INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke Intro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro"

Transkript

1 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke Intro Mandag var de amerikanske børsene stengt. Tirsdag steg S&P 500 indeksen over poeng for første gang noensinne. Indeksen steg 0,16 % til 2.100,34 poeng, ny all time high. Fra onsdag og til med fredag var flere av markedene i Asia stengt i forbindelse med kinesisk nyttår, Lunar New Year. Markedene var stengt i Kina, Taiwan, Hong Kong og Vietnam. Onsdag kveld ble vi presentert referatet fra det foregående FOMC møtet som ble avholdt januar. I og med at vi allerede etter dette møtet har mottatt oppdatert data for arbeidsmarkedet, er det nå flere som venter på mer oppdatert informasjon fra Fed. Dette vil vi få når Yellen holder sin halvårlige tale for Kongressen 24. februar. Videre ble vi på torsdag presentert det første referatet fra et rentemøte i ECB. Det var på dette møte at ECB president Mario Draghi og resten av medlemmene vedtok de nye statsobligasjonskjøpene. Referatene vil bli publisert fire uker etter hvert rentemøte. Samme dag steg NIKKEI-indeksen i Japan med 0,36 % til ,79 poeng og avsluttet dermed på det høyeste siden 2. mai All time high ble satt 29. desember 1989, med poeng. Hellas sendte inn et forslag til avtale torsdag, men den ble raskt avvist av Tyskland. Fredag ble de 19 finansministrene i eurosonen enige om en forlengelse av avtalen med Hellas i fire måneder, mot at Hellas møter visse forpliktelser. Hellas vil nå få tid til å kunne utarbeide et forslag ovenfor eurosonen som er mer langsiktig. Europa Referatet fra det forrige rentemøte i ECB viste at eneste tilstrekkelige mulighet var kjøp av statsgjeld, som ble diskutert blant The Governing Council på møte 22. januar hvor de bestemte å starte et aktiva-kjøpsprogram på 1,1 billioner. «Kjøp av statsobligasjoner virket som det eneste gjenværende instrumentet som er tilstrekkelig nok til å tilby den nødvendige pengestimulansen», het det. Det at ECB utgir referater er en ny kommunikasjonsstrategi som de først nå har begynt med. Tyskland ledet opposisjonen mot kvantitative lettelser, og argumentene deres er bemerket gjentatte ganger, der de påpekte at det er ikke var nødvendig med pengepolitiske tiltak. «En rekke hensyn i favør av å opprettholde en vente og se holdning på dagens møte ble fremmet av enkelte medlemmer. Kjøp av statsobligasjoner bør forbli et beredskapsinstrument i pengepolitikken, som skal benyttes som siste utvei i tilfellet av ekstremt alternativ scenario», het det i rapporten. I tillegg viste rapporten at sysselsettingsveksten ikke har vært bedre siden Tilsvarende samleindeksen for Tyskland og Frankrike steg fra henholdsvis 53,5 og 49,3 til 54,3 og 52,2 i februar. Den tyske indeksen er dermed på det høyeste på syv måneder, mens i Frankrike steg indeksen til det høyeste siden august Tall fra Eurostat på mandag viste at handelsbalansen for eurosonen samlet viste et overskudd på 23,3 milliarder i desember, mens det på forhånd var ventet et overskudd på 19 milliarder. Videre ble vi på fredag presentert foreløpige PMI tall, innkjøpssjefsindeksene, for eurosonen samlet og dets medlemsland. Både industri- og tjenestesektoren styrket seg denne måneden for eurosonen samlet, og indikerer at regionens økonomi begynner å bygge momentum, selv med muligheten for en Gresk exit. Samleindeksen for eurosonen steg fra 52,6 i januar til 53,5 i februar, ifølge Markit. På forhånd var det ventet en oppgang til 53. Noteringen i februar er den høyeste på syv måneder. «Selv

2 med den pågående gjeldskrisen relatert til Hellas, den økonomiske veksten har samlet momentum og ser ut til å utvikle seg i ytterligere positivt terreng. Med ECB sine kvantitative lettelser som skal starte i mars, har optimismen blant bedriftene økt til det høyeste på tre år», uttalte sjeføkonom i Markit, Chris Williamson. PMI indeksen for industrisektoren steg fra 51 til 51,1 i februar, mens tilsvarende indeks for tjenestesektoren steg fra 52,7 til 53,9 i samme periode. Bilsalget i Europa akselererte forrige måned, drevet av blant annet priskutt. Antallet registreringer steg med 6,2 % fra ett år tidligere i januar, til 1,03 millioner kjøretøy, ifølge the European Automobile Manufacturers Association, ACEA. Samlet for 2014 steg antallet registreringer med 5,4 %, den første års-økningen etter seks år med fall. Den største oppgangen var i Spania med 28 %, 11 % i Italia, 6,7 % i Storbritannia, 6,2 % i Frankrike og 2,6 % vekst i Tyskland. Dermed kunne alle de fem største bilmarkedene i Europa vise til vekst i foregående måned. Tysk investortillit steg til det høyeste på ett år i februar, drevet av de nye stimulansene som snart ankommer fra ECB. Investortilliten målt ved ZEW indeksen, som måler forventingene til investorer og analytikere til de neste seks månedene, steg fra 48,4 i januar til 53 i februar. På forhånd var det ventet en oppgang til 55. Indeksen som måler nåværende forhold steg fra 22,4 i januar til 45,4 i februar, ifølge ZEW. Investorers vurdering av nåsituasjonen steg klart mer enn ventet, konsensus ventet en indeks på 30. ZEW indeksen for forventinger til de kommende seks månedene i eurosonen steg fra 45,2 til 52,7 i samme periode. Storbritannia: Onsdag fikk vi referatet fra det foregående møte i the Monetary Policy Committee (MPC). BoE sa at inflasjonen vil kunne akselerere raskt i 2016, når virkningene at fallende oljepriser forsvinner, samtidig som arbeidsmarkedsdata viser at arbeidskostnadspresset begynner å tilta. I minuttene fra møtet tidligere denne måneden stemte MPC sine ni medlemmer enstemmig om å holde styringsrenten uendret på 0,5 %. Sammen med et bedrende arbeidsmarked og utsiktene for inflasjon, skapes det splittelse blant medlemmene om når de skal begynne innstramming av pengepolitikken. For alle utenom to av medlemmene forventer de innstramming de neste tre årene, dog uttalte disse at det er nesten like stor sannsynlighet for at det neste steget kan være å løsne på pengepolitikken. De to gjenværende medlemmene antar at første renteheving kommer på slutten av dette året. Markedet forventer at BoE vil heve renten på sensommeren allerede, ifølge Bloomberg. De gjentok bekymringene rundt Europa, selv om utsiktene for økonomien har tatt seg opp. «Veksten ventes å bli noe sterke over de neste fem årene, enn tidligere ventet i november. Likevel finansmarkedsutviklingen den siste måneden har vært en påminnelse at vekstutsiktene forblir sensitive til global utvikling», sa MPC. Samme dag ble vi presentert ledighetstall fra the International Labor Organization, ILO. Ledighetsraten falt fra 5,8 % til 5,7 % i tremånedersperioden gjennom november, det laveste nivået på mer enn seks år. Det var på forhånd ventet en uendret ledighetsrate. I desember alene var ledighetsraten på 5,6 %. Antallet ledige falt med personer til 1,86 millioner personer i fjerde kvartal, mens antallet personer i arbeid steg med personer til 30,9 millioner personer. Et smalere mål på ledighet viste at antallet søkere til ledighetstrygd falt med personer til personer fra desember til januar, her var det ventet et fall på personer. Antallet søkere har falt 27 måneder på rad. En annen oppløftende nyhet var at lønningene i fjerde kvartal steg i det raskeste tempoet siden andre kvartal Ekskludert for bonuser, steg lønningene med 1,7 %.

3 Prisstatistikk tidligere i uken viste at inflasjonen falt mer enn ventet i januar, det laveste som er notert, drevet av et kraftig fall i matvarepriser og drivstoffpriser. Konsumprisene viste en årstakt på 0,3 % i januar, ned fra 0,5 % i desember, det laveste siden tallserien startet i 1989, ifølge rapporten fra ONS. Kjerneinflasjonen akselererte fra 1,3 % i desember til 1,4 % i januar. ONS rapporten viste at prisene falt med 0,9 % på månedsbasis fra desember til januar. Mat og ikke-alkoholholdige drikkevarer falt 2,5 % på årsbasis, mens drivstoff falt 16,2 %. I en separat rapport fra ONS så vi at boligprisene steg med 9,8 % på årsbasis i desember. I London steg prisene med 13,3 %. Fredag ble vi presentert detaljhandelstall som viste at handelen falt med 0,3 % på månedsbasis fra desember til januar, mens det var ventet et fall på 0,2 %. På årsbasis steg handelen med hele 5,4 %, dog mot ventet 5,9 %. Detaljhandelen eksklusiv drivstoff falt 0,7 % mot et ventet nedgang på 0,3 %. På årsbasis var handelen eksklusiv drivstoff opp 4,8 % mot ventet 5,9 %. USA Onsdag kveld ble vi presentert referatet fra det foregående FOMC møtet. I referatet signaliserte de muligheten for å holde styringsrenten lav i en lengre periode, gitt risiko mot den amerikanske økonomien, slik som en sterk $ til lav lønnsvekst og et ruskete boligmarked. Flere av medlemmene indikerte at deres vurdering av risikoelementer for når man skal begynne en normalisering av politikken har blitt forskjøvet og presset dem mot å holde rentene nær null for en lengre tid, ifølge referatet fra møtet januar. Det er flere av medlemmene som uttrykte bekymring rundt å fjerne «patient» om når de skal heve rentene, fordi det ville da kunne låse dem til et bestemt tidsintervall. FOMC medlemmene vurderte samlet utsiktene som balansert, og pekte mot en sterkere $, lavere lønnsvekst, internasjonale uroligheter slik som Ukraina og Hellas, som noen risikomomenter for å ikke heve renten for første gang siden Medlemmene hadde ifølge referatet en intens debatt rundt konsekvensene av at inflasjonen ligger under Fed sitt mål på 2 % de siste 32 månedene. Flere av medlemmene så den fortsatt svake utviklingen i kjerneinflasjonen som en bekymring. Selv om de fleste medlemmene er enige om at første renteheving vil skje i år, var det et klart skille i når man forventer første renteheving. Det er nok mange som tolket referatet som «duete/dovish», i og med at de gjentok flere ganger at rentene vil bli holdt lave. I det foregående referatet la de også til internasjonale begivenheter, til listen over hva de må ta hensyn til når de hever rentene, i tillegg til arbeidsmarkedet, inflasjon og finansmarkedene. Neste møte i FOMC holdes mars, men først rettes øyne mot sentralbanksjef Janet Yellen sin halvårlige tale til Kongressen kommende uke. Mange har også påpekt at både språket og innholdet i referatet har blitt langt mer innviklet enn tidligere, i tillegg til at de benytter langt flere ord. Se grafen under(kilde: Bloomberg).

4 Industriproduksjonen steg mindre enn ventet i januar, holdt tilbake av et fall i bygging av biler og lavere etterspørsel etter konstruksjonsmaterialer. Industriproduksjonen steg med 0,2 % i januar, etter at den var uendret måneden før. På forhånd var det ventet en vekst i produksjonen på 0,4 %. Desembertallet ble revidert ned fra å tidligere ha vist en oppgang på 0,3 %. Produksjon av konstruksjonsmaterialer falt 0,3 % i januar etter å ha steget med 1 % måneden før. Oppløftende var det derimot at produksjonen av utstyr til virksomheter steg med 0,8 % i januar, etter en økning på 1,2 % måneden før, ifølge rapporten fra Fed. Kapasitetsutnyttelsen, som måler hvor mye en fabrikk er i bruk, var uendret på 79,4 % i januar. Empire Manufacturing indeksen, som baserer seg på at New York Fed stiller en rekke spørsmål til vareprodusentene i delstaten om den nåværende situasjonen og situasjon en de neste seks månedene, falt fra 9,95 i januar til 7,78 i februar. På forhånd var det ventet en nedgang til 8. Produksjon av konstruksjonsmaterialer falt 0,3 % i januar etter å ha steget med 1 % måneden før. Kapasitetsutnyttelsen, som måler hvor mye en fabrikk er i bruk, var uendret på 79,4 % i januar. The Conference Board index, et mål på utsiktene de neste tre til seks månedene steg med 0,2 % I januar, etter en revidert oppgang på 0,4 % måneden før. På forhånd var det ventet en oppgang på 0,3 %. Fem av de ti indikatorene i hovedindeksen fra Conference Board bidro til oppgang. Tilsvarende indeks som måler nåværende forhold steg med 0,2 % i januar, for andre måned på rad. Denne uken ble vi presentert en rekke tall fra boligmarkedet i USA. Først ut var NAHB-indeksen, som måler sentimentet blant boligbyggerne. Tilliten blant boligbyggerne falt i februar til det laveste på fire måneder, blant annet som følge av dårlig vær. Indeksen falt fra 57 i januar til 55 i februar, mens det var ventet en oppgang til 58. Nedgangen var drevet av et fall i kundetrafikken. «Samlet sett, er sentimentet blant entreprenørene fortsatt solid, med denne svake nedgangen, som i all hovedsak skyldes de usedvanlige mengdene med snø rundt omkring i landet», skrev NAHB styreleder Tom Woods, i en uttalelse. «Tillitsindeksen er fortsatt konsistent med en beskjeden pågående gjeninnhenting. Solid jobbvekst, rimelige boligpriser og historisk lave boliglånsrenter bør hjelpe etterspørselen og holde boligmarkedet gående i året som kommer», skrev NAHB sjeføkonom David

5 Crowe. Nedgangen i tillit denne måneden var sentrert blant boligbyggere i Midwest, mens indeksene for de tre andre regionene var lite endret fra måneden før. Tall for igangsatte boliger viste et fall på 2 % i januar til 1,07 millioner enheter annualisert, ned fra 1,09 millioner enheter i desember, ifølge rapporten fra Handelsdepartementet. Dette var den femte måneden på rad med en årstakt på over en million enheter. Sammenlignet med samme måned for ett år siden er antallet igangsettelser opp 18,7 %. Bygging an eneboliger falt 6,7 % til enheter annualisert i januar, ned fra i foregående måned, som var det sterkeste siden mars Arbeid på flermannsboliger steg med 7,5 %, til en årlig rate på enheter, det meste siden juli i fjor. Antallet byggetillatelser falt med 0,7 % i januar til 1,05 millioner enheter annualisert, det var på forhånd ventet en oppgang til 1,07 millioner enheter. De ukentlige arbeidstallene viste at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd falt med personer til personer i uke 7, ifølge rapporten fra Arbeidsdepartementet. På forhånd var det ventet et fall til personer. De som fortsetter å motta trygdeytelser, continuing claims, steg med personer til 2,43 millioner personer i uke 6. Ledighetsraten blant de som kvalifiserer til trygdeytelser var uendret på 1,8 %. Asia Kina: Tall fra statistikkmyndighetene i Beijing på tirsdag viste at boligprisene falt i 64 av de 70 største byene på månedsbasis i januar, sammenlignet med fall i 65 av byene i desember. I Guangzhou og Shenzhen steg prisene fra desember til januar, ifølge rapporten. Boligprisene falt med 5,1 % fra ett år tidligere i januar, det største årlige fallet som noensinne er registrert. I januar falt prisene i 69 byer fra ett år tidligere, mot 68 i desember. Prisene falt med 3,2 % på årsbasis i Beijing, mens de falt med 4,2 % i Shanghai. Prisene på bruktboliger falt i 61 av byene fra desember til januar, mot 60 i desember. Prisene steg i 6 av byene, mot 8 i desember. Priser på nye boliger i Ganzhou steg med 0,2 % på månedsbasis i januar, ifølge ferske tall. Tilsvarende steg prisene med 0,3 % i Shenzhen, som i desember var den første av de 70 byene som kunne vise til en månedsgevinst siden september. Gjennomsnittsprisen i de 100 byene som følges av landets største eiendomsmeglerside, SouFun Holdings Ltd., steg med 0,2 % fra desember til januar, den første måneds-økningen siden mai, ifølge nettsiden. Det er flere som nå påpeker at bunnen er nådd i de store byene som Shanghai, Beijing og Guangzhou. Japan: Onsdag morgen avholdt The Bank of Japan sitt rentemøte med påfølgende beslutning. BoJ opprettholdt at de vil øke den monetære basen med årlig takt på 80 billioner yen (670 milliarder $), ettersom de prøver å fyre liv i økonomien og motvirke en nedgang i inflasjonen. BoJs kommentarer rundt eksport og industriproduksjon var mer positive enn kommentarene i januar. Denne gangen brukte de «exports and production have been picking up», mens i januar sa de exports had shown signs of picking up while output had bottomed out. De fleste venter at BoJ vil utvide stimulansene ytterligere innen utgangen av oktober, ifølge en undersøkelse gjort av Bloomberg.

6 Mandag morgen ble vi presentert de viktige BNP-tallene. Økonomien ekspanderte mindre enn ventet i fjerde kvartal, og understreker vanskelighetene med å øke veksten, selv om eksporten er solid, er fortsatt investeringstakten og konsumveksten svak, ifølge de foreløpige tallene. BNP steg med 2,2 % annualisert mot en ventet vekst på 3,7 %. Nominell BNP, som ikke er justert for prisendringer, steg 4,5 % annualisert. Ifølge reviderte data falt økonomien med 6,7 % i kvartalet etter Abe økte momsen, og i tredje kvartal falt økonomien med 2,3 % (1,9 %). Samlet for 2014, var BNP uendret, etter to år med ekspansjon, og reflekterer momsøkningen som ble innført 1. april i fjor. Investeringer blant bedrifter økte med 0,1 % i de tre siste månedene i fjor fra kvartalet før, når de falt 0,1 %, ifølge data fra regjeringskontoret. Privat forbruk økte med 0,3 % i fjerde kvartal, likt som i tredje kvartal. Eksporten økte med 2,7 %, drevet av en svak yenkurs, dog var eksportvolumet svakere enn ventet. Samme dag som vi ble presentert BNP-tall så fikk vi endelige tall for industriproduksjonen i landet for desember. Industriproduksjonen steg med 0,8 %, mens de foreløpige tallene viste en vekst på 1 %. Videre ble vi presentert oppdaterte handelstall for januar som viste at eksporten økte med det meste på over ett år i januar, drevet av sterk etterspørsel fra Asia og USA. Fra ett år tidligere steg eksporten med 17 % mot en ventet vekst på 13,5 %. Importen falt med 9 % i samme periode og reduserte handelsunderskuddet til 1,18 billioner yen, ifølge Finansdepartementet i landet. Eksportvolumene steg med det meste på fire år, og tyder på at fallet i yenen begynner å støtte oppunder økonomien. Eksportverdien til Asia var den høyeste noensinne registrert i januarmåned. Sør-Korea: Sentralbanken i Sør-Korea, The Bank of Korea, holdt deres viktigste nøkkelrente uendret på rekordlave nivåer denne uken, samtidig som beslutningstakerne ga uttrykk for optimisme til moderat vekst og inflasjon. BoK holdt deres syvdagers tilbakekjøps rente (seven-day repurchase rate) uendret på 2 %, slik som ventet av konsensus. I 2014 satt sentralbanken nøkkelrenten ned med 50 basispunkter. «Den nåværende styringsrenten begrenser ikke økonomien, som vil gjeninnhente seg i et moderat tempo», uttalte guvernør Lee Ju Yeol, i etterkant av møtet. Han påpekte at han tror landet vil kunne nå de økonomiske prognosene som ble lagt fram i foregående måned. Markedet forventer at BoK vil kutte deres nøkkelrente i april, dog er det flere som tror at et kutt vil komme så tidlig som i mars også. Den kraftige økningen i husholdningenes gjeld ble vurdert når sentralbanken besluttet å holde nøkkelrenten uendret på tirsdag, ifølge guvernør Lee Ju Yeol. «Boliglån og andre lån til husholdninger fortsetter å stige i et tempo som er langt raskere enn hva man har sett tidligere år», sa sentralbanken i en uttalelse. I uttalelsen fra BoK kom det også fram at produksjonsgapet, hvor selve produksjonsetterspørselen er lavere enn det potensielle tilbudet i økonomien, vil vedvare i en betydelig tid og inflasjonen vil holde seg på et lavt nivå, og deretter gradvis stige i ande halvår i år. Sentralbanken gjør sjeldent endringer i nøkkelrenten før Lunar New Year ferien, som varer fra onsdag til fredag i Sør-Korea. I forrige måned senket BoK vekstprognosene for inneværende år fra 3,9 % til 3,4 %, mens de reduserte inflasjonsforventningene fra 2,4 % til 1,9 %. Konsumprisene i Asias fjerde største økonomi steg med 0,8 % på årsbasis i januar, uendret fra desember og det tregeste tempoet siden desember 1999.

7 Australia: Vi ble denne uken presentert referat fra det foregående møtet i The Reserve Bank of Australia, RBA. RBA uttalte at tvil om økt innenlandsk forbruk og Kinas appetitt på råvarer var blant hovedårsakene til beslutningen om å senke renten. De gjentok samtidig at AUD er fortsatt for høy. «Det var stor usikkerhet rundt tidspunktet og omfanget av den forventede økningen i husholdningenes forbruksvekst og investeringer i næringslivet utenfor gruvesektoren. Det var også mangel på klarhet rundt utsiktene for det kinesiske eiendomsmarkedet og dens implikasjoner for kinesisk etterspørsel etter råvarer», het det i referatet fra det første møte i år, hvor det ble diskutert om å kutte nøkkelrenten med engang eller vente en måned. «Medlemmene vurderte argumenter for å handle på dette møtet eller på det påfølgende møtet. De besluttet å handle på dette møtet for å kunne tilby muligheten for tidlig kommunikasjon i den kommende erklæringen om pengepolitikken(statement on Monetary Policy)», skrev RBA i referatet. Singapore: Singapore regner med sin posisjon som en asiatisk finans-hub for å styrke eksporten av tjenester ettersom etterspørselen etter varer har falt. Den økende betydningen av tjenestesektoren har gjort at myndighetene nå utgir kvartalsvise rapporter på sektoren. Tjenestehandel utgjorde 27 % av totalen i fjor, opp fra 20 % ett tiår tidligere. Andelen er ventet å øke med en økende middelklasse i regionen som igjen vil medføre økt etterspørsel, het det i rapporten fra Nærings- og Handelsdepartementet. «Utsiktene for Singapores vareeksport er fortsatt beskjeden. Eksport av tjenester, inkludert finans og forsikring, forventes å gi støtte til den samlede eksportveksten», ifølge Handelsdepartementet. Industrisektoren i landet falt med 2,5 % annualisert i fjerde kvartal, mens tjenestesektoren ekspanderte med 7,8 % i samme periode, hvorav finans og forsikring steg med hele 36 %. Fremvoksende Indonesia: På tirsdag kuttet sentralbanken i Indonesia, Bank Indonesia, overraskende nøkkelrenten for første gang på tre år. De ble dermed med sine globale kollegaer i å lette på pengepolitikken for å støtte Sørøst-Asias største økonomi, ettersom inflasjonen har tatt seg ned. Sentralbankguvernør, Agus Martowardojo og hans styre, senket nøkkelrenten fra 7,75 % til 7,5 %. Sentralbanken kuttet også renten som de betaler for overnatten-innskudd (overnight deposits), også kjent som Fasbi, med 25 basispunkter til 5,5 %. Veksten i landet tok seg ned til 5,02 % i fjor, ned fra 5,58 % året før. President Joko Widodo, som overtok i oktober, har satt seg et mål om en vekst på 5,7 % i Sentralbanken uttalte at de ikke følte noe politisk press ved avgjørelsen sin. «Politikken er i tråd med innsatsen Bank Indonesia må gjøre for å håndtere underskuddet på driftsbalansen mot et sunnere nivå. Oppgangen i verdensøkonomien forventes å fortsette, dog ujevn», sa sentralbanken i en uttalelse. Konsumprisene tok seg ned i januar til 6,96 % fra ett år tidligere, ned fra 8,4 % i desember. Inflasjonen vil være i den lave enden av målet på 3 til 5 %, ifølge sentralbanken.

8 Thailand: Thailand kunne vise til den svakeste økonomiske veksten på tre år i 2014, drevet av blant annet politisk uro som har forårsaket lavere forbruk, samtidig som lavere jordbrukspriser og en svekket global etterspørsel har svekket eksporten til landet. Samlet for 2014 vokste BNP med 0,7 %, ifølge the National Economic and Social Development Board, NESDB, i Bangkok. BNP vokste med 2,3 % i fjerde kvartal i fjor, sammenlignet med samme periode i På forhånd var det ventet en vekst på henholdsvis 0,7 % og 2 %. Prayuth Chan-Ocha, generalen som ble statsminister etter militærkuppet i mai i fjor, sliter mer å akselerere offentlige utgifter og investeringer etter en stimulansepakke på 11 milliarder $, som ikke klarte å øke det lokale forbruket. Eksporten falt for andre år på rad i fjor, første gang på mer enn to tiår. Økonomien vokste i det tregeste tempoet siden 2011 i fjor. Privat forbruk økte med 2,4 % i fjerde kvartal fra ett år tidligere opp fra en økning på 1,8 % i tredje kvartal. Investeringer økte fra 2,9 % i tredje kvartal til 3,2 % i fjerde kvartal, ifølge rapporten. NESDB forventer en vekst på mellom 3,5 til 4,5 % vekst inneværende år, dog kuttet de eksportforventningene fra en vekst på 4 % til en vekst på 3,5 %. Norden Norge: Her hjemme ble vi presentert handelsbalansen som viste et kraftig fall i eksportverdien i januar sammenlignet med årets første måned i Vareeksporten utgjorde 71,6 milliarder kr i januar, en nedgang på 20,9 % sammenlignet med januar i fjor. Nedgangen skyldes i all hovedsak lavere verdi på råoljen som ble eksportert, ifølge SSB. Verdien av råolje som ble eksportert utgjorde 13,2 milliarder kr i januar i år, ned fra en verdi på 29,2 milliarder kr i januar i fjor. Importen utgjorde 44,5 milliarder kr i januar, en oppgang på 4,6 % fra ett år tidligere. Overskuddet på handelsbalansen var 27,1 milliarder kr i januar, en nedgang på 43,5 % fra ett år tidligere. I tillegg til nedgangen for råolje, var det også nedgang for naturgass og fastlandseksporten som bidro til å trekke handelsoverskuddet ned. Fastlandseksporten endte på 33,2 milliarder kr i januar, 2,2 % mindre enn i januar 2014.

9 Sverige: Fra Sverige ble vi presentert fersk prisstatistikk i etterkant av den overraskende avgjørelsen til Riksbanken foregående uke om rentekutt og kjøp av statsobligasjoner. Konsumprisindeksen falt 0,2 % på årsbasis i januar, en oppgang fra desember da den var -0,3 %. Det var på forhånd ikke ventet noen endringer. Fra desember i fjor til januar i år falt konsumprisindeksen med 1,1 %. Inflasjonstakten, endringen i KPI de siste tolv månedene, kom i all hovedsak som følge av lavere rentekostnader og lavere priser på drivstoff som trakk ned inflasjonen med henholdsvis 0,6 og 0,4 %- poeng. Inflasjonen justert for effekten av renteendringer, KPIF (KPI med fast rente), var 0,6 % på årsbasis i januar, opp fra 0,5 % i desember. Riksbanken og konsensus hadde ventet at den underliggende inflasjonen, KPIF, skulle være uendret på 0,5 %. De oppdaterte tallene vil ikke påvirke Riksbankens rentebane.

10 Vedrørende spørsmål kan dere kontakte: Gisle Kolmannskog tlf Christian Lund tlf Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelig, men Invento garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Invento påtar intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Uttalelsene i rapporten reflekterer Inventos oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Invento forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel.

Her hjemme ble vi blant annet presentert revidert nasjonalbudsjett for 2015. Håper alle hadde en riktig fin 17. mai feiring!

Her hjemme ble vi blant annet presentert revidert nasjonalbudsjett for 2015. Håper alle hadde en riktig fin 17. mai feiring! INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 20 2015 Intro Fra Storbritannia ble vi presentert den kvartalsvise inflasjonsrapporten, mens vi fra eurosonen og flere av medlemslandene ble presentert foreløpige

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 24 2015 Intro Foregående uke var en relativt stille uke på makrofronten, dog ble vi blant annet presentert oppdaterte BNP-tall for eurosonen samlet og tall

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Intro. Europa. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 11 2015

Intro. Europa. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 11 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 11 2015 Intro Denne uken ble vi presentert en rekke data fra Kina, som tyder på at sentralbanken, PBoC, vil komme med ytterligere pengepolitiske tiltak i tiden

Detaljer

I løpet av uken ble vi presentert en rekke data her hjemme, deriblant oppdaterte arbeidsmarkedsdata fra NAV og AKU-rapporten.

I løpet av uken ble vi presentert en rekke data her hjemme, deriblant oppdaterte arbeidsmarkedsdata fra NAV og AKU-rapporten. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 13 2015 Intro I løpet av uken ble vi presentert en rekke data her hjemme, deriblant oppdaterte arbeidsmarkedsdata fra NAV og AKU-rapporten. Fra USA ble vi presentert

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag.

Prosessen mellom Hellas og Troikaen har fortsatt sin gang denne uken, hvor Troikaen har bedt Hellas legge fram flere reformforslag. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 12 2015 Intro Den tyske hovedindeksen på børsen i Frankfurt, Dax indeksen, steg mandag til over 12.000 poeng for første gang noensinne, og satte dermed ny all

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Søndag kveld ble det kjent at Hilary Clinton ville stille som Demokratenes presidentkandidat i USA. Nominasjonsvalget starter tidlig i 2016.

Søndag kveld ble det kjent at Hilary Clinton ville stille som Demokratenes presidentkandidat i USA. Nominasjonsvalget starter tidlig i 2016. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 15 2015 Intro På onsdag ble vi presentert referatet fra rentemøtet 17.-18. mars og vi fikk dermed mer informasjon om hvordan medlemmene i FOMC tenker rundt

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa

Intro. Vi ble også presentert en rekke nøkkeltall fra USA og her hjemme. Europa INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 9 2015 Intro Denne ukens viktigste begivenhet var Janet Yellen sin halvårlige høring i Senatet. Høringen strakk seg over både tirsdag og onsdag. Referatet fra

Detaljer

Torsdag sted Nasdaq indeksen med 0,41 % til 5.056,06, den høyeste sluttnoteringen siden mars 2000.

Torsdag sted Nasdaq indeksen med 0,41 % til 5.056,06, den høyeste sluttnoteringen siden mars 2000. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 17 2015 Intro NIKKEI 225 indeksen steg over 20.000 poeng for første gang på 15 år på onsdag. Banker og utlånere var blant vinnerne. Indeksen steg 1,1 % til

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

Intro. Europa. Sveits:

Intro. Europa. Sveits: INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 22 2015 Intro Den europeiske sentralbanken uttalte torsdag at en unnlatelse av å komme til enighet med Hellas om bistandsprogrammet snart kan drive rentene

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 23 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 23 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 23 2015 Intro IMF, det Internasjonale Pengefondet, la torsdag fram sin årlige rapport over tilstanden til den amerikanske økonomien, i Washington. IMF påpekte

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 7 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 7 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 7 2015 Intro Torsdag ble vi presentert inflasjonsrapporten fra The Bank of England, i tillegg til at Riksbanken overrasket markedet ved å kutte deres nøkkelrente

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

Makrokommentar. September 2017

Makrokommentar. September 2017 Makrokommentar September 2017 Septemberoppgang på Oslo Børs Oslo Børs steg med hele 5,8 prosent i september, godt hjulpet av en oljepris som steg fra 53 til 57 USD per fat. Også i Europa forøvrig var det

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN

Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Kunsten å bruke sunn fornuft Verden sett fra SKAGEN Makroøkonomiske utsikter 1.10.2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Hovedpunktene Uroen i det internasjonale kredittmarkedet, som har preget den globale

Detaljer

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7

Dette resulterte i til dels kraftige bevegelser i rente og valutamarkedet i perioden etter annonseringen. 6,4 6,2 6 5,8 5,6 7,2 7 Månedsrapport 7/14 Den svenske Riksbanken overasket markedet Som vi omtalte i forrige månedsrapport ble markedet overasket av SSB s oljeinvesteringsundersøkelse og sentralbankens uttalelser på sist rentemøte

Detaljer

Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år.

Det var også mye fokus rundt valget i Storbritannia, hvor David Cameron og hans parti, de Konservative, blir sittende i nye fem år. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 19 2015 Intro Vi tar med oss at the Peoples Bank of China kuttet nøkkelrenten for tredje gang på seks måneder natt til mandag, denne uken (uke 20), og bidro

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 %

Brent Crude. Arbeidsledighet % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på 1,25 % Norges Bank overrasket markedet og lot renten være uendret på,5 % De fleste analytikere og markedsaktører forventet et rentekutt på,5 punkter på gårsdagens rentemøte i Norges Bank. Dette var blitt signalisert

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice 2015 ble et godt år for aksjeinvestorer som hadde investert i en veldiversifisert portefølje, både som følge av positiv børsutvikling, og ikke minst

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 2. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Fortsatt stigende boligpriser s. 3 Sterkest prisvekst i Bergen og Oslo det siste året s. 5 Siden 2009 har Tromsø

Detaljer

Utover det ble vi presentert de viktige non-farm payrolls tallene fra USA, i tillegg til en rekke andre arbeidsmarkedsindikatorer.

Utover det ble vi presentert de viktige non-farm payrolls tallene fra USA, i tillegg til en rekke andre arbeidsmarkedsindikatorer. INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 10 2015 Intro ECB avholdt rentemøte på torsdag forrige uke. ECB annonserte som kjent ved foregående rentemøte i januar at de vil starte med månedlige kjøp av

Detaljer

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var:

Med dette som bakteppe valgte Norges Bank å holde renten uendret på 0,75 % 17.desember. Hovedpunktene som ble nevnt i pressemeldingen var: Oljeprisen faller videre Uendret rente fra Norges Bank men nedjustering i rentebanen Svak forventet produksjonsvekst Svak konsumentindeks Litt opp på arbeidsledigheten Lave / Fallende renter Svak NOK og

Detaljer

Handelspartner Securities

Handelspartner Securities Handelspartner Securities Sektorrapport uke 2. 9. januar 2006 Tilbakeblikk på uke 1. Bortsett fra lengre åpningstider på Oslo Børs var ikke uke 1 i 2006 spesielt annerledes enn det meste av 2005. Hovedindeksen

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

I Japan steg eksporten mer enn ventet i november, noe som reduserte handelsunderskuddet betydelig

I Japan steg eksporten mer enn ventet i november, noe som reduserte handelsunderskuddet betydelig torsdag, 20. november 2014 Morgenrapport Macro Research I Japan steg eksporten mer enn ventet i november, noe som reduserte handelsunderskuddet betydelig Kinesisk industri-pmi falt mer enn ventet, og myndighetene

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste

Solid oppgang på Oslo Børs gav årsbeste OSEBX indeks Uke 7 1 11 11 11 11 Utvikling i nøkkeltall forrige uke Hovedindeks, Endring sist uke,1 % Endring i år 1, % Gjsn. volum OSEBX sist uke (Mrd.),7 Gjsn. P/E (basert på estimat) 11,7 Siste % sist

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Vi flyr lavt og taper høyde, men vi styrter ikke. - en hurtig og tabloid fremstilling. Hallgeir Isdahl

Vi flyr lavt og taper høyde, men vi styrter ikke. - en hurtig og tabloid fremstilling. Hallgeir Isdahl Vi flyr lavt og taper høyde, men vi styrter ikke - en hurtig og tabloid fremstilling Hallgeir Isdahl 14.09.10 2 3 Gjeninnhentingen blir annerledes Kina og sør-øst Asia blir mer dominant Kina er nå verdens

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 11/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 11/13 Markedskommentar Etter omfattende budsjett rot i USA ser det ut til at de landet på beina også denne gang. Det ser ikke ut til at markedene tok nevneverdig skade av alt oppstyret rundt

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Hovedstyret. 3. februar 2010

Hovedstyret. 3. februar 2010 Hovedstyret. februar Referansebanen for styringsrenten fra PPR /9 Med gjennomsnittlig styringsrente for. kv. 9 og strategiintervall 9 9 % % 7% 9% 8 7 Strategiintervall PPR /9 mar.7 mar.8 mar.9 mar. mar.

Detaljer

Kraftig sysselsettingsvekst i USA Det amerikanske arbeidsmarkedet blir stadig strammere. I desember økte sysselsettingen med i underkant av 300 000.

Kraftig sysselsettingsvekst i USA Det amerikanske arbeidsmarkedet blir stadig strammere. I desember økte sysselsettingen med i underkant av 300 000. Makroøkonomi uke 1 Økt usikkerhet rundt oljeprisutviklingen Kraftig sysselsettingsvekst i USA Børsuro i Kina Varekonsumet økte i november Fortsatt en negativ trend i industriproduksjonen Store regionale

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2017

Makrokommentar. Juni 2017 Makrokommentar Juni 2017 Blandete markeder i juni De globale aksjemarkedene hadde en nokså flat utvikling i juni, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant børsene med størst oppgang var de

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no

Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015. www.nbbl.no Boligmarkedsrapport og prisstatistikk NBBL 3. kvartal 2015 Innhold NBBLs prisstatistikk Boligpriser flater ut s. 3 Prisene på borettslagsboliger vs. «totalmarkedet» s. 5 Gjennomsnittspriser 3-roms blokk

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN Kristiansand, 27. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010

NORCAP Markedsrapport. Juni 2010 NORCAP Markedsrapport Juni 2010 Utvikling i mai Mai Hittil i år Oslo Børs -10,1% -7,4% S&P 500-8,2% -2,3% FTSE All World -9,9% -7,5% FTSE Emerging -7,5% -3,2% Olje (Brent) -14,9% -3,2% NORCAP Aksjefondsp.

Detaljer

Pengepolitikk etter finanskrisen

Pengepolitikk etter finanskrisen Pengepolitikk etter finanskrisen Anders Grøn Kjelsrud 14.3.2017 Pensum og oversikt Kapittel 9 og 10 i læreboka Pengepolitisk Rapport 4/16 Oppsummering fra sist Pengepolitikk etter finanskrisen IS-kurven:

Detaljer

Månedens Holberggraf November 2008

Månedens Holberggraf November 2008 Månedens Holberggraf November 28 Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut er s EcoWin Sourc e: Re ut e r s EcoWin Makroøkonomiske nøkkeltall Norge Arbeidsledighet antall tusen

Detaljer

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank

Brent Crude. Norges Bank kuttet renten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Norges Bank kuttet renten med 0,5 prosentpoeng til,5 % og NOK svekkelse i kjølvannet. Rentemøtet i Norges Bank Rentemøtet. desember medførte at Norges Bank (NB) kuttet styringsrenten fra,50 % til,5 %.

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum

5,8 % 1,5 % 3,7 % 4. kvartal 2009 1. kvartal 2010 2. kvartal 2010 3. kvartal 2010 Kilde: Reuters Ecowin/Gabler Wassum Aksjer Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK 20,0 % 15,0 % 14,9 % 16,2 %,7 %,0 % 5,0 % 0,0 % 5,0 % 5,9 % 7,6 % 45% 4,5 1,7 % 8,7 % 7,5 % 2,1 % 5,8 % 46% 4,6 1,4 % 0,3 %

Detaljer

Månedsrapport 4/13. Markedskommentar. Aksjekommentar

Månedsrapport 4/13. Markedskommentar. Aksjekommentar Månedsrapport 4/13 Markedskommentar Markedene var i mars tydelig preget av urolighetene rundt bankene på Kypros og den avventende hjelpepakken på 10 mrd euro fra EU og IMF. De forslagene som kom rundt

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI VISESENTRALBANKSJEF JON NICOLAISEN Stavanger, 8. november 17 Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi Tema Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større.

Oppgaven skulle løses på 2 sider, men for at forklaringene mine skal bli forståelige blir omfanget litt større. HANDELSHØYSKOLEN BI MAN 2832 2835 Anvendt økonomi og ledelse Navn: Stig Falling Student Id: 0899829 Seneste publiserings dato: 22.11.2009 Pengepolitikk Innledning Oppgaven forklarer ord og begreper brukt

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016

ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER 16. DESEMBER 2016 ØKONOMISKE UTSIKTER SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN KONGSVINGER. DESEMBER Vekstanslagene ute er lite endret BNP globalt og handelspartnere. Årsvekst. Prosent ),,,,, Globalt Handelspartnere Anslag PPR / Anslag

Detaljer

Torgeir Høien Deflasjonsrenter

Torgeir Høien Deflasjonsrenter Torgeir Høien Deflasjonsrenter Deflasjonsrenter Oslo, 7. januar 2015 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Vi trodde på lave renter i 2014 og fikk rett 4 Skal rentene opp fra disse nivåene? Markedet tror det

Detaljer

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010

Utsiktene for norsk økonomi. Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 27. april 2010 Utsiktene for norsk økonomi Sentralbanksjef Svein Gjedrem Bergen Næringsråd 7. april Kredittpåslag -års løpetid. dagers snitt. Prosentenheter.. juni 7. april Fremvoksende økonomier High Yield USA BBB USA

Detaljer

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN

UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN UTSIKTENE FOR NORSK ØKONOMI SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN 22. september 217 Tema Målet for pengepolitikken Utsikter for internasjonal økonomi Utsikter for norsk økonomi 2 Tema Målet for pengepolitikken

Detaljer

Markedsrapport 2. kvartal 2016

Markedsrapport 2. kvartal 2016 Markedsrapport 2. kvartal 2016 Oppsummering 2. kvartal Sammenlignet med første kvartal så andre kvartal lenge ut til å bli en rolig periode i aksjemarkedet. Det var først i siste del av juni at svingningene

Detaljer

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI

DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 19. JUNI DE ØKONOMISKE UTSIKTENE SENTRALBANKSJEF ØYSTEIN OLSEN ARCTIC SECURITIES 9. JUNI BNP handelspartnerne Sesongjustert volumindeks.. kv. 8 = 8 Storbritannia Euroområdet Sverige USA 8 9 7 Storbritannia Euroområdet

Detaljer

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september.

Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Månedsrapport 9/14 Rentemøtet i Norges Bank i fokus Norges Bank valgte å holde styringsrenten uendret på 1,5 % ved rentemøtet 18. september. Ved forrige rentemøte, 19. juni, kommenterte Sentralbanken at

Detaljer

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 3. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 3. kvartal 20 P. Date Aksjemarkedet Aksjemarkedene har vært svært volatile i tredje kvartal. Statsgjeldsproblemer og politisk uro har medført store svingninger i aksjemarkedene både internasjonalt

Detaljer

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015

Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 Økonomisk utsyn over året 2014 og utsiktene framover Økonomiske analyser 1/2015 2014: Moderat økning i internasjonal vekst Store negative impulser fra petroleumsnæringen, positive impulser fra finans-

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018

Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Konjunktur- og boligrapport med prognoser til 2018 Boligkonferansen 19. mars 2015 Roger Bjørnstad Samfunnsøkonomisk analyse Roger.bjornstad@samfunnsokonomisk-analyse.no BNP-vekst 2014 (IMF) Investeringer

Detaljer

Kapittel 1 Internasjonal økonomi

Kapittel 1 Internasjonal økonomi Kapittel Internasjonal økonomi Hovedstyret mars. BNP - vekst Sesongjustert volumvekst i prosent fra kvartalet før Storbritannia Japan, 8 Handelspartnere ),,, -, -, - ). kvartal = handelspartnere.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv.kv

Detaljer

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012

Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi. Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet 2012 21. august 2012 Utsiktene for norsk og internasjonal økonomi Sentralbanksjef Øystein Olsen Stasjonssjefsmøtet. august Fortsatt uro i finansmarkedene -års statsrenter for utvalgte land. Prosent 8 8 USA Tyskland Storbritannia

Detaljer