INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke Intro

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 8 2015. Intro"

Transkript

1 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke Intro Mandag var de amerikanske børsene stengt. Tirsdag steg S&P 500 indeksen over poeng for første gang noensinne. Indeksen steg 0,16 % til 2.100,34 poeng, ny all time high. Fra onsdag og til med fredag var flere av markedene i Asia stengt i forbindelse med kinesisk nyttår, Lunar New Year. Markedene var stengt i Kina, Taiwan, Hong Kong og Vietnam. Onsdag kveld ble vi presentert referatet fra det foregående FOMC møtet som ble avholdt januar. I og med at vi allerede etter dette møtet har mottatt oppdatert data for arbeidsmarkedet, er det nå flere som venter på mer oppdatert informasjon fra Fed. Dette vil vi få når Yellen holder sin halvårlige tale for Kongressen 24. februar. Videre ble vi på torsdag presentert det første referatet fra et rentemøte i ECB. Det var på dette møte at ECB president Mario Draghi og resten av medlemmene vedtok de nye statsobligasjonskjøpene. Referatene vil bli publisert fire uker etter hvert rentemøte. Samme dag steg NIKKEI-indeksen i Japan med 0,36 % til ,79 poeng og avsluttet dermed på det høyeste siden 2. mai All time high ble satt 29. desember 1989, med poeng. Hellas sendte inn et forslag til avtale torsdag, men den ble raskt avvist av Tyskland. Fredag ble de 19 finansministrene i eurosonen enige om en forlengelse av avtalen med Hellas i fire måneder, mot at Hellas møter visse forpliktelser. Hellas vil nå få tid til å kunne utarbeide et forslag ovenfor eurosonen som er mer langsiktig. Europa Referatet fra det forrige rentemøte i ECB viste at eneste tilstrekkelige mulighet var kjøp av statsgjeld, som ble diskutert blant The Governing Council på møte 22. januar hvor de bestemte å starte et aktiva-kjøpsprogram på 1,1 billioner. «Kjøp av statsobligasjoner virket som det eneste gjenværende instrumentet som er tilstrekkelig nok til å tilby den nødvendige pengestimulansen», het det. Det at ECB utgir referater er en ny kommunikasjonsstrategi som de først nå har begynt med. Tyskland ledet opposisjonen mot kvantitative lettelser, og argumentene deres er bemerket gjentatte ganger, der de påpekte at det er ikke var nødvendig med pengepolitiske tiltak. «En rekke hensyn i favør av å opprettholde en vente og se holdning på dagens møte ble fremmet av enkelte medlemmer. Kjøp av statsobligasjoner bør forbli et beredskapsinstrument i pengepolitikken, som skal benyttes som siste utvei i tilfellet av ekstremt alternativ scenario», het det i rapporten. I tillegg viste rapporten at sysselsettingsveksten ikke har vært bedre siden Tilsvarende samleindeksen for Tyskland og Frankrike steg fra henholdsvis 53,5 og 49,3 til 54,3 og 52,2 i februar. Den tyske indeksen er dermed på det høyeste på syv måneder, mens i Frankrike steg indeksen til det høyeste siden august Tall fra Eurostat på mandag viste at handelsbalansen for eurosonen samlet viste et overskudd på 23,3 milliarder i desember, mens det på forhånd var ventet et overskudd på 19 milliarder. Videre ble vi på fredag presentert foreløpige PMI tall, innkjøpssjefsindeksene, for eurosonen samlet og dets medlemsland. Både industri- og tjenestesektoren styrket seg denne måneden for eurosonen samlet, og indikerer at regionens økonomi begynner å bygge momentum, selv med muligheten for en Gresk exit. Samleindeksen for eurosonen steg fra 52,6 i januar til 53,5 i februar, ifølge Markit. På forhånd var det ventet en oppgang til 53. Noteringen i februar er den høyeste på syv måneder. «Selv

2 med den pågående gjeldskrisen relatert til Hellas, den økonomiske veksten har samlet momentum og ser ut til å utvikle seg i ytterligere positivt terreng. Med ECB sine kvantitative lettelser som skal starte i mars, har optimismen blant bedriftene økt til det høyeste på tre år», uttalte sjeføkonom i Markit, Chris Williamson. PMI indeksen for industrisektoren steg fra 51 til 51,1 i februar, mens tilsvarende indeks for tjenestesektoren steg fra 52,7 til 53,9 i samme periode. Bilsalget i Europa akselererte forrige måned, drevet av blant annet priskutt. Antallet registreringer steg med 6,2 % fra ett år tidligere i januar, til 1,03 millioner kjøretøy, ifølge the European Automobile Manufacturers Association, ACEA. Samlet for 2014 steg antallet registreringer med 5,4 %, den første års-økningen etter seks år med fall. Den største oppgangen var i Spania med 28 %, 11 % i Italia, 6,7 % i Storbritannia, 6,2 % i Frankrike og 2,6 % vekst i Tyskland. Dermed kunne alle de fem største bilmarkedene i Europa vise til vekst i foregående måned. Tysk investortillit steg til det høyeste på ett år i februar, drevet av de nye stimulansene som snart ankommer fra ECB. Investortilliten målt ved ZEW indeksen, som måler forventingene til investorer og analytikere til de neste seks månedene, steg fra 48,4 i januar til 53 i februar. På forhånd var det ventet en oppgang til 55. Indeksen som måler nåværende forhold steg fra 22,4 i januar til 45,4 i februar, ifølge ZEW. Investorers vurdering av nåsituasjonen steg klart mer enn ventet, konsensus ventet en indeks på 30. ZEW indeksen for forventinger til de kommende seks månedene i eurosonen steg fra 45,2 til 52,7 i samme periode. Storbritannia: Onsdag fikk vi referatet fra det foregående møte i the Monetary Policy Committee (MPC). BoE sa at inflasjonen vil kunne akselerere raskt i 2016, når virkningene at fallende oljepriser forsvinner, samtidig som arbeidsmarkedsdata viser at arbeidskostnadspresset begynner å tilta. I minuttene fra møtet tidligere denne måneden stemte MPC sine ni medlemmer enstemmig om å holde styringsrenten uendret på 0,5 %. Sammen med et bedrende arbeidsmarked og utsiktene for inflasjon, skapes det splittelse blant medlemmene om når de skal begynne innstramming av pengepolitikken. For alle utenom to av medlemmene forventer de innstramming de neste tre årene, dog uttalte disse at det er nesten like stor sannsynlighet for at det neste steget kan være å løsne på pengepolitikken. De to gjenværende medlemmene antar at første renteheving kommer på slutten av dette året. Markedet forventer at BoE vil heve renten på sensommeren allerede, ifølge Bloomberg. De gjentok bekymringene rundt Europa, selv om utsiktene for økonomien har tatt seg opp. «Veksten ventes å bli noe sterke over de neste fem årene, enn tidligere ventet i november. Likevel finansmarkedsutviklingen den siste måneden har vært en påminnelse at vekstutsiktene forblir sensitive til global utvikling», sa MPC. Samme dag ble vi presentert ledighetstall fra the International Labor Organization, ILO. Ledighetsraten falt fra 5,8 % til 5,7 % i tremånedersperioden gjennom november, det laveste nivået på mer enn seks år. Det var på forhånd ventet en uendret ledighetsrate. I desember alene var ledighetsraten på 5,6 %. Antallet ledige falt med personer til 1,86 millioner personer i fjerde kvartal, mens antallet personer i arbeid steg med personer til 30,9 millioner personer. Et smalere mål på ledighet viste at antallet søkere til ledighetstrygd falt med personer til personer fra desember til januar, her var det ventet et fall på personer. Antallet søkere har falt 27 måneder på rad. En annen oppløftende nyhet var at lønningene i fjerde kvartal steg i det raskeste tempoet siden andre kvartal Ekskludert for bonuser, steg lønningene med 1,7 %.

3 Prisstatistikk tidligere i uken viste at inflasjonen falt mer enn ventet i januar, det laveste som er notert, drevet av et kraftig fall i matvarepriser og drivstoffpriser. Konsumprisene viste en årstakt på 0,3 % i januar, ned fra 0,5 % i desember, det laveste siden tallserien startet i 1989, ifølge rapporten fra ONS. Kjerneinflasjonen akselererte fra 1,3 % i desember til 1,4 % i januar. ONS rapporten viste at prisene falt med 0,9 % på månedsbasis fra desember til januar. Mat og ikke-alkoholholdige drikkevarer falt 2,5 % på årsbasis, mens drivstoff falt 16,2 %. I en separat rapport fra ONS så vi at boligprisene steg med 9,8 % på årsbasis i desember. I London steg prisene med 13,3 %. Fredag ble vi presentert detaljhandelstall som viste at handelen falt med 0,3 % på månedsbasis fra desember til januar, mens det var ventet et fall på 0,2 %. På årsbasis steg handelen med hele 5,4 %, dog mot ventet 5,9 %. Detaljhandelen eksklusiv drivstoff falt 0,7 % mot et ventet nedgang på 0,3 %. På årsbasis var handelen eksklusiv drivstoff opp 4,8 % mot ventet 5,9 %. USA Onsdag kveld ble vi presentert referatet fra det foregående FOMC møtet. I referatet signaliserte de muligheten for å holde styringsrenten lav i en lengre periode, gitt risiko mot den amerikanske økonomien, slik som en sterk $ til lav lønnsvekst og et ruskete boligmarked. Flere av medlemmene indikerte at deres vurdering av risikoelementer for når man skal begynne en normalisering av politikken har blitt forskjøvet og presset dem mot å holde rentene nær null for en lengre tid, ifølge referatet fra møtet januar. Det er flere av medlemmene som uttrykte bekymring rundt å fjerne «patient» om når de skal heve rentene, fordi det ville da kunne låse dem til et bestemt tidsintervall. FOMC medlemmene vurderte samlet utsiktene som balansert, og pekte mot en sterkere $, lavere lønnsvekst, internasjonale uroligheter slik som Ukraina og Hellas, som noen risikomomenter for å ikke heve renten for første gang siden Medlemmene hadde ifølge referatet en intens debatt rundt konsekvensene av at inflasjonen ligger under Fed sitt mål på 2 % de siste 32 månedene. Flere av medlemmene så den fortsatt svake utviklingen i kjerneinflasjonen som en bekymring. Selv om de fleste medlemmene er enige om at første renteheving vil skje i år, var det et klart skille i når man forventer første renteheving. Det er nok mange som tolket referatet som «duete/dovish», i og med at de gjentok flere ganger at rentene vil bli holdt lave. I det foregående referatet la de også til internasjonale begivenheter, til listen over hva de må ta hensyn til når de hever rentene, i tillegg til arbeidsmarkedet, inflasjon og finansmarkedene. Neste møte i FOMC holdes mars, men først rettes øyne mot sentralbanksjef Janet Yellen sin halvårlige tale til Kongressen kommende uke. Mange har også påpekt at både språket og innholdet i referatet har blitt langt mer innviklet enn tidligere, i tillegg til at de benytter langt flere ord. Se grafen under(kilde: Bloomberg).

4 Industriproduksjonen steg mindre enn ventet i januar, holdt tilbake av et fall i bygging av biler og lavere etterspørsel etter konstruksjonsmaterialer. Industriproduksjonen steg med 0,2 % i januar, etter at den var uendret måneden før. På forhånd var det ventet en vekst i produksjonen på 0,4 %. Desembertallet ble revidert ned fra å tidligere ha vist en oppgang på 0,3 %. Produksjon av konstruksjonsmaterialer falt 0,3 % i januar etter å ha steget med 1 % måneden før. Oppløftende var det derimot at produksjonen av utstyr til virksomheter steg med 0,8 % i januar, etter en økning på 1,2 % måneden før, ifølge rapporten fra Fed. Kapasitetsutnyttelsen, som måler hvor mye en fabrikk er i bruk, var uendret på 79,4 % i januar. Empire Manufacturing indeksen, som baserer seg på at New York Fed stiller en rekke spørsmål til vareprodusentene i delstaten om den nåværende situasjonen og situasjon en de neste seks månedene, falt fra 9,95 i januar til 7,78 i februar. På forhånd var det ventet en nedgang til 8. Produksjon av konstruksjonsmaterialer falt 0,3 % i januar etter å ha steget med 1 % måneden før. Kapasitetsutnyttelsen, som måler hvor mye en fabrikk er i bruk, var uendret på 79,4 % i januar. The Conference Board index, et mål på utsiktene de neste tre til seks månedene steg med 0,2 % I januar, etter en revidert oppgang på 0,4 % måneden før. På forhånd var det ventet en oppgang på 0,3 %. Fem av de ti indikatorene i hovedindeksen fra Conference Board bidro til oppgang. Tilsvarende indeks som måler nåværende forhold steg med 0,2 % i januar, for andre måned på rad. Denne uken ble vi presentert en rekke tall fra boligmarkedet i USA. Først ut var NAHB-indeksen, som måler sentimentet blant boligbyggerne. Tilliten blant boligbyggerne falt i februar til det laveste på fire måneder, blant annet som følge av dårlig vær. Indeksen falt fra 57 i januar til 55 i februar, mens det var ventet en oppgang til 58. Nedgangen var drevet av et fall i kundetrafikken. «Samlet sett, er sentimentet blant entreprenørene fortsatt solid, med denne svake nedgangen, som i all hovedsak skyldes de usedvanlige mengdene med snø rundt omkring i landet», skrev NAHB styreleder Tom Woods, i en uttalelse. «Tillitsindeksen er fortsatt konsistent med en beskjeden pågående gjeninnhenting. Solid jobbvekst, rimelige boligpriser og historisk lave boliglånsrenter bør hjelpe etterspørselen og holde boligmarkedet gående i året som kommer», skrev NAHB sjeføkonom David

5 Crowe. Nedgangen i tillit denne måneden var sentrert blant boligbyggere i Midwest, mens indeksene for de tre andre regionene var lite endret fra måneden før. Tall for igangsatte boliger viste et fall på 2 % i januar til 1,07 millioner enheter annualisert, ned fra 1,09 millioner enheter i desember, ifølge rapporten fra Handelsdepartementet. Dette var den femte måneden på rad med en årstakt på over en million enheter. Sammenlignet med samme måned for ett år siden er antallet igangsettelser opp 18,7 %. Bygging an eneboliger falt 6,7 % til enheter annualisert i januar, ned fra i foregående måned, som var det sterkeste siden mars Arbeid på flermannsboliger steg med 7,5 %, til en årlig rate på enheter, det meste siden juli i fjor. Antallet byggetillatelser falt med 0,7 % i januar til 1,05 millioner enheter annualisert, det var på forhånd ventet en oppgang til 1,07 millioner enheter. De ukentlige arbeidstallene viste at antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd falt med personer til personer i uke 7, ifølge rapporten fra Arbeidsdepartementet. På forhånd var det ventet et fall til personer. De som fortsetter å motta trygdeytelser, continuing claims, steg med personer til 2,43 millioner personer i uke 6. Ledighetsraten blant de som kvalifiserer til trygdeytelser var uendret på 1,8 %. Asia Kina: Tall fra statistikkmyndighetene i Beijing på tirsdag viste at boligprisene falt i 64 av de 70 største byene på månedsbasis i januar, sammenlignet med fall i 65 av byene i desember. I Guangzhou og Shenzhen steg prisene fra desember til januar, ifølge rapporten. Boligprisene falt med 5,1 % fra ett år tidligere i januar, det største årlige fallet som noensinne er registrert. I januar falt prisene i 69 byer fra ett år tidligere, mot 68 i desember. Prisene falt med 3,2 % på årsbasis i Beijing, mens de falt med 4,2 % i Shanghai. Prisene på bruktboliger falt i 61 av byene fra desember til januar, mot 60 i desember. Prisene steg i 6 av byene, mot 8 i desember. Priser på nye boliger i Ganzhou steg med 0,2 % på månedsbasis i januar, ifølge ferske tall. Tilsvarende steg prisene med 0,3 % i Shenzhen, som i desember var den første av de 70 byene som kunne vise til en månedsgevinst siden september. Gjennomsnittsprisen i de 100 byene som følges av landets største eiendomsmeglerside, SouFun Holdings Ltd., steg med 0,2 % fra desember til januar, den første måneds-økningen siden mai, ifølge nettsiden. Det er flere som nå påpeker at bunnen er nådd i de store byene som Shanghai, Beijing og Guangzhou. Japan: Onsdag morgen avholdt The Bank of Japan sitt rentemøte med påfølgende beslutning. BoJ opprettholdt at de vil øke den monetære basen med årlig takt på 80 billioner yen (670 milliarder $), ettersom de prøver å fyre liv i økonomien og motvirke en nedgang i inflasjonen. BoJs kommentarer rundt eksport og industriproduksjon var mer positive enn kommentarene i januar. Denne gangen brukte de «exports and production have been picking up», mens i januar sa de exports had shown signs of picking up while output had bottomed out. De fleste venter at BoJ vil utvide stimulansene ytterligere innen utgangen av oktober, ifølge en undersøkelse gjort av Bloomberg.

6 Mandag morgen ble vi presentert de viktige BNP-tallene. Økonomien ekspanderte mindre enn ventet i fjerde kvartal, og understreker vanskelighetene med å øke veksten, selv om eksporten er solid, er fortsatt investeringstakten og konsumveksten svak, ifølge de foreløpige tallene. BNP steg med 2,2 % annualisert mot en ventet vekst på 3,7 %. Nominell BNP, som ikke er justert for prisendringer, steg 4,5 % annualisert. Ifølge reviderte data falt økonomien med 6,7 % i kvartalet etter Abe økte momsen, og i tredje kvartal falt økonomien med 2,3 % (1,9 %). Samlet for 2014, var BNP uendret, etter to år med ekspansjon, og reflekterer momsøkningen som ble innført 1. april i fjor. Investeringer blant bedrifter økte med 0,1 % i de tre siste månedene i fjor fra kvartalet før, når de falt 0,1 %, ifølge data fra regjeringskontoret. Privat forbruk økte med 0,3 % i fjerde kvartal, likt som i tredje kvartal. Eksporten økte med 2,7 %, drevet av en svak yenkurs, dog var eksportvolumet svakere enn ventet. Samme dag som vi ble presentert BNP-tall så fikk vi endelige tall for industriproduksjonen i landet for desember. Industriproduksjonen steg med 0,8 %, mens de foreløpige tallene viste en vekst på 1 %. Videre ble vi presentert oppdaterte handelstall for januar som viste at eksporten økte med det meste på over ett år i januar, drevet av sterk etterspørsel fra Asia og USA. Fra ett år tidligere steg eksporten med 17 % mot en ventet vekst på 13,5 %. Importen falt med 9 % i samme periode og reduserte handelsunderskuddet til 1,18 billioner yen, ifølge Finansdepartementet i landet. Eksportvolumene steg med det meste på fire år, og tyder på at fallet i yenen begynner å støtte oppunder økonomien. Eksportverdien til Asia var den høyeste noensinne registrert i januarmåned. Sør-Korea: Sentralbanken i Sør-Korea, The Bank of Korea, holdt deres viktigste nøkkelrente uendret på rekordlave nivåer denne uken, samtidig som beslutningstakerne ga uttrykk for optimisme til moderat vekst og inflasjon. BoK holdt deres syvdagers tilbakekjøps rente (seven-day repurchase rate) uendret på 2 %, slik som ventet av konsensus. I 2014 satt sentralbanken nøkkelrenten ned med 50 basispunkter. «Den nåværende styringsrenten begrenser ikke økonomien, som vil gjeninnhente seg i et moderat tempo», uttalte guvernør Lee Ju Yeol, i etterkant av møtet. Han påpekte at han tror landet vil kunne nå de økonomiske prognosene som ble lagt fram i foregående måned. Markedet forventer at BoK vil kutte deres nøkkelrente i april, dog er det flere som tror at et kutt vil komme så tidlig som i mars også. Den kraftige økningen i husholdningenes gjeld ble vurdert når sentralbanken besluttet å holde nøkkelrenten uendret på tirsdag, ifølge guvernør Lee Ju Yeol. «Boliglån og andre lån til husholdninger fortsetter å stige i et tempo som er langt raskere enn hva man har sett tidligere år», sa sentralbanken i en uttalelse. I uttalelsen fra BoK kom det også fram at produksjonsgapet, hvor selve produksjonsetterspørselen er lavere enn det potensielle tilbudet i økonomien, vil vedvare i en betydelig tid og inflasjonen vil holde seg på et lavt nivå, og deretter gradvis stige i ande halvår i år. Sentralbanken gjør sjeldent endringer i nøkkelrenten før Lunar New Year ferien, som varer fra onsdag til fredag i Sør-Korea. I forrige måned senket BoK vekstprognosene for inneværende år fra 3,9 % til 3,4 %, mens de reduserte inflasjonsforventningene fra 2,4 % til 1,9 %. Konsumprisene i Asias fjerde største økonomi steg med 0,8 % på årsbasis i januar, uendret fra desember og det tregeste tempoet siden desember 1999.

7 Australia: Vi ble denne uken presentert referat fra det foregående møtet i The Reserve Bank of Australia, RBA. RBA uttalte at tvil om økt innenlandsk forbruk og Kinas appetitt på råvarer var blant hovedårsakene til beslutningen om å senke renten. De gjentok samtidig at AUD er fortsatt for høy. «Det var stor usikkerhet rundt tidspunktet og omfanget av den forventede økningen i husholdningenes forbruksvekst og investeringer i næringslivet utenfor gruvesektoren. Det var også mangel på klarhet rundt utsiktene for det kinesiske eiendomsmarkedet og dens implikasjoner for kinesisk etterspørsel etter råvarer», het det i referatet fra det første møte i år, hvor det ble diskutert om å kutte nøkkelrenten med engang eller vente en måned. «Medlemmene vurderte argumenter for å handle på dette møtet eller på det påfølgende møtet. De besluttet å handle på dette møtet for å kunne tilby muligheten for tidlig kommunikasjon i den kommende erklæringen om pengepolitikken(statement on Monetary Policy)», skrev RBA i referatet. Singapore: Singapore regner med sin posisjon som en asiatisk finans-hub for å styrke eksporten av tjenester ettersom etterspørselen etter varer har falt. Den økende betydningen av tjenestesektoren har gjort at myndighetene nå utgir kvartalsvise rapporter på sektoren. Tjenestehandel utgjorde 27 % av totalen i fjor, opp fra 20 % ett tiår tidligere. Andelen er ventet å øke med en økende middelklasse i regionen som igjen vil medføre økt etterspørsel, het det i rapporten fra Nærings- og Handelsdepartementet. «Utsiktene for Singapores vareeksport er fortsatt beskjeden. Eksport av tjenester, inkludert finans og forsikring, forventes å gi støtte til den samlede eksportveksten», ifølge Handelsdepartementet. Industrisektoren i landet falt med 2,5 % annualisert i fjerde kvartal, mens tjenestesektoren ekspanderte med 7,8 % i samme periode, hvorav finans og forsikring steg med hele 36 %. Fremvoksende Indonesia: På tirsdag kuttet sentralbanken i Indonesia, Bank Indonesia, overraskende nøkkelrenten for første gang på tre år. De ble dermed med sine globale kollegaer i å lette på pengepolitikken for å støtte Sørøst-Asias største økonomi, ettersom inflasjonen har tatt seg ned. Sentralbankguvernør, Agus Martowardojo og hans styre, senket nøkkelrenten fra 7,75 % til 7,5 %. Sentralbanken kuttet også renten som de betaler for overnatten-innskudd (overnight deposits), også kjent som Fasbi, med 25 basispunkter til 5,5 %. Veksten i landet tok seg ned til 5,02 % i fjor, ned fra 5,58 % året før. President Joko Widodo, som overtok i oktober, har satt seg et mål om en vekst på 5,7 % i Sentralbanken uttalte at de ikke følte noe politisk press ved avgjørelsen sin. «Politikken er i tråd med innsatsen Bank Indonesia må gjøre for å håndtere underskuddet på driftsbalansen mot et sunnere nivå. Oppgangen i verdensøkonomien forventes å fortsette, dog ujevn», sa sentralbanken i en uttalelse. Konsumprisene tok seg ned i januar til 6,96 % fra ett år tidligere, ned fra 8,4 % i desember. Inflasjonen vil være i den lave enden av målet på 3 til 5 %, ifølge sentralbanken.

8 Thailand: Thailand kunne vise til den svakeste økonomiske veksten på tre år i 2014, drevet av blant annet politisk uro som har forårsaket lavere forbruk, samtidig som lavere jordbrukspriser og en svekket global etterspørsel har svekket eksporten til landet. Samlet for 2014 vokste BNP med 0,7 %, ifølge the National Economic and Social Development Board, NESDB, i Bangkok. BNP vokste med 2,3 % i fjerde kvartal i fjor, sammenlignet med samme periode i På forhånd var det ventet en vekst på henholdsvis 0,7 % og 2 %. Prayuth Chan-Ocha, generalen som ble statsminister etter militærkuppet i mai i fjor, sliter mer å akselerere offentlige utgifter og investeringer etter en stimulansepakke på 11 milliarder $, som ikke klarte å øke det lokale forbruket. Eksporten falt for andre år på rad i fjor, første gang på mer enn to tiår. Økonomien vokste i det tregeste tempoet siden 2011 i fjor. Privat forbruk økte med 2,4 % i fjerde kvartal fra ett år tidligere opp fra en økning på 1,8 % i tredje kvartal. Investeringer økte fra 2,9 % i tredje kvartal til 3,2 % i fjerde kvartal, ifølge rapporten. NESDB forventer en vekst på mellom 3,5 til 4,5 % vekst inneværende år, dog kuttet de eksportforventningene fra en vekst på 4 % til en vekst på 3,5 %. Norden Norge: Her hjemme ble vi presentert handelsbalansen som viste et kraftig fall i eksportverdien i januar sammenlignet med årets første måned i Vareeksporten utgjorde 71,6 milliarder kr i januar, en nedgang på 20,9 % sammenlignet med januar i fjor. Nedgangen skyldes i all hovedsak lavere verdi på råoljen som ble eksportert, ifølge SSB. Verdien av råolje som ble eksportert utgjorde 13,2 milliarder kr i januar i år, ned fra en verdi på 29,2 milliarder kr i januar i fjor. Importen utgjorde 44,5 milliarder kr i januar, en oppgang på 4,6 % fra ett år tidligere. Overskuddet på handelsbalansen var 27,1 milliarder kr i januar, en nedgang på 43,5 % fra ett år tidligere. I tillegg til nedgangen for råolje, var det også nedgang for naturgass og fastlandseksporten som bidro til å trekke handelsoverskuddet ned. Fastlandseksporten endte på 33,2 milliarder kr i januar, 2,2 % mindre enn i januar 2014.

9 Sverige: Fra Sverige ble vi presentert fersk prisstatistikk i etterkant av den overraskende avgjørelsen til Riksbanken foregående uke om rentekutt og kjøp av statsobligasjoner. Konsumprisindeksen falt 0,2 % på årsbasis i januar, en oppgang fra desember da den var -0,3 %. Det var på forhånd ikke ventet noen endringer. Fra desember i fjor til januar i år falt konsumprisindeksen med 1,1 %. Inflasjonstakten, endringen i KPI de siste tolv månedene, kom i all hovedsak som følge av lavere rentekostnader og lavere priser på drivstoff som trakk ned inflasjonen med henholdsvis 0,6 og 0,4 %- poeng. Inflasjonen justert for effekten av renteendringer, KPIF (KPI med fast rente), var 0,6 % på årsbasis i januar, opp fra 0,5 % i desember. Riksbanken og konsensus hadde ventet at den underliggende inflasjonen, KPIF, skulle være uendret på 0,5 %. De oppdaterte tallene vil ikke påvirke Riksbankens rentebane.

10 Vedrørende spørsmål kan dere kontakte: Gisle Kolmannskog tlf Christian Lund tlf Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelig, men Invento garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Invento påtar intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Uttalelsene i rapporten reflekterer Inventos oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Invento forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel.

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015 Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette

Detaljer

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015

INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport. - Uke 6 2015 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 6 2015 Intro Vi ble i løpet av uken presentert en rekke arbeidsmarkedsdata fra USA, deriblant non-farm payrolls, som karakteriseres av mange som månedens viktigste

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014

ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 2014 ØKONOMISKE UTSIKTER JANUAR 214 Globalt: Endelig oppe i normal marsjfart USA: Sterkere og mer solid oppsving Eurosonen: Tenner på flere sylindre Storbritannia: Overrasket positivt i fjor kan skuffe i år

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2014

Økonomisk overblikk 1/2014 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 1/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2014

Økonomisk overblikk 2/2014 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014-2015 Økonomisk overblikk 2/2014 Utsikter for 2014 og 2015 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2014 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

Økonomisk overblikk 3/2013

Økonomisk overblikk 3/2013 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Økonomisk overblikk 3/2013 Utsikter for 2013-2014 Næringslivets Hovedorganisasjon September 2013 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250

Detaljer

1. Internasjonal økonomi

1. Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/1 1. Internasjonal økonomi Økt fare for at Hellas vil forlate eurosamarbeidet har forsterket uroen i verdens finansmarkeder den siste tiden. Aksjekursene har

Detaljer

EKSPORTEN I AUGUST 2012

EKSPORTEN I AUGUST 2012 JLR/ 20.9. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I AUGUST 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL August 2012 Verdiendring

Detaljer

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012

Meld. St. 2. (2011 2012) Melding til Stortinget. Revidert nasjonalbudsjett 2012 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett 1 Meld. St. (11 1) Melding til Stortinget Revidert nasjonalbudsjett

Detaljer

EKSPORTEN I DESEMBER 2012

EKSPORTEN I DESEMBER 2012 JLR/ 22.01. 2013 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I DESEMBER 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Desember2012

Detaljer

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Copyright 2013 Pöyry Management Consulting (Norway) AS Norsk økonomi Vol. 2, nr. 1 2013 Konjunktursituasjonen internasjonalt og i Norge Prognoser for norsk økonomi Prognoser for boligmarkedet, nasjonalt og regionalt Analyse av petroleumssektoren og kraftmarkedet

Detaljer

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

september Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET september Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer

Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008. Tunge skyer Makropresentasjon 2.torsdag 10.juli 2008 Tunge skyer 1 halvår - 2008: Aksjemarkeder Side 2 De globale aksjemarkedene falt videre i 1 halvår på bekymringer for Subprime/kreditt-krise Nedbremsing i USA Stigende

Detaljer

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013

ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 2013 ØKONOMISKE UTSIKTER AUGUST 213 Globalt: Gjenvinner balansen, med USA tilbake i førersetet USA: Mindre budsjettkutt øker farten neste år Eurosonen: Rekordlang nedtur endelig over, men oppturen blir vissen

Detaljer

Nytt rentekutt i mai eller juni

Nytt rentekutt i mai eller juni Nytt rentekutt i mai eller juni 13. april 2015 Norges Bank valgte å holde renten uendret på møtet i mars, men presenterte en ny prognose som viser at renten vil bli satt ned enten i mai eller juni. Det

Detaljer

EKSPORTEN I JANUAR 2012

EKSPORTEN I JANUAR 2012 JLR/ 15.2. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JANUAR 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Januar 2012 Verdiendring

Detaljer

Økonomisk overblikk 2/2015

Økonomisk overblikk 2/2015 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2016 Økonomisk overblikk 2/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Juni 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser 3/200 Internasjonal økonomi Veksten i og tok seg godt opp i løpet av fjoråret, og den positive utviklingen har vedvart i år. Også euroområdet ser omsider ut til

Detaljer

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017

Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Økonomisk overblikk 1/2015 Utsikter for 2015-2017 Næringslivets Hovedorganisasjon Mars 2015 Adresse: Middelthunsgate 27 Postadresse: Postboks 5250 Majorstuen 0303 Oslo Telefon: 23 08 80 00 www.nho.no Kontaktpersoner

Detaljer

EKSPORTEN I JULI 2012

EKSPORTEN I JULI 2012 JLR/ 23.8. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I JULI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Juli 2012 Verdiendring

Detaljer

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013

NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 7-2013. Samfunnsøkonomisk analyse. Rapport nr. 3-2013 Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 7-2013 ike Samfunnsøkonomisk analyse Rapport nr. 3-2013 NORGES BANKS NESTE RENTEBESLUTNING SAMMENDRAG Norges Bank, prognosemakere og markedet for rentepapirer forventer

Detaljer

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015

PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 2015 PORTEFØLJERAPPORT: I NetfondsXtra mai 215 Netfonds Bank forvalter aksjeporteføljen NetfondsXtra. Oppdraget vårt er å ivareta og utvikle finansielle verdier for våre kunder. Netfonds Bank søker å utnytte

Detaljer

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012

Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet. Januar 2012 Markedssyn: januar 2012 Markedssyn Allegro Finans ASA Dopet fra ECB har hjulpet Januar 2012 1. Oppsummering 2. Makro: 3. Aksjemarkedet 4. Konklusjon Innhold i presentasjonen forrige periode USA EUROPA

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2012

EKSPORTEN I MAI 2012 JLR/ 18.6. 2012 Innovasjon Norge Kontaktperson: John L. Rogne EKSPORTEN I MAI 2012 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall MÅNEDSTALL Mai 2012 Verdiendring

Detaljer

Internasjonal økonomi

Internasjonal økonomi Konjunkturtendensene Økonomiske analyser /8. Internasjonal økonomi Internasjonal økonomi er for tiden preget av store kontraster. På samme tid har vi sett akselererende prisstigning i råvaremarkedene og

Detaljer

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s

Norges Banks rapportserie Nr. 1-2003. Inflasjonsrapport 1. m a r s Norges Banks rapportserie Nr. - Inflasjonsrapport m a r s Inflasjonsrapporten kommer ut tre ganger i året og utgjør sammen med rapportene om finansiell stabilitet Norges Banks rapportserie. Rapporten er

Detaljer

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23.

Valuta ukerapport. Korrelasjonen mellom valuta og børsene består. I fokus denne uken (Se kalender bak i rapporten) Mandag 23. Mandag 23.november 2009 Analyse Marianne Ødegård + 47 2323 81 96 mo@first.no Bjørn-Roger Wilhelmsen +47 2311 62 63 brw@first.no Renter 20.11.09 3m rente 12m rente NOK 2,05 2,93 EUR 0,84 1,31 USD 0,42 1,02

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer