SIPOK SINTEF Prosjekt og kunnskapsforvaltning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIPOK SINTEF Prosjekt og kunnskapsforvaltning"

Transkript

1 SIPOK SIPOK SINTEF Prosjekt og kunnskapsforvaltning Snorre Ness og Martin Engan 1 Hvordan takler vi endring? Sinnamestring 2 1

2 22/04/2013 Teknologi for et bedre samfunn 3 Teknologi for et bedre samfunn 4 2

3 Bakteppe prosjekter ansatte 5 selskap kr 150 TB kunder 30 år 5 SIPOK prosjektet Prosjekt Prosjektforslag Prosjektetablering Valg og anskaffelse Implementering Anvendelse Visjon/overord mål Behov Behovsopptak Sammenfatte identifisert Sammenstilling Prioritere Program besluttet Erkjennelse Mobilisering Nå situasjonen Mål situasjon Endringsbehov Kost/nytte Ambisjon og mål Forankring BC Organisering besluttet Økonomimodell Planer Prosessanalyse Pros. Kravspesifikasjon etablering Tilbudsinnbydelse besluttet Evaluering/valg Gevinstrealiseringspl Forprosjekt. Design besluttet Implement. besluttet Klargjøring Installasjon Etterarbeide Prosjektrevisjon Gevinstrealiseri ng Overlevering besluttet Gevinstrealisering Justeringer Trene 2007 Juni 2008 April 2009 August 2010 April 2011 April 2013 Desember

4 Løsningens hovedkomponenter Funksjon Økonomi, prosjektregnskap, finans, rapportering Arbeidsflate, samhandling, prosjektportal, dokumentbehandling, styringssystem Dokument/arkiv Komponent Søkemotor Integrasjon/mellomvare 7 Erkjennelsen 8 4

5 Prosjektplanlegging Ressursallokering Budsjettering Kapasitetsplanlegging Månedsrapportering Dele kunnskap, prosjekter og kunder Oppdrag i arbeid Finne igjen dokumenter Lønnsomhet i prosjekter Prosjektledelse Prosjektrapportering Inntektsprognoser Ta vare på viktige dokumenter Styringssystem Samhandling med eksterne partnere og kunder 9 Planlagt forløp SIPOK presentasjon E-læring Bevisstgjøring Motivering Kurs SIPOK-dager Lokal støtte Støtte fra superbrukere "På stedet" støtte SIPOK SPOC Video-støtte Opplæring II superbrukere SIPOK-dager II "P" SIPOK-dager II "K" Første periodeslutt Rutiner og roller Prosesseierskap Prosessleder og -gruppe Forvaltning/utvikling Gevinstrealisering "Gunnar": "det vi har sett av SIPOK ser bra ut, Jeg er positiv" "dette gikk jo fint, nå er prosjektene lagt inn i SIPOK, fikk god hjelp" "nå er det periodeavslutning-dette har jeg ikke gjort før. Hvordan gjør jeg det? Hva skal jeg styreprosjektet mitt etter, hvordan er rutinene. Jeg skjønner ikke hvordan det er tenkt i SIPOK jeg er frustrert. Dette er ikke i tråd med forventningene som er skapt. Jeg må dele frustrasjon med lederen min og kolleger" "OK, begynner å skjønne hvordan dette Henger sammen nå. her må jeg tenke nytt. Vellykket SIPOK endringsprosess kjennetegnes ved et planmessig arbeid hvor redusert medarbeidertilfredshet og produktivitet MINIMERES, og nytteeffekter REALISERES 10 5

6 Erkjennelsen Steingjerdet 11 Felles IT systemer i hele SINTEF IT systemer som er definert som fellessystemer skal benyttes i hele SINTEF. På den måten vil felles IT systemer støtte opp under gjennomgående forretningsprosessene, utgjøre en samlet og helhetlig IT arkitektur, samt bidra til stordriftsfordeler. IT systemer skal tas i bruk, slik de er ment Effekten av prosjektet kommer først når IT systemene blir tatt i bruk, på den måten som de er ment. Prosjektledelsen har ansvar for å etablere IT systemene, linjeledelsen har ansvar for at brukerne tar ITsystemene i bruk. Prosjektledelsen har en viktig rolle i å støtte linjeledelsen i dette arbeidet. Vi standardiserer, der det er viktig SINTEF er en kunnskapsorganisasjon med forskning som hovedbeskjeftigelse. En god balanse mellom standardisering F, som grunnlag for intern effektivitet, og den enkeltes frihet til kreativitet og fleksibilitet, er viktig for oss. Følgelig er standardisering ikke et mål, men et virkemiddel der indre effektivitet er viktig. Noen må etablere IT systemene, ikke alle kan være med Prosjektet skal levere nye IT systemer og relaterte arbeidsprosesser. Gjennomføringen av prosjektet vil få implikasjoner for alle ansatte. Prosjektet skal gjennom referanser søke god forankring av endringer internt. Samtidig skal effektivitet i gjennomføringen vektlegges. Ikke revolusjon, men evolusjon Gjennomføringen av prosjektet skal i minst mulig grad skape en opplevelse av revolusjon i organisasjonen. Gjennom etablering av en moderne IT plattform, samt noen utvalgte arbeidsprosesser, skal prosjektet legge til rette for en trinnvis og kontrollert utvikling (evolusjon). Piloter IT systemer og arbeidsprosesser skal piloteres. Større/kritiske piloter skal godkjennes før utrulling i hele organisasjonen kan skje. Dette vil gi den ønskede trygghet, og eventuelt avdekke behov for justeringer tidlig. 12 6

7 Erkjennelsen Steingjerdet Det gode samspillet 13 Roller og ansvar det gode samspillet Effekter oppnås. ved at prosjektene utvikler og leverer systemer som de ansatte tar i bruk, slik det er ment Dette betyr i praksis : Prosjektledelsen er ansvarlig for å levere IT-systemer Linjeledelsen er ansvarlig for at IT-systemene tas i bruk 14 7

8 Faser i implementering endring Gode ledere PRESTASJON forventning usikker aksept t utforsking forbedring av prestasjon gevinst Ledere med lav involvering motstand TID Erkjennelsen Steingjerdet Det gode samspillet Et planmessig arbeid 16 8

9 Innføring av SIPOK easy, but not simple Måneder Mai Jun Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Prosjektetablering PM1 Kick-off i ledermøte SIPOK innføring Organisering, nøkkelpersoner Planer Endringsprosessen All-møte Stabsmøter Avdelingsmøter/faggrupper SIPOK-demo Kurs og e-læring Kommunikasjon Bevisstgjøre Motivere PM2 Lære og trene Forankre Migrering Forberedelse av klienter Kunder Anlegg Prosjekt PM3 18 Gevinstrealiseringen Effekt- og gevinstanalyse Tiltak og kampanjer Oppfølging og måling PM4 9

10 Dreiebok for avdelingsmøter Agendapkt Innføring SINTEF Kort om SIPOKprosjektet 4 1 Sette senen 2 Petroleumsforskning SIPOK løsningspresentasjon 3 5 Spørsmål/ innspill Tid 10min 10min 10min 30min 20min Total ca 1,5 t Hovedansvar Alv-Arne Grimstad Martin E Marit S Martin E Trond E Alv-Arne Grimstad Forvent et resultat Ta sentrale spørsmål upfront Rolleavklaring SPF og SIPOK Bevisstgjøre/motivere Sette steingjerdet Etablere troverdighet gjennom å vise kvaliteten i SIPOKarbeidet Etablere forståelsen av hva som skjer når - Når blir jeg innvolvert? Etablere trygghet for innføringsløpet Konkretisere hva som blir annerledes (bevisstgjøre) Skape entusiasme, motivere Åpne for refleksjoner Etablere kommunikasjon med SIPOK Innhold a) Hva SIPOK betyr for SPF (forsker- /ledelsesperspekti vet) b) Hvorfor er SPF pilot c) Hva betyr det å være pilot d) Samspillet SPF og SIPOK under innføringen a) Kort historikk-prosessen b) Vise hvordan organisasjonen er innvolvert c) Kort status a) Presentere overordnet plan for Q3 og b) Gi en kort beskrivelse av hva de enkelte fasene skal inneholde c) Vise planlagt dato for produksjonssetting d) Plan for opplæring a) Løsningspresentasjon -Arbeidsflate -Timeføring -Prosjektopprettelse -Dokumenthåndtering -Søk -Statusrapportering -Prosjektgjennomføring b) Hva blir endret og hvorfor c) Dialog Arbeids -form Presentasjon, 1 stk innledende foil SIPOK Presentasjon SIPOK Løsningspresentasjon Reaksjoner Dialog Erkjennelsen Steingjerdet Det gode samspillet Et planmessig arbeid Oppfølging og "måling" 20 10

11 Status endringsprosessen SINTEF Petroleumsforskning Dato : BEVISSTGJORT Bevissthet for at det blir endringer MOTIVERT Ønsker å delta, og støtter endringene KUNNSKAP ETABLERT Nødvendig kunnskape for endring er etablert TRENING GJENNOMFØRT Er i stand til å implementere endringen FORANKRET Endringene er forankret, varig endring Adm.pers (SKUP) (Marit Sneen) Bassengmodellering (Ute Mann) Brønnstrømsteknologi (Jon Harald Kaspersen) Formasjonsfysikk og brønnintegritet (Jostein Mårdalen) Boring og brønnkonstruksjon (Thor Ole Gulsrud) Idriftsettelse Seismikk og reservoarteknologi (Menno Dillen) Ledergruppen (Lars Sørum) 21 11

12 Oppsummering Erkjennelsen Steingjerdet Det gode samspillet Et planmessig arbeid Oppfølging og "måling"

13 "Skipping steps creates only the illusion of speed and never produces a satisfying result." Jon P Kotter, HBR 1995 Styr prosjektet mot effektmålene, ikke mot resultatmålene. Maksimering av kost/nytte forholdet Har implikasjoner for Planlegging Aktiviteter Ressurser Samspillet mellom linja og prosjektet

Prosjektledelse - Hvordan lykkes?

Prosjektledelse - Hvordan lykkes? Prosjektledelse - Hvordan lykkes? Sissel Korshavn, Rådgiver avdeling spesialpsykiatri ASP Når er noe et prosjekt? En enkeltstående unik oppgave Definert tidspunkt for start og avslutning Klar hensikt og

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

SMB UTVIKLING, REISELIV I HALLINGDAL

SMB UTVIKLING, REISELIV I HALLINGDAL SAK 21/14 SMB UTVIKLING, REISELIV I HALLINGDAL Saksopplysning SMB-utvikling er eit utviklingsprogram for små og mellomstore bedrifter (SMB) med vekstpotensial. Programmet blir levert som ei rådgjevingsteneste

Detaljer

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene:

Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Håndbok for anskaffelse og innføring av IKT-løsninger i ØRU-kommunene: Eidsvoll Hurdal Nes Gjerdrum Nannestad Ullensaker Hvis du aldri gjør ting annerledes enn det du alltid har gjort, vil du aldri få

Detaljer

Saman om ein betre kommune

Saman om ein betre kommune Saman om ein betre kommune Gjennomgang av kommunenes oppstartsrapportering og prosjektplaner Pulje 2 Rapport Innhold 1. INNLEDNING... 3 Om oppdraget... 3 Sammendrag funn... 3 Erfaringsoverføring fra pulje

Detaljer

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Forord I 2011 satte Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ned et faglig råd om ledelse. Det faglige

Detaljer

Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser

Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser Lær å styre risiko ved innovative anskaffelser VEILEDER RISIKOSTYRING INNOVATIVE ANSKAFFELSER 1 Innhold Don t focus so much on taking risks, per se, but on taking the risks OUT of big and bold ideas. Innledning

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243

Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13. Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Prosjektveiviser Ehandel 13.06.13 Endring og endringsledelse v/petter Vinje, 95118243 Enkelt, men ikke lett! Endring og Endringsledelse ved Ehandel Endring vil si forandringer i rammevilkår, mål, strategier,

Detaljer

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering?

Detaljer

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01)

1. Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon ITIL versjon 3 (Leksjon 01) Knut Arne Strand og Bjørn Klefstad 18.01.2013 Lærestoffet er utviklet for faget IFUD 1046 ITIL v3

Detaljer

P011 Styring mot gevinst

P011 Styring mot gevinst Styring mot gevinst - hvordan sikre verdiskapning av prosjekter 1. juli 2003 Forfattere: Liv Elisabeth Omli og Jan Terje Karlsen Prosjektleder: Jan Terje Karlsen Prosjektperiode: september 2002 - juni

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2. 2. Bakgrunn... 2. 3. HR strategiens satsingsområder... 3. 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 3. HR strategiens satsingsområder... 3 4. HR strategiens handlingsplan 2013-2017... 4 4.1 Satsingsområdenes målsetting 2013-2017... 4 4.2 Planen

Detaljer

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sammendrag og status gjennomført OU prosess 2011 Sunnaas sykehus HF har gjennom virksomhetsåret 2011 gjennomført en omfattende OU prosess

Detaljer

Innføring og bruk av Balansert målstyring

Innføring og bruk av Balansert målstyring Dette er den andre i en serie av tre artikler som fokuserer på hva Balansert målstyring er, hvordan Balansert målstyring kan innføres og hva som skal til for oppnå en vellykket bruk av Balansert målstyring.

Detaljer

Helhetlig styring i Skaun

Helhetlig styring i Skaun Helhetlig styring i Skaun Resultatledelse, dialog og kvalitetsforbedring Utviklingsstrategi for kommuneorganisasjonen 2013-2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. VISJON OG MÅL FOR ORGANISASJONSUTVIKLING...

Detaljer

Helhetlig styring i Skaun

Helhetlig styring i Skaun Helhetlig styring i Skaun Resultatledelse, dialo g og kvalitetsforbedring Vedtatt i kommunestyret 20.06.2013 Utviklingsstrategi for kommuneorganisasjonen 2013-2016 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. VISJON

Detaljer

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur

FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON. Tjenestemodell og hovedstruktur FRAMTIDENS HR ORGANISERINGEN AV HR AVDELINGEN I PERSONAL OG ORGANISASJON Tjenestemodell og hovedstruktur «De ansattes kompetanse og jobbengasjement er kanskje den enkeltfaktor som har størst betydning

Detaljer

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse

Prosjektmodellen. Utredning. Forberedelse. Gjennomføring. Avslutning STYRENDE LEDENDE UTFØRENDE. Leveranse Prosjektmodellen Prosjektmodellen deler inn arbeidet i faser. Gjennom trinnvis gjennomføring sikres prosjektets nytteverdi, at prosjektleveransen i størst mulig grad stemmer med forventningene og at gjennomføring

Detaljer

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7

Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Risikohåndtering av IT-prosjekter Hvordan skal styringsgruppen og prosjektlederen holde kontroll? Rapport 1998: 7 Forord De fleste offentlige virksomheter har gjennomført omstillingsprosjekter med IT.

Detaljer

INNOVASJON Hvilke faktorer fremmer innovasjon i politiet?

INNOVASJON Hvilke faktorer fremmer innovasjon i politiet? 2012 INNOVASJON Hvilke faktorer fremmer innovasjon i politiet? Prosjektoppgave, Politihøgskolen, LOU II kull 8, 2011-2012 Anne Catherine Gustafson, Lena Susann Reif, Geir Krogh, Frank Listøl, Ole Bjerke

Detaljer

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE Kompetansestyring i Nordland ID STB.HR.1.6.25 Versjon 1.00 Gyldig fra 09.07.2014 Forfatter Guri Nestvold Verifisert Vigleik Aas Godkjent Vigleik Aas Side 1 av12 KOMPETANSESTYRING I NORDLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Prosjektbeskrivelse forstudie

Prosjektbeskrivelse forstudie Prosjektbeskrivelse forstudie Planlagt startdato: 01.02.13 Planlagt sluttdato: 30.06.13 Prosjektansvarlig: Jan Erik Innvær Versjon 1.5 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Utvikling av attraktivitet og omdømme...

Detaljer

Vi satser på kompetanse!

Vi satser på kompetanse! HR-STRATEGI 2014-2017 Vi satser på kompetanse! Departementets omgivelser og oppgaver er kontinuerlig i utvikling. Dette stiller krav til utviklingen av mennesker og organisasjon. Vår kompetanse er departementets

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer