Presentasjon eforum Trøndelag 12. april Digitalt førstevalg: Demokrati på nett? Foto: Geir Hageskal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Presentasjon eforum Trøndelag 12. april 2013. Digitalt førstevalg: Demokrati på nett? Foto: Geir Hageskal"

Transkript

1 Presentasjon eforum Trøndelag 12. april 2013 Digitalt førstevalg: Demokrati på nett? Foto: Geir Hageskal

2 I kort: Digitalt førstevalg? Demokrati? Hva med Gudrun, 80 år? Eksempler? Utfordringer? Organisering?

3 Digitalt førstevalg gjennom alle livsfaser Som innbygger vil vi at kontakten med det offentlige skal være mest mulig smidig, sikker og enkel. Det skal dessuten være en god opplevelse.

4 Tjenestetrappen et skifte i fokus. Det neste steget krever samordning.

5 Demokratiet i målbildene Brukeren i sentrum. Velger hvordan, hvor, og når de benytter tjenesten Vi sikrer trygg og sikker tjenesteleveranse Fokus på hele prosessen fra en bruker starter dialog til brukerens behov er løst Ønske om påbygging Informasjon om hvordan søke Sende søknad Følge status på sak Sende vedtak Påminnelse om mottatt vedtak Eventuell klage på vedtak Sikre at data og innhold er korrekt, tilgjengelig, sikkert og brukelig Personlig tjenestetilbud for ikkedigitale grupper,f-eks Gudrun.

6 Eksempler: Bydrift avlesning av vannmåler SFO fakturasjekk Barnehage bytte / faktura Høringer Nabovarsel Informasjon

7 Søknadsprosesser fra a-å Ønske om påbygging Informasjon om hvordan søke Sende søknad Følge status på sak Sende vedtak Påminnelse om mottatt vedtak Eventuell klage på vedtak Søker veiledes gjennom søknadsprosessen Helautomatisk saksbehandling Søker kan selv følge status En effektiv saksbehandling frigjør ressurser til å yte bedre service og sikre kvalitet i saker som krever utøvelse av skjønn.

8 Digitale bookingløsninger Bruker kan booke avtaler og ressurser digitalt, f.eks. lokaler eller foreldresamtaler Digitale varsel om booking av tidspunkt for feiing Eventuell samtidig brann-tilsyn kan effektueres på stedet

9 Tilrettelagt for effektiv medvirkning i demokratiet Aktiv kommunikasjon til berørte parter og interessenter. Visualiseringsløsninger og virtuell virkelighet benyttes for en lettere forståelse Ukomplisert å komme med innspill

10 Proaktive tilbud og god informasjon Kunnskap benyttes til å gi målrettet informasjon om for eksempel aktuelle tjenester, tilbud og frister. God og relevant informasjon utfra aktuell livsfase er lett tilgjengelig. N Telenor 3G 09:23 Ditt barn fyller 1 år i juni. Vil dere søke barnehageplass der storesøster har plass i dag? <trykk her> for alternativer og oppstartsdato. Tilrettelagt for innsyn og sammenligning av resultater, kvalitetsmålinger og statistikk

11 Samhandlingsløsninger meldinger/varsling/påminnelser Enkle statusoppdateringer i f.eks. pågående saker, brøyting, avvik Påminnelser om avtaler eller medisiner Effektiv varsling ved kritiske forhold Proaktive tilbud Bookingløsninger En felles kanal for å sende inn henvendelser knyttet til vei, vann, feil og avvik slik at det brukes som grunnlag for å planlegge den operative utførelsen i dialog med partnere.

12 Min side Én inngang til kundeforholdet til kommunen: Administrere egne personopplysninger og innstillinger for varsler Se inngåtte avtaler på tjenester, fakturaer til forfall og betalingshistorikk. Min side Se gitte samtykker, reservasjoner og fullmakter.

13 Gevinster Figur 12 Sammenheng mellom endringer, nytteeffekter og økonomiske gevinster.

14 Organisering HVORDAN SKAL VI LYKKES?

15 Anbefalt prioritering av digitale tjenester Søknader fra a-å Bookingtjenester Meldingstjenester

16 Anbefalinger IT Governance - Sterkere sentral styring/koordinering av IT prosjekter på tvers. Innføring av porteføljestyring. Etablere gode styringsprinsipper for IT i Trondheim kommune som setter rammer for prioritering av prosjekt, en effektiv arkitektur og virksomhetsutvikling. Foreta grunninvesteringer i arkitektur Jobbe med å utvikle leverandørrelasjoner bestillerkompetanse og krav Tjenestemessig: Sørge for at våre systemer henger sammen Fokusere på sammenhengende arbeidsprosesser (ende-til-ende prosesser) i digitaliseringsarbeidet. Fokusere på helhetlig brukeropplevelse for innbyggerne

17 Eksempel på gjenbruk: Booking av lokaler Booking av foreldresamtaler Booking av feieravtale Booking av time hos helsestasjon Booking av

18 TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!

19 Sentrale problemstillinger: Er det mulig å la være å ta det neste steget? Omdømme? Kunnskapsbyen? 2030? Satsningene hva er mest presserende for innbyggerne? Hvilken fremdrift? Nav 4 år 2,5 mrd Oslo 220 mill 4 år Bergen 90 mill til nå SvarUT første brevet er sendt FLOD ny vinkling vi er på vei!

20 Tjenesteutvikling Milepælene i planen viser veien mot overordnet fremtidsbilde Brukskvalitet/ Brukeropplev else Brukeropplevelse (UX) Q = tverrgående tjenesteutvikling * = Tentative tjenestepakke Kvalitetssikre og prioritere initiativ og prosjekt UX retningslinjer er etablert Arkitektur prinsipper etablert Q2-Q Barnehage søknad realisert Avtalebooking FLOD realisert Søknad om tilskudd realisert (FLOD) UX er vurdert i tjenestepakke x Arkitektur (applikasjon og data) Svar ut/ realisert Innsyn i historiske byggesaksarkiv etablert Tjenestepakke 1 Fremtidig virksomhetsarkitek tur er utarbeidet 2014 Søknad om skjenkebevilling er realisert Tilbakemelding på plansaker er realisert Meldingstjenester tilgjengeliggjort Nettsidene er gjennomgått mht tjenesteperspektiv Felleskomponenter definert Gjennomgang av systemportefølje Bookingstjenester tilgjengeliggjort Tjenestepakke 2* Applikasjon og dataark. def. for utvalgte domener Felles kanal henv. teknisk tjst. etablert Barnehagesøknadsprosess kartlagt Tjenestepakke 1 Prosessutvikling Støtte for driftsplanlegging er etablert Digital meldebok realisert (hjem/ skole/barneh.) Omforent bruk av kart er etablert Sikkerhetsarkitektur er definert Tjenestepakke 3* Oversikt over samtykke, fullmakt og reservasjoner Innsyn i betalingshistorikk er etablert Samlet kundeforhold for innbygger Kristestøtte/varsling har integrasjon mot kritiske data Teknologiplattform er vurdert og valgt (SOA/portal) Min side vers 1 er lansert Masterdata definert Søknadsprosess tilskuddsordning a-å kartlagt Trevurderingssøknadsprosess kartlagt Aktuelle kvalitetsdata og resultater på nett «SVAR UT» prosess kartlagt (felleskomp.) 2017-> Innsynsprosess byggesak kartlagt Kostnytte for Tjenestepakke 1 kvalitetssikret Kost/nytte Mappa mi er realisert på tvers av domener Målrettet informasjon utfra livssit. etablert Infrastruktur for å samle inn og analysere data Prioriterte prosesser standardisert Tjenestepakke 2 kostnytte vurdert og prioritert Overordnet gevinstrealiseringsplan etablert Din digitale kommune smart, enkel samhandling Gevinstrealiseringsplan oppdatert Tjenestepakke 3 kostnytte vurdert og prioritert Styringsprinsipper for Program definert Tjenestepakke 4 kostnytte vurdert og prioritert Programressurser tilsatt Tjenestepakke 2 impl. Tjenestepakke 1 implementert Rammeverk og metodikk etablert Program Org. Programstyring/ endringsledelse

21 Prosjektkvalifisering basert på kost/nytte-vurderinger 1. Gevinster og kostnadsdrivere beskrives i forstudien i henhold til fastlagt skjema som den del av forstudien. 2. Programkontoret kvalitetssikrer, kompletterer og samordner. 3. Mulighetene prioriteres basert på kost- /nytte-vurderingene, og de med høyest prioritet kvalifiseres til forprosjekt. 4. Nåverdiberegningen utføres i forprosjektet. Nyttevurderingene er grunnlaget for framtidig gevinstrealiseringen og forankres hos prosesseier senest i løpet av forprosjektet!

22 Porteføljestyring Programleder holder fortløpende oversikt over hvilke prosjekter som er i hvilken fase, samt status ift framdrift, kostnader og kvalitet Bygger på statusrapporter fra prosjektledere. Disse kvalitetssikres og sammenstilles av programleder Maler/dokumenter: Programmandat Mal for framdrift/statusrapportering Oversikt over prosjektmuligheter Oversikt over pågående prosjekter sortert etter fase Overordnet gevinstplan med veikart og avhengigheter Interessentoversikt og kommunikasjonsplan Navn Fase Størrelse OK? Digitalisering av barnehagesøknad Forprosjekt Omfattende Anskaffelse Middels 1 Utvikling Beskjeden Utvikling Omfattende Forprosjekt Middels Anskaffelse Beskjeden 5 Utvikling Omfattende Realisering Middels Forprosjekt Beskjeden Anskaffelse Omfattende

23 Samordning handler om: Felles arkitektur på enkelte områder Deling av data på tvers Neste steg blir å få mer kontroll på alle systemene vi har og veien videre for disse IT Governance hvordan sikrer vi at nye tiltak går i felles retning? Hvilke tiltak kan få gå fritt?

24 Proaktive tilbud og god informasjon Kunnskap benyttes til å gi målrettet informasjon om for eksempel aktuelle tjenester, tilbud og frister. God og relevant informasjon utfra aktuell livsfase er lett tilgjengelig. N Telenor 3G 09:23 Ditt barn fyller 1 år i juni. Vil dere søke barnehageplass der storesøster har plass i dag? <trykk her> for alternativer og oppstartsdato. Tilrettelagt for innsyn og sammenligning av resultater, kvalitetsmålinger og statistikk

Visjon, ambisjon og strategi

Visjon, ambisjon og strategi Visjon, ambisjon og strategi Felles kommunal IKT-arkitektur for Plan, bygg og geodata Juni 2014 KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innholdsfortegnelse

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 2 Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Innhold Innledning: Digitalisering gir bedre tjenester... 3 1. Tverrsektorielle områder... 4 1.1 Digital dialog... 5 1.2 Strategisk

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Tromsø 12.05.15

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Tromsø 12.05.15 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Tromsø 12.05.15 KS KommIT - et lite, men slagkraftig sekretariat Aleksander Øines Kommunikasjon Gevinstrealisering Kompetanse Rune Sandland Arkitektur

Detaljer

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018

KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 KONGSBERGREGIONENS DIGITALISERINGSSTRATEGI 2015-2018 1. INNLEDNING Digitalisering gir mulighet for bedre og mer effektive offentlige tjenester. Innbyggere og næringsliv har høye forventninger til gode

Detaljer

IKT-Norge, NEO2014, 29. april 2014 (manus til finansbyråden) Tusen takk for invitasjonen til NEO-konferansen. Dette er første gangen jeg

IKT-Norge, NEO2014, 29. april 2014 (manus til finansbyråden) Tusen takk for invitasjonen til NEO-konferansen. Dette er første gangen jeg IKT-Norge, NEO2014, 29. april 2014 (manus til finansbyråden) Tusen takk for invitasjonen til NEO-konferansen. Dette er første gangen jeg snakker som ny finansbyråd og det er første gangen jeg snakker om

Detaljer

Leveranse til Skate fra arbeidsgruppe Veikart for nasjonale felleskomponenter

Leveranse til Skate fra arbeidsgruppe Veikart for nasjonale felleskomponenter Leveranse til Skate fra arbeidsgruppe Veikart for nasjonale felleskomponenter Leveransen er utarbeidet av hele arbeidsgruppen, med deltakere fra alle virksomhetene som deltar aktivt i Skate. Denne leveransepresentasjonen

Detaljer

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen

Digital strategi 2015-2019 Den. digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 Den digitale fylkeskommunen Digital strategi 2015-2019 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forankring og rammebetingelser... 5 2.1 Forankring... 5 2.2 Nasjonale føringer og anbefalinger...

Detaljer

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune

IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune BÆRUM KOMMUNE IKT som strategisk virkemiddel i Bærum kommune ebærum 2012 Revidert desember 2010 Oppdatert med status pr. desember 2010 Forord Bærum kommunes Strategi for anvendelse av IKT beskriver hvordan

Detaljer

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram

På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram På nett med innbyggerne Regjeringens digitaliseringsprogram Innholdsfortegnelse Forord 3 Sammendrag 4 1 Digitalisering for bedre tjenester og mer effektiv ressursbruk 6 2 Strategiske valg for fremtidens

Detaljer

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor

Mandat. Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Mandat Ma lbilder og strategier for fellesløsninger i offentlig sektor Innhold Bakgrunn... 2 Formålet med felles målbilder og strategier... 2 Mål for arbeidet... 3 Leveranser 2015... 4 Del 1: Visjon og

Detaljer

Innhold. IKT-strategi for Grimstad kommune 2014-2017

Innhold. IKT-strategi for Grimstad kommune 2014-2017 IKT-strategi for Grimstad kommune 2014-2017 2 Innhold Innledning... 3 1. Tjenester til innbyggere og næringsliv... 4 1.1 Grimstad kommune skal utvide og forbedre det digitale tjenestetilbudet.... 4 1.2

Detaljer

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26

KS KS SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen. Versjon 1.0 2012-10-26 SvarUt Delprosjekt felleskomponent SvarUt Beskrivelse og design av løsningen Versjon 1.0 2012-10-26 EKOR AS Postboks 1406 Vika, 0115 Oslo www.ekor.no post@ekor.no Telefon: 901 14 042 org.nr. 989 466 852

Detaljer

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef

Beste ekommune 3 år på rad. Siri Opheim IKT strategisjef Bærum kommune Beste ekommune 3 år på rad Siri Opheim IKT strategisjef Hvorfor ble Bærum beste ekommune? Bærum kommune har gjennom flere år jobbet målrettet med: etablering av en robust infrastruktur etablering

Detaljer

Kommunekartlegging 2012

Kommunekartlegging 2012 Rapport IKT-Norge: Kommunekartlegging 2012 Innledning Sommeren 2011 gjennomførte IKT-Norge en kartlegging av innbyggernes brukeropplevelser av offentlige tjenester på nett. Vårt utgangspunkt var at innbyggeren

Detaljer

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016

IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 IS-2179 Nasjonal handlingsplan for e-helse 2014 2016 Publikasjonens tittel: Nasjonal handlingsplan for e-helse (2014 2016) Utgitt: April 2014 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse:

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor

Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Sikker digital post fra det offentlige Vurdering av alternativer for realisering av sikker digital postboks i offentlig sektor Difi rapport 2012:10 ISSN 1890-6583 Forord I Difis tildelingsbrev for 2012

Detaljer

Veileder for e-handelsanalyse

Veileder for e-handelsanalyse Veileder for e-handelsanalyse Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Område 1 interessenter og rammevilkår... 6 Område 2 Anskaffelser og praksis... 9 Område 3 IKT E-handelsløsning... 12 Område 4 Endring-

Detaljer

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Side 1 av 68 Dokumenthistorikk Versjon Dato Beskrivelse av endring Forfatter(e) 0.1 04.03 2015 Utkast for innspill per 27.02.2015 Sopra Steria 0.6 10.04.2015 Utkast til

Detaljer

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn

Temahefte Altinn. Hvordan komme i gang med Altinn Temahefte Altinn Hvordan komme i gang med Altinn Forord Innledning Etater og andre offentlige aktører møter stadig nye forventninger fra brukerne om døgnåpen forvaltning og digitalt førstevalg for sine

Detaljer

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT

Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Forstudie Døgnåpen kommune 24/7 RAPPORT Innholdsfortegnelse 1.0. SAMMENDRAG...3 2.0. DØGNÅPEN KOMMUNE...5 2.1. Bakgrunn og forankring...5 2.2. Innbyggere og næringsliv...5 2.3. Staten og andre kommuner...6

Detaljer

http://kurs.kommit.no november 2014 KS KommIT eforum Trøndelag Stjørdal 11.11.14

http://kurs.kommit.no november 2014 KS KommIT eforum Trøndelag Stjørdal 11.11.14 Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT eforum Trøndelag Stjørdal 11.11.14 AGENDA Digitalt førstevalg - Hvordan kommunene skal nå målet Handlingsplan og strategi Kostnadskontroll, kvalitet

Detaljer

Felles IKT-strategi for hadelandskommunene 2005-2009 Versjon 1-0

Felles IKT-strategi for hadelandskommunene 2005-2009 Versjon 1-0 Felles IKT-strategi for hadelandskommunene 2005-2009 Versjon 1-0 Riktig bruk av IKT * kan ha avgjørende betydning for om kommunene når sine mål *) IKT: Informasjons- og kommunikasjons-teknologi Et begrep

Detaljer

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities KommIT Gevinstkokebok for IKT-prosjekter i norske kommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold Innledning Hva er gevinst? Hva er gevinstrealisering?

Detaljer

Underlag for satsning på metadata for Altinn

Underlag for satsning på metadata for Altinn Underlag for satsning på metadata for Altinn Fra prosjektet nasjonal strategi for metadata Versjon 15-01-2010 Innhold 1 Innledning... 1 1.1 Prosjektet nasjonal metadatastratgi... 1 1.2 Målet for dette

Detaljer

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget 16.04.2013 Formannskapet Kommunestyret Søgne kommune Arkiv: 064 Saksmappe: 2013/1269-11964/2013 Saksbehandler: Kenneth Fedog Dato: 02.04.2013 Saksframlegg IT-strategi 2013-2016 Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 21/13 Administrasjonsutvalget

Detaljer

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen

De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen De digitale suksesshistoriene 2015 Digitaliseringskonferansen Kandidatliste Husbanken «esøknad for bostøtte...2 Kystverket «SafeSeaNet - meldingssystem for skipsfarten»...3 KS «SvarUt»...4 Skatteetaten

Detaljer

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!»

DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» DIGITALSTRATEGIEN 2014-2018 «REELT DIGITALT FØRSTEVALG!» Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Verdiforankring... 7 Overordnet

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer