Intro. Europa. Sveits:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Intro. Europa. Sveits:"

Transkript

1 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke Intro Den europeiske sentralbanken uttalte torsdag at en unnlatelse av å komme til enighet med Hellas om bistandsprogrammet snart kan drive rentene på obligasjoner utstedt av andre euroland høyere. «I fravær av en rask avtale om strukturelle behov for implementering, er risikoen og en oppjustering av risikopremie krevd på utsatte land i eurosonen, ville kunne materialisere seg», sa ECB i sin halvårlige rapport, Financial Stability Review. «Den allerede lange og usikre prosessen med forhandlinger mellom den greske regjeringen og kreditorene har allerede bidratt til ekstrem volatilitet i greske markeder», het det videre. Vi ble blant annet presentert reviderte BNP-tall fra blant annet USA, Sveits og Storbritannia, mens vi her hjemme ble blant annet presentert data fra arbeidsmarkedet. Europa Sentimentet blant bedriftsledere og forbrukere forble på det høyeste nivået på fire år i mai. Samleindeksen var uendret på 103,8 i mai, ifølge Europakommisjonen. På forhånd var det ventet et fall til 103,5 fra tidligere rapporterte 103,7 i april. Tilliten blant industrien i eurosonen steg fra -3,2 til -3 i april. Sentimentet blant forbrukere falt fra -4,6 til -5,5, mens tilliten i servicesektoren bedret seg. Prisstatistikk fra Spania og Italia viste tegn til bedring i mai. EU-harmonisert falt konsumprisene med 0,3 % i Spania, det minste på syv måneder, mens i Italia viste tilsvarende statistikk en prisvekst på 0,2 %, mer enn hva som var ventet. I Spania, hvor konsumprisene har falt elleve strake måneder på rad har fallet tatt seg ned de siste månedene blant annet drevet av økende energipriser. Fallet i prisene var ifølge statistikkbyrået mindre enn ventet som følge av høyere oljepriser, mat og ikke alkoholholdige drikkevarer. Sveits: Den sveitsiske økonomien falt med det meste på seks år i første kvartal. BNP falt med 0,2 % i første kvartal, etter en revidert vekst på 0,5 % i de tre siste månedene av fjoråret. Kontraksjonen er den største siden tidlig 2009, og det var ventet en stagnasjon på forhånd. Med francen overevaluert, ifølge den sveitsiske sentralbanken, er det fremdeles risiko på nedsiden. Dataene gir sentralbankens kritikere ammunisjon, etter at SNB besluttet å fjerne taket mot euroen i januar. Beslutningen har forårsaket en enorm styrkelse av francen mot euroen, og bidratt til motgang for industribedrifter som eksporterer sine varer. I de tre første månedene falt eksporten av varer med 2,3 %, hvorav et signifikant negativt bidrag kom fra kategorier slik som kjemikalier og legemidler, ifølge SECO. Privat forbruk økte derimot i periode med 0,5 %. Sentralbanken vil oppdatere vekst og inflasjonsprognoser på deres neste pengepolitiske møte 18. juni. Storbritannia:

2 Husholdningenes forbruk og investeringer blant bedriftene bidro til at den britiske økonomien vokste med 0,3 % I første kvartal, likt som det første estimatet fra ONS. På forhånd var det ventet en vekst på 0,4 %. Økonomien har nå ekspandert ni kvartal på rad, den lengste rekken siden Privat forbruk steg med 0,5 % og investeringer økte med 1,7 %. Eksporten falt i perioden med 0,3 %, mens importen steg med 2,3 %, og dermed trakk nettohandel 0,9 %-poeng fra veksten, det meste siden tredje kvartal Offentlig forbruk vokste med 0,6 %. En sentral utfordring for Cameron sin regjering er å øke produktiviteten, ettersom produksjon per time har vært under nivåene fra før finanskrisen. Bank of England, forventer at første kvartalsveksten vil opprevidert, og at slakket i økonomien vil bli borte fra økonomien i løpet av dette året. Separat viste en rapport fra sentralbanken at utlån til små og mellomstore selskaper under deres Funding for Lending Scheme steg med 0,6 milliarder pund i første kvartal, etter en nedgang i fjerde kvartal i fjor. De påpekte også at kredittforholdene generelt var blitt bedre for mindre bedrifter. USA Reviderte BNP-tall på fredag viste at den amerikanske økonomien har opplevd et tilbakefall for tredje gang siden ekspansjonen startet i juni BNP falt med 0,7 % annualisert i første kvartal, nedrevidert fra å ha vist en oppgang på 0,2 %, ifølge rapporten fra Handelsdepartementet. Dette er det svakeste tallet siden det tøffe vinterværet på starten av Nok engang bidro det dårlige vinterværet til et dårlig kvartal, dog kan det ikke denne gangen skyldes det alene, som følge av blant annet et økende handelsunderskudd,en styrket dollar og et fall i investeringer i oljeleting, grunnet fallet i oljeprisen. På forhånd var det ventet at BNP ville falle med 0,9 % annualisert, ifølge Bloomberg. Økonomien vokste med 2,2 % i perioden oktober til desember. Revideringene av første kvartal BNP på fredag, viste at handelsunderskuddet økte mer enn tidligere anslått, mens varelager og forbruk steg i et tregere tempo enn tidligere anslått, dog ble det delvis motvirket av sterkere enn ventet vekst i boligbyggingen. Handelsbalansen trakk fra 1,9 %-poeng fra veksten, det meste siden Privat forbruk var også som nevnt litt dårligere enn tidligere anslått og vokste med 1,8 % annualisert, ned fra 1,9 %. En indeks, som er en proxy, for fremtidig forbruk blant bedrifter, ordre for ikke-militære varige gode, ekskludert for fly, steg med 1 % i april, etter en vekst på 1,5 % måneden før, ifølge rapporten fra Handelsdepartementet på tirsdag. Her var det på forhånd ventet en oppgang på 0,3 %. Maskinprodusenter så den sterkeste bedringen i etterspørselen på åtte måneder. Samlede ordre for varige goder, ment å vare mer enn tre år, falt med 0,5 % i april, slik som ventet, mens marstallene ble opprevidert til å vise en vekst på 5,1 %, fra tidligere antatt 4 %. Forsendelser for ikke-militære varige goder unntatt fly, som benyttes i beregning av BNP, viste en vekst på 0,8 % i april, etter en økning på 1 % i mars. Marstallene her ble også revidert fra tidligere å ha vist en nedgang på 0,4 % til å vise en vekst på 1 %. Dersom man unnlater den volatile serien for transport steg nye ordre med 0,5 %, mot ventet 0,3 %. Denne uken ble vi også presentert en rekke data fra boligmarkedet. Boligprisene i tjue storbyområder, the S&P / Case-Shiller indeksen viste en boligprisvekst på 5 % på årsbasis fra mars

3 2014, samme som måneden før. På forhånd var det ventet en vekst på 4,6 %. På nasjonalt nivå steg boligprisene ifølge gruppen med 4,1 % på årsbasis fra mars Indeksen baserer seg tre måneders gjennomsnitt, noe som betyr at marstallene er påvirket av transaksjoner også i januar og februar. På månedsbasis steg indeksen over de tjue storbyområdene med 1 % i mars fra måneden før, mot en ventet oppgang på 0,9 %. Alle storbyområdene som inngår i indeksen kunne vise til år over år vekst i boligprisene. Sammenlignet med måneden før, steg prisene i alle de 20. byene i mars, ifølge sesongjusterte data. Salget av nye boliger steg mer enn ventet i april. Salget steg med 6,8 % til et annualisert tempo på enheter, opp fra oppreviderte boliger måneden før, ifølge data fra Handelsdepartementet. På forhånd var det ventet en økning til enheter. Medianprisen på nye boliger steg med 8,3 % fra ett år tidligere april, til $, ifølge rapporten. Salget av nye boliger står for omtrent 8 % av det totale boligmarkedet. Salget av brukte boliger falt med 3,3 % til 5,04 millioner enheter annualisert i april, ned fra 5,21 millioner enheter i mars, som var det sterkeste på nesten to år, ifølge NAR uken før. Flere amerikanere enn ventet signerte kontrakter for kjøp av brukte boliger i april, pending home sales indeksen. Indeksen steg med 3,4 % til det høyeste nivået på ni år etter en opprevidert vekst på 1,2 % (1,1 %) måneden før, ifølge National Association of Realtors, NAR. På forhånd var det ventet en vekst på 0,9 %. Indeksen indikerer en videre oppgang i boligmarkedet, og en travel salgsperiode i løpet av våren. «Eiendomsmeglere sier at etterspørselen har økt denne våren, og i noen tilfeller, er det mangel på tilbud i noen storbyområder. Boligeiere som ønsker å selge denne våren ser ut til å være førersetet», skrev sjeføkonom i NAR, Lawrence Yun. Fra ett år tidligere, steg indeksen 12,4 % på ujustert basis, etter en vekst på 13,5 % måneden før. Her var det ventet en økning på 10,9 %. Indeksen var på 112,4 på sesongjustert basis, ifølge NAR, det høyeste siden mai Økonomer vurderer påventende salg av boliger som en ledende indikator for salg av eksisterende boliger, endelige kontraktsigneringer. Kjøp av eksisterende boliger er ordnet når en kontrakt gjennomføres, vanligvis en måned eller to senere. De ukentlige arbeidstallene viste at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd holdt seg under personer for tolvte måned på rad, ifølge rapporten fra Arbeidsdepartementet. Antallet søkere steg med personer i uke 21 til personer. På forhånd var det ventet et videre fall til nye søkere til trygdeytelser. Antallet personer som fortsetter å motta trygdeytelser steg med personer til 2,22 millioner personer i uke 20. Forbrukertilliten i USA falt til det laveste på seks måneder i mai, blant annet ettersom forbrukerne ble mindre optimistiske om utsiktene for økonomien. University of Michigan indeksen falt fra 95,9 i april til 90,7 i mai, det største fallet siden slutten av Det var ventet en indeks på 89,5, etter den foreløpige målingen i mai 88,6. «Indeksen er fremdeles høy. Jeg forventer at tilliten vil øke fremover og jeg tror det er sannsynlig i løpet av de månedene som kommer», uttalte direktør for Michigan Survey of Consumers, Richard Cutin. I mai-rapporten trodde 56 % at økonomien ville bli bedre, ned fra 63 % måneden før, og ned fra 68 % ved begynnelsen av året. Indeksen for nåværende forhold falt til det laveste på syv måneder, fra 107 i april til 100,8 i mai. Målet for forventninger seks måneder fremover, falt fra 88,8 til 84,2, det laveste siden november.

4 Forbrukertilliten, målt ved the Conference Board, steg fra 94,3 i april til 95,4 i mai, etter å ha foreløpig toppet ut i januar på 103,8 poeng. Tilliten ble trukket opp av synet på nåsituasjonen, mens framtidsforventningene falt videre i periode. Asia Kina: På torsdag tilbydde Peoples Bank of China kortsiktig gjeld til utvalgte finansinstitusjoner, som et bidrag for å hjelpe dem med å distribuere midler, ettersom den økonomiske nedgangen har presset etterspørselen etter lån. Sentralbanken i Kina tappet nylig flere titalls milliarder yuan fra det finansielle systemet ved å selge gjenkjøpsavtaler, repurchase agreements, i henhold til Reuters. Sentralbanken solgte mer enn 100 milliarder yuan av 7, 14 og 28-dagers kontrakter. Investeringer i faste aktiva vokste i løpet av de fire første månedene dette året med det tregeste tempoet på nesten 15 år i april og nye yuan-lån på 707,9 milliarder yuan, var mindre enn det som var ventet i forkant. Shanghai-indeksen falt 6,5 % på torsdag, hovedsakelig drevet av finans- og råvareselskaper, som blant annet ble påført som følge av PBoC sin bruk av repos, i tillegg til at flere meglerhus strammet inn reglene for utlån til investorer for å begrense risikoen for en markedsboble. Shanghai-indeksen nærmet tidligere denne uken seg poeng for første gang siden Japan: Referatet fra sentralbankmøtet i sentralbanken i Japan, Bank of Japan, 30. april, viste at noen av medlemmene ikke trodde de ville nå deres inflasjonsmål på 2 % før regnskapsåret gjennom mars Ett av medlemmene, Sayuri Shirai foreslo at BoJ ville oppfylle målet sitt i eller rundt neste regnskapsår, som starter i april Referatet viste tydelig et klart skille i Kuroda sitt styre. To av medlemmene, Takahide Kiuchi og Takehiro Sato, foreslo at inflasjonsmålet vil bli nådd rundt første halvdel av neste regnskapsår. Beslutningstakerne besluttet med 8-1 stemmer for å holde de pengepolitiske stimulansene uendret. Referatet fra det forrige møtet i BoJ, den 22. mail, vil bli lansert den 24. juni. Prisstatistikk viste at konsumprisene eksklusive fersk mat og effekten av momsøkningen i fjor, var uendret fra ett år tidligere i april. Prismålet til Bank of Japan, kjerneinflasjonen, avtok fra 0,2 % prisvekst i mars, ifølge rapporten fra statistikkbyrået. På forhånd var det ventet en at veksten ville være uendret fra mars på årsbasis i april. Fjorårets effekt av momsøkningen var ikke avventende, og økte kjernekonsumprisene med 0,3 %-poeng, ifølge sentralbanken. Sentralbanksjef, Haruhiko Kuroda, uttalte tidligere denne uken at han tror at de store hovedvalutaene har holdt seg til de fundamentale forholdene, mens finansminister Tara Aso uttalte at bevegelsene i yenen hadde vært «ekstreme». Husholdningenes forbruk falt uventet med 1,3 % fra ett år tidligere i april, når momsøkningen utløste et fall i økonomien. I tillegg viste rapporten at industriproduksjonen var lavere enn på samme tidspunkt i fjor. Omsetningen blant detaljhandelsbedriftene steg 0,4 % i april mot måneden før, mens

5 omsetningen steg med hele 5 % på årsbasis. På forhånd var det ventet en vekst på henholdsvis 1,1 % og 5,5 %. Ledighetsraten falt videre til 3,3 % i april, dog som følge av at mennesker forlot arbeidsstyrken, det meste på mer enn fire år, men antallet sysselsatte falt med personer i perioden. Norden Norge: Her hjemme ble vi presentert flere data. Fra arbeidsmarkedet ble vi presentert både AKU-rapporten og sesongjusterte tall for ledigheten fra NAV. AKU-rapporten som ble presentert først viste en ledighet på personer i mars (gjennomsnitt februar april), tilsvarende en ledighetsrate på 4,1 % av arbeidsstyrken, en oppgang på fra foregående tremånedersperiode. Arbeidsstyrken fortsatte å falle videre, med personer, sammenlignet med et fall på i sysselsettingen. NAV-rapporten ble presentert fredag, som viste at den registrerte ledighetsraten falt til 2,7 % i mai, ned fra 3 % i april. Sesongjustert falt ledigheten fra 2,94 % i april til 2,85 %. Arbeidsledigheten økte i perioden med 200 personer, mens det var totalt helt ledige i mai, tilsvarende 2,7 % av arbeidsstyrken, mens det her var ventet en oppgang til 3 %. Brutto arbeidsledighet var ifølge rapporten på 3,2 %, summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak. Forbrukertilliten, CCI, var negativ for åttende måned på rad i mai. Indeksen falt til -5,4 poeng, det laveste siden september 2008, ifølge rapporten fra Opinion. «Med unntak av spareindeksen, som har en svak økning fra april til mai, faller delindeksene for troen på landets økonomi og egen økonomi til et vesentlig lavere nivå enn i april, og tilliten til arbeidsmarkedet er på det laveste siden mai 2009» sa seniorrådgiver, Henrik Høidahl. Omsetningen blant detaljhandelsbedriftene steg med 2 % på månedsbasis fra mars til april, mens det på forhånd var ventet en langt svakere utvikling, med en vekst på 0,3 %. Dagligvarehandelen som utgjør 38 % av den samlede omsetningen bidro sterkt til oppgangen, dog viste rapporten fra SSB til en oppgang i de fleste bransjene. Detaljomsetningen i perioden før, februar til mars, viste en vekst på 0,3 %. Sverige: Veksten i Sverige avtok i første kvartal. BNP vokste 2,5 % årlig i de tre månedene til og med mars, mot reviderte 2,6 % i fjerde kvartal. På forhånd var det ventet at veksten ville ta seg opp til 2,8 %, mens Riksbanken ventet en vekst på 2,7 %. Realinvesteringer falt med 0,1 % fra fjerde kvartal, mens eksporten falt med 0,7 % og importen falt 1,5 %. Privat forbruk tok seg ned fra 1,3 % til 0,1 % fra foregående kvartal. Riksbanken har allerede uttalt at de står klare til å kutte renten ytterligere og øke deres kjøp av statsobligasjoner. Det neste annonserte rentemøtet er 1. juli.

6 Tall fra Konjunkturinstituttet, viste at det økonomiske sentimentet steg mer enn ventet i mai. Samlet sentiment steg til 101,4 i mai, mens det var ventet en oppgang til 100,9. En verdi over 100 viser økende økonomisk vekst. Konsumenttilliten steg fra 96,9 i april til 98,8 i mai, mot en ventet oppgang til 98,5. Det var husholdningenes syn på egen økonomi som trakk, mens synet på landets økonomi var nærmest uendret. Industrisentimentet steg fra 94,2 i april til 100,5 i mai, mens det var ventet en oppgang til 97,2 i forkant. Handelsbalansen for april viste et overskudd på 5,7 milliarder SEK, hvorav eksporten utgjorde 99 milliarder SEK, mens importen utgjorde 93,3 milliarder SEK, ifølge rapporten fra statistikkbyrået. Sammenlignet med samme måned i fjor var eksporten opp 4 %, mens vareimporten var opp med 1 %. Handelen med land innen EU ga et underskudd på 9 milliarder SEK, mens handelen med land utenfor EU ga et overskudd på 14,7 milliarder SEK. Danmark: Statistikkmyndighetene i Danmark viste til en vekst på 0,4 % i årets første kvartal, mot en ventet oppgang på 0,6 % i BNP. Ifølge rapporten var veksten drevet av en oppgang i eksporten, i husholdningenes forbruk, økt offentlig forbruk, mens kapitalinvesteringer falt. Samme dag så vi at arbeidsledigheten i Danmark utgjorde personer, tilsvarende en ledighetsrate på 4,8 % i april. Vedrørende spørsmål kan dere kontakte: Gisle Kolmannskog tlf Christian Lund tlf Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelig, men Invento garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Invento påtar intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Uttalelsene i rapporten reflekterer Inventos oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Invento forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel.

Her hjemme ble vi blant annet presentert revidert nasjonalbudsjett for 2015. Håper alle hadde en riktig fin 17. mai feiring!

Her hjemme ble vi blant annet presentert revidert nasjonalbudsjett for 2015. Håper alle hadde en riktig fin 17. mai feiring! INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 20 2015 Intro Fra Storbritannia ble vi presentert den kvartalsvise inflasjonsrapporten, mens vi fra eurosonen og flere av medlemslandene ble presentert foreløpige

Detaljer

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 9 2015 Intro Denne ukens viktigste begivenhet var Janet Yellen sin halvårlige høring i Senatet. Høringen strakk seg over både tirsdag og onsdag. Referatet fra

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015 Intro Foregående uke var en relativt stille uke på makrofronten, dog ble vi blant annet presentert oppdaterte BNP-tall for eurosonen samlet og tall

Detaljer

Søndag kveld ble det kjent at Hilary Clinton ville stille som Demokratenes presidentkandidat i USA. Nominasjonsvalget starter tidlig i 2016.

Søndag kveld ble det kjent at Hilary Clinton ville stille som Demokratenes presidentkandidat i USA. Nominasjonsvalget starter tidlig i 2016. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 15 2015 Intro På onsdag ble vi presentert referatet fra rentemøtet 17.-18. mars og vi fikk dermed mer informasjon om hvordan medlemmene i FOMC tenker rundt

Detaljer

Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år.

Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 19 2015 Intro Vi tar med oss at the Peoples Bank of China kuttet nøkkelrenten for tredje gang på seks måneder natt til mandag, denne uken (uke 20), og bidro

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015 Intro Mandag var de amerikanske børsene stengt. Tirsdag steg S&P 500 indeksen over 2.100 poeng for første gang noensinne. Indeksen steg 0,16 % til 2.100,34

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 23 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 23 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 23 2015 Intro IMF, det Internasjonale Pengefondet, la torsdag fram sin årlige rapport over tilstanden til den amerikanske økonomien, i Washington. IMF påpekte

Detaljer

Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag.

Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 12 2015 Intro Den tyske hovedindeksen på børsen i Frankfurt, Dax indeksen, steg mandag til over 12.000 poeng for første gang noensinne, og satte dermed ny all

Detaljer

Intro. Europa. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 11 2015

Intro. Europa. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 11 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 11 2015 Intro Denne uken ble vi presentert en rekke data fra Kina, som tyder på at sentralbanken, PBoC, vil komme med ytterligere pengepolitiske tiltak i tiden

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 6 2015 Intro Vi ble i løpet av uken presentert en rekke arbeidsmarkedsdata fra USA, deriblant non-farm payrolls, som karakteriseres av mange som månedens viktigste

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 29. april 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom 01 02 03 04 05 Innledning og oppsummering Verdensøkonomien USA, Europa og Kina Norge og regionen Markeder energi, aksjer, renter

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

ODINs statusrapport for uke 13

ODINs statusrapport for uke 13 ODINs statusrapport for uke 13 ODINs ukerapport sendes ut allerede fredag denne gang, med èn dag i manko, på grunn av avvikling av påskeferie Vi tar sikte på å være tilbake mandag 16. april, da med oppsummering

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

GOD START PÅ AKSJEÅRET TAKKET LAVE RENTER

GOD START PÅ AKSJEÅRET TAKKET LAVE RENTER Rentekutt i Norge 19. mars 2. mars 2015 Torsdag 19. mars er det rentemøte i Norges Bank. Vi regner med at Norges Bank vil senke renten til 1%. Sveriges Riksbank har senket styringsrenten til negativt,

Detaljer

Oppdaterte analyser. mai. 11 Ingen oppdaterte analsyer. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no

Oppdaterte analyser. mai. 11 Ingen oppdaterte analsyer. For utfyllende analyser fra Fondsfinans besøk www.norne.no OSEBX indeks Uke 3 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 37,7 Endring sist uke,5 % Endring i år -1,5 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.) 5, Gjsn. P/E (basert på estimat) 1, Siste % sist uke

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 3/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 3/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no Verden er da ikke så ille Global vekst først tiår i dette århundret 3,7% Både på 1980- og 1990-tallet var snittveksten 3,3% De siste fire årene har veksten vært på 3,4%

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2012

EKSPORTEN I AUGUST 2012 JLR/ 20.9. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I AUGUST 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL August 2012 Verdiendring

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makro økonomiske utsikter, 1. august 200 Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse ca. prosent i år. Veksten var,1 prosent i 200. Amerikansk

Detaljer