INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke Intro

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke 18 2015. Intro"

Transkript

1 INVENTO KAPITALFORVALTNING Ukesrapport - Uke Intro Denne uken var fokuset på rentemøtet i FOMC, Federal Market Open Committee, hvor rentebeskjeden ble offentliggjort på onsdag kveld. Ved dette møtet ble det ikke holdt en pressekonferanse i etterkant og medlemmene la heller ikke fram nye prognoser. I tillegg til det ble vi presentert blant annet det første estimatet for BNP for første kvartal i USA. Riksbanken overrasket markedet denne uken ved å ikke kutte reporenten. Mandag kveld, etter at børsene stengte på Wall Street, la Apple frem kvartalstall. Driftsinntektene økte med 27 % til 58,01 milliarder $, mens resultatet etter skatt endte opp hele 33 % til 3,57 milliarder $, tilsvarende 2,33 $ per aksje. Det var ventet et resultat per aksje på 2,16 $. Selskapet sitter etter kvartalet på hele 193,5 milliarder $ i kontanter. Aksjen endte i etterhandelen opp til ny all time high, på 136 $, tilsvarende en verdi på 793,5 milliarder $. Kommende uke, uke 19, er det møte i Hovedstyret i Norges Bank med påfølgende rentebeslutning. De fleste økonomer i forkant av møtet venter et rentekutt. Europa Utlånene fra eurosonens banker til selskaper og husholdninger steg for første gang på tre år i mars, et tegn på at de rekordstore pengepolitiske stimulansene begynner å nå økonomien. Utlånene økte med 0,1 % på årsbasis i mars, ifølge en uttalelse fra ECB på onsdag. Utlån hadde vist årlige nedgang hver måned siden mai På månedsbasis steg utlånene med 0,2 % fra februar til mars.

2 Prisstatistikk viste at konsumprisindeksen stagnerte fra ett år tidligere i april, etter å ha falt med 0,1 % i mars ifølge Eurostat, statistikkbyrået i eurosonen. Inflasjonen var i tråd med hva som var ventet i forkant. Priser ekskludert volatile kategorier slik som energi, mat og tobakk, steg 0,6 % på årsbasis i april. De seneste prognosene fra ECB viser til en pristakt på 0 % i år, før de stiger mot 1,8 % i Samme dag så vi at ledighetsraten holdt seg uendret på 11,3 % i mars, mens det på forhånd var ventet et videre fall til 11,2 %. Arbeidsledigheten i Tyskland, eurosonens største økonomi, viste et fall for syvende måned på rad i april. Arbeidsledigheten falt med personer sesongjustert, til 2,79 millioner personer, ifølge tyske statistikkmyndigheter. På forhånd var det ventet et fall på personer. Ledighetsraten var uendret på 6,4 %. Tilsvarende så vi at ledigheten i Italia steg uventet i mars. Ledigheten steg fra 12,7 % i februar til 13 % i mars, ifølge Istat, det italienske statistikkbyrået. Her var det på forhånd ventet en ledighetsrate på 12,6 %. Ledighetsraten har dermed holdt seg over 12,5 % de siste ni månedene i eurosonenes tredje største økonomi. Ungdomsledigheten steg også videre fra 42,8 % i februar til 43,1 % i mars. Fra Spania ble vi presentert tall for den økonomiske veksten, som viste en overraskende rask vekst. BNP steg 0,9 % i første kvartal fra fjerde kvartal, det raskeste tempoet i første kvartal på syv år. På årsbasis steg BNP med 2,6 %, ifølge rapporten fra statistikkmyndighetene i Madrid. På forhånd var det ventet en kvartalsvis vekst på 0,8 %. Myndighetene i landet venter en vekst på 2,9 % dette året og neste år, før den deretter vokser til 3 % i 2017 og i 2018, ifølge deres nye prognoser. Videre venter de at den økonomiske veksten i landet vil trekke ledigheten ned til 21,1 % på slutten av dette året, ettersom de venter at arbeidsplasser blir skapt. Hellas: På mandag besluttet regjeringen i Hellas å bytte ut finansminister, Yanis Varoufakis, som leder for de greske forhandlingene med troikaen (EU, IMF og ECB) etter et lite hyggelig finansministermøte i EU på fredag. «Alle ministrene ga ham beskjed om at dette ikke kan fortsette», sa spanske Luis de Guindos etter samtale på fredag. Myndighetene nå har gitt den greske viseministeren for internasjonale økonomiske relasjoner, Euclid Tsakalotos, ansvaret for den daglige koordineringen. Finansminister Varoufakis vil fortsatt delta på møtene mellom EUs finansministre, dog skal han ikke ha noe å gjøre med de løpende forhandlingsoppgavene. Den europeiske sentralbanken, ECB, økte onsdag nok engang ELA (Emergency Liquidity Available) for greske banker med 1,4 milliarder, til 76,9 milliarder, etter en telefonkonferanse på onsdag. Behovet kommer som følge av store uttak av greske banker, ettersom likviditeten er omtrent 3 milliarder for å gi Bank of Greece og ECB tid til å reagere ved en nødsituasjon. Storbritannia:

3 Fra Storbritannia ble vi på tirsdag presentert første estimatet for den økonomiske veksten i første kvartal. Veksten avtok mer enn ventet i første kvartal. BNP veksten var på 0,3 % på kvartalsbasis, ned fra en vekstrate på 0,6 % i fjerde kvartal 2014, og markerte dermed den svakeste veksten siden fjerde kvartal På forhånd var det ventet en vekst på 0,5 %. Rapporten, som ble utgitt av ONS, the Office for National Statistics, påpekte at mye av grunnen til at veksten var lavere var drevet av servicesektoren. Sektoren som utgjør størst del av økonomien, vokste med 0,5 %, det minste siden andre kvartal Innenfor denne sektoren vokste forretningstjenester og finans med 0,1 %, den minste økningen siden Tilsvarende falt industriproduksjonen med 0,1 % i perioden, mens konstruksjon falt med 1,6 %. Fra ett år tidligere ekspanderte økonomien med 2,4 %, det laveste på ett år. Siden det forrige valget i mai 2010 har den britiske økonomien vokst med 8,4 %, og har blitt brukt som en sentral spillebrikke i valgkampen som foregår før 7. mai. Det første estimatet er basert på 44 % av informasjonen som tilslutt er tilgjengelig for endelig beregning av BNP. Ifølge en rapport fra Nationwide Building Society, steg boligprisene med det meste i april siden juni i fjor. Boligverdiene steg med 1 % på månedsbasis fra mars, når de steg med 0,1 %. Boligprisene steg med 5,2 % på årsbasis, til en pris på «Styrken av økonomien og et relativt dempet tempo i aktiviteten i boligmarkedet er fortsatt noe av en anomali. Det er mulig at økt usikkerhet i forkant av valget veier inn på aktiviteten. Et sunt arbeidsmarked og fortsatt lave boliglånskostnader vil kunne hjelpe å underbygge etterspørselen etter boliger i kvartalene fremover», sa sjeføkonom i Nationwide, Robert Gardner. Russland: Sentralbanken i Russland kuttet nøkkelrenten fra 14 % til 12,5 % på torsdag, mens de fleste på forhånd hadde ventet et mindre kutt. Sentralbanken utnytter en styrking av deres valuta, rubelen, og en avtagende inflasjon, ettersom de kuttet nøkkelrenten for tredje gang i år. Beslutningstakerne med sentralbank guvernør, Elvira Nabiullina, fremskynder rentekuttene etter at de overraskende økte renten til 17 % i desember. Den russiske valutaen har styrket seg med nesten 18 % mot $ i år, etter å halvert seg i verdi i «Styrkingen av rubelen, hjelper å ta ned prisveksten, og med andre faktorer som er likeverdige og ingen nye vesentlige negative faktorer, vil dette tillate ytterligere kutt», sa Nabiullina den 16. april i Washington. «Takket være en styrking av rubelen og et betydelig fall i forbrukernes etterspørsel i perioden fra februar-april dette året, har den månedlige konsumprisveksten avtatt og den årlige inflasjonen tenderer til å stabiliserer seg. Ettersom inflasjonsrisikoen avtar ytterligere, vil Bank of Russia være klar til å fortsette å kutte styringsrenten», sa banken i en uttalelse. BNP falt med 2,2 % i første kvartal fra ett år tidligere, ifølge en rapport fra Økonomidepartementet på onsdag. De venter et fall på 2,8 % inneværende år, før økonomien på nytt vokser med 2,3 % i 2016, ifølge en uttalelse fra finansminister Aleksej Ulyukayev den 23. april. Tidligere ventet myndighetene at BNP ville falle med 3 % inneværende år.

4 USA På onsdag kveld kl i norsk tid ble vi presentert rentebeslutningen fra Federal Reserve. Beslutningstakerne i Federal Reserve lot døren stå åpen for en økning av styringsrenten i andre halvdel av året, ved å bekrefte at den svakheten vi så i den økonomiske veksten i første kvartal, trolig ikke blir varig. I uttalelsen i etterkant, skyldte sentralbanksjef, Janet Yellen, og hennes kollegaer på det dårlige været i vinter som en av grunnen til at den økonomiske veksten vil ta seg opp på nytt, til et «moderat tempo». Rapporten bekreftet at beslutningstakerne vil øke styringsrenten når de ser videre forbedring i arbeidsmarkedet og at de er «rimelige sikre» på at inflasjonen vil stige mot 2 % over tid. Nøkkelrenten i USA har vært holdt nær 0 % siden desember The Federal Open Market Committee, FOMC, «Fortsetter å forvente at med riktig politikk, vil den økonomiske aktiviteten ekspandere i et moderat tempo. Nedgangen skyldes blant annet forbigående faktorer». «Tempoet i sysselsettingen har moderert den siste tiden og underutnyttelse av arbeidskraften er lite endret», het det i referatet. Ledighetsraten har falt til 5,5 %, fra en topp på 10 % under resesjonen. Beslutningstakerne har redusert sine anslag for den langsiktige arbeidsledigheten til mellom 5 % og 5,2 %, noe som tyder på at de har muligheten for å holde lånekostnadene (styringsrenten) lav for å sørge for å flere amerikanere i arbeid. Videre påpekte de at inflasjonen trolig vil «forbli lav på kort sikt, men at den forventes å stige mot deres mål på 2 % på mellomlang sikt. Videre het det at «veksten i husholdningenes forbruk har falt, ettersom deres realinntekt har steget kraftig, som følge av lav prisvekst, dog har sentimentet blant forbrukerne holdt seg på høye nivåer». I referatet var nå alle henvisninger til når en eventuell renteheving kan komme fjernet fra referatet. (Link til fullstendig referat: Onsdag ble vi også presentert det første estimatet for den økonomiske veksten i første kvartal i verdens største økonomi. Dette er det første av tre estimat, hvorav de to neste blir publisert i slutten av mai og juni, hvorav mer informasjon er tilgjengelig ved beregning. BNP, den samlede verdien av alle varer og tjenester produsert, steg 0,2 % annualisert i første kvartal, etter en vekstrate på 2,2 % i fjerde kvartal i fjor. På forhånd var det ventet en oppgang i BNP på 1 %. Privat forbruk, som står for omtrent 70 % av den samlede økonomien, steg med 1,9 % annualisert, etter en vekst på 4,4 % foregående kvartal. Her var det ventet en vekst på 1,7 %. Virksomhetenes realinvesteringer falt med 2,5 % annualisert, det verste kvartalet siden 2009, mens de var opp 4,5 % i fjerde kvartal i fjor. Inventeringer i bygninger slik som kontorbygg og fabrikker og bygninger relatert til petroleumsindustrien, falt med 23,1 % i første kvartal, det meste på fire år, mens de steg med 5,9 % i foregående kvartal. Nedgangen skyldes blant annet svakhet i petroleumsleting, ettersom oljeselskapene har kuttet investeringsbudsjettene sine som følge en lavere oljepris. Kostnader relatert til brønner og gruver falt med 48,7 % annualisert i de tre første månedene av året, mens de steg med 8,1 % ved utgangen av Handelsunderskuddet økte til en annualisert rate på 522,1 milliarder $, opp fra 471,4 milliarder $, som følge av sviktende eksport, samtidig som importen økte. Eksporten falt med 7,2 %, mens importen steg med 1,8 %. Handelsgapet trakk 1,25 %-poeng vekk fra veksten, det meste på ett år. Eksporten har falt fire strake måneder på rad som følge av at $ har styrket seg med omlag 20 % siden slutten av juni, samtidig som veksten i resten av verden har vært svak. Utgiftene hos statlige og kommunale etater var et annen svakt punkt i BNP rapporten, som viste et fall på 1,5 % annualisert, det meste på tre år. Føderale utlegg viste også svakhetstegn og steg

5 med en vekstrate på 0,3 %. Et av lyspunktene var etterspørselen etter biler. Salget av biler og lette lastebiler steg til 17,05 millioner enheter annualisert i mars, opp fra 16,2 millioner måneden før. Husholdningene er blant det som vil drive den økonomiske veksten i USA fremover ettersom arbeidsmarkedet bedrer seg, samtidig som bensinprisene holder seg lave. Disponibel inntekt, justert for inflasjon, steg 6,2 % annualisert, opp fra 3,6 % i fjerde kvartal, det meste på mer enn to år. Spareraten økte fra 4,6 % i fjerde kvartal til 5,5 % i første kvartal i år, det høyeste siden slutten av Et mål på inflasjon, kjerne-pce, som er knyttet til konsumentenes forbruk og utelukker mat og energikostnader, steg 0,9 % annualisert, den minste økningen siden slutten av Kjerne-PCE var ventet opp 1 %. BNP prisindeksen viste et fall på 0,1 % i første kvartal, mot en ventet oppgang på 0,5 % i kvartalet. Forbrukertilliten i USA falt uventet i april, til det laveste på fire måneder, blant annet drevet av synet på arbeidsmarkedet og framtidsutsiktene for økonomien. Sentimentet blant forbrukerne målt ved The Conference Board sin indeks falt fra reviderte 101,4 i mars til 95,2 i april. Antallet personer som så på arbeidsmarkedet som bra og inntektsforventningene falt til det laveste på fire måneder, ifølge rapporten. I forkant av rapporten var det ventet en oppgang i sentimentet til 102,2. I januar stod indeksen i 103,8, det høyeste nivået siden august Delkomponenten som måler konsumentenes forventninger til de kommende seks månedene falt fra 96 til 87,5, det laveste siden september i fjor. Indeksen som måler nåværende forhold falt fra 109,5 i mars til 106,8 i april, det laveste på fire måneder. Denne uken ble vi også presentert data fra boligmarkedet, med S&P / Case-Shiller indeksen. Boligprisene i de tjue storbyområdene steg i et raskere tempo enn ventet på årsbasis i februar, et tegn på at boligmarkedet har begynt å få momentum, drevet av lave lånekostnader og fortsatt sysselsettingsvekst. Indeksen over boligverdiene steg 5,03 % fra februar 2014, den største år over år gevinsten siden august, og opp fra 4,5 % vekst i januar. På forhånd var det ventet en boligprisoppgang på 4,7 %. På nasjonal basis steg prisene med 4,2 %. Indeksen baserer seg på tre måneders gjennomsnitt, noe som betyr at februartallene er påvirket av transaksjoner også gjort i desember og januar. Boligprisene i de tjue storbyområdene justert for sesongvariasjoner viste en boligprisvekst på 0,9 % i februar, for tredje måned på rad. På forhånd var det ventet en oppgang på 0,7 %. Indeksen steg fra reviderte 172,81 i januar til 173,67 i februar, mens det var ventet en oppgang til 173,13. Alle de tjue byene i hovedindeksen viste en år over år vekst, drevet av en vekst på 10 % i Denver og 9,8 % i San Francisco, mens Washington hadde den laveste veksten på 1,4 %. På månedsbasis steg prisene i alle de tjue byene i februar, fra måneden før, ifølge sesongjusterte data. Antallet amerikanere som signerte kontrakter i mars for kjøp av eksisterende boliger, pending home sales indeksen, steg med 1,1 % i mars, etter en revidert økning på 3,6 % i februar, som var den største økningen siden oktober 2010, ifølge tall fra NAR. I forkant var det ventet en oppgang på 1 %, mens februartallene ble opprevidert fra å ha vist en oppgang på 3,1 %. Pending home sales indeksen stod i 108,6 sesongjustert, det høyeste siden juni Innkjøpssjefsindeksen for tjenestesektoren i USA, PMI Services, falt fra 58,6 i mars til 57,8 i april, ifølge en rapport fra Markit. I forkant av publiseringen var det ventet en oppgang i aktiviteten til 59,5.

6 ISM rapporten for industrisektoren, Institute for Supply Management, kom inn på 51,5 i april, mens det var ventet en oppgang til 52. Ifølge rapporten kunne 15 av 18 sektorer innen industrien vise til økt aktivitet (indeks over 50). De ukentlige arbeidstallene viste at antallet søkere til ledighetstrygd falt overraskende fra reviderte personer til personer i uke 17, mens det på forhånd var ventet nye søkere. Dette er det laveste tallet siden april Antallet personer som fortsetter å motta ledighetstrygd falt fra 2,327 millioner til 2,253 millioner personer. Videre ble vi presentert en del viktig indikatorer. Privat forbruk steg i mars med 0,4 % på månedsbasis, den største økningen siden november, og opp fra 0,2 % i februar, som var opp mer enn tidligere estimert (0,1 %). På forhånd var det ventet en oppgang i forbruket på 0,5 %. Justert for inflasjon, som benyttes i beregning av BNP, kjøp økte med 0,3 % i mars, etter å vært lite endret i februar. Private inntekter var lite endret på månedsbasis i mars, etter en oppgang på 0,4 % i februar. Disponibel inntekt, lønn igjen etter skatter, falt 0,2 % i mars, justert for inflasjon, den svakeste utviklingen siden desember På årsbasis var disponibel inntekt opp 3,3 %. Spareraten falt samtidig fra 5,7 % i februar til 5,3 % i mars. I en separat rapport, så vi at lønninger steg i et raskere tempo i første kvartal. Arbeidsinntekt steg med 0,7 % i første kvartal, etter en oppgang på 0,6 % i kvartalet før, ifølge rapporten fra Arbeidsdepartementet. På årsbasis var inntektene i privat sektor opp 2,8 %, den største økningen på mer enn seks år. Prisindeksen som er knyttet til husholdningenes forbruk steg med 0,2 % i mars, likt som måneden før. Fra ett år tidligere var prisindeksen opp 0,3 %. Dette er det prefererte prismålet til Fed, og var sist nær deres 2 % mål i april PCE-kjerne, som ekskluderer volatile kategorier slik som energi og mat komponenter, steg 0,1 % på månedsbasis i mars, mens i løpet av de siste tolv månedene var den opp 1,3 %. Asia Kina: The State Council, Statsrådet i Kina, lovet nye tiltak for å oppmuntre entreprenørskap og øke jobbskaping, ettersom den økonomiske veksten har avtatt og sysselsettingspresset har begynt å øke. Statsrådet planlegger å støtte «startups» og øke sysselsettingen, ifølge en uttalelse som kom på fredag på regjeringen hjemmesider. Rådet vil støtte småbedrifter for å ansette universitetsutdannede og oppmuntre ferdighetstrening, spesielt for arbeidsledige og rurale innbyggere. Uttalelsen kommer etter Kinas statsminister, Li Keqiang, uken før oppfordret til mer proaktiv politikk for å avlaste presset på arbeidsmarkedet. Li forsøker også i år å skape mer enn 10 millioner urbane jobber i år, et mål som landet klarte med mer enn 3,2 millioner personer i fjor. Statsrådet vil øke skattelettelser og subsidier til noen bedrifter som støtter jobbskaping. Slike tiltak vil være med å garantere lån tilsvarende så mye som yuan for småselskaper og gi trygde subsidier til de som leier inn universitetsutdannede.

7 Ifølge tall på fredag var den offisielle PMI indeksen for industrisektoren 50,1 i april, noe som tyder på at veksten er i ferd med å stabilisere seg etter at regjeringen har lettet på pengepolitikken og økt investeringer i infrastruktur. Japan: Sentralbanken i Japan, Bank of Japan, avsto fra å øke de pengepolitiske stimulansene denne uken. Sentralbanken besluttet å øke den monetære pengemengden med et årlig tempo på 80 billioner yen, slik som ventet av de fleste i forkant. BOJ kuttet vekst- og prisforventningene deres for det kommende året som startet 1. april. Guvernør, Haruhiko Kuroda, sa at det ikke er noen endringer i sentralbankens forpliktelser om å nå deres mål så snart som mulig. Kuroda sa at det har tatt lenger tid å nå deres mål. «Pristrenden viser stadig bedring, og er ventet å fortsatt gjøre det. Mekanismen for en gradvis økning i konsumprisene er i gang, med en lønnsvekst på baksiden av tilstrammingen i arbeidsmarkedet og solid bedriftsfortjeneste», sa Kuroda på pressemøtet etter vedtaket. BoJ kuttet estimatene for kjerneinflasjonen til 0,8 % inneværende budsjettår fram til utgangen av mars neste år, ned fra deres januar estimat på 1 %. For det påfølgende budsjettåret venter de en prisvekst på 2 %, ned fra tidligere ventet 2,2 %. «Jeg tror ikke vi trenger mere stimulanse på dette stadiet. Vår tenking forblir den samme, vi vil ikke nøle med å justere pengepolitikken hvis det er en endring i pristrenden», sa Kuroda. På fredag ble vi presentert oppdatert prisstatistikk, dagen etter møtet i BoJ. Konsumprisindeksen, eksklusive fersk mat, steg med 2,2 % på årsbasis i mars. Ekskluderer man effektene av momsøkningen i april i fjor, kjerneinflasjonen, sentralbankens prismål, var 0,2 %, etter å vært på 0 % i februar. Ledighetsraten holdt seg uendret på 3,4 % i mars, mens det var ventet en økning til 3,5 %. Husholdningenes forbruk, en annen nøkkel for prisøkninger, falt med 10,6 % på årsbasis i mars, mot et ventet fall på hele 1,8 %. Forbruk har falt 12 strake måneder på rad etter momsøkningen i april i fjor. Japan sin kredittvurdering ble senket av kredittvurderingsbyrået Fitch Ratings på mandag. Ratingen ble kuttet ett trinn til A, med stabile utsikter, ifølge en uttalelse fra Fitch. «Den japanske regjeringen inkluderte ikke tilstrekkelige strukturelle finanspolitiske tiltak i budsjettet for regnskapsåret som begynte denne måneden for å oppveie effekten av «forsinkelsen» i momsøkningen», skrev Fitch i sin uttalelse. På tirsdag morgen ble vi presentert detaljhandelstall fra Japan for mars, som viste det største fallet i omsetningen siden Detaljomsetningen falt med 1,9 % på månedsbasis fra februar til mars, etter en vekst på 0,7 % i februar. På forhånd var det ventet en vekst på 0,6 % i mars. Fra ett år tidligere falt detaljhandelen med 9,7 % i mars. Forbrukerne i Japan står for omtrent 60 % av den totale økonomien.

8 Tall fra industrien viste at industriproduksjonen falt med 0,3 % i mars, ifølge foreløpige beregninger. På forhånd var det ventet et fall i produksjonen på 2,3 % i mars. På årsbasis endte industriproduksjonen ned 1,2 % mot et ventet fall på 3,4 %. Fremvoksende Thailand: I mars måned falt eksporten med 4,5 % på månedsbasis, mens importen i samme periode falt med 3,5 %. Sentralbanken i landet har redusert prognosene for eksporten fra 4 % på starten av året til kun 1 % på deres siste møte. De siste to årene har eksporten fra Thailand falt, dog var det cirka ett år siden at militærjuntaen tok over makten i Thailand. Norden Norge: Onsdag la verdens største investeringsfond av sitt slag i verden, fram sine resultater for første kvartal, Statens Pensjonsfond Utland, SPU, kalt oljefondet. Oljefondet kunne vise til en avkastning på 5,3 % i første kvartal, tilsvarende 401 milliarder kr, drevet av en oppgang i aksjemarkedet, hvorav porteføljen steg med 7,5 %. Obligasjonsplasseringene ga en avkastning på 1,6 %, mens eiendomsinvesteringene steg med 3,1 %. «Det var store kursbevegelser i det europeiske markedet. Etter en svak avkastning på europeiske aksjer i fjor, steg markedet markant i første kvartal», uttalte administrerende direktør i fondet, Yngve Slyngstad (Leder for avdelingen i Norges Bank som forvalter oljeformuen, Norges Bank Investment Management, NBIM). Videre påpekte Slyngstad at endringer i pengepolitikken nå er den største enkeltdriveren når det kommer til prisbevegelser. Videre ga han signaler om et ønske om å også være friere til å investere i et bredere spekter av aktiva, slik som infrastruktur, ettersom sentralbanker har drevet obligasjonsrentene til historisk lave nivåer. Aksjebeholdningen utgjorde 62,5 % ved utgangen av kvartalet, opp fra 61,3 % i desember. Obligasjonene utgjorde 35,3 %, ned fra 36,5 %, mens eiendomsplasseringene utgjorde 2,3 %. Finansdepartementet og Stortinget har gitt et mandat om å holde en aksjeeksponering på 60 %, 35 % i obligasjoner og 5 % i eiendom. Regjeringen avsatte 5 milliarder kr til fondet i første kvartal, det laveste beløpet siden 1999, ifølge Slyngstad. Fondets største aksjebeholdninger var Nestlé SA og deretter Apple Inc. De største obligasjonsplasseringene er i USA, Japan og Tyskland. Japanske aksjer var den største bidragsyteren med 14,5 %, mens europeiske aksjer som utgjorde 41,2 % av aksjebeholdningen steg med 8,5 %. Avkastningen i første kvartal slo referanseindeksen med 0,2 %- poeng. Avkastningen målet i en kurv av 34 internasjonale valutaer. Kroneavkastningen i SPU var det beste noensinne. Fondet har en antatt verdi på cirka milliarder kr. På tirsdag ble vi presentert konjunkturbarometeret for første kvartal 2015 fra SSB. Ifølge rapporten melder lederne i industrisektoren om en utflating i produksjonsvolum i første kvartal, drevet av redusert aktivitet hos produsenter av investeringsvarer. Sammensatt konjunkturindikator, sentimentet i industrien falt fra -2 i fjerde kvartal 2014, til -3 i første kvartal. Det var ventet en oppgang til -0,2 i forkant. Sentimentet er dermed under det historiske gjennomsnittet. Tallverdier under null antyder at produksjonsvolumet vil falle. Den reduserte aktiviteten ble forklart med et fall i

9 aktivitetsnivået hos leverandører til olje- og gassektoren. Her var det ifølge SSB en nedgang i produksjonen innenfor næringer slik som maskinindustri, bygging av skip og oljeplattformer. Når det gjelder innsatsvarer (tradisjonell eksportrettet industri) og konsumvarer var produksjonsvolumet i første kvartal økende. Næringsmiddelindustrien, som er landets største enkeltstående industrinæring, bidro spesielt til en oppgang i produksjonen av konsumvarer. Videre melder industrilederne om nedgang i samlet sysselsetting i første kvartal, samtidig som ordretilgangen i industrien gikk ned. Videre venter man også at utsiktene for andre kvartal er negative og på sitt laveste nivå siden andre kvartal Som vi nå ser har ringvirkningene av oljenedgangen slått inn, dog er det flere som påpekte etter rapporten at de tror det skal bli en forverring fra de nivåene vi er på i dag. Omsetningen i detaljhandelsbedriftene viste en oppgang på 0,3 % på månedsbasis fra februar til mars, slik som ventet. I februar var oppgangen på 0,9 %. Oppgangen i mars var bredt basert, men det var særlig salget på bensinstasjoner og salget sport og fritidsutstyr som bidro til veksten. Handelen falt samlet med 0,6 % i januar og dermed er vekstraten i første kvartal på 0 %. I løpet av de tre første månedene dette året har handelen steget med 1,4 % sammenlignet med samme periode i 2014.

10 Arbeidskraftundersøkelsen, AKU-rapporten ble publisert på torsdag. Rapporten viste at antallet arbeidsledige steg med personer i februar (gjennomsnitt av januar-mars), mens antallet sysselsatte falt med personer. Ledighetsraten steg dermed fra 3,9 % i januar til 4,1 % i februar, mens det på forhånd var ventet en oppgang i ledighetsraten til 4 %. Ledigheten i henhold til AKU er nå allerede over Norges Bank sine estimater for inneværende år. Samme dag så vi at kredittindikatoren, K2, steg godt over forventningene i mars. K2 steg fra 5,5 % på årsbasis i februar (opprevidert fra 5,4 %), til 5,8 % i mars, mens det på forhånd var ventet en kredittvekst på 5,4 %. Oppgangen i kredittvekst var i all hovedsak drevet av en økning i kreditt hos ikke finansielle foretak. Husholdningenes kredittvekst steg fra 6,2 % på årsbasis i februar til 6,4 % i mars. Sverige:

11 Onsdag ble vi presentert rentebeslutningen fra Riksbanken, sentralbanken i Sverige. Fra Riksbanken var det i forkant av møtet ventet et ytterligere kutt på 10 basispunkter i reporenten fra -0,25 % til - 0,35 %. Reporenten ble uventet holdt uendret på -0,25 % etter to kutt tidligere i år. Dog ble rentebanen senket og nå ventes første renteøkning i andre halvår av I stedet for vil beslutningstakerne i Riksbanken øke kjøpene av statsobligasjoner med milliarder SEK, utover de allerede annonserte 40 milliarder SEK i februar, for å bekjempe deflasjon. Sentralbanken sin avgjørelse om å øke obligasjonskjøpene, gjør at «døren» står åpen for å gjøre mer dersom nødvendig. «Disse tiltakene og beredskapene, understreker at Riksbanken er villig til å gjøre det som skal til for ivareta inflasjonsmålet som et nominelt anker for prissetting og lønnsutvikling. Rentebanen for reporenten har blitt senket betydelig siden februar og langsomme økninger i reporenten forventes ikke før i andre halvdel av 2016», sa Riksbanken i en uttalelse. Omtrent 30 sentralbanker har lettet på pengepolitikken i år for å bekjempe faren for deflasjon, ledet an av den europeiske sentralbanken, ECB, som har omfavnet kvantitative lettelser. Inflasjonen i Sverige, har ikke nådd Riksbankens 2 % mål siden slutten av Banken har tidligere blitt beskyldt for å sette den økonomiske utviklingen i fare og for å ikke gjøre nok for å senke Skandinavias høyeste arbeidsledighet. Tiltakene som myndighetene ønsker innført ble nevnt i den foregående ukesrapporten. Så sent som i fjor, advarte Riksbankens sentralbanksjef, Stefan Ingves, at en overdrevent pengepolitikk vil kunne risikere husholdningenes gjeldsvekst og eiendomsprisene. Årlig inflasjon var 0,2 % i mars, etter at prisene økte med 0,1 % i februar. Justert for renter, KPIF, endte på 0,9 %, godt under forventningene på 1,1 %. «Inflasjonen har begynt å stige, men fra lave nivåer. Dette er delvis på grunn av svekkelsen av kronen i løpet av de siste tolv månedene», sa banken. Videre påpekte de at deres kvantitative lettelsesprogram som vil løpe fra mai til september med målrettet løpetid på så lenge som 25 år, vil hjelpe de å nå deres inflasjonsmål. Tilsvarende i Sverige ble vi presentert tall fra det svenske Konjunkturinstituttet for mars, som dekker industrisentiment, konsumenttillit og et generelt konjunkturbarometer for økonomien samlet. Fasiten viste et fall for alle tre, nokså markert i forhold til at det var i forkant ventet en oppgang etter fallet i foregående måned. På tirsdag ble vi presentert flere tall fra statistikkmyndighetene i Sverige. Detaljhandelen økte med 0,8 % fra februar til mars, mens på årsbasis var omsetningen opp 4,6 % sammenlignet med mars Salget i dagligvarebutikkene økte med 1,1 %, mens handelen for varige goder økte med 7,9 % i perioden mars 2014 til mars Detaljhandelen har i første kvartal vokst med 5,3 % sammenlignet med samme periode foregående år, ifølge rapporten.

12 Figuren over viser år over år endringer Handelstall viste at vareeksporten i mars utgjorde 106,8 milliarder SEK, mens vareimporten utgjorde 102,6 milliarder SEK i perioden. Handelsoverskuddet var dermed 4,2 milliarder SEK i mars. Sammenlignet med samme måned i fjor har eksporten og importen økt i verdi med henholdsvis 13 % og 9 %. Hittil i år er handelsoverskuddet på 10,8 milliarder SEK, en økning i både importen og eksporten på 5 % fra samme periode i fjor. Handelen med EU landene ga et underskudd på 7,6 milliarder SEK, mens handelen med land utenfor EU ga et overskudd på 11,8 milliarder SEK i mars. Sesongjustert viste handelsbalansen et overskudd på 3 milliarder SEK i mars. Vedrørende spørsmål kan dere kontakte: Gisle Kolmannskog tlf Christian Lund tlf Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelig, men Invento garanterer ikke at informasjonen er presis eller fullstendig. Rapporten skal ikke oppfattes som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter eller deltagelse i noen investeringsstrategi. Invento påtar intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten. Uttalelsene i rapporten reflekterer Inventos oppfatning på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og Invento forbeholder seg retten til å endre oppfatning uten varsel.

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

mars Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET mars Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET DESember Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover

Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover FiNANSIELle UTviklingstrekk Tilstanden i finansmarkedet og utsiktene framover NOVEMBER 214 INNHOLD FINANSIELLE UTVIKLINGSTREKK 214 INNLEDNING OG VURDERINGER 3 KAPITTEL 1 KONJUNKTURER OG MARKEDER 5 Internasjonal

Detaljer

Meld. St. 2 (2014 2015)

Meld. St. 2 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 4 Privat sektor: Internett: www.fagbokforlaget.no/offpub

Detaljer

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET

Juni. Pengepolitisk MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Juni Pengepolitisk rapport MED VURDERING AV FINANSIELL STABILITET Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen Post: Postboks 79 Sentrum, 7 Oslo Telefon: Telefaks: E-post: central.bank@norges-bank.no Internett:

Detaljer

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013

Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet. september. Norges Banks rapportserie nr. 3-2013 Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet september Norges Banks rapportserie nr. - Pengepolitisk rapport med vurdering av finansiell stabilitet / Norges Bank Oslo Adresse: Bankplassen

Detaljer

Økonomiske perspektiver

Økonomiske perspektiver Tale av sentralbanksjef Øystein Olsen til s representantskap og inviterte gjester Torsdag 1. februar 15 Analyser og figurer er basert på informasjon fram til og med 11. februar 15 1. februar 15 En oljedrevet

Detaljer

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak

01:2005 Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, januar 2005 01:2005

Detaljer

Finansiell stabilitet 1 12. mai

Finansiell stabilitet 1 12. mai Finansiell stabilitet 1 1 mai Norges Banks rapportserie nr. -1 Finansiell stabilitet 1/1 NORGES BANK FINANSIELL STABILITET 1/1 3 Norges Bank Oslo 1 Adresse: Bankplassen Post: Postboks 1179 Sentrum, 17

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013

Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Prognoser for norsk handel - 2014 Høst 2013 Norsk handel med lavere vekst i vente Norsk varehandel påvirkes av den generelle utviklingen i norsk økonomi og de svake internasjonale konjunkturene. Slik har

Detaljer

Resultatrapport for finansinstitusjoner

Resultatrapport for finansinstitusjoner Resultatrapport for finansinstitusjoner 1. halvår 2014 Dato: 21.08.2014 SEKSJON/AVDELING: BAFO/ANRAP Hovedinntrykk Innhold INNHOLD 3 1 HOVEDINNTRYKK 4 2 MAKROØKONOMISK BAKGRUNN 6 NORSK ØKONOMI 6 3 NORSKE

Detaljer

Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken?

Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken? Finanspolitikk og finanskrise hvilken effekt har egentlig finanspolitikken? Nina Larsson Midthjell, doktorgradsstipendiat ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo 1 Artikkelen drøfter i hvilken utstrekning

Detaljer

TID FOR KONSOLIDERING

TID FOR KONSOLIDERING TID FOR KONSOLIDERING KONJUNKTURRAPPORT 214 1 Verdensøkonomiens utvikling 6 1.1 Intro...8 1.2 Anglosaksiske land...12 1.3 Eurolandene... 14 1.4 Asia... 16 2 Utsikter for energimarkedene 18 2.1 Intro...

Detaljer

Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO CME. Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management

Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO CME. Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003. Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management Working Paper Series 1/03 FIRE ÅR MED EURO Arne Jon Isachsen CME/BI Januar 2003 CME Centre for Monetary Economics, BI Norwegian School of Management FIRE ÅR MED EURO Den 1. januar 1999 ble elleve europeiske

Detaljer

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000

Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 2000 Forvaltning av Statens petroleumsfond Årsrapport 2000 Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Des. Innhold Hovedtall for forvaltningen 1996 2000 4 Forord 5 Statens petroleumsfond 1990-2000 7 Beretningsdel Temadel

Detaljer

Finanskrisen hvordan kunne det skje?

Finanskrisen hvordan kunne det skje? Steinar Holden Finanskrisen hvordan kunne det skje? Finanskrisen skyldes et samspill av flere faktorer. Finansmarkedene har vært preget av kraftig vekst, rask innovasjon og et sterkt ønske om profitt.

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Internasjonal og norsk økonomi Noe mer alvorlig er på gang

Internasjonal og norsk økonomi Noe mer alvorlig er på gang Internasjonal og norsk økonomi Noe mer alvorlig er på gang Av Ole Berrefjord, TOPPLEDERSKAP Berrefjord & Thomassen AS, 21. Juni 2013 Utover våren har verdensøkonomien slakket ytterligere ned på tempoet.

Detaljer

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk

Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Kan vi bruke mer oljepenger? - et skolerings- og argumenthefte om pengebruk og økonomisk politikk Innhold 1. Hva dette heftet handler om... 2 2. Hvordan bruker vi oljeinntektene?... 3 3. Om pengebruk,

Detaljer

Markedsrapport Høst 2012

Markedsrapport Høst 2012 sk profil 2010 Markedsrapport Høst 2012 Leieprisene vil stige videre Leder Lave renter lenge De siste årene har bankenes prognoser vist forventninger om økte rentenivåer, mens den faktiske utviklingen

Detaljer

Pengepolitikk under et inflasjonsmål*

Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Norsk Økonomisk Tidsskrift 119 (2005) s. 16-38 Pengepolitikk under et inflasjonsmål* Øistein Røisland A og Tommy Sveen B Norges Bank Sammendrag I denne artikkelen utvikler vi et pedagogisk rammeverk, i

Detaljer

Working Paper Series 2/13. Utfordringer for norsk økonomi. Knut Anton Mork Handelsbanken. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School

Working Paper Series 2/13. Utfordringer for norsk økonomi. Knut Anton Mork Handelsbanken. Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School vc Working Paper Series 2/13 Etter oljen: Utfordringer for norsk økonomi Knut Anton Mork Handelsbanken Januar 2013 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY

Detaljer

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi?

Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Økonomiske analyser 2/20 Redusert petroleumsaktivitet: En utfordring for norsk økonomi? Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo* Nedbyggingen

Detaljer

Working Paper Series 4/11

Working Paper Series 4/11 Working Paper Series 4/11 ØKONOMI ER RISIKOSPORT Arne Jon Isachsen CME/BI Juni 2011 Centre for Monetary Economics BI Norwegian School of Management ISSN 1503-3031 ØKONOMI ER RISIKOSPORT Økonomi er risikosport

Detaljer

ninger for ressursbruken i skjermede næringer. Skal en komme videre med punkt 3, kreves det imidlertid betydelige endringer i lonnsomhetsforholdene

ninger for ressursbruken i skjermede næringer. Skal en komme videre med punkt 3, kreves det imidlertid betydelige endringer i lonnsomhetsforholdene Kommunenesøkonomi Det synes å være hoy ettersporse etterkommunale Dagligonsker og krav om bedre grunnskole, flere barnehager, styrking av helseinstitu. utv4dete dreomsurg.hmyenaooaisdeotmnoder,bredenaveierogotmnatnanoportd

Detaljer

Inflasjonsrapporten som instrument

Inflasjonsrapporten som instrument Inflasjonsrapporten som instrument Jan F. Qvigstad og Amund Holmsen 1 Internasjonalt er det på 1990-tallet blitt stadig mer vanlig for sentralbanker å utgi inflasjonsrapporter. Siden sommeren 1994 har

Detaljer

Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET. Arne Jon Isachsen CME/BI. Juni 2014

Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET. Arne Jon Isachsen CME/BI. Juni 2014 Working Paper Series 4/14 NOEN BETRAKTNINGER OM OLJEFONDET Arne Jon Isachsen CME/BI Juni 2014 Centre for Monetary Economics BI Norwegian Business School ISSN 1503-3031 CENTRE FOR MONETARY ECONOMICS Noen

Detaljer

På den andre siden av finanskrisen

På den andre siden av finanskrisen 1 På den andre siden av finanskrisen Norge som kreditor En rapport fra Attac Norge skrevet av Ingrid Hjertaker Utgitt av Attac Norge 2013 Forfatter Ingrid Hjertaker Referansegruppe Idar Helle, Emilie Ekeberg,

Detaljer

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi?

Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Rapporter 46/2010 Ådne Cappelen, Torbjørn Eika og Joakim Prestmo Nedbyggingen av petroleumsvirksomheten Hvor store blir utfordringene for norsk økonomi? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer