«Gode modeller for lokalt samarbeid»

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "«Gode modeller for lokalt samarbeid»"

Transkript

1 «Gode modeller for lokalt samarbeid» Hvordan kommunen kan jobbe sammen med frivillig sektor for å utvikle mer fysisk aktivitet i lokalmiljøet? Heidi Thommessen, frivillighetskoordinator i Asker kommune

2 Fakta Asker > innbyggere > Bygd med storbyutfordringer, 2 mil utenfor Oslo > Antall lag og organisasjoner=362, hentet fra > Antall medlemskap = > Asker kommunes tilskudd til ulike lag og foreninger 2014 (fokus på idretts- og kulturaktiviteter rettet mot barn og unge) = mill. kroner, inklusive tilskudd til drift av 3 frivilligsentraler.

3 Utvikling frivillighetspolitikk > Første Frivillighetsmelding i resultat 9 forslag til tiltakpolitisk behandlet- innarbeidet 7 tiltak. Frivillighetskoordinator, nettsider etc, konferanse/pris, frivillighetsutvalg og stimulerende tilskuddsmidler = verktøy for å tilrettelegge for samarbeid > Ny Frivillighetsmelding vedtatt utarbeidet i 2013 *Medvirkning i utviklingsprosessen *Forskning på utviklingstrekk -sentralt *Utvikling statistisk -relevant Resultat- vedtatt januar Mål: å gjøre det lett å være frivillig gjennom å tilrettelegge for deltagelse. 10 forslag til tiltak > Alle tiltakene skal saksutredes og politisk behandles.

4 Betydning av kommunal frivillighetspolitikk > Har skapt bevissthet om kommunens rolle som tilrettelegger for frivillig sektor > Har skapt bevissthet om utviklingstrekk nasjonalt og lokalt, og at vi må jobbe på en annen måte en tidligere. > Har skapt rutiner for samarbeid, åpner for enda mer samarbeid- ny innbyggerrolle

5 > Oversikt frivillige lag og organisasjoner > Oversikt tilskuddsmidler kommunen og beskrivelse tilskuddsportalen.no mm.

6

7 Utviklingstrekk nasjonalt og lokalt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor > 1. Store ideologiske folkebevegelser stagnerer/går tilbake. > 2. Nye utfordringer for ledelse, organisering og drift av frivillige organisasjoner > 3. Lokale organisasjoner vinner terreng. > 4. Flere ikke-medlemmer er frivillige. > 5. Folk shopper i organisasjonslivet. > 6. Liten tilknytning til arbeidslivet og lite utdanning reduserer sjansen for deltakelse. > 7. Foreldre har aldri vært mer aktive i barns fritidsaktiviteter. > 8. Virtuell frivillighet på frammarsj. > 9. Parallell frivillighet i utvikling.

8 Definisjon frivillighet > Meldingen legger følgende definisjon til grunn for hvem som er frivillig og hva frivillighet er: Frivillighet er alt ubetalt ikke-obligatorisk arbeid et individ eller en organisasjon utfører gjennom aktiviteter utenfor egen hushold. International Labour Office Geneva

9 Foreslåtte tiltak > De forslagene til tiltak og prosjekter som foreslås, skal bygge videre på allerede etablerte gode ordninger og imøtekomme utviklingen lokalt og nasjonalt. > Skal samkjøres med øvrige planer som ex.: *Kommunedelplan for folkehelse ferdig 2015 *Kulturplan ferdig 2015 *Nye tilskuddsordninger *Ny sykkel/gåstrategi

10 Folkehelsestrategien for Asker Bedret folkehelse for alle, med et ekstra fokus på grupper med levekårsutfordringer Fokus på grupper med levekårsutfordringer Tiltak mot grupper med økt risiko for sykdom Tverrfaglig og helhetlig innsats i samarbeid med organisasjoner og frivillige Reflekteres i alt utviklingsarbeid og i alle tjenester Hverdagsaktivitet viktig

11 Helsefremmende arenaer I kulturen På jobben I fellesskapet I fysisk aktivitet På skolen I barnehagen I naturen I familien

12 Idrettsglede for alle- AIR Norges Idrettsforbund vedtok i 2006 at særforbundene skulle ta ansvar for idrett for funksjonshemmede. Erfaringen tilsier at idrettslagene har behov for bistand for å igangsette denne aktiviteten. Med dette som utgangspunkt har Asker idrettsråd, Asker kommune og Akershus Idrettskrets utarbeidet et samarbeidsprosjekt med formål å skape mer idrett for mennesker med nedsatt funksjonsevne og for flerkulturelle i Asker. Prosjektet er 3-årig og finansieres blant annet gjennom prosjektstøtte fra Asker kommune og Akershus idrettskrets.

13 > 17 ulike aktivitetstilbud høsten 2014 > Padling, ridning, svømming og sykling for flerkulturelle, gym(salvill), fotball med mer..

14 DNT avtalen- turstier og kursing av ansatte > Kursing av personale og utvikling av ute-plasser for SFOene. 8 skoler har gjennomført kurset nå i 2014, og like mange gjør det på vårparten Skolene får da også en omfattende utstyrspakke til friluftslivsbruk i SFO. Er en del av utvikling knyttet til Idretts og friluft SFO med innsats fra frivillige i nærmiljøene. > Utarbeidelse av 20 stier i nærmiljøet.7 rundløyper åpnes i løpet av 2015 i forbindelse med friluftslivets år. Da kan vi slå litt på trommen og få opp tur-aktiviteten skikkelig! Baserer seg på frivillige avtaler med grunneierne, kommunen kjøper ikke grunn for dette. > Askerkart - viser at vi ikke vil være langt unna målet om at alle skal ha mindre enn 250 meter fra en tursti når prosjektet er ferdig!

15 Idretts og frilufts SFO med frivillige * 9 Askerskoler tilbyr IF SFO. I løpet av skoleåret 2015/16 skal alle 16 barneskoler i Asker ha tilbud om IF SFO. * IF SFO har følgende samarbeid med frivilligheten: DNT Oslo Omegn, Heggedal IL, Asker golfklubb, Asker judoklubb, Asker VGS, ungdommer fra valgfag «Innsats for andre», 5-7.trinns elever og foreldre/besteforeldre. Eksempel Heggedal IL, vinn-vinn: > Idrettslaget tok kontakt med skolen for å undersøke muligheten for å inkludere friidrett som en del av IF SFO. Ordningen ble etablert som et kurs over 6 ganger sen høst Stor suksess-rundt 40 barn fikk prøve seg å ulike friidrettsrelaterte aktiviteter. På bakgrunn av dette bestemte Heggedal IL å etablere en friidrettsgruppe som et prøveprosjekt vinteren 2014.

16 Sykkel og gåstrategi > Eksisterende sykkelstrategi Asker kommune ønsker å gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle. Flere syklister bidrar til et bedre miljø og bedrer helsen til den enkelte syklist. Hovedmålet med kommunens sykkelstrategi er å: gjøre sykkel til et alternativt transportmiddel for flere bedre sikkerheten for syklister bedre fremkommeligheten for syklister stimulere til økt sykkelbruk i fritiden stimulere til at sykkel blir benyttet som transportmiddel til fritidsaktiviteter > Ny sykkel/gåstrategi ferdig 2016

17 Oppsummert! > Frivillig engasjement er en fantastisk ressurs for den som deltar og den som mottar. > Interesse + dugnad =folkehelse > Frivillig engasjement øker kjennskap til hverandre, til nærmiljøet og gir oss påvirkningsmuligheter > Frivillig engasjement er viktig på alle samfunnsområder > Offentlig sektor må tilrettelegge for deltagelse i større grad enn tidligere

18 Veien videre for Asker kommune: Ønskelig med flere organisasjoner- vi veileder/kurser, markedsfører etc. Ønskelig med flere medlemmer i eksisterende organisasjoner vi veileder/kurser, markedsfører etc. > Bedre dokumentasjon antall organisasjoner og medlemmerbeslutningsgrunnlag- vi videreutvikler gode dataverktøy > Flere gode samarbeidsprosjekter frivillige offentlig sektor Medvirkning med virkning-vi veileder/kurser, videreutvikler, markedsfører etc. Inn i planprosesser. > Sikre representativitet fra alle vi finner gode modeller. Inn i planprosesser. > Holdningsendring/befolkning/ansatte/politikere- vi veileder/kurser, markedsfører etc. Inn i planprosesser. La gode eksempler på innovativt samarbeid vise vei fremover. Markedsføre Asker som folkehelse og frivillighetskommune gjennom gode tiltak

19

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet

Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Innovativ samhandling mellom kommuner og frivillighet Rapport fra KS nettverksprosjekt Innovative frivillighetskommuner i 2013 Kommentarutgave Drammen 07.02.2014 Forord En viktig oppgave for kommunene

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet

HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009. Sammen for fysisk aktivitet HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN FOR FYSISK AKTIVITET 2005 2009 Sammen for fysisk aktivitet K O R T V E R S J O N HANDLINGSPLAN

Detaljer

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen

Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Frivillige organisasjoner og integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen Rapport fra arbeidsgruppe Vår 2008 1 Oversikt over foreslåtte tiltak: 1. Etablere frivillighetskoordinator i kommuner 2.

Detaljer

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge

Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014. En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge Frivillighetspolitikk i kommunesektoren 2014 En kartlegging gjennomført av KS og Frivillighet Norge www.frivillighetnorge.no Frivillighet Norge St. Olavs gate 25 0166 Oslo tel. 21 56 76 50 Web: frivillighetnorge.no

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad

Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Foreløpig tilstandsrapport: Sjumilssteget Satsing på Barn og unge i Harstad Forord: Rapporten er en tilbakemelding til Fylkesmannen i Troms etter en gjennomgang av Sjumilsstegene. Rapporten beskriver Harstad

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn

Aktiv inspirasjon. Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Aktiv inspirasjon Strategi for idrettens rolle for et fysisk aktivt samfunn Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité Oktober 2014 Innledning Norges idrettsforbund er en medlemsorganisasjon,

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE 2011 2015 1 MED NANNESTAD FRP I POSISJON SKAL FØLGENDE PROSJEKTER FOR BARN OG UNGE STARTES OPP, UMIDDELBART ETTER VALGET Prosjekt

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Hvordan lykkes i samarbeid mellom kommune og frivillighet? Utredningssjef S:an Slo;erøy Johnsen, Frivillighet Norge

Hvordan lykkes i samarbeid mellom kommune og frivillighet? Utredningssjef S:an Slo;erøy Johnsen, Frivillighet Norge Hvordan lykkes i samarbeid mellom kommune og frivillighet? Utredningssjef S:an Slo;erøy Johnsen, Frivillighet Norge Frivillighet Norge Interessepoli:sk samarbeidsforum 280 medlemmer - mer enn 50 000 lokallag

Detaljer

SAMMEN OM DET GODE LIV

SAMMEN OM DET GODE LIV SAMMEN OM DET GODE LIV - en veileder for utvikling av lokal frivillighetspolitikk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 5 2 Frivillig sektor... 6 3 Betydning av frivilligheten for lokalsamfunnet... 6 4

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID

BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID D E T N Y T T E R! BEDRE FOLKEHELSE GJENNOM BREDERE SAMARBEID Inspirasjonshefte til prosjektet «Aktiv i friluft» ved Friluftslivets fellesorganisasjon Helse er vår største rikdom. VIRGIL 2 FOREBYGG MER

Detaljer

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018

Skien kommune. FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune. Handlingsplan 2014-2018 Skien kommune S FORSLAG TIL Frivillighetsmelding for Skien kommune Handlingsplan 2014-2018 INNHOLD 1 BAKGRUNN FOR FRIVILLIGHETSMELDINGEN... 1 2 STYRINGSDOKUMENTER... 1 2.1 STATLIGE STYRINGSDOKUMENTER...

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med?

Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med? FYSAK-samling Oppdal 15.mars 2013 Samarbeid frisklivssentral og FYSAK Hva kan FYSAK bidra med? Foto: Carl-Erik Eriksson Samarbeid/samhandling Felles mål Fordele oppgaver Felles prosess På en helsefremmende

Detaljer

Plan for fysisk aktivitet

Plan for fysisk aktivitet Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole / SFO og ungdomsskole Aktiv, sosial og frisk! PLAN FOR FYSISK AKTIVITET I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I STAVANGER KOMMUNE Aktiv, sosial og frisk Stavanger,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG

VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG VIRKSOMHETSPLAN FOR FET IDRETTSLAG 2015 2020 Positiv - Inkluderende - Aktiv Innledning - hva gjør Fet IL til et unikt idrettslag? Fet IL er et fleridrettslag som samler flere idretter i Fet under samme

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

Prosjektbeskrivelse. Bolyst gjennom ildsjeler

Prosjektbeskrivelse. Bolyst gjennom ildsjeler Prosjektbeskrivelse Bolyst gjennom ildsjeler - Øke rekruttering av nye frivillige ildsjeler i lag og foreninger Prosjektet Bolyst gjennom ildsjeler ble valgt som nasjonalt Bolystprosjekt i 2012. Prosjektet

Detaljer

Barn som lever i fattigdom

Barn som lever i fattigdom Strategi Barn som lever i fattigdom Regjeringens strategi (2015-2017) OVERSIKT OVER TILTAK I STRATEGIEN Nr Tiltak Hovedansvarlig departement 1 Styrking av familievernets forebyggende arbeid overfor utsatte

Detaljer

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen

Meld. St. 26. (2011 2012) Melding til Stortinget. Den norske idrettsmodellen Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Meld. St. 26 (2011 2012) Melding til Stortinget Innhold 1 Innledning... 7 1.1 Samfunnsendringer og demografiske utviklingstrekk... 8 1.1.1 Befolkningsutvikling

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015

Veileder. Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Veileder Veileder til rundskriv 01/2015. Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom - søknad om støtte for 2015 Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1 Om veilederen...

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Kunnskapsgrunnlag - Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017

Kunnskapsgrunnlag - Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 Kunnskapsgrunnlag - Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014-2017 www.drammen.kommune.no INNHOLD 1. INNLEDNING 5 1.1 Generelt 5 1.2 Planprosess og medvirkning 7 1.3 Begreper 8 2. RESULTATVURDERING

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer