DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1."

Transkript

1 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer Holm Christine Helena Hilsen, 2. vara (1. vara etter LS 158/12a) DELTAKERE UTEN STEMMERETT Sigrid Ragnarsdatter Steinsland, 3. vara (2. vara etter LS 158/12a) Petter Holstad, Motiv-redaktør Kjetil Vesteraas, daglig leder FORFALL Martin Gjøen SAKER BEHANDLET LS /12 VEDLEGG 1. Sakspapirene 2. Notat Hvordan skaffe Juvente flere frie midler 3. Medlemstallsrapport pr Side 1 av 8

2 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 SAKSLISTE LS 147/12 Godkjenning av innkalling og saksliste... 3 LS 148/12 Godkjenning av referat... 3 LS 149/12 Siden sist... 3 LS 150/12 Budsjett LS 151/12 Videreføring av daglig leders engasjement... 4 LS 152/12 Signaturrett til daglig leder... 4 LS 153/12 Økonomiaksjoner... 4 LS 154/12 Medlemstallsrapport... 5 LS 155/12 Vervetiltak på tampen av året... 5 LS 156/12 Juventeskolen... 5 LS 157/12 Skoleringsopplegg... 6 LS 158/12 Eventuelt... 6 a) Konstituering... 6 b) MOTIV... 6 c) Kritikk til lederduo... 7 Side 2 av 8

3 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 LS 147/12 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling og saksliste kom onsdagen før møtet skulle starte, noe som er alt for sent etter forretningsordenen vedtatt av forrige landsstyre. Liv reddet den i land. Innkalling og saksliste ble ikke sendt ut slik forretningsorden sier det skal, men ble godkjent. Til neste møte må innkalling komme tidlig, spesielt til kretslederne som også skal inviteres. Konstituering, Motiv og kritikk av lederduo legges til som eventueltsaker. LS 148/12 GODKJENNING AV REFERAT a) LS-referat b) E-postreferat c) ØAU-referat (a) LS-referat fra forrige LS-møte godkjennes, men P-referat endres etter kontrollkomiteens ønske på nytt og godkjennes på e-post. (b) godkjennes og (c) godkjennes LS 149/12 SIDEN SIST Styret tok en kjapp gjennomgang av hva de hadde gjort siden forrige møte. Kjetil orienterte om hva han og administrasjonen har gjort. Tatt til orientering. LS 150/12 BUDSJETT 2013 Kjetil orienterte om budsjett for Vi vil på januarmøtet gå gjennom budsjett og langtidsplan og finstille. Side 3 av 8

4 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 Budsjettet er basert på det reviderte budsjettet for 2012, heller enn det landsmøtevedtatte. Dette for å ha et mer realistisk grep om økonomien. Det er satt i 0 ettersom budsjett ikke skal gå i minus (noe det landsmøtevedtatte var for å vise til bruk av hjelpefondet). Det påpekes at ØAU utgjør styret i hjelpefondet og det er de som vedtar om det skal gis ut penger etter en utredning fra styret. Budsjettet vedtas. LS 151/12 VIDEREFØRING AV DAGLIG LEDERS ENGASJEMENT Åremålet til daglig leder gikk ut i sommer, men han har ikke fått ny kontrakt etter at åremålet gikk ut. Vi har vedtak om å forlenge åremålet, men kontrakten må utformes og signeres. LS 152/12 SIGNATURRETT TIL DAGLIG LEDER Under salget av Framheim ble det oppdaget at daglig leder ikke hadde signaturrett. Derfor er pengene fra salget satt på en midlertidig konto. For at vi skal få ut pengene må daglig leder få signaturrett. Daglig leder får signaturrett. LS 153/12 ØKONOMIAKSJONER ØAU ønsker tilbakemelding på et notat om hvordan Juvente kan skaffe seg flere frie midler (se vedlegg 2). De har mest tro på Juventevenn-ordningen. LS ber ØAU se videre på Juventevenn, og applauderer godt arbeid. ØAU oppfordres til å inkludere LS i arbeidet der det måtte være hensiktsmessig. ØAU kan sette i gang Side 4 av 8

5 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 Juventeaksjon eller veldedighetsmiddag hvis de ser behov eller ønsker det og har mulighet til det. LS 154/12 MEDLEMSTALLSRAPPORT LS gikk gjennom medlemstallsrapporten. Se vedlegg 3. Medlemstallsrapporten tas til etterretning, og en stor takk sendes Fristil for ekstra medlemmer. Det er fint at prosjektet skaffer oss nye medlemmer. Fristil oppfordres til å fortsette med det gode arbeidet. For øvrig ønsker landsstyret ukentlig rapport ut året, og roser administrasjonen for å ha prioritert verving. LS 155/12 VERVETILTAK PÅ TAMPEN AV ÅRET I en e-post fra Amanda 20. november kom flere forslag til vervetiltak på tampen av året (se vedlegg 1). Disse er fulgt opp av administrasjonen og iverksatt. Tiltakene i e-posten fra Amanda er iverksatt. Vi må også huske å ta imot kontingentbetalinger på julesamlinger, og vi ønsker utsending av SMS til ubetalende medlemmer 10. desember. Styret er enig i at vi må støtte opp under tiltakene, og ønsker i tillegg å: Sende ut SMS til ikke-betalende medlemmer 10. desember, sende ut SMS til betalende medlemmer under 20 om verving og at det tas imot kontingentbetalinger på julesamlingene. Etter nyttår skal utsending av kontingentkrav være det første administrasjonen gjør, og i utsendelsen skal det opplyses om at de 200 første som betaler får en Juvente-refleks. For å ha jevn aktivitet i lokallagene skal det hver måned neste år kåres et månedens lokallag. LS 156/12 JUVENTESKOLEN Budsjett er ikke klart, og saken kan derfor ikke tas opp nå. Saken tas opp i januar. Styret har ansvar for å følge opp de i sine lag og kretser og få alle relevante personer til å melde seg på. Side 5 av 8

6 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 LS 157/12 SKOLERINGSOPPLEGG Tas ikke opp dette møtet, da det ikke var klart. Utgår. LS 158/12 EVENTUELT a) Konstituering Erlend har trukket seg fra landsstyret, og styret må derfor konstitueres på nytt. Christine rykker opp til 1. vara, Sigrid rykker opp til 2. vara. Amanda overtar ansvaret med å være prosjektansvarlig. Erlends plass i aktivitetsutvalget faller bort. b) MOTIV Liv har sendt ut en e-post som hun ønsket landsstyret skulle ta opp: Motivredaktørvervet er et veldig utakknemlig verv, og krever veldig mye av en frivillig. Motiv er et veldig stort organisasjonsbyggende virkemidlene vi har, og det er det eneste som går hjem til alle medlemmer. Det er viktig at vi får mest mulig ut av hver krone (ca i året hvis jeg ikke husker helt feil). Vi kan: a) Fortsette som i dag finne en egna som vil gjøre dette på frivillig basis. Dette kan enten være et LS-medlem eller et annet medlem. b) Legge det til administrasjonen. Dette medfører nok at annet må nedprioriteres. c) En mellomting: Ekstern arbeidskraft. Noen kan ta redaktøransvar på enten timebasis eller oppdragsbasis. I alle tilfeller kan det være fornuftig at styret tenker litt overordnet og faktisk tenker gjennom hvordan vi kan bruke Motiv som et verktøy for å nå våre mål. Styret/administrasjonen bør også være med på å samle inn saker og sørge for at redaktør Side 6 av 8

7 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 får tilgang på bilder og tekst som er relevant. Det er selvfølgelig ekstra relevant hvis man ønsker en ekstern redaktør. Landsstyret hadde følgende innspill: - Mot å legge det til administrasjonen, da disse har nok oppgaver fra før. - Kan gi honorar dersom vi ønsker et mer faglig tungt blad. - Honorar foran timebetaling, da timebetaling er uforutsigbart. - Ønsker prosess med hva vi vil med Motiv ønsker et proft blad. - Redaktøren gjør en jobb som går ut over det som forventes kan gjøres på frivillig basis uten honorar. - Motiv kan ha egen, fastsatt plass til for eksempel administrasjonen, LS og utvalg for å gjøre jobben enklere for redaktøren. Landsstyret ønsker at redaktøren skal motta 3000 kroner i honorar for per utgave (normalt fire utgaver i året). Redaktørstillingen utlyses umiddelbart med søknadsfrist 1. januar. Petter har ansvar for utlysning. Sammen med den nye redaktøren skal det legges planer for videreutvikling av Motiv. Liv og Petter sørger for at det settes i gang en prosess med et nytt nummer som skal komme ut i februar. Kjetil oppdaterer budsjettet for c) Kritikk til lederduo Leder har vært sykemeldt. Dette har landsstyret ønsket å bli underrettet om, men det har ikke blitt fulgt opp. Dette har ført til at leder har vært utilgjengelig i perioder og ikke framstilt sakspapirer. Nestleder har vært for dårlig til å ta sin posisjon som nestleder når det gjelder å bistå med arbeidsoppgaver lagt til leder. Landsstyret ber leder og nestleder finne gode rutiner på arbeidsdeling og kommunikasjon slik at tilsvarende tilfeller ikke skjer igjen. Landsstyret ber Amanda gi beskjed dersom hun ikke vil være tilgjengelig en periode. Styret minner Amanda om oppgaver og Martin tar ansvar der Amanda ikke strekker til. Side 7 av 8

8 Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 Ved referatet Øyvind Kind Robertsen sekretær Side 8 av 8

9 VEDLEGG 1 LS- møte 1. desember /12 Godkjenning av innkalling og sakliste 148/12 Godkjenning av referat 149/12 Siden sist 150/12 Budsjett /12 Kontrakt til daglig leder 152/12 Signaturrett til daglig leder 153/12 Økonomiaksjoner 154/12 Medlemstallsrapport 155/12 Vervetiltak på tampen av året 156/12 Juventeskolen 157/12 Skoleringsopplegg 158/12 Evventuelt

10 147/12 Godkjenning av innkalling og sakliste Det er både opplagt og innlysende at innkalling og sakliste kommer lovlig sent. Forsag til vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes. 148/12 Godkjenning av referat Vi har to referater: Referat fra forrige LS- møte og sak 146: Endring i møteplan. Forslag til vedtak: LS godkjenner referatene. 149/12 Siden sist Vi tar en helt, helt kort runde her på hva folk har gjort siden sist. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. 150/12 Budsjett 2013 Kjetil legger frem budsjett for Vi vil på januarmøtet gå gjennom budsjett og langtidsplan og finstille. Budsjettet er basert på det reviderte budsjettet for 2012, heller enn det landsmøtevedtatte. Dette for å hat et mer realistisk grep om økonomien. Det er satt i 0 ettersom budsjett ikke skal gå i minus (noe det landsmøtevedtatte var for å vise til bruk av hjelpefondet). Det påpekes at ØAU utgjør styret i hjelpefondet og det er de som vedtar om det skal gis ut penger etter en utredning fra styret. Forslag til vedtak: Budsjettet vedtas. 151/12 Videreføring av daglig leders engasjement En gang i løpet av sommeren gikk åremålet til daglig leder, Kjetil Vesteraas, ut. Det forrige LS ønsket at han skulle fortsette, men det ble ikke gjort noe formelt vedtak på å fornye kontrakten. Forslag til vedtak: Daglig leders åremål forlenges. 152/12 Signaturrett til daglig leder Under salget av Framheim ble det oppdaget at daglig leder ikke hadde signaturrett. Derfor er pengene fra salget satt på en midlertidig konto. Forslag til vedtak: Daglig leder får signaturrett. 153/12 Økonomiaksjoner Økonomi- og administrasjonsutvalget ønsker en tilbakemelding på hvilke tiltak og prosjekter LS ønsker å satse på og gå for.

11 Forslag til vedtak: LS ber ØAU skal se videre på, og applauderer godt arbeid. ØAU oppfordres til å inkludere LS i arbeidet der det måtte være hensiktsmessig. 154/12 Medlemstallsrapport Sakspapirer til saken ligger bakerst i heftet. Forslag til vedtak: Medlemstallsrapporten tas til etterretning, og en stor takk sendes Fristil for ekstra medlemmer. Det er fint at prosjektet skaffer oss nye medlemmer. Fristil oppfordres til å fortsette med det gode arbeidet. 155/12 Vervetiltak på tampen av året Fra epost fra Amanda 20. november: I dag har administrasjonen kommet med flere ideer på hvordan vi skal dra inn flere medlemmer før nyttår. 1) Lage aktivitetspakke/stanpakke, med et enkelt standkonsept. De skal utvikle en sak som er lett å få oppmerksomhet for og som er relatert til medlemsskap i Juvente. Denne skal lages i løpet av uken og sende ut til de ti mest aktive lagene. Jeg tenker at vi kan bidra med å gi ekstra poeng i sprint for å gjennomføre denne standen. Hvis vi ønsker dette bør alle de aktive lagene motta pakken. 2) Julegave: Vi kan gjenomføre en vervekampanje som gir medlemmer som verver i en gitt periode før jul en julegave. Jo, fler du verver, jo større blir gaven. Denne kampanjen bør begynne i neste uke, og vare fram til uka før jul slik at vi har mulighet til å finne og pakke gaver. Jeg har formulert dette til en eventuell nettsidesak på juventenett: "Verv til Jul! Hva ønsker du deg til jul? Juvente ønsker seg nye medlemmer. Juvente vil gi deg en julegave hvis du verver nye medlemmer før jul, jo fler du verver jo større og finere blir julegaven. Husk at du også får vervepoeng for nye medlemmer du verver og som du får til å betale kontingenten sin. Sjekk ut vervepremiene her (link). Vi kommer til å lage en oversikt over hvor mange som verver og hvor mange dere verver, den kan du følge med på her (link)." OG sikkert litt til. Vi bør også sende ut et takke brev til alle de andre som har vervet i år og gi de informasjon om vervepremiene og at de kan tas ut fram til f.eks. mars. 3) Det skal sende ut ny kontingentgiro i disse dager. Der skal det stå: "Gi Juvente en Julegave!" og litt om hva vi har oppnådd i år.

12 Vi tror og håper at vi får mange til å betale, spesielt siden det er ca. 350 stykker som ikke har fått kontingentkravet i hele år. I tilleg så fortsetter jeg ringingen, jeg får hjelp av Stig i dag og Lisa på torsdag og fredag. Håper flere har lyst til å bridra. Administrasajonen skal også prøve å sørge for at det er mye aksjon rundt verving og hvem som verver på facebook og vervenett. Disse tingene kommer kanskje til å koste oss litt, men å bruke penger på å redde medlemstalle har jeg ikke noe problem med! Vi må bidra ogs tøtte opp under dette. Klarer vi ikke å nå 900 medlemmer må vi kanskje til med drastiske tiltak senere. Forslag til vedtak: Styret er enig i at vi må støtte opp under tiltakene, og ønsker i tillegg å:. Dette vil, og følge opp. Verveutvalg og administrasjon bes komme med jevnlige oppdateringer på hvordan vi ligger an. 156/12 Juventeskolen Juventeskolen blir gjennomført februar. Hele styret oppfordres til å invitere alle de er krets- eller lagsfaddere for, samt alle andre de kjenner, til å delta. Skoleringsutvalget anerkjenner verdien av at juventeskolen skal være et sted man kan reise for å lære noe MER, og at det også skal være rom for en høyere skolering enn man kan få i krester og lag. Likevel trenger vi nå alle medlemmer og alt engasjement vi kan få, og vi ønsker derfor å ha noen linjer som kan være åpne også for nyere medlemmer. Det vil være merket i invitasjonen hvilket nivå ulik skolering er på. Skoleringsutvalget håper og regner med at dette skal skape engasjement hos flest mulig. Budsjettforslag ligger ved. Forslag til vedtak: Budsjett godkjennes og styret tar ansvar for å følge opp de i sine lag og kretser, og få alle relevante ressurspersoner til å melde seg på. 157/12 Skoleringsopplegg Nivå 1 er nå ferdig fra skoleringsutvalget, og vi går gjennom for å se hva vi vil endre for å se oss endelig fornøyde med dette. 158/12 Evventuelt

13 VEDLEGG 2 Økonomiaksjoner Hvordan skaffe Juvente flere frie midler (Basert på referat fra møte i økonomiaksjonsgruppa Gruppa besto av Trude Skåret, Stian Seland og Heidrun Ullerud. Refreratet var skrevet av Stian. Gruppa fordelte arbeidsoppgaver som vi dessverre ikke utførte. Referatet er endret til framlegg for ØAU og LS av Heidrun ) Dette er forslag til økonomiaksjoner. ØAU ønsker at eventuelle økonomiaksjoner skal være forankret i LS. Vi ønsker derfor at dere går gjennom forslagene og finner ut om det er noe dere ønsker å bruke tid på. I så fall kan ØAU stille med utredningskapasitet og hjelp til gjennomføring hvis det trengs og ønskes. ØAU har mest ro på forbedring/oppretting av Juventevenn. Her tror vi det er mest potensiale for penger med minst mulig arbeid. Økonomiaksjonene Juvente har Kort oppsummering av dagens økonomiaksjoner/andre inntektskilder Juvente har til frie midler i dag. (Kommer dere på flere?) Gerilja-Juventevenn MOTIV (rutetid) Kontingent Ad-hoc-aksjoner Bingo Penger får organisasjonsledd innenfor familien (IOGT, DNT, osv.) Forslag til måter å øke inntjening i de økonomiaksjonene vi har 1. Heve kontingent for vanlige medlemmer Gruppa meiner en bør ta opp til debatt om en skal heve den vanlige kontingenten fra 100 kr. til 150 kr. Moment fra diskusjonen: Kontingenten har vært uendra i veldig, veldig mange år. Ved ei heving bør en kommunisere kva de ekstra 50 kr. vil gjøre for Juvente. Man kan kjøre kampanjer på kva 50 kr. egentlig er, og gi gode argument hvorfor mamma og pappa bør sponse kontingenten. Hva er sannsynlige konsekvenser av kontigentheving? 2. Støttemedlemskap

14 Ei anna sak som bør vurdererast er å opprette en medlemskapsstype for støttemedlemmer. Disse vil telle som tellende medlemmer for BLD og Helsedirektoratet. Moment fra diskusjonen: Støttemedlemskap bør diskuterast i landsstyret, då det er prinsipielle spørsmål. Målgruppa for støtte medlemmer vil til dømes være tidligere medlemmer. En mulig problematikk er at en kan få ei stor gruppe medlemmer som drikk Kva aktivitetstilbud skal en gi støttemedlemmer? Hva skal medlemskapstypen kalles? IOGT kaller det medspiller. 3. Søke om penger fra andre avholdsorganisasjoner Det finnes mange steder innen for avholdsbevegelsen der det er mulig å søke penger. Informasjonen om disse stedene bør samlast i en database, og søknader bør samkjøres. 4. Juventevenn Dette har vi hatt i lang tid, men det kan være potensiale for å øke inntjeningen gjennom å bedre format og innbetalingsmetoder. Det skulle undersøkes om dette kunne gjøres via FORUT, resultatet av dette er uklart. Rekruttering vil skje gjennom brev til eldre medlemmer, gamle medlemslister og direkte kontakt til medlemmer i IOGT/DNT. Som venn får en nyhetsbrev på e-post og ett julebrev (med oppfordring til å holde fram). Innføring av AvtaleGiro-system hos Juvente kan forenkle tiltaket (Må undersøkes om HyperSys faktisk kommer til å utvikle givermodul) Konseptet bør kunne spres til gamle medlemmer, for eksempel be folk sette inn månedstrekk Rekrutteringspakke målrettet mot medlemmer over 50 år, basert på gammelt NGU-materiale 5. MOTIV Gruppa diskuterte hvordan MOTIV kan bli mer kostnadseffektivt og generere mer inntekter (totalt sett en kostnadsreduksjon). Moment fra diskusjonen: MOTIV skal bare sendes til medlemmer under 26 år. Eldre medlemmer skal få høve til enkelt å abonnere (eks. i HyperSys) Følgjene blei nevnt som aktuelle annonsørgrupper: Folkehøgskoler (Bømlo, Åsane, osv.) Selskap som er interessert i målgruppa, som til dømes MSN. Transportselskap (NSB/fly/buss osv.) Lilleborg, Freia, osv. Landsstyret bør vurdere om administrasjonen skal prioritere annonsearbeid. Man kan vurdere å finne en annonseansvarlig. Forslag til nye økonomiaksjoner 1. Juventeaksjonen

15 Merknad: Vi har fylt 20 år, men dette arrangementet kan tilpasses et annet arrangement hvis ønskelig Gruppa ser for seg at man i samband med 20-årsjubileumet til Juvente vil kjøre en Juventeaksjon (etter modell av TV-aksjonen). Feiringa vil bli markert via en livestream på internett, og Juventeaksjonen vil være en stor del av dette. Moment fra diskusjonen: Juventeaksjonen introduserast ved 20-årsdagen, men gjøres til en årlig greie. Under auksjonsbiten vil en auksjonere vekk ting som: Ræl fra lageret Ting med historisk verdi (som vi har nok av) LS som gjør ulike ting Gjenforening i valgfri stove med ymse KOLON-grupper Folk vil kunne by penger via nett eller via telefonpanel Telefonpanelet vil bestå av tidligere forbundsledere, som ring kjentfolk om de ikke får telefoner Sendinga vil ha ei blanding av liveinnslag og førehandsredigerte innslag (som musikkvideoer) Pengene fra auksjonen vil gå til ett konkret mål, som: Et arrangement En eiendom Ei stilling på kontoret Et prosjekt 2. Veldedighetsmiddag Gruppa ser for seg årlige veldedighetsmiddager, etter amerikansk valgkampstil. Moment fra diskusjonen: Deltakerne betaler til dømes 500 kr., der 300 kr. går til Juvente. Tidspunkt: September/oktober Concordia kan være en aktuell stad. Få inn folk vi kjenner som kan lage god mat billig.

16 VEDLEGG 3 Medlemstallsrapport pr Om medlemstallet (tall fra / i parentes) Betalende medlemmer: 952 (1066/1133) Betalende medlemmer over 26 år: 286(305/309) Betalende medlemmer under 26 år: 666 (761/824) Om nye medlemmer i år: (tall fra / i parentes) Nye medlemmer i år totalt: 285 (467/435) Nye medlemmer i år som ikke har betalt: 112 (219/152) Nye medlemmer i år som har betalt: 173 (248/298) Nye medl (bet) 2011 (bet) 2010 (bet) 2009 (bet) 2008 (bet) 2007 (bet) Januar 19(4) 53 (46) Jan til 59 (41) 59 (49) 46 (34) Februar 17(4) 62 (51) mars i ett 37 (28) 80 (67) 84 (63) Mars 102(37) 39 (30) 108 (75) 39 (33) 91 (74) 52 (32) April 26(2) 37 (21) 14 (11) 39 (34) 65 (51) 28 (18) Mai 6(0) 19 (14) 50 (24) 12 (6) 59 (43) 69 (49) Juni 3(0) 9 (5) 15 (8) 22 (17) (6) (32) Juli 3(0) 57 (42) 85 (31) 37 (28) 19 (13) 18 (10) August 10(8) 42(11) 48 (25) 43 (31) 40 (31) 28 (16) September 77(32) 23 (6) 38 (21) 32 (18) 34 (25) 61 (36) Oktober 10(1) 39(21) 54 (31) 50 (29) 44 (30) 58 (35) November 42(11) 64(21) 59 (39) 70 (41) 66 (31) 158 (98) Desember 30(8) 69 (53) 54 (36) 24 (9) 78 (23) Tidspunkt for betalinger U26 O26 U26 O26 U26 O kr fra Januar Februar Mars April Mai Juni

17 Juli August September Oktober November Desember Kommentarer: - Denne uka sender vi ut papirgiro med en rød firkant med «Gi Juvente en julegave redd Juvente!» hvor det står at vi har mindre betalende medlemmer enn de forrige årene og står i faresonen. Jeg og Peter har allerede begynt, og vi har ca 703 giroer å sende ut. - Amanda og gjengen ringer rundt og hører med folk, kjempebra intiativ, skal være med en av dagene. - - Jeg sendte en e- post til unicornis angående fakturaer, og fikk vite at fakturagenereringen hos oss hadde hengt seg opp så vi kun fikk sendt ut til halvparten (vet ikke hvor lenge dette har vart, men jeg kan ikke huske å ha lagt merke til det ved første halvdel av året. Kan kanskje forklare hvorfor noen medlemmer sier de ikke har fått faktura, selv om vi har rett adresse på dem?) Jeg og Peter har reist hver helg til samlinger i det siste, og skal fortsette med det helt fram til Hordaland sitt julebord. Vi har blitt med på 4 vennehelger, og prøvd å oppfordre alle lokale medlemmer til å verve. Vi har fått en del vervinger inn, og vi føler det er viktig å bli kjent med å prate om verving med medlemmer på normalt sosialt plan i tillegg, og ikke bare stå på en scene eller skrive på en side og si «VEEEEEEEERV!» (selv om det er viktig det og). - Fristil redder oss nok en gang. Jeg fikk ca 40 vervinger slengt på pulten min, hvor halvparten av dem var betalende. Dette er kjempebra, og jeg håper at de siste fristilkursene ender på samme måte! - Philip Aubert, aktivitetssekretær.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst Martin Gjøen Kristoffer Holm Øyvind Kind Robertsen Sveinung Knutsen Nøding Sara Hauge DELTAKERE UTEN STEMMERETT Sigrid Ragnarsdatter Steinsland Kjetil

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 24.06.13/163.51 SENTRALSTYREMØTE 23.-25.08.13 Saksbehandler: Kristin

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 03.07.14/163.61 SENTRALSTYREMØTE 21.-24.06. 2014 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 53/14 Referat sentralstyremøte 21.-24.06. 2014 Tilstede: Juni Høiby, Anne Lindholm, Live

Detaljer

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte

SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 05.09.14/162.62 SENTRALSTYREMØTE 29.-31.08.14 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 69/14 Referat sentralstyremøte 29.-31.08.2014 Tilstede: Anders Garbom Backe, Joakim Damsgaard,

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, UA, SPA, ØA, KA, AK, FA, SA, MA, NU, NLD Sak 22 15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen

Styremøte BI Studentsamfunn Sentralledelsen 16-03- 2013 REFERAT 16.03.13. Styremøte Sentralledelsen REFERAT 16.03.13 Styremøte Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 41-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 43-13 -

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014

NEFs Organisasjonsperm. oppdatert oktober 2014 NEFs Organisasjonsperm oppdatert oktober 2014 INNLEDNING Denne organisasjonspermen er ment som en veiledning i de viktigste aspektene ved drift av en lokalforening. Vi har ønsket å lage den så enkel og

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014

Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Nyhetsbrev fra NFF- Nord- Trøndelag, november 2014 Hei, alle sammen Vi har valgt å sende dere en nyhetsoppdatering for å informere om det som rører seg i foreninga akkurat nå. Medlemsbladet vårt kommer

Detaljer