Fysisk aktivitet. Hvordan sette fokus på dette i skolehverdagen? -eksempel fra Vollan skole. Ved rektor Kjell J Braut

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fysisk aktivitet. Hvordan sette fokus på dette i skolehverdagen? -eksempel fra Vollan skole. Ved rektor Kjell J Braut"

Transkript

1 Fysisk aktivitet Hvordan sette fokus på dette i skolehverdagen? -eksempel fra Vollan skole Ved rektor Kjell J Braut

2 Min bakgrunn Lærer i 10 år ved Aune barneskole med ansvar for kroppsøving og fysak. Drev også mye med uteskole Rektor i snart 5 år Gift og 3 barn Privat er jeg trener for et fotballlag, ansvarlig for juniorgruppa i Oppdal sykkelklubb og selv ivrig mosjonssyklist. I tillegg har jeg vært oppmann og trener for alpingruppa.

3 Tema Endring av fysak til daglig gym på alle trinn Mil etter mil felles fysisk satsningsområde Skolegården en arena for fysisk aktivitet Spræk aksjon skolevei Målet: ca 80% av elevene er aktive uansett hva vi gjør og hvordan vi tilrettelegger. Vi må ha fokus på siste 20% og få endret holdninger og mønstre slik at de kommer i aktivitet, her ligger det en stor fremtidig helsegevinst. Alt for mange fysaktiltak i dag treffer 80%, vi må få fokus mot de som ikke elsker fysisk aktivitet, de som ikke finner glede av å være ute, de som ikke blir motivert av konkurranse og kampanjer osv. Hvordan skal vi klare det?

4 Skolen Vollan skole er en mellomstor skole i Oppdalsmålestokk med 75 elever 9 lærere Egen gymsal Flott uteområde

5 Endring fra fysak til gym Bakgrunn: - Vollan skole ønsket å styrke fokuset på fysisk aktivitet. Skolen økte derfor fagtimetallet i kroppsøving, samt flyttet fysak inn i kroppsøving. - Fysak fungerte ikke optimalt, for dårlig kvalitet, for mange passive elever. Fremmet de som allerede var aktiv. Gjennomføringen: - Hver klasse fikk minimum 45 min kroppsøving hver dag fra tirsdag til fredag. Dette ble ledet av kroppsøvingslærere. - Det ble omfordelt timer fra mat og helse, musikk og fysak for å få dette til. Alle læringsmål i alle fag blir fortsatt oppfylt. - Musikk har en del dans, rytme og bevegelse som vi legger inn i kroppsøvingsfaget, mat og helse har fokus på helsefremmende arbeid, noe kroppsøving er. - Effekten av daglig kroppsøving er bedre fysisk og psykisk helse, forebygging av helseplager, bedre konsentrasjon, bedre motorisk utvikling, større læringsutbytte i andre fag osv. - Endringen ble forankret i SU, FAU, foreldremøtet, personalet, elevråd og sjekket ut med fylkesmannen. Det var sterk støtte til endringen.

6 Planen Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Ingen gym Fullt fokus på gjennomgan g av nytt fagstoff 1.-2.tr dans m/ danseped tr dans 1/3 av året 4.-7.tr teknisk gym 2/3 av året 1.-3.tr fri 1.-3.tr gym 1.-3.tr gym 4.-7.tr utegym hele året 4.-7.tr gym 4.-7.tr gym

7 Erfaringer: - Elevene blir mer aktive, da det har blitt mer målrettet aktivitet styrt av gymlærer - Bedre kvalitet på opplegget - Opplagte og mer konsentrerte elever - Utfordringer ift dusjing, dette tar tid og enkelte foreldre er opptatt av at dette skal man ha nok tid til, samt at de skal dusje. Elevene er svette etter friminutt, men hvis elevene ikke dusjer etter gym blir det protester. Her fikk vi foreldreklager. - Vi endret derfor opplegget noe, slik at det ble bedre tid til dusjing. Vi har også lagt flere økter til slutten av dagen slik at de kan dusje hjemme. I tillegg må det jobbes med holdninger om at barn skal være svette. - Noen lærere har klaget på at det tar for mye tid. Så lenge vi holder oss til planene og målene i fagene nås, er dette noe som lærerne må akseptere. Her er det holdninger som må endres. Leder må her føre an. - Viktig faktor: ledelse og personale må ha fokus på at dette er viktig!!

8 Mil etter mil Prosjekt initiert av I.L Snøhetta og Fysak Oppdal Samarbeidspartner: Oppdalsbanken Deltagere: alle barneskolene i Oppdal Uke 9 og 10 hvert år Mål: fremme fysisk aktivitet blant elevene gjennom ski og skilek : kickoff 1.dag med repr fra alle skolene. Skiaktivitet hver dag gjennom friminutt, gym og aktivitetsdager. Konkurranse mellom skolene om å gå lengst mulig på ski ila de to ukene. Premiering som Oppdalsbanken sto for: gratis basseng. Elevene gikk til sammen flere runder rundt jorda ila to uker!! dd: Prosjektet endret noe. Konkurransen mellom skolene er tatt bort pga at det skapte et press på enkeltelever som skapte motstand mot ski blant enkelte. Endret fokus til skiglede og mestring. Skolene samarbeider nå om felles skidager og hadde i år 4 5 felles aktivitetsdager ila to uker. Det er fortsatt ski i gym og friminutt, de som ønsker å registrere km bruker barnas skiklubb på nett. Fokus på å få frem de som ikke er aktive i hverdagen ellers. Samarbeidspartner + Fysak stiller med midler slik at det blir tråkket skispor ved alle skolene i perioden, dekning av heiskort og lån av utstyr i heisen ifm heisdag.

9 Skolegården Den viktigste arenaen for fysisk aktivitet ved skolene Må lages slik at den innbyr til fysisk aktivitet. Det må gjøres i samråd med elevene. Hva er det de savner, hvem er det som er inaktiv, hva skal til for at de kommer i aktivitet? Kartlegg skolegården og lag en fremdriftsplan. Skoleledelse og bygningseier må sammen med foreldre ha fokus på å skape en attraktiv skolegård. Dette fremmer læring, skaper gode sosiale miljø og fører til at elevene får en god fysisk og psykisk utvikling. Samarbeid med fysioterapeut, gymlærer mm om hva som bør vektlegges Trenger ikke å ta store steg, gjør små forbedringer hvert år. Vi har et mål om et nytt element hvert år. Dette gjøres i kombinasjon med dugnad og offentlige midler. Økonomi er ingen unnskyldning, mye kan gjøres med lite hvis man VIL! Tilskudd: bør endres slik at også skolegårder kan defineres som nærmiljøanlegg. I dag er det for vanskelig å få støtte til å utvikle skolegården der barn og unge oppholder seg mest. Skolegård U.skole/VGS: bærer preg av at man skal være inaktiv, synes det bør komme inn et like stort fokus på skolegården og fysisk aktivitet her.

10 Spræk aksjon skoledag Skoleåret 2011/12 startet vi i samarbeid med Fysak og SMN en aksjon for å få fokus på at elevene kan gå, sykle el til og fra skolen. Det ble gjennomført foreldremøter der folk fra fysak var og snakket om viktigheten av fysisk aktivitet. I tillegg ble det jobbet mot elevene ift holdninger. Det var en markant økning i antall gående/syklende. Vi ser for øvrig at det må jobbes kontinuerlig for å holde trykket oppe. Utfordringen er foreldrene, det er deres valg som styrer om barna går eller ikke, så for å lykkes må vi endre holdningene her. Aksjonen vil bli oppfrisket til våren.

11 Et lite hjertesukk Alle som jobber med fysisk aktivitet må fokusere mer på mosjonsaktiviteten blant barn og unge. Vi ser at mange er med på idrett når de er unge, når de blir eldre og konkurransen tilspisser seg faller flere og flere av år senere oppdager de at de kan være fysisk aktiv i gjennom mosjonsaktiviteter. Vi skulle fått inn mer mosjonsfokusert aktivitet for ungdommer der de kan stille på sine egne premisser. Mens idretten er stor blant barn og unge, er mosjonsidretten stor blant voksne, mellom der er det et tomrom. Det må vi få gjort noe med..

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole

PLAN FOR FYSISK AKTIVITET. i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole PLAN FOR FYSISK AKTIVITET i barnehage, barneskole/sfo og ungdomsskole 2012 Innhold Forord...3 Innledning.....4 Fysisk aktivitet i barnehage......6 Fysisk aktivitet på barnetrinnet og i SFO... 8 Fysisk

Detaljer

Plan for fysisk aktivitet

Plan for fysisk aktivitet Plan for fysisk aktivitet i barnehage, barneskole / SFO og ungdomsskole Aktiv, sosial og frisk! PLAN FOR FYSISK AKTIVITET I BARNEHAGE OG SKOLE/SFO I STAVANGER KOMMUNE Aktiv, sosial og frisk Stavanger,

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Fysisk aktivitet hver dag for alle elevene i grunnskolen

Fysisk aktivitet hver dag for alle elevene i grunnskolen Fysisk aktivitet hver dag for alle elevene i grunnskolen - En kilde til læring, trivsel og helse - Tverrfaglig praksisarena 1 Fysisk aktivitet hver dag for alle elever i grunnskolen Organisering av tid

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

Veien til Benjaminprisen

Veien til Benjaminprisen Er det noen her? Hvem er det som er her? Hvem er det som er stjernene mine? Slik starter alle fellessamlinger på Brandengen skole. Veien til Benjaminprisen Da jeg ble ansatt som rektor på Brandengen skole

Detaljer

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ?

MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? MEDLEM AV FAU -- HVA NÅ? Forskning viser at i realiteten medvirker foreldre i skolens virksomhet bare i liten grad, selv om lover og forskrifter sier at de skal ha innflytelse. Det er usikkerhet blant

Detaljer

En time fysisk aktivitet i skolen hver dag

En time fysisk aktivitet i skolen hver dag En time fysisk aktivitet i skolen hver dag Nasjonalforeningen for folkehelsen, Kreftforeningen, Norsk Fysioterapeutforbund, Legeforeningen og Norges idrettsforbund representerer til sammen 2 220 000 medlemskap.

Detaljer

Fysisk aktivitet og måltider i skolen

Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet og måltider i skolen Fysisk aktivitet og måltider i skolen Prosjektet Fysisk aktivitet og måltider i skolen ble i 2004 satt i gang av Utdannings- og forskningsdepartementet og Helsedepartementet.

Detaljer

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE

NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE NY KURS FOR NANNESTAD KOMMUNE!!! KONTRAKT MED VELGERNE FOR BARN OG UNGE 2011 2015 1 MED NANNESTAD FRP I POSISJON SKAL FØLGENDE PROSJEKTER FOR BARN OG UNGE STARTES OPP, UMIDDELBART ETTER VALGET Prosjekt

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

TA GREP OM POSITIV OPPMERKSOMHET ROS OG OPPMUNTRING TEMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE. PPT for Ytre Nordmøre 12.04.2013 Side 1

TA GREP OM POSITIV OPPMERKSOMHET ROS OG OPPMUNTRING TEMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE. PPT for Ytre Nordmøre 12.04.2013 Side 1 TEMAHEFTER FRA PPT FOR YTRE NORDMØRE TA GREP OM POSITIV OPPMERKSOMHET ROS OG OPPMUNTRING Heftet kan lastes ned fra PPT for Ytre Nordmøre sin hjemmeside: http://www.pptytrenordmore.no PPT for Ytre Nordmøre

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk

Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk Best for barna. Venstres skole- og barnehagepolitikk 1 Dette er Venstres tiltak for å forbedre barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring. Her foreslår vi tiltak for hver enkelt del av utdanningsløpet,

Detaljer

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen

KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen KPH: Innledning på konferansen Ledelse og kvalitet i skolen Stjørdal, 6. februar Kjære alle sammen! Jeg har lyst til å starte med et sitat som sier noe om grunnen til at mange lærere er veldig glad i yrket

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Virksomhetsplan Hattehøla SFO

Virksomhetsplan Hattehøla SFO Virksomhetsplan Hattehøla SFO 2009/2010 I INNLEDNING Formål Skolefritidsordningene i Fredrikstad kommune er et heldags omsorgs- og fritidstilbud for barn i 1. 4. klasse og for funksjonshemmede barn i 1.

Detaljer

Artikkelen baserer seg på de erfaringene Valnesfjord

Artikkelen baserer seg på de erfaringene Valnesfjord Aktivitetshjelpemidlers betydning for fysisk aktivitet og deltakelse for barn og unge med fysisk funksjonsnedsettelse Skole og fritid er viktige arenaer for barn og unges mulighet til å utvikle sosiale

Detaljer

Før du bestemmer deg...

Før du bestemmer deg... Før du bestemmer deg... Enklere før? Det var kanskje enklere før. Pensjonsalderen var 67 år. Det ga ikke så mye frihet, men heller ikke så mange valg. Så kom AFP, og nå kommer pensjonsreformen. Fra 2011

Detaljer

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning?

Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Hvordan kan du bidra til at ditt barn velger riktig videregående utdanning? Viktig informasjon til foreldre med barn i ungdomsskolen i Asker og Bærum om et av livets viktige valg. Og ikke minst om kvalitet,

Detaljer

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE

SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE SOSIAL LÆREPLAN MARIENLYST SKOLE «En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske». (Fra visjonen til Drammensskolen Norges beste skole) Planen

Detaljer

HJELPEARK 3 FORELDRENETTVERK

HJELPEARK 3 FORELDRENETTVERK HJELPEARK 3 FORELDRENETTVERK GRAN KOMMUNE Tema : Hva med tiden? Barneoppdragelsens hovedutfordring? Barns levekår har i løpet av 80 og 90-tallet endret seg mye på noen områder. Noen av disse får større

Detaljer

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006

Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 Faglig notat angående prosjektet Skoleutvikling i Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune 2006 av: Sara Birgitte Øfsti Nesje og Liv Klakegg Dahlin Oslo, februar 2007 Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle

Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle Prosjektskisse ungdomssatsing Verran - Tilbud til alle 1 Bakgrunn for prosjektet 2 Hva er spesielt med prosjektet og hva ønsker vi å oppnå? 3 Mål 4 Klientifisering 5 Primærforebyggende arbeid 6 NAV Verran

Detaljer

Fysisk aktive barn. Elisabeth Vågen Bø

Fysisk aktive barn. Elisabeth Vågen Bø Fysisk aktive barn Elisabeth Vågen Bø Fysisk aktivitet Ingen selvfølge lenger! Barns hverdag har endret seg dramatisk. Barn har i større og større grad blitt en del av et organisert samfunn der selv leken

Detaljer

Digital mobbing -nei takk!

Digital mobbing -nei takk! ROMSLIG MODIG SUNN Sandnes - i sentrum for fremtiden Digital -nei takk! Barn og unges forslag til tiltak for å i Sandnes 12 Forord av Sandnes ungdomsråd Alle barn og unge har rett til et oppvekst- og læringsmiljø

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer