Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag."

Transkript

1 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke Intro Den tyske hovedindeksen på børsen i Frankfurt, Dax indeksen, steg mandag til over poeng for første gang noensinne, og satte dermed ny all time high. Dax indeksen består av de 30 største selskapene, som er notert i Frankfurt, med en markedsverdi på 80 % av samlede selskaper notert i det tyske aksjemarkedet. Når indeksen nådde poeng tilsa det en økning på cirka 22 % hittil i år. Kilde: Bloomberg Tirsdag morgen steg den japanske Nikkei indeksen til det høyeste på 15 år, med 0,99 % til poeng, samtidig som nøkkelindeksen ved Shanghai børsen steg til det høyeste nivået siden 2008, før finanskrisen inntraff. Dette var femte strake dag med oppgang på Shanghai børsen. Oppgangen kommer etter signalene fra kommunistledelsen som ble gitt under Folkekongressen. Av viktige begivenheter denne uken var pressemeldingen i etterkant av todagersmøtet i Federal Reserve den viktigste. Utover dette var det også rentemøte i Norges Bank i tillegg til at vi fikk Finanstilsynets forslag til tiltak som er mens å skulle bremse veksten i gjelden og boligprisene her i landet. Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag. Europa Bilsalget i Europa akselererte i februar, antallet registreringer steg med 7 % fra ett år tidligere til mer enn kjøretøy i februar, ifølge European Automobile Manufacturers Association, ACEA. Tomåneders leveringer steg 6,6 % til like under 1,99 millioner biler, etter en økning på 6,2 % i januar. Alle de fem største bilmarkedene i Europa vokste i februar, hvorav den største veksten nok engang

2 var i Spania, hvor salget økte med 26 %. Tilsvarende steg salget med 13 % i Italia, 12 % i Storbritannia, 6,6 % i Tyskland og 4,5 % i Frankrike. ACEA forventer at nye bilregistreringer vil stige med 2 % i år til omtrent 13 millioner kjøretøy, etter en økning på 5,7 % i Endelig prisstatistikk viste at den årlige inflasjonen i eurosonen var -0,3 % i februar, opp fra -0,6 % i januar. På månedsbasis var konsumprisene opp 0,6 % fra januar til februar. Videre så vi at antallet sysselsatte personer steg med 0,1 % i eurosonen i fjerde kvartal, sammenlignet med tredje kvartal i fjor. Sammenlignet med samme periode i 2013 steg sysselsettingen med 0,9 % i eurosonen. Handelstall fra Eurostat, EU sitt statistikkbyrå, viste at handelsoverskuddet i eurosonen endte på 7,9 milliarder i januar. Eksporten av varer utgjorde 148,2 milliarder, tilnærmet uendret fra samme periode året før (148,8 milliarder ), mens importen utgjorde 140,3 milliarder, en nedgang på 6 % fra januar 2014 (148,7 milliarder ). Investortilliten i Tyskland, målt ved ZEW indeksen, steg mindre enn ventet i mars, blant annet som følge av usikkerheten rundt Hellas sin framtid i eurosonen som ble motvirket av optimismen over bedre økonomiske utsikter. ZEW indeksen over forventninger, som er ment å predikere den økonomiske utviklingen de neste seks månedene, steg fra 53 i februar til 54,8 i mars, det høyeste siden februar 2014 og den femte strake måneden på rad med oppgang. På forhånd var det ventet en oppgang til 59,4. «Økonomisk sentiment i Tyskland forblir på et høyt nivå. Spesielt, fortsetter den positive utviklingen i innenlandsk økonomi som bekrefter forventningene til ekspertene. På samme tid, liten fremgang har skjedd for å løse Ukraina konflikten og gjeldskrisen i Hellas. Dette satte en demper på sentimentet», sa ZEW president Clemens Fuest. Indeksen som måler nåværende forhold steg fra 45,5 i februar til 55,1 i mars. Forventningsindeksen for eurosonen samlet steg fra 52,7 til 62,4. ZEW indeksen er en ledende indikator for hva 290 investorer og analytikere mener om utsiktene for tysk økonomi i hovedsak, men også eurosonen. Storbritannia: Vi ble presentert referatet fra det foregående møtet i the Monetary Policy Committee, ledet av guvernør Mark Carney, fra tidligere denne måneden. Beslutningstakerne økte fokuset på styrken av, og advarte at valutaen ville kunne stige ytterligere og øke faren for at lav inflasjon vil vedvare. nådde det høyeste nivået mot på syv år denne måneden. «Det var en risiko for at avvikende pengepolitiske trender, samt sterkere utsikter for vekst i Storbritannia enn i eurosonen, kan fortsette å legge et press på vår valutakurs. Dette vil øke potensialet for at perioden med lav inflasjon under målet vil vedvare og forverrer risikoen for at lavere forventninger til inflasjonen kan bli mer vedvarende», sa MPC. Alle de ni medlemmene stemte for å holde styringsrenten uendret på 0,5 % denne måneden, men to av medlemmene sa at avgjørelsen var «finely balanced». BoE sa også at det var mer sannsynlig enn ikke at styringsrenten vil øke i løpet av de neste tre årene. Det er i motsetning til eurosonen, hvor den europeiske sentralbanken fortsetter å øke stimulansene til økonomien. Videre påpekte MPC at kunne steget enda mer de siste månedene, men kan ha blitt holdt nede som følge av usikkerheten rundt stortingsvalget 7. mai. Meningsmålinger så lagt tyder på at intet parti vil få flertall, og dermed øker også utfallet av valget. Videre påpekte komiteen at økonomien vokser i et solid tempo og i tråd med prognosene. Med inflasjonen på 0,3 %, MPC sa at økende arbeidskostnader vil kunne bidra til økt prisvekst, og igjen legge press på lønns- og inflasjonsforventningene, ettersom arbeidsmarkedet begynner å stramme seg til.

3 Boligprisene i London falt med 0,4 % i mars etter en kraftig oppgang på 2,8 % i februar, ifølge eiendomssiden, Rightmove Plc. Det var den første nedgangen i mars, på tre år, og trakk gjennomsnittlig boligpris i London til Boligverdiene i England og Wales steg med 1 % i samme periode. Årlig boligprisvekst falt fra 6,6 % i februar til 5,4 % i mars. «Denne måneden passer konsistent med etterspørsel og tilbud i mange forskjellige lokasjoner i London samlet, med fortsatt økende priser i de beste bydelene, mens de faller andre steder i hovedstaden. Det gjennomgående er justert av markedet», sa Rightmove direktør, Miles Shipside. «Boligpriser på toppnivå og utlånsrestriksjoner innført av Bank of England i fjor, gjør det vanskelig for førstegangskjøpere», Rightmove sa i rapporten. Videre påpekte de i rapporten at etterspørselen fortsetter å overgå tilbudet i mange områder og kjøpere betaler ned større summer på boliglånene. «Med nye boligprosjekter på et historisk lavt nivå og bare et lite antall boliger som ble tilført markedet sammenlignet med foregående måned, er fremdeles tilbudet kritisk», sa Shipside. Ledighetstall fra Storbritannia viste at ledigheten falt til det laveste på mer enn seks år, samtidig som reallønningene økte. Arbeidsledigheten beregnet ved International Labor Organization metode, ILOledigheten, falt med personer til 1,86 millioner personer i de tre månedene til og med januar, ifølge ONS. Ledighetsraten var uendret på 5,7 % i januar, mot et ventet fall til 5,6 %. Vanlig lønn steg med 1,6 % fra ett år tidligere, og overgikk inflasjonen med den største marginen siden I januar alene, steg ledigheten til 5,8 %, opp fra 5,6 % i desember, ifølge rapporten. Antallet personer i arbeid steg med personer til rekordhøye 30,9 millioner i de siste tre månedene til og med januar. Et smalere mål på arbeidsledighet, antall søkere til trygdeytelser, falt med personer fra januar til februar, mot et ventet fall på personer. Antallet søkere til trygdeytelser har falt 28. måneder på rad. USA Federal Reserve sitt todagersmøte startet på tirsdag og ble avsluttet onsdag. Federal Reserve åpnet mulighetene for en økning i styringsrenten så tidlig som i juni, men samtidig indikerte de at rentene vil stige i et rolig tempo, når de først heves. De nye signalene ble lagt fram i en programerklæring som endte en periode der Fed har gitt en forsikring om at de vil være «pasient» ved heving av styringsrenten, samtidig som de la fram et «friskt sett» med estimater som senket medianen for styringsrenten i slutten av 2015 til 0,625 % sammenlignet med 1,125 % i desember. «Bare fordi vi endret ordet patient fra uttalelsen, betyr ikke det at vi kommer til å være utålmodige», sa sentralbanksjef Janet Yellen på en pressekonferanse i etterkant. FOMC sa at det vil være fornuftig å stramme inn når de ser videre forbedring i arbeidsmarkedet og at de er rimelig trygge på at inflasjonen vil nærme seg deres mål på 2 % innen mellomlang sikt. «En økning i målområdet for Fed sin styringsrenten er usannsynlig i april», kom det fram av uttalelsen. Selv om beslutningstakerne endret sine estimater for styringsrenten ved slutten av 2015, påpekte de i uttalelsen at «denne endringen av fremtidsguiding indikerer ikke at komiteen har bestemt seg for tidspunktet de vil starte å heve styringsrenten». Videre påpekte medlemmene at de ser videre styrke i ansettelser og at arbeidsmarkedsforholdene har bedret seg ytterligere. Likevel tok komiteen ned forventningene om økonomien, og sa at veksten har vært «noe moderat». I januar uttalte de at økonomien ekspanderte i et solid tempo. Eksportveksten har falt og gjeninnhentingen i boligmarkedet har forblitt lav. Sannsynligheten for at beslutningstakerne vil øke styringsrenten fra 0 % i september falt fra 55 % til 39 % i etterkant av møtet, samtidig som markedet priset vekk sannsynligheten for en økning i juni.

4 Selv om ledigheten er på det laveste på nesten syv år, mener beslutningstakerne hos Fed at arbeidsmarkedet fremdeles har rom for forbedring. I det lange bildet vil arbeidsledigheten ligge mellom 5 % og 5,2 %, ifølge dokumentene utgitt etter møtet, som er videre ned fra 5,2 % - 5,5 % i desember, forrige gang de la fram prognoser. Videre påpekte medlemmene i FOMC at tidspunktet for første renteheving vil være avhengig av nøkkeltallene i tiden fremover, blant annet bedring i arbeidsmarkedet, samtidig som inflasjonen beveger seg opp mot deres målsetning på 2 %. Renteprognosen for utgangen av 2016 ble senket til 1,88 %, ned fra 2,38 % i desember, dog er fremdeles anslagene høyere enn hva markedet forventer av renteøkninger. Først ut av makrotall fra USA på mandag var den regionale aktivitetsindeksen, Empire State Manufacturing Survey for mars, som indikerer at forretningsaktiviteten fortsatte å ekspandere i et moderat tempo for produksjonsbedrifter i New York regionen. Hovedindeksen for generelle forretningsforhold, falt svakt fra 7,78 poeng i februar til 6,9 poeng i mars. På forhånd var det ventet en økning til 8 poeng. Indeksen tar for seg respondentenes vurdering av nåsituasjonen og situasjonen seks måneder frem i tid. Komponenten for nye ordre falt 4 poeng til -2,4 poeng, og peker på et svak fall i ordre, mens forsendelseskomponenten falt fra 14,12 poeng til 7,93 poeng i perioden. Sysselsettingskomponenten tyder på en sterk vekst i sysselsettingsnivåer. Dette indikerer at selskaper i New York regionen eksporterer mindre, men ansetter flere. Samme dag ble vi presentert tall for industriproduksjonen i februar, som viste et fall i produksjonen for tredje måned på rad og tyder på at industrien vil kunne trekke økonomisk vekst ned i første kvartal i år. Industriproduksjonen, tilvirkningsindustrien ekskludert kraft og gruvedrift, falt med 0,2 % på månedsbasis i februar, etter et nedrevidert fall på 0,3 % i januar (+0,3 %), ifølge tall fra Federal Reserve. Industriproduksjonen ble trukket ned av et fall i produksjon av motorkjøretøy og -deler på 3 %. Samlet industriproduksjon, som inkluderer kraftverk og gruver, steg 0,1 %, drevet av en økning i kraftproduksjon, som følge av lavere temperaturer. Samlet produksjon var ventet å stige 0,2 % etter et nedrevidert fall på 0,3 % i januar (+0,2 %). Kraftproduksjon steg med hele 7,3 % i februar, det meste siden datainnsamlingen startet i Gruveproduksjon, som inkluderer oljedrilling falt med 2,5 % i februar, det største fallet på fire år, etter et fall på 1,3 % måneden før. Kapasitetsutnyttelsen, som måler andelen av fabrikker som er i bruk, falt fra nedreviderte 79,1 % (79,4 %) i januar til 78,9 % i februar. Her var det på forhånd ventet at utnyttelsen i industrien ville stige til 79,5 %. Indeksen sammensatt av elleve økonomiske ledende indikatorer steg i februar, og reflekterer blant annet høyere aksjekurser og en oppgang i byggetillatelser. Conference Board sin indeks, et mål på

5 utsiktene de neste tre til seks månedene, steg med 0,2 % i februar, etter en tilsvarende oppgang måneden før. Til sammenligning steg indeksen med 0,5 % i snitt de siste seks månedene av Syv av de ti indikatorene i indeksen til the Conference Board, bidro til oppgangen i februar. The Conference Board sin indeks over sammenfallende indikatorer, et mål på den nåværende økonomiske aktiviteten, steg også med 0,2 % i februar, likt som måneden før. Fra boligmarkedet ble vi presentert NAHB, National Association of Home Builders, sin sentimentindeks for boligbyggerne, som viste at tilliten falt uventet til det laveste nivået på åtte måneder i mars. Hovedindeksen falt fra 55 i februar til 53 i mars, mens det på forhånd var ventet en oppgang til 56. «Selv med dette fallet, står indeksen i positivt terreng og vi forventer en bedring i markedet når vi nå går inn i vårsesongen som betyr flere kjøp», sa styreleder i NAHB, Tom Woods i en uttalelse. Videre så vi at antallet boligbygg som ble påbegynt i februar falt med det meste siden 2011, drevet av fallende temperaturer og snø. Antallet igangsatte boliger var enheter annualisert, ned hele 17 % fra januar og det færreste på ett år, ifølge Handelsdepartementet. Takten var tregere enn selv de mest pessimistiske prognosene i forkant av publiseringen, på forhånd var median forventningene 1,04 millioner enheter. Totale byggetillatelser steg med 3 % til 1,09 millioner enheter annualisert, det raskeste siden oktober, drevet av en oppgang i søknader for bygging av flermannsboliger. De ukentlige arbeidstallene viste at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd steg med personer til personer i uke 11, ifølge rapporten fra Arbeidsdepartementet. På forhånd var det ventet at antallet søkere ville øke til personer. Etter flere uker med værrelaterte svingninger, førstegangssøkere til trygdeytelser, har falt til lavere nivåer og viser at arbeidsgivere holder på dere ansatte, noe som igjen vil medføre økt privat forbruk. Antallet personer som fortsetter å motta ledighetstrygd, continuing claims, falt med personer til 2,417 millioner personer i uke 10. Ledighetsraten blant de som kvalifiserer til trygdeytelser var uendret på 1,8 %, slik som den har vært siden tidlig januarmåned. Asia Kina: Statsminister Li Keqiang, lovte å støtte oppunder jobbskapning i Kina, mens myndighetene fortsetter å bekjempe korrupsjon og miljøutslipp ved å redusere rollen til staten. «Beslutningstakerne vil ta aksjon dersom Kinas vekst, som myndighetene har satt til 7 % dette året, beveger seg lavere, eller medfører kutt i sysselsetting eller lønn», Li fortalte reportere i sin årlige tale på søndag. «Mens man fratar myndighetene en del av deres rolle i verdens nest største økonomi, som vil kunne møte motstand fra særinteresser, er det avgjørende», sa han videre. Lis bemerkninger markerer utfordringene Kinas ledere står ovenfor når de prøver å gjøre økonomien uavhengig av eksport og investeringer, en modell som er drevet av høy forurensning, korrupsjon og en kraftig økende gjeld. Samtidig risikerer feiltrinn å trekke veksten ned, som var den tregeste på mer enn to tiår i fjor. Som tidligere år, lovte han tøffere tiltak for å kjempe mot forurensning, og påpekte at tiltakene så langt ikke har oppfylt kravene til folket. «De gode nyhetene er at vi de siste årene ikke har måttet benytte massive pengepolitisk stimulanse for økonomisk vekst. Det har gjort det mulig for oss å styre etter

6 makroøkonomiske forhold, og vi har fortsatt mange tilgjengelig politiske instrumenter ved behov», sa Li. Blant tiltak som allerede er innført de siste månedene, er to kutt i utlånsrenten og innskuddsrenten, samtidig som de har kuttet i reservekravene til bankene. Det forventes ytterligere tiltak for å tilføre likviditet i år. Aksjer i Kina steg til det høyeste nivået siden august 2009, etter talen til statsminister, Li Keqiang. Tall fra boligmarkedet i Kina viste at den gjennomsnittlige boligprisen i landets 70 største byer falt for sjette periode på rad. Boligprisene falt med 5,7 % på årsbasis i februar, det største fallet siden undersøkelsen startet i De største eiendomsutviklerne har merket dette i salget av nye boliger, hvorav de fleste har opplevd en nedgang på mer enn 30 % i salget. Eiendomssektoren i Kina utgjør omtrent 15 % av den totale økonomien og er dermed en viktig faktor for videre vekst. Fallet i januar var 5,1 %, og det markerte også det største fallet siden dataserien for boligpriser ble etablert. Detaljene viste at boligprisene falt i 66 av 70 storbyene som inngår i indeksen, samtidig som igangsetting av nye eiendomsprosjekter falt med 20 % fra ett år tidligere. Li Keqiang har allerede uttalt at myndighetene står klare om fallet blir så stort at det vil påvirke den samlede økonomien. Japan: Sentralbanken i Japan, BoJ, foretok ingen endringer i pengepolitikken etter tirsdagens møte, dog advarte de om at lavere energipriser vil trekke inflasjonen ned i verdens tredje største økonomi. BoJ beholdt deres løfte om å øke den monetære basen med 80 billioner yen årlig, slik som ventet. «Konsumprisene vil ta seg ned mot 0 % for en stund, og økonomien vil fortsette en moderat gjeninnhenting», sa BoJ i en uttalelse. I foregående måned påpekte de at konsumprisene ville kunne ta seg ned, dog har de nå endret prognosene og venter lavere prisvekst i tiden fremover, justert for effektene av momsøkningen. Nesten to år etter at BoJ introduserte de enorme pengepolitiske lettelsene, har sentralbankens hovedmål på inflasjon falt til omtrent en tiendedel av deres mål på 2 %, drevet av blant annet fallende oljepriser. Ifølge en undersøkelse gjennomført av Bloomberg venter 23 av 34 økonomer at BoJ vil ekspandere sine stimulanser innen utgangen av oktober, ned fra 26 av 34 økonomer i foregående måned. Forbrukerne i Japan har over en lengre tid ikke hatt lønnsvekst, noe som nå vil kunne endre seg ifølge undersøkelser gjort hos flere av de største bedriftene i landet. Toyota Motor Corp. har blitt enige med fagforeningene om en lønnsøkning på 3,2 % med virkning fra 1. april. Japans statsminister, Shinzo Abe, har oppfordret de store selskapene om å gi mye ved årets lønnsforhandlinger med fagforeningene. Myndighetene håper at dette vil kunne føre til høyere privat forbruk. Utfordringen for Shinzo Abe er å sørge for at husholdningene vil kunne opprettholde kjøpekraften sin ettersom kostnadene med å leve har økt, som følge av blant annet momsøkningen som tredde i kraft 1. april i fjor. «BoJ tjenestemenn vurderer at gjennomsnittlig basis lønnstillegg på 1 % er nødvendig i det kommende regnskapsåret for å opprettholde veksten i Japan etter to tiår med stagnasjon», uttalte noen som er kjent med saken til Bloomberg tidligere i år. Handelstall fra Japan viste at eksporten steg mer enn ventet i februar, og støtter oppunder gjeninnhentingen i økonomien. Eksporten til utlandet steg med 2,4 % fra ett år tidligere, mot en ventet økning på 0,3 %. Importen falt i samme periode med 3,6 % mot en ventet oppgang på 3 %, slik at handelsunderskuddet endte på 424,6 milliarder yen. Eksportveksten er et godt tegn for den japanske økonomien i og med at de fortsatt sliter med lavt forbruk blant husholdningene og

7 selskapene i landet. Verdien av eksporten økte med 9,4 % i de to første månedene i år sammenlignet med januar-februar i fjor, mens volumet økte med gjennomsnittlig 4,1 %, ifølge kalkuleringer fra Bloomberg som er basert på data fra Finansdepartementet i Japan. Importverdien falt med 6,6 % mens volumet av varer falt gjennomsnittlig med 1,4 % i samme periode. I forkant av publiseringen var det ventet et handelsunderskudd på 986,6 milliarder yen. Eksporten til Kina falt kraftig i februar, dog slik som ventet grunnet nyttårsfeiringen. Australia: Referatet fra det forrige rentemøtet i the Reserve Bank of Australia, RBA, viste at medlemmene vurderer ytterlige rentekutt, for å støtte oppunder økonomien som ekspanderer i et lavere tempo enn ønsket. «På grunnlag av dagens prognoser for vekst og inflasjon, medlemmer var av den oppfatning at å lette på pengepolitikken ytterligere, kan bli nødvendig. Medlemmene så fordelen ved å vente litt for at økonomien skulle tilpasse seg tidligere endringer i nøkkelrenten», het det i referatet fra møtet 3. mars. RBA holdt nøkkelrenten uendret på det foregående møtet etter at de kuttet i februar, og vurderte på forrige møte at økonomien på nåværende tidspunkt ikke trenger ytterligere stimulanse, mens beslutningstakerne vurderer dataene. Sentralbanken uttalte at flere av medlemmene «så fordeler ved å motta mere data som indikerer om økonomien utvikler seg som ventet eller ikke, ifølge tidligere prognoser fra RBA». Videre kom det fram at de så økende risiko i det kommersielle eiendomsmarkedet, blant utviklere av privatboliger så vel som næring. Prisene i flere markedssegmenter hadde vært stigende, selv om ledigheten holdt seg høy og leieforholdene svekket seg. Videre påpekte de at «selv om den australske $ har svekket seg, spesielt mot den amerikanske $, har AUD holdt seg over de fleste estimater i henhold til de grunnleggende verdiene, særlig gitt betydelig fall i viktige råvarepriser», sa RBA og gjentok kommentarer fra tidligere referater. Sør-Korea: Ledighetstall fra Sør-Korea er nær bunnivået, selv etter en oppgang i februar, og ligger omtrent på halvparten av de resterende OECD nasjonene. Men de offisielle dataene forteller ikke hele historien, ifølge en artikkel fra Bloomberg. Dersom man inkluderer de som har gitt opp å se etter ny arbeidsplass eller de som er låst fast i deltidsjobber, så er det langt større ledighet enn det som rapporteres fra myndighetene. Data på onsdag viste at arbeidsledigheten i landet steg til 3,9 % i februar, mens en ny indikator for underutnyttelse i arbeidskraften kom inn tre ganger høyere, på 12,5 %. Tilsvarende er ledighetsraten i USA på 5,5 %, mens tilsvarende indikator for underutnyttelse er på 11 %, et langt mindre gap.

8 Norden Norge: Rentemøte i Norges Bank var den store begivenheten her hjemme denne uken. Sentralbankstyret overrasket både økonomene og markedet ved å beslutte å holde styringsrenten uendret på 1,25 %, dog signaliserte de et nytt kutt for å støtte økonomien mot det kraftige fallet i oljeprisen. NOK steg kraftig i kjølvannet av beslutningen. Sentralbanken forventer at nøkkelrenten kan falle til 0,95 % i første kvartal neste år, mot tidligere prognosert i desember på 1,13 %. NOK steg så mye som 3,1 % mot, det meste siden «Vi besluttet å holde styringsrenten uendret, men gitt at våre estimater slår til, er det muligheter for at nøkkelrenten vil bli senket i løpet av våren eller sommeren», uttalte sentralbanksjef Øystein Olsen på pressekonferansen. I desember valgte sentralbanken å kutte renten overraskende, etter et fall på 50 % i oljeprisen. «I desember kuttet vi styringsrenten som en hedge mot svakere utvikling i realøkonomien, det har ikke skjedd så langt. Det gir oss nå muligheten for å vente å se», sa Olsen. Norges Bank oppdaterte prognosene sine for fastlandsveksten, som ekskluderer olje og gassproduksjon, vil ta seg ned til 1,5 % dette året, ned fra 2,3 % i Veksten vil bli 2 % i 2016 og 2,5 % i Petroleumsinvesteringer vil falle med 15 % inneværende år og 10 % i Det er flere økonomer som i etterkant påpekte at Norges Bank i desember viste en føre var pengepolitikk, mens de nå er avventende og ønsker å vente å skje hva som skjer fremover, før de vurderer ytterligere tiltak. Pengepolitikken skal være framoverskuende slik som har blitt påpekt av flere andre sentralbanken gjentatte ganger de siste årene, og dermed er det viktig at sentralbanken kommer i forkjøpet av de negative signalene som kommer fra markedet og gjennom deres undersøkelser. Den nye renteprognosen fra Norges Bank, rentebanen, indikerer at renten blir satt ned i løpet av andre kvartal, trolig allerede på møtet i mai, dersom utviklingen i norsk økonomi blir slik som de har sett for seg. Videre påpekte sentralbanksjef Olsen, at prisveksten er nær 2,5 %, i tillegg til at arbeidsledigheten har holdt seg stabil og vært litt lavere enn ventet. (Pengepolitisk rapport 1/15: Figuren under viser styringsrenten de siste fem årene og anslagene fremover i henhold til den siste Pengepolitiske rapport:

9 Kilde: Norges Bank Sentralbankmøtet kom få dager etter at Finansdepartementet per brev ba Finanstilsynet komme med forsalg for å dempe veksten i boligpriser og kredittveksten i den norske husholdningssektoren. Finanstilsynet foreslår en forskrift som tar utgangspunkt i tilsynets boliglånsretningslinjer, deriblant at renteøkningen som skal legges til grunn ved stresstesting av en låntakers betjeningsevne, økes fra 5 % til 6 %, og at alle låntakere må kunne forsvare en slik stresstest. Videre holder de fast ved at maks belåningsgrad skal utgjøre 85 % av boligens verdi, dog åpnes det nå ikke for at det kan være høyere belåningsgrad i særskilte tilfeller, slik som tidligere. Belåningsgraden for rammelån / boligkreditt settes ned fra 70 % til 65 %, og kan ses i sammenheng med at det ikke lenger er lov med avdragsfrihet for lån som utgjør mer enn 65 % av boligens verdi. I samme setting innføres det krav om avdragsbetaling på 2,5 % årlig fra første år for alle nedbetalingslån med belåning utover 65 %, tilsvarende en avdragsprofil for et serielån med 40 års løpetid. Videre påpeker Finanstilsynet i sitt brev at det er skjønnsutøvelsen i bankene som vil være det viktigste bidraget til strammere utlånspraksis. (Link til forslaget: Handelstall for februar viste at handelsoverskudd på 21,1 milliarder kr, sammenlignet med samme måned i fjor falt overskuddet med cirka 40 %, tilsvarende 13,1 milliarder kr. Importen av varer utgjorde 45,1 milliarder kr, mens eksporten endte på 66,2 milliarder kr i februar. Ifølge rapporten var oljeeksporten slik som ventet mye lavere, men fastlandseksporten fikk også ned. Eksporten av råolje falt med 7,4 milliarder fra februar i fjor, dog steg antallet fat som ble eksportert, men oljeprisen var 226 kr lavere enn ett år tidligere, som forklarer hele nedgangen. Fastlandseksporten utgjorde 30,1 milliarder kr i februar, en nedgang på 3,5 % sammenlignet med samme måned i fjor. Importen av varer utgjorde 45,1 milliarder kr, noe som tilsvarer en oppgang på 4,4 % sammenlignet med februar 2014, hvorav bilimporten økte med cirka 10 %.

10 Igangsetting av nye boliger økte med 65 % i februar sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge tall fra Boligprodusentenes Forening. Salget av nye boliger steg i samme periode med hele 20 %. Ifølge rapporten er det høy optimisme blant boligprodusentene og det ventes ytterligere bedring i markedsbildet de neste tre månedene og på tolvmånedersbasis. Tolvmåneders rullerende igangsetting av boliger til og med utgangen av februar, lå på boliger. Sverige: Sentralbanken i Sverige, Riksbanken, overrasket markedet etter et uventet møte og kutt i styringsrenten, samtidig som de ekspanderte statsobligasjonskjøpene. Reporenten ble senket med 15 basispunkter til -0,25 %, samtidig som obligasjonskjøpene ble utvidet med 30 milliarder SEK, til totalt 40 milliarder SEK, ettersom de allerede har gjort kjøp tilsvarende 10 milliarder. Riksbanken sa at de forventer at nøkkelrenten vil forbli på nåværende nivåer til midten av «Dette er en måte å kjøpe forsikring mot for lav inflasjon i en usikker verden. Hva vi har sagt gjentatte ganger gjennom den siste måneden og at vi står rede til å gjøre mer dersom det er nødvendig. Vi vil gjøre mer», sa sentralbanksjef Stefan Ingves etter avgjørelsen. Beslutningstakerne lever opp til sitt løfte om å gjøre hva enn som trengs for sikre Nordens største økonomi ut av deflasjon, og de nevnte eksplisitt deres lokalvaluta som grunn for å kutte nøkkelrenten. Inflasjon har vært under 2 % i mer enn tre år, og Riksbanken har tidligere blitt kritisert for å ikke tilføre støtte til prisstabilitet og for at de ikke har fokusert på husholdningenes kredittvekst. Videre påpekte de nødvendigheten ved avgjørelsen etter at ECB sine enorme stimulanser har sørget for en svekkelse av. Videre gjentok de at ytterligere kutt kan bli nødvendig, høyere obligasjonskjøp og nevnte også et program med lån til selskaper via banker. Kuttet medførte en umiddelbar svekkelse av den svenske kronen.

11 Vedrørende spørsmål kan dere kontakte: Gisle Kolmannskog tlf Christian Lund tlf Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelig, men Invento garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Invento påtar intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Uttalelsene i rapporten reflekterer Inventos oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Invento forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel.

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015 Intro Mandag var de amerikanske børsene stengt. Tirsdag steg S&P 500 indeksen over 2.100 poeng for første gang noensinne. Indeksen steg 0,16 % til 2.100,34

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Her hjemme ble vi blant annet presentert revidert nasjonalbudsjett for 2015. Håper alle hadde en riktig fin 17. mai feiring!

Her hjemme ble vi blant annet presentert revidert nasjonalbudsjett for 2015. Håper alle hadde en riktig fin 17. mai feiring! INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 20 2015 Intro Fra Storbritannia ble vi presentert den kvartalsvise inflasjonsrapporten, mens vi fra eurosonen og flere av medlemslandene ble presentert foreløpige

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Torsdag sted Nasdaq indeksen med 0,41 % til 5.056,06, den høyeste sluttnoteringen siden mars 2000.

Torsdag sted Nasdaq indeksen med 0,41 % til 5.056,06, den høyeste sluttnoteringen siden mars 2000. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 17 2015 Intro NIKKEI 225 indeksen steg over 20.000 poeng for første gang på 15 år på onsdag. Banker og utlånere var blant vinnerne. Indeksen steg 1,1 % til

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Intro. Europa. Sveits:

Intro. Europa. Sveits: INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 22 2015 Intro Den europeiske sentralbanken uttalte torsdag at en unnlatelse av å komme til enighet med Hellas om bistandsprogrammet snart kan drive rentene

Detaljer

Søndag kveld ble det kjent at Hilary Clinton ville stille som Demokratenes presidentkandidat i USA. Nominasjonsvalget starter tidlig i 2016.

Søndag kveld ble det kjent at Hilary Clinton ville stille som Demokratenes presidentkandidat i USA. Nominasjonsvalget starter tidlig i 2016. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 15 2015 Intro På onsdag ble vi presentert referatet fra rentemøtet 17.-18. mars og vi fikk dermed mer informasjon om hvordan medlemmene i FOMC tenker rundt

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 9 2015 Intro Denne ukens viktigste begivenhet var Janet Yellen sin halvårlige høring i Senatet. Høringen strakk seg over både tirsdag og onsdag. Referatet fra

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

I løpet av uken ble vi presentert en rekke data her hjemme, deriblant oppdaterte arbeidsmarkedsdata fra NAV og AKU-rapporten.

I løpet av uken ble vi presentert en rekke data her hjemme, deriblant oppdaterte arbeidsmarkedsdata fra NAV og AKU-rapporten. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 13 2015 Intro I løpet av uken ble vi presentert en rekke data her hjemme, deriblant oppdaterte arbeidsmarkedsdata fra NAV og AKU-rapporten. Fra USA ble vi presentert

Detaljer

Holberggrafene. 20. mars 2015

Holberggrafene. 20. mars 2015 1 Holberggrafene 20. mars 2015 QE(r) i USA, Japan og Europa preger finansmarkedene - Høyere aksjepriser, lave renter og store valutabevegelser ECBs plan for kjøp av obligasjoner (Volum pr. mnd. inntil

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015 Intro Foregående uke var en relativt stille uke på makrofronten, dog ble vi blant annet presentert oppdaterte BNP-tall for eurosonen samlet og tall

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice 2015 ble et godt år for aksjeinvestorer som hadde investert i en veldiversifisert portefølje, både som følge av positiv børsutvikling, og ikke minst

Detaljer

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september.

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Månedsrapport 9/14 Rentemøtet i Norges Bank i fokus Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Ved forrige rentemøte, 19. juni, kommenterte Sentralbanken at

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Intro. Europa. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 11 2015

Intro. Europa. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 11 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 11 2015 Intro Denne uken ble vi presentert en rekke data fra Kina, som tyder på at sentralbanken, PBoC, vil komme med ytterligere pengepolitiske tiltak i tiden

Detaljer

Ukens Holberggraf 30. oktober 2009

Ukens Holberggraf 30. oktober 2009 Ukens Holberggraf 30. oktober 2009 Norges Bank satte renten opp fra 1,25% til 1,50% (som ventet) og jekket opp rentebanen (litt mer enn ventet) Det er ikke lett å spå Kilde: Norges Banks pengepolitiske

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Månedsrapport 7/13. Markedskommentar

Månedsrapport 7/13. Markedskommentar Månedsrapport 7/13 Markedskommentar Juni måned ble preget av turbulens i viktige markeder over hele verden. Makronyheter fra USA viser en bedring av situasjonen med en fallende arbeidsledighet og markant

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 01/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 01/14 Markedskommentar Starten på det nye året har ikke bydd på de helt store store overraskelsene, utover en litt slapp børs åpning her hjemme. Etter en sterk avslutning i 2013 korrigerer

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

Arbeidsledighet i % Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen

Arbeidsledighet i % Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen Ingen olje - smurt «dipp» i rentefastsettelsen Det sterke fokuset på nedgang og innstramning i oljesektoren har ikke påvirket nivået i rentefastsettelsen til Norges Bank. Styringsrenten ble 3. oktober

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Kraftig sysselsettingsvekst i USA Det amerikanske arbeidsmarkedet blir stadig strammere. I desember økte sysselsettingen med i underkant av 300 000.

Kraftig sysselsettingsvekst i USA Det amerikanske arbeidsmarkedet blir stadig strammere. I desember økte sysselsettingen med i underkant av 300 000. Makroøkonomi uke 1 Økt usikkerhet rundt oljeprisutviklingen Kraftig sysselsettingsvekst i USA Børsuro i Kina Varekonsumet økte i november Fortsatt en negativ trend i industriproduksjonen Store regionale

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 23. 4. juni 2007 Tilbakeblikk på uke 22. Uke 22 her hjemme ble en litt turbulent uke for Oslo Børs, men fasiten for uken ble allikevel at Hovedindeksen passerte

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 23 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 23 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 23 2015 Intro IMF, det Internasjonale Pengefondet, la torsdag fram sin årlige rapport over tilstanden til den amerikanske økonomien, i Washington. IMF påpekte

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 7 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 7 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 7 2015 Intro Torsdag ble vi presentert inflasjonsrapporten fra The Bank of England, i tillegg til at Riksbanken overrasket markedet ved å kutte deres nøkkelrente

Detaljer

Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år.

Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 19 2015 Intro Vi tar med oss at the Peoples Bank of China kuttet nøkkelrenten for tredje gang på seks måneder natt til mandag, denne uken (uke 20), og bidro

Detaljer

Ukens Holberggraf 12. august 2009

Ukens Holberggraf 12. august 2009 Ukens Holberggraf 12. august 2009 Norges Bank holdt foliorenten uendret på 1,25% men antyder at renten kan bli satt opp allerede i høst Det ser ut til at produksjonen og sysselsettingen i Norge kan avta

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E.

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. Byggebørsen 2015 Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. de Lange SpareBank 1 SMN Trondheim 9.2.2015 SpareBank 1 SMN Oljevirksomhetens

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

Månedsrapport 4/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 4/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 4/13 Markedskommentar Markedene var i mars tydelig preget av urolighetene rundt bankene på Kypros og den avventende hjelpepakken på 10 mrd euro fra EU og IMF. De forslagene som kom rundt

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 26. 2. juli 2007 Tilbakeblikk på uke 25. Etter en knallgod uke på de internasjonale børsene ble forrige uke preget av bredt fall på de store toneangivende børsene.

Detaljer

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014

Global Eiendom Utbetaling 2008 AS. Kvartalsrapport juni 2014 Global Eiendom Utbetaling 2008 AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt

Detaljer

Uke 25 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 25 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 391,71 Endring sist uke 1,1 % Endring i år 1,7 % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.) 3,1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,9 Siste % sist uke

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014

Nordic Secondary II AS. Kvartalsrapport juni 2014 Nordic Secondary II AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Generelt om selskapet 6 Porteføljeoversikt 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT JUNI 2014

Detaljer

Månedsrapport 3/14. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 3/14. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 3/14 Markedskommentar Situasjonen på Krim - halvøya spiller inn på de fleste markedene denne måneden. Det er fortsatt en uavklart men rolig situasjon, og markedene er noe i villrede. Gårsdagens

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Global Eiendom Vekst 2007 AS

Global Eiendom Vekst 2007 AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Global Eiendom Vekst 2007 AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetaling 4 Kursutvikling 4 Drift, forvaltning

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen. Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makroøkonomiske utsikter drivkrefter for varehandelen Juni 2015 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom DN med ny # Det går bedre i verden lav oljepris hjelper godt for mange Verdensøkonomien støttes av oljeprisnedgang

Detaljer

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014

US Recovery AS. Kvartalsrapport mars 2014 US Recovery AS Kvartalsrapport mars 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Drift og forvaltning 5 Generelt om selskapet 6 Markedskommentar 7 2 KVARTALSRAPPORT MARS 2014 HOVEDPUNKTER

Detaljer

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 7, Endring sist uke,9 % Endring i år, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,7 Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer

Krevende farvann. Investment Strategy & Advice Juni 2016

Krevende farvann. Investment Strategy & Advice Juni 2016 Krevende farvann Investment Strategy & Advice Vi er ikke halvveis i året enda, men for globale finansielle markeder har de siste fem månedene vært begivenhetsrike nok for et helt år. Fokuset har skiftet

Detaljer

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014

Etatbygg Holding III AS. Kvartalsrapport juni 2014 Etatbygg Holding III AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 51. 18. desember 2006 Tilbakeblikk på uke 50. Etter at Oslo Børs steg svakt i uke 49, ble det nok en sterk uke i forrige uke. Hovedindeksen endte opp til ny

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen

Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen RAPPORT 2 2015 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Nytt bunn-nivå for Vestlandsindeksen ROGALAND TREKKER NED Bedriftene i Rogaland er de mest negative til utviklingen, kombinert med

Detaljer

NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN 28. OKTOBER 2014, NTNU

NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN 28. OKTOBER 2014, NTNU NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN. OKTOBER, NTNU Eidsvoll mai «Ingen stat kan bestå uten et velfungerende pengevesen. En egen valuta ville være et symbol på landets suverenitet

Detaljer

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Høyrente. Sammen for bedre renter. Oktober 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand. Kunsten å bruke sunn fornuft Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag. 1883. Utsnitt: Av P. S. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Oktober 2009

Detaljer

Utover det ble vi presentert de viktige non-farm payrolls tallene fra USA, i tillegg til en rekke andre arbeidsmarkedsindikatorer.

Utover det ble vi presentert de viktige non-farm payrolls tallene fra USA, i tillegg til en rekke andre arbeidsmarkedsindikatorer. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 10 2015 Intro ECB avholdt rentemøte på torsdag forrige uke. ECB annonserte som kjent ved foregående rentemøte i januar at de vil starte med månedlige kjøp av

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett.

De lange rentene kom også noe opp etter tallene forrige uke, men er fortsatt på lave nivåer historisk sett. Månedsrapport 8/14 Markedskommentar Ved inngangen til sommer månedene var det fall i oljeinvesteringene og håpet om sannsynlighet for rentekutt som trampet takten i markedet her hjemme. Dette sendte NOK

Detaljer

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø.

OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. OPEC ingen kutt i produksjonen oljeprisen seiler sin egen sjø. Torsdag 7.11 meldte OPEC at der ikke kommer noen kutt i produksjonen fra deres side. Dette påvirker kraftig en allerede fallende oljepris,

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Norge - en oljenasjon i solnedgang?

Norge - en oljenasjon i solnedgang? Norge - en oljenasjon i solnedgang? Sjeføkonom Elisabeth Holvik, 25. november 2014 The big picture 6 år siden finanskrisen i USA Veksten holdt oppe av ekstreme virkemidler USA og England på vei ut av krisen

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 48. 27. november 2006 Tilbakeblikk på uke 47. Oslo Børs fortsatte høstens oppgang med en positiv, men svak uke og endte til slutt på 414,37 poeng, en stigning

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 24. 12. juni 2006 Tilbakeblikk på uke 23. Det ble en ny volatil uke på Oslo Børs der først og fremst torsdagen vil gå inn i historiebøkene etter et fall på hele

Detaljer

Boliglånsundersøkelsen

Boliglånsundersøkelsen Offentlig rapport Boliglånsundersøkelsen 2014 DATO: 12.12.2014 2 Finanstilsynet Innhold 1 Oppsummering 4 2 Bakgrunn 5 3 Undersøkelsen 5 4 Nedbetalingslån 6 4.1 Nedbetalingslån etter belåningsgrad 6 4.2

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014

US Opportunities AS. Kvartalsrapport juni 2014 US Opportunities AS Kvartalsrapport juni 2014 INNHOLD Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Porteføljeoversikt 5 Drift, forvaltning og finansiering 6 Struktur 7 Generelt om selskapet

Detaljer