INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke Intro

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015. Intro"

Transkript

1 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke Intro Foregående uke var en relativt stille uke på makrofronten, dog ble vi blant annet presentert oppdaterte BNP-tall for eurosonen samlet og tall fra industrien for aprilmåned. Fra Kina ble vi presentert prisstatistikk i tillegg til en rekke andre data, mens fra Asias nest største økonomi, Japan ble vi blant annet presentert tall for den økonomiske veksten. Både her hjemme og fra Sverige ble vi presentert oppdatert prisstatistikk, hvorav prisveksten i Norge var lavere enn ventet, mens prisveksten tiltok mer enn ventet i Sverige. Det ble også kjent at myndighetene i Sverige nå ønsker å regulere boligmarkedet ettersom prisene har steget kraftig i lenger tid, ifølge en uttalelse fra finansminister, Magdalena Andersson. Privat gjeldsbelastning utgjør nå omtrent 180 % av disponibel inntekt i landet. Tyrkia avholdt valg, hvorav det endelige resultatet ble publisert på mandag. AKP (Rettferds- og utviklingspartiet), det regjerende partiet, fikk omtrent 40 % av stemmene i nasjonalforsamlingen. Forhandlingene mellom Hellas og deres kreditorer, Troikaen, har fortsatt denne uken, dog har de fremdeles ikke kommet til enighet i skrivende stund. Flere av lederne i medlemslandene har den siste uken sagt at de ikke lenger er optimistiske med tanke på en avtale med Hellas. Hellas fikk torsdag beskjed om å slutte å slåss med kreditorenes krav og signere en avtale som vil avverge en konkurs. EU-president, Donald Tusk, uttalte at «det er ikke mer tid for gambling. Dagen kommer, der noen sier at spillet er over». Europa I løpet av uken ble vi presentert tall for den samlende økonomiske veksten i eurosonen. BNP steg med 0,4 % i første kvartal, etter en revidert vekst på 0,4 % i de tre foregående månedene, og bekreftet dermed første estimatet som ble publisert i midten av mai. Førstekvartalsveksten var drevet av blant annet eksport og privat forbruk, ifølge Eurostat. Husholdningenes forbruk steg med 0,5 %, investeringer steg med 0,8 %, mens eksporten i perioden var opp 0,6 %. Husholdningens forbruk ga et bidrag på 0,3 %-poeng til den økonomiske veksten, investeringer ga et bidrag på 0,2 %- poeng, mens eksporten ga et bidrag på 0,3 %-poeng, ifølge rapporten. Importen trakk fra veksten med 0,5 %-poeng. I foregående ukesrapport presenterte vi oppdaterte vekst- og inflasjonsprognoser fra ECB, dog påpekte også Draghi at «det er har vært tegn til at momentumet har falt, på grunn av svakhetstegn fra land utenfor eurosonen». BNP i eurosonen beregnes først og fremst fra kvartal til kvartal, i kontrast med den amerikanske tilnærmingen, som benytter heller annualisert data. Tall for industrien viste at produksjonen steg med 0,1 % på månedsbasis i april i eurosonen, etter et fall på 0,4 % måneden før. På årsbasis har industriproduksjonen steget med 0,8 %. På forhånd var det ventet en økning på henholdsvis 0,4 % og 1,1 %.

2 På mandag ble vi presentert Sentix-indeksen for både eurosonen samlet og Tyskland, som måler tilliten blant investorer og analytikere. For andre måned på rad falt samleindeksen. Samleindeksen falt 2,5 poeng til 18,1 poeng i juni, dog signaliserer fortsatt Sentix-indeksen en oppgang for eurosonen. Investorene justerte sine forventinger til de kommende seks månedene, hvorav indeksen falt fra 26,5 i mai til 22,5 poeng i juni, samtidig som indeksen som måler dagens situasjon falt litt mindre fra 13 i mai til 11,8 poeng i juni. Samleindeksen viser som nevnt at eurosonen fremdeles er inne i en økonomisk oppgang. Dog på bakgrunn av den fortsatt uløste situasjonen med Hellas, en sterkere og høyere langsiktig yield, kom ikke korreksjonen i indeksen som en overraskelse. Det er viktig å nevnte slik som man kan se av tabellen under, at den sammensatte indeksen er fremdeles betydelig høyere enn ved inngangen av året. Kilde: Kilde: For tredje måned på rad falt den sammensatte indeksen for Tyskland og komponenten for forventninger i juni. Følgelig har økonomisk momentum vært avtagende, ifølge rapporten. «Investorene tolker dagens kombinasjon av en sterkere, en lavere global økonomisk vekst og høyere langsiktig yield som en brems, som først og fremst rammer Tyskland», het det i rapporten. Siden mars har den sammensatte indeksen for Tyskland falt 13 poeng, mens den samme indikatoren for eurosonen samlet har bare falt 1,5 poeng i samme periode.

3 Kilde: Samlet industriproduksjon i Tyskland, justert for sesongvariasjoner og inflasjon, steg med 0,9 % i april, etter et opprevidert fall på 0,4 % (-0,5 %) i mars. Den volatile dataserien var ventet å vise en vekst på 0,6 %, ifølge Bloomberg. Tradisjonell industriproduksjon steg 0,7 % fra måneden før, mens produksjonen av investeringsvarer steg med 1,5 %, ifølge rapporten. Energiproduksjonen steg med 1,4 %, mens konstruksjon steg med 1,3 %. Produksjon av forbrukervarer falt med 0,9 % i samme periode. På årsbasis er industriproduksjonen opp 1,4 %, mot en ventet oppgang på 0,9 %. Den tyske sentralbanken, Bundesbank, økte i foregående uke sine prognoser for den innenlandske økonomien, Europas største, selv om OECD kuttet deres vekstutsikter for den globale økonomien. I samme rapport så vi at ordre til industrien steg for andre måned på rad i april. Industriordrene steg med 1,4 %, drevet av en økt etterspørsel på 6,8 % fra resten av medlemslandene i eurosonen. Samme dag så vi at handelsbalansen med utlandet viste et overskudd på 22,1 milliarder i april, ned fra 23,1 milliarder måneden før, dog bedre enn det som var ventet, 19,4 milliarder. Eksporten steg med 2 % på månedsbasis fra mars til april, dette også etter en solid vekst i mars på 1,3 %. Videre falt importen med 1,3 % på månedsbasis i april, mens det på forhånd var ventet en oppgang på 0,5 %. Storbritannia: Handelstall fra Storbritannia viste at handelsunderskuddet ble lavere enn ventet i april, drevet av høyere eksport til blant annet Kina, USA og Saudi-Arabia. Handelsunderskuddet endte på 8,6 milliarder i april, ned fra 10,7 milliarder måneden før, ifølge ONS. Underskuddet er det laveste på tretten måneder. Eksporten steg med 2,8 %, hvorav eksporten til land utenfor EU steg med hele 4,7 %. I en separat rapport påpekte ONS viktigheten av Kina, som i fjor ble Storbritannias nest største importpartner etter USA. Importen steg til 37,6 milliarder i 2014, opp fra 11,4 milliarder i 2004, mens eksporten mer enn firedoblet seg til 16,7 milliarder. Handelen med Kina er dominert av varer, og fordi importen overstiger eksporten, har handelsunderskuddet med nasjonen vokst til det nest største etter Tyskland. På onsdag fikk vi ytterligere informasjon om den britiske økonomien fra statistikkmyndighetene i landet, ONS. Samlet produksjon steg med 0,4 % fra mars til april på månedsbasis, mens det på

4 forhånd var ventet en vekst på 0,1 %. Olje- og gassutvinning steg med hele 8,7 %, den største økningen på mer enn ett år. Oljeproduksjonen økte i april ettersom flere felt i Nordsjøen produserte med full kapasitet. Tradisjonell industriproduksjon falt 0,4 %, mot en ventet vekst på 0,1 %. Produksjon av farmasøytiske varer, som står for omtrent 9 % av industrien, falt med hele 6 % i april, etter en økning på 6,8 % måneden før. Syv av tretten industrisektorer viste negativ vekst. USA På torsdag ble vi presentert oppdaterte detaljhandelstall fra Handelsdepartementet. Omsetningen blant detaljhandelsbedriftene steg med 1,2 % i mai, hvorav detaljene viste bred oppgang hos bilforhandlere, klesbutikker og kjøpesentre. Omsetningen steg i 11 av de 13 hovedkategoriene, det meste dette året og et tegn på at sysselsettingen og økte inntekter tillater husholdninger å benytte mer penger på forbruk. Oppgangen i detaljhandelen i april var på 0,2 %, mens marstallene ble samtidig opprevidert fra tidligere å ha vist en oppgang på 1,1 % til en oppgang på 1,5 %. Samlet detaljomsetning var opp slik som ventet i mai. Detaljhandelen, eksklusive biler, steg med 1 %, etter en økning på 0,1 % måneden før. Her var det på forhånd ventet en oppgang på 0,8 %. Tallene som benyttes i beregning av BNP, som ekskluderer kategorier slik som mattjenester, bilforhandlere og bensinstasjoner, steg med 0,7 % i mai, etter en økning på 0,1 % måneden før. Tallene for mars ble opprevidert fra å ha vist en oppgang på 0,5 % til å vise en oppgang på 0,9 %, noe som bør øke privat forbruk i første kvartal, når BNP-tallene blir oppdatert senere denne måneden. NFIB-indeksen som måler sentimentet blant mindre bedrifter i USA, som de siste 15 årene har står for omtrent 60 % av sysselsettingsveksten i landet, steg fra 96,9 i april til 98,3 poeng i mai, mens det på forhånd var ventet en mindre oppgang til 97,2. Indeksen er nå på det nest høyeste nivået siden den nåværende ekspansjonen startet i juni I desember i fjor stod indeksen i 100,4, det sterkeste siden slutten av Bedriftene venter en videre lønnsvekst i de kommende månedene etter at 25 % av respondentene nylig rapporterte om at de økte kompensasjonen til sine arbeidstakere, ifølge rapporten. «De rapporterte økningene i kompensasjon er fortsatt i området, som medfører en økonomi med rimelig vekst, samtidig som arbeidsmarkedsforhold strammes inn, noe som igjen vil legge ytterligere press oppover på kompensasjon, sammen med statlige reguleringer, slik som lov om helsetjenester og minstelønn», uttalte sjeføkonom i NFIB, William Dunkelberg. Overskriften i rapporten signaliserer at optimismen blant de mindre bedriftene endelig er tilbake på normale nivåer. (Link til fullstendig rapport:

5 De ukentlige arbeidstallene viste at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd steg med personer til personer i uke 23. Antallet søkere har dermed holdt seg under fjorten uker på rad. På forhånd var det ventet at antallet søkere ville falle til personer. Antallet personer som fortsetter å motta ledighetstrygd steg med personer til 2,27 millioner personer i uke 22. Ledighetsraten blant de som kvalifiserer til trygdeytelser steg fra 1,6 % til 1,7 %. JOLTS rapporten, The Job Openings and Labor Turnover Survey, viste at antallet stillinger i det private som ventes å bli besatt, steg til 4,89 millioner i april, det meste siden desember 2000, og opp fra 4,63 millioner i mars, ifølge en rapport fra Arbeidsdepartementet. Ettersom antallet stillinger øker og arbeidsledigheten synker, vil arbeidsgivere bli presset til å øke lønningene for å tiltrekke seg flinke arbeidstakere. Rapporten inneholder noen av de beregningene Fed følger for å bestemme «helsen» til arbeidsmarkedet. Asia Kina: Fra Kina ble vi først presentert handelstall som viste at USA omtrent stod for 18,8 % av verdien av varer som ble eksportert fra Kina i mai, det høyeste siden august Eksporten steg med 7,8 % til USA fra ett år tidligere, mens forsendelser til Europa, Sør-Korea og Japan falt sammenlignet med samme periode i fjor. EU samlet stod for 15,1 % av varene som ble eksportert fra Kina. I mai alene utgjorde 40,7 % av Kinas handelsoverskudd, handel med USA, tilsvarende et overskudd fra USA alene på 24,2 milliarder $. Samlet handelsoverskudd for mai utgjorde 59,49 milliarder $, mot et ventet overskudd på 44,8 milliarder $. Det var særlig lavere import av olje som bidro til det store overskuddet, som falt fra 30,3 millioner tonn i april til 23,2 millioner tonn olje i mai. Prisstatistikk fra statistikkmyndighetene i landet viste lavere prisvekst i mai enn ventet. Konsumprisindeksen, KPI, steg med 1,2 % på årsbasis i mai, hvorav prisene i byene steg med 1,3 %, mens priser i rurale områder steg med 1 %. Matvareprisene steg i perioden med 1,6 %, mens resterende priser steg med 1 %. På forhånd var det ventet en årsvekst på 1,3 % i mai, ned fra 1,5 % i

6 april. På månedsbasis falt KPI med 0,2 % i mai, hvorav matvareprisene falt med 0,9 %, mens resterende priser steg med 0,2 %. Samtidig som vi ble presentert inflasjonstall så vi at produsentprisene falt videre med 4,6 % på årsbasis i mai. Produsentprisene har nå falt sammenhengende siden Kilde: Kilde: Fredag ble vi presentert ytterligere data. Veksten i industriproduksjonen og kreditt tok seg opp i mai, og oppveide for en ytterligere nedgang i tempoet for investeringer, som omfatter eiendomsutvikling, kullkraftverk og infrastrukturprosjekter. Produksjonen i industrien steg med 6,1 % i mai fra ett år tidligere, opp fra en vekst på 5,9 % i april. På forhånd var det ventet en veksttakt på 6 %. Detaljomsetningen steg med 10,1 % i mai, mens investeringer, ekskludert for rurale husholdninger steg med 11,4 % i årets fem første måneder sammenlignet med samme periode i fjor. Samlet finansiering, som inkluderer blant annet også banklån, utgjorde 1,22 billioner yuan, ifølge People s Bank of China, PBoC. Nye utlån i yuan utgjorde 900,8 milliarder. Japan:

7 Den økonomiske veksten i Japan i første kvartal var bedre enn først estimert ifølge oppdaterte tall, som vi ble presentert i uken som var. BNP steg med 3,9 % annualisert, mot tidligere estimert 2,4 %, ifølge de reviderte tallene. På forhånd var det ventet en opprevidering av veksten til 2,8 %. Mye av oppgangen skyldes blant annet lagerbygging og økte investeringer blant bedriftene. Økningen i varelager var den viktigste drivkraften bak økonomien i første kvartal og økte BNP med mer enn både investeringer og forbruk. Varelager, økte BNP med 0,6 %-poeng, mot tidligere estimert 0,5 %-poeng. Investeringer i næringslivet steg med 2,7 % fra fjerde kvartal til første kvartal i år, mot tidligere estimert 0,4 %. Yenen styrket seg for tredje dag på rad mot dollaren på onsdag etter at sentralbanksjefen, Haruhiko Kuroda, uttalte at han ser det som lite sannsynlig at yenen vil svekke seg ytterligere fra dagens nivåer. «Valutakursen justert for inflasjon og handel med andre nasjoner er nå tilbake på nivåer, som den var på før Lehman Brothers kollapset i 2008», sa Kuroda. Videre sa han i Parlamentet på onsdag at det er «usannsynlig at yenen vil svekke seg ytterligere i reelle termer, dersom man bruker sunn fornuft, gitt hvor langt den har kommet». Kommentarene understreker at beslutningstakerne i Japan ikke ønsker en videre depresiering av valutaen, som har falt med hele 11 % siden BoJ økte deres monetære lettelser i oktober i fjor. Yenen er på det laveste på 13 år mot dollaren denne månedene. Kuroda uttalte også at «dere kvantitative lettelser vil fortsette fram til man ser en prisvekst på 2 %, og den har stabilisert seg der». Fremvoksende Tyrkia: President Recep Tayyip Erdogan og det regjerende partiet AKP, som Erdogan ledet i mer enn et tiår før han ble president i fjor, fikk ikke et flertall som trengs for å danne regjering alene. Resultatene var et slag i ansiktet for Erdogan. I etterkant av at resultatene ble kjent falt aksjemarkedet, og liraen falt til rekordlave nivåer. Under valgkampen har Erdogan hevdet at en sterk president er nødvendig for at Tyrkia skal kunne bli en av verdens ti største økonomier innen 2023, året som også markerer hundreårsjubileet for landets frihet. Kritikere har i lengre tid sagt at stadig mer autoritære tendenser har skadet Midtøstens største økonomi. Etter at Erdogan ble Tyrkias første folkevalgte president i august i fjor, har Erdogan endret den tradisjonelle rollen til en rolle for ytterligere kontroll, som noen ganger har plassert han på «kant» med regjeringen som har vært drevet av hans håndplukkende etterfølger, statsminister Ahmet Davutoglu. Erdogan står ikke ovenfor et nytt presidentvalg før i 2019, men i mellomtiden kan det bli vanskelig å danne en koalisjonsregjering. Hvis det ikke dannes en koalisjonsregjering innen 45 dager, vil det bli skrevet ut nyvalg. Totalt er det 550 plasser i nasjonalforsamlingen i landet. Det største opposisjonspartiet, det republikanske folkepartiet, CHP, fikk omtrent 25 % av stemme. Videre så vi at den økonomiske veksten i landet var raskere enn ventet i første kvartal, drevet av innenlandsk etterspørsel som steg i det raskeste tempoet siden BNP steg med 2,3 % i perioden januar-mars, mot en ventet vekst på 1,7 %. Sesongjustert var produksjonen 1,3 % høyere enn i forrige kvartal, ifølge Turkstat, statistikkmyndighetene i landet. Husholdningenes forbruk, som utgjør

8 omtrent 2/3 av økonomien, ekspanderte med 4,5 % i første kvartal, det meste siden siste kvartal Thailand: Sentralbanken i Thailand, The Bank of Thailand, holdt styringsrenten uendret etter at de kuttet renten på de to foregående møtene, og uttalte at økonomien gradvis vil bedre seg, dog forventer de et videre fall i eksporten i år også. Sentralbanken holdt nøkkelrenten uendret på 1,5 %, hvorav alle beslutningstakerne var enige i avgjørelsen. Dette var slik som ventet i forkant av møtet. Finansminister, Sommai Phasee, sa uken før at det er nødvendig med ytterligere rentekutt, i og med at dette vil gå utover de med sparepenger, mens visesentralbanksjef også uttalte at ytterligere pengepolitiske lettelser ikke vil medføre noen ytterligere ekspansjon i landet. Myndighetene i landet har lovt å øke deres utgifter for å øke privat forbruk for å motvirke effektene av fallende eksport i Sørøst-Asias neststørste økonomi. «Økonomien anslås å øke gradvis, men med forbehold om nedsiderisiko fra tregere enn forventet forbedring av verdensøkonomien, spesielt Kina og andre asiatiske økonomier. Risikoen for deflasjon er fortsatt lav, og politikken bør fortsette å være tilpasningsdyktig», het det i uttalelsen fra sentralbanken. Norden Norge: Her hjemme ble vi på onsdag presentert oppdatert prisstatistikk for mai. Konsumprisindeksen, KPI, økte med 0,2 % fra april til mai, ifølge SSB. De siste tolv månedene steg KPI 2,1 % i mai, opp 0,1 %- poeng fra måneden før. Begge tallene var som ventet på forhånd. Hovedårsaken for oppgangen på månedsbasis var økte matvarepriser og økte priser på flyreiser. Matvareprisene steg ifølge SSB med 1,8 %, mens priser på flyreiser økte med 19,9 %. For tolvmånedersendringen var det i all hovedsak prisene på mat, drikke, møbler og husleie som trakk prisene opp, mens lavere priser på drivstoff dempet noe av oppgangen. Endringen i tolvmånedersveksten fra april til mai, på 0,1 %-poeng skyldtes i all hovedsak økte priser på flyreiser, som i samme periode i fjor falt. Kjerneinflasjonen, KPI-JAE, priser justert for avgiftsendringer og energipriser, steg 0,5 % fra april til mai, mot en ventet oppgang på 0,3 %. På årsbasis steg kjerneinflasjonen med 2,4 %, mot ventet 2,3 %, en oppgang på 0,3 %-poeng fra april. Oppgangen i KPI-JAE skyldtes i all hovedsak prisutviklingen på flyreiser. Norges Bank ventet på forhånd at KPI-JAE ville ta seg opp til en tolvmånedersvekst på 2,6 % i mai. Detaljene for kjerneinflasjonen viste at importert inflasjon var uendret på 2,4 % på årsbasis, mens innenlandsk inflasjon steg fra 2 % til 2,4 % i mai.

9 På fredag ble vi presentert oversikt over forventet investeringsnivå i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for I førstegangsanslaget for 2016 ble investeringene oppgitt til 184,9 milliarder kr, 1,4 % mer enn anslaget for 2015 og tyder på «stabile investeringer», het det i rapporten fra SSB. Ifølge rapporten ble investeringene for inneværende år samtidig oppjustert til 190,1 milliarder kr, opp fra 189 milliarder kr i februar. Investeringer til feltutbygging skal ifølge de første anslagene øke med 5,7 % fra i år til 59,5 milliarder kr i Både statistikkmyndighetene og økonomene påpekte usikkerheten for anslagene for leteinvesteringer i 2016, i og med at dette først vil besluttes i henhold til hvilke lisenser som blir delt ut til høsten. (Link til fullstendig rapport:

10 Sverige: På onsdag ble vi presentert tall fra industrien i Sverige. Produksjonen i industrien steg med 2 % på månedsbasis fra mars til april, ifølge sesongjusterte tall. Ifølge rapporten fra statistikkmyndighetene i Sverige, var månedsutviklingen positiv for de fleste delbransjene. I forkant av publiseringen var det ventet at produksjonen ville være uendret. På årsbasis økte industriproduksjonen med 1,5 % i april, hvorav utviklingen for elektriske artikler var sterkest, mens det var ventet en nedgang på 2,1 %. Samtidig som vi ble presentert apriltallene ble det kjent at produksjonstallene for mars ble opprevidert med 0,3 %-poeng til en oppgang på 1,1 % på månedsbasis. Ordreinngangen til industrien viste en oppgang på 1,9 % på månedsbasis i april, hvorav ordrene på hjemmemarkedet økte med hele 7,3 % mens ordre fra eksportmarkedet falt med 4 %. De fleste bransjer kunne viste til en samlet økt ordreinngang på månedsbasis. Sammenlignet med samme måned i fjor har ordrene steget med 4,4 %, med en økning på hjemme- og eksportmarkedet på henholdsvis 6,5 % og 2,6 %. Marstallene ble nedrevidert fra tidligere å ha vist en oppgang på 3,7 % til en oppgang på 2,6 % på månedsbasis. På torsdag ble vi også presentert oppdatert prisstatistikk fra våre naboer. Konsumprisene steg med 0,1 % på årsbasis i mai, opp fra -0,2 % i april, ifølge statistikkmyndighetene i Stockholm. På forhånd var ventet et fall på 0,1 % av økonomene, mens Riksbanken ventet uendret prisvekst på årsbasis i KPI. På månedsbasis steg KPI med 0,3 %. Riksbankens foretrukne prismål, underliggende inflasjon, KPIF, som er justert for lån, steg 1 % på årsbasis, mot en ventet økning på 0,8 %. Her ventet Riksbanken en prisvekst på 0,87 %. På månedsbasis steg KPIF med 0,4 %. Prisveksten har ikke nådd Riksbankens mål på 2 % siden slutten av 2011.

11 Vedrørende spørsmål kan dere kontakte: Gisle Kolmannskog tlf Christian Lund tlf Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelig, men Invento garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Invento påtar intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Uttalelsene i rapporten reflekterer Inventos oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Invento forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel.

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015 Intro Mandag var de amerikanske børsene stengt. Tirsdag steg S&P 500 indeksen over 2.100 poeng for første gang noensinne. Indeksen steg 0,16 % til 2.100,34

Detaljer

Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år.

Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 19 2015 Intro Vi tar med oss at the Peoples Bank of China kuttet nøkkelrenten for tredje gang på seks måneder natt til mandag, denne uken (uke 20), og bidro

Detaljer

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 9 2015 Intro Denne ukens viktigste begivenhet var Janet Yellen sin halvårlige høring i Senatet. Høringen strakk seg over både tirsdag og onsdag. Referatet fra

Detaljer

Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag.

Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 12 2015 Intro Den tyske hovedindeksen på børsen i Frankfurt, Dax indeksen, steg mandag til over 12.000 poeng for første gang noensinne, og satte dermed ny all

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 6 2015 Intro Vi ble i løpet av uken presentert en rekke arbeidsmarkedsdata fra USA, deriblant non-farm payrolls, som karakteriseres av mange som månedens viktigste

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015

Økonomisk overblikk 1/2015 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009

Pengepolitisk rapport. oktober. Norges Banks rapportserie nr. 4-2009 Pengepolitisk rapport 9 oktober Norges Banks rapportserie nr. -9 Pengepolitisk rapport /9 Norges Bank Oslo 9 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 9 Sentrum, Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser /8. Internasjonal økonomi Internasjonal økonomi er for tiden preget av store kontraster. På samme tid har vi sett akselererende prisstigning i råvaremarkedene og

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2012

EKSPORTEN I AUGUST 2012 JLR/ 20.9. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I AUGUST 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL August 2012 Verdiendring

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2012

EKSPORTEN I JULI 2012 JLR/ 23.8. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JULI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Juli 2012 Verdiendring

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 3-2003. Inflasjonsrapport 2. juni

Norges Banks rapportserie Nr. 3-2003. Inflasjonsrapport 2. juni Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport juni Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er også

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser /7 Internasjonal økonomi Det er fortsatt høy vekst i verdensøkonomien. Veksten er særlig sterk i Kina og India, men også i en del andre asiatiske land, Latin-Amerika

Detaljer

Makrogjennomgang. allegrokapital.no

Makrogjennomgang. allegrokapital.no Makrogjennomgang allegrokapital.no Verden er da ikke så ille Global vekst først tiår i dette århundret 3,7% Både på 1980- og 1990-tallet var snittveksten 3,3% De siste fire årene har veksten vært på 3,4%

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer