Når reisen din er slutt... Gi litt av arven din til noen som trenger det på sin reise

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Når reisen din er slutt... Gi litt av arven din til noen som trenger det på sin reise"

Transkript

1 Når reisen din er slutt... Gi litt av arven din til noen som trenger det på sin reise

2 Du kan ingenting ta med deg dit du går. Åslaug Ihle Thingnæs, innsamlingskonsulent NMS, Det stemmer det, men noe kan vi ordne opp i: Vi kan bestemme i dag hva som skal skje med innholdet i kofferten når reisen er slutt. Det Norske Misjonsselskap (NMS) er svært takknemlig for alle som gjennom sitt testament skaper en framtid for andre. Testamentariske gaver utgjør hvert år en stor og viktig del av NMS sine inntekter. Det NMS får gjennom større og mindre testamentariske gaver i løpet av fire år, tilsvarer like mye som vi ellers bruker mange ressurser på å samle inn i løpet av ett år. Foto forside: Helene Reite Uglem. Grafisk formgiver: Inger Marie K. Stangeland Størrelsen på de testamentariske gavene varierer selvsagt mye. Testamentet skal si noe om fordeling av arven, og det kan gjelde enten en har livsarvinger eller ikke. Hva med å gi en prosentdel (5, 10, 15 prosent osv) til det en har vært engasjert i gjennom livet? Et testament gir mulighet for å fokusere og prioritere ut fra verdier som vi ønsker fortsatt skal prege samfunnet vårt. Testamentet trenger ikke være et omfattende dokument. Det kan likevel bety omfattende endringer for de som blir tilgodesett, både de selvskrevne arvingene og enda mer de som får verdig liv og varig håp gjennom prosjektene som får støtte. Vi er ydmyke og svært takknemlige for alle som ved å tilgodese NMS med en gave i sitt testament, konkretiserer at til og med når en selv er fortid, bidrar en til andres framtid. Et punktum for mitt liv kan bli nye muligheter for andre.

3 Foto: Åslaug Ihle Thingnæs Sjølv om det er mange etter oss, så kan me tenka oss dette, konkluderer Lars Gunnar og Jorunn Øxnevad Lie etter ein lang tankeprosess. No har dei bestemt seg for at dei vil skriva testament. Men me måtte snakka med dei fem ungane våre først.

4 Hva kan du være med på? NMS formidler Bibelens budskap til noen som aldri har hørt det før, skaffer rent vann til landsbyer, forteller kvinner at de har rettigheter, lærer opp i demokratiske prosesser, underviser i teologi, tar i bruk miljøvennlig energi, kurser søndagsskolelærere, skaper varige arbeidsplasser og mye mer. Du kan lese mer om det på hjemmesidene, eller i magasinet vårt, Misjonstidende. En nødvendig presisering i forbindelse med testamentariske gaver til NMS er at de ikke bør øremerkes av den grunn at det kan gå lang tid mellom skriving av testament og tidspunktet for at det effektueres, se punktet om hvordan skrive testament. v TV-kanalen SAT-7: Støtte til den arabisk-språklige seksjonen i den kristne TV-kanalen SAT-7, Midtøsten er strategisk i og med at parabolantenner finns i så godt som alle hjem. Foto: NMS-info

5 v brønner og skoler: Å få vann lett tilgjengelig forandrer hverdagen for store og små. NMS bygger brønner og skoler til landsbyer i Laos der enorme mengder udetonerte bomber fra krigen fortsatt utgjør en stor fare i nærmiljøet. Foto: NMS-info s ungdomsmenigheter: Ettåringer fra f.eks. Brasil, Taiwan og Norge blir sendt for å være med å bygge ungdomsmenigheter i Carlisle i Nordvest-England. Foto: NMS-info r skolefritidsordning: Fiolinundervisning er et av tilbudende på skolefritidsordningen for vanskeligstilte barn i Bangkok, Thailand. Foto: Arne Hustrulid s bibelskoler & presteutdanning: Morgensamling ved presteskole på Madagaskar. NMS støtter bibelskoler og presteutdanning i mange samarbeidsland. Foto: Åslaug Ihle Thingnæs

6 Hvorfor skrive testament? Det er opp til den enkelte om en velger å skrive testament. Har en ektefelle og/ eller livsarvinger, er det tydelige føringer i arveloven som sikrer en viss fordeling. Men straks det er snakk om å tilgodese andre personer eller organisasjoner med en gave, så må det skrives testament. Du kan i utgangspunktet testamentere til hvem du vil, men ektefelle har krav på å arve minst fire ganger folketrygdens grunnbeløp (4G), og livsarvinger har krav på å arve 2/3 av formuen (pliktdelsarven). Skjemaet (nederst på siden) viser rekkefølgen i fordelingen etter at ektefelle har fått sitt. Det er tre arvegangsklasser (markert med ulik farge i illustrasjonen). De fjerneste slektningene som kan ha rett på arv, er altså søskenbarn. Dersom du ikke har skrevet testament og heller ikke har ektefelle, livs- eller slektsarvinger i henhold til arveloven, overtar staten hele boet. Mormor og morfar Tredje arvegangs klasse Farmor og farfar Tanter og onkler Mor Annen arvegangs klasse Far Tanter og onkler Kusiner og fettere Søsken Arvelater Søsken Kusiner og fettere Kusiner og fetteres barn arver ikke Søskens barn Første arvegangs klasse Barn Søskens barn Kusiner og fetteres barn arver ikke Søskens barnebarn Barnebarn Søskens barnebarn Søskens barnebarns barn Barnebarns barn Søskens barnebarns barn Osv. Osv. Osv.

7 Hvordan skrive testament? Et testament er ikke et omfattende dokument, men det er noen punkt som er viktige for at det skal være gyldig Testamentet må være skriftlig Testator må selv signere testamentet - om nødvendig med påholden penn * - attestert av to vitner over 18 år i fellesskap og sammen med testator. Vitnene og deres familier må ikke være tilgodesett i testamentet. Testamentvitnene skal i påskrift på dokumentet opplyse om testator skrev testamentet av fri vilje og var ved sans og samling. Påskriften bør inneholde yrke og adresse til vitnene. I tillegg er følgende punkt nyttige å ha med Testamentet bør dateres. Testators fødselsnummer bør være med, for tingretten bruker det i sin registrering. Øremerking av arven kan gjøres, men det bør skje i samtale med mottaker av arven (For NMS kan det f. eks. handle om at prosjekter og samarbeidsavtaler i bestemte land er avsluttet når tiden for arveoppgjør er inne). Nyttig informasjon i testamentet er også: - sivilstand - livsarvinger og evt. andre arvinger (navn, personnummer og adresse) - innbo og løsøre, konkret. - gravlegat Dersom det er skrevet testament tidligere, må det presiseres om det gamle tilbakekalles eller om begge gjelder. Hvis to personer skriver et gjensidig testament og samtidig bestemmer hvem som skal arve når begge er borte, anbefales det å ta med et punkt om den lengstlevende skal ha rett til å gjøre om på det gjensidige testamentet eller ikke. Et viktig punkt er selvsagt at testamentet blir funnet når det er tid for arveoppgjør. Enklest kan det gjøres ved å levere det til tingretten som oppbevarer det for et lite engangsgebyr. Da vil det automatisk komme fram når dødsfall blir meldt. Formelt trenger ingen andre vite om at det eksisterer, men vi anbefaler selvsagt at en, særlig der det er livsarvinger inne i bildet, snakker gjennom det med dem. Det er ikke påbudt med advokat for å skrive testament, men for personer med livsarvinger, eller der noen sitter i uskiftet bo, vil det være nyttig med juridisk assistanse. * Den som fører pennen må navngis og signere i testamentet, noe som må komme fram i den teksten testamentvitnene skriver under på.

8 Eksempel på testament for ugifte uten livsarvinger - T E S T A M E N T -. PERSONNR. (11 SIFFER). er ugift og uten livsarvinger og bestemmer med dette min siste vilje: Boet, etter at ordinære omkostninger forbundet med min død er trukket fra, skal fordeles slik: Min eiendom skal arves av: NAVN / ADRESSE / FØDSELSDATO PÅ PERSON / NAVN PÅ ORGANISASJON / ORGANISASJONS NR. (BRUK BLOKKBOKSTAVER) : Av pengemidlene skal % gå til Det Norske Misjonsselskap (NMS) - Org.nr , Postboks 226 Sentrum, 4001 Stavanger. Fra boets midler skal det settes av penger til et gravlegat hos kirkevergen som skal ta seg av stell av min grav. STED/DATO: UNDERSKRIFT: Undertegnede vitner som er myndige og bosatt i Norge er begge anmodet av testator om å være testamentvitner, er ikke inhabile som testamentvitner, er tilstede sammen og vet at dette dokumentet er et testament, bekrefter at har underskrevet dette testamentet i vårt felles påsyn, hvoretter vi har bevitnet det mens testator og vi alle fortsatt var til stede. Vi bekrefter samtidig at dette testamentet er skrevet av egen fri vilje og at testator var ved full sans og samling da det ble underskrevet. STED/DATO: UNDERSKRIFT: NAVN MED BLOKKBOKSTAVER: ADRESSE: FØDSELSDATO: UNDERSKRIFT: NAVN MED BLOKKBOKSTAVER: ADRESSE: FØDSELSDATO: EKSEMPEL Her er to eksempler; ett for ugift uten arvinger som gir en andel til NMS, og ett gjensidig for gifte med livsarvinger som også testamenterer deler av arven til NMS. Disse og andre eksempler kan lastes ned på eller fås tilsendt ved henvendelse til NMS, tlf

9 Eksempel på testament for gifte som har livsarvinger - T E S T A M E N T -. PERSONNR. (11 SIFFER). og.... PERSONNR. (11 SIFFER) er gift og har livsarvinger og bestemmer med dette vår siste vilje: Den som lever lengst av oss skal arve den andre. * Gjenlevende disponerer fritt over arven i levende live, men kan ikke endre testamentbestemmelsene. Når lengstlevende dør, skal boet fordeles på følgende måte, etter at ordinære omkostninger forbundet med vedkommendes død, er trukket fra: All fast eiendom går til livsarvingene: NAVN / ADRESSE / PERSONNR. (BRUK BLOKKBOKSTAVER) : Av pengemidlene skal % gå til Det Norske Misjonsselskap (NMS) - Org.nr , Postboks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Resten deles mellom livsarvingene. STED/DATO: UNDERSKRIFT 1: UNDERSKRIFT 2: Undertegnede vitner som er myndige og bosatt i Norge er begge anmodet av testator om å være testamentvitner, er ikke inhabile som testamentvitner, er tilstede sammen og vet at dette dokumentet er et testament, bekrefter at har underskrevet dette testamentet i vårt felles påsyn, hvoretter vi har bevitnet det mens testator og vi alle fortsatt var til stede. Vi bekrefter samtidig at dette testamentet er skrevet av egen fri vilje og at testator var ved full sans og samling da det ble underskrevet. STED/DATO: UNDERSKRIFT: NAVN MED BLOKKBOKSTAVER: ADRESSE: FØDSELSDATO: og EKSEMPEL UNDERSKRIFT: NAVN MED BLOKKBOKSTAVER: ADRESSE: FØDSELSDATO: * Kommer an på om lengstlevende blir sittende i uskiftet bo eller ikke. Les om sammensatt skifte i Arvelova.

10 Ordliste Arveavgift: Det skal som hovedregel betales arveavgift til staten av all arv. Allmennyttige formål som Det Norske Misjonsselskap er fritatt for denne avgiften. Arvegangsklasse: Arvelovens inndeling og prioritering av slektslinjer, se ill. på midtsidene. Arvelater: Den avdøde som etterlater seg verdier. Arvelodd: Brukes på arven når en arving arver en andel (en brøk) av formuen. Dødsbo: Betegnelse på alt du etterlater deg; både av formueverdier og gjeld. Folketrygdens grunnbeløp (G): Fastsettes hvert år av Stortinget. Festetid: Fredningstiden for en grav er på 20 år. Gravlegat: Gravferdsetaten/kirkevergen steller graven mot betaling av gravlegat. Legatar: Legatar er en som skal arve en bestemt gjenstand eller et bestemt beløp. Livsarving: Livsarvinger er arvelovens benevnelse for alle som nedstammer fra arvelateren selv, dvs barn, barnebarn, oldebarn. Loddeier: Loddeier er en som skal arve en bestemt brøk eller andel av formuen, f.eks. en halvpart, en firedel. Minstearv: Ektefellens rett på minimumsarv før det blir noe arv til andre arvinger. Pliktdel: Din ektefelle og dine barn har krav på en fast del av arven. Se mer detaljer i brosjyren og på nettsiden. Sammensatt skifte: Når en ektefelle dør, skal det foretas skifte både mellom den andre ektefellen og avdødes dødsbo, og mellom arvingene i dødsboet. Skjevdelingsmidler: Formue som en ektefelle enten har hatt med seg inn i ekteskapet, eller senere har arvet eller fått i gave fra andre enn ektefellen. Særkullsbarn: Barn som en har med en annen person enn sin ektefelle eller samboer. Testator: Den som har skrevet testamentet. Uskifte: En av hovedreglene i arveloven er at en enke eller enkemann har rett til å sitte i uskifte. Det betyr i praksis at arv ikke fordeles før den siste ektefellen dør eller eventuelt gifter seg igjen. Kontaktperson i NMS: Mer informasjon: Økonomikonsulent Dag Hovin Se for nyttige lenker til mer informasjon

11 Foto: Åslaug Ihle Thingnæs Rop med jubel for Herren, all jorden! Tjen Herren med glede, kom fram for ham med jubel! Kjenn at Herren er Gud! Han har skapt oss, vi er hans, vi er hans folk og den flokken han gjeter. Kom gjennom portene hans med takkesang, inn i forgårdene med lovsang! Lov ham, velsign hans navn! Herren er god, evig er hans miskunn, hans trofasthet varer fra slekt til slekt. Salme 100 For mer informsjon gå inn på eller scan qr-koden w

12 Prioriteringene våre i dag kan også gjelde når vi er borte Lars Gunnar Lie og Jorunn Øxnevad Lie har valgt å gi en prosentandel av arven sin til NMS Foto: Åslaug Ihle Thingnæs

Testamentarisk gave Hvordan opprette et testament

Testamentarisk gave Hvordan opprette et testament Testamentarisk gave Hvordan opprette et testament Din testamentariske gave til LHL gir mennesker et bedre liv Det er med stor ydmykhet og takknemlighet jeg tenker på alle de som tilgodeser LHL med en

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Du kan skape fremtidens muligheter

Du kan skape fremtidens muligheter Du kan skape fremtidens muligheter - gi en gave i ditt testament! Med sine røde avisannonser inspirerte pastor Olav Kristian Strømme nordmenn til å støtte misjons- og hjelpearbeid i store deler av den

Detaljer

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.

Dette bør du vite om EKTEPAKT. En veileder fra Brønnøysundregistrene. mars 2013. Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg. Dette bør du vite om EKTEPAKT En veileder fra Brønnøysundregistrene mars 2013 Ektepaktregisteret - telefon 75 00 75 00 e-post: firmapost@brreg.no Dette bør du vite om EKTEPAKT side 2 Uten ektepakt: Felleseie

Detaljer

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet

Veiledning til melding om arv. Skatteetaten. 2 Formuen ved dødsfallet Veiledning til melding om arv Arvemelding (RF-1615) skal sendes skattekontoret innen seks måneder etter dødsfallet. Meldingen skal sendes til den region hvor avdøde var bosatt, se siste side i veiledningen.

Detaljer

MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST)

MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST) Til skifteretten i MELDING OM USKIFTET BO (BEGJÆRING OM USKIFTEATTEST) De gule feltene må leses/fylles ut av alle r som ønsker uskifte. Disse feltene er tilstrekkelige hvis avdøde verken etterlater seg

Detaljer

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse.

Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon og skilsmisse. Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Informasjon om det økonomiske oppgjøret mellom ektefeller ved separasjon

Detaljer

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG

//Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp. NAV Laksevåg LAKSEVÅG //Veileder: Gjeld? Råd til selvhjelp NAV Laksevåg LAKSEVÅG Versjon 1/2012 Innholdsfortegnelse Utgangspunkt:... 2 Personlig konkurs:... 2 Når kan man slå seg konkurs?... 2 Hva betyr konkurs i praksis?...

Detaljer

Foreldreansvar. samværsrett

Foreldreansvar. samværsrett Foreldreansvar og samværsrett Råd og hjelp Familievernkontorer Fylkesmannen NAV lokalt Sosialtjenesten Prest PP-tjenesten, BUP Barnevernet Advokat Fri rettshjelp Familievernet gir et gratis lavterskeltilbud

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER -

FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - FORLIKSRÅDET - HVORFOR, HVORDAN OG HVA SKJER - 1 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpsorganisasjonen Juss-Buss. Brosjyren er ment som en lettfattelig innføring i regelverket om forliksrådet.

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem

Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem Hva skjer etter et dødsfall i familien? Slik går du frem Når en av de nærmeste dør, er det mange praktiske spørsmål som dukker opp. Hva må ordnes? Hvem gjør hva? Denne orienteringen er ment som en hjelp

Detaljer

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt.

Det siste brevet til en venn Månedens tema Vi priser Gud når vi har andakt. LEKSE ELLEVE Henvisninger 2. Timoteus 1 og 2; Alfa og Omega, bind 6, side 143, 341-348. Minnevers: «Skam deg da ikke over vitnesbyrdet om vår Herre» (2. Timoteus 1,8). Mål : At barna skal: Vite at Gud

Detaljer

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære

Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Presentasjon av Den katolske kirkes sosiallære Oslo, August 1998 Caritas Norge 1998. Innholdsfortegnelse: Innledning Bruksanvisning Del I Guds rike, verden og Kirken Del II Å reflektere over troen Del

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal

MINIORENE LÆRERHEFTE. Bibelstudieguide. År B. 3. kvartal MINIORENE LÆRERHEFTE Bibelstudieguide 3. kvartal År B Lærer/lederveiledning for Miniorene En ressurs for lærere/ledere i sabbatsskolen, klasse 6-9. Plan over GraceLink-leksene. År B, 3. Kvartal REDAKTØR

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE

HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? THE GUIDE HVORFOR ER LOVSANG SÅ SENTRALT? Kapittel The Guide 1 // // Hvorfor How to er Run lovsang the Worship så sentralt? Central Course Speaker Notes (Page Side 1 of 117) Velkommen Takk for at du lastet ned undervisningsmanuskriptet

Detaljer

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak?

Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Lokalsider Budskap fra områdets ledere Skal vi ikke gå fremad i en så stor sak? Eldste Timothy J. Dyches, USA Annenrådgiver i områdepresidentskapet for Europa H erren har oppfordret oss alle til å komme

Detaljer

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland.

SMART inspirerer til entreprenørskap! SMARTere VÆR for alle elevene på 4-7 trinn i Nordland. SMART inspirerer til entreprenørskap! Kunnskap om lokalsamfunnet og bruk av egen kreativitet utvikler evnen til å bidra til positive forandringer for seg selv og andre! Alle snakker om været, men? Med

Detaljer

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd

Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Arbins gate 7 0253 Oslo Juss-studentenes rettsinformasjon Sentralbord 22 84 29 00 Telefaks 22 84 29 01 Internett http://www.jussbuss.no Samboerskap de økonomiske forhold under og ved brudd Det finnes ingen

Detaljer

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad:

Om å lede seg selv. Viktige bibelvers om lederskap: Tenk over ordene dine. Gunnar Elstad: Gunnar Elstad: Om å lede seg selv Viktige bibelvers om lederskap: Jesu tjenere har ikke så mange rettigheter, Hvis en av dere har en tjener som er ute og pløyer eller gjeter, vil han da si til ham når

Detaljer

YS idehefte for en god og meningsfull

YS idehefte for en god og meningsfull YS idehefte for en god og meningsfull pensjonisttilværelse Mars 2010 Design: Signus Foto: Istockphoto YS gir deg råd og inspirasjon Foto: Erik Norrud Om få år når de store barnekullene født etter krigen

Detaljer