Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år."

Transkript

1 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke Intro Vi tar med oss at the Peoples Bank of China kuttet nøkkelrenten for tredje gang på seks måneder natt til mandag, denne uken (uke 20), og bidro til bred børsoppgang i Asia mandag. Denne uken var det møte i Hovedstyret i Norges Bank, samtidig som vi ble presentert en rekke nøkkeltall for norsk økonomi. Fra USA ble vi presentert månedens viktigste arbeidsmarkedsrapport, non-farm payrolls på fredag. Utover dette presenterte EU-kommisjonen oppdaterte BNP- og prisvekst prognoser for inneværende år. I sin analyse for Norge venter de en vekst på 1,5 % i år og 1,6 % neste år, mens de tror at inflasjonen vil havne rundt 2 %. I februar ventet de en vekst på henholdsvis 1,7 % og 1,8 %. De påpeker at økende arbeidsledighet vil påvirke forbruket i tiden framover, som følge av blant annet lavere oljepris. Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år. Europa EU-kommisjonen oppjusterte forventningene til både vekst og prisstigning inneværende år, blant annet som følge av en svekket og de pengepolitiske stimulansene. De venter nå en BNP-vekst på 1,5 % i år, opp fra 1,3 % i februar. Samtidig kuttet de vekstprognosene for Hellas til 0,5 % for 2015, mot tidligere ventet vekst på 2,5 % i februar-prognosene. «Sentralbankens kvantitative lettelsesprogram vil ha en betydelig innvirkning på finansmarkedene og økonomien som helhet. Finanspolitikken legger også til rette for vekst. Lavere oljepris, svekkelsen av og jevn global vekst, støtter også oppunder den europeiske økonomien», uttalte kommisjonen. Den Brüssel baserte EUkommisjonen venter at prisveksten vil ta seg opp igjen og unngå deflasjon slik som de ventet i februar. De venter en inflasjon på 0,1 % for inneværende år, før den stiger til 1,5 % i 2016, ifølge de oppdaterte prognosene. Videre påpekte de at spenningen med Russland, som har medført sanksjoner fra EU, vil kunne ha en negativ effekt på veksten. Arbeidsledigheten i eurosonen ventes å holde seg uforholdsmessig høy i lang tid, hvorav de antar at ledigheten vil falle fra 11 % i år til 10,5 % i Videre fikk vi en uttalelse fra ECB om at de nådde sitt mål om kjøp av 60 milliarder i obligasjoner for andre måned på rad i deres kvantitative lettelsesprogram. Den Frankfurt baserte sentralbanken sa at de kjøpte 47,7 milliarder med statsgjeld i april, og fylte resten av den månedlige kvoten med obligasjoner med fortrinnsrett og pantesikrede verdipapirer (ABS). Samlet har de kjøpt statsgjeld for 95,1 milliarder, hvorav den gjennomsnittlige løpetiden på beholdningen falt fra 8,56 år fra mars til 8,25 år ved utgangen av april. ECB kjøpte 11,1 milliarder i tysk statsgjeld i april, noe som var det største bidraget også i april. ABS utgjorde 1,16 milliarder, mens obligasjoner med fortrinnsrett utgjorde 11,5 milliarder.

2 Detaljhandelstall viste at omsetningen falt i mars. Detaljomsetningen falt med 0,8 % i mars, mot et ventet fall på 0,7 % i forkant av rapporten. Nedgangen i mars var bredt basert, med fall i alle de største økonomiene i eurosonen. Samtidig ble det kjent at februartallene ble opprevidert fra et fall på 0,2 % til en vekst på 0,1 %, og i sum har dermed utviklingen de siste to månedene vært noe sterkere enn ventet. Samlet for første kvartal var detaljomsetningen opp med 0,74 %, ned fra en vekst på 0,78 % i fjerde kvartal i Endelige PMI tall, innkjøpssjefenes forventningsindeks, for april ble opprevidert fra det foreløpige estimatet på 53,5 til 53,9 i april, nærmest uendret fra marsmålingen på 54. «De landene som har gjort størst innsats i form av reformer nyter den sterkeste økonomiske veksten, særdeles i Spania og Irland. Den franske regjeringen må jobbe hardere for å øke konkurransekraften og løfte tilliten blant både bedrifter og forbrukere om Frankrike ikke vil være et av landene som ikke får gjenopplivet veksten», uttalte sjeføkonom i Markit, Chris Williamson. Veksten i eurosonen antydes, ifølge data fra Bloomberg å ha vokst med 0,4 % i første kvartal. Ifølge Markit, og sjeføkonom Williamson, tyder PMItallene på en tilsvarende vekst i andre kvartal. Industriproduksjonen i Tyskland falt uventet i mars, et tegn på at Europas største økonomi også er sårbar mot svakhet utenifra. Produksjon, justert for sesongvariasjoner og inflasjon, falt med 0,5 % på månedsbasis i mars, etter en uendret vekst måneden før. På forhånd var det ventet en vekst på 0,4 %. Fra ett år tidligere var produksjonen opp 0,1 %. Ifølge Økonomidepartementet i landet steg industriproduksjonen med 0,5 % i første kvartal, drevet av en vekst på 2,3 % i konstruksjonssektoren. Tyske industriordre steg i mars etter to måneder med fall. Ordre justert for sesongvariasjoner og inflasjon, steg med 0,9 % i mars, etter et fall på det samme måneden før. Det var ventet en vekst på 1,5 % i forkant, dog er tallene meget volatile fra måned til måned. Fra ett år tidligere var ordrene til industrien opp 1,9 %. Videre vekst i industrien er avhengig av at også innenlandsk etterspørsel trekker opp i tiden fremover. I mars steg eksporten med 1,2 % på månedsbasis, mens importen steg med 2,4 %, ifølge statistikkmyndighetene i landet. Handelsoverskuddet økte fra 19,5 milliarder i februar, til 23 milliarder i mars. Storbritannia: Statsminister, David Cameron, ble gjenvalgt etter stortingsvalget, som så at hans Conservative parti, vant et uventet flertall, samtidig som det i Skottland ble vist nasjonalistisk støtte, hvor SNP tok 56 av deres totalt 59 stemmer. Cameron holdt umiddelbart sitt løfte om å holde ny folkeavstemning om britisk medlemskap i EU. Dog bidro seieren til bred oppgang på børsen samtidig som steg, etter at de trosset prognosene og enkelt beseiret Labour Party, Ed Miliband, og kan regjere alene. «Jeg tror virkelig vi er på randen av noe spesielt i vårt land», sa Cameron til reportere utenfor boligen hans på Downing Street på fredag. «Vårt manifest er et manifest for arbeidsfolk og som en flertallsregjering vil vi være i stand til å levere dette til alle. Det inkluderer en inn-ut folkeavstemming om EU», sa han videre. The Conservative party, vant flere enn de nødvendige 326 setene i det 650 seters parlamentet, totalt 331 seter, og tillater dem å styre alene. Med et parlamentarisk flertall, vil Cameron kunne forfølge partiet hans sitt program, som inkluderer reduksjoner i inntektsskatten og arveavgiften, og sjansene for at leietakere vil kunne kjøpe deres boliger fra «non-profit» borrettslag. Han planlegger 30 milliarder i finanspolitisk konsolidering, med blant annet kutt i

3 velferdsordninger. «Debatten om EU-medlemskap er sannsynlig å komme opp ganske raskt, og kan være en betydelig distraksjon for næringslivet og regjeringen, og vi ønsker å avfeie den snarest», sa han. Cameron forsøkte i etterkant å nå ut til Skottland, og sa at hans parti vil styre som «en nasjon, ett Storbritannia», hvor av vil møte sine løfter om å dele mer makt, dog sikre rettferdighet for England. Fra Storbritannia ble vi også presentert en rekke PMI-tall for både tjenesteytende sektor, industrisektoren og konstruksjonssektoren. Tjenesteytende sektor som står for størsteparten av økonomien, steg fra 58,9 i mars til 59,5 i april, ifølge Markit-rapporten. Dette er det høyeste nivået på åtte måneder. På forhånd var det her ventet et fall til 58,5. Både konstruksjon og industrisektoren falt noe tilbake i april, tyder likevel rapportene samlet på et robust momentum i april. Komponenten for sysselsetting steg for 28. måned på rad i april i tjenesteytende sektor. USA Denne uken ble vi presentert flere arbeidsmarkedsindikatorer, hvorav den viktigste var på fredag, non-farm payrolls. Først ut var derimot den separate sysselsettingsrapporten, ADP-rapporten, for april som var klart svakere enn ventet. Antallet sysselsatte i privat sektor steg ifølge rapporten med personer i april, ned fra nedreviderte personer i mars ( ). På forhånd var det ventet en sysselsettingsvekst i privat sektor på personer i april. De ukentlige arbeidstallene på torsdag viste at antallet søkere til ledighetstrygd økte med personer til personer i uke 18, mens det på forhånd var ventet en økning til personer. Fireukers gjennomsnitt falt til , det laveste siden mai Antallet personer som fortsetter å motta ledighetstrygd falt med til 2,23 millioner i uke 17, det laveste antallet siden november Ledighetsraten blant de som kvalifiserer til trygdeytelser var uendret på 1,7 %, hvor den har vært siden midten av mars. Non-farm payrolls rapporten som ble presentert på fredag, den offisielle arbeidsmarkedsrapporten, var ventet å vise solid sysselsettingsvekst på personer i april, etter at det kun ble skapt arbeidsplasser utenfor jordbrukssektoren i mars, mens ledigheten var estimert til 5,4 % i april. Når rapporten ble publisert så vi at antallet sysselsatte steg med personer i april, dog ble marstallene ytterligere nedrevidert til å vise en vekst på kun personer ( personer), den minste økningen siden juni Ledighetsraten falt som ventet til 5,4 %, det laveste siden mai Samlede revisjoner for de to foregående månedene trakk antallet sysselsatte ned med personer. Deltakelsesgraden, andelen av personer i arbeidsalder i arbeid, som enten ser etter jobb eller er sysselsatt, steg fra 62,7 % i mars til 62,8 % i april. Timeslønninger steg med 0,1 % i april etter en nedrevidert økning på 0,2 % måneden før. Sammenlignet med ett år tidligere var timeslønningene opp 2,2 % i april, mot ventet 2,3 %. Produktiviteten utenfor jordbrukssektoren falt med 1,9 % annualisert i første kvartal, slik som ventet, etter et opprevidert fall på 2,1 % (2,2 %) i fjerde kvartal i Nedgangen i produktiviteten over de to foregående kvartalene var den største siden de første seks månedene i Kostnader per ansatt steg mer enn ventet på starten av året. Lønnskostnadene per produsert enhet, som er justert for effektivitetsgevinster, steg 5 % annualisert i første kvartal, mot en ventet vekst på 4,5 % i forkant av rapporten. I fjerde kvartal var økningen på 4,2 %. Produktiviteten falt som følge av flere årsaker, dog

4 kan det tøffe vinterværet, stengte havner, en sterkere $ og et fall i oljekostnadene ha bidratt, i tillegg til mangel på investeringer i nytt utstyr hos bedriftene. På årsbasis steg produktiviteten med «bare» 0,6 %. Industriordrene steg med hele 2,1 % i mars, den største månedlige økningen siden juli i fjor. Dette var gledelig lesing etter at industriordrene i de åtte foregående månedene har falt, mens det samtidig var ventet en oppgang på 2 %. Februartallene ble samtidig nedrevidert fra ha vist en oppgang på 0,2 % til å vise et fall på 0,1 %. Tall for handelsbalansen viste det største underskuddet på mer enn seks år i mars, drevet av rekordhøy import. Handelsgapet økte med 43,1 %, den største økningen på 18 år, til et underskudd på 51,4 milliarder $, ifølge rapporten fra Handelsdepartementet. Kjøp av utenlandske produserte matvarer, kapitalvarer og konsumprodukter steg alle til rekordnivåer, mens etterspørselen etter petroleum falt. I forkant var det ventet et handelsunderskudd på 41,7 milliarder $. Februartallene ble revidert fra et underskudd på 35,4 milliarder $ til 35,9 milliarder $. Fra februar til mars økte importen med 7,7 % til 239,2 milliarder $. Verdien av petroleum som ble importert var det laveste siden september I samme periode steg eksporten med 0,9 % til 187,8 milliarder $. Eliminert for effektene av prisfluktuasjoner, tallet som benyttes i beregning av BNP, var handelsunderskuddet hele 67,2 milliarder $, det største på åtte år. Det økende handelsgapet trakk dermed fra veksten med 1,25 %-poeng i første kvartal, noe som er høyere enn det som var lagt til grunn i første estimatet som ble presentert uken før. Fra Markit ble vi presentert den endelige PMI indeksen for tjenestesektoren, som falt fra 59,2 i mars til 57,4 i april, mot et ventet fall til 57,8, som også var det foreløpige tallet. Det sammenstilte PMI indeksen, PMI Composite, falt fra 59,2 til 57 i samme periode. I etterkant av denne rapporten ble vi presentert rapporten fra The Institute for Supply Management, ISM indeksen for alle sektorer utenom industrien. Indeksen steg fra 56,5 i mars til 57,8 i april, det høyeste nivået siden november. Tjenestesektoren, som står for nesten 90 % av økonomien, er tjent med fallet i oljepriser som har bidratt til at forbrukerne har ekstra midler å bruke. På forhånd var det ventet at indeksen ville falle til 56,2. Denne indeksen tar for seg en rekke bransjer, slik som blant annet detaljhandel, helsevesen, landbruk og konstruksjon. Komponenten for sysselsetting steg til det høyeste nivået på seks måneder, mens komponenten for nye ordre, som regnes for den ledende indikatoren, steg til det høyeste på tre måneder. Ordrekomponenten tok seg opp fra 57,8 i mars til 59,2 i april, mens tilsvarende for sysselsetting steg fra 56,6 til 56,7 i samme periode. Asia Kina: The Peoples Bank of China kuttet nøkkelrenten for tredje gang på seks måneder på søndag. De kuttet nøkkelrenten med 0,25 %-poeng til 5,1 % for deres ettårs utlånsrenten (one-year lending rate), og kuttet deres ettårs innskuddsrenten med tilsvarende til 2,25 %, effektivt fra mandag. I et annet skritt for å frigjøre nøkkelrentene, vil sentralbanken også øke grensen for hva bankene kan betale sparere.

5 «Sentralbanken har fortsatt rom for å bruke tradisjonelle pengepolitiske verktøy etter rentekuttet», stod det i China Securities Journal. «Økonomien står ovenfor relativt stort press. Det generelle inflasjonsnivået er lavt, den reelle renten er over det historiske gjennomsnittet, hvor vi har rom for å bruke renteverktøyet», sa PBoC. I en pengepolitisk rapport utgitt på fredag, uttalte PBoC, at de vil gå i en fin linje i sin pengepolitiske fremgang for å unngå overdrevne lettelser, på bakgrunn av stigende gjelds som truer nasjonens økonomiske ekspansjon. (Link til fullstendig referat: _.html). Mandag morgen ble vi presentert den endelige innkjøpssjefenes forventningsindeks, PMI for industrisektoren fra HSBC for april. PMI-indeksen kom inn på 48,9, mot en ventet indeks på 49,4 og ned fra den foreløpige indeksen på 49,2. Blant komponenter som trakk indeksen ned var nye ordre, fra innlandet. Positivt var det at komponenten for eksportordre steg svakt. Den endelige indeksen fra HSBC stod i kontrast til den offisielle indeksen uken før som viste ekspansjon. Den offisielle PMIindeksen tar for seg større selskaper, mens HSBC-indeksen tar for seg flere av de små / mellomstore bedriftene. Denne type bedrifter har i dagens marked større problemer med blant annet å få finansiering. Sjeføkonom for HSBC i Kina skrev i rapporten «at industrien har hatt en svak start på andre kvartal, og at fallet i aktiviteten er det største på ett år». Dagen etter ble vi presentert den endelige indeksen for tjeneste PMI som viste en oppgang fra 52,3 i mars til 52,9 i april, det høyeste nivået på fire måneder. Den endelige PMI Composite, samleindeksen, falt dermed fra 51,8 i mars til 51,3 i april, ifølge HSBC sin rapport. Fredag ble vi presentert skuffende handelstall, som sendte børsene i Kina opp, ettersom det nå ventes ytterligere stimulansetiltak. Eksporten falt med 6,2 % i april, mot en ventet vekst på 0,9 %. Dette vil legge betydelig mer press på sentralbanken for å stimulere ytterligere etter to kutt i nøkkelrenten og reservekravene siden november. Importen falt videre i april, med hele 16,1 %, den fjerde måneden på rad med fall på tosifret tall i % målt med foregående år, og overskuddet endte dermed på milliarder yuan, omtrentlig 33,9 milliarder $. Australia: Sentralbanken i Australia, the Reserve Bank of Australia, kuttet deres nøkkelrenten med 0,25 %- poeng til 2 % på tirsdag morgen. Dette var ventet i forkant ettersom beslutningstakerne i foregående måned advarte om at investeringer i industrier utenfor gruvesektoren har uteblitt, noe som var ventet å dra opp noe av «slakket» i økonomien. Videre påpekte de at de venter en svak utvikling av økonomien, samtidig som de ønsket å redusere en eventuell videre styrking av valutaen, AUD. Det som taler imot videre kutt i nøkkelrenten er data foregående måned som viste at arbeidsledigheten uventet falt til 6,1 % i mars, og økonomien økte antallet jobber med , mer enn det dobbelte av hva som var ventet. Boligprisene i Sydney er et annet ankerpunkt, hvor prisene har steget med hele 14,5 % på årsbasis i april, drevet av lave lånekostnader.

6 På fredag ble vi presentert oppdaterte prognoser fra RBA, hvor de nå forventer lavere vekst og en høyere arbeidsledighet enn tidligere. «Styret vil fortsette å se på framtidssynet og justere politikken som nødvendig for å fremme en bærekraftig vekst i etterspørselen. Veksten i økonomien er fortsatt ventet å ligge under det historiske gjennomsnittet for en litt lenger periode enn ventet» stod det i the Reserve Bank of Australia sin kvartalsvise pengepolitiske rapport. De kuttet vekstprognosene for ekspansjon i med 0,5 %-poeng fra der februarprognoser som tilsa en vekst på mellom 2 % til 3 %, mens de venter at veksten styrker seg til over historisk gjennomsnitt i de tolv månedene gjennom juni Videre venter de at prisveksten vil ligge nær sentralbankens mål eller like under. Ledigheten venter de vil stige fra nåværende 6,2 % til 6,5 % fram til midten av neste år, og forbli høyere over en lengre periode enn tidligere ventet. Videre påpekte de at de vil ta de nødvendige verktøyene i bruk ved behov. På torsdag ble vi presentert oppdaterte ledighetstall som viste at antallet sysselsatte falt med personer på månedsbasis i april, mot en ventet sysselsettingsvekst på personer. Ledighetsraten steg fra 6,1 % til 6,2 %. Antallet heltidsstillinger falt med i april, mens antallet deltidsjobber steg med , ifølge rapporten. Deltakelsesgraden, målet på arbeidsstyrken i forhold til befolkningen, var uendret på 64,8 %. Samtidig ble det kjent at antallet sysselsatte i mars ble opprevidert fra å vise en vekst i antallet sysselsatte på personer til personer. Fremvoksende Indonesia: Fra statistikkmyndighetene i Jakarta, Indonesia, ble vi presentert tall for den økonomiske veksten for første kvartal. Økonomien falt uventet i første kvartal, som følge av et stort fall i eksporten. BNP falt med 0,18 % i første kvartal i år fra fjerde kvartal 2014, mot en ventet vekst på 0,25 %. Fra ett år tidligere vokste økonomien med 4,71 %, også lavere enn ventet. President Joko Widodo, kjent som Jokowi, tok over styringen i oktober i fjor og lovet å øke investeringer i infrastruktur, øke investeringer og oppnå 7 % ekspansjon innen Arbeidet med å øke veksten har vært en utfordring som følge av en nedgang i landets råvareeksport, mens privat forbruk som har støttet oppunder økonomien har vist svakhetstegn den siste tiden som følge av en svak valuta og stigende prisvekst. Finansminister Bambang Brodjonegoro, har tidligere uttalt at de ventet en vekst på 5 % på årsbasis i første kvartal, dog påpekte han samtidig at den kunne bli lavere og at regjeringen måtte bruker «mer og raskere» for å bekjempe nedgangen. Regjeringen har som mål å bruke 290 billioner rupiah (22 milliarder $) i år på infrastruktur. Økonomien vokste «kun» med 5,02 % i 2014, den tregeste veksten på fem år. Visepresidenten i Indonesia, Jusuf Kalla, fortalte reportere på torsdag at «Bank Indonesia, burde kutte deres nøkkelrenten, uten at det hindrer folk fra å sette penger i banken», etter et møte mellom regjeringen og sentralbanken. Visepresidenten sa videre at landet burde kutte nøkkelrenten med jevne mellomrom, og la med det press på sentralbanken til å lette på pengepolitikken, etter at rapporten tidligere denne uken viste at økonomien har svekket seg mer enn ventet. Rett etter at visepresidenten hadde møtt pressen i Jakarta, uttalte sentralbankens, Bank Indonesia, guvernør Agus Martowardojo, at «Bank Indonesia vil opprettholde en stram pengepolitikk for å forankre

7 inflasjonsforventningene og for å ivareta eksternt press. Sentralbanken vil opprettholde finansiell stabilitet og tillater valutafleksibilitet, mens man samtidig styrker en pengepolitisk miks», sa han, mindre enn to timer etter Kalla sine bemerkninger. Videre uttalte guvernøren at han venter økonomien vil bedre seg så snart myndighetene begynner å investere, noe som er nødvendig for å få fortgang i landets vekst. Konsumprisene i landet steg 6,79 % på årsbasis i april, og har vært over 4 % siden januar Sentralbanken har som målsetning å oppnå en prisvekst på mellom 3 % til 5 % dette året. Mexico: Sentralbanken i Mexico, Banco de Mexico, besluttet å holde styringsrenten uendret på det syvende strake møtet på rad, og uttalte at Latin Amerikas nest største økonomi fortsetter å viste svakhetstegn. Sentralbankens styre med guvernør Agustin Carstens i spissen, holdet overnattrenten uendret på 3 %, slik som ventet. I fjor i juni valgte sentralbanken å kutte renten med 0,5 %, uventet av økonomene i forkant den gang, ettersom beslutningstakerne prøvde å «booste» økonomien på 1,25 billioner $, og ikke har nådd vekstmålene i åtte av de siste elleve kvartalene. «Eksport av industriprodukter har vist svakhetstegn og et fall i oljeproduksjonen har skadet industriproduksjonen samlet», uttalte sentralbanken i etterkant. Videre påpekte de at de venter en prisvekst på nær 3 % målet deres for resten av året og også nær målet i «Det er fortsatt slakk i arbeidsmarkedet og i økonomien som en helhet, så generelt prispress fra aggregert etterspørsel er ikke ventet. Styret vil følge særlig med på den relative monetære holdningen mellom USA og Mexico, samt utvikling i valutakursen», sa banken. Den årlige inflasjonen falt til 3 % i februar, det laveste nivået siden 2006, som følge av lav vekst, lavere økning i bensinpriser og reduserte kostnader i forbindelse med telefontjenester. Tyrkia: Oppdatert prisstatistikk viste at inflasjonen steg til 7,9 % på årsbasis i april, godt over forventningene. Prisene ble blant annet drevet av økte matvarepriser. Sentralbanken i Tyrkia har satt som mål om en prisvekst på 5 %, men har ikke nådd dette målet på fire år, og er nå under press fra myndighetene om å støtte oppunder en økonomi som er under sterkt press, samt det kommende valget i juni. Sentralbank guvernør, Erdem Basci sa 30. april at «den forverrede situasjonen rundt inflasjonsforventningene ikke krever strammere pengepolitikk, og bekreftet at han ikke ville heve rentene på nåværende tidspunkt. Samme uke som uttalelsen økte de inflasjonsforventningene for 2015 fra 5,5 % til 6,8 %. Vietnam: Sentralbanken i Indonesia, the State Bank of Vietnam, devaluerte deres valuta, dong, for andre gang dette året, for å ivareta konkurransekraften på eksport og akselerere veksten i landet. Sentralbanken svekket deres referansekurs med 1 % til dong mot $, med virkning fra torsdag. Den nye referansekursen vil ligge på mellom og dong mot en $. Den vietnamesiske valutaen kan handles så mye som 1 % på hver side av «fiksingen». Landet har opplevd den svakeste eksportveksten i de fire første månedene dette året siden Valutaen har svekket seg med 1,3 % i

8 2015, relativt lite sett i forhold til nasjoner slik som Indonesia og Malaysia, hvor de respektive valutaene har svekket seg med henholdsvis 5,7 % og 2,9 %. «Valutakursen ble justert til å proaktivt implementere sosial-økonomiske utviklingsmål», sa de i en uttalelse. Valutaen ble sist devaluert med 1 % 7. januar. I desember sa sentralbanksjefen at de ikke ville svekke lokalvalutaen, dong med mer enn 2 % i Myndighetene i Vietnam har som mål om å øke eksporten med 10 % i 2015, for å oppnå en økonomisk vekst på 6,2 % i 2015, opp fra 5,98 % i I løpet av de første fire månedene har eksporten steget med 8,2 %. Norden Norge: Norges Bank sitt hovedstyret besluttet torsdag å holde styringsrenten uendret på 1,25 %. På pressekonferansen uttalte sentralbanksjef, Olsen, at «samlet risikovurdering tilsier en uendret rente». Dog gjentok Olsen på pressekonferansen, sin vilje til å senke rentene, etter kuttet i desember. Samtidig har sentralbanken «vaglet» mellom dere prognoser fra desember og de i fra mars, dog var det spådd en mer alvorlig nedgang i vintermånedene som følge av fallet i oljeprisen. «Det var en god beslutning å ta ut en forsikring mot et mer alvorlig utfall», sa Olsen og henviste til Desember. «Tingene har gått OK fra desember og utover vinteren og fortsatt fram til nå», sa han videre. I rentebanen fra mars var det priset inn 50 / 50 kutt i mai eller juni, altså en 100 % sannsynlighet for et kutt, dog er ikke markedet like overbevist etter det siste møte i Hovedstyret i Norges Bank. Dette kan man også se på FRA-rentene i etterkant av avgjørelsen, hvor man det nå prises inn en sannsynlighet for et kutt med om lag 30 %. Olsen prøver å kalibrere pengepolitikken for å tøyle et stigende boligmarked og økende gjeldsvekst, samtidig som han må sørge for at Norge ikke kommer for skadelidende ut av den lavere oljeprisen. Arbeidsledigheten har den siste tiden steget til det høyeste nivået siden minst 2006, dog har en økning på nesten 50 % siden januar i Brent-prisen gitt Olsen en hjelpende hånd. Samtidig har regjeringen planer for å kjøle ned boligmarkedet. Nordmenn skylder sine kreditorer omtrent dobbelt så mye som de har tilgjengelig i disponibel inntekt, mer enn noen gang i landets historie. «Årets lønnsoppgjør tyder så langt på at lønnsveksten kan bli noe lavere enn tidligere anslått. På den andre siden har oljeprisen økt, husholdningenes etterspørsel holdt seg oppe. Boligprisene fortsetter å stige, og husholdningenes gjeld har økt mer enn forventet», sa Olsen. På spørsmål om det vil bli kutt i juni, uttalte Olsen at det fremdeles er de samme prognosene fra mars som ligger til grunn, altså «fortsatt utsikter til kutt i juni». Han påpekte at det var en marginal vurdering om å holde renten uendret på nåværende tidspunkt og uttalte at «sentralbanken har ikke for vane å senke styringsrenten med 12,5 basispunkter». Videre påpekte de at økonomien har utviklet seg mer eller mindre som forventet, og legger dermed til grunn kjente tall, og tar ikke for seg den siste oppgangen i registret ledighet og AKU-ledigheten ifølge flere økonomer. (Link til alt materiell: mai/).

9 Videre ble vi i foregående presentert resultatet fra Norges Banks regionale nettverk. Oppsummeringen av resultatene fra ringerunden i april, viser at produksjonen har økt omtrent i takt med bedriftenes forventninger i januar, dog har forventningene om vekst i produksjonen avtatt siden januar. Dermed bekrefter ringerunden at det er svakere underliggende momentum i norsk økonomi enn det Norges Bank har anslått. Videre påpekte bedriftene om lag uendret nivå på sysselsettingen de kommende tre månedene, og forventer om lag nullvekst i sysselsettingen fremover. Videre så vi at ordreinngangen i industrien falt med 11,6 % på årsbasis fra første kvartal 2014 til første kvartal i år, drevet av redusert ordretilgang fra eksportmarkedet. Nedgangen utgjorde 16,4 % på eksportmarkedet. Ordrereservene steg i samme periode med 1,2 %, drevet av ordrereserver fra eksportmarkedet, mens hjemmemarkedet falt 8,8 %. Ifølge sesongjusterte tall steg industriproduksjonen med 3,2 % på månedsbasis i mars, etter en revidert oppgang på 1,1 % i februar (-1,2 %). Det var på forhånd kun ventet en vekst på 0,2 % i mars. Detaljene derimot viste svakhetstegn, i og med at oppgangen i mars var i all hovedsak drevet av oljeservicesektoren, i all hovedsak gamle kontrakter. I første kvartal falt produksjonen i norsk industri med 1 % fra fjerde kvartal 2014.

10 Arbeidsmarkedsrapporten, NAV, viste at summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, økte med 2,100 personer i april. Samlet er nå det registrert helt ledige eller på tiltak. Ledighetsraten var dermed på 3 %, mot ventet 2,9 %. På tilsvarende tidspunkt i fjor var ledigheten på 3 % av arbeidsstyrken. Kjersti Monland, uttalte «at vi forventer en økende ledighet fremover. Samtidig vil lav rente og svak kronekurs gi økt etterspørsel etter arbeidskraft i andre deler av norsk næringsliv og dermed dempe ledighetsveksten noe». Videre ble vi presentert boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no at boligprisene steg med 0,5 % på månedsbasis i april, sesongjustert. Tolvmånedersveksten i boligprisene var dermed 7,9 % ved utgangen av april, uendret fra mars. Sesongjustert har boligprisene steget 16. måneder på rad ifølge rapporten fra Eiendom Norge. Norges Bank har lagt til grunn en tolvmånedersvekst i boligprisene på 8,4 % år over år i andre kvartal. Sverige: Tall fra industrien viste at produksjonen innen sektoren økte med 0,8 % i mars på månedsbasis, etter en opprevidert oppgang på 1,2 % i februar (-0,1 %), dog ble januartallene nedrevidert og opprevideringen skyldes som følge av denne revideringen i henhold til statistikkmyndighetene i Sverige. Dermed var nedgangen på årsbasis uendret på 3,9 % i februar. På årsbasis har produksjonen steget med 0,3 % i mars, hvorav utviklingen innen tilvirkningsindustrien viste sterkest vekst. Det var ventet en vekst på 0,2 % i mars. Samtidig med industriproduksjonen ble vi presentert ordreinngangen i industrien. Ordreinngangen økte med 3,7 % på månedsbasis i mars, etter et opprevidert fall på 2,6 % i februar (-4 %). På årsbasis steg antallet ordre med 1,4 %. På månedsbasis økte ordreinngangen med 6 % for eksportmarkedet, mens økningen på hjemmemarkedet var 0,5 %. På årsbasis har ordreinngangen på hjemme- og eksportmarkedet økt med henholdsvis 0,4 % og 2 %. Dagen før ble vi også presentert oppløftende PMI-tall, innkjøpssjefenes forventningsindeks, for industrisektoren. PMI-indeksen steg fra 54,1 i mars til 55,7 i april, mens det på forhånd var ventet avtagende aktivitet til 53,5.

11 Tilsvarende indeks for tjenestesektoren skuffet på nedsiden i april. PMI-indeksen falt fra 57,2 i mars til 53,9 i april, mens det på forhånd var ventet et fall til 56,7. Dog har begge aktivitetsindeksene overbevist den siste tiden. Vedrørende spørsmål kan dere kontakte: Gisle Kolmannskog tlf Christian Lund tlf Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelig, men Invento garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Invento påtar intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Uttalelsene i rapporten reflekterer Inventos oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Invento forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel.

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015 Intro Foregående uke var en relativt stille uke på makrofronten, dog ble vi blant annet presentert oppdaterte BNP-tall for eurosonen samlet og tall

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 23 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 23 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 23 2015 Intro IMF, det Internasjonale Pengefondet, la torsdag fram sin årlige rapport over tilstanden til den amerikanske økonomien, i Washington. IMF påpekte

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 22. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Utover det ble vi presentert de viktige non-farm payrolls tallene fra USA, i tillegg til en rekke andre arbeidsmarkedsindikatorer.

Utover det ble vi presentert de viktige non-farm payrolls tallene fra USA, i tillegg til en rekke andre arbeidsmarkedsindikatorer. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 10 2015 Intro ECB avholdt rentemøte på torsdag forrige uke. ECB annonserte som kjent ved foregående rentemøte i januar at de vil starte med månedlige kjøp av

Detaljer

Her hjemme ble vi blant annet presentert revidert nasjonalbudsjett for 2015. Håper alle hadde en riktig fin 17. mai feiring!

Her hjemme ble vi blant annet presentert revidert nasjonalbudsjett for 2015. Håper alle hadde en riktig fin 17. mai feiring! INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 20 2015 Intro Fra Storbritannia ble vi presentert den kvartalsvise inflasjonsrapporten, mens vi fra eurosonen og flere av medlemslandene ble presentert foreløpige

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 9. JUNI BNP handelspartnerne Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 = 8 Storbritannia Euroområdet Sverige USA 8 9 7 Storbritannia Euroområdet

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Kristiansand, 27. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Søndag kveld ble det kjent at Hilary Clinton ville stille som Demokratenes presidentkandidat i USA. Nominasjonsvalget starter tidlig i 2016.

Søndag kveld ble det kjent at Hilary Clinton ville stille som Demokratenes presidentkandidat i USA. Nominasjonsvalget starter tidlig i 2016. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 15 2015 Intro På onsdag ble vi presentert referatet fra rentemøtet 17.-18. mars og vi fikk dermed mer informasjon om hvordan medlemmene i FOMC tenker rundt

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST 23. JUNI

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST 23. JUNI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST. JUNI BNP handelspartnerne Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 = 8 Storbritannia Euroområdet Sverige USA 8 9 7 Storbritannia Euroområdet Sverige

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Intro. Europa. Sveits:

Intro. Europa. Sveits: INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 22 2015 Intro Den europeiske sentralbanken uttalte torsdag at en unnlatelse av å komme til enighet med Hellas om bistandsprogrammet snart kan drive rentene

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Torsdag sted Nasdaq indeksen med 0,41 % til 5.056,06, den høyeste sluttnoteringen siden mars 2000.

Torsdag sted Nasdaq indeksen med 0,41 % til 5.056,06, den høyeste sluttnoteringen siden mars 2000. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 17 2015 Intro NIKKEI 225 indeksen steg over 20.000 poeng for første gang på 15 år på onsdag. Banker og utlånere var blant vinnerne. Indeksen steg 1,1 % til

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Hamar, 29. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Stavanger, 8. november 17 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

I løpet av uken ble vi presentert en rekke data her hjemme, deriblant oppdaterte arbeidsmarkedsdata fra NAV og AKU-rapporten.

I løpet av uken ble vi presentert en rekke data her hjemme, deriblant oppdaterte arbeidsmarkedsdata fra NAV og AKU-rapporten. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 13 2015 Intro I løpet av uken ble vi presentert en rekke data her hjemme, deriblant oppdaterte arbeidsmarkedsdata fra NAV og AKU-rapporten. Fra USA ble vi presentert

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Bergen, 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Boligmarkedet Pengepolitikken 2 Tema Utsikter for internasjonal

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 6 2015 Intro Vi ble i løpet av uken presentert en rekke arbeidsmarkedsdata fra USA, deriblant non-farm payrolls, som karakteriseres av mange som månedens viktigste

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Trondheim 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Leknes 11. oktober 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Gardermoen, 23. mai 217 Agenda Internasjonal økonomi Lysere utsikter på kort sikt Men økt usikkerhet Oljemarkedet 5$ nytt prisleie?

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

Intro. Europa. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 11 2015

Intro. Europa. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 11 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 11 2015 Intro Denne uken ble vi presentert en rekke data fra Kina, som tyder på at sentralbanken, PBoC, vil komme med ytterligere pengepolitiske tiltak i tiden

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN, 24. NOVEMBER 2015 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN MØREKONFERANSEN,. NOVEMBER 5 Hovedpunkter Lave renter internasjonalt Avtakende vekst Ettervirkninger av finanskrisen Fallet i oljeprisen Fra særstilling

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2016 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. APRIL - 20. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. november OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktene

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015 Intro Mandag var de amerikanske børsene stengt. Tirsdag steg S&P 500 indeksen over 2.100 poeng for første gang noensinne. Indeksen steg 0,16 % til 2.100,34

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011

Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko. Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Internasjonal økonomi; - Fortsatt vekst men betydelig nedsiderisiko Sjeføkonom Inge Furre Storaksjekvelden 12. oktober 2011 Vekst er helt avgjørende for aksjemarkedet Viktige årsaker til oppgangen siden

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 3 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 3. - 28. september 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009).

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009). Oppgave uke 47 Pengepolitikk Innledning I denne oppgaven skal jeg gjennomgå en del begreper hentet fra Norges Bank sine pressemeldinger i forbindelse med hovedstyrets begrunnelser for rentebeslutninger.

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR FEBRUAR REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 201 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 25. JANUAR - 18. FEBRUAR OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Ifølge kontaktene

Detaljer

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 9 2015 Intro Denne ukens viktigste begivenhet var Janet Yellen sin halvårlige høring i Senatet. Høringen strakk seg over både tirsdag og onsdag. Referatet fra

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN BERGEN 19. NOVEMBER 1 Eidsvoll mai 181 «Ingen stat kan bestå uten et velfungerende pengevesen. En egen valuta ville være et symbol på landets suverenitet

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016 Makroøkonomiske utsikter Kari Due-Andresen August 2016 Kina: BNP Industriproduksjon 10,0 12,5 15,0 Prosent, 1011 17 18 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Macrobond BNP år/år 0,0

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro og markeder - hovedtrekk Den siste uken har det blitt publisert viktige stemningsindikatorer som viser noe bedring for bedriftene

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 19. OKTOBER - 12. NOVEMBER OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN,. MAI Inflasjon og kapasitetsutnytting KPI. Glidende tiårs gjennomsnitt og variasjon. Årsvekst. Prosent 8 Variasjon Inflasjonsmål KPI 8 Anslag på kapasitetsutnytting

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010 Nr. 1 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i februar 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER I denne runden rapporterte

Detaljer

Kraftig sysselsettingsvekst i USA Det amerikanske arbeidsmarkedet blir stadig strammere. I desember økte sysselsettingen med i underkant av 300 000.

Kraftig sysselsettingsvekst i USA Det amerikanske arbeidsmarkedet blir stadig strammere. I desember økte sysselsettingen med i underkant av 300 000. Makroøkonomi uke 1 Økt usikkerhet rundt oljeprisutviklingen Kraftig sysselsettingsvekst i USA Børsuro i Kina Varekonsumet økte i november Fortsatt en negativ trend i industriproduksjonen Store regionale

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 Nr. 1 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

Hovedstyremøte 17. desember 2003

Hovedstyremøte 17. desember 2003 Hovedstyremøte 7. desember 3 Hovedstyremøte 7. desember 3 Tolvmånedersveksten i KPI-JAE ble i Inflasjonsrapport 3/3 anslått å øke til rundt ¼ prosent neste sommer og stabiliseres på målet fra høsten 5

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Sogndal,. mars 17 Oljeprisfallet bremser veksten BNP Fastlands-Norge. Volum. Årsvekst. Prosent 4 3 1 11 1 13 14 15 16 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den registrerte arbeidsledigheten var ved utgangen av april på 38 800 personer, noe som tilsvarer 1,6 prosent av arbeidsstyrken. Det er over 20 år siden arbeidsledigheten

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer