Hva er kognitiv trening? Kognitiv rehabilitering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hva er kognitiv trening? Kognitiv rehabilitering"

Transkript

1 Hva er kognitiv trening? Kognitiv rehabilitering June Ullevoldsæter Lystad Psykolog/Stipendiat Oslo universitetssykehus Klinikk for psykisk helse og avhengighet Avdeling for forskning & utvikling

2 1. Kognisjon

3 Kognisjon «Tankevirksomhetens byggesteiner» Faguttrykk for mentale prosesser som det å tenke, huske, lære, gjenkalle, oppfatte og vurdere kunnskap eller informasjon om miljøet og reagere på våre omgivelser Kognitive prosesser blir som oftest først tydelige: Under stress I nye situasjoner Ved skade eller sykdom

4 Kognitive funksjoner Oppmerksomhet/konsentrasjon Læring Evne til handling: rom & retning Hukommelse Problemløsing Evne til å forstå og bruke språk Eksekutiv fungering planlegging, sekvensering, initiering etc. Prosesseringstempo Sosial kognisjon

5 Hva påvirker kognitiv funksjon? Psykisk lidelser som schizofreni, bipolar lidelse, depresjon etc. Rusmidler (NB! Tempo & hukommelse) Søvnvansker Smerter Nevrologiske lidelser Alvorlig somatisk sykdom (hjerte- & karlidelser) Ervervede hjerneskader Stoffskifte Bivirkning av enkelte typer medisiner Angst Stress Ernæring

6 Hvorfor måle kognisjon? Vi feilvurderer ofte kognitiv funksjon; Overvurdering ved gode taleevner/stort ordforråd: reflekterer ikke nødvendigvis reell ordforståelse eller abstraksjonsnivå Undervurdering ved svak (verbal) formidlingsevne; reflekterer ikke nødvendigvis tempovansker, oppmerksomhetsvansker etc. Behandlers vurdering av ulike kognitive funksjoner gjenspeiler ikke faktiske forhold (Medalia & Lim, 2005)

7 Hvordan måle kognisjon? Observasjon (funksjon i dagliglivet/på jobb/skole) Informasjon fra personen selv Informasjon fra pårørende/behandler Nevropsykologisk undersøkelse Bør inneholde et mål på generell intellektuell funksjon («IQ») Funksjonsbeskrivelse av kognitive styrker og svakheter Informasjon om hvordan vansker vil kunne påvirke i hverdagslivet/yrkeslivet/i utdanning Gi informasjon om hva som er realistisk for personen. Vurdere egnethet for førerkort Foreslå tiltak/planlegge rehabilitering Kan imidlertid ikke brukes til å stille diagnose Sensitiv for kognitive vansker men, ikke spesifikk for diagnoser

8 Oppmerksomhet Evnen til å fokusere tankene omkring et valgt tema; våkenhetsnivå Vedvarende oppmerksomhet Våken og mottakelig for stimulus/input over tid (se en film, lese bok, høre et foredrag ) Delt oppmerksomhet Være oppmerksom på/holde på med flere ting samtidig Fokusert oppmerksomhet Konsentrere seg, opprettholde fokus uten å distraheres; årvåkenhet ; evne til å hindre forstyrrende stimuli

9 Hukommelse Innkoding, bearbeiding, lagring og gjenhenting av informasjon Korttidshukommelse (arbeidsminne) Arbeidsminne (huske et tel nr mens man slår det) Langtidshukommelse (gjenhenting av informasjon etter lengre tid; dager/uker/år) Prosedural hukommelse: utføre automatiserte handlinger (sykle, gå fra stua til postkassa) Semantisk hukommelse kunnskap som er en del av kulturen, ikke knyttet til konkrete situasjoner (ikke bade etter man har spist, π er lik 3,14 osv) Episodisk hukommelse hukommelse av konkrete situasjoner, spesifikke i tid og sted. Mest sårbar for endring hos normale eldre.

10 Prosesseringstempo 2-delt: Tiden det tar før man initierer en respons/handler (latenstid) + Tiden det tar å utføre en handling (reaksjonstid)

11 Eksekutive funksjoner Evne til problemformulering, planlegging og gjennomføring av oppgaver Hjernens administrerende direktør styrer og regulerer vår atferd Velger ut de kognitive ferdighetene som skal til for å gjennomføre en plan og nå et mål Paraplybetegnelse som omfatter flere prosesser & funksjoner: Arbeidsminne Planlegging Motivasjon Fleksibilitet (veksle) Initiering Inhibisjon/Impulskontroll Sekvensering Problemløsning

12 2. Kognitive vansker

13 Kognitive vansker & kognitiv svikt Utgangspunkt: alle mennesker har kognitive styrker og svakheter Først når tegnene er mange, alvorlige og ødeleggende for personen mistenker man kognitiv svikt Kognitiv svikt kan i sterk grad påvirke en persons evne til å fungere i samfunnet (arbeid, skole, samhandling med andre) Kognitiv svikt kan være en hindring i forhold til å kunne nyttiggjøre seg rehabilitering og følge opp egen behandling (f.eks. følge opp medisiner, arbeidsrehabilitering)

14 Kognitiv svikt Et «relativt» begrep og MÅ alltid sees i en kontekst. Det indikerer: Et fall fra tidligere funksjonsnivå Et fall i forhold til referansegruppen En diskrepans mellom krav og kapasitet Vanlig ved en rekke psykiske lidelser Forskning har vist at visse anatomiske strukturer og fysiologiske prosesser i hjernen er annerledes/endrer seg ved sykdom Varierer i hvilken grad de er primære eller sekundære Varierer med hensyn til varighet Kognitiv svikt er en skjult funksjonshemming Er ikke det samme som å ha lav intelligens Betyr ikke at man er lat og bare kan ta seg sammen

15 Kognitiv svikt - tolkningsmuligheter Problem Intern opplevelse Sett utenfra Redusert psykomotorisk tempo Oppstartvansker Ting går ikke så fort som før; lav selvtillit fordi ikke mulig å tilfredsstille krav Greier ikke sette i gang med oppgave Latskap Gidder ikke; vil ikke (prøve) Konsentrasjonsvansker Greier ikke følge med i en pågående samtale; faller ut Er ikke interessert i det jeg forteller, gidder ikke høre etter Innlærings- & hukommelsesvansker Greier ikke lære eller huske nye arbeidsoppgaver får ikke vist hva jeg kan Er ikke særlig smart, treg i oppfattelsen

16 Oppmerksomhetsvansker Lett distraherbar av omgivelsene Trenger mange pauser Har vansker med å følge med på TV, se en film, lese Har problemer med å følge med i undervisning Har problemer med å følge med i en samtale; faller ofte ut; klarer ikke oppmerksomt nærvær Klarer kun å utføre en oppgave om gangen

17 Hukommelsesvansker Glemmer lett navn på folk/kollegaer/kunder etc. Glemmer tidligere hendelser Glemmer å ta medisiner eller tar for mye/for lite Glemmer avtaler og beskjeder Kommer ofte for sent Trenger mange repetisjoner Roter bort ting (nøkler etc.) Har problemer med å lære nye ting/glemmer arbeidsoppgaver/trinn i kjeder av arbeidsoppgaver

18 Tempovansker Bruker lang tid på å komme i gang med aktiviteter Bruker lang tid på å utføre oppgaver (automatiseres ikke fordi tiden er for liten) Sliter med tidskrav Mangler oversikt over ting som foregår Får ikke med seg temaskifter Bruker lang tid på å få sagt ting Får gjort færre oppgaver/leverer svake resultater Kan virke uinteressert i sosiale settinger/virker passiv

19 Eksekutive vansker Vansker med å komme i gang med aktiviteter/starter for raskt Vansker med å gjøre valg/fatte beslutninger Uselvstendige arbeidsvaner Gjør ofte ikke ferdig oppgaver/varierende kvalitet Har problemer med å planlegge/holde oversikt Virker lite organisert Gjentar ofte feil; lærer ikke av tidligere erfaringer Prøver ikke ut alternative løsninger Sosiale vansker på jobb Problemer med tidsfrister

20 3. Kognitiv rehabilitering og tilrettelegging

21 Kognitiv rehabilitering Informasjon om kognitiv funksjon og svikt Generelle råd Kognitiv trening Lære seg bedre kognitive strategier Bedre problemløsing Tilrettelegging i omgivelsene/redusere krav Arbeid/Utdanning/Dagligliv Hjelpemidler/innlæring av kompenserende strategier alternative strategier for å omgå/mestre spesifikke kognitive forstyrrelser Bruk av kognitive styrker for å kompensere for svakheter ntral+oslo+og+akershus/kognitive+hjelpemidler cms

22 Generelle råd ved oppmerksomhetsvansker Snakk tydelig, kortfattet og direkte til personen Oppretthold øyekontakt Hjelp personen til å skjerme seg fra distraksjoner Oppfordre til å gjøre én oppgave av gangen Korte arbeidsøkter med hyppige pauser Fjern forstyrrende elementer (f.eks. bakgrunnsstøy, rot)

23 Generelle råd ved hukommelsesvansker Snakk kortfattet og enkelt Gjenta informasjon Det er viktig med god tid til å gjøre ferdig oppgaver Gjør en oppgave av gangen Ha korte arbeidsøkter med hyppige pauser Unngå mange personer/distraksjoner rundt Bruk hjelpemidler; Noter på telefonen/post it/kalender/medisindosett Strukturer omgivelsene Faste plasser på ting, rutiner

24 Generelle råd ved tempovansker Gi god tid til å gjennomføre oppgaver Få personen til å repetere det som er vanskelig gjør at ferdighetene blir automatiserte frigjør energi til andre oppgaver Gjør en ting av gangen Snakk tydelig og sakte repeter viktige budskap

25 Generelle råd ved eksekutive vansker Vis og snakk om fremgangsmåter eller rekkefølge av handlinger Still hjelpespørsmål; Hva er første skritt, hvordan vil du starte Strukturerende samtaler kan hjelpe å lære strategier for problemløsing: Hva er problemet, hvilke alternative løsninger har jeg, prøve ut løsninger Gruppeaktiviteter med andre rollemodeller Begrenset tid på ustrukturerte situasjoner Varsel noe tid i forveien når aktivitet skal stoppe Dagbok!

26 Kognitiv trening Basert på hjernens plastisitet: Hjernens evne til å reorganisere seg gjennom å danne nye nettverk eller gjennom å legge til celler Er avgjørende for hjernens evne til å tilpasse aktivitet og organisasjon i forhold til hva en oppgave/omgivelsene krever

27 Software Jobbmestrende Oppfølging Annen kognitiv programvare CogPack (Marker Software) Visionbuilder (Haraldseth Software) Insight & Brain Fitness (Posit Science) Mission Cognition PSSCogRehab Braintrain CogMed

28 Kognitiv trening viktige komponenter Øvelse og repetisjon: øve på oppgaver som gradvis øker i vanskelighetsgrad Strategilæring: Eksplisitt fokus på strategier under trening Overføring: Situasjon: oppmøte, hvordan angripes oppgaver, sosial atferd Funksjon: hvilke kognitive funksjoner kreves i KT og på jobb Oppgaver: strategier på trening jobb/skole

29 Kognitiv trening - våre erfaringer - Interaksjon med deltaker under trening Etterspør hva som skal gjøres i oppgaven Etterspør hvordan en oppgave ble løst Deltaker bør notere strategien som ble brukt Foreslå evt. alternative strategier Utprøving av ny alternativ strategi (samme oppgave) Evaluer effekten av den nye strategien Snakk rundt hvorfor dette forbedret prestasjonen Prøv å finne parallelle situasjoner på jobb når funksjonen, for eksempel delt oppmerksomhet, brukes Snakk om alternative strategier man kan bruke i jobbsammenheng Motiver! Gjør treningen personlig relevant

30

31 Tusen takk for oppmerksomheten

Videokonferanse 08.03.12

Videokonferanse 08.03.12 Videokonferanse 08.03.12 12.00 Undervisning om egenledelse 13.30 Arbeid i teamene. PIH s fagfolk er tilgjengelig på tlf. Mette: 38073838 Siri: 38074393 Torbjørg: 38074321 Kristian: 38073978 15.00 Slutt

Detaljer

Hvordan tilrettelegge i arbeidslivet for de med moderat kognitiv svikt?

Hvordan tilrettelegge i arbeidslivet for de med moderat kognitiv svikt? Hvordan tilrettelegge i arbeidslivet for de med moderat kognitiv svikt? Christina Mol Slettenes og Nina Braathen Ergoterapeuter ved Sunnaas Sykehus HF Norsk Attføringsforum, Høstkonferanse 29. og 30. Oktober

Detaljer

AKTIV HVERDAG Mental aktivitet og trening. Mål for temaet

AKTIV HVERDAG Mental aktivitet og trening. Mål for temaet Lysbilde 1 AKTIV HVERDAG Mental aktivitet og trening (sted) (dato) http://www.lister.no/prosjekter/helsenettverk-lister/aktiv-hverdag Lysbilde 2 Mål for temaet Ha fått forståelse for hvilken rolle mental

Detaljer

Eleven med ervervet hjerneskade

Eleven med ervervet hjerneskade Eleven med ervervet hjerneskade En veileder basert på nevropedagogisk tenkning ELEVEN MED ERVERVET HJERNESKADE EN VEILEDER basert på nevropedagogisk tenkning Prosjekt Eleven med ervervet hjerneskade Roar

Detaljer

Nettum Hansen. Trøndelag kompetansesenter

Nettum Hansen. Trøndelag kompetansesenter ADHD og mestring av en studiesituasjon tuasjo Ja tenke det, ønske det, ville det med, men gjøre det..? Selvhjelpskurs for studenter med ADHD ved NTNU/HIST 25.03.2009 Mål for denne del av kurset Gi mer

Detaljer

Program for kurs i bruk av Smarttelefon for unge med ADHD

Program for kurs i bruk av Smarttelefon for unge med ADHD Program for kurs i bruk av Smarttelefon for unge med ADHD Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør-Øst Innledning Smarttelefon programmet for barn og unge

Detaljer

Epilepsi hos barnehage og skolebarn

Epilepsi hos barnehage og skolebarn D Epilepsi hos barnehage og skolebarn HAR DU SPØRSMÅL OM EPILEPSI? RING EpiFon1: 22 00 88 00 Mail: epifon1@epilepsi.no BETJENT Mandag og Tirsdag (1000-1400) Torsdag (1700-2100) FORFATTERE Silje Systad

Detaljer

En praktisk innføring for mennesker med hukommelsesvansker, familie, venner og omsorgspersoner

En praktisk innføring for mennesker med hukommelsesvansker, familie, venner og omsorgspersoner Hukommelsesvansker En praktisk innføring for mennesker med hukommelsesvansker, familie, venner og omsorgspersoner Etter originalmanus av L. Clare og B. A. Wilson (1997). Coping with memory problems. A

Detaljer

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning

Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Fra Kunnskapsdepar tementet og Utdanningsdirek toratet Resultater fra forskning Utdrag av informasjon fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet. Utdragene rommer resultater fra forskning knyttet

Detaljer

Matematikkvansker. Hva er det? Kartlegging og tiltak i videregående opplæring.

Matematikkvansker. Hva er det? Kartlegging og tiltak i videregående opplæring. Matematikkvansker Hva er det? Kartlegging og tiltak i videregående opplæring. Veiledning til lærere PPT for videregående opplæring i Asker og Bærum, 2009 Innledning Nyere forskning og erfaring viser at

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Velocardiofacialt syndrom

Velocardiofacialt syndrom Velocardiofacialt syndrom Kognitiv utvikling og læring David Bahr Spesialpedagog Store variasjoner Hva vet vi om personen? Hvordan stille riktige krav? Hvordan utnytte personens sterke sider ved læring?

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Forord

Detaljer

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN

TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN TILRETTELEGGING FOR ELEVER MED AD/HD I SKOLEN En guide til lærere i grunnskolen og videregående skole ADHD NORGE ADHD Norge er en landsomfattende interesseorganisasjon som arbeider for mennesker med AD/HD

Detaljer

HJELP MED TRAUMATISKE ETTERVIRKNINGER

HJELP MED TRAUMATISKE ETTERVIRKNINGER Rolf Gjestad, dr. philos, Senter for Krisepsykologi, Bergen 30.12.2008 HJELP MED TRAUMATISKE ETTERVIRKNINGER Normalisering Først av alt; det å vite at ettervirkninger er normale reaksjoner på ekstreme

Detaljer

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll

Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Torill Fjæran Cand.Paed.Spec. Selvskadende atferd Kommunikasjon og Kontroll Denne artikkelen er basert på et foredrag holdt på årets Nafo-seminar på Storefjell. Foredraget presenterte et case der relativt

Detaljer

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen:

Den kan komme til å velte. Den vil spore av. Jeg vil falle ut. Barnet som blir redd for bølgen kan ha tanker av typen: Psykolog Arne Repål Innledning Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger ut informasjon og at vi tolker denne informasjonen.

Detaljer

Arbeidssøkere med Asperger syndrom

Arbeidssøkere med Asperger syndrom Arbeidssøkere med Asperger syndrom Veiledningshefte for arbeidssøkers støttespillere i NAV En veileder for saksbehandlere ved lokale NAV-kontor, tilretteleggere og andre samarbeidsparter i møte med arbeidssøkere

Detaljer

Voksne med ADHD og rusproblematikk. Tilstand Diagnose Tiltak

Voksne med ADHD og rusproblematikk. Tilstand Diagnose Tiltak Voksne med ADHD og rusproblematikk Tilstand Diagnose Tiltak Grafisk design: Eggen Press AS Avdeling for Rusbehandling, Østfoldklinikken Innledning Dette heftet er et resultat av arbeidet med ADHD-prosjektet

Detaljer

TRENERKURSHEFTE. Trener 1, del 2 Kamp- og styrkeidrettene. Trenerrollen Idrettspsykologi Mental trening Treningsprinsipper Basistrening Sosial trening

TRENERKURSHEFTE. Trener 1, del 2 Kamp- og styrkeidrettene. Trenerrollen Idrettspsykologi Mental trening Treningsprinsipper Basistrening Sosial trening TRENERKURSHEFTE Trener 1, del 2 Kamp- og styrkeidrettene Trenerrollen Idrettspsykologi Mental trening Treningsprinsipper Basistrening Sosial trening TRENERROLLEN Trener 1, del 2 Kamp- og styrkeidrettene

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Effektevaluering av Jobbmestrende Oppfølging (JMO)

Effektevaluering av Jobbmestrende Oppfølging (JMO) Effektevaluering av Jobbmestrende Oppfølging (JMO) Kognitiv atferdsterapi og kognitiv trening i arbeidsrehabilitering for personer med psykoselidelser 1 FORORD Oslo Universitetssykehus har gjennomført

Detaljer

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv

Artikkelen beskriver våre erfaringer med kognitiv Terapi Kognitiv miljøterapi Kognitiv tilnærming gir nye og spennende muligheter til å hjelpe pasienten til å forstå og hjelpe seg selv. Våre erfaringer er positive, men vi ser også utfordringer og forbedringspotensiale.

Detaljer

Landau-Kleffner syndrom

Landau-Kleffner syndrom Landau-Kleffner syndrom og pedagogisk tilrettelegging - 1 - Nasjonalt kompetansesenter for sjeldne epilepsirelaterte diagnoser En informasjonsbrosjyre laget og utgitt av Signo kompetansesenter, Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon

Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Velkommen til internettbehandling mot nedstemthet og depresjon Depresjonsbehandlingen i emeistring består av 8 behandlingsmoduler og tar opp til 14 uker å gjennomføre. Hver modul består av å lese tekst

Detaljer

UROLIGE SMÅBARN -en veileder

UROLIGE SMÅBARN -en veileder UROLIGE SMÅBARN -en veileder Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 2. utgave, Oslo 2004 Urolige småbarn - en veileder Solveig Nelly Ervik og Nasjonalt Kompetansesenter for

Detaljer

Effektevaluering av Jobbmestrende Oppfølging (JMO)

Effektevaluering av Jobbmestrende Oppfølging (JMO) Effektevaluering av Jobbmestrende Oppfølging (JMO) Kognitiv atferdsterapi og kognitiv trening i arbeidsrehabilitering for personer med alvorlig psykisk lidelse FORORD Oslo Universitetssykehus har gjennomført

Detaljer

Voksne med AD/HD. -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne

Voksne med AD/HD. -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne Voksne med AD/HD -en veileder for å forstå oppmerksomhetsvansker (med hyperaktivitet) hos voksne Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD, Tourettes Syndrom og Narkolepsi 3. utgave, Oslo 2005 Voksne med AD/HD

Detaljer

09.10.2013 MENTAL TRENING. Idrett- og prestasjonspsykologi. «Prestasjonsangst» (hverdagspsykologi) Sett dere tilbake og slapp av..

09.10.2013 MENTAL TRENING. Idrett- og prestasjonspsykologi. «Prestasjonsangst» (hverdagspsykologi) Sett dere tilbake og slapp av.. MENTAL TRENING Idrett- og prestasjonspsykologi «Prestasjonsangst» (hverdagspsykologi) Sett dere tilbake og slapp av.. 1 2 3 4 5 Vi påvirkes mye av ubevisste eller subliminale stimuli (positive negative).

Detaljer