Her hjemme ble vi blant annet presentert revidert nasjonalbudsjett for Håper alle hadde en riktig fin 17. mai feiring!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Her hjemme ble vi blant annet presentert revidert nasjonalbudsjett for 2015. Håper alle hadde en riktig fin 17. mai feiring!"

Transkript

1 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke Intro Fra Storbritannia ble vi presentert den kvartalsvise inflasjonsrapporten, mens vi fra eurosonen og flere av medlemslandene ble presentert foreløpige tall for den økonomiske veksten i første kvartal inneværende år. Utover dette ble vi presentert flere nøkkeltall fra Kina som tyder på at PBoC må komme med ytterligere tiltak for å dempe fallet i den økonomiske veksten i verdens nest største økonomi. Her hjemme ble vi blant annet presentert revidert nasjonalbudsjett for Håper alle hadde en riktig fin 17. mai feiring! Europa På onsdag ble vi presentert foreløpige BNP-tall for eurosonen samlet og flere av medlemslandene for første kvartal i år. Veksten i eurosonen tok seg opp i første kvartal drevet av sterkere enn ventet økonomisk vekst i blant annet Frankrike og Italia, som dempet oppunder svakere enn ventet vekst i Tyskland. BNP vokste med 0,4 % i første kvartal, etter å ekspandert med 0,3 % i fjerde kvartal, ifølge Eurostat. Dette var i tråd med forventingene i forkant av publiseringen. «Den økonomiske situasjonen og utsiktene for eurosonen på kort sikt er nå lysere enn de har vært på flere år. Dog vil det trege tempoet av implementering av strukturelle reformer som blir iverksatt, trolig veie på veksten», sa ECB sjef, Draghi 17. april. Økonomien i eurosonen vil dra nytte av det kraftige fallet i oljeprisen siden andre halvdel av fjoråret, en svakere valuta og et løft i tilliten til konsumentene og bedriftene, drevet av sentralbankens pengepolitiske stimulanser. Den økonomiske veksten i Tyskland vokste i et tregere tempo enn ventet, blant annet som følge av lavere handel med utlandet, mens tilsvarende tall i Frankrike viste den sterkeste veksten på mer enn to år. BNP i Tyskland vokste med 0,3 % i første kvartal etter å ha vokst med 0,7 % i fjerde kvartal i 2014, ifølge statistikkmyndighetene i landet. Den franske økonomien vokste med 0,6 % i første kvartal, etter at økonomien stagnerte i fjerde kvartal i fjor. På forhånd var det ventet en vekst på henholdsvis 0,5 % og 0,4 %. I Tyskland ble første kvartalsveksten hovedsakelig drevet av innenlandsk etterspørsel, ifølge rapporten. Privat og offentlig konsum steg, samtidig som investeringstakten i konstruksjon og utstyr steg markert opp fra fjerde kvartal i fjor. Nettohandel trakk veksten ned. På årsbasis steg BNP med 1,1 %, mot en ventet vekst på 1,3 %. Spania, hvor regjeringen har liberalisert arbeidsmarkedet og taklet gjeldsproblematikken i bankene etter finanskrisen, vokste i det raskeste tempoet på syv år i første kvartal. Økonomien ekspanderte med 0,9 % og er ventet å vokse med nesten det dobbelte av eurosonen samlet i år. Den italienske økonomien ekspanderte med 0,3 % i første kvartal, mot en ventet oppgang på 0,2 %, mens den nederlandske veksten avtok mer enn ventet til 0,4 % i samme periode. Hellas sin økonomi falt tilbake i resesjon i første kvartal. Samme dag som vi ble publisert tall for den økonomiske veksten ble vi presentert tall for industriproduksjonen i eurosonen for marsmåned. Industriproduksjonen falt med 0,3 % på månedsbasis i mars, mot ventet uendret. På årsbasis steg industriproduksjonen med 1,8 %, mot en ventet oppgang på 1,9 %. Samtidig ble det kjent at februartallene ble revidert fra en oppgang på 1,1 % til en oppgang på 1 %, mens veksten på årsbasis ble opprevidert fra tidligere å ha vist en vekst på 1,5 % til en vekst på 1,9 %.

2 Storbritannia: På mandag var det sentralbankmøte i Bank of England, BoE. Sentralbanken beholdt styringsrenten uendret på 0,5 %, slik som ventet, samtidig som de besluttet å holde aktivakjøpene uendret. Onsdag presenterte derimot sentralbanken deres kvartalsvise inflasjonsrapport, som ga langt mer informasjon. BoE kuttet vekstforventningene gjennom 2017 og bekreftet markedets syn på gradvise renteøkninger som kanskje ikke vil starte før midten av neste år, i henhold til de nye prognosene. I deres kvartalsvise inflasjonsrapport, forventer Monetary Policy Committee, MPC, at inflasjonen i Storbritannia vil nå deres prismål på 2 % innen to år. Videre forventer de en vekst på 2,5 % inneværende år, ned fra 2,9 % i deres februar-prognoser. I og med at inflasjonen er på 0 %, la Mark Carney med et eget skriv i tillegg til rapporten for å forklare avviket fra BoE sitt prismål. Carney påpekte at inflasjonen vil kunne gå under 0 % i de kommende månedene, forventer de at prisveksten vil tilta mot slutten av året. Videre påpekte MPC at «de forventer det som sannsynlig at styringsrenten vil øke fra nåværende nivåer i deres prognoseperiode i rapporten». BoE forventer at den økonomiske veksten i første kvartal vil bli revidert fra tidligere rapportert 0,3 % vekst til 0,5 %, og venter en vekst på 0,7 % i inneværende kvartal. De tok ned vekstforventningene for 2016 fra 2,9 % til en vekst på 2,6 %, mens for 2017 venter de nå en vekst på 2,4 % mot tidligere 2,7 %, men uttrykte at framtidsforventningene fremdeles er «solide». Prognosene er basert på at BoE hever nøkkelrenten til 1,4 % innen andre kvartal Inflasjonsforventingene for 2015 ble hevet fra 0,5 % til 0,6 %, mens de kuttet prisforventningene i 2016 fra 1,8 % til en prisvekst på 1,6 %. I 2017 og 2018 venter de en prisvekst på henholdsvis 2 % og 2,1 %. Komiteen påpekte at det er lite sannsynlig at Storbritannia vil falle inn i en deflasjonsperiode, men påpekte at de er klare til å kutte styringsrenten eller gjenstarte aktivakjøpene dersom det er nødvendig. Sentralbanken påpekte at det er nedsiderisiko i forhold til deres kortsiktige inflasjonsforventninger. Utviklingen i arbeidsmarkedet er et av punktene som er viktigst som har gjort at MPC er splittet i sine meninger om når man skal stramme inn pengepolitikken. «BoE bemerket forskjellene og påpekte at det er stor usikkerhet og et bredt spekter av synspunkter rundt estimater av slakk i økonomien», het det i rapporten. I brevet fra Carney til statsminister Osborne, påpekte Carney at «i fravær av ytterligere sjokk, for å nå inflasjonsmålet, er det nødvendig å eliminere den gjenværende grad av økonomisk slakk. Beslutningstakerne vil returnere inflasjonen til målet så snart som mulig, etter virkningene av fallet i råvarepriser blir borte". Carney er nødt til å skrive et separat brev når inflasjonen er mer enn 1 %-poeng unna inflasjonsmålet. Før inflasjonsrapporten ble offentliggjort på onsdag, ble vi presentert ledighetstall og tall for lønnsutviklingen. Ledigheten i Storbritannia falt til det laveste siden 2008, samtidig som lønnsveksten tiltok. Ledigheten basert på ILO metoden (International Labor Organization) falt med personer til 1,83 millioner personer i første kvartal, og trakk ledighetsraten videre ned fra 5,6 % i fjerde kvartal til 5,5 %, ifølge statistikkmyndighetene i landet, ONS. Lønninger steg med 1,9 % i samme periode. På årsbasis steg lønningene med hele 3,3 % i mars, det meste siden april 2013, drevet av en lønnsvekst på 4,3 % i privat sektor. Lønninger, eksklusive bonuser, økte med 2,7 % på månedsbasis, den største økningen siden Ledighetsraten var på forhånd ventet å falle til 5,5 % i første kvartal. I mars alene steg ledighetsraten fra 5,4 % i februar til 5,5 %. Antallet sysselsatte steg med personer til rekordhøye 31,1 millioner personer. Et smalere mål på arbeidsmarkedet, viste at antallet søkere til trygdeytelser falt med personer fra mars til april, mot et ventet fall på personer.

3 Industriproduksjonen i Storbritannia steg med det meste i mars siden september i fjor, drevet av oljeog gassutvinning, samtidig som tradisjonell industriproduksjon steg for andre måned på rad. Produksjonen steg med 0,5 % på månedsbasis i mars, mot ventet uendret produksjon. I første kvartal økte produksjonen med reviderte 0,1 %, opp fra et fall på tidligere estimert 0,1 %, ifølge rapporten fra ONS. ONS påpekte at revideringen ville ha lite å si på BNP estimatet som ble sluppet tidligere. Olje- og gassutvinning økte med hele 4,9 % i mars, det meste siden februar Innen tradisjonell industri, var økningen i mars drevet av farmasøytiske produsenter og en bred underkategori som inkluderer møbler og reparasjon av skip og fly. Fra ett år tidligere steg samlet produksjon med 0,7 %, mens produksjonsveksten i tradisjonell industri steg med 1,1 %. USA Blant de viktigere tallene denne uken fra verdens største økonomi, var detaljhandelstall. Salget hos detaljhandelsbedriftene var nærmest uendret i april. I mars steg omsetningen i detaljhandelen med reviderte 1,1 % (0,9 %), noe som var høyere enn tidligere rapportert og den største veksten på ett år. På forhånd var det ventet en vekst i detaljhandelen på 0,2 % i april. Syv av de tretten hovedkategoriene kunne vise til oppgang, drevet av restauranter, barer og online-detaljister. Salget hos bilforhandlere falt 0,4 % i april, etter en oppgang på hele 2,9 % i mars. Detaljhandelen, eksklusive bilsalg, steg med 0,1 % på månedsbasis i april, mot en ventet oppgang på 0,5 %. I mars var oppgangen på 0,7 %, også mer enn først rapportert. Tallene som benyttes i beregning av BNP, som utelukker kategorier slik som mattjenester, bilforhandlere og bensinstasjoner, var lite endret i april, etter en opprevidert økning på 0,5 % i mars. En separat rapport viste at importprisene falt med 0,3 % fra mars til april, mot en ventet oppgang på 0,3 %. På årsbasis har prisene falt med hele 10,7 %, mot et ventet fall på 9,7 %. Sentimentindeksen blant mindre bedrifter i USA, National Federation of Independent Business, NFIBindeksen steg fra 95,2 i mars til 96,9 i april. På forhånd var det ventet at sentiment-indikatoren ville stige til 96 poeng. Indeksen gir en stemningsrapport for amerikanske småbedrifter, som står for rundt 60 % av sysselsettingsveksten i landet. Fra NAR, the National Association of Realtors, ble vi presentert boligprisstatistikk som viste at medianprisen på en enebolig økte i 148 av de 174 områdene som følges i første kvartal, ifølge rapporten. 51 av områdene kunne vise til en boligprisvekst på 10 % eller mer, sammenlignet med 24 regioner i fjerde kvartal i fjor. Kontrakter for kjøp av boliger steg i mars til det høyeste nivået siden 2005, ifølge NAR. Antallet markeder med prisoppgang var lite endret i første kvartal sammenlignet med fjerde kvartal. Medianprisen på en enebolig var i de tre første månedene av året på $, opp 7,4 % fra første kvartal i NAR venter en boligprisvekst på 5,9 % i 2015, opp fra 5,7 % i Videre venter de at salget av bruktboliger vil stige med 6,8 % til en årlig rate på 5,3 millioner enheter, etter å ha falt med om lag 3 % i fjor. De ukentlige arbeidstallene viste at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd falt med personer til personer i uke 19. På forhånd var det ventet en økning til personer. Fireukers gjennomsnitt, en mindre volatil indeks, var på det laveste siden april Antallet personer som fortsetter å motta ledighetstrygd var uendret i uke 18 på 2,23 millioner personer, samt at ledighetsraten blant de som kvalifiserer til trygdeytelser var uendret på 1,7 %.

4 Kilde: Bloomberg Asia Kina: Vi ble presentert oppdatert statistikk fra Kina. Disse tallene tyder lite på en akselerasjon i andre kvartal, etter at data viste at utlån og investeringer har tatt seg ned. Industriproduksjonen steg med 5,9 % på årsbasis i april, opp fra 5,6 % i mars, som var den svakeste årsveksten siden Dette var dog omtrent som ventet i forkant. Samlet for de fire første månedene mot tilsvarende periode i fjor, steg industriproduksjonen med 6,2 %. Realinvesteringer steg med 12 %, det laveste på nesten 15 år, ifølge rapporten fra stistikkbyrået. Realinvesteringene oppgis samlet hittil i år, mot tilsvarende periode i fjor, vekstraten i mars var 13,5 %, og det var ventet at investeringene ville være uendret i april. Nye utlån steg med 707,9 milliarder yuan i april, mindre enn alle i Bloomberg sin undersøkelse ventet og ned fra milliarder yuan i mars. På forhånd var det ventet utstedelse av 903 milliarder yuan i utlån. Detaljhandelen steg med 10 % på årsbasis i april, mot en ventet oppgang på 10,4 %. Svakheten tyder på at Peoples Bank of China, PBoC, må gjøre ytterligere tiltak. M-pengemengden, det bredeste målet, viste at pengemengden steg med 10,1 % fra året før i slutten av april, det minste økningen som registrert. Regjeringen venter at M-veksten vil være på 12 % for året som helhet. Japan: Japans overskudd på driftsbalansen steg til det meste siden 2008 i mars, drevet av en bedring i handelsbalansen og økte inntekter fra utlandet. Japan hadde et overskudd på 2,8 billioner yen (ca 23 milliarder $), i deres bredeste mål på handel, ifølge en rapport fra Finansdepartementet. På forhånd var det ventet et overskudd på 2,1 billioner yen. Billigere energi, kombinert med en økning av turister som følge av en svakere yen, og økende inntekter på investeringer fra utlandet bidro til at japanske selskaper kunne øke sine overskudd. Dette gir et tilskudd til økonomien ettersom forbrukerne og bedriftene ikke har økt forbruket. I løpet av neste uke blir vi presentert tall for den økonomiske veksten i landet, som er ventet å ha vokst med 1,6 % annualisert. Det er viktig for landet at bedriftene begynner å benytte de kontantene de sitter på. En rapport viste at selskapene i landet sitter på omtrent milliarder kr i kontanter, tilsvarende 36 % av det japanske BNP. Sør-Korea:

5 Sentralbanken i Sør-Korea, The Bank of Korea, holdt styringsrenten uendret på rekordlave nivåer, ettersom beslutningstakerne ser tegn til at innenlandsk etterspørsel har tatt seg opp, samtidig som de forsøker å tøyle økende gjeldsvekst og et fall i eksporten de første fire månedene av året. Syvdagers reporenten ble holdt uendret på 1,75 %, slik som ventet av de fleste i forkant. BoK har holdt nøkkelrenten uendret siden mars, med guvernør Lee Ju Yeol, som påpekte at hovedbakgrunnen for at de ikke ønsket å kutte renten på fredag var som følge av økende gjeld blant forbrukerne. I tillegg påpekte han at tidligere rentekutt har gitt et bedre sentiment og gitt utslag så langt. «Husholdningenes gjeld var en viktig faktor å vurdere. Gjelden vokser fortsatt ganske fort, selv om det ikke er på et nivå vi ikke klarer å håndtere», fortalte Lee reportere etter beslutningen. Fremvoksende Indonesia: Stabssjefen til president, Joko Widodo, Luhut Panjaitan, uttalte i et intervju at myndighetene i landet vil kutte i selskapsskatten for å hindre at selskaper overfører overskuddene til land med lavere skatt, slik som Singapore. «Myndighetene vil kutte selskapsskatten fra 25 % i dag, til kanskje 17,8 % eller 17,5 %, uttalte Panjaitan. «Vi kommer til å gjøre det, det er allerede blitt beordret av presidenten. Det vil ikke være stort avvik fra Singapore», sa han videre. Endringen er med på andre planer om skatteamnesti for å forsøke å løfte regjeringens skatteinntekter. Widodo, som er kjent som Jokowi, trenger ytterligere midler dersom han skal oppfylle sine valgløfter om å bedre landets infrastruktur og oppnå en økonomisk vekst på 7 % Videre så vi at handelsbalansen i landet viste at importen falt med hele 22,3 % i april, mens eksporten falt med 8,5 % i samme periode. Det er mange som har liten tiltro til at den nye presidenten vil klare å opprettholde den veksten som landet har hatt etter den globale finanskrisen. India: Prisstatistikk fra India viste at konsumprisene avtok fra reviderte 5,25 % i mars på årsbasis til 4,87 % i april. På forhånd var det ventet at prisveksten ville avta til 4,9 % i april. Konsumprisindeksen for mat steg med 5,11 % i april fra ett år tidligere, ned fra en vekst på 5,17 % i mars. I fjor lå prisveksten på omtrentlig 6,7 %, dog er fremdeles prisveksten i landet blant de høyeste i Asia. I en separat rapport så vi at industriproduksjonen i landet steg med 2,1 %, mot ventet 3 %. Malaysia: Den økonomiske veksten i Malaysia avtok i første kvartal, drevet av lavere eksport. BNP steg med 5,6 % på årsbasis i første kvartal, etter å ha vokst med reviderte 5,7 % i fjerde kvartal i fjor, ifølge sentralbanken i Kuala Lumpur. På forhånd var det ventet en økonomisk vekst på 5,5 %. Eksporten falt med 0,6 % i første kvartal fra ett år tidligere, etter å ha økt med 1,9 % i de tre foregående månedene. Industriproduksjonen tok seg opp til en vekst på 5,6 %, mens private investeringer steg med 11,7 %. Privat konsum steg med 8,8 % fra ett år tidligere, opp fra 7,6 % kvartalet før. Husholdningenes konsum var drevet av høyt forbruk på mat, drikke, transport og kommunikasjon, ifølge en uttalelse fra statistikkmyndighetene. Økonomien ventes å vokse med 4,5 % til 5,5 % i år, ned fra tidligere prognosert 6 %. Regjeringen har kuttet forventningene ettersom de forventer lavere inntekter fra olje.

6 Sentralbanken holdt renten uendret for femte møte på rad denne måneden og påpekte at utsiktene for økonomien er ventet å vise en jevn vekst. Sentralbanksjefen signaliserte i foregående måned at hun ikke ser behov for et rentekutt i nær fremtid, så lenge man ikke ser en klar nedgang. Norden Norge: Finansminister, Siv Jensen, presenterte tirsdag sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2015, hvorav regjeringen øker oljepengebruken med 5,1 milliarder kr. I presentasjonen av revidert nasjonalbudsjett kom det fram at regjeringen følger spesielt nøye med på arbeidsmarkedet og boligmarkedet. «Vi har en utfordring knyttet til det høye nivået på boligpriser og husholdningenes gjeldsnivå. Selv om presset i økonomien har avtatt, har både boligprisene og gjeldsveksten fortsatt å øke mer enn inntektene», uttalte Siv Jensen. Regjeringen oppjusterte deres anslag for arbeidsledighet for inneværende år fra 3,6 % til 4 %. Mange påpekte i høst at budsjettet var meget ekspansivt, men nå er det flere som mener at de kunne tatt i bruk flere virkemidler, mer oljepenger, for å skyte fart i norsk økonomi. Det ventes at det oljekorrigerte underskuddet vil bli på 168,8 milliarder kr i 2015, tilsvarende 2,6 % av beholdningen i oljefondet. Lav oljepris ses på som hovedforklaringen til svakere vekst i norsk økonomi. Veksten i Fastlands Norge er anslått til 1,25 % i Det var mange som også i forkant spekulerte om regjeringen ville legge frem et forslag om en «boligpakke», hvor de ønsker å dempe boligprisveksten, dog uteble dette. I henhold til Norges Bank sine prognoser var det reviderte nasjonalbudsjettet nøytralt. Allerede på mandag ble vi presentert oppdatert prisstatistikk fra statistikkmyndighetene her hjemme, SSB. Konsumprisindeksen, KPI, steg 0,4 % på månedsbasis fra mars til april. Tolvmånedersendringen i konsumprisindeksen viste en oppgang på 2 % i april, uendret fra måneden før. På forhånd var det ventet en prisvekst på henholdsvis 0,4 % på månedsbasis og 1,9 % på årsbasis. Kjerneinflasjonen, KPI-JAE, steg også med 0,4 % på månedsbasis i april. Prisveksten de siste tolv månedene, målt ved kjerneinflasjonen, var 2,1 % i april, ned fra 2,3 % i mars. Her var det på forhånd ventet en prisvekst på 2,2 %, mens Norges Bank ventet en prisvekst på 2,4 %. Detaljene viser at importert inflasjon har steget videre fra 2,1 % i mars til 2,4 % på årsbasis i april, mens Norges Bank her ventet en vekst på 1,9 %. Importert inflasjon er i all hovedsak påvirket av kronesvekkelsen det siste året, som har trukket prisene på utenlandske varer opp. Innenlandsk inflasjon falt fra 2,3 % i mars til 2 % på årsbasis i april, hvorav Norges Bank ventet 2,5 %. Norges Bank forventer en kjerneinflasjon på 2,7 % i 2015, noe som på dette tidspunkt virker høyt, og styrker sannsynligheten for et rentekutt i juni.

7 Tirsdag ble vi presentert tall for konsumenttilliten fra Finans Norge og TNS Gallup. Denne indeksen måler tilliten til egen og landets økonomi. Indeksen falt fra nedreviderte 6,5 til 1,7, det laveste nivået siden finanskrisen. Indeksen ble særlig trukket ned av at sterkt fall i troen på landets økonomi, dog tror ikke de fleste husholdningene at dette vil slå hardt ut i deres private økonomi. Sverige: Fra Sverige ble vi presentert oppdatert prisstatistikk for aprilmåned. Kjerneinflasjonen, KPIF (KPI eksklusive boliglånsrenter), som beregnes av SCB på vegne av Riksbanken, falt fra 1 % i mars til 0,7 % i april målt ved tolvmånedersveksten. Både konsensus og Riksbanken hadde ventet at kjerneinflasjonen ville ligge omtrent uendret fra måneden før i april. På månedsbasis steg KPPIF med 0,2 %, mens i tilsvarende periode i fjor steg kjerneinflasjonen med 0,4 %. Konsumprisindeksen falt med 0,2 % fra ett år tidligere i april, mens det på forhånd var ventet en prisvekst på 0,2 %. På månedsbasis var konsumprisene uendret, mens de var ventet å være opp 0,3 %. Riksbanken har kuttet sin viktigste nøkkelrenten til -0,25 % og samtidig begynt å kjøpe obligasjoner i kampen mot deflasjon. Bankens pengepolitiske lettelser har dels blitt motvirket av ECB sin langt større tiltakspakke, som Riksbankenes visesentralbanksjef, Henry Ohlsson, har advart at vil kunne drive SEK høyere og dempe importprisene, og dermed trekke prisene ned. Flere av Riksbankens medlemmer uttalte etter foregående møte at det er behov for fortsatt ekspansiv pengepolitikk, ifølge referatet som ble offentligjort samtidig som inflasjonsrapporten.

8 Vedrørende spørsmål kan dere kontakte: Gisle Kolmannskog tlf Christian Lund tlf Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelig, men Invento garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Invento påtar intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Uttalelsene i rapporten reflekterer Inventos oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Invento forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel.

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015 Intro Foregående uke var en relativt stille uke på makrofronten, dog ble vi blant annet presentert oppdaterte BNP-tall for eurosonen samlet og tall

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015 Intro Mandag var de amerikanske børsene stengt. Tirsdag steg S&P 500 indeksen over 2.100 poeng for første gang noensinne. Indeksen steg 0,16 % til 2.100,34

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 9 2015 Intro Denne ukens viktigste begivenhet var Janet Yellen sin halvårlige høring i Senatet. Høringen strakk seg over både tirsdag og onsdag. Referatet fra

Detaljer

Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag.

Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 12 2015 Intro Den tyske hovedindeksen på børsen i Frankfurt, Dax indeksen, steg mandag til over 12.000 poeng for første gang noensinne, og satte dermed ny all

Detaljer

Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år.

Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 19 2015 Intro Vi tar med oss at the Peoples Bank of China kuttet nøkkelrenten for tredje gang på seks måneder natt til mandag, denne uken (uke 20), og bidro

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 6 2015 Intro Vi ble i løpet av uken presentert en rekke arbeidsmarkedsdata fra USA, deriblant non-farm payrolls, som karakteriseres av mange som månedens viktigste

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/200 Internasjonal økonomi Veksten i og tok seg godt opp i løpet av fjoråret, og den positive utviklingen har vedvart i år. Også euroområdet ser omsider ut til

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009 Pengepolitisk rapport 9 oktober Norges Banks rapportserie nr. -9 Pengepolitisk rapport /9 Norges Bank Oslo 9 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

RENTEKUTT I NORGE USA

RENTEKUTT I NORGE USA RENTEKUTT I NORGE USA VENTER MED Å HEVE 7. september 2015 Utsiktene for amerikansk økonomi er gode. Ser en isolert på amerikansk økonomi kunne sentralbanken godt ha satt opp renten på neste rentemøte 17.

Detaljer

FINANSIELT UTSYN 2015

FINANSIELT UTSYN 2015 FINANSIELT UTSYN 215 Finansielt utsyn 215 Finanstilsynet har siden 1994 regelmessig analysert og vurdert risikoen for finansielle stabilitetsproblemer i det norske finansmarkedet på bakgrunn av utviklingen

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015

Økonomisk overblikk 1/2015 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makro økonomiske utsikter, 1. august 200 Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse ca. prosent i år. Veksten var,1 prosent i 200. Amerikansk

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 3-2003. Inflasjonsrapport 2. juni

Norges Banks rapportserie Nr. 3-2003. Inflasjonsrapport 2. juni Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport juni Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er også

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

Økonomiske analyser 1/2009

Økonomiske analyser 1/2009 Økonomiske analyser 1/2009 28. årgang Innhold Perspektiver 3 1. Konjunkturtendensene internasjonalt 6 2. Konjunkturtendensene i Norge 12 Temaboks 2.1. Virkninger av lavere oljeinvesteringer 19 Temaboks

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer