Trenger virkelig båteier forsikring? Tore Høisæther Daglig leder Fender Marine AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Trenger virkelig båteier forsikring? Tore Høisæther Daglig leder Fender Marine AS"

Transkript

1 Trenger virkelig båteier forsikring? Tore Høisæther Daglig leder Fender Marine AS 1

2 Problems5llinger for båteier 1. Tilfeldig skade på egen båt eller ombordværende personer 2. Skade på egen båt; forårsaket av andre 3. Skade på andre/andres båt og/eller utstyr 4. Krangel/reDsaker mot andre som følge av å kjøpe, eie eller selge båt 5. Skjulte feil eller mangler ved båten 2

3 Tilfeldig skade på egen båt eller ombordværende En båkorsikring med kasko og ulykke dekker de fleste skader på 5ng og personer i egen båt som følge av: 7lfeldig, plutselig, ytre påvirkning. Ikke krav 5l skyld, og Simpel uaktsomhet er også dekket: - Kollisjon og støtning (andre båter, faste objekter) - Vel5ng i opplag - Fall på dekk som knuser rute, skade på legeme osv. 3

4 Skade på egen båt; forårsaket av andre Ikke objek5vt ansvar som ved bilkjøring Skadevolder blir kun erstatningsansvarlig som følge av utvist skyld. Kollisjon: Sjølovens kollisjonsansvarsregel Vel5ng/skade i opplag: Vår herres skyld? En standard kaskoforsikring dekker de fleste slike skader Ikke mulig for å gå direkte på skadevolder iht erstatningsloven hvis man har egen kasko 4

5 Skade på andre/andres båt og/eller utstyr Man kommer i ansvar ved utvist form for skyld iht de ulovfestede ansvarsregler, eller iht avtale/kontrakt Skadelidte må bruke sin egen forsikring hvis han har det, men egenandel/bonustap kan han kreve dekket av oss/skadevolder. Ved grov uaktsomhet yrke/erhvervsvirksomhet kan man kreve alt av skadevolder Ansvarsdelen av forsikringen dekker dede 5

6 Krangel/reDsaker mot andre som følge av å kjøpe, eie eller selge båt BåKorsikringens redshjelpsdel dekker tvister som følge av å kjøpe, eie, bruke eller selge båt. Vanlig med egenandeler på 20% av beløpet opp 5l forsikringssummen. Norske Sjø og derved KNBF s medlemsfordeler inkluderer 1 5mes innledende advokatbistand fra Båtadvokaten (Tangedal) 6

7 Skjulte feil eller mangler ved båten Norske Sjø/KNBF 5lbyr rimelig sikkerhetsinspeksjon av medlemmenes båter Godkjent sikkerhetsinspeksjon er krav fra Norske Sjø for båter eldre enn 10 år, men gir uansed 15% rabad på forsikringspremien Dokumenterer evt krav mot selger 7

8

9

10 HVA KAN FORSIKRES I

11 for et bedre båtliv Hva kan forsikres? Båt

12 for et bedre båtliv Hva kan forsikres? Båt Forening

13 for et bedre båtliv Hva kan forsikres? Båt Forening Tillitsvalgte

14 for et bedre båtliv Hva kan forsikres? Båt Forening Tillitsvalgte Medlemmer

15 for et bedre båtliv Båtforsikring Båt Forening Tillitsvalgte Medlemmer beste båkorsikring Vilkår Pris Service Forsikrer både båt og person Unik forsikringsverdi 3 år / 5 år Ulykke inkludert for 12 kr Super m/motordekning kr. 250 (jubileumspris) Jolle og løsøre inkludert (kr ) Vilkår Stor påvirkning i utforming av vilkår Dekningsomfang og rabatter Laveste pris på de fleste båttyper Finn din pris på

16 for et bedre båtliv Båtforsikring Båtliv nr Båtforsikring, tusener å spare «Når vi ser på prisene ut fra de nevnte kriterier, er det Norske Sjø som tilbyr den rimeligste forsikringspremien på samtlige nyere båter. Unntaket er den gamle Rana-en fra Også vannscooteren kommer best ut prismessig hos Norske Sjø utfra de gitte kriterier.»

17 for et bedre båtliv Foreningsforsikring Båt Forening Tillitsvalgte Medlemmer beste foreningsforsikring Vilkår Forsikrer både anlegg og medlemmer Naturskade, påkjørsel, brann etc. Ulykke inkludert for 12 kr Rettshjelp er inkludert Pris Service Vilkår Stor påvirkning i utforming av vilkår Dekningsomfang og rabatter

18 for et bedre båtliv Tillitsvalgte Båt Forening Tillitsvalgte Medlemmer Forsikrer både ansvar og ulykke. Styremedlemmer KNBF ulykke kr styreansvar kr Besiktigelsesmenn ulykke kr ansvar kr Styremedlemmer i KNBF lokalt og sentralt Besik5gelsesmenn

19 Medlemmer Båt Forening Tillitsvalgte Medlemmer Kollektiv forsikring for ansvar og ulykke for båter opp til 16 ft / 5m max 25 hk ansvar kr gjelder for kollektive og direkte medlemmer ulykke kr per person for uforsikrede båter innmeldt til Norske Sjø Ansvar Ulykke for et bedre båtliv

20 for et bedre båtliv Skader Hvorfor går ting galt?

21 Skader Hvorfor går ting galt? MANGLENDE TILSYN for et bedre båtliv

22 Skader Hvorfor går ting galt? MANGLENDE TILSYN UAKTSOMHET for et bedre båtliv

23 Oppsummering Norske Sjø er båkolkets egen forsikring Norske Sjø skal være et priskorrek5v for markedet Besik5gelsesmennene spiller en vik5g rolle Kontrollerer sikkerheten 5l båter som skal inn i ordningen Gir melding om båter som ikke bør få full kasko forsikring Verifisere iden5teten 5l båt og eier Verifisere at skade har skjedd for et bedre båtliv

24 for et bedre båtliv HVORDAN KAN DERE BIDRA? S J E K K P R I S E N!!!! Fender Marine AS Markeveien 1 B 5012 Bergen, Norway (fax)