Din siste vilje Testamentariske gaver. Arv

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Din siste vilje Testamentariske gaver. Arv"

Transkript

1 Din siste vilje Testamentariske gaver Arv

2 Innholdsfortegnelse s.4 Dine ønsker for fremtiden Å skrive et testamente Gaver til en god sak s.7 Arvinger Hvem er mine arvinger? Ektefelle/registrerte partnere Barns arverett Særkullsbarn og arverett Samboeres arverett Statens arverett Testamentarvinger Hvis du bor i utlandet s.8 Pliktdelsarv Hva er pliktdelsarv? Ektefeller/partnere Barns arverett/livsarvinger Slektsarvinger Odels- og åsetesretten og arv s.10 Forsikringer og arverett Personforsikring og arv s.11 Testamentarv Når er det aktuelt å skrive et testamente? Fri råderett Samboere og arv s.12 Testament Om å skrive et testamente Hvem kan skrive testamente? Formkrav til et testamente Kan et testamente endres eller tilbakekalles? s.13 Særlige avtaler Særeie og ektepakt Gjensidig testamente Skjevdeling s.14 Gaver i levende live Booppgjør Testamentfullbyrder s.15 Eksempel på et testamente s.16 Arveavgift Hva blir arveavgiften? s.18 Arvetavlen

3 Kjære Leser Norge er et godt land og bo og leve i for de fleste av oss. Men også i vårt land finnes det mennesker som har behov for hjelp. Ser vi utover landets grenser, for eksempel til vårt store naboland i øst, er hjelpebehovet stort, slik det er det i mange andre land på vår klode. Norges Røde Kors og den internasjonale Røde Kors-bevegelsen er representert i 186 land. Vi har som vår oppgave å hjelpe mennesker i nød, uavhengig av nasjonalitet, religion eller politikk. Mange har gjennom årene skrevet et testamente til Norges Røde Kors. Dette er vi svært takknemlige for. For deg som er interessert i å skrive et testamente, har vi samlet noen praktiske opplysninger i denne brosjyren. Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon. Med vennlig hilsen Røde Kors 3

4 Dine ønsker for fremtiden Å skrive et testamente Den eneste måten du kan sikre at din vilje blir fulgt når du er borte, er å skrive et testamente. Da kan du være sikker på at mennesker du har spesielt i tankene vil få glede av det du etterlater deg. Mange ønsker å fordele det de har mellom familien, slekt og venner. Andre ønsker i tillegg eller i stedet å testamentere til en god sak, gjerne en forening de har sympati for. Ved å skrive et testamente kan du gjøre det lettere for dine pårørende. Den som selv gir uttrykk for sine ønsker, risikerer ikke at de etterlatte kommer i tvil. For deg som er usikker på arvereglene eller hvordan du skriver et testamente, har vi laget denne brosjyren. Vi håper den vil kunne gi deg noen nyttige opplysninger på veien. Ønsker du nærmere opplysninger, er du velkommen til å ta kontakt med oss. Gaver til en god sak Mange ønsker å testamentere en gave til en god sak. Ved å testamentere til en humanitær organisasjon, kan du være med å hjelpe en ny generasjon. Du kan bidra til å gjøre tilværelsen lettere for mennesker som er avhengig av hjelp og omsorg. Hvis du ønsker å testamentere en gave til Røde Kors, kan du selv bestemme hva bidraget skal brukes til. Du kan velge å støtte Røde Kors arbeid generelt, eller du kan velge å testamentere gaven til et prosjekt du selv synes er spesielt viktig. Gaven du gir vil alltid bli brukt til beste for dem som virkelig trenger det. I alle tilfeller er Norges Røde Kors svært nøye med at gaven brukes i tråd med testators ønsker. Røde Kors er verdens største humanitære organisasjon. Vi sørger for at mennesker over hele verden får livsnødvendig hjelp når katastrofen rammer. Her hjemme gir medlemmene våre av seg selv og sin tid for å hjelpe vanskeligstilte mennesker i Norge. 4

5 5

6 6

7 Arvinger Hvem er mine arvinger? Tradisjonelt har arv gått fra foreldre til barn eller andre i familien.med samfunnets endringer i familiestrukturer, endrer også tradisjonene seg. Ektefelle/registrerte partnere Hvis du er gift eller registrert partner er din ektefelle/partner arving etter deg. Barns arverett Dine barn er dine livsarvinger og har arverett etter deg. Alle barn har samme arverett etter sine foreldre, også adoptivbarn.den som er unnfanget (i mors liv) ved arvelaters bortgang er også arving etter begge sine foreldre. Særkullsbarn og arverett I parforhold hvor den ene har barn som ikke er parets felles barn, benevnes dette/disse barn(a) som særkullsbarn. Når særkullsbarnas foreldre (mor eller far) faller bort, har de arverett etter sine biologiske foreldre eller adoptivforeldre på samme vilkår som parets felles barn. Samboeres arverett Ny arvelov gir samboere begrenset arverett etter loven. Den som var samboer med avdøde ved dødsfallet og har, har hatt eller venter barn med den avdøde, har rett til arv tilsvarende 4G uavhengig av om det er livsarvinger etter avdøde. Samme rett har også den som har vært samboer med avdøde i minst de siste fem årene før dødsfallet, hvis det er nedfelt i et testament. Denne loven går foran pliktdelsarven til livsarvinger uavhengig av størrelsen på boet. Retten etter denne regel gjelder for samboere som kunne ha inngått ekteskap. Statens arverett Hvis du ikke har arvinger i henhold til arveloven, og du ikke har skrevet et testamente, arver staten alt du etterlater deg. Testamentarvinger Testamentarving er den eller de personer som arver deg når du har skrevet et testamente. Legatar er den eller de personer du har gitt én eller flere bestemte eiendeler (eller et bestemt pengebeløp) til. Testamentarving/legatar kan også være en institusjon/organisasjon. Hvis du bor i utlandet Mange nordmenn bor i utlandet for kortere eller lengre tid. Vær da oppmerksom på at norsk arverett kanskje ikke gjelder i det landet du bor, selv om du er norsk statsborger. 7

8 Pliktdelsarv Hva er pliktdelsarv? Pliktdelsarv er den delen av ditt bo som ektefellen/partneren og dine livsarvinger har krav på å arve etter deg. Dette kan ikke fravikes med mindre arvemottager selv gir avkall på arv mens du lever. En slik avståelse må være skriftlig, og helst bekreftet av to vitner. Ektefeller/partnere I parforhold hvor det er felleseie betraktes automatisk halvparten av eiendelene som eiendelen til den enkelte ektefelle/partner. Gjenlevende ektefelle/partner arver én fjerdedel av den som først går bort. Den økonomiske verdien av pliktdelsarven skal være minst 4 G før andre har arverett. (1G er for tiden lik ,-).Der det ikke er livsarvinger, arver slektsarvinger halvparten av boet. Verdien av minimumsarven før slektsarvinger har arverett er 6G. Barns arverett/livsarvinger Pliktdelsarven til barn er 2/3 av det boet mor eller far etterlater seg.pliktdelsarven kan begrenses oppad til én million kroner per barn, hvis du skriver et testamente. Skulle et barn ha gått bort før sin forelder, tilfaller dette barnets arvelodd dennes livsarving(er). Pliktdelsarven kan i disse tilfellene begrenses til kr ,- per barnebarn gjennom et testamente. Slektsarvinger Hvis du ikke etterlater deg ektefelle/partner og/eller barn, går arven automatisk til slektsarvingene. Hvem dette er kan du se av arvetavlen på side 18. Odels- og åsetesrett og arv Dersom du har eiendom som kommer inn under odels- og åsetesretten, går disse lovene foran den generelle arveretten. Livsarvinger har samme arverett som ellers, men eiendommer som omfattes av odelsloven må overdras til den som har best odelsrett. Barn Barn har krav på 2/3 av boet etter hver av sine foreldre. Dette kan begrenses gjennom et testamente til: Pr. barn maks Pr. barn s linje maks Pr. barne-barn maks *) Barn i mors liv har arverett som fødte barn. *) hvis ditt barn (din livsarving) har gått bort på det tidspunktet arven forfaller Ektefelle/partner Gjenlevende arver avdøde med 1/4 Hvis det er livsarvinger Samboere med barn Hvis det ikke er livsarvinger 1G = p.t. min. 4 G 4 G min. 6 G Din disposisjonsrett Alt som ikke kommer inn under pliktdelsarv til barn eller ektefelle/partner kan du fritt testamentere til den/de du ønsker. 8

9 9

10 Forsikringer og arverett Personforsikring og arv Mange har, gjennom ulike ordninger, tegnet forskjellige former for personforsikringer. Forsikringsselskapet utbetaler ofte forsikringssummen i forbindelse med at den forsikrede faller bort. Utbetalingen av slike forsikringer reguleres ikke av arveloven, men av Forsikringsavtaleloven. Den forsikrede kan selv innsette én eller flere som skal tilgodesees når han/hun faller bort. Når den forsikrede ikke innsetter noen, går utbetalingen først til ektefelle/partner i sin helhet, deretter tilfaller forsikringssummen boet. Sitter du i uskiftet bo og senere skal foreta skifte, inngår en utbetalt forsikring som en del av uskifteboet. 10

11 Testamentarv Når er det aktuelt å skrive et testamente? Dersom du har spesielle ønsker for hvordan dine eiendeler skal fordeles, må du skrive et testamente også i forhold til dine pliktdelsarvinger. Arveloven fordeler økonomiske verdier og tar ikke hensyn til fordeling av gjenstander. Gjennom et testamente kan du også bestemme at den som arver deg skal beholde arven som sitt særeie.dette gjelder også for pliktdelsarv. Arvemottager kan ikke endre på dette når arven er mottatt. Fri råderett Med fri råderett menes den delen av boet ditt som du selv kan bestemme over etter at eventuell pliktdelsarv er ivaretatt. Alt du har fri råderett over kan du testamentere til den eller de du ønsker å tilgodese, personer eller organisasjoner. Samboere og arv Samboere har begrenset arverett etter hverandre uten testamente. Hvis dere ønsker å tilgodese hverandre utover det loven bestemmer, må dette gjøres i et testamente. 11

12 Testamente Om å skrive testamente Mange av oss har liten eller ingen erfaring med å skrive et testamente. Derfor har vi samlet noen sentrale opplysninger som kan gjøre det lettere for deg å skrive ned din siste vilje. Hvem kan skrive testamente? Alle myndige personer (og noen umyndige) kan skrive et testamente. Du kan skrive testamentet selv eller benytte deg av en rådgiver, for eksempel en advokat. Det er strenge formkrav til et testamente for at det skal være gyldig. Dersom du har et komplisert bo kan det være hensiktsmessig å benytte en rådgiver. Formkrav til et testamente Nedenfor ser du hvilke krav som stilles til utforming av et testamente for at det skal være gyldig. Testamentet skal være skriftlig. Dette er hovedregelen. Det må tydelig fremgå at dokumentet er et testamente. Du må være ved full sans og samling. Det skal være din frie vilje. Du må underskrive testamentet. Det må være to vitner som underskriver på at du undertegner av fri vilje og at du ved undertegningen er ved full sans og samling. Vitnene eller deres nærstående - kan ikke være tilgodesett i testamentet. Vitnene må være over 18 år og myndige. Det må fremgå av testamentet hvem som skal arve og hva den enkelte skal arve. Begge vitnene må være til stede og underskrive testamentet samtidig med deg. Testamentet bør dateres. Reglene om pliktarv må være ivaretatt. Kan et testamente endres eller tilbakekalles? Foreta ikke endringer i testamentet. Det kan lett føre til at testamentet blir ugyldig eller at tilføyelsene ikke blir tatt hensyn til. Ombestemmer du deg, kan du skrive et nytt testamente. Datoene på testamentene vil være avgjørende for hvilket som skal gjelde. Det er normalt det siste testamentet som gjelder. For å være sikker på å unngå misforståelser kan du også foreta en tilføyelse i ditt nye testamente. For eksempel "tidligere testamente(r) er med dette tilbakekalt". 12

13 Hvordan skal testamentet oppbevares? Et testamente skal ikke tinglyses, og det finnes ingen formelle krav til hvordan testamentet skal oppbevares. For å sikre deg at testamentet blir kjent når du er borte, er det hensiktsmessig å oppbevare originalen hos Tingretten (i Oslo Byskriveren). Da blir testamentet registrert i Tingrettenes register. Det kan være fornuftig at en som står deg nær også kjenner til at det foreligger et testamente, og har en kopi av dette. Særeie og ektepakt I et parforhold hvor det er inngått ektepakt, eller hvor én eller begge partnerne har særeie, går disse avtalene foran den generelle arveretten og må ivareta eventuell pliktdelsarv. En ektepakt må være tinglyst for å være gyldig. Gjensidig testamente Ektefeller eller andre kan skrive et gjensidig testamente. Det kan gi lengstlevende full råderett over boet innenfor testamentets bestemmelser. Et gjensidig testamente kan gi lengstlevende anledning til å endre testamentet etter at den først avdøde er borte.det kan også utformes slik at lengstlevende ikke gis anledning til å avvike fra det opprinnelige testamentet. Når det er skrevet et gjensidig testamente, kan ikke den ene part endre dette uten at den andre blir gjort kjent med det. Hvis så skjer vil endringen være ugyldig. Skjevdeling Vi minner om at reglen er at det du har brakt med deg inn i boet, kan tas ut av boet på skjevdeling. Dette får normalt størst betydning i parforhold med særkullsbarn. 13

14 Gaver i levende live Så lenge du (eller dere) lever, har du anledning til å gi bort gaver uten hensyn til arverett. Gaven må fysisk være overlevert/overført til mottager med reelle konsekvenser for giver for å bli betraktet som en gave gitt i "levende live". Gaver som er bortlovet, men ikke overlevert før din død, inngår i booppgjøret. Det er de eiendeler du/dere etterlater dere ved død som omfattes av arvelovens bestemmelser. Vær imidlertid oppmerksom på at det er noen begrensninger for gaver hvis du sitter i uskiftet bo. Booppgjør Alle bo skal gjøres opp når en person går bort.dette er hovedregelen. Gjenlevende ektefelle/partner har anledning til å sitte i uskiftet bo for felleseie. Samboere som fyller kravene for arv, har anledning til å sitte i uskiftet bo for deler av boet som bolig, inventar, hytte m.v. Når avdøde har særkullsbarn må det skiftes med disse med mindre de skriftlig samtykker i at gjenlevende sitter i uskiftet bo. Et slikt samtykke kan ikke trekkes tilbake. For umyndige særkullsbarn, må overformynderiet eventuelt godta at gjenlevende ektefelle/samboer kan sitte i uskifte med særkullsbarnets arv. Testamentfullbyrder Den som skriver et testamente har selv anledning til å ytre ønske om hvem som skal ivareta boets interesser, dvs. være "bobestyrer". Dette kan være en person som står deg nær og som du har tillit til, det kan være en advokat som påtar seg dette som et vanlig advokatoppdrag, eller du kan overlate det til arvingene å bestemme. Testamentfullbyrders fremste oppgave er å sørge for at det du etterlater deg blir ivaretatt på en høvelig måte, og fordele arven i overensstemmelse med testamentet. Testamentfullbyrder skal avlegge regnskap for alle arvingene, samt sende nødvendige meldinger til det offentlige. Hvis du har tilgodesett en organisasjon i ditt testamente, vil denne som oftest ha en person med ansvar for slike oppgaver. 14

15 Testament Eksempel på testamente Navn Adresse Personnummer (elleve siffer) som er enslig og har livsarvinger, bestemmer herved at det jeg etterlater meg ved min død skal tilfalle: Undertegnede har som sin siste vilje satt opp dette testamentet, og underskrevet det i nærvær av nedenstående vitner. Vitnene er tilstede etter mitt ønske. Sted/dato (testator) Undertegnede, som er myndige og som er til stede samtidig, bekrefter herved at testator har underskrevet dette testamentet som sin siste vilje i vårt nærvær. Vi bekrefter at testamentet er undertegnet i fri vilje, og at testator ved undertegningen var ved full sans og samling. Sted og dato Vitners underskrift Adresse til vitnene 15

16 Arveavgift Hva blir arveavgiften? For bo over en viss størrelse skal det beregnes arveavgift, se tabell. Oppgjør fra foreldre til barn regnes som to oppgjør, ett fra far og ett fra mor. Dette har særlig betydning for arveoppgjør hvor lengstlevende har sittet i uskiftet bo og sluttoppgjøret egentlig er oppgjør etter begge foreldrene. Gaver utover vanlig erkjentlighetsgaver, til egne og ektefelle/samboers barn eller slektning i nedadstigende linje, samt personer som er tilgodesett i ditt testament, skal meldes til Skattefogden. Disse inngår i arveoppgjøret ved beregning av avgiften etter nærmere regler. Arveavgiften*) Arv til ektefelle - og i noen tilfelle samboer; ingen arveavgift Arv til foreldre og barn Av de første kr ingen avgift Av de neste kr % Av overskyttende 10 % Til andre Av de første kr ingen avgift Av de neste kr % Av overskytende 15 % Godkjente, humanitære organisasjoner herunder Norges Røde Kors ingen arveavgift *) fra Stortinget fastsetter satsene. 16

17

18 Arvetavlen Oldeforeldre arver ikke Morfar Mormor Tredje arvegangs klasse Besteforeldre Farfar Farmor Tanter og onkler Tanter og onkler Mor Andre arvegangs klasse Foreldre Far Tanter og onkler Tanter og onkler Kusiner og fettere Kusiners og fetters barn arver ikke Kusiner og fettere Søsken Søskens barn Søskens barnebarn Arvelateren Testator Første Arvegangs Klasse Livsarvinger Barn Søsken Søskens barn Søskens barnebarn Kusiner og fettere Kusiners og fetters barn arver ikke Kusiner og fettere Ektefelle Plikt dels arv (4G/6G) Samboere med felles barn 4G Etc. Barnebarn Barnebarns barn Etc. Etc. Ektefelle Plikt dels arv (4G/6G) Samboere med felles barn 4G 18

19 Takk Norges Røde Kors vil gjerne få takke alle som tilgodeser oss gjennom sitt testamente. Det er med ydmykhet vi mottar de gavene vi får. Norges Røde Kors er spesielt opptatt av å følge testators ønsker for bruk av midlene.

20 Lay Out: Siste Skrik Reklamebyrå Foto: Hanne Buxrud Produksjon: Bring Dialogue Papir: Cyclus Offset 170g Opplag: Desember 2008, 3. opplag Norges Røde Kors Postadresse: Postboks 1 Grønland 0133 Oslo Besøksadresse: Hausmannsgate 7 Telefon: Telefaks:

Når reisen din er slutt... Gi litt av arven din til noen som trenger det på sin reise

Når reisen din er slutt... Gi litt av arven din til noen som trenger det på sin reise Når reisen din er slutt... Gi litt av arven din til noen som trenger det på sin reise Du kan ingenting ta med deg dit du går. Åslaug Ihle Thingnæs, innsamlingskonsulent NMS, ait@nms.no Det stemmer det,

Detaljer

Testamentarisk gave Hvordan opprette et testament

Testamentarisk gave Hvordan opprette et testament Testamentarisk gave Hvordan opprette et testament Din testamentariske gave til LHL gir mennesker et bedre liv Det er med stor ydmykhet og takknemlighet jeg tenker på alle de som tilgodeser LHL med en

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

EktEfEllErs rettsstilling

EktEfEllErs rettsstilling Ektefellers rettsstilling Forord Ekteskapsloven av 1991 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved ekteskapet i Norge. Ekteskapsloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer forholdet under

Detaljer

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg. Dette bør du vite om EKTEPAKT En veileder fra Brønnøysundregistrene mars 2013 Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.no Dette bør du vite om EKTEPAKT side 2 Uten ektepakt: Felleseie

Detaljer

MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST)

MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST) Til skifteretten i MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST) De gule feltene må leses/fylles ut av alle r som ønsker uskifte. Disse feltene er tilstrekkelige hvis avdøde verken etterlater seg

Detaljer

Arveplanlegging behøver ikke å være en kostbar affære og tatt i betraktning den spanske arveavgiftens størrelse kan man lett spare betydelige beløp.

Arveplanlegging behøver ikke å være en kostbar affære og tatt i betraktning den spanske arveavgiftens størrelse kan man lett spare betydelige beløp. ARVEPLANLEGGING SPANIA Den spanske arveavgiften er høyere enn den norske og følger en stigende skala. Arveavgiften begynner på 7,65 % og i verste fall kan den komme opp i 81,6 %. ADVOKAT FREDRICK HEIDI

Detaljer

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren.

SKATTE. Livet som pensjonist BETALEREN. Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE. 6 2009 www.skattebetaleren. Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side 1 SKATTE BETALEREN 6 2009 www.skattebetaleren.no Livet som pensjonist Pensjon Arv Sykdom SPAR SKATT PÅ AKSJER TJENER DU NOK? EKSTRA JULEGAVE Sider 6-09 23-11-09 13:22 Side

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

Nr. 58 (2011) for kvinner. Samboerskap, kvinner og økonomi. Er samboerskap en fattigdomsfelle for kvinner? Redaktør: Linn Cecilie Hellum.

Nr. 58 (2011) for kvinner. Samboerskap, kvinner og økonomi. Er samboerskap en fattigdomsfelle for kvinner? Redaktør: Linn Cecilie Hellum. juridisk rådgivning Nr. 58 (2011) for kvinner RAPPORT stiftet 1974 Samboerskap, kvinner og økonomi Er samboerskap en fattigdomsfelle for kvinner? Redaktør: Linn Cecilie Hellum. Skrevet av: Samia Boulebtina,

Detaljer

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER?

FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? FORLIKSRÅDET: HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER? Til deg som leser denne brosjyren Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Den er ment som en lettfattelig innføring i regelverket

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet Veiledning til melding om arv Arvemelding (RF-1615) skal sendes skattekontoret innen seks måneder etter dødsfallet. Meldingen skal sendes til den region hvor avdøde var bosatt, se siste side i veiledningen.

Detaljer

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler

Spar skatt SKATTE BETALEREN. Tid for selvangivelsen: Næringsdrivende: Bistand til næringsoppgaven. Slik fører du inntektene. Våre 10 skatte vettregler SKATTE BETALEREN Nr 2 2013 www.skattebetaleren.no UTLANDETI Slik fører du inntektene NYTTIGI Våre 10 skatte vettregler OVERSIKTI Fradrag fra A til Å Tid for selvangivelsen: Spar skatt Næringsdrivende:

Detaljer

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp

SKATTE BETALEREN. 9 skatte - vett regler. Spar skatt med våre. Enklere med aksjer. Nye regler for pensjonister. Bolig fra 1976 gir formuehopp SKATTE BETALEREN Nr 2 2012 www.skattebetaleren.no Spar skatt med våre 9 skatte - vett regler Enklere med aksjer Nye regler for pensjonister Bolig fra 1976 gir formuehopp Kontroll på næringsregnskapet Få

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift

SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift SPANIA Kjøp av fast eiendom Skatt Arv og arveavgift INNHOLDSFORTEGNELSE I Kjøp av fast eiendom i Spania II Skatter og avgifter III Spansk testament og arveavgift IV Generell informasjon om Vogt Advokatfirma-Lawfirm

Detaljer

advokathjelp når du trenger det

advokathjelp når du trenger det Medlemsfordel i Industri Energi advokathjelp når du trenger det Kontakt advokaten din på telefon 07 123 sikrer deg ikke bare i tilfelle juridisk konflikt, men kan også forebygge at slike saker i det hele

Detaljer

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5

Forord... 4. Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 OPPDATERING 2012 KOMPENDIUM SPAMA 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 4 Tema 1. Ny pensjonsreform... 5 1.1 Bakgrunn og opptjeningsregler... 5 1.1 Fleksibelt uttak av alderspensjon og levealderjustering...

Detaljer

Du kan skape fremtidens muligheter

Du kan skape fremtidens muligheter Du kan skape fremtidens muligheter - gi en gave i ditt testament! Med sine røde avisannonser inspirerte pastor Olav Kristian Strømme nordmenn til å støtte misjons- og hjelpearbeid i store deler av den

Detaljer

6TIPS ENDELIG STYRER JEG BARE MEG SELV. Slik blir livet som pensjonist: Eli, sol, golf (og bitte lite grann FrP), forteller Carl I. Hagen.

6TIPS ENDELIG STYRER JEG BARE MEG SELV. Slik blir livet som pensjonist: Eli, sol, golf (og bitte lite grann FrP), forteller Carl I. Hagen. Arveoppgjør Gjør livet lettere for den som blir igjen Helse og velvære Enkel oppskrift til et sunt og sterkt hjerte ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Pensjon Plasser pengene smartere, lev bedre HØSTNr.

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Pensjon og personforsikring

Pensjon og personforsikring Pensjon og personforsikring Informasjon for ansatte i innskuddsbasert tjenestepensjon i Nettbuss konsernet i Norge Januar 2012 Innholdsfortegnelse Innledning 4 Navn og adresser 5 Kundenavn 5 Forsikringsmegler

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole

PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole .finn.no/eiendom/ PERSONLIG ØKONOMI for videregående skole Denne digitale undervisningspermen er ment å supplere opplæringen i Samfunnsfag på videregående skole. Materiellet er tilpasset hovedområdet Individ

Detaljer

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...

OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON... DINE RETTIGHETER I OSLO PENSJONSFORSIKRING 2014/2015 OM OSS...5 MEDLEMSKAP...6 OVERFØRINGSAVTALEN...9 UFØREPENSJON...10 ETTERLATTEPENSJON...19 AVTALEFESTET PENSJON...21 ALDERSPENSJON...24 BEREGNING AV

Detaljer

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT

INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no INFORMASJON OM FORELDREANSVAR, FAST BOSTED OG SAMVÆRSRETT I dette

Detaljer