Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole HANDLINGSPLAN Haga skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til Virksomhetsplan for skolene Haga skole 2010. HANDLINGSPLAN Haga skole"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN Haga skole 2010

2 VISJON - OVERORDNET MÅL - HAGA SKOLE Visjon: En skole med læring, trivsel og glede Overordnet mål: 1. Gi elevene et trygt og forutsigbart læringsmiljø med tilpasset undervisning 2. Et mobbefritt miljø Haga skole: Status pr 12/ Elever: 343 SFO: Skolen har fritidsordning som er åpen for alle fra Klasse. Skoleåret 09/10 er det 99 elever på sfo og 8 ansatte Ansatte: Rektor, assisterende rektor, sekretær, 25 lærere, 10 elevassistenter, 1 miljøarbeider.

3 FOKUSOMRÅDER BMS med tilhørende satsingsområder Lokalsamfunnet mot 2019 Omdømmebygging - Haga skole skal bidra til positiv omdømmebygging rundt skole og SFO. - Skolens hjemmesider skal oppdateres (Ansvarlige: Rektor, SFO-leder og IKTlærer) - Vi skal være synlige i lokalpressen og bidra med positive innslag fra skolehverdagen. Vi kontakter pressen når vi har noe vi ønsker å vise fram for bygda. - Vi skal ha som mål å bruke kommunens hjemmeside for å fortelle om skolens aktiviteter. Brukere Vi skal ha en høy kvalitet på skoletilbudet gjennom: - Halvårsplaner/Årsplaner det skal utarbeides halvårsplaner som skal være tilgjengelige på MLG. - Konkrete læringsmål skal formidles til elevene ved oppstart av nytt tema. Foresatte får den samme informasjonen gjennom å se på elevens ukeplan. - Ta i bruk SAMPRO som verktøy i IP-arbeidet - Kartleggingsprøver gjennomføres jevnlig på alle trinn - Nasjonale prøver vil bli avholdt på 5. trinn i norsk, matematikk og engelsk høsten Kartleggingen skal analyseres og det settes inn tiltak i tråd med dette. Vårt mål er å forbedre resultatene i forhold til foregående år.

4 Nasjonale prøver 2009, Haga skole LESING: REGNING:

5 ENGELSK: - Skolen skal delta i elevundersøkelsen, foreldre undersøkelsen og lærerundersøkelsen i løpet av vårhalvåret. Resultatene skal analyseres og brukes til forbedring av skolens undervisning og miljø. Dette inngår i en tjenesteanalyse for skolene i Sande - En Individuell utviklingsplan (IUP) er noe alle elever ved Haga skole skal ha. Denne skal brukes ved alle kontakttimer der elev, foresatte og kontaktlærer er til stede. Denne skal overføres til ungdomsskolen. Ny mal skal i bruk fra høsten MLG (Microsoft Learning Gateway) er vår digitale læringsplattform og denne skal være tilgjengelig for alle elever og foresatt som ønsker dette. Her skal planer og beskjeder ligge tilgjengelig. Elevene skal læres opp i digitale hjelpemidler i tråd med kunnskapsløftet (K06) der dette nevnes som den 5. basisferdighet. - Haga skole skal gjennomføre Sande Kommunes strategiplan for lesing, matematikk og engelsk Vi skal ha en høy kvalitet på SFO-tilbudet gjennom: - En handlingsplan som skal øke kvaliteten på SFO-tilbudet. - SFO skal øke / fremme brukertilfredsheten blant SFO- foresatte. - Satsingsmål: flere barn, fysisk aktivitet, mat og økt kompetanse.

6 Hovedmål: Høy kvalitet på SFO-tilbudet Satsings- Områder Fysisk aktivitet Daglige fysiske aktiviteter i skolens uteområde (etter årstiden: ski, skøyter, aking, ballaktiviteter, tau, strikk, fallskjerm, m.m.). Benytte hinderløype nedi skogen. Gå turer i nærmiljøet. Tur til Bøplassen, med bl.a. klatring i trær Opplegg i gymsal Felles aktivitet på Vinnbanen med alle SFOene i Sande kommune. Fokus 3. og 4.klasse trinn Brukertilfredshet Det er stor grad av medbestemmelse på gruppen med 3. og 4.klasse. Aktiviteter for øvrig som: håndarbeid -bl.a. lage bilde, sløyd, friluftsopplegg / gapahuk nedi skogen, fysisk aktivitet, mye ballspill/fotball. Det er daglig leksearbeid for de som ønsker det. Brukerundersøkelse (annet hvert år) Daglig dialog med foreldre/foresatte Foreldremøte 1gang pr. år Skriftlig informasjon av ulik art Planlagte foreldresamtaler Foreldregløgg i desember. Kompetanseutveksling/arbei dsutveksling Kartlegging av leder Medarbeidertilfredshet Arbeidsutveksling: arbeidsøkt i de andre SFO.ene i Sande (dette bør være frivillig). På felles møter: gi/få praktisk råd og vink til nytte i hverdagen. Kartlegge personalets sterke sider/finne personlige ressurser. I arbeidstid. Lederevne -medbestemmelse -Inkluderende -motiverende -tilstedeværelse L Lojalitet Æ - Ærlighet R - Respekt E Engasjement Det er viktig at alle bidrar til et godt arbeidsmiljø, hvor det er stort rom for samarbeid, raushet, tilbakemeldinger og yrkesstolthet. Det skal avholdes minimum 1 medarbeidersamtale pr. år. Ingen kan alt, men alle kan noe! Sosiale tiltak Betalingen brukes bl.a. til innkjøp av mat, til bursdagsfeiringer, andre sosiale tiltak.

7 Prosesser Rutinebeskrivelser - Kvalitetssystem (EQS), internkontrollrutiner og beredskapsplaner skal integreres og oppdateres. - Det skal videreutvikles rutiner for hvordan vi tar imot nytilsatte på skolen Læring og vekst Økt kompetanse. - Formell og uformell kompetanse i Sandeskolene skal oppdateres. - Ansatte i skolen skal bruke MLG daglig som kommunikasjonsplattform. Redusert sykefravær. - Målsetning å ikke ha arbeidsrelatert fravær. - Sykefraværet skal være på et lavest mulig nivå til enhver tid. - Vi skal bruke IA-avtalen med de muligheter det åpner for. - Arbeidsmiljøet skal være i fokus og sosiale tiltak skal ivaretas. - Det skal arbeides for at det psykososiale arbeidsmiljøet er positivt og at folk gleder seg til å gå på jobb. Økt medarbeidertilfredshet. - Målsetning å forbedre resultatene fra medarbeiderundersøkelsen og sette inn tiltak i forhold til det som blir resultatet. Ledelse. - Ledelse skal utikles på alle nivå. Vi jobber aktivt med Paul Victor Wiker/ God skole-prosjektet og diskusjoner i personalet. Viktige nøkkelord er: felles ledelse, voksenrollen, elevsamtalen og endring av negative trender Økonomi Effektiv ressursbruk - Overholde budsjettrammene og være i samsvar med kommunale og nasjonale krav. Budsjettet må ha handlingsrom for å kunne følge opp mål og planer. Alle ved skolen har et ansvar for å tenke økonomiske gjennom hele året. Det er viktig å få best mulig resursutnyttelse i alle ledd. Økonomirapporter leveres fra skolen hver måned. Ledelsen kommer med innspill til økonomiplanen og budsjettet.

8 ÅRSPLAN - HOVEDAKTIVITETER Måned Ev. dato Aktivitet Januar Gjennomgang av stillingsbehov. Fordeling av nye førsteklassinger. Lage halvårsplaner på hver skole Oppstart svømming 3. klasse Februar 1. Uke 5 Uke 6 Uke Avdelingsplan (virksomhetsplan) for den enkelte skole. Utlysning av evt. nye stillinger. PPT-møte, vurdere neste års behov Elev, foreldre og lærerundersøkelsen gjennomføres i 7. klasse. Oversendelse av opplysninger om nye ungdomsskoleelever. Start på utviklingssamtaler/personalet Felles foreldremøte for hele skolen + FAU Brev ut til nye 1. klassinger Mars 1. Uke 10 Uke og Innmelding SFO Leirskole 7. klasse Utviklingssamtaler m/ foresatte Informasjonsmøte til barnetrinnet om ungdomsskolen April Fag- og timefordeling for neste skoleår (klokketimer) Gjennomføring av brukerundersøkelse på SFO. Oversikt over skoleskyss. Kartlegging i regning 2. trinn Mai 1. Fakturere fosterhjemsplasserte elever. Bestilling av bøker Kartlegging i lesing 1. og 2. trinn Gjennomføring av medarbeiderundersøkelsen Besøksdag for 1. trinn + foreldremøte for nye foreldre Juni Overføring av elevmapper/iup til ungdomsskolen Ferieplan for skolens ansatte. Melde inn diverse lønnstillegg for neste skoleår. Halvårsrapport IOP (barnetrinn) Bekreftelse leirskole + buss Bekreftelse drammensbadet + buss

9 Juli August Planleggingsdager for ansatte. 31. Lage halvårsplaner på hver skole September Nasjonal prøve i regning (5. trinn). Nasjonal prøve i lesing (5. trinn). Nasjonal prøve i engelsk (5. trinn). Arbeid med økonomiplan og styringskort. 15. IOP sendes PPT Oktober Økonomiplan og årsbudsjett. 15. GSI- rapportering. November 1. Fakturere forsterhjemsplasserte elever. Innskrivning av nye førsteklassinger. Desember 20. Forslag til klassedeling på ungdomsskolen. Virksomhetsplan Resultater fra de Nasjonale prøvene. 15. Halvårsrapporter IOP (barnetrinn) Ønsker inn fra ansatte om neste skoleår NB! Øvrige datoer finnes på skolens egen skolekalender.

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011

VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 VIRKSOMHETSPLAN INGEBERG SKOLE 2010-2011 STYRINGSARK FOR INGEBERG SKOLE 2010/2011 SAMFUNN Mål Tiltak (oppgaver/aktiviteter) Ressursbruk Frist Ansvar Vurdering Ingeberg skole har felles praksis i samsvar

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE VIRKSOMHETSPLAN - FOR GAUSTAD UNGDOMSSKOLE Sammendrag Gaustad ungdomsskole følger opp de styringssignaler som er gitt av kommunalsjef og fagsjef. Skolen har høsten 2011 8 klasser og har vært relativt stabile

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014 RØD SKOLE ONSØY

VIRKSOMHETSPLAN 2014 RØD SKOLE ONSØY VIRKSOMHETSPLAN 2014 RØD SKOLE ONSØY 1 Innhold Kjerneoppgaver... 3 Organisering... 3 Endrede styringssignaler/rammebetingelser... 4 Dagens virkelighet - Utviklingstrekk... 4 Prioriterte oppgaver... 4 Målekart...

Detaljer

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015

ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 ÅRSPLAN FOR FLÅ BARNEHAGE 2014-2015 INNHOLD I ÅRSPLANEN Hilsen fra styrer side 3 Flå barnehage side 4 Planleggingsdager barnehageåret 2014 / 2015 side 4 Overordnede mål for virksomheten 2015 side 5 Satsingsområder

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE

PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE PLAN FOR SAMARBEID SKOLE/SFO - HJEM FOR FENSTAD SKOLE Om skole hjem samarbeidet Samarbeid mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. Når vi her snakker om skole-hjem samarbeidet er SFO en

Detaljer

Rød skole Kråkerøy. Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013

Rød skole Kråkerøy. Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013 Rød skole Kråkerøy Virksomhetsplan 2010-2013 15.02.2010 VIRKSOMHETSPLAN FOR RØD SKOLE, KRÅKERØY, 2010-2013 1. Sammendrag Virksomhetsplanen er utarbeidet av rektor i samarbeid med undervisningsinspektør,

Detaljer

Samarbeid hjem skole

Samarbeid hjem skole Samarbeid hjem skole 1 Aronsløkka E 18 Kjøsterud Åssiden E134 Konnerud 283 Øren Rødskog Gulskogen Hallermoen Svensedammen 282 Børresen Marienlyst Danvik Bragernes Frydenhaug Brandengen Fjell Galterud 282

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

Rullert høsten 2011 Side 1

Rullert høsten 2011 Side 1 Side 1 Rullert høsten 2011 Bakgrunn. Skolen har mange forhold å ta hensyn til i sitt virke. Lover og forskrifter gir retning for hvilke krav skolen står overfor. En kvalitetssikringsplan som denne skal

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE

ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE ÅRSMELDING 2014/15 SANDE UNGDOMSSKOLE Årsmelding 2014/15. Årsmeldingen tar utgangspunkt i de satsingsområdene som er nedfelt i Sande kommunes «Handlingsprogram 2013-16» samt Sande ungdomsskoles egne satsingsområder.

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring

Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering. november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Rapport om videre arbeid etter ekstern vurdering november 2012 Vurderingstema: Vurdering for læring Kriterium Skolen har rutiner/systemer som legger rette for vurdering for læring for alle elever Skolen

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Jessheim skole og ressurssenter

Jessheim skole og ressurssenter Jessheim skole og ressurssenter STRATEGISKE MÅL 2014-2017 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2014 Visjon/slagord Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2014 og strategisk plan

Detaljer

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen

Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012. Skrevet av Mona Søbyskogen. og Jon Stanley Fredriksen Tilstandsrapport for Askimskolen 2011-2012 Skrevet av Mona Søbyskogen og Jon Stanley Fredriksen Mandag 3. desember, 2012 Tilstandsrapport for Askimskolen 2011/2012 Det er fastsatt i opplæringsloven og

Detaljer

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING VEIAVANGEN UNGDOMSSKOLE 2010 1 HVORFOR EN HANDLINGSPLAN MOT MOBBING? Opplæringslovens kapittel 9a omhandler elevenes skolemiljø. 9a-1 Generelle krav Alle

Detaljer

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16

Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10. Informasjon og veiledning til foresatte 11. Skoleutvikling, bruk av resultater/undersøkelser 16 VIRKSOMHETSPLAN SKOLEÅRET 2014-2015 Innhold Innledning 4 Organisering 6 Studietilbud 7 Skolens opplæringstilbud 8 Skolens ledergruppe og fellesledelse 9 Skolens dokumenter skoleåret 2014-15 10 Skolebrosjyre

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013-2017 1 Innhold KOMMUNESTYRETS ROLLE...3 FORORD...4 INNLEDNING...5 Nasjonale retningslinjer...5 Prinsipper for opplæringen...6 VISJON...7 Best i lag...7 Verdigrunnlag

Detaljer

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE

Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE Rana Kommune DA KLOKKA KLANG OVERGANGEN MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE September 2013 1 INNHOLD Innledning... 3 Lover og forskrifter... 4 AKTIVITETSPLAN OVERGANGEN BARNEHAGE SKOLE... 6 Kommentarer til Aktivitetsplan...

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen

Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Bildene som ble brukt i Stortingsmelding 31, Kvalitet i skolen er laget av elever ved Løkeberg skole, Bærum Plan for å sikre elevene et godt psykososialt miljø i bærumsskolen Revidert august 2011 1 Formål

Detaljer

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter

Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 1 Sosial handlingsplan for Setskog Oppvekstsenter Side 2 Vi forplikter oss til samarbeid fordi.. Vi mener at for å kunne utvikle et godt oppvekstmiljø, er det helt nødvendig at skole og hjem samarbeider

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler

Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Mai, 2012 Tilstandsrapport Meløy 2011 - barnehager og skoler Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2018. Norsk seksjon Lycée International St.Germain en Laye

VIRKSOMHETSPLAN 2014-2018. Norsk seksjon Lycée International St.Germain en Laye VIRKSOMHETSPLAN 2014-2018 Norsk seksjon Lycée International St.Germain en Laye 1 INNHOLD: 1. Presentasjon av Lycée International, Norlangue og den norske seksjonen 1.1. Lycée International historie 1.2.

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet Vedtatt i Samarbeidsutvalget 15.06.2010 Forord Ura skole har siden starten arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er en forutsetning for at elevene skal kunne delta i et

Detaljer