INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke Intro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015. Intro"

Transkript

1 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke Intro Foregående uke var en relativt stille uke på makrofronten, dog ble vi blant annet presentert oppdaterte BNP-tall for eurosonen samlet og tall fra industrien for aprilmåned. Fra Kina ble vi presentert prisstatistikk i tillegg til en rekke andre data, mens fra Asias nest største økonomi, Japan ble vi blant annet presentert tall for den økonomiske veksten. Både her hjemme og fra Sverige ble vi presentert oppdatert prisstatistikk, hvorav prisveksten i Norge var lavere enn ventet, mens prisveksten tiltok mer enn ventet i Sverige. Det ble også kjent at myndighetene i Sverige nå ønsker å regulere boligmarkedet ettersom prisene har steget kraftig i lenger tid, ifølge en uttalelse fra finansminister, Magdalena Andersson. Privat gjeldsbelastning utgjør nå omtrent 180 % av disponibel inntekt i landet. Tyrkia avholdt valg, hvorav det endelige resultatet ble publisert på mandag. AKP (Rettferds- og utviklingspartiet), det regjerende partiet, fikk omtrent 40 % av stemmene i nasjonalforsamlingen. Forhandlingene mellom Hellas og deres kreditorer, Troikaen, har fortsatt denne uken, dog har de fremdeles ikke kommet til enighet i skrivende stund. Flere av lederne i medlemslandene har den siste uken sagt at de ikke lenger er optimistiske med tanke på en avtale med Hellas. Hellas fikk torsdag beskjed om å slutte å slåss med kreditorenes krav og signere en avtale som vil avverge en konkurs. EU-president, Donald Tusk, uttalte at «det er ikke mer tid for gambling. Dagen kommer, der noen sier at spillet er over». Europa I løpet av uken ble vi presentert tall for den samlende økonomiske veksten i eurosonen. BNP steg med 0,4 % i første kvartal, etter en revidert vekst på 0,4 % i de tre foregående månedene, og bekreftet dermed første estimatet som ble publisert i midten av mai. Førstekvartalsveksten var drevet av blant annet eksport og privat forbruk, ifølge Eurostat. Husholdningenes forbruk steg med 0,5 %, investeringer steg med 0,8 %, mens eksporten i perioden var opp 0,6 %. Husholdningens forbruk ga et bidrag på 0,3 %-poeng til den økonomiske veksten, investeringer ga et bidrag på 0,2 %- poeng, mens eksporten ga et bidrag på 0,3 %-poeng, ifølge rapporten. Importen trakk fra veksten med 0,5 %-poeng. I foregående ukesrapport presenterte vi oppdaterte vekst- og inflasjonsprognoser fra ECB, dog påpekte også Draghi at «det er har vært tegn til at momentumet har falt, på grunn av svakhetstegn fra land utenfor eurosonen». BNP i eurosonen beregnes først og fremst fra kvartal til kvartal, i kontrast med den amerikanske tilnærmingen, som benytter heller annualisert data. Tall for industrien viste at produksjonen steg med 0,1 % på månedsbasis i april i eurosonen, etter et fall på 0,4 % måneden før. På årsbasis har industriproduksjonen steget med 0,8 %. På forhånd var det ventet en økning på henholdsvis 0,4 % og 1,1 %.

2 På mandag ble vi presentert Sentix-indeksen for både eurosonen samlet og Tyskland, som måler tilliten blant investorer og analytikere. For andre måned på rad falt samleindeksen. Samleindeksen falt 2,5 poeng til 18,1 poeng i juni, dog signaliserer fortsatt Sentix-indeksen en oppgang for eurosonen. Investorene justerte sine forventinger til de kommende seks månedene, hvorav indeksen falt fra 26,5 i mai til 22,5 poeng i juni, samtidig som indeksen som måler dagens situasjon falt litt mindre fra 13 i mai til 11,8 poeng i juni. Samleindeksen viser som nevnt at eurosonen fremdeles er inne i en økonomisk oppgang. Dog på bakgrunn av den fortsatt uløste situasjonen med Hellas, en sterkere og høyere langsiktig yield, kom ikke korreksjonen i indeksen som en overraskelse. Det er viktig å nevnte slik som man kan se av tabellen under, at den sammensatte indeksen er fremdeles betydelig høyere enn ved inngangen av året. Kilde: Kilde: For tredje måned på rad falt den sammensatte indeksen for Tyskland og komponenten for forventninger i juni. Følgelig har økonomisk momentum vært avtagende, ifølge rapporten. «Investorene tolker dagens kombinasjon av en sterkere, en lavere global økonomisk vekst og høyere langsiktig yield som en brems, som først og fremst rammer Tyskland», het det i rapporten. Siden mars har den sammensatte indeksen for Tyskland falt 13 poeng, mens den samme indikatoren for eurosonen samlet har bare falt 1,5 poeng i samme periode.

3 Kilde: Samlet industriproduksjon i Tyskland, justert for sesongvariasjoner og inflasjon, steg med 0,9 % i april, etter et opprevidert fall på 0,4 % (-0,5 %) i mars. Den volatile dataserien var ventet å vise en vekst på 0,6 %, ifølge Bloomberg. Tradisjonell industriproduksjon steg 0,7 % fra måneden før, mens produksjonen av investeringsvarer steg med 1,5 %, ifølge rapporten. Energiproduksjonen steg med 1,4 %, mens konstruksjon steg med 1,3 %. Produksjon av forbrukervarer falt med 0,9 % i samme periode. På årsbasis er industriproduksjonen opp 1,4 %, mot en ventet oppgang på 0,9 %. Den tyske sentralbanken, Bundesbank, økte i foregående uke sine prognoser for den innenlandske økonomien, Europas største, selv om OECD kuttet deres vekstutsikter for den globale økonomien. I samme rapport så vi at ordre til industrien steg for andre måned på rad i april. Industriordrene steg med 1,4 %, drevet av en økt etterspørsel på 6,8 % fra resten av medlemslandene i eurosonen. Samme dag så vi at handelsbalansen med utlandet viste et overskudd på 22,1 milliarder i april, ned fra 23,1 milliarder måneden før, dog bedre enn det som var ventet, 19,4 milliarder. Eksporten steg med 2 % på månedsbasis fra mars til april, dette også etter en solid vekst i mars på 1,3 %. Videre falt importen med 1,3 % på månedsbasis i april, mens det på forhånd var ventet en oppgang på 0,5 %. Storbritannia: Handelstall fra Storbritannia viste at handelsunderskuddet ble lavere enn ventet i april, drevet av høyere eksport til blant annet Kina, USA og Saudi-Arabia. Handelsunderskuddet endte på 8,6 milliarder i april, ned fra 10,7 milliarder måneden før, ifølge ONS. Underskuddet er det laveste på tretten måneder. Eksporten steg med 2,8 %, hvorav eksporten til land utenfor EU steg med hele 4,7 %. I en separat rapport påpekte ONS viktigheten av Kina, som i fjor ble Storbritannias nest største importpartner etter USA. Importen steg til 37,6 milliarder i 2014, opp fra 11,4 milliarder i 2004, mens eksporten mer enn firedoblet seg til 16,7 milliarder. Handelen med Kina er dominert av varer, og fordi importen overstiger eksporten, har handelsunderskuddet med nasjonen vokst til det nest største etter Tyskland. På onsdag fikk vi ytterligere informasjon om den britiske økonomien fra statistikkmyndighetene i landet, ONS. Samlet produksjon steg med 0,4 % fra mars til april på månedsbasis, mens det på

4 forhånd var ventet en vekst på 0,1 %. Olje- og gassutvinning steg med hele 8,7 %, den største økningen på mer enn ett år. Oljeproduksjonen økte i april ettersom flere felt i Nordsjøen produserte med full kapasitet. Tradisjonell industriproduksjon falt 0,4 %, mot en ventet vekst på 0,1 %. Produksjon av farmasøytiske varer, som står for omtrent 9 % av industrien, falt med hele 6 % i april, etter en økning på 6,8 % måneden før. Syv av tretten industrisektorer viste negativ vekst. USA På torsdag ble vi presentert oppdaterte detaljhandelstall fra Handelsdepartementet. Omsetningen blant detaljhandelsbedriftene steg med 1,2 % i mai, hvorav detaljene viste bred oppgang hos bilforhandlere, klesbutikker og kjøpesentre. Omsetningen steg i 11 av de 13 hovedkategoriene, det meste dette året og et tegn på at sysselsettingen og økte inntekter tillater husholdninger å benytte mer penger på forbruk. Oppgangen i detaljhandelen i april var på 0,2 %, mens marstallene ble samtidig opprevidert fra tidligere å ha vist en oppgang på 1,1 % til en oppgang på 1,5 %. Samlet detaljomsetning var opp slik som ventet i mai. Detaljhandelen, eksklusive biler, steg med 1 %, etter en økning på 0,1 % måneden før. Her var det på forhånd ventet en oppgang på 0,8 %. Tallene som benyttes i beregning av BNP, som ekskluderer kategorier slik som mattjenester, bilforhandlere og bensinstasjoner, steg med 0,7 % i mai, etter en økning på 0,1 % måneden før. Tallene for mars ble opprevidert fra å ha vist en oppgang på 0,5 % til å vise en oppgang på 0,9 %, noe som bør øke privat forbruk i første kvartal, når BNP-tallene blir oppdatert senere denne måneden. NFIB-indeksen som måler sentimentet blant mindre bedrifter i USA, som de siste 15 årene har står for omtrent 60 % av sysselsettingsveksten i landet, steg fra 96,9 i april til 98,3 poeng i mai, mens det på forhånd var ventet en mindre oppgang til 97,2. Indeksen er nå på det nest høyeste nivået siden den nåværende ekspansjonen startet i juni I desember i fjor stod indeksen i 100,4, det sterkeste siden slutten av Bedriftene venter en videre lønnsvekst i de kommende månedene etter at 25 % av respondentene nylig rapporterte om at de økte kompensasjonen til sine arbeidstakere, ifølge rapporten. «De rapporterte økningene i kompensasjon er fortsatt i området, som medfører en økonomi med rimelig vekst, samtidig som arbeidsmarkedsforhold strammes inn, noe som igjen vil legge ytterligere press oppover på kompensasjon, sammen med statlige reguleringer, slik som lov om helsetjenester og minstelønn», uttalte sjeføkonom i NFIB, William Dunkelberg. Overskriften i rapporten signaliserer at optimismen blant de mindre bedriftene endelig er tilbake på normale nivåer. (Link til fullstendig rapport:

5 De ukentlige arbeidstallene viste at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd steg med personer til personer i uke 23. Antallet søkere har dermed holdt seg under fjorten uker på rad. På forhånd var det ventet at antallet søkere ville falle til personer. Antallet personer som fortsetter å motta ledighetstrygd steg med personer til 2,27 millioner personer i uke 22. Ledighetsraten blant de som kvalifiserer til trygdeytelser steg fra 1,6 % til 1,7 %. JOLTS rapporten, The Job Openings and Labor Turnover Survey, viste at antallet stillinger i det private som ventes å bli besatt, steg til 4,89 millioner i april, det meste siden desember 2000, og opp fra 4,63 millioner i mars, ifølge en rapport fra Arbeidsdepartementet. Ettersom antallet stillinger øker og arbeidsledigheten synker, vil arbeidsgivere bli presset til å øke lønningene for å tiltrekke seg flinke arbeidstakere. Rapporten inneholder noen av de beregningene Fed følger for å bestemme «helsen» til arbeidsmarkedet. Asia Kina: Fra Kina ble vi først presentert handelstall som viste at USA omtrent stod for 18,8 % av verdien av varer som ble eksportert fra Kina i mai, det høyeste siden august Eksporten steg med 7,8 % til USA fra ett år tidligere, mens forsendelser til Europa, Sør-Korea og Japan falt sammenlignet med samme periode i fjor. EU samlet stod for 15,1 % av varene som ble eksportert fra Kina. I mai alene utgjorde 40,7 % av Kinas handelsoverskudd, handel med USA, tilsvarende et overskudd fra USA alene på 24,2 milliarder $. Samlet handelsoverskudd for mai utgjorde 59,49 milliarder $, mot et ventet overskudd på 44,8 milliarder $. Det var særlig lavere import av olje som bidro til det store overskuddet, som falt fra 30,3 millioner tonn i april til 23,2 millioner tonn olje i mai. Prisstatistikk fra statistikkmyndighetene i landet viste lavere prisvekst i mai enn ventet. Konsumprisindeksen, KPI, steg med 1,2 % på årsbasis i mai, hvorav prisene i byene steg med 1,3 %, mens priser i rurale områder steg med 1 %. Matvareprisene steg i perioden med 1,6 %, mens resterende priser steg med 1 %. På forhånd var det ventet en årsvekst på 1,3 % i mai, ned fra 1,5 % i

6 april. På månedsbasis falt KPI med 0,2 % i mai, hvorav matvareprisene falt med 0,9 %, mens resterende priser steg med 0,2 %. Samtidig som vi ble presentert inflasjonstall så vi at produsentprisene falt videre med 4,6 % på årsbasis i mai. Produsentprisene har nå falt sammenhengende siden Kilde: Kilde: Fredag ble vi presentert ytterligere data. Veksten i industriproduksjonen og kreditt tok seg opp i mai, og oppveide for en ytterligere nedgang i tempoet for investeringer, som omfatter eiendomsutvikling, kullkraftverk og infrastrukturprosjekter. Produksjonen i industrien steg med 6,1 % i mai fra ett år tidligere, opp fra en vekst på 5,9 % i april. På forhånd var det ventet en veksttakt på 6 %. Detaljomsetningen steg med 10,1 % i mai, mens investeringer, ekskludert for rurale husholdninger steg med 11,4 % i årets fem første måneder sammenlignet med samme periode i fjor. Samlet finansiering, som inkluderer blant annet også banklån, utgjorde 1,22 billioner yuan, ifølge People s Bank of China, PBoC. Nye utlån i yuan utgjorde 900,8 milliarder. Japan:

7 Den økonomiske veksten i Japan i første kvartal var bedre enn først estimert ifølge oppdaterte tall, som vi ble presentert i uken som var. BNP steg med 3,9 % annualisert, mot tidligere estimert 2,4 %, ifølge de reviderte tallene. På forhånd var det ventet en opprevidering av veksten til 2,8 %. Mye av oppgangen skyldes blant annet lagerbygging og økte investeringer blant bedriftene. Økningen i varelager var den viktigste drivkraften bak økonomien i første kvartal og økte BNP med mer enn både investeringer og forbruk. Varelager, økte BNP med 0,6 %-poeng, mot tidligere estimert 0,5 %-poeng. Investeringer i næringslivet steg med 2,7 % fra fjerde kvartal til første kvartal i år, mot tidligere estimert 0,4 %. Yenen styrket seg for tredje dag på rad mot dollaren på onsdag etter at sentralbanksjefen, Haruhiko Kuroda, uttalte at han ser det som lite sannsynlig at yenen vil svekke seg ytterligere fra dagens nivåer. «Valutakursen justert for inflasjon og handel med andre nasjoner er nå tilbake på nivåer, som den var på før Lehman Brothers kollapset i 2008», sa Kuroda. Videre sa han i Parlamentet på onsdag at det er «usannsynlig at yenen vil svekke seg ytterligere i reelle termer, dersom man bruker sunn fornuft, gitt hvor langt den har kommet». Kommentarene understreker at beslutningstakerne i Japan ikke ønsker en videre depresiering av valutaen, som har falt med hele 11 % siden BoJ økte deres monetære lettelser i oktober i fjor. Yenen er på det laveste på 13 år mot dollaren denne månedene. Kuroda uttalte også at «dere kvantitative lettelser vil fortsette fram til man ser en prisvekst på 2 %, og den har stabilisert seg der». Fremvoksende Tyrkia: President Recep Tayyip Erdogan og det regjerende partiet AKP, som Erdogan ledet i mer enn et tiår før han ble president i fjor, fikk ikke et flertall som trengs for å danne regjering alene. Resultatene var et slag i ansiktet for Erdogan. I etterkant av at resultatene ble kjent falt aksjemarkedet, og liraen falt til rekordlave nivåer. Under valgkampen har Erdogan hevdet at en sterk president er nødvendig for at Tyrkia skal kunne bli en av verdens ti største økonomier innen 2023, året som også markerer hundreårsjubileet for landets frihet. Kritikere har i lengre tid sagt at stadig mer autoritære tendenser har skadet Midtøstens største økonomi. Etter at Erdogan ble Tyrkias første folkevalgte president i august i fjor, har Erdogan endret den tradisjonelle rollen til en rolle for ytterligere kontroll, som noen ganger har plassert han på «kant» med regjeringen som har vært drevet av hans håndplukkende etterfølger, statsminister Ahmet Davutoglu. Erdogan står ikke ovenfor et nytt presidentvalg før i 2019, men i mellomtiden kan det bli vanskelig å danne en koalisjonsregjering. Hvis det ikke dannes en koalisjonsregjering innen 45 dager, vil det bli skrevet ut nyvalg. Totalt er det 550 plasser i nasjonalforsamlingen i landet. Det største opposisjonspartiet, det republikanske folkepartiet, CHP, fikk omtrent 25 % av stemme. Videre så vi at den økonomiske veksten i landet var raskere enn ventet i første kvartal, drevet av innenlandsk etterspørsel som steg i det raskeste tempoet siden BNP steg med 2,3 % i perioden januar-mars, mot en ventet vekst på 1,7 %. Sesongjustert var produksjonen 1,3 % høyere enn i forrige kvartal, ifølge Turkstat, statistikkmyndighetene i landet. Husholdningenes forbruk, som utgjør

8 omtrent 2/3 av økonomien, ekspanderte med 4,5 % i første kvartal, det meste siden siste kvartal Thailand: Sentralbanken i Thailand, The Bank of Thailand, holdt styringsrenten uendret etter at de kuttet renten på de to foregående møtene, og uttalte at økonomien gradvis vil bedre seg, dog forventer de et videre fall i eksporten i år også. Sentralbanken holdt nøkkelrenten uendret på 1,5 %, hvorav alle beslutningstakerne var enige i avgjørelsen. Dette var slik som ventet i forkant av møtet. Finansminister, Sommai Phasee, sa uken før at det er nødvendig med ytterligere rentekutt, i og med at dette vil gå utover de med sparepenger, mens visesentralbanksjef også uttalte at ytterligere pengepolitiske lettelser ikke vil medføre noen ytterligere ekspansjon i landet. Myndighetene i landet har lovt å øke deres utgifter for å øke privat forbruk for å motvirke effektene av fallende eksport i Sørøst-Asias neststørste økonomi. «Økonomien anslås å øke gradvis, men med forbehold om nedsiderisiko fra tregere enn forventet forbedring av verdensøkonomien, spesielt Kina og andre asiatiske økonomier. Risikoen for deflasjon er fortsatt lav, og politikken bør fortsette å være tilpasningsdyktig», het det i uttalelsen fra sentralbanken. Norden Norge: Her hjemme ble vi på onsdag presentert oppdatert prisstatistikk for mai. Konsumprisindeksen, KPI, økte med 0,2 % fra april til mai, ifølge SSB. De siste tolv månedene steg KPI 2,1 % i mai, opp 0,1 %- poeng fra måneden før. Begge tallene var som ventet på forhånd. Hovedårsaken for oppgangen på månedsbasis var økte matvarepriser og økte priser på flyreiser. Matvareprisene steg ifølge SSB med 1,8 %, mens priser på flyreiser økte med 19,9 %. For tolvmånedersendringen var det i all hovedsak prisene på mat, drikke, møbler og husleie som trakk prisene opp, mens lavere priser på drivstoff dempet noe av oppgangen. Endringen i tolvmånedersveksten fra april til mai, på 0,1 %-poeng skyldtes i all hovedsak økte priser på flyreiser, som i samme periode i fjor falt. Kjerneinflasjonen, KPI-JAE, priser justert for avgiftsendringer og energipriser, steg 0,5 % fra april til mai, mot en ventet oppgang på 0,3 %. På årsbasis steg kjerneinflasjonen med 2,4 %, mot ventet 2,3 %, en oppgang på 0,3 %-poeng fra april. Oppgangen i KPI-JAE skyldtes i all hovedsak prisutviklingen på flyreiser. Norges Bank ventet på forhånd at KPI-JAE ville ta seg opp til en tolvmånedersvekst på 2,6 % i mai. Detaljene for kjerneinflasjonen viste at importert inflasjon var uendret på 2,4 % på årsbasis, mens innenlandsk inflasjon steg fra 2 % til 2,4 % i mai.

9 På fredag ble vi presentert oversikt over forventet investeringsnivå i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for I førstegangsanslaget for 2016 ble investeringene oppgitt til 184,9 milliarder kr, 1,4 % mer enn anslaget for 2015 og tyder på «stabile investeringer», het det i rapporten fra SSB. Ifølge rapporten ble investeringene for inneværende år samtidig oppjustert til 190,1 milliarder kr, opp fra 189 milliarder kr i februar. Investeringer til feltutbygging skal ifølge de første anslagene øke med 5,7 % fra i år til 59,5 milliarder kr i Både statistikkmyndighetene og økonomene påpekte usikkerheten for anslagene for leteinvesteringer i 2016, i og med at dette først vil besluttes i henhold til hvilke lisenser som blir delt ut til høsten. (Link til fullstendig rapport:

10 Sverige: På onsdag ble vi presentert tall fra industrien i Sverige. Produksjonen i industrien steg med 2 % på månedsbasis fra mars til april, ifølge sesongjusterte tall. Ifølge rapporten fra statistikkmyndighetene i Sverige, var månedsutviklingen positiv for de fleste delbransjene. I forkant av publiseringen var det ventet at produksjonen ville være uendret. På årsbasis økte industriproduksjonen med 1,5 % i april, hvorav utviklingen for elektriske artikler var sterkest, mens det var ventet en nedgang på 2,1 %. Samtidig som vi ble presentert apriltallene ble det kjent at produksjonstallene for mars ble opprevidert med 0,3 %-poeng til en oppgang på 1,1 % på månedsbasis. Ordreinngangen til industrien viste en oppgang på 1,9 % på månedsbasis i april, hvorav ordrene på hjemmemarkedet økte med hele 7,3 % mens ordre fra eksportmarkedet falt med 4 %. De fleste bransjer kunne viste til en samlet økt ordreinngang på månedsbasis. Sammenlignet med samme måned i fjor har ordrene steget med 4,4 %, med en økning på hjemme- og eksportmarkedet på henholdsvis 6,5 % og 2,6 %. Marstallene ble nedrevidert fra tidligere å ha vist en oppgang på 3,7 % til en oppgang på 2,6 % på månedsbasis. På torsdag ble vi også presentert oppdatert prisstatistikk fra våre naboer. Konsumprisene steg med 0,1 % på årsbasis i mai, opp fra -0,2 % i april, ifølge statistikkmyndighetene i Stockholm. På forhånd var ventet et fall på 0,1 % av økonomene, mens Riksbanken ventet uendret prisvekst på årsbasis i KPI. På månedsbasis steg KPI med 0,3 %. Riksbankens foretrukne prismål, underliggende inflasjon, KPIF, som er justert for lån, steg 1 % på årsbasis, mot en ventet økning på 0,8 %. Her ventet Riksbanken en prisvekst på 0,87 %. På månedsbasis steg KPIF med 0,4 %. Prisveksten har ikke nådd Riksbankens mål på 2 % siden slutten av 2011.

11 Vedrørende spørsmål kan dere kontakte: Gisle Kolmannskog tlf Christian Lund tlf Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelig, men Invento garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Invento påtar intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Uttalelsene i rapporten reflekterer Inventos oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Invento forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel.

Her hjemme ble vi blant annet presentert revidert nasjonalbudsjett for 2015. Håper alle hadde en riktig fin 17. mai feiring!

Her hjemme ble vi blant annet presentert revidert nasjonalbudsjett for 2015. Håper alle hadde en riktig fin 17. mai feiring! INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 20 2015 Intro Fra Storbritannia ble vi presentert den kvartalsvise inflasjonsrapporten, mens vi fra eurosonen og flere av medlemslandene ble presentert foreløpige

Detaljer

Intro. Europa. Sveits:

Intro. Europa. Sveits: INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 22 2015 Intro Den europeiske sentralbanken uttalte torsdag at en unnlatelse av å komme til enighet med Hellas om bistandsprogrammet snart kan drive rentene

Detaljer

Søndag kveld ble det kjent at Hilary Clinton ville stille som Demokratenes presidentkandidat i USA. Nominasjonsvalget starter tidlig i 2016.

Søndag kveld ble det kjent at Hilary Clinton ville stille som Demokratenes presidentkandidat i USA. Nominasjonsvalget starter tidlig i 2016. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 15 2015 Intro På onsdag ble vi presentert referatet fra rentemøtet 17.-18. mars og vi fikk dermed mer informasjon om hvordan medlemmene i FOMC tenker rundt

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

I løpet av uken ble vi presentert en rekke data her hjemme, deriblant oppdaterte arbeidsmarkedsdata fra NAV og AKU-rapporten.

I løpet av uken ble vi presentert en rekke data her hjemme, deriblant oppdaterte arbeidsmarkedsdata fra NAV og AKU-rapporten. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 13 2015 Intro I løpet av uken ble vi presentert en rekke data her hjemme, deriblant oppdaterte arbeidsmarkedsdata fra NAV og AKU-rapporten. Fra USA ble vi presentert

Detaljer

Intro. Europa. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 11 2015

Intro. Europa. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 11 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 11 2015 Intro Denne uken ble vi presentert en rekke data fra Kina, som tyder på at sentralbanken, PBoC, vil komme med ytterligere pengepolitiske tiltak i tiden

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Torsdag sted Nasdaq indeksen med 0,41 % til 5.056,06, den høyeste sluttnoteringen siden mars 2000.

Torsdag sted Nasdaq indeksen med 0,41 % til 5.056,06, den høyeste sluttnoteringen siden mars 2000. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 17 2015 Intro NIKKEI 225 indeksen steg over 20.000 poeng for første gang på 15 år på onsdag. Banker og utlånere var blant vinnerne. Indeksen steg 1,1 % til

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015 Intro Mandag var de amerikanske børsene stengt. Tirsdag steg S&P 500 indeksen over 2.100 poeng for første gang noensinne. Indeksen steg 0,16 % til 2.100,34

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 23 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 23 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 23 2015 Intro IMF, det Internasjonale Pengefondet, la torsdag fram sin årlige rapport over tilstanden til den amerikanske økonomien, i Washington. IMF påpekte

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år.

Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 19 2015 Intro Vi tar med oss at the Peoples Bank of China kuttet nøkkelrenten for tredje gang på seks måneder natt til mandag, denne uken (uke 20), og bidro

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 9 2015 Intro Denne ukens viktigste begivenhet var Janet Yellen sin halvårlige høring i Senatet. Høringen strakk seg over både tirsdag og onsdag. Referatet fra

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

Kraftig sysselsettingsvekst i USA Det amerikanske arbeidsmarkedet blir stadig strammere. I desember økte sysselsettingen med i underkant av 300 000.

Kraftig sysselsettingsvekst i USA Det amerikanske arbeidsmarkedet blir stadig strammere. I desember økte sysselsettingen med i underkant av 300 000. Makroøkonomi uke 1 Økt usikkerhet rundt oljeprisutviklingen Kraftig sysselsettingsvekst i USA Børsuro i Kina Varekonsumet økte i november Fortsatt en negativ trend i industriproduksjonen Store regionale

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 7 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 7 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 7 2015 Intro Torsdag ble vi presentert inflasjonsrapporten fra The Bank of England, i tillegg til at Riksbanken overrasket markedet ved å kutte deres nøkkelrente

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016 Makroøkonomiske utsikter Kari Due-Andresen August 2016 Kina: BNP Industriproduksjon 10,0 12,5 15,0 Prosent, 1011 17 18 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Macrobond BNP år/år 0,0

Detaljer

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009).

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009). Oppgave uke 47 Pengepolitikk Innledning I denne oppgaven skal jeg gjennomgå en del begreper hentet fra Norges Bank sine pressemeldinger i forbindelse med hovedstyrets begrunnelser for rentebeslutninger.

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Utover det ble vi presentert de viktige non-farm payrolls tallene fra USA, i tillegg til en rekke andre arbeidsmarkedsindikatorer.

Utover det ble vi presentert de viktige non-farm payrolls tallene fra USA, i tillegg til en rekke andre arbeidsmarkedsindikatorer. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 10 2015 Intro ECB avholdt rentemøte på torsdag forrige uke. ECB annonserte som kjent ved foregående rentemøte i januar at de vil starte med månedlige kjøp av

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Trondheim 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 9. JUNI BNP handelspartnerne Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 = 8 Storbritannia Euroområdet Sverige USA 8 9 7 Storbritannia Euroområdet

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER. DESEMBER Vekstanslagene ute er lite endret BNP globalt og handelspartnere. Årsvekst. Prosent ),,,,, Globalt Handelspartnere Anslag PPR / Anslag

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Stavanger, 8. november 17 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. november OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktene

Detaljer

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UNIVERSITETET I BERGEN, 17. NOVEMBER 2015

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UNIVERSITETET I BERGEN, 17. NOVEMBER 2015 OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UNIVERSITETET I BERGEN, 17. NOVEMBER 15 Oljen og norsk økonomi Oljens betydning for norsk økonomi Fallet i oljeprisen Pengepolitikkens rolle i en omstilling

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN NTNU, 29. SEPTEMBER 2015

OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN NTNU, 29. SEPTEMBER 2015 OLJEN OG NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN NTNU, 9. SEPTEMBER 15 BNP per innbygger relativt til OECD Indeks. OECD = 1. Løpende priser. Kjøpekraftkorrigert 15 Norge Fastlands-Norge 15 1 1 5 197

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Leknes 11. oktober 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag.

Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 12 2015 Intro Den tyske hovedindeksen på børsen i Frankfurt, Dax indeksen, steg mandag til over 12.000 poeng for første gang noensinne, og satte dermed ny all

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 22. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E.

Byggebørsen 2015. Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. Byggebørsen 2015 Hvordan påvirker fallende oljepriser norsk økonomi, norske renter og boligmarkedet (næringseiendommer)? Petter E. de Lange SpareBank 1 SMN Trondheim 9.2.2015 SpareBank 1 SMN Oljevirksomhetens

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken

De økonomiske utsiktene og pengepolitikken De økonomiske utsiktene og pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Oslo, 9. november Bytteforhold til utlandet Varer. Indeks,. kv. 99 =,, I alt,, Tradisjonelle varer, 99 997 999, Kilder: Statistisk

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST 23. JUNI

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST 23. JUNI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST. JUNI BNP handelspartnerne Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 = 8 Storbritannia Euroområdet Sverige USA 8 9 7 Storbritannia Euroområdet Sverige

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 3 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 3. - 28. september 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Gardermoen, 23. mai 217 Agenda Internasjonal økonomi Lysere utsikter på kort sikt Men økt usikkerhet Oljemarkedet 5$ nytt prisleie?

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september.

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Månedsrapport 9/14 Rentemøtet i Norges Bank i fokus Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Ved forrige rentemøte, 19. juni, kommenterte Sentralbanken at

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN,. NOVEMBER 5 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Avtakende vekst Ettervirkninger av finanskrisen Fallet i oljeprisen Fra særstilling

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 Nr. 1 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Styringsrenten Prosent

Styringsrenten Prosent Gjennomføringen av pengepolitikken Sentralbanksjef Svein Gjedrem Stortingets finanskomité. mai Styringsrenten Prosent jan. jan. jan. jan. jan. jan. jan. jan. Kilde: Inflasjon Glidende års gjennomsnitt

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Kristiansand, 27. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Jæren, 1. mai 217 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur 2. Nåsituasjonen ute 3. Konjunkturene snur her hjemme 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP - vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før Storbritannia Japan, 8 Handelspartnere ),,, -, -, - ). kvartal = handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Hovedstyremøte 22. september 2004

Hovedstyremøte 22. september 2004 Hovedstyremøte. september Forutsetninger for rente og valutakurs og anslag på konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer (KPI-JAE) og produksjonsgapet i Inflasjonsrapport /. Prosent

Detaljer