Kontrakt ved leie av fritidsbåter mellom private

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrakt ved leie av fritidsbåter mellom private"

Transkript

1 Kontrakt ved leie av fritidsbåter mellom private

2 Utleier: Navn:... Tlf/privat/arbeid:... Adresse:... Postnr:... Poststed:... E-post:... Leietaker: Navn:... Tlf/privat/arbeid:... Adresse:... Postnr:... Poststed:... E-post:... Er over 18 år: JA NEI Båttype: Båten er CE-merket (se under) Motor:... Leietid fra og med (dato):... Reg.nr.:... Til og med (dato):... Navn:... Utleveringssted:... Egen utstyrsliste er satt opp: JA NEI Innleveringssted:... Beløp: døgn uke mnd Leiebeløp er: kr:... pr.: tils.kr:... Depositum: kr:... betales slik:... dato:.../.../... Resten av beløpet: kr:... betales slik:... dato:.../.../... Forsikring: Båten har skadeforsikring i:... Polisenr:... I tillegg er det for leieperioden tegnet forsikring i:... Polisenr:... Premie kr:... Betales av leietaker: Inkludert i leie: Båten har redningsvester JA NEI stk. for barn stk. for voksne Båten har fortøyningsutstyr JA NEI Båten har godkjent slokkingsutstyr for brann JA NEI Vilkår som ikke er nevnt andre steder Båten er tyverisikret JA NEI Når ikke annet er avtalt, legges leievilkårene på baksiden til grunn. Sted:... Dato:... Utleierens underskrift:... Leietakerens underskrift:... Side 2

3 Leievilkår 1. Avbestilling: Dersom avbestilling skjer innen en måned før leietiden tar til, må leietakeren betale en erstatning til utleieren som tilsvarer 10% av det avtalte leiebeløpet. Hvis avbestilling skjer mellom en måned og en uke før avtalt leietid tar til, må leietakeren betale 50% av leiebeløpet. Ved avbestilling seinere enn en uke før avtalt leietid, må leietakeren betale 75% av leiebeløpet. Dersom utleieren får leid ut båten i leieperioden, skal erstatningen avkortes slik at det som utleieren får inn skal trekkes fra den avtalte leie. Likevel skal leietakeren alltid betale 10% av leiebeløpet og utleierens eventuelle dokumenterte utgifter utover det. Leietakeren må likevel bare betale 10% av leiebeløpet dersom avbestillingen skyldes sykdom eller dødsfall eller andre hindringer utenfor hans kontroll, og som han ikke med rimelighet kunne forventes å ta i betraktning (force majeure). 2. Leietakers mislighold Dersom leietakeren uteblir i mer enn en dag når leietiden er over en uke, og det skjer uten at han gir noen melding til utleieren, faller leieforholdet bort. I slike tilfeller skal leietakeren betale 90% av leien for første leieuke. For seinere leieuker skal han betale 75% av leien. Ble båten leid ut til andre, skal det gjøres avkorting, jfr.pkt. 1,2.ledd, 3.pkt. Dersom båten ved tilbakelevering er skadd utover normal slitasje, skal leietaker bare betale erstatning dersom han har vært uaktsom. Eventuell egenandel ved forsikringsskade betales av leietakeren. Ved forsinket tilbakelevering skal leietakeren betale ekstra leie for den periode som overstiger avtalt leietid. Dersom utleieren kan dokumentere tap utover dette som følge av forsinkelsen, skal leietakeren erstatte tapet. 3. Utleiers mislighold Hvis båten ikke er klar til levering til avtalt tid, skal leien avkortes med en dags leie for hver påbegynte dag. Er forsinkelsen mer enn en dag ved inntil en ukes leie, eller mer enn to dager ved mer enn en ukes leie, kan leietakeren velge om han vil fastholde eller gå fra avtalen. Hvis båten ikke er i kontraktmessig stand, kan leietakeren kreve avslag i leieprisen. Er mangelen av alvorlig karakter, kan leietakereren gå fra avtalen. CE merking: Som hovedregel skal alle båter og dens ulike komponenter (motor, ratt, styremekanismer, drivstofftanker etc.) som selges i Norge være CE merket. CE merket skal gi trygghet for at båten og utstyret er i samsvar med gjeldende regler. Kjøp av båt som ikke er CE merket innebærer at kjøper løper en sikkerhetsrisiko. Det kan også oppstå problemer knyttet til fremtidig salg av båten. Ettersertifisering er mulig, men vil kunne være kostbart og omstendelig. Mer om CE-merking: CE-merket er produsentens egen erklæring om at produktet oppfyller regelverket (myndighetenes minimumskrav til helse, miljø og sikkerhet). Når utleieren blir klar over at båten vil bli forsinket, eller at den ikke vil være i forskriftsmessig stand, skal han straks gi leietakeren beskjed. Dersom leietakeren kan dokumentere tap som følge av mislighold fra utleierens side, skal utleieren erstatte tapet. Dette gjelder likevel ikke når utleieren godtgjør at misligholdet skyldes hindringer utenfor hans kontroll og som han ikke med rimelighet kunne forventes å ha tatt i betraktning (force majeure). 4. Brann, tyveri, skade, forsinket tilbakelevering Dersom det oppstår brann, blir begått tyveri eller innbrudd eller annen forsikringsskade i leietiden, skal leietakeren straks melde fra til utleieren og forsikringsselskapet. Tyveri og innbrudd skal også meldes til nærmeste politistasjon eller lensmannskontor. Andre skader meldes til utleieren, og partene blir enige om hvordan leietakeren skal forholde seg. Hvis leietakeren i leieperioden blir klar over at tilbakelevering vil bli forsinket, skal utleieren straks informeres om det. 5. Avbrudd Dersom båten ikke kan brukes i en del av leieperioden, og dette skyldes forhold som utleieren er ansvarlig for, skal leien avkortes forholdsvis. Er avbruddet langvarig, kan leietakeren gå fra avtalen dersom formålet med leieforholdet blir vesentlig endret for ham. Leietakeren kan kreve erstatning for den skade han blir påført når båten ikke kan benyttes som avtalt. 6. Overdragelse av avtaler Hvis leietakeren er avskåret fra å bruke båten i den avtalte leietiden, kan han overdra avtalen til en annen. Utleieren kan ikke motsette seg en slik avtale uten at han har særskilt grunn til det. 7. Diverse Båten skal leveres og tilbakeleveres i rengjort stand og med full drivstofftank. 8. Tvister Eventuelle tvister kan bringes inn for forbrukerrådet i regionen der klageren bor, eller reises som sak for de alminnelige domstoler. Se gjeldende regelverk: Forskrift 20.des 2004 nr 1820 og forskrift 14. juni 1996 nr 580 (opphevet). Sjøfartsdirektoratet har nyttig informasjon vedrørende CE merking av fritidsbåter som du finner på no/. De kan også kontaktes på telefon Forbrukerrådet har utarbeidet faktainformasjon vedr. produktsikkerhet og miljøvalg, i tillegg til en miljømerkeguide. Her finner du råd, ret- tigheter og informasjon om miljømerker som kan hjelpe deg til å foreta trygge valg for miljøet og din egen helse. Både faktainformasjonen og miljømerkeguiden finner du på og ved å kontakte Forbrukerrådet. forbrukerrådet.no Forbrukerrådet The Consumer Council of Norway Postadresse: Postboks 463 Sentrum, NO-0105 Oslo E-post: Publikumstelefon: Sentralbord: Forbrukerrådets øvrige kontraktsformularer kan lastes ned fra Forbrukerrådet

Kontrakt ved kjøp av fritidsbåter mellom private

Kontrakt ved kjøp av fritidsbåter mellom private Kontrakt ved kjøp av fritidsbåter mellom private Selger: Navn:... Fødselsnr (11 siffer)*:... Adresse:... Tlf., privat/arbeid:... Postnr.:... Poststed:... E-post:... * Vi anbefaler at kjøper undersøker

Detaljer

HUSLEIERETT. Husleierett 1

HUSLEIERETT. Husleierett 1 HUSLEIERETT Husleierett 1 2 Husleierett Utgiver: Foto: Grafisk design: Opplag: Trykk: Jussformidlingen ved Universitetet i Bergen - oktober 2012 Forside Trond Angeltveit Kommunikasjonsavdelingen, UiB 2000

Detaljer

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser

SIEMENS Generelle leveringsbetingelser SIEMENS Generelle leveringsbetingelser 1. Generelt Disse generelle leveringsbetingelsene gjelder for all levering av varer og tjenester (heretter Leveransen), herunder kvalitet, tekniske spesifikasjoner,

Detaljer

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER

ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER ALMINNELIGE VILKÅR FOR PAKKEREISER Nedenstående Alminnelige vilkår for Pakkereiser er utarbeidet av Reisebransjeseksjonen i HSH og Forbrukerombudet (FO). Vilkårene gjøres gjeldende for pakkereiser som

Detaljer

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier

å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier 11 Nyttig å vite om husleieloven: Jeg vil si opp leier Du kan ikke alltid si opp Leiern. Det avhenger av hvilken leieavtale du har inngått! En tidsubestemt leieavtale? Det er en leieavtale som varer helt

Detaljer

AVTALE OM LEIE AV JORD

AVTALE OM LEIE AV JORD AVTALE OM LEIE AV JORD Mellom som eier av eiendommen gnr bnr i kommune og som leietaker er pr. dags dato inngått slik avtale: Avtalen gjelder: Eier av ovennevnte eiendom,, gnr bnr forplikter seg i henhold

Detaljer

Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen?

Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen? Bilulykken har skjedd! Hva med erstatningen? I denne korte oversikt gir vi en orientering om de rettigheter du har når en motorvogn har gjort skade på din person eller dine ting. Skademelding Skaden må

Detaljer

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett

Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett Versjon 1.0 Innholdsfortegnelse: Innledning 1. Avtalen 2. Partene 3. Priser 4. Avtaleinngåelsen 5. Ordrebekreftelse 6. Betaling 7. Levering

Detaljer

SLIK GJØR DU VED SKADE:

SLIK GJØR DU VED SKADE: SLIK GJØR DU VED SKADE: 1. Ditt produkt skades eller går i stykker. 2. Ring og meld skade på tlf 815 58 610 eller gå inn på www.safetyplus.no 3. Vi gjør en bedømmelse om det går å reparere produktet. Dersom

Detaljer

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører

SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører SØKNAD OM OVERLATING AV BRUK Returneres forretningfører Overlating av bruk er bare tillatt etter samtykke fra styret i borettslaget, jf. borettslagsloven 5-3 1. OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET (fylles ut

Detaljer

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra.

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. (185NO00200) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og

Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus. er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og Avtale om leie av abonnementsystemet Zubarus er inngått mellom Crowd Services AS, org.nr 982 895 219 (heretter kalt Leverandøren) og (heretter kalt Kunden) Sted og dato: Crowd Services AS Kundens underskrift

Detaljer

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR

DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR DEL II MAESTRO SOFT ALMINNELIGE LISENSVILKÅR 1. DEFINISJONER I Lisensavtalen med tilhørende lisensvilkår skal begreper som opplistet under forstås slik: Avtalen: Brukere: Brukerstøtteavtale: Dokumentasjon:

Detaljer

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse...

... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... MAL FOR AVTALE OM DRIFTSTILSKUDD MV. FOR PRIVAT FYSIOTERAPIPRAKSIS I BYDELENE mellom... personnummer... (fysioterapeuten) adresse... og Oslo kommune v/ Bydel... 1. Bakgrunn Avtalen inngås under henvisning

Detaljer

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no.

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no. Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Budjet.no. Når vi leier ut en bil til deg, opererer vi som en reservasjonsagent i samarbeid med utleiefirmaet. Derfor må vi forholde

Detaljer

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no.

Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no. Vær oppmerksom på at du bestiller direkte fra rentalcars.com og ikke på Gotogate.no. Når vi leier ut en bil til deg, opererer vi som en reservasjonsagent i samarbeid med utleiefirmaet. Derfor må vi forholde

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557. Kjøp av maskiner. Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 557 Kjøp av maskiner Informasjon om kjøp av maskiner til bruk i arbeidslivet Foto: colourbox.com Trykt med tillatelse fra Her Majesty s Stationery Office. Utgitt

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER

Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER MAMUT BRUKERAVTALE Norge BRUKERAVTALE FOR MAMUTS PRODUKTER OG TJENESTER Ved å installere Mamut produkter og/eller ved å benytte deg av Mamuttjenester, bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer

Detaljer

å vite om husleieloven: Kan leier ta opp andre i husstanden eller framleie?

å vite om husleieloven: Kan leier ta opp andre i husstanden eller framleie? 09 Nyttig å vite om husleieloven: Kan leier ta opp andre i husstanden eller framleie Hva er framleie Når leier videreutleier hele eller deler av boligen han selv leier, er det framleie. Når kan leier framleie

Detaljer

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler)

DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) www.dmgmori.com DMG Mori Seiki Norway AS generelle salgsbetingelser for ettermarkedstjenester (som service, reparasjoner oh levering av reservedeler) 1. Generelle bestemmelser Følgende vilkår og betingelser

Detaljer

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok

Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Abonnementsvilkår for bruk av Clue digital ordbok Versjon 2.0 (Egne vilkår gjelder for privat bruk.) 1. Bruksrettens omfang 1.1 Generelt Kunden får ved avtaleinngåelsen en ikke-eksklusiv bruksrett til

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456. Ungdom i arbeid Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 456 Ungdom i arbeid Utgitt første gang i 1985 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2002 Brosjyren er revidert og har fått ny layout.

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

Forlagsavtale om samleverk

Forlagsavtale om samleverk Forlagsavtale om samleverk I forbindelse med at... (forlag) skal utgi samleverket... er det mellom...(nedenfor kalt forlaget) og... (nedenfor kalt forfatteren) inngått følgende avtale: 1. Avtalens gjenstand

Detaljer

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett.

Med AUTORISERT AGENT menes en salgsrepresentant med fullmakt til å representere Air Cairo i forbindelse med salg av flytransport på vårt rutenett. INNLEDNING Disse generelle vilkår regulerer forholdet mellom deg som passasjer og Air Cairo som flyselskap når du bestiller en reise med deres regulærfly eller du har en billett, eller del av billett,

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Bygge på, eller bare pusse opp litt?

Bygge på, eller bare pusse opp litt? Oslo kommune Kemnerkontoret Bygge på, eller bare pusse opp litt? Informasjon til privatpersoner Tips, gode råd, lover og regler for deg som skal benytte håndverkere til å bygge bygge på endre eller pusse

Detaljer

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv

EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv EBLs anbefalte nettleievilkår for næringskunder mv Disse nettleievilkårene gjelder i avtaleforholdet mellom nettselskapet og nettkunder som ikke er å anse som forbrukere, jf definisjonen av forbruker i

Detaljer

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS

Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS Standardbetingelser for levering av produkter og tjenester fra Dräger Safety Norge AS 1 Virkeområde 1.1 Disse standardbetingelser ( Standardbetingelser ) får anvendelse på alle salg av produkter og tjenester

Detaljer