Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år."

Transkript

1 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke Intro Vi tar med oss at the Peoples Bank of China kuttet nøkkelrenten for tredje gang på seks måneder natt til mandag, denne uken (uke 20), og bidro til bred børsoppgang i Asia mandag. Denne uken var det møte i Hovedstyret i Norges Bank, samtidig som vi ble presentert en rekke nøkkeltall for norsk økonomi. Fra USA ble vi presentert månedens viktigste arbeidsmarkedsrapport, non-farm payrolls på fredag. Utover dette presenterte EU-kommisjonen oppdaterte BNP- og prisvekst prognoser for inneværende år. I sin analyse for Norge venter de en vekst på 1,5 % i år og 1,6 % neste år, mens de tror at inflasjonen vil havne rundt 2 %. I februar ventet de en vekst på henholdsvis 1,7 % og 1,8 %. De påpeker at økende arbeidsledighet vil påvirke forbruket i tiden framover, som følge av blant annet lavere oljepris. Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år. Europa EU-kommisjonen oppjusterte forventningene til både vekst og prisstigning inneværende år, blant annet som følge av en svekket og de pengepolitiske stimulansene. De venter nå en BNP-vekst på 1,5 % i år, opp fra 1,3 % i februar. Samtidig kuttet de vekstprognosene for Hellas til 0,5 % for 2015, mot tidligere ventet vekst på 2,5 % i februar-prognosene. «Sentralbankens kvantitative lettelsesprogram vil ha en betydelig innvirkning på finansmarkedene og økonomien som helhet. Finanspolitikken legger også til rette for vekst. Lavere oljepris, svekkelsen av og jevn global vekst, støtter også oppunder den europeiske økonomien», uttalte kommisjonen. Den Brüssel baserte EUkommisjonen venter at prisveksten vil ta seg opp igjen og unngå deflasjon slik som de ventet i februar. De venter en inflasjon på 0,1 % for inneværende år, før den stiger til 1,5 % i 2016, ifølge de oppdaterte prognosene. Videre påpekte de at spenningen med Russland, som har medført sanksjoner fra EU, vil kunne ha en negativ effekt på veksten. Arbeidsledigheten i eurosonen ventes å holde seg uforholdsmessig høy i lang tid, hvorav de antar at ledigheten vil falle fra 11 % i år til 10,5 % i Videre fikk vi en uttalelse fra ECB om at de nådde sitt mål om kjøp av 60 milliarder i obligasjoner for andre måned på rad i deres kvantitative lettelsesprogram. Den Frankfurt baserte sentralbanken sa at de kjøpte 47,7 milliarder med statsgjeld i april, og fylte resten av den månedlige kvoten med obligasjoner med fortrinnsrett og pantesikrede verdipapirer (ABS). Samlet har de kjøpt statsgjeld for 95,1 milliarder, hvorav den gjennomsnittlige løpetiden på beholdningen falt fra 8,56 år fra mars til 8,25 år ved utgangen av april. ECB kjøpte 11,1 milliarder i tysk statsgjeld i april, noe som var det største bidraget også i april. ABS utgjorde 1,16 milliarder, mens obligasjoner med fortrinnsrett utgjorde 11,5 milliarder.

2 Detaljhandelstall viste at omsetningen falt i mars. Detaljomsetningen falt med 0,8 % i mars, mot et ventet fall på 0,7 % i forkant av rapporten. Nedgangen i mars var bredt basert, med fall i alle de største økonomiene i eurosonen. Samtidig ble det kjent at februartallene ble opprevidert fra et fall på 0,2 % til en vekst på 0,1 %, og i sum har dermed utviklingen de siste to månedene vært noe sterkere enn ventet. Samlet for første kvartal var detaljomsetningen opp med 0,74 %, ned fra en vekst på 0,78 % i fjerde kvartal i Endelige PMI tall, innkjøpssjefenes forventningsindeks, for april ble opprevidert fra det foreløpige estimatet på 53,5 til 53,9 i april, nærmest uendret fra marsmålingen på 54. «De landene som har gjort størst innsats i form av reformer nyter den sterkeste økonomiske veksten, særdeles i Spania og Irland. Den franske regjeringen må jobbe hardere for å øke konkurransekraften og løfte tilliten blant både bedrifter og forbrukere om Frankrike ikke vil være et av landene som ikke får gjenopplivet veksten», uttalte sjeføkonom i Markit, Chris Williamson. Veksten i eurosonen antydes, ifølge data fra Bloomberg å ha vokst med 0,4 % i første kvartal. Ifølge Markit, og sjeføkonom Williamson, tyder PMItallene på en tilsvarende vekst i andre kvartal. Industriproduksjonen i Tyskland falt uventet i mars, et tegn på at Europas største økonomi også er sårbar mot svakhet utenifra. Produksjon, justert for sesongvariasjoner og inflasjon, falt med 0,5 % på månedsbasis i mars, etter en uendret vekst måneden før. På forhånd var det ventet en vekst på 0,4 %. Fra ett år tidligere var produksjonen opp 0,1 %. Ifølge Økonomidepartementet i landet steg industriproduksjonen med 0,5 % i første kvartal, drevet av en vekst på 2,3 % i konstruksjonssektoren. Tyske industriordre steg i mars etter to måneder med fall. Ordre justert for sesongvariasjoner og inflasjon, steg med 0,9 % i mars, etter et fall på det samme måneden før. Det var ventet en vekst på 1,5 % i forkant, dog er tallene meget volatile fra måned til måned. Fra ett år tidligere var ordrene til industrien opp 1,9 %. Videre vekst i industrien er avhengig av at også innenlandsk etterspørsel trekker opp i tiden fremover. I mars steg eksporten med 1,2 % på månedsbasis, mens importen steg med 2,4 %, ifølge statistikkmyndighetene i landet. Handelsoverskuddet økte fra 19,5 milliarder i februar, til 23 milliarder i mars. Storbritannia: Statsminister, David Cameron, ble gjenvalgt etter stortingsvalget, som så at hans Conservative parti, vant et uventet flertall, samtidig som det i Skottland ble vist nasjonalistisk støtte, hvor SNP tok 56 av deres totalt 59 stemmer. Cameron holdt umiddelbart sitt løfte om å holde ny folkeavstemning om britisk medlemskap i EU. Dog bidro seieren til bred oppgang på børsen samtidig som steg, etter at de trosset prognosene og enkelt beseiret Labour Party, Ed Miliband, og kan regjere alene. «Jeg tror virkelig vi er på randen av noe spesielt i vårt land», sa Cameron til reportere utenfor boligen hans på Downing Street på fredag. «Vårt manifest er et manifest for arbeidsfolk og som en flertallsregjering vil vi være i stand til å levere dette til alle. Det inkluderer en inn-ut folkeavstemming om EU», sa han videre. The Conservative party, vant flere enn de nødvendige 326 setene i det 650 seters parlamentet, totalt 331 seter, og tillater dem å styre alene. Med et parlamentarisk flertall, vil Cameron kunne forfølge partiet hans sitt program, som inkluderer reduksjoner i inntektsskatten og arveavgiften, og sjansene for at leietakere vil kunne kjøpe deres boliger fra «non-profit» borrettslag. Han planlegger 30 milliarder i finanspolitisk konsolidering, med blant annet kutt i

3 velferdsordninger. «Debatten om EU-medlemskap er sannsynlig å komme opp ganske raskt, og kan være en betydelig distraksjon for næringslivet og regjeringen, og vi ønsker å avfeie den snarest», sa han. Cameron forsøkte i etterkant å nå ut til Skottland, og sa at hans parti vil styre som «en nasjon, ett Storbritannia», hvor av vil møte sine løfter om å dele mer makt, dog sikre rettferdighet for England. Fra Storbritannia ble vi også presentert en rekke PMI-tall for både tjenesteytende sektor, industrisektoren og konstruksjonssektoren. Tjenesteytende sektor som står for størsteparten av økonomien, steg fra 58,9 i mars til 59,5 i april, ifølge Markit-rapporten. Dette er det høyeste nivået på åtte måneder. På forhånd var det her ventet et fall til 58,5. Både konstruksjon og industrisektoren falt noe tilbake i april, tyder likevel rapportene samlet på et robust momentum i april. Komponenten for sysselsetting steg for 28. måned på rad i april i tjenesteytende sektor. USA Denne uken ble vi presentert flere arbeidsmarkedsindikatorer, hvorav den viktigste var på fredag, non-farm payrolls. Først ut var derimot den separate sysselsettingsrapporten, ADP-rapporten, for april som var klart svakere enn ventet. Antallet sysselsatte i privat sektor steg ifølge rapporten med personer i april, ned fra nedreviderte personer i mars ( ). På forhånd var det ventet en sysselsettingsvekst i privat sektor på personer i april. De ukentlige arbeidstallene på torsdag viste at antallet søkere til ledighetstrygd økte med personer til personer i uke 18, mens det på forhånd var ventet en økning til personer. Fireukers gjennomsnitt falt til , det laveste siden mai Antallet personer som fortsetter å motta ledighetstrygd falt med til 2,23 millioner i uke 17, det laveste antallet siden november Ledighetsraten blant de som kvalifiserer til trygdeytelser var uendret på 1,7 %, hvor den har vært siden midten av mars. Non-farm payrolls rapporten som ble presentert på fredag, den offisielle arbeidsmarkedsrapporten, var ventet å vise solid sysselsettingsvekst på personer i april, etter at det kun ble skapt arbeidsplasser utenfor jordbrukssektoren i mars, mens ledigheten var estimert til 5,4 % i april. Når rapporten ble publisert så vi at antallet sysselsatte steg med personer i april, dog ble marstallene ytterligere nedrevidert til å vise en vekst på kun personer ( personer), den minste økningen siden juni Ledighetsraten falt som ventet til 5,4 %, det laveste siden mai Samlede revisjoner for de to foregående månedene trakk antallet sysselsatte ned med personer. Deltakelsesgraden, andelen av personer i arbeidsalder i arbeid, som enten ser etter jobb eller er sysselsatt, steg fra 62,7 % i mars til 62,8 % i april. Timeslønninger steg med 0,1 % i april etter en nedrevidert økning på 0,2 % måneden før. Sammenlignet med ett år tidligere var timeslønningene opp 2,2 % i april, mot ventet 2,3 %. Produktiviteten utenfor jordbrukssektoren falt med 1,9 % annualisert i første kvartal, slik som ventet, etter et opprevidert fall på 2,1 % (2,2 %) i fjerde kvartal i Nedgangen i produktiviteten over de to foregående kvartalene var den største siden de første seks månedene i Kostnader per ansatt steg mer enn ventet på starten av året. Lønnskostnadene per produsert enhet, som er justert for effektivitetsgevinster, steg 5 % annualisert i første kvartal, mot en ventet vekst på 4,5 % i forkant av rapporten. I fjerde kvartal var økningen på 4,2 %. Produktiviteten falt som følge av flere årsaker, dog

4 kan det tøffe vinterværet, stengte havner, en sterkere $ og et fall i oljekostnadene ha bidratt, i tillegg til mangel på investeringer i nytt utstyr hos bedriftene. På årsbasis steg produktiviteten med «bare» 0,6 %. Industriordrene steg med hele 2,1 % i mars, den største månedlige økningen siden juli i fjor. Dette var gledelig lesing etter at industriordrene i de åtte foregående månedene har falt, mens det samtidig var ventet en oppgang på 2 %. Februartallene ble samtidig nedrevidert fra ha vist en oppgang på 0,2 % til å vise et fall på 0,1 %. Tall for handelsbalansen viste det største underskuddet på mer enn seks år i mars, drevet av rekordhøy import. Handelsgapet økte med 43,1 %, den største økningen på 18 år, til et underskudd på 51,4 milliarder $, ifølge rapporten fra Handelsdepartementet. Kjøp av utenlandske produserte matvarer, kapitalvarer og konsumprodukter steg alle til rekordnivåer, mens etterspørselen etter petroleum falt. I forkant var det ventet et handelsunderskudd på 41,7 milliarder $. Februartallene ble revidert fra et underskudd på 35,4 milliarder $ til 35,9 milliarder $. Fra februar til mars økte importen med 7,7 % til 239,2 milliarder $. Verdien av petroleum som ble importert var det laveste siden september I samme periode steg eksporten med 0,9 % til 187,8 milliarder $. Eliminert for effektene av prisfluktuasjoner, tallet som benyttes i beregning av BNP, var handelsunderskuddet hele 67,2 milliarder $, det største på åtte år. Det økende handelsgapet trakk dermed fra veksten med 1,25 %-poeng i første kvartal, noe som er høyere enn det som var lagt til grunn i første estimatet som ble presentert uken før. Fra Markit ble vi presentert den endelige PMI indeksen for tjenestesektoren, som falt fra 59,2 i mars til 57,4 i april, mot et ventet fall til 57,8, som også var det foreløpige tallet. Det sammenstilte PMI indeksen, PMI Composite, falt fra 59,2 til 57 i samme periode. I etterkant av denne rapporten ble vi presentert rapporten fra The Institute for Supply Management, ISM indeksen for alle sektorer utenom industrien. Indeksen steg fra 56,5 i mars til 57,8 i april, det høyeste nivået siden november. Tjenestesektoren, som står for nesten 90 % av økonomien, er tjent med fallet i oljepriser som har bidratt til at forbrukerne har ekstra midler å bruke. På forhånd var det ventet at indeksen ville falle til 56,2. Denne indeksen tar for seg en rekke bransjer, slik som blant annet detaljhandel, helsevesen, landbruk og konstruksjon. Komponenten for sysselsetting steg til det høyeste nivået på seks måneder, mens komponenten for nye ordre, som regnes for den ledende indikatoren, steg til det høyeste på tre måneder. Ordrekomponenten tok seg opp fra 57,8 i mars til 59,2 i april, mens tilsvarende for sysselsetting steg fra 56,6 til 56,7 i samme periode. Asia Kina: The Peoples Bank of China kuttet nøkkelrenten for tredje gang på seks måneder på søndag. De kuttet nøkkelrenten med 0,25 %-poeng til 5,1 % for deres ettårs utlånsrenten (one-year lending rate), og kuttet deres ettårs innskuddsrenten med tilsvarende til 2,25 %, effektivt fra mandag. I et annet skritt for å frigjøre nøkkelrentene, vil sentralbanken også øke grensen for hva bankene kan betale sparere.

5 «Sentralbanken har fortsatt rom for å bruke tradisjonelle pengepolitiske verktøy etter rentekuttet», stod det i China Securities Journal. «Økonomien står ovenfor relativt stort press. Det generelle inflasjonsnivået er lavt, den reelle renten er over det historiske gjennomsnittet, hvor vi har rom for å bruke renteverktøyet», sa PBoC. I en pengepolitisk rapport utgitt på fredag, uttalte PBoC, at de vil gå i en fin linje i sin pengepolitiske fremgang for å unngå overdrevne lettelser, på bakgrunn av stigende gjelds som truer nasjonens økonomiske ekspansjon. (Link til fullstendig referat: _.html). Mandag morgen ble vi presentert den endelige innkjøpssjefenes forventningsindeks, PMI for industrisektoren fra HSBC for april. PMI-indeksen kom inn på 48,9, mot en ventet indeks på 49,4 og ned fra den foreløpige indeksen på 49,2. Blant komponenter som trakk indeksen ned var nye ordre, fra innlandet. Positivt var det at komponenten for eksportordre steg svakt. Den endelige indeksen fra HSBC stod i kontrast til den offisielle indeksen uken før som viste ekspansjon. Den offisielle PMIindeksen tar for seg større selskaper, mens HSBC-indeksen tar for seg flere av de små / mellomstore bedriftene. Denne type bedrifter har i dagens marked større problemer med blant annet å få finansiering. Sjeføkonom for HSBC i Kina skrev i rapporten «at industrien har hatt en svak start på andre kvartal, og at fallet i aktiviteten er det største på ett år». Dagen etter ble vi presentert den endelige indeksen for tjeneste PMI som viste en oppgang fra 52,3 i mars til 52,9 i april, det høyeste nivået på fire måneder. Den endelige PMI Composite, samleindeksen, falt dermed fra 51,8 i mars til 51,3 i april, ifølge HSBC sin rapport. Fredag ble vi presentert skuffende handelstall, som sendte børsene i Kina opp, ettersom det nå ventes ytterligere stimulansetiltak. Eksporten falt med 6,2 % i april, mot en ventet vekst på 0,9 %. Dette vil legge betydelig mer press på sentralbanken for å stimulere ytterligere etter to kutt i nøkkelrenten og reservekravene siden november. Importen falt videre i april, med hele 16,1 %, den fjerde måneden på rad med fall på tosifret tall i % målt med foregående år, og overskuddet endte dermed på milliarder yuan, omtrentlig 33,9 milliarder $. Australia: Sentralbanken i Australia, the Reserve Bank of Australia, kuttet deres nøkkelrenten med 0,25 %- poeng til 2 % på tirsdag morgen. Dette var ventet i forkant ettersom beslutningstakerne i foregående måned advarte om at investeringer i industrier utenfor gruvesektoren har uteblitt, noe som var ventet å dra opp noe av «slakket» i økonomien. Videre påpekte de at de venter en svak utvikling av økonomien, samtidig som de ønsket å redusere en eventuell videre styrking av valutaen, AUD. Det som taler imot videre kutt i nøkkelrenten er data foregående måned som viste at arbeidsledigheten uventet falt til 6,1 % i mars, og økonomien økte antallet jobber med , mer enn det dobbelte av hva som var ventet. Boligprisene i Sydney er et annet ankerpunkt, hvor prisene har steget med hele 14,5 % på årsbasis i april, drevet av lave lånekostnader.

6 På fredag ble vi presentert oppdaterte prognoser fra RBA, hvor de nå forventer lavere vekst og en høyere arbeidsledighet enn tidligere. «Styret vil fortsette å se på framtidssynet og justere politikken som nødvendig for å fremme en bærekraftig vekst i etterspørselen. Veksten i økonomien er fortsatt ventet å ligge under det historiske gjennomsnittet for en litt lenger periode enn ventet» stod det i the Reserve Bank of Australia sin kvartalsvise pengepolitiske rapport. De kuttet vekstprognosene for ekspansjon i med 0,5 %-poeng fra der februarprognoser som tilsa en vekst på mellom 2 % til 3 %, mens de venter at veksten styrker seg til over historisk gjennomsnitt i de tolv månedene gjennom juni Videre venter de at prisveksten vil ligge nær sentralbankens mål eller like under. Ledigheten venter de vil stige fra nåværende 6,2 % til 6,5 % fram til midten av neste år, og forbli høyere over en lengre periode enn tidligere ventet. Videre påpekte de at de vil ta de nødvendige verktøyene i bruk ved behov. På torsdag ble vi presentert oppdaterte ledighetstall som viste at antallet sysselsatte falt med personer på månedsbasis i april, mot en ventet sysselsettingsvekst på personer. Ledighetsraten steg fra 6,1 % til 6,2 %. Antallet heltidsstillinger falt med i april, mens antallet deltidsjobber steg med , ifølge rapporten. Deltakelsesgraden, målet på arbeidsstyrken i forhold til befolkningen, var uendret på 64,8 %. Samtidig ble det kjent at antallet sysselsatte i mars ble opprevidert fra å vise en vekst i antallet sysselsatte på personer til personer. Fremvoksende Indonesia: Fra statistikkmyndighetene i Jakarta, Indonesia, ble vi presentert tall for den økonomiske veksten for første kvartal. Økonomien falt uventet i første kvartal, som følge av et stort fall i eksporten. BNP falt med 0,18 % i første kvartal i år fra fjerde kvartal 2014, mot en ventet vekst på 0,25 %. Fra ett år tidligere vokste økonomien med 4,71 %, også lavere enn ventet. President Joko Widodo, kjent som Jokowi, tok over styringen i oktober i fjor og lovet å øke investeringer i infrastruktur, øke investeringer og oppnå 7 % ekspansjon innen Arbeidet med å øke veksten har vært en utfordring som følge av en nedgang i landets råvareeksport, mens privat forbruk som har støttet oppunder økonomien har vist svakhetstegn den siste tiden som følge av en svak valuta og stigende prisvekst. Finansminister Bambang Brodjonegoro, har tidligere uttalt at de ventet en vekst på 5 % på årsbasis i første kvartal, dog påpekte han samtidig at den kunne bli lavere og at regjeringen måtte bruker «mer og raskere» for å bekjempe nedgangen. Regjeringen har som mål å bruke 290 billioner rupiah (22 milliarder $) i år på infrastruktur. Økonomien vokste «kun» med 5,02 % i 2014, den tregeste veksten på fem år. Visepresidenten i Indonesia, Jusuf Kalla, fortalte reportere på torsdag at «Bank Indonesia, burde kutte deres nøkkelrenten, uten at det hindrer folk fra å sette penger i banken», etter et møte mellom regjeringen og sentralbanken. Visepresidenten sa videre at landet burde kutte nøkkelrenten med jevne mellomrom, og la med det press på sentralbanken til å lette på pengepolitikken, etter at rapporten tidligere denne uken viste at økonomien har svekket seg mer enn ventet. Rett etter at visepresidenten hadde møtt pressen i Jakarta, uttalte sentralbankens, Bank Indonesia, guvernør Agus Martowardojo, at «Bank Indonesia vil opprettholde en stram pengepolitikk for å forankre

7 inflasjonsforventningene og for å ivareta eksternt press. Sentralbanken vil opprettholde finansiell stabilitet og tillater valutafleksibilitet, mens man samtidig styrker en pengepolitisk miks», sa han, mindre enn to timer etter Kalla sine bemerkninger. Videre uttalte guvernøren at han venter økonomien vil bedre seg så snart myndighetene begynner å investere, noe som er nødvendig for å få fortgang i landets vekst. Konsumprisene i landet steg 6,79 % på årsbasis i april, og har vært over 4 % siden januar Sentralbanken har som målsetning å oppnå en prisvekst på mellom 3 % til 5 % dette året. Mexico: Sentralbanken i Mexico, Banco de Mexico, besluttet å holde styringsrenten uendret på det syvende strake møtet på rad, og uttalte at Latin Amerikas nest største økonomi fortsetter å viste svakhetstegn. Sentralbankens styre med guvernør Agustin Carstens i spissen, holdet overnattrenten uendret på 3 %, slik som ventet. I fjor i juni valgte sentralbanken å kutte renten med 0,5 %, uventet av økonomene i forkant den gang, ettersom beslutningstakerne prøvde å «booste» økonomien på 1,25 billioner $, og ikke har nådd vekstmålene i åtte av de siste elleve kvartalene. «Eksport av industriprodukter har vist svakhetstegn og et fall i oljeproduksjonen har skadet industriproduksjonen samlet», uttalte sentralbanken i etterkant. Videre påpekte de at de venter en prisvekst på nær 3 % målet deres for resten av året og også nær målet i «Det er fortsatt slakk i arbeidsmarkedet og i økonomien som en helhet, så generelt prispress fra aggregert etterspørsel er ikke ventet. Styret vil følge særlig med på den relative monetære holdningen mellom USA og Mexico, samt utvikling i valutakursen», sa banken. Den årlige inflasjonen falt til 3 % i februar, det laveste nivået siden 2006, som følge av lav vekst, lavere økning i bensinpriser og reduserte kostnader i forbindelse med telefontjenester. Tyrkia: Oppdatert prisstatistikk viste at inflasjonen steg til 7,9 % på årsbasis i april, godt over forventningene. Prisene ble blant annet drevet av økte matvarepriser. Sentralbanken i Tyrkia har satt som mål om en prisvekst på 5 %, men har ikke nådd dette målet på fire år, og er nå under press fra myndighetene om å støtte oppunder en økonomi som er under sterkt press, samt det kommende valget i juni. Sentralbank guvernør, Erdem Basci sa 30. april at «den forverrede situasjonen rundt inflasjonsforventningene ikke krever strammere pengepolitikk, og bekreftet at han ikke ville heve rentene på nåværende tidspunkt. Samme uke som uttalelsen økte de inflasjonsforventningene for 2015 fra 5,5 % til 6,8 %. Vietnam: Sentralbanken i Indonesia, the State Bank of Vietnam, devaluerte deres valuta, dong, for andre gang dette året, for å ivareta konkurransekraften på eksport og akselerere veksten i landet. Sentralbanken svekket deres referansekurs med 1 % til dong mot $, med virkning fra torsdag. Den nye referansekursen vil ligge på mellom og dong mot en $. Den vietnamesiske valutaen kan handles så mye som 1 % på hver side av «fiksingen». Landet har opplevd den svakeste eksportveksten i de fire første månedene dette året siden Valutaen har svekket seg med 1,3 % i

8 2015, relativt lite sett i forhold til nasjoner slik som Indonesia og Malaysia, hvor de respektive valutaene har svekket seg med henholdsvis 5,7 % og 2,9 %. «Valutakursen ble justert til å proaktivt implementere sosial-økonomiske utviklingsmål», sa de i en uttalelse. Valutaen ble sist devaluert med 1 % 7. januar. I desember sa sentralbanksjefen at de ikke ville svekke lokalvalutaen, dong med mer enn 2 % i Myndighetene i Vietnam har som mål om å øke eksporten med 10 % i 2015, for å oppnå en økonomisk vekst på 6,2 % i 2015, opp fra 5,98 % i I løpet av de første fire månedene har eksporten steget med 8,2 %. Norden Norge: Norges Bank sitt hovedstyret besluttet torsdag å holde styringsrenten uendret på 1,25 %. På pressekonferansen uttalte sentralbanksjef, Olsen, at «samlet risikovurdering tilsier en uendret rente». Dog gjentok Olsen på pressekonferansen, sin vilje til å senke rentene, etter kuttet i desember. Samtidig har sentralbanken «vaglet» mellom dere prognoser fra desember og de i fra mars, dog var det spådd en mer alvorlig nedgang i vintermånedene som følge av fallet i oljeprisen. «Det var en god beslutning å ta ut en forsikring mot et mer alvorlig utfall», sa Olsen og henviste til Desember. «Tingene har gått OK fra desember og utover vinteren og fortsatt fram til nå», sa han videre. I rentebanen fra mars var det priset inn 50 / 50 kutt i mai eller juni, altså en 100 % sannsynlighet for et kutt, dog er ikke markedet like overbevist etter det siste møte i Hovedstyret i Norges Bank. Dette kan man også se på FRA-rentene i etterkant av avgjørelsen, hvor man det nå prises inn en sannsynlighet for et kutt med om lag 30 %. Olsen prøver å kalibrere pengepolitikken for å tøyle et stigende boligmarked og økende gjeldsvekst, samtidig som han må sørge for at Norge ikke kommer for skadelidende ut av den lavere oljeprisen. Arbeidsledigheten har den siste tiden steget til det høyeste nivået siden minst 2006, dog har en økning på nesten 50 % siden januar i Brent-prisen gitt Olsen en hjelpende hånd. Samtidig har regjeringen planer for å kjøle ned boligmarkedet. Nordmenn skylder sine kreditorer omtrent dobbelt så mye som de har tilgjengelig i disponibel inntekt, mer enn noen gang i landets historie. «Årets lønnsoppgjør tyder så langt på at lønnsveksten kan bli noe lavere enn tidligere anslått. På den andre siden har oljeprisen økt, husholdningenes etterspørsel holdt seg oppe. Boligprisene fortsetter å stige, og husholdningenes gjeld har økt mer enn forventet», sa Olsen. På spørsmål om det vil bli kutt i juni, uttalte Olsen at det fremdeles er de samme prognosene fra mars som ligger til grunn, altså «fortsatt utsikter til kutt i juni». Han påpekte at det var en marginal vurdering om å holde renten uendret på nåværende tidspunkt og uttalte at «sentralbanken har ikke for vane å senke styringsrenten med 12,5 basispunkter». Videre påpekte de at økonomien har utviklet seg mer eller mindre som forventet, og legger dermed til grunn kjente tall, og tar ikke for seg den siste oppgangen i registret ledighet og AKU-ledigheten ifølge flere økonomer. (Link til alt materiell: mai/).

9 Videre ble vi i foregående presentert resultatet fra Norges Banks regionale nettverk. Oppsummeringen av resultatene fra ringerunden i april, viser at produksjonen har økt omtrent i takt med bedriftenes forventninger i januar, dog har forventningene om vekst i produksjonen avtatt siden januar. Dermed bekrefter ringerunden at det er svakere underliggende momentum i norsk økonomi enn det Norges Bank har anslått. Videre påpekte bedriftene om lag uendret nivå på sysselsettingen de kommende tre månedene, og forventer om lag nullvekst i sysselsettingen fremover. Videre så vi at ordreinngangen i industrien falt med 11,6 % på årsbasis fra første kvartal 2014 til første kvartal i år, drevet av redusert ordretilgang fra eksportmarkedet. Nedgangen utgjorde 16,4 % på eksportmarkedet. Ordrereservene steg i samme periode med 1,2 %, drevet av ordrereserver fra eksportmarkedet, mens hjemmemarkedet falt 8,8 %. Ifølge sesongjusterte tall steg industriproduksjonen med 3,2 % på månedsbasis i mars, etter en revidert oppgang på 1,1 % i februar (-1,2 %). Det var på forhånd kun ventet en vekst på 0,2 % i mars. Detaljene derimot viste svakhetstegn, i og med at oppgangen i mars var i all hovedsak drevet av oljeservicesektoren, i all hovedsak gamle kontrakter. I første kvartal falt produksjonen i norsk industri med 1 % fra fjerde kvartal 2014.

10 Arbeidsmarkedsrapporten, NAV, viste at summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, økte med 2,100 personer i april. Samlet er nå det registrert helt ledige eller på tiltak. Ledighetsraten var dermed på 3 %, mot ventet 2,9 %. På tilsvarende tidspunkt i fjor var ledigheten på 3 % av arbeidsstyrken. Kjersti Monland, uttalte «at vi forventer en økende ledighet fremover. Samtidig vil lav rente og svak kronekurs gi økt etterspørsel etter arbeidskraft i andre deler av norsk næringsliv og dermed dempe ledighetsveksten noe». Videre ble vi presentert boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no at boligprisene steg med 0,5 % på månedsbasis i april, sesongjustert. Tolvmånedersveksten i boligprisene var dermed 7,9 % ved utgangen av april, uendret fra mars. Sesongjustert har boligprisene steget 16. måneder på rad ifølge rapporten fra Eiendom Norge. Norges Bank har lagt til grunn en tolvmånedersvekst i boligprisene på 8,4 % år over år i andre kvartal. Sverige: Tall fra industrien viste at produksjonen innen sektoren økte med 0,8 % i mars på månedsbasis, etter en opprevidert oppgang på 1,2 % i februar (-0,1 %), dog ble januartallene nedrevidert og opprevideringen skyldes som følge av denne revideringen i henhold til statistikkmyndighetene i Sverige. Dermed var nedgangen på årsbasis uendret på 3,9 % i februar. På årsbasis har produksjonen steget med 0,3 % i mars, hvorav utviklingen innen tilvirkningsindustrien viste sterkest vekst. Det var ventet en vekst på 0,2 % i mars. Samtidig med industriproduksjonen ble vi presentert ordreinngangen i industrien. Ordreinngangen økte med 3,7 % på månedsbasis i mars, etter et opprevidert fall på 2,6 % i februar (-4 %). På årsbasis steg antallet ordre med 1,4 %. På månedsbasis økte ordreinngangen med 6 % for eksportmarkedet, mens økningen på hjemmemarkedet var 0,5 %. På årsbasis har ordreinngangen på hjemme- og eksportmarkedet økt med henholdsvis 0,4 % og 2 %. Dagen før ble vi også presentert oppløftende PMI-tall, innkjøpssjefenes forventningsindeks, for industrisektoren. PMI-indeksen steg fra 54,1 i mars til 55,7 i april, mens det på forhånd var ventet avtagende aktivitet til 53,5.

11 Tilsvarende indeks for tjenestesektoren skuffet på nedsiden i april. PMI-indeksen falt fra 57,2 i mars til 53,9 i april, mens det på forhånd var ventet et fall til 56,7. Dog har begge aktivitetsindeksene overbevist den siste tiden. Vedrørende spørsmål kan dere kontakte: Gisle Kolmannskog tlf Christian Lund tlf Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelig, men Invento garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Invento påtar intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Uttalelsene i rapporten reflekterer Inventos oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Invento forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel.

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 6 2015 Intro Vi ble i løpet av uken presentert en rekke arbeidsmarkedsdata fra USA, deriblant non-farm payrolls, som karakteriseres av mange som månedens viktigste

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015 Intro Mandag var de amerikanske børsene stengt. Tirsdag steg S&P 500 indeksen over 2.100 poeng for første gang noensinne. Indeksen steg 0,16 % til 2.100,34

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI

RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI RENTEKUTT UTSATT TIL JUNI 11. mai 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mai, men signaliserte at om utviklingen i norsk økonomi går som forventet så vil de kutte renten i juni. Frykt

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011. Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet. Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen 4 // 2011 Arbeid og velferd Utviklingen på arbeidsmarkedet NAVs bedriftsundersøkelse høsten 2011 Arbeidssøkeres tilpasning på arbeidsmarkedet Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen:

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2012

EKSPORTEN I AUGUST 2012 JLR/ 20.9. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I AUGUST 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL August 2012 Verdiendring

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2012

EKSPORTEN I JULI 2012 JLR/ 23.8. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JULI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Juli 2012 Verdiendring

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

Økonomiske utsikter. Januar 2011

Økonomiske utsikter. Januar 2011 Økonomiske utsikter Januar 11 Globalt: Oppsvinget har fått feste, men utfordringene er mange USA: Skattelette setter fart i økonomien Eurosonen: Svak og ujevn utvikling, krise truer Storbritannia: Seiglivet

Detaljer

EKSPORTEN I DESEMBER 2012

EKSPORTEN I DESEMBER 2012 JLR/ 22.01. 2013 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I DESEMBER 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Desember2012

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING

DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING DEL 1 : HOVEDSTYRETS BERETNING 6 Hovedstyrets beretning Hovedstyret har den utøvende og rådgivende myndighet etter sentralbankloven. Det leder bankens virksomhet og forvalter dens midler. Etter lovens

Detaljer

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren

oppgangskonjunktur bygget finanskrisen seg opp fra sommeren Åpen høring i finanskomiteen tirsdag den 18. mai 2010 kl. 11 Møteleder: To r g e i r M i c a e l s e n (A) (komiteens leder) Sak: Finansmarknadsmeldinga 2009 (Meld. St. 12 (2009 2010)) Møtelederen: På

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer