Intro. Europa. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Intro. Europa. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 11 2015"

Transkript

1 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke Intro Denne uken ble vi presentert en rekke data fra Kina, som tyder på at sentralbanken, PBoC, vil komme med ytterligere pengepolitiske tiltak i tiden fremover. Utover det begynte ECB å kjøpe statsobligasjoner slik som annonsert på det foregående sentralbankmøtet. I tillegg satte sentralbanken i Sør-Korea ned styringsrenten med 25 basispunkter og ble dermed den 24. sentralbanken som kuttet renten inneværende år. Norges Bank møtes kommende uke og det ventes rentekutt. OECD, organisasjonen for samarbeid og utvikling, sin Composite Leading Indicators, viste til positive endringer i vekst momentumet i eurosonen og stabilt momentum i veksten i de fleste andre hovedøkonomiene i OECD området. Indeksen for ledende indikatorer steg fra 100,3 poeng i desember til 100,4 i januar. For eurosonen steg indeksen fra 100,6 til 100,7, mens i USA var indeksen uendret på 100,2 poeng i perioden. Kilde: Nikkei 225 indeksen stengte over poeng for første gang på nesten 15 år på fredag. Nikkei 225 steg 1,39 % til ,25, høyeste sluttnotering siden april Europa Sentralbanksjef, Mario Draghi, uttalte på en konferanse i Frankfurt på onsdag, at ECB sitt utvidede aktivakjøpsprogram vil lykkes i å presse inflasjonen i eurosonen mot målet. «Vi kan distribuere og vi vil distribuere pengepolitikken på en måte som kan og vil stabilisere inflasjonen i tråd med vår målsetning. Vår pengepolitikk støtter helt tydelig innhentingen», sa ECB presidenten. I etterkant av Draghi sin tale, kommenterte ECBs sjeføkonom, Peter Praet, at «signalet som vi ønsket å gi, var at vi ikke hadde et vakuum av instrumenter. For at monetær politikk skal fungere, bør det ikke være noen tvil om viljen og evnen til sentralbanken om å bruke alle tilgjengelige verktøy for å oppfylle sitt mandat». Hovedstyrets medlem, Benoit Coeure, en av arkitektene bak QE, som også er ansvarlig for markedsoperasjonene hos ECB, sa «at han ikke ser tilbud som et problem og at knapphet på obligasjoner ikke er det samme som mangler. Mens effektiv tilførsel av godkjente papirer er

2 utvilsomt lavere enn det totale utestående beløpet, tror jeg fortsatt at det vil være betydelig høyere enn beløpene vi har tenkt å kjøpe for. Hvis dette er tilfelle vil det være en pris som vi kan kjøpe det som er nødvendig for å møte våre månedlige mål», sa han. ECB sa at deres strategi for å kjøpe 60 milliarder $ i måneden, er å bryte det ned i daglige målsetninger som er notert på et regneark som er sendt til de nasjonale sentralbankene. Disse sentralbankene vil bestrebe seg på å møte de daglige mål, med mer fleksibilitet på den siste handelsdagen i hver måned. Nasjonale sentralbanker vil ikke kjøpe statsgjeld i førstehåndsmarkedet, noe som krenker en lov mot monetær finansiering, og vil vente flere dager etter en ny utstedelse før de handler i annenhåndsmarkedet. ECB har ikke avslørt den nøyaktige varigheten av dette intervallet. Sentralbanken i eurosonen, ECB, startet mandag å kjøpe statsobligasjoner under deres kvantitative lettelsesprogram som er ment å øke prisveksten i regionen. Ifølge personer kjent med saken kjøpte sentralbanker i regionen blant annet tysk og italiensk statsgjeld. ECB uttalte i en Twitterpost at de hadde startet å kjøpe sammen med de nasjonale sentralbankene. Den tyske sentralbanken, Bundesbank, var aktive i markedet like etter børsene åpnet i Europa på mandag. Tall fra Eurostat viste at industriproduksjonen i eurosonen falt med 0,1 % på månedsbasis i januar, mens det på forhånd var ventet en økning i produksjonen på 0,2 %. Det var produksjon av varige konsumgoder som trakk produksjonen mest ned på månedsbasis. Samtidig ble det kjent at desember-tallene ble opprevidert fra tidligere å ha vist uendret endring på månedsbasis til en oppgang på 0,3 % i produksjonen. På årsbasis var industriproduksjonen opp 1,2 % i januar, mot en ventet vekst på 0,1 %. Fordelt på land steg industriproduksjonen i Spania, Tyskland og Frankrike, mens den falt i Italia. Tidligere har vi sett at industrisentimentet, målt ved PMI, tyder på at veksten i industriproduksjonen vil kunne ta seg opp noe fremover, etter at indeksen steg fra 50,1 til 51 i februar. Boligprisene i Spania kunne registrere den første årsveksten siden 2007, ettersom boligmarkedet nå har begynt å hente seg inn etter den verste krisen i landets demokratiske historie. Boligprisene steg med 1,8 % i fjerde kvartal 2014, sammenlignet med samme kvartal året før, ifølge statistikkmyndighetene. Fra tredje til fjerde kvartal i fjor steg prisene med 0,2 %. Tinsa, som er Spanias største takstbyrå, sa foregående måned at prisene falt med 2,7 % samlet i 2014, mens verdiene siden 2007 har falt med nesten 42 %. Hellas: Sentralbanken, ECB, økte maksgrensen for ELA, Emergency Liquidity Assistance, til greske banker, som de kan få fra deres nasjonalbank med 600 millioner. Størrelsen tilsvarer det sentralbanken i Hellas etterspurte. ECB sitt Governing Council besluttet dette etter en telefonkonferanse på torsdag, og neste gang de skal revurdere nivåene er 18. mars. Det er mange som påpeker at dette er en direkte advarsel fra ECB til Hellas i og med at økningen var relativt beskjeden, om at de må nå en avtale med eurosonen, ellers vil det medføre konsekvenser. Bakgrunnen for at ECB revurderer ELA ukentlig er at de er bekymret for at bankene vil benytte ELA for å finansiere oppunder den greske stat og dermed bryte med EU lov. Tidligere samme uke, på mandag, advarte Mario Draghi greske politikere på et møte i Brüssel at de må tillate representanter fra eurosonen å returnere til Athen for å gå gjennom myndighetenes

3 «bøker» hvis de ønsker å få mer støtte. Europakommisjonen og IMF har uttalt det samme tidligere. Hellas vil ikke motta mer fra deres redningsprogram på 240 milliarder, før kreditorene har vært i Athen. Ifølge Bloomberg aksepterte den nye statsministeren at kreditorene kan stille med representanter allerede på onsdag. Troikaen, som består av ECB, EU og IMF krever at Hellas får opp farten med å innføre nye sparetiltak og økonomiske reformer før mer midler blir utbetalt. Storbritannia: Tall for industriproduksjonen viste et uventet fall i januar, drevet av et kraftig fall i produksjon av datamaskiner og elektronikk. Industriproduksjonen falt med 0,1 % på månedsbasis i januar, etter en økning på 0,1 % i desember. På forhånd var det ventet at produksjonen ville øke med 0,2 %. Produksjon av elektronikk falt med hele 9,5 %, det største fallet på 13 år, dog etter en meget sterk oppgang i desember drevet av ordre fra forsvaret. På årsbasis var den samlede industriproduksjonen opp 1,3 %, slik som ventet, ifølge ONS. Russland: Sentralbanken i Russland kuttet nøkkelrenten slik som de fleste hadde ventet på fredag, ettersom inflasjonen har begynt å stabilisere seg, og de igjen kan fokusere på økonomisk vekst. Nøkkelrenten ble kuttet med 1 %-poeng til 14 %. «Den nåværende pengepolitikken og lav økonomisk aktivitet vil være med å bidra til å trekke den årlige konsumprisveksten ned. Ettersom inflasjonsrisikoen avtar, vil the Bank of Russia være klare til å fortsette å kutte nøkkelrenten», uttalte sentralbanken i etterkant. USA Fed har gjennomført sin årlige stresstest av de største bankene i landet. Resultatene viste at Citigroup Inc, var den banken som kom best ut av de største Wall Street bankene, ett år etter at de ikke klarte å oppfylle kravene til Fed sin årlige stresstest. Bank of America Corp. kom seg gjennom testen betinget at de måtte demme opp interne prosesser og sende inn deres plan for forvaltning av kapital, mens Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co og Morgan Stanley, passerte etter å ha levert reviderte forslag, ifølge en uttalelse fra Fed på onsdag. Amerikanske enheter av Deutsche Bank AG og Banco Santander SA mislyktes på grunn av kvalitative bekymringer om sine prosesser. Testene er en hjørnestein i Fed sin strategi for å forhindre en gjentakelse av finanskrisen i 2008, etter at skattebetalerne måtte redde de største bankene. Resultatene som ble offentliggjort på onsdag er den årlige gjennomgangen, som er revidert og avgjør om bedriftene kan tåle tap og fortsatt betale utbytte, kjøpe tilbake aksjer eller foreta oppkjøp. Se fullstendig oversikt under.

4 De ukentlige arbeidstallene viste at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd falt mer enn ventet. Antallet søkere falt med personer til personer i uke 10, ifølge rapporten fra Arbeidsdepartementet. På forhånd var det ventet at antallet søkere til ledighetstrygd ville falle til personer. Antallet personer som fortsetter å motta ledighetstrygd falt med personer til 2,418 millioner personer i uke 9. Ledighetsraten blant de som kvalifiserer til trygdeytelser var uendret på 1,8 % i perioden. Stemningsindikatoren blant de mindre bedriftene i USA, NFIB-indeksen, steg mindre enn ventet i februar etter at den falt markert i januar. NFIB-indeksen steg til 98 i februar, opp fra 97,9 i januar, mens konsensus hadde sett for seg en oppgang til 99 poeng. Likevel var februarmålingen den tredje høyeste siden tidlig I desember i fjor nådde indeksen sitt høyeste nivå siden Rapporten viste at det var klare forskjeller, hovedindeksen for optimisme steg svakt, men detaljene viste at også antallet bedrifter som planlegger å ansette falt litt tilbake. Derimot var det 29 % av de mindre bedriftseierne som rapporterte om at de hadde minst en arbeidsplass ledig som de ikke klarte å finne rette person til, dette er det høyeste tallet siden mars 2006 (se graf under). Dette taler godt for arbeidernes lønninger i tiden fremover, slik som vi allerede har sett har flere selskaper begynt å heve lønningene for å beholde kvalifiserte og flinke folk i arbeid.

5 Kilde: Omsetningstall fra detaljhandelsbedriftene viste at salget falt med 0,6 % i februar, tredje måned på rad med nedgang i samlet detaljhandel, hvorav 9 av 13 kategorier kunne vise til fall. På forhånd var det ventet en oppgang på 0,3 %, etter at omsetningen falt med 0,8 % i januar. Trolig har lave temperaturer og snø bidratt til lavere etterspørsel hos bilforhandlere, bygge-forhandlere og shopping sentere, i tillegg til lav lønnsvekst. Detaljhandelen, eksklusive bilforhandlere, falt med 0,1 % mot en ventet oppgang på 0,5 %. Detaljhandelen, eksklusive både bilforhandlere og bensinstasjoner, falt med 0,2 %, mot en ventet vekst på 0,3 %. Tallene som benyttes til beregning av BNP, som

6 ekskluderer kategorier slik som mattjenester, bilforhandlere, bygningsmaterialer og bensinstasjoner, var tilnærmet uendret etter et fall på 0,1 % i januar. Her var det ventet en vekst på 0,4 %. Asia Kina: Denne uken ble vi presentert en rekke data fra verdens nest største økonomi, Kina, etter den ukelange nyttårsfeiringen. Handelstall fra Kina foregående helg viste at eksporten i februar steg med hele 48,9 % fra ett år tidligere, mot en ventet oppgang på 14 %, drevet av økende etterspørsel fra USA og Europa. Selv om tallene er forstyrret av feiringen av Lunar New Year, viste samlede tall for januar og februar en eksportvekst på 15 % mot tilsvarende periode i fjor. Myndighetene har satt seg et vekstmål på 6 % i handelen i Handelsoverskuddet steg til rekordhøye 60,6 milliarder $ i februar, videre opp fra 60 milliarder $ i januar, ifølge Tollmyndighetene i Beijing. Eksporten til USA steg i de to første månedene med hele 21 % i lokalvaluta. Forsendelser til Association of Southeast Asian Nations(ASEAN), steg med 38 %. Forsendelser til USA har de siste årene utgjort cirka 20 % av det totale eksportvolumet fra Kina. Importen viste derimot svakhetstegn og falt med 20,5 % på årsbasis I februar, mot et ventet fall på 10 %, drevet av lavere etterspørsel innenlands, samt fall i råvareprisene. På tirsdag morgen ble vi presentert prisstatistikk fra kinesiske statistikkmyndigheter. Konsumprisene steg raskere enn ventet i februar, etter at sentralbanken økte pengepolitisk stimulanse ved å kutte nøkkelrenten og reservekravene til bankene ved utlån, samt Lunar New Year, som presset mat- og transportprisene opp. Konsumprisindeksen steg med 1,4 % fra ett år tidligere mot en ventet prisvekst på 1 %. Produsentprisene falt i samme periode med 4,8 %, og har falt 36. strake måneder på rad, drevet av fallende råvarepriser. Det var ventet et fall på 4,3 %, uendret fra januar. Myndighetene i Kina forventer en prisvekst opp mot målet på 3 % dette året, ifølge uttalelser etter møtet i den nasjonale Folkekongressen. I januar var den årlige prisveksten på 0,8 %. Ifølge Yu Qiumei, som jobber som senior statistikker hos statistikkmyndighetene i Kina, var oppgangen i KPI i all hovedsak drevet av kinesisk nyttår. «Matvareprisene steg under ferien, reisekostnader skjøt i været og tjenesteselskaper økte kostnader ettersom utenlandske arbeidere kom hjem for feiringen», uttalte Yu i rapporten på deres hjemmeside. Videre ble vi onsdag morgen presentert data som var svakere enn ventet på forhånd. Både tall for industriproduksjon, investeringer og detaljomsetning ble rapportert samlet for januar og februar, som følge av kinesisk nyttår. Industriproduksjonen steg 6,8 % i tomånedersperioden fra ett år tidligere, ifølge statistikkmyndighetene i Beijing. Dette er den tregeste starten på et år siden På forhånd var det ventet en vekst på 7,7 %, ned fra 7,9 % i desember. Detaljhandelen steg 10,7 % i samme periode etter en vekst på 11,9 % i desember, og mot en ventet veksttakt på 11,6 %. Investeringer økte med 13,9 % i perioden januar og februar sammenlignet med samme periode i Etter disse tallene legges det ytterligere press på PBoC for å senke styringsrenten og eventuelt lette på reservekravene til bankene.

7 Det bredeste målet på kreditt, M2pengemengden, steg i foregående med mer enn ventet, og tyder på at lettelser i pengepolitikken har økt etterspørsel etter lånene. Aggregert finansiering var ca 215,5 milliarder $ i februar, ifølge PBoC. Sammenlignet med februar-måned i fjor var M2 pengemengden opp 12,5 %. Statsminister Li Keqiang har satt som mål at M2 veksten skal være på 12 % i år, ned fra 13 % i 2014, dog påpekte han at den reelle veksten i pengemengde kan bli høyere ved behov. I januar økte pengemengden med 10,8 % fra ett år tidligere. Japan: Reviderte BNP tall fra myndighetene i Japan, viste at BNP steg annualisert med 1,5 % i fjerde kvartal fra de tre foregående månedene, mot tidligere publisert 2,2 % i fjerde kvartal. Eksport ga et positivt bidrag til den økonomiske veksten, ettersom store industribedrifter i Japan, fortsetter å nyte godt av den svake yenen, mens mindre bedrifter sliter med økende importkostnader. Bedriftsinvesteringer falt med 0,1 % fra tredje til fjerde kvartal, det tredje kvartalet på rad med fall i investeringer. Varelager trakk BNP ned med 0,2 %-poeng, mot tidligere å ha vist et bidrag på 0,2 %-poeng. Nettohandel ga et samlet bidrag på 0,2 %-poeng. Kvartalsvis steg BNP med 0,4 % mot tidligere rapportert 0,6 %. Tall fra industrien viste at industriproduksjonen steg med hele 3,7 % på månedsbasis i januar, mens over året var produksjonen ned 2,8 %. De foreløpige tallene viste henholdsvis en oppgang på 4 % og en nedgang på 2,6 %. Australia: Ledighetstall fra Australia viste at ledighetsraten holdt seg over 6 % for niende måned på rad i februar, selv om nyansettelser steg. Arbeidsledigheten falt fra 6,4 % til 6,3 %, ifølge statistikkbyrået i Sydney. På forhånd var det ventet en uendret ledighetsrate. Antallet personer som ble ansatt økte med personer og dermed reverserte økningen i ledigheten måneden før på personer. Antallet fulltidsjobber steg med , mens deltidsansatte økte med 5.300, ifølge rapporten. Deltakelsesgraden, et mål på arbeidsstyrken relativt til befolkningen, falt fra 64,7 % i januar til 64,4 % i februar. Sør-Korea: Sentralbanken i Sør-Korea, The Bank of Korea, kuttet styringsrenten til all time low på torsdag, for å dempe oppunder svak inflasjon og en svak økonomisk gjeninnhenting. Sentralbanken kuttet styringsrenten (syvdagers tilbakekjøpsrenten) med 25 basispunkter til 1,75 %, kun ventet av 2 av 17 økonomer i forkant av avgjørelsen, ifølge en undersøkelse gjort i forkant av Bloomberg. Guvernør Lee Ju Yeol sa at «sentralbanken besluttet å handle tidlig, grunnet svakere enn ventet økonomiske data». «Styringsrenten på 2 % ødela ikke den økonomiske aktiviteten, men kuttet på 25 basispunkter til støtte en raskere innhenting og vekst», sa Lee. Videre påpekte han at det tar omtrent to kvartaler før et rentekutt vil påvirke forbruket og påpekte ikke videre kutt. To av styremedlemmene ønsket ikke at sentralbanken skulle kutte styringsrenten, ifølge Lee. I løpet av 2014 senket BoK renten to ganger med samlet 50 basispunkter. Guvernør Lee påpekte også at han følger nøye med på den amerikanske sentralbanken Fed, og globale kapitalstrømmer. Sør-Koreas mest leste avis, siterte en intern rapport

8 fra regjeringen i en artikkel samme dag og sa «at hvis nøkkelrenten ble kuttet til 1,5 % i første halvår i år, kan den økonomiske veksten øke til 3,8 % i år». Finansminister Choi Kyung Hwan sa etter avgjørelsen «at kuttet ville støtte en svak innhenting, og at de ikke så store problemer med husholdningenes gjeld». Fremvoksende Thailand: Sentralbanken i Thailand, the Bank of Thailand, overrasket også markedet med et rentekutt denne uken. Sentralbanken satt ned nøkkelrenten til 1,75 %, hvorav det kun var 6 av 22 økonomer på forhånd som hadde ventet et kutt. Kuttet kom få timer etter nye data fra Kina viste svakhetstegn, i og med at Kina er den viktigste handelspartneren til Thailand og eksport er den viktigste faktoren for økonomisk vekst. «Den økonomiske veksten i landet avtok til det tregeste tempoet på tre år i Den har fortsatt i et tregt tempo og sentralbanken vil senke prognosene for vekst i år fra 4 %, den 20. mars», sa assisterende guvernør, Mathee Supapongse. «Effekten av politikken er ikke nødvendigvis så sterk, men rentekutt kan hjelpe økonomien når de andre driverne ikke er fullt fungerende», sa han videre og påpekte at de bør bruke de virkemidlene de har når det trengs. «Sentralbanken vil handle når det trengs for å støtte utvinningen og opprettholde finansiell stabilitet på lang sikt. Finanspolitisk stimulanse, spesielt gjennomføringen av planlagte offentlige investeringer, bør være en viktig vekstdriver», sa Mathee. Eksporten i landet falt for andre år på rad i 2014, første gang på over to tiår, samtidig som sentralbanken påpekte høyere risiko ved avmatting i Kina. Norden Norge: Prisstatistikk her hjemme viste at konsumprisindeksen økte med 1,9 % på årsbasis i februar, ned fra 2 % i januar, og mot en ventet prisvekst på 2,1 % i forkant av publiseringen fra SSB. På månedsbasis fra januar til februar var prisveksten på 0,4 %, mot en ventet vekst på 0,6 %. Kjerneinflasjon, KPI-JAE, viste en oppgang på 2,4 % de siste tolv månedene, ifølge rapporten fra SSB. Detaljene i kjerneinflasjonen viste at importert inflasjon var uendret på 1,3 % på årsbasis i februar, mens innenlandsk inflasjon falt 0,1 %-poeng til 2,8 % på årsbasis i samme periode. Importert inflasjon har holdt seg oppe som følge av en svak valuta og dermed har kjerneinflasjonen holdt seg nær Norges Bank sitt mål på 2,5 %. I etterkant av disse tallene i tillegg til tidligere publiserte tall venter nå økonomene et rentekutt på det kommende møtet til Norges Bank.

9 SSB publiserte torsdag sin rapport, Økonomiske analyser 1/2015, hvor de oppdaterte sine forventninger til norsk og internasjonal økonomi. I forhold til rapporten som ble fremlagt i desember er anslagene for økonomisk vekst i Fastlands-Norge til og med 2017, mer eller mindre uendret, selv om anslaget for oljeinvesteringer ble vesentlig nedrevidert fra i år og ut SSB venter en vekst i Fastlands-Norge på 1,1 % i år, 2,2 % i 2016, 2,4 % i 2017 og 2,7 % i Videre forventer de at investeringene i petroleumssektoren vil falle med 15,9 % inneværende år, 8,1 % i 2016, 2,3 % i 2017 og 0,1 % i Bakgrunnen for at oljeinvesteringene ikke trekker BNP i Fastlands-Norge noe særlig ned er at SSB legger til grunn at Norges Bank senker styringsrenten ved sitt neste møte kommende uke, og et ytterligere kutt rundt sommertider. På årsbasis mener SSB at vi vil få en svekkelse av NOK fra i fjor til i år på om lag 2 % målt mot og 4,7 % målt ved den importveide kronekursen, I44. Videre venter de at arbeidsledigheten vil øke gradvis til 4,1 % i 2016, noe som igjen vil bidra til å dempe lønnsveksten, som vil havne under 3 % i år, ifølge rapporten. Videre påpeker de en konjunkturoppgang fra 2016 som ventes å slå ut i sterkere sysselsettingsutvikling slik at ledigheten vil komme ned mot 3,8 % i De venter at aktiviteten i tradisjonell eksport vil øke, og antar en vekst i denne type eksport på 5 % i år, og i underkant av 4 % de tre påfølgende årene (Link til fullstendig rapport: Sverige: Statistikkbyrået i Sverige, SCB, presenterte også oppdatert prisstatistikk denne uken. Konsumprisindeksen steg med 0,7 % på månedsbasis fra januar til februar, mens på årsbasis steg inflasjonstakten fra -0,2 % i januar til 0,1 % i februar. Den underliggende inflasjonen, priser justert for effekten av renteendringer, KPIF (KPI med fast rente), var 0,9 % i februar på årsbasis, opp fra 0,8 % i januar. På forhånd var det ventet uendret prisvekst. Det som trakk konsumprisindeksen opp på månedsbasis var blant annet høyere priser på drivstoff og klær som bidro til å trekke prisveksten opp med 0,2 %-poeng.

10 Videre ble vi presentert Arbeidskraftundersøkelsen, AKU for februar. Arbeidsledigheten justert for sesongvariasjoner og utjevnede data, viste en fortsatt øking i sysselsettingen og en arbeidsledighet på 7,9 %. Det var en svak økning i antallet arbeidsledige, hvorav personer var helt ledige. Blant ungdommer i alderen år var ledighetsraten på 22,2 % i februar. Antallet sysselsatte ble oppgitt til å være personer, som tilsvarer en sysselsettingsgrad på 66,5 %. Vedrørende spørsmål kan dere kontakte: Gisle Kolmannskog tlf Christian Lund tlf Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelig, men Invento garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Invento påtar intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Uttalelsene i rapporten reflekterer Inventos oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Invento forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel.

Her hjemme ble vi blant annet presentert revidert nasjonalbudsjett for 2015. Håper alle hadde en riktig fin 17. mai feiring!

Her hjemme ble vi blant annet presentert revidert nasjonalbudsjett for 2015. Håper alle hadde en riktig fin 17. mai feiring! INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 20 2015 Intro Fra Storbritannia ble vi presentert den kvartalsvise inflasjonsrapporten, mens vi fra eurosonen og flere av medlemslandene ble presentert foreløpige

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015 Intro Foregående uke var en relativt stille uke på makrofronten, dog ble vi blant annet presentert oppdaterte BNP-tall for eurosonen samlet og tall

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 7 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 7 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 7 2015 Intro Torsdag ble vi presentert inflasjonsrapporten fra The Bank of England, i tillegg til at Riksbanken overrasket markedet ved å kutte deres nøkkelrente

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

I løpet av uken ble vi presentert en rekke data her hjemme, deriblant oppdaterte arbeidsmarkedsdata fra NAV og AKU-rapporten.

I løpet av uken ble vi presentert en rekke data her hjemme, deriblant oppdaterte arbeidsmarkedsdata fra NAV og AKU-rapporten. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 13 2015 Intro I løpet av uken ble vi presentert en rekke data her hjemme, deriblant oppdaterte arbeidsmarkedsdata fra NAV og AKU-rapporten. Fra USA ble vi presentert

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

Søndag kveld ble det kjent at Hilary Clinton ville stille som Demokratenes presidentkandidat i USA. Nominasjonsvalget starter tidlig i 2016.

Søndag kveld ble det kjent at Hilary Clinton ville stille som Demokratenes presidentkandidat i USA. Nominasjonsvalget starter tidlig i 2016. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 15 2015 Intro På onsdag ble vi presentert referatet fra rentemøtet 17.-18. mars og vi fikk dermed mer informasjon om hvordan medlemmene i FOMC tenker rundt

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015 Intro Mandag var de amerikanske børsene stengt. Tirsdag steg S&P 500 indeksen over 2.100 poeng for første gang noensinne. Indeksen steg 0,16 % til 2.100,34

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Intro. Europa. Sveits:

Intro. Europa. Sveits: INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 22 2015 Intro Den europeiske sentralbanken uttalte torsdag at en unnlatelse av å komme til enighet med Hellas om bistandsprogrammet snart kan drive rentene

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Torsdag sted Nasdaq indeksen med 0,41 % til 5.056,06, den høyeste sluttnoteringen siden mars 2000.

Torsdag sted Nasdaq indeksen med 0,41 % til 5.056,06, den høyeste sluttnoteringen siden mars 2000. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 17 2015 Intro NIKKEI 225 indeksen steg over 20.000 poeng for første gang på 15 år på onsdag. Banker og utlånere var blant vinnerne. Indeksen steg 1,1 % til

Detaljer

Utover det ble vi presentert de viktige non-farm payrolls tallene fra USA, i tillegg til en rekke andre arbeidsmarkedsindikatorer.

Utover det ble vi presentert de viktige non-farm payrolls tallene fra USA, i tillegg til en rekke andre arbeidsmarkedsindikatorer. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 10 2015 Intro ECB avholdt rentemøte på torsdag forrige uke. ECB annonserte som kjent ved foregående rentemøte i januar at de vil starte med månedlige kjøp av

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 9 2015 Intro Denne ukens viktigste begivenhet var Janet Yellen sin halvårlige høring i Senatet. Høringen strakk seg over både tirsdag og onsdag. Referatet fra

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år.

Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 19 2015 Intro Vi tar med oss at the Peoples Bank of China kuttet nøkkelrenten for tredje gang på seks måneder natt til mandag, denne uken (uke 20), og bidro

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Kristiansand, 27. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 22. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Forskrift om pengepolitikken (1)

Forskrift om pengepolitikken (1) Forskrift om pengepolitikken (1) Pengepolitikken skal sikte mot stabilitet i den norske krones nasjonale og internasjonale verdi, herunder også bidra til stabile forventninger om valutakursutviklingen.

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009).

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009). Oppgave uke 47 Pengepolitikk Innledning I denne oppgaven skal jeg gjennomgå en del begreper hentet fra Norges Bank sine pressemeldinger i forbindelse med hovedstyrets begrunnelser for rentebeslutninger.

Detaljer

Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag.

Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 12 2015 Intro Den tyske hovedindeksen på børsen i Frankfurt, Dax indeksen, steg mandag til over 12.000 poeng for første gang noensinne, og satte dermed ny all

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 2013 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad Gjøvik, 1. november 13 Oversikt Internasjonal økonomi Norsk økonomi Kapitalkrav og samspill med pengepolitikken Internasjonal

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 23 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 23 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 23 2015 Intro IMF, det Internasjonale Pengefondet, la torsdag fram sin årlige rapport over tilstanden til den amerikanske økonomien, i Washington. IMF påpekte

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Stavanger, 8. november 17 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Hovedstyremøte. Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 26. september anslag august. 8 anslag september

Hovedstyremøte. Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før. 26. september anslag august. 8 anslag september Hovedstyremøte. september 7 Vekstanslag Consensus Forecasts BNP. Prosentvis vekst fra året før 9 7 7 9 anslag august anslag august anslag september anslag september 7 Asia uten Japan Asia uten Japan Verden

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Trondheim 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Ny informasjon siden Pengepolitisk rapport 3/11 1

Ny informasjon siden Pengepolitisk rapport 3/11 1 Rentemøte 14. mars 2012 Ny informasjon siden Pengepolitisk rapport 3/11 1 Internasjonal økonomi Ifølge foreløpige tall falt BNP for våre viktigste handelspartnere med 0,2 prosent fra tredje til fjerde

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014

HOVEDSTYRET 7. MAI 2014 HOVEDSTYRET 7. MAI PMI for industrien Eksportvekter. Januar april 6 6 Industriland Fremvoksende økonomier 55 55 5 5 5 5 jan. jul. jan. jul. jan. Kilde: Thomson Reuters USA Sysselsetting ) og detaljhandel

Detaljer

Pengepolitikk etter finanskrisen. 9. forelesning ECON oktober 2015

Pengepolitikk etter finanskrisen. 9. forelesning ECON oktober 2015 Pengepolitikk etter finanskrisen 9. forelesning ECON 1310 5. oktober 2015 1 Finanskrisen i 2008-09 førte til kraftig økonomisk nedgang i industrilandene. Anslag på potensielt BNP i USA på ulike tidspunkt,

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 1 Eidsvoll mai 181 «Ingen stat kan bestå uten et velfungerende pengevesen. En egen valuta ville være et symbol på landets suverenitet

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. September 2017

Makrokommentar. September 2017 Makrokommentar September 2017 Septemberoppgang på Oslo Børs Oslo Børs steg med hele 5,8 prosent i september, godt hjulpet av en oljepris som steg fra 53 til 57 USD per fat. Også i Europa forøvrig var det

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER. DESEMBER Vekstanslagene ute er lite endret BNP globalt og handelspartnere. Årsvekst. Prosent ),,,,, Globalt Handelspartnere Anslag PPR / Anslag

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Gardermoen, 23. mai 217 Agenda Internasjonal økonomi Lysere utsikter på kort sikt Men økt usikkerhet Oljemarkedet 5$ nytt prisleie?

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 17. NOVEMBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Leknes 11. oktober 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2012. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 212 P. Date Aksjemarkedet Man har, etter et svakt 2, vært vitne til en oppgang i aksjemarkedene i første kvartal i 212. Sterkere tiltro til verdensøkonomien har økt risikovilligheten

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN,. MAI Inflasjon og kapasitetsutnytting KPI. Glidende tiårs gjennomsnitt og variasjon. Årsvekst. Prosent 8 Variasjon Inflasjonsmål KPI 8 Anslag på kapasitetsutnytting

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Hamar, 29. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik

Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik Europa i krise hvordan påvirker det oss? Sjeføkonom Elisabeth Holvik 17 september 2012 En klassisk kredittdrevet finanskrise Finanskrisens sykel drevet av psykologi: Boom: Trigget av lav rente og (ofte)

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN,. NOVEMBER 5 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Avtakende vekst Ettervirkninger av finanskrisen Fallet i oljeprisen Fra særstilling

Detaljer

Ny informasjon siden Pengepolitisk rapport 3/11 1

Ny informasjon siden Pengepolitisk rapport 3/11 1 Rentemøte 14. desember 2011 Ny informasjon siden Pengepolitisk rapport 3/11 1 Internasjonal økonomi Uroen i finansmarkedene vedvarer og har spredd seg til flere land og markeder. Situasjonen har forverret

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016 Makroøkonomiske utsikter Kari Due-Andresen August 2016 Kina: BNP Industriproduksjon 10,0 12,5 15,0 Prosent, 1011 17 18 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Macrobond BNP år/år 0,0

Detaljer

Ukens Holberggraf 30. oktober 2009

Ukens Holberggraf 30. oktober 2009 Ukens Holberggraf 30. oktober 2009 Norges Bank satte renten opp fra 1,25% til 1,50% (som ventet) og jekket opp rentebanen (litt mer enn ventet) Det er ikke lett å spå Kilde: Norges Banks pengepolitiske

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014

Inflasjon, styringsrente og styringsmål 10.10.2006 22.02.2008 06.07.2009 18.11.2010 01.04.2012 14.08.2013 27.12.2014 Månedsrapport 4/14 Markedskommentar Inflasjonen viser seg sterkere i Norge enn mange, også Norges Bank hadde sett for seg. Markedets forventning lå på 2,5 % mens konsumpris indeksen (KPI-JAE) faktisk kunne

Detaljer

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 23. OKTOBER 2015 OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN OSLO, 3. OKTOBER 15 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Strukturelle forhold Finanskrisen Fallet i oljeprisen Pengepolitikken Lav vekst har gitt

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer