Intro. Europa. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Intro. Europa. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 11 2015"

Transkript

1 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke Intro Denne uken ble vi presentert en rekke data fra Kina, som tyder på at sentralbanken, PBoC, vil komme med ytterligere pengepolitiske tiltak i tiden fremover. Utover det begynte ECB å kjøpe statsobligasjoner slik som annonsert på det foregående sentralbankmøtet. I tillegg satte sentralbanken i Sør-Korea ned styringsrenten med 25 basispunkter og ble dermed den 24. sentralbanken som kuttet renten inneværende år. Norges Bank møtes kommende uke og det ventes rentekutt. OECD, organisasjonen for samarbeid og utvikling, sin Composite Leading Indicators, viste til positive endringer i vekst momentumet i eurosonen og stabilt momentum i veksten i de fleste andre hovedøkonomiene i OECD området. Indeksen for ledende indikatorer steg fra 100,3 poeng i desember til 100,4 i januar. For eurosonen steg indeksen fra 100,6 til 100,7, mens i USA var indeksen uendret på 100,2 poeng i perioden. Kilde: Nikkei 225 indeksen stengte over poeng for første gang på nesten 15 år på fredag. Nikkei 225 steg 1,39 % til ,25, høyeste sluttnotering siden april Europa Sentralbanksjef, Mario Draghi, uttalte på en konferanse i Frankfurt på onsdag, at ECB sitt utvidede aktivakjøpsprogram vil lykkes i å presse inflasjonen i eurosonen mot målet. «Vi kan distribuere og vi vil distribuere pengepolitikken på en måte som kan og vil stabilisere inflasjonen i tråd med vår målsetning. Vår pengepolitikk støtter helt tydelig innhentingen», sa ECB presidenten. I etterkant av Draghi sin tale, kommenterte ECBs sjeføkonom, Peter Praet, at «signalet som vi ønsket å gi, var at vi ikke hadde et vakuum av instrumenter. For at monetær politikk skal fungere, bør det ikke være noen tvil om viljen og evnen til sentralbanken om å bruke alle tilgjengelige verktøy for å oppfylle sitt mandat». Hovedstyrets medlem, Benoit Coeure, en av arkitektene bak QE, som også er ansvarlig for markedsoperasjonene hos ECB, sa «at han ikke ser tilbud som et problem og at knapphet på obligasjoner ikke er det samme som mangler. Mens effektiv tilførsel av godkjente papirer er

2 utvilsomt lavere enn det totale utestående beløpet, tror jeg fortsatt at det vil være betydelig høyere enn beløpene vi har tenkt å kjøpe for. Hvis dette er tilfelle vil det være en pris som vi kan kjøpe det som er nødvendig for å møte våre månedlige mål», sa han. ECB sa at deres strategi for å kjøpe 60 milliarder $ i måneden, er å bryte det ned i daglige målsetninger som er notert på et regneark som er sendt til de nasjonale sentralbankene. Disse sentralbankene vil bestrebe seg på å møte de daglige mål, med mer fleksibilitet på den siste handelsdagen i hver måned. Nasjonale sentralbanker vil ikke kjøpe statsgjeld i førstehåndsmarkedet, noe som krenker en lov mot monetær finansiering, og vil vente flere dager etter en ny utstedelse før de handler i annenhåndsmarkedet. ECB har ikke avslørt den nøyaktige varigheten av dette intervallet. Sentralbanken i eurosonen, ECB, startet mandag å kjøpe statsobligasjoner under deres kvantitative lettelsesprogram som er ment å øke prisveksten i regionen. Ifølge personer kjent med saken kjøpte sentralbanker i regionen blant annet tysk og italiensk statsgjeld. ECB uttalte i en Twitterpost at de hadde startet å kjøpe sammen med de nasjonale sentralbankene. Den tyske sentralbanken, Bundesbank, var aktive i markedet like etter børsene åpnet i Europa på mandag. Tall fra Eurostat viste at industriproduksjonen i eurosonen falt med 0,1 % på månedsbasis i januar, mens det på forhånd var ventet en økning i produksjonen på 0,2 %. Det var produksjon av varige konsumgoder som trakk produksjonen mest ned på månedsbasis. Samtidig ble det kjent at desember-tallene ble opprevidert fra tidligere å ha vist uendret endring på månedsbasis til en oppgang på 0,3 % i produksjonen. På årsbasis var industriproduksjonen opp 1,2 % i januar, mot en ventet vekst på 0,1 %. Fordelt på land steg industriproduksjonen i Spania, Tyskland og Frankrike, mens den falt i Italia. Tidligere har vi sett at industrisentimentet, målt ved PMI, tyder på at veksten i industriproduksjonen vil kunne ta seg opp noe fremover, etter at indeksen steg fra 50,1 til 51 i februar. Boligprisene i Spania kunne registrere den første årsveksten siden 2007, ettersom boligmarkedet nå har begynt å hente seg inn etter den verste krisen i landets demokratiske historie. Boligprisene steg med 1,8 % i fjerde kvartal 2014, sammenlignet med samme kvartal året før, ifølge statistikkmyndighetene. Fra tredje til fjerde kvartal i fjor steg prisene med 0,2 %. Tinsa, som er Spanias største takstbyrå, sa foregående måned at prisene falt med 2,7 % samlet i 2014, mens verdiene siden 2007 har falt med nesten 42 %. Hellas: Sentralbanken, ECB, økte maksgrensen for ELA, Emergency Liquidity Assistance, til greske banker, som de kan få fra deres nasjonalbank med 600 millioner. Størrelsen tilsvarer det sentralbanken i Hellas etterspurte. ECB sitt Governing Council besluttet dette etter en telefonkonferanse på torsdag, og neste gang de skal revurdere nivåene er 18. mars. Det er mange som påpeker at dette er en direkte advarsel fra ECB til Hellas i og med at økningen var relativt beskjeden, om at de må nå en avtale med eurosonen, ellers vil det medføre konsekvenser. Bakgrunnen for at ECB revurderer ELA ukentlig er at de er bekymret for at bankene vil benytte ELA for å finansiere oppunder den greske stat og dermed bryte med EU lov. Tidligere samme uke, på mandag, advarte Mario Draghi greske politikere på et møte i Brüssel at de må tillate representanter fra eurosonen å returnere til Athen for å gå gjennom myndighetenes

3 «bøker» hvis de ønsker å få mer støtte. Europakommisjonen og IMF har uttalt det samme tidligere. Hellas vil ikke motta mer fra deres redningsprogram på 240 milliarder, før kreditorene har vært i Athen. Ifølge Bloomberg aksepterte den nye statsministeren at kreditorene kan stille med representanter allerede på onsdag. Troikaen, som består av ECB, EU og IMF krever at Hellas får opp farten med å innføre nye sparetiltak og økonomiske reformer før mer midler blir utbetalt. Storbritannia: Tall for industriproduksjonen viste et uventet fall i januar, drevet av et kraftig fall i produksjon av datamaskiner og elektronikk. Industriproduksjonen falt med 0,1 % på månedsbasis i januar, etter en økning på 0,1 % i desember. På forhånd var det ventet at produksjonen ville øke med 0,2 %. Produksjon av elektronikk falt med hele 9,5 %, det største fallet på 13 år, dog etter en meget sterk oppgang i desember drevet av ordre fra forsvaret. På årsbasis var den samlede industriproduksjonen opp 1,3 %, slik som ventet, ifølge ONS. Russland: Sentralbanken i Russland kuttet nøkkelrenten slik som de fleste hadde ventet på fredag, ettersom inflasjonen har begynt å stabilisere seg, og de igjen kan fokusere på økonomisk vekst. Nøkkelrenten ble kuttet med 1 %-poeng til 14 %. «Den nåværende pengepolitikken og lav økonomisk aktivitet vil være med å bidra til å trekke den årlige konsumprisveksten ned. Ettersom inflasjonsrisikoen avtar, vil the Bank of Russia være klare til å fortsette å kutte nøkkelrenten», uttalte sentralbanken i etterkant. USA Fed har gjennomført sin årlige stresstest av de største bankene i landet. Resultatene viste at Citigroup Inc, var den banken som kom best ut av de største Wall Street bankene, ett år etter at de ikke klarte å oppfylle kravene til Fed sin årlige stresstest. Bank of America Corp. kom seg gjennom testen betinget at de måtte demme opp interne prosesser og sende inn deres plan for forvaltning av kapital, mens Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co og Morgan Stanley, passerte etter å ha levert reviderte forslag, ifølge en uttalelse fra Fed på onsdag. Amerikanske enheter av Deutsche Bank AG og Banco Santander SA mislyktes på grunn av kvalitative bekymringer om sine prosesser. Testene er en hjørnestein i Fed sin strategi for å forhindre en gjentakelse av finanskrisen i 2008, etter at skattebetalerne måtte redde de største bankene. Resultatene som ble offentliggjort på onsdag er den årlige gjennomgangen, som er revidert og avgjør om bedriftene kan tåle tap og fortsatt betale utbytte, kjøpe tilbake aksjer eller foreta oppkjøp. Se fullstendig oversikt under.

4 De ukentlige arbeidstallene viste at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd falt mer enn ventet. Antallet søkere falt med personer til personer i uke 10, ifølge rapporten fra Arbeidsdepartementet. På forhånd var det ventet at antallet søkere til ledighetstrygd ville falle til personer. Antallet personer som fortsetter å motta ledighetstrygd falt med personer til 2,418 millioner personer i uke 9. Ledighetsraten blant de som kvalifiserer til trygdeytelser var uendret på 1,8 % i perioden. Stemningsindikatoren blant de mindre bedriftene i USA, NFIB-indeksen, steg mindre enn ventet i februar etter at den falt markert i januar. NFIB-indeksen steg til 98 i februar, opp fra 97,9 i januar, mens konsensus hadde sett for seg en oppgang til 99 poeng. Likevel var februarmålingen den tredje høyeste siden tidlig I desember i fjor nådde indeksen sitt høyeste nivå siden Rapporten viste at det var klare forskjeller, hovedindeksen for optimisme steg svakt, men detaljene viste at også antallet bedrifter som planlegger å ansette falt litt tilbake. Derimot var det 29 % av de mindre bedriftseierne som rapporterte om at de hadde minst en arbeidsplass ledig som de ikke klarte å finne rette person til, dette er det høyeste tallet siden mars 2006 (se graf under). Dette taler godt for arbeidernes lønninger i tiden fremover, slik som vi allerede har sett har flere selskaper begynt å heve lønningene for å beholde kvalifiserte og flinke folk i arbeid.

5 Kilde: Omsetningstall fra detaljhandelsbedriftene viste at salget falt med 0,6 % i februar, tredje måned på rad med nedgang i samlet detaljhandel, hvorav 9 av 13 kategorier kunne vise til fall. På forhånd var det ventet en oppgang på 0,3 %, etter at omsetningen falt med 0,8 % i januar. Trolig har lave temperaturer og snø bidratt til lavere etterspørsel hos bilforhandlere, bygge-forhandlere og shopping sentere, i tillegg til lav lønnsvekst. Detaljhandelen, eksklusive bilforhandlere, falt med 0,1 % mot en ventet oppgang på 0,5 %. Detaljhandelen, eksklusive både bilforhandlere og bensinstasjoner, falt med 0,2 %, mot en ventet vekst på 0,3 %. Tallene som benyttes til beregning av BNP, som

6 ekskluderer kategorier slik som mattjenester, bilforhandlere, bygningsmaterialer og bensinstasjoner, var tilnærmet uendret etter et fall på 0,1 % i januar. Her var det ventet en vekst på 0,4 %. Asia Kina: Denne uken ble vi presentert en rekke data fra verdens nest største økonomi, Kina, etter den ukelange nyttårsfeiringen. Handelstall fra Kina foregående helg viste at eksporten i februar steg med hele 48,9 % fra ett år tidligere, mot en ventet oppgang på 14 %, drevet av økende etterspørsel fra USA og Europa. Selv om tallene er forstyrret av feiringen av Lunar New Year, viste samlede tall for januar og februar en eksportvekst på 15 % mot tilsvarende periode i fjor. Myndighetene har satt seg et vekstmål på 6 % i handelen i Handelsoverskuddet steg til rekordhøye 60,6 milliarder $ i februar, videre opp fra 60 milliarder $ i januar, ifølge Tollmyndighetene i Beijing. Eksporten til USA steg i de to første månedene med hele 21 % i lokalvaluta. Forsendelser til Association of Southeast Asian Nations(ASEAN), steg med 38 %. Forsendelser til USA har de siste årene utgjort cirka 20 % av det totale eksportvolumet fra Kina. Importen viste derimot svakhetstegn og falt med 20,5 % på årsbasis I februar, mot et ventet fall på 10 %, drevet av lavere etterspørsel innenlands, samt fall i råvareprisene. På tirsdag morgen ble vi presentert prisstatistikk fra kinesiske statistikkmyndigheter. Konsumprisene steg raskere enn ventet i februar, etter at sentralbanken økte pengepolitisk stimulanse ved å kutte nøkkelrenten og reservekravene til bankene ved utlån, samt Lunar New Year, som presset mat- og transportprisene opp. Konsumprisindeksen steg med 1,4 % fra ett år tidligere mot en ventet prisvekst på 1 %. Produsentprisene falt i samme periode med 4,8 %, og har falt 36. strake måneder på rad, drevet av fallende råvarepriser. Det var ventet et fall på 4,3 %, uendret fra januar. Myndighetene i Kina forventer en prisvekst opp mot målet på 3 % dette året, ifølge uttalelser etter møtet i den nasjonale Folkekongressen. I januar var den årlige prisveksten på 0,8 %. Ifølge Yu Qiumei, som jobber som senior statistikker hos statistikkmyndighetene i Kina, var oppgangen i KPI i all hovedsak drevet av kinesisk nyttår. «Matvareprisene steg under ferien, reisekostnader skjøt i været og tjenesteselskaper økte kostnader ettersom utenlandske arbeidere kom hjem for feiringen», uttalte Yu i rapporten på deres hjemmeside. Videre ble vi onsdag morgen presentert data som var svakere enn ventet på forhånd. Både tall for industriproduksjon, investeringer og detaljomsetning ble rapportert samlet for januar og februar, som følge av kinesisk nyttår. Industriproduksjonen steg 6,8 % i tomånedersperioden fra ett år tidligere, ifølge statistikkmyndighetene i Beijing. Dette er den tregeste starten på et år siden På forhånd var det ventet en vekst på 7,7 %, ned fra 7,9 % i desember. Detaljhandelen steg 10,7 % i samme periode etter en vekst på 11,9 % i desember, og mot en ventet veksttakt på 11,6 %. Investeringer økte med 13,9 % i perioden januar og februar sammenlignet med samme periode i Etter disse tallene legges det ytterligere press på PBoC for å senke styringsrenten og eventuelt lette på reservekravene til bankene.

7 Det bredeste målet på kreditt, M2pengemengden, steg i foregående med mer enn ventet, og tyder på at lettelser i pengepolitikken har økt etterspørsel etter lånene. Aggregert finansiering var ca 215,5 milliarder $ i februar, ifølge PBoC. Sammenlignet med februar-måned i fjor var M2 pengemengden opp 12,5 %. Statsminister Li Keqiang har satt som mål at M2 veksten skal være på 12 % i år, ned fra 13 % i 2014, dog påpekte han at den reelle veksten i pengemengde kan bli høyere ved behov. I januar økte pengemengden med 10,8 % fra ett år tidligere. Japan: Reviderte BNP tall fra myndighetene i Japan, viste at BNP steg annualisert med 1,5 % i fjerde kvartal fra de tre foregående månedene, mot tidligere publisert 2,2 % i fjerde kvartal. Eksport ga et positivt bidrag til den økonomiske veksten, ettersom store industribedrifter i Japan, fortsetter å nyte godt av den svake yenen, mens mindre bedrifter sliter med økende importkostnader. Bedriftsinvesteringer falt med 0,1 % fra tredje til fjerde kvartal, det tredje kvartalet på rad med fall i investeringer. Varelager trakk BNP ned med 0,2 %-poeng, mot tidligere å ha vist et bidrag på 0,2 %-poeng. Nettohandel ga et samlet bidrag på 0,2 %-poeng. Kvartalsvis steg BNP med 0,4 % mot tidligere rapportert 0,6 %. Tall fra industrien viste at industriproduksjonen steg med hele 3,7 % på månedsbasis i januar, mens over året var produksjonen ned 2,8 %. De foreløpige tallene viste henholdsvis en oppgang på 4 % og en nedgang på 2,6 %. Australia: Ledighetstall fra Australia viste at ledighetsraten holdt seg over 6 % for niende måned på rad i februar, selv om nyansettelser steg. Arbeidsledigheten falt fra 6,4 % til 6,3 %, ifølge statistikkbyrået i Sydney. På forhånd var det ventet en uendret ledighetsrate. Antallet personer som ble ansatt økte med personer og dermed reverserte økningen i ledigheten måneden før på personer. Antallet fulltidsjobber steg med , mens deltidsansatte økte med 5.300, ifølge rapporten. Deltakelsesgraden, et mål på arbeidsstyrken relativt til befolkningen, falt fra 64,7 % i januar til 64,4 % i februar. Sør-Korea: Sentralbanken i Sør-Korea, The Bank of Korea, kuttet styringsrenten til all time low på torsdag, for å dempe oppunder svak inflasjon og en svak økonomisk gjeninnhenting. Sentralbanken kuttet styringsrenten (syvdagers tilbakekjøpsrenten) med 25 basispunkter til 1,75 %, kun ventet av 2 av 17 økonomer i forkant av avgjørelsen, ifølge en undersøkelse gjort i forkant av Bloomberg. Guvernør Lee Ju Yeol sa at «sentralbanken besluttet å handle tidlig, grunnet svakere enn ventet økonomiske data». «Styringsrenten på 2 % ødela ikke den økonomiske aktiviteten, men kuttet på 25 basispunkter til støtte en raskere innhenting og vekst», sa Lee. Videre påpekte han at det tar omtrent to kvartaler før et rentekutt vil påvirke forbruket og påpekte ikke videre kutt. To av styremedlemmene ønsket ikke at sentralbanken skulle kutte styringsrenten, ifølge Lee. I løpet av 2014 senket BoK renten to ganger med samlet 50 basispunkter. Guvernør Lee påpekte også at han følger nøye med på den amerikanske sentralbanken Fed, og globale kapitalstrømmer. Sør-Koreas mest leste avis, siterte en intern rapport

8 fra regjeringen i en artikkel samme dag og sa «at hvis nøkkelrenten ble kuttet til 1,5 % i første halvår i år, kan den økonomiske veksten øke til 3,8 % i år». Finansminister Choi Kyung Hwan sa etter avgjørelsen «at kuttet ville støtte en svak innhenting, og at de ikke så store problemer med husholdningenes gjeld». Fremvoksende Thailand: Sentralbanken i Thailand, the Bank of Thailand, overrasket også markedet med et rentekutt denne uken. Sentralbanken satt ned nøkkelrenten til 1,75 %, hvorav det kun var 6 av 22 økonomer på forhånd som hadde ventet et kutt. Kuttet kom få timer etter nye data fra Kina viste svakhetstegn, i og med at Kina er den viktigste handelspartneren til Thailand og eksport er den viktigste faktoren for økonomisk vekst. «Den økonomiske veksten i landet avtok til det tregeste tempoet på tre år i Den har fortsatt i et tregt tempo og sentralbanken vil senke prognosene for vekst i år fra 4 %, den 20. mars», sa assisterende guvernør, Mathee Supapongse. «Effekten av politikken er ikke nødvendigvis så sterk, men rentekutt kan hjelpe økonomien når de andre driverne ikke er fullt fungerende», sa han videre og påpekte at de bør bruke de virkemidlene de har når det trengs. «Sentralbanken vil handle når det trengs for å støtte utvinningen og opprettholde finansiell stabilitet på lang sikt. Finanspolitisk stimulanse, spesielt gjennomføringen av planlagte offentlige investeringer, bør være en viktig vekstdriver», sa Mathee. Eksporten i landet falt for andre år på rad i 2014, første gang på over to tiår, samtidig som sentralbanken påpekte høyere risiko ved avmatting i Kina. Norden Norge: Prisstatistikk her hjemme viste at konsumprisindeksen økte med 1,9 % på årsbasis i februar, ned fra 2 % i januar, og mot en ventet prisvekst på 2,1 % i forkant av publiseringen fra SSB. På månedsbasis fra januar til februar var prisveksten på 0,4 %, mot en ventet vekst på 0,6 %. Kjerneinflasjon, KPI-JAE, viste en oppgang på 2,4 % de siste tolv månedene, ifølge rapporten fra SSB. Detaljene i kjerneinflasjonen viste at importert inflasjon var uendret på 1,3 % på årsbasis i februar, mens innenlandsk inflasjon falt 0,1 %-poeng til 2,8 % på årsbasis i samme periode. Importert inflasjon har holdt seg oppe som følge av en svak valuta og dermed har kjerneinflasjonen holdt seg nær Norges Bank sitt mål på 2,5 %. I etterkant av disse tallene i tillegg til tidligere publiserte tall venter nå økonomene et rentekutt på det kommende møtet til Norges Bank.

9 SSB publiserte torsdag sin rapport, Økonomiske analyser 1/2015, hvor de oppdaterte sine forventninger til norsk og internasjonal økonomi. I forhold til rapporten som ble fremlagt i desember er anslagene for økonomisk vekst i Fastlands-Norge til og med 2017, mer eller mindre uendret, selv om anslaget for oljeinvesteringer ble vesentlig nedrevidert fra i år og ut SSB venter en vekst i Fastlands-Norge på 1,1 % i år, 2,2 % i 2016, 2,4 % i 2017 og 2,7 % i Videre forventer de at investeringene i petroleumssektoren vil falle med 15,9 % inneværende år, 8,1 % i 2016, 2,3 % i 2017 og 0,1 % i Bakgrunnen for at oljeinvesteringene ikke trekker BNP i Fastlands-Norge noe særlig ned er at SSB legger til grunn at Norges Bank senker styringsrenten ved sitt neste møte kommende uke, og et ytterligere kutt rundt sommertider. På årsbasis mener SSB at vi vil få en svekkelse av NOK fra i fjor til i år på om lag 2 % målt mot og 4,7 % målt ved den importveide kronekursen, I44. Videre venter de at arbeidsledigheten vil øke gradvis til 4,1 % i 2016, noe som igjen vil bidra til å dempe lønnsveksten, som vil havne under 3 % i år, ifølge rapporten. Videre påpeker de en konjunkturoppgang fra 2016 som ventes å slå ut i sterkere sysselsettingsutvikling slik at ledigheten vil komme ned mot 3,8 % i De venter at aktiviteten i tradisjonell eksport vil øke, og antar en vekst i denne type eksport på 5 % i år, og i underkant av 4 % de tre påfølgende årene (Link til fullstendig rapport: Sverige: Statistikkbyrået i Sverige, SCB, presenterte også oppdatert prisstatistikk denne uken. Konsumprisindeksen steg med 0,7 % på månedsbasis fra januar til februar, mens på årsbasis steg inflasjonstakten fra -0,2 % i januar til 0,1 % i februar. Den underliggende inflasjonen, priser justert for effekten av renteendringer, KPIF (KPI med fast rente), var 0,9 % i februar på årsbasis, opp fra 0,8 % i januar. På forhånd var det ventet uendret prisvekst. Det som trakk konsumprisindeksen opp på månedsbasis var blant annet høyere priser på drivstoff og klær som bidro til å trekke prisveksten opp med 0,2 %-poeng.

10 Videre ble vi presentert Arbeidskraftundersøkelsen, AKU for februar. Arbeidsledigheten justert for sesongvariasjoner og utjevnede data, viste en fortsatt øking i sysselsettingen og en arbeidsledighet på 7,9 %. Det var en svak økning i antallet arbeidsledige, hvorav personer var helt ledige. Blant ungdommer i alderen år var ledighetsraten på 22,2 % i februar. Antallet sysselsatte ble oppgitt til å være personer, som tilsvarer en sysselsettingsgrad på 66,5 %. Vedrørende spørsmål kan dere kontakte: Gisle Kolmannskog tlf Christian Lund tlf Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelig, men Invento garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Invento påtar intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Uttalelsene i rapporten reflekterer Inventos oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Invento forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel.

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015 Intro Mandag var de amerikanske børsene stengt. Tirsdag steg S&P 500 indeksen over 2.100 poeng for første gang noensinne. Indeksen steg 0,16 % til 2.100,34

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015 Intro Foregående uke var en relativt stille uke på makrofronten, dog ble vi blant annet presentert oppdaterte BNP-tall for eurosonen samlet og tall

Detaljer

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 9 2015 Intro Denne ukens viktigste begivenhet var Janet Yellen sin halvårlige høring i Senatet. Høringen strakk seg over både tirsdag og onsdag. Referatet fra

Detaljer

Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år.

Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 19 2015 Intro Vi tar med oss at the Peoples Bank of China kuttet nøkkelrenten for tredje gang på seks måneder natt til mandag, denne uken (uke 20), og bidro

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag.

Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 12 2015 Intro Den tyske hovedindeksen på børsen i Frankfurt, Dax indeksen, steg mandag til over 12.000 poeng for første gang noensinne, og satte dermed ny all

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 6 2015 Intro Vi ble i løpet av uken presentert en rekke arbeidsmarkedsdata fra USA, deriblant non-farm payrolls, som karakteriseres av mange som månedens viktigste

Detaljer

GOD START PÅ AKSJEÅRET TAKKET LAVE RENTER

GOD START PÅ AKSJEÅRET TAKKET LAVE RENTER Rentekutt i Norge 19. mars 2. mars 2015 Torsdag 19. mars er det rentemøte i Norges Bank. Vi regner med at Norges Bank vil senke renten til 1%. Sveriges Riksbank har senket styringsrenten til negativt,

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no Verden er da ikke så ille Global vekst først tiår i dette århundret 3,7% Både på 1980- og 1990-tallet var snittveksten 3,3% De siste fire årene har veksten vært på 3,4%

Detaljer

RENTEKUTT I NORGE USA

RENTEKUTT I NORGE USA RENTEKUTT I NORGE USA VENTER MED Å HEVE 7. september 2015 Utsiktene for amerikansk økonomi er gode. Ser en isolert på amerikansk økonomi kunne sentralbanken godt ha satt opp renten på neste rentemøte 17.

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Mer turbulens i vente i Europa

Mer turbulens i vente i Europa Mer turbulens i vente i Europa 5. september 2011 En krise i Europa rykker nærmere Med kraftig nedjusterte vekstanslag for USA og Europa forverres bank- og statsgjeldsproblemene i Europa. Rentemarkedet

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Hellas på vei ut av euroen?

Hellas på vei ut av euroen? Hellas på vei ut av euroen? 26. januar 2015 Med 99.8% av stemmene talt opp, ligger Syriza an til å få 149 mandater i parlamentet, 1 mandat unna rent flertall. Syriza vil nå forhandle med The Independent

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2012

EKSPORTEN I AUGUST 2012 JLR/ 20.9. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I AUGUST 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL August 2012 Verdiendring

Detaljer

Økonomiske analyser 1/2009

Økonomiske analyser 1/2009 Økonomiske analyser 1/2009 28. årgang Innhold Perspektiver 3 1. Konjunkturtendensene internasjonalt 6 2. Konjunkturtendensene i Norge 12 Temaboks 2.1. Virkninger av lavere oljeinvesteringer 19 Temaboks

Detaljer

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009 Pengepolitisk rapport 9 oktober Norges Banks rapportserie nr. -9 Pengepolitisk rapport /9 Norges Bank Oslo 9 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 3-2003. Inflasjonsrapport 2. juni

Norges Banks rapportserie Nr. 3-2003. Inflasjonsrapport 2. juni Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport juni Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er også

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer