TESTAMENTARISKE. Gaver med omsorg. Sjømannskirken, Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen Desember 2009 / Selektiv Dialog as

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TESTAMENTARISKE. Gaver med omsorg. Sjømannskirken, Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen www.sjomannskirken.no. Desember 2009 / Selektiv Dialog as"

Transkript

1 Gaver TESTAMENTARISKE Gaver med omsorg Sjømannskirken, Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen Desember 2009 / Selektiv Dialog as

2 Innhold Omsorg fo nordmenn i andet Side 2-3 Side 4-5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Innledning Hva gjør vi i Sjømannskirken? Setter du opp et testament er det dine ønsker som gjelder. Hvem får hva? Hvordan gå frem? Formkrav til testament Eksempel på testament Takk Grunnene til at nordmenn oppsøker Sjømannskirken er varierte. Noen søker litt glede i hverdagen, andre kommer i avgjørende øyeblikk av sine liv. Vi er forskjellige, men når det gjelder behov er vi svært like. Vi har alle behov for respekt, en hånd å holde i, et sted å gråte, et sted å feire, et sted som gir rom for å tro på noe mer. Men når vi er alene, i et fremmed land uten nettverk, ja da blir behovene større. Mye større! Vil du være med oss på veien? Vi mottar testamentariske gaver, små som store, med ydmykhet og takknemlighet. Velger du å inkludere Sjømannskirken i ditt testament vil din gave omskapes til et møte med mennesker som trenger et lyttende øre, et sted for hvile, et sted for alle livets begivenheter, en nystekt vaffel og tid. Din gave gjør det mulig for oss å være medmen nesker med omsorg for de som trenger det. Oppretter du et testament sikrer du at dine ønsker blir oppfylt når du faller fra. Å komme i gang med å skrive et testament kan være litt vanskelig og fremmed, samtidig som du må forholde deg til en omfattende arvelov i Norge. Et godt råd vil derfor være å kontakte en advokat som kan hjelpe til med å finne de beste løsninger for deg. Et testament kan forhindre usikkerhet og bekymringer blant dine nærmeste, i en tid da de er på sitt mest sårbare. Et testament er ikke bare for å sikre dine ønsker, men også for å gjøre det lettere for de som blir igjen. Vi håper denne brosjyren kan være en liten hjelp til å komme i gang med arbeidet og gi deg mulighet til å se hvordan en gave til Sjømannskirken kan berøre nordmenn på mange forskjellige måter! Tusen takk for at du vurderer å inkludere oss i ditt testament! Audun Myhre Generalsekretær 2 3

3 Hva gjør vi i Sjømannskirken? Sjømannskirken er der for nordmenn som trenger hjelp i utlandet. Vi er der med omsorg, støtte, tro og veiledning i hverdagen, og når krisen oppstår. Sjømannskirken er en oppsøkende, tjenende og medvandrende kirke for alle nordmenn i utlandet. På Sjømannskirken skal du føle at du har kommet hjem, uansett hvor du befinner deg i verden. Årlig gir vi omsorg og hjelp til flere tusen mennesker gjennom: - syke- og hjemmebesøk - skipsbesøk - fengselsbesøk - hjelp med sosial-saker - personlige samtaler I tillegg til vårt omsorgsarbeid har vi aktiviteter for å bygge fellesskap og tilbyr hjelp med familie- og relasjonsrådgivning. Sjømannskirken er et sted for tro, håp og engasjement. Gudstjenester, dåp, bryllup, begravelser, samlinger og nasjonale feiringer er noen av våre regelmessige aktiviteter. Viktig er også arbeidet med brobygging til det lokale kirkeliv og den lokale kultur. 2/3 av de inntektene vi trenger for vår drift må vi samle inn selv. Derfor er vi avhengig av støtte fra mennesker som ønsker å hjelpe oss i arbeidet. Vi har blant annet støttespillere som gir i forbindelse med våre utsendelser, andre som kjøper kalendere og noen som etterlater oss verdier i sitt testament. Gavene er helt avgjørende for at vi kan hjelpe tusenvis av nordmenn på den måten vi gjør i dag. I fjor hadde Sjømannskirken over møter med nordmenn i utlandet. Møter hvor vi kunne gi omsorg, felleskap og støtte takket være alle som støtter vårt arbeid. Det handler om mennesker derfor handler vårt beredskapsarbeid om omsorg. Stadig flere nordmenn får problemer i utlandet. Derfor står Sjømannskirkens krise beredskap til rådighet 24 timer i døgnet. Et verdens - om spennende kontaktnett bestående av 180 medarbeidere kan raskt gi hjelp, omsorg og bistand til nordmenn i utlandet. Vår beredskapsoppgave handler om å ivareta det enkelte menneske som har havnet i en uventet og utrygg situasjon. Våre sjømanns prester og andre ansatte har lang erfaring i både krisehåndtering og sjelesorg. De gir en hånd å holde i, lytter, bryr seg og bistår de pårørende. Beredskapstelefonen mottar nær 150 henvendelser i året og sakene blir mer alvorlige. Testamentariske gaver er med på å bidra til at nordmenn i utlandet får den støtten og hjelpen de trenger når krisen rammer. 4 5

4 Setter du opp et testament er det dine ønsker som gjelder. Hvem får hva? I Norge er det arvelovens bestemmelser som avgjør hvem som skal arve etter deg når du faller bort og hva som skal til for at et testament skal være gyldig. Ektefelle og barn er sikret en andel gjennom arvelovens regelverk. Hvis ditt barn (din livsarving) har falt bort, sikres barnebarn en andel. Resten kan du fordele slik du selv vil ved å skrive et testament. Vær oppmerksom på at norsk arverett kanskje ikke gjelder om du har ditt faste bosted i utlandet, selv om du er norsk statsborger. Ved å ha et testament unngår du misforståelser og sikrer en fordeling som du føler er riktig. På den måten gjør du det lettere for de som blir igjen, ved å si hva du ønsker skal skje med dine verdier. Å skrive et tydelig og konkret testament verner dine nære fra usikkerhet og misforståelser om dine ønsker, i en tid som allerede kan være tung og vanskelig. Etter å ha tatt vare på dine slektninger i ditt testament, kan du velge å gi fritt til andre.vi setter stor pris på alle gaver, små som store, og har stor respekt for hva det betyr å dele noe av det man har opparbeidet gjennom hele livet. Arveloven er omfattende og testamentets gyldighet er avhengig av flere forhold som naturligvis ikke lar seg gjengi med alle detaljer her. Vi har likevel tatt med noe om bestemmelsene og hvordan du kan gå frem for å hjelpe deg litt på veien. Det kan være lurt å kontakte advokat for å få kjennskap til dine muligheter og sikre at testamentet blir gyldig. I arveloven har barn og ektefelle/registrert partner, krav på en fast del av arven. Dette omtales som pliktdelsarv og kan kun fravikes om arvemottaker selv gir avkall på arv mens testator (den som testamenterer) lever. 6 7 Har du livsarvinger, dvs egne barn eller barnebarn, vil 2/3 av arven tilfalle dem. (Pliktdelsarven er begrenset til 1 million pr barn fra hver arvelater eller pr barnebarn). Den fordeles likt dem i mellom. Har du ektefelle/partner og livsarvinger, har ektefellen rett til ¼ (minimum 4 G) Om du kun har ektefelle/partner, vil ektefellen/partneren ha rett til halvparten (minimum 6 G) Minstearven til ektefelle/partner kan begrenses til 4 G om man ikke har livsarving og 6 G dersom man har livsarvinger. Dette må inkluderes i testament og gjøres kjent for ektefelle før arvelater dør. Du kan testamentere bort alt til den eller det du måtte ønske om du ikke har ektefelle/partner eller livsarvinger, og kun har slektninger fjernere enn kusine og fetter. Om du i en slik situasjon ikke har skrevet testament, arver staten alt.

5 Hvordan gå em? Formkrav til testament Å sette opp et testament er noe mange ønsker, men utsetter. Det kan være vanskelig å ta fatt i både følelsesmessig og fordi du føler du har liten kunnskap. Ved å opprette et testament sikrer du dine ønsker på best mulig måte. Det er viktig at testamentet er juridisk presist og tydelig for å unngå misforståelser. Et godt råd vil derfor være å kontakte en advokat som kan hjelpe deg med å finne de beste løsningene for deg. Det kan være vanskelig å vite hva du skal begynne med. Her er en liten liste over hva du kan gjøre for å komme i gang: 1. Få oversikt over dine verdier. 2. Lag en liste over hvem du ønsker å dele dine verdier med og hva som skal tilfalle dem. 3. Noter fullt navn, fødselsdato og adresse på de som skal arve, og hvem som arver for dem om de faller bort før deg. 4. Avgjør hvem som skal være sluttarving, dvs den som får det som er igjen etter den spesifiserte fordelingen. 5. Vurder om du vil opprette verge, en som skal ivareta dine ønsker. 6. Søk informasjon om testamentskriving på bibliotek, Internett og gjennom kjente. 7. Vurder om du vil kontakte advokat for å sikre testamentets gyldighet og for å få kjennskap til dine muligheter. 8. Levér testamentet til deponering i Tingretten (tidligere Sorenskriver) eller i Oslo hos Byfogdembete. Dette for at det skal bli funnet når du faller bort. Du kan sette opp et testament uten hjelp. Men det kan være lurt å få profesjonell hjelp til å formulere teksten i testamentet og sikre dets gyldighet. Det sikreste er å få hjelp av en advokat som har erfaring med arve saker. Arveloven har spesifikke krav til opprettelsen av testament og det er mange råd om hva du bør gjøre. Her er noen av dem. - Din underskrift på testamentet må bekreftes av to vitner over 18 år. - Vitnene skal signere under din underskrift. - Dine vitner må ikke være i slekt med deg eller ha nær tilknytning til noen som blir tilgodesett i testamentet. Om du gir til en organisasjon kan ansatte eller personer med tilnytning til organisasjonen ikke være vitner. - Du må ha med noen bestemte formuleringer i teksten over vitnenes underskrifter. Det som må stå er at du har godtatt de to som vitner, at de er tilstede sammen, at de vet at det er et testament de bevitner, samt at vitnene og du var tilstede samtidig når dere undertegnet. - De fleste vitnetekster har også med en opplysning om at testator (den som testamenterer) skrev testamentet av fri vilje og var ved sans og samling. Vanligvis står også vitnenes adresser og fødsels datoer samt datoen som testamentet ble undertegnet. - Datomerking er viktig, likeledes er fullt personnummer nødvendig for at testamentet skal kunne deponeres i Tingretten. 8 9

6 Eksem l på testament TESTAMENT Navn: Adresse: Personnummer: (11 siffer) Jeg bestemmer med dette at det jeg etterlater meg ved min død skal fordeles slik: (Her må navn, helst også adresse, på den/de som skal arve fremkomme. I tillegg må det fremkomme hva de skal arve) Undertegnede har som sin siste vilje satt opp dette testamentet, og underskrevet det i nærvær av nedenstående vitner. Vitnene er til stede etter mitt eget ønske. Sted og dato: Underskrift: Undertegnede vitner, som er myndige og som er til stede samtidig, bekrefter herved at (Navn på testator) har underskrevet dette testamentet som sin siste vilje i vårt nærvær. Vi bekrefter at testamentet er undertegnet av fri vilje og at testator ved undertegningen var ved full sans og samling. Sted, dato: Takk! Gjennom 145 år har Sjømannskirken hjulpet og berørt nordmenn i utlandet på forskjellige måter. Om du velger å inkludere oss i ditt testament vil vi sikre at dine verdier blir brukt til å hjelpe der behovet er størst. Du kan også selv velge å spesifisere hva du vil støtte. Det du eventuelt skulle ønske å testamentere til Sjømannskirken, er fritatt for arveavgift. Vi er takknemlig og har stor respekt over at du vurderer å inkludere oss i ditt testament. Hjertelig takk! Kontakt oss: Ønsker du en samtale om testamentariske gaver til Sjømannskirken? Ta kontakt med prest Steinar Tverrli som er vår rådgiver på testamentariske gaver på tlf , pr epost på eller ved brev til Sjømannskirken Norsk kirke i utlandet, Postboks 2007 Nordnes, 5817 Bergen. Vitne underskrift: Navn med blokkbokstaver: Adresse: Yrke: Fødselsdato: Vitne underskrift: Navn med blokkbokstaver: Adresse: Yrke: Fødselsdato: 10 11

En gave fra et liv til et annet Testamentariske gaver i Frelsesarmeen

En gave fra et liv til et annet Testamentariske gaver i Frelsesarmeen En gave fra et liv til et annet Testamentariske gaver i Frelsesarmeen Kjære leser Frelsesarmeen har i årenes løp hjulpet mange mennesker, blant annet takket være testamentariske gaver. For mange kan det

Detaljer

Din siste vilje Testamentariske gaver. Arv

Din siste vilje Testamentariske gaver. Arv Din siste vilje Testamentariske gaver Arv Innholdsfortegnelse s.4 Dine ønsker for fremtiden Å skrive et testamente Gaver til en god sak s.7 Arvinger Hvem er mine arvinger? Ektefelle/registrerte partnere

Detaljer

Testamentariske gaver. kjærkomne gaver som gir blinde og svaksynte en bedre fremtid

Testamentariske gaver. kjærkomne gaver som gir blinde og svaksynte en bedre fremtid Testamentariske gaver kjærkomne gaver som gir blinde og svaksynte en bedre fremtid Testamentarisk gave en gave til livet «Det er en lykke i livet som ikke kan vendes til lede. Det at du gleder en annen,

Detaljer

Testamentsarv. Viktige bidrag i kampen mot kreft

Testamentsarv. Viktige bidrag i kampen mot kreft Testamentsarv Viktige bidrag i kampen mot kreft Innhold 3 Ditt testament en investering i fremtiden 4 Dette går pengene til 6 Hvem arver deg når du er gått bort? 12 Slik setter du opp et testament 14 Oppbevaring,

Detaljer

Når reisen din er slutt... Gi litt av arven din til noen som trenger det på sin reise

Når reisen din er slutt... Gi litt av arven din til noen som trenger det på sin reise Når reisen din er slutt... Gi litt av arven din til noen som trenger det på sin reise Du kan ingenting ta med deg dit du går. Åslaug Ihle Thingnæs, innsamlingskonsulent NMS, ait@nms.no Det stemmer det,

Detaljer

Testamentariske gaver. På vei mot fremtiden

Testamentariske gaver. På vei mot fremtiden Testamentariske gaver På vei mot fremtiden Kjære leser I Norge finnes det i dag ca. 5000 mennesker som mangler en eller flere kroppsdeler som følge av dysmeli (medfødt), sykdom eller ulykke. Mange lever

Detaljer

Testamentariske gaver. Viktige bidrag i kampen mot kreft

Testamentariske gaver. Viktige bidrag i kampen mot kreft Testamentariske gaver Viktige bidrag i kampen mot kreft Innhold 3 Ditt testament en investering i fremtiden 4 Dette går pengene til 6 Forskning og omsorg er våre største innsatsområder 10 Hvem arver deg

Detaljer

Testamentariske gaver verdiene som lever videre

Testamentariske gaver verdiene som lever videre Testamentariske gaver verdiene som lever videre Foto: istockphoto Kjære leser Det er med stor ydmykhet jeg tenker på alle som har støttet HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) og hørselssaken gjennom testamentariske

Detaljer

Testamentarisk gave Hvordan opprette et testament

Testamentarisk gave Hvordan opprette et testament Testamentarisk gave Hvordan opprette et testament Din testamentariske gave til LHL gir mennesker et bedre liv Det er med stor ydmykhet og takknemlighet jeg tenker på alle de som tilgodeser LHL med en

Detaljer

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE

FELLESEIE ER IKKE SAMEIE FELLESEIE ER IKKE SAMEIE 1 DET ØKONOMISKE FORHOLDET MELLOM EKTEFELLER Informasjonsbrosjyre om det økonomiske forholdet mellom ektefeller etter ekteskapsloven (lov 4. juli 1991 nr. 47) INNHOLD Innledning

Detaljer

Veiledning for mine nærmeste

Veiledning for mine nærmeste Veiledning for mine nærmeste En begravelse har ulik mening og betydning for oss mennesker. Det er den siste anledning vi har til å vise en kjær slektning kjærlighet og omtanke, samtidig er den et minne

Detaljer

Testamentarisk gave -et bidrag til kampen mot tuberkulose

Testamentarisk gave -et bidrag til kampen mot tuberkulose Testamentarisk gave -et bidrag til kampen mot tuberkulose Gave som redder liv Innledning s 3 Hvorfor opprette et testament? s 4 Hvem arver? s 5 Ektefeller med og uten barn s 6 Samboere med og uten barn

Detaljer

Spørsmålene er mange når et testamente skal settes opp. Frelsesarmeen ønsker å være til hjelp. Derfor har vi laget denne informasjonspermen.

Spørsmålene er mange når et testamente skal settes opp. Frelsesarmeen ønsker å være til hjelp. Derfor har vi laget denne informasjonspermen. Kjære venn! Frelsesarmeen har opp gjennom årene fått stor hjelp til sitt arbeid på grunn av testamentariske gaver. For de mange som har tilgodesett vår organisasjon, har vissheten om at de også etter sin

Detaljer

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren.

Arv. Forord. JURK ønsker å takke advokatene Per Racin Fosmark og Ola Viken, som har bidratt med råd og veiledning under utarbeidelsen av brosjyren. 1 Forord Arveloven av 1972 er den sentrale loven som regulerer ulike forhold ved arv i Norge. Arveloven består av ulike paragrafer ( ) som regulerer de ulike arverettslige problemstillingene. Til venstre

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID Nr 1 2011. Vi trenger din hjelp!

Sjømannskirkens ARBEID Nr 1 2011. Vi trenger din hjelp! Sjømannskirkens ARBEID Nr 1 2011 Vi trenger din hjelp! Vi bygger ny sjømannskirke i Florida! Med mer enn 3 000 fast boende og 50 000 gjennom - reisende nordmenn i året, er behovet for en ny sjømannskirke

Detaljer

Du kan skape fremtidens muligheter

Du kan skape fremtidens muligheter Du kan skape fremtidens muligheter - gi en gave i ditt testament! Med sine røde avisannonser inspirerte pastor Olav Kristian Strømme nordmenn til å støtte misjons- og hjelpearbeid i store deler av den

Detaljer

arbeid Støtt vårt studentarbeid! SJØMANNSKIRKENS Dagens førstereisgutter er også jenter

arbeid Støtt vårt studentarbeid! SJØMANNSKIRKENS Dagens førstereisgutter er også jenter Nr. 1 2010 Støtt vårt studentarbeid! SJØMANNSKIRKENS arbeid Ved å gi en gave til vårt arbeid for studenter i utlandet hjelper du de unge sårbare når de trenger det mest. Se også www.sjomannskirken.no.

Detaljer

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år

Til deg som bor i fosterhjem. 13-18 år Til deg som bor i fosterhjem 13-18 år Forord Dersom du leser denne brosjyren er det sikkert fordi du skal bo i et fosterhjem i en periode eller allerede har flyttet til et fosterhjem. Det er omtrent 7500

Detaljer

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: En hjelp i sorgen. } Til deg som har mistet en av dine nærmeste

I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: En hjelp i sorgen. } Til deg som har mistet en av dine nærmeste I N F O R M A S J O N F R A S Y K E H U S E T I N N L A N D E T: En hjelp i sorgen } Til deg som har mistet en av dine nærmeste Per desember 2012 Til etterlatte Denne brosjyren inneholder noen opplysninger

Detaljer

Sjømannskirkens ARBEID. Nr 2 2011. Når krisen rammer... Sjømannskirkens BEREDSKAPSTJENESTE

Sjømannskirkens ARBEID. Nr 2 2011. Når krisen rammer... Sjømannskirkens BEREDSKAPSTJENESTE Sjømannskirkens ARBEID Nr 2 2011 Når krisen rammer... Sjømannskirkens BEREDSKAPSTJENESTE ... er vi der Når naturen dramatisk rammer, når bomber sprenges, når ulykken skjer når vanskelige sitasjoner oppstår

Detaljer

Innhold. Om Misjonsalliansen

Innhold. Om Misjonsalliansen håndbok Om Misjonsalliansen Misjonsalliansen er en frittstående, diakonal utviklings- og misjonsorganisasjon. Vi driver et omfattende arbeid blant fattige og marginaliserte mennesker i Asia (Filippinene,

Detaljer

8TIPS EN HJELPENDE HÅND

8TIPS EN HJELPENDE HÅND Mikrokreditt Små lån utgjør store forskjeller for fattige ANNONSEINNSTIKK UTGITT AV MEDIAPLANET Grenseløse leger På medisinsk oppdrag for en bedre verden EN HJELPENDE HÅND Nr. 2 / April 09 8TIPS SLIK KAN

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet

KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet KONFIRMANT - JEG??? Informasjon om konfirmantåret 2011-2012 i Tananger menighet Vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg neste år. Vi kan tilby et spennende og lærerikt

Detaljer

Del II Rettsstillingen under samlivet 5

Del II Rettsstillingen under samlivet 5 INNHOLD SIDE Del I Innledning 3 Del II Rettsstillingen under samlivet 5 1. Eierforhold/Rådighet 5 1.1 Eierforholdets betydning 5 1.2 Rådigheten over eiendelen under samlivet 6 1.3 Sikring av rettigheter

Detaljer

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra

HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE. En veiledning* fra HVORDAN STARTE EN ANGSTRING- SELVHJELPSGRUPPE? OG KORT OM Å BRUKE SELVHJELP ALENE En veiledning* fra * basert på revidert utgave: Veiledning fra Angstringen Oslo dat. juni 1993 Dette er en veiledning til

Detaljer

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter

Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Hvordan står det til med barns rettigheter i Norge? Hva FNs barnekomité mener Norge bør gjøre for å oppfylle barns rettigheter Utgiver: Redd Barna 2011 Prosjektleder: Lone Singstad Pålshaugen Grafisk design:

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer