FURUNÅLA - SKOLENS LEIRSTED

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FURUNÅLA - SKOLENS LEIRSTED"

Transkript

1 FURUNÅLA - SKOLENS LEIRSTED Naustsøknad salten skogselskap. Søknad om midler fra fylket Søknad om midler fra Lions i Lødingen. Søknad om ekstramidler fra fylket høsten Søknad om bruksrett. SØKNAD SALTEN SKOGSELSKAP Lødingen Salten Skogselskap V/ Sven Blomberg Jeg henviser til telefonsamtale fredag 22.10, hvor det ble avtalt at jeg skulle sende bilder for å vise beliggenheten av naustet. Leirstedet er ikke helt ferdig, men vi sender noen bilder av hvordan det ser ut nå. Vi vil også henvise til vår hjemmeside home.no.net.lodung der vi nå lager en link til Furunåla, som leirstedet heter. Der vi vil skrive og vise bilde fra noen av aktivitetene.

2 To av bildene viser at området hvor vi oppbevarer kanoene ligger i en grop, og er lite synlig. Vi søker om å få bygge et enkelt naust over kanoene, slik at vi kan ha de liggende trygt gjennom hele vinteren. Nederst på arket ligger en enkel skisse over hvordan vi vil at naustet skal se ut. Ved at naustet ligger i en forsenkningen vil den følge terrenget, og ikke bli til sjenanse for allmennheten. Vi håper på et positivt svar. Vennlig Hilsen Tom Mikkelsen Til toppen. Prosjektansvarlig for Furunåla Nordland fylkeskommune Fylkeskommunale tilskudd til friluftslivsformål Hva søker vi om Lødingen ungdomsskole søker om midler til å utvikle et leirsted vi kan bruke i undervisningssammenheng, og som et sted der klassene kan lage bål, kose seg ute, og få et positivt forhold til naturen. Vi har fått en avtale på bruksrett av et område som er i sykkelavstand, 2 kilometer, fra skolen. Her er vi i gang med å rydde området og bygge den første gapahuken. Vi bruker noen grantrær fra skogen til å lage benker og ramme til gapahukene. Dette gjør prosjektet billigere, og stedet får et bedre villmarkspreg. Arbeidet har i vesentlig grad vært elevaktivitet, men lærerne har også brukt en av sine planleggingsdager i høst. Når første byggetrinn er ferdig, vil det bestå av to gapahuker, en stor lavvo, bålplass, benker, og et stativ med tre kanoer. Skolen opplever at stadig flere elever ikke mestrer vanlige friluftsaktiviteter, de har ikke det mest elementære av utstyr, de føler angst i forhold til aktiviteter i naturen, de er i dårlig fysisk form og de har dårlige motoriske ferdigheter. Også mange av de ressurssterke elevene er understimulert i forhold til å klare seg ute gjennom å kle seg riktig, gjøre opp bål osv. Mange av disse er vant til at fysisk aktivitet er ensbetydende med ballspill inne i en hall. Dette er en utvikling vi ønsker å snu. Vi legger området ved sjøen slik at vi, i tillegg til skogen, kan bruke fjæra, og vi kan padle. Vi har hatt klasser på tur tidligere der en del av opplegget var å padle kano. Vi opplevde det som så positivt for våre elever at vi ønsker å tilrettelegge for kanopadling på leirstedet. Området som er valgt passer utmerket i så måte, i og med at vi har noen småøyer på yttersiden som skjermer for vind og bølger. Målsetning Vi i kollegiet har tro på at vi vil oppfylle mange av målsetningene i læreplanens generelle del, og noen deler av fagplanen, ved en utstrakt bruk av naturen.( se L97, generell del) Vi vil nå alle våre elever ved en slik satsing, og vil kort liste opp noen momenter og tiltak. Elever som har mangelfull stimulering i forhold til motorikk, vil automatisk få

3 mye av dette, i naturlige omgivelser. Bare det å komme ut til området vil kreve 2 km med Sykling/gange på lite trafikkert vei, og 500 meters gåing på skogssti. Elever som er engstelig vil kunne oppleve at naturen er et godt sted å være for avkobling og rekreasjon. Turer er et godt tiltak for øving av sosiale ferdigheter. Turer vil styrke samholdet i klassene og på skolen. Enkeltelever som opplever at de kommer til kort i de vanlige skolefagene, vil kunne hevde seg på annen måte når de er på tur. Vi vil tilrettelegge for uteundervisning i de fleste fag, noe vi er for dårlige til pr. i dag. Eks. kroppsøvingsleksjoner, naturfagekskursjoner, sameprosjekt i samfunnsfag, matlaging i heimkunnskap, måling, arealregning og avstandsbedømmelse i matematikk osv. Klassene vil også få erfaring i å sette opp en slik leirplass. Det er elevene som skal bygge gapahukene, lage platter, kanostativ osv. Det er i første rekke de elevene som har valgt praktisk prosjektarbeid som skal ta seg av dette arbeidet, men klassene skal også ha dugnadsinnsats på leiren. Tidsplan for de neste årene I dette prosjektet er byggingen av anlegget i leiren et prosjekt i seg selv, og elevdeltakelsen er svært viktig. Fordi elevene er med i planlegging og bygging er tidsplanen mest detaljert for de to første årene. Prosjektet vil vare til våren Da vil det meste som skal bygges være ferdig, og det skal vare utviklet noen pedagogiske opplegg, slik at anlegget skal være enkelt å ta i bruk. Kostnadene vil være størst det første året hvor vi har innkjøp av kanoer og en del verktøy. Noen av punktene er allerede gjennomført og er oppført med uthevet skrift. Nr Tiltak Når Av hvem 1 Ta opp røtter, rydde kratt Høst 03 Lærere, og elever med praktisk prosjekt 2 Planere, drenere. Høst 04 og Alle elevene har dugnad Vår 04 3 Kappe grantrær til benker og rammeverk til gapahuk 4 Kløyve grantrær, lage benker 5 Sette opp gapahuk nr1, Høst 03 og vår 04 Gjennomført Delvis gjennomført Høst Lærerne Gjennomført Høst 03 Lærerne Gjennomført Praktisk prosjektgruppen og dugnad for 9. klasse Praktisk prosjektgruppen 6 Lage ramme og underlag for storlavvo Vår o4 7 Sette opp stativ for 3 kanoer Høst 04 Praktisk prosjekt og 10 klasse 8 Sette opp gapahuk nr 2 Høst 04 og Praktisk prosjektgruppen. Og dugnad for 9. klasse vår 05 9 Lage en enkel hinderløype, Høst 05 Praktisk Delvis gjennomført, mangler vegger og gulv

4 siste finpuss av leirområdet prosjektgruppen. Og dugnad for 9. klasse 10 Utvikle pedagogiske opplegg Vår 06 Lærerne Jeg legger ved en tabell over brukt og forventet egeninnsats fra elever og lærere, noen bilder fra den første høsten, budsjett og avtale om bruksrett. Tom Mikkelsen Eli Renshus Prosjektleder Rektor Vedlegg1: Tabell over dugnadsinnsats Tabell over arbeid/ dugnad høsten 2003 Hvem Antall timer hver A pris sum 10 lærere ( se avisutklipp) 7, elever elever ( praktisk prosjektarbeid) sum 40750

5 Til toppen. Lødingen Søknad om midler fra Lødingen Lions Lødingen ungdomsskole er i ferd med å utvikle et leirsted vi kan bruke i undervisningssammenheng, og som et sted der klassene kan lage bål, kose seg ute, og få et positivt forhold til naturen. Vi har fått en avtale på bruksrett av et område som er i sykkelavstand, 2 kilometer, fra skolen. Her er vi i gang med å rydde området og bygge den første gapahuken. Vi bruker noen grantrær fra skogen til å lage benker og ramme til gapahukene. Dette gjør prosjektet billigere, og stedet får et bedre villmarkspreg. Arbeidet har i vesentlig grad vært elevaktivitet, men lærerne har også brukt en av sine planleggingsdager i høst. Når første byggetrinn er ferdig, vil det bestå av to gapahuker, en stor lavvo, bålplass, benker, og et stativ med tre kanoer. Skolen opplever at stadig flere elever ikke mestrer vanlige friluftsaktiviteter, de har ikke det mest elementære av utstyr, de føler angst i forhold til aktiviteter i naturen, de er i dårlig fysisk form og de har dårlige motoriske ferdigheter. Også mange av de ressurssterke elevene er understimulert i forhold til å klare seg ute, gjennom å kle seg riktig, gjøre opp bål osv. Mange av disse er vant til at fysisk aktivitet er ensbetydende med ballspill inne i en hall. Dette er en utvikling vi ønsker å snu. Vi legger området ved sjøen slik at vi, i tillegg til skogen, kan bruke fjæra, og vi kan padle. Vi har hatt klasser på tur tidligere der en del av opplegget var å padle kano. Vi opplevde det som så positivt for våre elever at vi ønsker å tilrettelegge for kanopadling på leirstedet. Området som er valgt passer utmerket i så måte, i og med at vi har noen småøyer på yttersiden som skjermer for vind og bølger. Vi søker fylket om støtte til de største investeringene, men håper at Lionsklubben kan bidra med kokekar og annet nødvendig leir utstyr. Det vil i så fall vare et nyttig bidrag for oss, og vil komme alle ungdommene i skolepliktig alder til gode. Det beløpet vi søker om er 4072 kr. ( se detaljert utstyrsliste nedenfor.) Utstyret er hentet fra katalogen Jakt fiske vinter fra villmarksbua i Lødingen. Antall Vare Varenummer side i katalog Pris 1 kjelesett ,00 1 Bålrigg med rist ,00 2 Kaffe/ tekjele 4 liter ,00 1 Optimus parafinbrenner ,00 sum 4072,00 Katalogen er som vedlegg til søknaden. Jeg legger også ved budsjett 2004, noen tabeller og noen bilder fra byggeperioden den første høsten. Er det spørsmål om søknaden eller annet når det gjelder leirplassen er det bare å ta kontakt med undertegnede.

6 Prosjektleder Tom Mikkelsen Tidsplan for de to neste årene I dette prosjektet er byggingen av anlegget i leiren et prosjekt i seg selv, og elevdeltakelsen er svært viktig. Fordi elevene er med i planlegging og bygging er tidsplanen for to år, i første omgang. Noen av punktene er allerede gjennomført og er oppført med uthevet skrift. Nr Tiltak Når Av hvem 1 Ta opp røtter, rydde kratt Høst 03 Lærere, og elever med praktisk prosjekt 2 Planere, drenere. Høst 04 og Alle elevene har dugnad Vår 04 3 Kappe grantrær til benker og rammeverk til gapahuk 4 Kløyve grantrær, lage benker 5 Sette opp gapahuk nr1, Høst 03 og vår 04 Gjennomført Delvis gjennomført Høst Lærerne Gjennomført Høst 03 Lærerne Gjennomført Praktisk prosjektgruppen og dugnad for 9. klasse Praktisk prosjektgruppen 6 Lage ramme og underlag for storlavvo Vår o4 7 Sette opp stativ for 3 kanoer Høst 04 Praktisk prosjekt og 10 klasse 8 Sette opp gapahuk nr 2 Høst 04 og Praktisk prosjektgruppen. Og vår 05 dugnad for 9. klasse Delvis gjennomført, mangler vegger og gulv Til toppen. Lødingen Søknad om ekstramidler høsten 2003 Jeg henviser til følgende punkter i Lødingen kommunes kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser , idet jeg søker om midler. Punkt 7.2 s. 21 i planen. Strategier:

7 Fokusere på nærmiljø og natur som alternative lærings- og opplevelsesarenaer i barnehage, SFO og grunnskole. Motivere partene i skole- og barnehagesamfunnet til å bli flinkere til å legge til rette for aktiviteter utendørs gjennom alle årstidene. Stimulere foreldre og frivillige organisasjoner til å lage opplegg i samarbeid med barnehager/skoler for å skape et bredere engasjement for uteskole og utebarnehage. Øke kompetansen blant lærer-, SFO- og barnehagepersjonalet på fysisk aktivitet og naturopplevelser. Større fokus på ungdomstrinnet og aktivitet. Våre planer er gyldig for alle disse punktene. Kort beskrivelse. Lødingen ungdomsskole har startet et friluftsliv prosjekt som vil omfatte alle elevene og de fleste fag ved skolen. En viktig del av prosjektet er opprettelse av ungdomsskolens leirsted. Dette leirstedet skal bygges over flere år, og elev medvirkning er et nøkkelord. Første del av arbeidet, etter at vi fikk en avtale med statsskog, er å planere en liten slette og bygge en gapahuk og permanent lavvo. Elevene har fjernet kratt, røtter, bært steiner, kvistet, laget bålplass og vedskjul gjennom mange arbeidsøkter. Lærerne har brukt en planleggingsdag på leirstedet med grunnarbeid, tillaging av benker og å sette opp ramme for den første gapahuken. ( se avisutklipp). Dette er altså et anlegg vi satser mye på å få til, og som vil bli mye i bruk i årene som kommer. En grundig beskrivelse, og plan over bruken av området i forskjellige fag og sosiale sammenhenger, vil komme med en senere søknad. I dette første byggetrinnet ser vi at vi har behov for en del midler for å kunne nyttiggjøre anlegget allerede til vinteren. Vi må få tak på gapahuken som første prioritet. Dernest må vi få kjøpt en stor seilduk for å sette opp lavvoen.(ca. 20 personer, Moskoselkåtan modell Tjadern)) Videre trenger vi en del verktøy for å få gjort det arbeidet som trengs. Jeg setter opp en liste og prisoverslag, og håper på et positivt svar på de fleste av punktene. Utstyrs tabell Antall vare A pris pris 10 m 2 papp m 2 Material for tak og platt på gapahuken sager Hammere Økser Utstyrskiste med lås presenning Moskoselkåtan, Tjadern

8 Tabell over arbeid/ dugnad høsten 2003 sum Hvem Antall timer hver A pris sum 10 lærere ( se avisutklipp) 7, elever elever ( praktisk prosjektarbeid) sum Sum for utstyr og arbeid Vennlig hilsen Tom Mikkelsen Prosjektansvarlig Til toppen. Lødingen ungdomsskoles leirsted Lødingen : Vi ønsker et område i sykkel gangavstand fra skolen. Det er viktig at det er lett tilgjengelig slik at elevgrupper kan bruke det til forskjellige aktiviteter, som rene fagekskursjoner, men også kroppslige utfordringer som bruk av kano og tilrettelagte aktiviteter på stedet. Det området vi har sett oss ut er i tillegg litt skjermet og utenfor allfarvei. Slik vi har tenk å lage det, vil plassen ikke kunne sees fra naturstien som er bare 100 meter unna på det nærmeste. Jeg har tatt med et enkelt kartutsnitt over området, og tegnet en enkel skisse. Det er meningen at elevene skal være med på å tegne området før vi starter med arbeidet. Det som må gjøres er å kutte ned noe kratt og småtrær der gapahukene skal stå. Vi ser for oss to som er så nær hverandre at man kan ta med en presenning og spenne over ved behov. Presenningen vil tas med når området ikke er i bruk. Vi må bruke noen få grantrær til stativ og gapahuker, og vi må på sikt ordne plass til kanoene.

9 Foreløpig Skisse Tom Mikkelsen Prosjektansvarlig Til toppen.

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006

RAPPORT PILOTPROSJEKTET SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID STRØMSØ SKOLE STRØMSØ VIDEREGÅENDE SKOLE" 2005-2006 RAPPORT PILOTPROSJEKTET "SAMARBEID GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE SKOLE" Oppsummering fra rektorene Jan Helge Atterås

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE 2011 2015 1 MED NANNESTAD FRP I POSISJON SKAL FØLGENDE PROSJEKTER FOR BARN OG UNGE STARTES OPP, UMIDDELBART ETTER VALGET Prosjekt

Detaljer

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år

NF-notat nr. 1002/2010. Mestringsprosjektet. Resultater fra elevundersøkelsen. Wenche Rønning. 30 år NF-notat nr. 1002/2010 20 Mestringsprosjektet Resultater fra elevundersøkelsen 15 Wenche Rønning 10 5 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

1. Pedagogisk kvalitetsmelding 2014, forord

1. Pedagogisk kvalitetsmelding 2014, forord Innhold 1. Pedagogisk kvalitetsmelding 2014, forord... 3 2. Faglig kvalitet... 3 2.1 Skolens faglige resultater... 3 3. Framdrift i Læringslyst... 13 4. Skolen som lærende organisasjon, suksesshistorier...

Detaljer

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 3 ÅR. Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 3 ÅR Barnehageåret 2014/2015 1 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt

Detaljer

Dette kompendiet er en foreløpig sluttrapport for Prosjektet Økt begeistring for tre. Rapporten består av tre deler.

Dette kompendiet er en foreløpig sluttrapport for Prosjektet Økt begeistring for tre. Rapporten består av tre deler. Forord Det har vært en stor opplevelse å være prosjektleder for Prosjektet Økt begeistring for tre. Kursene har vært under kontinuerlig utvikling. Det har gjort arbeidet spennende men også krevende. Jeg

Detaljer

Arbeidsplan for Rødhette mai 2013

Arbeidsplan for Rødhette mai 2013 Arbeidsplan for Rødhette mai 2013 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 5 6 7 Kulturskole: Eldste: Marianne Eldste: Marianne 2 åringene kl 09.15 Gruppene er på Minste: Torunn Minste: Torunn I Agora tur

Detaljer

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune

Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Per Ingvar Haukeland FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et entreprenørskapstilbud til innvandrere i Notodden kommune Rapport 06/2003 Telemarksforsking-Notodden Prosjektnavn: FRA PLASSERING TIL ETABLERING Et

Detaljer

Prosjekt: Bredere lokalmiljøkontakt

Prosjekt: Bredere lokalmiljøkontakt Rødde Folkehøgskole 7224 MELHUS Prosjekt: Bredere lokalmiljøkontakt 2001 Bredere lokalmiljøkontakt prosjektrapport 2001 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 2 2. Forutsetninger... 2 3. Arbeidsmåter...

Detaljer

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning... 3 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer... 3 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden... 3 4. Valg av møteleder og referent...

Detaljer

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015

GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 GROVPLAN TEAM 2 ÅR Barnehageåret 2014/2015 SOLE BARNEHAGES VISJON OG VERDIGRUNNLAG Hos oss utvikler barn kunnskap og verdier for fremtiden Sole barnehage har et personale med mye erfaring og et høyt kompetansenivå.

Detaljer

INFORMASJONASHEFTE. Brunes naturbarnehage. Trivelig og annerledes - en herlig barndom

INFORMASJONASHEFTE. Brunes naturbarnehage. Trivelig og annerledes - en herlig barndom INFORMASJONASHEFTE Brunes naturbarnehage Trivelig og annerledes - en herlig barndom Informasjonshefte Brunes naturbarnehage, redigert mai 2014 INNHOLD: Velkommen til Brunes s. 3 Visjon og målsetting s.

Detaljer

Friluftsliv og universell utforming

Friluftsliv og universell utforming Friluftsliv og universell utforming Universell utforming Den generelle forståelsen av begrepet universell utforming er å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker,

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013

ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 ÅRSPLAN FOR ÅPEN BARNEHAGE FAMILIENS HUS 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING side - Årsplanen i åpen barnehage 3 - Lov om barnehager 3 - Rammeplan for barnehager 3-4 DEN PEDAGOGISKE PLATTFORMEN - Målsetting

Detaljer

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM

TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM TILRETTELEGGING AV TEMA- OG PROSJEKTARBEID FOR ELEVER MED ASPERGER SYNDROM Randi Gunnerød, Trøndelag kompetansesenter BAKGRUNN FOR METODEN 3 Innledning 3 Spesialtilpasning for enkeltelever - eller allmenngyldige

Detaljer

Friskere liv med forebygging

Friskere liv med forebygging Friskere liv med forebygging Rapport fra spørreundersøkelse Grimstad, Kristiansand og Songdalen kommune September 2014 1. Bakgrunn... 3 2. Målsetning... 3 2.1. Tabell 1. Antall utsendte skjema og svar....

Detaljer

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring

Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Arrangement: Samling for fylkeskommunalt nettverk for Program for bedre gjennomføring Dato: 6. oktober Sted: Grand Hotell, konferanseavdelingen

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen

Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen Likestillingssenterets rapport nr. 1/2015 Hamar, mars 2015 Evaluering av Lekeressurs-prosjektet i barnehagen av Nina Johannesen Tonje Lauritzen Likestillingssenteret er et tverrfaglig kompetansemiljø med

Detaljer

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen

Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Hva hendte siden? Ungdomsbedrifter i den videregående skolen Monika S. Luktvasslimo NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2003 Tittel Forfatter NTF-notat : 2003:1 Prosjektnummer : 1533 : HVA HENDTE SIDEN?

Detaljer

Lesing og læring med Internett

Lesing og læring med Internett Lesing og læring med Internett Kommunikasjonskonsulent og pedagog Leif Måsvær Hvordan finner man fagtekster på Internett? Hva må elevene kunne for å orientere seg på Internettet? Hva må læreren gjøre for

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR

SONEPLAN ENGLEBARNA. for VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR SONEPLAN for ENGLEBARNA VISJON BARNETS TID DITT OG MITT ANSVAR 2013 2014 VELKOMMEN TIL ENGLEBARNA Telefon nr. : mobil ENGLEBARNA 90 52 28 53 - Tur mobil 99 21 87 02 SONEPLAN Denne soneplanenen bygger på

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING

FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING FORVALTNINGSREVISJON TIDLIG INNSATS FOR TILPASSET OPPLÆRING NAMDALSEID 2014 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Namdalseid kommune

Detaljer

tema ungdomsskolen 4

tema ungdomsskolen 4 tema ungdomsskolen 4 TILBAKE TIL RØTTENE Faget arbeid er det største faget i montessoriungdomsskolen. Vi ønsket å se hvordan det fungerer i praksis, og dro på besøk til ungdomstrinnet på Oslo Montessoriskole.

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

7 Hvordan komme i gang Kartlegging, samarbeidsbygging, pedagogisk planlegging og økonomi i oppstartsfasen

7 Hvordan komme i gang Kartlegging, samarbeidsbygging, pedagogisk planlegging og økonomi i oppstartsfasen 7 Hvordan komme i gang Kartlegging, samarbeidsbygging, pedagogisk planlegging og økonomi i oppstartsfasen Kristina Parow Vår erfaring er at økonomien i oppstartingsfasen sjelden utgjør noen hindring selv

Detaljer