenr 2/2015 15. juni 2015 Tid: Kl. 18:00 Sted: NMF Hordaland sine lokaler, Lars Hilles gate 20A, Bergen Dagsorden 1. 2. 3. 4. Åpning av styremøtet Eivind Hermansen ønsket velkommen

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp oktober 2017 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, 1.-3.05.2015 Sted:Mariboesgate 13, 6. etasje TIDSRAMME Fredag 1. mai kl. 10.00-17.00 Lunsj kl 1230 (Ikke bestemt sted), middag kl 1900 (YO Sushi, Østbanehallen) Lørdag

Detaljer