I løpet av uken ble vi presentert en rekke data her hjemme, deriblant oppdaterte arbeidsmarkedsdata fra NAV og AKU-rapporten.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I løpet av uken ble vi presentert en rekke data her hjemme, deriblant oppdaterte arbeidsmarkedsdata fra NAV og AKU-rapporten."

Transkript

1 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke Intro I løpet av uken ble vi presentert en rekke data her hjemme, deriblant oppdaterte arbeidsmarkedsdata fra NAV og AKU-rapporten. Fra USA ble vi presentert oppdatert prisstatistikk i likhet med Japan og Storbritannia. Utover dette ble vi på fredag presentert reviderte BNP tall fra USA. ECB sjef, Mario Draghi, holdt mandag tale for Europaparlamentet hvor han blant annet påpekte at de kvantitative lettelsene vil bidra til å løfte den økonomiske veksten i eurosonen. Mandag var det også møte i Berlin mellom den greske statsministeren, Tsipras, og Tysklands forbundskansler, Merkel. Her fokuserte Merkel på at eurosonen og Tyskland ønsker at Hellas skal forbli i eurosonen og at konsekvensene er store dersom de ikke følger reformforslagene, som Troikaen (ECB, EU og IMF) ønsker implementert. Vi vil benytte anledningen til å ønske alle sammen en riktig god påske! Vi vil sende ny rapport på slutten av uke 15. Europa Draghi talte for Europaparlamentet på mandag. I hans åpningsuttalelse til parlamentet i Brüssel dyttet Draghi til sine bekymringene rundt at ECB sitt kvantitative lettelsesprogram vil bli hemmet av mangel på obligasjoner som kan kjøpes. «Vi ser ingen tegn til at det ikke vil være nok obligasjoner for oss å kjøpe. Tilbakemeldinger fra markedsaktører så langt tider på at implementeringen har vært veldig glatt og at likviditeten i markedet er fortsatt rikelig», sa Draghi. Den Frankfurt baserte sentralbanken startet med sine statsobligasjonskjøp denne måneden for å skape inflasjon. I løpet av de to første ukene ble det kjøpt obligasjoner for 26,3 milliarder. Som styreleder for European Systemic Risk Board, sa Draghi «at de nåværende reguleringene for behandling av statsgjeld, som tillater banker å laste opp balansene med statsobligasjoner mot svært lite eller ingen kapital, underestimerer muligheten for at en stat går konkurs og kan føre til systemrisiko». «Endringer i dagens rammeverk må være nøye utformet for å unngå ustabilitet og at det ikke må implementeres før situasjonen i statsobligasjonsmarkedet har normalisert seg», sa Draghi videre. Draghi påpekte videre at de siste signalene tyder på en økt gjeninnhenting og at de kvantitative lettelsene vil være en integrert del av dette. Han sa også at lavere renter har bidratt til den bredere økonomien og har bidratt til å øke investeringer. «En nøkkelfaktor for full gjenoppretting av økonomien i eurosonen er å sikre at inflasjonen ikke forblir lav for lenge og dette vil være en ekstra stimulanse», sa han. Videre ser han bedret vekst i eurosonen, blant annet drevet av en lav oljepris og en svakere. Draghi venter at inflasjonen vil være svakt negativ de kommende månedene, før prisene øker gradvis utover året. Utlån til selskaper og husholdninger i eurosonen steg for fjerde måned på rad i februar, og er et godt signal på at den monetære stimulansen faktisk når realøkonomien. Bankenes utlån økte med 0,2 % fra januar, ifølge ECB på torsdag. ECB har de siste årene benytter flere verktøy for å øke kreditttilgjengeligheten for å støtte oppunder gjeninnhentingen i regionen. Fra ett år tidligere falt utlånene med 0,1 %.

2 På tirsdag ble vi presentert foreløpig sentiment i industri- og tjenestesektoren målt ved PMI for mars. Aktiviteten blant bedrifter i eurosonen steg raskere enn ventet i mars, samleindeksen, PMI Composite, for industri- og tjenestesektoren steg til 54,1 i mars, opp fra 53,3 i februar, ifølge rapporten fra Markit. På forhånd var det ventet at samleindeksen ville stige til 53,6. I rapporten sa Markit at tallene tyder på at økonomien i eurosonen samlet vokste med 0,3 % første kvartal, støttet av en vekst på 0,4 % i Tyskland, Europas største økonomi. «Forbedringen er gode nyheter for en region som har ventet på tegn at ECB sitt kvantitative lettelsesprogram stimulerer realøkonomien. Bekymringene vedvarer, men i forhold til Hellas og Russland, som er en påminnelse om at den pågående oppgangen på ingen måte er sikret», skrev sjeføkonom i Markit, Chris Williamson. Indeksen for tjenesteytende sektor steg fra 53,7 i februar til 54,3 i mars, mens tilsvarende indeks for industrien steg fra 51 til 51,9 i samme periode. Samleindeksen for Europas største økonomier, Tyskland og Frankrike, var begge godt over 50-tallet, som markerer skillet mellom ekspansjon og kontraksjon. Samleindeksen i Tyskland steg fra 53,8 til 55,3, og markerte 23. strake måned på rad med vekst. På forhånd var det ventet en oppgang til 54,1. Tilsvarende falt samleindeksen i Frankrike fra 52,2 i februar til 51,7 i mars, drevet av en svak tilbakegang i servicenæringen. Foreløpige tall for forbrukertilliten i eurosonen, viste en oppgang fra -6,7 i februar til -3,7 i mars. På forhånd var det ventet en svakere oppgang til -6,0. Sentimentet blant bedriften i Tyskland, målt ved IFO-indeksen, steg for femte måned på rad i mars. Tilliten i næringslivet steg fra 106,8 i februar til 107,9 i mars, mens det på forhånd var ventet en oppgang til 107,3. Hovedindeksen består at to underindeksen som måler bedriftenes vurdering av den nåværende situasjon samt forventninger til fremtiden. Underindeksen for forventninger steg fra 102,5 til 103,9 i perioden, mens tilsvarende indeks for den nåværende situasjonen steg fra 111,3 til 112. Det var på forhånd ventet at de to underindeksene ville ende på henholdsvis 103 og 112. IFOindeksen for Tyskland måler utviklingen i sentimentet blant bedrifter innen bygg og anlegg, industrien, detaljhandel og engroshandel, og baserer seg på undersøkelse gjort av bedriftsledere. Storbritannia: Prisstatistikk som ble publisert på tirsdag viste at inflasjonstakten på årsbasis falt til 0 % i februar, den første gangen noensinne at prisene har stagnert siden dataseriene startet for neste tre ti år siden. På forhånd var det ventet at prisveksten ville avta til 0,1 % i februar, etter at prisene steg med 0,3 % på årsbasis i januar. Ifølge ONS viser dataene den svakeste prisveksten siden 1960 dersom man ser på historiske data som er konstruert. Det som trakk prisene mest ned på årsbasis i februar var mat og ikke-alkoholdige drikkevarer, i tillegg til møbler og husholdningsartikler og datautstyr. Mat og drikkevareprisene falt med 3,3 % fra ett år tidligere, som er det meste notert noensinne. Det var på forhånd ventet at konsumprisene skulle stige 0,3 % på månedsbasis og 0,1 % på årsbasis. Kjerneinflasjonen tok seg ned til 1,2 % i februar, mens det var ventet at kjerneinflasjonen ville være 1,3 % på årsbasis, ned fra en årstakt på 1,4 % i januar.

3 Boligprisene steg med 5,1 % fra ett år tidligere i mars, ned fra 5,7 % i februar, ifølge Nationwide Building Society, drevet av lavere etterspørsel. Årsveksten er den laveste siden september På månedsbasis steg boligprisene med 0,1 %. Gjennomsnittsprisen for en bolig var i mars, 2 % over nivået før finanskrisen. Tall fra detaljhandelsbedriftene viste en større oppgang i omsetningen enn ventet i februar. Omsetningen inkludert drivstoff steg med 0,7 % fra januar til februar, mens det var ventet en oppgang på 0,4 %. Dette var den femte måneden på rad med oppgang og detaljhandelen var 5,7 % høyere enn på samme tid i fjor. Alle kategorier innenfor detaljhandelen kunne vise til vekst i februar. Detaljhandelen, eksklusive drivstoff, steg også med 0,7 % på månedsbasis, mens fra ett år tidligere var handelen opp 5,1 %. Her var det ventet en oppgang på henholdsvis 0,4 % og 4,2 %. USA Prisstatistikk på tirsdag viste at kostnaden ved å leve, ekskludert mat og drivstoff, kjerneinflasjonen, steg mer enn ventet i februar. Kjerneinflasjonen steg med 0,2 % for andre måned på rad i februar, ifølge rapporten fra Arbeidsdepartementet. På forhånd var det ventet en oppgang på 0,1 %. På årsbasis var kjerneinflasjon opp 1,7 % i februar, videre opp fra 1,6 % i tolvmånedersperioden til og med januar. Samlede priser, konsumprisindeksen, steg også med 0,2 % på månedsbasis, første oppgang på fire måneder, blant annet som følge av at prisen på drivstoff var nærmest uendret. Konsumprisindeksen var ventet opp 0,2 % i forkant av publiseringen. I løpet av de siste tolv månedene var konsumprisene nærmest uendret i februar etter å ha falt 0,1 % på årsbasis i januar. Feds foretrukne prismål, som er linket til privat forbruk, steg med 0,2 % på årsbasis i januar, den svakeste årsveksten siden oktober Det prefererte målet har ikke nådd sentralbankens mål på 2 % siden april Energikostnadene steg 1 % i februar, etter å ha falt syv måneder på rad. Drivstoff steg med 2,4 %, det meste siden desember Rapporten fra Arbeidsdepartementet viste at prisene på mat steg med 0,2 % i februar. Timeslønninger justert for inflasjon falt med 0,1 % fra måneden før i februar, etter å ha steget med hele 1,2 % i januar. Det siste året har lønningene steget med 2,1 %. Fredag ble vi presentert siste revideringer for BNP veksten i fjerde kvartal. Den økonomiske veksten var 2,2 % annualisert i fjerde kvartal, drevet av den største veksten i privat forbruk på åtte år. Revideringen var uendret fra andre estimatet som ble presentert for omtrent en måned siden. Medianforventningen på forhånd var en vekst på 2,4 %. Dette er det siste estimatet av tre for fjerde kvartal. En opprevidering av privat forbruk og eksport ble trukket ned av mindre vekst i varelager, ifølge rapporten. For hele 2014 samlet vokste økonomien med 2,4 % fra året før, det meste siden 2010, og opp fra 2,2 % i Husholdningenes forbruk, som står for omtrent 70 % av BNP, ble opprevidert fra 4,2 % til 4,4 % annualisert, det meste siden første kvartal Denne uken ble vi også presentert data fra boligmarkedet. Salget av bruktboliger steg 1,2 % i februar til et annualisert tempo på 4,88 millioner enheter, opp fra 4,82 millioner enheter i januar, som var det laveste nivået på ni måneder, ifølge rapporten fra the National Association of Realtors. Samlet

4 ble det solgt 4,94 millioner boliger i 2014, færre enn året før. I forkant av publiseringen var det ventet at bruktboligsalget ville ta seg opp til 4,9 millioner enheter. Medianprisen for bruktboliger steg fra $ for ett år siden til $ i februar inneværende år. Oppgangen på 7,5 % over de siste tolv månedene var den største økningen på ett år. «Prisøkningen på denne størrelsen på dette tidspunktet i gjeninnhentingen i boligmarkedet er usunt for markedet», uttalte sjeføkonom i NAR, Lawrence Yun, etter at tallene ble publisert. «Alt har med tilbudet å gjøre. Hadde vi hatt flere boliger, ville prisveksten holdt seg lavere», sa Yun. Salget av nye boliger steg uventet til det høyeste nivået på syv år i februar, drevet av blant annet et godt arbeidsmarked. Salget steg med 7,8 % til et annualisert tempo på enheter, det meste siden februar 2008, ifølge rapporten fra Handelsdepartementet. Tallet var høyere enn selv det mest optimistiske anslaget som var hentet inn i forkant av publiseringen hos Bloomberg. Det var ventet at nyboligsalget ville falle 3,5 % til en sesongjustert årstakt på enheter, etter at januarsalget ble opprevidert fra (-0,2 %) enheter til (4,4 %) enheter. Medianprisen på nye boliger steg med 2,6 % fra februar 2014 til $ i februar inneværende år. Nyboligsalget står for omtrent 7 % av boligmarkedet. Videre så vi av tall fra the Federal Housing Finance Agency, FHFA, at boligprisene steg med 0,3 % sesongjustert fra desember til januar, mot en ventet boligprisvekst på 0,6 %. FHFA indeksen viste at boligprisene steg med 5,1 % på årsbasis i januar. Indeksen er nå 3,5 % lavere enn toppen i mars 2007 og omtrent på samme nivåer som i desember FHFA indeksen måler transaksjoner for eneboliger finansiert via Fannie Mac og Freddie Mac. Ordre for varige goder falt uventet i februar. Ordre for varer ment å vare mer enn tre år falt 1,4 % i februar etter en oppgang på 2 % i januar, som var mindre enn tidligere estimert, ifølge data fra Handelsdepartementet. På forhånd var det ventet at ordre for varige goder ville stige med 0,2 % på månedsbasis. Ordre for ikke-militære varer, ekskludert for fly, som regnes som en proxy for fremtidig investeringer blant bedrifter, falt også med 1,4 % i februar, og markerte sjette strake måned med nedgang. Her var det på forhånd ventet en oppgang på 0,3 %. Forsendelser av ikke-militære varer, ekskludert for fly, som benyttes til beregning av BNP, steg med 0,2 % i februar, etter å ha falt med reviderte 0,4 % måneden før, nedrevidert fra en oppgang på 0,1 %. Den nasjonale aktivitetsindeksen fra Chicago Fed falt fra nedreviderte -0,10 (0,13) i januar til -0,11 i februar, på forhånd var det ventet en svak nedgang fra opprinnelig rapporterte til 0,10 poeng. Indeksen skal illustrere aktiviteten og inflasjonspresset i økonomien og er et vektet snitt av 85 indikatorer. En indeks på 0 poeng indikerer at økonomien vokser i takt med historisk trend. Industrisentimentet målt ved PMI indeksen, viste en økende aktivitet i mars. Indeksen steg fra 55,1 i februar til 55,3 i mars. Ifølge rapporten ble sentimentet trukket opp av delkomponentene for sysselsetting, produksjon og nye ordre. De ukentlige arbeidstallene viste at søkere til ledighetstrygd var færre enn ventet. Antallet førstegangssøkende til trygdeytelser falt med personer til personer i uke 12. På forhånd var det ventet et fall til personer. Antallet personer som fortsetter å motta trygdeytelser falt med personer til 2,416 millioner personer i uke 11. Ledighetsraten blant de som kvalifiserer til trygdeytelser var uendret på 1,8 %, slik som den har vært i hele år.

5 Asia Kina: Den foreløpige innkjøpssjefsindeksen for industrisektoren i Kina falt til det laveste på elleve måneder i mars, og tyder på at mer stimulanse kan være nødvendig for å støtte oppunder industrien i verdens nest største økonomi. Den foreløpige PMI indeksen fra HSBC / Markit falt fra 50,7 i februar til 49,2 i mars, mot et ventet fall til 50,5. Både komponenten for sysselsetting og nye ordre falt, hvorav eksportordre trakk noe opp og dermed er det etterspørselen fra hjemlandet som sviktet. Sysselsettingskomponenten falt fra 49, 8 i februar til 47 i mars, og komponenten har nå falt sammenhengende siden høsten 2013 og er på det laveste siden den siste finanskrisen. Overskuddet i industrien i landet falt 4,2 % på årsbasis i de to første månedene av inneværende år sammenlignet med samme periode i fjor. Fallet var det største på tre år. Japan: Fredag ble vi presentert prisstatistikk for februar. Konsumprisindeksen, eksklusiv fersk mat, steg 2 % på årsbasis i februar, mot en ventet prisvekst på 2,1 %. Sentralbankens prismål, som ekskluderer effektene av momsøkningen i fjor, viste en uendret inflasjon på årsbasis i februar. Målsetningen til BoJ og myndighetene i landet er å nå en reell prisvekst på 1,9 % ved utgangen av året, noe som er lite trolig. Momsen ble økt fra 5 % til 8 % fra 1. april i fjor, noe som har ført til lavere forbruk. Videre så vi at det personlige forbruket falt med 2,9 % på årsbasis i februar, mens detaljhandelen falt 1,8 %. Store selskaper forventer å gi en lønnsøkning på omtrent 2,4 % i regnskapsåret som starter i april, den største på 17 år, dog veier ikke dette opp for momsøkningen i fjor. Tidligere denne uken økte myndighetene forventningene til økonomien for første gang på åtte måneder, på bakgrunn av bedring i bedriftssektoren. Innkjøpssjefsindeksen for industrisektoren i Japan, PMI, falt fra 51,6 i februar til 50,4 i mars, ifølge foreløpige tall. Aktiviteten falt dermed til det laveste på ti måneder. Ordrekomponenten viste nedgang, dog viste nye eksportordre oppgang, og dermed er det etterspørselen på hjemmemarkedet som trekker ned. Som nevnt i tidligere rapporter er myndighetene i Japan avhengig av at etterspørselen og forbruket stiger internt i landet også for en videre økonomisk vekst. På forhånd var det ventet at PMI indeksen ville stige til 52 poeng. Singapore: Prisstatistikk fra Singapore viste at konsumprisene falt med 0,3 % fra ett år tidligere i februar. Dette er fjerde strake måned på rad med fall i prisene, det lengste strekket med fall siden andre halvdel av De som styrer pengepolitikken i Singapore, som benytter vekslingskursen som deres hoved virkemiddel, vil i neste måned bestemme om de vil støtte oppunder monetære lettelser. De siste dataene har vist at utsiktene til økonomien har falt, selv om beslutningstakerne venter at prisveksten vil ta seg opp senere dette året. Singapore guider den lokale dollaren mot en kurv av valutaer

6 innenfor et ukjent bånd og justerer takten på styrking eller svekkelse av valutaen ved å endre båndet. Sentralbanken uttalte ved deres møte i slutten av januar at de vil søke et langsommere tempo i verdsettelse av deres lokale valuta, den første krisepolitikkendringen siden den etter angrepene 11. september MAS, the Monetary Authority of Singapore, har bare to planlagte pengepolitiske kunngjøringer i året, en i april og I oktober. Lee Kuan Yew, som har hjulpet å transformere Singapore fra en koloni til en av Asias mest framgangsrike nasjoner gjennom hans ledelse over 31 år, døde 91 år gammel på mandag, ifølge en uttalelse fra statsministerens kontor. Lees eldste sønn, Lee Hsien Loong, har vært statsminister siden Fra 1959 til 1990 ledet Lee Kuan Yew landet ved å bygge opp relasjonene til Indonesia og Malaysia, fjernet mye av ustabiliteten hjemme, og ble samtidig en sterk alliert av USA. Globale ledere verden over hyllet Lee og den jobben han har gjort for Singapore som nasjon. Fremvoksende Brasil: Sentralbanken i Brasil uttalte denne uken at de vil skalere tilbake støttekjøpene de har gjort for å støtte realen, og signaliserer dermed slutten på salg av nye valutabytteavtaler som har økt regjeringens forpliktelser, gjeld. «Tjenestemenn vil slutte med auksjoner på slutten av denne måneden», sa sentralbanken. Sentralbanken vil fortsette å rulle over gamle kontrakter, som er tilsvarende å selge $ i futures markedet, avhengig av etterspørsel og vil muligens fortsette med auksjoner for dollarlån. Programmet, som startet i 2013 og var en del av et forsøk på å begrense volatiliteten, var ikke nok til at den brasilianske realen falt hele 26 % det siste året til det svakeste nivået siden 2003 i mars. Programmet har økt myndighetens gjeld med 113 milliarder $, ifølge sjeføkonom for Latin-Amerika i Goldman Sachs. Sentralbank president Alexandre Tombini fortalte lovgivere på tirsdag «at salget av swapper som har støttet valutaen, har oppfylt målene til de politiske beslutningstakerne, mens å forlenge løpetiden på eksisterende sikringer er hensiktsmessig på kort og mellomlang sikt. Swap-programmet har spilt en viktig rolle i å fremme finansiell og økonomisk stabilitet, samt redusert valutavolatiliteten. Norden Norge: Antallet igangsettingstillatelser til nye boliger steg med 3 % på månedsbasis fra januar til februar, ifølge tall fra SSB. Videre påpekes det i rapporten at tallene varierer en god del fra måned til måned, men den langsiktige trenden har vist en svak, nedadgående utvikling i antall igangsettingstillatelser til nye boliger siden slutten av I løpet av de siste tolv månedene er det gitt tillatelse til bygging av nye boliger, en nedgang på 2 % fra foregående tolvmånedersperiode. Samlet ble det gitt tillatelse til bygging av 5,4 millioner kvm til annet enn bolig i samme periode, en oppgang på 1 % mot foregående tolvmånedersperiode.

7 I løpet av uken ble vi også presentert data for arbeidsmarkedet her hjemme, hvorav AKU-rapporten var først ut på torsdag. Ifølge AKU-rapporten var det i januar personer som var arbeidsledige, tilsvarende en ledighetsrate på 3,9 % av arbeidsstyrken, opp fra oppreviderte 3,8 % i desember (3,7 %). Sysselsettingen falt med personer, mens arbeidsstyrken fortsatte å vokse. I forkant av publiseringen var det ventet at ledigheten ville bli på 3,7 % ar arbeidsstyrken. Videre ble vi presentert NAV-rapporten på fredag. Ifølge sesongjusterte tall fra NAV økte arbeidsledigheten med 500 personer i løpet av mars, og hittil i år har ledigheten økt med 2.300

8 personer. Ifølge arbeids- og velferdsdirektør, Joakim Lystad, er «økningen i tråd med det vi har ventet, og er størst i fylker som har mange sysselsatte i oljerelatert virksomhet». Ved utgangen av mars er ledigheten på 3 %, uendret fra foregående måned, men opp fra 2,9 % på samme tidspunkt i fjor. Det var ventet en ledighet på 3 % i forkant av publiseringen. Det var personer som var registrert som helt arbeidsledige hos NAV. Dersom man inkluderer arbeidssøkere på tiltak også, var summen personer, 300 færre enn på samme tid i fjor. Detaljhandelen vokste mer enn ventet på månedsbasis i februar. Omsetningen til detaljhandelsbedriftene steg med 0,9 % på månedsbasis, mot en ventet oppgang på 0,5 %, etter at handelen falt med 0,7 % måneden før. Detaljhandelen, eksklusiv salg at motorkjøretøy og salg på bensinstasjoner, steg 0,7 % på månedsbasis. I løpet av siste tremånedersperiode (desember-februar) steg handelen med 2 % sammenlignet med samme tremånedersperiode i Samtidig ble vi også presentert forbrukertilliten for mars, som viste at tilliten forble i negativt territorium, på -2,1 i mars, og markerte dermed sjette strake måned på rad med negativt sentiment. Forbrukerne uttrykte bekymring om framtidsutsiktene for norsk økonomi og utviklingen i arbeidsmarkedet. Vi ble også presentert Kredittindikatoren, K2, som viste at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske gjeld steg med 5,4 % fram til utgangen av februar, ned fra 5,6 % i januar. På forhånd var det ventet en kredittvekst på 5,5 % på årsbasis. Husholdningenes innenlandske bruttogjeld utgjorde milliarder kr i slutten av februar, en økning på 6,2 % på årsbasis, uendret fra måneden før. Sverige: Onsdag ble vi presentert Konjunkturbarometeret for mars. Økonomisk sentiment, målt ved konjunkturbarometeret ble trukket ned av dårligere enn ventet sentiment i industrien. Barometeret falt fra nedreviderte 104,2 i februar til 101,5 i mars. Industrisentimentet falt fra nedreviderte 105,8 i februar til 101,2 i mars, mens det på forhånd ikke var ventet noen endring. Forbrukertilliten steg derimot fra oppreviderte 97,6 i februar til 100,5 i mars. Tilliten blant forbrukerne var på forhånd ventet å stige til 98,7 i perioden. Oppgangen i forbrukertilliten ble drevet av et bedret syn på utsiktene for egen økonomi, mens forventingene til landets økonomi forble svak. Handelstall for februar viste et handelsoverskudd på 4,6 milliarder SEK, hvorav eksporten utgjorde 93,9 milliarder SEK, mens importen utgjorde 89,3 milliarder SEK. Handelen med land utenfor EU ga et overskudd på 11 milliarder, mens handelen med EU ga et underskudd på 6,4 milliarder SEK. På forhånd var det ventet et handelsoverskudd på 4 milliarder SEK. Videre ble vi presentert detaljhandelstall som viste at handelen steg med 0,2 % fra januar til februar. Her var det ventet uendret utvikling på månedsbasis. I løpet av det siste året har omsetningen økt med hele 4,8 % mot en ventet oppgang på 3,8 %.

9 Vedrørende spørsmål kan dere kontakte: Gisle Kolmannskog tlf Christian Lund tlf Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelig, men Invento garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Invento påtar intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Uttalelsene i rapporten reflekterer Inventos oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Invento forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel.

Intro. Europa. Sveits:

Intro. Europa. Sveits: INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 22 2015 Intro Den europeiske sentralbanken uttalte torsdag at en unnlatelse av å komme til enighet med Hellas om bistandsprogrammet snart kan drive rentene

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015 Intro Foregående uke var en relativt stille uke på makrofronten, dog ble vi blant annet presentert oppdaterte BNP-tall for eurosonen samlet og tall

Detaljer

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 9 2015 Intro Denne ukens viktigste begivenhet var Janet Yellen sin halvårlige høring i Senatet. Høringen strakk seg over både tirsdag og onsdag. Referatet fra

Detaljer

Her hjemme ble vi blant annet presentert revidert nasjonalbudsjett for 2015. Håper alle hadde en riktig fin 17. mai feiring!

Her hjemme ble vi blant annet presentert revidert nasjonalbudsjett for 2015. Håper alle hadde en riktig fin 17. mai feiring! INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 20 2015 Intro Fra Storbritannia ble vi presentert den kvartalsvise inflasjonsrapporten, mens vi fra eurosonen og flere av medlemslandene ble presentert foreløpige

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Torsdag sted Nasdaq indeksen med 0,41 % til 5.056,06, den høyeste sluttnoteringen siden mars 2000.

Torsdag sted Nasdaq indeksen med 0,41 % til 5.056,06, den høyeste sluttnoteringen siden mars 2000. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 17 2015 Intro NIKKEI 225 indeksen steg over 20.000 poeng for første gang på 15 år på onsdag. Banker og utlånere var blant vinnerne. Indeksen steg 1,1 % til

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Søndag kveld ble det kjent at Hilary Clinton ville stille som Demokratenes presidentkandidat i USA. Nominasjonsvalget starter tidlig i 2016.

Søndag kveld ble det kjent at Hilary Clinton ville stille som Demokratenes presidentkandidat i USA. Nominasjonsvalget starter tidlig i 2016. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 15 2015 Intro På onsdag ble vi presentert referatet fra rentemøtet 17.-18. mars og vi fikk dermed mer informasjon om hvordan medlemmene i FOMC tenker rundt

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015 Intro Mandag var de amerikanske børsene stengt. Tirsdag steg S&P 500 indeksen over 2.100 poeng for første gang noensinne. Indeksen steg 0,16 % til 2.100,34

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN,. NOVEMBER 5 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Avtakende vekst Ettervirkninger av finanskrisen Fallet i oljeprisen Fra særstilling

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Utover det ble vi presentert de viktige non-farm payrolls tallene fra USA, i tillegg til en rekke andre arbeidsmarkedsindikatorer.

Utover det ble vi presentert de viktige non-farm payrolls tallene fra USA, i tillegg til en rekke andre arbeidsmarkedsindikatorer. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 10 2015 Intro ECB avholdt rentemøte på torsdag forrige uke. ECB annonserte som kjent ved foregående rentemøte i januar at de vil starte med månedlige kjøp av

Detaljer

Intro. Europa. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 11 2015

Intro. Europa. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 11 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 11 2015 Intro Denne uken ble vi presentert en rekke data fra Kina, som tyder på at sentralbanken, PBoC, vil komme med ytterligere pengepolitiske tiltak i tiden

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 23 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 23 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 23 2015 Intro IMF, det Internasjonale Pengefondet, la torsdag fram sin årlige rapport over tilstanden til den amerikanske økonomien, i Washington. IMF påpekte

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Stavanger, 8. november 17 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år.

Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 19 2015 Intro Vi tar med oss at the Peoples Bank of China kuttet nøkkelrenten for tredje gang på seks måneder natt til mandag, denne uken (uke 20), og bidro

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016 Makroøkonomiske utsikter Kari Due-Andresen August 2016 Kina: BNP Industriproduksjon 10,0 12,5 15,0 Prosent, 1011 17 18 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Macrobond BNP år/år 0,0

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER. DESEMBER Vekstanslagene ute er lite endret BNP globalt og handelspartnere. Årsvekst. Prosent ),,,,, Globalt Handelspartnere Anslag PPR / Anslag

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Kraftig sysselsettingsvekst i USA Det amerikanske arbeidsmarkedet blir stadig strammere. I desember økte sysselsettingen med i underkant av 300 000.

Kraftig sysselsettingsvekst i USA Det amerikanske arbeidsmarkedet blir stadig strammere. I desember økte sysselsettingen med i underkant av 300 000. Makroøkonomi uke 1 Økt usikkerhet rundt oljeprisutviklingen Kraftig sysselsettingsvekst i USA Børsuro i Kina Varekonsumet økte i november Fortsatt en negativ trend i industriproduksjonen Store regionale

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Kristiansand, 27. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Hamar, 29. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Leknes 11. oktober 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

«Boligprisveksten normaliseres»

«Boligprisveksten normaliseres» Boligmarkedsrapport 1. kvartal 2017 «Boligprisveksten normaliseres» Markedsutsikter «Boligprisveksten normaliseres» NBBL forventer at boligprisveksten kommer ned på et mer bærekraftig nivå i løpet av 2017.

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 7 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 7 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 7 2015 Intro Torsdag ble vi presentert inflasjonsrapporten fra The Bank of England, i tillegg til at Riksbanken overrasket markedet ved å kutte deres nøkkelrente

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 22. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 2015 UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN VESTRE TOTEN, 13. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Jæren, 1. mai 217 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur 2. Nåsituasjonen ute 3. Konjunkturene snur her hjemme 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Trondheim 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009).

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009). Oppgave uke 47 Pengepolitikk Innledning I denne oppgaven skal jeg gjennomgå en del begreper hentet fra Norges Bank sine pressemeldinger i forbindelse med hovedstyrets begrunnelser for rentebeslutninger.

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015 OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 3. OKTOBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Norge på vei ut av finanskrisen

Norge på vei ut av finanskrisen 1 Norge på vei ut av finanskrisen Hva skjer hvis veksten i verdensøkonomien avtar ytterligere? Joakim Prestmo, SSB og NTNU Basert på Benedictow, A. og J. Prestmo (2011) 1 Hovedtrekkene i foredraget Konjunkturtendensene

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST 23. JUNI

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST 23. JUNI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST. JUNI BNP handelspartnerne Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 = 8 Storbritannia Euroområdet Sverige USA 8 9 7 Storbritannia Euroområdet Sverige

Detaljer

Vi flyr lavt og taper høyde, men vi styrter ikke. - en hurtig og tabloid fremstilling. Hallgeir Isdahl

Vi flyr lavt og taper høyde, men vi styrter ikke. - en hurtig og tabloid fremstilling. Hallgeir Isdahl Vi flyr lavt og taper høyde, men vi styrter ikke - en hurtig og tabloid fremstilling Hallgeir Isdahl 14.09.10 2 3 Gjeninnhentingen blir annerledes Kina og sør-øst Asia blir mer dominant Kina er nå verdens

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 1 Eidsvoll mai 181 «Ingen stat kan bestå uten et velfungerende pengevesen. En egen valuta ville være et symbol på landets suverenitet

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 9. JUNI BNP handelspartnerne Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 = 8 Storbritannia Euroområdet Sverige USA 8 9 7 Storbritannia Euroområdet

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Sogndal,. mars 17 Oljeprisfallet bremser veksten BNP Fastlands-Norge. Volum. Årsvekst. Prosent 4 3 1 11 1 13 14 15 16 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 29. SEPTEMBER 2015 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN TRONDHEIM, 9. SEPTEMBER Anslag på styringsrenten i referansebanen Prosent 7 7 6 6 PPR / PPR / «Slik hovedstyret nå vurderer utsiktene, kan styringsrenten

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makro- og markedsoppdatering. 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro- og markedsoppdatering. 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro- og markedsoppdatering 4. mars 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro og markeder - hovedtrekk Det har vært en interessant uke. Finansmarkedene har ristet av seg litt av frykten som har preget inngangen

Detaljer

Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag.

Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 12 2015 Intro Den tyske hovedindeksen på børsen i Frankfurt, Dax indeksen, steg mandag til over 12.000 poeng for første gang noensinne, og satte dermed ny all

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Arbeidsmarkedet nå - oktober 2013 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra Utredningsseksjonen i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro og markeder - hovedtrekk Den siste uken har det blitt publisert viktige stemningsindikatorer som viser noe bedring for bedriftene

Detaljer