Årsrapport Digitalt førstevalg 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport Digitalt førstevalg 2013"

Transkript

1 Årsrapport Digitalt førstevalg 2013

2 Programleders vurdering 2013 har vært det første prøveåret for programområdet digitalt førstevalg. Det har vært givende samtidig som det har vært krevende. Alt i alt mener jeg at det er fortsatt en stor positivitet rundt og i deltakelse i programmet. Å etablere en ny organisasjon byr ofte på utfordringer. Eksempelvis var mellomperioden (januar-juni) der vi brukte svært lite heldige lokaler på Kalvskinnet skole svært utfordrende. Et annet eksempel er at enkeltpersoner er mer usikker på egen rolle og ansvar enn i en etablert organisasjon. Det gjør at vi har måttet bruke mer tid sammen for å forstå hverandres kompetanse, egenskaper og roller. I noen sammenhenger har det vært mer krevende å forstå hva som er godt nok. Resultatmessig mener jeg programmet i stor grad har levert det man kunne håpe på i starten av året. Endringer på fokus i prosjektene har ført til noen utsettelser, men jeg ser ikke på det som noe stort problem i et prøveår. Blant annet har vi tatt inn flere prosjekter i løpet av året enn det som opprinnelig var planlagt. Det som derimot er mer bekymringsfullt er at endringen av ressurssituasjonen på arkitektursiden førte til at noe av det grunnarbeidet som var tenkt gjennomført i 2013 måtte skyves på. Det tror jeg var uheldig. Fordi vi mangler et tydelig målbilde på arkitekturområdet, kan noen av de prosjektene vi går i gang med i tida fremover bevege seg i et litt uklart landskap. Særlig vil dette kunne gjelde byutviklingsområdet. Helt overordnet opplever jeg at programområdet møter en kultur i Trondheim kommune som er svak på prosjektarbeid. Dette gjelder både ressursforpliktelse og i selve gjennomføringen. Jeg lurer på om denne utfordringen bør adresseres tydeligere fremover, og kanskje sees i sammenheng med styringskraftprogrammet og generelt rundt opplæring på prosjektdeltakelse/ledelse i tiden fremover. Selv om 2013 var et prøveår, vil jeg fortsatt våge å se på 2014 som prøveår del 2. Men med egnede lokaler på plass, mer metodikk/struktur på plass, teammedlemmer som kjenner hverandre bedre, og et håp om en ryddigere ressurssituasjon står vi betydelig bedre rustet til å møte det nye året. På de neste sidene følger en kort oppsummering av Trondheim Ola Eirik Klingen programleder

3 1 Hva har vi gjort? Program for Digitalt førstevalg hadde utarbeidet en plan for 2013 med en rekke tiltak. Under følger en oversikt over hvilke som er gjennomført og hvilke tiltak som gjenstår. 1.1 Gjennomført Programledelse: Kommentar Etablere rammeverk og metodikk for prosjekt / program Kvalitetssikre og prioritere pågående iniativ og prosjekt Innføre arbeidsformer, rammeverk og metodikk Arkitektur: Utarbeide virksomhetsarkitektur Påbegynt Gjennomgang av systemportefølje Utarbeide arkitekturprinsipp Etablere applikasjon og dataarkitektur for utvalgte domener Vurdere og velge teknisk plattform Påbegynt Prosess Kvalitetssikring av prosesser for tjenestepakke 2013 Gevinst realiserings plan Utarbeide kostnytte for tjenestepakke 1 Utarbeide kostnytte for tjenestepakke 2 Forr-/prosess utvikling: Min side forprosjekt/analyse Barnehagesøknad forprosjekt/analyse Henvendelser (trefelling) orprosjekt/analyse Innsyn historisk byggesak forprosjekt/analyse Svar ut Utvikling og Pilot Flod Booking o Anskaffelse o Utvikling Tilskuddsløsning o Anskaffelse tilskudd

4 1.2 Gjenstår Arkitektur: Definere masterdata Definere felleskomponenter Definere sikkerhetsarkitektur Vurdere og velge teknisk plattform (videreføres fra 2013) Brukeropplevelse (UX): Etablere grensesnittprinsipper o Gjennomgang av nettsider mht tjenesteperspektiv Forr-/prosess utvikling: Barnehagesøknad utvikling Forprosjekt/analyse Trefelling / Henvendelser o Trefelling utvikling Flod Booking o Utvikling (videreføres fra 2013) o implementering Tilskudd løsning o Utvikling tilskudd o implementering tilskudd Flere tiltak innen arkitekturarbeidet ble ikke gjennomført fordi virksomhetsarkitekt ble omdisponert til andre oppgaver i innføringsprosjekt for lønn og personal. Flere prosesser stoppet da opp. Det tok lang tid å få i gang arbeidet med brukeropplevelse(ux), og enkelte tiltak har vi ikke hatt kapasitet til å gjennomføre etter planen. Barnehagesøknad ble satt litt på vent, fordi vi ønsket å se på hele oppvekstområdet først («all in») Prosjekt behandling av trehenvendelser ble på bakgrunn av en helhetlig vurdering endret til et bredere prosjekt for generelle henvendelser til hele byutviklingsområdet. Dette arbeidet er godt i gang. Flod booking er i utviklingsfasen. Dette har tatt lengre tid enn planlagt bl.a. pga at idretten hadde vesentlig større behov enn det vi var klar over. Dette var ikke ivaretatt godt nok i kravspesifikasjonen. Flod tilskudd ble utsatt pga forsinkelsene i Flod booking. pga avhengighet mellom disse. 1.3 Økonomi Resultat for 2013 viser noe underforbruk pga aktiviteter som ikke er satt i gang.

5 2 Hva var spesielt bra? Lederforankring: Programmet har gjennomført flere presentasjoner for ledergruppen. Det var tema på strategikonferansen, og programleder har vært tett på IT-funksjonsgruppa gjennom hele året. Målbilderapporten: Målbilderapporten som ble ferdigstilt i januar 2013 har fått en svært god mottakelse. Rapporten er et viktig styringsverktøy i det videre arbeidet i programmet. Dokumentet har fått mye oppmerksomhet og brukes flittig som en referanse i IT-arbeidet i Trondheim kommune. Temaplanen som er under arbeid bygger også i stor grad på denne rapporten. Metode og verktøy: Programmet har tatt i bruk felles prosjektverktøy (wiki) og lagt opp rammeverk med maler og annen støtte til prosjektene. Dette sikrer lik gjennomføring, innsyn på tvers og legger til rette for effektiv samhandling i prosjektarbeidet. Digifest: Over 20 sentrale medarbeidere møttes før jul til en sosial samling. Dette var svært vellykket og bidrar til «vi-følelsen» på IT-sida. Dette håper vi vil inspirere til økt felles innsats i Suksessfaktorer: Av spesielle suksessfaktorer nevnes: - Fikk lokale, samlokalisering og tilgang på møterom - Etablere felles språk, rammeverket (påbegynt) - Engasjerte/motiverte deltakere. Har skapt et sted der folk ønsker å være. - Forankret hos rådmannen - Programledelse fra stab og nærhet/involvering i andre IT-prosesser (investeringsbudsjettprosess og temaplanarbeid) 3 Hovedutfordringer i 2013 Hovedutfordringer i 2013 var kapasitet og linjens evne til å stille underveis. Kapasitet: tilgang og kontinuitet på interne ressurser har vist seg å være en stor utfordring. Det er mange store prosjekter på IT-sida, og kompetanse og kapasitet er svært begrenset. Dette gjelder spesielt arkitektur og teknisk kompetanse. Linjens evne til å stille underveis: Det er variabelt i hvilken grad prosjektledere og/eller deltakere fra linja kan frigjøre tid til å jobbe med prosjektene.

6 4 Anbefalinger hva har vi lært? Ressurssituasjon - Må sørge for å ha tydelige interne ressursavtaler for å sikre forutsigbarhet og kontinuitet. Samarbeidsrelasjoner- Forsterke kommunikasjon og relasjonen med nære interessenter/viktige samarbeidspartnere Kommunikasjon - Forsterke internkommunikasjonen med mer aktivitet og regelmessighet på blogg og andre kanaler. Legge mer til rette for innspill og diskusjon fra/med andre i kommunen. Påbegynne arbeidet med ekstern kommunikasjon. Prosjektledelse - Må vurdere hvordan prosjektledelse i prosjekter kan styrkes. Handler om kapasitet og kompetanse. Kompetanseoverføring og kapasitetsbygging - Fortsette fokus på kompetanseoverføring fra eksterne konsulenter Byutvikling «all-in» - Benytte samme arbeidsform og innfallsvinkel som oppvekst all-in før det igangsettes større/flere arbeid også innenfor andre områder bl.a. byutvikling Arkitekturarbeid sørge for kontinuitet og fokus på arkitekturarbeidet for å ferdigstille leveranser som er utsatt fra 2013 Prosjektgjennomføringstid Arbeide for å få kortet ned tida det tar å gjennomføre prosjektfaser ved å ikke kjøre mange prosjekter samtidig.

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage

Rapport fra prosjektet. Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Rapport fra prosjektet Felles løft for tidlig innsats i Hallingdal steg 1 barnehage Anne Aglen Brendmoe, Statped og Wenche E. Olsen, Gol kommune, 2013 1 Innhold Forord... 3 Innledning... 4 1. Sammendrag

Detaljer

Sammen for barn og unge i Stange

Sammen for barn og unge i Stange Sammen for barn og unge i Stange Foto: Vidar Hansen Slik jobber vi i Stange kommune for å sikre at utsatte barn og unge i Stange og deres familier blir sett og respektert for den de er og blir tilbudt

Detaljer

Presentasjon eforum Trøndelag 12. april 2013. Digitalt førstevalg: Demokrati på nett? Foto: Geir Hageskal

Presentasjon eforum Trøndelag 12. april 2013. Digitalt førstevalg: Demokrati på nett? Foto: Geir Hageskal Presentasjon eforum Trøndelag 12. april 2013 Digitalt førstevalg: Demokrati på nett? Foto: Geir Hageskal I kort: Digitalt førstevalg? Demokrati? Hva med Gudrun, 80 år? Eksempler? Utfordringer? Organisering?

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN

SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN SLUTTRAPPORT MINORITETSSPRÅKLIGE FORELDRE EN RESSURS FOR ELEVENES OPPLÆRING I SKOLEN VIDEREFØRING AV UTVIKLINGSPROSJEKT I 2005 OG 2006 1 Innholdsregister BAKGRUNN 3 Historikk 3 Offentlige dokumenter 4

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene?

Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Rapport Mobil Omsorg bedre bruk av ressursene? Erfaringer med fagsystemet Profil på bærbare enheter Samarbeidspart: 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag 3 1. Innledning 4 1.1 Hva er Mobil

Detaljer

Organisering av opplæring på arbeidsplassen

Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Organisering av opplæring på arbeidsplassen Vigdis Lahaug Vox, 2009 1 Innhold Innledning...3 Hvorfor lese- og skriveopplæring i arbeidslivet?...4 Samarbeidet

Detaljer

IT-strategi. Smart IT en enklere hverdag 2014-2020. Vedtatt i Formannskapets 25.juni 2014. IT-strategi for Bærum kommune, 2014-2020

IT-strategi. Smart IT en enklere hverdag 2014-2020. Vedtatt i Formannskapets 25.juni 2014. IT-strategi for Bærum kommune, 2014-2020 IT-strategi Vedtatt i Formannskapets 25.juni 2014 Smart IT en enklere hverdag 2014-2020 2014-11-23 Side 1 av 21 FORORD Bærum kommune vokser. Våre innbyggere, næringsliv og organisasjoner har økende krav

Detaljer

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen

Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Prosjektrapport nr. 9/2001 Blir verktøyet brukt? Evaluering av UTSYN Oppfølging Siste kartlegging: Bruk og vurdering av Verktøykassen Anne Halvorsen Tittel Forfattere Blir verktøyet brukt? Evaluering av

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Saman om ein betre kommune

Saman om ein betre kommune Saman om ein betre kommune Gjennomgang av kommunenes oppstartsrapportering og prosjektplaner Pulje 2 Rapport Innhold 1. INNLEDNING... 3 Om oppdraget... 3 Sammendrag funn... 3 Erfaringsoverføring fra pulje

Detaljer

Styresak. Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging

Styresak. Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 02.03.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Siri Haugland Styresak 025/11 O Internrevisjon arbeidsplanlegging Arkivsak 0 2010/445/012 INTERNREVISJON

Detaljer

Folkehelse - fra plan til praksis

Folkehelse - fra plan til praksis Folkehelse - fra plan til praksis En prosjekt- og erfaringsoppsummering Hans Donali Tilset, Gudveig Gjøsund NTNU Samfunnsforskning Juni 2015 ii TITTEL gh RAPPORT Studio Apertura Postadresse: 7491 Trondheim

Detaljer

Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon. Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728

Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon. Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728 Opprettelsen av Miljødirektoratet Erfaringer fra en fusjon Difi notat 2014:3 ISSN 1892-1728 Forord På oppdrag fra Miljødirektoratet har Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) dokumentert erfaringene

Detaljer

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583

Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Å lede digitale endringsprosjekter hva er suksesskriteriene? Difi rapport 2013:5 ISSN 1890-6583 Forord I 2011 satte Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) ned et faglig råd om ledelse. Det faglige

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode

Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport om Omsorgsutfordringene i kommunene: «Morgendagens omsorg morgendagens utfordringer?» Del 2 Evaluering av dialogmøter som arbeidsmetode Rapport fra RO mars 2015 RO Værnesgata 17, 7503 Stjørdal

Detaljer

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger:

Hovedmålsettingen med Etikkarbeidet som beskrevet i prosjektbeskrivelsen fra 2008 er som følger: Evaluering av prosjektet Utvikling av systematisk etisk arbeid i omsorgstjenesten i Larvik kommune 2008 2010 en spørreundersøkelse 1 Innledning Vi startet i 2008 prosjektet Utvikling av systematisk etisk

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

Individuell plan for norskopplæring

Individuell plan for norskopplæring Levanger kommune Innvandrertjenesten Sjefsgården voksenopplæring Sluttrapport Forprosjekt Skolens plass i et introduksjonsprogram/ fleksibelt læringsmiljø Individuell plan for norskopplæring Therese Granås

Detaljer

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere

1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere 1 Formelle aspekter 1.1 Nettverkets navn, navn på institusjon og nettverksledere Lærende nettverk 3 Rogaland er ledet av Elen Instefjord fra Høgskolen Stord/Haugesund, avdeling for lærerutdanning og kulturfag.

Detaljer

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten

Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten. Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten Oslo kommune, Helse- og velferdsetaten Vurdering av effekter ved innføring av private leverandører i hjemmetjenesten 1. juli 2011 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret

Detaljer

Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Vil du nå nye høyder sammen med oss? Vil du nå nye høyder sammen med oss? VI ER BEARINGPOINT BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen

Detaljer

Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013

Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013 Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013 Eli Neshavn Høie, Studiesjef, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultetet Mari Garaas Løchen, Studieleder, Institutt for

Detaljer

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT

samarbeid på tvers Muliggjøring av muligheter gjennom Sosialt entreprenørskap som virkemiddel RAPPORT RAPPORT Muliggjøring av muligheter gjennom samarbeid på tvers Sosialt entreprenørskap som virkemiddel NAV SOSIAL GRÜNERLØKKA SOSIALENTREPRENØR KREM NÆRINGSLIV Denne læringsrapporten er utarbeidet av KREM,

Detaljer

Relasjonene prosjekteier prosjektleder

Relasjonene prosjekteier prosjektleder Prosjektrapport Norsk senter for prosjektledelse Jan-Kåre Berglid November 2009 Relasjonene prosjekteier prosjektleder Innholdsfortegnelse Relasjonene prosjekteier prosjektleder... 1 Tema... 4 Foreløpige

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer