Stigende og avtagende funksjoner Definisjon. Horisontal og vertikal forskyvning. Trigonometriske funksjoner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stigende og avtagende funksjoner Definisjon. Horisontal og vertikal forskyvning. Trigonometriske funksjoner"

Transkript

1 Funksjoner Forelesning i Matematikk TMA00 Hans Jako Rivertz Institutt for matematiske fag 9. august 0 Stigende og avtagende funksjoner En funksjon f kalles stigende på intervallet I vis f (x ) < f (x ) når x < x i I En funksjon f kalles avtagende på intervallet I vis f (x ) > f (x ) når x < x i I f (x) = x er stigende på [0, > Jevne og odde funksjoner (Odde) En funksjon f (x) kalles for en odde funksjon vis f ( x) = f (x) for alle x i definisjonsmengden. otensfunksjonen: f (x) =x 5 6 Jevne og odde funksjoner Horisontal og vertikal forskyvning Skalering og refleksjon (Jevn) En funksjon f (x) kalles for en jevn funksjon vis f ( x) =f (x) for alle x i definisjonsmengden. Horisontal forskyvning mot øyre Horisontal forskyvning mot venstre Vertikal forskyvning opp Vertikal forskyvning ned f (x ) Vertikal krymping Horisontal krymping Vertikal ekspansjon Horisontal ekspansjon 5 Vertikal refleksjon 6 Horisontal refleksjon olynomet: f (x) =x + x Vinkler Grader og Radianer r = 90 θ = π/,5708 Trigonometriske funksjoner x a f (x) =cos(x) cos x = a/ sin x = / tan x = /a f (x) =sin(x) Trigonometriske funksjoner x a f (x) =sec(x) sec x = / csc x = / cot x = a/ f (x) =csc(x) f (x) =tan(x) f (x) =cot(x)

2 0 eriodisitet Trigonometriske identiteter Cosinus-loven En funksjon er periodisk med periode T vis (cos θ, sin θ) : f (x) =sin(x) 5 f (x + T )=f (x) cos θ + sin θ = cos(a + B) = cos A cos B sin A sin B sin(a + B) = sin A cos B + cos A sin B B a C c θ c = a + a cos θ A Eksponensiell oppførsel Eksponensiell endring kjenetegnes at endringen til en størrelse er proposjonal med størrelsen f (x) = x Eksponensialfunkjsoner En funksjon på formen y = a x kalles for en eksponensial funksjon. y =( )x y =( )x y = x y = x y = ex Tangenten til e x igjennom punktet (0,) ar stigningsgrad. 5 Egenskaper til eksponensial funksjoner a x a y = a x+y a x /a y = a x y (a x ) y = a xy a x x =(a) x 5 a x / x =(a/) x 6 En-entydige funksjoner (en-til-en) (En-entydiget) En funksjon kalles en-entydig vis det for ver y ivedimengden finnes en og are en x idefinisjonsmengdensomarverdien f (x) =y. 7 Vertikal linjetest Horisontal linjetest En funksjon er en-til-en vis og are vis ingen orisontal linje ar mer enn ett punkt felles med grafen. f (x) =x er ikke - Eksponensialfunksjonen e x er en-entydig 8 Speiling av graf om linjen y = x Speiling av grafen til -tydig funksjon om x = y. Om vi speiler grafen til en -tydig funksjon f (x) om linjen x = y får vi grafen til en funksjon Hor. linjetest Ver. linjetest

3 9 Inverse funksjoner (Den inverse til en funksjon) La f (x) være en -funksjon. Reflekter grafen y = f (x) om linjen y = x Den reflekterte grafen er en graf til en funksjon. Denne funksjonen kalles for den inverse til f (x). 5 Vi skriver den inverse til f som f (x) 0 Inverse funksjoner (resis definisjon av den inverse til en funksjon) La f (x) være en -funksjon. Den inverse til f er funksjonen f med egenskapen: Hvis f (a) = så er f () =a Logaritmefunksjoner (Logaritmer) Den inverse funksjonen til a x kalles for logaritmen med grunntall a av x. Viskriver log a x Løsning av likninger Løsningen av likningen a x = er x = log a Regneregler log a c = log a + log a c log a c = c log a log a /c = log a log a c Den naturlige logaritmen Tilpassing av funksjoner Om å finne den inverse (Den naturlige logaritmen) Den naturlige logaritmen er logarimen med e =,788...som grunntall. Funksjoner som ikke er -tydige kan li det ved å forandre på definisjonsmengden Funksjonen f (x) =x, x 0er. Den inverse er f (x) = x Algoritme: å finne den inverse Åfinnedeninversetilf (x) Bytt om x og y i y = f (x) Løs likningen x = f (y) med ensyn på y Løsningen vi får er y = f (x). (Finne den inverse) Vi vil finne den inverse til f (x) =x,x 0. Bytt om x og y: x = y. Løs likningen x = y y = x. Løsningen vi får er f (x) = x. 5 Andre trigonometriske funksjoner Tangens: tan x = sin x cos Cotangens:cot x = cos x sin x Secant: sec x = cos x Cosecant: csc x = sin x y = sec x Inverse trigonometriske funksjoner arccos x arcsin x arctan x arccot x 5 arcsec x 6 arccsc x y = cos x y = cos x 7 Sammensatte funksjoner La f og g være to funksjoner. Den sammensatte funksjonen g f er definert ved g f (x) =g(f (x)). smengden er alle x idefinisjonsmengdenix slik at f (x) er i definisjonsmengden til g. La f (x) = e x og g(x) = x. smengden til g er x 0. smengden til g f er derfor estemt av f (x) 0. Dvs e x 0. Dvs x 0.

4 8 9 0 Transendentale funksjoner Gjenomsnitlig endring Sekanters stigningstall x = a Funksjoner som ikke er algeraiske kalles for transendentale funksjoner. Eksempler er de trigonometriske funksjonene og deres inverse, eksponentsial funksjoner og logaritmer. y = f () f (a) Gjennomsnittlig endring av f (x) på intervallet [a, ]: y f () f (a) = x a : Gjennomsnittlig fart v = tilakelagt vei rukt tid a x y Stigningstallet til sekanten til y = f (x) igjennom punktene (a, f (a)) og (, f ()) er lik gjennomsnittlig endringsrate til f (x) på [a, ] Stigningstallet til en kurve Stigningstallet til kurven i er lik stigningstallet til tangenten i Momentan endringsrate Den momentane endringsraten til f (x) i x = a er lik stigningstallet til tangenten til y = f (x) i (a, f (a)) y = x + + : f (x) =x Sekanten igjennom (, ) og ( +, + + ) + Har stigningstall = +. Tangentens stigningstall får vi ved å sette = 0. Hvorfor??? Stigningstallet i x = erlik Grensen av en funksjon 5 6 Når grenser ikke eksisterer Grenselover olynomer og rasjonale funksjoner Brudd Vokser for mye Svinger for mye L = lim f (x) lim (f (x) ± g(x)) = L ± M lim (f (x)g(x)) = LM lim (kf(x) =kl lim (f (x)/g(x)) = L/M,nårM 0 5 lim (f (x) r/s )=L r/s Når s er odde må L 0 M = lim g(x) Grensen til et polynom (x) =a n x n + + a x + a 0 lim (x) =(c) =a nc n + + a c + a 0. Grensen til en rasjonal funksjon (x)/(y) er lim (x)/(x) =(c)/(c).

5 7 Algeraiske metoder for grensen til rasjonale funksjoner x x lim x x = lim x(x ) x (x + )(x ) = lim x x (x + ) = Faktoriser teller og nevner Forkort røken Finn grensen av teller og nevner 8 Sandwic-teoremet A g(x) f (x) (x) inæretenavx = c B lim g(x) = lim (x) =L Ergo lim f (x) =L

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Oppgave 1 Løs ulikheten x + 6 5 x + 2 Strategien er å

Detaljer

1 Trigonometriske relationer

1 Trigonometriske relationer gdmandsen.net Ophavsret Kopiering, distribtion og fremvisning af dette dokment eller dele deraf er tilladt i ikke-kommercielle sammenhænge, sålænge dette foregår med tydelig kildeangivelse. Al anden anvendelse

Detaljer

Figur 62: Faktorisering kan lett gjøres ved å skrive inn uttrykket og så klikke på verktøyet for faktorisering.

Figur 62: Faktorisering kan lett gjøres ved å skrive inn uttrykket og så klikke på verktøyet for faktorisering. 11 CAS i GeoGebra Fra og med versjon 4.2 får GeoGebra et eget CAS-vindu. CAS står for Computer Algebra System og er en betegnelse for programvare som kan gjøre symbolske manipuleringer. Eksempler på slike

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1103, 2.mars 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1103, 2.mars 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA03,.mars 00 Oppgave Tegn figur og finn en parametrisering for skjæringskurven

Detaljer

"Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI" Eksempler som oppfyller målene i "Læreplan for 2MX etter R`94"

Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI Eksempler som oppfyller målene i Læreplan for 2MX etter R`94 1 "Matematikk med TI-83 på AF/ØKAD/VKI" Eksempler som oppfyller målene i "Læreplan for 2MX etter R`94" Arbeidet bygger på Matematikk med TI-83 for GK av samme forfatter. Mål og hovedmomenter 1 2 Mål 3:

Detaljer

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål

Eksempel på løsning 2011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 2010 Bokmål Eksempel på løsning 011 MAT1013 Matematikk 1T Sentralt gitt skriftlig eksamen Høsten 010 Bokmål MAT1013 Matematikk 1T, Høst 010 Del 1 Uten hjelpemidler Kun vanlige skrivesaker, passer, linjal med centimetermål

Detaljer

Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning

Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning MEK1100 Differensiallikninger Definsjon, litt om generelle egenskaper Noen få anvendte eksempler Teknikker for løsning i formel 3-4 spesielle

Detaljer

Emne 11 Differensiallikninger

Emne 11 Differensiallikninger Emne 11 Differensiallikninger Differensiallikninger er en dynamisk beskrivelse av et system eller en prosess, basert på de balanselikningene vi har satt opp for prosessen. (Matematisk modellering). Vi

Detaljer

Kom igang med +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Kom igang med +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Kjetil Idås Kom igang med CAS +++++++++++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + ++++++++ + ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ + +++++++++++++++++++ ++ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Detaljer

Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning

Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning Differensiallikninger definisjoner, eksempler og litt om løsning MAT-INF1100 Differensiallikninger i MAT-INF1100 Definsjon, litt om generelle egenskaper Noen få anvendte eksempler Teknikker for løsning

Detaljer

Manual for wxmaxima tilpasset R2

Manual for wxmaxima tilpasset R2 Manual for wxmaxima tilpasset R Om wxmaxima wxmaxima er en utvidet kalkulator som i tillegg til å regne ut alt en vanlig kalkulator kan regne ut, også regner symbolsk. Det vil si at den kan forenkle uttrykk,

Detaljer

Numerisk løsning av differensiallikninger Eulers metode,eulers m

Numerisk løsning av differensiallikninger Eulers metode,eulers m Numerisk løsning av differensiallikninger Eulers metode, Eulers midtpunktmetode, Runge Kuttas metode, Taylorrekkeutvikling* og Likninger av andre orden MAT-INF1100 Diskretsering Utgangspunkt: differensiallikning

Detaljer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer

REGEL 1: Addisjon av identitetselementer REGEL 1: Addisjon av identitetselementer Addisjon av identitetselementer a + 0 = a x + 0 = x Et identitetselement (nøytralt element) er et element som ikke medfører noen endring når det kombineres med

Detaljer

2.1 Regnerekkefølge. 3.4 Rette linjer med digitale verktøy 2(3 + 1) (6+ 2):4+ 42

2.1 Regnerekkefølge. 3.4 Rette linjer med digitale verktøy 2(3 + 1) (6+ 2):4+ 42 Sinus T uten grafisk kalkulator Dette dokumentet oversetter kapittelet Lommeregnerstoff i Sinus T boka til Cappelen Damm til Excel- og GeoGebrastoff.. Regnerekkefølge ( + ) (6+ ):+ CTRL+J Bytter mellom

Detaljer

Studentmanual. Matematisk analyse 1. 8. utgave. Knut Sydsæter Arne Strøm

Studentmanual. Matematisk analyse 1. 8. utgave. Knut Sydsæter Arne Strøm Studentmanual Matematisk analyse 8. utgave Knut Sydsæter Arne Strøm Forord Denne manualen gir mer detaljerte løsninger på utvalgte oppgaver (merket SM ) i Matematisk Analyse Bind, 8. utgave, Gyldendal

Detaljer

a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen.

a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen. Oppgave 1 a) Ved numerisk metode er det løst en differensiallikning av et objekt som faller mot jorden. Da verdier av er kjent gjennom resultater i form av,, kan vi vi finne en tilnærming av akselerasjonen.

Detaljer

Oppgaveløsninger for "Matematikk for økonomer - kort og godt".

Oppgaveløsninger for Matematikk for økonomer - kort og godt. Oppgaveløsninger for "Matematikk for økonomer - kort og godt". Kapittel 1 Oppgave 1.1 a) (x 2 9x 12)(3 3x) =3x 2 27x 36 3x 3 +27x 2 +36x = 3x 3 +30x 2 +9x 36. b) (2x y) 2 +2(x+y)(x y)+(x+4y) 2 =4x 2 4xy+y

Detaljer

MAT 1001. Vår 2010. Oblig 1. Innleveringsfrist: Fredag 19.februar kl. 1430

MAT 1001. Vår 2010. Oblig 1. Innleveringsfrist: Fredag 19.februar kl. 1430 MAT Vår Oblig Innleveringsfrist: Fredag 9februar kl 43 Oppgaven leveres stiftet med forsideark på ekspedisjonskontoret til Matematisk institutt i 7 etg i Niels Henrik Abels hus innen fristen Oppgaven vil

Detaljer

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter.

Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Ulikheter. Vi gir her eksempel på hvordan man kan finne ut hvornår ulikheter er sanne på forskjellige måter. Dersom man ofte ikke er intressert i å finne eksakte løsninger kun sikkre interval, er ulikheter

Detaljer

Lær å bruke wxmaxima

Lær å bruke wxmaxima Bjørn Ove Thue og Sigbjørn Hals Lær å bruke wxmaxima Et godt og gratis CAS-verktøy med enkelt brukergrensesnitt. Oppdatert versjon, november 2009 Lær å bruke wxmaxima. Eksempler fra Sinus-bøkene fra Cappelen

Detaljer

Lag et bilde av geometriske figurer, du også!

Lag et bilde av geometriske figurer, du også! Lag et bilde av geometriske figurer, du også! 6 Geometri 1 MÅL I dette kapitlet skal du lære om firkanter trekanter sammensatte figurer sirkler KOPIERINGSORIGINALER 6.1 Tangram 6.4 Felles problemløsing

Detaljer

Oppsummering Faktor 1 3

Oppsummering Faktor 1 3 Faktor 1 Tall og algebra Naturlige tall Naturlige tall er hele tall som er større enn 0. 1 2 4 5 6... Vi kan skrive naturlige tall på utvidet form. 124 = 1 1000 + 2 100 + 10 + 4 1 Partall og oddetall Partall

Detaljer

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013

Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Matematisk julekalender for 8.-10. trinn, 2013 Årets julekalender for 8.-10. trinn består av 9 enkeltstående oppgaver som kan løses uavhengig av hverandre. Alle oppgavene har flere svaralternativer, hvorav

Detaljer

Hvor magisk er eksponensialet til et magisk kvadrat?

Hvor magisk er eksponensialet til et magisk kvadrat? Normat 50:2, 1001 1007 2002) 1001 Hvor magisk er eksponensialet til et magisk kvadrat? Kenth Engø Telenor Forskning og Utvikling Snarøyveien 0 NO 11 Fornebu Kenth.Engo@telenor.com Introduksjon. I denne

Detaljer

Forelesning 14 Systemer av dierensiallikninger

Forelesning 14 Systemer av dierensiallikninger Forelesning 14 Systemer av dierensiallikninger Eivind Eriksen 9. april 010 Dierensiallikninger En dierensiallikning inneholder en avhengig variabel (typisk y ) og en uavhengig variabel (typisk x), som

Detaljer

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider

Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Når Merge sort og Insertion sort samarbeider Lars Sydnes 8. november 2014 1 Innledning Her skal vi undersøke to algoritmer som brukes til å sortere lister, Merge sort og Insertion sort. Det at Merge sort

Detaljer

R2-01.09.14 - Løsningsskisser

R2-01.09.14 - Løsningsskisser R - 0.09.4 - Løsningsskisser Algebra Oppgave Finn den eksplisitte formelen for n te ledd i tallfølgene: a), 4, 6, 8, 0,... b),, 5, 7, 9,... c), 4, 9, 6, 5,... d),, 4, 5 4, 6 5,... a) Vi ser at følgen med

Detaljer

Forelesning 18 SOS1002

Forelesning 18 SOS1002 Forelesning 8 SOS002 Bruk av regresjonsmodeller til å predikere verdier? Hvordan kan vi predikere timelønn ut fra denne lineære regresjonsmodellen? B SEB Beta t Sig. t Kvinner(kvinne=, mann=0) -4,0 0,96-0,23-4,66

Detaljer