DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo,

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 25. 27."

Transkript

1 DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde (ikke LS 59 og 60/12) Amanda Rose Stratford Gamst Liv Hauge Norheim Martin Gjøen Maria Elizabet Aspen Øyvind Kind Robertsen DELTAKERE UTEN STEMMERETT Sondre Reinton Ingunn Aanes, daglig leder FORFALL Erlend Furholt Moen SAKER BEHANDLET LS 45-71/12 Side 1 av 21

2 SAKSLISTE LS 45/12 Godkjenning av innkalling og saksliste... 4 LS 46/12 Siden sist... 4 LS 47/12 Daglig leders rapport... 5 LS 48/12 Medlemstallsrapport... 7 LS 49/12 Referater... 7 LS 50/12 Politisk nettverk... 8 LS 51/12 Ny grunnavtale... 8 LS 52/12 Juba-prosjekt... 8 LS 53/12 Alkoholfritt LS 54/12 Nominasjon til Active LS 55/12 Nominasjon til Actis LS 56/12 Frikjøping LS 57/12 Nedleggelse av Juvente Vårliv LS 58/12 LM Konstituering LS 59/12 LM - Årsmelding 2011 og kontrollkomiteens innstilling LS 60/12 LM - Regnskap og revisjonsberetning LS 61/12 LM Strategi og langtidsplan LS 62/12 LM Politisk program LS 63/12 LM Landsmøteforslag a) Årsmøtetid b) Stemmetall for gyldige vedtak c) Livssynsnøytralitet LS 64/12 LM - Resolusjoner Side 2 av 21

3 LS 65/12 LM - Kontingent LS 66/12 LM Budsjett LS 67/12 Fellesmøte LS 68/12 FORUTs studietur LS 69/12 FORUT-samarbeid LS 70/12 Sosialt miljø LS 71/12 Til neste gang Side 3 av 21

4 LS 45/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling til møtet ble sendt ut 7. mai. Endelig saksliste ble lagt fram på møtet. Innkalling og saksliste ble godkjent. Eventueltsakene får egne saksnummer, og blir dermed LS 67-70/12. LS 46/12 Adrian: Valgeir: SIDEN SIST Se sakspapirer. Flere småmøter. To skoleringsmøter, har gjort ferdig oppgavene der og vært på to Strategiutvalgmøter. Liv: Martin: Amanda: Vært på skoleringsmøte, sett på beredskapsplanen (som nesten er ferdig), planlagt alumniaktivitet, vært på Kompismøte og holder på å se på Kompismateriellet. Planlagt festivalsommer med Amanda, fått klart et team til Hovefestivalen og jobbet litt med politisk program. En del strategimøter, skrevet og laget langtidsplan og strategidokument, skrevet ferdig lokallagsundersøkelsen (men den er ikke sendt ut), vært med på et kompismøte, jobbet litt med festivalsommer, deltatt på møte om politisk program og FORUT-årsmøte. Sondre: Maria: Har vist ansiktet på lokallagssamlinger, sjarmert IOGT med eiendommer og penger, vært på Solhaug, på FORUT-årsmøte og Tryggere uteliv-møte i Bergen. Hatt siste ØAU-møte. Var på, og deltok i planleggingen av Fristilkonferansen, stilt opp på Fristilkurs, snakket litt med prosjektlederne, kopiert forretningsorden fra forrige landsmøte, begynt å tenke på konstituering til LM. Side 4 av 21

5 Øyvind: Petter: Deltatt på vervestand på Rock mot rus, fått klart et forslag til politisk program sammen med Martin og Amanda og hatt et møte med Petter om informasjonsstrategi. Har laget Motiv. Hatt møte med Øyvind om informasjon. Tatt til orientering. LS 47/12 DAGLIG LEDERS RAPPORT Fra Ingunn: Generelt Mye av tiden har gått med på å sette meg inn i rutinene på kontoret, og i jobben generelt. Det har vært en travel periode, fordi jeg har måtte balansert mellom ny jobb i Oslo, og eksamenstid i Bergen, og fordi daglig leder-jobben i Juvente ikke er ment til å være 50%. Jeg har derfor gått litt over de opprinnelig avtalte 50%. Jeg føler selv at det går bedre på jobb nå, og at jeg begynner å få tak på noen av rutinene. Til tider har jeg følt meg litt masete, da spesielt på Kjetil, men siden opplæringen ble mindre omfattende enn vi hadde regnet med, måtte det nesten bli sånn. Personal 1. Personalet har gjennomgått grunnavtalen og stilte til forhandlingsmøtet. Grunnavtalen er nå revidert og godkjent av de ansatte. Dere må godkjenne avtalen på dette møtet. 2. Kjetil og jeg hadde møte med Camilla og Emma for å sikre god overgang av oppgaver og ansvar mellom Kjetil og meg. Etter det hadde vi også kontormøte for å avtale en del rutiner for den tiden jeg ikke var tilstede på kontoret. Jeg tror dette har fungert ok, men en slik situasjon vil nok alltid oppleves som belastende av personalet. 3. I perioden har vi også utlyst stillingene som sommerververe, med heller lav respons. Etter å ha utsatt fristen, fikk vi tre søkere. Ansettelse og planlegging av jobben vil være prioritert fremover. Side 5 av 21

6 4. Fristil har lyst ut stillingen som fristilsekretær siden Kristoffer forlater oss i sommer. 5. Vi har avklart hvem som blir med på landsmøtet og fungerer som kontor denne uken. Økonomi 1. Når det gjelder økonomi har jeg for det meste gjort rutinearbeid, samt fått samlet underskrifter til regnskap for å få revisors beretning. Regnskapet for Juvente 2011 og for Hjelpefondet 2011 er nå ordnet, samt revisors beretning på plass. 2. Jeg har også jobbet med budsjettet for Her har både Camilla og Emma sett til sine prosjekter, i tillegg til at både Kjetil og Adrian har hjulpet. Det er vanskelig å for meg å anta hva vi vil bruke penger på, og hvor mye i 2013, siden jeg bare har vært i jobben siden april. Selv tror jeg det hadde vært bedre om budsjettet for 2013 vært klart før jeg overtok som vikar. 3. Jeg har levert rapport for 2011 og ny søknad for 2012 til lotteri- og stiftelsestilsynet. 4. Frifondtildelingen blir ikke kjent før i juni, så vi gjør som i fjor og deler ut Frifond for første halvår før vi helt vet tildelingssummen. Dette burde gå helt bra, fordi vi har en buffer med tildelingen på høsten. Philip og jeg ser heller ikke noen åpenbar grunn til at tildelingen i år skulle bli særlig mindre enn tildelingen var i fjor. 5. Det har kommet inn en sak om Idrettshuset AS og Juvente Vårlivs aksjer i selskapet. Se egen sak. Prosjekter 1. Camilla og Kjetil har vært i møte med IOGT og Heldir om forebygging i skolen. Camilla følger opp situasjonen og samarbeid med IOGT i spørsmålet. Adrian har kanskje mer info? 2. Emma rapporter for Kompis innen 1. juni. 3. Philip rapporterer for volontørene Zorana og Robert innen1. juni. 4. Jeg har, så godt som mulig, fulgt opp Edrussprosjektet. Her har vi kanskje kommet litt skjevt ut i forhold til samarbeid med kontoret, så jeg har for det meste drevet brannslukking fremfor oppfølgning. De har stort sett vært flinke til å gjennomføre, men kanskje ikke vært best på planlegging. Kontoret og jeg har derfor hjulpet til der vi Side 6 av 21

7 kan. De har hatt en hel del aktiviteter på gang: russebil, Edrussamling, møter og lignende. Jeg skal hjelpe dem med regnskap og rapportering. Møter 1. Jeg representerte Juvente generalforsamlingen i Sober Kapital Sober Kapital er endelig ferdig med oppstartsfasen av selskapet, og ser til å bli godt forvaltet. 2. Adrian og jeg var delegater for Juvente på Av-og-til sitt årsmøte Jeg var med på Fristil-konferansen april. Fint å se hvordan det går med Fristil, og gode diskusjoner om endringer fremover. 4. Adrian og jeg hadde et raskt møte med Fredsrådet De vil gjerne ha mer kontakt med medlemsorganisasjonene, og vi snakket litt om hvordan et samarbeid kan fungere bedre i fremtiden kanskje Forut burde blitt medlem i stedet for oss? Noe å tenke videre på. Tatt til orientering. LS 48/12 MEDLEMSTALLSRAPPORT Det ble vervet mange i mars, men mange kontingentbetalinger uteblir. Kontoret har vært sene med å sende ut medlemspakker og giroer. Det er ønske om mer promotering av SMS-betaling av kontingent. Tatt til orientering. Ingunn tar med innspillene tilbake til administrasjonen. LS 49/12 REFERATER (a) Forrige møte, 13. april. (b) Ledermøte 29. mars. (c) Ledermøte 26. april. (d) ØAU-møte 22. mai (e) Lønnsforhandlingsmøte 2. mai Side 7 av 21

8 (f) Møte mellom politiske prosjekter, 8. mai (a) godkjennes; (b), (c), (d), (e) og (f) tas til orientering. LS 50/12 POLITISK NETTVERK Fra referatet fra møtet mellom politiske prosjekter: Det var enighet om at våre organisasjoner kan dra nytte av å samarbeide om et politisk nettverk. Vi vil først prøve ut en modell i noen utvalgte byer der vi samler en håndfull egnede personer fra de ulike organisasjonene til en samtale om politiske utfordringer i byen. Målet er at disse sammen med sentralleddet skal peke på lokale utfordringer og løsningsforslag, og legge en plan for å jobbe med saken. Målet er at de skal kunne samarbeide selvstendig lokalt og jobbe målrettet med en politisk sak de selv har stort eierskap til. Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø og Haugesund ble utpekt som byer vi ønsker å starte med. Juvente vil delta i dette prosjektet. LS 51/12 NY GRUNNAVTALE Etter lønnsforhandlingene har partene kommet frem til et forslag til ny grunnavtale. Det er enkelte redaksjonelle endringer i den ( forbundsstyret har blitt endret til landsstyret og lignende). Den eneste substansielle endringen er at treningstimen, som frem til nå har vært en prøveordning, har blitt en fast ordning. Den nye grunnavtalen godkjennes. LS 52/12 JUBA-PROSJEKT Fra referat fra ledermøte : Side 8 av 21

9 Utviklingsprosjekt foreldre/barn/familier Vi ser muligheter for både utvikling av gode metoder for lokalt aktivitet og vekst i antall medlemmer ved kombinerte aktiviteter for voksne (foreldre, besteforeldre) og barn. Dette kan styrke både DNT/IOGT og JUBA. Det må gjøres et forberedende utviklingsarbeid og praktisk utprøving av metoder for å høste erfaringer. Trøndelagsområdet peker seg ut som et mulig sted for forsøksvirksomhet: JUBA har stor teateraktivitet i Trondheim, men trenger et apparat av voksne støttespillere rundt barna og innleide instruktører. Gjennom teateraktiviteten kommer JUBA i kontakt med mange voksne (barnas familier) som får en positiv opplevelse av organisasjonen. Det er behov for en del tilleggsaktiviteter rundt teatergruppene for å knytte dem nærmere til organisasjonen. IOGT og DNT trenger fornyelse og utvikling i Trøndelagsområdet. Solhaug er kommet inn som en ny og spennende ressurs, som kanskje kan organisere tilbud der barn og voksne får positive opplevelser sammen i regi av våre organisasjoner (leirer, teaterverksteder, foreldrekurs (Sterk&Klar/Trygg Oppvekst)). Juventes medlemmer i Trondheim er i stor grad i studentalder og ikke i årsalderen som hovedtyngden av medlemsmassen ellers i Juvente. Vi må avklare hvilken rolle Juvente eventuelt skal ha i et slikt samarbeid. Vi diskuterer dette med våre respektive styrer og kontakter i Trøndelag. Dag skriver utkast til et notat som både kan brukes for intern diskusjon og som utgangspunkt for å skrive en søknad om et utviklingsprosjekt. Vi vil vurdere å sende en felles søknad til Helsedirektoratet om støtte til et slikt utviklingsprosjekt; søknadsfrist 1. september for prosjekttilskudd. Juvente vil delta i dette prosjektet med forbehold om at trønderne er med. Adrian tar kontakt med Juvente Trondheim. Side 9 av 21

10 LS 53/12 ALKOHOLFRITT Alkoholfritt-prosjektet er snart ferdig med sin første del å lage et opplegg med presentasjon og film for bruk i lokallag. Over sommeren er det ønskelig at organisasjonene tar i bruk opplegget. Vi bør sette oss et mål om antall kvelder/økter vi skal gjennomføre i Juvente og planlegge hvordan vi skal få lokallagene til å bruke det. Det ferdige opplegget innarbeides i den nye skoleringen. Juvente skal i tillegg gjennomføre 10 økter høsten Amanda har ansvar for å spre opplegget i organisasjonen. LS 54/12 NOMINASJON TIL ACTIVE Vi har i to runder utlyst på Facebook at vi søker kandidater til Active-styret. Sigrid Ragnarsdatter Steinsland har meldt interesse. Juvente nominerer Sigrid Ragnarsdatter Steinsland til Active-styret. LS 55/12 NOMINASJON TIL ACTIS Adrian forklarte saken før han forlot rommet. Adrian har vært vara i styret i to år, går av som Juventeleder til sommeren. Ønsker å fortsette i Actis-styret. Juvente har også to delegater på Actis landsmøte. Actis ber om påmeldinger før juni. Navn kan eventuelt endres senere. Adrian nomineres til å sitte i Actis-styret og rapporterer til landsstyret i Juvente. Liv og Amanda representerer Juvente på Actis landsmøte. LS 56/12 FRIKJØPING Adrian forklarte saken før han og Amanda forlot rommet. Fra Adrian: Side 10 av 21

11 Jeg har fått et jobbtilbud etter landsmøtet som forutsetter at jeg kan jobbe noen få timer i uka med planlegging før jeg tiltrer. I praksis regner jeg med å kunne fungere som Juvente-leder i fulltid frem mot landsmøtet i tillegg til dette, men for å være ryddig ber jeg om å få gå ned i frikjøpingsbrøk tilsvarende den stillingsbrøken jeg må jobbe for ny arbeidsgiver. Adrian går ned til frikjøping i minimum 85 % fra og med 1. juni til og med 2. august. Han holder styret løpende orientert om frikjøpingsprosent. LS 57/12 NEDLEGGELSE AV JUVENTE VÅRLIV Juvente Vårliv er et ikke-rapporterende og inaktivt lag i Hordaland krets. Laget eier 7,95 % av aksjene i Idrettshuset AS i Fana. Fana Idrettslag ønsker å kjøpe Juvente ut av Idrettshuset AS fordi Vårliv er svært inaktive eiere. Det er planer om å bygge en blokk på eiendommen, og dette kan være en grunn til at Fana Idrettslag ønsker å kjøpe Juventes andel. Denne grunnen er ikke gitt oss. Det kan derfor være grunn til å få kontroll på aksjene heller enn å selge dem nå. Administrasjonen har ansvaret for å følge opp saken, både med Hordaland krets, Juvente Vårliv og Fana Idrettslag. LS 58/12 LM KONSTITUERING Følgende endringer ble foreslått på forretningsordenen, vedtak i hvert enkelt forslag er skrevet i kursiv: Punkt 26: Erstatte med «Et gyldig vedtak må ha minst halvparten av stemmene for, med mindre annet er sagt i vedtektene.» Ikke vedtatt. Punkt 30: To forslag, spørsmål om hvorvidt stemmetall ved personvalg skal kunngjøres. Vedtatt at stemmetall ved personvalg skal kunngjøres med 5 mot 2 stemmer. Formuleringen av punktet blir da: «Ved personvalg skal stemmeantallene kunngjøres under landsmøtet, og dessuten referatføres.» Side 11 av 21

12 Landsstyret innstiller på at forretningsorden vedtas. Maria, Adrian og Liv får fullmakt til å innstille på konstituering av landsmøtefunksjonærer på vegne av LS. Innstilling til konstituering sendes ut så snart den er klar, senest 10. juli. LS 59/12 LM - ÅRSMELDING 2011 OG KONTROLLKOMITEENS INNSTILLING Landsstyret innstiller på at årsmeldingen godkjennes. Årsmeldingen legges fram for godkjenning på landsmøtet med kontrollkomiteens innstilling. LS 60/12 LM - REGNSKAP OG REVISJONSBERETNING Landsstyret innstiller på at regnskapet for Juvente 2011 godkjennes. Landsstyret innstiller på at regnskapet for Juventes hjelpefond 2011 godkjennes. Regnskapene legges fram for godkjenning på landsmøtet sammen med revisjonsberetninger. LS 61/12 LM STRATEGI OG LANGTIDSPLAN Adrian presenterte hovedpunktene samt arbeidsprosess. I strategidokumentet ble følgende endringer foreslått, vedtak i hvert enkelt forslag er skrevet i kursiv: Ønske fra Liv om at følgende setning under aktivitetsavsnittet endres eller fjernes: Juventes aktiviteter skal enten ha et ideologisk/faglig innhold eller være så fete at de glatt danker ut en fest. Oppfyller ikke aktivitetene våre dette, kan vi som tommelfingerregel kutte dem ut. Følgende formulering ble foreslått av Adrian: Flere av Juventes aktiviteter skal ha et ideologisk/faglig innhold, og flere av aktivitetene våre skal være utadretta og gi deltakerne kule opplevelser. Juventes skal arrangere aktivitet for ungdom utenfor organisasjonen. Adrians forslag ble enstemmig vedtatt. Forslag om å endre dritgode med eksperter i innledningen. Vedtatt. Side 12 av 21

13 Forslag om å omskrive delen om SOS og VAS i avsnittet om organisasjon. Adrian gis fullmakt til å omskrive delen om SOS og VAS. I langtidsplanen ble følgende endringer foreslått, vedtak i hvert enkelt forslag er skrevet i kursiv: Forslag fra Maria om at eiendomsstrategi skal utvikles i løpet av Dette punktet flyttes dermed fra 2013 til Enstemmig vedtatt. Liv ønsket at en evaluering av Kompis skal inn under forebygging i Dette var der i utgangspunktet, men hadde falt ut fra dokumentet. En Kompisevaluering skal dermed inn i Strategidokument og langtidsplan godkjennes. Landsstyret innstiller på at strategien og langtidsplanen vedtas. Strategien og langtidsplanen legges frem for landsmøtet. LS 62/12 LM POLITISK PROGRAM Forslag til politisk program ble framlagt av Øyvind, Martin og Amanda. I politisk program ble følgende endringer foreslått, vedtak i hvert enkelt forslag er skrevet i kursiv. Der ikke annet er skrevet, stammer forslaget fra Adrian. Kapittel 1: Innledning Første setning i første avsnitt endres i tråd med visjonen dersom den vedtas. Enstemmig vedtatt. Flytte leddsetning rett til å bli rettferdig behandlet, til et verdig liv, og til å kunne si, mene og tro det man vil uten frykt for forfølgelse slik at det står foran uavhengig av nasjonalitet Enstemmig vedtatt. Forslag fra Liv om å samkjøre første avsnitt i innledning med avsnittet Toleranse og inkludering i kapittel 3, slik at teksten blir: uavhengig av nasjonalitet, hudfarge, livssyn, seksuell legning, funksjonshemning, kjønn eller andre ulikheter. Enstemmig vedtatt. Side 13 av 21

14 Stryke og dermed gjør bruk av rusmidler overflødig i andre avsnitt. Motforslag om å endre setning til der menneskeverd står i sentrum og bruk av rusmidler er overflødig. Forslag om å stryke leddsetning ble ikke vedtatt, motforslaget ble enstemmig vedtatt. Spørsmål fra Øyvind, Martin og Amanda om politisk program bør ha prioriteringer. Landsstyret stiller ikke inn på noen prioriteringer, men åpner for at landsmøtet kan gjøre det. Dette ble vedtatt med 3 mot 1 stemmer, resterende stemte blankt. Kapittel 2: Rusmidler Flytte avsnitt om fattigdom slik at det blir tredje avsnitt. Underoverskriften fjernes. Enstemmig vedtatt. Endre behandling og oppfølging til behandling og rehabilitering i underoverskrift. Enstemmig vedtatt. Stryke og at de skal møtes med den respekten de fortjener fra avsnittet behandling og rehabilitering. Forslaget trekkes til fordel for: og at rusmisbrukere møtes med den respekten de fortjener. Martin foreslår å stryke leddsetningen til fordel for egen setning: Rusmisbrukere skal møtes med respekt. Martins forslag ble enstemmig vedtatt. Stryke Juvente ønsker derfor å opprettholde Vinmonopolet, det høye avgiftsnivået, aldersgrensene og promillegrensene, i tillegg til at maksimal skjenketid for alkohol bør reduseres til klokken 2 til fordel for eget kulepunkt. Setningen fjernes fra teksten og settes inn som kulepunkt. Avsnitt om alkoholreklame strykes til fordel for kulepunkter. Enstemmig vedtatt. Avsnittet Motvekt til alkoholkulturen foreslås strøket da det er lite konkret. Enstemmig vedtatt. Forslag om at det over kulepunktene skal stå: Juvente mener at:. Enstemmig vedtatt. Dette endres gjennomgående i alle kapitler. Erstatte bindende avtale med forbud i kulepunktet Det må innføres et internasjonalt forbud som forbyr reklame for alkohol og narkotika. Vedtatt. Endre kulepunktet Forebygging skal være et satsingsområde i større grad enn i dag til Forebygging skal være førsteprioritet i ruspolitikken. Enstemmig vedtatt. Side 14 av 21

15 Frivillige organisasjoner må ha en sentral rolle i det forebyggende arbeidet, både i skolen og på andre arenaer legges til som kulepunkt. Enstemmig vedtatt. Kulepunktet Rusmiddelpolitikken ikke må liberaliseres endres til Ruspolitikken ikke skal liberaliseres. Enstemmig vedtatt. Det norske forbudet mot alkoholreklame styrkes med fokus på internett og sosiale medier legges til som kulepunkt. Enstemmig vedtatt. Problemene rusmidler medfører i fattige land må stå sentralt i norsk bistandsinnsats legges til som kulepunkt. Enstemmig vedtatt. Vinmonopolet opprettholdes og styrkes legges til som kulepunkt. Enstemmig vedtatt. Alkoholavgiftene må økes legges til som kulepunkt. Enstemmig vedtatt. Aldersgrensene må håndheves i butikker og på skjenkesteder legges til som kulepunkt. Enstemmig vedtatt. Promillegrensene for bil må opprettholdes, og promillegrensene på sjøen senkes til 0,2 promille legges til som kulepunkt. Enstemmig vedtatt. Maksimal skjenketid for alkohol må reduseres til klokken 2 legges til som kulepunkt. Enstemmig vedtatt. Forslag om at Det må tilbys både medikamentfri behandling av rusavhengighet og legemiddelassistert rehabilitering endres til to kulepunkter: Det må i større grad tilbys medikamentfri behandling av rusavhengighet og Rehabilitering etter LAR-behandling må styrkes. Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Kapittel 3: Ungdom og samfunn Spørsmål om setning om stemmerettsalder skal beholdes i teksten. Setningen beholdes. Forslag om å stryke i kommunevalg i kulepunktet Stemmerettsalderen må senkes til 16 år i kommunevalg slik at stemmerettsalder på 16 bør gjelde ved både lokalvalg og Stortingsvalg. Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. Kapittel 4: Fred og utvikling Side 15 av 21

16 Setningen Juvente mener derfor at minst tre prosent av Norges brutto nasjonalinntekt (BNI) skal gå til bistand fjernes fra tekst til fordel for eget kulepunkt. Enstemmig vedtatt, setningen i teksten blir da har plikt til å hjelpe og å utjevne Juvente krever derfor et større fokus på rusmidler som hinder for utvikling i bistandsarbeid strykes i tekst til fordel for kulepunkt. Enstemmig vedtatt. Punktet Det må opprettes en sivil fredsstyrke flyttes slik at det står sammen med punkt om at vernepliktne må reformeres. Forslag fra Liv om at kulepunktet Verneplikten må reformeres og bør kunne inneholde blant annet nasjonal siviltjeneste og internasjonalt freds- og bistandsarbeid endres til Verneplikten må reformeres og likestilles og skal inneholde. Enstemmig vedtatt. Landsstyret innstiller på at politisk program vedtas. Politisk program legges frem for landsmøtet. LS 63/12 LM LANDSMØTEFORSLAG a) Årsmøtetid Forslag fra Adrian: 3 Lokallag, punkt 3 Årsmøtet i laget gjennomføres hvert år innen utgangen av februar. Alle medlemmer i laget som har betalt kontingent inneværende eller siste år har tale-, forslags- og stemmerett. Årsmøtet skal minst behandle [ ] Endres til: Årsmøtet i laget gjennomføres hvert år. Alle medlemmer i laget som har betalt kontingent inneværende eller siste år har tale-, forslags- og stemmerett. Årsmøtet skal minst behandle [ ] Side 16 av 21

17 Bakgrunn: Mange lokallag arrangerer årsmøte før februar, men slett ikke alle. Samtidig er det mange lokallag som har problemer med å fylle styrer på grunn av at mange bytter skole, flytter, går inn i forsvaret eller skal studere etter sommeren. Dette forslaget er først og fremst ment å åpne for at lokallag kan velge å ha årsmøter i august, og følge skoleåret heller enn kalenderåret. Dette vil gi noen ekstra utfordringer i forhold til rapportering og regnskap, men vil kanskje gjøre det enklere å få stabile, fungerende styrer. Landsstyret innstiller på at denne vedtektsendringen blir gjort, og legger saken fram for landsmøtet. b) Stemmetall for gyldige vedtak Forslag fra Maria: 6 Landsmøtet, punkt 10: Erstatte Et gyldig vedtak må ha minst halvparten av stemmene for, med mindre annet er sagt i vedtektene med Et gyldig vedtak må ha simpelt flertall med mindre annet er sagt i vedtektene. Punktet blir da slik: Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede etter punkt 4 er tilstede. Blanke stemmer regnes som gyldige stemmer. Et gyldig vedtak må ha simpelt flertall med mindre annet er sagt i vedtektene. Det skal være skriftlig valg når en delegat krever det. Ved valg av leder og medlemmer til landsstyret skal det alltid være skriftlig valg. Andre personvalg skal være skriftlige dersom det er mer enn én kandidat. Landsstyret innstiller på at denne vedtektsendringen blir gjort, og legger saken fram for landsmøtet. c) Livssynsnøytralitet Maria ønsker å endre religiøst nøytralt til livssynsnøytralt i vedtektene. Side 17 av 21

18 Landsstyret foreslår for landsmøtet å endre dette gjennomgående i vedtektene. LS 64/12 LM - RESOLUSJONER Ingen resolusjonsforslag. LS 65/12 LM - KONTINGENT Landsstyret innstiller på at medlemskontingenten forblir uendret. LS 66/12 LM BUDSJETT 2013 Forslag om å øke støtten til aktive lag i en pott tilsvarende Frifond, der kroner skal gå til kretsskoleringer og kroner til verving. Disse legges inn i posten Støtte aktive lag/kretsene/frifond. Foreslås også å øke potten til verveaksjoner med kroner. Landsstyret innstiller på at budsjettet vedtas. Budsjettet legges fram for landsmøtet. I budsjettet skal det legges til kroner i avdeling 20 (Informasjon): kroner på avdeling 7330 (Utgifter til verveaksjon), samt kroner til regionale skoleringer og kroner til verving, begge under avdeling 7452 (Støtte aktive lag/kretsene/frifond). Disse kronene vil skrives som underskudd. Neste landsstyre må legge planer for bruken av disse pengene innen LS 67/12 FELLESMØTE Det er foreslått felles styremøter for bevegelsen 27. oktober. Tatt til orientering. Det neste styret følger opp dette i sin møteplan. Side 18 av 21

19 LS 68/12 FORUTS STUDIETUR FORUT organiserer studietur til Sri Lanka i slutten av oktober. Prisen er ca per person, og turen varer i 9-10 dager. For å være med er det førstemann til mølla. Amanda sprer informasjon om dette. Gratis studietur legges til som en vervepremie for de som går over 50 vervinger før 15. august. LS 69/12 FORUT-SAMARBEID Amanda orienterte. Forut driver (gjennom en av sine partnere) et rusforebyggingsprosjekt i skoler i Sierra Leone. Det er mulig dette er et godt prosjekt vi kan bidra til å utvikle og hente inspirasjon fra gjennom et utvekslingsprosjekt gjennom Nord/Sør-midlene. Forut er svert positive til dette, og ønsker å bidra og tilrettelegge. Dette er foreløpig bare på drodle-stadiet men kan bli et spennende prosjekt som kan fylle gapet etter Balkan og Øst-Europa. Styret ber administrasjonen, i samarbeid med internasjonalt utvalg, utrede et mulig utviklingsprosjekt knyttet til FORUTs forebyggingsarbeid i Sierra Leone. LS 70/12 SOSIALT MILJØ Fra Petter Wilhelmsen: Hei. Det jeg mente med negativt sladder er at jeg hører ganske mye drittslenging og "drama fights" i Juvente. Du er sikkert kjent med at x-er snakker dritt om hverandre osv.? Ihvertfall, jeg har snakket med flere som har meldt seg ut av Juvente på grunn av dette. Jeg vet om enda fler som vurderer det, nettopp på grunn av dette. Personlig, mener jeg at dersom Juvente skal fremstå som en seriøs organisasjon utad, må vi først stå fram som en seriøst organisasjon innad i Juvente. Det er ikke særlig Side 19 av 21

20 digg for nye Juventere å bli dratt inn i en slik "drama fight". Jeg vet ikke om dette gav mening. Det er ihvertfall så godt jeg kan beskrive det. Dette har det også vært tilbakemeldinger på i medlemsundersøkelsen. Kan kanskje være nyttig med ny runde, tilsvarende den som ble holdt om sexpress på Juventeskolen for et par år tilbake? Dette tas alvorlig av landsstyret. Saken følges opp i smågruppene på Solfaktor og på sentrale arrangementer utover høsten. Adrian tar kontakt med Petter Wilhelmsen om vedtaket. LS 71/12 TIL NESTE GANG Dette skal gjøres av hvem før landsmøtet: Åpning: Adrian Konstituering (presentere forretningsorden): Maria Årsmelding: Liv Regnskapet: Sondre Revisjonsberetninga: Maria Strategidokumentet: Amanda Langtidsplanen: Adrian Politisk program: Øyvind Landsmøteforslag: Liv Resolusjoner: Valgeir Kontingent: Martin Budsjett 2013: Sondre Avslutning: ny leder Utover landsmøteforberedelsene skal dette gjøres: Adrian: Diverse møter og styremøter i diverse organisasjoner: strategimøte i DNT, møte om utvikling av FORUT-partner, Actis-møte, AV-OG-TIL-møte. Vervestand i Son, møte med Side 20 av 21

21 politiske prosjekter, møte om alkoholfrittprosjektet, forberede landsmøteseminar om avholdsbevegelsens framtid, holde orden på landsmøteforberedelser, hjelpe til på festivalsommer, gjøre ferdig skoleringsmateriell på nivå en, gjøre ferdig det som er å gjøre av strategiarbeid (medlemsundersøkelsen), prøve å få Peter Kloke til å lage en slags skolestarkampanje. Skal ha litt ferie. Liv: Skal se på lederskolering i Kompis, jobbe med landsmøte og skolering. Amanda: Skal spre informasjon om studieturen til FORUT, jobbe med Kompis, følge opp festivalsommer, være med på stand i Son og ro i land lokallagsundersøkelsen. Martin: Være på Hovefestivalen og Skjærgårdsfestivalen, prøve å overleve siste eksamen og jobbe for å overleve på generell basis. Maria: Finne ut hvem som skal stå på konstitueringa og skrive forslag til vedtak om livssynsnøytralitet. Øyvind: Jobbe med informasjonsstrategi, forberede hvordan politisk program skal legges fram for landsmøtet. Valgeir: Skrive et par resolusjoner og jobbe med en økt til i skoleringsmateriellet. Sondre: Skal ha siste møte i ØAU. Petter: Jobbe med informasjonsstrategi og Motiv. Tatt til orientering. Ved referatet Øyvind Kind Robertsen sekretær Side 21 av 21

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14

Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14.02.14/163.54 SENTRALSTYREMØTE 07.-09.02.14 Sak 12/14 Referat sentralstyremøte 07.-09.02.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst Martin Gjøen Kristoffer Holm Øyvind Kind Robertsen Sveinung Knutsen Nøding Sara Hauge DELTAKERE UTEN STEMMERETT Sigrid Ragnarsdatter Steinsland Kjetil

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24.09.12/163.43 SENTRALSTYREMØTE 9.11.12 11.11.12 Saksbehandler: Urkegjerde, Garbom Backe, Simonsen Sak 71/12 Referat sentralstyremøte 31. aug 2. september

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn 02-09- 2013. Referat. Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger Referat Styremøte 02.09.2013 BIS Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 96-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 98-13 -

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Side 1 av 43 Innholdsliste Organisasjonshåndbok for Rødt...1 Del 1: Organisasjonen Rødt...4 Lokale organisasjoner...4 Lokallaget...4 Fylkesstyret/distriktsstyret...4 Sentrale

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser.

FOR VOKSNE ORGANISASJONSHÅNDBOK. Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. ORGANISASJONSHÅNDBOK FOR VOKSNE FOTO: Torbjørn Katborg Grønning Miljøagentene har som mål å skape et varig engasjement for natur og miljøvern hos barn på deres premisser. www.miljoagentene.no INNHOLD KAPITTEL

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36

SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12. Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12. Saksbehandler: Marit Simonsen 15.03.12/163.36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 15.03.12/163.36 SENTRALSTYREMØTE 22.-24.06.12 Sak 34/12 Referat sentralstyremøte 9.-11.03.12

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014

IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 IOGT i Norge årsmelding 2013 og 2014 Innledning Samfunnsoppdraget vi vedtok for to år siden var ambisiøst. I perioden har vi jobbet for å gjøre ambisjonene til virkelighet. På noen områder har vi kommet

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 05.09.2014 & 06-09- 2014 REFERAT

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 05.09.2014 & 06-09- 2014 REFERAT REFERAT Styringsgruppemøte 05.09.2014 & 06.09.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 44-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 45-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Onsdag 16. oktober 2013, 17:00 Auditoriet A6509 Side 2 av 44 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF:... 4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden...

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 41. Landsmøte! Sentralstyret har jobbet i lang tid med å forberede Landsmøtet 2012, og

Detaljer