Søndag kveld ble det kjent at Hilary Clinton ville stille som Demokratenes presidentkandidat i USA. Nominasjonsvalget starter tidlig i 2016.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Søndag kveld ble det kjent at Hilary Clinton ville stille som Demokratenes presidentkandidat i USA. Nominasjonsvalget starter tidlig i 2016."

Transkript

1 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke Intro På onsdag ble vi presentert referatet fra rentemøtet mars og vi fikk dermed mer informasjon om hvordan medlemmene i FOMC tenker rundt rentesettingen framover. Markedet så etter om formuleringen «patient / tålmodig» enstemmig ble utelatt fra pressemeldingen eller ikke, samtidig som markedet så etter detaljer for hvorfor FOMC nedjusterte sine estimater for styringsrenten i tiden fremover. Samme dag ble vi kjent med at Royal Dutch Shell Plc kjøper BG Group Plc for omtrent 47 milliarder. Avtalen er den største i sektoren på mer enn et tiår. Premien som ble betalt for BG var omtrent på 50 % i henhold til sluttkursen dagen før. Søndag kveld ble det kjent at Hilary Clinton ville stille som Demokratenes presidentkandidat i USA. Nominasjonsvalget starter tidlig i Europa Den europeiske sentralbanken, ECB, sa mandag at de klarte å nå deres mål på kjøp av 60 milliarder med obligasjoner i deres første måned med deres kvantitative lettelses program. Den Frankfurt baserte institusjonen gjorde kjøp tilsvarende 47,4 milliarder av offentlige obligasjoner i mars, mens resten av den månedlige kvoten ble fylt av obligasjoner med fortrinnsrett og pantesikrede verdipapirer (asset-backed securities). Det vektede gjennomsnittet av løpetiden på statsgjelden og nasjonale obligasjoner kjøpt i perioden var 8,56 år. ECB sa at de benyttet 11,1 milliarder på tysk gjeld i mars, og utgjorde det største bidraget ved kjøp av offentlige obligasjoner. Siden QE ble kunngjort i januar, har rentene på statsobligasjoner blitt presset ned, selv med det anspente forholdet mellom Hellas og deres kreditorer som har truet stabiliteten i eurosonen. Mens utlån til bedrifter og husholdninger har blitt bedre, noe som tyder på at den pengepolitiske stimulansen nå har begynt å nå realøkonomien. Draghi har derimot påpekt og advart om at oppgangen fortsatt er «syklisk» og må støttes opp av strukturelle reformer i hvert enkelt land. Detaljhandelstall fra Eurostat, statistikkbyrået i eurosonen, viste at handelen falt med 0,2 % på månedsbasis i februar, etter en oppgang på 0,9 % i januar. På årsbasis steg omsetningen blant detaljhandelsbedriftene med 3 % mot en ventet vekst på 2,8 %. Bakgrunnen for at omsetningen falt på månedsbasis kom som følge av blant annet et fall på 0,8 % i kategorien for mat, drikke og tobakk, mens handel av drivstoff falt med 0,4 %. Endelige tall for innkjøpssjefsindeksen, PMI, for eurosonen samlet ble litt svakere enn hva de foreløpige tallene viste i mars. Den endelige PMI Composite, samleindeksen, steg fra 53,3 i februar til 54 i mars, mens foreløpige data indikerte en oppgang til 54,1. PMI for eurosonen samlet er nå på det høyeste nivået på elleve måneder og både sentimentet i industri- og tjenestesektoren bedret seg i mars. Detaljene viste at komponenten for sysselsetting steg i det raskeste tempoet siden august 2011, samtidig som utviklingen i nye ordre var positiv. Sentimentet var sterkest i Irland, Spania og Tyskland, mens i Frankrike falt samlet PMI tilbake fra februar til mars. Tall fra industrien i Tyskland viste at ordrene falt uventet for andre måned på rad i februar. Ordre, justert for sesongvariasjoner og inflasjon, falt 0,9 % på månedsbasis i februar, etter et opprevidert fall på 2,6 % (3,9 %) i januar. På forhånd var det ventet en oppgang i ordreinngangen på 1,5 % i

2 februar. På årsbasis var industriordrene ned 1,3 %. Bestillinger av forbrukervarer steg med 2,9 % i februar fra måneden før, og innenlandsk etterspørsel etter investeringsvarer steg med 1,9 %, ifølge rapporten. Eksportbestillinger falt med 1,6 %. Videre så vi på torsdag at industriproduksjonen i Europas største økonomi steg med 0,2 % i februar, etter et nedrevidert fall på 0,4 % (+0,6 %) i januar. På forhånd var det ventet en vekst i produksjonen på 0,1 %. På årsbasis falt produksjonen med 0,3 % mot en ventet oppgang på 0,6 %. Samme dag ble vi også presentert handelstall som viste at eksporten steg med 1,5 % i februar, mens importen var opp med 1,8 % i samme periode. Handelsbalansen endte på 19,2 milliarder i februar, opp fra 15,9 milliarder i januar. Sveits: Konsumprisene i Sveits falt det meste på nesten tre år i mars, etter styrkingen av francen, som har dratt ned kostnaden ved import. Prisene falt 0,9 % fra ett år tidligere, det største fallet siden juni 2012, ifølge statistikkmyndighetene i landet. Til sammenligning steg prisene 0,3 % på årsbasis i februar. Innenlandske varer steg med 0,3 % i mars fra ett år tidligere, mens importerte varer falt med hele 4,3 %, ifølge rapporten. Selv med negativ prisvekst har sentralbanksjefen i SNB, Thomas Jordan, indikert at han ikke vil lette på pengepolitikken ytterligere. SNB har en innskuddsrente på -0,75 %. Hellas: På torsdag ble vi presentert arbeidstall fra Hellas som viste at ledigheten i landet falt fra 25,9 % i desember til 25,7 % i januar. Selv om nedgangen var moderat, er dette fremdeles den laveste ledighetsraten på to og et halvt år. Videre så vi at industriproduksjonen i landet steg med det meste på tre måneder i februar. På årsbasis steg produksjonen med 1,9 %, mens i januar var produksjonen ned 0,2 % det siste året. Myndighetene i Hellas forhandler fremdeles med sine kreditorer, og håper å nå en endelig avtale på et møte mellom eurosonens finansministre som skal holdes 24. april. ECB godkjente torsdag 1,2 milliarder i økte midler til greske utlånere, ifølge en person som er kjent med saken. The Governing Council økte taket på ELA (Emergency Liquidity Assistance) til Bank of Greece til 73,2 milliarder samlet, etter en telefonkonferanse på torsdag. Storbritannia: BoE, Bank of England, offentliggjorde onsdag sin beslutning om innretningen av deres pengepolitikk. På forhånd var det ikke ventet noen endringer. Beslutningstakerne holdt styringsrenten uendret på rekordlave nivåer for 73. strake måned på rad. Dette er deres siste møte før valget 7. mai. Styringsrenten har vært uendret på 0,5 % siden mars BoE holdt samtidig rammen for tilbakekjøpsprogrammet for verdipapirer uendret på 375 milliarder, det også i tråd med forventingene i forkant. Flere detaljer kommer når referatet blir publisert 22. mars. Handelstall fra Storbritannia viste at handelsunderskuddet i februar vokste til det største på syv måneder, drevet av fallende salg til blant annet USA og land utenfor EU. Handelsunderskuddet var på 10,3 milliarder, etter et underskudd på 9,2 milliarder i januar, ifølge ONS, det britiske statistikkbyrået. Eksporten falt i perioden med 3,7 % til 23,2 milliarder, det laveste siden 2010, mens importen økte med 0,8 %. Forsendelser til EU falt 0,3 %, mens til land utenfor EU falt handelen hele 6,6 %.

3 Samlet industriproduksjon steg 0,1 % på månedsbasis i februar, etter en nedgang på 0,1 % måneden før. På forhånd var det ventet en produksjonsvekst på 0,3 %-poeng. Olje- og gassproduksjon falt med 3,8 %, mens industriproduksjonen steg med 0,4 %. Boligprisene i Storbritannia økte med 0,4 % fra februar til mars, ifølge Halifax. På årsbasis steg prisene 7,8 % til Halifax forventer en årlig prisvekst i boligene på tilsammen 3 % for inneværende år, altså en avmatting i prisene fra dagens nivåer, drevet av høyere bilproduksjon. USA Referatet fra det foregående rentemøtet blant FOMC-medlemmene ble lagt fram onsdag kl norsk tid. Flere av medlemmene mente at de økonomiske dataene og utsiktene ville rettferdiggjøre en normalisering på junimøtet. Andre medlemmer påpekte at prisfallet i energisektoren og en sterkere dollar vil fortsette å holde inflasjonen nede, og argumenterte derfor for en renteøkning senere i år. Et par av deltakerne uttalte at økonomien ikke ville være klar for renteøkninger før i I mars droppet FOMC sitt løfte om å være «patient», ettersom de nå vurderer den første renteøkningen siden 2006, dog reduserte de rentebanen ytterligere. Fed sjef, Janet Yellen, har uttalt at lånekostnader vil trolig økes gradvis, dog ga nok forrige arbeidsmarkedsrapport medlemmene større grunn til å være forsiktige. FOMC sa i mars at jobbsøkingene hadde vært solid og at arbeidsmarkedsforholdene hadde bedret seg ytterligere, selv med moderat vekst. Siden mars har data antydet at økonomien har kjølnet noe, blant annet som følge av en tøff vinter og en sterkere dollar som nevnt tidligere. Antallet sysselsatte, non-farm payrolls, steg med personer i mars, og brøt dermed den ett år lange trenden med månedlige økninger på over nye sysselsatte. De siste kommentarene fra Fed medlemmer tyder på at sentralbanken ikke har noen hast med å stramme inn, samtidig som de vil øke gradvis når de først starter å øke lånekostnadene. New York Fed president, William C. Dudley, sa denne onsdagen at «det er sterke argumenter for å være på den sene siden å heve styringsrenten». «En for tidlig økning kan tvinge beslutningstakerne til å endre kurs å på nytt måtte kutte styringsrenten til null og dermed skade troverdigheten til sentralbanken», sa han videre. Ifølge referatet ble det påpekt at medlemmene skal være «rimelig trygge» på at inflasjonen vil nå målet på 2 % før de velger en renteøkning. «Videre bedring i arbeidsmarkedet, en stabilisering av energipriser og en utflating av valutajusterte dollaren, var blant momentene som ble sett på som nyttig i å etablere tillit til at inflasjonen vil stige», ifølge referatet. Prisene målt ved Feds foretrukne mål, viste en prisvekst på bare 0,3 % i februar fra ett år tidligere. «Flere av medlemmene bemerket at dollarens videre styrkelse over perioden ville sannsynligvis holde nettoeksporten og den økonomiske veksten i USA nede for en tid», viste referatet. Internasjonalt påpekte referatet en rekke risikoer til den internasjonale økonomien, inkludert nedgangen i den økonomiske veksten i Kina, skattemessige og økonomiske problemer i Hellas, og geopolitiske spenninger. Omtrent halvparten av beslutningstakerne senket estimatene sine for arbeidsledighetene, dog påpekte flere av deltakerne at de ville vurdere videre kutt, dersom lønningene fortsatte å vise kun en beskjeden vekst (fullstendig referat: Vi tar med oss de viktige non-farm payrolls tallene som ble presentert på langfredag i påsken, som av mange karakteriseres som månedens viktigste indikator. Rapporten fra Arbeidsdepartementet viste at antallet sysselsatte økte med personer i mars, den minste økningen siden desember 2013, og svakere enn selv den mest pessimistiske prognosen i Bloomberg. Snittet de siste tolv månedene er likevel på personer. På forhånd var det ventet en sysselsettingsvekst på personer i mars. I tillegg ble tallene for de to foregående månedene nedrevidert med til sammen personer. Ledighetsraten var uendret på 5,5 % i mars, det laveste siden mars 2008, samtidig som lønninger steg, ifølge rapporten, dog viste detaljene at det har vært et frafall i arbeidsstyrken, som

4 bidro til at ledighetsraten ikke steg. Ifølge den separate husholdningsundersøkelsen som gjennomføres krympet arbeidsstyrken med personer, slik at sysselsettingsgraden falt med 0,1 %-poeng til 62,7 %, og matchet det laveste nivået siden Timeslønninger steg med 0,3 % på månedsbasis, og 2,1 % fra ett år tidligere, likt som gjennomsnittet siden ekspansjonen startet i juni På forhånd var det ventet at gjennomsnittlig timelønn ville stige med 0,2 % på månedsbasis. Alt i alt var dette en svak rapport. Kilde: Bloomberg De ukentlige arbeidstallene viste at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd steg med personer til personer i uke 14, ifølge en rapport fra Arbeidsdepartementet. Fireukers-snittet på søkere per uke, er det laveste siden juni På forhånd var det ventet at antallet søkere ville stige til personer. Videre så vi at de som fortsetter å motta ledighetstrygd falt med personer til 2,304 millioner personer i uke 13, det laveste siden desember Ledighetsraten blant de som kvalifiserer til trygdeytelser var uendret på 1,7 %. Asia Kina: Shanghai Composite indeksen steg onsdag over poeng for første gang siden 2008 drevet av finans- og industriselskaper, og fortsatte rallyet i aksjemarkedet i Kina, ettersom investorer venter at myndighetene vil øke pengepolitiske stimulansetiltak for å styrke den økonomiske veksten i landet. Indeksen sluttet opp 0,8 % til 3.994,81 poeng. Indeksen har omtrent doblet seg siden januar 2014, blant annet drevet av at tradere har lånt rekordsummer for å kjøpe aksjer, nye investorer har åpnet aksjehandelskontoer i et ekstremt tempo og myndighetspersoner har gitt sin tilslutning til rallyet. Indeksen er fortsatt godt under toppnivået fra oktober 2007, da den stod i 6.092,06 poeng. Prisstatistikk på fredag viste at konsumprisindeksen steg med 1,4 % på årsbasis i mars, mot en ventet prisvekst på 1,3 %. Samtidig så vi at produsentprisene falt med 4,6 % i samme periode, 37. strake måneden på rad med fall. Prisveksten på mat steg med 2,3 % på årsbasis, mens ikke-matvarepriser steg med 0,9 %.

5 Japan: Sentralbanken i Japan, BoJ, beholdt pengepolitikken uendret ved sitt møte onsdag morgen. Sentralbanken beholdt målet om å utvide den monetære basen med et årlig tempo på 80 billioner yen, slik som ventet i forkant. Sentralbanken sliter med å nå målet sitt om en årlig prisvekst på 2 %, etter at BoJ sitt prismål har falt til 0 %, blant annet som følge av billigere olje og den svake gjeninnhentingen i landet. Beslutningstakerne uttalte at de har tillit til at økende profitter, lønninger og forventinger til prisvekst vil løfte inflasjonen mot deres mål. Styret som består av ni medlemmer var enstemmig, forut en personer, om beslutningen rundt innretningen av pengepolitikken, også det nye medlemmet, Yutaka Harada, som ble med i styret 26. mars. Den som stemte imot, var Takahide Kiuchi, som har vært imot politikken til Kuroda siden mai De fleste økonomer venter nå at BoJ vil ekspandere stimulanse ved slutten av oktober, ifølge en undersøkelse utført av Bloomberg. Det som vil kunne støtte Kuroda sin optimisme er data som peker i retning av vedvarende høyere inflasjonsforventinger og en innsnevring mellom tilbud og etterspørsel i økonomien, de to viktigste elementene for at BoJ skal oppnå sitt prismål. Selskapet spurt av sentralbanken venter en inflasjon på 1,4 % om ett år, mens husholdninger venter en prisvekst på 3 %. Arbeidsledigheten i Japan falt til 3,5 % i februar, nær de laveste nivåene siden 1997, samtidig som selskaper rapporterte om for få arbeidstakere. Australia: Sentralbanken i Australia, RBA, sa for andre måned på rad at de kunne velge å lette på pengepolitikken på fremtidige møter, etter å holdt styringsrenten uendret på rekordlave nivåer, ettersom økonomien sliter som følge av fallende råvarepriser. Nøkkelrenten ble holdt uendret på 2,25 %, ifølge en uttalelse fra sentralbank guvernør, Glenn Stevens. «Videre lettelser i politikken kan være hensiktsmessig i periode fremover, for å fremme bærekraftig vekst i etterspørselen g inflasjonen i samsvar med vårt mål. Styret vil fortsette å vurdere saken for en slik handling på kommende møter», sa Stevens. Avgjørelsen på tirsdag er første gang på minst åtte ar at markedet (60 % ventet kutt) ikke klarte å «spå» utfallet av møtet, mens medianen av økonomene spurt av Bloomberg var korrekt, ifølge data fra Bloomberg. Sentralbanken sa videre at veksten i innenlandsk etterspørsel er relativt svak, og økonomien vil trolig operere med ledig kapasitet i en tid fremover. Mange påpeker at boligprisveksten er bakgrunnen for at sentralbanken nå frastår fra ytterligere lettelser i pengepolitikken etter en veldig sterk vekst i boligprisene de siste årene. Sist gang styringsrenten ble endret var i februar i år, før det hadde ikke renten blitt kuttet siden august Fremvoksende India: Guvernør Raghuram Rajan i den indiske sentralbanken lot styringsrenten være uendret, dog slik som de fleste ventet. De to kuttene som sentralbanken allerede har foretatt har fortsatt ikke kommet kundene til gode, ifølge rapporten. Nøkkelrenten ble holdt uendret på 7,5 %, ifølge the Reserve Bank of India, RBI. «Fremover til den føyelige holdningen til pengepolitikken opprettholdes, men pengepolitiske tiltak skal være betinget av nye data. Sentralbanken vil se etter virkninger fra de foregående kuttene, prisøkning, lettelser fra myndighetenes side for å øke tilførsel og normalisering av USAs politikk, selv om India er «bedre bufret» mot volatilitet», uttalte Rajan. «Avgjørelsen var slik som ventet», rapporterte the Press Trust of India, og refererte til Finansdepartementets sjeføkonom, Arvind Subramanian.

6 Slik som nevnt tidligere har de fleste bankene fremdeles ikke gitt kundene sine lavere renter etter de to foregående kuttene på til sammen 50 basispunkter. Rajan sa videre at RBI planlegger å tillate internasjonale finansorganisasjoner og lokale selskaper til å selge rupi-obligasjoner i utlandet. De vil også legge fram retningslinjer for å oppfordre bankene til å endre hvordan de beregner utlånsrenter, slik at de er mer følsomme mot styringsrenten. Inflasjonstall er nøkkelen til Rajan sin neste beslutning. Han forventer at «prisveksten vil falle til 4 % i august, før den stiger på nytt tilbake til 5,8 % i mars Oppsiderisikoen ligger blant annet på en svak monsun og en sterk oppgang i matvarepriser, motvirket av globale disinflatorisk tendenser og slakk i den innenlandske økonomien», sa han. «Utsiktene for vekst bedrer seg gradvis. Komfortable likviditetsforhold bør presse bankene til å overføre de siste reduksjonene i styringsrenten til sine utlånsrenter, og dermed bedre finansieringsvilkår for de produktive sektorene i økonomien», uttalte Rajan. Norden Norge: Mandag morgen ble vi presentert Dagens Næringslivs konjunkturbarometer, hvor tallene hentes inn av Opinion og måler bedriftslederes forventninger til omsetning, lønnsomhet og sysselsetting de kommende tolv månedene. Konjunkturbarometeret steg svakt fra fjerde kvartal i fjor, 25,9 til 26,1 i første kvartal i år, ikke sesongjustert. Ifølge DN er samleindeksen justert for sesongvariasjoner på det laveste nivået siden finanskrisen. Alle bransjer viser til fallende framtidsutsikter, hvorav det er verst blant bedriftslederne på Vestlandet. Tall fra Eiendom Norge viste at boligprisene i landet steg 0,1 % på månedsbasis i mars, ifølge sesongjusterte tall, ned fra en vekst på 0,5 % i februar og klart under forventningene til Norges Bank om en boligprisvekst på 0,6 % i mars. Årsveksten i boligprisene falt fra 8,7 % i februar til 7,9 % i mars, også godt under Norges Bank sine forventninger om en årsvekst på 8,6 %. «Trenden med mer moderat boligprisvekst ble forsterket i mars, der prisene utviklet seg nærmest flatt korrigert for sesongvariasjoner. Den samme trenden forventer vi i tiden fremover når antallet boliger for salg antas å øke», sa administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Dreyer. Fredag ble vi presentert både prisstatistikk og tall for industrien. Prisstatistikk viste at kjerneinflasjonen, KPI-JAE, steg med 2,3 % på årsbasis i mars, slik som ventet av konsensus, dog litt lavere enn estimatet til Norges Bank på 2,4 %, som ventet uendret vekst fra februar. Importert inflasjon steg til 2,1 % i mars, mens Norges Bank ventet 1,6 %. Konsumprisindeksen steg med 0,3 % på månedsbasis fra februar til mars, mens tolvmånedersveksten i KPI var på 2 %, opp 0,1 %-poeng fra februar. Industriproduksjonen steg med 1,2 % sesongjustert i februar, etter et kraftig fall på 3,7 % i januar. Her var det ventet en vekst på 1,3 % i forkant av publiseringen. Økningen i produksjonen kom i all hovedsak som følge av høyere aktivitet i industrien for raffineri, og kjemikalier, i tillegg til at farmasøytisk industri og matproduksjon trakk opp. I løpet av de siste tolv månedene har produksjonsveksten vært på 0,8 % i industrien, som ikke inkluderer utvinning og bergverksdrift.

7 Sverige: Ifølge tall fra SCB var svensk industriproduksjon klart svakere enn ventet i februar. Industriproduksjonen falt med 0,1 % i februar, mens det var ventet en oppgang i produksjonen på 0,1 %. Det siste året har produksjonen i industrien falt med 3,9 %, sesongjustert. Samtidig ble det kjent at januartallene ble nedrevidert fra å ha vist en vekst på 1 % til å vise et fall på hele 1,3 %. Tall for nye ordre var også svakere enn ventet på forhånd i samme periode. Ordreinngangen til industrien falt med 4 % på månedsbasis i februar, mens de det siste året har falt med 3,1 %. Det siste året har ordreinngangen falt med 1,6 % på hjemmemarkedet, mens eksportmarkedet falt med 4 %. Vedrørende spørsmål kan dere kontakte: Gisle Kolmannskog tlf Christian Lund tlf Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelig, men Invento garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Invento påtar intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Uttalelsene i rapporten reflekterer Inventos oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Invento forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel.

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015 Intro Foregående uke var en relativt stille uke på makrofronten, dog ble vi blant annet presentert oppdaterte BNP-tall for eurosonen samlet og tall

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Intro. Europa. Sveits:

Intro. Europa. Sveits: INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 22 2015 Intro Den europeiske sentralbanken uttalte torsdag at en unnlatelse av å komme til enighet med Hellas om bistandsprogrammet snart kan drive rentene

Detaljer

Her hjemme ble vi blant annet presentert revidert nasjonalbudsjett for 2015. Håper alle hadde en riktig fin 17. mai feiring!

Her hjemme ble vi blant annet presentert revidert nasjonalbudsjett for 2015. Håper alle hadde en riktig fin 17. mai feiring! INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 20 2015 Intro Fra Storbritannia ble vi presentert den kvartalsvise inflasjonsrapporten, mens vi fra eurosonen og flere av medlemslandene ble presentert foreløpige

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 23 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 23 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 23 2015 Intro IMF, det Internasjonale Pengefondet, la torsdag fram sin årlige rapport over tilstanden til den amerikanske økonomien, i Washington. IMF påpekte

Detaljer

I løpet av uken ble vi presentert en rekke data her hjemme, deriblant oppdaterte arbeidsmarkedsdata fra NAV og AKU-rapporten.

I løpet av uken ble vi presentert en rekke data her hjemme, deriblant oppdaterte arbeidsmarkedsdata fra NAV og AKU-rapporten. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 13 2015 Intro I løpet av uken ble vi presentert en rekke data her hjemme, deriblant oppdaterte arbeidsmarkedsdata fra NAV og AKU-rapporten. Fra USA ble vi presentert

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Utover det ble vi presentert de viktige non-farm payrolls tallene fra USA, i tillegg til en rekke andre arbeidsmarkedsindikatorer.

Utover det ble vi presentert de viktige non-farm payrolls tallene fra USA, i tillegg til en rekke andre arbeidsmarkedsindikatorer. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 10 2015 Intro ECB avholdt rentemøte på torsdag forrige uke. ECB annonserte som kjent ved foregående rentemøte i januar at de vil starte med månedlige kjøp av

Detaljer

Intro. Europa. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 11 2015

Intro. Europa. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 11 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 11 2015 Intro Denne uken ble vi presentert en rekke data fra Kina, som tyder på at sentralbanken, PBoC, vil komme med ytterligere pengepolitiske tiltak i tiden

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Torsdag sted Nasdaq indeksen med 0,41 % til 5.056,06, den høyeste sluttnoteringen siden mars 2000.

Torsdag sted Nasdaq indeksen med 0,41 % til 5.056,06, den høyeste sluttnoteringen siden mars 2000. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 17 2015 Intro NIKKEI 225 indeksen steg over 20.000 poeng for første gang på 15 år på onsdag. Banker og utlånere var blant vinnerne. Indeksen steg 1,1 % til

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år.

Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 19 2015 Intro Vi tar med oss at the Peoples Bank of China kuttet nøkkelrenten for tredje gang på seks måneder natt til mandag, denne uken (uke 20), og bidro

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015 Intro Mandag var de amerikanske børsene stengt. Tirsdag steg S&P 500 indeksen over 2.100 poeng for første gang noensinne. Indeksen steg 0,16 % til 2.100,34

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Kraftig sysselsettingsvekst i USA Det amerikanske arbeidsmarkedet blir stadig strammere. I desember økte sysselsettingen med i underkant av 300 000.

Kraftig sysselsettingsvekst i USA Det amerikanske arbeidsmarkedet blir stadig strammere. I desember økte sysselsettingen med i underkant av 300 000. Makroøkonomi uke 1 Økt usikkerhet rundt oljeprisutviklingen Kraftig sysselsettingsvekst i USA Børsuro i Kina Varekonsumet økte i november Fortsatt en negativ trend i industriproduksjonen Store regionale

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 7 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 7 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 7 2015 Intro Torsdag ble vi presentert inflasjonsrapporten fra The Bank of England, i tillegg til at Riksbanken overrasket markedet ved å kutte deres nøkkelrente

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag.

Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 12 2015 Intro Den tyske hovedindeksen på børsen i Frankfurt, Dax indeksen, steg mandag til over 12.000 poeng for første gang noensinne, og satte dermed ny all

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016 Makroøkonomiske utsikter Kari Due-Andresen August 2016 Kina: BNP Industriproduksjon 10,0 12,5 15,0 Prosent, 1011 17 18 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Macrobond BNP år/år 0,0

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Stavanger, 8. november 17 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Trondheim 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Ukens Holberggraf 30. oktober 2009

Ukens Holberggraf 30. oktober 2009 Ukens Holberggraf 30. oktober 2009 Norges Bank satte renten opp fra 1,25% til 1,50% (som ventet) og jekket opp rentebanen (litt mer enn ventet) Det er ikke lett å spå Kilde: Norges Banks pengepolitiske

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice 2015 ble et godt år for aksjeinvestorer som hadde investert i en veldiversifisert portefølje, både som følge av positiv børsutvikling, og ikke minst

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 2. 9. januar 2006 Tilbakeblikk på uke 1. Bortsett fra lengre åpningstider på Oslo Børs var ikke uke 1 i 2006 spesielt annerledes enn det meste av 2005. Hovedindeksen

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 Nr. 1 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Makrokommentar. September 2017

Makrokommentar. September 2017 Makrokommentar September 2017 Septemberoppgang på Oslo Børs Oslo Børs steg med hele 5,8 prosent i september, godt hjulpet av en oljepris som steg fra 53 til 57 USD per fat. Også i Europa forøvrig var det

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

«Rekyl i Sør-Europeiske økonomier»

«Rekyl i Sør-Europeiske økonomier» «Rekyl i Sør-Europeiske økonomier» Effektene av stimulitiltak kommer til syne i Italia, Spania og Portugal. Fall i markedene gir attraktiv inngang. The difference Kvantitative lettelser vil gi Eurosonen

Detaljer

I Japan steg eksporten mer enn ventet i november, noe som reduserte handelsunderskuddet betydelig

I Japan steg eksporten mer enn ventet i november, noe som reduserte handelsunderskuddet betydelig torsdag, 20. november 2014 Morgenrapport Macro Research I Japan steg eksporten mer enn ventet i november, noe som reduserte handelsunderskuddet betydelig Kinesisk industri-pmi falt mer enn ventet, og myndighetene

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 9 2015 Intro Denne ukens viktigste begivenhet var Janet Yellen sin halvårlige høring i Senatet. Høringen strakk seg over både tirsdag og onsdag. Referatet fra

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Ny informasjon siden Pengepolitisk rapport 3/11 1

Ny informasjon siden Pengepolitisk rapport 3/11 1 Rentemøte 14. mars 2012 Ny informasjon siden Pengepolitisk rapport 3/11 1 Internasjonal økonomi Ifølge foreløpige tall falt BNP for våre viktigste handelspartnere med 0,2 prosent fra tredje til fjerde

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010 Nr. 1 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i februar 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER I denne runden rapporterte

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 9. JUNI BNP handelspartnerne Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 = 8 Storbritannia Euroområdet Sverige USA 8 9 7 Storbritannia Euroområdet

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Kristiansand, 27. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

«Boligprisveksten normaliseres»

«Boligprisveksten normaliseres» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «Boligprisveksten normaliseres» Markedsutsikter «Boligprisveksten normaliseres» NBBL forventer at boligprisveksten kommer ned på et mer bærekraftig nivå i løpet av 2017.

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Leknes 11. oktober 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

Uke 24 2012. Uken som gikk Solid oppgang! 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 OSEBX indeks Uke 1 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks 7, Endring sist uke,9 % Endring i år, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),1 Gjsn. P/E (basert på estimat) 9,7 Siste % sist uke % YTD FTSE

Detaljer