Søndag kveld ble det kjent at Hilary Clinton ville stille som Demokratenes presidentkandidat i USA. Nominasjonsvalget starter tidlig i 2016.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søndag kveld ble det kjent at Hilary Clinton ville stille som Demokratenes presidentkandidat i USA. Nominasjonsvalget starter tidlig i 2016."

Transkript

1 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke Intro På onsdag ble vi presentert referatet fra rentemøtet mars og vi fikk dermed mer informasjon om hvordan medlemmene i FOMC tenker rundt rentesettingen framover. Markedet så etter om formuleringen «patient / tålmodig» enstemmig ble utelatt fra pressemeldingen eller ikke, samtidig som markedet så etter detaljer for hvorfor FOMC nedjusterte sine estimater for styringsrenten i tiden fremover. Samme dag ble vi kjent med at Royal Dutch Shell Plc kjøper BG Group Plc for omtrent 47 milliarder. Avtalen er den største i sektoren på mer enn et tiår. Premien som ble betalt for BG var omtrent på 50 % i henhold til sluttkursen dagen før. Søndag kveld ble det kjent at Hilary Clinton ville stille som Demokratenes presidentkandidat i USA. Nominasjonsvalget starter tidlig i Europa Den europeiske sentralbanken, ECB, sa mandag at de klarte å nå deres mål på kjøp av 60 milliarder med obligasjoner i deres første måned med deres kvantitative lettelses program. Den Frankfurt baserte institusjonen gjorde kjøp tilsvarende 47,4 milliarder av offentlige obligasjoner i mars, mens resten av den månedlige kvoten ble fylt av obligasjoner med fortrinnsrett og pantesikrede verdipapirer (asset-backed securities). Det vektede gjennomsnittet av løpetiden på statsgjelden og nasjonale obligasjoner kjøpt i perioden var 8,56 år. ECB sa at de benyttet 11,1 milliarder på tysk gjeld i mars, og utgjorde det største bidraget ved kjøp av offentlige obligasjoner. Siden QE ble kunngjort i januar, har rentene på statsobligasjoner blitt presset ned, selv med det anspente forholdet mellom Hellas og deres kreditorer som har truet stabiliteten i eurosonen. Mens utlån til bedrifter og husholdninger har blitt bedre, noe som tyder på at den pengepolitiske stimulansen nå har begynt å nå realøkonomien. Draghi har derimot påpekt og advart om at oppgangen fortsatt er «syklisk» og må støttes opp av strukturelle reformer i hvert enkelt land. Detaljhandelstall fra Eurostat, statistikkbyrået i eurosonen, viste at handelen falt med 0,2 % på månedsbasis i februar, etter en oppgang på 0,9 % i januar. På årsbasis steg omsetningen blant detaljhandelsbedriftene med 3 % mot en ventet vekst på 2,8 %. Bakgrunnen for at omsetningen falt på månedsbasis kom som følge av blant annet et fall på 0,8 % i kategorien for mat, drikke og tobakk, mens handel av drivstoff falt med 0,4 %. Endelige tall for innkjøpssjefsindeksen, PMI, for eurosonen samlet ble litt svakere enn hva de foreløpige tallene viste i mars. Den endelige PMI Composite, samleindeksen, steg fra 53,3 i februar til 54 i mars, mens foreløpige data indikerte en oppgang til 54,1. PMI for eurosonen samlet er nå på det høyeste nivået på elleve måneder og både sentimentet i industri- og tjenestesektoren bedret seg i mars. Detaljene viste at komponenten for sysselsetting steg i det raskeste tempoet siden august 2011, samtidig som utviklingen i nye ordre var positiv. Sentimentet var sterkest i Irland, Spania og Tyskland, mens i Frankrike falt samlet PMI tilbake fra februar til mars. Tall fra industrien i Tyskland viste at ordrene falt uventet for andre måned på rad i februar. Ordre, justert for sesongvariasjoner og inflasjon, falt 0,9 % på månedsbasis i februar, etter et opprevidert fall på 2,6 % (3,9 %) i januar. På forhånd var det ventet en oppgang i ordreinngangen på 1,5 % i

2 februar. På årsbasis var industriordrene ned 1,3 %. Bestillinger av forbrukervarer steg med 2,9 % i februar fra måneden før, og innenlandsk etterspørsel etter investeringsvarer steg med 1,9 %, ifølge rapporten. Eksportbestillinger falt med 1,6 %. Videre så vi på torsdag at industriproduksjonen i Europas største økonomi steg med 0,2 % i februar, etter et nedrevidert fall på 0,4 % (+0,6 %) i januar. På forhånd var det ventet en vekst i produksjonen på 0,1 %. På årsbasis falt produksjonen med 0,3 % mot en ventet oppgang på 0,6 %. Samme dag ble vi også presentert handelstall som viste at eksporten steg med 1,5 % i februar, mens importen var opp med 1,8 % i samme periode. Handelsbalansen endte på 19,2 milliarder i februar, opp fra 15,9 milliarder i januar. Sveits: Konsumprisene i Sveits falt det meste på nesten tre år i mars, etter styrkingen av francen, som har dratt ned kostnaden ved import. Prisene falt 0,9 % fra ett år tidligere, det største fallet siden juni 2012, ifølge statistikkmyndighetene i landet. Til sammenligning steg prisene 0,3 % på årsbasis i februar. Innenlandske varer steg med 0,3 % i mars fra ett år tidligere, mens importerte varer falt med hele 4,3 %, ifølge rapporten. Selv med negativ prisvekst har sentralbanksjefen i SNB, Thomas Jordan, indikert at han ikke vil lette på pengepolitikken ytterligere. SNB har en innskuddsrente på -0,75 %. Hellas: På torsdag ble vi presentert arbeidstall fra Hellas som viste at ledigheten i landet falt fra 25,9 % i desember til 25,7 % i januar. Selv om nedgangen var moderat, er dette fremdeles den laveste ledighetsraten på to og et halvt år. Videre så vi at industriproduksjonen i landet steg med det meste på tre måneder i februar. På årsbasis steg produksjonen med 1,9 %, mens i januar var produksjonen ned 0,2 % det siste året. Myndighetene i Hellas forhandler fremdeles med sine kreditorer, og håper å nå en endelig avtale på et møte mellom eurosonens finansministre som skal holdes 24. april. ECB godkjente torsdag 1,2 milliarder i økte midler til greske utlånere, ifølge en person som er kjent med saken. The Governing Council økte taket på ELA (Emergency Liquidity Assistance) til Bank of Greece til 73,2 milliarder samlet, etter en telefonkonferanse på torsdag. Storbritannia: BoE, Bank of England, offentliggjorde onsdag sin beslutning om innretningen av deres pengepolitikk. På forhånd var det ikke ventet noen endringer. Beslutningstakerne holdt styringsrenten uendret på rekordlave nivåer for 73. strake måned på rad. Dette er deres siste møte før valget 7. mai. Styringsrenten har vært uendret på 0,5 % siden mars BoE holdt samtidig rammen for tilbakekjøpsprogrammet for verdipapirer uendret på 375 milliarder, det også i tråd med forventingene i forkant. Flere detaljer kommer når referatet blir publisert 22. mars. Handelstall fra Storbritannia viste at handelsunderskuddet i februar vokste til det største på syv måneder, drevet av fallende salg til blant annet USA og land utenfor EU. Handelsunderskuddet var på 10,3 milliarder, etter et underskudd på 9,2 milliarder i januar, ifølge ONS, det britiske statistikkbyrået. Eksporten falt i perioden med 3,7 % til 23,2 milliarder, det laveste siden 2010, mens importen økte med 0,8 %. Forsendelser til EU falt 0,3 %, mens til land utenfor EU falt handelen hele 6,6 %.

3 Samlet industriproduksjon steg 0,1 % på månedsbasis i februar, etter en nedgang på 0,1 % måneden før. På forhånd var det ventet en produksjonsvekst på 0,3 %-poeng. Olje- og gassproduksjon falt med 3,8 %, mens industriproduksjonen steg med 0,4 %. Boligprisene i Storbritannia økte med 0,4 % fra februar til mars, ifølge Halifax. På årsbasis steg prisene 7,8 % til Halifax forventer en årlig prisvekst i boligene på tilsammen 3 % for inneværende år, altså en avmatting i prisene fra dagens nivåer, drevet av høyere bilproduksjon. USA Referatet fra det foregående rentemøtet blant FOMC-medlemmene ble lagt fram onsdag kl norsk tid. Flere av medlemmene mente at de økonomiske dataene og utsiktene ville rettferdiggjøre en normalisering på junimøtet. Andre medlemmer påpekte at prisfallet i energisektoren og en sterkere dollar vil fortsette å holde inflasjonen nede, og argumenterte derfor for en renteøkning senere i år. Et par av deltakerne uttalte at økonomien ikke ville være klar for renteøkninger før i I mars droppet FOMC sitt løfte om å være «patient», ettersom de nå vurderer den første renteøkningen siden 2006, dog reduserte de rentebanen ytterligere. Fed sjef, Janet Yellen, har uttalt at lånekostnader vil trolig økes gradvis, dog ga nok forrige arbeidsmarkedsrapport medlemmene større grunn til å være forsiktige. FOMC sa i mars at jobbsøkingene hadde vært solid og at arbeidsmarkedsforholdene hadde bedret seg ytterligere, selv med moderat vekst. Siden mars har data antydet at økonomien har kjølnet noe, blant annet som følge av en tøff vinter og en sterkere dollar som nevnt tidligere. Antallet sysselsatte, non-farm payrolls, steg med personer i mars, og brøt dermed den ett år lange trenden med månedlige økninger på over nye sysselsatte. De siste kommentarene fra Fed medlemmer tyder på at sentralbanken ikke har noen hast med å stramme inn, samtidig som de vil øke gradvis når de først starter å øke lånekostnadene. New York Fed president, William C. Dudley, sa denne onsdagen at «det er sterke argumenter for å være på den sene siden å heve styringsrenten». «En for tidlig økning kan tvinge beslutningstakerne til å endre kurs å på nytt måtte kutte styringsrenten til null og dermed skade troverdigheten til sentralbanken», sa han videre. Ifølge referatet ble det påpekt at medlemmene skal være «rimelig trygge» på at inflasjonen vil nå målet på 2 % før de velger en renteøkning. «Videre bedring i arbeidsmarkedet, en stabilisering av energipriser og en utflating av valutajusterte dollaren, var blant momentene som ble sett på som nyttig i å etablere tillit til at inflasjonen vil stige», ifølge referatet. Prisene målt ved Feds foretrukne mål, viste en prisvekst på bare 0,3 % i februar fra ett år tidligere. «Flere av medlemmene bemerket at dollarens videre styrkelse over perioden ville sannsynligvis holde nettoeksporten og den økonomiske veksten i USA nede for en tid», viste referatet. Internasjonalt påpekte referatet en rekke risikoer til den internasjonale økonomien, inkludert nedgangen i den økonomiske veksten i Kina, skattemessige og økonomiske problemer i Hellas, og geopolitiske spenninger. Omtrent halvparten av beslutningstakerne senket estimatene sine for arbeidsledighetene, dog påpekte flere av deltakerne at de ville vurdere videre kutt, dersom lønningene fortsatte å vise kun en beskjeden vekst (fullstendig referat: Vi tar med oss de viktige non-farm payrolls tallene som ble presentert på langfredag i påsken, som av mange karakteriseres som månedens viktigste indikator. Rapporten fra Arbeidsdepartementet viste at antallet sysselsatte økte med personer i mars, den minste økningen siden desember 2013, og svakere enn selv den mest pessimistiske prognosen i Bloomberg. Snittet de siste tolv månedene er likevel på personer. På forhånd var det ventet en sysselsettingsvekst på personer i mars. I tillegg ble tallene for de to foregående månedene nedrevidert med til sammen personer. Ledighetsraten var uendret på 5,5 % i mars, det laveste siden mars 2008, samtidig som lønninger steg, ifølge rapporten, dog viste detaljene at det har vært et frafall i arbeidsstyrken, som

4 bidro til at ledighetsraten ikke steg. Ifølge den separate husholdningsundersøkelsen som gjennomføres krympet arbeidsstyrken med personer, slik at sysselsettingsgraden falt med 0,1 %-poeng til 62,7 %, og matchet det laveste nivået siden Timeslønninger steg med 0,3 % på månedsbasis, og 2,1 % fra ett år tidligere, likt som gjennomsnittet siden ekspansjonen startet i juni På forhånd var det ventet at gjennomsnittlig timelønn ville stige med 0,2 % på månedsbasis. Alt i alt var dette en svak rapport. Kilde: Bloomberg De ukentlige arbeidstallene viste at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd steg med personer til personer i uke 14, ifølge en rapport fra Arbeidsdepartementet. Fireukers-snittet på søkere per uke, er det laveste siden juni På forhånd var det ventet at antallet søkere ville stige til personer. Videre så vi at de som fortsetter å motta ledighetstrygd falt med personer til 2,304 millioner personer i uke 13, det laveste siden desember Ledighetsraten blant de som kvalifiserer til trygdeytelser var uendret på 1,7 %. Asia Kina: Shanghai Composite indeksen steg onsdag over poeng for første gang siden 2008 drevet av finans- og industriselskaper, og fortsatte rallyet i aksjemarkedet i Kina, ettersom investorer venter at myndighetene vil øke pengepolitiske stimulansetiltak for å styrke den økonomiske veksten i landet. Indeksen sluttet opp 0,8 % til 3.994,81 poeng. Indeksen har omtrent doblet seg siden januar 2014, blant annet drevet av at tradere har lånt rekordsummer for å kjøpe aksjer, nye investorer har åpnet aksjehandelskontoer i et ekstremt tempo og myndighetspersoner har gitt sin tilslutning til rallyet. Indeksen er fortsatt godt under toppnivået fra oktober 2007, da den stod i 6.092,06 poeng. Prisstatistikk på fredag viste at konsumprisindeksen steg med 1,4 % på årsbasis i mars, mot en ventet prisvekst på 1,3 %. Samtidig så vi at produsentprisene falt med 4,6 % i samme periode, 37. strake måneden på rad med fall. Prisveksten på mat steg med 2,3 % på årsbasis, mens ikke-matvarepriser steg med 0,9 %.

5 Japan: Sentralbanken i Japan, BoJ, beholdt pengepolitikken uendret ved sitt møte onsdag morgen. Sentralbanken beholdt målet om å utvide den monetære basen med et årlig tempo på 80 billioner yen, slik som ventet i forkant. Sentralbanken sliter med å nå målet sitt om en årlig prisvekst på 2 %, etter at BoJ sitt prismål har falt til 0 %, blant annet som følge av billigere olje og den svake gjeninnhentingen i landet. Beslutningstakerne uttalte at de har tillit til at økende profitter, lønninger og forventinger til prisvekst vil løfte inflasjonen mot deres mål. Styret som består av ni medlemmer var enstemmig, forut en personer, om beslutningen rundt innretningen av pengepolitikken, også det nye medlemmet, Yutaka Harada, som ble med i styret 26. mars. Den som stemte imot, var Takahide Kiuchi, som har vært imot politikken til Kuroda siden mai De fleste økonomer venter nå at BoJ vil ekspandere stimulanse ved slutten av oktober, ifølge en undersøkelse utført av Bloomberg. Det som vil kunne støtte Kuroda sin optimisme er data som peker i retning av vedvarende høyere inflasjonsforventinger og en innsnevring mellom tilbud og etterspørsel i økonomien, de to viktigste elementene for at BoJ skal oppnå sitt prismål. Selskapet spurt av sentralbanken venter en inflasjon på 1,4 % om ett år, mens husholdninger venter en prisvekst på 3 %. Arbeidsledigheten i Japan falt til 3,5 % i februar, nær de laveste nivåene siden 1997, samtidig som selskaper rapporterte om for få arbeidstakere. Australia: Sentralbanken i Australia, RBA, sa for andre måned på rad at de kunne velge å lette på pengepolitikken på fremtidige møter, etter å holdt styringsrenten uendret på rekordlave nivåer, ettersom økonomien sliter som følge av fallende råvarepriser. Nøkkelrenten ble holdt uendret på 2,25 %, ifølge en uttalelse fra sentralbank guvernør, Glenn Stevens. «Videre lettelser i politikken kan være hensiktsmessig i periode fremover, for å fremme bærekraftig vekst i etterspørselen g inflasjonen i samsvar med vårt mål. Styret vil fortsette å vurdere saken for en slik handling på kommende møter», sa Stevens. Avgjørelsen på tirsdag er første gang på minst åtte ar at markedet (60 % ventet kutt) ikke klarte å «spå» utfallet av møtet, mens medianen av økonomene spurt av Bloomberg var korrekt, ifølge data fra Bloomberg. Sentralbanken sa videre at veksten i innenlandsk etterspørsel er relativt svak, og økonomien vil trolig operere med ledig kapasitet i en tid fremover. Mange påpeker at boligprisveksten er bakgrunnen for at sentralbanken nå frastår fra ytterligere lettelser i pengepolitikken etter en veldig sterk vekst i boligprisene de siste årene. Sist gang styringsrenten ble endret var i februar i år, før det hadde ikke renten blitt kuttet siden august Fremvoksende India: Guvernør Raghuram Rajan i den indiske sentralbanken lot styringsrenten være uendret, dog slik som de fleste ventet. De to kuttene som sentralbanken allerede har foretatt har fortsatt ikke kommet kundene til gode, ifølge rapporten. Nøkkelrenten ble holdt uendret på 7,5 %, ifølge the Reserve Bank of India, RBI. «Fremover til den føyelige holdningen til pengepolitikken opprettholdes, men pengepolitiske tiltak skal være betinget av nye data. Sentralbanken vil se etter virkninger fra de foregående kuttene, prisøkning, lettelser fra myndighetenes side for å øke tilførsel og normalisering av USAs politikk, selv om India er «bedre bufret» mot volatilitet», uttalte Rajan. «Avgjørelsen var slik som ventet», rapporterte the Press Trust of India, og refererte til Finansdepartementets sjeføkonom, Arvind Subramanian.

6 Slik som nevnt tidligere har de fleste bankene fremdeles ikke gitt kundene sine lavere renter etter de to foregående kuttene på til sammen 50 basispunkter. Rajan sa videre at RBI planlegger å tillate internasjonale finansorganisasjoner og lokale selskaper til å selge rupi-obligasjoner i utlandet. De vil også legge fram retningslinjer for å oppfordre bankene til å endre hvordan de beregner utlånsrenter, slik at de er mer følsomme mot styringsrenten. Inflasjonstall er nøkkelen til Rajan sin neste beslutning. Han forventer at «prisveksten vil falle til 4 % i august, før den stiger på nytt tilbake til 5,8 % i mars Oppsiderisikoen ligger blant annet på en svak monsun og en sterk oppgang i matvarepriser, motvirket av globale disinflatorisk tendenser og slakk i den innenlandske økonomien», sa han. «Utsiktene for vekst bedrer seg gradvis. Komfortable likviditetsforhold bør presse bankene til å overføre de siste reduksjonene i styringsrenten til sine utlånsrenter, og dermed bedre finansieringsvilkår for de produktive sektorene i økonomien», uttalte Rajan. Norden Norge: Mandag morgen ble vi presentert Dagens Næringslivs konjunkturbarometer, hvor tallene hentes inn av Opinion og måler bedriftslederes forventninger til omsetning, lønnsomhet og sysselsetting de kommende tolv månedene. Konjunkturbarometeret steg svakt fra fjerde kvartal i fjor, 25,9 til 26,1 i første kvartal i år, ikke sesongjustert. Ifølge DN er samleindeksen justert for sesongvariasjoner på det laveste nivået siden finanskrisen. Alle bransjer viser til fallende framtidsutsikter, hvorav det er verst blant bedriftslederne på Vestlandet. Tall fra Eiendom Norge viste at boligprisene i landet steg 0,1 % på månedsbasis i mars, ifølge sesongjusterte tall, ned fra en vekst på 0,5 % i februar og klart under forventningene til Norges Bank om en boligprisvekst på 0,6 % i mars. Årsveksten i boligprisene falt fra 8,7 % i februar til 7,9 % i mars, også godt under Norges Bank sine forventninger om en årsvekst på 8,6 %. «Trenden med mer moderat boligprisvekst ble forsterket i mars, der prisene utviklet seg nærmest flatt korrigert for sesongvariasjoner. Den samme trenden forventer vi i tiden fremover når antallet boliger for salg antas å øke», sa administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Dreyer. Fredag ble vi presentert både prisstatistikk og tall for industrien. Prisstatistikk viste at kjerneinflasjonen, KPI-JAE, steg med 2,3 % på årsbasis i mars, slik som ventet av konsensus, dog litt lavere enn estimatet til Norges Bank på 2,4 %, som ventet uendret vekst fra februar. Importert inflasjon steg til 2,1 % i mars, mens Norges Bank ventet 1,6 %. Konsumprisindeksen steg med 0,3 % på månedsbasis fra februar til mars, mens tolvmånedersveksten i KPI var på 2 %, opp 0,1 %-poeng fra februar. Industriproduksjonen steg med 1,2 % sesongjustert i februar, etter et kraftig fall på 3,7 % i januar. Her var det ventet en vekst på 1,3 % i forkant av publiseringen. Økningen i produksjonen kom i all hovedsak som følge av høyere aktivitet i industrien for raffineri, og kjemikalier, i tillegg til at farmasøytisk industri og matproduksjon trakk opp. I løpet av de siste tolv månedene har produksjonsveksten vært på 0,8 % i industrien, som ikke inkluderer utvinning og bergverksdrift.

7 Sverige: Ifølge tall fra SCB var svensk industriproduksjon klart svakere enn ventet i februar. Industriproduksjonen falt med 0,1 % i februar, mens det var ventet en oppgang i produksjonen på 0,1 %. Det siste året har produksjonen i industrien falt med 3,9 %, sesongjustert. Samtidig ble det kjent at januartallene ble nedrevidert fra å ha vist en vekst på 1 % til å vise et fall på hele 1,3 %. Tall for nye ordre var også svakere enn ventet på forhånd i samme periode. Ordreinngangen til industrien falt med 4 % på månedsbasis i februar, mens de det siste året har falt med 3,1 %. Det siste året har ordreinngangen falt med 1,6 % på hjemmemarkedet, mens eksportmarkedet falt med 4 %. Vedrørende spørsmål kan dere kontakte: Gisle Kolmannskog tlf Christian Lund tlf Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelig, men Invento garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Invento påtar intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Uttalelsene i rapporten reflekterer Inventos oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Invento forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel.

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015 Intro Foregående uke var en relativt stille uke på makrofronten, dog ble vi blant annet presentert oppdaterte BNP-tall for eurosonen samlet og tall

Detaljer

Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år.

Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 19 2015 Intro Vi tar med oss at the Peoples Bank of China kuttet nøkkelrenten for tredje gang på seks måneder natt til mandag, denne uken (uke 20), og bidro

Detaljer

Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag.

Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 12 2015 Intro Den tyske hovedindeksen på børsen i Frankfurt, Dax indeksen, steg mandag til over 12.000 poeng for første gang noensinne, og satte dermed ny all

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015 Intro Mandag var de amerikanske børsene stengt. Tirsdag steg S&P 500 indeksen over 2.100 poeng for første gang noensinne. Indeksen steg 0,16 % til 2.100,34

Detaljer

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 9 2015 Intro Denne ukens viktigste begivenhet var Janet Yellen sin halvårlige høring i Senatet. Høringen strakk seg over både tirsdag og onsdag. Referatet fra

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 6 2015 Intro Vi ble i løpet av uken presentert en rekke arbeidsmarkedsdata fra USA, deriblant non-farm payrolls, som karakteriseres av mange som månedens viktigste

Detaljer

GOD START PÅ AKSJEÅRET TAKKET LAVE RENTER

GOD START PÅ AKSJEÅRET TAKKET LAVE RENTER Rentekutt i Norge 19. mars 2. mars 2015 Torsdag 19. mars er det rentemøte i Norges Bank. Vi regner med at Norges Bank vil senke renten til 1%. Sveriges Riksbank har senket styringsrenten til negativt,

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no Verden er da ikke så ille Global vekst først tiår i dette århundret 3,7% Både på 1980- og 1990-tallet var snittveksten 3,3% De siste fire årene har veksten vært på 3,4%

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009 Pengepolitisk rapport 9 oktober Norges Banks rapportserie nr. -9 Pengepolitisk rapport /9 Norges Bank Oslo 9 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

FINANSIELT UTSYN 2015

FINANSIELT UTSYN 2015 FINANSIELT UTSYN 215 Finansielt utsyn 215 Finanstilsynet har siden 1994 regelmessig analysert og vurdert risikoen for finansielle stabilitetsproblemer i det norske finansmarkedet på bakgrunn av utviklingen

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

RENTEKUTT I NORGE USA

RENTEKUTT I NORGE USA RENTEKUTT I NORGE USA VENTER MED Å HEVE 7. september 2015 Utsiktene for amerikansk økonomi er gode. Ser en isolert på amerikansk økonomi kunne sentralbanken godt ha satt opp renten på neste rentemøte 17.

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2012

EKSPORTEN I AUGUST 2012 JLR/ 20.9. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I AUGUST 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL August 2012 Verdiendring

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober

Pengepolitisk rapport 3 10. oktober Pengepolitisk rapport oktober Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2012

EKSPORTEN I JULI 2012 JLR/ 23.8. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JULI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Juli 2012 Verdiendring

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer

Økonomiske analyser 1/2009

Økonomiske analyser 1/2009 Økonomiske analyser 1/2009 28. årgang Innhold Perspektiver 3 1. Konjunkturtendensene internasjonalt 6 2. Konjunkturtendensene i Norge 12 Temaboks 2.1. Virkninger av lavere oljeinvesteringer 19 Temaboks

Detaljer