INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke Intro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 23 2015. Intro"

Transkript

1 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke Intro IMF, det Internasjonale Pengefondet, la torsdag fram sin årlige rapport over tilstanden til den amerikanske økonomien, i Washington. IMF påpekte at Fed, den amerikanske sentralbanken, bør vente med å øke styringsrenten til første halvdel av 2016, samtidig som de kuttet vekstanslaget for den amerikanske økonomien for andre gang i år. Videre påpekte IMF at dollaren er «moderat overvurdert» og en ytterligere oppgang vil være skadelig for økonomien. «Vi tror fortsatt at grunnlaget for fortsatt ekspansjon er på plass», uttalte administrerende direktør, Christine Lagarde, på et pressemøte i Washington. «Prisveksten stiger ikke i den hastigheten den skulle tilsi en renteøkning i de neste månedene. Det betyr at Fed bør vente til tidlig 2016, selv om det er en liten risiko for høyere prisvekst enn ventet, i forhold til sentralbankens mål på 2 % prisvekst», sa hun videre. Oppfordringen fra IMF til Fed, kommer etter at to beslutningstakere i Fed, Daniel Tarullo og Lael Brainard, tvilte om styrken i den amerikanske ekspansjonen etter kontraksjonen i første kvartal, samme dag. Begge beslutningstakerne ble spurt om nedgangen kan bli avskrevet som et resultat av midlertidige effekter, slik som det tøffe vinterværet. «Skuffende privat forbruk og forbruk blant bedrifter dette har reist spørsmål om hvorvidt USA har mistet momentum i underliggende resultater i økonomien», uttalte Tarullo på en konferanse i New York på torsdag. «Det er en verdi ved å følge med på økonomien med forsiktighet, mens ytterligere data vil kunne avklare økonomiens underliggende momentum», uttalte Brainard på torsdag i Washington. En sterkere dollar, fallende oljeinvesteringer og at det var streik i havnen på Vestkysten i første kvartal, vil føre til at veksten dette året vil bli på 2,5 %, uttalte IMF, mens de tidligere i år ventet en vekst på 3,1 % for den amerikanske økonomien. Ifølge en undersøkelse gjennomført av Bloomberg er medianforventningene en vekst på 2,5 % blant de spurte økonomene. Lagarde tok også opp gjeldsdiskusjonene mellom Hellas og dets kreditorer, inkludert IMF, og sa at det felles forslaget fra kreditorene denne uken viste «betydelig fleksibilitet». Lagarde bemerket at den greske statsministeren Alexis Tsipras, indikerte at Hellas ville gjøre en betaling på 339 millioner $ til IMF på fredag, dog etter at Lagarde var ferdig med sin pressekonferanse, ble det kjent at Hellas vil utøve en opsjon på å utsette fredagens betaling og pakke denne betalingen sammen tre andre lån som forfaller 30. juni. «Beslutningstakerne i Fed bør forbli dataavhengige og utsette sin første renteheving fram til de ser større tegn til lønns- eller prisvekst, enn det som vises i dag», skrev IMF i rapporten. Rapporten diskuterte også finansiell stabilitet, hvor IMF påpekte økende risiko i «shadow banking», en potensiell mangel på likviditet i rentemarkedene og økt risikotaking i forsikringsbransjen. Tidligere samme uke, på onsdag, kuttet the Organization for Economic Cooperation and Development, OECD, sine globale vekstprognoser, blant annet som følge av lavere investeringstakt og en mulig konkurs i Hellas, som igjen har sørget for lavere tillit blant bedrifter og forbrukerne. De venter nå at verdensøkonomien vil ekspandere med 3,1 % dette året, ned fra en prognosert vekst på 3,7 % i oktober. Sist år, vokste verdensøkonomien med 3,3 %. «Vi ser på at den globale økonomien, som i noen tilfeller er moderat god», uttalte sjeføkonom i OECD, Catherine Mann, i et intervju. «Det er mye pengepolitisk stimulanse, lavere budsjettunderskudd, de fleste land nyter godt av en lavere oljepris. Alt dette er gode nyheter, men likevel får vi en vekst som ikke samsvarer med gjennomsnittet av de siste to tiårene», sa hun videre. Første kvartalstallene fra USA, verdens største økonomi, sto for den største delen av 2015 revideringen, men også en lavere enn tidligere forventet ekspansjon i Kina, verdens nest største økonomi. OECD venter at den amerikanske økonomien vil

2 vokse med 2 % i år, ned fra en vekst på 2,4 % i Så sent som i mars ventet OECD at den amerikanske økonomien ville vokse med 3,1 % i Videre venter de en vekst på 6,4 % i Kina, ned fra 7,4 %. Veksten i eurosonen derimot er bedre, noe som betyr at regionen vil gi et positivt bidrag til veksten i år, i motsetning til den siste tiden. De venter en vekst på 1,4 % i eurosonen, opp fra 0,9 % i Mann uttalte at «eurosonen er det lyse bildet. De nyter godt av effektiv pengepolitisk stimulanser fra ECB og tilhørende valutadepresieringen, samt lavere oljepriser». Ellers ble vi i løpet av uken presentert en rekke arbeidsmarkedsdata fra USA, hvorav non-farm payrolls rapporten på fredag var den viktigste. I eurosonen ble det avholdt møte i sentralbanken, ECB, mens det i Storbritannia ble avholdt møte i BoE. Her hjemme ble vi blant annet presentert oppdaterte økonomiske analyser fra SSB og boligprisstatistikk. Europa Den europeiske sentralbanken, ECB, holdt renten slik som ventet på rekordlave nivåer, etter at data signaliserte at risikoen for deflasjon i eurosonen er avtagende. The Governing Council, Hovedstyret, møttes i Frankfurt på torsdag, og beholdt styringsrenten på 0,05 %, mens innskuddsrenten og den marginale utlånsrenten ble holdt uendret på henholdsvis -0,2 % og -0,3 %. På pressekonferansen i etterkant la Draghi fram oppdaterte prognoser for eurosonen. Draghi uttalte på pressekonferansen at de rekordstore pengepolitiske stimulansene nå filtreres gjennom til økonomien i rute og insisterte på at den europeiske sentralbanken må fortsette obligasjonskjøpene fram til september neste år. «Aktivakjøpsprogrammet går bra. For å nå vårt mål er vi avhengig av full gjennomføring av vår pengepolitikk», sa Draghi. Siden ECB startet sitt 1,1 billioner store kvantitative lettelsesprogram for tre måneder siden har inflasjonen i eurosonen snudd til å vise prisvekst, dog er den fremdeles langt under ECB sitt mål på 2 %. De bedrede økonomiske resultatene kommer til tross for usikkerhet skapt av internasjonale kreditorer i samtaler med Hellas, ettersom de «flørter» med konkurs. «Det bør være en sterk avtale, en som produserer vekst», uttalte Draghi angående samtalene med Hellas, dog ønsket han ikke å uttale seg om landets eventuelle redningspakke. «ECBs beslutningstakerne forventer en videre oppgang, og innenlandsk etterspørsel bør bli ytterligere støttet oppunder av våre pengepolitiske tiltak. Oppgangen er i rute slik som våre forventninger», sa Draghi. Angående oppdaterte prognoser uttalte Draghi at utsiktene er omtrent uendret sammenlignet med prognosene fra mars. Inflasjonen ventes å bli 0,3 % i år, i stedet for 0 % som tidligere antatt, og deretter nå 1,8 % i Veksten i 2015 er ventet å ligge på 1,5 %, før den økonomiske veksten tiltar til 1,9 % i 2016, og deretter en BNP vekst på 2 % i Dog advarte ECB i sine prognoser om at en global oppbremsing vil kunne true disse scenarioene. Draghi sa også at det fremdeles er en lang vei å gå for at eurosonen får et fotfeste, og det er ingen diskusjon om hvordan de skal avslutte dagens program, på nåværende tidspunkt. «Hvis noe, vil ECB øke QE-programmet, selv om vi i dag ikke ser det behovet», sa han videre. Hovedstyret hevet ELA-finansieringen til Hellas med 500 millioner til 80,7 milliarder på tirsdag. Beslutningstakerne avstod fra å stramme til krav for sikkerheten til finansieringsløsningen ovenfor Hellas.

3 Konsumprisindeksen steg for første gang på seks måneder i mai. Den årlige prisveksten viste en oppgang på 0,3 %, mot en ventet oppgang på 0,2 %. Kjerneinflasjonen tok seg opp til en tolvmånedersvekst på 0,9 %, det raskeste på ni måneder, ifølge Eurostat. Økte priser i eurosonen, skyldes i all hovedsak økningen i oljeprisen siden startet av året. Kilde: Eurostat / Bloomberg Detaljhandelen steg med 0,7 % på månedsbasis fra mars til april, mens omsetningen blant detaljhandelsbedriftene på årsbasis var opp 2,2 %. I forkant var det ventet en oppgang på henholdsvis 0,6 % og 2 %. Samme dag så vi at ledighetsraten i eurosonen falt fra reviderte 11,2 % i mars til 11,1 % i april, mens det på forhånd var ventet en ledighetsrate på 11,2 %. I april var det 17,85 millioner personer som var uten jobb i eurosonen. Tilsvarende måned på samme tidspunkt i fjor var ledighetsraten 11,7 %. Ungdomsledigheten utgjorde i april i år 3,17 millioner personer, en nedgang på personer sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Endelige PMI-tall, innkjøpssjefenes forventningsindeks, PMI Composite, samleindeksen for både industri- og tjenestesektoren falt fra 53,9 i april til 53,6 i mai, dog høyere enn estimatet publisert 21. mai. PMI-indeksen for tjenestesektoren falt fra 54,1 i april til 53,8 i mai, mens tilsvarende indeks for industrien steg fra 52 til 52,2 i samme periode. «Sentralbankens tiltak har vært en viktig faktor for å løfte virksomhetenes og forbrukernes tillit. Antydninger om at QE aktivakjøpene kanskje må avsluttes tidligere, virker prematurt, gitt skjørheten i den pågående vekstfasen», uttalte sjeføkonom i Markit, Chris Williamson. Arbeidsledigheten i Tyskland falt for åttende måned på rad i mai. Sesongjustert falt ledigheten med personer til 2,79 millioner personer, mens det på forhånd var ventet et noe større fall i ledigheten. Ledighetsraten var uendret på 6,4 %, det laveste siden sammenslåingen av Tyskland. Fredag så vi at industriordrene i landet steg for andre måned på rad i april, med 1,4 %, mens det på forhånd var ventet en oppgang på mer moderate 0,5 %. Eksportordre utenfor eurosonen steg med 4,7 %, hvorav ordre for konsumvarer steg med 4,5 %, mens ordre for investeringsvarer steg med 2,3 %. Den tyske sentralbanken, Bundesbank, hevet samme dag sine prognoser for tysk økonomisk vekst i år og neste år, drevet av rekordlav arbeidsledighet og en økende etterspørsel fra andre medlemmer i

4 eurosonen. Den tyske sentralbanken venter en BNP vekst på 1,7 % i 2015, 1,8 % i 2016, mot tidligere ventet vekst på henholdsvis 1 % og 1,6 %. «Den innenlandske økonomien nyter godt av den gode situasjonen i arbeidsmarkedet og en sterk vekst i inntekter», het det fra Bundesbank. Den økonomiske veksten vil også dra med seg prisene, ifølge sentralbanken. De venter en prisvekst på 0,5 % i år, 1,8 % i 2016 og 2,2 % i Tidligere denne uken så vi at den årlige prisveksten tok seg opp fra 0,3 % til 0,7 %. Storbritannia: Sentralbanken i Storbritannia, Bank of England holdt nøkkelrenten uendret på rekordlave 0,5 % på torsdag, enstemmig, slik som ventet av økonomene i forkant av publiseringen. BoE sine beslutninger er fortsatt dominert av problemer som har hengt i luften det siste året; en tregere enn ventet innenlandsk innhenting og den greske krisen som henger over eurosonen, som er Storbritannias største eksportmarked. Med stortingsvalget ferdig, fjerner dette en usikkerhet, fokuserer nå investorene på styrken i gjeninnhentingen i økonomien etter den svakeste økonomiske veksten i første kvartal siden Dette i tillegg til utsiktene for prisvekst, vil avgjøre om det vil på nytt bli en «splitt» i den pengepolitiske komiteen, the Monetary Policy Committee, eller om de forblir enstemmig slik som hittil i år. Det er mulig at referatet vil vise at Martin Weale og Ian McCafferty begynner å nærme seg å stemme for en renteøkning, etter den pågående styrkingen av arbeidsmarkedet og stigende lønninger. Til tross for at arbeidsmarkedet har fortsatt å styrke seg, falt inflasjonen under null for første gang på mer enn 50 år i april, og BoE beslutningstakerne forventer en viss «slakk» i økonomien i ett år fram. Boligprisveksten avtok i mai, ifølge en rapport fra Nationwide Building Society. Boligverdiene økte med 4,6 % fra ett år tidligere, ned fra 5,2 % i mai, det er den laveste årsveksten siden august På månedsbasis steg prisene med 0,3 % til en gjennomsnittspris på «På lang sikt forventer vi at boligprisveksten vil gå i takt med lønnsveksten, som har normalt ligget rundt 4 % årlig. Men, mye vil avhenge av utviklingen i tilbudssiden, i løpet av de siste årene har byggeaktiviteten ligget godt under det som kreves for å holde tritt med befolkningsveksten», sa sjeføkonom i Nationwide, Robert Gardner. USA Den amerikanske økonomien ekspanderte i de to foregående månedene (april og mai), selv om flere produsenter i noen regioner, fikk et «slag» på grunn av den sterke $ og en nedgang i energirelaterte investeringer, ifølge rapporten fra Federal Reserve, Beige Book. Fire av tolv Fed distrikter rapporterte om moderat vekst, mens tre anså veksten som moderat, ifølge rapporten som ble lagt fram på onsdag. Andre steder, tempoet i veksten varierte fra «mixed» til «svak», mens ifølge Dallas Fed, avtok veksten i distriktet. Rapporten gir sentralbankens beslutningstakere, som møtes neste gang 16 til 17. juni, og Beige Book gir anekdotiske bevis om tilstanden i økonomien som de vil vurdere når de velger å heve renten for første gang siden «Industrisektoren var stort sett flat i rapporteringsperioden, med unntak av i Dallas distriktet der det var litt svakere», het det i rapporten. En sterkere dollar ødela for flere bransjer, deriblant stålindustrien, hvorav flere Fed banker bemerket den negative innvirkningen på eksportsalg eller kapitalinvesteringer i segmenter med sterk utenlandsk eksponering», het det videre.

5 «Nedgangen i olje- og gassindustrien dempet produksjonsveksten i over halvparten av distriktene, spesielt for næringer avhengig av energisektoren. Sysselsettingen var litt opp i distriktene, mens svak lønnsvekst ble rapportert om i de fleste av distriktene», het det i Beige Book. Vi ble denne uken presentert en rekke tall fra arbeidsmarkedet. Først ut av den private ADPrapporten som viste at flere bedrifter ansatte flere arbeidere i mai, enn måneden før. ADP-rapporten viste en oppgang i sysselsettingen på personer, etter en nedrevidert vekst på personer måneden før. På forhånd var det ventet en vekst i sysselsettingen på personer. Deretter ble vi presentert de ukentlige arbeidstallene som viste at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd falt med personer til personer i uke 22. Antallet personer som fortsetter å motta trygdeytelser falt med personer til 2,2 millioner personer i uke 21, det laveste siden november Ledighetsraten blant de som kvalifiserer til trygdeytelser falt til 1,6 %, det laveste siden tallserien startet i På fredag ble vi presentert den viktigste rapporten, non-farm payrolls. Rapporten fra Arbeidsdepartementet viste at sysselsettingen utenfor jordbruket steg med personer i mai, det meste på fem måneder, og opp fra nedreviderte personer i april. På forhånd var det ventet en sysselsettingsvekst på personer i mai. Revideringer for tidligere måneder økte antallet sysselsatte med personer i april og mars. Oppgangen i sysselsettingen i mai var drevet av privat sektor, slik som detaljister, restauranter, hotell og helsetjenester. Deltakelsesgraden, som indikerer andelen av arbeidsdyktige i arbeidsstyrken, steg fra 62,8 % i april til 62,9 % i mai. Ledighetsraten endte på 5,5 %, mot et ventet fall til 5,4 %. Privat forbruk var uendret i april, ettersom amerikanere flest benyttet økte inntekter til å øke sparingen. Uendret forbruk i april, kom etter en opprevidert vekst i forbruket på 0,5 % (0,4 %) måneden før, som var større enn tidligere anslått, ifølge rapporten fra Handelsdepartementet. På forhånd var det ventet en økning på 0,2 %. Inntekter økte i perioden med 0,4 %, mer enn ventet, samtidig som spareraten klatret. På forhånd var det ventet at inntekter ville øke med 0,3 %. Fra ett år tidligere steg timeslønningene med 2,2 % fra ett år tidligere i april. Forbrukerne, som har brukt frigjorte midler som følge av lavere drivstoffkostnader, til å nedbetale gjeld eller gjenoppbygge sine balanser, vil være mer tilbøyelige til å forbruk, ettersom lønnen akselererer. Disponibel inntekt, penger til overs etter skatt, økte med 0,3 %, justert for inflasjon, etter at de falt med 0,2 % måneden før. Lønninger steg med 0,2 %. Spareraten økte fra 5,2 % til 5,6 % i perioden. Dersom man justerer forbruk for prisvekst (PCE-deflatoren), tallet som benyttes i beregning av BNP, var også forbruket uendret på månedsbasis, mens den steg 0,1 % på årsbasis. Husholdningenes forbruk økte med 1,8 % i første kvartal etter en vekst på hele 4,4 % i de tre foregående månedene, som var det raskeste siden Feds foretrukne mål på inflasjon, var uendret fra måneden før og var opp 0,1 % fra ett år tidligere i april. Kjerneinflasjonen, som ekskluderer drivstoff og mat, steg med 0,1 % fra måneden før og var opp 1,2 % på årsbasis. Vi ble i foregående uke presentert både ISM indeksen for tjeneste- og industrisektoren. Først ut var ISM Manufacturing, hvorav indeksen steg i mai, fra det laveste på nesten to år i april. ISM-indeksen steg fra 51,5 i april til 52,8 i mai, drevet av ordrekomponenten som økte i det raskeste tempoet på fem måneder. Det var ventet en oppgang til 52 i forkant av publiseringen. «Det er ikke noe å skrive hjem om ennå, men vi beveger oss i riktig retning», sa styreleder for ISM Manufacturing Business Survey, Bradley Holcomb. Oppgangen i ordrer og den sterkeste lesingen for ordrereservene siden

6 november peker på at industriproduksjonen trolig vil bidra til en gjeninnhenting i den amerikanske økonomien etter et svakt første kvartal. Fjorten av atten delindustrier kunne vise til ekspansjon i mai. Tilsvarende indeks for tjenestesektoren falt til det laveste aktivitetsnivået på tretten måneder, blant annet som følge av at detaljister og restauranter indikerte svakt tempo. ISM non-manufacturing indeksen falt fra 57,8 i april til 55,7 i mai, mens det på forhånd var ventet et fall til 57. Færre innkjøpssjefer rapporterte om økning i ordrer samtidig som tjenesterelatert sysselsetting avtok. Selv med fallet i ISM indeksen i mai, er den svært nær gjennomsnittet for hele 2014, da økonomien vokste med 2,4 %. Delkomponenten for nye ordre falt fra 59,2 til 57,9 i perioden, mens indeksen for ordrereserver falt til det laveste nivået siden desember Komponenten for sysselsetting falt fra 56,7 til 55,3 i samme periode. I en separat rapport så vi at industriordrene falt med 0,4 % på månedsbasis fra mars til april, mot en ventet nedgang på 0,1 %. Samtidig ble det kjent at marstallene ble opprevidert fra en tidligere rapportert oppgang på 2,1 % til en oppgang på 2,2 %. Produktiviteten utenfor jordbrukssektoren, falt med 3,1 % i første kvartal, sammenlignet med fjerde kvartal i fjor. På forhånd var det ventet et fall på 3 %. De foreløpige tallene viste et fall i produktiviteten på 1,9 %. Handelsbalansen viste at underskuddet falt mer enn ventet i april, ettersom importen falt tilbake. Handelsunderskuddet falt med 19,2 %, til et underskudd på 40,9 milliarder $, ned fra 50,6 milliarder $ måneden før, som var det største på mer enn tre år, ifølge rapporten fra Handelsdepartementet. På forhånd var det ventet et underskudd på 44 milliarder $ i april. Importen falt med 3,3 % til 230,8 milliarder $, etter en økning på 6,5 % måneden før. Samlede eksport, steg med 1 % til 189,9 milliarder $, det meste på ett år. Justert for prisendringer, tallet som benyttes i beregning av BNP, endte underskuddet på 57,2 milliarder $, ned fra 66,4 milliarder $. Asia Kina: Innkjøpssjefenes forventningsindeks, PMI for industrisektoren, steg til 50,2 i mai, ifølge statistikkmyndighetene i landet. Dette er den offisielle PMI-indeksen, som tar for seg de større bedriftene i landet. På forhånd var det ventet at indeksen ville stige til 50,3. Tilsvarende indeks for tjenesteytende sektor falt fra 53,4 i april til 53,2 i mai. Blant komponenter som steg i industrisektoren, var nye ordre, produksjonskomponenten og sysselsetting. HSBC / Markit sin PMI-indeks for tjenesteytende sektor viste en oppgang fra 52,9 i april til 53,5 i mai. Sør-Korea: Eksporten i Sør-Korea falt med det meste på nesten seks år i mai. Forsendelser falt med hele 10,9 % fra ett år tidligere, den femte strake måneden på rad med fall, ifølge rapporten. Importen falt i samme periode med 15,3 %, noe som endte med et handelsoverskudd på 6,32 milliarder $. Ifølge rapporten bør eksporten ta seg opp i juni, på bakgrunn av bileksport og høyere priser på petrokjemiske varer.

7 Australia: Sentralbanken i Australia, RBA, holdt nøkkelrenten uendret på sitt siste møte. Sentralbanksjef, Glenn Stevens, og han styre besluttet å holde nøkkelrenten uendret på 2 % på tirsdag, slik som ventet. «Pengepolitikken må være føyelig, ettersom økonomien er sannsynlig å opererer med ledig kapasitet for en tid ennå», uttalte Stevens. I hans siste uttalelse påpekte Stevens at «Reserve Bank of Australia ville benytte data i perioden fremover for å tilpasse sin pengepolitikk for å øke veksten og holde inflasjonen i samsvar med målet». «Med svært langsom vekst i lønnskostnadene, er inflasjonen ventet å ligge fast på målet over de neste ett til to årene», sa han videre. Møtet ble holdt dagen før vi ble presentert oppdaterte BNPtall for første kvartal. Økonomien i landet vokste raskere enn ventet i første kvartal. BNP steg med 0,9 % i første kvartal, fra de tre siste månedene i 2014, mens det på forhånd var ventet en vekst på 0,7 %. Veksten i økonomien var drevet av en oppgang på 5 % i eksporten, selv med fallende råvarepriser. Fra ett år tidligere vokste økonomien med 2,3 %, mot en ventet vekst på 2,1 %, mens gjennomsnittet de siste 30 årene har vært en vekst på 3,3 %. Eksporten la til BNP-veksten med 1,1 %-poeng, ifølge rapporten. Husholdningenes forbruk steg med 0,5 % og la til BNP med 0,3 %-poeng. Fremvoksende India: Sentralbanken i India, the Reserve Bank of India, besluttet å kutte nøkkelrenten for tredje gang dette året, og uttalte samtidig at de vil avvente hvordan «monsunen» utvikler seg før de beslutter å gjøre noe nytt trekk. Guvernør, Raghuram Rajan, reduserte nøkkelrenten fra 7,5 % til 7,25 % på tirsdag, noe som indikerer den laveste nøkkelrenten siden september 2013, noe de fleste også ventet i forkant av beslutningen. «Mens en konservativ strategi ville være å vente for å være mer sikker på hvordan monsunregnet vil påvirke inflasjonen, er det mer hensiktsmessig å være fremoverlent å kutte renten i dag, og deretter vente på data som klargjør usikkerhet», sa Rajan. Han senket samtidig vekstprognosene til RBI og sa at inflasjonsrisikoen er på oppsiden. Regjeringen uttalte tidligere samme dag at monsunen vil bli enda verre enn det som tidligere er ventet. Dette medfører en bekymring for inflasjonsforventningene, i og med at monsunen står for mer enn halvparten av regnet for Indias jordbruk. Fra ett år tidligere steg konsumprisene med 4,87 %, godt under Rajan sitt mål på 6 % for inneværende år. «Politikken i dag er verken konservativ eller aggressiv. Det er en «Goldilocks» politikk, for den nåværende situasjonen» sa Rajan til reportere i etterkant av avgjørelsen. I og med at matvareprisene står for omtrent 50 % av KPI-kurvene, har Rajan liten mulighet for å senke renten dersom de ikke holdes «normale», samtidig som han er bundet av et mandat om å senke inflasjonen til rundt 4 % de neste årene. Han påpekte samtidig at banker skal sørge for at rentekuttet vises som kutt i utlånsrentene, og sa at en målrettet tilførsel av kapital til statlige kommersielle banker er garantert slik at tilstrekkelig kreditt kommer til produktive sektorer av økonomien. Norden Norge:

8 Her hjemme ble vi presentert en rekke data. Boligprisene falt ifølge tall fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi med 0,3 % på månedsbasis i mai, justert for sesongvariasjoner var prisene uendret fra måneden før. «Vi har en helt annen trend i de sesongkorrigerte tallene enn vi hadde i hele At det nå er i ferd med å komme en større utflating i prisene viser de sesongkorrigerte tallene tydelig akkurat nå», sa administrerende direktør i Eiendom Norge, Christian Dreyer. Tolvmånedersveksten i boligprisene var på 7,5 % i mai, ned fra en årsvekst på 7,9 % i april. Ifølge rapporten kommer det fram at de regionale forskjellene bare har vokst, hvorav Oslo-regionen er den som fortsatt kan vise til oppgang, dog marginalt, med Oslo Øst som trekker opp. PMI-indeksen for industrien, falt fra 50,2 i april til 46,6 i mai. Alle delindeksene viste fall i mai og tyder på en avmatting i norsk industri. Det største bidraget på nedsiden kom fra komponentene for ordre og produksjon, hvorav ordreindeksen falt fra 50,4 til 45,3 i perioden, mens produksjonsindeksen falt fra 54,4 til 48,4. Ordrekomponenten viste særlig tegn til svak innenlandsk etterspørsel i mai. Kilde: NIMA Kredittindikatoren, K2, viste at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske gjeld var 5,7 % fram til utgangen av april, ned fra 5,8 % fra måneden før. Husholdningenes bruttogjeld utgjorde milliarder kr i april, tilsvarende en tolvmånedersvekst på 6,2 %, ned fra 6,4 % måneden før.

9 Norges Bank sine kontakter i Regionalt Nettverk, påpekte at veksten i produksjonen har avtatt de siste tre månedene, samtidig som de forventer en fortsatt svak vekst i tiden fremover. I forhold til ringerunden i januar påpekte kontaktene at produksjonsveksten har avtatt mer enn ventet, hvorav flere viste til fallende etterspørsel fra petroleumsrelaterte bedrifter. Indikatoren for produksjonsforventninger de neste seks månedene falt fra 0,39 til 0,13. Indeksen går fra -5 til +5, hvorav +-tall indikerer vekst. (Fullstendig rapport: Videre så vi at produksjonen i norsk industri falt med 2,9 % på månedsbasis fra mars til april, ifølge rapporten fra SSB. På forhånd var det ventet et fall på 1,9 %, etter en klar økning måneden før. Hoveddriveren for fallet kommer som følge av en nedgang i bygging av skip og oljeplattformer. Fra ett år tidligere steg industriproduksjonen med 3,9 %. SSB presenterte også foregående uke økonomiske analyser 2/2015 (For fullstendig materiell se: Ifølge rapporten ventes det at et fall i oljeinvesteringene vil bidra til at BNP for Fastlands-Norge øker med 1,2 % i 2015, dog påpeker de at de venter økt fart i eksporten fra tidlig 2016, og at veksten i Fastlands-Norge ventes å ta seg ytterligere opp i 2017 og nå en vekst på 3,2 %. Videre påpeker de at veksten har avtatt hos våre handelspartnere, etter en økning i fjor høst. Vedrørende spørsmål kan dere kontakte: Gisle Kolmannskog tlf Christian Lund tlf Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelig, men Invento garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Invento påtar intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Uttalelsene i rapporten reflekterer Inventos oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Invento forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel.

Søndag kveld ble det kjent at Hilary Clinton ville stille som Demokratenes presidentkandidat i USA. Nominasjonsvalget starter tidlig i 2016.

Søndag kveld ble det kjent at Hilary Clinton ville stille som Demokratenes presidentkandidat i USA. Nominasjonsvalget starter tidlig i 2016. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 15 2015 Intro På onsdag ble vi presentert referatet fra rentemøtet 17.-18. mars og vi fikk dermed mer informasjon om hvordan medlemmene i FOMC tenker rundt

Detaljer

I løpet av uken ble vi presentert en rekke data her hjemme, deriblant oppdaterte arbeidsmarkedsdata fra NAV og AKU-rapporten.

I løpet av uken ble vi presentert en rekke data her hjemme, deriblant oppdaterte arbeidsmarkedsdata fra NAV og AKU-rapporten. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 13 2015 Intro I løpet av uken ble vi presentert en rekke data her hjemme, deriblant oppdaterte arbeidsmarkedsdata fra NAV og AKU-rapporten. Fra USA ble vi presentert

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Her hjemme ble vi blant annet presentert revidert nasjonalbudsjett for 2015. Håper alle hadde en riktig fin 17. mai feiring!

Her hjemme ble vi blant annet presentert revidert nasjonalbudsjett for 2015. Håper alle hadde en riktig fin 17. mai feiring! INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 20 2015 Intro Fra Storbritannia ble vi presentert den kvartalsvise inflasjonsrapporten, mens vi fra eurosonen og flere av medlemslandene ble presentert foreløpige

Detaljer

Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år.

Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 19 2015 Intro Vi tar med oss at the Peoples Bank of China kuttet nøkkelrenten for tredje gang på seks måneder natt til mandag, denne uken (uke 20), og bidro

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015 Intro Foregående uke var en relativt stille uke på makrofronten, dog ble vi blant annet presentert oppdaterte BNP-tall for eurosonen samlet og tall

Detaljer

Utover det ble vi presentert de viktige non-farm payrolls tallene fra USA, i tillegg til en rekke andre arbeidsmarkedsindikatorer.

Utover det ble vi presentert de viktige non-farm payrolls tallene fra USA, i tillegg til en rekke andre arbeidsmarkedsindikatorer. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 10 2015 Intro ECB avholdt rentemøte på torsdag forrige uke. ECB annonserte som kjent ved foregående rentemøte i januar at de vil starte med månedlige kjøp av

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. Nr. 3 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 27. august - 21. september NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden november Nr. 4 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 1.-25. november NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Det meldes

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Stavanger, 8. november 17 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Torsdag sted Nasdaq indeksen med 0,41 % til 5.056,06, den høyeste sluttnoteringen siden mars 2000.

Torsdag sted Nasdaq indeksen med 0,41 % til 5.056,06, den høyeste sluttnoteringen siden mars 2000. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 17 2015 Intro NIKKEI 225 indeksen steg over 20.000 poeng for første gang på 15 år på onsdag. Banker og utlånere var blant vinnerne. Indeksen steg 1,1 % til

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011

Nr Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 Nr. 2 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016

Makroøkonomiske utsikter. Kari Due-Andresen August 2016 Makroøkonomiske utsikter Kari Due-Andresen August 2016 Kina: BNP Industriproduksjon 10,0 12,5 15,0 Prosent, 1011 17 18 19 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Kilde: Macrobond BNP år/år 0,0

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Intro. Europa. Sveits:

Intro. Europa. Sveits: INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 22 2015 Intro Den europeiske sentralbanken uttalte torsdag at en unnlatelse av å komme til enighet med Hellas om bistandsprogrammet snart kan drive rentene

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Intro. Europa. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 11 2015

Intro. Europa. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 11 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 11 2015 Intro Denne uken ble vi presentert en rekke data fra Kina, som tyder på at sentralbanken, PBoC, vil komme med ytterligere pengepolitiske tiltak i tiden

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner

Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Nr. 2 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av april og første halvdel av mai 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Trondheim 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014. Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 27. januar til 19. februar. NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER. DESEMBER Vekstanslagene ute er lite endret BNP globalt og handelspartnere. Årsvekst. Prosent ),,,,, Globalt Handelspartnere Anslag PPR / Anslag

Detaljer

Løsningsforslag kapittel 11

Løsningsforslag kapittel 11 Løsningsforslag kapittel 11 Oppgave 1 Styringsrenten påvirker det generelle rentenivået i økonomien (hvilke renter bankene krever av hverandre seg i mellom og nivået på rentene publikum (dvs. bedrifter,

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i november 2009 Nr. 4 2009 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i november 2009 Nasjonal oppsummering Etterspørsel, produksjon og markedsutsikter I denne runden rapporterte

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Nr Nr. 3 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i slutten av august og første halvdel av september 2011 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 3 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 3. - 28. september 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK OG INTERNASJONAL ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Gardermoen, 23. mai 217 Agenda Internasjonal økonomi Lysere utsikter på kort sikt Men økt usikkerhet Oljemarkedet 5$ nytt prisleie?

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR 2 2014 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 22. APRIL TIL 16. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27.

REGIONALT NETTVERK. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. REGIONALT NETTVERK Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 3 2015 INTERVJUER ER GJENNOMFØRT I PERIODEN 10. AUGUST - 27. AUGUST OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015. Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 1 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. januar - 16. februar OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden Nr. 4 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 5. - 30. november 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015 Intro Mandag var de amerikanske børsene stengt. Tirsdag steg S&P 500 indeksen over 2.100 poeng for første gang noensinne. Indeksen steg 0,16 % til 2.100,34

Detaljer

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009).

En ekspansiv pengepolitikk defineres som senking av renten, noe som vil medføre økende belåning og investering/forbruk (Wikipedia, 2009). Oppgave uke 47 Pengepolitikk Innledning I denne oppgaven skal jeg gjennomgå en del begreper hentet fra Norges Bank sine pressemeldinger i forbindelse med hovedstyrets begrunnelser for rentebeslutninger.

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 9. JUNI BNP handelspartnerne Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 = 8 Storbritannia Euroområdet Sverige USA 8 9 7 Storbritannia Euroområdet

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 4 2014 Intervjuer er gjennomført i perioden 13. oktober - 7. november OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktene

Detaljer

Kraftig sysselsettingsvekst i USA Det amerikanske arbeidsmarkedet blir stadig strammere. I desember økte sysselsettingen med i underkant av 300 000.

Kraftig sysselsettingsvekst i USA Det amerikanske arbeidsmarkedet blir stadig strammere. I desember økte sysselsettingen med i underkant av 300 000. Makroøkonomi uke 1 Økt usikkerhet rundt oljeprisutviklingen Kraftig sysselsettingsvekst i USA Børsuro i Kina Varekonsumet økte i november Fortsatt en negativ trend i industriproduksjonen Store regionale

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 7 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 7 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 7 2015 Intro Torsdag ble vi presentert inflasjonsrapporten fra The Bank of England, i tillegg til at Riksbanken overrasket markedet ved å kutte deres nøkkelrente

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. Nr. 2 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 23. april - 15. mai 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11.

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. Nr. 1 2011 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i perioden 17. januar-11. februar NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Samlet

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad 3. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia Spania

Detaljer

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12.

Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner NR. 2 2015 Intervjuer er gjennomført i perioden 20. APRIL - 12. MAI OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Produksjonsveksten

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen 6. september 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen. september Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 USA Tyskland Storbritannia Italia Spania

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 6 2015 Intro Vi ble i løpet av uken presentert en rekke arbeidsmarkedsdata fra USA, deriblant non-farm payrolls, som karakteriseres av mange som månedens viktigste

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført i februar 2010 Nr. 1 2010 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført i februar 2010 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER I denne runden rapporterte

Detaljer

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 9 2015 Intro Denne ukens viktigste begivenhet var Janet Yellen sin halvårlige høring i Senatet. Høringen strakk seg over både tirsdag og onsdag. Referatet fra

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

Makroøkonomiske utsikter

Makroøkonomiske utsikter Makroøkonomiske utsikter Byggevaredagen 9. april 2014 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no 2012M01 2012M02 2012M03 2012M04 2012M05 2012M06 2012M07 2012M08

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Jæren, 1. mai 217 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur 2. Nåsituasjonen ute 3. Konjunkturene snur her hjemme 1. Bakgrunn: omstilling og oljenedtur

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

Makro-og markedsoppdatering. 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom

Makro-og markedsoppdatering. 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro-og markedsoppdatering 8. april 2016 Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom Makro og markeder - hovedtrekk Den siste uken har det blitt publisert viktige stemningsindikatorer som viser noe bedring for bedriftene

Detaljer

Vi flyr lavt og taper høyde, men vi styrter ikke. - en hurtig og tabloid fremstilling. Hallgeir Isdahl

Vi flyr lavt og taper høyde, men vi styrter ikke. - en hurtig og tabloid fremstilling. Hallgeir Isdahl Vi flyr lavt og taper høyde, men vi styrter ikke - en hurtig og tabloid fremstilling Hallgeir Isdahl 14.09.10 2 3 Gjeninnhentingen blir annerledes Kina og sør-øst Asia blir mer dominant Kina er nå verdens

Detaljer

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn

RENTEKOMMENTAR 27.MARS Figurer og bakgrunn RENTEKOMMENTAR 27.MARS 2014 Figurer og bakgrunn Norges Banks beslutning Styringsrenten uendret på 1,5 prosent Minimale endringer i rentebanen Første renteoppgang anslås til sommeren 2015 Veksten i norsk

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN DE ØKONOMISKE UTSIKTENE VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Sogndal,. mars 17 Oljeprisfallet bremser veksten BNP Fastlands-Norge. Volum. Årsvekst. Prosent 4 3 1 11 1 13 14 15 16 Kilder: Statistisk sentralbyrå

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST 23. JUNI

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST 23. JUNI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN HAMMERFEST. JUNI BNP handelspartnerne Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 = 8 Storbritannia Euroområdet Sverige USA 8 9 7 Storbritannia Euroområdet Sverige

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Norge - en oljenasjon i solnedgang?

Norge - en oljenasjon i solnedgang? Norge - en oljenasjon i solnedgang? Sjeføkonom Elisabeth Holvik, 25. november 2014 The big picture 6 år siden finanskrisen i USA Veksten holdt oppe av ekstreme virkemidler USA og England på vei ut av krisen

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 22. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Hovedstyremøte 29. oktober 2003

Hovedstyremøte 29. oktober 2003 Hovedstyremøte 9. oktober Hovedstyret oktober. Foliorenten og importvektet valutakurs (I-) ) Dagstall.. jan. okt. 8 8 Foliorenten (venstre akse) I- (høyre akse) 9 9 ) Stigende kurve betyr styrking av kronekursen

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Deliveien 4 Holding AS

Deliveien 4 Holding AS O B L I G O I N V E S T M E N T M A N A G E M E N T Deliveien 4 Holding AS Kvartalsrapport mars 2015 Innhold Hovedpunkter 3 Nøkkeltall 3 Aksjekurs og utbetalinger 4 Kursutvikling 4 Porteføljeoversikt 5

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD, 12. MAI 2015 UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN SANDEFJORD,. MAI 5 Pengepolitikkens rolle i en omstilling Fleksibel inflasjonsstyring Lav og stabil inflasjon,5% Stabil utvikling i produksjon

Detaljer

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012

Nr Regionalt nettverk. Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner. Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 Nr. 1 2012 Regionalt nettverk Oppsummeringer - nasjonal og for alle regioner Intervjuer gjennomført hovedsakelig i januar 2012 NASJONAL OPPSUMMERING ETTERSPØRSEL, PRODUKSJON OG MARKEDSUTSIKTER Kontaktbedriftene

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo 23. april 2012 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Polyteknisk forening, Oslo. april Tegn til bedring i realøkonomien Industriproduksjon. Volum. Prosentvis vekst siste tre måneder over foregående

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Kristiansand, 27. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Utviklingen på arbeidsmarkedet

Utviklingen på arbeidsmarkedet Utviklingen på arbeidsmarkedet SAMMENDRAG Den sterke veksten i norsk økonomi fortsatte i 2007. Høykonjunkturen vi er inne i har vært bredt basert og gitt svært lav arbeidsledighet og kraftig økning sysselsettingen

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Bergen, 3. november 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Boligmarkedet Pengepolitikken 2 Tema Utsikter for internasjonal

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker 22. november 2011 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Fellesforbundet - Jevnaker. november Hovedpunkter Fra finanskrise til gjeldskrise Hva nå Europa? Hvordan påvirkes Norge av problemene ute? Fase

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Hovedstyremøte 17. desember 2003

Hovedstyremøte 17. desember 2003 Hovedstyremøte 7. desember 3 Hovedstyremøte 7. desember 3 Tolvmånedersveksten i KPI-JAE ble i Inflasjonsrapport 3/3 anslått å øke til rundt ¼ prosent neste sommer og stabiliseres på målet fra høsten 5

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Leknes 11. oktober 217 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN, 23. MAI 2014 DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN,. MAI Inflasjon og kapasitetsutnytting KPI. Glidende tiårs gjennomsnitt og variasjon. Årsvekst. Prosent 8 Variasjon Inflasjonsmål KPI 8 Anslag på kapasitetsutnytting

Detaljer