DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 25. 27."

Transkript

1 DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde (ikke LS 59 og 60/12) Amanda Rose Stratford Gamst Liv Hauge Norheim Martin Gjøen Maria Elizabet Aspen Øyvind Kind Robertsen DELTAKERE UTEN STEMMERETT Sondre Reinton Ingunn Aanes, daglig leder FORFALL Erlend Furholt Moen SAKER BEHANDLET LS 45-71/12 Side 1 av 21

2 SAKSLISTE LS 45/12 Godkjenning av innkalling og saksliste... 4 LS 46/12 Siden sist... 4 LS 47/12 Daglig leders rapport... 5 LS 48/12 Medlemstallsrapport... 7 LS 49/12 Referater... 7 LS 50/12 Politisk nettverk... 8 LS 51/12 Ny grunnavtale... 8 LS 52/12 Juba-prosjekt... 8 LS 53/12 Alkoholfritt LS 54/12 Nominasjon til Active LS 55/12 Nominasjon til Actis LS 56/12 Frikjøping LS 57/12 Nedleggelse av Juvente Vårliv LS 58/12 LM Konstituering LS 59/12 LM - Årsmelding 2011 og kontrollkomiteens innstilling LS 60/12 LM - Regnskap og revisjonsberetning LS 61/12 LM Strategi og langtidsplan LS 62/12 LM Politisk program LS 63/12 LM Landsmøteforslag a) Årsmøtetid b) Stemmetall for gyldige vedtak c) Livssynsnøytralitet LS 64/12 LM - Resolusjoner Side 2 av 21

3 LS 65/12 LM - Kontingent LS 66/12 LM Budsjett LS 67/12 Fellesmøte LS 68/12 FORUTs studietur LS 69/12 FORUT-samarbeid LS 70/12 Sosialt miljø LS 71/12 Til neste gang Side 3 av 21

4 LS 45/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling til møtet ble sendt ut 7. mai. Endelig saksliste ble lagt fram på møtet. Innkalling og saksliste ble godkjent. Eventueltsakene får egne saksnummer, og blir dermed LS 67-70/12. LS 46/12 Adrian: Valgeir: SIDEN SIST Se sakspapirer. Flere småmøter. To skoleringsmøter, har gjort ferdig oppgavene der og vært på to Strategiutvalgmøter. Liv: Martin: Amanda: Vært på skoleringsmøte, sett på beredskapsplanen (som nesten er ferdig), planlagt alumniaktivitet, vært på Kompismøte og holder på å se på Kompismateriellet. Planlagt festivalsommer med Amanda, fått klart et team til Hovefestivalen og jobbet litt med politisk program. En del strategimøter, skrevet og laget langtidsplan og strategidokument, skrevet ferdig lokallagsundersøkelsen (men den er ikke sendt ut), vært med på et kompismøte, jobbet litt med festivalsommer, deltatt på møte om politisk program og FORUT-årsmøte. Sondre: Maria: Har vist ansiktet på lokallagssamlinger, sjarmert IOGT med eiendommer og penger, vært på Solhaug, på FORUT-årsmøte og Tryggere uteliv-møte i Bergen. Hatt siste ØAU-møte. Var på, og deltok i planleggingen av Fristilkonferansen, stilt opp på Fristilkurs, snakket litt med prosjektlederne, kopiert forretningsorden fra forrige landsmøte, begynt å tenke på konstituering til LM. Side 4 av 21

5 Øyvind: Petter: Deltatt på vervestand på Rock mot rus, fått klart et forslag til politisk program sammen med Martin og Amanda og hatt et møte med Petter om informasjonsstrategi. Har laget Motiv. Hatt møte med Øyvind om informasjon. Tatt til orientering. LS 47/12 DAGLIG LEDERS RAPPORT Fra Ingunn: Generelt Mye av tiden har gått med på å sette meg inn i rutinene på kontoret, og i jobben generelt. Det har vært en travel periode, fordi jeg har måtte balansert mellom ny jobb i Oslo, og eksamenstid i Bergen, og fordi daglig leder-jobben i Juvente ikke er ment til å være 50%. Jeg har derfor gått litt over de opprinnelig avtalte 50%. Jeg føler selv at det går bedre på jobb nå, og at jeg begynner å få tak på noen av rutinene. Til tider har jeg følt meg litt masete, da spesielt på Kjetil, men siden opplæringen ble mindre omfattende enn vi hadde regnet med, måtte det nesten bli sånn. Personal 1. Personalet har gjennomgått grunnavtalen og stilte til forhandlingsmøtet. Grunnavtalen er nå revidert og godkjent av de ansatte. Dere må godkjenne avtalen på dette møtet. 2. Kjetil og jeg hadde møte med Camilla og Emma for å sikre god overgang av oppgaver og ansvar mellom Kjetil og meg. Etter det hadde vi også kontormøte for å avtale en del rutiner for den tiden jeg ikke var tilstede på kontoret. Jeg tror dette har fungert ok, men en slik situasjon vil nok alltid oppleves som belastende av personalet. 3. I perioden har vi også utlyst stillingene som sommerververe, med heller lav respons. Etter å ha utsatt fristen, fikk vi tre søkere. Ansettelse og planlegging av jobben vil være prioritert fremover. Side 5 av 21

6 4. Fristil har lyst ut stillingen som fristilsekretær siden Kristoffer forlater oss i sommer. 5. Vi har avklart hvem som blir med på landsmøtet og fungerer som kontor denne uken. Økonomi 1. Når det gjelder økonomi har jeg for det meste gjort rutinearbeid, samt fått samlet underskrifter til regnskap for å få revisors beretning. Regnskapet for Juvente 2011 og for Hjelpefondet 2011 er nå ordnet, samt revisors beretning på plass. 2. Jeg har også jobbet med budsjettet for Her har både Camilla og Emma sett til sine prosjekter, i tillegg til at både Kjetil og Adrian har hjulpet. Det er vanskelig å for meg å anta hva vi vil bruke penger på, og hvor mye i 2013, siden jeg bare har vært i jobben siden april. Selv tror jeg det hadde vært bedre om budsjettet for 2013 vært klart før jeg overtok som vikar. 3. Jeg har levert rapport for 2011 og ny søknad for 2012 til lotteri- og stiftelsestilsynet. 4. Frifondtildelingen blir ikke kjent før i juni, så vi gjør som i fjor og deler ut Frifond for første halvår før vi helt vet tildelingssummen. Dette burde gå helt bra, fordi vi har en buffer med tildelingen på høsten. Philip og jeg ser heller ikke noen åpenbar grunn til at tildelingen i år skulle bli særlig mindre enn tildelingen var i fjor. 5. Det har kommet inn en sak om Idrettshuset AS og Juvente Vårlivs aksjer i selskapet. Se egen sak. Prosjekter 1. Camilla og Kjetil har vært i møte med IOGT og Heldir om forebygging i skolen. Camilla følger opp situasjonen og samarbeid med IOGT i spørsmålet. Adrian har kanskje mer info? 2. Emma rapporter for Kompis innen 1. juni. 3. Philip rapporterer for volontørene Zorana og Robert innen1. juni. 4. Jeg har, så godt som mulig, fulgt opp Edrussprosjektet. Her har vi kanskje kommet litt skjevt ut i forhold til samarbeid med kontoret, så jeg har for det meste drevet brannslukking fremfor oppfølgning. De har stort sett vært flinke til å gjennomføre, men kanskje ikke vært best på planlegging. Kontoret og jeg har derfor hjulpet til der vi Side 6 av 21

7 kan. De har hatt en hel del aktiviteter på gang: russebil, Edrussamling, møter og lignende. Jeg skal hjelpe dem med regnskap og rapportering. Møter 1. Jeg representerte Juvente generalforsamlingen i Sober Kapital Sober Kapital er endelig ferdig med oppstartsfasen av selskapet, og ser til å bli godt forvaltet. 2. Adrian og jeg var delegater for Juvente på Av-og-til sitt årsmøte Jeg var med på Fristil-konferansen april. Fint å se hvordan det går med Fristil, og gode diskusjoner om endringer fremover. 4. Adrian og jeg hadde et raskt møte med Fredsrådet De vil gjerne ha mer kontakt med medlemsorganisasjonene, og vi snakket litt om hvordan et samarbeid kan fungere bedre i fremtiden kanskje Forut burde blitt medlem i stedet for oss? Noe å tenke videre på. Tatt til orientering. LS 48/12 MEDLEMSTALLSRAPPORT Det ble vervet mange i mars, men mange kontingentbetalinger uteblir. Kontoret har vært sene med å sende ut medlemspakker og giroer. Det er ønske om mer promotering av SMS-betaling av kontingent. Tatt til orientering. Ingunn tar med innspillene tilbake til administrasjonen. LS 49/12 REFERATER (a) Forrige møte, 13. april. (b) Ledermøte 29. mars. (c) Ledermøte 26. april. (d) ØAU-møte 22. mai (e) Lønnsforhandlingsmøte 2. mai Side 7 av 21

8 (f) Møte mellom politiske prosjekter, 8. mai (a) godkjennes; (b), (c), (d), (e) og (f) tas til orientering. LS 50/12 POLITISK NETTVERK Fra referatet fra møtet mellom politiske prosjekter: Det var enighet om at våre organisasjoner kan dra nytte av å samarbeide om et politisk nettverk. Vi vil først prøve ut en modell i noen utvalgte byer der vi samler en håndfull egnede personer fra de ulike organisasjonene til en samtale om politiske utfordringer i byen. Målet er at disse sammen med sentralleddet skal peke på lokale utfordringer og løsningsforslag, og legge en plan for å jobbe med saken. Målet er at de skal kunne samarbeide selvstendig lokalt og jobbe målrettet med en politisk sak de selv har stort eierskap til. Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Haugesund ble utpekt som byer vi ønsker å starte med. Juvente vil delta i dette prosjektet. LS 51/12 NY GRUNNAVTALE Etter lønnsforhandlingene har partene kommet frem til et forslag til ny grunnavtale. Det er enkelte redaksjonelle endringer i den ( forbundsstyret har blitt endret til landsstyret og lignende). Den eneste substansielle endringen er at treningstimen, som frem til nå har vært en prøveordning, har blitt en fast ordning. Den nye grunnavtalen godkjennes. LS 52/12 JUBA-PROSJEKT Fra referat fra ledermøte : Side 8 av 21

9 Utviklingsprosjekt foreldre/barn/familier Vi ser muligheter for både utvikling av gode metoder for lokalt aktivitet og vekst i antall medlemmer ved kombinerte aktiviteter for voksne (foreldre, besteforeldre) og barn. Dette kan styrke både DNT/IOGT og JUBA. Det må gjøres et forberedende utviklingsarbeid og praktisk utprøving av metoder for å høste erfaringer. Trøndelagsområdet peker seg ut som et mulig sted for forsøksvirksomhet: JUBA har stor teateraktivitet i Trondheim, men trenger et apparat av voksne støttespillere rundt barna og innleide instruktører. Gjennom teateraktiviteten kommer JUBA i kontakt med mange voksne (barnas familier) som får en positiv opplevelse av organisasjonen. Det er behov for en del tilleggsaktiviteter rundt teatergruppene for å knytte dem nærmere til organisasjonen. IOGT og DNT trenger fornyelse og utvikling i Trøndelagsområdet. Solhaug er kommet inn som en ny og spennende ressurs, som kanskje kan organisere tilbud der barn og voksne får positive opplevelser sammen i regi av våre organisasjoner (leirer, teaterverksteder, foreldrekurs (Sterk&Klar/Trygg Oppvekst)). Juventes medlemmer i Trondheim er i stor grad i studentalder og ikke i årsalderen som hovedtyngden av medlemsmassen ellers i Juvente. Vi må avklare hvilken rolle Juvente eventuelt skal ha i et slikt samarbeid. Vi diskuterer dette med våre respektive styrer og kontakter i Trøndelag. Dag skriver utkast til et notat som både kan brukes for intern diskusjon og som utgangspunkt for å skrive en søknad om et utviklingsprosjekt. Vi vil vurdere å sende en felles søknad til Helsedirektoratet om støtte til et slikt utviklingsprosjekt; søknadsfrist 1. september for prosjekttilskudd. Juvente vil delta i dette prosjektet med forbehold om at trønderne er med. Adrian tar kontakt med Juvente Trondheim. Side 9 av 21

10 LS 53/12 ALKOHOLFRITT Alkoholfritt-prosjektet er snart ferdig med sin første del å lage et opplegg med presentasjon og film for bruk i lokallag. Over sommeren er det ønskelig at organisasjonene tar i bruk opplegget. Vi bør sette oss et mål om antall kvelder/økter vi skal gjennomføre i Juvente og planlegge hvordan vi skal få lokallagene til å bruke det. Det ferdige opplegget innarbeides i den nye skoleringen. Juvente skal i tillegg gjennomføre 10 økter høsten Amanda har ansvar for å spre opplegget i organisasjonen. LS 54/12 NOMINASJON TIL ACTIVE Vi har i to runder utlyst på Facebook at vi søker kandidater til Active-styret. Sigrid Ragnarsdatter Steinsland har meldt interesse. Juvente nominerer Sigrid Ragnarsdatter Steinsland til Active-styret. LS 55/12 NOMINASJON TIL ACTIS Adrian forklarte saken før han forlot rommet. Adrian har vært vara i styret i to år, går av som Juventeleder til sommeren. Ønsker å fortsette i Actis-styret. Juvente har også to delegater på Actis landsmøte. Actis ber om påmeldinger før juni. Navn kan eventuelt endres senere. Adrian nomineres til å sitte i Actis-styret og rapporterer til landsstyret i Juvente. Liv og Amanda representerer Juvente på Actis landsmøte. LS 56/12 FRIKJØPING Adrian forklarte saken før han og Amanda forlot rommet. Fra Adrian: Side 10 av 21

11 Jeg har fått et jobbtilbud etter landsmøtet som forutsetter at jeg kan jobbe noen få timer i uka med planlegging før jeg tiltrer. I praksis regner jeg med å kunne fungere som Juvente-leder i fulltid frem mot landsmøtet i tillegg til dette, men for å være ryddig ber jeg om å få gå ned i frikjøpingsbrøk tilsvarende den stillingsbrøken jeg må jobbe for ny arbeidsgiver. Adrian går ned til frikjøping i minimum 85 % fra og med 1. juni til og med 2. august. Han holder styret løpende orientert om frikjøpingsprosent. LS 57/12 NEDLEGGELSE AV JUVENTE VÅRLIV Juvente Vårliv er et ikke-rapporterende og inaktivt lag i Hordaland krets. Laget eier 7,95 % av aksjene i Idrettshuset AS i Fana. Fana Idrettslag ønsker å kjøpe Juvente ut av Idrettshuset AS fordi Vårliv er svært inaktive eiere. Det er planer om å bygge en blokk på eiendommen, og dette kan være en grunn til at Fana Idrettslag ønsker å kjøpe Juventes andel. Denne grunnen er ikke gitt oss. Det kan derfor være grunn til å få kontroll på aksjene heller enn å selge dem nå. Administrasjonen har ansvaret for å følge opp saken, både med Hordaland krets, Juvente Vårliv og Fana Idrettslag. LS 58/12 LM KONSTITUERING Følgende endringer ble foreslått på forretningsordenen, vedtak i hvert enkelt forslag er skrevet i kursiv: Punkt 26: Erstatte med «Et gyldig vedtak må ha minst halvparten av stemmene for, med mindre annet er sagt i vedtektene.» Ikke vedtatt. Punkt 30: To forslag, spørsmål om hvorvidt stemmetall ved personvalg skal kunngjøres. Vedtatt at stemmetall ved personvalg skal kunngjøres med 5 mot 2 stemmer. Formuleringen av punktet blir da: «Ved personvalg skal stemmeantallene kunngjøres under landsmøtet, og dessuten referatføres.» Side 11 av 21

12 Landsstyret innstiller på at forretningsorden vedtas. Maria, Adrian og Liv får fullmakt til å innstille på konstituering av landsmøtefunksjonærer på vegne av LS. Innstilling til konstituering sendes ut så snart den er klar, senest 10. juli. LS 59/12 LM - ÅRSMELDING 2011 OG KONTROLLKOMITEENS INNSTILLING Landsstyret innstiller på at årsmeldingen godkjennes. Årsmeldingen legges fram for godkjenning på landsmøtet med kontrollkomiteens innstilling. LS 60/12 LM - REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING Landsstyret innstiller på at regnskapet for Juvente 2011 godkjennes. Landsstyret innstiller på at regnskapet for Juventes hjelpefond 2011 godkjennes. Regnskapene legges fram for godkjenning på landsmøtet sammen med revisjonsberetninger. LS 61/12 LM STRATEGI OG LANGTIDSPLAN Adrian presenterte hovedpunktene samt arbeidsprosess. I strategidokumentet ble følgende endringer foreslått, vedtak i hvert enkelt forslag er skrevet i kursiv: Ønske fra Liv om at følgende setning under aktivitetsavsnittet endres eller fjernes: Juventes aktiviteter skal enten ha et ideologisk/faglig innhold eller være så fete at de glatt danker ut en fest. Oppfyller ikke aktivitetene våre dette, kan vi som tommelfingerregel kutte dem ut. Følgende formulering ble foreslått av Adrian: Flere av Juventes aktiviteter skal ha et ideologisk/faglig innhold, og flere av aktivitetene våre skal være utadretta og gi deltakerne kule opplevelser. Juventes skal arrangere aktivitet for ungdom utenfor organisasjonen. Adrians forslag ble enstemmig vedtatt. Forslag om å endre dritgode med eksperter i innledningen. Vedtatt. Side 12 av 21

13 Forslag om å omskrive delen om SOS og VAS i avsnittet om organisasjon. Adrian gis fullmakt til å omskrive delen om SOS og VAS. I langtidsplanen ble følgende endringer foreslått, vedtak i hvert enkelt forslag er skrevet i kursiv: Forslag fra Maria om at eiendomsstrategi skal utvikles i løpet av Dette punktet flyttes dermed fra 2013 til Enstemmig vedtatt. Liv ønsket at en evaluering av Kompis skal inn under forebygging i Dette var der i utgangspunktet, men hadde falt ut fra dokumentet. En Kompisevaluering skal dermed inn i Strategidokument og langtidsplan godkjennes. Landsstyret innstiller på at strategien og langtidsplanen vedtas. Strategien og langtidsplanen legges frem for landsmøtet. LS 62/12 LM POLITISK PROGRAM Forslag til politisk program ble framlagt av Øyvind, Martin og Amanda. I politisk program ble følgende endringer foreslått, vedtak i hvert enkelt forslag er skrevet i kursiv. Der ikke annet er skrevet, stammer forslaget fra Adrian. Kapittel 1: Innledning Første setning i første avsnitt endres i tråd med visjonen dersom den vedtas. Enstemmig vedtatt. Flytte leddsetning rett til å bli rettferdig behandlet, til et verdig liv, og til å kunne si, mene og tro det man vil uten frykt for forfølgelse slik at det står foran uavhengig av nasjonalitet Enstemmig vedtatt. Forslag fra Liv om å samkjøre første avsnitt i innledning med avsnittet Toleranse og inkludering i kapittel 3, slik at teksten blir: uavhengig av nasjonalitet, hudfarge, livssyn, seksuell legning, funksjonshemning, kjønn eller andre ulikheter. Enstemmig vedtatt. Side 13 av 21

14 Stryke og dermed gjør bruk av rusmidler overflødig i andre avsnitt. Motforslag om å endre setning til der menneskeverd står i sentrum og bruk av rusmidler er overflødig. Forslag om å stryke leddsetning ble ikke vedtatt, motforslaget ble enstemmig vedtatt. Spørsmål fra Øyvind, Martin og Amanda om politisk program bør ha prioriteringer. Landsstyret stiller ikke inn på noen prioriteringer, men åpner for at landsmøtet kan gjøre det. Dette ble vedtatt med 3 mot 1 stemmer, resterende stemte blankt. Kapittel 2: Rusmidler Flytte avsnitt om fattigdom slik at det blir tredje avsnitt. Underoverskriften fjernes. Enstemmig vedtatt. Endre behandling og oppfølging til behandling og rehabilitering i underoverskrift. Enstemmig vedtatt. Stryke og at de skal møtes med den respekten de fortjener fra avsnittet behandling og rehabilitering. Forslaget trekkes til fordel for: og at rusmisbrukere møtes med den respekten de fortjener. Martin foreslår å stryke leddsetningen til fordel for egen setning: Rusmisbrukere skal møtes med respekt. Martins forslag ble enstemmig vedtatt. Stryke Juvente ønsker derfor å opprettholde Vinmonopolet, det høye avgiftsnivået, aldersgrensene og promillegrensene, i tillegg til at maksimal skjenketid for alkohol bør reduseres til klokken 2 til fordel for eget kulepunkt. Setningen fjernes fra teksten og settes inn som kulepunkt. Avsnitt om alkoholreklame strykes til fordel for kulepunkter. Enstemmig vedtatt. Avsnittet Motvekt til alkoholkulturen foreslås strøket da det er lite konkret. Enstemmig vedtatt. Forslag om at det over kulepunktene skal stå: Juvente mener at:. Enstemmig vedtatt. Dette endres gjennomgående i alle kapitler. Erstatte bindende avtale med forbud i kulepunktet Det må innføres et internasjonalt forbud som forbyr reklame for alkohol og narkotika. Vedtatt. Endre kulepunktet Forebygging skal være et satsingsområde i større grad enn i dag til Forebygging skal være førsteprioritet i ruspolitikken. Enstemmig vedtatt. Side 14 av 21

15 Frivillige organisasjoner må ha en sentral rolle i det forebyggende arbeidet, både i skolen og på andre arenaer legges til som kulepunkt. Enstemmig vedtatt. Kulepunktet Rusmiddelpolitikken ikke må liberaliseres endres til Ruspolitikken ikke skal liberaliseres. Enstemmig vedtatt. Det norske forbudet mot alkoholreklame styrkes med fokus på internett og sosiale medier legges til som kulepunkt. Enstemmig vedtatt. Problemene rusmidler medfører i fattige land må stå sentralt i norsk bistandsinnsats legges til som kulepunkt. Enstemmig vedtatt. Vinmonopolet opprettholdes og styrkes legges til som kulepunkt. Enstemmig vedtatt. Alkoholavgiftene må økes legges til som kulepunkt. Enstemmig vedtatt. Aldersgrensene må håndheves i butikker og på skjenkesteder legges til som kulepunkt. Enstemmig vedtatt. Promillegrensene for bil må opprettholdes, og promillegrensene på sjøen senkes til 0,2 promille legges til som kulepunkt. Enstemmig vedtatt. Maksimal skjenketid for alkohol må reduseres til klokken 2 legges til som kulepunkt. Enstemmig vedtatt. Forslag om at Det må tilbys både medikamentfri behandling av rusavhengighet og legemiddelassistert rehabilitering endres til to kulepunkter: Det må i større grad tilbys medikamentfri behandling av rusavhengighet og Rehabilitering etter LAR-behandling må styrkes. Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Kapittel 3: Ungdom og samfunn Spørsmål om setning om stemmerettsalder skal beholdes i teksten. Setningen beholdes. Forslag om å stryke i kommunevalg i kulepunktet Stemmerettsalderen må senkes til 16 år i kommunevalg slik at stemmerettsalder på 16 bør gjelde ved både lokalvalg og Stortingsvalg. Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Kapittel 4: Fred og utvikling Side 15 av 21

16 Setningen Juvente mener derfor at minst tre prosent av Norges brutto nasjonalinntekt (BNI) skal gå til bistand fjernes fra tekst til fordel for eget kulepunkt. Enstemmig vedtatt, setningen i teksten blir da har plikt til å hjelpe og å utjevne Juvente krever derfor et større fokus på rusmidler som hinder for utvikling i bistandsarbeid strykes i tekst til fordel for kulepunkt. Enstemmig vedtatt. Punktet Det må opprettes en sivil fredsstyrke flyttes slik at det står sammen med punkt om at vernepliktne må reformeres. Forslag fra Liv om at kulepunktet Verneplikten må reformeres og bør kunne inneholde blant annet nasjonal siviltjeneste og internasjonalt freds- og bistandsarbeid endres til Verneplikten må reformeres og likestilles og skal inneholde. Enstemmig vedtatt. Landsstyret innstiller på at politisk program vedtas. Politisk program legges frem for landsmøtet. LS 63/12 LM LANDSMØTEFORSLAG a) Årsmøtetid Forslag fra Adrian: 3 Lokallag, punkt 3 Årsmøtet i laget gjennomføres hvert år innen utgangen av februar. Alle medlemmer i laget som har betalt kontingent inneværende eller siste år har tale-, forslags- og stemmerett. Årsmøtet skal minst behandle [ ] Endres til: Årsmøtet i laget gjennomføres hvert år. Alle medlemmer i laget som har betalt kontingent inneværende eller siste år har tale-, forslags- og stemmerett. Årsmøtet skal minst behandle [ ] Side 16 av 21

17 Bakgrunn: Mange lokallag arrangerer årsmøte før februar, men slett ikke alle. Samtidig er det mange lokallag som har problemer med å fylle styrer på grunn av at mange bytter skole, flytter, går inn i forsvaret eller skal studere etter sommeren. Dette forslaget er først og fremst ment å åpne for at lokallag kan velge å ha årsmøter i august, og følge skoleåret heller enn kalenderåret. Dette vil gi noen ekstra utfordringer i forhold til rapportering og regnskap, men vil kanskje gjøre det enklere å få stabile, fungerende styrer. Landsstyret innstiller på at denne vedtektsendringen blir gjort, og legger saken fram for landsmøtet. b) Stemmetall for gyldige vedtak Forslag fra Maria: 6 Landsmøtet, punkt 10: Erstatte Et gyldig vedtak må ha minst halvparten av stemmene for, med mindre annet er sagt i vedtektene med Et gyldig vedtak må ha simpelt flertall med mindre annet er sagt i vedtektene. Punktet blir da slik: Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede etter punkt 4 er tilstede. Blanke stemmer regnes som gyldige stemmer. Et gyldig vedtak må ha simpelt flertall med mindre annet er sagt i vedtektene. Det skal være skriftlig valg når en delegat krever det. Ved valg av leder og medlemmer til landsstyret skal det alltid være skriftlig valg. Andre personvalg skal være skriftlige dersom det er mer enn én kandidat. Landsstyret innstiller på at denne vedtektsendringen blir gjort, og legger saken fram for landsmøtet. c) Livssynsnøytralitet Maria ønsker å endre religiøst nøytralt til livssynsnøytralt i vedtektene. Side 17 av 21

18 Landsstyret foreslår for landsmøtet å endre dette gjennomgående i vedtektene. LS 64/12 LM - RESOLUSJONER Ingen resolusjonsforslag. LS 65/12 LM - KONTINGENT Landsstyret innstiller på at medlemskontingenten forblir uendret. LS 66/12 LM BUDSJETT 2013 Forslag om å øke støtten til aktive lag i en pott tilsvarende Frifond, der kroner skal gå til kretsskoleringer og kroner til verving. Disse legges inn i posten Støtte aktive lag/kretsene/frifond. Foreslås også å øke potten til verveaksjoner med kroner. Landsstyret innstiller på at budsjettet vedtas. Budsjettet legges fram for landsmøtet. I budsjettet skal det legges til kroner i avdeling 20 (Informasjon): kroner på avdeling 7330 (Utgifter til verveaksjon), samt kroner til regionale skoleringer og kroner til verving, begge under avdeling 7452 (Støtte aktive lag/kretsene/frifond). Disse kronene vil skrives som underskudd. Neste landsstyre må legge planer for bruken av disse pengene innen LS 67/12 FELLESMØTE Det er foreslått felles styremøter for bevegelsen 27. oktober. Tatt til orientering. Det neste styret følger opp dette i sin møteplan. Side 18 av 21

19 LS 68/12 FORUTS STUDIETUR FORUT organiserer studietur til Sri Lanka i slutten av oktober. Prisen er ca per person, og turen varer i 9-10 dager. For å være med er det førstemann til mølla. Amanda sprer informasjon om dette. Gratis studietur legges til som en vervepremie for de som går over 50 vervinger før 15. august. LS 69/12 FORUT-SAMARBEID Amanda orienterte. Forut driver (gjennom en av sine partnere) et rusforebyggingsprosjekt i skoler i Sierra Leone. Det er mulig dette er et godt prosjekt vi kan bidra til å utvikle og hente inspirasjon fra gjennom et utvekslingsprosjekt gjennom Nord/Sør-midlene. Forut er svert positive til dette, og ønsker å bidra og tilrettelegge. Dette er foreløpig bare på drodle-stadiet men kan bli et spennende prosjekt som kan fylle gapet etter Balkan og Øst-Europa. Styret ber administrasjonen, i samarbeid med internasjonalt utvalg, utrede et mulig utviklingsprosjekt knyttet til FORUTs forebyggingsarbeid i Sierra Leone. LS 70/12 SOSIALT MILJØ Fra Petter Wilhelmsen: Hei. Det jeg mente med negativt sladder er at jeg hører ganske mye drittslenging og "drama fights" i Juvente. Du er sikkert kjent med at x-er snakker dritt om hverandre osv.? Ihvertfall, jeg har snakket med flere som har meldt seg ut av Juvente på grunn av dette. Jeg vet om enda fler som vurderer det, nettopp på grunn av dette. Personlig, mener jeg at dersom Juvente skal fremstå som en seriøs organisasjon utad, må vi først stå fram som en seriøst organisasjon innad i Juvente. Det er ikke særlig Side 19 av 21

20 digg for nye Juventere å bli dratt inn i en slik "drama fight". Jeg vet ikke om dette gav mening. Det er ihvertfall så godt jeg kan beskrive det. Dette har det også vært tilbakemeldinger på i medlemsundersøkelsen. Kan kanskje være nyttig med ny runde, tilsvarende den som ble holdt om sexpress på Juventeskolen for et par år tilbake? Dette tas alvorlig av landsstyret. Saken følges opp i smågruppene på Solfaktor og på sentrale arrangementer utover høsten. Adrian tar kontakt med Petter Wilhelmsen om vedtaket. LS 71/12 TIL NESTE GANG Dette skal gjøres av hvem før landsmøtet: Åpning: Adrian Konstituering (presentere forretningsorden): Maria Årsmelding: Liv Regnskapet: Sondre Revisjonsberetninga: Maria Strategidokumentet: Amanda Langtidsplanen: Adrian Politisk program: Øyvind Landsmøteforslag: Liv Resolusjoner: Valgeir Kontingent: Martin Budsjett 2013: Sondre Avslutning: ny leder Utover landsmøteforberedelsene skal dette gjøres: Adrian: Diverse møter og styremøter i diverse organisasjoner: strategimøte i DNT, møte om utvikling av FORUT-partner, Actis-møte, AV-OG-TIL-møte. Vervestand i Son, møte med Side 20 av 21

21 politiske prosjekter, møte om alkoholfrittprosjektet, forberede landsmøteseminar om avholdsbevegelsens framtid, holde orden på landsmøteforberedelser, hjelpe til på festivalsommer, gjøre ferdig skoleringsmateriell på nivå en, gjøre ferdig det som er å gjøre av strategiarbeid (medlemsundersøkelsen), prøve å få Peter Kloke til å lage en slags skolestarkampanje. Skal ha litt ferie. Liv: Skal se på lederskolering i Kompis, jobbe med landsmøte og skolering. Amanda: Skal spre informasjon om studieturen til FORUT, jobbe med Kompis, følge opp festivalsommer, være med på stand i Son og ro i land lokallagsundersøkelsen. Martin: Være på Hovefestivalen og Skjærgårdsfestivalen, prøve å overleve siste eksamen og jobbe for å overleve på generell basis. Maria: Finne ut hvem som skal stå på konstitueringa og skrive forslag til vedtak om livssynsnøytralitet. Øyvind: Jobbe med informasjonsstrategi, forberede hvordan politisk program skal legges fram for landsmøtet. Valgeir: Skrive et par resolusjoner og jobbe med en økt til i skoleringsmateriellet. Sondre: Skal ha siste møte i ØAU. Petter: Jobbe med informasjonsstrategi og Motiv. Tatt til orientering. Ved referatet Øyvind Kind Robertsen sekretær Side 21 av 21

DELTAKERE MED STEMMERETT FORFALL GJESTER SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Solhaug landsted, 13. april 2012

DELTAKERE MED STEMMERETT FORFALL GJESTER SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Solhaug landsted, 13. april 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Martin Gjøen Maria Elizabet Aspen Øyvind Kind Robertsen Erlend Furholt Moen Sondre Reinton FORFALL Valgeir Freyr Grinde Amanda Rose Stratford Gamst Liv

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst Martin Gjøen Kristoffer Holm Øyvind Kind Robertsen Sveinung Knutsen Nøding Sara Hauge DELTAKERE UTEN STEMMERETT Sigrid Ragnarsdatter Steinsland Kjetil

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Gon, 25. 27.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Gon, 25. 27. Referat Landsstyremøte i Juvente Gon, 25. 27. november 2011 DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde, nestleder Martin Gjøen Amanda Rose Stratford Gamst Maria Elizabet Aspen

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Sjøstrand, 30. september 2.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Sjøstrand, 30. september 2. DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde, nestleder Liv Hauge Norheim Martin Gjøen Øyvind Kind Robertsen Amanda Rose Stratford Gamst Maria Elizabet Aspen DELTAKERE UTEN

Detaljer

Politisk program for Juvente 2012-2014

Politisk program for Juvente 2012-2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Politisk program for Juvente 2012-2014 1 Innledning Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Økonomi: Vi får på plass finansiering av kretser via BUR-ene eller fylkeskommuner.

Økonomi: Vi får på plass finansiering av kretser via BUR-ene eller fylkeskommuner. Revidert langtidsplan 2012 2016 2012 Medlemmer, lokallag og kretser skal kjenne til strategien vår. Vi starter en prosess med å lage nytt prinsipprogram. Sprint gjennomføres på høsten. Poenggivningen speiler

Detaljer

Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 2012.

Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 2012. Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 201 Navn og formål Juvente er en uavhengig ungdomsorganisasjon tilknyttet Det Norske Totalavholdsselskap

Detaljer

Revidert langtidsplan

Revidert langtidsplan Revidert langtidsplan 2012 2016 2012 Medlemmer, lokallag og kretser skal kjenne til strategien vår. Vi starter en prosess med å lage nytt prinsipprogram. Sprint gjennomføres på høsten. Poenggivningen speiler

Detaljer

Langtidsplan for Juvente 2012-2017

Langtidsplan for Juvente 2012-2017 Langtidsplan for Juvente 2012-2017 Strategien vår er å satse på hovedområdene forebygging, aktivitet og politikk. Dette skal vi bli dritgode på. Vi må akseptere at vi ikke kan redde hele verden samtidig.

Detaljer

TIL STEDE FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente 20. 22. januar 2012

TIL STEDE FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente 20. 22. januar 2012 TIL STEDE Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde, nestleder Martin Gjøen Amanda Rose Stratford Gamst Maria Elizabet Aspen Erlend Furholt Moen Sondre Reinton Petter Holstad Kjetil Vesteraas (kun

Detaljer

Langtidsplan for Juvente 2012-2017

Langtidsplan for Juvente 2012-2017 Langtidsplan for Juvente 2012-2017 2012 Strategien. Medlemmer, lokallag og kretser skal kjenne til strategien vår. Vi starter en prosess med å lage nytt prinsipprogram. Sprint gjennomføres på høsten. Poenggivingen

Detaljer

Sak: 6 Landsmøteforslag Forslagsstiller: (se under hvert enkelt forslag) 3. Kretsen definerer selv sine arbeidsoppgaver basert på behovene i området.

Sak: 6 Landsmøteforslag Forslagsstiller: (se under hvert enkelt forslag) 3. Kretsen definerer selv sine arbeidsoppgaver basert på behovene i området. Sak 6 Landsmøteforslag 6.1 Vedtektsendring: Kretser Forslag: Erstatte hele 5 med: 5 Kretser 1. To eller flere lokallag kan danne kretser basert på felles geografisk tilhørighet der dette er hensiktsmessig.

Detaljer

Juventes 13. ordinære landsmøte Hadeland folkehøgskole, juli Sak: 6 Landsmøteforslag Forslagsstiller: (se under hvert enkelt forslag)

Juventes 13. ordinære landsmøte Hadeland folkehøgskole, juli Sak: 6 Landsmøteforslag Forslagsstiller: (se under hvert enkelt forslag) Sak 6 Landsmøteforslag 6.1 Endring i arbeidsplanen Forslagsstiller: Petter Wilhelmsen Endring i arbeidsplanen, nytt punkt under organisasjon og krets: «Kretser skal utnevne en fadder til hvert lokallag

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013

Europabevegelsens vedtekter. Vedtatt 8. juni 2013 Europabevegelsens vedtekter Vedtatt 8. juni 2013 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Grønn Ungdoms vedtekter

Grønn Ungdoms vedtekter Grønn Ungdoms vedtekter Sist revidert på Grønn Ungdoms landsmøte 10.-12. februar 2012. 1 Stiftelse og navn 1.1 Disse vedtektene er gyldige så lenge Grønn Ungdom i Norge, stiftet i Oslo 19. oktober 1996,

Detaljer

Politisk program 2014 2016

Politisk program 2014 2016 1 Politisk program 2014 2016 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 Innledning Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert på menneskeverd

Detaljer

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august 2009. Sist endret på Juba sitt landsmøte19.09.2016. 1 Organisasjonen 1. Juba er en frivillig junior- og barneorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Juvente

Vedtekter for Juvente Vedtatt på Juventes landsmøte 2016, gjeldende fra 1. januar 2017 1. Navn og formål 1. Juvente er en uavhengig ungdomsorganisasjon tilknyttet DNT Edru Livsstil, IOGT i Norge og Juba. 2. Juvente vil skape

Detaljer

F O R F A L L G JEST E R V E D L E G G. Referat Landsstyremøte i Juvente Torggata 1, Oslo, 26. 28. august 2011

F O R F A L L G JEST E R V E D L E G G. Referat Landsstyremøte i Juvente Torggata 1, Oslo, 26. 28. august 2011 Referat Landsstyremøte i Juvente Torggata 1, Oslo, 26. 28. august 2011 D E L T A K E R E M E D ST E M M E R E T T Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde, nestleder (ikke LS 62, 63, 70, 72/11,

Detaljer

Juventes 13. ordinære landsmøte Hadeland folkehøgskole, 15. 17. juli 2014 INNSTILLING FRA REDAKSJONSKOMITEEN FOR POLITISK PROGRAM

Juventes 13. ordinære landsmøte Hadeland folkehøgskole, 15. 17. juli 2014 INNSTILLING FRA REDAKSJONSKOMITEEN FOR POLITISK PROGRAM Forslaget er Helena Hitland Lokallag/ Hordaland Til politisk program innledning: Jeg foreslår å ha Juventes medlemsløfte under innledningen. 41 1 Medlemsløftet inngår i politisk program gjennom det vi

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

NOTAT. LM tid og sted

NOTAT. LM tid og sted NOTAT Til: Fra: LS AU LM 2017 - tid og sted I følge NJs vedtekter (se utdrag av vedtektene under) skal NJs landsmøte avholdes annet hvert år. Det er LS som vedtar tid og sted for landsmøtet. Ordinært landsmøte

Detaljer

IOGTs Arbeidsplan

IOGTs Arbeidsplan IOGTs Arbeidsplan 2012-2013 IOGTs visjon er at alle mennesker skal få et rikt, fritt og meningsfylt liv i fredelige samfunn preget av likeverd, og uten de problemer som bruk av alkohol og andre rusmidler

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD 1 FORMÅL Norsk teaterråd er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner som har teater/scenekunst som organisert virksomhet. Norsk teaterråd skal ta seg av nasjonale

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

TILSTEDE FORFALL BESØKENDE SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012

TILSTEDE FORFALL BESØKENDE SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 TILSTEDE Amanda Rose Stratford Gamst, leder Martin Gjøen Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap

Vedtekter. for. Det norske Skogselskap Vedtekter for Det norske Skogselskap Vedtatt på landsmøtet 2007 Vedtekter for Det norske Skogselskap 1: Selskapets formål Det norske Skogselskap er en landsomfattende organisasjon som har til formål å

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene:

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Tekst som står i vanlig skrift er uendret, tekst i fet skrift er ny eller endret tekst, og tekst i kursiv er tekst som foreslås strøket 3. Generalforsamling

Detaljer

Langtidsplan

Langtidsplan Vedtatt av landsmøtet i 2015. 2015 Hovedfokus: Juvente skal ha ferdig flere nye prosjekter som er aktive over hele landet og har et bredt nedslagsfelt. Visjon og ideologi: Visjon og prinsipprogram er godt

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Vedtekter for Seniornett Norge

Vedtekter for Seniornett Norge Vedtekter for Seniornett Norge 1 NAVN OG FORMÅL Vedtatt 27.10.1997, siste revisjon 09.05.2015 Forslag til Landsmøte 5. mai 2017 Seniornett Norge, med kortform SN, er en selvstendig og landsomfattende organisasjon,

Detaljer

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001

2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 2001-2015, SKSF Vedtekter for Skedsmokorset Spillforening SKSF stiftet 23.10.2001 Vedtatt av SKSFs konstituerende årsmøte 22/10-2002 Sist endret av foreningens ordinære årsmøte 28.01.2015 NAVN OG FORMÅL

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT

DELTAKERE MED STEMMERETT Referat Landsstyremøte i Juvente Torggata 1, Oslo, 9. 11. mars 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde, nestleder Martin Gjøen Amanda Rose Stratford Gamst Maria Elizabet

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden

Sak: LM 03/16 Møtedato: april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 03 Vedtekter Sak: LM 03/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Bjørn Roberg Sted: Sundvolden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hva er vedtekter? Vedtektene regulerer organisasjonens virke. De fungerer som

Detaljer

Politisk program 2016 2018

Politisk program 2016 2018 Politisk program 2016 2018 1 Innledning Juvente er en organisasjon for, av og med edru ungdom. Juventes visjon er en demokratisk verden basert på menneskeverd og solidaritet der rusmidler ikke skaper problemer.

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere.

UKS VEDTEKTER. Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. UKS UNGE KUNSTNERES SAMFUND 1921 1. NAVN OG ORGANISASJON UKS VEDTEKTER Unge Kunstneres Samfund (UKS) er en landsdekkende norsk fagorganisasjon for profesjonelle unge kunstnere. Organisasjonen er tilsluttet

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og revidert for siste gang på YATA Norges landsmøte 4. september 2014. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Lover for Norges kristelige studentforbund

Lover for Norges kristelige studentforbund Lover for Norges kristelige studentforbund Siste endringer vedtatt på Landsmøtet mars 2012 Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges kristelige studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN

VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN VEDTEKTER FOR ACTIS RUSFELTETS SAMARBEIDSORGAN 1 Formål Actis Rusfeltets samarbeidsorgan er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner på rusfeltet og en samfunnspåvirker innenfor ruspolitikk. Vi

Detaljer

Landsstyrets 4. møte januar 2016, Torggata 1

Landsstyrets 4. møte januar 2016, Torggata 1 Landsstyrets 4. møte 15.-17. januar 2016, Torggata 1 Tilstede: - Maria Elizabet Aspen - Øyvind Kind Robertsen - Cathrine Michelle Lindgård - Thomas d Maar Wessel - Gjertrud Fludal - Stig Johan Berggren

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013

Vedtekter for RE:ACT. Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 Vedtekter for RE:ACT Vedtatt på Generalforsamlingen i Tønsberg den 16.02.2013 1 BASIS 1. RE:ACT sin visjon er en rettferdig og bærekraftig verden fri for fattigdom 2. RE:ACT er Strømmestiftelsens ungdomsorganisasjon

Detaljer

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære

Vi vil se barn og unge frelst og disippelgjort. Vi vil se dem ta del i levende kristne felleskap og leve sine liv til Guds ære 1 STRUKTUR OG VISJON Frelsesarmeens barn og unge (FAbU) er en selvstendig barne- og ungdomsorganisasjon. Vi er en del av Frelsesarmeen, en internasjonal evangelisk bevegelse og en del av den universelle

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 10.09.2016-11.09.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-16/17 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2016/2017 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN

ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN ORGANISATORISK PLATTFORM LANDSFORENINGEN FOR BARNEVERNSBARN Kapittel 1: Om organisasjonen LFB har ulike roller å fylle som organisasjon. Vi skal være et godt tilbud til våre medlemmer. LFB som medlemsorganisasjon

Detaljer

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR RANA ELGJEGERFORENING 1 NAVN Foreningens navn er: RANA ELGJEGERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL Foreningens formål er: Å

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål:

Vedtekter. Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: Vedtekter 1 Foreningens navn Forening for klassisk gitar i Norge 2 Formål Forening for klassisk gitar i Norge er en ideell, landsdekkende organisasjon og har som formål: a) Fremme interessen for klassisk

Detaljer

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland

Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Kommentarer til vedtektsendringer 2013 for DIS-Hordaland Hvorfor endringer? DIS-Norge, Slekt og Data (DISN) ønsker i mest mulig grad å standardisere distriktslagenes vedtekter. Kvaliteten hos enkelte lag

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Referat fra UngOrgs årsmøte

Referat fra UngOrgs årsmøte Referat fra UngOrgs årsmøte 09.3.2017 Styreleder Trine Jakobsen Rydland ønsker velkommen Sak 1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps og protokollunderskrivere Valg av ordstyrer Vedtak: Steffen Mio Kristiansen

Detaljer

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6

Landsmøtesak 5. Vedtektsendringer. Landsmøtet. Forbundsstyret. 5a Forbundsstyret 3. 5b Forbundsstyret 6 Landsmøtesak 5 Forbundsstyret Vedtektsendringer Innsendt av Berører i vedtekter 5a Forbundsstyret 3 5b Forbundsstyret 6 5c Epilepsiforeningen i Haugaland og Sunnhordland 6 5d Forbundsstyret 7 5e Sør Trøndelag

Detaljer

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015

Vedtekter 2015-2016. Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 Vedtekter 2015-2016 Vedtatt av landsmøtet på Sørmarka konferansehotell 18.oktober 2015 1 Vedtektene er organisasjonens retningslinjer og vedtas på landsmøte. 1Formål 1.1. Organisasjon for norske fagskolestudenter

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Vedtekter for Godeset speidergruppe

Vedtekter for Godeset speidergruppe Vedtekter for Godeset speidergruppe Organisasjonsnummer: 992 222 484 Vedtatt av Årsmøtet 25.02.20 1 Formål Godeset speidergruppes mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste mennesker

Detaljer

Lover for Norges Kristelige Studentforbund

Lover for Norges Kristelige Studentforbund Lover for Norges Kristelige Studentforbund Siste endringer vedtatt Landsmøtet mars 2011. Kapittel I - Virksomhet 1 Formål Norges Kristelige Studentforbunds formål er å vekke og styrke kristen tro og identitet

Detaljer

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter

Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Endringssforslag YATA Tromsøs vedtekter Kursiv = kommentar Rød tekst = endret eller lagt Vedtatt av YATA Tromsø 13.12.2014, sist revidert på YATA Tromsøs årsmøte 16.03.2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens

Detaljer

Misjonsforbundet UNGs Lover

Misjonsforbundet UNGs Lover Misjonsforbundet UNGs Lover (Vedtatt på Misjonsforbundet UNGs Landsmøte i Oslo 27.-28. november 2009, med endringer etter LM 2011) 1 ORGANISASJONEN 1.1 Organisasjonens navn er Misjonsforbundet UNG. 1.2

Detaljer

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling

NTL Forskningsinstitutter. Styrets innstilling NTL Forskningsinstitutter Styrets innstilling til Representantskapsmøte 20.- 21.09. 2012 1 Sak 1. Åpning Sak 2. Konstituering 2.1. Innkalling 2.2. Saksliste Styret innstiller overfor representantskapet

Detaljer

Effektiv bruk av frivillige i Juvente Landsmøteforslag fra Juvente Trondheim

Effektiv bruk av frivillige i Juvente Landsmøteforslag fra Juvente Trondheim 1 2 Effektiv bruk av frivillige i Juvente Landsmøteforslag fra Juvente Trondheim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Formål Formålet med dette forslaget er å: Gjøre

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007

Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Vedtekter Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom. Periode: 2006/2007 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideell interesseforening for datainteressert ungdom i Norge. Foreningens navn er Kreativ Aktiv

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 08.09.2017-09.09.2017 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 00.01.06-17/18 Gjelder Forretningsorden for sentralstyret 2017/2018 1 2 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS

Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Vedtekter Landsgruppen av psykiatriske sykepleiere LPS Oppdatert og vedtatt GF Bergen 2007 1 NAVN 1.0 Navn Norsk Sykepleierforbunds landsgruppe av psykiatriske sykepleiere. Forkortet : NSF/LPS 2 FORMÅL

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland:

Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: . Styret i Skogselskapet i Oppland fremmer to forslag til endringer i vedtektene til Skogselskapet i Oppland: 1 VEDTEKTENS PUNKT OM ÅRSMØTET OG STYRETS GJØREMÅL Forslag til endring legges fram for årsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Brystkreftforeningen

Vedtekter for Brystkreftforeningen Vedtekter for Brystkreftforeningen 1 Foreningens navn Foreningens navn er Brystkreftforeningen. Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og er assosiert medlem av Kreftforeningen. Foreningens internasjonale

Detaljer

V E D T E K T E R CISV NORGE

V E D T E K T E R CISV NORGE Vedtatt 24.10.1987 Tillegg, ny 11 22.04.1990 Endring 10b og c 25.04.1992 Endring 10b og c Ny 10g 23.04.1994 Endring 8e (pkt. 3,4 og 8) 9b 10b, c og d 11 23.04.1995 Tillegg 6 21.04.1996 Endring 14 25.04.1998

Detaljer

Medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år.

Medlemskap som blir tegnet i november og desember regnes som gyldig for påfølgende år. Vedtekter Vedtekter for BLÅHVALANE. (SFSK) Stiftelsesdato 31.12.2001 Org.nr 990327130 1 FORMÅL Blåhvalane er en uavhengig supporterklubb, som har som hovedmål å støtte Sandefjord Fotballklubb. Ved en eventuell

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

YATA Norges vedtekter

YATA Norges vedtekter YATA Norges vedtekter Vedtatt av YATA Norge i 2004 og sist godkjent av YATA Norges Landsmøte 22. september 2016. 1. Navn og tilknytning Organisasjonens navn er Youth Atlantic Treaty Association Norge.

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet oktober Organisasjonsnummer Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 2810. oktober 20175 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993.

VEDTEKTER FOR. Osen Jeger -og Fiskerforening. Stiftet 1993. 1 NAVN VEDTEKTER FOR Osen Jeger -og Fiskerforening Stiftet 1993. Foreningens navn er Osen Jeger og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. 2 FORMÅL

Detaljer

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter

Global Future VENNEFORENING VEDTEKER. Global Future Vennerforening Vedtekter Global Future VENNEFORENING VEDTEKER 5.3. Medlemsåret skal være det samme som regnskapsåret, fra 1.januar t.o.m. 31. desember. 1 Navn Global Future VENNEFORENING 1. Foreningens navn er Global Future Venneforening

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer