Her hjemme ble vi blant annet presentert revidert nasjonalbudsjett for Håper alle hadde en riktig fin 17. mai feiring!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Her hjemme ble vi blant annet presentert revidert nasjonalbudsjett for 2015. Håper alle hadde en riktig fin 17. mai feiring!"

Transkript

1 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke Intro Fra Storbritannia ble vi presentert den kvartalsvise inflasjonsrapporten, mens vi fra eurosonen og flere av medlemslandene ble presentert foreløpige tall for den økonomiske veksten i første kvartal inneværende år. Utover dette ble vi presentert flere nøkkeltall fra Kina som tyder på at PBoC må komme med ytterligere tiltak for å dempe fallet i den økonomiske veksten i verdens nest største økonomi. Her hjemme ble vi blant annet presentert revidert nasjonalbudsjett for Håper alle hadde en riktig fin 17. mai feiring! Europa På onsdag ble vi presentert foreløpige BNP-tall for eurosonen samlet og flere av medlemslandene for første kvartal i år. Veksten i eurosonen tok seg opp i første kvartal drevet av sterkere enn ventet økonomisk vekst i blant annet Frankrike og Italia, som dempet oppunder svakere enn ventet vekst i Tyskland. BNP vokste med 0,4 % i første kvartal, etter å ekspandert med 0,3 % i fjerde kvartal, ifølge Eurostat. Dette var i tråd med forventingene i forkant av publiseringen. «Den økonomiske situasjonen og utsiktene for eurosonen på kort sikt er nå lysere enn de har vært på flere år. Dog vil det trege tempoet av implementering av strukturelle reformer som blir iverksatt, trolig veie på veksten», sa ECB sjef, Draghi 17. april. Økonomien i eurosonen vil dra nytte av det kraftige fallet i oljeprisen siden andre halvdel av fjoråret, en svakere valuta og et løft i tilliten til konsumentene og bedriftene, drevet av sentralbankens pengepolitiske stimulanser. Den økonomiske veksten i Tyskland vokste i et tregere tempo enn ventet, blant annet som følge av lavere handel med utlandet, mens tilsvarende tall i Frankrike viste den sterkeste veksten på mer enn to år. BNP i Tyskland vokste med 0,3 % i første kvartal etter å ha vokst med 0,7 % i fjerde kvartal i 2014, ifølge statistikkmyndighetene i landet. Den franske økonomien vokste med 0,6 % i første kvartal, etter at økonomien stagnerte i fjerde kvartal i fjor. På forhånd var det ventet en vekst på henholdsvis 0,5 % og 0,4 %. I Tyskland ble første kvartalsveksten hovedsakelig drevet av innenlandsk etterspørsel, ifølge rapporten. Privat og offentlig konsum steg, samtidig som investeringstakten i konstruksjon og utstyr steg markert opp fra fjerde kvartal i fjor. Nettohandel trakk veksten ned. På årsbasis steg BNP med 1,1 %, mot en ventet vekst på 1,3 %. Spania, hvor regjeringen har liberalisert arbeidsmarkedet og taklet gjeldsproblematikken i bankene etter finanskrisen, vokste i det raskeste tempoet på syv år i første kvartal. Økonomien ekspanderte med 0,9 % og er ventet å vokse med nesten det dobbelte av eurosonen samlet i år. Den italienske økonomien ekspanderte med 0,3 % i første kvartal, mot en ventet oppgang på 0,2 %, mens den nederlandske veksten avtok mer enn ventet til 0,4 % i samme periode. Hellas sin økonomi falt tilbake i resesjon i første kvartal. Samme dag som vi ble publisert tall for den økonomiske veksten ble vi presentert tall for industriproduksjonen i eurosonen for marsmåned. Industriproduksjonen falt med 0,3 % på månedsbasis i mars, mot ventet uendret. På årsbasis steg industriproduksjonen med 1,8 %, mot en ventet oppgang på 1,9 %. Samtidig ble det kjent at februartallene ble revidert fra en oppgang på 1,1 % til en oppgang på 1 %, mens veksten på årsbasis ble opprevidert fra tidligere å ha vist en vekst på 1,5 % til en vekst på 1,9 %.

2 Storbritannia: På mandag var det sentralbankmøte i Bank of England, BoE. Sentralbanken beholdt styringsrenten uendret på 0,5 %, slik som ventet, samtidig som de besluttet å holde aktivakjøpene uendret. Onsdag presenterte derimot sentralbanken deres kvartalsvise inflasjonsrapport, som ga langt mer informasjon. BoE kuttet vekstforventningene gjennom 2017 og bekreftet markedets syn på gradvise renteøkninger som kanskje ikke vil starte før midten av neste år, i henhold til de nye prognosene. I deres kvartalsvise inflasjonsrapport, forventer Monetary Policy Committee, MPC, at inflasjonen i Storbritannia vil nå deres prismål på 2 % innen to år. Videre forventer de en vekst på 2,5 % inneværende år, ned fra 2,9 % i deres februar-prognoser. I og med at inflasjonen er på 0 %, la Mark Carney med et eget skriv i tillegg til rapporten for å forklare avviket fra BoE sitt prismål. Carney påpekte at inflasjonen vil kunne gå under 0 % i de kommende månedene, forventer de at prisveksten vil tilta mot slutten av året. Videre påpekte MPC at «de forventer det som sannsynlig at styringsrenten vil øke fra nåværende nivåer i deres prognoseperiode i rapporten». BoE forventer at den økonomiske veksten i første kvartal vil bli revidert fra tidligere rapportert 0,3 % vekst til 0,5 %, og venter en vekst på 0,7 % i inneværende kvartal. De tok ned vekstforventningene for 2016 fra 2,9 % til en vekst på 2,6 %, mens for 2017 venter de nå en vekst på 2,4 % mot tidligere 2,7 %, men uttrykte at framtidsforventningene fremdeles er «solide». Prognosene er basert på at BoE hever nøkkelrenten til 1,4 % innen andre kvartal Inflasjonsforventingene for 2015 ble hevet fra 0,5 % til 0,6 %, mens de kuttet prisforventningene i 2016 fra 1,8 % til en prisvekst på 1,6 %. I 2017 og 2018 venter de en prisvekst på henholdsvis 2 % og 2,1 %. Komiteen påpekte at det er lite sannsynlig at Storbritannia vil falle inn i en deflasjonsperiode, men påpekte at de er klare til å kutte styringsrenten eller gjenstarte aktivakjøpene dersom det er nødvendig. Sentralbanken påpekte at det er nedsiderisiko i forhold til deres kortsiktige inflasjonsforventninger. Utviklingen i arbeidsmarkedet er et av punktene som er viktigst som har gjort at MPC er splittet i sine meninger om når man skal stramme inn pengepolitikken. «BoE bemerket forskjellene og påpekte at det er stor usikkerhet og et bredt spekter av synspunkter rundt estimater av slakk i økonomien», het det i rapporten. I brevet fra Carney til statsminister Osborne, påpekte Carney at «i fravær av ytterligere sjokk, for å nå inflasjonsmålet, er det nødvendig å eliminere den gjenværende grad av økonomisk slakk. Beslutningstakerne vil returnere inflasjonen til målet så snart som mulig, etter virkningene av fallet i råvarepriser blir borte". Carney er nødt til å skrive et separat brev når inflasjonen er mer enn 1 %-poeng unna inflasjonsmålet. Før inflasjonsrapporten ble offentliggjort på onsdag, ble vi presentert ledighetstall og tall for lønnsutviklingen. Ledigheten i Storbritannia falt til det laveste siden 2008, samtidig som lønnsveksten tiltok. Ledigheten basert på ILO metoden (International Labor Organization) falt med personer til 1,83 millioner personer i første kvartal, og trakk ledighetsraten videre ned fra 5,6 % i fjerde kvartal til 5,5 %, ifølge statistikkmyndighetene i landet, ONS. Lønninger steg med 1,9 % i samme periode. På årsbasis steg lønningene med hele 3,3 % i mars, det meste siden april 2013, drevet av en lønnsvekst på 4,3 % i privat sektor. Lønninger, eksklusive bonuser, økte med 2,7 % på månedsbasis, den største økningen siden Ledighetsraten var på forhånd ventet å falle til 5,5 % i første kvartal. I mars alene steg ledighetsraten fra 5,4 % i februar til 5,5 %. Antallet sysselsatte steg med personer til rekordhøye 31,1 millioner personer. Et smalere mål på arbeidsmarkedet, viste at antallet søkere til trygdeytelser falt med personer fra mars til april, mot et ventet fall på personer.

3 Industriproduksjonen i Storbritannia steg med det meste i mars siden september i fjor, drevet av oljeog gassutvinning, samtidig som tradisjonell industriproduksjon steg for andre måned på rad. Produksjonen steg med 0,5 % på månedsbasis i mars, mot ventet uendret produksjon. I første kvartal økte produksjonen med reviderte 0,1 %, opp fra et fall på tidligere estimert 0,1 %, ifølge rapporten fra ONS. ONS påpekte at revideringen ville ha lite å si på BNP estimatet som ble sluppet tidligere. Olje- og gassutvinning økte med hele 4,9 % i mars, det meste siden februar Innen tradisjonell industri, var økningen i mars drevet av farmasøytiske produsenter og en bred underkategori som inkluderer møbler og reparasjon av skip og fly. Fra ett år tidligere steg samlet produksjon med 0,7 %, mens produksjonsveksten i tradisjonell industri steg med 1,1 %. USA Blant de viktigere tallene denne uken fra verdens største økonomi, var detaljhandelstall. Salget hos detaljhandelsbedriftene var nærmest uendret i april. I mars steg omsetningen i detaljhandelen med reviderte 1,1 % (0,9 %), noe som var høyere enn tidligere rapportert og den største veksten på ett år. På forhånd var det ventet en vekst i detaljhandelen på 0,2 % i april. Syv av de tretten hovedkategoriene kunne vise til oppgang, drevet av restauranter, barer og online-detaljister. Salget hos bilforhandlere falt 0,4 % i april, etter en oppgang på hele 2,9 % i mars. Detaljhandelen, eksklusive bilsalg, steg med 0,1 % på månedsbasis i april, mot en ventet oppgang på 0,5 %. I mars var oppgangen på 0,7 %, også mer enn først rapportert. Tallene som benyttes i beregning av BNP, som utelukker kategorier slik som mattjenester, bilforhandlere og bensinstasjoner, var lite endret i april, etter en opprevidert økning på 0,5 % i mars. En separat rapport viste at importprisene falt med 0,3 % fra mars til april, mot en ventet oppgang på 0,3 %. På årsbasis har prisene falt med hele 10,7 %, mot et ventet fall på 9,7 %. Sentimentindeksen blant mindre bedrifter i USA, National Federation of Independent Business, NFIBindeksen steg fra 95,2 i mars til 96,9 i april. På forhånd var det ventet at sentiment-indikatoren ville stige til 96 poeng. Indeksen gir en stemningsrapport for amerikanske småbedrifter, som står for rundt 60 % av sysselsettingsveksten i landet. Fra NAR, the National Association of Realtors, ble vi presentert boligprisstatistikk som viste at medianprisen på en enebolig økte i 148 av de 174 områdene som følges i første kvartal, ifølge rapporten. 51 av områdene kunne vise til en boligprisvekst på 10 % eller mer, sammenlignet med 24 regioner i fjerde kvartal i fjor. Kontrakter for kjøp av boliger steg i mars til det høyeste nivået siden 2005, ifølge NAR. Antallet markeder med prisoppgang var lite endret i første kvartal sammenlignet med fjerde kvartal. Medianprisen på en enebolig var i de tre første månedene av året på $, opp 7,4 % fra første kvartal i NAR venter en boligprisvekst på 5,9 % i 2015, opp fra 5,7 % i Videre venter de at salget av bruktboliger vil stige med 6,8 % til en årlig rate på 5,3 millioner enheter, etter å ha falt med om lag 3 % i fjor. De ukentlige arbeidstallene viste at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd falt med personer til personer i uke 19. På forhånd var det ventet en økning til personer. Fireukers gjennomsnitt, en mindre volatil indeks, var på det laveste siden april Antallet personer som fortsetter å motta ledighetstrygd var uendret i uke 18 på 2,23 millioner personer, samt at ledighetsraten blant de som kvalifiserer til trygdeytelser var uendret på 1,7 %.

4 Kilde: Bloomberg Asia Kina: Vi ble presentert oppdatert statistikk fra Kina. Disse tallene tyder lite på en akselerasjon i andre kvartal, etter at data viste at utlån og investeringer har tatt seg ned. Industriproduksjonen steg med 5,9 % på årsbasis i april, opp fra 5,6 % i mars, som var den svakeste årsveksten siden Dette var dog omtrent som ventet i forkant. Samlet for de fire første månedene mot tilsvarende periode i fjor, steg industriproduksjonen med 6,2 %. Realinvesteringer steg med 12 %, det laveste på nesten 15 år, ifølge rapporten fra stistikkbyrået. Realinvesteringene oppgis samlet hittil i år, mot tilsvarende periode i fjor, vekstraten i mars var 13,5 %, og det var ventet at investeringene ville være uendret i april. Nye utlån steg med 707,9 milliarder yuan i april, mindre enn alle i Bloomberg sin undersøkelse ventet og ned fra milliarder yuan i mars. På forhånd var det ventet utstedelse av 903 milliarder yuan i utlån. Detaljhandelen steg med 10 % på årsbasis i april, mot en ventet oppgang på 10,4 %. Svakheten tyder på at Peoples Bank of China, PBoC, må gjøre ytterligere tiltak. M-pengemengden, det bredeste målet, viste at pengemengden steg med 10,1 % fra året før i slutten av april, det minste økningen som registrert. Regjeringen venter at M-veksten vil være på 12 % for året som helhet. Japan: Japans overskudd på driftsbalansen steg til det meste siden 2008 i mars, drevet av en bedring i handelsbalansen og økte inntekter fra utlandet. Japan hadde et overskudd på 2,8 billioner yen (ca 23 milliarder $), i deres bredeste mål på handel, ifølge en rapport fra Finansdepartementet. På forhånd var det ventet et overskudd på 2,1 billioner yen. Billigere energi, kombinert med en økning av turister som følge av en svakere yen, og økende inntekter på investeringer fra utlandet bidro til at japanske selskaper kunne øke sine overskudd. Dette gir et tilskudd til økonomien ettersom forbrukerne og bedriftene ikke har økt forbruket. I løpet av neste uke blir vi presentert tall for den økonomiske veksten i landet, som er ventet å ha vokst med 1,6 % annualisert. Det er viktig for landet at bedriftene begynner å benytte de kontantene de sitter på. En rapport viste at selskapene i landet sitter på omtrent milliarder kr i kontanter, tilsvarende 36 % av det japanske BNP. Sør-Korea:

5 Sentralbanken i Sør-Korea, The Bank of Korea, holdt styringsrenten uendret på rekordlave nivåer, ettersom beslutningstakerne ser tegn til at innenlandsk etterspørsel har tatt seg opp, samtidig som de forsøker å tøyle økende gjeldsvekst og et fall i eksporten de første fire månedene av året. Syvdagers reporenten ble holdt uendret på 1,75 %, slik som ventet av de fleste i forkant. BoK har holdt nøkkelrenten uendret siden mars, med guvernør Lee Ju Yeol, som påpekte at hovedbakgrunnen for at de ikke ønsket å kutte renten på fredag var som følge av økende gjeld blant forbrukerne. I tillegg påpekte han at tidligere rentekutt har gitt et bedre sentiment og gitt utslag så langt. «Husholdningenes gjeld var en viktig faktor å vurdere. Gjelden vokser fortsatt ganske fort, selv om det ikke er på et nivå vi ikke klarer å håndtere», fortalte Lee reportere etter beslutningen. Fremvoksende Indonesia: Stabssjefen til president, Joko Widodo, Luhut Panjaitan, uttalte i et intervju at myndighetene i landet vil kutte i selskapsskatten for å hindre at selskaper overfører overskuddene til land med lavere skatt, slik som Singapore. «Myndighetene vil kutte selskapsskatten fra 25 % i dag, til kanskje 17,8 % eller 17,5 %, uttalte Panjaitan. «Vi kommer til å gjøre det, det er allerede blitt beordret av presidenten. Det vil ikke være stort avvik fra Singapore», sa han videre. Endringen er med på andre planer om skatteamnesti for å forsøke å løfte regjeringens skatteinntekter. Widodo, som er kjent som Jokowi, trenger ytterligere midler dersom han skal oppfylle sine valgløfter om å bedre landets infrastruktur og oppnå en økonomisk vekst på 7 % Videre så vi at handelsbalansen i landet viste at importen falt med hele 22,3 % i april, mens eksporten falt med 8,5 % i samme periode. Det er mange som har liten tiltro til at den nye presidenten vil klare å opprettholde den veksten som landet har hatt etter den globale finanskrisen. India: Prisstatistikk fra India viste at konsumprisene avtok fra reviderte 5,25 % i mars på årsbasis til 4,87 % i april. På forhånd var det ventet at prisveksten ville avta til 4,9 % i april. Konsumprisindeksen for mat steg med 5,11 % i april fra ett år tidligere, ned fra en vekst på 5,17 % i mars. I fjor lå prisveksten på omtrentlig 6,7 %, dog er fremdeles prisveksten i landet blant de høyeste i Asia. I en separat rapport så vi at industriproduksjonen i landet steg med 2,1 %, mot ventet 3 %. Malaysia: Den økonomiske veksten i Malaysia avtok i første kvartal, drevet av lavere eksport. BNP steg med 5,6 % på årsbasis i første kvartal, etter å ha vokst med reviderte 5,7 % i fjerde kvartal i fjor, ifølge sentralbanken i Kuala Lumpur. På forhånd var det ventet en økonomisk vekst på 5,5 %. Eksporten falt med 0,6 % i første kvartal fra ett år tidligere, etter å ha økt med 1,9 % i de tre foregående månedene. Industriproduksjonen tok seg opp til en vekst på 5,6 %, mens private investeringer steg med 11,7 %. Privat konsum steg med 8,8 % fra ett år tidligere, opp fra 7,6 % kvartalet før. Husholdningenes konsum var drevet av høyt forbruk på mat, drikke, transport og kommunikasjon, ifølge en uttalelse fra statistikkmyndighetene. Økonomien ventes å vokse med 4,5 % til 5,5 % i år, ned fra tidligere prognosert 6 %. Regjeringen har kuttet forventningene ettersom de forventer lavere inntekter fra olje.

6 Sentralbanken holdt renten uendret for femte møte på rad denne måneden og påpekte at utsiktene for økonomien er ventet å vise en jevn vekst. Sentralbanksjefen signaliserte i foregående måned at hun ikke ser behov for et rentekutt i nær fremtid, så lenge man ikke ser en klar nedgang. Norden Norge: Finansminister, Siv Jensen, presenterte tirsdag sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2015, hvorav regjeringen øker oljepengebruken med 5,1 milliarder kr. I presentasjonen av revidert nasjonalbudsjett kom det fram at regjeringen følger spesielt nøye med på arbeidsmarkedet og boligmarkedet. «Vi har en utfordring knyttet til det høye nivået på boligpriser og husholdningenes gjeldsnivå. Selv om presset i økonomien har avtatt, har både boligprisene og gjeldsveksten fortsatt å øke mer enn inntektene», uttalte Siv Jensen. Regjeringen oppjusterte deres anslag for arbeidsledighet for inneværende år fra 3,6 % til 4 %. Mange påpekte i høst at budsjettet var meget ekspansivt, men nå er det flere som mener at de kunne tatt i bruk flere virkemidler, mer oljepenger, for å skyte fart i norsk økonomi. Det ventes at det oljekorrigerte underskuddet vil bli på 168,8 milliarder kr i 2015, tilsvarende 2,6 % av beholdningen i oljefondet. Lav oljepris ses på som hovedforklaringen til svakere vekst i norsk økonomi. Veksten i Fastlands Norge er anslått til 1,25 % i Det var mange som også i forkant spekulerte om regjeringen ville legge frem et forslag om en «boligpakke», hvor de ønsker å dempe boligprisveksten, dog uteble dette. I henhold til Norges Bank sine prognoser var det reviderte nasjonalbudsjettet nøytralt. Allerede på mandag ble vi presentert oppdatert prisstatistikk fra statistikkmyndighetene her hjemme, SSB. Konsumprisindeksen, KPI, steg 0,4 % på månedsbasis fra mars til april. Tolvmånedersendringen i konsumprisindeksen viste en oppgang på 2 % i april, uendret fra måneden før. På forhånd var det ventet en prisvekst på henholdsvis 0,4 % på månedsbasis og 1,9 % på årsbasis. Kjerneinflasjonen, KPI-JAE, steg også med 0,4 % på månedsbasis i april. Prisveksten de siste tolv månedene, målt ved kjerneinflasjonen, var 2,1 % i april, ned fra 2,3 % i mars. Her var det på forhånd ventet en prisvekst på 2,2 %, mens Norges Bank ventet en prisvekst på 2,4 %. Detaljene viser at importert inflasjon har steget videre fra 2,1 % i mars til 2,4 % på årsbasis i april, mens Norges Bank her ventet en vekst på 1,9 %. Importert inflasjon er i all hovedsak påvirket av kronesvekkelsen det siste året, som har trukket prisene på utenlandske varer opp. Innenlandsk inflasjon falt fra 2,3 % i mars til 2 % på årsbasis i april, hvorav Norges Bank ventet 2,5 %. Norges Bank forventer en kjerneinflasjon på 2,7 % i 2015, noe som på dette tidspunkt virker høyt, og styrker sannsynligheten for et rentekutt i juni.

7 Tirsdag ble vi presentert tall for konsumenttilliten fra Finans Norge og TNS Gallup. Denne indeksen måler tilliten til egen og landets økonomi. Indeksen falt fra nedreviderte 6,5 til 1,7, det laveste nivået siden finanskrisen. Indeksen ble særlig trukket ned av at sterkt fall i troen på landets økonomi, dog tror ikke de fleste husholdningene at dette vil slå hardt ut i deres private økonomi. Sverige: Fra Sverige ble vi presentert oppdatert prisstatistikk for aprilmåned. Kjerneinflasjonen, KPIF (KPI eksklusive boliglånsrenter), som beregnes av SCB på vegne av Riksbanken, falt fra 1 % i mars til 0,7 % i april målt ved tolvmånedersveksten. Både konsensus og Riksbanken hadde ventet at kjerneinflasjonen ville ligge omtrent uendret fra måneden før i april. På månedsbasis steg KPPIF med 0,2 %, mens i tilsvarende periode i fjor steg kjerneinflasjonen med 0,4 %. Konsumprisindeksen falt med 0,2 % fra ett år tidligere i april, mens det på forhånd var ventet en prisvekst på 0,2 %. På månedsbasis var konsumprisene uendret, mens de var ventet å være opp 0,3 %. Riksbanken har kuttet sin viktigste nøkkelrenten til -0,25 % og samtidig begynt å kjøpe obligasjoner i kampen mot deflasjon. Bankens pengepolitiske lettelser har dels blitt motvirket av ECB sin langt større tiltakspakke, som Riksbankenes visesentralbanksjef, Henry Ohlsson, har advart at vil kunne drive SEK høyere og dempe importprisene, og dermed trekke prisene ned. Flere av Riksbankens medlemmer uttalte etter foregående møte at det er behov for fortsatt ekspansiv pengepolitikk, ifølge referatet som ble offentligjort samtidig som inflasjonsrapporten.

8 Vedrørende spørsmål kan dere kontakte: Gisle Kolmannskog tlf Christian Lund tlf Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelig, men Invento garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Invento påtar intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Uttalelsene i rapporten reflekterer Inventos oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Invento forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel.

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015 Intro Foregående uke var en relativt stille uke på makrofronten, dog ble vi blant annet presentert oppdaterte BNP-tall for eurosonen samlet og tall

Detaljer

Intro. Europa. Sveits:

Intro. Europa. Sveits: INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 22 2015 Intro Den europeiske sentralbanken uttalte torsdag at en unnlatelse av å komme til enighet med Hellas om bistandsprogrammet snart kan drive rentene

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 7 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 7 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 7 2015 Intro Torsdag ble vi presentert inflasjonsrapporten fra The Bank of England, i tillegg til at Riksbanken overrasket markedet ved å kutte deres nøkkelrente

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015 Intro Mandag var de amerikanske børsene stengt. Tirsdag steg S&P 500 indeksen over 2.100 poeng for første gang noensinne. Indeksen steg 0,16 % til 2.100,34

Detaljer

Intro. Europa. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 11 2015

Intro. Europa. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 11 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 11 2015 Intro Denne uken ble vi presentert en rekke data fra Kina, som tyder på at sentralbanken, PBoC, vil komme med ytterligere pengepolitiske tiltak i tiden

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

I løpet av uken ble vi presentert en rekke data her hjemme, deriblant oppdaterte arbeidsmarkedsdata fra NAV og AKU-rapporten.

I løpet av uken ble vi presentert en rekke data her hjemme, deriblant oppdaterte arbeidsmarkedsdata fra NAV og AKU-rapporten. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 13 2015 Intro I løpet av uken ble vi presentert en rekke data her hjemme, deriblant oppdaterte arbeidsmarkedsdata fra NAV og AKU-rapporten. Fra USA ble vi presentert

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Søndag kveld ble det kjent at Hilary Clinton ville stille som Demokratenes presidentkandidat i USA. Nominasjonsvalget starter tidlig i 2016.

Søndag kveld ble det kjent at Hilary Clinton ville stille som Demokratenes presidentkandidat i USA. Nominasjonsvalget starter tidlig i 2016. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 15 2015 Intro På onsdag ble vi presentert referatet fra rentemøtet 17.-18. mars og vi fikk dermed mer informasjon om hvordan medlemmene i FOMC tenker rundt

Detaljer

Torsdag sted Nasdaq indeksen med 0,41 % til 5.056,06, den høyeste sluttnoteringen siden mars 2000.

Torsdag sted Nasdaq indeksen med 0,41 % til 5.056,06, den høyeste sluttnoteringen siden mars 2000. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 17 2015 Intro NIKKEI 225 indeksen steg over 20.000 poeng for første gang på 15 år på onsdag. Banker og utlånere var blant vinnerne. Indeksen steg 1,1 % til

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016 Makroøkonomiske utsikter Kari Due-Andresen August 2016 Kina: BNP Industriproduksjon 10,0 12,5 15,0 Prosent, 1011 17 18 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Macrobond BNP år/år 0,0

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 oktober 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Norge - en oljenasjon i solnedgang?

Norge - en oljenasjon i solnedgang? Norge - en oljenasjon i solnedgang? Sjeføkonom Elisabeth Holvik, 25. november 2014 The big picture 6 år siden finanskrisen i USA Veksten holdt oppe av ekstreme virkemidler USA og England på vei ut av krisen

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Kraftig sysselsettingsvekst i USA Det amerikanske arbeidsmarkedet blir stadig strammere. I desember økte sysselsettingen med i underkant av 300 000.

Kraftig sysselsettingsvekst i USA Det amerikanske arbeidsmarkedet blir stadig strammere. I desember økte sysselsettingen med i underkant av 300 000. Makroøkonomi uke 1 Økt usikkerhet rundt oljeprisutviklingen Kraftig sysselsettingsvekst i USA Børsuro i Kina Varekonsumet økte i november Fortsatt en negativ trend i industriproduksjonen Store regionale

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 23 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 23 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 23 2015 Intro IMF, det Internasjonale Pengefondet, la torsdag fram sin årlige rapport over tilstanden til den amerikanske økonomien, i Washington. IMF påpekte

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 september 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E.

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. Byggebørsen 2015 Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. de Lange SpareBank 1 SMN Trondheim 9.2.2015 SpareBank 1 SMN Oljevirksomhetens

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen

Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen Uten virkemidler? Makroøkonomisk politikk etter finanskrisen Steinar Holden Økonomisk institutt, UiO http://folk.uio.no/sholden/ 20. januar Rentekutt til tross for gamle planer Riksbanken: renteprognose

Detaljer

Nasjonalbudsjettet 2007

Nasjonalbudsjettet 2007 1 Nasjonalbudsjettet 2007 - noen perspektiver på norsk økonomi CME seminar, 13. oktober 2006 1 Noen hovedpunkter og -spørsmål Utsikter til svakere vekst internasjonalt hva blir konsekvensene for Norge?

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Utover det ble vi presentert de viktige non-farm payrolls tallene fra USA, i tillegg til en rekke andre arbeidsmarkedsindikatorer.

Utover det ble vi presentert de viktige non-farm payrolls tallene fra USA, i tillegg til en rekke andre arbeidsmarkedsindikatorer. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 10 2015 Intro ECB avholdt rentemøte på torsdag forrige uke. ECB annonserte som kjent ved foregående rentemøte i januar at de vil starte med månedlige kjøp av

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Ukens Holberggraf 30. oktober 2009

Ukens Holberggraf 30. oktober 2009 Ukens Holberggraf 30. oktober 2009 Norges Bank satte renten opp fra 1,25% til 1,50% (som ventet) og jekket opp rentebanen (litt mer enn ventet) Det er ikke lett å spå Kilde: Norges Banks pengepolitiske

Detaljer

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 9 2015 Intro Denne ukens viktigste begivenhet var Janet Yellen sin halvårlige høring i Senatet. Høringen strakk seg over både tirsdag og onsdag. Referatet fra

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN 28. OKTOBER 2014, NTNU

NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN 28. OKTOBER 2014, NTNU NORSK PENGEPOLITIKK I PRAKSIS VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN. OKTOBER, NTNU Eidsvoll mai «Ingen stat kan bestå uten et velfungerende pengevesen. En egen valuta ville være et symbol på landets suverenitet

Detaljer

Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag.

Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 12 2015 Intro Den tyske hovedindeksen på børsen i Frankfurt, Dax indeksen, steg mandag til over 12.000 poeng for første gang noensinne, og satte dermed ny all

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN,. MAI Inflasjon og kapasitetsutnytting KPI. Glidende tiårs gjennomsnitt og variasjon. Årsvekst. Prosent 8 Variasjon Inflasjonsmål KPI 8 Anslag på kapasitetsutnytting

Detaljer

Aktuelle pengepolitiske spørsmål

Aktuelle pengepolitiske spørsmål Aktuelle pengepolitiske spørsmål Sentralbanksjef Svein Gjedrem Tromsø. september SG Tromsø.9. Hva er pengepolitikk Pengepolitikken utøves av Norges Bank etter retningslinjer (forskrift) fastsatt av Regjeringen.

Detaljer

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Vekst er helt avgjørende for aksjemarkedet Viktige årsaker til oppgangen siden

Detaljer

Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år.

Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 19 2015 Intro Vi tar med oss at the Peoples Bank of China kuttet nøkkelrenten for tredje gang på seks måneder natt til mandag, denne uken (uke 20), og bidro

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015 OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 3. OKTOBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009).

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009). Oppgave uke 47 Pengepolitikk Innledning I denne oppgaven skal jeg gjennomgå en del begreper hentet fra Norges Bank sine pressemeldinger i forbindelse med hovedstyrets begrunnelser for rentebeslutninger.

Detaljer

Passer inflasjonsmålstyringen Norge?

Passer inflasjonsmålstyringen Norge? Passer inflasjonsmålstyringen Norge? Hilde C. Bjørnland Universitetet i Oslo Foredrag på konferansen Samfunn og Økonomi i regi av Sparebankforeningen i Norge, Radisson SAS Plaza Hotel, 22. oktober 2004

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Dyre vaner? Konjunkturrapport april 2013

Dyre vaner? Konjunkturrapport april 2013 Dyre vaner? Konjunkturrapport april 2013 GLOBALT BAKTEPPE En sammensatt verden Kina: Fortsatt god vekst men dempet av strukturelle utfordringer USA: Finanspolitisk innstramming demper på kort sikt Men

Detaljer

I Japan steg eksporten mer enn ventet i november, noe som reduserte handelsunderskuddet betydelig

I Japan steg eksporten mer enn ventet i november, noe som reduserte handelsunderskuddet betydelig torsdag, 20. november 2014 Morgenrapport Macro Research I Japan steg eksporten mer enn ventet i november, noe som reduserte handelsunderskuddet betydelig Kinesisk industri-pmi falt mer enn ventet, og myndighetene

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 2. 9. januar 2006 Tilbakeblikk på uke 1. Bortsett fra lengre åpningstider på Oslo Børs var ikke uke 1 i 2006 spesielt annerledes enn det meste av 2005. Hovedindeksen

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 1 Eidsvoll mai 181 «Ingen stat kan bestå uten et velfungerende pengevesen. En egen valuta ville være et symbol på landets suverenitet

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Bodø, 26. april 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Bodø, 26. april 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Bodø,. april Hovedpunkter Renteprognosen Utviklingen internasjonalt Global vekst Europa USA Norsk økonomi Aktiviteten holder seg

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Ukens Holberggraf 12. august 2009

Ukens Holberggraf 12. august 2009 Ukens Holberggraf 12. august 2009 Norges Bank holdt foliorenten uendret på 1,25% men antyder at renten kan bli satt opp allerede i høst Det ser ut til at produksjonen og sysselsettingen i Norge kan avta

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter, juli Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil trolig vokse litt i overkant av % i år og neste år. Veksten forventes å bli høy

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Makroøkonomiske analyser 2016 Internasjonalt, nasjonalt og per fylke. Gjennomført av Menon Economics for SpareBank 1 SMN

Makroøkonomiske analyser 2016 Internasjonalt, nasjonalt og per fylke. Gjennomført av Menon Economics for SpareBank 1 SMN Makroøkonomiske analyser 2016 Internasjonalt, nasjonalt og per fylke Gjennomført av Menon Economics for SpareBank 1 SMN 1 UTSIKTER FOR VERDENSØKONOMIEN Det forventes solid økonomisk vekst globalt, til

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent.

Hovedstyremøte. 27. september BNP for Fastlands-Norge. Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Hovedstyremøte 7. september BNP for Fastlands-Norge Sesongjustert, annualisert vekst fra forrige halvår. Prosent. Med kraft Uten kraft - -. halvår. halvår. halvår. halvår Kilde: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Island en jaget nordatlantisk tiger. Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 23. mars 2006

Island en jaget nordatlantisk tiger. Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 23. mars 2006 Island en jaget nordatlantisk tiger Porteføljeforvalter Torgeir Høien, 2. mars 2 Generelt om den økonomiske politikken og konjunkturene Island innførte inflasjonsmål i 21. Valutakursen flyter fritt. Sentralbanken

Detaljer

Verden sett fra SKAGEN

Verden sett fra SKAGEN Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter,. august Torgeir Høien, renteforvalter Hovedpunkter Den globale økonomien vil vokse i underkant av prosent i år. Veksten var, prosent i. Veksten forventes

Detaljer

Krevende farvann. Investment Strategy & Advice Juni 2016

Krevende farvann. Investment Strategy & Advice Juni 2016 Krevende farvann Investment Strategy & Advice Vi er ikke halvveis i året enda, men for globale finansielle markeder har de siste fem månedene vært begivenhetsrike nok for et helt år. Fokuset har skiftet

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

Pengepolitikk etter finanskrisen. 9. forelesning ECON oktober 2015

Pengepolitikk etter finanskrisen. 9. forelesning ECON oktober 2015 Pengepolitikk etter finanskrisen 9. forelesning ECON 1310 5. oktober 2015 1 Finanskrisen i 2008-09 førte til kraftig økonomisk nedgang i industrilandene. Anslag på potensielt BNP i USA på ulike tidspunkt,

Detaljer

Norge på vei ut av finanskrisen

Norge på vei ut av finanskrisen 1 Norge på vei ut av finanskrisen Hva skjer hvis veksten i verdensøkonomien avtar ytterligere? Joakim Prestmo, SSB og NTNU Basert på Benedictow, A. og J. Prestmo (2011) 1 Hovedtrekkene i foredraget Konjunkturtendensene

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

«Rekyl i Sør-Europeiske økonomier»

«Rekyl i Sør-Europeiske økonomier» «Rekyl i Sør-Europeiske økonomier» Effektene av stimulitiltak kommer til syne i Italia, Spania og Portugal. Fall i markedene gir attraktiv inngang. The difference Kvantitative lettelser vil gi Eurosonen

Detaljer

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen

Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen. Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen Boligmarkedet og økonomien etter finanskrisen Boligkonferansen Gardermoen, 5. mai 2010 Harald Magnus Andreassen The World according to First Finanskrisen bidro til en voldsom nedtur Politikksvarene ble

Detaljer

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen

Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Pengepolitikken og konjunkturutviklingen Sentralbanksjef Svein Gjedrem Næringsforeningen i Trondheim. november Aksjekurser i USA, Japan, Tyskland og Norge. januar = Japan nikkei Tyskland dax USA wilshire

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

PPR 4/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 16. DESEMBER 2015

PPR 4/15 VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET, 16. DESEMBER 2015 PPR / VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN HOVEDSTYRET,. DESEMBER BNP-vekst hos handelspartnerne Eksportvekter. Årsvekst. Prosent. 8 8 - - - 8 7 Kilder: Thomson Reuters og Norges Bank Industriland Fremvoksende

Detaljer

Pengepolitikk og konjunkturer

Pengepolitikk og konjunkturer Pengepolitikk og konjunkturer Visesentralbanksjef Jarle Bergo Kunnskapsparken Bodø. september Pengepolitikken Det operative målet som Regjeringen har fastlagt for pengepolitikken, er en inflasjon som over

Detaljer