Skaden har skjedd Hva nå?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skaden har skjedd Hva nå?"

Transkript

1 Skaden har skjedd Hva nå? Vedlagt følger skademeldingsskjema som vi ønsker utfylt og returnert så snart som mulig, gjerne pr. e-post eller faks. Sørg for å sikre båten og gjør alle forhåndsregler for å minske skaden. Har båten vært utsatt for synking og motor og annet teknisk utstyr har vært under vann, sikre båten og vent med heving til du har avtalt med verksted som kan starte konserveringsarbeider. Finn nærmeste egnet verksted og få reparatør til å finne årsak og omfang på skade og hva det vil koste å reparere. Prisoverslaget må verkstedet sende pr. e-post eller faks. Ved tyveri, innbrudd eller hærverk, må det meldes til Politiet. Ta vare på og send inn alle bilag for utlegg som f. eks bergningskostnader, kranløft el. Reparasjon må ikke igangsettes før videre fremdrift er godkjent av forsikringsselskapet. Forsikringsselskapet avgjør om det skal benyttes takstmann. Når takstmann benyttes, vil han ta kontakt med verkstedet for å avtale befaring og videre oppfølgning, eventuelt i samarbeid med eier av båten. Når skaden er godkjent og arbeidet utført, skal kopi av faktura stilet i eiers navn sendes oss. Eier betaler egenandel direkte til verkstedet, resten overfører forsikringsselskapet direkte til verkstedet. Kontakt oss underveis dersom du lurer på noe eller trenger bistand i forbindelse med skadeoppgjøret. Vi representerer deg, ikke forsikringsselskapet. Med vennlig hilsen Båtavdelingen hos Norwegian Broker Telefon: 02BÅT (02228) E-post:

2 SKADEMELDINGSSKJEMA 1. FORSIKRINGSTAKER a) Båtens navn: Polise nr: b) Forsikringstaker: Person/org. Nr: c) Adresse: d) Telefon/Mobil e) E-post: (ved oppføring av e-post godkjenner man samtidig at kommunikasjon i forbindelse med skadeoppgjøret gjøres via e-post) 2. SKADEN a) Dato : Kl. : b) Sted : c) Vindstyrke: Retning : d) Sjøforhold: Rolig Moderat Bølger>2m Storm e) Båtens hastighet : f) Ansvarlig fører: g) Års erfaring: Kystskipper/båtførerprøven eller lignende h)hvor mange var om bord i) Hva slags bruk? Privat bruk Utleie med skipper Ren utleie 3. SKADEÅRSAK OG AKTIVITET ÅRSAK Tyveri Brann Kollisjon Grunnstøting Synking Uværsskade Skade pga vind Vannskade Maskinskade Uaktsomhet Hærverk Hendelig uhell Annen skade(beskrivelse) AKTIVITET Ved brygge Marina til reparasjon Til sjøs Veitransport Under tauing Båtrace Ankret opp Opplag på land Opplag boblehavn Demo-kjøring Water-skiing Legge til kai Annen aktivitet/beskrivelse 4. KORT BESKRIVELSE AV SKADEN (Detaljert beskrivelse på side 4) 5. SKADEKRAVET GJELDER Totalskade Motorskade Mast/rigg/seil Båthenger Utenbordsmotor Ansvar Redning Skrogskade Kun propell/aksling Jolle Personlig utstyr Utstyr ombord Kjøl eller ror 2

3 6. ANSVARSSKADE a) Personskade (gi beskrivelse) b) Årsak og skadeomfang på annen båt/eiendom c) Har du akseptert ansvar? Ja Nei Detaljer d) Kan du lastes for skaden Ja Nei Fordi e) Navn på eier, forsikringsselskap mm på den som er skadet 7. UTSTYR Hvis skadekravet gjelder utenbordsmotor, jolle, personlig utstyr, vedlegg en liste over dette med følgende opplysninger: a) Anskaffelsesdato b) Pris c) Antatt reparasjons eller gjenanskaffelses pris d) Netto skadekrav pr. gjenstand e) Hvis en jolle er mistet eller stjålet, oppgi at som kan identifisere jollen (navn på mor-skipet, regnr. e.l) 8. HVEM ER VARSLET Har kystvakten, redningsselskapet, havneansvarlig, politi eller andre vært vitne til ulykken eller kommet til senere og registrert skaden? Ja Nei Detaljer Kontakt person Referanse Telefon nr. POLITI Er skaden meldt til politiet? Ja Nei Dato: Klokken: Politi Stasjon: Anmeldelse Nr.: 9. REGATTA/BÅTRACE a) Skjedde skaden under deltagelse i båtrace eller regatta? Ja Nei b) Navn på race eller regatta: c) Ca lengde på racet/regattaen d) Er det innlagt protest? Ja Nei i) Hvis ja, resultat? ii) Legg ved kopi av juryens kjennelse og andre dokumenter vedr. saken. 3

4 10. BÅTEN Hvor kan takstmann inspisere båten Kontakt person Telefon/Mobil nr: Foreligger det kostnadsoverslag for reparasjonen? Ja Nei Hvis ja, hva er Anslaget Navn og adresse på reparatør Telefon nr Mobil nr Legg ved kostnadsoverslaget 11. VITNER Legg ved navn, tlf.nr på mannskap, passasjerer og andre som var vitne til hendelsen a) _ b) _ 12. GENERELT a) Har det vært skade på denne båten tidligere Ja Nei Hvis ja, gi informasjon om dette Dekkes hele eller deler av skaden av annen forsikring Ja Nei Hvis ja, gi utfyllende informasjon 13. FULLSTENDIG REDGJØRELSE OM SKADEN Vennligst gi en framstilling av omstendighetene rundt skaden Gi en skisse for å utdype forklaringen nærmere Ved for liten plass, legg ved på eget ark 4

5 Jeg bekrefter herved at ovenstående opplysninger er korrekte, og at ingen relevant informasjon om skaden er holdt tilbake. Underskrift Dato Erstatning kan utbetales på konto nr. Bank: Bankens adresse: Bankens SWIFT kode. IBAN: Oppgavepliktig etter lov om MVA? Ja Nei 5