Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag."

Transkript

1 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke Intro Den tyske hovedindeksen på børsen i Frankfurt, Dax indeksen, steg mandag til over poeng for første gang noensinne, og satte dermed ny all time high. Dax indeksen består av de 30 største selskapene, som er notert i Frankfurt, med en markedsverdi på 80 % av samlede selskaper notert i det tyske aksjemarkedet. Når indeksen nådde poeng tilsa det en økning på cirka 22 % hittil i år. Kilde: Bloomberg Tirsdag morgen steg den japanske Nikkei indeksen til det høyeste på 15 år, med 0,99 % til poeng, samtidig som nøkkelindeksen ved Shanghai børsen steg til det høyeste nivået siden 2008, før finanskrisen inntraff. Dette var femte strake dag med oppgang på Shanghai børsen. Oppgangen kommer etter signalene fra kommunistledelsen som ble gitt under Folkekongressen. Av viktige begivenheter denne uken var pressemeldingen i etterkant av todagersmøtet i Federal Reserve den viktigste. Utover dette var det også rentemøte i Norges Bank i tillegg til at vi fikk Finanstilsynets forslag til tiltak som er mens å skulle bremse veksten i gjelden og boligprisene her i landet. Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag. Europa Bilsalget i Europa akselererte i februar, antallet registreringer steg med 7 % fra ett år tidligere til mer enn kjøretøy i februar, ifølge European Automobile Manufacturers Association, ACEA. Tomåneders leveringer steg 6,6 % til like under 1,99 millioner biler, etter en økning på 6,2 % i januar. Alle de fem største bilmarkedene i Europa vokste i februar, hvorav den største veksten nok engang

2 var i Spania, hvor salget økte med 26 %. Tilsvarende steg salget med 13 % i Italia, 12 % i Storbritannia, 6,6 % i Tyskland og 4,5 % i Frankrike. ACEA forventer at nye bilregistreringer vil stige med 2 % i år til omtrent 13 millioner kjøretøy, etter en økning på 5,7 % i Endelig prisstatistikk viste at den årlige inflasjonen i eurosonen var -0,3 % i februar, opp fra -0,6 % i januar. På månedsbasis var konsumprisene opp 0,6 % fra januar til februar. Videre så vi at antallet sysselsatte personer steg med 0,1 % i eurosonen i fjerde kvartal, sammenlignet med tredje kvartal i fjor. Sammenlignet med samme periode i 2013 steg sysselsettingen med 0,9 % i eurosonen. Handelstall fra Eurostat, EU sitt statistikkbyrå, viste at handelsoverskuddet i eurosonen endte på 7,9 milliarder i januar. Eksporten av varer utgjorde 148,2 milliarder, tilnærmet uendret fra samme periode året før (148,8 milliarder ), mens importen utgjorde 140,3 milliarder, en nedgang på 6 % fra januar 2014 (148,7 milliarder ). Investortilliten i Tyskland, målt ved ZEW indeksen, steg mindre enn ventet i mars, blant annet som følge av usikkerheten rundt Hellas sin framtid i eurosonen som ble motvirket av optimismen over bedre økonomiske utsikter. ZEW indeksen over forventninger, som er ment å predikere den økonomiske utviklingen de neste seks månedene, steg fra 53 i februar til 54,8 i mars, det høyeste siden februar 2014 og den femte strake måneden på rad med oppgang. På forhånd var det ventet en oppgang til 59,4. «Økonomisk sentiment i Tyskland forblir på et høyt nivå. Spesielt, fortsetter den positive utviklingen i innenlandsk økonomi som bekrefter forventningene til ekspertene. På samme tid, liten fremgang har skjedd for å løse Ukraina konflikten og gjeldskrisen i Hellas. Dette satte en demper på sentimentet», sa ZEW president Clemens Fuest. Indeksen som måler nåværende forhold steg fra 45,5 i februar til 55,1 i mars. Forventningsindeksen for eurosonen samlet steg fra 52,7 til 62,4. ZEW indeksen er en ledende indikator for hva 290 investorer og analytikere mener om utsiktene for tysk økonomi i hovedsak, men også eurosonen. Storbritannia: Vi ble presentert referatet fra det foregående møtet i the Monetary Policy Committee, ledet av guvernør Mark Carney, fra tidligere denne måneden. Beslutningstakerne økte fokuset på styrken av, og advarte at valutaen ville kunne stige ytterligere og øke faren for at lav inflasjon vil vedvare. nådde det høyeste nivået mot på syv år denne måneden. «Det var en risiko for at avvikende pengepolitiske trender, samt sterkere utsikter for vekst i Storbritannia enn i eurosonen, kan fortsette å legge et press på vår valutakurs. Dette vil øke potensialet for at perioden med lav inflasjon under målet vil vedvare og forverrer risikoen for at lavere forventninger til inflasjonen kan bli mer vedvarende», sa MPC. Alle de ni medlemmene stemte for å holde styringsrenten uendret på 0,5 % denne måneden, men to av medlemmene sa at avgjørelsen var «finely balanced». BoE sa også at det var mer sannsynlig enn ikke at styringsrenten vil øke i løpet av de neste tre årene. Det er i motsetning til eurosonen, hvor den europeiske sentralbanken fortsetter å øke stimulansene til økonomien. Videre påpekte MPC at kunne steget enda mer de siste månedene, men kan ha blitt holdt nede som følge av usikkerheten rundt stortingsvalget 7. mai. Meningsmålinger så lagt tyder på at intet parti vil få flertall, og dermed øker også utfallet av valget. Videre påpekte komiteen at økonomien vokser i et solid tempo og i tråd med prognosene. Med inflasjonen på 0,3 %, MPC sa at økende arbeidskostnader vil kunne bidra til økt prisvekst, og igjen legge press på lønns- og inflasjonsforventningene, ettersom arbeidsmarkedet begynner å stramme seg til.

3 Boligprisene i London falt med 0,4 % i mars etter en kraftig oppgang på 2,8 % i februar, ifølge eiendomssiden, Rightmove Plc. Det var den første nedgangen i mars, på tre år, og trakk gjennomsnittlig boligpris i London til Boligverdiene i England og Wales steg med 1 % i samme periode. Årlig boligprisvekst falt fra 6,6 % i februar til 5,4 % i mars. «Denne måneden passer konsistent med etterspørsel og tilbud i mange forskjellige lokasjoner i London samlet, med fortsatt økende priser i de beste bydelene, mens de faller andre steder i hovedstaden. Det gjennomgående er justert av markedet», sa Rightmove direktør, Miles Shipside. «Boligpriser på toppnivå og utlånsrestriksjoner innført av Bank of England i fjor, gjør det vanskelig for førstegangskjøpere», Rightmove sa i rapporten. Videre påpekte de i rapporten at etterspørselen fortsetter å overgå tilbudet i mange områder og kjøpere betaler ned større summer på boliglånene. «Med nye boligprosjekter på et historisk lavt nivå og bare et lite antall boliger som ble tilført markedet sammenlignet med foregående måned, er fremdeles tilbudet kritisk», sa Shipside. Ledighetstall fra Storbritannia viste at ledigheten falt til det laveste på mer enn seks år, samtidig som reallønningene økte. Arbeidsledigheten beregnet ved International Labor Organization metode, ILOledigheten, falt med personer til 1,86 millioner personer i de tre månedene til og med januar, ifølge ONS. Ledighetsraten var uendret på 5,7 % i januar, mot et ventet fall til 5,6 %. Vanlig lønn steg med 1,6 % fra ett år tidligere, og overgikk inflasjonen med den største marginen siden I januar alene, steg ledigheten til 5,8 %, opp fra 5,6 % i desember, ifølge rapporten. Antallet personer i arbeid steg med personer til rekordhøye 30,9 millioner i de siste tre månedene til og med januar. Et smalere mål på arbeidsledighet, antall søkere til trygdeytelser, falt med personer fra januar til februar, mot et ventet fall på personer. Antallet søkere til trygdeytelser har falt 28. måneder på rad. USA Federal Reserve sitt todagersmøte startet på tirsdag og ble avsluttet onsdag. Federal Reserve åpnet mulighetene for en økning i styringsrenten så tidlig som i juni, men samtidig indikerte de at rentene vil stige i et rolig tempo, når de først heves. De nye signalene ble lagt fram i en programerklæring som endte en periode der Fed har gitt en forsikring om at de vil være «pasient» ved heving av styringsrenten, samtidig som de la fram et «friskt sett» med estimater som senket medianen for styringsrenten i slutten av 2015 til 0,625 % sammenlignet med 1,125 % i desember. «Bare fordi vi endret ordet patient fra uttalelsen, betyr ikke det at vi kommer til å være utålmodige», sa sentralbanksjef Janet Yellen på en pressekonferanse i etterkant. FOMC sa at det vil være fornuftig å stramme inn når de ser videre forbedring i arbeidsmarkedet og at de er rimelig trygge på at inflasjonen vil nærme seg deres mål på 2 % innen mellomlang sikt. «En økning i målområdet for Fed sin styringsrenten er usannsynlig i april», kom det fram av uttalelsen. Selv om beslutningstakerne endret sine estimater for styringsrenten ved slutten av 2015, påpekte de i uttalelsen at «denne endringen av fremtidsguiding indikerer ikke at komiteen har bestemt seg for tidspunktet de vil starte å heve styringsrenten». Videre påpekte medlemmene at de ser videre styrke i ansettelser og at arbeidsmarkedsforholdene har bedret seg ytterligere. Likevel tok komiteen ned forventningene om økonomien, og sa at veksten har vært «noe moderat». I januar uttalte de at økonomien ekspanderte i et solid tempo. Eksportveksten har falt og gjeninnhentingen i boligmarkedet har forblitt lav. Sannsynligheten for at beslutningstakerne vil øke styringsrenten fra 0 % i september falt fra 55 % til 39 % i etterkant av møtet, samtidig som markedet priset vekk sannsynligheten for en økning i juni.

4 Selv om ledigheten er på det laveste på nesten syv år, mener beslutningstakerne hos Fed at arbeidsmarkedet fremdeles har rom for forbedring. I det lange bildet vil arbeidsledigheten ligge mellom 5 % og 5,2 %, ifølge dokumentene utgitt etter møtet, som er videre ned fra 5,2 % - 5,5 % i desember, forrige gang de la fram prognoser. Videre påpekte medlemmene i FOMC at tidspunktet for første renteheving vil være avhengig av nøkkeltallene i tiden fremover, blant annet bedring i arbeidsmarkedet, samtidig som inflasjonen beveger seg opp mot deres målsetning på 2 %. Renteprognosen for utgangen av 2016 ble senket til 1,88 %, ned fra 2,38 % i desember, dog er fremdeles anslagene høyere enn hva markedet forventer av renteøkninger. Først ut av makrotall fra USA på mandag var den regionale aktivitetsindeksen, Empire State Manufacturing Survey for mars, som indikerer at forretningsaktiviteten fortsatte å ekspandere i et moderat tempo for produksjonsbedrifter i New York regionen. Hovedindeksen for generelle forretningsforhold, falt svakt fra 7,78 poeng i februar til 6,9 poeng i mars. På forhånd var det ventet en økning til 8 poeng. Indeksen tar for seg respondentenes vurdering av nåsituasjonen og situasjonen seks måneder frem i tid. Komponenten for nye ordre falt 4 poeng til -2,4 poeng, og peker på et svak fall i ordre, mens forsendelseskomponenten falt fra 14,12 poeng til 7,93 poeng i perioden. Sysselsettingskomponenten tyder på en sterk vekst i sysselsettingsnivåer. Dette indikerer at selskaper i New York regionen eksporterer mindre, men ansetter flere. Samme dag ble vi presentert tall for industriproduksjonen i februar, som viste et fall i produksjonen for tredje måned på rad og tyder på at industrien vil kunne trekke økonomisk vekst ned i første kvartal i år. Industriproduksjonen, tilvirkningsindustrien ekskludert kraft og gruvedrift, falt med 0,2 % på månedsbasis i februar, etter et nedrevidert fall på 0,3 % i januar (+0,3 %), ifølge tall fra Federal Reserve. Industriproduksjonen ble trukket ned av et fall i produksjon av motorkjøretøy og -deler på 3 %. Samlet industriproduksjon, som inkluderer kraftverk og gruver, steg 0,1 %, drevet av en økning i kraftproduksjon, som følge av lavere temperaturer. Samlet produksjon var ventet å stige 0,2 % etter et nedrevidert fall på 0,3 % i januar (+0,2 %). Kraftproduksjon steg med hele 7,3 % i februar, det meste siden datainnsamlingen startet i Gruveproduksjon, som inkluderer oljedrilling falt med 2,5 % i februar, det største fallet på fire år, etter et fall på 1,3 % måneden før. Kapasitetsutnyttelsen, som måler andelen av fabrikker som er i bruk, falt fra nedreviderte 79,1 % (79,4 %) i januar til 78,9 % i februar. Her var det på forhånd ventet at utnyttelsen i industrien ville stige til 79,5 %. Indeksen sammensatt av elleve økonomiske ledende indikatorer steg i februar, og reflekterer blant annet høyere aksjekurser og en oppgang i byggetillatelser. Conference Board sin indeks, et mål på

5 utsiktene de neste tre til seks månedene, steg med 0,2 % i februar, etter en tilsvarende oppgang måneden før. Til sammenligning steg indeksen med 0,5 % i snitt de siste seks månedene av Syv av de ti indikatorene i indeksen til the Conference Board, bidro til oppgangen i februar. The Conference Board sin indeks over sammenfallende indikatorer, et mål på den nåværende økonomiske aktiviteten, steg også med 0,2 % i februar, likt som måneden før. Fra boligmarkedet ble vi presentert NAHB, National Association of Home Builders, sin sentimentindeks for boligbyggerne, som viste at tilliten falt uventet til det laveste nivået på åtte måneder i mars. Hovedindeksen falt fra 55 i februar til 53 i mars, mens det på forhånd var ventet en oppgang til 56. «Selv med dette fallet, står indeksen i positivt terreng og vi forventer en bedring i markedet når vi nå går inn i vårsesongen som betyr flere kjøp», sa styreleder i NAHB, Tom Woods i en uttalelse. Videre så vi at antallet boligbygg som ble påbegynt i februar falt med det meste siden 2011, drevet av fallende temperaturer og snø. Antallet igangsatte boliger var enheter annualisert, ned hele 17 % fra januar og det færreste på ett år, ifølge Handelsdepartementet. Takten var tregere enn selv de mest pessimistiske prognosene i forkant av publiseringen, på forhånd var median forventningene 1,04 millioner enheter. Totale byggetillatelser steg med 3 % til 1,09 millioner enheter annualisert, det raskeste siden oktober, drevet av en oppgang i søknader for bygging av flermannsboliger. De ukentlige arbeidstallene viste at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd steg med personer til personer i uke 11, ifølge rapporten fra Arbeidsdepartementet. På forhånd var det ventet at antallet søkere ville øke til personer. Etter flere uker med værrelaterte svingninger, førstegangssøkere til trygdeytelser, har falt til lavere nivåer og viser at arbeidsgivere holder på dere ansatte, noe som igjen vil medføre økt privat forbruk. Antallet personer som fortsetter å motta ledighetstrygd, continuing claims, falt med personer til 2,417 millioner personer i uke 10. Ledighetsraten blant de som kvalifiserer til trygdeytelser var uendret på 1,8 %, slik som den har vært siden tidlig januarmåned. Asia Kina: Statsminister Li Keqiang, lovte å støtte oppunder jobbskapning i Kina, mens myndighetene fortsetter å bekjempe korrupsjon og miljøutslipp ved å redusere rollen til staten. «Beslutningstakerne vil ta aksjon dersom Kinas vekst, som myndighetene har satt til 7 % dette året, beveger seg lavere, eller medfører kutt i sysselsetting eller lønn», Li fortalte reportere i sin årlige tale på søndag. «Mens man fratar myndighetene en del av deres rolle i verdens nest største økonomi, som vil kunne møte motstand fra særinteresser, er det avgjørende», sa han videre. Lis bemerkninger markerer utfordringene Kinas ledere står ovenfor når de prøver å gjøre økonomien uavhengig av eksport og investeringer, en modell som er drevet av høy forurensning, korrupsjon og en kraftig økende gjeld. Samtidig risikerer feiltrinn å trekke veksten ned, som var den tregeste på mer enn to tiår i fjor. Som tidligere år, lovte han tøffere tiltak for å kjempe mot forurensning, og påpekte at tiltakene så langt ikke har oppfylt kravene til folket. «De gode nyhetene er at vi de siste årene ikke har måttet benytte massive pengepolitisk stimulanse for økonomisk vekst. Det har gjort det mulig for oss å styre etter

6 makroøkonomiske forhold, og vi har fortsatt mange tilgjengelig politiske instrumenter ved behov», sa Li. Blant tiltak som allerede er innført de siste månedene, er to kutt i utlånsrenten og innskuddsrenten, samtidig som de har kuttet i reservekravene til bankene. Det forventes ytterligere tiltak for å tilføre likviditet i år. Aksjer i Kina steg til det høyeste nivået siden august 2009, etter talen til statsminister, Li Keqiang. Tall fra boligmarkedet i Kina viste at den gjennomsnittlige boligprisen i landets 70 største byer falt for sjette periode på rad. Boligprisene falt med 5,7 % på årsbasis i februar, det største fallet siden undersøkelsen startet i De største eiendomsutviklerne har merket dette i salget av nye boliger, hvorav de fleste har opplevd en nedgang på mer enn 30 % i salget. Eiendomssektoren i Kina utgjør omtrent 15 % av den totale økonomien og er dermed en viktig faktor for videre vekst. Fallet i januar var 5,1 %, og det markerte også det største fallet siden dataserien for boligpriser ble etablert. Detaljene viste at boligprisene falt i 66 av 70 storbyene som inngår i indeksen, samtidig som igangsetting av nye eiendomsprosjekter falt med 20 % fra ett år tidligere. Li Keqiang har allerede uttalt at myndighetene står klare om fallet blir så stort at det vil påvirke den samlede økonomien. Japan: Sentralbanken i Japan, BoJ, foretok ingen endringer i pengepolitikken etter tirsdagens møte, dog advarte de om at lavere energipriser vil trekke inflasjonen ned i verdens tredje største økonomi. BoJ beholdt deres løfte om å øke den monetære basen med 80 billioner yen årlig, slik som ventet. «Konsumprisene vil ta seg ned mot 0 % for en stund, og økonomien vil fortsette en moderat gjeninnhenting», sa BoJ i en uttalelse. I foregående måned påpekte de at konsumprisene ville kunne ta seg ned, dog har de nå endret prognosene og venter lavere prisvekst i tiden fremover, justert for effektene av momsøkningen. Nesten to år etter at BoJ introduserte de enorme pengepolitiske lettelsene, har sentralbankens hovedmål på inflasjon falt til omtrent en tiendedel av deres mål på 2 %, drevet av blant annet fallende oljepriser. Ifølge en undersøkelse gjennomført av Bloomberg venter 23 av 34 økonomer at BoJ vil ekspandere sine stimulanser innen utgangen av oktober, ned fra 26 av 34 økonomer i foregående måned. Forbrukerne i Japan har over en lengre tid ikke hatt lønnsvekst, noe som nå vil kunne endre seg ifølge undersøkelser gjort hos flere av de største bedriftene i landet. Toyota Motor Corp. har blitt enige med fagforeningene om en lønnsøkning på 3,2 % med virkning fra 1. april. Japans statsminister, Shinzo Abe, har oppfordret de store selskapene om å gi mye ved årets lønnsforhandlinger med fagforeningene. Myndighetene håper at dette vil kunne føre til høyere privat forbruk. Utfordringen for Shinzo Abe er å sørge for at husholdningene vil kunne opprettholde kjøpekraften sin ettersom kostnadene med å leve har økt, som følge av blant annet momsøkningen som tredde i kraft 1. april i fjor. «BoJ tjenestemenn vurderer at gjennomsnittlig basis lønnstillegg på 1 % er nødvendig i det kommende regnskapsåret for å opprettholde veksten i Japan etter to tiår med stagnasjon», uttalte noen som er kjent med saken til Bloomberg tidligere i år. Handelstall fra Japan viste at eksporten steg mer enn ventet i februar, og støtter oppunder gjeninnhentingen i økonomien. Eksporten til utlandet steg med 2,4 % fra ett år tidligere, mot en ventet økning på 0,3 %. Importen falt i samme periode med 3,6 % mot en ventet oppgang på 3 %, slik at handelsunderskuddet endte på 424,6 milliarder yen. Eksportveksten er et godt tegn for den japanske økonomien i og med at de fortsatt sliter med lavt forbruk blant husholdningene og

7 selskapene i landet. Verdien av eksporten økte med 9,4 % i de to første månedene i år sammenlignet med januar-februar i fjor, mens volumet økte med gjennomsnittlig 4,1 %, ifølge kalkuleringer fra Bloomberg som er basert på data fra Finansdepartementet i Japan. Importverdien falt med 6,6 % mens volumet av varer falt gjennomsnittlig med 1,4 % i samme periode. I forkant av publiseringen var det ventet et handelsunderskudd på 986,6 milliarder yen. Eksporten til Kina falt kraftig i februar, dog slik som ventet grunnet nyttårsfeiringen. Australia: Referatet fra det forrige rentemøtet i the Reserve Bank of Australia, RBA, viste at medlemmene vurderer ytterlige rentekutt, for å støtte oppunder økonomien som ekspanderer i et lavere tempo enn ønsket. «På grunnlag av dagens prognoser for vekst og inflasjon, medlemmer var av den oppfatning at å lette på pengepolitikken ytterligere, kan bli nødvendig. Medlemmene så fordelen ved å vente litt for at økonomien skulle tilpasse seg tidligere endringer i nøkkelrenten», het det i referatet fra møtet 3. mars. RBA holdt nøkkelrenten uendret på det foregående møtet etter at de kuttet i februar, og vurderte på forrige møte at økonomien på nåværende tidspunkt ikke trenger ytterligere stimulanse, mens beslutningstakerne vurderer dataene. Sentralbanken uttalte at flere av medlemmene «så fordeler ved å motta mere data som indikerer om økonomien utvikler seg som ventet eller ikke, ifølge tidligere prognoser fra RBA». Videre kom det fram at de så økende risiko i det kommersielle eiendomsmarkedet, blant utviklere av privatboliger så vel som næring. Prisene i flere markedssegmenter hadde vært stigende, selv om ledigheten holdt seg høy og leieforholdene svekket seg. Videre påpekte de at «selv om den australske $ har svekket seg, spesielt mot den amerikanske $, har AUD holdt seg over de fleste estimater i henhold til de grunnleggende verdiene, særlig gitt betydelig fall i viktige råvarepriser», sa RBA og gjentok kommentarer fra tidligere referater. Sør-Korea: Ledighetstall fra Sør-Korea er nær bunnivået, selv etter en oppgang i februar, og ligger omtrent på halvparten av de resterende OECD nasjonene. Men de offisielle dataene forteller ikke hele historien, ifølge en artikkel fra Bloomberg. Dersom man inkluderer de som har gitt opp å se etter ny arbeidsplass eller de som er låst fast i deltidsjobber, så er det langt større ledighet enn det som rapporteres fra myndighetene. Data på onsdag viste at arbeidsledigheten i landet steg til 3,9 % i februar, mens en ny indikator for underutnyttelse i arbeidskraften kom inn tre ganger høyere, på 12,5 %. Tilsvarende er ledighetsraten i USA på 5,5 %, mens tilsvarende indikator for underutnyttelse er på 11 %, et langt mindre gap.

8 Norden Norge: Rentemøte i Norges Bank var den store begivenheten her hjemme denne uken. Sentralbankstyret overrasket både økonomene og markedet ved å beslutte å holde styringsrenten uendret på 1,25 %, dog signaliserte de et nytt kutt for å støtte økonomien mot det kraftige fallet i oljeprisen. NOK steg kraftig i kjølvannet av beslutningen. Sentralbanken forventer at nøkkelrenten kan falle til 0,95 % i første kvartal neste år, mot tidligere prognosert i desember på 1,13 %. NOK steg så mye som 3,1 % mot, det meste siden «Vi besluttet å holde styringsrenten uendret, men gitt at våre estimater slår til, er det muligheter for at nøkkelrenten vil bli senket i løpet av våren eller sommeren», uttalte sentralbanksjef Øystein Olsen på pressekonferansen. I desember valgte sentralbanken å kutte renten overraskende, etter et fall på 50 % i oljeprisen. «I desember kuttet vi styringsrenten som en hedge mot svakere utvikling i realøkonomien, det har ikke skjedd så langt. Det gir oss nå muligheten for å vente å se», sa Olsen. Norges Bank oppdaterte prognosene sine for fastlandsveksten, som ekskluderer olje og gassproduksjon, vil ta seg ned til 1,5 % dette året, ned fra 2,3 % i Veksten vil bli 2 % i 2016 og 2,5 % i Petroleumsinvesteringer vil falle med 15 % inneværende år og 10 % i Det er flere økonomer som i etterkant påpekte at Norges Bank i desember viste en føre var pengepolitikk, mens de nå er avventende og ønsker å vente å skje hva som skjer fremover, før de vurderer ytterligere tiltak. Pengepolitikken skal være framoverskuende slik som har blitt påpekt av flere andre sentralbanken gjentatte ganger de siste årene, og dermed er det viktig at sentralbanken kommer i forkjøpet av de negative signalene som kommer fra markedet og gjennom deres undersøkelser. Den nye renteprognosen fra Norges Bank, rentebanen, indikerer at renten blir satt ned i løpet av andre kvartal, trolig allerede på møtet i mai, dersom utviklingen i norsk økonomi blir slik som de har sett for seg. Videre påpekte sentralbanksjef Olsen, at prisveksten er nær 2,5 %, i tillegg til at arbeidsledigheten har holdt seg stabil og vært litt lavere enn ventet. (Pengepolitisk rapport 1/15: Figuren under viser styringsrenten de siste fem årene og anslagene fremover i henhold til den siste Pengepolitiske rapport:

9 Kilde: Norges Bank Sentralbankmøtet kom få dager etter at Finansdepartementet per brev ba Finanstilsynet komme med forsalg for å dempe veksten i boligpriser og kredittveksten i den norske husholdningssektoren. Finanstilsynet foreslår en forskrift som tar utgangspunkt i tilsynets boliglånsretningslinjer, deriblant at renteøkningen som skal legges til grunn ved stresstesting av en låntakers betjeningsevne, økes fra 5 % til 6 %, og at alle låntakere må kunne forsvare en slik stresstest. Videre holder de fast ved at maks belåningsgrad skal utgjøre 85 % av boligens verdi, dog åpnes det nå ikke for at det kan være høyere belåningsgrad i særskilte tilfeller, slik som tidligere. Belåningsgraden for rammelån / boligkreditt settes ned fra 70 % til 65 %, og kan ses i sammenheng med at det ikke lenger er lov med avdragsfrihet for lån som utgjør mer enn 65 % av boligens verdi. I samme setting innføres det krav om avdragsbetaling på 2,5 % årlig fra første år for alle nedbetalingslån med belåning utover 65 %, tilsvarende en avdragsprofil for et serielån med 40 års løpetid. Videre påpeker Finanstilsynet i sitt brev at det er skjønnsutøvelsen i bankene som vil være det viktigste bidraget til strammere utlånspraksis. (Link til forslaget: Handelstall for februar viste at handelsoverskudd på 21,1 milliarder kr, sammenlignet med samme måned i fjor falt overskuddet med cirka 40 %, tilsvarende 13,1 milliarder kr. Importen av varer utgjorde 45,1 milliarder kr, mens eksporten endte på 66,2 milliarder kr i februar. Ifølge rapporten var oljeeksporten slik som ventet mye lavere, men fastlandseksporten fikk også ned. Eksporten av råolje falt med 7,4 milliarder fra februar i fjor, dog steg antallet fat som ble eksportert, men oljeprisen var 226 kr lavere enn ett år tidligere, som forklarer hele nedgangen. Fastlandseksporten utgjorde 30,1 milliarder kr i februar, en nedgang på 3,5 % sammenlignet med samme måned i fjor. Importen av varer utgjorde 45,1 milliarder kr, noe som tilsvarer en oppgang på 4,4 % sammenlignet med februar 2014, hvorav bilimporten økte med cirka 10 %.

10 Igangsetting av nye boliger økte med 65 % i februar sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge tall fra Boligprodusentenes Forening. Salget av nye boliger steg i samme periode med hele 20 %. Ifølge rapporten er det høy optimisme blant boligprodusentene og det ventes ytterligere bedring i markedsbildet de neste tre månedene og på tolvmånedersbasis. Tolvmåneders rullerende igangsetting av boliger til og med utgangen av februar, lå på boliger. Sverige: Sentralbanken i Sverige, Riksbanken, overrasket markedet etter et uventet møte og kutt i styringsrenten, samtidig som de ekspanderte statsobligasjonskjøpene. Reporenten ble senket med 15 basispunkter til -0,25 %, samtidig som obligasjonskjøpene ble utvidet med 30 milliarder SEK, til totalt 40 milliarder SEK, ettersom de allerede har gjort kjøp tilsvarende 10 milliarder. Riksbanken sa at de forventer at nøkkelrenten vil forbli på nåværende nivåer til midten av «Dette er en måte å kjøpe forsikring mot for lav inflasjon i en usikker verden. Hva vi har sagt gjentatte ganger gjennom den siste måneden og at vi står rede til å gjøre mer dersom det er nødvendig. Vi vil gjøre mer», sa sentralbanksjef Stefan Ingves etter avgjørelsen. Beslutningstakerne lever opp til sitt løfte om å gjøre hva enn som trengs for sikre Nordens største økonomi ut av deflasjon, og de nevnte eksplisitt deres lokalvaluta som grunn for å kutte nøkkelrenten. Inflasjon har vært under 2 % i mer enn tre år, og Riksbanken har tidligere blitt kritisert for å ikke tilføre støtte til prisstabilitet og for at de ikke har fokusert på husholdningenes kredittvekst. Videre påpekte de nødvendigheten ved avgjørelsen etter at ECB sine enorme stimulanser har sørget for en svekkelse av. Videre gjentok de at ytterligere kutt kan bli nødvendig, høyere obligasjonskjøp og nevnte også et program med lån til selskaper via banker. Kuttet medførte en umiddelbar svekkelse av den svenske kronen.

11 Vedrørende spørsmål kan dere kontakte: Gisle Kolmannskog tlf Christian Lund tlf Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelig, men Invento garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Invento påtar intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Uttalelsene i rapporten reflekterer Inventos oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Invento forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel.

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015 Intro Mandag var de amerikanske børsene stengt. Tirsdag steg S&P 500 indeksen over 2.100 poeng for første gang noensinne. Indeksen steg 0,16 % til 2.100,34

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år.

Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 19 2015 Intro Vi tar med oss at the Peoples Bank of China kuttet nøkkelrenten for tredje gang på seks måneder natt til mandag, denne uken (uke 20), og bidro

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 6 2015 Intro Vi ble i løpet av uken presentert en rekke arbeidsmarkedsdata fra USA, deriblant non-farm payrolls, som karakteriseres av mange som månedens viktigste

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

EKSPORTEN I DESEMBER 2012

EKSPORTEN I DESEMBER 2012 JLR/ 22.01. 2013 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I DESEMBER 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Desember2012

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2012

EKSPORTEN I AUGUST 2012 JLR/ 20.9. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I AUGUST 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL August 2012 Verdiendring

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet utsiktene framover NOVEMBER 2013 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 2013 OPPSUMMERING OG VURDERINGER 3 Økonomi verdipapirmarkeder 3 Risikofaktorer

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2012

EKSPORTEN I JULI 2012 JLR/ 23.8. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JULI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Juli 2012 Verdiendring

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015

Økonomisk overblikk 1/2015 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomiske utsikter. Januar 2011

Økonomiske utsikter. Januar 2011 Økonomiske utsikter Januar 11 Globalt: Oppsvinget har fått feste, men utfordringene er mange USA: Skattelette setter fart i økonomien Eurosonen: Svak og ujevn utvikling, krise truer Storbritannia: Seiglivet

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 2012 Markedssyn: august 212 Markedssyn Allegro Finans ASA Markedet aner at Europa er litt mindre ille Juli 212 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode

Detaljer

Spådommer for det nye året

Spådommer for det nye året Markedssyn: Januar 2014 2014 1 - Spådommer for det nye året 1) Veksten vil akselerere markert. Vi nærmer oss noe som kan bli starten på et normalt syklisk oppsving. Noe forsinket i forhold til hva som

Detaljer