Økonomi: Vi får på plass finansiering av kretser via BUR-ene eller fylkeskommuner.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Økonomi: Vi får på plass finansiering av kretser via BUR-ene eller fylkeskommuner."

Transkript

1 Revidert langtidsplan

2 2012 Medlemmer, lokallag og kretser skal kjenne til strategien vår. Vi starter en prosess med å lage nytt prinsipprogram. Sprint gjennomføres på høsten. Poenggivningen speiler den nye aktivitetsprofilen. Ideologiske/faglige og kule aktiviteter prioriteres. Den nye aktivitetsprofilen utvikles. Fristil evalueres. Vi utarbeider en strategi for å bevare forebygging i skolen. Hjelpefondet vurderes brukt til utvikling av Kolon. Ny politisk kampanje utarbeides. Nivå 1 av skoleringsopplegget ferdigstilles og innarbeides. Nivå 2 påbegynnes. Vi får på plass finansiering av kretser via BUR-ene eller fylkeskommuner. Vi utvikler en eiendomsstrategi med hjelp fra en innleid konsulent. Vi innfører en rutine med å ringe alle medlemmer ved innmelding. Vervepremiene er ekstra fine medlemmer. En intern kommunikasjonsplan utarbeides og innarbeides. Det siste LS-møtet i 2012 utvides til å inkludere kretslederne. Vi gjennomfører en lokallagsundersøkelse. Side 2 av 9

3 Vi gjennomfører tiltak basert på resultatene fra medlemsundersøkelsen. Alle administrasjonsrutiner skriftliggjøres. Vi utvikler og implementerer en beredskapsplan for organisasjonen. Kommunikasjonen mellom styret og administrasjonen forbedres, og administrasjonen ansvarliggjøres i forhold til gjennomføring av styrevedtak, planer og strategi. Det må gjennomføres en prosess hvor vi finner ut hva det internasjonale arbeidet skal inneholde og innebære Prosjekter: Arbeidet med å utvikle nye prosjekter skal påbegynnes. Det skal utvikles flere prosjekter av ulik størrelse for å gi organisasjonen flere ben å stå på. Prosessen med å utarbeide et nytt prinsipprogram fortsetter. Ny aktivitetsprofil etableres med kule aktiviteter og faglig innhold. Frifond brukes som styringsverktøy for å styre aktiviteten. Alle lokallag skal arrangere konsert eller fest i samarbeid med en ungdomsklubb. Vi starter en prosess med utvikling av prosjekter. Kolon testes ut i praksis. Kompis evalueres og vi vurderer om prosjektet skal videreføres. Vi skaffer økt lokal finansiering av forebyggingsarbeidet vårt. En politisk kampanje gjennomføres på våren. Vi er tydelige og synlige i forbindelse med Stortingsvalget. Skjenkekontrollen videreutvikles. Side 3 av 9

4 Nivå 2 og 3 av skoleringsopplegget ferdigstilles. Skoleringen er nå helhetlig. Vi etablerer en sentral søkbar skoleringspott for kretsene. Vi gjør en gjennomgang av økonomirutinene for å spre kjennskapen til disse. Styret og ØAU skal få opplæring i Juventes økonomi for å heve kompetansen. Vi henter inn midler fra nedlagte/inaktive lag. Vi begynner arbeidet med å finne en ny lokalisering av kontoret helst sammen med resten av rusfeltet. Vi selger 1-2 eiendommer. Oppussing av Kirkevik og Gon prioriteres. Vi etablerer et samarbeid med en minoritetsorganisasjon. Vi starter med systematisk verving av minoritetsungdom medlemmer. Som en prøveordning utvider vi landsstyret med kretslederne en gang årlig. Vi utvikler en ny velkomstpakke. Et nytt medlemsnett står ferdig, og inkluderer en premierings-/belønningsordning for tillitsverv, skolering og lignende. Vi gjennomfører en undersøkelse blant utmeldte medlemmer. Kommunikasjonen til medlemmene utvikles fra å fokusere på tilbud om aktivitet, til å fokusere på informasjon om hvordan man kan engasjere seg og bidra. Det gjennomføres en lokallagsundersøkelse for å finne ut om lokallagene kjenner til strategi, langtidsplan og aktivitetsprofilen. En plan for ekstern kommunikasjon utvikles og innarbeides. Den nye aktivitetsprofilen gjøres synlig på internett, i sosiale medier og i media. Workshops og kurs i inkludering gjennomføres for lokallagene. Alle administrasjonsrutiner skriftliggjøres og tilgjengeliggjøres. Side 4 av 9

5 SOS- og VAS-prinsippene er ferdig etablert i lokallag og kretser. Beredskapsplanen ferdigstilles og implementeres i organisasjonen. Medlemskap i APYN utredes. Utvikling av et nytt ung-til-ung-prosjekt i Sierra Leone starter i samarbeid med FORUT Prosjekter: Arbeidet med å etablere nye prosjektet videreføres. Prosjektene skal i løpet av 2014 være aktive. Nytt prinsipprogram legges fram for landsmøtet. Vi skal utvikle ideologien vår, blant annet gjennom å finne gode begrunnelser for avholdsstandpunktet. Endringen i aktivitetsprofilen er fullført. All aktivitet i organisasjonen skjer nå i tråd med aktivitetsprofilen. Vi utvikler et opplegg om rusmidler som vi tilbyr i konfirmasjonsundervisning. Vi starter en prosess med å utvikle et nytt forebyggingstiltak basert på den beste tilgjengelige forskningen og erfaringen på feltet. Et nytt prosjekt rettet mot ungdom i ungdomsskolealder er på bena, og vi jobber fortsatt med utviklingen av et nytt forebyggingstiltak basert på den beste tilgjengelige forskningen og erfaringen fra feltet. Kolon er i ordinær drift. Skjenkekontrollen videreføres i utvidet format. En politisk kampanje kjøres på våren (enten en ny eller en reprise fra 2012). Det nye politiske programmet som legges fram for landsmøtet skal være sterkere på narkotika- og forebyggingspolitikk. Det jobbes aktivt med å øke kompetansen om narkotikapolitikk i organisasjonen. Side 5 av 9

6 Det nye skoleringsopplegget er i bruk i fullskala. Kretsene har ansvar for drift av opplegget. Vi har mye medieskolering og politisk skolering som forberedelse til Det gjennomføres skoleringer for lokallagene slik at de kjenner til strategien, langtidsplanen og aktivitetsprofilen. Det gjennomføres en sentral skolering med fokus på å skolere lokallagene i lokallagsdrift. Vi har en økt andel finansiering fra andre kilder enn Helsedirektoratet. Det utvikles en god nettbasert skolering i økonomistyring for lokallagene og kretsene, blant annet med ferdig mal for regnskap. Vi selger 2-3 eiendommer. Oppussing av Lyngbråten og Sjøgaren settes i gang. Alle medlemmer får tilbud om skolering i løpet av året. Alle nye medlemmer får grunnskolering i løpet av året medlemmer. Prøveordningen med utvidet landsstyre evalueres, og vi vurderer om den skal gjøres permanent. Vi oppdaterer den grafiske profilen. Et nytt medlemsnett står ferdig, og inkluderer en premierings-/belønningsordning for tillitsverv, skolering og lignende. Det innføres rutine med at medlemmer som melder seg ut får tilsendt en kort undersøkelse for å kartlegge årsaker til utmeldinger. Vi arbeider aktivt med å bedre forholdet til våre tilskuddsgivere. Det legges en plan for hvordan Juvente skal bruke sosiale medier for å skape engasjement og nå ut til flest mulig. Vi hever statusen for skolering og kunnskap i organisasjonen gjennom blant annet aktiv bruk av belønningsordningen i medlemsnett. Det utarbeides et godt opplegg for inkludering i lokallagene og kretsene som gjennomføres under skoleringen for lokallagene. Side 6 av 9

7 Vi gjennomfører en prosess med effektivisering av administrasjonen. Vi tar en avgjørelse om medlemskap i APYN. Vi gjennomfører kampanjen Nei til alkoholreklame med internasjonale samarbeidspartnere. Alle medlemmer kjenner til FORUT og deres arbeid Prosjekter: Juvente skal ha ferdig flere nye prosjekter som er aktive over hele landet og har et bredt nedslagsfelt. Visjon og prinsipprogram er godt kjent i organisasjonen. Vi har en anerkjent og forskningsbasert prosjektportefølje som favner bredt målgruppemessig og har flere ben å stå på økonomisk. Vi er synlige i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget. Vi jobber systematisk med kommunenes ruspolitiske handlingsplaner. Vi gjennomfører to politiske kampanjer i løpet av året. Juvente er tydelige i debatter om narkotikapolitikk. Skoleringsopplegget fornyes og forbedres. Styret og ØAU gis opplæring i Juventes økonomi for å heve kompetansen. Det foretas en gjennomgang av nedlagte/inaktive lag, og undersøkes om det er midler i disse som burde hentes inn. Side 7 av 9

8 Vi selger 2-3 eiendommer. Oppussing av Sjøstrand prioriteres. Vi gjennomfører en medlemsanalyse etter LNUs Medlemsmodellen. Vi gjør forsøk med systematisk verving og etablering av lokallag i Norges 5 største byer medlemmer. Vi gjennomfører en lokallagsundersøkelse. Vi fornyer nettsidene våre. Vi er ekstra mye synlige i media om politiske saker. Vi vil vurdere endringer i organisasjonsstrukturen til Juvente. Vi har 30 lokallag fordelt på 16 fylker I løpet av året markerer vi oss som en viktig forebyggingsaktør og lanserer et nytt forebyggingstiltak. Det nye forebyggingstiltaket etableres i fullskala. Side 8 av 9

9 Vi fortsetter arbeidet med ruspolitiske handlingsplaner. Vi gjennomfører to politiske kampanjer i løpet av året. Et nytt nivå 4 i skoleringen legges til (for eksempel med lobbyarbeid i EU og lignende temaer). Vi etablerer en felles eiendomsforvaltning for våre eiendommer (eventuelt i samarbeid med IOGT og DNT). Alle våre eiendommer skal nå være selvfinansiert, og helst inntektsbringende. Vi selger all resterende eiendomsmasse som ikke er i bruk. Vi vurderer kjøp av nye eiendommer. Vi gjør forsøk med systematisk verving og etablering av lokallag i alle fylker medlemmer. Vi gjennomfører en medlemsundersøkelse. Forebyggingsarbeidet vårt synliggjøres spesielt ovenfor kommuner vi driver forebygging i. Vi gjennomfører et inkluderingsprosjekt i samarbeid med minoritetsorganisasjon. Side 9 av 9

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 25. 27.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 25. 27. DELTAKERE MED STEMMERETT Adrian Farner Rogne, leder Valgeir Freyr Grinde (ikke LS 59 og 60/12) Amanda Rose Stratford Gamst Liv Hauge Norheim Martin Gjøen Maria Elizabet Aspen Øyvind Kind Robertsen DELTAKERE

Detaljer

Arbeidsplan 2015. Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014

Arbeidsplan 2015. Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014 Arbeidsplan 2015 Vedtatt av sentralstyret 29. november 2014 Arbeidsplan 2015 Innhold Innledning - prioriteringer... 3 a) å øke satsningen på likemannsarbeid... 3 b) å tilby mer målrettet informasjonsarbeid...

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst Martin Gjøen Kristoffer Holm Øyvind Kind Robertsen Sveinung Knutsen Nøding Sara Hauge DELTAKERE UTEN STEMMERETT Sigrid Ragnarsdatter Steinsland Kjetil

Detaljer

Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag

Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag Rødts 4. Landsmøte 4. - 6. mai SAK 4 HANDLINGSPLAN Komiteens forslag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Rødts

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge de kommende år. Planen

Detaljer

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1.

DELTAKERE MED STEMMERETT DELTAKERE UTEN STEMMERETT FORFALL SAKER BEHANDLET VEDLEGG. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. Referat Landsstyremøte i Juvente Oslo, 1. desember 2012 DELTAKERE MED STEMMERETT Amanda Rose Stratford Gamst, leder Liv Hauge Norheim Øyvind Kind Robertsen Sara Hauge Sveinung Nøding Knutsen Kristoffer

Detaljer

Changemaker. Handlingsplan 2013-2014. Handlingsplan 2013-2014. 1 Organisatorisk arbeid. 1.1 Lokalgrupper

Changemaker. Handlingsplan 2013-2014. Handlingsplan 2013-2014. 1 Organisatorisk arbeid. 1.1 Lokalgrupper 1 2 3 1 Organisatorisk arbeid 1.1 Lokalgrupper Changemaker 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Status: Changemaker har 20 lokalgrupper

Detaljer

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6...

Aktivitet 1 2. Aktivitet 2 a.2. Aktivitet 2 b...3. Aktivitet 3 a.3. Aktivitet 3 b.4. Aktivitet 4...4. Aktivitet 5...5. Aktivitet 6... Vedlegg 1 Bakgrunnsinformasjon aktiviteter og budsjett Innhold: 1. Vedlegg til søknad om midler til prosjektet Aktivitet 1 2 Aktivitet 2 a.2 Aktivitet 2 b...3 Aktivitet 3 a.3 Aktivitet 3 b.4 Aktivitet

Detaljer

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs

Kurskatalogen presenterer kursene LNU har planlagt fram til mars 2010. For påmelding og mer informasjon, se www.lnu.no/kurs Kurs 2009/2010 2 KURSKATALOG 2009-2010 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) er et samarbeidsorgan for over 75 frivillige organisasjoner i Norge. Medlemsorganisasjonene er demokratiske,

Detaljer

STRATEGI OG VIRKSOMHETSPLAN 2006-2009

STRATEGI OG VIRKSOMHETSPLAN 2006-2009 STRATEGI OG VIRKSOMHETSPLAN 2006-2009 Revidert på Landsmøte 2007 NSRs hovedmål: NSRs arbeidsområder angis i forbundets formålsparagraf (paragraf 2): Norgga Sámiid Riikkasearvi vil fremme likeverd, solidaritet

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden

Sak 10: Økonomi. Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden Sak 10: Økonomi Sak 10.1. Økonomiske prioriteringer for perioden 1 10.1 Økonomiske prioriteringer for perioden Forslag 10.101 Forslagstiller: landsstyret Kongressen tar de prognoser og forutsetninger som

Detaljer

Bygdekvinnelaget skal være en moderne, åpen og synlig møteplass.

Bygdekvinnelaget skal være en moderne, åpen og synlig møteplass. Bygdekvinnelaget en moderne møteplass Bygdekvinnelaget skal være en moderne, åpen og synlig møteplass. Det gode arbeidet ute i lagene skal bli mer synlig. Vi skal styrke fellesskapet, øke innflytelsen

Detaljer

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13

HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 HANDLINGSPLAN NCFU 2012-13 INNLEDNING Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU) jobber for at det skal være så lett som mulig å være ung med cøliaki og dermatittis herpetiformis (DH) altså leve glutenfritt.

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015

Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 1 Opplæringsplan for Det norske hageselskap og Studieforbundet natur og miljø 2015 Opplæringsplan for Studieforbundet natur og miljø og de enkelte medlemsorganisasjoner skal være et kontaktpunkt som ivaretar:

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV. Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013

STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV. Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013 2013 STRATEGIDOKUMENT FOR SI-AKTIV Finn Olav Bakken SI-AKTIV 01.01.2013 STRATEGI INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Innledning 2. Situasjonsbeskrivelse Sterke sider Svake sider Muligheter Trusler 3. Formål 4. Visjon

Detaljer

Strategidokument. Mental Helse 2013-2016 LIKEVERD ÅPENHET RESPEKT

Strategidokument. Mental Helse 2013-2016 LIKEVERD ÅPENHET RESPEKT Strategidokument Mental Helse 2013-2016 LIKEVERD ÅPENHET RESPEKT Forord Innholdsfortegnelse Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Detaljer

Retningslinjer for Frifond!

Retningslinjer for Frifond! Retningslinjer for Frifond Dette er retningslinjene til Frifond. Hvis du ikke har lest Frifond-sidene først, anbefaler vi å gjøre det. Du kan klikke her for å gå tilbake. Dette dokumentet består av to

Detaljer

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI

4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4. ARBEIDSGIVERSTRATEGI 4.1 Arbeidsgiverstrategi Kommuneplanens overordnede mål for organisasjonen Arendal kommune er effektive tjenester av høy kvalitet. Dette styrer også arbeidet med kommunens arbeidsgiverstrategi.

Detaljer

Forsidefoto: Skumparty på landsmøtet (foto: Petter Holstad)

Forsidefoto: Skumparty på landsmøtet (foto: Petter Holstad) Årsmelding 2011 Juventes årsmelding 2011 1 Innledning 2011 var et bra Juvente-år prega av mye engasjement og lokal aktivitet. Fokuset lå gjennom hele året på organisasjonsbygging, og mot slutten av året

Detaljer

Kriterier for Fairtrade-kommuner

Kriterier for Fairtrade-kommuner Kriterier for Fairtrade-kommuner Hvert eneste kjøp bidrar Revidert februar 2013. Stiftelsen Fairtrade Norge Storgata 11 0155 OSLO Tlf: 23 01 03 30 E-post: info@fairtrade.no Hjemmeside: www.fairtrade.no

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON 2 Innholdsfortegnelse 2. ORGANISASJON...3 2.1 ORGANISASJONSTILHØRIGHET...3 2.1.1 LOS FORBUNDSSTRUKTUR...3 2.1.2 LOS SOMMERPATRULJE...6 2.1.3 LOS LOKALORGANISASJON...7 2.2

Detaljer

1 INNLEDNING...3 1.1 Nåsituasjon... 3

1 INNLEDNING...3 1.1 Nåsituasjon... 3 Strategi- og fokusområder for itsmf Norge 2014-2016 Innhold 1 INNLEDNING...3 1.1 Nåsituasjon... 3 2 MISJON, VISJON OG MÅLGRUPPER...4 2.1 Misjon Hvorfor er vi til?... 4 2.2 Visjon Hva ønsker vi å oppnå?...

Detaljer

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort?

Innledning. Hvordan er Handlingsplanen bygget opp? Hvilke områder omhandler Handlingsplanen, og hvilke prioriteringer er gjort? SORG MØTER OMSORG Innledning. LEVE Hordaland har som målsetting Sorg møter Omsorg. Med dette som utgangspunkt utarbeider Fylkesstyret en 3 årig Handlingsplan som viser retningen for utviklingen av vårt

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer