EIERSKIFTE I LANDBRUKET. Hattfjelldal Regnskapskontor AS Lillian Sæterstad

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "EIERSKIFTE I LANDBRUKET. Hattfjelldal Regnskapskontor AS Lillian Sæterstad"

Transkript

1 EIERSKIFTE I LANDBRUKET Hattfjelldal Regnskapskontor AS Lillian Sæterstad

2

3 Innledning Eierskifte omfatter mange disipliner Psykologi Regnskapsføring og økonomi Analysere den økonomiske situasjon Vurdere kjøpers forutsetninger Likviditetsvurderinger Skatt/avgift Gevinst for selger, arveavgift for kjøper Verdsettelse Verdivurderinger, takst Hattfjelldal Regnskapskontor AS

4 Innledning forts. Andre juridiske spørsmål Kjøp/avtalerett Odel Konsesjon Offentligrettslige forhold Hattfjelldal Regnskapskontor AS

5 AVKLARINGER FØR EIERSKIFTE

6 Avklaringer før eierskifte Hva er en odelseiendom? Normalt minst 20 daa. dyrket areal Viktigere: må gi bidrag av betydning til familiens underhold Må være eid i minst 20 år Hvem har odel? Alle hvis foreldre, besteforeldre eller foreldres søsken har eid eiendommen med odel Eldre foran yngre Adoptivbarn etter adopsjonstidspunktet

7 Avklaringer før eierskifte Hvem skal overta? Odelsloven Fraskrivelse av løsningsrett? (mister ikke odelsretten) Løsningsfrist 6mnd Ønsker å overdra til en yngre. Lag en kontrakt og presenter til den eldste. Har 6 mnd til å bestemme seg, ellers går salget til den yngre

8 Avklaringer før eierskifte Særeie for kjøper? Betydning ved senere deling Skjevdeling bare forholdsmessig Eneeie eller sameie? Arveavgift Risiko for skilsmisse Konflikt mht svigerbarn følelsen av likeverd. Mange tragiske saker som følge av at svigerbarn ikke blir innvolvert i overdragelsen.

9 AVKLARINGER FØR EIERSKIFTE Hvem overdrar? Hvem er eier av eiendommen? Grunnboka ikke avgjørende Felleseie/særeie og eneeie/sameie Felleseie bare betydning ved skilsmisse Avvik fra felleseie krever ektepakt (unntak) Ofte sameie ved lange ekteskap I praksis bør begge ektefellene skrive under i kontrakten Særlige regler om felles bolig Overdragelse krever samtykke

10 Avklaringer før eierskifte Hvem kan sitte i uskifte? Ubetinget rett unntatt med avdødes særkullsbarn Særkullsbarn kan samtykke Mest praktisk med felles barn Betydning av uskifte Rår som en eier Begrenset rett til å gi gaver Ikke ektefellearv Avskjærer skjevdelingskrav fra avdødes arvinger

11 Avklaringer før eierskifte Hva skal overdras? Hele landbrukseiendommen Jfr. Delingsforbud i jordloven Alle aktuelle gårds- og bruksnumre Inkl løsøre Hva med andre eiendeler? Ofte lurt å holde igjen med tanke på øvrige arvinger

12 GJENNOMFØRING AV OVERDRAGELSEN

13 Gjennomføring av overdragelsen Grunnbok skjøte Alle eiendommer reg. i grunnboken Hjemmelshaver ikke nødvendigvis eier Registrering gir rettsvern Heftelser prioritet Bare hjemmelshaver kan utstede skjøte To eksemplar Ved skifteoppgjør brukes hjemmelserklæring Tinglysning av kår På skjøtet, ev. egen panteobligasjon?

14 Gjennomføring av overdragelsen Verdsettelse Må verdsette eiendommen, uavhengig av vederlag (ikke krav om takst, men anbefales. Bruk lokal takstmann) Gevinstberegning hos selger Skattefogden Dokumentavgift Kostprisoppgave for kjøper Hensyn til medarvinger Sikkerhet for lån

15 Gjennomføring av overdragelsen Verdsettelse av løsøre Sett opp en komplett liste Skal verdsettes som samlet salg Maskinforhandleren godt egnet Varelager Salgsverdi/innkjøpsverdi Ofte brukes bokført verdi ved overdragelse ved årsskifte

16 Gjennomføring av overdragelsen Vederlag for eiendommen I utgangspunktet helt opp til selger Begrensninger ved uskifte Hva bør påvirke vederlaget? Selgers behov fremover bør være hovedfokus! Kårytelser, øvrig formue, selgers alder, andre planer Hensyn til medarvinger Hva kjøper er villig til å betale...

17 Gjennomføring av overdragelsen Åsetesavslag Odelsloven Rett til rimelig pris, egen takst, ikke standardfradrag Bare et krav på skiftet Likevel vanlig å innrømme også ellers Jf aal 14 tredje ledd (25pst)

18 Gjennomføring av overdragelsen Føderåd/kår Føderåd vs. Pensjonsavtale Føderåd kan avtales som en del av det økonomiske oppgjøret Kjøper slipper å utbetale hele vederlaget Selger sikrer seg bolig og ytelser for alderdommen Ytelsene knyttes normalt til lengstlevendes dødsfall Fri bolig Produkter/naturalia kontantføderåd

19 Gjennomføring av overdragelsen Føderåd forts. Føderådet avtales normalt i kjøpekontrakten En føderådskontrakt kan ikke overføres til andre Det er viktig at det står noe om opphør ved varig fraflytting / endring av produksjon. Det kan være aktuelt at føderådsfolkene avtaler hva som skal skje i forhold til eventuell skilsmisse

20 Gjennomføring av overdragelsen Føderåd forts. Føderådskontrakten gjelder ikke ny ektefelle Det er viktig at det etableres sikkerhet for føderådet Tinglyse føderådet som heftelse i skjøte Sikre føderådet med panteobligasjon Det må skilles mellom føderåd og periodisk utbetaling over et visst antall år

21 Gjennomføring av overdragelsen Føderåd forts. Hvor omfattende bør føderådet være? Tenk på familiefreden Bolig bør være det sentrale Varighet av føderåd? Normalt livsvarig, men kan begrenses. Melk på gårdsbruk? Hva skjer hvis melkeproduksjon legges ned? Verdsettelse av føderåd? Bruk leieverdier

22 Gjennomføring av overdragelsen Arveavgift Bunnfradrag Et bunnfradrag fra hver av foreldrene Fradrag for alle forpliktelser Også kapitalisert verdi av kår. Reduksjon hvis det samtidig kan kreves skattefradrag. Fradrag for dokumentavgift i arveavgiften ved overføring av næringseiendommer Melding om arveavgift Gavemelding innen en måned. Avgiften forfaller etter 3 mnd Arvemelding innen 6 mnd

23 Hvem skal ha de forskjellige dokumenter? Selger, kopier av: 1. Kjøpekontrakt 2. Skjøte 3. Panteobligasjon 4. Gavemeldinger 5. takstdokument

24 Hvem skal ha de forskjellige dokumenter? Kjøper, kopier av: 1. Kjøpekontrakt 2. Skjøte 3. Gavemeldingsskjema 4. Kostprisfordelingsskjema 5. Takstdokument 6. Panteobligasjon

25 Hvem skal ha de forskjellige dokumenter? Sorenskriveren: 1. Skjøte (original + 1 kopi) 2. Egenmelding om konsesjonsfrihet 3. (konsesjonsdokumenter, i tilfelle det kreves konsesjon)

26 Hvem skal ha de forskjellige dokumenter? Landbrukskontoret 1. Egenerklæring om konsesjonsfrihet 2. Søknad om konsesjon, i tilfelle det kreves konsesjon

27 Hvem skal ha de forskjellige dokumenter? Skattefogden 1. Kjøpekontrakter kopi 2. Skjøte kopi m/stempel 3. Taksdokumenter kopi 4. Panteobligasjoner kopi 5. Gavemeldingsskjema - originaler

28 Hvem skal ha de forskjellige dokumenter? Ligningskontoret 1. Takstdokument kopi 2. Kjøpekontrakter kopi 3. Skattefogdens melding om arveavgift kopi 4. Kostprisskjema - original

29 Hvem skal ha de forskjellige dokumenter? Fylkesskattekontoret 1. Registreringsmelding 2. Opphørsmelding

30

FORORD. Oslo, desember 2009. Elfrid Sundqvist

FORORD. Oslo, desember 2009. Elfrid Sundqvist FORORD Denne brosjyren er utarbeidet av Juridisk Rådgivning for Kvinner (JURK) som er en uavhengig organisasjon drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis juridisk rådgivning

Detaljer

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket

Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Generasjonsskifte eierskifte En veileder om viktige forhold knyttet til eiendomsoverdragelse i landbruket Foto: Terje Rakke / Nordic Life Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto AS / Fylkesmannen i Nordland

Detaljer

Kvinner og odel. Forord. Innholdsfortegnelse

Kvinner og odel. Forord. Innholdsfortegnelse Kvinner og odel Forord Formålet med brosjyren er å gi en kortfattet framstilling av hovedreglene og praktiske problemstillinger innenfor odels- og åsetesretten. I tillegg har vi valgt å skrive litt om

Detaljer

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg. Dette bør du vite om EKTEPAKT En veileder fra Brønnøysundregistrene mars 2013 Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.no Dette bør du vite om EKTEPAKT side 2 Uten ektepakt: Felleseie

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

Avgift på arv og gaver

Avgift på arv og gaver Avgift på arv gaver Innhold Når er arv gave avgiftspliktig? 3 Om privat skifte av dødsbo 4 Om gaver 5 Hvor stor blir arveavgiften? 5 Arveavgiftsgrunnlaget 6 Om beregning av arveavgiften 7 Frafall av arv

Detaljer

Manuduksjon i familierett. Tirsdag 26.05.2015

Manuduksjon i familierett. Tirsdag 26.05.2015 Manuduksjon i familierett Tirsdag 26.05.2015 JURK JURK gir gratis juridisk rådgivning i juridiske spørsmål til kvinner, rettighetsinformasjon arbeider rettspolitisk JURK er et politisk uavhengig studentrettshjelpstiltak

Detaljer

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no

ARV OG SKIFTE. En praktisk gjennomgang. Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no ARV OG SKIFTE En praktisk gjennomgang Advokat Kathrine Lien Mjell klm@harris.no 1 Disposisjon Kort om arv, og forslagene til endring i arveloven Skifteprosessen hva skjer når noen dør? Uskifte Privat skifte

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

JURK. Vi gir gratis råd i juridiske spørsmål for kvinner, rettighetsinformasjon og driver rettspolitisk arbeid

JURK. Vi gir gratis råd i juridiske spørsmål for kvinner, rettighetsinformasjon og driver rettspolitisk arbeid 28.11.14 JURK Vi gir gratis råd i juridiske spørsmål for kvinner, rettighetsinformasjon og driver rettspolitisk arbeid JURK er et politisk uavhengig studentrettshjelpstiltak som jobber for likestilling

Detaljer

Din siste vilje Testamentariske gaver. Arv

Din siste vilje Testamentariske gaver. Arv Din siste vilje Testamentariske gaver Arv Innholdsfortegnelse s.4 Dine ønsker for fremtiden Å skrive et testamente Gaver til en god sak s.7 Arvinger Hvem er mine arvinger? Ektefelle/registrerte partnere

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

Ektefellers rettsstilling

Ektefellers rettsstilling Forord Denne brosjyren er utarbeidet av Juridisk rådgivning for kvinner, JURK, som er et uavhengig rettshjelpstiltak drevet av kvinnelige jusstudenter ved Universitetet i Oslo. JURK gir gratis råd og veiledning

Detaljer

Tinglysing av dokumenter ved arveoppgjør

Tinglysing av dokumenter ved arveoppgjør Tinglysing av dokumenter ved arveoppgjør Nina Josefine Halsne og Åge-Andre Sandum Disposisjon Innledning Formålet med skiftet Begrep i arveretten Skifteformer Hvordan skal arv fordeles En kort gjennomgang

Detaljer

1.1 Eierforholdets betydning 6 1.2 Rådigheten over eiendelene under samlivet 7 1.3 Sikring av rettigheter overfor utenforstående 7

1.1 Eierforholdets betydning 6 1.2 Rådigheten over eiendelene under samlivet 7 1.3 Sikring av rettigheter overfor utenforstående 7 INNHOLD SIDE Del I Innledning 4 Del II Rettsstillingen under samlivet 6 1. Eierforhold/Rådighet 6 1.1 Eierforholdets betydning 6 1.2 Rådigheten over eiendelene under samlivet 7 1.3 Sikring av rettigheter

Detaljer

Juridiske forhold vedrørende generasjonsskifte i landbruket

Juridiske forhold vedrørende generasjonsskifte i landbruket NOTAT 1999 14 Juridiske forhold vedrørende generasjonsskifte i landbruket FINN G. ANDERSEN NILF utgir en rekke publikasjoner Årlig utkommer: «Driftsgranskingar i jord- og skogbruk» «Handbok for driftsplanlegging»

Detaljer

Skatteetaten. Landbruk

Skatteetaten. Landbruk Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [juni 2010] Skatteetaten Landbruk juni 2010: språklig gjennomgang punkt 1.1 - presisering punkt 1.2 - begrepet landbruksdrift uaktuelt punkt 3 - nye konesjonsgrenser

Detaljer

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning:

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning: Juss-Buss avtale for samboere Veiledning: Innledning Vi anbefaler alle som har tenkt å benytte seg av denne samboeravtalen å lese nøye gjennom denne veiledningen før man begynner å fylle ut de enkelte

Detaljer

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren.

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren. 1 Forord Arveloven av 1972 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved arv i Norge. Arveloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer de ulike arverettslige problemstillingene. Til venstre

Detaljer

UTDELING FRA USKIFTEBO...

UTDELING FRA USKIFTEBO... Skatteetaten Skattedirektoratets håndbok i arveavgift [august 2013] Fordeling 1 INNLEDNING... 3 2 GAVE... 3 2.1 -- BEGREPET GAVE... 3 2.2 -- GIVER... 3 2.2.1 --- Utgangspunkt... 3 2.2.2 --- Gave ytt av

Detaljer

30 Arv og generasjonsskifte

30 Arv og generasjonsskifte 30 Arv og generasjonsskifte 30.1 Generelt om generasjonsskifte 685 30.1 Generelt om generasjonsskifte 30.1.1 Generasjonsskifte nødvendighet og skatteplanleggingsmulighet Med generasjonsskifte siktes det

Detaljer

juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 SAMBOER- AVTALE Veiledning Samboerkontrakt Testament

juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 SAMBOER- AVTALE Veiledning Samboerkontrakt Testament juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 SAMBOER- AVTALE Veiledning Samboerkontrakt Testament VEILEDNING FOR UTFYLLING AV SAMBOERAVTALE Det er ingen egen lov som spesielt regulerer de økonomiske forhold

Detaljer

Fradrag. Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [mars 2010] Mars 2010 o Punkt 10.6.2 er endret. Mai 2009 o

Fradrag. Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [mars 2010] Mars 2010 o Punkt 10.6.2 er endret. Mai 2009 o Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [mars 2010] Fradrag Mars 2010 o Punkt 10.6.2 er endret Mai 2009 o Eksempel i punkt 13.5.4 er endret Januar 2009 o Revisjon med hensyn til lovendringer

Detaljer

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012

P R I V A T E B A N K I N G. Arv og skifte. Advokat Åse Kristin Nebb Ek. Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 P R I V A T E B A N K I N G Arv og skifte Advokat Åse Kristin Nebb Ek Spectrum medlemsmøte 19.09.2012 Agenda Tema arv og skifte Arveplanlegging hvordan spare arveavgift - arveavgiftsberegningen - visse

Detaljer

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet Veiledning til melding om arv Arvemelding (RF-1615) skal sendes skattekontoret innen seks måneder etter dødsfallet. Meldingen skal sendes til den region hvor avdøde var bosatt, se siste side i veiledningen.

Detaljer

Rådighet og bruksrett

Rådighet og bruksrett Skatteetaten Skattedirektoratets Håndbok i arveavgift [august 2013] Rådighet og bruksrett DEL 1 RÅDIGHET... 4 1 GENERELT... 4 1.1 -- BEGREPET "RÅDIGHETSERVERVET"... 4 1.2 -- RÅDIGHETSERVERVETS BETYDNING...

Detaljer

Familierett Forelesninger vårsemesteret 2009

Familierett Forelesninger vårsemesteret 2009 Familierett Forelesninger vårsemesteret 2009 Professor dr. jur. Tone Sverdrup Institutt for privatrett, Det juridiske fakultet, UiO Denne disposisjonen må ses i sammenheng med de utarbeidede power point-presentasjonene.

Detaljer

Seminarer Helsingør 2001 juridisk nasjonalrapport - norsk. Norsk juridisk nasjonalrapport beskatning ved generasjonsskifte

Seminarer Helsingør 2001 juridisk nasjonalrapport - norsk. Norsk juridisk nasjonalrapport beskatning ved generasjonsskifte Seminarer Helsingør 2001 juridisk nasjonalrapport - norsk Norsk juridisk nasjonalrapport beskatning ved generasjonsskifte Helge Johannessen, Oslo 24.8.01 1. Innledning; debatt og lovgivningsinitiativer

Detaljer

SAMBOERKONTRAKT. Arbins gate 7 0253 Oslo. Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no

SAMBOERKONTRAKT. Arbins gate 7 0253 Oslo. Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Arbins gate 7 0253 Oslo Jusstudentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no SAMBOERKONTRAKT Oslo, 2013 FORORD Utgangspunktet i dagens rettssystem

Detaljer

DOKUMENT- AVGIFT. Rundskriv nr. 12/2014 S. Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET

DOKUMENT- AVGIFT. Rundskriv nr. 12/2014 S. Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET DOKUMENT- AVGIFT 2014 Rundskriv nr. 12/2014 S Oslo 1. januar 2014 TOLL- OG AVGIFTSDIREKTORATET Særavgiftsavdelingen Schweigaards gate 15 Postboks 8122 Dep 0032 OSLO Internett: www.toll.no Innhold: Stortingets

Detaljer