DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1."

Transkript

1 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer Holm Christine Helena Hilsen, 2. vara (1. vara etter LS 158/12a) DELTAKERE UTEN STEMMERETT Sigrid Ragnarsdatter Steinsland, 3. vara (2. vara etter LS 158/12a) Petter Holstad, Motiv-redaktør Kjetil Vesteraas, daglig leder FORFALL Martin Gjøen SAKER BEHANDLET LS /12 VEDLEGG 1. Sakspapirene 2. Notat Hvordan skaffe Juvente flere frie midler 3. Medlemstallsrapport pr Side 1 av 8

2 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 SAKSLISTE LS 147/12 Godkjenning av innkalling og saksliste... 3 LS 148/12 Godkjenning av referat... 3 LS 149/12 Siden sist... 3 LS 150/12 Budsjett LS 151/12 Videreføring av daglig leders engasjement... 4 LS 152/12 Signaturrett til daglig leder... 4 LS 153/12 Økonomiaksjoner... 4 LS 154/12 Medlemstallsrapport... 5 LS 155/12 Vervetiltak på tampen av året... 5 LS 156/12 Juventeskolen... 5 LS 157/12 Skoleringsopplegg... 6 LS 158/12 Eventuelt... 6 a) Konstituering... 6 b) MOTIV... 6 c) Kritikk til lederduo... 7 Side 2 av 8

3 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 LS 147/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling og saksliste kom onsdagen før møtet skulle starte, noe som er alt for sent etter forretningsordenen vedtatt av forrige landsstyre. Liv reddet den i land. Innkalling og saksliste ble ikke sendt ut slik forretningsorden sier det skal, men ble godkjent. Til neste møte må innkalling komme tidlig, spesielt til kretslederne som også skal inviteres. Konstituering, Motiv og kritikk av lederduo legges til som eventueltsaker. LS 148/12 GODKJENNING AV REFERAT a) LS-referat b) E-postreferat c) ØAU-referat (a) LS-referat fra forrige LS-møte godkjennes, men P-referat endres etter kontrollkomiteens ønske på nytt og godkjennes på e-post. (b) godkjennes og (c) godkjennes LS 149/12 SIDEN SIST Styret tok en kjapp gjennomgang av hva de hadde gjort siden forrige møte. Kjetil orienterte om hva han og administrasjonen har gjort. Tatt til orientering. LS 150/12 BUDSJETT 2013 Kjetil orienterte om budsjett for Vi vil på januarmøtet gå gjennom budsjett og langtidsplan og finstille. Side 3 av 8

4 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 Budsjettet er basert på det reviderte budsjettet for 2012, heller enn det landsmøtevedtatte. Dette for å ha et mer realistisk grep om økonomien. Det er satt i 0 ettersom budsjett ikke skal gå i minus (noe det landsmøtevedtatte var for å vise til bruk av hjelpefondet). Det påpekes at ØAU utgjør styret i hjelpefondet og det er de som vedtar om det skal gis ut penger etter en utredning fra styret. Budsjettet vedtas. LS 151/12 VIDEREFØRING AV DAGLIG LEDERS ENGASJEMENT Åremålet til daglig leder gikk ut i sommer, men han har ikke fått ny kontrakt etter at åremålet gikk ut. Vi har vedtak om å forlenge åremålet, men kontrakten må utformes og signeres. LS 152/12 SIGNATURRETT TIL DAGLIG LEDER Under salget av Framheim ble det oppdaget at daglig leder ikke hadde signaturrett. Derfor er pengene fra salget satt på en midlertidig konto. For at vi skal få ut pengene må daglig leder få signaturrett. Daglig leder får signaturrett. LS 153/12 ØKONOMIAKSJONER ØAU ønsker tilbakemelding på et notat om hvordan Juvente kan skaffe seg flere frie midler (se vedlegg 2). De har mest tro på Juventevenn-ordningen. LS ber ØAU se videre på Juventevenn, og applauderer godt arbeid. ØAU oppfordres til å inkludere LS i arbeidet der det måtte være hensiktsmessig. ØAU kan sette i gang Side 4 av 8

5 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 Juventeaksjon eller veldedighetsmiddag hvis de ser behov eller ønsker det og har mulighet til det. LS 154/12 MEDLEMSTALLSRAPPORT LS gikk gjennom medlemstallsrapporten. Se vedlegg 3. Medlemstallsrapporten tas til etterretning, og en stor takk sendes Fristil for ekstra medlemmer. Det er fint at prosjektet skaffer oss nye medlemmer. Fristil oppfordres til å fortsette med det gode arbeidet. For øvrig ønsker landsstyret ukentlig rapport ut året, og roser administrasjonen for å ha prioritert verving. LS 155/12 VERVETILTAK PÅ TAMPEN AV ÅRET I en e-post fra Amanda 20. november kom flere forslag til vervetiltak på tampen av året (se vedlegg 1). Disse er fulgt opp av administrasjonen og iverksatt. Tiltakene i e-posten fra Amanda er iverksatt. Vi må også huske å ta imot kontingentbetalinger på julesamlinger, og vi ønsker utsending av SMS til ubetalende medlemmer 10. desember. Styret er enig i at vi må støtte opp under tiltakene, og ønsker i tillegg å: Sende ut SMS til ikke-betalende medlemmer 10. desember, sende ut SMS til betalende medlemmer under 20 om verving og at det tas imot kontingentbetalinger på julesamlingene. Etter nyttår skal utsending av kontingentkrav være det første administrasjonen gjør, og i utsendelsen skal det opplyses om at de 200 første som betaler får en Juvente-refleks. For å ha jevn aktivitet i lokallagene skal det hver måned neste år kåres et månedens lokallag. LS 156/12 JUVENTESKOLEN Budsjett er ikke klart, og saken kan derfor ikke tas opp nå. Saken tas opp i januar. Styret har ansvar for å følge opp de i sine lag og kretser og få alle relevante personer til å melde seg på. Side 5 av 8

6 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 LS 157/12 SKOLERINGSOPPLEGG Tas ikke opp dette møtet, da det ikke var klart. Utgår. LS 158/12 EVENTUELT a) Konstituering Erlend har trukket seg fra landsstyret, og styret må derfor konstitueres på nytt. Christine rykker opp til 1. vara, Sigrid rykker opp til 2. vara. Amanda overtar ansvaret med å være prosjektansvarlig. Erlends plass i aktivitetsutvalget faller bort. b) MOTIV Liv har sendt ut en e-post som hun ønsket landsstyret skulle ta opp: Motivredaktørvervet er et veldig utakknemlig verv, og krever veldig mye av en frivillig. Motiv er et veldig stort organisasjonsbyggende virkemidlene vi har, og det er det eneste som går hjem til alle medlemmer. Det er viktig at vi får mest mulig ut av hver krone (ca i året hvis jeg ikke husker helt feil). Vi kan: a) Fortsette som i dag finne en egna som vil gjøre dette på frivillig basis. Dette kan enten være et LS-medlem eller et annet medlem. b) Legge det til administrasjonen. Dette medfører nok at annet må nedprioriteres. c) En mellomting: Ekstern arbeidskraft. Noen kan ta redaktøransvar på enten timebasis eller oppdragsbasis. I alle tilfeller kan det være fornuftig at styret tenker litt overordnet og faktisk tenker gjennom hvordan vi kan bruke Motiv som et verktøy for å nå våre mål. Styret/administrasjonen bør også være med på å samle inn saker og sørge for at redaktør Side 6 av 8

7 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 får tilgang på bilder og tekst som er relevant. Det er selvfølgelig ekstra relevant hvis man ønsker en ekstern redaktør. Landsstyret hadde følgende innspill: - Mot å legge det til administrasjonen, da disse har nok oppgaver fra før. - Kan gi honorar dersom vi ønsker et mer faglig tungt blad. - Honorar foran timebetaling, da timebetaling er uforutsigbart. - Ønsker prosess med hva vi vil med Motiv ønsker et proft blad. - Redaktøren gjør en jobb som går ut over det som forventes kan gjøres på frivillig basis uten honorar. - Motiv kan ha egen, fastsatt plass til for eksempel administrasjonen, LS og utvalg for å gjøre jobben enklere for redaktøren. Landsstyret ønsker at redaktøren skal motta 3000 kroner i honorar for per utgave (normalt fire utgaver i året). Redaktørstillingen utlyses umiddelbart med søknadsfrist 1. januar. Petter har ansvar for utlysning. Sammen med den nye redaktøren skal det legges planer for videreutvikling av Motiv. Liv og Petter sørger for at det settes i gang en prosess med et nytt nummer som skal komme ut i februar. Kjetil oppdaterer budsjettet for c) Kritikk til lederduo Leder har vært sykemeldt. Dette har landsstyret ønsket å bli underrettet om, men det har ikke blitt fulgt opp. Dette har ført til at leder har vært utilgjengelig i perioder og ikke framstilt sakspapirer. Nestleder har vært for dårlig til å ta sin posisjon som nestleder når det gjelder å bistå med arbeidsoppgaver lagt til leder. Landsstyret ber leder og nestleder finne gode rutiner på arbeidsdeling og kommunikasjon slik at tilsvarende tilfeller ikke skjer igjen. Landsstyret ber Amanda gi beskjed dersom hun ikke vil være tilgjengelig en periode. Styret minner Amanda om oppgaver og Martin tar ansvar der Amanda ikke strekker til. Side 7 av 8

8 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 Ved referatet Øyvind Kind Robertsen sekretær Side 8 av 8

9 VEDLEGG 1 LS- møte 1. desember /12 Godkjenning av innkalling og sakliste 148/12 Godkjenning av referat 149/12 Siden sist 150/12 Budsjett /12 Kontrakt til daglig leder 152/12 Signaturrett til daglig leder 153/12 Økonomiaksjoner 154/12 Medlemstallsrapport 155/12 Vervetiltak på tampen av året 156/12 Juventeskolen 157/12 Skoleringsopplegg 158/12 Evventuelt

10 147/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Det er både opplagt og innlysende at innkalling og sakliste kommer lovlig sent. Forsag til vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 148/12 Godkjenning av referat Vi har to referater: Referat fra forrige LS- møte og sak 146: Endring i møteplan. Forslag til vedtak: LS godkjenner referatene. 149/12 Siden sist Vi tar en helt, helt kort runde her på hva folk har gjort siden sist. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. 150/12 Budsjett 2013 Kjetil legger frem budsjett for Vi vil på januarmøtet gå gjennom budsjett og langtidsplan og finstille. Budsjettet er basert på det reviderte budsjettet for 2012, heller enn det landsmøtevedtatte. Dette for å hat et mer realistisk grep om økonomien. Det er satt i 0 ettersom budsjett ikke skal gå i minus (noe det landsmøtevedtatte var for å vise til bruk av hjelpefondet). Det påpekes at ØAU utgjør styret i hjelpefondet og det er de som vedtar om det skal gis ut penger etter en utredning fra styret. Forslag til vedtak: Budsjettet vedtas. 151/12 Videreføring av daglig leders engasjement En gang i løpet av sommeren gikk åremålet til daglig leder, Kjetil Vesteraas, ut. Det forrige LS ønsket at han skulle fortsette, men det ble ikke gjort noe formelt vedtak på å fornye kontrakten. Forslag til vedtak: Daglig leders åremål forlenges. 152/12 Signaturrett til daglig leder Under salget av Framheim ble det oppdaget at daglig leder ikke hadde signaturrett. Derfor er pengene fra salget satt på en midlertidig konto. Forslag til vedtak: Daglig leder får signaturrett. 153/12 Økonomiaksjoner Økonomi- og administrasjonsutvalget ønsker en tilbakemelding på hvilke tiltak og prosjekter LS ønsker å satse på og gå for.

11 Forslag til vedtak: LS ber ØAU skal se videre på, og applauderer godt arbeid. ØAU oppfordres til å inkludere LS i arbeidet der det måtte være hensiktsmessig. 154/12 Medlemstallsrapport Sakspapirer til saken ligger bakerst i heftet. Forslag til vedtak: Medlemstallsrapporten tas til etterretning, og en stor takk sendes Fristil for ekstra medlemmer. Det er fint at prosjektet skaffer oss nye medlemmer. Fristil oppfordres til å fortsette med det gode arbeidet. 155/12 Vervetiltak på tampen av året Fra epost fra Amanda 20. november: I dag har administrasjonen kommet med flere ideer på hvordan vi skal dra inn flere medlemmer før nyttår. 1) Lage aktivitetspakke/stanpakke, med et enkelt standkonsept. De skal utvikle en sak som er lett å få oppmerksomhet for og som er relatert til medlemsskap i Juvente. Denne skal lages i løpet av uken og sende ut til de ti mest aktive lagene. Jeg tenker at vi kan bidra med å gi ekstra poeng i sprint for å gjennomføre denne standen. Hvis vi ønsker dette bør alle de aktive lagene motta pakken. 2) Julegave: Vi kan gjenomføre en vervekampanje som gir medlemmer som verver i en gitt periode før jul en julegave. Jo, fler du verver, jo større blir gaven. Denne kampanjen bør begynne i neste uke, og vare fram til uka før jul slik at vi har mulighet til å finne og pakke gaver. Jeg har formulert dette til en eventuell nettsidesak på juventenett: "Verv til Jul! Hva ønsker du deg til jul? Juvente ønsker seg nye medlemmer. Juvente vil gi deg en julegave hvis du verver nye medlemmer før jul, jo fler du verver jo større og finere blir julegaven. Husk at du også får vervepoeng for nye medlemmer du verver og som du får til å betale kontingenten sin. Sjekk ut vervepremiene her (link). Vi kommer til å lage en oversikt over hvor mange som verver og hvor mange dere verver, den kan du følge med på her (link)." OG sikkert litt til. Vi bør også sende ut et takke brev til alle de andre som har vervet i år og gi de informasjon om vervepremiene og at de kan tas ut fram til f.eks. mars. 3) Det skal sende ut ny kontingentgiro i disse dager. Der skal det stå: "Gi Juvente en Julegave!" og litt om hva vi har oppnådd i år.

12 Vi tror og håper at vi får mange til å betale, spesielt siden det er ca. 350 stykker som ikke har fått kontingentkravet i hele år. I tilleg så fortsetter jeg ringingen, jeg får hjelp av Stig i dag og Lisa på torsdag og fredag. Håper flere har lyst til å bridra. Administrasajonen skal også prøve å sørge for at det er mye aksjon rundt verving og hvem som verver på facebook og vervenett. Disse tingene kommer kanskje til å koste oss litt, men å bruke penger på å redde medlemstalle har jeg ikke noe problem med! Vi må bidra ogs tøtte opp under dette. Klarer vi ikke å nå 900 medlemmer må vi kanskje til med drastiske tiltak senere. Forslag til vedtak: Styret er enig i at vi må støtte opp under tiltakene, og ønsker i tillegg å:. Dette vil, og følge opp. Verveutvalg og administrasjon bes komme med jevnlige oppdateringer på hvordan vi ligger an. 156/12 Juventeskolen Juventeskolen blir gjennomført februar. Hele styret oppfordres til å invitere alle de er krets- eller lagsfaddere for, samt alle andre de kjenner, til å delta. Skoleringsutvalget anerkjenner verdien av at juventeskolen skal være et sted man kan reise for å lære noe MER, og at det også skal være rom for en høyere skolering enn man kan få i krester og lag. Likevel trenger vi nå alle medlemmer og alt engasjement vi kan få, og vi ønsker derfor å ha noen linjer som kan være åpne også for nyere medlemmer. Det vil være merket i invitasjonen hvilket nivå ulik skolering er på. Skoleringsutvalget håper og regner med at dette skal skape engasjement hos flest mulig. Budsjettforslag ligger ved. Forslag til vedtak: Budsjett godkjennes og styret tar ansvar for å følge opp de i sine lag og kretser, og få alle relevante ressurspersoner til å melde seg på. 157/12 Skoleringsopplegg Nivå 1 er nå ferdig fra skoleringsutvalget, og vi går gjennom for å se hva vi vil endre for å se oss endelig fornøyde med dette. 158/12 Evventuelt

13 VEDLEGG 2 Økonomiaksjoner Hvordan skaffe Juvente flere frie midler (Basert på referat fra møte i økonomiaksjonsgruppa Gruppa besto av Trude Skåret, Stian Seland og Heidrun Ullerud. Refreratet var skrevet av Stian. Gruppa fordelte arbeidsoppgaver som vi dessverre ikke utførte. Referatet er endret til framlegg for ØAU og LS av Heidrun ) Dette er forslag til økonomiaksjoner. ØAU ønsker at eventuelle økonomiaksjoner skal være forankret i LS. Vi ønsker derfor at dere går gjennom forslagene og finner ut om det er noe dere ønsker å bruke tid på. I så fall kan ØAU stille med utredningskapasitet og hjelp til gjennomføring hvis det trengs og ønskes. ØAU har mest ro på forbedring/oppretting av Juventevenn. Her tror vi det er mest potensiale for penger med minst mulig arbeid. Økonomiaksjonene Juvente har Kort oppsummering av dagens økonomiaksjoner/andre inntektskilder Juvente har til frie midler i dag. (Kommer dere på flere?) Gerilja-Juventevenn MOTIV (rutetid) Kontingent Ad-hoc-aksjoner Bingo Penger får organisasjonsledd innenfor familien (IOGT, DNT, osv.) Forslag til måter å øke inntjening i de økonomiaksjonene vi har 1. Heve kontingent for vanlige medlemmer Gruppa meiner en bør ta opp til debatt om en skal heve den vanlige kontingenten fra 100 kr. til 150 kr. Moment fra diskusjonen: Kontingenten har vært uendra i veldig, veldig mange år. Ved ei heving bør en kommunisere kva de ekstra 50 kr. vil gjøre for Juvente. Man kan kjøre kampanjer på kva 50 kr. egentlig er, og gi gode argument hvorfor mamma og pappa bør sponse kontingenten. Hva er sannsynlige konsekvenser av kontigentheving? 2. Støttemedlemskap

14 Ei anna sak som bør vurdererast er å opprette en medlemskapsstype for støttemedlemmer. Disse vil telle som tellende medlemmer for BLD og Helsedirektoratet. Moment fra diskusjonen: Støttemedlemskap bør diskuterast i landsstyret, då det er prinsipielle spørsmål. Målgruppa for støtte medlemmer vil til dømes være tidligere medlemmer. En mulig problematikk er at en kan få ei stor gruppe medlemmer som drikk Kva aktivitetstilbud skal en gi støttemedlemmer? Hva skal medlemskapstypen kalles? IOGT kaller det medspiller. 3. Søke om penger fra andre avholdsorganisasjoner Det finnes mange steder innen for avholdsbevegelsen der det er mulig å søke penger. Informasjonen om disse stedene bør samlast i en database, og søknader bør samkjøres. 4. Juventevenn Dette har vi hatt i lang tid, men det kan være potensiale for å øke inntjeningen gjennom å bedre format og innbetalingsmetoder. Det skulle undersøkes om dette kunne gjøres via FORUT, resultatet av dette er uklart. Rekruttering vil skje gjennom brev til eldre medlemmer, gamle medlemslister og direkte kontakt til medlemmer i IOGT/DNT. Som venn får en nyhetsbrev på e-post og ett julebrev (med oppfordring til å holde fram). Innføring av AvtaleGiro-system hos Juvente kan forenkle tiltaket (Må undersøkes om HyperSys faktisk kommer til å utvikle givermodul) Konseptet bør kunne spres til gamle medlemmer, for eksempel be folk sette inn månedstrekk Rekrutteringspakke målrettet mot medlemmer over 50 år, basert på gammelt NGU-materiale 5. MOTIV Gruppa diskuterte hvordan MOTIV kan bli mer kostnadseffektivt og generere mer inntekter (totalt sett en kostnadsreduksjon). Moment fra diskusjonen: MOTIV skal bare sendes til medlemmer under 26 år. Eldre medlemmer skal få høve til enkelt å abonnere (eks. i HyperSys) Følgjene blei nevnt som aktuelle annonsørgrupper: Folkehøgskoler (Bømlo, Åsane, osv.) Selskap som er interessert i målgruppa, som til dømes MSN. Transportselskap (NSB/fly/buss osv.) Lilleborg, Freia, osv. Landsstyret bør vurdere om administrasjonen skal prioritere annonsearbeid. Man kan vurdere å finne en annonseansvarlig. Forslag til nye økonomiaksjoner 1. Juventeaksjonen

15 Merknad: Vi har fylt 20 år, men dette arrangementet kan tilpasses et annet arrangement hvis ønskelig Gruppa ser for seg at man i samband med 20-årsjubileumet til Juvente vil kjøre en Juventeaksjon (etter modell av TV-aksjonen). Feiringa vil bli markert via en livestream på internett, og Juventeaksjonen vil være en stor del av dette. Moment fra diskusjonen: Juventeaksjonen introduserast ved 20-årsdagen, men gjøres til en årlig greie. Under auksjonsbiten vil en auksjonere vekk ting som: Ræl fra lageret Ting med historisk verdi (som vi har nok av) LS som gjør ulike ting Gjenforening i valgfri stove med ymse KOLON-grupper Folk vil kunne by penger via nett eller via telefonpanel Telefonpanelet vil bestå av tidligere forbundsledere, som ring kjentfolk om de ikke får telefoner Sendinga vil ha ei blanding av liveinnslag og førehandsredigerte innslag (som musikkvideoer) Pengene fra auksjonen vil gå til ett konkret mål, som: Et arrangement En eiendom Ei stilling på kontoret Et prosjekt 2. Veldedighetsmiddag Gruppa ser for seg årlige veldedighetsmiddager, etter amerikansk valgkampstil. Moment fra diskusjonen: Deltakerne betaler til dømes 500 kr., der 300 kr. går til Juvente. Tidspunkt: September/oktober Concordia kan være en aktuell stad. Få inn folk vi kjenner som kan lage god mat billig.

16 VEDLEGG 3 Medlemstallsrapport pr Om medlemstallet (tall fra / i parentes) Betalende medlemmer: 952 (1066/1133) Betalende medlemmer over 26 år: 286(305/309) Betalende medlemmer under 26 år: 666 (761/824) Om nye medlemmer i år: (tall fra / i parentes) Nye medlemmer i år totalt: 285 (467/435) Nye medlemmer i år som ikke har betalt: 112 (219/152) Nye medlemmer i år som har betalt: 173 (248/298) Nye medl (bet) 2011 (bet) 2010 (bet) 2009 (bet) 2008 (bet) 2007 (bet) Januar 19(4) 53 (46) Jan til 59 (41) 59 (49) 46 (34) Februar 17(4) 62 (51) mars i ett 37 (28) 80 (67) 84 (63) Mars 102(37) 39 (30) 108 (75) 39 (33) 91 (74) 52 (32) April 26(2) 37 (21) 14 (11) 39 (34) 65 (51) 28 (18) Mai 6(0) 19 (14) 50 (24) 12 (6) 59 (43) 69 (49) Juni 3(0) 9 (5) 15 (8) 22 (17) (6) (32) Juli 3(0) 57 (42) 85 (31) 37 (28) 19 (13) 18 (10) August 10(8) 42(11) 48 (25) 43 (31) 40 (31) 28 (16) September 77(32) 23 (6) 38 (21) 32 (18) 34 (25) 61 (36) Oktober 10(1) 39(21) 54 (31) 50 (29) 44 (30) 58 (35) November 42(11) 64(21) 59 (39) 70 (41) 66 (31) 158 (98) Desember 30(8) 69 (53) 54 (36) 24 (9) 78 (23) Tidspunkt for betalinger U26 O26 U26 O26 U26 O kr fra Januar Februar Mars April Mai Juni

17 Juli August September Oktober November Desember Kommentarer: - Denne uka sender vi ut papirgiro med en rød firkant med «Gi Juvente en julegave redd Juvente!» hvor det står at vi har mindre betalende medlemmer enn de forrige årene og står i faresonen. Jeg og Peter har allerede begynt, og vi har ca 703 giroer å sende ut. - Amanda og gjengen ringer rundt og hører med folk, kjempebra intiativ, skal være med en av dagene. - - Jeg sendte en e- post til unicornis angående fakturaer, og fikk vite at fakturagenereringen hos oss hadde hengt seg opp så vi kun fikk sendt ut til halvparten (vet ikke hvor lenge dette har vart, men jeg kan ikke huske å ha lagt merke til det ved første halvdel av året. Kan kanskje forklare hvorfor noen medlemmer sier de ikke har fått faktura, selv om vi har rett adresse på dem?) Jeg og Peter har reist hver helg til samlinger i det siste, og skal fortsette med det helt fram til Hordaland sitt julebord. Vi har blitt med på 4 vennehelger, og prøvd å oppfordre alle lokale medlemmer til å verve. Vi har fått en del vervinger inn, og vi føler det er viktig å bli kjent med å prate om verving med medlemmer på normalt sosialt plan i tillegg, og ikke bare stå på en scene eller skrive på en side og si «VEEEEEEEERV!» (selv om det er viktig det og). - Fristil redder oss nok en gang. Jeg fikk ca 40 vervinger slengt på pulten min, hvor halvparten av dem var betalende. Dette er kjempebra, og jeg håper at de siste fristilkursene ender på samme måte! - Philip Aubert, aktivitetssekretær.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst Martin Gjøen Kristoffer Holm Øyvind Kind Robertsen Sveinung Knutsen Nøding Sara Hauge DELTAKERE UTEN STEMMERETT Sigrid Ragnarsdatter Steinsland Kjetil

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT FORFALL GJESTER SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Solhaug landsted, 13. april 2012

DELTAKERE MED STEMMERETT FORFALL GJESTER SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Solhaug landsted, 13. april 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Martin Gjøen Maria Elizabet Aspen Øyvind Kind Robertsen Erlend Furholt Moen Sondre Reinton FORFALL Valgeir Freyr Grinde Amanda Rose Stratford Gamst Liv

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Gon, 25. 27.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Gon, 25. 27. Referat Landsstyremøte i Juvente Gon, 25. 27. november 2011 DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde, nestleder Martin Gjøen Amanda Rose Stratford Gamst Maria Elizabet Aspen

Detaljer

Kjetil Vesteraas (via Skype i saker det var aktuelt å ha ham med)

Kjetil Vesteraas (via Skype i saker det var aktuelt å ha ham med) Referat Landsstyremøte i Juvente Stockholm, 1. 3. mars 2013 DELTAKERE MED STEMMERETT Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer Holm Sigrid Ragnarsdatter Steinsland DELTAKERE UTEN

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Sjøstrand, 30. september 2.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Sjøstrand, 30. september 2. DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde, nestleder Liv Hauge Norheim Martin Gjøen Øyvind Kind Robertsen Amanda Rose Stratford Gamst Maria Elizabet Aspen DELTAKERE UTEN

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT KRETSLEDERE OG LOKALLAGSLEDERE (IKKE STEMMERETT) FORFALL SAKER BEHANDLET

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT KRETSLEDERE OG LOKALLAGSLEDERE (IKKE STEMMERETT) FORFALL SAKER BEHANDLET Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 25. 27. januar 2013 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Martin Gjøen Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge (ikke LS 11/13) Sveinung Nøding Knutsen

Detaljer

Landsstyrets 4. møte januar 2016, Torggata 1

Landsstyrets 4. møte januar 2016, Torggata 1 Landsstyrets 4. møte 15.-17. januar 2016, Torggata 1 Tilstede: - Maria Elizabet Aspen - Øyvind Kind Robertsen - Cathrine Michelle Lindgård - Thomas d Maar Wessel - Gjertrud Fludal - Stig Johan Berggren

Detaljer

TILSTEDE FORFALL BESØKENDE SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012

TILSTEDE FORFALL BESØKENDE SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 31. august 2. september 2012 TILSTEDE Amanda Rose Stratford Gamst, leder Martin Gjøen Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011.

Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013. Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Arbeidsplan for Juvente: Juvente i 2013 Arbeidsplanen ble vedtatt under Juventes landsmøte 26.-29. juli 2011. Side 2 av 6 Juvente i 2013 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Økonomi: Vi får på plass finansiering av kretser via BUR-ene eller fylkeskommuner.

Økonomi: Vi får på plass finansiering av kretser via BUR-ene eller fylkeskommuner. Revidert langtidsplan 2012 2016 2012 Medlemmer, lokallag og kretser skal kjenne til strategien vår. Vi starter en prosess med å lage nytt prinsipprogram. Sprint gjennomføres på høsten. Poenggivningen speiler

Detaljer

Langtidsplan for Juvente 2012-2017

Langtidsplan for Juvente 2012-2017 Langtidsplan for Juvente 2012-2017 Strategien vår er å satse på hovedområdene forebygging, aktivitet og politikk. Dette skal vi bli dritgode på. Vi må akseptere at vi ikke kan redde hele verden samtidig.

Detaljer

TILSTEDE FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 12. 14. oktober 2012

TILSTEDE FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 12. 14. oktober 2012 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 12. 14. oktober 2012 TILSTEDE Amanda Rose Stratford Gamst, leder Martin Gjøen Liv Hauge Norheim (ikke LS 116, 117, delvis 120, 134, 140, 141, 143 og 144a,c,d,e) Øyvind

Detaljer

TIL STEDE FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente 20. 22. januar 2012

TIL STEDE FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente 20. 22. januar 2012 TIL STEDE Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde, nestleder Martin Gjøen Amanda Rose Stratford Gamst Maria Elizabet Aspen Erlend Furholt Moen Sondre Reinton Petter Holstad Kjetil Vesteraas (kun

Detaljer

Revidert langtidsplan

Revidert langtidsplan Revidert langtidsplan 2012 2016 2012 Medlemmer, lokallag og kretser skal kjenne til strategien vår. Vi starter en prosess med å lage nytt prinsipprogram. Sprint gjennomføres på høsten. Poenggivningen speiler

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Protokoll landsstyremøte og 28. april 2013

Protokoll landsstyremøte og 28. april 2013 Protokoll landsstyremøte 5 2011-2013 27. og 28. april 2013 Sted: Torggata 1 i Oslo Tid: 27.april kl. 1330-1900 og 28.april 0900-1200 Tilstede: Helge Kolstad, Espen Dahl Svendsen, Sonja Jacobsen, Thorleif

Detaljer

F O R F A L L G JEST E R V E D L E G G. Referat Landsstyremøte i Juvente Torggata 1, Oslo, 26. 28. august 2011

F O R F A L L G JEST E R V E D L E G G. Referat Landsstyremøte i Juvente Torggata 1, Oslo, 26. 28. august 2011 Referat Landsstyremøte i Juvente Torggata 1, Oslo, 26. 28. august 2011 D E L T A K E R E M E D ST E M M E R E T T Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde, nestleder (ikke LS 62, 63, 70, 72/11,

Detaljer

Langtidsplan for Juvente 2012-2017

Langtidsplan for Juvente 2012-2017 Langtidsplan for Juvente 2012-2017 2012 Strategien. Medlemmer, lokallag og kretser skal kjenne til strategien vår. Vi starter en prosess med å lage nytt prinsipprogram. Sprint gjennomføres på høsten. Poenggivingen

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 29-08- 2013 SAKSPAPIRER. Styremøte 29.08.2013 BI Bergen SAKSPAPIRER Styremøte 29.08.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 -

Detaljer

Referat fra hovedstyremøte

Referat fra hovedstyremøte Referat fra hovedstyremøte Møte i hovedstyret torsdag 26.11.2015 klokken 17:30 Møtested: Domus Athletica. Booket møterom. Til stede: Lars, Anne, Jeanett, Martin, Marlene, Anette, Kenneth, Vilde 1. Godkjenning

Detaljer

IOGTs Arbeidsplan

IOGTs Arbeidsplan IOGTs Arbeidsplan 2012-2013 IOGTs visjon er at alle mennesker skal få et rikt, fritt og meningsfylt liv i fredelige samfunn preget av likeverd, og uten de problemer som bruk av alkohol og andre rusmidler

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker

Tillitsverv i Changemaker Tillitsverv i Changemaker 1 Changemaker er noe av det beste norsk ungdom har å by på. - Jonas Gahr Støre Om heftet Dette heftet er ment som en veiledning til alle medlemmene i Changemaker, og skal gi en

Detaljer

Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 2012.

Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 2012. Vedtekter for Juvente Disse vedtektene er vedtatt 27. juli 2011 og trådt i kraft fra 29. juli 2011, revidert i 201 Navn og formål Juvente er en uavhengig ungdomsorganisasjon tilknyttet Det Norske Totalavholdsselskap

Detaljer

Aktivitet. Tema: Organisasjon. Læringsmål: Deltakerne skal kunne arrangere en kveldssamling

Aktivitet. Tema: Organisasjon. Læringsmål: Deltakerne skal kunne arrangere en kveldssamling Tema: Organisasjon Aktivitet Læringsmål: Deltakerne skal kunne arrangere en kveldssamling Nivå og rolle Juvente er organisert i tre nivåer: Sentralt, krets og lokalt. Alle tre nivåer driver forskjellige

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT

DELTAKERE MED STEMMERETT Referat Landsstyremøte i Juvente Torggata 1, Oslo, 9. 11. mars 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde, nestleder Martin Gjøen Amanda Rose Stratford Gamst Maria Elizabet

Detaljer

Referat fra styremøte i FAU 5.5.2010

Referat fra styremøte i FAU 5.5.2010 Referat fra styremøte i FAU 5.5.2010 Sted Bjerkelundveien 29 Dato 05.05.2010 Tilstede Wenche Nylund, Trygve Meyer Jacobsen, Mauseth, Halck Johannsen, Lise-Berith Lian og Leivann Forfall: Marianne Bjørnstad

Detaljer

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas

DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b. KVAST Erik A. Oramas DAGSORDEN KVARTERSTYREMØTE 16-09 14.4.2009, kl 16:15 NG1b KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem Stian Dahle

Detaljer

Protokoll fra Juventes 12. ordinære landsmøte 31. juli 2. august, Ål folkehøyskole

Protokoll fra Juventes 12. ordinære landsmøte 31. juli 2. august, Ål folkehøyskole Protokoll fra Juventes 12. ordinære landsmøte 31. juli 2. august, Ål folkehøyskole Side 2 av 9 Innhold Sak 1: Åpning... 3 Sak 2: Konstituering... 3 Sak 3: Årsmelding... 5 Sak 4: Regnskap og revisjonsberetning...

Detaljer

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent

Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent Til Kopi til Fra Dato Tillitsvalgte i Sør- Trøndelag Fylkeslagsoppfølger, Valgkomiteen, Kontrollkomiteen Stine Nordø, referent 18.08.14 Referat fra FS05 Møtedato Møtetid Møtested 17.08.2014 17:00 Bispegata

Detaljer

www.frp.no Telefonguide

www.frp.no Telefonguide www.frp.no Telefonguide Hvorfor FrP har valgt å lage dette hjelpeverktøyet du leser nå: FrP må mobilisere blant medlemsmassen i dens fulle bredde. I den sammenheng er det viktig at det foretas kartlegging

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014

PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 PROTOKOLL FO-STUDENTENES AU-MØTE, EKSTRAORDINÆRT TELEFONMØTE 1.3.2014 TIDSRAMME/VARIGHET Lørdag 1. Mars 2014, kl1100-1315. Arbeidsutvalget (AU) 2014 Leder Aysel Øzdemir 98445990 aysel_832304@hotmail.com

Detaljer

REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR 14.-15.03. 2014

REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR 14.-15.03. 2014 REGIONSTYREMØTE, NLM REGION SØR Dato: 14.-15.03. 2014 Tid: 14.03, 18.00 22.00 og 15.03, 10.00-14.30 Sted: 14.03: Norsjø Ungdomssenter. 15.03: Kvitsund Gymnas Til stede: Helge Norheim (styreleder), Kristen

Detaljer

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat.

www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. www.mesta.no/pensjonist Møtereferat. Møte 03-2013. Møte avholdt i Oslo, Lysaker onsdag 04.12.2013 kl. 0930 Tilstede: Olav Lien-Tore Foss-Haldor Tryggestad-Ola Gumdal- Per Hagesæter Referat sendes: Møtedeltakerne,

Detaljer

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter

Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter 1 Versjon 21. juni 2010 Foreldrekontakt mappe med årshjul Se også www.fug.no for mer informasjon for foreldrekontakter Innhold: 1. Hva er en foreldrekontakt? 2. Skape et godt miljø 3. Hvordan velges foreldrekontakter?

Detaljer

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015

Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 Referat fra Årsmøte med NMBUI Mandag 23.mars 2015 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 1.1. Kommentarer: 1.1.1. Rugby har ikke mottatt mail med sakspapirer en uke før årsmøte, slik det står at det

Detaljer

Rapport til Generalforsamlingen 2013

Rapport til Generalforsamlingen 2013 Rapport til Generalforsamlingen 2013 KONTROLLKOMITEENS RAPPORT TIL GENERALFORSAMLINGEN 2013 I tråd med vedtektenes 7-1 fremlegger kontrollkomiteen rapport til generalforsamlingen. s jobb er definert i

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen)

1 Organisasjonens navn Organisasjonens navn er Palestinakomiteen i Norge (i det følgende også kalt komiteen eller organisasjonen) VEDTEKTER for Palestinakomiteen i Norge Vedtatt på det 19. landsmøtet i mars 1992, revidert på Det 28. landsmøtet mars 2010, Det 29. landsmøtet mars 2012, Det 30. landsmøtet mars 2014 og Det 31. landsmøtet

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 21.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, SPA, UA, AK, HR, SA, NLD, MA, MU, KA, FA Sak 135-14: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

Effektiv bruk av frivillige i Juvente Landsmøteforslag fra Juvente Trondheim

Effektiv bruk av frivillige i Juvente Landsmøteforslag fra Juvente Trondheim 1 2 Effektiv bruk av frivillige i Juvente Landsmøteforslag fra Juvente Trondheim 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Formål Formålet med dette forslaget er å: Gjøre

Detaljer

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola

Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola Og vi e sammen igjen i sola om det blåse vind, så det regne inn Om været står som en foss over oss e vi sammen i sola SKOGVOKTERINFO NR 2/08 Vårsamling 2008 Nå er det kun kort tid til vårsamlingen. Som

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G. for

Å R S B E R E T N I N G. for Å R S B E R E T N I N G for Norsk Bobil og Caravan Club avd. Rana og omegn 2015 S A K S L I S T E 1. Åpning 2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 3. Valg av dirigent, møtesekr. og 2 medlemmer til

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013

Hvit jul En kampanje fra Juba, Juvente og IOGT. Hvit jul. Rapport 2013 Hvit jul Rapport 2013 1. Innledning Hvit jul er en kampanje som er vel etablert i Norge. Dette er nå sjette året på rad vi arrangerte Hvit jul. Voksne skriver under på Hvit jul-kontrakten og gir dermed

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 25. 27.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 25. 27. DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde (ikke LS 59 og 60/12) Amanda Rose Stratford Gamst Liv Hauge Norheim Martin Gjøen Maria Elizabet Aspen Øyvind Kind Robertsen DELTAKERE

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri

LARVIK. Sakliste og sakspapirer for årsmøtet. Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014. Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri LARVIK Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 8. januar 2014 Årsmøtet avholdes på Larvik Microbryggeri torsdag 13. februar og begynner kl. 19:00 Sakliste: 1. Godkjenne

Detaljer

Referat. MNSU styremøte nr Møtedato: Møtetidspunkt: Møtested: MNSU kontoret

Referat. MNSU styremøte nr Møtedato: Møtetidspunkt: Møtested: MNSU kontoret MNSU styremøte nr. 10 2016 Møtedato: 29.08.16 Møtetidspunkt: 16.15 Møtested: MNSU kontoret Til stede: Ina, Marcus, Mathias, Stian, Hanne, Kristin, Morten, Margrethe, Christina, Anja Meldt forfall: Hans

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

Protokoll fra styremøte 20.10.15 kl 19.00 22.00

Protokoll fra styremøte 20.10.15 kl 19.00 22.00 Protokoll fra styremøte 20.10.15 kl 19.00 22.00 Innkalt: Forfall: Ikke tilstede i sak: Ingunn Vika 15 15/16 Lene Gausel 15 15/16 Einar Reinsnos Alexandra Björk X Trine Nilssen Nader Iversen Vara møter

Detaljer

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO

ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO ÅRSPLAN FOR SYNLIGGJØRINGSFRAMSTØT OG REKRUTTERING I FO Rutiner hele året Hvert kvartal - 1.januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober: Utsending av kontingentkrav til ikkeyrkesaktive, pensjonister og, med

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august 2009. Sist endret på Juba sitt landsmøte19.09.2016. 1 Organisasjonen 1. Juba er en frivillig junior- og barneorganisasjon

Detaljer

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte

Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte Kontrollkomiteens beretning Avgitt til Press 19. ordinære landsmøte 1 Sammensetning Kontrollkomiteens beretning for perioden 2014/2015 Press landsmøte 2015 Sittende Kontrollkomité har etter vedtektenes

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Vedtekter for Juvente

Vedtekter for Juvente Vedtatt på Juventes landsmøte 2016, gjeldende fra 1. januar 2017 1. Navn og formål 1. Juvente er en uavhengig ungdomsorganisasjon tilknyttet DNT Edru Livsstil, IOGT i Norge og Juba. 2. Juvente vil skape

Detaljer

TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 REFERAT MØTE 33/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG

TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 REFERAT MØTE 33/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG TIL: Studentparlamentets Arbeidsutvalg 2012/2013 OSLO, 19.10.2012 REFERAT MØTE 33/12 I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG Tid: Tirsdag 25.10.2012, kl. 10:30-16:00 Sted: Møterommet, 2. etasje på Villa Eika

Detaljer

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim

REFERAT. Ledelsesmøte Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim REFERAT Ledelsesmøte 21.03.2017 Allrommet, Handelshøyskolen BI - campus Trondheim INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 31-17 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 32-17 Behandlingssak: Valg av

Detaljer

Workshop for sekretærer

Workshop for sekretærer Distriktstrening 16.04.2016 Høvik skole, Lier Workshop for sekretærer v/ Distriktssekretær 2016-17 Øivind Hannisdal 1 Agenda: 1. Distriktets håndbok 2. Årshjulet for Rotaryklubber 3. Medlemsnett 4. Rotary

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet

UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet UTSENDT: Sakliste og sakspapirer for årsmøtet Det vises til innkallingen til årsmøte av 21. februar 2017. Årsmøtet avholdes i idrettsrådets lokaler, Hansons Minde, Henrik Ibsensgt 58, Stavanger - mandag

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Velkommen som delegat til Roverforum

Velkommen som delegat til Roverforum Velkommen som delegat til Roverforum Roverforum begynner å nærme seg og her kommer informasjon fra oss i prosjektgruppa. Hva er Roverforum? - Et forum hvor unge rovere skal få en mulighet til å ytre sine

Detaljer

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan

SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan SAK 4: Arbeids- og organisasjonsplan 2015-2019 Vedtatt på årsmøte 2015 Om planen Arbeids- og organisasjonsplanen er Buskerud SVs overordnede strategi for det organisatoriske arbeidet i perioden 2015-2019.

Detaljer

Årsmøtet oppfordrer styret til å finne en konto for Konferansefondet med høyere rente.

Årsmøtet oppfordrer styret til å finne en konto for Konferansefondet med høyere rente. Årsmøteprotokoll fra årsmøte i NIFYEA lørdag 8.mars 2008 Tid: Lørdag 8. mars 2008, kl 11.00 Sted: Juventekontoret, Torggata 1, Oslo Frammøtte med stemmerett: Kari Syverstuen, Inger Christine Groseth, Hilde

Detaljer

Styremøte 26. februar 2014

Styremøte 26. februar 2014 Styremøte 26. februar 2014 Tilstede: Line Orlund, Ørjan Moss, Kersti Winger, Henning Lund, Tone Granli, Ingunn Terjesen, Linda Acay (via skype) Faste poster: Godkjenning av referat fra forrige møte A)

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Oppgjør MS trenere 2013 Er ordnet, utbetaling ble gjennomført

Oppgjør MS trenere 2013 Er ordnet, utbetaling ble gjennomført Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Torsdag 27.03.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen,, Lea, Wenche, Susanne, Klaus Til stede:, Susanne, og Wenche Forfall : Klaus, Simen

Detaljer

Org.nr.: 889 821 302 Vår dato Vår referanse 2009-08-26 buildingsmart Norge

Org.nr.: 889 821 302 Vår dato Vår referanse 2009-08-26 buildingsmart Norge Norge Org.nr.: 889 821 302 Vår dato Vår referanse 2009-08-26 buildingsmart Norge Deres dato Deres referanse MØTEREFERAT Referat: Styremøte i buildingsmart Norge Tid: Onsdag, 26. august 2009 kl. 12.00 19.00

Detaljer

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015

Regnskap 2014. PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte. Oslo, 17. 19. april 2015 PRESS Redd Barna Ungdoms 19. ordinære landsmøte Oslo, 17. 19. april 2015 1 Oversikt Helhetlig regnskap. Her følger en presentasjon av årsregnskapet for Press for regnskapsåret. Det viser et driftsoverskudd

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Landsstyret skal vedta en uttalelse om inkludering den 5-6 juni. Vi ønsker en bred høring og inviterer lokallagene til å komme med innspill.

Landsstyret skal vedta en uttalelse om inkludering den 5-6 juni. Vi ønsker en bred høring og inviterer lokallagene til å komme med innspill. Nummer 1: 04.05.2010 Kjære alle SV lokallag Vi er nå godt i gang med gjennomføringen av den arbeids- og organisasjonsplanen landsstyret vedtok for perioden fram mot valget i 2011. Om vi lykkes er helt

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon...

SELVHJELP. Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... SELVHJELP Selvhjelp er for alle uansett rolle eller situasjon... Gjennom andre blir vi kjent med oss selv. Selvhjelp starter i det øyeblikket du innser at du har et problem du vil gjøre noe med. Selvhjelp

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 07.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, NLD, ØA, ØAS, NUA, FA, HR, SPA, KAS, MA, SA, UA SAK 135 14 Til Behandling: Val av ordstyrer og referent

Detaljer

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene:

Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Landsstyret foreslår følgende endringer i vedtektene: Tekst som står i vanlig skrift er uendret, tekst i fet skrift er ny eller endret tekst, og tekst i kursiv er tekst som foreslås strøket 3. Generalforsamling

Detaljer

Juventes 13. ordinære landsmøte Hadeland folkehøgskole, juli Sak: 6 Landsmøteforslag Forslagsstiller: (se under hvert enkelt forslag)

Juventes 13. ordinære landsmøte Hadeland folkehøgskole, juli Sak: 6 Landsmøteforslag Forslagsstiller: (se under hvert enkelt forslag) Sak 6 Landsmøteforslag 6.1 Endring i arbeidsplanen Forslagsstiller: Petter Wilhelmsen Endring i arbeidsplanen, nytt punkt under organisasjon og krets: «Kretser skal utnevne en fadder til hvert lokallag

Detaljer

Referat styremøte BIS Kristiansand

Referat styremøte BIS Kristiansand Referat styremøte BIS Kristiansand Til: Sted: Tidspunkt: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2011/2012 BIS- kontoret 15:00 Sak 1: Valg av møteleder og referent Styret legger frem forslag til møteleder

Detaljer

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015

PBU medlemsregistrering. Brukerveiledning 2015 PBU medlemsregistrering Brukerveiledning 2015 Innholdsfortegnelse ÅRSRAPPORTERING FOR GRUPPE INNLEDNING 1. INNLOGGING 2 2. OPPRETT ÅRSRAPPORT 3 3. MEDLEMMER 3 4. REDIGERE GRUPPE 4 5. INNSENDING AV RAPPORT

Detaljer

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro!

Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Lokallagsarbeid Telemark Bondelag Ledermøtet høsten 2009 Vi får Norge til å gro! Arbeidsmåter i lokallaget Lokalt arbeidsorgan 3 ledd i NB Engasjement positivt miljø god møteplass Sosialt felleskap kultur!

Detaljer

Referat FAP styremøte 11. februar

Referat FAP styremøte 11. februar Referat FAP styremøte 11. februar Sted: DFDS - Oslo Til sted: Arve T Thorsen, Bente E Holmen, Iris Sigdestad, Kjersti Sørlie Rimer Forfall: Fredrik Skår SAK 1 FAP brosjyre bruk av reklamemidler (110 000)

Detaljer

1. Godkjenning av referat fra forrige møte. Enstemmig godkjenning av referat fra forrige møte. 2. Evaluering julemøte 4. desember oppfølging

1. Godkjenning av referat fra forrige møte. Enstemmig godkjenning av referat fra forrige møte. 2. Evaluering julemøte 4. desember oppfølging Referat: Styremøte Mandag, 15. desember 2014 Møtested: Radlastova (Idrettsarena), kl 19:00 Møtedeltagere: Bjørn Vestly, Ingrid Meling, Linn Kristin Refsnes, Randi Mjelstad, Line Dickhausen, Eirik Holm

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Referat fra FS07, 03.11.13

Referat fra FS07, 03.11.13 Til Fylkesstyret Kopi til Kontrollkomiteen, valgkomiteen, sentralstyret v/ sentralstyremedlem Benjamin Skiaker Myrstad og desisjonskomiteen Fra Martin Monsen, referent Dato 03.11.13 Referat fra FS07, 03.11.13

Detaljer

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17.

REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE. KVAST Erik A. Oramas. REPRESENTANTSKAPET v/au Jan Fredrik Eliassen (kom 17. REFERAT KVARTERSTYREMØTE 12-09 16.3.2009, NG1b, kl. 17.00 TIL STEDE KVAST Leder Eksternansvarlig/Nestleder Skjenkeansvarlig Internansvarlig Økonomiansvarlig Erik A. Oramas Anette B. Moen Charlotte Hoem

Detaljer

Referat fra områdemøte 1.06.2013.

Referat fra områdemøte 1.06.2013. Referat fra områdemøte 1.06.2013. 1 1.1 Presentasjon: Tilstede fra interim; nestleder og kasserer. 1.2 Stille stund avholdt. 1.3 En gsr refererer. 1.4 12 tradisjoner lest. 1.5 Er det noen som har noe å

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg

Facebookstrategi. Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Facebookstrategi Med Acrobat Reader kan du navigere og fylle ut felter i dette PDF dokumentet. Kursansvarlig: Stig Solberg Innhold ønsker å nå med kommunikasjonen. Hvis vi skal få likes til Facebooksiden

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 15.05.2012 Tid: 16:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, ØK, KA, KVK1, KVK2, Redaktør, Marked, Fag, Start BI, Revysjef, NU, p.t Leder, NLD, KA, NLD, KVK, Fag, SA, VK1

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2013

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE 2013 TID: TORSDAG 14. MARS kl 15.00 STED: OLYMPIATOPPEN, MØTEROM «NORSK TIPPING», Sognsveien 228 Saksliste: 1. Valg av ordstyrer 2. Valg av referent 3. Valg av to personer til å underskrive

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, HR, NLD, MA, ØA, AØA, KA, AK, FA, SA, SPA, UA Sak 15-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer