AKTIV HVERDAG Mental aktivitet og trening. Mål for temaet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AKTIV HVERDAG Mental aktivitet og trening. Mål for temaet"

Transkript

1 Lysbilde 1 AKTIV HVERDAG Mental aktivitet og trening (sted) (dato) Lysbilde 2 Mål for temaet Ha fått forståelse for hvilken rolle mental aktivitet og trening spiller i hverdagen Få innblikk i hvordan noen former for mental aktivitet kan føre til tretthet og redusert overskudd Fått tips til hvordan stimulere og trimme hjernen

2 Lysbilde 3 Mental aktivitet og trening Hva tenker du på når jeg sier «mental aktivitet og trening»? La deltakerne først skrive noe hver for seg og deretter hent inn forslag ved å skrive det på tavle. Mental aktivitet handler kort sagt om tenking eller prosesser i hjernen. Mentale funksjoner er som byggesteiner og kan eksempelvis være å sanse, være oppmerksom, huske og løse problemer. Hvordan disse byggesteinene fungerer har betydning for hvordan vi tenker, lærer oss nye ting og hvilken innsikt og forståelse vi har i ulike situasjoner. Hva kan være årsak til endring av den mentale funksjonen? (Skriv opp på tavla det som deltagerne kommer på) De mentale funksjoner kan påvirkes av mange forhold. Dette kan eksempelvis være tretthet, stress, normal aldring, bruk av rusmidler, infeksjoner i kroppen, psykisk sykdom eller andre sykdommer som MS, hjerneslag, Parkinson, demens og CP (og mange flere) Alle mennesker har mentale styrker og svakheter. Mental funksjon er ikke det samme som intelligens, men mentale vanskeligheder kan hemme en persons evne til å utnytte sin intelligens.

3 Lysbilde 4 Mental aktivitet kognisjonspyramiden Abstraksjon, problemløsning Hukommelse, innlæring Oppmerksomhet, konsentrasjon Sansing, persepsjon Våkenhet, motivasjon De to nederste nivå handler om det man lærer gjennom erfaringer, mens de tre øverste nivå handler om bevisst innlæring. 1. Nivå: På dette nivået beskrives graden av våkenhet, vår evne til mental aktivering og vår motivasjon. Det nederste trinnet i pyramiden danner grunnlaget for andre former for mental aktivering, som findes høyere opp i pyramiden. Det betyr, at alle andre prosesser påvirkes av om vi er trette eller overhodet ikke motivert for å utføre en aktivitet 2. Nivå: På dette trinnet beskrives evnen til persepsjon, -dvs. evnen til å forstå og bearbeide de indtrykk vi får gjennom våre sanser. Det er gennom våre sanser, dvs. synet, hørelsen, føle-, smaks- og luktesansen, at vi er i kontakt med omverdenen. 3. Nivå: På dett trinnet er oppmerksomhetsfunksjonen plasseret. Oppmerksomhet er en bred funksjon som rommer: Evnen til å velge ut de viktigste inntrykk i en gitt situasjon, da også utelukke irrelevant stimuli (eks. Utelukke støy fra gaten e.l. Mens man skriver et brev) Evnen til delt oppmerksomhet mellom flere stimuli og opgaver på samme tid (eks. Løse kryssord mens en hører på radio) Evnen til at skifte oppmerksomhet mellem forskellige stimuli (eks. Bilkjøring; flytte oppmeksomheten fra bak sidespeil, til bakspeil til trafikk foran i veibanen til fotgjengere, til ambulanse med sirene osv.) Konsentration kan beskrives som evnen til at fastholde opmærksomheden over tid (eks. Lese en bok eller se en film) 4. Nivå: Innlæring og hukommelse bygger på oppmerksomhetsfunksjonen. Forutsetningen for innlæring og hukommelse av det vi ser og hører er at vi kan fastholde vår oppmerksomhet på det. Dersom vi ikke klarer å holde vår oppmeksomhet rettet mot den beskjedn vi får kan vi heller ikke klar å lagre den (innlæring) eller hente den frem igjen (hukommelse). Hukommelse kan defineres som evnen til å kode, lagre, gjenkalle og gjenkjenne informasjon. Vi oppdager ofte raskt når vi får vanskeligheter med hukommelsen da man ofte blir minnet på av andre at man har glemt en avtale, noe man skulle gjøre eller eks. å ta medisinen.

4 Nivå 5: Dette trinnet er pyramidens høyeste nivå, og her er vår evne til problemløsning og abstraksjon. Dvs. evnen til å kunne løse sammensatte oppgaver, tenke og resonere logisk og kunne være kreativ i løsningsforslag. I hverdagen har vi hele tiden behov for å kunne løse sammensatte og komplekse opgaver. Hvis vi eksempelvis en morgen finner ut at sykkeln vi skulle sykle på til jobb har flatt dekk, må vi finne alternative løsninger for å komme oss til jobben. Kanskje må vi også vurdere forskjellige løsningesforslag opp mot hverandre og fatte en beslutning på hva som er den beste løsningen i den gitte situasjonen. Hverdagen stiller også mange krav til våre planleggingsevne. Dersom vi eks. skal smøre en matpakke skal vi ha oversikt over om vi har det vi trenger, og vi skal ha en plan for hvor mye mat som skal smøres, hvilke pålegg som skal brukes og hvordan matpakken skal pakkes. Hvis det er vanskeligheter på noen av de basale nivå i den kognitive pyramiden vil dette kunne avspeilespå de andre nivåene. Hvis oppmerksomheten er påvirket, kommer dette ofte til uttrykk om hukommelsesproblemer. Hvis vi er trette og ikke kan mobilisere energi er det vanskelig å ta imot informasjon som gi og vi kan da heller ikke vurdere ulike muligheter og løsninger opp mot hverandre for så å ta et valg. Bruke flere sanser for å lære inn og huske bedre. Kapasiteten til adekvat problemløsning er større om man er vant til å bruke og benytte seg av flere sanser for å komme i mål med aktiviteten. Man har da også større reserve dersom en sans skulle falle bort (eks. en som blir blind, mindre følsehet i hender og føtter, redusert hørsel o.l.) Kilde: Når opmærksomheden svigter av Louise Meldgaard Bruun og Krista Nielsen Straarup, 2008, Forlag: Eli Lilly Danmark A/S. Lysbilde 5 Ordinær mental Nå skal vi prøve å vise for dere hvordan å ha fått redusert mental, kan oppleves. Vi begynner med å viser dere hvordan vi ser for oss en når den er som normalt (men individuelle forskjeller). Her er alt som er i en tankestrøm, alle oppgaver (figurer i ulike fasonger) og sosiale settinger (ansikter). Noen settinger er med mange folk, noen er med få, noen oppgaver er store og noen er mindre Kilde til denne visualiseringsmåten av mentale : Jan Schwenke,

5 Lysbilde 6 Her ser man at trakten er blitt smalere. Dette skal visualisere at den mentale en er redusert at flyten i gjøremål og sosialisering dermed ikke går like lett Lysbilde 7 Den sosiale kontakten med andre mennesker er kanskje blitt mer uforutsigbar? Kanskje koster det mer energi enn før? Dersom dette er tilfelle kan enkelte sosiale settinger koste så mye energi at det «setter seg fast i trakten» og hindrer annen aktivitet den dagen. Har dere forslag til hva man kan gjøre i slike tilfeller? Noter forslagene. Se de to neste slidesene for neste forslag

6 Lysbilde 8 Kanskje man kan velge bort akkurat denne aktiviteten / sosiale settingen? Lysbilde 9 Eller kanskje man kan legge den litt lenger bak i hodet slik at andre (og evt. viktigere / mer lystbetonte/ mindre energikrevende ting) kan komme først?

7 Lysbilde 10 Her ser vi en oppgave som vanskelig kommer gjennom trakten fordi den er stå STOR. Kanskje den oppleves som «et fjell»? Enten er oppgaven faktisk veldig stor eller så oppleves den slik. Uansett vil den trolig kreve mye energi slik den fremstår ved første øyekast. Har dere forslag til hva man kan gjøre dersom enkelte oppgaver oppleves svært energikrevende eller oppleves uoverkommelig store? Lysbilde 11 En mulighet er å dele oppgaven i mindre elementer. Da blir hver enkelt delhandlinger mer overkommelige og man trenger ikke gjøre alt på en gang. Og kanskje man kan få hjelp til noen av delhandlingene slik at man har krefter til også andre ting som man har lyst til å mestre? Man kan også velge å være kortere tid i sosiale settinger, hvis det kan bidra til at energiforbruket er mindre stort.

8 Lysbilde 12 Mental trening Hva er hjernetrim? Hvorfor bør vi trimme hjernen? Har dere eksempler på aktiviteter som trimmer hjernen? 1)Hva er hjernetrim? Med hjernetrim tenker vi kanskje først og fremst på å trene opp evne til problemløsning og hukommelse. Selve registreringen er også viktig. Vi kan bli likegyldige mht. å legge merke til det som er rundt oss. Stopp! Se deg om. Se på fargene, lyset og tingene rundt deg. Hører du noe? 2) Hvorfor bør vi trimme hjernen? 3) Har dere eksempler på aktiviteter som trimmer hjernen? Lysbilde 13 Eksempler på mental trening Kun kreativiteten setter grenser! Ha det gøy! Scrabble Kims-lek Synsbedrag

9 Rubiks kube Finn frem feil Kryssord, rebus, sudoku, quis Spill (brettspill, bingo o.l.) Brain Teasers, løse gåter Lese bøker Lære noe nytt Trene på å gjøre flere ting samtidig i trygge rammer Repeter for seg selv hva du leser i avisen Treff andre folk Bruk sansene: Stopp! Se deg om. Se på fargene, lyset, tingene rundt deg, naturen. Hører du noe? Delt oppmerksomhet: Gå og gi deg selv regnestykker, snakk med andre eller lignende samtidig Samtale og erfaringsutveksling er også en viktig form for hjernetrim. Som for fysisk trim blir det ved hjernetrim viktig å finne en form som passer for en selv slik at det blir lystbetont heller enn et pliktløp. Også her gjelder motto: Use it or loose it! Lysbilde 14 Mental hjelp -strategier For å huske bedre kan jeg Individuell jobbing først. Deretter samler vi sammen ideene til gruppa. Viktige elementer kan nevnes dersom det ikke allerede er nevnt Gjenta for seg selv Gjenta høyt / fortelle andre Skrive ned beskjeder Oppmerksomhetstrening (være mer tilstede i det man gjør i øyeblikket, ikke autopilot) Snakke positivt om seg selv (ikke la den indre kritikeren ta motet fra deg) Si heller hva man skal klare / gjøre fremfor hva man skal unngå / ikke gjøre (hjernen forstår ikke IKKE, eks. IKKE tenk på rosa Panter hvem tenkte nå på rosa Panter)

10 Hukommelsestrening Generelt klare å tenke nytt fremfor å gå på autopilot (kun rutiner) Tekniske hjelpemidler (se neste lysbilde) Lysbilde 15 Mental hjelp -kompensering Hjelpemidler for å kompensere for endret/ tapt funksjon. Kjenner dere noen? Elektronisk kalender Handi (elektronisk kalender som gir oversikt over dagens gjøremål) Komfyrvakt Count down 7sans / telefon med Kalenderfunksjon forglemmegei..mer

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse.

For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. For barn over 10 år som har overlevd en alvorlig hendelse. Denne lille brosjyren er skrevet av psykolog Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi, Bergen på basis av en brosjyre utarbeidet av psykolog Paul

Detaljer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer

Hverdagsliv med. Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet. med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdagslivet med kognitive endringer Hverdagsliv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever hverdags livet med kognitive

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

Traumer - Hvordan kan du hjelpe?

Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Traumer - Hvordan kan du hjelpe? Av psykolog, dr. philos Atle Dyregrov, Senter for Krisepsykologi Innledning Det er blitt vanlig å høre mennesker si at det viktigste om en opplever en vanskelig situasjon

Detaljer

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

HVORDAN NÅ DINE MÅL. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ HVORDAN NÅ DINE MÅL http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Dersom du har et ønske om å oppnå mye i livet, er du nødt til å sette deg ambisiøse mål. Du vil ikke komme særlig langt dersom du ikke aner

Detaljer

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS.

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS. HÅNDBOK OM STRESS Hva er stress? Et moderne liv er preget av travelhet, temposkift, deadlines, utfordringer og forandringer. Alt dette er forhold som vi i perioder kan oppleve som stressende, fordi de

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

Mestring av angst: Et treningsprogram (1)

Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Mestring av angst: Et treningsprogram (1) Det mest effektive en kan gjøre for å få mindre angst, er å utsette seg for den på en planlagt og systematisk måte. Ved å være i situasjoner som er angstskapende,

Detaljer

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring

Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Kontroll over vedvarende grubling og bekymring Psykolog Torkil Berge Det å sitte uvirksom i selskap med tunge tanker er en stor energityv. Under en depresjon blir negative kvernetanker som kvikksand som

Detaljer

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen

Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen Finn din egen salgsstil Michael Stenhagen «Livet handler ikke om å finne deg selv. Det handler om å skape deg selv.» George B. Shaw 2 Gratulerer, du har tatt deg bryet med å laste ned denne boken fra cyber

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov

Når sorgen rammer en av dine ansatte. Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Når sorgen rammer en av dine ansatte Atle Dyregrov og Kari Dyregrov Heftet Når sorgen rammer en av dine ansatte er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød. Hovedforfatter er dr. philos Atle Dyregrov

Detaljer

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter

Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter Hva er det som hjelper? Miljøterapeutiske verktøy i møte med traumatiserte pasienter av Torhild Melgård psykolog, spesialist i klinisk psykologi Cathrine Ramm fysioterapeut, spesialist i psykiatrisk og

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ]

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] 63 R Å D OM PSYKISK HELSE GOD Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] Forord Hva kan vi gjøre for å få mest mulig hverdagslykke? Om vi hygger oss med venner en sommerkveld, er på skitur i påskesol, eller

Detaljer

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius

EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING. Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius EN KORT PRESENTASJON AV KOGNITIV BEHANDLING Våre liv er det tankene gjør det til. Marcus Aurelius 1 1. HVA ER KOGNITIV TERAPI? Kognitiv terapi er en modell for å forstå og behandle psykiske lidelser. Det

Detaljer

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN

RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN RÅD I FORHOLD TIL RETTSSAKEN Bakgrunn Senter for Krisepsykologi har fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide et skriv om råd i forhold til rettsaken. Helsedirektoratet er opptatt av at alle rammede

Detaljer

Pappa har fått en hjerneskade

Pappa har fått en hjerneskade Pappa har fått en hjerneskade Oversatt og bearbeidet for norske forhold av Sveinung Tornås, KReSS Kognitiv Rehabiliteringsenhet Sunnaas sykehus Sunnaas 10/00 1. utgave, 4. opplag, 8000 eks. Illustrasjoner:

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

NÅR DU PLAGES AV TVANGSTANKER

NÅR DU PLAGES AV TVANGSTANKER NÅR DU PLAGES AV TVANGSTANKER Psykolog Torkil Berge Tvangstanker er svært stabile og påtrengende. De samme tankene, forestillingsbildene eller impulsene kommer igjen og igjen. De kan være meget ubehagelige,

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør

Den doble sorgen. Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Den doble sorgen Besteforeldres sorg når et barnebarn dør Dette heftet er skrevet til besteforeldre som har mistet et lite barnebarn. Til tross for at besteforeldre er sterkt berørt, finnes det få tilbud

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose

En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose sammen er vi sterkere En informasjonsbrosjyre til deg som er pårørende til en person med sykdommen Multippel Sklerose Forord innholdsfortegnelse Denne brosjyren henvender seg til deg som er pårørende til

Detaljer

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1

SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 SVARTE VEIKART: DEPRESSIV TENKNING Torkil Berge og Arne Repål 1 Tenk deg at du er på arbeid og møter en kollega som ikke hilser på deg. Du blir lei deg, og du grubler på om han har fått noe imot deg. Senere

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer