Domstein ASA. Domstein ASA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Domstein ASA. Domstein ASA"

Transkript

1 DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2001 Quarterly report 2001

2 2 Domstein ASA Konsernets driftsinntekter var pr. 4. kvartal kr mill. mot kr mill. i fjor. Driftsresultatet var på kr 119 mill. mot kr 48 mill. i fjor. Resultat før skatt var kr -8 mill. mot kr 175 mill. i fjor. For 4. kvartal alene var driftsinntektene kr 958 mill. mot kr 700 mill. i fjor. Driftsresultatet var på kr 70 mill. mot kr 30 mill. i fjor. Resultat før skatt var kr 1 mill. mot kr 12 mill. i fjor. Domstein har pr. 4. kvartal hatt en vekst i driftsinntektene på 77 %. Det vesentligste av veksten kommer fra oppkjøpene av Pieters (50%), Domstein Bodø, Arctic Delight og Nordkyn, men det har også vært sterk organisk vekst innenfor forretningsområdene pelagisk fisk og ferdigvarer. Domstein ASA By the year-end the company s operating revenues were Nok million compared to Nok 1499 million last year. EBIT was Nok 119 million compared to Nok 48 million last year. Profit before tax Nok 8 million compared to Nok 175 million last year. The operating revenues for the fourth quarter alone were Nok 958 compared to Nok 700 million last year. EBIT Nok 70 million compared to Nok 30 million last year and profit before tax Nok 1 million compared to Nok 12 million last year. Year-end figures show a growth of 77% compared to last year, mainly owing to the acquisitions of Pieters (50%), Domstein Bodø, Arctic Delight and Nordkyn. In addition there has been a strong growth in the business areas Pelagic fish and Value added Nøkkeltall pr. forretningsområde Key figures per business area Nok.mill. Industry Value added Industry % % % Driftsinntekter Operating revenues Driftsresultat Operating profit Value added ,4 56 % 1194,6 44 % 1167,6 75 % 394,3 25 % 57,0 43 % 75,7 57 % 42,0 69 % 19,3 31 % % Omsetning pr. marked Operating revenues per market Nok.mill. Marked Market Q42001 Q42000 % % EU % % Asia % % Eastern Europe % % Norway % % Other % % Sum % %

3 3 Industridivisjonen Industridivisjonen hadde pr. 4. kvartal driftsinntekter på kr 1541 mill. mot kr 1168 mill. i fjor, og driftsresultat på kr 57 mill. mot kr 42 mill. i fjor. Driftsinntektene i 4. kvartal alene var kr 572 mill mot kr 467 mill. i fjor, og driftsresultatet kr 29 mill. mot kr 21 mill. i fjor. Industry Division Year-end figures for the Industry Division show operating revenues of Nok 1541 million, Nok 1168 million last year EBIT Nok 57 million, Nok 42 million last year. Fourth quarter alone shows operating revenues of Nok 572 million Nok 467 million last year. EBIT Nok 29 million compared to Nok 21 million last year. 6 % INDUSTRY - business areas 15 % 14 % 65 % Pelagisk Pelagic Hvitfisk filet Whitefish filets Trading Trading Ervik Havfiske Pelagisk fisk Pelagisk fisk Pelagic fish per quarter thousand tons Herring purchase price NOK/ kg Q4 Q3 Q2 Q ,00 4,00 2,00 0, Sesongsvingninger i pelagisk fiske er avgjørende for resultatutviklingen per kvartal. Prisutviklingen for sild viser økningen fra i fjor til iår i kroner per kilo pr. måned Seasonal variations in the pelagic fisheries are vital for the quarterly performance figures. The purchase price development for herrings shows the large increase from last year in kroner per kilo on a monthly basis.

4 4 Pelagisk fisk Pelagisk fisk bidro pr. 4. kvartal med et driftsresultat på kr 49,1 mill. mot kr 37.9 mill. i fjor og i 4. kvartal alene med kr 23,1 mill. mot kr 30,1 mill. i fjor. 4.kvartal er normalt høysesong for pelagisk fisk, men på grunn av godt fiskeri på begynnelsen av året, var kvotene i det alt vesentligste oppfisket allerede i oktober måned. Råstoffmengden i 4. kvartal ble derfor betydelig lavere enn normalt. God etterspørsel fra hovedmarkedene, Øst- Europa og Japan, og knapp råstofftilgang, har ført til kraftig prisoppgang for både råstoff og ferdigvarer. Sterk konkurranse om råstoffet fra norske og utenlandske aktører har presset marginene i 4. kvartal. For året samlet har likevel Domstein økt marginene pr. kg., men på grunn av de høye prisene er de prosentvise marginene redusert. Vintersesongen for sild og makrell har vært preget av dårlig tilgjengelighet og mye uvær. Det har derfor vært lite råstoff og lav aktivitet så langt i første kvartal De høye råstoffprisene og presset på marginene har vedvart. Pelagic fish Pelagic fish contributes with Nok. 49,1 million in operating profit compared to Nok. 37,9 million last year and the 4 th. Quarter shows Nok. 23,1 million compared to Nok.30,1 million last year. The 4 th. Quarter is normally high season, but owing to large landings in the beginning of the year the quotas were finished already during October giving a substantially lower quantity than normal. Together with strong demands from the main markets in Europe and Japan the shortage of raw material triggered a major price increase in both ends of the value chain. Increasing competition in the global market put pressure on the margins. On a yearly basis Domstein have nevertheless increased the margins per kilo, but the high price level gave reduced operating margins. The Pelagic winter season so far this year has been hindered by both bad weather and difficult catching conditions resulting in reduced activity in the Pelagic industry. The high purchase prices and pressure on sales margins have continued. Pelagisk nøkkeltall Pelagic key figures Råstoff raw material tons Q42001 Q42000 % % Makrell Mackerel % % Sild Herring % % Lodde Capelin % % Sum % % Operating margin 5,2 % 8,5 % 4,9 % 5,4 % EBIT per kilo 0,41 0,50 0,29 0,25 Innkjøpspris Purchase price Q42001 Q42000 % % Makrell Mackerel 7,85 5,96 32 % 6,99 5,32 31 % Sild Herring 4,55 2,34 94 % 4,04 1, %

5 5 Hvitfisk filet Hvitfisk filet ga pr. 4. kvartal et driftsresultat på kr 19,9 mill. mot kr 16,7 mill. i fjor, og i 4. kvartal alene kr 2,9 mill. mot kr 11,6 mill. i fjor. Det er iverksatt en omstillingsplan med sikte på å oppnå 0-driftsresultat for forretningsområdet i Det er gjennomført en rekke tiltak fra årskiftet, og resultatene så langt er positive. Hvitfisk trading Hvitfisk trading ga pr. 4. kvartal et driftsresultat på kr 0,1 mill. mot kr 4,7 mill. i fjor. For 4. kvartal alene var driftsresultatet kr 1,9 mill mot kr 1,5 mill. i fjor. Forretningsområdet omfatter bl.a. omsetning av agn og salg av sjøfrossen fisk fra banklineflåten. Nedgangen i driftsresultat skyldes lavere marginer samt økte kostnader knyttet til hvitfisk aktivitetene. Whitefish fillets Year-end figures show operating profits of Nok 19,9 mil compared to Nok 16,7 last year. 4th. Quarter alone shows Nok 2,9 mill. compared to Nok 11.6 mill. last year. A restructuring plan is initiated with the goal of reaching a positive operating profit. So far the measures are showing an improvement, Whitefish trading The business area returns an operating profit of Nok. 0,1 million compared to Nok 4,7 million last year. The 4 th. Quarter alone shows Nok. 1,9 million compared to Nok. 1,5 million last year. Sales of fishing bait and seafrozen products from the longliner fleet are the main activities. The reduced operating profit is due to increased costs in connection with the whitefish activities and lower margins. Ervik Havfiske Ervik Havfiske hadde pr. 4. kvartal et driftsresultat på kr 55,4 mill. mot kr 32,2 mill. i fjor. I 4. kvartal alene var driftsresultatet kr 21,4 mill. mot kr 8,8 mill. i fjor. Den positive resultatutviklingen skyldes både økt fangskvantum og effekten av restrukturering av flåten. Ervik Havfiske er et felleskontrollert selskap der 50% av tallene er konsolidert i Domstein regnskapet. Ervik Havfiske Ervik Havfiske shows a year-end operating profit of Nok. 55,4 million compared to Nok. 32,2 million last year. The 4 th. Quarter alone shows Nok. 21,4 million compared to Nok. 8,8 million last year. The increase in operating profit is mainly due to increased catching volumes and the effect of the restructuring of the fishing fleet. Ervik Havfiske is a joint venture company where 50% of the figures are consolidated in the Domstein accounts. Ervik Havfiske fangststatistikk catching figures Tons Nok.mill Tons Nok.mill Nok/kilo Nok/kilo Q ,10 18,84 Q ,24 19,74 Q ,16 21,69 Q ,56 20,61 Total ,06 20,06

6 6 Ferdigvaredivisjonen Divisjonen hadde pr. 4. kvartal driftsinntekter på kr 339 mill. mot kr 233 mill. i fjor og driftsresultat på kr 38,6 mill. mot kr 9,3 mill. i fjor. Driftsinntektene i 4. kvartal alene var kr 87 mill. mot kr 91 mill. i fjor, og driftsresultatet kr 26,6 mill. mot kr 5,4 mill. i fjor. Ferdigvaredivisjonen ble fra overført til Fjord Domstein Holding. Transaksjonen ga en gevinst på kr 65 mill. hvorav kr 24 mill er inntektsført og det resterende behandlet som utsatt inntekt. Fjord Domstein Holding Fjord Domstein Holding er omdannet til et AS som eies av Domstein og Fjord Seafood med 50% hver. Pieters er et heleid datterselskap av Fjord Domstein Holding. Ferdigvaredivisjonen er overført til Fjord Domstein Holding med virkning fra 31/ og heretter blir alle ferdigvareaktiviteter rapportert via Fjord Domstein Holding. Pr. 4. kvartal var driftsresultatet kr. 74,2 mill. og for 4. kvartal alene kr. 34,2 mill. Domsteins andel på 50% er tatt inn i regnskapet. Value added division The year-end figures show Nok. 339 million in operating revenues compared to Nok. 233 million last year and Nok. 38,6 million in operating profit compared to Nok. 9,3 million last year. The 4 th. Quarter alone shows revenues of Nok. 87 million compared to Nok. 91 million last year and an operating profit of Nok. 26,6 million compared to Nok. 5,4 million last year. The value added division is transferred to Fjord Domstein Holding per This transaction gave a sales profit of Nok. 65 million where Nok. 24 million are in the P/L for Q4 and the remaining booked as deferred income. Fjord Domstein Holding Fjord Domstein Holding is transformed to an AS owned 50% each by Fjord Seafood and Domstein. Pieters is a 100% owned subsidiary. The Value added division is transferred to Fjord Domstein Holding as of gathering all value added activities in Fjord Domstein Holding AS. Year-end figures show an operating profit of Nok. 74,2 million and the 4 th. Quarter ieters alone shows Nok. 34,2 million. 50% is consolidated in the Domstein figures. Pieters Pieters er et 100% eid datterselskap av Fjord Domstein Holding AS. Etter et Fjord Domstein Holding overtok Pieters i november 2000 er det gjennomført en rekke strukturelle tiltak, bl.a.: o Salg av oppdrettsvirksomheten i Skottland til Fjord Seafood. o Kjøp av Domstein s skandinaviske ferdigvarevirksomhet. o Kjøp av ferdigvareselskapene Sterk og Dimo med virksomheter i Holland og Skottland. Pieters Pieters is a 100% owned subsidiary of Fjord Domstein Holding AS. After the acquisition of Pieters in November 2000 a number of structural measures have been implemented, i.e.: Sales of the farming activities in Scotland to Fjord Seafood. Acquisition of the Domstein value added activities. Acquisition of the fish processing companies Sterk and Dimo with activities in Holland and Scotland.

7 7 Pieters framstår i dag som en reindyrket produsent, distributør og markedsfører av bearbeidet sjømat. Med virksomheter i Belgia, Holland, Frankrike, Sveits, Skottland, Norge, Sverige og Island har Pieters en ledende markedsposisjon både i Nord- og Mellom- Europa. Pieters hadde pr.4. kvartal driftsinntekter på kr mill mot kr mill. i fjor. For 4 kvartal alene var driftsinntektene kr 563 mill. mot kr 432 mill. i fjor.. Pieters has become a specialized producer, distributor and marketer of processed seafood. With activities in Belgium, Holland, France, Switzerland, Scotland, Norway, Sweden and Iceland Pieters has established a leading market position both in north- and mid Europe. Year-end figures for Pieters show operating revenues of Nok million compared to Nok million last year. The 4 th. Quarter alone showed Nok. 563 million compared to Nok. 432 million last year. Pieters salg pr. marked Nok.mill. sales per market Belgium 660 Netherlands 250 France 370 Switzerland 136 UK 108 Germany 115 Italy 20 Others 49 8 % 6 % 22 % 7 % 1 % 3 % PIETERS sales per market % 38 % Belgium Netherlands France Sw itzerland UK Germany Italy Others Total Fjord Seafood ASA (26,0%) Andelen av resultatet i Fjord Seafood inngår i finansresultatet som inntekt på investering i tilknyttet selskap. I 4. kvartal har Domstein belastet regnskapet med kr. 53,9 mill. Fjord Seafood økte pr. 4. kvartal driftsinntektene fra kr til kr mill. Driftsresultatet gikk ned fra kr 191 mill. til kr -290 mill., og resultatet etter skatt gikk ned fra kr 85 mill. til kr -382 mill. Fjord Seafood ASA (26,0%) The profit share has been entered in the Domstein financial result as income from investments in associated companies. Nok. 53,9 million is charged in the Domstein accounts for the 4 th. Quarter. Year-end figures show an increase in operating revenues from Nok million last year to Nok million. Operating profit was reduced from Nok. 191 million last year to Nok. 290 million and profit after tax reduced from Nok. 85 million to Nok. 382 million.

8 8 Resultatregnskap konsern 2001 Consolidated profit and loss account Group Q Q / / Nok mill. Netto driftsinntekt Operating revenue 958,2 700,4 2653,3 1499,3 Varekostnad Raw materials and consumables used 695,9 552,6 1909,9 1111,8 Øvrige betalbare driftskostnader Other operating expences 174,0 103,4 553,1 301,5 Sum driftskostnader Total operating expences 869,9 656,0 2462,9 1413,3 EBITDA 88,3 44,4 190,3 86,1 Ordinære avskrivinger Ordinary depreciation 13,9 11,7 55,8 34,9 EBITA 74,4 32,7 134,5 51,1 Goodwill avskrivninger Goodwill amortization 4,1 2,8 15,3 3,4 EBIT 70,3 29,9 119,2 47,7 Inntekt på investering i tilknyttet selskap -55,3 3,0-42,2 216,5 Income from investments in associated companies Netto finanskostnader Net financial expenses -16,4-21,2-84,8-89,4 Ordinært resultat før skatt P/L before tax -1,4 11,7-7,8 174,9 Skattekostnad Taxes 13,8 2,6 30,6 43,7 Resultat etter skatt P/L after tax -15,2 9,1-38,5 131,1 Minoritetsandel Minority share 3,0 0,6 5,6 4,1 Driftsmargin Operating margin 7,3 % 4,3 % 4,5 % 3,2 % Resultat pr. aksje (nok) Profit per share -0,351 0,214-0,998 3,186 Egenkapitalrentabilitet Return on equity -8,1 % 43,5 % Avkastning sysselsatt kapital Return on capital employed 5,6 % 19,1 % Egenkapitalandel (inkl min int) Book equity ratio 25,2 % 16,8 % Netto driftsinntekter pr. forretningsområde Operating revenues per business area Nok.mill. Q Q / / Pelagisk Pelagic 440,1 356,1 1002,1 696,4 Hvitfisk filet Whitefish filets 43,2 48,7 215,2 186,6 Trading Trading 56,8 46,4 233,8 223,4 Ervik Havfiske 32,3 15,9 90,3 61,2 Sum industri Sum industry 572,4 467,1 1541,4 1167,6 Ferdigvare Value added 87,3 90,9 339,3 232,7 Pieters ( Fjord Domstein Holding ) 283,3 161,6 855,3 161,6 Sum ferdigvare Sum value added 370,6 252,5 1194,6 394,3 Eliminering Eliminations 15,2-19,2-82,7-62,6 Sum Driftsinntekter Total operating revenues 958,2 700,4 2653,3 1499,3 Driftsresultat pr. forretningsområde Nok.mill. Operating profits per business area Q Q / / Pelagisk Pelagic 23,1 30,1 49,1 37,9 Hvitfisk filet Whitefish filets -2,9-11,6-19,9-16,7 Trading Trading -1,9-1,5 0,1 4,7 Ervik Havfiske 10,7 4,4 27,7 16,1 Sum industri Sum industry 29,0 21,4 57,0 42,0 Ferdigvare Value added 26,6 5,4 38,6 9,3 Pieters ( Fjord Domstein Holding ) 17,1 10,0 37,1 10,0 Sum ferdigvare Sum value added 43,7 15,4 75,7 19,3 Eliminering Eliminations -2,4-6,9-13,5-13,6 Sum Driftsresultat Total operating profits 70,3 29,9 119,2 47,7

9 9 Balanse konsern Consolidated balance sheet Group 31/ / Immaterielle eiendeler Intangible fixed assets 267,9 358,6 Varige driftsmidler Tangible fixed assets 590,3 528,9 Finansielle anleggsmidler Financial fixed assets 643,9 452,7 Anleggsmidler Total fixed assets 1502,1 1340,3 Ikke rentebærende omløpsmidler Non interest bearing current assets 816,3 734,6 Bankinnskudd, kontanter o.l Bank deposits cash in hand etc. 48,4 39,2 Omløpsmidler Current assets 864,7 773,8 Sum eiendeler Total assets 2366,8 2114,0 Egenkapital Equity 576,9 341,4 Minoritetsinteresser Minority interests 19,5 14,1 Egenkapital og minoritetsinteresser Total equity 596,4 355,5 Avsetning for forpliktelser Provisions 136,9 80,7 Rentebærende langsiktig gjeld Interest bearing long term liabilities 867,5 936,9 Langsiktig gjeld Total long term liabilities 1004,5 1017,6 Rentebærende kortsiktig gjeld Interest bearing current liabilities 402,8 450,7 Ikke-rentebærende kortsiktig gjeld Non interest bearing current liabilities 363,1 290,3 Kortsiktig gjeld Current liabilities 765,9 741,0 Sum egenkapital og gjeld Total equity and liabilities 2366,8 2114,0 Kontantstrømoppstilling konsern Consolidated cash flow statement Group 31/ / Kontantstrøm operasjonelle aktiviteter Net cash flow from operating acitvities -43,2-32,8 Kontantstrøm investeringsaktiviteter Net cash flow investment aktivities -297,2-430,9 Kontantstrøm finansieringsaktiviteter Net cash flow from financial activities 350,8 485,3 Effekt av valutakursendringer Effect of change in exchange rates -1,2-7,1 Endring av kontanter og innskudd Net change in cash and bank deposits 9,2 14,4 Kontanter og innskudd 1/1 Cash and bank deposits at 1 January 39,2 24,8 Kontanter og innskudd 31/12 Cash and bank deposits at 31 December 48,4 39,2

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill.

I driftsresultatet for 4. kvartal inngår engangsposter på til sammen kr 6,3 mill. For året 2003 utgjør slike poster kr 10,8 mill. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet. Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2003 var kr 496,5 mill. mot kr 468,1 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2005 var kr 1.105,9 mill. mot kr 976,8 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 33,2 mill.

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2005 Foreløpig årsregnskap 2005 Konsernets driftsinntekter pr. 4. kvartal 2005 var kr 1.731,9 mill. mot kr 1.494,6 mill. i samme periode i fjor.

Detaljer

Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90

Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90 Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90 3 Kvartalsrapport 2001 Quarterly report 2001 3. Kvartalsrapport / 3. Quarterly report 2001 Domstein ASA Domstein ASA Konsernets

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 2. kvartal 2006 var kr 827,6 mill. mot kr 710,4 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 9,5 mill. mot

Detaljer

Sum Total

Sum Total 3.Kvartalsrapport/3 rd. Quarter Report 2002 Domstein ASA Domstein ASA Konsernets driftsinntekter var pr. 3. kvartal kr 1.605 mill. mot kr 1.658 mill. i fjor. Driftsresultatet var på kr 129 mill. mot kr

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2007 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2007 var kr 507,9 mill. mot kr 489,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 22,9 mill. mot kr 17,5 mill. i fjor, og EBIT kr 10,4 mill. mot kr

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter pr. 3. kvartal 2006 var kr 1.200,1 mill. mot kr 1.105,9 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr 0,9 mill.

Detaljer

I finansresultat inngår tap på investeringer i tilknyttede selskaper på kr 58 mill. 2. kvartal og kr 80 mill. for 1. halvår samlet.

I finansresultat inngår tap på investeringer i tilknyttede selskaper på kr 58 mill. 2. kvartal og kr 80 mill. for 1. halvår samlet. DOMSTEIN ASA 2 Kvartalsrapport 2003 Quarterly report 2003 2 Domstein-konsernet mill.kroner Q2 2003 Q2 2002 Q2 2002 H1 2003 H1 2002 H1 2002 proforma proforma Netto driftsinntekter 215 647 274 584 1224 646

Detaljer

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006

Et naturlig valg i fisk og sjømat. KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Et naturlig valg i fisk og sjømat KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2006 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2006 var kr 489,7 mill. mot kr 441,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 17,5 mill. mot kr 22,4 mill. i

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2008 var kr 263,3 mill. mot kr 252,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 0,0 mill. mot kr 4,6 mill. proforma i fjor. EBIT

Detaljer

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic

Domstein-konsernet. Domstein Pelagic 4. Kvartalsrapport 2004 Domstein-konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2004 var kr 517,7 mill. mot kr 496,5 mill. i samme periode i fjor. EBITDA var kr -2,4 mill. mot kr 22,2 mill. i fjor,

Detaljer

Domstein ASA Domstein ASA

Domstein ASA Domstein ASA 1.Kvartalsrapport/1 st. Quarter Report 2002 Domstein ASA Domstein ASA Konsernets driftsinntekter var i 1. kvartal kr 586 mill. mot kr 651 mill. i fjor. Driftsresultatet var på kr 12,9 mill. mot kr 41,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2012 var kr 125,5 mill. mot kr 140,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 6,1 mill. mot kr 1,3 mill. i fjor. EBIT var kr 3,7

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2007 Konsernet Driftsregnskapet for 4. kvartal og året under ett er utarbeidet etter de samme prinsipper som tidligere kvartaler i 2007, slik at tallene er direkte sammenlignbare.

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2012

Quarterly report. 1st quarter 2012 Quarterly report 1st quarter 2012 Group The Group s operating revenues in Q1 2012 were MNOK 145.0 compared to MNOK 155.2 last year. EBITDA was MNOK 6.1 compared to MNOK 2.4 last year. EBIT was MNOK 2.9

Detaljer

Nedgangen i driftsinntekter skyldes i hovedsak salget av eierandelen i Pieters som ble gjennomført med virkning f.o.m. 3. kvartal.

Nedgangen i driftsinntekter skyldes i hovedsak salget av eierandelen i Pieters som ble gjennomført med virkning f.o.m. 3. kvartal. DOMSTEIN ASA 4 Kvartalsrapport 2002 Quarterly report 2002 2 Domstein konsernet Konsernets driftsinntekter var pr. 4. kvartal kr 2.073 mill mot kr 2.587 mill i fjor. Driftsresultatet var på kr 132 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2009 var kr 126,4 mill. mot kr 120,3 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 3,3 mill. mot kr 1,3 mill. proforma i fjor.

Detaljer

kvartalsrapport 1 st. Quarter Report 2003

kvartalsrapport 1 st. Quarter Report 2003 1. kvartalsrapport 1 st. Quarter Report 2003 1. k v a r t a l s r a p p o r t 1 s t. Q u a r t e r r e p o r t Domstein Konsern The Domstein Group Mill kroner NOK Mill. Q1 2003 Q1 2002 Proforma Q1 2002

Detaljer

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 %

Net operating revenues 76,4 75,4 222,7 218,3 EBITDA 1,1 1,6 1,5-3,3 EBIT 0,1-0,2-2,5-9,1 Operating margin 0,1 % -0,2 % -1,1 % -4,2 % 3rd quarter 2009 Group The Group s operating revenues in Q3 2009 was MNOK 126,4 compared to MNOK 120,3 proforma last year. EBITDA was MNOK 3,3 compared to MNOK 1,3 proforma last year. EBIT was MNOK -0,1

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2010 var kr 142,8 mill. mot kr 122,1 mill. i fjor. EBITDA var kr 4,8 mill. mot kr -0,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2010 var kr 147,3 mill. mot kr 126,4 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,7 mill. mot kr 3,3 mill. i fjor. EBIT var kr 2,3

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i tredje kvartal 2011 var kr 140,1 mill. mot kr 147,3 mill. i fjor. EBITDA var kr 1,3 mill. mot kr 5,7 mill. i fjor. EBIT var kr -1,9

Detaljer

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001

Pan Pelagic. 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Pan Pelagic 4. kvartal og foreløpig regnskap 2001 Dette er Pan Pelagic Pan Pelagic eier en rekke selskaper og selskapsandeler med basis i pelagisk fisk. Dette omfatter både fiskefartøy med konsesjon til

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i første kvartal 2011 var kr 155,2 mill. mot kr 142,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 2,4 mill. mot kr 4,8 mill. i fjor. EBIT var kr -1,0

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011

QUARTERLY REPORT. 1st quarter 2011 QUARTERLY REPORT 1st quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q1 2011 were MNOK 155.2 compared to MNOK 142.8 last year. EBITDA was MNOK 2.4 compared to MNOK 4.8 last year. EBIT was MNOK -1.0

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2007 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2007 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2007 var kr 310,6 mill. mot kr 257,2 mill. i fjor. EBITDA var kr 10,5 mill. mot kr -0,2 mill. i fjor, og EBIT kr 1,9 mill.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2011 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2011 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2011 var kr 145,7 mill. mot kr 129,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,8 mill. mot kr 5,2 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 4. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 140,6 mill. mot kr 192,1 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -10,5 mill. mot kr

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 2 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 2. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998.

Andelen av resultat fra tilknyttede selskaper var positiv med NOK 5 millioner i 1. halvår 1999 mot NOK 6 millioner i tilsvarende periode i 1998. Halvårsrapport 1999 Konsernets resultat før skatt for 1. halvår 1999 ble NOK 20 millioner mot NOK 47 millioner i 1. halvår 1998. Driftsinntektene i 1. halvår 1999 var NOK 864 millioner mot NOK 1.096 millioner

Detaljer

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER

BØRSMELDING SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER BØRSMELDING Oslo, 13. mai 2002 SCHIBSTED ASA (SCH) KONSERNREGNSKAP PER 31.3.2002 Konsernstyret behandlet i dag regnskapet for Schibsted - konsern per 31.3.2002. Vedlagt følger en oversikt over hovedtallene

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 4th quarter 2010 QUARTERLY REPORT 4th quarter 2010 Group The Group s operating revenues in Q4 2010 were MNOK 186,2 compared to MNOK 156,6 last year. EBITDA was MNOK 5,4 compared to MNOK 10,0 last year. EBIT was MNOK 2,2

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2010 var kr 186,2 mill. mot kr 156,6 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 10,0 mill. i fjor. EBIT var kr 2,2

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal 2009 var kr 122,1 mill. mot kr 136,0 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr -0,9 mill. mot kr 0,9 mill. proforma i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport 2002. 2.Kvartalsrapport/2 nd. Quarter Report 2002

Kvartalsrapport 2002. 2.Kvartalsrapport/2 nd. Quarter Report 2002 2 Quarterly Kvartalsrapport 2002 report 2002 2.Kvartalsrapport/2 nd. Quarter Report 2002 2.Kvartalsrapport/2 nd. Quarter Report 2002 Domstein ASA Domstein ASA Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var

Detaljer

Quarterly report. 4th quarter 2011

Quarterly report. 4th quarter 2011 Quarterly report 4th quarter 2011 Group The Group s operating revenues in Q4 2011 were MNOK 155,2 compared to MNOK 186,2 last year. EBITDA was MNOK -0,7 compared to MNOK 5,4 last year. EBIT was MNOK -4,8

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2012 var kr 128,1 mill. mot kr 145,7 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,4 mill. mot kr 5,8 mill. i fjor. EBIT var kr 2,4

Detaljer

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010

QUARTERLY REPORT. 3rd quarter 2010 QUARTERLY REPORT 3rd quarter 2010 Group Group operating revenue in the third quarter of 2010 was MNOK 147.3 compared to MNOK 126.4 last year. EBITDA was MNOK 5.7 compared to MNOK 3.3 last year. EBIT was

Detaljer

Fourth quarter report 2008

Fourth quarter report 2008 Fourth quarter report 2008 Group The Group s operating revenues in Q4 2008 from continued operations were MNOK 140,6 compared with MNOK 192,1 proforma last year. EBITDA was MNOK -10,5 compared with MNOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2009 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2009 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2009 var kr 118,8 mill. mot kr 111,5 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,9 mill. mot kr -4,0 mill. proforma i fjor.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2010 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2010 Konsernet Konsernets driftsinntekter i andre kvartal 2010 var kr 129,6 mill. mot kr 118,8 mill. i fjor. EBITDA var kr 5,2 mill. mot kr 1,9 mill. i fjor. EBIT var kr 1,8

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Kvartalsrapport 2001 Quarterly report 2001

Kvartalsrapport 2001 Quarterly report 2001 2 Kvartalsrapport 2001 Quarterly report 2001 2. Kvartalsrapport / 2. Quarterly report 2001 Resultatregnskap konsern Consolidated profit and loss account Group NOK mill. Q2 2001 Q2 2000 30.06.2001 30.06.2000

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2013 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2013 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2013 var kr 349,3 mill. mot kr 312,5 mill. i fjor. EBITDA var kr 56,7 mill. mot kr 4,1 mill. i fjor. EBIT var kr 50,0

Detaljer

Per 30th September there has been a positive cash flow from operations of MNOK 58,7 compared with MNOK 67,7 in the same period last year.

Per 30th September there has been a positive cash flow from operations of MNOK 58,7 compared with MNOK 67,7 in the same period last year. 3rd quarter 2008 Group The Group s operating revenues in Q3 2008 from continued operations were MNOK 119,6 compared with MNOK 138,7 proforma last year. EBITDA was MNOK 1,2 compared with MNOK 6,9 proforma

Detaljer

Net operating revenues 73,4 85,1 EBITDA -1,0-1,3 EBIT -2,5-3,1 Operating margin -3,4 % -3,6 %

Net operating revenues 73,4 85,1 EBITDA -1,0-1,3 EBIT -2,5-3,1 Operating margin -3,4 % -3,6 % 1st quarter 2009 Group The Group s operating revenues in 1st quarter 2009 were MNOK 122,1 compared with MNOK 136,0 proforma last year. EBITDA was MNOK -0,9 compared with MNOK 0,9 proforma last year. EBIT

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT. 4. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 4. kvartal 2012 Konsernet Konsernets driftsinntekter i fjerde kvartal 2012 var kr 204,1 mill. mot kr 155,2 mill. i fjor og i fjor kr 173,1 mill., EBITDA var kr 26,8 mill. mot kr -0,7 mill.

Detaljer

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002

PRESSEMELDING, 30. april 2002. Nera ASA: Resultater for 1. kvartal 2002 Nera ASA PRESSEMELDING, 30. april 2002 Post Adresse Postboks 7090, 5020 BERGEN, Norge, Kontor Adresse Kokstadvn. 23, BERGEN, Norge, Tel.Nr. 55 22 51 00 Fax.Nr. 55 22 52 99 Hovedkontoret Nera ASA, 5020

Detaljer

Quarterly report. 1st quarter 2013

Quarterly report. 1st quarter 2013 Quarterly report 1st quarter 2013 Group The Group s operating revenues in Q1 2013 were MNOK 112.5 compared to MNOK 94.8 last year. EBITDA was MNOK 0.5 compared to MNOK -1.0 last year. EBIT was MNOK -2.6

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 3. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 3. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 119,6 mill. mot kr 138,7 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,2 mill. mot kr 6,9

Detaljer

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005

DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 DOMSTEIN ASA 2. kvartal 2005 25.08.2005 Sammendrag Q2 Oppkjøp av Iglo Haugesund og Breivik & Co. AS i Bergen. Lavsesong for pelagisk fisk, men økte priser og forbedret resultat i Domstein Pelagic. Press

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 13,9 8,8 15,0 9,2 20,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24,3 36,6 51,2 14,5 29,6 14,2 21,5 30,1 7,8 14,9 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 5,3 13,9 8,8 15,0 9,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,3 24,3 36,6 51,2 14,5 7,2 14,2 21,5 30,1 7,8 0,0 0,1 0,2 0,2 0,1 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Q3 2012. Oppsummert EBITDA

Q3 2012. Oppsummert EBITDA Oppsummert EBITDA - EBITDA Q3 på kr -13,0 mill. mot kr 41,2 mill. samme periode i fjor. EBITDA pr 3.kvartal på kr 2,7 mill. mot kr 76,4 mill. (proforma) samme periode i fjor. - 40% prisfall på makrell

Detaljer

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008

KVARTALSRAPPORT. 2. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2008 Konsernet Konsernets driftsinntekter i 2. kvartal 2008 for videreført virksomhet var kr 111,2 mill. mot kr 93,6 mill. proforma i fjor. EBITDA var kr 1,8 mill. mot kr -2,6

Detaljer

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012

Q4 2012 og foreløpig årsresultat 2012 og foreløpig årsresultat Makrell Oppsummert - EBITDA var 76 MNOK mot 111 MNOK for samme periode i fjor. EBITDA var 79 MNOK mot 168 MNOK i. - Råstoff tilgang sild var stabil på 108.000 tonn i mot 109.000

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2004

Rapport for 3. kvartal 2004 Høydepunkter: Fusjon gjennomført Børsnotering 27. august Fremdrift i samarbeid om utvikling av ny produktplattform ( DiaGenic ) har i løpet av tredje kvartal fortsatt arbeidet med kjerneområdene forskning,

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 21 Styrket lønnsomhet Webcenter Unique ASA omsatte i Q3 21 for MNOK29,7 mot MNOK29,9 i Q3 2. (-,7%). Driftsresultat før goodwillavskrivninger i Q3 21 ble MNOK3,6 mot 1,4

Detaljer

FARA ASA REPORT Q1 2009

FARA ASA REPORT Q1 2009 FARA ASA REPORT Q1 2009 HIGHLIGHTS FARA oppnår et positivt EBITDA i Q1 2009 En sterk ordreinngang på MNOK 45 i Q1 2009 Ordrereserven økt til MNOK 104 (94 i Q4 2008) + 11% Omsetning Q1, 2009 er MNOK 35,0

Detaljer

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper)

Netfonds Holding ASA - consolidated Quarterly Accounts (Delårsregnskaper) Netfonds Holding ASA - consolidated Net interest (Netto renteinntekt) 8.8 15.0 9.2 20.2 35.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 36.6 51.2 14.5 29.6 42.9 21.5 30.1 7.8 14.9 22.0 0.2 0.2 0.1 0.2 0.3 Salaries etc (Lønninger

Detaljer

Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005.

Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005. Marine Farms ASA Konsernrapport for første halvår 2005. En betydelig økning av lakseprisen i slutten av andre kvartal resulterte i at konsernet i dette kvartal fikk et driftsresultat (EBIT) på 16,2 mill

Detaljer

Net operating revenues 57,9 66,5 142,9 166,5 EBITDA -3,6-2,0-4,9 3,5 EBIT -5,3-4,2-8,4-1,0 Operating margin -9,2 % -6,3 % -5,9 % -0,6 %

Net operating revenues 57,9 66,5 142,9 166,5 EBITDA -3,6-2,0-4,9 3,5 EBIT -5,3-4,2-8,4-1,0 Operating margin -9,2 % -6,3 % -5,9 % -0,6 % 2nd quarter 2008 Group The Group s operating revenues in Q2 2008 from continued operations was MNOK 111,2 compared to MNOK 93,6 proforma last year. EBITDA was MNOK 1,8 compared to MNOK -2,6 proforma last

Detaljer

Delårsrapport. 1. halvår 2017

Delårsrapport. 1. halvår 2017 Delårsrapport 1. halvår 2017 Nøkkeltall Følgende nøkkeltall gjelder 1. halvår 2017 med tilsvarende periode for som sammenligningstall: - Driftsinntektene ble 2 123 mill. (2 094 mill. i ) - Driftsresultat

Detaljer

Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for 2005

Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for 2005 Marine Farms ASA Foreløpig konsernrapport for har vært et godt år for Marine Farms ASA. Lakseprisen holdt seg på et relativt høyt nivå gjennom året og konsernet oppnådde en mer effektiv drift. Driftsresultat

Detaljer

Quarterly Report 1 st quarter 2002

Quarterly Report 1 st quarter 2002 Quarterly Report 1 st quarter 2002 Financial Results Roxar generated revenues of NOK 146,7 million in the first quarter 2002, compared to NOK 138,7 million in the preceding quarter and NOK 119,8 million

Detaljer

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6

Q 2 Q 2 (NOK mill.) Total. 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689, ,6 KONSERNRESULTAT / GROUP INCOME Omarbeidet iht. IFRS Adjusted to IFRS 2004 2005 2005 2004 2004 Q 2 Q 2 (NOK mill.) 1.1.-30.6. 1.1.-30.6. Total 374,4 698,7 Driftsinntekter / Operating income 1 050,8 689,7

Detaljer

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 %

1. kvartal 2006. Kjøpesenter 75 % Næringseiendom 25 % 1. kvartal 2006 Olav Thon Eiendomsselskap oppnådde i 1. kvartal 2006 et tilfredsstillende resultat. Konsernets resultat før skatt ble kr 316 mill., hvorav verdiendringer på investeringseiendommer og finansielle

Detaljer

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

(2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) (2.5.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q1 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q1 2006 Omsetningsvekst på 73 % Driftsinntektene i Q1 utgjorde MNOK 39,7 (23). EBITDA ble i Q1 MNOK 2,1 (-1). Resultatet

Detaljer

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005

PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 PROFIT & LOSS REPORT GEO ASA 3. quarter 2005 Introduction GEO ASA (GEO) was founded by DOF ASA in connection with the acquisition of Geo Group AS. At the time of acquisition, Geo Group AS consisted of

Detaljer

Q4 2011. Oppsummering av kvartalet: EBITDA (MNOK) - Resultatforbedring på drift i forhold til samme periode året før, med en EBITDA på kr 111 mill.

Q4 2011. Oppsummering av kvartalet: EBITDA (MNOK) - Resultatforbedring på drift i forhold til samme periode året før, med en EBITDA på kr 111 mill. Oppsummering av kvartalet: - Resultatforbedring på drift i forhold til samme periode året før, med en EBITDA på kr 111 mill. - Nedgang i sildekvotene har ført til stor prisoppgang og positiv marginutvikling

Detaljer

Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90

Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90 Domstein ASA, N-6706 Måløy, NORWAY Tel.: (+47) 57 85 90 00. Fax: (+47) 57 85 90 90 H e r r i n g Mackerel Resultatregnskap konsern Q1 2001 Q1 2000 2000 Netto driftsinntekter 650 304 1.499 Varekostnad -448-209

Detaljer

Grenland Group ASA Q2-2006

Grenland Group ASA Q2-2006 Grenland Group ASA Q2-2006 2. kvartals resultat 2006 Hallgeir Skogen President & CEO Magnar Brekka EVP & CFO 11. August 2006 Agenda Hovedpunkter Nøkkeltall Markedsutsikter Hovedpunkter HMS positiv utvikling

Detaljer

Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002

Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002 Kverneland ASA Delårsrapport 2. kvartal 2002 Hovedpunkter Driftsresultat på 183 millioner kroner før spesielle poster for første halvår er det høyeste som er oppnådd av konsernet, og understreker at landbruksvirksomheten

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2000 STERK VEKST I RESULTAT OG OMSETNING. Selskapets utvikling - omsetning og resultat. Marked. Ekornes ASA, 6222 Ikornnes

FORELØPIG REGNSKAP 2000 STERK VEKST I RESULTAT OG OMSETNING. Selskapets utvikling - omsetning og resultat. Marked. Ekornes ASA, 6222 Ikornnes Ekornes ASA, 6222 Ikornnes FORELØPIG REGNSKAP 2000 STERK VEKST I RESULTAT OG OMSETNING Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har i 2000 hatt en omsetning på NOK 1.535,8 mill., som tilsvarer

Detaljer

Første kvartal

Første kvartal Første kvartal 2006 1 Fortsatt vekst og framgang GEO ASA (GEO) avsluttet 2005 med kjøp av to fartøy fra Japan ultimo desember. I løpet av første kvartal er skipene overtatt, og seilt til Europa. For den

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS)

Overgang til IFRS / Transition to International Financial Reporting Standards (IFRS) Overgang til / Transition to International Financial Reporting Standards () Transition to International Financial Standards () NextGenTel Side/Page 1 Overgang til International Financial Reporting Standards

Detaljer

SuperOffice ASA. Kvartalsrapport Financial statement Q2/2004

SuperOffice ASA. Kvartalsrapport Financial statement Q2/2004 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Financial statement Q2/2004 Vekst og resultatfremgang! For 6 kvartal på rad kan SuperOffice ASA vise til fin omsetningsvekst og sterk resultatforbedring. Den positive utviklingen

Detaljer

MAFA Foreløpig konsernrapport pr 1. kvartal 2006 (NGAAP)

MAFA Foreløpig konsernrapport pr 1. kvartal 2006 (NGAAP) MAFA Foreløpig konsernrapport pr 1. kvartal 2006 (NGAAP) Marine Farms oppnådde en omsetning på NOK 118 mill i artal 2006, en økning på NOK 17 mill sammenlignet med samme periode i fjor. Driftsresultat

Detaljer

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes)

Global Reports LLC. ( ) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q (Tall for 2005 i parentes) Kvar t al sr appor tq22006 (22.8.06) Resultat, balanse og kapitalforhold for Q2 2006 (Tall for 2005 i parentes) Q2 2006 Driftsinntektene i Q2 utgjorde MNOK 40,9 (39,7). EBITDA ble i Q2 MNOK 5,3 (4,3).

Detaljer

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling

Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Norsk - Engelsk regnskapsoppstilling Formler og fakta Sist redigert 21.09.2009 Dette er et norsk-engelsk oppslagsverk for alle som jobber med regnskapsoppstilling på begge språk. Redaksjonen Lederkilden.no

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

FINANCIAL REPORT AND STATUS

FINANCIAL REPORT AND STATUS FINANCIAL REPORT AND STATUS Q3 2000 Positivt driftsresultat i Q3 2000 Webcenter Unique ASA kan vise til forbedring av dritfsresultatet i 3. kvartal, etter et svakt første halvår. Driftsinntektene ble på

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Austevoll Seafood ASA

Austevoll Seafood ASA 2 0 0 7 Page 1of 9 Konsernets inntekter pr 30 september 2007 utgjorde MNOK 2 749,0 mens driftsresultat før avskrivninger () ble MNOK 460,8 for samme periode. Proforma inntekter pr 30 september 2006 var

Detaljer

Lerøy Seafood Group Preliminary annual result Foreløpig årsregnskap for år 2002

Lerøy Seafood Group Preliminary annual result Foreløpig årsregnskap for år 2002 Lerøy Seafood Group Preliminary annual result 2002 Foreløpig årsregnskap for år 2002 1 Lerøy Seafood Group Lerøy Seafood Group Foreløpige tall for årsresultat 2002 Preliminary results for the year 2002

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal st Quarterly report 2003

Delårsrapport 1. kvartal st Quarterly report 2003 LERÖY SEAFOOD GROUP Q U A R T E R LY R E P O R T 1 S T Q U A R T E R 20 0 3 - D E L Å R S R A P P O R T 1. K VA R TA L 20 03 Lerøy Seafood Group Lerøy Seafood Group Delårsrapport 1. kvartal 2003 1 st Quarterly

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2016

Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Rapport for 2. kvartal 2016 Folkefinans er et finansieringskonsern i Norden og Baltikum for hverdagsnære finansielle tjenester. Folkefinans tilbyr kortsiktige- og lengre fleksible

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK

Norwegian Seafood Export Council EKSPORTUTVALGET FOR FISK Mar Mar Apr Apr Mai May Jun Jun Jul Jul Aug Aug Sept Sept Okt Oct Nov Nov Des Dec Norwegian Seafood Export Council Feb Feb EKSPORTUTVALGET FOR FISK Jan Jan Eksportutviklingen i Export trends for Norsk

Detaljer

REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 1999

REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 1999 Ekornes ASA, N-6222 Ikornnes REGNSKAP FOR 3. KVARTAL 1999 Selskapets utvikling - omsetning og resultat Ekornes har per 1999 hatt en omsetning på NOK 943,3 mill., som tilsvarer en økning på NOK 77,5 mill.

Detaljer

ASA. Kvartalsrapport Q Q4 07

ASA. Kvartalsrapport Q Q4 07 ASA Kvartalsrapport Q4 2007 Q4 07 Inmeta ASA 4. kvartal 2007 Hovedpunkter Fjerde kvartal - resultat Omsetning var på MNOK 114,6 (86,1), en økning på 33 prosent i forhold til samme periode i fjor EBITDA

Detaljer